Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ebba Ehlers/Hanne Mortensen"

Transkript

1 Notat 22/ Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalistskole og TAMU skal i løbet af 2010 opgradere Navision Stat til version 5.1. Formålet med dette notat er at give en kort status og information om opgradering til Navision 5.1. Status På nuværende tidspunkt er i alt 91 erhvervsskoler opgraderet til Navision 5.0. Herudover har der været gennemført et pilotforløb, hvor tre gymnasier er opgraderet til Navision Stat 5.1. De 91 erhvervsskoler skal i løbet af 2010 opgraderes til Navision Stat 5.1. I løbet af 2. og 3. kvartal 2010 opgraderes øvrige gymnasier, SOSU-skoler samt VUC er. Fælles for disse institutioner er, at de hostes hos KMD. Opgradering til Navision 5.0 Opgradering til Navision 5.0 er en stor krævende opgave, som bedre kan sammenlignes med en udskiftning af økonomisystemet, end med en service pack opgradering. Processen stiller betydelige krav til kompetence og disponibel tid hos primært det it-tekniske personale, men også hos økonomifunktionen. Fremdrift i projektet er institutionens eget ansvar og det anbefales derfor, at institutionen forankrer opgaven i en projektgruppe, der kan sikre koordineringen af opgaverne mellem de berørte afdelinger. Planlægning af opgraderingstidspunkt skal tage højde for særlige spidsbelastningssituationer i SIS, da systemet vil være delvis ude af drift i ca. 5 dage. Navision 5.1 Økonomistyrelsen har frigivet en ny version - Navision i 4. kvartal Opgradering til Navision Stat 5.1 forudsætter, at Navision først er opgraderet til 5.0. Det er ikke muligt at opgradere direkte fra Navision 3.60 til Navision 5.1. Det er imidlertid en fordel, at opgaven gennemføres i sammenhæng, da visse dele af 5.0-opgraderingen kan udelades. Det gælder specielt transportlaget, der kommer i en ny version i Navision 5.1. Aktivitetsliste/vejledninger og inspirationsdage Selve opgraderingsopgaven vil strække sig over minimum fem arbejdsdage. Forud for opgraderingen er der en del forberedende aktiviteter, som skal iværksættes i god tid. Opgaverne er beskrevet i aktivitetslisten, som du finder: Her

2 Side 2 Professionshøjskolerne kan selv vælge, hvornår i 2010 de vil opgraderer til Navision Stat 5.1. UNI-C skal orienteres om tidspunktet af hensyn til at kunne imødekomme behov for support. UNI-C supporten hjælper med alle navision faglige spørgsmål vedr. konvertering fra Navision Stat 3.6 til 5.1. UNI-C kan ikke supportere den tekniske installation. Hovedparten af vejledningsmaterialet er udarbejdet af Økonomistyrelsen, og i aktivitetslisten er der link til de forskellige vejledninger, som er relevante for de enkelte aktiviteter. UNI-C afholder 2 inspirationsdage om opgraderingsforløbet i uge 10 og 11. Inspirationsdagen henvender sig til økonomimedarbejderen. Tilmelding til inspirationsdage finder du: Her Professionshøjskoler, der ikke er hosted hos KMD eller CSC skal nøje overveje, muligheden for at købe eksternt konsulent assistance til opgraderingen (77% af erhvervsskolerne valgte at benytte ekstern assistance). Det kræver meget brede it-kompetencer at gennemfører opgraderingen. Da erhvervsskolerne skulle overgå til Navision Stat 5.0 afholdte UNI-C en inspirationsdag, der inkluderede den tekniske gennemgang af opgraderingsprocessen. Vi har valgt at udelade den tekniske del af indholdet på de to annoncerede inspirationsdagen, fordi mange af de skoler der skal opgradere i 2010 har deres Navision Stat regnskab hosted hos en hostingpartner. Kursus i overgang fra Navision Stat 3.6 til 5.0 Den store forandring for brugerne ved opgraderingen er, at brugergrænsefladen ændrer sig markant. Økonomistyrelsen afholder kurser, hvor den nye brugergrænseflade bliver gennemgået. Økonomistyrelsen afholder kurser i København, Odense og Århus og tilmelding til kurserne sker på Økonomistyrelsens kursusportal. Du skal oprette brugerkode og password før du kan tilmelde dig. Link til kursusportalen finder du: Her. Ønsker om at få oprettet egne kurser kan ske ved henvendelse til Kirsten Juul Nielsen Økonomistyrelsen på: Integration til andre systemer Navision Stat vil være ude af drift i minimum tre dage. Som følge af afhængigheder til økonomisystemet, vil følgende systemer også være helt eller delvist ude af drift: SIS Fakturaflowsystemer Datawarehouse

3 Side 3 SIS Hvis institutionen vil være helt sikker på, at der ikke opstår fejl, mens Navision er lukket, anbefaler UNI-C at SIS er lukket ned, indtil der er etableret integration til det opgraderede økonomisystem - typisk fem dage. Lukning af SIS medfører bl.a., at der ikke kan kommunikeres med webservices i opgraderingsperioden. UNI-C arbejder på, at udvikle en løsning, der via en trimmeoplysning gør, det muligt at fortsætte med at bruge SIS, selvom der ikke er forbindelse til økonomisystemet. Der foreligger pt. ikke nogen tidsplan, men løsningen vil tidligst kunne være klar medio maj Tidsplan og nærmere beskrivelse af løsningen, vil blive annonceret på Nyheder om SIS medio marts Tredjepartsprodukter UNI-C har udviklet en objektmålingsrapport, som måler hvilke objekter i databasen, som er udviklet af institutionen selv eller af tredjepartsleverandør. Typiske tredjepartsprodukter er fakturastyringssystemerne Gatetrade, Signflow, Ibistic, Batch Flow og IMS fakturaflow. Mange professionshøjskoler har desuden egenudviklede eller tilrettede rapporter som forsvinder under konverteringen. Institutionen skal selv rette henvendelse til leverandøren af tredjepartsprojektet/rapporterne, hvis man også ønsker at benytte dem efter opgradering til Navision Stat 5.1

4 Side 4 Projektplan Nedenfor er oplistet de væsentligste aktiviteter, som skal være indeholdt i institutionens projektplan. Hvis institutionen har valgt en leverandør til at fortage den tekniske installation skal denne inddrages i planlægningen. Neden for er et eksempel på et typisk tidsforløb: Forberedelse Læsning af vejledninger Indkøb af hardware Test af database Opdatering af licenser Objektmåling Kontakt 3. Partsleverandører for at få opdateringsfiler Installation og konfiguration af SQL Server 2005 Installation af Navision Stat 5.0 klient Installation af API og CBIC på klienter med behov for bankdataudveksling Oprettelse af UDDI registrering Deltagelse i UNI-C inspirationsdag Tilmelding til Økonomistyrelsens en dags kursus i overgang fra Navision Stat 3.6 til 5.0 Opdatering af SKS kontoplan Første dag Klargøring af Navision Stat 3.6 regnskab til opgradering, se nærmere beskrivelse i vejledningen: Opsætning og konverteringsvejledning. Anden dag (Navision Stat er lukket) Databasetest og Studieadministration Ingen adgang til Navision Stat 3.60 og begrænset funktionalitet i SIS Tredje dag (Navision Stat er stadig lukket) Udlæsning af sikkerhedskopi (backup) af Navision 3.60 database Indlæsning af sikkerhedskopi af Navision 3.60 i Navision 5.0 Datakonvertering sker ved hjælp af objektpakkerne step1selveje og step2selveje og studieadministration Ingen adgang til Navision 3.60 og begrænset funktionalitet i SIS Fjerde dag (Navision Stat og SIS fungerer kun delvist) Installation af nyt transportlag og UDDI Reetablering af SIS integration

5 Side 5 Superbrugeren fra økonomigruppen sørger for indlæsning af datafiler og korrekte opsætninger af udvalgte tabeller i Navision 5.1. Arbejdet sker i tæt samarbejde med IT-administrator. Femte dag (Koordineret test af systemer og integrationer) Test af nyt transportlag Test af SIS integrationen Studieadministration Test af opkrævninger både P og L Test af kreditnotaer både P og L Test af om deltagerbetaling bliver registreret korrekt i SIS Afstemning af rapporter fra 3.60 og 5.0 Test om bogføring virker Test om opkrævninger fra SIS Test om deltagerbetaling til SIS bliver registreret korrekt Test om betalinger til kreditorer sker korrekt Test om efakturaer bliver sendt og modtaget korrekt Sjette dag Installation af ny ØDUP integration Etablering af integration til tredjepartsprodukter Opdatering til ØS-LDV 2.01 (hvis der ikke allerede er sket) Test integration til tredjepartsprodukter Afprøvning af den nye brugergrænseflade Test af integration til tredjepartsprodukter Studieadministration Fuld funktionalitet i SIS Syvende dag(opgraderingen afsluttes) Restopsætning Økonomi Test af tredjepartsprodukter Test indlæsning af lønposter Send mail til: med oplysninger om: Navn, bogføringskreds og ØDUP partneraftale med overskriften: Tilslut datastrømmen SKS kontoplan. Hvis datastrømmen SKS kontoplan ikke er tilsluttet, er det ikke muligt at bogfører i systemet!

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber Notat 12.09.08 -/- Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 5 Skift af skolenummer, DS-nummer, IP-adresser, smemo og Oracle SID på en skoles EASY-A-system www.admsys.uni-c.dk UNI C Indledning...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect

WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect WS 0 Kick-off 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015

Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015 Hør om den nye Dynamics C5 2015 og Dynamics NAV 2015 Er du på udkig efter et program, der kan skabe bedre overblik over din økonomi og gøre det nemmere og hurtigere for dig at lave dine opgaver? Kom til

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere