MED aftale for TMF. MED aftale for TMF Indhold... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED aftale for TMF. MED aftale for TMF... 1. Indhold... 15"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Strategi og Organisation MED aftale for TMF Indhold MED aftale for TMF... 1 Indhold... 1 Formål, vision og værdier... 3 Hvorfor nu det og hvad er formålet?... 3 Formål med MEDaftalen... 3 Hvad vil vi og hvad er vores fælles visioner?... 3 Hvordan gør vi og hvilke værdier danner grundlaget?... 4 MEDstruktur i TMF... 5 Detaljeret oversigt findes i bilag Niveauer i MED... 5 TMF MED... 5 ServiceområdeMED, CenterMED og personalemøder med MEDstatus... 6 MEDhjælp... 7 Arbejdsmiljøkoordinator... 7 Kontaktudvalg... 8 Opgave- og kompetencefordeling... 9 Opgaverne fordeles således... 9 Information, medindflydelse og medbestemmelse Medarbejderrepræsentanter Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøgrupper i TMF - Arbejdsmiljørepræsentantens og chefens rolle TMF MED s rolle ServiceområdeMED s rolle Uddannelse Hvem Indhold Uoverensstemmelser og de centrale parter Ikrafttræden, opsigelse og evaluering Bilag Forretningsorden for TMF MED Forretningsorden for servicområdemed / center MED Bilag Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion TMF-MED/Serviceområde-MED opgaver Arbejdsmiljøgruppens opgaver Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Bilag Repræsentation Bilag

2 Kommunikation Bilag Information, medindflydelse og medbestemmelse Bilag MED strukturen i detaljer Side 2 af 34

3 Formål, vision og værdier Hvorfor nu det og hvad er formålet? Teknik- og Miljøforvaltningen har ændret sin organisation og det kræver at MED aftalen revideres. Det interne samarbejde i forvaltningen vil altid afspejles i den service og de produkter, vi leverer til københavnerne. Derfor skal MED strukturen selvfølgelig ligesom den øvrige struktur i forvaltningen tilpasses og følge med tiden. Alle medarbejdere i TMF har ret til og skal have mulighed for at søge information, medindflydelse og medbestemmelse. Alle ansatte i TMF skal have mulighed for at påvirke de beslutninger, der træffes i forvaltningen. Det kræver, at man har indsigt i, hvad der sker i organisationen. Med den nye MED struktur i TMF gør vi det nemt både at følge med og at søge indflydelse. Formål med MEDaftalen At styrke og udvikle samarbejdet i TMF mellem ledelse og medarbejdere At øge fokus på og forbedre arbejdsmiljøindsatsen i TMF At sikre medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer i TMF At skabe en effektiv organisering af samarbejdet i TMF At skabe en fleksibel og robust organisering, som giver mening i hele forvaltningen Hvad vil vi og hvad er vores fælles visioner? Ambitionen er, at alle beslutningsprocesser skal være åbne og gennemsigtige, så alle TMF ere har mulighed for at få indsigt i de beslutninger, der træffes. En velfungerende og moderne forvaltning er kendetegnet ved et konstruktivt og dynamisk samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, hvor vi sammen skaber det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger med konsekvenser for personale- og arbejdsmiljøforhold i TMF. Mangfoldigheden i vores forvaltning skal afspejles i MEDstrukturens fleksibilitet, som skal kunne rumme de mange forskellige kulturer og virkeligheder, som forvaltningen repræsenterer. Det mener vi, at vi har opnået med den struktur, vi nu lægger frem. Visioner for MED aftalen: - Vi vil samle alle de gode kræfter på tværs af TMF. - MEDorganisationen skal give mening i hverdagen - MEDorganisationen skal være nærværende, effektiv, fleksibel, og funktionsdygtig. - MEDorganisationen skal understøtte organisationsstrukturern. - MEDorganisationen skal være baseret på tillid mellem parterne både i drøftelser og beslutninger. Side 3 af 34

4 - I MEDorganisationen er der respekt for forskellige roller og interesser. - MEDorganisationen skal i sin form, sit arbejde og på alle niveauer afspejle forvaltningens værdier: tillid, åbenhed og helhedssyn. Hvordan gør vi og hvilke værdier danner grundlaget? TMF s værdisæt skal som en naturlig ting afspejles i de udvalg, som varetager medarbejdernes indflydelse og medbestemmelse. TMF s og MEDaftalens værdier Tillid Når vi samarbejder på tværs i forvaltningen i vores MEDudvalg, har vi hver især tillid til, at vi på bedste vis repræsenterer de interesser, som vi er placeret til at varetage. Vi stoler samtidig på, at det materiale, der bliver fremlagt, giver os mulighed for at træffe vores beslutninger på det bedst mulige grundlag. Åbenhed Der er plads til alle synspunkter, og der er rum til, at de bliver bragt frem i et miljø, der fordrer debat og gode diskussioner. Samtidig er vi opmærksomme på at kommunikere til resten af organisationen om, hvilke beslutninger der træffes, og hvilke diskussioner vi har i MEDudvalgene. Helhedssyn Alle repræsentanter i MEDudvalg arbejder ud fra grundlaget i enhedsforvaltningen. Det betyder, at det i disse udvalg ikke er de enkelte serviceområders og centres interesser, der plejes, men fælles kræfter, der samles til gavn for hele forvaltningen. Selve MEDaftalen afspejler ligeledes helhedssynet ved at samle samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg i en en-strenget organisering for også strukturelt at skabe den naturlige sammenhæng mellem de to områder. Side 4 af 34

5 MEDstruktur i TMF MED strukturen som illustreret her afspejler 2 vigtige principper: Nærhed: Dvs. at beslutninger træffes tættest på det og dem, de vedrører Niveauernes afhængighed: Dvs. at beslutninger der har effekt på andre end egen MEDorganisationsdel skal behandles på et højere niveau Detaljeret oversigt findes i bilag 6 Niveauer i MED TMF MED TMF MED er TMF s øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i alle personale- og arbejdsmiljørelaterede spørgsmål. TMF MED træffer beslutninger af generel karakter, bl.a. retningslinjer, rammer og principper for forvaltningens praksis i relation til personale- og arbejdsmiljøforhold. MED fortolker forvaltningens MEDaftale, vejleder den lokale MEDorganisation og behandler eventuelle uoverensstemmelser. Side 5 af 34

6 Eksempler på emner der behandles i MED: - Budget for TMF o drøfter de dele af budgettet, der har arbejds-, personalemæssige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser - Personalepolitikker o behandler og vedtager retningslinjer - Arbejdsmiljø. o strategisk arbejdsmiljøarbejde hvor der bl.a. sættes rammer som skal være ensartede for hele forvaltningen - TMF s styring og strategi o drøfter TMF s styring strategi på et relevant tidspunkt i processen. TMF MED består af: - Op til 5 ledelsesrepræsentanter - Op til 11 medarbejderrepræsentanter heraf 3 arbejdsmiljørepræsentanter. ServiceområdeMED, CenterMED og personalemøder med MEDstatus ServiceområdeMED træffer beslutninger om det enkelte serviceområdes udmøntning af retningslinjer, rammer og principper fastsat af TMF MED, udarbejder evt. lokale retningslinjer og drøfter øvrige spørgsmål i relation til serviceområdets praksis. Eksempler på emner der behandles i ServiceområdeMED: - Budget for serviceområdet o drøfter de dele af serviceområdets budget, der har arbejds- og personalemæssige konsekvenser - Personalepolitikker o implementerer retningslinjer vedtaget af TMF MED, og udarbejder evt. lokale retningslinjer - Arbejdsmiljø o inddrages i den strategiske planlægning på serviceområdeniveau, planlægger serviceområdets arbejdsmiljøindsats og koordinerer arbejdsmiljøgruppernes arbejde - Strategi o drøfter serviceområdets strategi på et relevant tidspunkt i processen. ServiceområdeMED består af: - Op til 6 ledelsesrepræsentanter o mindst 1 chef som er arbejdsmiljøleder i en arbejdsmiljøgruppe - Op til 8 medarbejderrepræsentanter heraf mindst 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Det er fleksibelt, hvordan medarbejdersiden vælger at repræsentere sig med hensyn til fordelingen mellem medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, men der skal mindst være 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis det lokalt kan begrundes, at der er behov for flere i udvalget, kan ServiceområdeMED vedtage en organisering med op til 7 ledelses- og op til 10 medarbejderrepræsentanter. Side 6 af 34

7 CenterMED CenterMED træffer beslutninger om - Budget for centeret drøfter de dele af centerets budget, der har arbejds- og personalemæssige konsekvenser - Personalepolitikker implementerer retningslinjer vedtaget af TMF MED, og udarbejder evt. lokale retningslinjer - Arbejdsmiljø inddrages i den strategiske planlægning på centerniveau, planlægger centerets arbejdsmiljøindsats og koordinerer arbejdsmiljøgruppernes arbejde - Strategi drøfter centerets strategi på et relevant tidspunkt i processen. CenterMED består af: - Op til 3 ledelsesrepræsentanter o mindst 1 chef som er arbejdsmiljøleder i en arbejdsmiljøgruppe - Op til 6 medarbejderrepræsentanter heraf mindst 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Det er fleksibelt, hvordan medarbejdersiden vælger at repræsentere sig med hensyn til fordelingen mellem medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, men der skal mindst være 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis det lokalt kan begrundes, at der er behov for flere i udvalget, kan centermed vedtage en organisering med op til 4 ledelses- og 8 medarbejderrepræsentanter. Inden for den beskrevne struktur er det muligt at organisere den lokale MEDorganisation som et personalemøde med MEDstatus. Det betyder at en organisatorisk enhed beslutter, at MED arbejdet foregår i regi af de personalemøder man i forvejen afholder. Man beslutter sig for, hvilke af møderne der har MED status, og sørger for at udarbejde dagsorden og referat i henhold til retningslinjerne. MEDhjælp MEDhjælp er forvaltningens sekretariatsbistand til MEDsystemet og har til opgave at facilitere, rådgive, understøtte, koordinere og informere inden for MEDorganisationens rammer. Arbejdsmiljøkoordinator Der skal udpeges en arbejdsmiljøkoordinator på alle niveauer i MED strukturen. Arbejdsmiljøkoordinatoren for TMF MED skal være bindeleddet til serviceområde- MED i arbejdsmiljøspørgsmål. Arbejdsmiljøkoordinatoren i serviceområdemed skal være bindeleddet til centrene. Arbejdsmiljøkoordinatoren i centrene skal være bindeleddet til arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan handle på MEDud- Side 7 af 34

8 valgets vegne i arbejdsmiljøspørgsmål. MEDudvalgene definerer arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver og fastsætter en minimumstid til løsning af opgaverne. Kontaktudvalg Hvis ikke alle personalegrupper i forvaltningen opnår repræsentation i TMF MED, kan der oprettes et kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af medarbejdersiden af TMF MED samt medarbejderrepræsentanter fra ikke-repræsenterede organisationer. Side 8 af 34

9 Opgave- og kompetencefordeling Medindflydelse og medbestemmelse skal foregå på det niveau, der giver mening i forhold til ledelsens beslutningskompetence. Derfor løser de forskellige niveauer i MEDstrukturen forskellige opgaver. Det er derfor vigtigt, at man hele tiden tager stilling til, på hvilket niveau i MEDorganisationen hver enkelt sag hører til. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. I en konkret vurdering af ledelseskompetencen indgår bl.a., hvorvidt der er selvstændig ledelsesret, personalepolitisk ansvar og selvstændigt budget- og regnskabsansvar. Herudover skal enhedschefen sørge for at afklare sit mandat, hvis hun/han dækker flere arbejdsmiljøgrupper, dvs. at ledelsen i serviceområdet skal afklare hver enkelt enhedschefs beslutningskompetence. Endvidere kan et dagsordenpunkt løftes op på næste niveau i MEDstrukturen, hvis der opstår tvivl om beslutningskompetencen. Med hensyn til medarbejderrepræsentanternes kompetence skal der sondres mellem overenskomst- og aftalesystemet. I MEDsystemet kan der alene indgås aftaler, som ikke skal indgås mellem den enkelte organisation og ledelsen fx: - Lønpolitik - Personalepolitik. Det er den faglige organisation, der skal forhandle individuelle vilkår for enkelte eller flere medarbejdere fx: - Lønforhandlinger - Senioraftaler. Opgaverne fordeles således Forvaltningsperspektiv TMF MED drøfter emner og træffer beslutninger af generel karakter, bl.a. retningslinjer, rammer og principper for forvaltningens praksis i forhold til arbejdsmiljø- og personaleforhold samt økonomiske forhold. Derudover fortolker TMF MED TMF s MEDaftale og behandler evt. uoverensstemmelser. Serviceområdeperspektiv ServiceområdeMED/CenterMED drøfter og træffer beslutninger om udmøntningen af de af TMF MED fastsatte retningslinjer, rammer og principper. I MEDorganisationen omsættes retningslinjer, rammer og principper til konkrete handlinger så tæt på den enkelte medarbejder som muligt. Sager hæves opad i MEDstrukturen, når der er behov for at træffe beslutninger af principiel karakter, eller hvis det berører flere organisatoriske enheder fx flere serviceområder eller centre. Side 9 af 34

10 Vi forsøger altid at løse problemerne internt i MEDorganisationen før eksterne parter inddrages. Side 10 af 34

11 Information, medindflydelse og medbestemmelse Information, medindflydelse og medbestemmelse betyder, at beslutninger i MEDorganisationen træffes på et oplyst grundlag. Hvilket indebærer følgende: 1. Gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 2. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. 3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Ved medindflydelse forstås, at ledelsen træffer beslutning på grundlag af åbne og grundige drøftelser med medarbejderne, som således kan påvirke beslutningsgrundlaget og derigennem sætte deres præg på den endelige beslutning. Drøftelserne skal foregå så tidligt som muligt i et forløb. Medarbejderne har fx medindflydelse på: - Formulering af arbejdspladsens mål og planer med udgangspunkt i lovgivning og de politisk fastlagte mål og rammer. - Budgettet. - Større organisatoriske forandringer. Ved medbestemmelse forstås, at medarbejdere og ledelse i fællesskab udarbejder arbejdsmiljø- og personalemæssige retningslinjer. Når en af parterne ønsker det, indledes forhandlinger med henblik på at fastlægge retningslinjer. Begge sider skal udvise positiv forhandlingsvilje, og parterne skal bestræbe sig på at nå til enighed. Fx kan MEDudvalget udarbejde retningslinjer for: - Proceduren for ansættelser, afskedigelser og forfremmelser. - Planlægning og kontrol af arbejdsmiljøarbejdet. - Personalemæssige konsekvenser ved udbud og udlicitering. Hvis der ikke kan opnås enighed om retningslinjer for et givet område, skal ledelsen på anmodning redegøre for, hvad der er gældende på det pågældende område. Se i øvrigt bilag 5: Skema over hvilke emner der er henholdsvis information, medindflydelse og medbestemmelse. Side 11 af 34

12 Medarbejderrepræsentanter Medarbejderne i TMF repræsenteres formelt i MEDorganisationen af (fælles) tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige valgte medlemmer af MEDudvalg. Alle medarbejdere og ledere har ansvar for at bidrage til at skabe gode og stabile arbejds- og arbejdsmiljøforhold i forvaltningen. Medarbejderrepræsentanterne er helt centrale i formuleringen og implementeringen af TMF s politikker. Medarbejderrepræsentantens rolle i MED organisationen er at håndtere samarbejdet med ledelsen i alle typer af arbejdsmiljø- og personalemæssige forhold: - Medarbejderrepræsentanterne skal inddrages i alle personale- og arbejdsmiljømæssige forhold. - Det er vigtigt for samarbejdet, at medarbejderrepræsentanter har mulighed for, tid til og prioriterer at deltage i relevante netværk. - Ledelsen og HR-afdelingen understøtter medarbejderrepræsentantens virksomhed med alle relevante oplysninger. - Der er løbende dialog mellem medarbejderrepræsentant og leder om de lokale repræsentantvilkår, herunder om tidsforbrug. Funktionen som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kan varetages af den samme person, men der er tale om 2 forskellige valgprocesser. Medarbejderrepræsentanterne skal have den fornødne tid og tekniske faciliteter til rådighed for at varetage hvervet. Tidsforbruget skal stå i et fornuftigt forhold til arbejdsstedets kompleksitet og skal udføres med mindst mulig gene for det ordinære arbejde. Leder og medarbejderrepræsentant skal have en fælles viden om, hvilke opgaver en medarbejderrepræsentant har i sin hverdag. Vilkår og tidsforbrug for medarbejderrepræsentanter drøftes årligt i TMF MED. Side 12 af 34

13 Arbejdsmiljø MEDaftalen skal forankre og synliggøre arbejdsmiljøet på alle niveauer i TMF. Arbejdsmiljøet skal med ind i overvejelserne i alle beslutninger, der træffes i MEDorganisationen. Alle ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt forsvarlige. Det skal de blandt andet gøre ved at deltage i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Det er ledelsen, der har det endelige ansvar for, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Som hovedprincip skal arbejdet med arbejdsmiljø foregå tæt på de ansatte, og konkrete arbejdsmiljøproblemer skal søges løst lokalt. Arbejdsmiljøgrupper i TMF - Arbejdsmiljørepræsentantens og chefens rolle I TMF er hovedprincippet, at der for hver enhed skal være en arbejdsmiljøgruppe, som består af enhedschefen plus én arbejdsmiljørepræsentant. Det er arbejdsmiljøgruppens opgave at drive det daglige arbejde med arbejdsmiljø i enheden. Dette giver dog ikke mening i hele forvaltningen. I nogle serviceområder kan det være fornuftigt, at en enhedschef indgår som ledelsens repræsentant i flere arbejdsmiljøgrupper, således at arbejdsmiljøgruppen vil bestå af en ledelsesrepræsentant og flere arbejdsmiljørepræsentanter fra forskellige enheder. Det vil fx være relevant i det administrative center. Alle ansatte skal være repræsenteret af en arbejdsmiljørepræsentant. Det er serviceområdernes opgave at sikre, at alle dele af organisationen er repræsenteret i MEDsystemet. Det er ledelsen, der har det endelige ansvar for, at arbejdsmiljøopgaven løftes og at arbejdsmiljøet er med i alle beslutninger. TMF MED s rolle Det strategiske arbejdsmiljøarbejde er forankret i TMF MED, som har ansvar for: - at opstille langsigtede mål, politikker og handlingsplaner for en styrket arbejdsmiljøindsats - at der udvælges indsatsområder med det formål at udvikle og styrke arbejdsmiljøindsatsen - at sikre rammerne for den tværgående koordinering og erfaringsudveksling mellem arbejdsmiljørepræsentanter og chefer samt mellem de lokale MEDudvalg - at fokusere på eventuelle effekter på arbejdsmiljøet og forbedring heraf i forbindelse med de årlige overordnede budgetdrøftelser. ServiceområdeMED s rolle ServiceområdeMED har ansvar for Side 13 af 34

14 - at planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet lokalt i serviceområdet - at sikre arbejdsmiljøarbejdet så gode vilkår, at arbejdsmiljørepræsentanter og chefer kan udfylde deres rolle på kvalificeret vis. - at fokusere på eventuelle effekter på arbejdsmiljøet og forbedring heraf i forbindelse med de årlige overordnede budgetdrøftelser. CenterMED har ansvar for - at planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet lokalt i centeret - at sikre arbejdsmiljøarbejdet så gode vilkår, at arbejdsmiljørepræsentanter og chefer kan udfylde deres rolle på kvalificeret vis - at fokusere på eventuelle effekter på arbejdsmiljøet og forbedring heraf i forbindelse med de årlige overordnede budgetdrøftelser. - I bilag 2 findes en detaljeret beskrivelse af TMF s arbejdsmiljøorganisation. Side 14 af 34

15 Uddannelse TMF s MEDuddannelse tager afsæt i forvaltningens værdier tillid, åbenhed og helhedssyn. Endvidere danner nærværende MEDaftale, TMF s personalepolitikker, ledelsesgrundlag mv. et solidt grundlag for uddannelsen. TMF MED er ansvarlig for gennemførelse af MEDuddannelsen, som skal understøtte MEDaftalens formål og styrke arbejdsmiljøindsatsen, herunder - at kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanterne til at indgå i et samarbejde om opgaver vedrørende arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold - at give deltagerne kendskab til det formelle grundlag for samarbejdet - at have særligt fokus på at uddanne ledelses- og medarbejderrepræsentanterne til at kunne håndtere arbejdsmiljøproblemstillinger. Uddannelsen kobles i størst muligt omfang til daglig praksis og handler primært om at arbejde med praktiske problemstillinger og strategier. TMF - dvs. MEDhjælp - designer selv uddannelsen og planlægger indholdet, så det har størst mulig relevans i forhold til dagligdagen i forvaltningen. Hvem Alle ledelses- og medarbejderrepræsentanter i MEDudvalg skal, uanset tidligere gennemført SU-uddannelse, gennemføre grundmodulet af MEDuddannelsen. Der arrangeres et særligt forløb for medlemmerne af TMF MED. Der arrangeres løbende opsamlingshold efter behov for nyvalgte repræsentanter. Endvidere skal TMF MED løbende vurdere om MED repræsentanternes uddannelse er forældet eller af andre grunde skal fornys. Indhold MEDuddannelsen skal være fleksibel, da der kan være brug for uddannelse i forskellige emner på de forskellige niveauer, men der skal være en kerne, der er fælles for alle MEDrepræsentanter i TMF. MEDuddannelsen foregår i tjenestetiden og med fuld løn. Side 15 af 34

16 Uoverensstemmelser og de centrale parter TMF s MEDorganisation er et system baseret på fleksibilitet, dialog og forvaltningens værdier: tillid, åbenhed og helhedssyn. Repræsentanterne i MEDudvalgene søger altid dialogen og sørger for at løse uoverensstemmelser internt i forvaltningen. Hvis der opstår uenighed mellem medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, er der forskellige muligheder for at komme videre: - Råd og vejledning hos MEDhjælp o opstår der uenigheder mellem parterne i et centermed, lokalmed eller personalemøde med MEDstatus, hentes i første instans rådgivning hos MEDhjælp, som bl.a. vil kunne vejlede om procedurebestemmelserne ifølge rammeaftalen - Intern eller ekstern faglig rådgiver o et MEDudvalg på ethvert niveau kan vælge at inddrage en relevant rådgiver til at nuancere diskussionen - Videregive sagen til TMF MED o hvis ikke MEDhjælp kan medvirke til at løse uoverensstemmelsen, sendes sagen opad i MEDorganisationen. Formår TMF MED ikke at løse uoverensstemmelsen, henvises til procedurebestemmelserne i rammeaftalen. De centrale parter Opstår der tvister mellem parterne i MED, forelægges sagen de centrale parter. For en beskrivelse af de centrale parters rolle samt tvistregler henvises til rammeaftalens Side 16 af 34

17 Ikrafttræden, opsigelse og evaluering Forandringer er i dag en del af hverdagen, og der er til stadighed behov for at tilpasse den organisatoriske opbygning. Det betyder, at der kan opstå behov for at justere på MEDaftalen, så den er i overensstemmelse med den aktuelle situation. Mere grundlæggende organisatoriske ændringer på forvaltningsplan eller utilfredshed med grundelementer af aftalen vil nødvendiggøre en egentlig opsigelse. Ikrafttræden Denne aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Teknik- og Miljøforvaltningen træder i kraft den 19. maj Denne aftale erstatter MED aftalen af 1. april 2011 for Teknik- og Miljøforvaltningen. Opsigelse Aftalens parter kan opsige aftalen med 9 måneders varsel (jf. rammeaftalen 3, stk. 4). I umiddelbar forlængelse af opsigelsen optages forhandlinger om indgåelse af en ny aftale. Opnås der ikke enighed om en ny aftale inden for opsigelsesvarslet, er denne aftale gældende indtil afklaring foreligger evt. med de justeringer, som parterne er enige om. Kan der ikke opnås enighed om at indgå en ny aftale, udgør de centralt aftalte samarbejdsregler samt arbejdsmiljølovens almindelige bestemmelser om organisering af arbejdsmiljøarbejdet det gældende grundlag for samarbejde og organisering af arbejdsmiljøarbejdet i TMF. Evaluering Aftalen evalueres 1 år efter ikrafttræden og herefter løbende hvert 2. år. Side 17 af 34

18 Bilag 1 Forretningsorden for TMF MED Formandskab: Den administrerende direktør er formand for udvalget. Næstformand vælges af og blandt udvalgets medarbejderrepræsentanter. Mødeledelse: Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. Dagsorden: Formandskabet aftaler dagsorden i fællesskab. Emner, der ønskes behandlet, skal sendes til MEDhjælp senest 4 uger inden mødet. I akutte tilfælde kan formandskabet dispensere. Indkaldelse til møder: Dagsorden med bilag til ordinære møder sendes til medlemmerne senest 2 uger før mødet. I akutte tilfælde kan formandskabet dispensere. Ved ekstraordinære møder, aftales fristen for at sende dagsorden og bilagsmateriale af formandskabet. Mødeplan: Der holdes 6 ordinære møder om året. Ekstraordinære møder kan indkaldes efter behov. Udvalget fastsætter mødedage og -tidspunkter for det kommende år senest ved årets sidste møde. Sekretariatsbistand: Referat: Udvalget bliver bistået med sekretariatsbistand fra MEDhjælp. Der tages referat fra møderne, hvor udvalgets beslutninger tydeligt fremgår. Mødereferat sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt - dog senest 1 uge - efter mødet. Publicering: Faste punkter: Mødereferatet opslås på KKintra og skriftligt opslag sendes til områder uden KKintra adgang senest 1 uge efter mødet. - Information fra formanden - Information fra medlemmerne - Økonomi Side 18 af 34

19 - Arbejdsmiljø - Eventuelt - Det kommende møde. Aflysning af møder: Hvis der ikke er nogen punkter kan formandskabet aflyse mødet. Forretningsorden for servicområdemed / center MED Formandskab: Serviceområdechefen / centerchefen er formand for udvalget. Næstformand vælges af og blandt udvalgets medarbejderrepræsentanter. Mødeledelse: Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. Dagsorden: Formandskabet aftaler dagsorden i fællesskab. Indkaldelse til møder: Dagsorden med bilag til ordinære møder sendes til medlemmerne senest 2 uger før mødet. I akutte tilfælde kan formandskabet dispensere. Ved ekstraordinære møder, aftales fristen for at sende dagsorden og bilagsmateriale af formandskabet. Mødeplan: Der holdes maks. 6 ordinære møder om året. Ekstraordinære møder kan indkaldes efter behov. Udvalget fastsætter mødedage og -tidspunkter for det kommende år senest ved årets sidste møde. Sekretariatsbistand: Referat: Udvalget bliver bistået med sekretariatsbistand fra centersekretariatet. Der tages referat fra møderne, hvor udvalgets beslutninger tydeligt fremgår. Mødereferat sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt - dog senest 1 uge - efter mødet. Publicering: Mødereferatet opslås på KKintra og skriftligt opslag sendes til områder uden KKintra adgang senest 1 uge efter mødet. Side 19 af 34

20 Faste punkter: Aflysning af møder: - Information fra formanden - Information fra medlemmerne - Økonomi i serviceområdet / centeret - Arbejdsmiljø i serviceområdet / centeret - Eventuelt - Det kommende møde. Hvis der ikke er nogen punkter kan formandskabet aflyse mødet. Side 20 af 34

21 Bilag 2 Formålet med arbejdsmiljøarbejdet i TMF er at finde gode lokale sikkerhedsløsninger der virker i dagligdagen, og er funktionsdygtige på TMF s arbejdspladser. Formålet er endvidere at kunne træffe effektive beslutninger. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Arbejdsmiljøorganisationen er en del af MEDstrukturen i TMF og indgår på alle niveauer af MED-strukturen. AMO omfatter arbejdsmiljøgrupperne samt arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Serviceområdernes MED-udvalg, samt i Center-MED. I TMF-MED indgår der mindst tre arbejdsmiljørepræsentanter Alle medarbejdere skal medvirke til, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige, og det skal de blandt andet gøre ved at deltage i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion AMO skal varetage en række opgaver i forbindelse med TMFs arbejde for et godt og sundt arbejdsmiljø. AMO s opgaver og funktion handler primært om at medvirke til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i TMF. AMO har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø. AMO har både strategiske og operationelle opgaver. Med strategiske opgaver menes de overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver, og med operationelle opgaver menes de daglige opgaver. Det er TMF-MED/ Serviceområde-MED der varetager de strategiske opgaver, og arbejdsmiljøgrupperne, der udfører de daglige opgaver. Hvor der oprettes Center-MED varetager udvalget de strategiske opgaver for centerets område i samarbejde med Serviceområdets MED-udvalg. TMF-MED/Serviceområde-MED opgaver Blandt TMF-MEDs strategiske opgaver er at planlægge, lede og koordinere TMFs samarbejde om arbejdsmiljø. Serviceområdernes MED-udvalg strategiske opgaver er at planlægge, lede og koordinere Serviceområdernes samarbejde om arbejdsmiljø. Der bør arbejdes systematisk og fremadrettet for at skabe et fundament og gode rammer for det daglige arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Side 21 af 34

22 MED-udvalgene deltager i planlægningen MED-udvalgene skal deltage i planlægningen af ny produktion og nye ydelser og ændringer i den eksisterende, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx, hvis der skal udvides eller bygges om i TMF hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler hvis der skal indføres ny teknologi hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer hvis nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og -metoder skal indføres. MED-udvalgene skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav. MED skal i den forbindelse også medvirke til at sikre, at der ved arbejdets udførelse tages hensyn til den enkelte ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger. MED rådgiver ledelse MED-udvalgene har til opgave at rådgive ledelsen i spørgsmål om arbejdsmiljøet og om samarbejdet om arbejdsmiljø. Rådgivningen kan handle om at løse sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, og om hvordan arbejdsmiljø kan integreres i TMFs strategiske ledelse og daglige drift TMFs kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen Hvis MED-udvalget rådgiver ledelsen, og ledelsen ikke følger rådet, har MED-udvalget ret til en begrundelse inden for tre uger. Giver udvalget arbejdsgiveren flere råd, og ledelsen kun vælger at følge det ene, har udvalget på samme måde ret til en begrundelse. APV-arbejdet I forbindelse med at TMF skal udarbejde sin arbejdspladsvurdering (APV), skal MEDudvalget inddrages i og deltage i hele processen vedrørende planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen samt ajourføringen af APV en. TMF-MED fastlægger de overordnede principper og koordinerer APV-indsatsen for hele TMF. Serviceområdernes/centrenes MED- udvalg koordinerer arbejdsmiljøgruppernes arbejdet med APV en. Kontrol og information MED-udvalgene skal kontrollere TMF/Serviceområdernes sikkerheds- og sundhedsarbejde og sørge for, at der føres en stadig kontrol med, at sikkerhedsforskrifterne bliver overholdt. Serviceområdernes MED-udvalg skal sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne bliver orienteret om TMFs sikkerheds- og sundhedsarbejde. Udvalget har samtidig en koordinerende, rådgivende og vejledende opgave over for arbejdsmiljøgrupperne. Det indebærer, at den information og viden, som MED-udvalgene får om arbejdsmiljøforhold, skal videregives Side 22 af 34

23 til de relevante arbejdsmiljøgrupper. Konkrete, overordnede opgaver, der skal bidrage til arbejdsmiljøarbejdet Blandt MED-udvalgenes opgaver er der ud over den fremadrettede planlægning og koordinering også en række mere konkrete og overordnede opgaver. Der er tale om at deltage i fastsættelsen af AMO s størrelse at sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftning, sundhedsskader og tilløb til disse bliver undersøgt, og at der bliver gennemført tiltag, så det ikke gentager sig. Der skal en gang om året laves en oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader for det enkelte Serviceområde samt for hele TMF. at holde sig orienteret om lovgivningen og sikre, at de nødvendige oplysninger bliver videregivet til arbejdsmiljøgrupperne at sørge for, at der opstilles principper for oplæring og instruktion, som er tilpasset behovene i det enkelte Serviceområde, og sørge for, at der føres kontrol med, at instruktionerne bliver overholdt. at sørge for, at der laves en plan over AMO s opbygning og medlemmer, og sørge for at arbejdsmiljøgrupperne og de ansatte i øvrigt bliver informeret om planen at medvirke aktivt til at samordne samarbejdet om arbejdsmiljø, når fremmede virksomheder udfører arbejdsopgaver på TMFs arbejdspladser. Arbejdsmiljøgruppens opgaver AMO har også opgaver, der skal udføres i det daglige arbejde i TMF, og det er arbejdsmiljøgrupperne, der udfører dem inden for den del af TMF, som den pågældende gruppe dækker. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer. Hvis problemer opstår, skal gruppen inddrages i løsningen heraf. Det er en væsentlig opgave for arbejdsmiljøgrupperne at påvirke den enkelte ansatte til en adfærd, der forbedrer egen og andres sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøgruppen skal også deltage i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte og forebyggelse af risici. Det indebærer, at ledelsen skal sørge for, at gruppen inddrages på det område, som gruppen dækker. Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages i planlægningen Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet på gruppens område. Det er ledelsen, der skal sørge for, at arbejdsmiljøgruppen inddrages. hvis der skal ske ændring i arbejdets organisering hvis gruppens område skal udvides eller ombygges hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler hvis der skal indføres ny teknologi hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer. Arbejdsmiljøgruppen skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav. Side 23 af 34

24 Arbejdsmiljøgruppen er kontaktled mellem de ansatte og Serviceområdets MEDudvalg. Arbejdsmiljøgruppen er kontaktled mellem de ansatte og Serviceområdernes/centrenes MED-udvalg. Arbejdsmiljøgruppens kontakt til MED-udvalget er nødvendig og afgørende for, at både gruppen og udvalget kan løse deres arbejdsopgaver. Arbejdsmiljøgruppen skal generelt holde MED-udvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige forhold på gruppens område og orientere udvalget om sit arbejde. Arbejdsmiljøgruppen foretager kontrol Arbejdsmiljøgrupperne skal kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsmiljøgrupperne skal desuden kontrollere, at der giver effektiv oplæring og instruktion, som passer til de ansattes behov. I det daglige skal grupperne sørge for at kontrollere, at arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt at stoffer og materialer kun bruges ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. Arbejdsmiljøgrupperne har normalt ingen opsøgende funktion i forhold til arbejde, som udføres i den ansattes hjem, hvis arbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV-arbejdet og undersøgelser af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppernes medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med APV en. Gruppen skal inddrages i APV-arbejdet på det område, som gruppen dækker. Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil samt sikre, at de anmeldes til KSs arbejdsskadesekretariat. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen inddrages allerede ved tilløb til arbejdsulykker, så der kan gøres noget, inden skaden sker. Hvis skaden er sket, skal gruppen forsøge at forebygge, at den samme situation opstår igen. Når der opstår arbejdsmiljøproblemer Arbejdsmiljøgruppen skal imødegå risici, hvis der opstår arbejdsmiljøproblemer. Hvis risikoen ikke kan forhindres på stedet, skal gruppen underrette MED-udvalgets formand eller en anden leder i Serviceområdet. Hvis arbejdsmiljøgruppen bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, kan gruppen forsøge at forhindre faren, og hvis det er nødvendigt, kan gruppen standse arbejdet. Har arbejdsmiljøgruppen standset arbejdet, skal der omgående gives besked til Serviceområdechefen og oplyses om årsagen. Det er kun i disse situationer, at arbejdsmiljøgruppen kan gå ud over den beslutningskompetence, som gruppen har fået af arbejdsgiveren. Side 24 af 34

25 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Der skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års arbejde i AMO tages op. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i TMF/Serviceområdet, og hvilke udfordringer TMF/Serviceområdet står over for. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer, og man kan lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Der afholdes arbejdsmiljødrøftelser i serviceområderne i februar måned og i TMF- MED i aprilmåned. Side 25 af 34

26 Bilag 3 Repræsentation Medlemmerne af et MEDudvalg består af valgte (fælles)tillidsfolk, som repræsenterer medarbejderne, og ledere/chefer, som repræsenterer ledelsen. Sådan var det også i det tidligere SU-system. Med andre ord er både det to-strengede system og det en-strenget MEDsystem baseret på repræsentation. Det er et vilkår, som hele systemet er bygget op omkring. Alle kan under ingen omstændigheder være repræsenteret alle steder. Det er ikke realistisk, at TMF skal have en MEDstruktur, hvor alle chefer og alle de faglige organisationer er repræsenteret. Det ville være et alt for stort udvalg. Medlemmer af et MEDudvalg skal derfor nødvendigvis repræsentere andet end egne interesser - en medarbejderrepræsentant repræsenterer ikke kun sit forbund, men hele medarbejdergruppen, og en ledelsesrepræsentant repræsenterer ikke kun sit center, men hele ledelsen. Man kan måske gå så vidt som til at sige, at alle medlemmerne af TMF MED repræsenterer TMF og at alle vil udvikle en god og attraktiv arbejdsplads. Repræsentation bygger i høj grad på tillid, og hvis tilliden skal skabes, kræver det høj grad af åbenhed. Sammensætningen af MEDudvalg Når det derudover i særlig grad er interessant at tale om repræsentation, skyldes det, at vi nu skal til at beslutte sammensætningen af TMF MED og serviceområdemed og center MED. Her har vi noget friere rammer, end der har været tidligere. Fx skal der ikke længere være paritet mellem ledere og medarbejdere. Vi skal balancere mellem at skabe et TMF MED og et serviceområdemed og center MED, hvor der på denne ene side er mulighed for at blive hørt, debattere og diskutere og på den anden side mulighed for at træffe beslutninger. Men der skal også være tilstrækkelig viden (organisatorisk/fagligt) til stede i TMF MED, så udvalget træffer beslutninger på et kvalificeret grundlag. Beslutningsdygtighed Hvis man skal skabe et forum, hvor der er mulighed for, at alle medlemmers synspunkter kan blive hørt og debatteret, og der samtidig skal være en vis effektivitet i forhold til at træffe beslutninger, kræver det, at der ikke er alt for mange medlemmer i TMF s MEDudvalg. Hvis der er mange medlemmer i et udvalg, er der en risiko for, at diskussionerne og beslutningerne foregår i andre fora, og dermed vil intentionen med etableringen af MED forsvinde. For den enkelte medarbejder vil der desuden mangle gennemsigtighed og åbenhed i forhold til, hvem der træffer hvilke beslutninger på hvilket grundlag. Vidensgrundlag Den anden side af balanceakten er, at der både i TMF MED, serviceområdemed og centermedskal være viden til stede, som dækker de centrale dele af henholdsvis forvaltningen og centeret (organisatorisk/fagligt). Det er i sig selv er en udfordring, da udpegningen sker via de faglige organisationer. Side 26 af 34

27 Det er derfor afgørende, at vi identificerer, hvor repræsentationen giver særlige udfordringer og finder metoder/værktøjer til at håndtere disse udfordringer. Et af de helt centrale værktøjer er her kommunikation, information, formidling og gennemskueligt og enkelt mødemateriale/beslutningsgrundlag. Side 27 af 34

28 Bilag 4 Kommunikation Hvad foregår der i MEDudvalgene? Med forslaget til en ny MEDstruktur i TMF følger også en ambition om, at vi bliver bedre til at kommunikere til forvaltningen, hvad der bliver diskuteret og besluttet i MEDudvalgene. Kommunikation, information og formidling skal blive bedre end den er i dag. Det gælder både i forhold til forberedelsen af sager og i forhold til information om beslutninger. Hensigten er, at kommunikationen i meget høj grad skal understøtte, at beslutninger bliver nærværende for den enkelte medarbejder i TMF. Samtidig skal kommunikationen sikre, at alle medarbejdere tydeligt kan se, hvor han/hun kan gøre sin indflydelse gældende og tydeligt kan se, hvor og hvorfor hvilke beslutninger træffes. Hvis kommunikationen skal lykkes, skal vi alle være åbne om, hvad vi diskuterer og beslutter. Vi skal alle indgå aktivt i arbejdet med kommunikationen, for kun sådan sikrer vi tillid til de beslutninger, vi træffer. Hvem kommunikerer hvornår? Parterne i MED har forskellige opgaver og forpligtelser, når det handler om kommunikation. Både medarbejdere og ledere har et ansvar for at kommunikere. Men det påhviler i særlig grad ledelsen at sikre, at beslutninger og budskaber kommer ud til alle medarbejdere i forvaltningen. Således skal den kommunikation, der kommer i forbindelse med MEDudvalgene være et supplement til kommunikationen, der kommer via de faglige organisationer. Det foreslås, at der udarbejdes en plan, som følger mødernes dagsorden og at der fast informeres om dette på intranettet - både før og efter møderne. Det er dog afgørende, at der ikke udelukkende satses på kommunikation via web. En stor del af TMF s medarbejdere sidder ikke til daglig foran computeren. Derfor skal de informeres via andre kanaler - fx gennem vægaviserne. MEDhjælp Med den nye struktur foreslår vi også, at der oprettes et særligt organ kaldet MEDhjælp. Dette supportorgan skal have professionelle kommunikationskompetencer, som proaktivt skal bistå alle, der har en kommunikationsopgave i MED. Det skal i MEDhjælp klarlægges, hvordan beslutninger og diskussioner i MEDudvalgene gøres mere synlige og bliver en fast tilbagevendende del af forvaltningens interne kommunikation. Side 28 af 34

29 Bilag 5 Information, medindflydelse og medbestemmelse Denne figur er en oversigt over, hvilke emner der skal tages op i MEDudvalgene. Den illustrerer, hvilke opgaver der ligger i udvalget, samt hvilke type beslutninger der kan træffes. Hvis der er kryds i både information, medindflydelse og medbestemmelse, betyder det, at medarbejdersiden har ret til medbestemmelse. Figuren viser, at der er medbestemmelse på nogle punkter, mens der er medindflydelse på alle punkter. Der skelnes med andre ord mellem emner som fx budget, hvor der ikke er medbestemmelse, men hvor ledelsen skal informere og drøfte forslag med medarbejderne, og personalepolitik, hvor udvalget skal træffe deciderede beslutninger. Herudover skal der udarbejdes retningslinjer for en række emner, hvilket følger rammeaftalen. Information Medindflydelse Medbestemmelse Budgetforslag* X X Personalepolitik* X X X Kompetenceudvikling* X X X Større organisatoriske ændringer X X og effektiviseringer* Sikkerhed X X X Arbejdsmiljø X X X Trivselsundersøgelse herunder X X X opfølgning Håndtering af sygefravær X X Retningslinje for arbejdstilrettelæggelse X X X Retningslinje for arbejdstid X X X herunder ferie og fleks Retningslinje for valg af arbejdsmetoder X X X Indretning af arbejdspladser X X X APV X X X Ansættelse og afskedigelse X X Omplaceringer X X Elever X X Seniorpolitik X X X MUS X X X Arbejdsomlægninger X X Relevante politiske beslutninger X X Socialt kapitel X X X Ligestilling X X X Hjemmearbejde X X X Sundhedsfremme X X X Side 29 af 34

30 Håndtering af vold og trusler X X X Lønpolitik X X Stress X X X Medarbejderrepræsentanternes vilkår X X X * Procedureretningslinjer dvs. fastlæggelse af procedure for hvornår og hvordan emnerne skal drøftes mellem ledelse og medarbejdere. Side 30 af 34

31 Bilag 6 MED strukturen i detaljer ORGANISATORISK PLACERING Byens Anvendelse MED STRUKTUR Serviceområde MED Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 7 2 AC, 3 LO, 1 FTF og 1 AMR CenterMED Center for Bygninger Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 6 2 AC, 2 LO, 1 vakant og 1 AMR CenterMED Center for Miljøbeskyttelse Ledelsesrepræsentanter: 3 Side 31 af 34 ARBEJDSMILJØGRUPPER 2 arbejdsmiljøgrupper 1 for udegående og 1 for indeværende personale med 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og op til 2 AMR i hver 2 arbejdsmiljøgrupper

32 Byens Drift Medarbejderrepræsentanter: 4 1 LO, 1 AC og 2 AMR CenterMED Center for Parkering Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 4 4 LO og 2 AMR CenterMED Center for Trafik og Byliv Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 4 2 LO og 2 AC og 1 AMR Serviceområde MED Ledelsesrepræsentanter: 4 Medarbejderrepræsentanter: 8 hvoraf minimum 2 er AMR CenterMED Center for Driftsudvikling Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 6 hvoraf min. 2 er AMR CenterMED Center for Kunderettet Drift Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 6 hvoraf min. 2 er AMR CenterMED Center for Bydækkende Drift Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 6 hvoraf min. 2 er AMR CenterMED Center for Drift Indre Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 6 hvoraf min. 2 er AMR CenterMED Center for Drift Nord Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 6 hvoraf min. 2 er AMR CenterMED Center for Drift Syd Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 6 Side 32 af 34 1 for udegående og 1 for indeværende personale med 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og op til 2 AMR i hver 3 arbejdsmiljøgrupper 1 for teknik, 1 for Parkeringskontrol og 1 for administration med 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og op til 2 AMR i hver 1 arbejdsmiljøgruppe med 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og op til 2 AMR 5 arbejdsmiljøgrupper bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 4 arbejdsmiljøgrupper bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 3 arbejdsmiljøgrupper bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 8 arbejdsmiljøgrupper bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 5 arbejdsmiljøgrupper bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 5 arbejdsmiljøgrupper bestående af 1 ledelsesrepræsentant

33 Byens Fysik Byens Udvikling Center for Ressourcer hvoraf min. 2 er AMR Serviceområde MED Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 8 3 LO, 3 AC og 2 AMR CenterMED i Center for Nye Anlægsprojekter Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 5 1 LO, 3 AC og 1 AMR CenterMED i Center for Udførelse af Anlæg Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 7 1 LO, 3 AC, 1 medarbejderrepræsentant fra Nordhavnsvej og 2 AMR CenterMED i Center for Vejvedligehold og KMC Ledelsesrepræsentanter: 3 Medarbejderrepræsentanter: 4 4 LO og 2 AMR Serviceområde MED Ledelsesrepræsentanter: 6 Medarbejderrepræsentanter: 8 4 AC, 1 LO, 1 anden faggruppe og 2 AMR Center MED Ledelsesrepræsentanter: 4 Medarbejderrepræsentanter: 8 Side 33 af 34 som arbejdsleder og 1-3 AMR 1 arbejdsmiljøgruppe for medarbejdere på Islands Brygge 37 bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 1 arbejdsmiljøgruppe for medarbejdere placeret decentralt i områdefornyelserne (på 6 lokaliteter i byen) bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1 fælles AMR. 1 arbejdsmiljøgruppe udegående personale (byggeledere) bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 1 arbejdsmiljøgruppe for medarbejdere med arbejdssted Svanemøllen Kaserne bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 1 fælles arbejdsmiljøgruppe med Byens Drift på Strømmen i Valby bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 1-3 AMR 1 arbejdsmiljøgruppe i Center for Bydækkende strategier 1 arbejdsmiljøgruppe i Center for Byplanlægning Begge grupper består af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsleder og 2 AMR. 1 arbejdsmiljøgruppe med 1 ledelsesrepræsentant som ar-

34 4 LO, 2 AC og 2 AMR bejdsleder og op til 4 AMR Rådhussekretariatet Personalemøde med MED status 1 arbejdsmiljøgruppe bestående af 1 ledelsesrepræsentant som arbejdsmiljøleder og 1 AMR NB: Ovenstående organisering indebærer at mindst en af ledelsesrepræsentanterne i MED udvalgene er ledelsesrepræsentant i en arbejdsmiljøgruppe. Side 34 af 34

35

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund MEDhåndbog www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 MEDhåndbog 2. udgave, september 2012 MEDhåndbogen for Albertslund

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Indhold Indledning Formål, vision og værdier Struktur Opgave- og kompetencefordeling Medindflydelse og medbestemmelse

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere