Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu."

Transkript

1 Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende for HK, at vi har nogle overordnede mål. Populært sagt, er det jo svært at score, hvis man ikke har et mål. Når kongressen er slut, skal målene omsættes til konkrete handlinger. Målprogrammet skal sikre, at vi holder fokus på vores indsatsområder og ikke lader os rive med af pludselige indskydelser. Målprogrammet er resultatet af en langsigtet og meget målrettede proces, som vi startede tilbage i foråret. Vi har foretaget dybdegående interview og afholdt seminarer med valgte fra afdelinger og sektorer. Vi har haft høringer blandt alle de ansatte i HK, og vi har inddraget vores tillidsrepræsentanter i arbejdet med at samle de bedste input til vores målprogram. Og så har vi selvfølgelig også spurgt medlemmerne, hvad de synes. Vi har foretaget en meget omfattende medlemsundersøgelse blandt medlemmer. Denne undersøgelse har bekræftet, at HK er et stort og bredt forbund, der dækker mange arbejdsområder og store dele af det danske arbejdsmarked. Faktisk vil jeg tillade mig at sige: HK er overalt. Formateret: Venstre: 5 cm, Højre: 2,5 cm, Top: 2 cm, Sidehovedets afstand fra kanten: 1,25 cm, Sidefodens afstand fra kanten: 1,25 cm 11 pkt Venstre: 0,63 cm, Højre: -0,47 cm, Linjeafstand: Flere linjer 1,3 li, Ingen punkttegn eller nummerering 11 pkt, Fed, Ikke Kursiv 11 pkt Venstre: 7,53 cm, Ingen punkttegn eller nummerering 11 pkt, Ikke Kursiv Venstre: 0,63 cm, Ingen punkttegn eller nummerering 11 pkt Venstre: 7,53 cm, Ingen punkttegn eller nummerering Slettet: (1. Slettet: K Slettet:. Slettet: også 11 pkt Slettet: s Slettet: s Det er en udfordring, fordi vi skal følge med vores medlemmers udvikling i en stadig mere kompleks hverdag. Vi må forholde os til, at der er sket meget i HK. Tidligere var man assistent eller fuldmægtig. Sådan er det ikke længere. I dag er man key account manager eller officer manager. Slettet: ligesom det altid har været. Slettet: V Slettet: Og v Slettet: definerede vi en HK er ud fra det, som vi fik i løn. Man var 1

2 Samtidig var den typiske HK er mand, mens det store flertal af HK erne i dag er kvinder. På den måde er HK markant forandret igennem årene. HK er de nødvendige hænder. Men HK er i højere grad de uundværlige hoveder. Det er os med den uundværlige viden. Vores styrke sidder i højere og højere grad lige her (Kim peger på sit hoved) midt imellem ørerne. Vi har en uundværlig viden, når vi styrer og udvikler virksomhederne, og når vi forestår salg og markedsføring. Vi udfører helt centrale opgaver i videnssamfundet. Hvor vi tidligere har haft mere afventende roller, hvor vi måske har ventet på ordrer fra chefen, har vi i dag langt mere proaktive stillinger, hvor vi har og tager initiativet. Det betyder ikke, at vi skal glemme og fornægte vores fortid. Men vi skal huske at udvikle vores kernekompetencer og bygge videre på vores solide fundament. Og det betyder også, at vi har en bunden opgave i at udvikle os og følge med tiden. Kort kunstpause (2. Slide sættes på - Stolthed i faget) Man retter ofte fokus på politibetjenten, sygeplejersken eller marketingschefen. Man møder derimod sjældent sygehusets it-medarbejder, som får patientjournalerne til at fungere, politiets administratorer, som sikrer arkiveringen, registrering og den kollektive hukommelse. Eller hvad med kontorets blæksprutte, som får hverdagens møder og aktiviteter til at gå op. Uden disse afgørende medarbejdere ville sygeplejersker, politibetjente og direktører ikke kunne udføre deres job. Pointen er, at HK er sammenhængs-kraften i samfundet. HK er kittet, der binder hverdagen og samfundet sammen for os alle sammen. Det omdelte materiale viser, hvordan HK s medlemmer er overalt. Hvordan vi er repræsenteret på en række uddannelser, mange forskellige brancher og på en utrolig bred vifte af konkrete arbejdsopgaver. Slettet: der Venstre: 0,63 cm, Første linje: 0,63 cm, Højre: -0,47 cm Slettet: 11 pkt Slettet: IT 11 pkt 11 pkt Slettet: kitet 11 pkt 2

3 Alle med den fælles nævner, at vi er uundværlige og garanter for, at hjulene drejer rundt. Derfor ved vi, at vores kompetencer hele tiden skal udvikles. Det er helt afgørende, at HK er med til at styrke medlemmernes faglige identitet og udvikling. At HK er med til at bringe stolthed i faget. Kort kunstpause (3. slide flere medlemmer) Medlemmerne skal have god kvalitet hos HK. Det er derfor et mål for os, at vi konstant leverer og synliggør vores ydelser, ligesom vi bør opprioritere kontakten til det enkelte medlem. Det er også et mål for os, at vi udvikler konkrete medlemsrettigheder. Som jeg sagde i min beretning i går, kunne det handle om en maksimal svartid ved henvendelse til HK. Eller det kunne handle om, at alle medlemmer årligt modtog informationer om uddannelsestilbud. Det er nødvendigt, at vores medlemmer får valuta for pengene. Det er nødvendigt, at de føler, at de bliver taget seriøst. I dag er der for mange medlemmer, der forlader HK. Vores målsætninger er klare. Vi skal blive bedre meget bedre - til at fastholde vores medlemmer. Vi skal gå op imod den udvikling, at vores medlemmer uddanner eller arbejder sig ud af HK. Når servicemedarbejderen i Frugt og grønt afdelingen i Føtex bliver udnævnt og forfremmet til leder, risikerer vi i dag, at hun må forlade HK. Vi skal blive bedre til at sige, at denne medarbejder forsat kan og skal høre hjemme i HK. Samtidig skal vi ikke kun græsse på de traditionelle græsgange. Vi skal prøve kræfter med nye brancher og nye områder på det danske arbejdsmarked. Vi skal opdyrke fremtidens beskæftigelsesområder. Og endelig skal vi selvfølgelig fortsætte arbejdet med at rekruttere nye medlemmer. Der arbejdes konstant med nye koncepter og metoder rundt i organisationen, og det skal vi fortsætte med. Dette arbejde kræver dygtige og engagerede tillidsvalgte HK ere. Og her stilles der stadig højere krav til den enkelte. Vores mål er, at vi hele tiden kompetenceudvikler alle vores mange dygtige tillidsvalgte kollegaer. For når vores medlemmer bliver højere og højere uddannet, så skal vi andre følge med. Slettet: derfor Slettet: r Slettet: Slettet: Det skal være vores målsætning, at vi kan stille ydelser til rådighed, der på forskellige måder kan styrke det enkelte medlems faglighed. Venstre: 0,63 cm, Højre: -0,47 cm Slettet: Kunstpause 11 pkt 11 pkt Slettet: skal hun Slettet: automatisk Slettet: turde 11 pkt Slettet: E Slettet: Ligesom 3

4 Det forventer vores medlemmer af os. Kort kunstpause Vores medlemmer forventer også, at vi søger indflydelse på deres vegne. At vi varetager deres interesser. HK vil gå langt for at opnå indflydelse til vores medlemmer. Vi er klar til et bredt samarbejde. Vi er en del af løsningen. (4. slide En del af løsningen) HK foreslår løsninger, der gør livet bedre for medlemmerne. Det er vores opfattelse, at man opnår den største indflydelse ved at fremlægge konstruktive og gennemarbejdede løsningsforslag. Det gælder selvfølgelig først og fremmest i forhold til vores medlemmers løn- og ansættelsesforhold. Som jeg sagde i går, forventes der meget af HK, når det kommer til overenskomster. En forventning vi er glade for. Og et ansvar, som vi tager på os. Og vi leverer et godt og troværdigt produkt ude i de enkelte sektorer og på de enkelte arbejdspladser. Vi ved, at overenskomsterne er afgørende for vores evne til at varetage medlemmernes interesse. Det er derfor, vi lægger så megen vægt på at fjerne 50 %s reglen. Vi skal blive endnu bedre til at inddrage medlemmerne i overenskomsterne, ligesom det er vores mål konstant at blive bedre til at informere medlemmerne om de resultater, som vi opnår. I sidste ende er det den danske model, der står på spil. Vi ved, at HK i modsætning til de gule forbund leverer løsninger til vores medlemmer. De gule er i bund og grund discount-forretninger uden reelt indhold. De søger ikke indflydelse på vegne af deres medlemmer. Hvornår har I sidst set det faglige hus kæmpe for praktikpladser eller de kristelige kæmpe for øget efteruddannelse? Det kæmper vi for i HK, fordi det er i vores medlemmers interesse. På disse spørgsmål insisterer vi på at være en del af løsningen. HK vil være en del af løsningen på helt afgørende områder af det danske samfund. Vi har skrevet meget klart i målprogrammet, at vi vil have indflydelse og sætte dagsordenen på fire områder. Slettet: HK 11 pkt, Understregning Første linje: 0,63 cm, Højre: -0,47 cm, Understregning Slettet: De forventer også, at Slettet: vores 11 pkt Slettet: Det er Slettet: det ansvar Slettet: vi meget gerne på os Slettet: at 11 pkt Slettet: t Slettet: 11 pkt Velfærd for medlemmerne, et godt arbejdsliv, bedre uddannelse til alle samt ligeløn og ligebehandling. 4

5 For det første vil vi arbejde for bedre velfærd til vores medlemmer. HK har været med til at opbygge og udvikle vores velfærdssamfund som et stærkt og solidt fundament for den enkeltes liv og udfoldelsesmuligheder. Derfor er det også grund til bekymring, når kommunernes økonomi bliver så presset, så serviceniveauet forringes. HK kan ikke acceptere, at vores medlemmers familie- og arbejdsliv ødelægges af, at daginstitutionerne indskrænker åbningstiderne og udvider antallet af lukkedage. Stigende krav og svigtede finansiering i kommunerne har betydet, at regeringen har sat kommunerne i en skruetvinge, der rammer vores medlemmer. Vores medlemmer bliver også ramt af regeringens sundhedspolitik. Ideen om fri og lige adgang til sundhedsbehandling er aflyst. Det afhænger i mange tilfælde af, om man er forsikret mod sygdom. HK kæmper imod den stigende privatisering af sundhedssystemet. Først og fremmest skal fradragsretten for private sundhedsforsikringer fjernes, og samtidig skal vi sikre, at sundhedsvæsnet udbygges, så det også fremover kan imødekomme danskerne behov. For det andet arbejder HK for et godt arbejdsliv til vores medlemmer. Vi står uden tvivl i en meget svær situation, hvor alt for mange danskere er blevet ledige under den økonomiske krise. Det er årtier siden, at vi har oplevet lignende vanskeligheder, og det betyder, at HK aktivt skal på banen for at påvirke fremtidens arbejdsmarked. Det er afgørende, at vi sætter fokus på de mange unge og nyuddannede, som skal søge deres første fuldtidsjob i den nuværende krise. Vi står med en risiko for at tabe en helt generation på gulvet. Det må ikke ske. HK vil arbejde målrettet på at nedbringe antallet af unge ledige. I forhold til det globale arbejdsmarked står vi over for en stor udfordring. Stadig flere arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft uden at sikre rimelige løn- og arbejdsforhold. I HK hilser vi de mange udenlandske resurser velkommen, men vi kræver, at alle arbejder under en overenskomst. Vi skal også være meget opmærksomme på sygefraværet og arbejdsmiljøet, som stadig udgør store udfordringer for det danske arbejdsmarked. Det er ikke acceptabelt, at så mange HK ere hver dag er sygemeldte. Derfor vil HK sætte kampen mod det fysiske og særligt det psykiske arbejdsmiljø i centrum. Stress er et af de hurtigst voksende arbejdsmiljøproblemer. Et problem, som vi tager meget Slettet: nuværende Slettet: globale Slettet: skal Slettet: særligt Slettet: også 11 pkt 11 pkt Slettet: ressourcer 11 pkt Slettet: på 11 pkt 5

6 alvorligt i HK. Det er vores mål at søge markant indflydelse her og sikre et bedre arbejdsmiljø. For det tredje, så er bedre uddannelser for alle en afgørende mærkesag for HK. Uddannelse er vejen til spændende jobmuligheder inden for et felt, der interesserer den enkelte. Uddannelse er også afgørende for at skærpe vores kvalifikationer og udvide vores jobmuligheder. Uddannelse er muligheden for at tage karrieren i egne hænder og holde sin viden og sine kompetencer ajour. Det er HK s mål, at alle vores medlemmer får en kompetencegivende uddannelse. Derfor tager HK aktivt del i at udvikle de bedste uddannelser inden for vores område, både når det gælder ungdoms- og voksenuddannelser. Det betyder, at HK skal sætte et massivt fokus på at sikre, at alle får en ungdomsuddannelse. Samtidig skal vi sikre, at det fortsat bliver muligt at gennemføre en uddannelse uden opskruede gebyrer og urimelige afgifter. HK vil afskaffe brugerbetalingen på alle uddannelser. For det fjerde og sidste skal HK fortsætte kampen for ligebehandling. Der er store kampe at kæmpe for integrationen og ligebehandling på det danske arbejdsmarked. Det er uacceptabelt, at mange stadig bliver diskrimineret på det danske arbejdsmarked. For HK er det vigtigt, at alle medlemmer bliver inkluderet i det faglige arbejde i HK. Særligt medlemmer med anden etnisk baggrund. Vi skal sørge for, at de bliver engagerede, valgt som tillidsfolk og ansat i lige så høj grad som den øvrige danske befolkning. HK er et fagforbund, der arbejder for, at mangfoldighed i samfundet og i virksomheder ses som en styrke. Når det gælder ligebehandling er ligeløn mellem mænd og kvinder det vigtigste område for HK. Kvinder tjener mellem 15 og 20 procent mindre end mænd. Udviklingen hen imod ligeløn på det danske arbejdsmarked går ganske enkelt for langsomt. HK har gennem årene presset voldsomt på for at mindske løngabet mellem mænd og kvinder i. Vi har rejst ligelønssager, vi har øget opmærksomheden omkring løn og lønforhandlinger, og vi har stillet krav til overenskomsttekster og lovgivning. Det fortsætter vi med. HK vil ligeledes arbejde for, at ligeløn kommer ind i overenskomsterne. Slettet: for HK Slettet: vi Slettet: erhvervsuddannelse, og at alle får en praktikplads. Slettet: Alt for mange bliver stadig diskrimineret på grund af tro, farve eller overbevisning. Det kan vi aldrig acceptere i HK. 11 pkt Slettet: Det er vigtigt, Slettet: med anden etnisk baggrund 11 pkt 11 pkt Slettet:, så vi kan få behandlet sagerne mere effektivt. 6

7 Og HK vil fortsat presse politikerne til at ændre lovgivningen, så lønstatistikkerne kommer frem i dagens lys. Vi mener, at det er virksomhederne, der skal dokumentere, at der ikke er tale om løndiskrimination. Kunstpause / Afslutning Kære kongres! HK er overalt i det danske samfund. Vi har den uundværlige viden og de uundværlige hænder. Det er os, der er fundamentet for, at samfundet kører rundt. HK har et klart værdigrundlag. Vi tror på fællesskabet og på det enkelte menneske. HK er omstillingsparat. Det har vi vist i den forgangne kongresperiode. HK er en moderne fagforening, og det er vores mål fortsat at modernisere HK. HK er en indflydelsesrig fagforening. Det er vores mål, at vi skal blive endnu bedre til at opnå indflydelse på vores medlemmers vegne. HK skal kendes på politiske resultater til gavn for vores medlemmer. Synlighed er fint, men indflydelse er afgørende. Det er også en af grundene til, at vi er en del af løsningen. Vores løsningskampagne har fokuseret på, at vi alle vil være med til at tage et ansvar og gøre en forskel. Det skal også gælde internt i HK, når vi går i dybden med diskussionen af vores kommende målprogram. Jeg håber, at I tager godt imod vores nye målprogram. Kursen er lagt. Det er nu, vi angiver retningen for HK i de kommende fire år. 11 pkt Slettet: K 11 pkt Slettet:. 11 pkt Slettet: vores Slettet:,, 11 pkt Slettet:, Formateret: Højre: -0,47 cm, Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0,63 cm + Tabulator efter: 1,27 cm + Indrykning: 1,27 cm Slettet: at Slettet: som skal Slettet: Jeg glæder mig til jeres bidrag. 7

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere