Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K"

Transkript

1 Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st København K Foto: DIEH Dansk Initiativ for Etisk Handel er et multistakeholder initiativ, som samler alle interessenter for at finde konstruktive løsninger på udfordringer og dilemmaer inden for Etisk Handel og gennem dialog og samarbejde skabe reelle forbedringer i virksomheders globale værdikæder. Foto: Ouseph S. P./ILO DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL Fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

2 FORORD Der er brug for en stærk samlet dansk indsats inden for Etisk Handel, for et sted hvor dilemmaer og problemstillinger om ansvarlighed i de globale værdikæder diskuteres og hvor dialogen og samarbejdet omsættes til konkrete handlinger. Foto: DIEH At højne de etiske standarder i de globale værdikæder er det strategiske pejlemærke for Dansk Initiativ for Etisk Handel. Det er ikke en nem opgave. Behovet for at finde løsninger på hvordan arbejds- og miljøstandarder højnes og implementeres i de globale værdikæder er massivt. Det er store og komplekse problemstillinger, det drejer sig om; børne- og tvangsarbejde, migrantarbejdere, kastediskrimination og manglende respekt for foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger implicerer krænkelser af millioner af menneskers rettigheder. Virksomheder, organisationer eller regeringer kan ikke løse disse udfordringer alene. Det kræver en fælles indsats i de enkelte lande og på internationalt niveau at flytte de globale værdikæder i den rigtige retning. Dansk Initiativ for Etisk Handel tog i 2014 initiativ til en række tiltag og gennemførte en række arrangementer for at fremme etisk ansvarlighed i de globale værdikæder. Vi afholdt træningskurser for virksomheders indkøbere og leverandører, vi udviklede guidelines og træningsmoduler og vi tog dagsaktuelle problemstillinger op ved dialogmøder og arrangementer, som blev gennemdiskuteret ud fra et langt større perspektiv end det meget snævre mediefokus, der oftest er kotume. Gennem vores stærke internationale netværk og tætte samarbejdspartnere i udlandet kanaliserede vi desuden viden tilbage til Danmark om hvad der rør sig inden for Etisk Handel på europæisk og globalt plan. Vi var også medvirkende til at sætte et dansk aftryk på nye internationale tiltag Det danske partnerskab et vigtigt skridt Det var et vigtigt skridt da den danske regering i 2013, på initiativ af Udenrigsministeriet og Dansk Initiativ for Etisk Handel, indgik en partnerskabsaftale med hovedparten af den danske mode- og tekstilbranche om ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh. Som tovholder på aftalen er Dansk Initiativ for Etisk Handel i 2014 fortsat med til at koordinere aktiviteterne i regi af partnerskabet. Som bidrag til udmøntningen af aftalen har vi sammen med det britiske og norske initiativ igangsat et treårigt program for at fremme social dialog på fabriksniveau i Bangladesh og dermed forbedre arbejdsforholdene på landets fabrikker. Sammen med Udenrigsministeriet arrangerede vi desuden et højniveaumøde; Post Rana Plaza - A Vision for the Future, hvor bl.a. ILOs Generalsekretær Guy Ryder og Handels- og Hvad er Etisk Handel Udviklingsminister Mogens Jensen deltog sammen med repræsentanter fra Bangladesh. Styrkelse af den danske indsats På internationalt plan har vi de senere år oplevet at den private sektors aktiviteter i udviklingslandene er blevet tættere koblet med udviklingsdagsordenen. Den tendens mærkes også i Danmark. Udviklingsministeren blev i 2014 til Handels- og Udviklingsminister og ministeren lancerede en 6-punktsplan, som skal styrke den danske indsats for ansvarlige produktionsog arbejdsforhold på globalt plan. 6-punktsplanen fremhæver partnerskabet med den danske mode- og tekstilbranche som en model for at støtte virksomheders arbejde med ansvarlighed i de globale værdikæder. Regeringen ønsker også at støtte tiltag inden for social dialog, i tråd med Dansk Initiativ for Etisk Handels arbejde. Når vi ser tilbage på vores resultater og erfaringer i 2014 står det klart at der med det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh er skabt en unik ramme for en koordineret indsats på virksomhedsniveau og regeringsniveau og med inddragelse af danske NGO er og fagbevægelsen. Vi ser i 2015 frem til at bruge disse erfaringer i den videre koordinering af partnerskabet og forhåbentlig også sætte dem i spil fremadrettet i tilsvarende indsatser i andre lande og sektorer. Dansk Initiativ for Etisk Handel er i forvejen med til at klæde danske virksomheder på til at operere ansvarligt på de globale markeder. Gennem samarbejdet med tilsvarende initiativer i udlandet og internationale aktører bidrager vi til at finde bæredygtige løsninger med dansk fingeraftryk. Vi håber, at vi kan være med til at sikre, at danske kompetencer, viden og erfaringer bringes ind i de kommende års internationale samarbejde om at fremme bæredygtige globale værdikæder. Birgitte Qvist-Sørensen, Formand Da Dansk Initiativ for Etisk Handel slog dørene op for årets første åbne arrangement i 2014 skete det i vores egne, nye dejlige lokaler på Christianshavn. DIEH Hub en er vores fysiske platform for dialog og samarbejde om Etisk Handel i praksis. Vi ser frem til nye spændende arrangementer om Etisk Handel i INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED... 4 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL... 6 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME...10 samfundsansvarlig virksomhed, der respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøhensyn i hele værdikæden, kontinuerligt arbejde for forbedringer af de sociale og miljømæssige forhold, der knytter sig til produktionen af varer og tjenesteydelser, at tage samfundsansvar i bred forstand ved at modarbejde ulovlig og uetisk adfærd, f.eks. ved udbredelse og efterlevelse af FN s Global Compacts 10 principper. HAR INTERNATIONALT UDSYN...14 HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL...18 FAKTA OG NØGLETAL

3 STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED Børnearbejde, tvangsarbejde, leveløn, migrantarbejdere og arbejdssikkerhed. Paletten er bred for de emner som hører under Etisk Handel og som Dansk Initiativ for Etisk Handel tager pulsen på og leverer viden om til medlemmerne. Indgangen til netværk og viden om Etisk Handel At kunne agere platform for ny viden om Etisk Handel og fungere som indgangen til netværk ligger i Dansk Initiativ for Etisk Handels DNA. Den brede medlemsskare af virksomheder, offentlige instanser, organisationer og fagbevægelsen gør at mange forskellige erfaringer med og holdninger til Etisk Handel i de globale værdikæder er dækket ind. Det er herfra samt fra eksterne partnere at vi får vores viden om de nyeste tendenser og initiativer på området. For at kunne kanalisere den nyeste internationale viden på området tilbage til medlemmerne og andre interessenter deltager Dansk Initiativ for Etisk Handel i relevante europæiske og globale fora og samarbejder med de tilsvarende initiativer i Norge og Storbritannien. I 2014 afholdt Dansk Initiativ for Etisk Handel i alt 23 arrangementer med i alt 524 deltagere. Knap halvdelen af deltagerne var ikke medlemmer, hvilket viser at Dansk Initiativ for Etisk Handel sætter emner på dagsordnen, som rækker ud over medlemsskaren. På medlemsportalen er alle præsentationer og baggrundsmaterialer fra møder og arrangementer i 2014 samlet. Det er også her medlemmerne kan finde briefing papers og anbefalinger for en række aktuelle problemstillinger herunder leveløn, børnearbejde, foreningsfrihed- og kollektive forhandlinger og migrantarbejdere. Dansk Initiativ for Etisk Handel udsendte kvartalsvise nyhedsbreve til 500 abonnementer og formidlede aktuelle problemstillinger og tendenser på hjemmesiden, som i årets løb har haft flere end unikke besøgende. Foto: Crozet M./ILO Eksempler på videns- og erfaringsdeling NÅR MEDLEMMER DELER VIDEN Strategisk CSR giver bonus for lokale virksomheder Hvordan kan en strategisk tilgang til CSR medføre forretningsmæssige gevinster hos de lokale virksomheder? Det spørgsmål var udgangspunktet da Erhvervsstyrelsen og Håndværksrådet præsenterede projektet SUSBIZ Kenya, Partnerships for Sustainable Business Development, for 37 fremmødte deltagere. I SUSBIZ Kenya projektet har 10 danske virksomheder samarbejdet med deres 10 kenyanske forretningspartnere om bæredygtig forretningsudvikling med formålet at få en bedre forretning og samtidig forbedre arbejdsmiljø, miljøbeskyttelse og sikkerheden på de kenyanske virksomheder. Som medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel har vi et ansvar for at dele vores erfaringer med andre danske interessenter inden for området, siger Henning Høy Nygaard, Håndværksrådet SUSBIZ-projektet viste, at de lokale virksomheder kan få økonomiske gevinster ved at sikre en mere ansvarlig forretningsdrift, men det kræver kapacitetsopbygning om arbejds- og miljøforhold og andre CSR-emner. Ifølge de kenyanske deltagere, var en af projektets forcer, at der var konkret rådgivning og sparring ude på de kenyanske virksomheder. De danske partnere skabte fremdrift gennem efterspørgsel efter resultater på CSR-området hos de kenyanske virksomheder. De fælles træningsworkshops i både Danmark og Kenya spillede en væsentlig rolle for at skabe fælles forståelse for hinandens udfordringer, siger Sofie Pedersen, Erhvervsstyrelsen SUSBIZ Kenya projektet tager afsæt i FNs Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift samt FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Læs mere: NÅR VIDEN OG INSPIRA- TION KOMMER UDEFRA Made in Europe er ikke i sig selv en blåstempling Mange danske virksomheder sourcer fra Østeuropa, og der er en tendens til at flytte produktionen fra Sydøstasien til lande i Østeuropa. Men hvad er udfordringerne i forhold til Etisk Handel i Østeuropa? Under overskriften CSR in Eastern Europe havde Dansk Initiativ for Etisk Handel inviteret auditeringsfirmaet Q-Inspect til at give en indføring i Etisk Handel i Østeuropa. Vi ved jo godt at forholdene i Østeuropa på mange måder er forskellige fra Vesteuropa, men det var en øjenåbner at få sat tal og fakta bag nogle af de største udfordringer inden for CSR fortæller Pia Odgaard, Dansk Mode & Tekstil. Q-Inspect gennemgik de enkelte østeuropæiske lande en for en og gav en indføring i forskellene landene imellem blandt andet i forhold til arbejdstid og foreningsfrihed. Deltagerne diskuterede kulturelle og sociale forskelle specielt korruption. Seminaret omfattede også en debat om hvad auditeringsfirmaer som Q-Inspect kan gøre for at tilpasse deres arbejde yderligere til FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Der var udbredt enighed om at den nuværende revisionspraksis bør bevæge sig i retning af en auditeringsform, hvor leverandørerne har systemer på plads, der løbende forbedrer arbejdsforholdene i hele forsyningskæden. Det blev understreget at man ved en samlet indsats og involvering af eksterne stakeholders kan opnå en større effekt af CSR-indsatsen. Mødet gav os god feedback og konkrete forslag til forbedring af vores programmer, siger Bjarne Møller, Partner i Q-Inspect, som har hovedkontor i Tjekkiet. 4 STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED 5

4 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL Med vejledninger, træningskurser og redskaber for medlemmer såvel som for deres leverandører hjælper Dansk Initiativ for Etisk Handel virksomheder med at skabe fremdrift i de etiske regnskaber. ANSVARLIG INDKØBSPRAKIS Indkøbere spiller en væsentlig rolle i udmøntningen af virksomheders og organisationers ansvar for at fremme Etisk Handel. Dansk Initiativ for Etisk Handel har fokus på ansvarlig indkøbspraksis også når den foregår gennem agenter og mellemled. Ansvarlig indkøbspraksis har i en årrække været et centralt emne for Dansk Initiativ for Etisk Handel. Det har det været fordi indkøbspraksis spiller en afgørende rolle for ansvarlig virksomhedsadfærd ud igennem værdikæderne. Hvis man som indkøber ikke er opmærksom på de konsekvenser som ens indkøbsrutiner og procedurer har og f.eks. presser pris og leveringstid,kan det påvirke arbejdernes arbejdstid, sikkerhed og lønforhold negativt. Ansvarlig indkøbspraksis: Det lærer du på træningskurserne for indkøbere Som deltager får du forståelse for hvilke menneskelige konsekvenser din indkøbspraksis kan have. Du får konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer du støder på og bliver i stand til at: Træningskurser for indkøbere To halvårlige kurser i ansvarlig indkøbspraksis har ligget fast i kalenderen hos Dansk Initiativ for Etisk Handel siden På kurserne får indkøbere en forståelse for de menneskelige omkostninger deres indkøbspraksis kan have og lærer om hvordan ansvarlig indkøbspraksis konkret foregår. Desuden får de indsigt i og viden om risici i de forskellige leverandørkæder. Konceptet for træningskurserne er udviklet i samarbejde med Ethical Trading Inititiative, UK og Muriel Johnson, tidligere Social Compliance Manager for Marks & Spencers. Muriel Johnson faciliterede årets kurser. Indføring i Etisk Handel Alle nye medlemmer og medlemmers nye medarbejdere bliver tilbudt en introduktionsdag med indføring i de vigtigste etiske dilemmaer, gældende internationale retningslinjer og hvordan de i praksis kan bruge Dansk Initiativ for Etisk Handels ressourcer og redskaber i arbejdet med Etisk Handel. In-house skræddersyede kurser for medlemmernes indkøbere definere de centrale emner i Etisk Handel. gennemskue når arbejdstageres rettigheder ikke respekteres. identificere risici forbundet med bestemte produkter. forstå, hvordan risikovurdering kan hjælpe dig med at prioritere og gennemgå din indkøbspraksis. kortlægge dine egne forsyningskæder og identificere, hvor du har størst indflydelse i forsyningskæden. forstå de mulige konsekvenser af din indkøbspraksis i henhold til arbejdsforhold. foreslå ændringer i indkøbspraksis, som vil hjælpe med at reducere krænkelser af arbejdstageres rettigheder Find Good Practising: Guide on Responsible Purchasing på Som noget nyt i 2014 tilbød Dansk Initiativ for Etisk Handel skræddersyede træningskurser i indkøbspraksis for medlemmernes indkøbere. Dansk Supermarked benyttede sig af tilbuddet, og to træningskurser blev tilpasset til at indgå som et led i udmøntningen af Dansk Supermarkeds nye CSR strategi. Centralt i kurserne var de konsekvenser indkøb kan have på arbejdsforhold og menneskerettigheder i de forskellige led af leverandørkæden. Deltagerne var optaget af at udveksle erfaringer om praktiske eksempler og dilemmaer i Kina blev diskuteret ihærdigt. Tilbagemeldingerne fra deltagerne viser, at ansvarlig indkøbspraksis er vigtigt for indkøberne, men også at det i dagligdagen kan være svært at prioritere, når der er meget travlt siger Helene Regnell, CSR-chef for Dansk Supermarked. Foto: DIEH Træningskursus for agenter og mellemled En ting er at tilrettelægge ens egen indkøbspraksis så det foregår i overensstemmelse med gældende internationale konventioner når man som virksomhed selv står for at source og købe varer og produkter. En anden er at implementere ansvarlig indkøbspraksis når indkøbene foregår igennem agenter og mellemled, og man som virksomhed ikke selv har hånd i hanke med alle led i værdikæden. I 2014 lancerede vi guiden Indirect Sourcing, Direct Responsibility om indirekte indkøb. Den er lavet i tæt samarbejde med en række af vores virksomhedsmedlemmer. I 2014 udviklede vi et nyt træningskoncept og gennemførte en pilottræning målrettet agent- og distributørleddet. Edwin Koster fra Social Accountability International (SAI) stod for træningen. 20 deltagere deltog. Deres tilbagemeldinger vil blive brugt til at skærpe og målrette de fremtidige træningskurser yderligere. Ansvarlig indkøbspraksis. Det lærer du på træningskurserne for agenter og mellemled Træningskurset giver konkrete værkstøjer og metoder til ansvarlig indkøbspraksis for mellemhandlere og agenter. Det henvender sig både til mellemhandlere og virksomheder. Deltagerne får blandt andet indblik i: FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og deres betydning for virksomheder og mellemleds leverandørstyring. The Business Case for ansvarlig indkøbspraksis for virksomheder og mellemhandlere. Hvordan mellemhandleres rolle kan styrkes i forhold til ansvarlig indkøbspraksis. Virksomheders, mellemleds og leverandørers fælles ansvar for ansvarlige indkøb. Kurset er baseret på guiden Indirect Sourcing, Direct Responsibility og der arbejdes med en enkel fire-trins proces; forventningsafstemning; risikovurdering, leverandørinddragelse; monitorering og rapportering. Find guiden Indirect Sourcing, Direct Responsibility på 6 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL 7

5 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL LEVERANDØRTRÆNING For en virksomhed er det tids- og ressourcekrævende at følge op på om ens leverandører overholder national lovgivning og internationale retningslinjer inden for Etisk Handel. Derfor giver det mening at leverandørernes kapacitet til at implementere de etiske retningslinjer styrkes. Sammen med Initiativ for Etisk Handel, Norge udbyder vi træningskurser om Etisk Handel i praksis til vores medlemmers leverandører. Sammen med Initiativ for Etisk Handel, Norge gentog Dansk Initiativ for Etisk Handel tidligere års succes med at invitere medlemmernes leverandører i Indien, Kina og Bangladesh til at deltage i et træningsforløb om implementeringen af etiske retningslinjer. Omdrejningspunktet i træningskurserne er hvordan forbedrede arbejdsforhold kan resultere i bedre forretningsresultater. Flere danske virksomheder valgte at tilbyde kurset til deres leverandører i Bangladesh og Kina. Træningskurserne, der bliver faciliteret af lokale fagfolk, bygger på vores håndbøger Good Practice Guide. De er på lokale sprog og tilpasset de specifikke forhold i de enkelte leverandørlande. I 2014 arbejdede Dansk Initiativ for Etisk Handel desuden sammen med det norske initiativ om portalen Decent Work Portal, en online version af håndbøgerne. Foto: Vibeke Quaade MEDLEMSAKTUELT Brug DIEH som platform for professionel feedback og sparring Vil du have feedback på din strategi for Etisk Handel eller særskilte aktiviteter og tiltag om bæredygtighed. MedlemsAktuelt er en ny platform, hvor Dansk Initiativ for Etisk Handel giver medlemmerne mulighed for at sætte fokus på egne udvalgte problemstillinger. Møderne foregår som åbne fora med sparring og professionel feedback fra andre medlemmer og inviterede. I 2014 benyttede blandt andre Dong Energi og Reitan Distribution/Rema 1000 sig af MedlemsAktuelt. Eksempel på MedlemsAktuelt Den svære opfølgning Reitan Distribution/Rema 1000 på dagsordenen Det handlede om kortlægning, registrering og risikovurdering i leverandørkæden, da Reitan Distribution/Rema 1000 var på dagsordenen i DIEHs nye mødeformat MedlemsAktuelt. Repræsentanter for bla. erhvervsorganisationer, NGOer og virksomheder fra andre sektorer var mødt op til mødet, hvor Christian Rask-Jepsen, kategorichef i Reitan Distribution forklarede om de retningslinjer og procedurer som Reitan Distribution og Rema 1000 bruger i eksekveringen af virksomhedens Code of Conduct. Det gav anledning til livlig erfaringsudveksling med deltagerne. Især validiteten af svarene på de spørgsmål som Reitan Distribution/Rema 1000 bruger til at vurdere deres leverandører blev diskuteret samt de langsigtede mål for virksomhedens ansvarlighedspolitik. Det var meget givtig for os at få feedback på det arbejde vi laver med at højne de etiske standarder i vores leverandørkæder, samt bekræftigelse af at arbejdet aldrig bliver færdigt og hele tiden udvikles. Konkret kom der det ud af mødet at vi påbegyndte arbejdet med vores 2020 mål, som vi nu er ved at lægge sidste hånd på, siger Christian Christian Rask-Jepsen, som anbefaler andre at gøre brug af DIEHs MedlemsAktuelt Foto: IEH 8 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL Mødet fandt sted 26. juni 2014 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDE 9

6 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME Dialog og samarbejde mellem erhvervsliv, folkelige organisationer, det offentlige og fagbevægelsen er kernen i Dansk Initiativ for Etisk Handel. Kun herigennem er det muligt at finde konstruktive og bæredygtige løsninger på de etiske udfordringer i de globale leverandørkæder. Dansk Initiativ for Etisk Handel arbejdede i 2014 med at drive processen frem mod løsninger på en række udfordringer inden for Etisk Handel herunder børne- og tvangsarbejde og migrantarbejdere. Eksempler på dialogmøder VEJEN FREM ER DIALOG OG SAMARBEJDE Dansk Initiativ for Etisk Handel er stedet, hvor en bred vifte af fagekspertise, interesser og synspunkter mødes for sammen at finde praktiske løsninger på udfordringer inden for Etisk Handel. Børne- og tvangsarbejde hos leverandører af bomuld Hvordan kan danske virksomheder adressere risikoen for at være forbundet til børne- og tvangsarbejde via deres leverandørkæder? Det var et af spørgsmålene ved dialogmødet 1. oktober 2014 foranlediget af DanWatch rapporten Børne- og tvangsarbejde i vores bomuld, hvor repræsentanter fra NGOer, fagbevægelsen, danske virksomheder og Udenrigsministeriet deltog. Bomuldsindustrien har i mange lande problemer med børne- og tvangsarbejde. I Usbekistan er regeringen kendt for systematisk at tvangsudskrive store dele af befolkningen til at arbejde under bomuldshøsten. Derfor risikerer virksomhederne at være forbundet til overtrædelser af ILO s kernekonventioner gennem deres leverandørkæder. På mødet blev manglende sporbarhed og viden om bomuldens oprindelse diskuteret. En række danske virksomheder har igangsat initiativer for at reducere risikoen for at gøre brug af bomuld, hvor børn og tvangsarbejdere har været anvendt i høsten, herunder deltagelse i Better Cotton Initiative. Dansk Initiativ for Etisk Handel vil følge op med et notat om den nuværende status i Usbekistans bomuldsindustri og hvad ILO og OECD anbefaler virksomheder at gøre i lyset af udviklingen i landet, som efter 2007-kampagnen mod børnearbejde, er gået i retning af at skifte fra børnearbejde til voksen tvangsarbejde. Migrantarbejderes forhold i den italienske tomatindustri Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterede d. 25. november 2014 til dialogmøde om migrantarbejderes forhold i landbrugssektoren i Italien. Det skete på baggrund af DanWatch-rapporten, Bagsiden af Dåsetomater. Den beskriver, hvordan migrantarbejdere i den italienske tomat-industri, arbejder10-12 timer om dagen, får lønninger ned til 22 kr. i timen og lever under dårlige forhold i ghettoer. Det var ikke første gang problemstillinger om migrantarbejdere blev diskuteret. Allerede i 2009 havde Dansk Initiativ for Etisk Handel fokus på emnet og udarbejdede anbefalinger til, hvordan man som virksomhed forholder sig til migrantarbejdere i leverandørkæderne. Den konkrete sag understreger, at det ikke kun er i udviklingslande men også i Europa, at der sker krænkelser af menneskerettigheder og at udfordringerne med dårlige arbejdsforhold for migrantarbejdere er en global problemstilling. I Norge har der også været fokus på migrantarbejdere i tomatindustrien, og Initiativ for Etisk Handel Norge har i samarbejde med fagforeninger og brancheorganisationer startet et projekt, der søger at støtte og bidrage til en positiv udvikling af forholdene i den italienske tomatsektor. Dansk Initiativ for Etisk Handel og Initiativ for Etisk Handel i UK er også involveret i projektet. Dansk Initiativ for Etisk Handel vil invitere danske virksomheder, som ikke allerede deltager, til at deltage i det fælles projekt. Vi vil endvidere opdatere DIEHs briefing paper, position og anbefalinger på migrantarbejdere og medtage problemstillingen på tomat i Italien som case. ØGET FOKUS PÅ LANDBRUG OG FØDEVARER, LEVELØNSPRO- BLEMATIKKEN OG MIGRANTARBEJDERE Fødevare- og landbrugssektoren, tekstilsektoren og migrantarbejdere var de emner, som de fleste pegede på, da Dansk Initiativ for Etisk Handel i en undersøgelse blandt medlemmerne spurgte hvilke områder de særligt har udfordringer med og hvor de fremadrettet ønsker at der bliver lagt et særligt fokus. I forhold til landbrug og fødevarer handler medlemmernes behov om mere viden om fattigdom, børnearbejde, arbejdsrettigheder, miljø og brug af sprøjtemidler i de første led af værdikæden og særligt i Afrika, Asien og Latinamerika. Multistakeholder dialog og samarbejde i fødevaresektoren Ved et seminar delte Coop og CARE ud af deres erfaringer om hvordan virksomheder og NGO er med fordel kan samarbejde og lære af hinanden. Coop er kommet tættere på de udviklingsmæssige udfordringer for små producenter og mellemhandlere i deres leverandørkæde, mens CARE har lært noget om de forretningsmæssige udfordringer, som et supermarked er nødt til at forholde sig til. Dansk initiativ for Etisk Handel vil i 2015 sætte yderligere fokus på fødevaresektoren og på hvordan man gennem multistakeholder dialog og samarbejde inden for relevante produktgrupper skaber reelle forbedringer i udvalgte værdikæder. Mødet fandt sted 28. november 2015 Foto: Brendon Bannon Når det kommer til migrantarbejdere er der både behov for mere viden om hvordan det foregår, hvordan man registrerer det og for at få løsninger til hvordan man som virksomhed konkret skal forholde sig. I tekstilsektoren fremhævede medlemmerne leveløn, som et område hvor der allerede er sket meget, men hvor de fortsat ønsker et øget fokus. Udfordringer i IT-sektoren/Elektronik industrien blev også nævnt. Her er kardinalpunkter de lange leverandørkæder og arbejdsforhold på de kinesiske fabrikker samt konfliktmineralerne i Congo. Fremtidens bæredygtige globale fødevarekæder var på dagsordenen, da Brian Sundstrup fra Coop Danmark og Nanna Callisen Bang fra CARE Danmark fortalte om deres samarbejde, som er et godt eksempel på, hvordan virksomheder og NGO er med fordel kan samarbejde og lære af hinanden. 10 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME 11

7 DET DANSKE PARTNERSKAB MED BANGLADESH Det er på baggrund af medlemmernes indblik i og erfaringer med Etisk Handel, at Dansk Initiativ for Etisk Handel identificerer konkrete handlingstiltag, der højner de etiske standarder og skaber udvikling. Med formålet at forbedre forholdene for Bangladesh flere end 4 millioner tekstilarbejdere indgik den danske regering og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche et partnerskab i Partnerskabet sætter fokus på tekstilarbejdernes rettigheder og sikkerhed, grønnere produktion og øget gennemsigtighed i danske virksomheders leverandørkæder. Repræsentanter fra den danske fagbevægelse og ngo er deltager også i partnerskabet. Dansk Initiativ for Etisk Handel faciliterer samarbejdet og har i 2014 blandt andet stået for at indsamle og videregive information om udviklingen nationalt og internationalt, bistået de enkelte parter i konkrete sager, afholdt flere partnerskabsmøder om emnerne i partnerskabet, givet input til politiske tiltag f.eks. i Nordisk Råd og etableret et samarbejde om et treårigt program til fremme af social dialog i tekstilsektoren i Bangladesh med de tilsvarende initiativer i UK og Norge. I samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt vi desuden et højniveaumøde med 100 danske og internationale gæster. Højniveaumøde EFTER RANA PLAZA: A VISION FOR THE FUTURE Formålet var at finde fælles fodslag i bestræbelserne på at sikre en mere bæredygtig tekstilproduktion i Bangladesh. 100 internationale og danske deltagere var mødt op da Udenrigsministeriet i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel afholdte et højniveaumøde 3. april 2014 for at diskutere vejen frem for at forbedre arbejdernes forhold i tekstilog beklædningsindustrien i Bangladesh. Hovedtalerne var den danske Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen og Generaldirektør for ILO, Guy Ryder. Derudover var der repræsentanter fra regeringen, arbejdsgiverforeningen BGMEA og fagbevægelsen i Bangladesh, virksomheder, den internationale fagbevægelse, ILO Better Work og OECD. Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen Alle interessenter bør tage ansvar for at løse de grundlæggende udfordringer i beklædningsindustrien i Bangladesh. Generaldirektør ILO Guy Ryder Det kræver opbakning på internationalt plan men også forbedring af lovgivningen i Bangladesh og effektiv håndhævelse at sikre bedre arbejdstagerforhold for tekstilarbejderne i Bangladesh. Permanent Secretary, Ministry of Labour and Employment, Bangladesh Mikail Shipar Beklædningsindustrien er afgørende for den økonomiske vækst i landet. Bangladesh har brug for støtte fra alle interessenter for at forbedre arbejdsforholdene og gøre beklædningsindustrien mere bæredygtig. Generalsekretær, AWAJ Foundation, fagforeningsleder og tidligere tekstilarbejder Nazma Akter Sikring af foreningsfrihed og kvinders rettigheder er afgørende for at kunne sikre rimelige arbejdsforhold for tekstilarbejderne, hvoraf hovedparten er kvinder. Foto: Jesper Nielsen/3F Vicepræsident, BGMEA Reaz Bin Mahmood Der er behov for investeringer i bedre infrastruktur og økonomisk støtte til renovering af fabrikkerne, hvis ikke de skal lukke og mange arbejdere miste deres job. Danmarks ambassadør i Bangladesh Hanne Fugl Elskær Den Danske ambassade i Dhaka vil i 2015 arrangere et nyt højniveaumøde i Bangladesh for at gøre status for fremskridtene med at sikre en mere bæredygtig tekstilproduktion i landet. 12 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME 13

8 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL HAR INTERNATIONALT UDSYN Fællestur til Bangladesh Dansk Initiativ for Etisk Handel samarbejder med andre multistakeholder initiativer om forbedringer i arbejdsforholdene i de globale værdikæder. FÆLLES INDSATS FOR AT FORBEDRE ARBEJDSFORHOLDENE I BANGLADESH Dårlige arbejdsforhold, strejker og uroligheder i beklædningsindustrien i Bangladesh kalder på nye løsninger. Problemerne i Bangladesh beklædningsindustri er ikke af ny dato. I årevis har den været kendetegnet ved dårlige arbejdsforhold. Den har også jævnligt været ramt af strejker og uroligheder. Fra fabrikkernes side har reaktionen, når arbejderne har udtrykt deres utilfredshed og strejket, ofte været at slå hårdt ned. Beklædningsindustrien er Bangladesh største industri. Den brødføder godt 4 millioner mennesker, hvoraf størstedelen er kvinder. Tøj og tekstiler udgør knap 80 procent af landets samlede eksport og udfordringerne på landets mange arbejdspladser er ikke langtidsholdbare. De kalder på nye indsatser. Dansk Initiativ for Etisk Handel igangsatte i begyndelsen af 2014 en treårig koordineret indsats inden for beklædningsindustrien i Bangladesh sammen med det britiske og norske initiativ. Social dialog et vigtigt redskab Fokus for initiativernes fælles indsats er at udvikle en model for social dialog på fabriksniveau, som kan bane vejen for at arbejdere og fabriksledelse får lettere ved at tale sammen og finde løsninger, som begge parter kan se en fordel i. I første omgang handler det om at skabe tillid mellem parterne, høste erfaringer og få succeshistorier på de enkelte fabrikker, som peger fremad. I løbet af 2015 og som et led i en pilotfase påbegyndes arbejdet på 10 fabrikker. Derefter skal modellen rulles ud i større skala. I sommeren 2014 ansatte Dansk Initiativ for Etisk Handel og de andre initiativer en fælles lokal repræsentant til at drive programmet fremad og etablerede et fælles kontor i Dhaka. Initiativerne afholdte i 2014 multistakeholder møder i hhv. London, København og Dhaka for at få input til modellen og aktiviteterne fra både internationale og lokale interessenter. Det fælles program er led i udmøntningen af det danske partnerskab om ansvarlig tøj-og tekstilproduktion i Bangladesh og skal bl.a. bistå danske virksomheder i deres arbejde med at forbedre arbejdsforholdene hos deres leverandører. Programmet er støttet af DANIDA, NORAD og DFID. Vores mand i Bangladesh Jamil Ansar blev i juni 2014 ansat til at koordinere initiativernes fælles program fra vores fælles kontor i Bangladesh. Jamil Ansar har en baggrund fra beklædningsindustrien. MULTISTAKEHOLDER SAMARBEJDE OG WORKSHOP I DHAKA Aktiv involvering af alle parter samt tilpasning til den lokale kontekst er grundlaget for udviklingen af en brugbar model for social dialog. For at skabe et solidt fundament for en operationel model for social dialog på fabriksniveau, der passer til de specifikke forhold i Bangladesh, arrangerede Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med det norske og britiske initiativ en fællestur til Bangladesh. Den danske delegation, som bestod af 3F, Dansk Erhverv, Bestseller og DIEH og den britiske og norske delegation mødtes først til individuelle møder med repræsentanter fra henholdsvis landets fagbevægelse, erhvervsorganisationen BGMEA, regeringen og repræsentanter fra de vestlige tøjvirksomheder for at diskutere ufordringer og muligheder for at fremme social dialog på arbejdspladserne. Herefter deltog alle parter i en multistakeholder workshop arrangeret af initiativerne. Formålet med workshoppen var at skabe lokal opbakning og ejerskab til initiativernes arbejde med at fremme social dialog på fabrikkerne og aktiv inddragelse i programmet. Åbningsspørgsmålet Hvordan skal Bangladesh Beklædningsindustri se ud i 2020? satte gang i en konstruktiv debat, hvor visioner og muligheder dominerede diskussionerne frem for de udfordringer og problemstillinger, der oftest skiller parterne. Parterne var enige om at Bangladesh beklædningsindustri skal være en væsentlig motor for landets vækst og udvikling herunder skabelsen af flere og sikre arbejdspladser, men at det kræver en række tiltag, før industrien bliver bæredygtig 14 HAR INTERNATIONALT UDSYN Der var enighed blandt deltagerne om at modellen for social dialog skulle tage udgangspunkt i de fora og strukturer som er fastlagt i den lokale arbejdslov dvs. samarbejdsudvalg og fagforeninger. Det blev endvidere anbefalet at initiativerne i deres arbejde med at fremme social dialog har fokus på begge fora og at indsatsen inkluderer træning af arbejdere og arbejdsgivere i både rettigheder og ansvar. Initiativerne har på baggrund af input fra de forskellige interessenter udarbejdet et koncept for social dialog på fabriksniveau, som vil blive afprøvet på en række fabrikker i Initiativerne har fået etableret et godt samarbejde med de lokale fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. De har opfordret os til at udvide vores aktiviteter fra fokus på fremme af social dialog på fabriksniveau til også at fremme social dialog på det institutionelle niveau gennem afholdelse af en række multistakeholder workshops og træning af de lokale fagforeninger og arbejdsgivere. 3F og Dansk Erhverv, som er partnere i initiativernes fælles indsats, kan spille en central rolle i disse aktiviteter. Møderne og workshoppen i Dhaka fandt sted i juni 2014 Foto: Jesper Østergaard Hansen, Dansk Erhverv Foto: Jesper Nielsen/3F Møde med repræsentanter for fagbevægelsen i Bangladesh. på lang sigt. Parterne var også enige om at social dialog på arbejdspladserne, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere har mulighed for i fællesskab at finde løsninger, bør være en del af tiltagene. Møde med arbejdsgiverorganisationen BGMEA i Bangladesh HAR INTERNATIONALT UDSYN 15

9 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL NORDISK SAMARBEJDE OGSÅ I FREMTIDEN Partnerskabsmøde TIDLIGERE SYERSKE TALER UD Hvis forholdene på fabrikkerne i Bangladesh skal ændre sig, er der brug for bedre dialog mellem arbejdere og arbejdsgivere. Det mener Jessmin Bergum, kvindelig sekretær i National Garment Workers Federation, Bangladesh, som i 2014 gæstede Dansk Initiativ for Etisk Handel. Dansk Initiativ for Etisk Handel og Initiativ for Etisk Handel i Norge afsluttede i 2014 det fælles projekt Nordisk netværk for nationale Etisk Handel initiativer støttet af Nordisk Ministerråd. Initiativerne afholdte bl.a. i starten af 2014 multistakeholder møder i både Sverige og Finland, hvor grundlaget for et tættere samarbejde i Norden inden for Etisk Handel blev styrket. Da Rana Plaza styrtede sammen reddede Jessmin Begum 15 arbejdere ud af ruinerne. Hun havde selv arbejdet som syerske i 10 år. I dag er hun kvindelig sekretær for National Garment Workers Federation, et fagforbund, der forsøger at organisere landets tekstilarbejdere og dermed give dem en stemme, så arbejdsforholdene på fabrikkerne kan blive forbedret. Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterede Jessmin Begum til et dialogmøde med medlemmer og andre interesserede. Her var hovedspørgsmålet, hvad der skal til for at forbedre forholdene for landets tekstilarbejdere. Arbejderne ved basalt set ikke hvad deres rettigheder er, og de ved ikke hvorfor kollektiv forhandling og dialog med ledelsen er godt for dem. Rettighedsarbejdet er et centralt og vigtigt område, sagde Jessmin Begum. Hun forklarede at den sociale dialog på fabriksniveau har ekstremt hårde betingelser. Arbejderne risikerer at blive fyret, hvis de melder sig ind i en fagbevægelse eller blot taler med fagbevægelsesrepræsentanter. Mistilliden mellem partnerne er stor. Mødet med Jessmin Begum fandt sted 30. april 2015 Foto: DIEH 5 gode grunde til et nordisk samarbejde om Etisk Handel Et nordisk samarbejde vil: styrke nordiske virksomheders indsats for at adressere sociale og miljømæssige udfordringer og muligheder i deres globale værdikæder skabe et unikt forum for dialog og samarbejde om fælles løsninger og tiltag i forhold til sociale og miljømæssige udfordringer og muligheder i de globale værdikæder skabe en platform for indsamling af ressourcer, værktøjer, eksempler på god praksis og udbredelse af nordiske standarder i de globale værdikæder forbedre udvekslingen af information og god praksis blandt nordiske virksomheder og deltagelsen i fælles aktiviteter maksimere værdien af eksisterende redskaber og initiativer Foto: Søren Zeuth 16 HAR INTERNATIONALT UDSYN HAR INTERNATIONALT UDSYN 17

10 HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL Samfundsansvar og bæredygtighed er de senere år kommet højere op på den offentlige dagsorden og medierne tager med mellemrum enkeltsager op, hvor hele brancher eller sektorer er i søgelyset. Dansk Initiativ for Etisk Handel er med sin brede medlemsskare det naturlige forum for at få uddybet og perspektiveret de sager, som medierne tager op. Børnearbejde i kosmetikindustrien og det offentliges indkøb af IT-udstyr var blandt de emner, hvor Dansk Initiativ for Etisk Handel sørgede for at danske virksomheder, erhvervsorganisationer, offentlige instanser, fagbevægelsen og ngo er fik mulighed for at drøfte og få andre perspektiver på problemstillingerne end det oftest meget snævre mediefokus. Dansk Initiativ for Etisk Handel fulgte i 2014 op på nogle at de sager, som medierne satte fokus på og som afstedkom en offentlig debat. For at sikre at debatten sker på et fagligt solidt grundlag, og at det er de væsentligste emner og dilemmaer, der fokuseres på, når Etisk Handel er på dagsordenen, vil Dansk Initiativ for Etisk Handel fremadrettet indgå i tættere dialog med DanWatch og andre medier, der beskæftiger sig med Etisk Handel. Eksempel på et dialogmøde NÅR DEBATTEN BREDES UD OG NUANCERES Hvem lider for skønheden Dialogmødet tog udgangspunkt i DanWatch rapporten Hvem lider for skønheden? om børnearbejde i miner i Indien, som foregår ved udvindingen af mineralet mika. Mika er i diverse kosmetikprodukter i form af glitter i feks øjenskygge og pudder. Problemstillingerne omkring mika er komplekse, idet de ikke kun omhandler børnearbejde. De berørte børn er landløse dalitter dvs. kasteløse, som i det indiske samfund ikke opnår samme rettigheder og beskyttelse som børn fra højere kaster. Dertil kommer at der er tale om ulovlige miner og mange mellemled, som yderligere komplicerer problemstillingerne. På mødet kom det også frem at det kun er en lille andel af den mika, som udvindes, der bruges i kosmetik. Det betyder at fokus på kosmetikbranchen i den forbindelse er meget snæver. Langt størstedelen af den mika, der udvindes bliver brugt i elektronikprodukter og maling. Mødet mundede ud i en række forslag til tiltag herunder synliggørelse af good practice cases for eliminering af børnearbejde med udgangspunkt i mika sagen, og inddragelse af elektronikbranchen i den videre dialog for at finde bæredygtige løsninger. Debatmødet var foranlediget af den offentlige debat som opstod i kølvandet på offentliggørelsen af rapporten. Udenrigsudvalget rettede en forespørgsel til Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen, som svarede ved at opfordre til en dialogproces mellem danske virksomheder, fagbevægelsen og ngo er, der arbejder på området og undersøge muligheden for krav om åbne leverandørlister og branchens kædeansvar på europæisk niveau. I svaret til Udenrigsudvalget støttede Ministeren den dialog, som Dansk Initiativ for Etisk Handel havde indledt med kosmetikbranchen Mødet fandt sted 6. maj 2014 Foto: Khemba A./ILO AFHOLDTE ARRANGEMENTER I 2014 Partnerskabsmøder - Ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh Præsentation af treårigt DIEH projekt om ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh Garment and textiles production in Bangladesh Post Rana Plaza: A vision for the Future højniveaumøde i samarbejde med Udenrigsministeriet Responsible garments and textiles production in Bangladesh Stakeholder meeting i samarbejde med ETI og IEH Grønnere produktion status for igangværende initiativer og tiltag samt forslag til yderligere tiltag Status for det danske partnerskab præsentation af partnernes tiltag Sustainable improvements in the garment and textile sector in Bangladesh through social dialogue Møde med fagforeningsrepræsentant og tidligere tekstilarbejder i Bangladesh Dialogmøder Levelønsproblematikken Børnearbejde i kosmetikindustrien Børne- og tvangsarbejde hos leverandører af bomuld Migrantarbejderes forhold i den italienske tomatindustri Det offentliges indkøb af IT-udstyr Erfaringsudveksling MedlemsAktuelt Oplæg fra Reitan Distribution og REMA 1000 om deres erfaringer med kortlægning og risikovurdering af deres leverandører og problematikken med efterfølgende opfølgning Erfaringer med leverandørtræning og leverandørsamarbejde seminar i samarbejde med Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen MedlemsAktuelt Oplæg fra Dong Energy om erfaringer med ansvarlige indkøbspraksis Challenges and dilemmas with Ethical Trade in Eastern Europe seminar i samarbejde med Q-Inspect Fremtidens bæredygtige globale fødevarekæder - seminar i samarbejde med CARE Danmark og Coop Danmark Træning Pilottræning: Indirect Sourcing, Direct Responsibility træning af agenter og mellemled. Træningskursus i ansvarlig indkøbspraksis - træning for indkøbere Introduktionstræning Introduktion til DIEH og Etisk Handel og implementering af Etisk Handel i praksis Leverandørtræning i Vietnam, Hanoi i samarbejde med IEH Norge Leverandørtræning i Indien, Bangalore - i samarbejde med IEH Norge Leverandørtræning i Bangladesh, Dhaka - i samarbejde med IEH Norge Sektorfordeling HVEM DELTOG I 2014 ARRANGEMENTER Dansk Initiativ for Etisk Handel er en platform for vidensdeling, hvor medlemmer såvel som internationale eksperter og praktikere har mulighed for at dele ud af deres ekspertise og erfaringer med Etisk Handel. Virksomhed 39% Offentlig institution 21% NGO 16% Fagbevægelse Brancheorganisation 18 HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL 19

11 FAKTA OG NØGLETAL Hvilke tiltag har I iværksat, og hvilke resultater har I opnået for at forankre og implementere Etisk Handel i jeres værdikæder? Medlemmer i Dansk Initiativ for Etisk Handel afrapporterer årligt om deres indsats inden for Etisk Handel. Afrapporteringen foregår i henhold til Dansk Initiativ for Etisk Handels medlemsforpligtigelser og benyttes til at tilrettelægge det fremtidige arbejde. Zebra NGO 16% NGO 16% 6% Virksomhed 39% 6% 6% Fagbevægelse Virksomhed 39% Brancheorganisation Brancheorganisation n Brancheorganisation 94% Ja 94% Nej Offentlig institution Offentlig institution 21% 21% Har I bidraget til at fremme Etisk Handel og tilslutningen til DIEH? Vores værdikæde er ret kompleks fordi vores vareudbud er stort og varieret. Vi samarbejder med mange fabrikker og mellemled f.eks. i Kina, hvor Etisk Handel kan være vanskelig at tackle. Vi har haft 10 af vores største mellemled på workshop i Shanghai arrangeret af DIEH og IEH. Desto mere viden agenter og mellemled har om Etisk Handel desto bedre. 6% 13% Fagbevægelse Fagbevægelse Virksomhed 39% Jane Christoffersen, CSR-Manger NGO 16% Ja Nej Har I fastlagt en politik for jeres arbejde med Etisk Handel? 94% 88% 94% Ja Nej Offentlig institution 21% Har I fastlagt strategier for jeres arbejde med Etisk Handel? Ja Nej Har I fastlagt etiske retningslinier for jeres globale aktiviteter? Hvilke tiltag har I iværksat, og hvilke resultater har I opnået for at forankre og implementere Etisk Handel i jeres værdikæder? FORTSAT STOR OPBAKNING TIL ETISK HANDEL Af afrapporteringerne fremgår det at medlemmerne igen i år arbejdede aktivt og seriøst med Etisk Handel både i egen organisation og i de globale værdikæder. Det er vigtigt for medlemmerne at arbejdet foregår ud fra fastlagte politikker, strategier og retningslinjer inden for området og at det bidrager til at fremme Etisk Handel. Toms Lene Hjort Lorenzen, Head of CSR Partnerskabet med Coop, Ibis, Source Trust og Danida har skabt forbedringer i kakaoforsyningskæden. Blandt resultaterne er: 8429 børn har gavn af vores uddannelsesinitiativer. Samtlige landmænd i Toms Ghana forsyningskæde får en landbrugsuddannelse landbrug er GPS kortlagt. 4 lokalt baserede små planteskoler med kakao udplantningsplanter. 900 børn har bedre adgang til læringsfaciliteter inden for informations- og kommunikationsteknologi. Øget fokus på etiske retningslinjer for globale aktiviteter Dansk Initiativ for Etisk Handels forskelligartede medlemsskare nævnes af flere medlemmer som en årsag til at de er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel; det er simpelthen her de kan få belyst og diskuteret udfordringer eller nye trends og regulativer inden for området og komme i dialog med andre herom. Det er også vigtigt for medlemmerne at der hele tiden sker fremdrift i deres arbejde med Etisk Handel - og at det udmønter sig igennem hele værdikæden. Medlemsrapporteringen i 2014 viser at der er en øget indsats i forhold til at fastlægge etiske retningslinjer for globale aktiviteter i tråd med de nye internationale retningslinjer. UDDRAG FRA MEDLEMSRAPPORTERINGEN Hvilke tiltag har I iværksat i egen organisation for at forankre og implementere Etisk Handel? Har I fastlagt strategiske målsætninger for jeres arbejde med Etisk Handel? Coop Danmark Beirholms Væverier I løbet af 2014 har vi arbejdet på at implementere ISO26000 som ledelsessystem for Coops ansvarlighedsarbejde. Dette har bla. omfattet et udkast til et Princip for Menneskerettigheder, der forelægges direktionen i det kommende år. Af konkrete handlinger har vi blandt andet afholdt en række undervisningsforløb om ansvarlig leverandørstyring for indkøbere af nonfood. Vores CSR strategi er dybt integreret i vores forretningsstrategi, som er baseret på vores værdier: åbenhed, dialog, engagement, ærlighed og proaktivitet. Vi har underskrevet de 10 principper i FN Global Compact og alle 10 principper er indarbejdet i vores forretningsstrategi samt sourcingstrategi. Malene Teller Blume, Nonfood Compliance Manager 20 FAKTA OG NØGLETAL Hvordan bidrager I til at fremme Etisk Handel? DONG Energy Ramus Nikolaj Due, Head of Sustainability Performance Birgitte Vendel, Product Manager Sourcing Foto: Vibeke Quaade se DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL I maj lancerede vi vores opdaterede Responsible Sourcing Program. Programmets omdrejningspunkt er at forbedre etiske, sociale og miljømæssige forhold i vores leverandørkæde. Vi afholder løbende møder med relevante interessenter. Her fortæller vi om Programmet samt om hvordan vi mener, at Etisk Handel giver os forretningsmæssige fordele. FAKTA OG NØGLETAL 21

12 MEDLEMMER Medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel giver adgang til den nyeste viden om Etisk Handel baseret på international dokumenteret god praksis og forskning samt hjælp til at implementere Etisk Handel gennem kurser, strategiske værktøjer og rådgivning. Dansk Initiativ for Etisk Handels medlemmer udgør en bred vifte af forskellige virksomheder, erhvervsorganisationer, offentlige instanser, fagbevægelsen og folkelige organisationer. Medlemmernes ressourcer og kompetencer danner tilsammen grundlaget for arbejdet med at forbedre arbejds- og miljøforholdene i medlemmernes værdikæder. I 2014 havde Dansk Initiativ for Etisk Handel 59 medlemmer, heraf 33 virksomheder, 8 erhvervsorganisationer og netværk, 3 fagforbund, 6 offentlige institutioner og 9 folkelige organisationer. Virksomheder: Beirholms Væverier Bent Vangsøe Natursten Bestseller Cocio Chokolademælk Coop Danmark CSR Capital Danske Bank Dansk Supermarked DK Company Erhvervsorganisationer og netværk: Danish Fashion Institute Dansk Byggeri Dansk Erhverv Dansk Mode og Textil Fagbevægelsen: LO 3F DONG Energy E. Nielsens Mekaniske Stenhuggeri Euro-sten IC Group IKEA Danmark ITP Group JYSK Kluntz Langhoff Promotion LEGO Koncernen Neutral.com Novo Nordisk Novozymes PIC PAC Scandinavia Polar Seafood Danmark PWT Group Reitan Distribution De Samvirkende Købmænd Håndværksrådet Landbrug & Fødevarer WEAR Rema 1000 Danmark Sourcing House Super Gros Toms Gruppen Zebra ZiiCCA Zurface Handelsområdets Koordinationsudvalg (HAK) BESTYRELSE OG SEKRETARIAT DIEHS BESTYRELSE 2014 Folkelige organisationer Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp (formand) Louise Helene Møller-Madsen, Programkoordinator, CARE Danmark Erhvervsorganisationer Henriette Thuen, Head of International Department & CSR, Dansk Byggeri Louise Koch, CSR-chef, Dansk Erhverv SEKRETARIATET Sekretariatet servicerer organisationens bestyrelse og medlemmer og koordinerer og gennemfører DIEHs aktiviteter og arrangementer. Sekretariatets medarbejdere har spidskompetencer inden for Etisk Handel. Hanne Gürtler Sekretariatsleder/Director Pi Bjerregaard Head of Administration Maria Kim Lassen Head of Knowledge and Learning Maria Pagel Fray Head of Communication and Reporting Fagbevægelsen Jesper Nielsen, International Rådgiver, 3F Jens Erik Ohrt, Konsulent, LO Offentlige instanser Anne Dorthe Baunerhøj, Udbudsjurist, SKI Adam Hey, Afdelingschef, Frederiksberg Kommune Virksomheder Morten Lehmann, CSR Chef, IC Group (næstformand) Ole Sørensen, Partner, Zurface Udvikling i kontingentindtægter Offentlige instanser: Frederiksberg Kommune Staten og Kommunernes Indkøbs Service CBS Folkelige Organisationer: Amnesty International, dansk afdeling CARE Danmark Dalit Solidaritetsnetværk Danmark Dansk Forum for Mikrofinans Dyrenes Beskyttelse Erhvervsstyrelsen Eksport Kredit Fonden IFU Folkekirkens Nødhjælp Forbrugerrådet Tænk Fairtrade Mærket Danmark Red Barnet SPECIFIKATION AF INDTÆGTER I 2014 Medlemskontingenter Kr Medlemsfinansierede aktiviteter Kr DANIDA CSR pulje Styrker dansk indsats in den for Etisk Handel Kr DANIDA CSR pulje Ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh Kr Projektmidler Nordisk Ministerråd Kr Støtte øvrige inkl. pro bono bidrag Kr Øvrige indtægter Kr Indtægter ialt Kr FAKTA OG NØGLETAL FAKTA OG NØGLETAL 23

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 Dansk Initiativ for Etisk Handel DIEH årsberetning 2015 2015 et år med nye udfordringer og flere muligheder 2015 har været et

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb VELKOMMEN Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb 3. december 2009 Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Formålet er: At fremme international handel, der respekterer menneske og arbejdstagerrettigheder

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 3 2016 - et stærkt år med vind i sejlene Ny strategi har skabt resultater Internationale og nationale vinde blæser i retning

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet

Læs mere

Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder

Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder 01 FORORD DIEH OG ETISK HANDEL Velkommen til DIEHs årsberetning 2012. DIEH har

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring 01 FORORD Velkommen til den fjerde udgave af Dansk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring FORORD Velkommen til den tredje udgave af Dansk Initiativ for Etisk Handels

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2008 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden DIEH - EN REALITET! Velkommen til første udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning. 2008

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 25. juni2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo bød velkommen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel I Dansk Initiativ for Etisk Handel CVR-nr. 97 54 Årsrapport for 213 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 214 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Referat RUNDBORDSAMTALE OM BETYDNINGEN AF DE NYE FN VERDENSMÅL FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRK- SOMHEDER

Referat RUNDBORDSAMTALE OM BETYDNINGEN AF DE NYE FN VERDENSMÅL FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRK- SOMHEDER Referat RUNDBORDSAMTALE OM BETYDNINGEN AF DE NYE FN VERDENSMÅL FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRK- SOMHEDER Baggrund Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst var d. 22. august 2016 vært for en rundbordsamtale

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Formandens forord Mæglings- og

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje Den tredobbelte bundlinje - når samfundsansvar er godt for forretningen BL BestyrelsesNET Erfamøde marts 2017 Louise Koch Ekspert i CSR & Bæredygtig Forretningsudvikling 1. Introduktion til bæredygtig

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere