Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K"

Transkript

1 Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st København K Foto: DIEH Dansk Initiativ for Etisk Handel er et multistakeholder initiativ, som samler alle interessenter for at finde konstruktive løsninger på udfordringer og dilemmaer inden for Etisk Handel og gennem dialog og samarbejde skabe reelle forbedringer i virksomheders globale værdikæder. Foto: Ouseph S. P./ILO DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL Fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

2 FORORD Der er brug for en stærk samlet dansk indsats inden for Etisk Handel, for et sted hvor dilemmaer og problemstillinger om ansvarlighed i de globale værdikæder diskuteres og hvor dialogen og samarbejdet omsættes til konkrete handlinger. Foto: DIEH At højne de etiske standarder i de globale værdikæder er det strategiske pejlemærke for Dansk Initiativ for Etisk Handel. Det er ikke en nem opgave. Behovet for at finde løsninger på hvordan arbejds- og miljøstandarder højnes og implementeres i de globale værdikæder er massivt. Det er store og komplekse problemstillinger, det drejer sig om; børne- og tvangsarbejde, migrantarbejdere, kastediskrimination og manglende respekt for foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger implicerer krænkelser af millioner af menneskers rettigheder. Virksomheder, organisationer eller regeringer kan ikke løse disse udfordringer alene. Det kræver en fælles indsats i de enkelte lande og på internationalt niveau at flytte de globale værdikæder i den rigtige retning. Dansk Initiativ for Etisk Handel tog i 2014 initiativ til en række tiltag og gennemførte en række arrangementer for at fremme etisk ansvarlighed i de globale værdikæder. Vi afholdt træningskurser for virksomheders indkøbere og leverandører, vi udviklede guidelines og træningsmoduler og vi tog dagsaktuelle problemstillinger op ved dialogmøder og arrangementer, som blev gennemdiskuteret ud fra et langt større perspektiv end det meget snævre mediefokus, der oftest er kotume. Gennem vores stærke internationale netværk og tætte samarbejdspartnere i udlandet kanaliserede vi desuden viden tilbage til Danmark om hvad der rør sig inden for Etisk Handel på europæisk og globalt plan. Vi var også medvirkende til at sætte et dansk aftryk på nye internationale tiltag Det danske partnerskab et vigtigt skridt Det var et vigtigt skridt da den danske regering i 2013, på initiativ af Udenrigsministeriet og Dansk Initiativ for Etisk Handel, indgik en partnerskabsaftale med hovedparten af den danske mode- og tekstilbranche om ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh. Som tovholder på aftalen er Dansk Initiativ for Etisk Handel i 2014 fortsat med til at koordinere aktiviteterne i regi af partnerskabet. Som bidrag til udmøntningen af aftalen har vi sammen med det britiske og norske initiativ igangsat et treårigt program for at fremme social dialog på fabriksniveau i Bangladesh og dermed forbedre arbejdsforholdene på landets fabrikker. Sammen med Udenrigsministeriet arrangerede vi desuden et højniveaumøde; Post Rana Plaza - A Vision for the Future, hvor bl.a. ILOs Generalsekretær Guy Ryder og Handels- og Hvad er Etisk Handel Udviklingsminister Mogens Jensen deltog sammen med repræsentanter fra Bangladesh. Styrkelse af den danske indsats På internationalt plan har vi de senere år oplevet at den private sektors aktiviteter i udviklingslandene er blevet tættere koblet med udviklingsdagsordenen. Den tendens mærkes også i Danmark. Udviklingsministeren blev i 2014 til Handels- og Udviklingsminister og ministeren lancerede en 6-punktsplan, som skal styrke den danske indsats for ansvarlige produktionsog arbejdsforhold på globalt plan. 6-punktsplanen fremhæver partnerskabet med den danske mode- og tekstilbranche som en model for at støtte virksomheders arbejde med ansvarlighed i de globale værdikæder. Regeringen ønsker også at støtte tiltag inden for social dialog, i tråd med Dansk Initiativ for Etisk Handels arbejde. Når vi ser tilbage på vores resultater og erfaringer i 2014 står det klart at der med det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh er skabt en unik ramme for en koordineret indsats på virksomhedsniveau og regeringsniveau og med inddragelse af danske NGO er og fagbevægelsen. Vi ser i 2015 frem til at bruge disse erfaringer i den videre koordinering af partnerskabet og forhåbentlig også sætte dem i spil fremadrettet i tilsvarende indsatser i andre lande og sektorer. Dansk Initiativ for Etisk Handel er i forvejen med til at klæde danske virksomheder på til at operere ansvarligt på de globale markeder. Gennem samarbejdet med tilsvarende initiativer i udlandet og internationale aktører bidrager vi til at finde bæredygtige løsninger med dansk fingeraftryk. Vi håber, at vi kan være med til at sikre, at danske kompetencer, viden og erfaringer bringes ind i de kommende års internationale samarbejde om at fremme bæredygtige globale værdikæder. Birgitte Qvist-Sørensen, Formand Da Dansk Initiativ for Etisk Handel slog dørene op for årets første åbne arrangement i 2014 skete det i vores egne, nye dejlige lokaler på Christianshavn. DIEH Hub en er vores fysiske platform for dialog og samarbejde om Etisk Handel i praksis. Vi ser frem til nye spændende arrangementer om Etisk Handel i INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED... 4 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL... 6 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME...10 samfundsansvarlig virksomhed, der respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøhensyn i hele værdikæden, kontinuerligt arbejde for forbedringer af de sociale og miljømæssige forhold, der knytter sig til produktionen af varer og tjenesteydelser, at tage samfundsansvar i bred forstand ved at modarbejde ulovlig og uetisk adfærd, f.eks. ved udbredelse og efterlevelse af FN s Global Compacts 10 principper. HAR INTERNATIONALT UDSYN...14 HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL...18 FAKTA OG NØGLETAL

3 STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED Børnearbejde, tvangsarbejde, leveløn, migrantarbejdere og arbejdssikkerhed. Paletten er bred for de emner som hører under Etisk Handel og som Dansk Initiativ for Etisk Handel tager pulsen på og leverer viden om til medlemmerne. Indgangen til netværk og viden om Etisk Handel At kunne agere platform for ny viden om Etisk Handel og fungere som indgangen til netværk ligger i Dansk Initiativ for Etisk Handels DNA. Den brede medlemsskare af virksomheder, offentlige instanser, organisationer og fagbevægelsen gør at mange forskellige erfaringer med og holdninger til Etisk Handel i de globale værdikæder er dækket ind. Det er herfra samt fra eksterne partnere at vi får vores viden om de nyeste tendenser og initiativer på området. For at kunne kanalisere den nyeste internationale viden på området tilbage til medlemmerne og andre interessenter deltager Dansk Initiativ for Etisk Handel i relevante europæiske og globale fora og samarbejder med de tilsvarende initiativer i Norge og Storbritannien. I 2014 afholdt Dansk Initiativ for Etisk Handel i alt 23 arrangementer med i alt 524 deltagere. Knap halvdelen af deltagerne var ikke medlemmer, hvilket viser at Dansk Initiativ for Etisk Handel sætter emner på dagsordnen, som rækker ud over medlemsskaren. På medlemsportalen er alle præsentationer og baggrundsmaterialer fra møder og arrangementer i 2014 samlet. Det er også her medlemmerne kan finde briefing papers og anbefalinger for en række aktuelle problemstillinger herunder leveløn, børnearbejde, foreningsfrihed- og kollektive forhandlinger og migrantarbejdere. Dansk Initiativ for Etisk Handel udsendte kvartalsvise nyhedsbreve til 500 abonnementer og formidlede aktuelle problemstillinger og tendenser på hjemmesiden, som i årets løb har haft flere end unikke besøgende. Foto: Crozet M./ILO Eksempler på videns- og erfaringsdeling NÅR MEDLEMMER DELER VIDEN Strategisk CSR giver bonus for lokale virksomheder Hvordan kan en strategisk tilgang til CSR medføre forretningsmæssige gevinster hos de lokale virksomheder? Det spørgsmål var udgangspunktet da Erhvervsstyrelsen og Håndværksrådet præsenterede projektet SUSBIZ Kenya, Partnerships for Sustainable Business Development, for 37 fremmødte deltagere. I SUSBIZ Kenya projektet har 10 danske virksomheder samarbejdet med deres 10 kenyanske forretningspartnere om bæredygtig forretningsudvikling med formålet at få en bedre forretning og samtidig forbedre arbejdsmiljø, miljøbeskyttelse og sikkerheden på de kenyanske virksomheder. Som medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel har vi et ansvar for at dele vores erfaringer med andre danske interessenter inden for området, siger Henning Høy Nygaard, Håndværksrådet SUSBIZ-projektet viste, at de lokale virksomheder kan få økonomiske gevinster ved at sikre en mere ansvarlig forretningsdrift, men det kræver kapacitetsopbygning om arbejds- og miljøforhold og andre CSR-emner. Ifølge de kenyanske deltagere, var en af projektets forcer, at der var konkret rådgivning og sparring ude på de kenyanske virksomheder. De danske partnere skabte fremdrift gennem efterspørgsel efter resultater på CSR-området hos de kenyanske virksomheder. De fælles træningsworkshops i både Danmark og Kenya spillede en væsentlig rolle for at skabe fælles forståelse for hinandens udfordringer, siger Sofie Pedersen, Erhvervsstyrelsen SUSBIZ Kenya projektet tager afsæt i FNs Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift samt FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Læs mere: NÅR VIDEN OG INSPIRA- TION KOMMER UDEFRA Made in Europe er ikke i sig selv en blåstempling Mange danske virksomheder sourcer fra Østeuropa, og der er en tendens til at flytte produktionen fra Sydøstasien til lande i Østeuropa. Men hvad er udfordringerne i forhold til Etisk Handel i Østeuropa? Under overskriften CSR in Eastern Europe havde Dansk Initiativ for Etisk Handel inviteret auditeringsfirmaet Q-Inspect til at give en indføring i Etisk Handel i Østeuropa. Vi ved jo godt at forholdene i Østeuropa på mange måder er forskellige fra Vesteuropa, men det var en øjenåbner at få sat tal og fakta bag nogle af de største udfordringer inden for CSR fortæller Pia Odgaard, Dansk Mode & Tekstil. Q-Inspect gennemgik de enkelte østeuropæiske lande en for en og gav en indføring i forskellene landene imellem blandt andet i forhold til arbejdstid og foreningsfrihed. Deltagerne diskuterede kulturelle og sociale forskelle specielt korruption. Seminaret omfattede også en debat om hvad auditeringsfirmaer som Q-Inspect kan gøre for at tilpasse deres arbejde yderligere til FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Der var udbredt enighed om at den nuværende revisionspraksis bør bevæge sig i retning af en auditeringsform, hvor leverandørerne har systemer på plads, der løbende forbedrer arbejdsforholdene i hele forsyningskæden. Det blev understreget at man ved en samlet indsats og involvering af eksterne stakeholders kan opnå en større effekt af CSR-indsatsen. Mødet gav os god feedback og konkrete forslag til forbedring af vores programmer, siger Bjarne Møller, Partner i Q-Inspect, som har hovedkontor i Tjekkiet. 4 STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED STILLER DEN NYESTE VIDEN TIL RÅDIGHED 5

4 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL Med vejledninger, træningskurser og redskaber for medlemmer såvel som for deres leverandører hjælper Dansk Initiativ for Etisk Handel virksomheder med at skabe fremdrift i de etiske regnskaber. ANSVARLIG INDKØBSPRAKIS Indkøbere spiller en væsentlig rolle i udmøntningen af virksomheders og organisationers ansvar for at fremme Etisk Handel. Dansk Initiativ for Etisk Handel har fokus på ansvarlig indkøbspraksis også når den foregår gennem agenter og mellemled. Ansvarlig indkøbspraksis har i en årrække været et centralt emne for Dansk Initiativ for Etisk Handel. Det har det været fordi indkøbspraksis spiller en afgørende rolle for ansvarlig virksomhedsadfærd ud igennem værdikæderne. Hvis man som indkøber ikke er opmærksom på de konsekvenser som ens indkøbsrutiner og procedurer har og f.eks. presser pris og leveringstid,kan det påvirke arbejdernes arbejdstid, sikkerhed og lønforhold negativt. Ansvarlig indkøbspraksis: Det lærer du på træningskurserne for indkøbere Som deltager får du forståelse for hvilke menneskelige konsekvenser din indkøbspraksis kan have. Du får konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer du støder på og bliver i stand til at: Træningskurser for indkøbere To halvårlige kurser i ansvarlig indkøbspraksis har ligget fast i kalenderen hos Dansk Initiativ for Etisk Handel siden På kurserne får indkøbere en forståelse for de menneskelige omkostninger deres indkøbspraksis kan have og lærer om hvordan ansvarlig indkøbspraksis konkret foregår. Desuden får de indsigt i og viden om risici i de forskellige leverandørkæder. Konceptet for træningskurserne er udviklet i samarbejde med Ethical Trading Inititiative, UK og Muriel Johnson, tidligere Social Compliance Manager for Marks & Spencers. Muriel Johnson faciliterede årets kurser. Indføring i Etisk Handel Alle nye medlemmer og medlemmers nye medarbejdere bliver tilbudt en introduktionsdag med indføring i de vigtigste etiske dilemmaer, gældende internationale retningslinjer og hvordan de i praksis kan bruge Dansk Initiativ for Etisk Handels ressourcer og redskaber i arbejdet med Etisk Handel. In-house skræddersyede kurser for medlemmernes indkøbere definere de centrale emner i Etisk Handel. gennemskue når arbejdstageres rettigheder ikke respekteres. identificere risici forbundet med bestemte produkter. forstå, hvordan risikovurdering kan hjælpe dig med at prioritere og gennemgå din indkøbspraksis. kortlægge dine egne forsyningskæder og identificere, hvor du har størst indflydelse i forsyningskæden. forstå de mulige konsekvenser af din indkøbspraksis i henhold til arbejdsforhold. foreslå ændringer i indkøbspraksis, som vil hjælpe med at reducere krænkelser af arbejdstageres rettigheder Find Good Practising: Guide on Responsible Purchasing på Som noget nyt i 2014 tilbød Dansk Initiativ for Etisk Handel skræddersyede træningskurser i indkøbspraksis for medlemmernes indkøbere. Dansk Supermarked benyttede sig af tilbuddet, og to træningskurser blev tilpasset til at indgå som et led i udmøntningen af Dansk Supermarkeds nye CSR strategi. Centralt i kurserne var de konsekvenser indkøb kan have på arbejdsforhold og menneskerettigheder i de forskellige led af leverandørkæden. Deltagerne var optaget af at udveksle erfaringer om praktiske eksempler og dilemmaer i Kina blev diskuteret ihærdigt. Tilbagemeldingerne fra deltagerne viser, at ansvarlig indkøbspraksis er vigtigt for indkøberne, men også at det i dagligdagen kan være svært at prioritere, når der er meget travlt siger Helene Regnell, CSR-chef for Dansk Supermarked. Foto: DIEH Træningskursus for agenter og mellemled En ting er at tilrettelægge ens egen indkøbspraksis så det foregår i overensstemmelse med gældende internationale konventioner når man som virksomhed selv står for at source og købe varer og produkter. En anden er at implementere ansvarlig indkøbspraksis når indkøbene foregår igennem agenter og mellemled, og man som virksomhed ikke selv har hånd i hanke med alle led i værdikæden. I 2014 lancerede vi guiden Indirect Sourcing, Direct Responsibility om indirekte indkøb. Den er lavet i tæt samarbejde med en række af vores virksomhedsmedlemmer. I 2014 udviklede vi et nyt træningskoncept og gennemførte en pilottræning målrettet agent- og distributørleddet. Edwin Koster fra Social Accountability International (SAI) stod for træningen. 20 deltagere deltog. Deres tilbagemeldinger vil blive brugt til at skærpe og målrette de fremtidige træningskurser yderligere. Ansvarlig indkøbspraksis. Det lærer du på træningskurserne for agenter og mellemled Træningskurset giver konkrete værkstøjer og metoder til ansvarlig indkøbspraksis for mellemhandlere og agenter. Det henvender sig både til mellemhandlere og virksomheder. Deltagerne får blandt andet indblik i: FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og deres betydning for virksomheder og mellemleds leverandørstyring. The Business Case for ansvarlig indkøbspraksis for virksomheder og mellemhandlere. Hvordan mellemhandleres rolle kan styrkes i forhold til ansvarlig indkøbspraksis. Virksomheders, mellemleds og leverandørers fælles ansvar for ansvarlige indkøb. Kurset er baseret på guiden Indirect Sourcing, Direct Responsibility og der arbejdes med en enkel fire-trins proces; forventningsafstemning; risikovurdering, leverandørinddragelse; monitorering og rapportering. Find guiden Indirect Sourcing, Direct Responsibility på 6 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL 7

5 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL LEVERANDØRTRÆNING For en virksomhed er det tids- og ressourcekrævende at følge op på om ens leverandører overholder national lovgivning og internationale retningslinjer inden for Etisk Handel. Derfor giver det mening at leverandørernes kapacitet til at implementere de etiske retningslinjer styrkes. Sammen med Initiativ for Etisk Handel, Norge udbyder vi træningskurser om Etisk Handel i praksis til vores medlemmers leverandører. Sammen med Initiativ for Etisk Handel, Norge gentog Dansk Initiativ for Etisk Handel tidligere års succes med at invitere medlemmernes leverandører i Indien, Kina og Bangladesh til at deltage i et træningsforløb om implementeringen af etiske retningslinjer. Omdrejningspunktet i træningskurserne er hvordan forbedrede arbejdsforhold kan resultere i bedre forretningsresultater. Flere danske virksomheder valgte at tilbyde kurset til deres leverandører i Bangladesh og Kina. Træningskurserne, der bliver faciliteret af lokale fagfolk, bygger på vores håndbøger Good Practice Guide. De er på lokale sprog og tilpasset de specifikke forhold i de enkelte leverandørlande. I 2014 arbejdede Dansk Initiativ for Etisk Handel desuden sammen med det norske initiativ om portalen Decent Work Portal, en online version af håndbøgerne. Foto: Vibeke Quaade MEDLEMSAKTUELT Brug DIEH som platform for professionel feedback og sparring Vil du have feedback på din strategi for Etisk Handel eller særskilte aktiviteter og tiltag om bæredygtighed. MedlemsAktuelt er en ny platform, hvor Dansk Initiativ for Etisk Handel giver medlemmerne mulighed for at sætte fokus på egne udvalgte problemstillinger. Møderne foregår som åbne fora med sparring og professionel feedback fra andre medlemmer og inviterede. I 2014 benyttede blandt andre Dong Energi og Reitan Distribution/Rema 1000 sig af MedlemsAktuelt. Eksempel på MedlemsAktuelt Den svære opfølgning Reitan Distribution/Rema 1000 på dagsordenen Det handlede om kortlægning, registrering og risikovurdering i leverandørkæden, da Reitan Distribution/Rema 1000 var på dagsordenen i DIEHs nye mødeformat MedlemsAktuelt. Repræsentanter for bla. erhvervsorganisationer, NGOer og virksomheder fra andre sektorer var mødt op til mødet, hvor Christian Rask-Jepsen, kategorichef i Reitan Distribution forklarede om de retningslinjer og procedurer som Reitan Distribution og Rema 1000 bruger i eksekveringen af virksomhedens Code of Conduct. Det gav anledning til livlig erfaringsudveksling med deltagerne. Især validiteten af svarene på de spørgsmål som Reitan Distribution/Rema 1000 bruger til at vurdere deres leverandører blev diskuteret samt de langsigtede mål for virksomhedens ansvarlighedspolitik. Det var meget givtig for os at få feedback på det arbejde vi laver med at højne de etiske standarder i vores leverandørkæder, samt bekræftigelse af at arbejdet aldrig bliver færdigt og hele tiden udvikles. Konkret kom der det ud af mødet at vi påbegyndte arbejdet med vores 2020 mål, som vi nu er ved at lægge sidste hånd på, siger Christian Christian Rask-Jepsen, som anbefaler andre at gøre brug af DIEHs MedlemsAktuelt Foto: IEH 8 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDEL Mødet fandt sted 26. juni 2014 STYRKER MEDLEMMERNES KAPACITET TIL AT DRIVE ETISK HANDE 9

6 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME Dialog og samarbejde mellem erhvervsliv, folkelige organisationer, det offentlige og fagbevægelsen er kernen i Dansk Initiativ for Etisk Handel. Kun herigennem er det muligt at finde konstruktive og bæredygtige løsninger på de etiske udfordringer i de globale leverandørkæder. Dansk Initiativ for Etisk Handel arbejdede i 2014 med at drive processen frem mod løsninger på en række udfordringer inden for Etisk Handel herunder børne- og tvangsarbejde og migrantarbejdere. Eksempler på dialogmøder VEJEN FREM ER DIALOG OG SAMARBEJDE Dansk Initiativ for Etisk Handel er stedet, hvor en bred vifte af fagekspertise, interesser og synspunkter mødes for sammen at finde praktiske løsninger på udfordringer inden for Etisk Handel. Børne- og tvangsarbejde hos leverandører af bomuld Hvordan kan danske virksomheder adressere risikoen for at være forbundet til børne- og tvangsarbejde via deres leverandørkæder? Det var et af spørgsmålene ved dialogmødet 1. oktober 2014 foranlediget af DanWatch rapporten Børne- og tvangsarbejde i vores bomuld, hvor repræsentanter fra NGOer, fagbevægelsen, danske virksomheder og Udenrigsministeriet deltog. Bomuldsindustrien har i mange lande problemer med børne- og tvangsarbejde. I Usbekistan er regeringen kendt for systematisk at tvangsudskrive store dele af befolkningen til at arbejde under bomuldshøsten. Derfor risikerer virksomhederne at være forbundet til overtrædelser af ILO s kernekonventioner gennem deres leverandørkæder. På mødet blev manglende sporbarhed og viden om bomuldens oprindelse diskuteret. En række danske virksomheder har igangsat initiativer for at reducere risikoen for at gøre brug af bomuld, hvor børn og tvangsarbejdere har været anvendt i høsten, herunder deltagelse i Better Cotton Initiative. Dansk Initiativ for Etisk Handel vil følge op med et notat om den nuværende status i Usbekistans bomuldsindustri og hvad ILO og OECD anbefaler virksomheder at gøre i lyset af udviklingen i landet, som efter 2007-kampagnen mod børnearbejde, er gået i retning af at skifte fra børnearbejde til voksen tvangsarbejde. Migrantarbejderes forhold i den italienske tomatindustri Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterede d. 25. november 2014 til dialogmøde om migrantarbejderes forhold i landbrugssektoren i Italien. Det skete på baggrund af DanWatch-rapporten, Bagsiden af Dåsetomater. Den beskriver, hvordan migrantarbejdere i den italienske tomat-industri, arbejder10-12 timer om dagen, får lønninger ned til 22 kr. i timen og lever under dårlige forhold i ghettoer. Det var ikke første gang problemstillinger om migrantarbejdere blev diskuteret. Allerede i 2009 havde Dansk Initiativ for Etisk Handel fokus på emnet og udarbejdede anbefalinger til, hvordan man som virksomhed forholder sig til migrantarbejdere i leverandørkæderne. Den konkrete sag understreger, at det ikke kun er i udviklingslande men også i Europa, at der sker krænkelser af menneskerettigheder og at udfordringerne med dårlige arbejdsforhold for migrantarbejdere er en global problemstilling. I Norge har der også været fokus på migrantarbejdere i tomatindustrien, og Initiativ for Etisk Handel Norge har i samarbejde med fagforeninger og brancheorganisationer startet et projekt, der søger at støtte og bidrage til en positiv udvikling af forholdene i den italienske tomatsektor. Dansk Initiativ for Etisk Handel og Initiativ for Etisk Handel i UK er også involveret i projektet. Dansk Initiativ for Etisk Handel vil invitere danske virksomheder, som ikke allerede deltager, til at deltage i det fælles projekt. Vi vil endvidere opdatere DIEHs briefing paper, position og anbefalinger på migrantarbejdere og medtage problemstillingen på tomat i Italien som case. ØGET FOKUS PÅ LANDBRUG OG FØDEVARER, LEVELØNSPRO- BLEMATIKKEN OG MIGRANTARBEJDERE Fødevare- og landbrugssektoren, tekstilsektoren og migrantarbejdere var de emner, som de fleste pegede på, da Dansk Initiativ for Etisk Handel i en undersøgelse blandt medlemmerne spurgte hvilke områder de særligt har udfordringer med og hvor de fremadrettet ønsker at der bliver lagt et særligt fokus. I forhold til landbrug og fødevarer handler medlemmernes behov om mere viden om fattigdom, børnearbejde, arbejdsrettigheder, miljø og brug af sprøjtemidler i de første led af værdikæden og særligt i Afrika, Asien og Latinamerika. Multistakeholder dialog og samarbejde i fødevaresektoren Ved et seminar delte Coop og CARE ud af deres erfaringer om hvordan virksomheder og NGO er med fordel kan samarbejde og lære af hinanden. Coop er kommet tættere på de udviklingsmæssige udfordringer for små producenter og mellemhandlere i deres leverandørkæde, mens CARE har lært noget om de forretningsmæssige udfordringer, som et supermarked er nødt til at forholde sig til. Dansk initiativ for Etisk Handel vil i 2015 sætte yderligere fokus på fødevaresektoren og på hvordan man gennem multistakeholder dialog og samarbejde inden for relevante produktgrupper skaber reelle forbedringer i udvalgte værdikæder. Mødet fandt sted 28. november 2015 Foto: Brendon Bannon Når det kommer til migrantarbejdere er der både behov for mere viden om hvordan det foregår, hvordan man registrerer det og for at få løsninger til hvordan man som virksomhed konkret skal forholde sig. I tekstilsektoren fremhævede medlemmerne leveløn, som et område hvor der allerede er sket meget, men hvor de fortsat ønsker et øget fokus. Udfordringer i IT-sektoren/Elektronik industrien blev også nævnt. Her er kardinalpunkter de lange leverandørkæder og arbejdsforhold på de kinesiske fabrikker samt konfliktmineralerne i Congo. Fremtidens bæredygtige globale fødevarekæder var på dagsordenen, da Brian Sundstrup fra Coop Danmark og Nanna Callisen Bang fra CARE Danmark fortalte om deres samarbejde, som er et godt eksempel på, hvordan virksomheder og NGO er med fordel kan samarbejde og lære af hinanden. 10 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME 11

7 DET DANSKE PARTNERSKAB MED BANGLADESH Det er på baggrund af medlemmernes indblik i og erfaringer med Etisk Handel, at Dansk Initiativ for Etisk Handel identificerer konkrete handlingstiltag, der højner de etiske standarder og skaber udvikling. Med formålet at forbedre forholdene for Bangladesh flere end 4 millioner tekstilarbejdere indgik den danske regering og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche et partnerskab i Partnerskabet sætter fokus på tekstilarbejdernes rettigheder og sikkerhed, grønnere produktion og øget gennemsigtighed i danske virksomheders leverandørkæder. Repræsentanter fra den danske fagbevægelse og ngo er deltager også i partnerskabet. Dansk Initiativ for Etisk Handel faciliterer samarbejdet og har i 2014 blandt andet stået for at indsamle og videregive information om udviklingen nationalt og internationalt, bistået de enkelte parter i konkrete sager, afholdt flere partnerskabsmøder om emnerne i partnerskabet, givet input til politiske tiltag f.eks. i Nordisk Råd og etableret et samarbejde om et treårigt program til fremme af social dialog i tekstilsektoren i Bangladesh med de tilsvarende initiativer i UK og Norge. I samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt vi desuden et højniveaumøde med 100 danske og internationale gæster. Højniveaumøde EFTER RANA PLAZA: A VISION FOR THE FUTURE Formålet var at finde fælles fodslag i bestræbelserne på at sikre en mere bæredygtig tekstilproduktion i Bangladesh. 100 internationale og danske deltagere var mødt op da Udenrigsministeriet i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel afholdte et højniveaumøde 3. april 2014 for at diskutere vejen frem for at forbedre arbejdernes forhold i tekstilog beklædningsindustrien i Bangladesh. Hovedtalerne var den danske Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen og Generaldirektør for ILO, Guy Ryder. Derudover var der repræsentanter fra regeringen, arbejdsgiverforeningen BGMEA og fagbevægelsen i Bangladesh, virksomheder, den internationale fagbevægelse, ILO Better Work og OECD. Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen Alle interessenter bør tage ansvar for at løse de grundlæggende udfordringer i beklædningsindustrien i Bangladesh. Generaldirektør ILO Guy Ryder Det kræver opbakning på internationalt plan men også forbedring af lovgivningen i Bangladesh og effektiv håndhævelse at sikre bedre arbejdstagerforhold for tekstilarbejderne i Bangladesh. Permanent Secretary, Ministry of Labour and Employment, Bangladesh Mikail Shipar Beklædningsindustrien er afgørende for den økonomiske vækst i landet. Bangladesh har brug for støtte fra alle interessenter for at forbedre arbejdsforholdene og gøre beklædningsindustrien mere bæredygtig. Generalsekretær, AWAJ Foundation, fagforeningsleder og tidligere tekstilarbejder Nazma Akter Sikring af foreningsfrihed og kvinders rettigheder er afgørende for at kunne sikre rimelige arbejdsforhold for tekstilarbejderne, hvoraf hovedparten er kvinder. Foto: Jesper Nielsen/3F Vicepræsident, BGMEA Reaz Bin Mahmood Der er behov for investeringer i bedre infrastruktur og økonomisk støtte til renovering af fabrikkerne, hvis ikke de skal lukke og mange arbejdere miste deres job. Danmarks ambassadør i Bangladesh Hanne Fugl Elskær Den Danske ambassade i Dhaka vil i 2015 arrangere et nyt højniveaumøde i Bangladesh for at gøre status for fremskridtene med at sikre en mere bæredygtig tekstilproduktion i landet. 12 FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME FREMMER MEDLEMMERNES SAMARBEJDE UDE OG HJEMME 13

8 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL HAR INTERNATIONALT UDSYN Fællestur til Bangladesh Dansk Initiativ for Etisk Handel samarbejder med andre multistakeholder initiativer om forbedringer i arbejdsforholdene i de globale værdikæder. FÆLLES INDSATS FOR AT FORBEDRE ARBEJDSFORHOLDENE I BANGLADESH Dårlige arbejdsforhold, strejker og uroligheder i beklædningsindustrien i Bangladesh kalder på nye løsninger. Problemerne i Bangladesh beklædningsindustri er ikke af ny dato. I årevis har den været kendetegnet ved dårlige arbejdsforhold. Den har også jævnligt været ramt af strejker og uroligheder. Fra fabrikkernes side har reaktionen, når arbejderne har udtrykt deres utilfredshed og strejket, ofte været at slå hårdt ned. Beklædningsindustrien er Bangladesh største industri. Den brødføder godt 4 millioner mennesker, hvoraf størstedelen er kvinder. Tøj og tekstiler udgør knap 80 procent af landets samlede eksport og udfordringerne på landets mange arbejdspladser er ikke langtidsholdbare. De kalder på nye indsatser. Dansk Initiativ for Etisk Handel igangsatte i begyndelsen af 2014 en treårig koordineret indsats inden for beklædningsindustrien i Bangladesh sammen med det britiske og norske initiativ. Social dialog et vigtigt redskab Fokus for initiativernes fælles indsats er at udvikle en model for social dialog på fabriksniveau, som kan bane vejen for at arbejdere og fabriksledelse får lettere ved at tale sammen og finde løsninger, som begge parter kan se en fordel i. I første omgang handler det om at skabe tillid mellem parterne, høste erfaringer og få succeshistorier på de enkelte fabrikker, som peger fremad. I løbet af 2015 og som et led i en pilotfase påbegyndes arbejdet på 10 fabrikker. Derefter skal modellen rulles ud i større skala. I sommeren 2014 ansatte Dansk Initiativ for Etisk Handel og de andre initiativer en fælles lokal repræsentant til at drive programmet fremad og etablerede et fælles kontor i Dhaka. Initiativerne afholdte i 2014 multistakeholder møder i hhv. London, København og Dhaka for at få input til modellen og aktiviteterne fra både internationale og lokale interessenter. Det fælles program er led i udmøntningen af det danske partnerskab om ansvarlig tøj-og tekstilproduktion i Bangladesh og skal bl.a. bistå danske virksomheder i deres arbejde med at forbedre arbejdsforholdene hos deres leverandører. Programmet er støttet af DANIDA, NORAD og DFID. Vores mand i Bangladesh Jamil Ansar blev i juni 2014 ansat til at koordinere initiativernes fælles program fra vores fælles kontor i Bangladesh. Jamil Ansar har en baggrund fra beklædningsindustrien. MULTISTAKEHOLDER SAMARBEJDE OG WORKSHOP I DHAKA Aktiv involvering af alle parter samt tilpasning til den lokale kontekst er grundlaget for udviklingen af en brugbar model for social dialog. For at skabe et solidt fundament for en operationel model for social dialog på fabriksniveau, der passer til de specifikke forhold i Bangladesh, arrangerede Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med det norske og britiske initiativ en fællestur til Bangladesh. Den danske delegation, som bestod af 3F, Dansk Erhverv, Bestseller og DIEH og den britiske og norske delegation mødtes først til individuelle møder med repræsentanter fra henholdsvis landets fagbevægelse, erhvervsorganisationen BGMEA, regeringen og repræsentanter fra de vestlige tøjvirksomheder for at diskutere ufordringer og muligheder for at fremme social dialog på arbejdspladserne. Herefter deltog alle parter i en multistakeholder workshop arrangeret af initiativerne. Formålet med workshoppen var at skabe lokal opbakning og ejerskab til initiativernes arbejde med at fremme social dialog på fabrikkerne og aktiv inddragelse i programmet. Åbningsspørgsmålet Hvordan skal Bangladesh Beklædningsindustri se ud i 2020? satte gang i en konstruktiv debat, hvor visioner og muligheder dominerede diskussionerne frem for de udfordringer og problemstillinger, der oftest skiller parterne. Parterne var enige om at Bangladesh beklædningsindustri skal være en væsentlig motor for landets vækst og udvikling herunder skabelsen af flere og sikre arbejdspladser, men at det kræver en række tiltag, før industrien bliver bæredygtig 14 HAR INTERNATIONALT UDSYN Der var enighed blandt deltagerne om at modellen for social dialog skulle tage udgangspunkt i de fora og strukturer som er fastlagt i den lokale arbejdslov dvs. samarbejdsudvalg og fagforeninger. Det blev endvidere anbefalet at initiativerne i deres arbejde med at fremme social dialog har fokus på begge fora og at indsatsen inkluderer træning af arbejdere og arbejdsgivere i både rettigheder og ansvar. Initiativerne har på baggrund af input fra de forskellige interessenter udarbejdet et koncept for social dialog på fabriksniveau, som vil blive afprøvet på en række fabrikker i Initiativerne har fået etableret et godt samarbejde med de lokale fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. De har opfordret os til at udvide vores aktiviteter fra fokus på fremme af social dialog på fabriksniveau til også at fremme social dialog på det institutionelle niveau gennem afholdelse af en række multistakeholder workshops og træning af de lokale fagforeninger og arbejdsgivere. 3F og Dansk Erhverv, som er partnere i initiativernes fælles indsats, kan spille en central rolle i disse aktiviteter. Møderne og workshoppen i Dhaka fandt sted i juni 2014 Foto: Jesper Østergaard Hansen, Dansk Erhverv Foto: Jesper Nielsen/3F Møde med repræsentanter for fagbevægelsen i Bangladesh. på lang sigt. Parterne var også enige om at social dialog på arbejdspladserne, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere har mulighed for i fællesskab at finde løsninger, bør være en del af tiltagene. Møde med arbejdsgiverorganisationen BGMEA i Bangladesh HAR INTERNATIONALT UDSYN 15

9 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL NORDISK SAMARBEJDE OGSÅ I FREMTIDEN Partnerskabsmøde TIDLIGERE SYERSKE TALER UD Hvis forholdene på fabrikkerne i Bangladesh skal ændre sig, er der brug for bedre dialog mellem arbejdere og arbejdsgivere. Det mener Jessmin Bergum, kvindelig sekretær i National Garment Workers Federation, Bangladesh, som i 2014 gæstede Dansk Initiativ for Etisk Handel. Dansk Initiativ for Etisk Handel og Initiativ for Etisk Handel i Norge afsluttede i 2014 det fælles projekt Nordisk netværk for nationale Etisk Handel initiativer støttet af Nordisk Ministerråd. Initiativerne afholdte bl.a. i starten af 2014 multistakeholder møder i både Sverige og Finland, hvor grundlaget for et tættere samarbejde i Norden inden for Etisk Handel blev styrket. Da Rana Plaza styrtede sammen reddede Jessmin Begum 15 arbejdere ud af ruinerne. Hun havde selv arbejdet som syerske i 10 år. I dag er hun kvindelig sekretær for National Garment Workers Federation, et fagforbund, der forsøger at organisere landets tekstilarbejdere og dermed give dem en stemme, så arbejdsforholdene på fabrikkerne kan blive forbedret. Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterede Jessmin Begum til et dialogmøde med medlemmer og andre interesserede. Her var hovedspørgsmålet, hvad der skal til for at forbedre forholdene for landets tekstilarbejdere. Arbejderne ved basalt set ikke hvad deres rettigheder er, og de ved ikke hvorfor kollektiv forhandling og dialog med ledelsen er godt for dem. Rettighedsarbejdet er et centralt og vigtigt område, sagde Jessmin Begum. Hun forklarede at den sociale dialog på fabriksniveau har ekstremt hårde betingelser. Arbejderne risikerer at blive fyret, hvis de melder sig ind i en fagbevægelse eller blot taler med fagbevægelsesrepræsentanter. Mistilliden mellem partnerne er stor. Mødet med Jessmin Begum fandt sted 30. april 2015 Foto: DIEH 5 gode grunde til et nordisk samarbejde om Etisk Handel Et nordisk samarbejde vil: styrke nordiske virksomheders indsats for at adressere sociale og miljømæssige udfordringer og muligheder i deres globale værdikæder skabe et unikt forum for dialog og samarbejde om fælles løsninger og tiltag i forhold til sociale og miljømæssige udfordringer og muligheder i de globale værdikæder skabe en platform for indsamling af ressourcer, værktøjer, eksempler på god praksis og udbredelse af nordiske standarder i de globale værdikæder forbedre udvekslingen af information og god praksis blandt nordiske virksomheder og deltagelsen i fælles aktiviteter maksimere værdien af eksisterende redskaber og initiativer Foto: Søren Zeuth 16 HAR INTERNATIONALT UDSYN HAR INTERNATIONALT UDSYN 17

10 HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL Samfundsansvar og bæredygtighed er de senere år kommet højere op på den offentlige dagsorden og medierne tager med mellemrum enkeltsager op, hvor hele brancher eller sektorer er i søgelyset. Dansk Initiativ for Etisk Handel er med sin brede medlemsskare det naturlige forum for at få uddybet og perspektiveret de sager, som medierne tager op. Børnearbejde i kosmetikindustrien og det offentliges indkøb af IT-udstyr var blandt de emner, hvor Dansk Initiativ for Etisk Handel sørgede for at danske virksomheder, erhvervsorganisationer, offentlige instanser, fagbevægelsen og ngo er fik mulighed for at drøfte og få andre perspektiver på problemstillingerne end det oftest meget snævre mediefokus. Dansk Initiativ for Etisk Handel fulgte i 2014 op på nogle at de sager, som medierne satte fokus på og som afstedkom en offentlig debat. For at sikre at debatten sker på et fagligt solidt grundlag, og at det er de væsentligste emner og dilemmaer, der fokuseres på, når Etisk Handel er på dagsordenen, vil Dansk Initiativ for Etisk Handel fremadrettet indgå i tættere dialog med DanWatch og andre medier, der beskæftiger sig med Etisk Handel. Eksempel på et dialogmøde NÅR DEBATTEN BREDES UD OG NUANCERES Hvem lider for skønheden Dialogmødet tog udgangspunkt i DanWatch rapporten Hvem lider for skønheden? om børnearbejde i miner i Indien, som foregår ved udvindingen af mineralet mika. Mika er i diverse kosmetikprodukter i form af glitter i feks øjenskygge og pudder. Problemstillingerne omkring mika er komplekse, idet de ikke kun omhandler børnearbejde. De berørte børn er landløse dalitter dvs. kasteløse, som i det indiske samfund ikke opnår samme rettigheder og beskyttelse som børn fra højere kaster. Dertil kommer at der er tale om ulovlige miner og mange mellemled, som yderligere komplicerer problemstillingerne. På mødet kom det også frem at det kun er en lille andel af den mika, som udvindes, der bruges i kosmetik. Det betyder at fokus på kosmetikbranchen i den forbindelse er meget snæver. Langt størstedelen af den mika, der udvindes bliver brugt i elektronikprodukter og maling. Mødet mundede ud i en række forslag til tiltag herunder synliggørelse af good practice cases for eliminering af børnearbejde med udgangspunkt i mika sagen, og inddragelse af elektronikbranchen i den videre dialog for at finde bæredygtige løsninger. Debatmødet var foranlediget af den offentlige debat som opstod i kølvandet på offentliggørelsen af rapporten. Udenrigsudvalget rettede en forespørgsel til Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen, som svarede ved at opfordre til en dialogproces mellem danske virksomheder, fagbevægelsen og ngo er, der arbejder på området og undersøge muligheden for krav om åbne leverandørlister og branchens kædeansvar på europæisk niveau. I svaret til Udenrigsudvalget støttede Ministeren den dialog, som Dansk Initiativ for Etisk Handel havde indledt med kosmetikbranchen Mødet fandt sted 6. maj 2014 Foto: Khemba A./ILO AFHOLDTE ARRANGEMENTER I 2014 Partnerskabsmøder - Ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh Præsentation af treårigt DIEH projekt om ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh Garment and textiles production in Bangladesh Post Rana Plaza: A vision for the Future højniveaumøde i samarbejde med Udenrigsministeriet Responsible garments and textiles production in Bangladesh Stakeholder meeting i samarbejde med ETI og IEH Grønnere produktion status for igangværende initiativer og tiltag samt forslag til yderligere tiltag Status for det danske partnerskab præsentation af partnernes tiltag Sustainable improvements in the garment and textile sector in Bangladesh through social dialogue Møde med fagforeningsrepræsentant og tidligere tekstilarbejder i Bangladesh Dialogmøder Levelønsproblematikken Børnearbejde i kosmetikindustrien Børne- og tvangsarbejde hos leverandører af bomuld Migrantarbejderes forhold i den italienske tomatindustri Det offentliges indkøb af IT-udstyr Erfaringsudveksling MedlemsAktuelt Oplæg fra Reitan Distribution og REMA 1000 om deres erfaringer med kortlægning og risikovurdering af deres leverandører og problematikken med efterfølgende opfølgning Erfaringer med leverandørtræning og leverandørsamarbejde seminar i samarbejde med Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen MedlemsAktuelt Oplæg fra Dong Energy om erfaringer med ansvarlige indkøbspraksis Challenges and dilemmas with Ethical Trade in Eastern Europe seminar i samarbejde med Q-Inspect Fremtidens bæredygtige globale fødevarekæder - seminar i samarbejde med CARE Danmark og Coop Danmark Træning Pilottræning: Indirect Sourcing, Direct Responsibility træning af agenter og mellemled. Træningskursus i ansvarlig indkøbspraksis - træning for indkøbere Introduktionstræning Introduktion til DIEH og Etisk Handel og implementering af Etisk Handel i praksis Leverandørtræning i Vietnam, Hanoi i samarbejde med IEH Norge Leverandørtræning i Indien, Bangalore - i samarbejde med IEH Norge Leverandørtræning i Bangladesh, Dhaka - i samarbejde med IEH Norge Sektorfordeling HVEM DELTOG I 2014 ARRANGEMENTER Dansk Initiativ for Etisk Handel er en platform for vidensdeling, hvor medlemmer såvel som internationale eksperter og praktikere har mulighed for at dele ud af deres ekspertise og erfaringer med Etisk Handel. Virksomhed 39% Offentlig institution 21% NGO 16% Fagbevægelse Brancheorganisation 18 HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL HØJNER OG NUANCERER DEBATTEN OM ETISK HANDEL 19

11 FAKTA OG NØGLETAL Hvilke tiltag har I iværksat, og hvilke resultater har I opnået for at forankre og implementere Etisk Handel i jeres værdikæder? Medlemmer i Dansk Initiativ for Etisk Handel afrapporterer årligt om deres indsats inden for Etisk Handel. Afrapporteringen foregår i henhold til Dansk Initiativ for Etisk Handels medlemsforpligtigelser og benyttes til at tilrettelægge det fremtidige arbejde. Zebra NGO 16% NGO 16% 6% Virksomhed 39% 6% 6% Fagbevægelse Virksomhed 39% Brancheorganisation Brancheorganisation n Brancheorganisation 94% Ja 94% Nej Offentlig institution Offentlig institution 21% 21% Har I bidraget til at fremme Etisk Handel og tilslutningen til DIEH? Vores værdikæde er ret kompleks fordi vores vareudbud er stort og varieret. Vi samarbejder med mange fabrikker og mellemled f.eks. i Kina, hvor Etisk Handel kan være vanskelig at tackle. Vi har haft 10 af vores største mellemled på workshop i Shanghai arrangeret af DIEH og IEH. Desto mere viden agenter og mellemled har om Etisk Handel desto bedre. 6% 13% Fagbevægelse Fagbevægelse Virksomhed 39% Jane Christoffersen, CSR-Manger NGO 16% Ja Nej Har I fastlagt en politik for jeres arbejde med Etisk Handel? 94% 88% 94% Ja Nej Offentlig institution 21% Har I fastlagt strategier for jeres arbejde med Etisk Handel? Ja Nej Har I fastlagt etiske retningslinier for jeres globale aktiviteter? Hvilke tiltag har I iværksat, og hvilke resultater har I opnået for at forankre og implementere Etisk Handel i jeres værdikæder? FORTSAT STOR OPBAKNING TIL ETISK HANDEL Af afrapporteringerne fremgår det at medlemmerne igen i år arbejdede aktivt og seriøst med Etisk Handel både i egen organisation og i de globale værdikæder. Det er vigtigt for medlemmerne at arbejdet foregår ud fra fastlagte politikker, strategier og retningslinjer inden for området og at det bidrager til at fremme Etisk Handel. Toms Lene Hjort Lorenzen, Head of CSR Partnerskabet med Coop, Ibis, Source Trust og Danida har skabt forbedringer i kakaoforsyningskæden. Blandt resultaterne er: 8429 børn har gavn af vores uddannelsesinitiativer. Samtlige landmænd i Toms Ghana forsyningskæde får en landbrugsuddannelse landbrug er GPS kortlagt. 4 lokalt baserede små planteskoler med kakao udplantningsplanter. 900 børn har bedre adgang til læringsfaciliteter inden for informations- og kommunikationsteknologi. Øget fokus på etiske retningslinjer for globale aktiviteter Dansk Initiativ for Etisk Handels forskelligartede medlemsskare nævnes af flere medlemmer som en årsag til at de er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel; det er simpelthen her de kan få belyst og diskuteret udfordringer eller nye trends og regulativer inden for området og komme i dialog med andre herom. Det er også vigtigt for medlemmerne at der hele tiden sker fremdrift i deres arbejde med Etisk Handel - og at det udmønter sig igennem hele værdikæden. Medlemsrapporteringen i 2014 viser at der er en øget indsats i forhold til at fastlægge etiske retningslinjer for globale aktiviteter i tråd med de nye internationale retningslinjer. UDDRAG FRA MEDLEMSRAPPORTERINGEN Hvilke tiltag har I iværksat i egen organisation for at forankre og implementere Etisk Handel? Har I fastlagt strategiske målsætninger for jeres arbejde med Etisk Handel? Coop Danmark Beirholms Væverier I løbet af 2014 har vi arbejdet på at implementere ISO26000 som ledelsessystem for Coops ansvarlighedsarbejde. Dette har bla. omfattet et udkast til et Princip for Menneskerettigheder, der forelægges direktionen i det kommende år. Af konkrete handlinger har vi blandt andet afholdt en række undervisningsforløb om ansvarlig leverandørstyring for indkøbere af nonfood. Vores CSR strategi er dybt integreret i vores forretningsstrategi, som er baseret på vores værdier: åbenhed, dialog, engagement, ærlighed og proaktivitet. Vi har underskrevet de 10 principper i FN Global Compact og alle 10 principper er indarbejdet i vores forretningsstrategi samt sourcingstrategi. Malene Teller Blume, Nonfood Compliance Manager 20 FAKTA OG NØGLETAL Hvordan bidrager I til at fremme Etisk Handel? DONG Energy Ramus Nikolaj Due, Head of Sustainability Performance Birgitte Vendel, Product Manager Sourcing Foto: Vibeke Quaade se DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL I maj lancerede vi vores opdaterede Responsible Sourcing Program. Programmets omdrejningspunkt er at forbedre etiske, sociale og miljømæssige forhold i vores leverandørkæde. Vi afholder løbende møder med relevante interessenter. Her fortæller vi om Programmet samt om hvordan vi mener, at Etisk Handel giver os forretningsmæssige fordele. FAKTA OG NØGLETAL 21

12 MEDLEMMER Medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel giver adgang til den nyeste viden om Etisk Handel baseret på international dokumenteret god praksis og forskning samt hjælp til at implementere Etisk Handel gennem kurser, strategiske værktøjer og rådgivning. Dansk Initiativ for Etisk Handels medlemmer udgør en bred vifte af forskellige virksomheder, erhvervsorganisationer, offentlige instanser, fagbevægelsen og folkelige organisationer. Medlemmernes ressourcer og kompetencer danner tilsammen grundlaget for arbejdet med at forbedre arbejds- og miljøforholdene i medlemmernes værdikæder. I 2014 havde Dansk Initiativ for Etisk Handel 59 medlemmer, heraf 33 virksomheder, 8 erhvervsorganisationer og netværk, 3 fagforbund, 6 offentlige institutioner og 9 folkelige organisationer. Virksomheder: Beirholms Væverier Bent Vangsøe Natursten Bestseller Cocio Chokolademælk Coop Danmark CSR Capital Danske Bank Dansk Supermarked DK Company Erhvervsorganisationer og netværk: Danish Fashion Institute Dansk Byggeri Dansk Erhverv Dansk Mode og Textil Fagbevægelsen: LO 3F DONG Energy E. Nielsens Mekaniske Stenhuggeri Euro-sten IC Group IKEA Danmark ITP Group JYSK Kluntz Langhoff Promotion LEGO Koncernen Neutral.com Novo Nordisk Novozymes PIC PAC Scandinavia Polar Seafood Danmark PWT Group Reitan Distribution De Samvirkende Købmænd Håndværksrådet Landbrug & Fødevarer WEAR Rema 1000 Danmark Sourcing House Super Gros Toms Gruppen Zebra ZiiCCA Zurface Handelsområdets Koordinationsudvalg (HAK) BESTYRELSE OG SEKRETARIAT DIEHS BESTYRELSE 2014 Folkelige organisationer Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp (formand) Louise Helene Møller-Madsen, Programkoordinator, CARE Danmark Erhvervsorganisationer Henriette Thuen, Head of International Department & CSR, Dansk Byggeri Louise Koch, CSR-chef, Dansk Erhverv SEKRETARIATET Sekretariatet servicerer organisationens bestyrelse og medlemmer og koordinerer og gennemfører DIEHs aktiviteter og arrangementer. Sekretariatets medarbejdere har spidskompetencer inden for Etisk Handel. Hanne Gürtler Sekretariatsleder/Director Pi Bjerregaard Head of Administration Maria Kim Lassen Head of Knowledge and Learning Maria Pagel Fray Head of Communication and Reporting Fagbevægelsen Jesper Nielsen, International Rådgiver, 3F Jens Erik Ohrt, Konsulent, LO Offentlige instanser Anne Dorthe Baunerhøj, Udbudsjurist, SKI Adam Hey, Afdelingschef, Frederiksberg Kommune Virksomheder Morten Lehmann, CSR Chef, IC Group (næstformand) Ole Sørensen, Partner, Zurface Udvikling i kontingentindtægter Offentlige instanser: Frederiksberg Kommune Staten og Kommunernes Indkøbs Service CBS Folkelige Organisationer: Amnesty International, dansk afdeling CARE Danmark Dalit Solidaritetsnetværk Danmark Dansk Forum for Mikrofinans Dyrenes Beskyttelse Erhvervsstyrelsen Eksport Kredit Fonden IFU Folkekirkens Nødhjælp Forbrugerrådet Tænk Fairtrade Mærket Danmark Red Barnet SPECIFIKATION AF INDTÆGTER I 2014 Medlemskontingenter Kr Medlemsfinansierede aktiviteter Kr DANIDA CSR pulje Styrker dansk indsats in den for Etisk Handel Kr DANIDA CSR pulje Ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh Kr Projektmidler Nordisk Ministerråd Kr Støtte øvrige inkl. pro bono bidrag Kr Øvrige indtægter Kr Indtægter ialt Kr FAKTA OG NØGLETAL FAKTA OG NØGLETAL 23

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere