Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00"

Transkript

1 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens arbejde og årsberetning Lise Kingo bød velkommen og takkede for Mads Øvlisens deltagelse. Af hensyn til Mads Øvlisen blev der byttet rundt på punkt 1 og 2 på dagsordenen for mødet. SEKRETARIAT: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Mail raadetforsamfundsansvar.dk Herefter blev ordet overladt til Mads Øvlisen, som orienterede om Mæglings- og klageinstitutionens (MKI) arbejde og årsberetning for Mads Øvlisen orienterede om, at MKI s primære opgaver omfatter mægling i forbindelse med klager om overtrædelse af OECD s regningslinjer for multinationale selskaber samt information om MKI og OECD s retningslinjer. I forbindelse med sin informationsindsats har MKI bl.a. holdt informationsmøder for virksomheder, fagforeninger og NGO er, informeret samtlige danske ambassader om MKI og lavet vejledninger om hhv. sagsbehandling, due diligence i leverandørkæden samt konfliktløsning. Endvidere orienterede Mads Øvlisen om modtagne klager i 2012 og MKI har modtaget 6 klager om brud på OECD s retningslinjer. Af disse klager faldt 3 udenfor OECD retningslinjernes rammer og er derfor blevet afvist. De øvrige 3 klager er endnu ikke afsluttet. Endelig opfordrede Mads Øvlisen til at opretholde en løbende dialog mellem MKI og rådet, hvor han bl.a. nævnte samarbejde om forebyggelse af klagesituationer og samfundsansvar i det offentlige. Lise Kingo takkede for præsentationen. Lise Kingo tilkendegav, at hun også ser gode muligheder for et samarbejde mellem rådet og MKI, især med hensyn til CSR i det offentlige, som rådet skal drøfte igen i slutningen af året. Det blev aftalt, at rådets sekretariat vil tage initiativ til et få etableret et samarbejde med MKI om CSR i det offentlige.

2 2/5 Herefter var ordet frit for diskussion og bemærkninger. Der var generelt stor tilfredshed med og opbakning til MKI s arbejde, og det blev nævnt, at bl.a. den forebyggende indsats og informationsindsatsen er vigtige. Lise Kingo konkluderede at der er god opbakning i rådet til MKI s gode arbejde. 1. Siden sidst/formanden Lise Kingo præsenterede dagsordenen for den resterende del af mødet og bød velkommen til nyt rådsmedlem Susanne Dolberg, Finansrådet, som afløser Klaus Willerslev-Olsen, Finansrådet. Først opsummerede Lise Kingo rådets arbejde i 2013, som bl.a. omfatter anbefaling til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige, vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer, det igangværende arbejde med anbefalinger om ansvarlige investeringer og konventionsomfattede våben, den løbende opfølgning på regeringens handlingsplan samt rådets involvering i aktuelle sager, heriblandt vedr. Bangladesh-ulykken. Dernæst præsenterede Lise Kingo rådets arbejde for Rådet holder 4 møder med en tema-drøftelse som fast punkt. Temaerne er: shared value, bestyrelsens rolle, Sustainable Development Goals (SDG) og CSR i det offentlige. Derudover vil rådets arbejde i 2014 bl.a. omfatte opfølgning på implementering af regeringens handlingsplan, forholdet mellem skat og CSR, bæredygtigt forbrug, herunder den næste generation af forbrugere, samt evt. emner, som regeringen beder rådet om at drøfte. Herefter var ordet frit til diskussion og bemærkninger, hvor bl.a. SMVdagsordenen blev nævnt. Lise Kingo konkluderede, at formandskabet også vil være åbent for drøftelsen af andre/nye temaer ved kommende rådsmøder i 2014.

3 3/5 og godkendelse 3. Anbefalinger om ansvarlige investeringer og konventionsomfattede våben Grundet afbud fra Anders Ladekarl orienterede Annette Norup Thomsen, sekretariatet, om arbejdet med anbefalinger om ansvarlige investeringer og konventionsomfattede våben. Arbejdsgruppen er ikke er nået til enighed. Et medlem, 92-gruppen, har udtrykt uenighed med resten af arbejdsgruppen på en række punkter. Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke indføres et lovforbud på området. Langt størstedelen af investeringerne hos institutionelle investorer er omfattet af politikker for ansvarlige investeringer, der udelukker investeringer i konventionsomfattede våben, eller er direkte omfattet af konventionerne. Et dansk investeringsforbud ville dermed ikke have nogen betydning for langt størsteparten af de samlede danske investeringer og dermed ikke væsentligt begrænse danske investeringer i konventionsomfattede våben. Dertil kan et lovforbud indebære betydelige samfundsmæssige omkostninger, og der er retssikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med et sådant forbud. Flertallet i arbejdsgruppen mener, at Danmarks bidrag til en styrket indsats for at bekæmpe produktion af konventionsomfattede våben bør fremmes ved en tydeliggørelse af den danske fortolkning af konventionsforpligtelserne. Dernæst blev ordet overladt til Sanne Borges, Amnesty International (92-gruppen), som fremlagde 92-gruppens mindretalsudtalelse. 92- gruppen ønsker, at der indføres et investeringsforbud, der omfatter både investeringer i aktier og obligationer og finansiering i form af lån og kreditter. 92-gruppen mener, at de anbefalede tiltag er positive men utilstrækkelige i forhold til at sikre, at danske investeringer i konventionsomfattede våben ikke finder sted. 92-gruppen er endvidere af den opfattelse, at rådets analyse af danske investeringer i konventionsomfattede våben ikke har været grundig nok til at kunne give et fyldestgørende billede af, hvorvidt danske investeringer bidrager til produktion, salg eller distribution af konventionsomfattede våben. Forbrugerrådet er enigt med 92-gruppen på dette punkt. Herefter var ordet frit til diskussion og bemærkninger, hvor betragtninger om hhv. et lovforbud og en konventionsfortolkning blev belyst. Alle rådsmedlemmer, bortset fra 92-gruppen, tilsluttede sig flertallets anbefalinger.

4 4/5 Lise Kingo konkluderede, at der har været en god dialog, og at rådet har været godt omkring temaet. Lise Kingo konkluderede endvidere, at rådets anbefalinger nu kan videregives til ministeren. 4. TEMA-DRØFTELSE: Tema 1: Shared Value Lise Kingo bød Sebastien Mazzuri, FSG, velkommen og takkede ham for, at han ville give rådet en introduktion til den seneste udvikling inden for shared value. Indledningsvis introducerede Sebastian Mazzuri shared value som begreb og præsenterede forskellige tilgange til at skabe shared value. Sebastien Mazzuri gav i forlængelse heraf nogle eksempler på virksomheder, der har skabt shared value, heriblandt Novartis med projektet Arogya Parivar og Mærsks aktiviteter i Brasilien. Endvidere fremhævede Sebastien Mazzuri innovation som en drivkraft for shared value, hvor man bevæger sig fra hvad til hvorfor, dvs. at innovation ikke blot handler om at imødekomme konventionelle markedsbehov, men om at udvikle produkter, der adresserer samfundsmæssige problemstillinger. Vejen frem ifølge Sebastien Mazzuri er: 1) Defining Purpose Industries: At definere brancheformål i en samfundsmæssig kontekst; 2) Shared value & Investors: At gøre investorer til medejere af shared value dagsordenen gennem kommunikation om forbindelsen mellem samfundsmæssige og økonomiske afkast; 3) Shared Value & the Public Sector: At få bidrag fra regeringen gennem bl.a. investeringer og regler om transparens, hvor der er fokus på afkast frem for omkostninger. Lise Kingo takkede for et inspirerende oplæg, og konkluderede, at der er et godt potentiale i at arbejde videre med shared value. Herefter var der stor interesse for Sebastian Mazzuris oplæg. I stedet for det planlagte gruppearbejde blev ordet derfor stillet frit for diskussion og bemærkninger. Det blev bl.a. nævnt, at shared value dagsordenen er interessant, men også har mange ligheder med strategisk CSR, som mange virksomheder i Danmark allerede har arbejdet med. Det blev understreget, at den brede CSR-dagsorden dog ikke bør blive glemt, dvs. der bør ikke kun være fokus på profitskabende CSR-aktiviteter. Det blev drøftet, hvorvidt shared value kan øge produktiviteten. Samtidig blev det nævnt, at shared value kan være en udfordring for SMV er, som ikke altid har tilstrækkelige ressourcer til en målrettet shared value indsats. Lise Kingo konkluderede, at rådet bør arbejde videre med emnet på rådets næste møde. Der udarbejdes et oplæg til brug herfor.

5 5/5 5. Evt. Sanne Borges, Amnesty International (92-gruppen), orienterede om status for forhandlingerne om direktivforslaget om ikke-finansielle oplysninger og mangfoldighed, idet EU-Parlamentet var blevet enig om sit forhandlingsudspil. Birgitte Mogensen, FSR, spurgte til status på evaluering af de nye krav til afrapportering, jf. årsregnskabslovens 99a. Victor Kjær, Erhvervsstyrelsen, orienterede om, at det pt. endnu ikke er besluttet, hvordan der skal følges op på de nye krav i 2013-årsrapporterne. Afslutningsvis takkede Lise Kingo for et godt møde. Næste møde: Mandag den 28. april, 2014, kl

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet

Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet (fra 2004 og til juni 2010) Referat af rådsmødet d. 10. juni 2010 10. juni 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere