Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S"

Transkript

1 Sag nr.: SKAT.-ERADET Jura I SKAT Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard København S Østbanegade København ø Telefon E-mali via januar 2014 J.nr Bindende svar Nr. Spørgsmål Kan interessenterne i Business I/S benytte kursen på Bitcoin fra hjemmesiden Mt. GOX i den skattepligtige indkomstopgørelse? 2 Vil et realiseret kurstab og gevinster,, som Businessl.B ,2 I/S har på sine Bitcoins, skulle medregnes til den skattepligtige ndkomst for interessenterne i Business I/S? Spørgers SKATs Skatterådets opfattelse indstilling svar Ja Nej Nej Ja ej Nej 3 H vis "ja" til spørgsmål 2, skal der så medregnes en kursgevinst/tab hver gang, der købes ydelser? 4 Hvis "ja" til spørgsmål 3, skal der så medregnes en kursgevinst/tab, hvis regningen, som Business I/S betaler, er opgjort i Bitcoin-valutaen? Bortfalder Bortfalder Bortfalder 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren være fradragsberettiget for Business I/S (ved køb af ydelser)? Ja Nej Nej

2 Anmodningens dato mv. Anmodningen er modtaget den 19. februar 2013 Gebyret er registreret indbetalt den 19. februar 2013 Beskrivelse af de faktiske forhold Business I/S beskæftiger sig med juridisk rådgivning indenfor: Informationsteknologi til betalingssystemer Rådgivning om betalingssurogater Rådgivning om elektroniske penge Rådgivning om Bitcoin Rådgivning om udvalgte områder indenfor skatteret og selskabsret. Business lis har to ejere, et selskab og Thorbjørn Henriksen. Sidstnævnte udtræder snart til fordel for andre. Business lis påtænker at køre virksomheden helt uden brug af bankkonto og kontanter, men alene ved brug af Bitcoin. Da de fleste kunder ikke har en Bitcoin-konto, vil betalingerne som oftest køre igennem en Schweizisk Bitcoin-exchanger. D.v.s., at når kunden,får fakturaen opgjort i Bitcoin, så køber kunden disse Bitcoins hos Bitcoin-exchangeren, der videresender de købte Bitcoins til Business I/S' Bitcoin-konto.... Når Business/ lis skal købe ydelser, går processen modsat. Bitcoins fremsendes til exchangeren, der konverterer Bitcoins til almindelig valuta og foretager varekøbs-betalingen på vegne af business I/S. Spørgers opfattelse og begrundelse Du finder, at Bitcoin skal Betragtes som en valuta på linje med dollars og EURO, hvorfor det skattemæssigt er helt'ukompliceret. Jeg skal fremkomme med mine bemærkninger til SKatterådets forslag til afgørelse - og skal selvfølgelig beklage den sene besvarelse. Endvidere skal jeg fastholde anmodningen om fremmøde for Skatterådet. Ad spørgsmål I: Indledningsvist vil jeg fastslå. at regnskabet selvfølelig skal opgøres i danske kroner og ikke i Bitcoin. Business lis vil f.eks. udstede en faktura på IO Bitcoin for diverse serviceydelser og hvis disse Bitcoin er i behold ultimo året så er spørgsmålet hvilken indtægtsværdi disse IO Bitcoin skal påvirke regnskabet med. Skatterådet skriver: Side 2 / 21

3 "Alene den værdi. der frem går af købs-og sal gsfakturaen for den pågældende handel. herunder eventuelt i fremmed valuta. kan indgå i opgørelsen af den skattepli gtige indkomst". Der vil ikke være nogen kroneværdi på fakturaen, men alene en Bitcoin-værdi. Ad spørgsmål 2: Nonnalt fremføres, at statsskattelovens næringsbegreb omfatter både handelsnæring og vederlagsnæring. H vis dette stadigvæk anses for korrekt. skal kursgevinsterne på Bitcoin vel beskattes som vederlagsnæring. Man kan eventuelt kalde det betaling ved modkøb. TiS H kan dog skabe berettiget tvivl og dette udgangspunkt. Indhentede oplysninger Til brug for den nænnere forståelse af den virtuelle valuta "Bitcoin" har SKAT indhentet flere oplysninger fra internettet, hvorfra nedenstående beskrivelse er sammensat. Den Europæiske Centralbank har udarbejdet en rapport af oktober 2012, "Virtual Currency Schemes" (virtuelle valuta-systemer). Indledningsvist inddeler centralbanken i sin rapport de virtuelle valuta-systemer i 3 typer: Type J: Lukkede virtuelle valuta-systemer Disse systemer har næsten intet link til den reale økonomi og kaldes ofte spillesystemer. Brugerne betaler almindeligvis et deltagergebyr og tjener derefter virtuel valuta på deres online-præstationer. Den virtuelle valuta kan kun bruges til at købe virtuel service/goder,'som tilbydes indenfor det virtuelle fællesskab, dvs. i det pågældende spil, og den virtuelle valuta kan derfor ikke handles udenfor det virtuelle fællesskab. Som eksempel inden for type l kan nævnes computerspillet World of Warcraft (WoW). Den virtuelle valuta i dette spil (W o W Gold) er nødvendigt som et betalingsmiddel i spillet til fx attblive indrangeret på et højere niveau. Spilleme har flere muligheder for at tjene W.QW Goldi.spillet. WoW Gold kan og må ikke anvendes uden for spillet. Type 2: Virtuelt valllla-system med envejs pengestrøm Den virtuelle valuta kan købes direkte ved at(anvende en officiel valuta til en bestemt ombytningskurs, men kan ikke veksles tilbage til almindelig valuta. Ombytningskursen og betingelserne herfor er etableret af systernejeren. I disse systemer tillades den virtuelle valuta anvendt til atk1,be virtuelle' service/goder, men nogle systemer tillader også, at den virtuelle valuta kan anvendes til at købe service/goder, som ikke er virtuelle, altså reale goder. Et eksempel er flyselskabers bonusprogrammer, hvor optjent eller købt bonus kan anvendes til frirejser mv. Type 3: Virtl/elt vall/ta-system med tovejs pengestrømme Brugerne kan købe og sælge virtuel valuta svarende til kursværdien afbrugemes almindelige valuta. Den virtuelle valuta i disse systemer kan anvendes til køb af både virtuelle og reale service/goder. Side 3/21

4 Som eksempel inden for type 3 kan nævnes programmet "Second Life". Det er gratis at oprette en bruger og kræver, at brugeren downloader et lille program for at kunne logge ind med sin karakter, også kaldet en avatar. Brugerne bliver kaldt beboere i en verden, der omtales som "metaverse". Dette system anvender Linden-Dollars som virtuel valuta, og brugerne har mulighed for både at købe og sælge Linden-Dollars mod almindelig officiel valuta. Til type 3 hører også Bitcoin-systemet, der ligesom andre virtuelle valutaer kun findes virtuelt og ikke i nogen fysisk form. Bitcoin-systemet Den Europæiske Centralbank har i sin rapport omtalt Bitcoin-systemet indgående. Således fremgår det, at Bitcoin-systemet måske er det mest succesfulde - og måske mest kontroversielle - virtuelle valuta-system til dato. Systemet er designet og implementeret af den japanske programmør Satoshi Nakamoto i 2009 og er baseret på en direkte handel mellem to parter tilknyttet et netværk (peer-to-peer netværk), hvilket svarer til fildeling over internettet, så som film, spil og musik. Bitcoin-systemet opererer på et globalt niveau og kan bruges som valuta for alle typer af købs- og salgstransaktioner, dvs. til både virtuelle og ikke-virtuelle goder og serviceydelser, og konkurrerer derfor med officielle valutaer som fx USdollars og euro. Systemet indeholder en atabase, som opsamler produkt- og serviceudbydere, som accepterer Bitcoins. Disse produkter og serviceydelser dækker fra internetservice og online-produkter tii materielle goder, både meget store og små, som fx fast ejendom biler, tøj, elektronik, bøger, og professionel serviceydelse. Ved opslag på Bitcoins hjemmeside findes link til en lang række udbyderes hjemmesider, der modtage~ betaling i Bitcoin. Priserne på hjemmesiderne er angivet i såvel pågældende valuta som itaitcoin. Bitcoins er ikke knyttet til nogen,officiel valuta. Ombytningskursen eller prisen for en Bitcoin afgøres af markeqets udbulioglefterspørgsel efter Bitcoins. Der er flere hjemmesider, som sælger og køber Bitcoins. Mt. GOX er den mest almindeligt brugte og tillader brugere at købebitcoins med officielle valutaer og vice versa. Ifølge Den Europæiske Centralbanks rapport har 'brugerne flere-incitamenter til at bruge Bitcoins: f For det første er transaktionerne anonyme, ligesom'konti ikke.er registreret, og Bitcoins sendes direkte fra en computer til en,anden. Brugerne har også mulighed for at generere flere Bitcoin-adress til at differentiere eiler isolere transaktioner. Intet pengeinstitut er involveret, og derved er der ikke mulighed for at få oplysninger om beholdninger, transaktioner, m.m. For det andet gennemføres transaktioner hurtigere og billigere end ved traditionel betalingsmåde. Transaktionsomkostningerne er meget lave, og der opkræves intet bankgebyr. Dog fremgår det af flere Bitcoinhjemmesider, at der skal der betales et gebyr, hvis man ønsker at købe Bitcoins. Side 4/21

5 Teknikken bag Bitcoin Som anført er Bitcoin-systemet baseret på et decentraliseret peer-to-peer netværk (P2P). Dvs., at systemet ikke har noget centralt mellemled. Ligeledes er der ikke nogen finansiel eller anden institution involveret i købs- og salgstransaktionerne. Brugerne udfører disse opgaver selv. På samme måde er der heller ikke nogen central autoritet, der regulerer udbuddet af Bitcoin. For at kunne bruge Bitcoin-systemet skal brugerne downloade et gratis og åbent software-program. Indkøbte Bitcoins bliver lagret i en digital "wallet" på brugerens computer, hvilket vil sige, at Bitcoins udgøres af en almindelig fil. Som følge heraf risikerer brugerne at miste deres Bitcoins, hvis de ikke etablerer betryggende antivirus og back-up systemer. Hver Bitcoin-fil i den nævnte "wallet" indeholder et sæt nøglerikoder, en offentlig og en privat, som kun den enkelte bruger har adgang til. Der er ingen andre, der har kendskab til de købte Bitcoins, og sælgeren af Bitcoin har endvidere ikke kendskab til de med salget af Bitcoin etablerede nøglerikoder, da disse genereres at netværket. Derfor vil et tab eller en sletning af filen medføre, at alle Bitcoins, der er tilknyttet dette sæt nøglerikoder, er tabt. Bitcoin-systemet er, som nævnt, designet som et decentraliseret system uden nogen monetær autoritet involveret. Bitcoins kan købes på forskellige hjemmesider, men nye Bitcoins skabes og introduceres i systemet via en såkaldt "mining" aktivitet. Denne "mining"-aktivitet,går ud på, at P2P-netværket har fået deltagernes tilladelse til at anvende de tilsluttede computeres ressourcer mod til gengæld at vederlægge coll}puterens ejer ("miner") med nye Bitcoins. Der er således intet centralt element i netværket, da det alene er netværket som lukket system, der styrer tildelingen af nye Bitcoins. Tildelingen afbitcoins til den enkelte "miner" sker på baggrund af en teknisk genereret kombination mellem efte!"spørgslen gå Bitcoins og anvendt computerkraft. Lidt forenklet sagt;vil den "miner", der stiller den største computerkraft til rådighed, få tildelt flest Bitcoins. En "miner" udfører den væsentlige rolle med at validere alle skabte systemtransaktioner med Bitcoins. Hvornår, eller efter hvilken'indsats en vederlæggelse med nye Bitcoins udløses, er uoplyst. Efter oplysningerne på flere chat-sider på internettet om 'mining" kan enhver deltage i "mining"-aktiviteten. Der er dog en dl l tekniske problemer med det tilhørende programmel og computerudstyr, som den meget st~re skare' af interesserede "minere" søger afklaret på chat-siderne. Sammenfattende giver alle på chat-siderne udtryk for, at de har en stor interesse i at tjene Bitcoins. Antallet af Bitcoins Bitcoin-systemet er teknisk designet på en sådan måde, at udbuddet af Bitcoin vil udvikle sig efter en forudsigelig hastighed. Resultatet bliver, at der senest i 2040 vil være 21 millioner Bitcoins. Det vil efter den i systemet indbyggede teknik herefter ikke være muligt at udbyde flere Bit- Sde 5 / 21

6 coins. Antallet af Bitcoins bliver således fixeret, modsat almindelig officiel valuta. Det faktum, at udbuddet af Bitcoin er klart bestemt, implicerer, at udstedelse af Bitcoin ikke kan ændres af nogen centralbank, som almindeligvis ændrer i en stats pengepolitik med det fonnål at påvirke den makro økonomiske situation, som fx inflation, beskæftigelse, produktion og valutakurs. Bitcoin-systemet antages at være inflationsneutralt, ligesom konjunkturer, hidrørende fra forøget pengemængde mv., heller ikke antages at påvirke Bitcoins. Derfor kan Bitcoins anvendes som betalingsmiddel i lande, der er præget af høj inflation. Køb og salg af Bitcoins Af de forskellige hjemmesider, hvor der kan købes eller sælges Bitcoins, fremgår det, at købet eller salget af Bitcoins kun kan gennemføres via netbank. Det er således ikke muligt at bruge kreditkort. Der vil derfor altid skulle bruges en konto i et almindeligt pengeinstitut til købs- og salgstransaktioner. Køb af Bitcoins sker ved at overføre penge direkte fra egen bankkonto via en Bitcoin-hjemmeside. Når overførslen er verificeret og godkendt, overfører Bitcoin-hjemmesiden Bitcoins til købers computer. Herved er handlen afsluttet og køber er fyldestgjort. Fyldestgørelsen sker nænnere ved, at køber fra Bitcoin-hjemmesiden modtager et sæt nøglerikoder i en eller flere filer, hvilket er udtryk for, at Bitcoins er købt og nu befinder sig på købers computer. Kun køber kender disse nøglerikoder, som genereres automatisk af Bitcoinnetværket. Disse nøglerikoder repræsenterer netop den værdi, som køber har betalt hjemmesiden. Når køber efterfølgende ønsker af anvende sine Bitcoins, fx til køb af en vare, sender køber Bitcoins (fii1ned nøglerikoder) videre til samhandelspartneren. De nøglerikoder, som samhandelspartneren modtager, er ikke identiske med de oprindelige nøglerikoder, idet Bjtcoin-netværket ved hver eneste samhandel i Bitcoin ændrer nøglerikoder, således at det kun er den til en hver tid værende indehaver af Bitcoins, som kan anvende disse Bitcoins, idet kun denne indehaver kender de tilknyttede nøglerikoder. Systemet styrer således selv, at enhver enhed af Bitcoins (nøgleikode) kun kan oprettes en gang og kun kan ejes af en person id gangen. Prisen for Bitcoin Prisen for en Bitcoin var i begyndelsen af september 2013 på'768,37 danske kroner hos Bitcoin Nordic. I slutningen af november 2013 toppede prisen med en værdi på 6.616,50 danske kroner. Nedenstående graf fra B1ockchain.info viser værdiudviklingen på Bitcoin målt i US-dollars for perioden fra begyndelsen i 2009 frem til udgangen af 20 13: Side 6/21

7 f _ I -, _... ~-- Som det fremgår, har udviklingen været meget lidt svingende i perioden fra januar 2009 til maj 2011, men fra januar 2013 begynder værdien at stige meget kraftigt for derefter at falde forholdsvist meget ved udgangen af2013. Værdistigningen på Bitcoin er bemærkelsesværdigt sammenfaldende med tidspunktet for den markante interesse i at deltage i "mining"-aktiviteten. som efter chat-siderne tiltager i juni Udviklingen i prisen på Bitcoin frem til udgangen af november 2013 har således været generelt stigende. Ses derimod på de seneste 30 dage. dvs. december måned har der været el markant værdi fald: _.., i. I - l - Tabel vedrørende kursudviklingen, målt i US-dollars og omregnet til danske kroner efter en gennemsnitskurs på 5,50 DKK: Bitcoin VærdiiDKK September ,4230 Januar ,5450 Juni ,7541 September ,1683 Side 7/21

8 Mai ,3145 Juli ,7581 Seotember ,3700 Oktober 2013 U 74,5272 November ,5000 December ,0000 Det ses heraf, at værdien har været meget svingende i 2013, og at værdien alene i løbet af november måned 2013 er steget med 463 pet. Efter det oplyste skyldes denne udvikling udelukkende forholdet mellem udbud og efterspørgsel efter Bitcoin. Der er ingen traditionelle pengeinstitutter, der køber eller sælger Bitcoins. Dette kan kun ske gennem en Bitcoin-hjemmeside, som fx Mt. GOx. Heraffremgår det bl.a., at hjemmesiden er den eneste multi-valuta-bitcoin-hjemmeside, hvor der kan handles med hele verden. SKATs indstilling og begrundelse Spørgsmål l Spørger har på baggrund af SKATs henvendelse præciseret spørgsmålet således, at det der ønskes bekræftet er, om interessenterne i Business lis kan benytte kursen på Bitcoin fra hjemmesiden Mt. GOX i den skattepligtige indkomstopgørelse. Lovgrundlag Skattekontrollovens 3 C, stk. I til 7: " 3 C. Den regnskabsføring, der skal lægges til grund for en skattemæssig opgørelse og opgørelse af arbejd~markedsbidrag, kan foretages i fremmed valuta efter reglerne i bogf!!ringsloven og årsregnskabsloven. Stk. 2. Pligtmæssige rneddelels\!r til danske skattemyndigheder skal foretages i dansk mønt. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og pligtmæssige oplysninger i dansk mønt. Stk. 3. Uanset stk. I og bestemmelser udstedt efter stk. 2, 2. pkt., kan skattepligtige som nævnt i stk. 6 udarbejde aet skattemæssige årsregnskab i en fremmed valuta og omregne resultatet til dansk mønt,..jf. stk. 7. Opgørelser m.v. af betydning for skatteansættelsen foretages i den valgte fremmede valuta inden omregningen af resultatet til dansk mønt.' Det er en at den skattepligtige inden begyndelsen af det første indkomstår, for hvilket der vælges en anden va- ~ luta end dansk mønt, har indgivet meddelelse til told- og skatteforvaltningen om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centrål15aiiks kurs der ønskes anvendt ved omregningen afresultatet, jf. stk. 7. Told- og'skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 3. pkt. Stk. 4. Den skattepligtige skal bogføre i den pågældende valuta'eller sørge for, at bogføringen indeholder oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne til den pågældende valuta. En skattepligtig, der aflægger årsrap.port efter International Accounting Standards (las) eller International Financial Reporting Standards (IFRS), kan alene vælge at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i sin funktionelle valuta eller dansk mønt. Stk. 5. Den skattepligtige kan for efterfølgende indkomstår vælge, at det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes i anden valuta end den, der tidligere er valgt, hvis ændringen er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold. Det er en betingelse, at den skattepligtige inden begyndelsen af det indkomstår, Side 8/21

9 for hvilket der ønskes anvendt en anden valuta end den, der tidligere er valgt, har indgivet meddelelse til told- og skatteforvaltningen om, hvilken ny valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, jf. stk. 7. Det er endvidere en betingelse, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 2. pkt. Stk. 6. Følgende skattepligtige har adgang til omregning som nævnt i stk. 3: I) Juridiske personer omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. I, litra a eller b. 2) Juridiske personer omfattet af fondsbeskatningslovens l. 3) Fysiske personer omfattet af kildeskattelovens 1 eller 2, stk. I, nr. 4 eller 5, og dødsboer omfattet af dødsboskatteloven, dog alle alene for så vidt angår opgørelsen af indkomst fra selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Stk. 7. Omregningen af resultatet til dansk mønt, jf. stk. 3, l. pkt., skal ske til en gennemsnitskurs for indkomståret. Ved omregning af resultatet skal der anvendes en af en centralbank fastsat valutakurs. Valget af, hvilken centralbanks valutakurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, skal anmeldes i forbindelse med meddelelsen til told- og skatteforvaltningen efter stk. 3, 3. pkt., eller stk. 5, 2. pkt. Den skattepligtige kan for efterfølgende indkomstår vælge en anden centralbanks valutakurs end den, der er valgt efter 2. pkt. Det er en betingelse, at der er indgivet meddelelse herom til told- og skatteforvaltningen inden indkomstårets begyndelse. Ved omregning af indkomstårets transaktioner anvendes den efter 2. pkt. valgte centralbanks valutakurser. Hvis denne centralbank ikke offentliggør valutakurser på den valuta, som transaktionen er foretaget i, kan der anvendes en valutakurs fastsat af en anden centralbank. Udarbejder den skattepligtige skatte~æssigt årsregnskab i fremmed valuta, skal den skattepligtige tillige omregne uudnyttede tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens 9 og 13 A, ejendomsavancebeskatningslovens 6 og kursgevinstlovens 31, 31 A og 32 efter pkt." Forarbejder Skattekontrollovens 3 C, stk. I og 2, blev indsat ved lov nr af 23. december 1998., Ved L 422 af 6. juni 2005 (LF /2005 om udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta) olev stk indsat i skattekontrollovens 3 C. Afbemærkningerne til LF 129 fremgår. mvesteringsforeningsrådets høringssvar: "Regnskabsbekendtgørelsen giver mulighed}or anvenqelse af valutakurser GMT Afhensyn til ensartethed og sammenligne, igiied anvender alle foreninger disse valutakurser ved opgørelse af årsresultatet. Såfremnler.i skatteregnskab er krav om anvendelse af valutakurser fra Danrnafks Nationalbailk eller Den europæiske Centralbank giver det derfor anledning til dobbelt regnskab. Samtidig vil krav om brug af valutakurser fra Danmarks NaJionalbank betyde, at der aldrig vil være kurser pr. 31. december, hvilket er tilfældet ved GMT fra valutamarkedet. Alternativ kan der anvendes kurser fra Den Europæiske Centralbank, men opgjort kl , men investeringsforeninger bruger også slutkurser GMT af hensyn til performanceregnskaber, idet alle internationale benchmarkatkast beregnes ud fra GMT. Side 9 J 21

10 Der er ikke noget krav om, at der anvendes de samme valutakurser regnskabsmæssigt og skattemæssigt, men det vil være en administrativ byrde, hvis der skal være forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. InvesteringsForeningsRådet vil derfor opfordre til, at der for foreninger gives mulighed for brug af GMT og vi uddyber naturligvis gerne vores synspunkt." Høringssvaret er i bemærkningerne kommenteret således: "Allerede på nuværende tidspunkt adskiller det skattemæssige årsregnskab sig fra det regnskabsmæssige regnskab/årsrapporten. Dette medfører, at en omregning af det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssige resultat også afviger fra hinanden, uanset om der anvendes samme omregningskurs eller ej. Lovforslaget tilsigter dog at være så enkelt og praktisk anvendeligt som muligt for såvel virksomhederne som skattemyndighederne. Dette medfører, at der ikke bør indføres særlige omregningsregler for bestemte virksomhedstyper eller brancher, ligesom omregningskurseme bør baseres på centralbankers valutakurser frem for private virksomheders m.v. valutakurser, da centralbankers valutakurser kan efterses af alle, og da grundlaget for udregningen af valutakurserne kendes. Det er derfor foreslået, at virksomhederne selv kan vælge hvilken centralbankkurs der anvendes, idet dette valg dog skal meddeles skattemyndigheden samtidig med meddelelsen om at det skattemæssige årsregnskab ønskes udarbejdet i en ny valuta." Af samme lovforslags bemærkninger til de enkelte bestemmelser fremgår det: "Efter det foreslje"ge stk. 7 skal omregningen af resultatet til dansk mønt, jf. stk. 3, l. pkt., ske til en gennemsnhskurs for indkomståret. Ved brug af en gennemsnitskurs kan det forekomme, at der ikke er en officiel gennemsnitskurs for netop den pågældende virksomhelis indkomstår. I så fald må gennemsnitskursen udregnes som et gennemsnit af de officielle månedsgennemsnitskurser for hver måned i virksomliedens indkomstår. Den kurs, der anvendes ved "engangsomregningen", skal være en officiel valutakurs, dvs. en af en centralbånk fastsat valuthl<urs. Valget af, hvilken centralbanks valutakurs der ønskes anvendt v.!!d ornrepgen af resultatet, skal anmeldes i forbindelse med meddelelsen til'skattei,llyndigheden efter stk. 3, 3. pkt., eller stk. 5, 2. pkt. Da valget af centralbankkurs,klin have sto betydning for det endelige resultat og dermed den endelige skattebetaling, er det nødvendigt at indføre en bestemmelse, hvorefter den skattepligtige skal træffe valget af centralbankkurs i forbindelse med valget af udarbejdelse af skattemæssi~ årsregnskab i fremmed valuta, således at skattemyndigheden modtager'!!q!11e1delse af~ åvel den valuta, som den skattepligtige ønsker at anvende, som hvin!en centralbaiilarvalutakurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet innen indkomstårets begyndelse." Begrundelse Det forudsættes indledningsvist, at Business lis ikke driver næring eller spekulation med Bitcoins. Efter skattekontrollovens 3 C, stk. 3, jf. stk. 6, kan en juridisk person og en fysisk persons erhvervs- og skattemæssige årsregnskab udarbejdes i en fremmed valuta, og resultatet skal herefter omregnes til dansk mønt. Det er dog en betin- Side 10/21

11 gel se, at der indgives meddelelse til SKAT inden indkomstårets begyndelse med oplysning om, hvilken valuta og hvilken centralbanks kurs, der ønskes anvendt ved omregningen afresultatet. Skattekontrollovens 3 C, stk. 7, regulerer nærmere omregningsmetoden, herunder bl.a. at gennemsnitskursen fastsættes af en valgt centralbank. Bitcoin-dollarkursen er ikke en valuta, som: Reguleres af de globale valutamarkeders aktører, Undergives regulering af en centralbank, Kan fordres indfriet, eller Er tilknyttet en stat eller et valutaområde. Efter SKATs opfattelse er Bitcoin-systemet alene et betalings-system, der gør det muligt at gennemføre transaktioner i en virtuel valuta, som ikke reguleres af nogen central bank, og hvor dagskursen ved den enkelte transaktion fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel efter Bitcoins. SKAT finder på den baggrund, at Bitcoin ikke kan anses for en officiel valuta omfattet af skattekontrollovens 3 C, og at Bitcoin-kursen derfor ikke kan anvendes som grundlag for udarbejdelse af et skattemæssigt årsregnskab. Hvis Business lis' skatteregnskab udarbejdes i dansk mønt eller i en officiel fremmed valuta, og der i skatteregnskabet indgår transaktioner gennemført i Bitcoins, da kan dagskursen på Bitcoins efter SKATs opfattelse heller ikke bruges som omregningskurs. Baggrunden herfor er, at SKAT finder, at Bitcoin ikke kan anses for en officiel valuta, som anført ovenfor. Alene den værdi, der fremgår afkøbs- eller salgsfakturaen for den pågældende handel, herunder eventlielt i fremmed valuta, kan indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se også begrundelsen til spørgsmål 2. SKATs bemærkninger til spørgers høringssvar Af 98, stk. 2. i bekendtgørelse nr. 814 af24. juni "Momsbekendtgørelsen", fremgår:... "En virksomhed kan angive fakturabeløo inkl. afgiftsbeløb i en hvilken som helst valuta. hvis afgiftsbeløbet angives i danske kroner eller i euro. Reglerne i stk. 4 gælder for omregning til og fra danske Kroner." Af samme bekendtgørelses stk. 4 fremgår: "Virksomheden skal anvende den senest offentliggjorte valutakurs på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden efter momslovens kapitels som-omregningskurs. Ved omregning mellem danske kroner og euro efter I. pkt. kan virksomheden dog anvende Den Europæiske Centralbanks fecb) kurs mellem danske kroner og euro, og ved omregning mellem danske kroner og et treiljelands valuta efter I. pkt. kan virksomheden anvende ECBs kurser mellem danske kroner og euro. henholdsvis mellem euro og tredjelandets valuta. I stedet for dagskurserne efter I. eller 2. Dkt. kan virksomheden anvende toldkursen. jf. dog stk. 7. Virksomhedens valg mellem de nævnte omregningskurser skal fremgå af en note til virksomhedens regnskab og er bindende for en periode på mindst 2 år. SKAT kan under ganske særlige omstændigheder give tilladelse til, at virksomheden ændrer omregningsmetoden, selvom 2-års-perioden ikke er udløbet." Side

12 Kravene til en faktura er omfattet af momsbekendtgørelsens kapitel 12. eller Heraf fremgår det. at en faktura uden moms skal opfylde samme krav som en faktura med moms. Ligeledes skal fakturaer med omvendt betalin!!spligt (køber betaler/afregner moms) opfylde samme krav. Der kan efter SKATs opfattelse derfor ikke udstedes en faktura i Bitcoin. da fakturaen skal udstedes enten i danske kroner eller i en officiel fremmed valuta. og i sidstnævnte tilfælde endvidere med oplysning om afgiftsbeløbets størrelse i danske kroner eller euro. Efter spørgers oplysning vil der udelukkende fremgå en Bitcoin-værdi på virksomhedens fakturaer. Efter skattekontrollovens 3 C og momsbekendtgørelsens 98 kan Bitcoin efter SKATs opfattelse ikke anvendes som en officiel valuta eller blive reguleret efter hjemmesiden MT. GOX i opgørelsen af den skattepligt ige indkomst eller blive anvendt som faktureringsgrundlag. Spørgsmålet om kursregulering af en beholdning af Bitcoin ultimo året er behandlet i begrundelsen til spørgsmål 2. Illdstillillg SKAT indstiller, at spørgsmål l besvares med "Nej". Spørgsmål 2 Det ønskes bekræftet, al et realiseret kurstab og gevinster, som Business I/S har på sine Bitcoins, skal medregnes til den skattepligtige indkomst for interessenterne i Business I/S. Lovgrulldlag. Kursgevinstlovens I, -slk. l: " l. Denne'lov omfatterl) gevinst og tab ved afståelse eller inofrieise af pengefordringer herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve, 2) gevinst og tab ved frigørelse for gæld og 3) gevinst og tab på terminskontraktef og aftaler om køberetter og salgsretter uden hensyn til de regler, der gældec-for det unoerliggende aktiv. " Statsskattelovens 4, 5 og 6: " 4. Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det:følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samle'de årsmdtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge e ier'fomiuegoder af pengeværdi, således f.eks. a. af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabriksdrift, søfart, fiskeri eller hvilken som helst anden næring eller virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstrierisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art; " " S. Til indkomst henregnes ikke: a. Formueforøgelse, der fremkommer ved at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi - medens der på den anden side ikke gives fradrag i Side 12/21

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere