Akuttilbudet på Toften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akuttilbudet på Toften"

Transkript

1 Akuttilbudet på Toften Toftens Akuttilbud er etableret som et projekt financieret via projektmidler fra Socialministeriet, over 3 år til udgangen af I forbindelse med ophør af projektfasen skal der tages stilling til den fremtidige brug af de 2 akutpladser - herunder finansiering. Akuttilbudet videreføres efter projektperioden, som en integreret del af den socialpsykiatriske vifte af tilbud i Faaborg-Midtfyn. De 2 akuttilbud bliver en naturlig del af Toftens tilbud i forsøget på at minimere udgifterne til indlæggelser på psykiatrisk afdeling. At Akuttilbudet kommer til at fungere som odrejningspunkt for projektet "integrerede forløb for sindslidende". Afrapportering Status over projektet med perspektivering af det fremtidige brug af de 2 akutpladser fremlægges Socialudvalget i foråret Dialog med Region Syddanmark om en mulig aftale om brug af akuttilbudet efter Sundhedslovens 239. Dialog med praktiserende læger om brug af akuttilbudet som alternativ til indlæggelser. Drøftelse i Socialudvalget i foråret 2012 om fremtidig brug af akuttilbudet på Toften. Inddrage Akuttilbudet i projektet "integrerede forløb for sindslidende" Analyserer og evaluere betydningen af at kommunen har et socialpsykiatrisk akuttilbud, både i forhold til borgere og organisatorisk. Beslutning i Socialudvalget i juni 2012 som eventuelt medtages under behandling af budget Aftaleenheder: :38 Side 1 af 27

2 Bofællesskab Lunden På baggrund af den generelle afmatning på det specialiserede socialområde og den vigende efterspørgsel på aflastningspladser har vi foreslået, at Lundens ene hus ændrer status fra aflastningshus til et bofællesskab, oprettet efter Servicelovens 107, for unge/voksne med en varig nedsat funktionsevne, der skal flytte hjemmefra og som har behov for et midlertidigt ophold med botræning, inden de flytter videre til egen bolig. Faaborg Midtfyn Kommune vil dermed få mulighed for at tilbyde unge/voksne borgere med varigt nedsat funktionsniveau en bolig i trygge rammer jf. Serviceloven 107, stk 2. For den enkelte beboer vil det betyde, at de i en overgangsfase kan afprøve at bo i en selvstændig bolig og samtidig være tæt på andre jævnaldrende og tage del i et større fælleskab med de aktiviteter, det byder på. Ved hjælp af professionel støtte kan de få styrket deres færdigheder i forhold til almindelige daglige levevilkår ADL og gradvist få udviklet deres selvstændighed med henblik på udflytning til mere permanent bolig.... At Faaborg-Midtfyn Kommune får et tilbud til unge/voksne med varigt nedsat funktionsniveau, som påtænker at flytte hjemmefra, men som har behov for udvidet støtte og opmærksomhed i en overgangsperiode. At den unge/voksne kan tilbydes en målrettet bo-træning med henblik på udflytning til mere selvstændig bolig. At den unge/voksne kan tilbydes sin egen bolig og samtidig få mulighed for at deltage i Lundens fællesskab og aktiviteter. Afrapportering Afrapportering... Det byggetekniske, det juridiske og det lejemæssige er afkalret over sommeren En nedsat arbejdsgruppe skal udarbejde en tids- og handleplan for perioden okt. dec senest : Styregruppemøde : Styregruppemøde : Møde i arbejdsgruppen : Kommunalbestyrelsesmøde : Møde i arbejdsgruppen : Møde i arbejdsgruppen : Forældrerådsmøde : Møde i arbejdsgruppen : Møde m. sagsbeh./fmk vedr. mulige beboere i Bofællesskab Lunden :38 Side 2 af 27

3 : Møde m. Job & Aktiv vedr. samarbejde omkring STU/Bofællesskab Lunden : Møde i arbejdsgruppen : Deltagelse i følgegruppe vedr. samarbejde omkring STU/bofællesskab Lunden Møde m. ØKO-stab vedr. takst i Bofællesskab Lunden : Møde i arbejdsgruppen : Opstart Oktober måned udarbejdes en takst dels for bofællesskabet og dels for det resterende brug af Lunden. Beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober Etablering af bofællesskabet Lunden i 1. kvartal med løbende implementering og opfølgning i Aftaleenheder: :38 Side 3 af 27

4 Cafe på Montagen Montagen har en bygningsmasse der kun bliver brugt 37 timer ug. i dagtimerne. Det vil være en god udnyttelse af bygningen, hvis den kunne blive anvendt i flere timer. Vi vil give borgerne, som er psykisk sårbare en mulighed for at mødes under normale omstændigeheder. vi kan hjælpe den enkelte som kan have læsevankligheder eller skrivning til f.eks. offentlige instanser. Man kan mødes med ligestillede, indgå i sociale sammenhænge, osv. Vi kunne være bindeleddet til andre instanser i kommunen. Ligeledes kunne vi være et anderledes tilbud end 85. Stedet skal være et åbent tilbud til borgere i kommunen der er psykisk sårbare, uden at vi absolut skal oprette en sag. At etablere en café, uden tilførsel af ekstra personaleressourcer og økonomi, hvor borgere, som er psykisk sårbare kan mødes til en snak, fælles aktiviteter, en kop kaffe eller få støtte og hjælp, uden at der skal oprettes en sag og på tværs af hele organisationen. Afrapportering Aftalen skal godkendes politisk og det vil være naturligt at få den drøftet med fagchefen, eller til dialogmøderne. Der etableres en café på Montagen med 2x ug. åbningstider. Tirsdag og torsdag fra kl. 16 til kl. 20. Der vil være personale til stede, og her tænkes på frivillige. Frivillige fra flere socialt faglige uddannelsessteder, og brugere af Montagen. Jeg har haft kontakt med kriminalforsorgen som gerne vil samarbejde vedr. betinget dømte med vilkår om udførelse af samfundstjeneste. Vi er godkendt som arbejdsplads af kriminalforsorgen. Tilknytning af personale fra Montagen vil være begrænset, og kun i starten af cafeen, da jeg tror på en selvstyrende gruppe af frivillige, som kan dække behovet. Der skal ikke visiteres til cafeen, og man kan komme efter lyst og behov. Sagsbehandlere skal dog kunne henvise borgere til cafeen uden at der oprettes en sag. Vi skal have lavet en brochure, som fortæller om cafeen, og disse skal ligge synligt fremme forskellige steder. Man skal kunne købe diverse drikkevarer, dog ikke alkohol, og vil der være et behov for at åbne køkkenet, er jeg parat til at finde en løsning. Den selvstyrende gruppe bestemmer selv indholdet, men rammerne har jeg lagt. Jeg tror at året 2012 vil vise, at der er mange borgere som er psykisk sårbare, vil benytte vores café. Borgere som ikke har andre udveje end at tale med en sagsbehandler, vil fremover komme på cafeen først. Jeg tror at sagsbehandlere vil få færrere sager. Det må kunne måles i slutning af Der er mange frivillige som gerne vil yde en indsats, og kan vi drive en café, uden økonomiske tilførelser, vil det kunne ses ret hurtigt. Aftaleenheder: :38 Side 4 af 27

5 Etablering af STU på Broby skole I forsøget på at effektivisere driften hjemtages STU over en 3 årig periode fra 2012 til STU samles på den nu rømmede Broby Skole, hvor den samles med de aktiviteter som Job og Aktiv havde på Sallingegården og Gestelev - der så nedlægges.. Overordnet mål: Job og Aktiv etablerer en særligt tilrettelagt ungdomsuddanelse (STU) på Nr. Broby skole fra august 2012 Delmål 1: Internt samarbejde Job og Aktiv STU etableres og drives i samarbejde med Job og Aktivs øvrige tilbud. Delmål 2: Eksternt samarbejde Job og Aktiv STU etableres og drives med indragelse af de eksterne interessenter som findes i forhold til uddanelsen og dens målgruppe. Særligt i forhold til Faaborg Midtfyn Kommunes andre tilbuyd og ydelser til målgruppen. Fx. jobcenter og bo-tilbud. Delmål 3: Undervisning/pædagogisk indhold Undervisningen tilrettelægges i forhold til uddannelsens fire indholdselementer samt i forhold til Job og Aktiv's tre fokuspunkter for uddanelsen. De fire indholdselementer er: Almene fag, arbejdsliv, fritidsliv samt bo-træning. Job og Aktiv STU's tre fokuspunkter er: "Din uddanelse - dit liv - dine mål", "Teknologiske muligheder for læring og støtte" samt "Lokalt foranret læring". Delmål 4: Renovering af Nr. Broby Skole Job og Aktiv STU etableres på Nr. Broby skole sammne med jobo gaktivs nuværende tilbud i Gestelev og Sallinge som flytter. Der er afsat kr. som anlægsbevilling til renovering af Nr. Broby skole til formålet. Nr. Broby skole forventes at stå færdigrenoveret medio Se målsætning om "Flytning af afd. Gestelev og Sallinge til Nr. Broby skole" for flere deltaljer om delmålet. Afrapportering Gennem kvalitetsstandard der godkendes i Socialudvalget og løbende dialog med Socialudvalget om renovering af Broby Skole til formålet. Samarbejde med Job og Aktiv og Teknik-Kommunale bygninger om rollefordeling og udarbejdelse af en proces og tidsplan for projektet - herunder frigivelse af anlægsmidlerne og udbuds runde. Sideløbende arbejder en nedsat styregruppe med etablering af STU fra sommeren herunder lukning af Gestelev og Sallingegården. Job og Aktiv sikre en bevidst kommunikationsstrategi omkring projektet. Delmål 1: Internt samarbejde Etablering af en arbejdgruppe med repræsentanter fra Job og Aktivs øvrige afdelinger. Arbejdsgruppen skal dels arbejde med at konkreteisere det pædagiske indhold på uddanelsen og dels med hvordan de øvrige afdelinger kan bidrage til uddannelsen. Delmål 2: Eksternt samarbejde Etablering af en følgegruppe bestående forskellige interessenter i forhold til uddannelsen. Følgegruppen mødes 2-3 gange inden uddannelsen starter. Første møde er planlagt til d. 1. december Delmål 3: Undervisning/pædagogisk indhol Etablering af et STU laboratorium på Nr. Broby skole i januar Lokalet skal bruges i forbindelse med med udviklingen af inhold til uddannelsen. Desuden kan lokalet bruges til at præsentere uddannelsen for kommende elever og pårørende i foråret 2012 samt evt. afholde et kortere praktik forlåb for de kommende elever :38 Side 5 af 27

6 Behandling af kvalitetsstandard for STU 4. kvartal Behandling af skitse projekt til renovering af Broby Skole 1. kvartal Renovering af Borby Skole 2. kvartal Indflytning på Borby Skole 2. og 3. kvartal Aftaleenheder: :38 Side 6 af 27

7 Flytning af afd. Gestelev og Sallinge til Nr. Broby skole for at flytte Afdleling Gestelev og Afdeling Sallinge til Nr. Broby skole: Afdeling Gestelev og Afdeling Sallinge har til huse i nogle bygninger og lokaler, som er utidssvarende og som ikke er handicapvenlige. Job og Aktiv har afdelinger på mange matrikler, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til effektiv drift. en er at få nogle hensigtsmæssige og handicapvenlige lokaler, samt at sikre effektiv drift. Desuden er det en målsætning, at gennemføre en god proces for brugere, medarbejdere, personale, pårrøende og samarbejdspartnere i forbindelse med flytning. Afrapportering Forløbet evalueres og tilrettes løbende på møder med - brugere (IN-gruppe) - pårørende (Samråd) - personale (medudvalg) - personale (afdelingsmøder) Fælles møde for personaler i dagtilbud og VSU den 30. november 2011: - Brainstorm vedr. proces - Efterfølgende aftales proces med afdeling Gestelev og afdeling Sallinge. Der er holdt møde med brugere og pårørende den 1. november Følgende blev aftalt: - Der holdes informationsmøder for brugerne i afdelingerne i marts 2012 og juni Der informeres om flytning til Nr. Broby skole i nyhedsbreve i december 2011, marts 2012 og juni På alle møder i IN-gruppen i første halvår af 2012 er flytning på dagsorden - IN-gruppe og Samrådet arrangerer sammen en indflytterfest - Der oprettes intern gruppe vedr. byggeprocessen, hvor en repræsentant fra IN-gruppe og en repræsentant fra samråd deltager At brugere, personaler og pårørende på respektive møder efter august 2012 udtrykker tilfredshed med processen. Aftaleenheder: :38 Side 7 af 27

8 Fortsat etablering af Egebo I forsøget på at imødekomme den særlige pleje som udviklingshæmmede ældre får i forbindelse med deres alderdom er Egebo blevet etableret i 2011 som resultat af nedlægning af bofællesskaberne Enghol, Klokkebo og Sambo. Der har samtidig vist sig et behov for nattevagtsdækning, hvorfor Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2012 vil ændre Egebos status som bofællesskab til døgninstitution. Det er målsætningen at Egebo skal fungere som et kompetent hjem, hvor plejekrævende borgere med nedsat psykisk funktionsevne kan nyde deres otium. Hvis tilbudet udvikles som forventet, at målgruppen generelt har behov for personlig pleje, bør der flyttes ressourcer til personlig pleje ind i huset enten fra Pleje og Omsorg eller Sundhed og Handicap Afrapportering Løbende dialog med Socialudvalget. Årlige tilsyn. Dialog med de anbringende kommuner om at ændre Egebos status til en 108 institution fra Inddragelse af socialdirektørforum og direktørfoum i planerne om at ændre Egebos status til en døgninstitution. Tilladelse fra direktørforum og de anbringende kommuner til at ændre Egebos status fra bofællesskab til døgninstitution. Aftaleenheder: :38 Side 8 af 27

9 Fortsat implementering af Psykiatri og Misbrug Psykiatri og Misbrug blev etableret som en aftaleenhed fra januar Fra januar 2012 bliver stofmisbrugsbehahdlingen hjemtaget fra entreprenøraftale, og lægges ind under psykiatri og Misbrug. Psykiatri og misbrug en en fusion/sammenlægning af tre tidligere aftaleområder: Botilbudet Toften, Socialpsykiatri nord og Socialpsykiatri Syd samt etablering af et nyt alkoholbehandlingstilbud og hjemtagelse/etablering af et stofmisbrugsbehandlingstilbud er brugt til etablering og skabelse af organisationen. Der er blandt andet ansat 3 nye afdelingsledere. I 2012 er der fortsat behov for særlig opmærksomhed på implementering af den nye organisation. At der i implementeringen af Psykiatri og Misbrug er et fortsat og vedvarende fokus på "vi sætter borgeren i centrum med retten til at leve et liv på egne præmisser". Målet er at få skabt fælles ejerskab og at personalet får kendskab til hinanden på tværs i organisationen, såvel på det personlige som på kompetence plan. At den samlede organisation får skabt tiltag og samarbejde på tværs for at styrke kompetencer og læring. At alle personaler i Psykiatri og Misbrug arbejder ud fra helheden, og i fællesskab etablere og giver det bedste tilbud for borgeren, under hensyn til faglige og økonomiske vilkår. At der i opgavevaretagelsen tænkes sammenhængende til gavn for borgeren. Afrapportering Via evaluering og dialog på fælles temadage for personalet i Psykiatri og Misbrug. Implementeringen følges løbende i MED-udvalget for Psykiatri og Misbrug. Løbende dialog med fagsekretariatet Sundhed og Handicap. At opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i de styrker og muligheder der ligger i den samlede organisation. Personalet og brugerne på tværs af organisationen planlægger og afvikler forskellige fælles aktiviteter: f.eks. Stranddag, bjørnøcamp, Sportsarrangementer, ferieture Der arrangeres tværgående fælles tema- og kursusdage. At der i organisationen tænkes innovativt i forhold til varetagelse af kerneopgaverne i de forskellige afdelinger. Etablering af tværgående teams i organisationen. f.eks. et team med særlig fokus på Unge, hvor indsatsen er forebyggelse af misbrugsproblemer og tidlig intervention i forhold til psykiske problemer. Udvidelse af MED-udvalget med repræsentanter fra Stofmisbrugsbehahdlingen. Afholdelse af MED-uddannelses kursus for alle tillidsvalgte og ledere i Psykiatri og Misbrug i marts måned. At der afholdes tværgående arrangementer :38 Side 9 af 27

10 At personalet oplever et ejerskab, og ser organisationen som en helhed, med mulighed for at udvikle den indsats der ydes overfor nogle af de mest udsatte borgere i Faaborg-Midtfyn kommune. At der etableres netværk og tværgående team i organisationen. Aftaleenheder: :38 Side 10 af 27

11 Fortsættelse af kvalitetstandarder på ydelser Vi nåede ikke i målet ift beskrivelse af kvalitetstandarder i Men der ligger et generelt ønske om at beskrive en detailleret kvalitetstandard på de ydelser vi leverer til den enkelte borger på Montagen. Vi ønsker at synliggøre de ydelser borgere kan forvente at modtage, når de er visiteret til Montagen. Udarbejde en kvalitetstandard på de ydelser vi leverer og synliggørelse af Montagens indhold og tilbud. Afrapportering Kvalitetstandarder skal politisk godkendes og kan evt. tages op på dialogmøderne. Vi vil fortsætte indsatsen fra Ydelser skal beskrives, f.eks.: undervisning, arbejdstilbud, brugerindflydelse, kørsel, osv Projektgruppen har til opgave at, beskrive ydelsen, udarbejde selve kvalitetstandarder, fremlæggelse af standarder på et fællesmøde og til sidst skal den vidersendes til fagchefen. At vi i slutning af 2012 er kommet betydeligt længere med at beskrive vores kvalitetstandarder end i 2011, og har flere liggende på de ydelser vi leverer på Montagen. Aftaleenheder: :38 Side 11 af 27

12 Hjemtagelse af misbrugsområdet til Psykiatri og Misbrug Kommunalbestyrelsen har besluttet at hjemtage misbrugsområdet til Faaborg-Midtfyn Kommune fra d. 1. janaur 2012, organiseret under Psykiatri og Misbrug. At hjemtage og udvikle stofmisbrugsbehandlingen i kommunens eget regi. At skabe forbedrede forløb for borgere med misbrugsproblemer med samtidig fokus på dobbeltdiagnose problematikken. Målet med den ambulante behandling er at skabe eller genskabe social kompetence. Indsatsen er fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af de skader misbrugslivsformen har medført. Hvor det er muligt, er målet stoffrihed. Ud over stoffrihed arbejdes der med at: forebygge at problemerne for den enkelte forværres forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem behandling, kontakt, tilbud om samvær, omsorg og pleje yde en helhedsorienteret indsats tilpasset den enkeltes særlige behov Som udgangspunkt at sikre et ensartet serviceniveau for borgere med misbrug. Det overordnede kvalitetsmål er, at alle borgere med afhængighedsproblematikker opnår en stoffri tilværelse Såfremt stoffrihed ikke er opnåeligt, tilstræbes en behandling i substitutionsbehandling, således at en mindre problemfyldt tilværelse opnås En tilværelse i substitutionsbehandling er at sidestille med stoffrihed, hvor borgeren er i medicins behandling for sit misbrug. At borgere med misbrug og deres pårørende sikres rådgivning om misbrug, samt oplysninger om aktuelle tilbud At indsatsen overfor borgere med misbrug og pårørende tager udgangspunkt i et tværfagligt koordineret samarbejde således, at der opnås sammenhæng i indsatsen Fokus på misbrug og jobrelaterede indsatser Reducere misbrugsrelateret kriminalitet Sanerer/mindske sidemisbrug Indsatsen mod hepatitis C er prioriteres højt Alle som kommer i behandling tilbydes systematisk forebyggende foranstaltninger mod hepatitis, jf. Sundhedsstyrelsens anbefaling: At kvalitetsmålene i kvalitetsstandarden opnås. Afrapportering Løbende dialog med Socialudvalget omkring kvalitetsstandard. Afrapportering ultimo 2012 til socialudvalget: - Dialog om hvordan etablering af stofmisbrugsbehahdlingen er forløbet. - afrapportering/gennemgang af de statistiske tal der indberettes til de nationale databaser: 1. SIB (Stofmisbrugere i behandling) 2. VBGS (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere) 3. DanRIS (Dansk registrerings- og informationssystem) 4. Hep. C Virksomhedsoverdragelse fra Svendborg kommune d. 1. januar 2012 Ansættelse af leder af misbrugsområdet pr. 1. november :38 Side 12 af 27

13 Speciallæge ansættes pr. 1. januar 2012 Ansættelse af sygeplejerske, 2 behandlere og en sekretær fra 1. januar 2012 eller snarest derefter. Drift 1. Januar Fortsat implementering i og løbende kvalificering/redigering af kvalitetsstandard - udarbejdelse af beskrivelser og standarder for de forskellige ambulante behandlingsformer som tilbydes. 1. Etablering af et Misbrugshus behandlingstilbud i Ringe. En satellitfunktion for Stofmisbrugs- og Alkoholbehandlingen. Samt et sted hvor der er fokus på rådgivning og vejledning for unge, med fokus på forebyggelse af misbrugsadfærd samt tidlig intervention i forhold til psykiske problemstillinger. (1. kvatal 2012) 2. Etablering af styregruppe/følgegruppe, med deltagelse af relevante fagchefer og aftaleholdere, således at indsatsen overfor nogle af de mest udsatte borgere koordineres bedst muligt. (1. kvartal 2012) 3. Etablering af en samarbejdsgruppe, målrettet behandlingsarbejdet med unge. Med deltagelse af relevante fagpersoner fra f.eks. Ungdomsskolen/SSP-medarbejdere, sagsbehandler fra BUR og Undervisning. (1. kvartal 2012) 4. Udarbejdelse af internt arbejdsredskab i form af instrukser og retningslinier for behandlingen (1. kvartal 2012) 5. Udkørende/opsøgende team til støtte og rådgivning for særligt sårbare borgere. (1. halvår 2012) 6. Afsmittende effekt på indsatsen i socialpsykiatrien ved særlige målgrupper (dobbeltdiagnose) 7. Udvikling af internt audit i samarbejde med Alkoholbehandlingen. (1. halvår 2012) 8. Etablering af et sundheds-/socialt center for misbrugere f.eks med fast ugentligt åbningtid med mulighed for samtale og udredning af fagpersoner. (sygeplejen, læge, tandlæge, økonom, advokat) 9. Undersøge muligheden for etablering af et særligt intensivt dagtilbud, som ikke er et døgntilbud, men kan foregå i ambulant regi. Et særligt intensivt forløb i samarbejde med interne samarbejdspartnere. 10. Udvikling af efterbehandling hvad sættes i stedet for misbruget? 11. Differentierede takster for forskellige behandlingsforløb. (se særlige forhold). (januar 2012, til brug for indberetning til tilbudsportalen) 12. Oprettelse og indberetning til tilbudsportalen. (januar 2012) Godkendt kvalitetsstandard på misbrugsområdet december Afdelingsleder ansat 1. november personaler virksomhedsoverdrages fra Svendborg. Øvrigt personale ansat januar/februar Drift Januar At de forskellige indsatser gennemføres som planlagt i At borgere og øvrige aftaleområder i FMK oplever et øget fokus og samarbejde på misbrugsområdet Aftaleenheder: :38 Side 13 af 27

14 Ledelse At give plads til kompetenceudvikling. At støtte op om den nyerhvervede viden for ledere og mellemledere Afrapportering Sparring i ledelse i ledelsesteamet Bære over med deres fravær under uddannelsen Det ser vi på i alle skal lige med rundt om hjørnet. Aftaleenheder: :38 Side 14 af 27

15 OEI af organisationen i forhold til OEI aktiviteter. Arbejdslivet er ikke længere et tag selv bord som vi ikke skal bidrage til. Selvsagt er BO & AKTIV en del af Flere Gode Arbejdsdage fra nu af og i al evighed. Vi skal ruskes lidt - og have sat os selv på dagsordenen som dem med nye ideerder har afkast i form af nytteværdi og merværdi. Afrapportering Det vil den faktiske kontekst have indflydelse på. Konkret er vi undervejs med en procedure for forflytning som skal godkendes af Arbejdstilsynet og den tænker vi som inspiration for andre i FMK. Der er fokus på roller, ansvar, opdatering af viden og brug af hjælpemidler. Sikring af forandring i opgaven når borgeren forandres.handlemuligheder ved tvivlkompetenceudvikling ved hjælp af fysioterapeuter, ergoterapeuter eller sundhedskonsulenter. Formidling og kommunikation. Afhjælpning i den praktiske hverdag dagligen vanskelig gør nedslidningen og giver formodentlig et bedre og længere arbejdsliv med flere gode arbejdsdage. Til januar påbegyndes et sarbejde med Team Online der har til hensigt at afdække mulighden for at udvikle modul til brug for ricikovurdering af borgeren og borgerens bolig. ingen aner hvor det bringer os hen - vi har bare aftalt at mødes. At få Per Jensen med på magfoldiggørelse af de gode forflytnibngs erfaringer. Afklare hvorfor de raske er så raske. Har det at gøre med Social Kapital, manglende mobning, særlige arbejdsforhold eller hva`? At for afsøgt dokumentations mulighederne i Bosted - et samarbejde mellem Team OnLine og Superbrugerne i BO & AKTIV. At kunne dokumenterer ny viden. At kunne dokumentere flere gode arbejdsdage - hvilket kan måles med færre sygedage. Aftaleenheder: :38 Side 15 af 27

16 Organisationen BO & AKTIV Fusioneringen af Pegasus & Bofamiko har flere udfordringer under sine vinger. Helt lavpraktisk bliver det godt når de planlagte HK timer lander i organisationen - udvidelsen til samlet ca. 70 fuldtidsstillinger afstedkommer en del administration. Og hertil har organisationen flere af de gode udfordringer som nuanceres af de 2 forskellige kulturer m.h.t. struktur, nye aktører, informations og styresystemer, Der skal opbygges en ny MED-struktur. Der skal opbygges en ny Arbejdsmiljøorganisation med flere Arbejdsmiljøgrupper Der skal etableres et nyt ledelsesteam. Indsatsen m.h.t. IT skal koordineres i styregruppe for Superbrugere. Afrapportering BO & AKTIV skal have en Medarbejderportal som skal kunne nås via Info-let. Også via den skal medarbejderne informeres om de nye organiseringer, strategier og mål. Ud over selve fusioneringen er der i MED enighed om at få sammenskrevet Personalepolitik og Værdigrundlag. Vi ønsker ikke at benytte ekstern tovholder for et 3 dages projekt på Hotel Faaborg Fjord som alligevel ender op i noget nær det vi alligevel har i forvejen. Vi gør det selv. Der skal være synlige organisatoriske strukturer og processer og hertil begrundelser for strategier og mål. Perspektiveringen er langsigtet og forhåbentlig helhedsorienteret. Aftaleenheder: :38 Side 16 af 27

17 Pegasus - neuropædagogik i handleplaner (1) Neuropædagogik er en arbejdsmetode, der giver os et kvalificeret bud på, hvordan vi i samspillet med den enkelte bruger kan kompensere for funktionsudfald. Funktionsudfaldene afdækkes ved udarbejdelse af en neuroscreening. At de sidste 4 beboere i 2012 får udarbejdet en pædagogiks handleplan med afsæt i neuropædagogikken. Afrapportering Det neuropædagogiske Team koordinerer og evaluerer 2012 i januar For at sikre en korrekt indgang til grundforan-staltningerne skal der udarbejdes Screening og Kuno Beller test. Som noget nyt tilbydes pårørende at deltage i dette arbejde. Handleplaner lægges ind i Bostedsystemet. Når dette er gjort vil der åbnes mulighed for delmål med mulighed for skriftlighed og dokumentation. Dette er fortsat en udfordring idet den socialpædagogiske branche fortsat ikke er max kørende med IT redskaber. Men vi er på vej! Gennem 2012 vil dokumentationsdelen afslører om vi er lykkedes med IT håndtering af mål/delmål Aftaleenheder: :38 Side 17 af 27

18 Pegasus - sammenlægning med Seniorcenter Egebo Politisk udvalg: Socialudvalg Der sker en omorganisering af institutionstilbud inden for handicap og psykiatri Der sker en omorganisering af institutionstilbud inden for handicap og psykiatri Afrapportering Et nyt MED på tværs af de sammenlagte 6 enheder bliver omdrejningspunktet for evaluering og koordinering. Herunder rapportering. Forløbet forventes at tage god tid. Indledende samarbejdstiltag og koordinerende aktiviteter mellem Pegasus og Seniorcenteret. Nedsættelse af projektgruppe og evt. midlertidigt MED. Fokus på at få dagligdagen i nye døgnrytmer. At etablerer en fælles informations indgang. At sammenlægning selvfølgelig sker og at ansatte finder sig velinformeret m.h.t. processen og hvor langt vi er kommet Aftaleenheder: :38 Side 18 af 27

19 Renovering af Palleshave Politisk udvalg: Socialudvalg Med baggrund i en øget efterspørgsel på pladser i Palleshaves dagbeskæftigelse med merindskrivning af eksterne brugere, ønsker flere at stå på venteliste til en bolig på Palleshave. Gennem gode faciliteter i dagbeskæftigelsen kan man således sikre fremtidig salg af døgnpladser. Der er derfor behov for renovering af eksisterende bygninger, så de lever op til nuværende bygningskrav. Samtidig vil en udvidelse med 3 boliger gøre det muligt at forbedre faciliteter til nuværende særforanstaltninger og være med til at nedbringe sygefravær og sidst men ikke mindst give mulighed for at integrere boliger som for nuværende er oprettet på dispensation i forhold til en mere effektiv opgaveløsning på Palleshave. Projektet består af: En renovering af eksisterende daghjem med samtidige 2 tilbygninger, hvor alle bygninger er kalkuleret med energiklasse denne del beløber sig til en samlet omkostning på kr. Tilbygning med 3 boliger som gør Palleshave anvendelig i forhold til de særforanstaltninger der rummes på Palleshave - et projekt som samlet beløber sig til kr. med en kommunal andel på kr. (14% indskud plus servicearealer) - til denne del kan fratrækkes salg af grund anslået til kr. Netto udgiften bliver herved kr. Samlet andrager projektet kr. i anlæg. Projektet deles over 2 projektår og forventes at stå færdig primo Der er afsat kr. som anlæg i 2012 og kr. som anlæg i Afrapportering Løbende afrapportering til Socialudvalget i projektets faser. Palleshave tager kontat til Teknik-Kommunale bygninger i 3. kvartal Dette med henblik på at få en klar rollefordeling i projektet - herunder ansøgning om frigivelse af projektmidler, valg af bygherrer, etablering af byggestyregruppe samt en tids- og procesplan. Frigivelse af anlægsmidler i Skitseprojekt med tids og procesplan 1. kvartal Udbud Igangsætning af byggeri. Byggeriet står færdigt 1. april Aftaleenheder: :38 Side 19 af 27

20 Styrkelse af faglighed Politisk udvalg: Socialudvalg Fortsat styrke den faglige indsats i hverdagen og derved at øge arbejdsglæden. At få personalet styrket på det faglige område, således der ydes en kvalificeret indsats overfor den enkelte borger på Solskrænten Afrapportering Der er ingen afrapportering på dette område. Aftalen evalueres på MED- og ledermøder. 1. Der udarbejdes et internt uddannelsesprogram for Solskrænten 2012/ Der afholdes medicinkursus for ikke medicinsk uddannet personale Det prioriteres, at der sendes medarbejdere på neuropædagogisk efteruddannelse Der skal fortsat tilbydes supervision af ekstern supervisor. - Ad 1. Der nedsættes arbejdsgruppe på tværs af huset til udarbejdelse af uddannelsesprogram, program foreligger ultimo maj Forstander tovholder. - Ad. 2 Medicinkursus afholdes ultimo 1.kvartal Ad. 3 Medarbejdere tilmeldes januar 2012 og deltager fra efteråret 2012/foråret Ad. 4 Supervision afholdes 2x forår og 2x efterår for alle personaler. Ny supervisor for 2013 afklares med afslutningen af 2.kvartal Aftaleenheder: :38 Side 20 af 27

21 Teamarbejde i Psykiatri og Misbrug I 2011 har der i Botilbudet toften været fokus på at afprøve og udbrede kendskab til teamarbejde. I de socialpsykiatriske tilbud: Botilbudet Toften og Socialpsykiatri Dagområdet, arbejdes med kontaktpersonfunktionen i forhold til opgavevaretagelsen, overfor den enkelte borger. På særlige opgaver og borgersager tilknyttes flere som kontaktperson. Grundet kompleksitet i forhold til opgaverne omkring enkelte borgere er der behov for at ændre på kontakpersonfunktionen, frem mod teambaseret varetagelse af opgaven. Kontinuiteten og kompetencen i indsatsen forbedres, når flere personaler i et team varetager opgaven i samarbejde med borgeren. Tankesættet "min sag/borger" skal ændres til "vores sag/borger". For at højne kvaliteten og effekten af tilbudene til borgerne, uanset om det er socialpsykiatrisk støtte eller behandlingsarbejde, etableres tværgående teams internt i Psykiatri og Misbrug. At udvikle og implementere teamsamarbejde i alle afdelinger. Erfaringsudveksle omkring teamarbejdet mellem de forskellige afdelinger. At personalet oplever større tilfredshed og energi i opgavevaretagelsen, når flere planlægger og arbejder med samme mål i samarbejde med borgeren. At fagligheden øges når flere kompetencer bringes sammen. At der etableres mere teamarbejde i hver enkelt afdeling, sam tværgående mellem afdelingerne i psykiatri og Misbrug. Afrapportering Løbende dialog i personalegrupperne. Løbende inddragelse af borgerne i evaluering af teamarbejdet. Hvad oplever de af forandringer? Debat i MED-udvalget for psykiatri og Misbrug i forhold til tværgående team. Involvering af personalegrupperne. Via dialog og temamøder. Etablering/udvidelse af team omkring enkelte borgere. Etablering/udvidelse af team vedr. aktiviteter Etablering af tværgående team mellem afdelingerne internt i Psykiatri og Misbrug. At teamarbejdet sættes til dialog på teammøder, personalemøder og brugermøder :38 Side 21 af 27

22 At personalet i de enkelte afdelinger får øje på fordele ved teamarbejde. At personalets individuelle kompetencer udvikles og udnyttes i teamarbejdet, og derved giver bedre kvalitet i opgavevaretagelsen og større rbejdsglæde. At borgerne involveres og oplever personalets teamarbejde som fremmende for de ydelser der gives til borgeren. Aftaleenheder: :38 Side 22 af 27

23 Udnyttelse af pladserne på Solskrænten Politisk udvalg: Socialudvalg At sikre vort tilbud med vores viden, faglighed og erfaringer bliver udnyttet til gavn for borgere i vore målgrupper psykiatri/sindslidende og senhjerneskadede og herigennem give dem en mulighed for et godt liv på deres egne præmisser. At alle de normerede 39 pladser i botilbudet til enhver tid er besat. At rammen for team tømmergården 85 senhjerneskadede udnyttes At cafeen 85 med tilbud til sindslidende i eget hjem udvikler sit koncept til nyindskrevne borgere. Afrapportering Der sker en kontinuerlig opfølgning dels på ledermøderne på Solskrænten samt i tæt samarbejde med fagsekretariatet. Belægningsprocenten og udnyttelsesgraden bliver månedsvis fulgt nøje. Der sker afrapportering fra arbejdsgrupperne til MED ultimo 2.kvartal og 3. kvartal Pr-arbejde og netværksarbejde fortsat er i fokus, medarbejdere og ledelse tager del heri gennem arbejdsgrupper for at sikre pladserne udnyttelse og udbredelse af husets muligheder/tilbud. At cafeens og team tømmergårdens personale cont. evaluerer på deres timeudbud og tilbud til borgerne. 1. Månedligt bliver der sat fokus på belægningen på ledermødet 2. Aftalen er gennemgående tema på MED-møderne 6 gange årligt 3. Nedsættelse af arbejdsgrupper 1.kvartal Aftaleenheder: :38 Side 23 af 27

24 Ydelsesprofil på Pegasus Pegasus er organiseret som et botilbud, fordelt på 2 afdelinger med hver 8 lejligheder bygget efter Almen Boligloven og administreret af Domea. Som en del af Pegasus er der et daghjem med plads til 16 brugere, der er indskrevet med 60% og som får støtte efter Servicelovens 104. Som andre institutioner på specialområdet oplever Pegasus en vigende efterspørgsel. Der er dog aktuelt en belægning på 16 beboere i botilbudet og 15 i daghjemmet, men ingen på venteliste. Tendensen går i retningen af, at kommunerne etablerer alternative foranstaltninger. Pegasus beliggenhed gør det samtidigt svært at tiltrække nye brugere. Faaborg-Midtfyn Kommune og Pegasus skal derfor være indstillet på, at Pegasus må ændre sin ydelsesprofil eller, at der i de kommende år vil være tomme lejligheder med tomgangsleje og svære betingelser for drift af institutionen. For at undersøge denne mulighed har forstander Kim Søby haft møde med Boligselskabet Domea den 24. august, hvor muligheden er drøftet - notat efter mødet vedhæftes dagsordenspunktet som bilag. En ændret personkreds til også at omfatte børn kræver en ny ibrugtagningstilladelse og herved en ny byggetilladelse. Sagen fremsendes til Socialudvalget for at få sat gang i en proces, hvor Pegasus i 2012 kan blive godkendt til også at modtage børn og for at eventuelle forbudne udgifter ved dette projekt kan medtages under budgetbehandlingen for Et bud på en ændret ydelsesprofil kan være, at åbne for at Pegasus med sine gode rammer og mange kompetencer, kan ændre personkreds til også at yde bostøtte til børn under 18 år - nærmere bestemt ungegruppen fra 12 til 18. år. Afrapportering Afrapportering... Konkret er der behov for et tættere samarbejde med BUR i forsøget på at etablere en ungdomsafdeling med 12 til 18 årige. Om end billedet kan forandres over nogle år, så må det være BUR's kendskab til ventende behov der er styrende for retningen: ADHD, autismespektrum, udviklingshæmning eller fysisk handicappede. Der etableres en forundersøgelse frem til 2. kvartal 2012 i samarbejde med BUR Når denne forundersøgelse forelægger, kan der påbegyndes en analyseproces med undersøgelse af: 1. Vurdere fysiske ramme og ombygninger. 2. Pædagogisk tilbud, indhold og metode. 3. Kompetenceudvikling. 4. Økonomi. 5. Kommunalt samarbejde. 6. Pårørende samarbejde. Dette arbejde forelægges Socialudvalget i juni sammen med et eventuelt projekt, der kan behandles i forbindelse med budget Sideløbende informeres direktørfoum i Region Sydanmark med hensyn til Rammeaftalen :38 Side 24 af 27

25 Forundersøgelse fremlægges i Socialudvalget i april Eventuelt projekt fremlægges i Socialudvalget i juni En eventuel ændret ydelsesprofil planlægges til Aftaleenheder: :38 Side 25 af 27

26 Ydelsesprofilen på Solskrænten Situationen på det specialiserede socialområde har ændret sig på rekord tid, hvor situationen i 2009 var den, at Solskrænten udvidede antallet af skærmede pladser til borgere med hjerneskade fra 10 til 16. Dette med det udgangspunkt, at Solskrænten har en unik kompetence på dette område. I 2011 er Retssikkerhedsloven imidlertid ændret således, at betalingskommunen beholder handleplansansvaret. Samtidig forsøger alle kommuner at bremse udgifterne på det specialiserede socialområde med værktøjer som taksnedsættelser og hjemtagning af opgaver til egen kommune. Denne virkelighed har givet en brat opvågning for det specialiserede socialområde med konsekvenser, der i paradigmeskiftet, kan virke lidt uoverskuelige. Specielt for Solskrænten gælder det, at de anbringende kommuner ihærdigt forsøger at hjemtage deres borgere og hvad der er vigtigst, så er der med ét ingen på venteliste. Solskrænten havde i 2010 en normering på 16 pladser, men har været oppe på 18 beboere på de skærmede enheder. Medio 2011 er der 15 beboere på de skærmede enheder. Samtidig er tallet på de ordinære pladser siden 2009 reduceret fra 24 til nu 21. Dette har aktualiseret nødvedigheden af, at få afdækket Solskræntens fremtidge tilbud, der både henvender sig internt i kommunen som til eksterne samrabejdspartnere. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vision til enhver tid at give bo- og aktivitets tilbud der så vidt muligt matcher enhver borgers nedsatte funktionsevne. I takt med at andre kommuner gør sig uafhængig af Faaborg-Midtfyn Kommunes bo- og aktivitetstilbud, udvikler Faaborg-Midtfyn Kommune sine specialinstitutioner, så de til enhver tid matcher de behov, som borgerne fra Faaborg-Midtfyn Kommune har. en er:- - at pladserne på Solskrænten udnyttes optimalt og naturligivis altid søges besat. - at der udarbejdes en plan for den fremtidige ydelsesprofil på Solskrænten til politisk behandling - at der etableres kompetenceudvikling for personalet på Solskrænten for at møde evt. ny målgruppe Afrapportering Afrapportering løbende og i dialog med fagsekretariatet i forhold til pladsudnyttelsen på Solskrænten. At der foreligger en plan om fremtidig ydelsesprofil, udarbejdet i samarbejde mellem Fagsekretariatet og Solskrænten, til politisk behandling til budget 2013 Hjerneskadeområdet: -at i rammeaftale og budget 2012 ændres normeringen på Solskrænten fra 2012 til 15 skærmede pladser -at de skærmede pladser igen kan reduceres til 10 fra 2013, hvis tendensen fortsætter med manglende søgning. -at Solskræntens profil fortsat udvikles, så Solskrænten fra 2012 mere bredt kan modtage borgere med problemskabende/udadreagerende adfærd uafhængig af diagnose således bredt i forhold til hjerneskadeområdet, autisme spektret o.a. -at der på Solskrænten etableres 1 (udrednings/afklarings) plads som kan bruges til borgere i en udredningsfase i max 3 mdr. Socialpsykiatrien: -at i rammeaftale og budget 2012 ændres normeringen fra 2012 til 21 ordinære pladser -at der etableres 1 (udrednings/afklarings)plads på Solskrænten som kan bruges til borgere i en udredningsfase i max 3 mdr. På det socialpsykiatriske område satses i øvrigt også på borgere med udadreagerende/problemskabende adfærd dette i tæt samarbejde med Psykiatri og Misbrug :38 Side 26 af 27

27 Vedrørende Ydelsesprofil: -at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Solskrænten og fagsekretariatet, der i første halvdel af 2012 udarbejder en plan for den fremtidige ydelsesprofil på Solskrænten. -at planen som minimum indeholder: 1.En konkretisering af Solskræntens fremtidige ydelsesprofil 2.Solskræntens fremtidige pladser og organisering 3.Afdækning af behovet for *kompetenceudvikling hos personalet, denne igangsættes i Eventuelt renoveringsbehov på Solskrænten 5.Afdækning af samrarbejdsflader med: Psykiatri og Misbrug, TAR, Pleje og Omsorg, Job og Aktiv samt Montagen I rammeaftale og budget for 2012 ændres normeringen til 21 ordinære pladser. I den forbindelse etableres 1 (udrednings/afklarings)plads på Solskrænten som kan bruges til borgere i en udredningsfase i max 3 mdr. På det socialpsykiatriske område satses i øvrigt også på borgere med udadreagerende/problemskabende adfærd dette i tæt samarbejde med Psykiatri og Misbrug. I rammeaftale og budget for 2012 ændres normeringen til 17 skærmede pladser. I den forbindelse etableres 1 (udrednings/afklarings)plads på Solskrænten som kan bruges til borgere i en udredningsfase i max 3 mdr. I den forbindelse er der udarbejdet mere differentierede takster, der kan understøtte en tættere overgang fra det almene område (billigere takster) og en tættere overgang til det skærmede område, samtidig med at Solskrænten fortsat kan modtage borgere, der kræver en særlig indsats. Der foreligger 4 takstniveauer : En takst som ligger mellem et plejecenter takst og den nuværende ordinære takst. En ordinær takst(socialpsykiatri) En takst der ligger mellem nuværende ordinære og nuværende skærmet(hjerneskade) takst. En takst for skærmet(hjerneskade) enhed. 1. Der etableres en arbejdsgruppe primo 2012 med repræsentation af Fagsekretariatet, Solskrænten og brugerinvolvering fra Handicaprådet. Arbejdsgruppen laver analyse og ydelsesprofil af Solskrænten. 2. Ydelsesprofil fremlægges til politisk behandling 2.halvdel af Kompetenceudvikling af personalet på Solskrænten iværksættes efteråret 2012/primo 2013 Aftaleenheder: :38 Side 27 af 27

Etablering af akuttilbud på Toften

Etablering af akuttilbud på Toften Etablering af akuttilbud på Toften type: Aftaleenhed Det er politisk besluttet at forankre det socialpsykiatriske Akuttilbud, som en fast del af de tilbud der gives borgere med sindslidelse i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ændring af STU forløb til EGU forløb

Ændring af STU forløb til EGU forløb Ændring af STU forløb til EGU forløb Et stigende pres på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og med udgangspunkt i, at det er vigtigt at tilbyde unge en mindre indgribende indsats og en ungdomsuddannelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommunes mission på psykiatriområdet er at støtte borgerens ret til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser ved at give personkredsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter. UDKAST Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn kommunens borgere er

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lovgrundlag Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lov om Social Service 85. Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Tommy Neesgaard Adresse Toften 1 By. Navn. 5772 Kværndrup E-mail

Tommy Neesgaard Adresse Toften 1 By. Navn. 5772 Kværndrup E-mail Navn Tommy Neesgaard Adresse Toften 1 By 5772 Kværndrup E-mail tone@fmk.dk Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune 1. Indledning Med baggrund i kerneopgaven og Vision 2020 for Ældre- og Handicapafdelingen ønsker Ældre- og Sundhedsafdelingen at systematisere og kvalitetssikre

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Udarbejdet af: Sten Dokkedahl og Jørgen Kyed Dato: 27.2.2014 Sagsid.: Version nr.: Revideret oktober 2015 Rikke Louise Nielsen, Mette Wulff og Mikael

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere