Gennemgående karakteristika ved mine arbejdsmetoder er bl.a. elementer fra projektlederrollen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgående karakteristika ved mine arbejdsmetoder er bl.a. elementer fra projektlederrollen:"

Transkript

1 Kompetenceprofil - faglig og personlig kompetenceprofil Min faglige kompetenceprofil det jeg kan, og det jeg gør Mit nuværende arbejdsfelt er som pædagogisk udviklingskonsulent på Aarhus tekniske Skole, som tilbyder erhvervsuddannelser (EUD), kortere videregående uddanelser / erhvervsakademiet (KVU) teknisk gymnasium (HTX) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Stillingen pædagogisk udviklingskonsulent er en tværgående stabsfunktion. Nedenstående giver et indblik i de mangeartede og spændende udfordringer. (klik på link for eksempler) Projektledelse Beskrivelse, dokumentation og rapporter Udvikling - iværksættelse af udvikling lærere/ledelse/øvrige personaler fx pædagogik, team, ledelse af team, samarbejde Vejledning, rådgivning, konsulent, coaching, sparring af lærere og ledelser Håndtering af forandringsprocesser konflikthåndtering Opfanger organisatoriske / pædagogiske udviklingsønsker og -behov og iværksætter handling - organisatorisk forankring af initiativer Leder, administrerer, koordinerer og tydeliggør processer Undervisning planlægning, gennemførsel og evaluering Organisatorisk, institutionel og lovgivningsmæssigt (UVM) viden og indsigt PG-vejledning af nye lærere, samt ansvarlig for funktion, udvikling og koordinering Eksaminator og censor på uddannelse af lærere Oplæg intern og ekstern møder og konferencer Seminarer, kursusforløb udvikling, planlægning og gennemførsel Arrangør af større tværinstitutionelle møder og konferencer Formidling videndeling i organisation og netværk Netværker og jeg forbinder relationer i netværker Gennemgående karakteristika ved mine arbejdsmetoder er bl.a. elementer fra projektlederrollen: Analyse Involvering af relevante relationer sikring af konstant feedback Organisatorisk forankring Design / beskrivelse Iværksættelse / implementering Proces evaluering / monitorering Evaluering Opfølgning, opfølgning og opfølgning Jeg kan få ting til at ske l a d e f o g e d - j e p p e s e n. d k - h e n n i n l a d e f o g e d - j e p p e s e n Side 1

2 Min personlige kompetenceprofil som jeg er, og måden jeg arbejder på Det er en naturlig del i mit arbejde at være udviklingsorienteret, åben, empatisk, nysgerrig og lyttende til alle relationer. Jeg snakker med mange forskellige personer i forskellige funktioner. Jeg er god til at håndtere samt se, forstå og respektere forskelligheder og anskuelser fra forskellige positioner. Jeg har en optimistisk, værdsættende og anerkendende tilgang til mine samarbejdspartnere. Jeg er resultatorienteret og fokuseret på tydelige mål snak skal derfor gerne kunne ses og afspejles i fx handling og målopfyldelser. En forudsætning for at skabe resultater er for mig at være opsøgende, analytisk og initiativtagende og sidst, men bestemt ikke mindst, at være vedholdende samt opfølgende og afsluttende. Jeg trives godt i samarbejde med folk og ligeså i selvstændige arbejdssammenhænge. I et (sam)arbejde, som involverer andre/mange mennesker, finder jeg det nødvendigt at arbejde pligtopfyldende og struktureret, idet min indsats har indflydelse og konsekvens i mine samarbejdspartners hverdag og arbejde. Behind every problem there is a dream (Peter Lang) og det, som det så drejer sig om, er at finde ud af, hvad denne drøm eller dette ønske om hvordan-det-kunne-være ser ud altså undersøge og tale om og se på muligheder efterfulgt af handling. Denne filosofi er én af mine hovedhjørnestene i min måde at arbejde på. Tests Min profil i diverse tests viser generelle karakteristika som: - innovation, ekstroversion samt resultat- og handlingsorientering God til at kombinere abstrakte, intellektuelle og innovative ideer med menneskelige værdier og hensyn (NEO PI-R uddrag fra profilanalyse) Sikker, robust og generelt afslappet selv i stressede situationer (NEO PI-R uddrag fra resumé) Øvrige karakteristika er, Aktiv, højt tempo, assertiv, risikovillig stiller spørgsmål, sagsfokuseret accepterende, menneskeorienteret (DiSC PersonProfil) Jeg er god til at kommunikere med folk l a d e f o g e d - j e p p e s e n. d k - h e n n i n l a d e f o g e d - j e p p e s e n Side 2

3 IT. Jeg har PC-kørekort. Jeg bruger Microsoft Office pakker, hvor programmerne Word, Powerpoint, Internet, Outlook og kalenderfunktion er daglige værktøjer. Jeg har kendskab til de øvrige programmer i pakken. Med hensyn til hjemmesider bruger jeg og Sharepoint til eksponering og dokumentation af materialer. Endvidere har jeg erfaringer med at være administrator af fagområder på intranet/internet. Sprog. Jeg taler, læser og skriver flydende engelsk (uddannet i engelsk) og behersker tysk i rimeligt omfang. Jeg forstår og taler lidt fransk. I egnsbestemte relationer taler jeg gerne bredt sallingbomål International erfaring. Jeg har lavet faglige oplæg for repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i Albanien, Malaysia, Uzbekistan og Sverige. På privat plan er min internationale erfaring grundet i ad hoc / libitum planlagte rejser (backpacker) i Verden med familie fx 3 mdr. i Indonesien, New Zealand og Australien 3 mdr. i Thailand, Vietnam og Malaysia 2 mdr i USA og Mexico plus de mindre ferier rundt om i Europa Uddannelse og kurser Uddannelsen Systemisk leder og konsulentuddannelse den refleksive praktiker ved MacMann Berg, systemisk ledelses- og organisationsudvikling 2007 Kursus i LEAN Anvendelse af 5-S modellen for operatører 2006 Kursus i Konflikthåndtering 2006 Kursus i Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 2005 Uddannelsen Proceskonsulentuddannelsen (MBA-niveau) ved Probana / Aktive kurser i København 2001 Godkendelse (DEL) som censor i prøver i praktisk undervisningsfærdighed ved Pædagogikum for lærere ved erhvervsskolerne (tekniske skoler) 2000 Lærerkursus Informationsteknologi 1998 PC-kørekort samt PC-Bruger, brancheanvendelse, brugerprogrammer 1998 Praktikvejlederuddannelsen på DEL, Århus 1997 Liniefag i samfundsfag på Århus Dag- og Aftenseminarium 1981 Læreuddannelse på Skive lærerseminarium liniefag i musik og engelsk Arbejdssteder Aarhus tekniske Skole - Pædagogisk udviklingskonsulent (HR tværgående funktion) samt ansvarlig for PG vejledning og PG vejledere (PG: Pædagogisk Grunduddannelse) Aarhus tekniske Skole - Læreransættelse på Levnedsmiddelafdelingen Jellebakkeskolen i Århus - Læreransættelse Lykkesgårdskolen i Varde - Læreransættelse (herunder Varde musikskole) Tillidsposter Skolebestyrelse ved Solbjergskolen som formand i perioden maj og næstformand i perioden l a d e f o g e d - j e p p e s e n. d k - h e n n i n l a d e f o g e d - j e p p e s e n Side 3

4 Projektledelse Projektledelse af TEAM/AtS - Udvikling og implementering af team Team/AtS projektet Udarbejdet og præsenteret statusrapport for chefkredsen. Udarbejdet handlingsplan, der giver bud på den videre udvikling af pædagogiske lærerteam på AtS. Projektleder af Team/AtS styregruppe Medvirkende til udvikling og beskrivelse af visioner og mål samt implementeringsstrategier. Udvikling af hjælpeværktøjer til brug for team Team/AtS plakat (Udviklingsmål og teamniveau) Tjek på teamet (elektronisk spørgeramme til fælles teamprofil og fokus på nye indsatsområder) Webteam/AtS (Et site med relevante artikler og links samt en lang række øvelser for team) Folder (vsion og mål for Team/AtS) Artikler til internt personaleblad (det stadige fokus og fejring af succeser) Implementering af team Tour de Team 1 og 2 at udrulle teamtanken på alle områder først i lederteam og dernæst møder i ALLE læregrupper (Direktør samt teamkonsulenter) Planlægning og gennemførelse af teamseminarer Håndtering af forandringsprocesser Træning og coaching i forbindelse med etablering og udvikling af team og teamets fælles pædagogiske platform. Konflikthåndtering i team Jeg har været projektleder på flere forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU), som er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. Disse projekter og samarbejder har involveret lærere og ledere i TSØ (tekniske skoler i østjylland) samt konsulenter fra DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse) Se TSØ hjemmeside: Denne type af projektledelse indeholder bl.a. følgende opgaver: (med)ansvar for skrivning af ansøgning om projektmidler (med)ansvar for etablering og nedsættelse af projektstyregruppe Nedsættelse af projektarbejdsgrupper Formulering af kommissorium mål og resultater i samarbejde med projektgrupper Koordinere projektgruppernes arbejde Være konsulent på projektgruppernes arbejde Samle resultater ind Sikre videndeling mellem projektgrupperne (delresultater til ledelser/organisation) Analysere og bearbejde resultater Afrapportere til projektets opdragsgiver (fx ledelse, organisation, UVM) Planlægge og afholde seminarer til præsentation af projektets resultater Oplægsholder på eksterne konferencer og seminarer Ekstern konsulent ift. andres udvikling af projektets tanker l a d e f o g e d - j e p p e s e n. d k - h e n n i n l a d e f o g e d - j e p p e s e n Side 4

5 Projektledelse: Sammenhæng og transfer i vekseluddannelserne mellem skole, elev og virksomhed i både virksomhed og skolepraktik planlægge og afholde styregruppemøder Arrangere og afholde diverse seminarer for de 7 deltagende TSØ skoler og projektgrupper Procesevaluere og monitorere arbejdsgrupper Rapportskrivning Oplæg ved national konference Projektledelse: Autentiske problemstillinger Forsøgs- og udviklingsprojekt med titlen Kompetencevurdering beskrivelse af Autentiske problemstillinger som understøtning af arbejdet med GVU Metode til udvikling og beskrivelse af kompetenceprofil for uddannelser/jobs samt praksisnære og autentiske jobsituationer til brug for afklaring af GVU ansøgere indenfor dette jobområde. Udfærdigelse af Rapporter PIXI udgave af metode i form af folder til andre skoler Projektledelse: Udvikling af procedurer for GVU Arbejde bestilt af UVM Udvikling og beskrivelse af procedurer for afvikling af afklaring og vurdering af GVU ansøgere resultatet er GVU bogen (A-og B del på UVMs hjemmeside) analyse snak med alle involverede parter indsamle oplysning afprøve tjekke drift af procedure stadig opfølgning Opfanger organisatoriske / pædagogiske udviklingsønsker og -behov og iværksætter handling - organisatorisk forankring af initiativer På baggrund i ønsker om og behov for samlet koordination og indsats iværksættes: Minimere frafald og øge gennemførelse af elever i uddannelsessystemet (Projektledelse) Organisatorisk forankring af projekt Etablering af arbejdsgruppe (relationer - nøglepersoner), som er involveret i problematikken analyse idé beskrivelse Iværksættelse (folder / intranet til alle medarbejdere) Folder inklusive arbejdsspørgsmål bearbejdes på alle afdelinger Evaluering opfølgning i relation til mål Opfølgning halvt år senere l a d e f o g e d - j e p p e s e n. d k - h e n n i n l a d e f o g e d - j e p p e s e n Side 5

6 Arrangør af større tværinstitutionelle møder og konferencer Fyraftensmøder i TSØ" Nedenstående er eksempler på afholdte "Fyraftensmøder i TSØ" (Tekniske skoler i Østjylland), som jeg har været arrangør for. Målgrupperne for møderne er primært lærere, teams og ledere, men også øvrige personalegrupper har deltaget. Udover deltagere fra TSØ skolerne har der også været deltagere fra øvrige uddannelsesinstitutioner i Århus (som del af udvikling af netværk) Formålet med møderne er at give en saltvandsindsprøjtning, inspiration samt motivere til udvikling og vedligehold i den daglige drift inden for de valgte områder fx pædagogik, team og samarbejde herunder højaktuelle temaer eller temaer som besvarer organisationens behov. Fyraftensmøderne ligger i tidsrummet og der er typisk mellem deltagere TEAM og teamsamarbejde hvad er de store udfordringer? v/ Pia Køhler Ryom, chefpsykolog på Arbejdsmedicinsk Institut på Aalborg Sygehus Den nye 7-trinsskala - Inspiration til introduktion og implementering v/ StigGuldberg, lektor, DEL-Nord Ungdomskulturer - før og nu v/ Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Den gode og værdsættende samtale v/ Andreas Juhl, organisations- og ledelseskonsulent, cand.psych. Evalueringskultur på erhvervsskolen v/ Stig Guldberg, lektor, DEL-Nord Unges oplevelse af vekseluddannelsessystemet v/ Jette Larsen, cand. pæd., ph.d. Interkulturel kompetence - en pædagogisk udfordring v/ Naser Khader, cand. polit., MF Portfolio i undervisningen - hvorfor og hvordan? v/ Leni Dam, pædagogisk konsulent, dr. pæd. h.c. Om team v/ Sten Clod Poulsen, cand. psyk., chefkonsulent i MetaConsult l a d e f o g e d - j e p p e s e n. d k - h e n n i n l a d e f o g e d - j e p p e s e n Side 6

7 PG-vejledning af nye lærere samt ansvarlig for funktion, udvikling og koordinering Vejleder af pædagogikum kandidater (de nye lærere) Observation af kandidatens praksis Vejleder på kandidatens pædagogiske praksis og kandidatens kobling af pædagogisk teori til pædagogisk praksis Vejleder på teoretiske problemorienterede projekter I rollen ligger at være: Støtteperson, mentor, coach, supervisor, rollemodel PG ansvarlig for udvikling og koordinering af PG-vejledning/vejledere indebærer fx: Have fingeren på pulsen i den generelle PG vejledning på skolen for at sikre en ensartethed og høj kvalitet af vejledningen. PG vejledning af nye lærere har stor indflydelse på kommende Kvalitet i undervisningen på AtS (dette indebærer snak, snak og snak med folk) Administrere og vedligeholde PG på Intranet: Opdatering af PG vejledere og kandidater Diverse aktuelle og relevante materialer Elektronisk journalisering af skolens korrespondance vedr. PG Løse problemstillinger samt svare på spørgsmål fra daglig drift fra PG vejleder kandidat områdeleder (hvordan gør vi registrering / antal timer til hvad / PV1 til økonomiafd. osv. osv. Håndtere problemer i vejledningen fx mellem PG vejleder kandidat områdeleder evt. finde ny PG vejleder Fordele kandidater/pg-vejledere ved forespørgsel fra fx områdeledere (samt være opmærksom på max antal kandidater mhp kvaliteten af PG) Vedligeholde PG-vejleder netværk (AtS og TSØ) Planlægge og gennemføre to årlige PG vejleder møder (dagsorden omhandlende aktuelle problemstillinger og udfordringer Her & nu nyt fra DEL fx om nye bekendtgørelser/studiebeskrivelser m.m. lave/holde/finde oplæg som led i den løbende opkvalificering af PG vejledere. Skrive/finde/sende relevant information og pædagogisk inspirationsmaterialer (fx artikler publikationer) til PG vejledere og områdeledere Opsamle og udsende relevant uddannelses- og kursustilbud fx fra DEL m.fl. Styrke PG vejlederens rolle som pædagogisk drivkraft, inspirator og spydspids rundt om i afdelingerne (de ved noget om pædagogik, men bruges primært til nye kandidater de kunne også bruges mere i dagligdagen for at styrke afdelingernes pædagogiske udvikling) l a d e f o g e d - j e p p e s e n. d k - h e n n i n l a d e f o g e d - j e p p e s e n Side 7

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere