Aabenraa Kommune Resultater og forudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger"

Transkript

1 Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /19

2 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 2

3 Forord Den foreliggende dagtilbuds- og skoleplanlægningsmodel for Aabenraa Kommune er udarbejdet af KMD i samarbejde med Aabenraa Kommune. Kontaktpersoner er Karin Struck, Christian Holm Dahlog Kim Petersen Aabenraa Kommune og Flemming Ebbesen, KMD. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 3

4 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 4

5 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1 Dagtilbuds- og skoleplanlægning i Aabenraa Kommune Struktur for dagtilbud Tilbud 0-2 årige Tilbud 3-6 årige Skolestruktur Struktur for SFO Resultater af prognose med den nuværende skolestruktur Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler Indskrivning af elever i et andet skoledistrikt Overbygningselever Klassedannelse Bilag 1. Indskrivninger i andre skoledistrikter Resultattabeller Tilbud 0-2 årige Tilbud 3-6 årige Tilbud SFO 6-10 Årige Resultat-tabeller kommunale skoler Resultat-tabellerspecialskoler og specialelever Resultat-tabeller privatskoler 42 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 5

6 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 6

7 1 Dagtilbuds- og skoleplanlægning i Aabenraa Kommune Udgangspunktet for beregninger af behovet for fremtidige dagtilbud og fremtidige elev- og klassetal er den beregnede befolkningsprognose for Aabenraa kommune, samt oplysninger om kapaciteten i de enkelte tilbud i Aabenraa Kommune. Som grundlag for elev- og klassetalsprognosen for Aabenraa Kommune, er der foretaget et udtræk fra kommunens elevadministrationssystem, der viser elevstatusen i Aabenraa Kommunes skoler, privatskoler og specialskoler/-specialklasser. Udtrækket fra kommunens elevadministrationssystem er foretaget april Befolkningsprognosen er beregnet ved hjælp af KMD s befolkningsprognosemodel og blev udarbejdet i april Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger omkring historisk flyttemønster, fødselsmønster og fremtidig boligbyggeri. Udgangsbefolkningen er folketallene pr. 1. januar Den beregningsmæssige procedure er herefter i grove træk den, at befolkningsprognosens børnetal omregnes til behov for pladser i dagtilbuddene samt elevtal i kommunens skoler. Elevtallene omsættes herefter til klassetal. Grunden til at kommunen ikke blot kan anvende befolkningsprognosens børnetal i forbindelse med disse overvejelser er, at udviklingen i børnetallet ikke nødvendigvis er den samme som udviklingen i behovet for dagtilbud samt elevtallet i de enkelte skoler. Behovet for dagtilbud kan være forskellig fra område til område ligesom tilbuddene er forskellige fra område til område i Aabenraa kommune. På skoleområdet er der ligeledes nogle børn der går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en privatskole, en efterskole, eller fordi de af en anden grund forlader folkeskolen. Andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i. Nogle elever går måske i skole i en anden kommune, samtidig med at kommunen modtager elever fra andre kommuner. For at kunne sige noget om udviklingen i behovet for dagtilbud, samt elevtallet i folkeskolerne er det derfor nødvendigt at foretage en række korrektioner på børnetallet. Disse korrektioner, samt nogle principper for beregninger af kapacitet og behov i dagtilbuddene og selve klassedannelsen, udgør forudsætningerne for beregningerne. I det følgende er resultaterne og forudsætningerne for beregningerne beskrevet. 1.1 Struktur for dagtilbud. Tilbuddene er delt op på aldersgrupper dels i forhold til de 0-2 årige og dels i forhold til de 3-6 årige Tilbud 0-2 årige. Med hensyn til 0-2 årige er behovene og kapaciteten beregnet på hvert skoledistrikt Det budgetlagte antal dagplejepladser forventes ikke at kunne udnyttes 100 pct. I Aabenraa og Kommune forudsættes ved beregningerne af de fremtidige behov en udnyttelsesgrad på 94 pct. af antallet af dagplejepladser. For vuggestuepladser forudsættes 100 pct. udnyttelse. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 7

8 Udover ovenstående tilbud til 0-2 årige, er der i kommunen private tilbud med kommunale tilskud. Disse tilbud indgår ikke i ovenstående kapacitetsopgørelse og indgår heller ikke i beregningerne af de fremtidige behov og kapacitet. Ved fremskrivningen af behovene for tilbud til de 0-2 årige, er det forudsat at 25 pct. af de 0- årige gennemsnitlig gør brug af deres ret til dagtilbud, mens det for de 1-2 årige er forudsat at 80 pct. gennemsnitlig gør brug af deres ret til dagtilbud. Udgangspunktet for kapaciteten på dagtilbud til de 0-2 årige er angivet i nedenstående tabel. Skoledistrikt Antal dagplejepladser Antal vuggestuepladser Hele Aabenraa Frøslev-Padborg 68 0 Bov Skole 40 0 Felsted Skole 58 0 Kruså Skole 52 0 Ravsted Skole 32 0 Kollund Skole 20 0 Holbøll Skole 12 0 Kliplev-Søgård Skole 44 0 Rugkobbelskolen 24 0 Varnæs Skole 40 0 Løjt Kirkeby Skole 67 0 Stubbæk Skole 52 0 Genner Skole 28 0 Hellevad Skole 20 0 Hjordkær Skole 76 0 Hovslund Børneunivers 36 0 Rødekro og Fladhøj skole Tinglev Skole 92 0 Høje Kolstrup Skole 56 0 Bolderslev Skole 44 0 Bylderup Skole 44 0 Brundlundskolen Der beregnes i de første år af prognoseperioden et lille fald i behovet for tilbud til de 0-2 årige. Mod slutningen af prognoseperioden forventes et næsten konstant antal 0-2 årige og derfor beregnes et næsten konstant behov for tilbud Tilbud 3-6 årige. Behov og kapacitet for tilbud til de 3-6 årige er beregnet på hvert skoledistrikt og efterfølgende summeret til hver af de 4 nuværende kommuner og derefter til hele Aabenraa Kommune. Udgangspunktet for kapaciteten er de pladser, som der på nuværende tidspunkt er af tilbud til de 3-6 årige. Frøslev Padborg skoledistrikt: Bov skole Felsted skoledistrikt Børnehaven Søndermosen Børnehaven Skovbrynet Deutscher Kindergarten Pattburg Vestermarkens Børnehus Børnehaven Bakkehuset Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 8

9 Waldkindergaerten Kruså Skole Kruså Børnehave Ådalen Ravsted skoledistrikt Deutscher Kindergarten Rapstedt Børnehuset Krudtuglen Kollund skoledistrikt Børnehuset Kollund Holbøll skoledistrikt Svalen Kliplev skoledistrikt Børnehaven Klippigården Rugkobbel skoledistrikt Børnehaven Snurretoppen Hjelmrode Børnehave Børnegården Rugkobbel Varnæs skoledistrikt Børnehaven Regnbuen Hytten Skolefritidshjem Løjt Kirkeby skoledistrikt Skovby Tyske Børnehave Børnehuset Ludo Løjt Danske Børnehave Stubbæk skoledistrikt Stubbæk Børnehave og Idun Genner skoledistrikt Genner Børnehave Hellevad skoledistrikt Smørhullet Hjordkær Skoledistrikt. Hjordkær Børnehave Hovslund skoledistrikt Hovslund Børneuniversitet Rødekro skoledist. Børnehuset Grankoglen Rødekro Danske Børnehave Børnehaven Solsikken Naturbørnehaven Krudtuglen Røde Mølle Fladhøjskolens distrikt Fladhøj Børnehave Tinglev skoledistrikt Børnegården Nørreager Børnehaven Sønderskov Dsutsche Kindergarten Tingleff Høje Kolstrup skoledistrikt. Globus Børnehaven Flagermusen Børnehaven Mariehønen Agoræns Børnegård Bolderslev skoledistrikt Bolderslev Børnehave Deutscher Kindergarten UK Bylderup Skoledistrikt Blæksprutten Deutsche Kindergarten Bulderup Deutsche kindergarten Renz Spiloppen Brundlund skoledistrikt Den Tyske Børnehave Jørgensgård Tyske Børnehave Børnehaven Engsig Børnehaven Forstalle Børnehaven Guldbjergparken Børnehaven Nygade Børnehaven Nørrevang Børnehaven Rudolf Steiner Børnehuset Bakkebo Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 9

10 Ved beregningerne af behovet er det forudsat at 10 pct. af de 6-årige gør brug af et dagtilbud. Det forventes at 95 pct. af de 3-5 årige gør brug af deres ret til dagtilbud. I den første del af perioden forventes en lille stigning i antallet af 3-6 årige, mens der efter år 2011 beregnes tilbagegang i antallet af 3-6 årige. 1.2 Skolestruktur. Udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for Aabenraa Kommune er kommunens 23 skoler med eget skoledistrikt og Xclass.10.klasse-centret i Aabenraa, 11 privatskoler og 19 specialklasser/specialskoler/centerklasser og kommunale ungdomsskoler Skolerne med eget skoledistrikt er: 1. Frøslev-Padborg Skole Aabenraae 3. Bov skole 4. Felsted Centralskole 5. Kruså Skole 6. Ravsted Skole 7. Kollund Skole 9. Holbøll skole 10. Kliplev-Søgård Skole 12. Rugkobbelskolen 13. Varnæs Skole 14. Løjt Kirkeby Skole 15. Stubbæk Skole Tabel 1: Kommunale skoler 16. Genner Skole 17. Hellevad Skole 18. Hjordkær Skole 19. Hovslund Skole 20. Rødekro Skole 21. Fladhøjskolen 22. Tinglev Skole 23. Høje Kolstrup Skole 24. Bolderslev Skole 25. Bylderup Skole 26. Brundlundskolen Disse skoler er summeret til skole 100, som viser de samlede elev- og klassetal i Aabenraas kommunale skoler. Specialklasserne/specialskolerne/centerklasserne er følgende: 40. Specialklasser Holbøll 55. Rønshoved Skolehjem 41. Specialklasser Kruså 60. Tansbjergskolen 42. Specialklasser Felsted 61. Døgninstitution Sofiebøl 43. Specialklasser Rødekro 62. Fjordskolen 44. Specialklasser Tinglev 63. Fredericiaskolen 45. Specialklasser Brundlund 65. Ungdomsskolen i Bov 46. Specialklasser Rugkobbel 68. Ungdomsskolen i Rødekro 47. Specialklasser Høje Kolstrup 69. Ungdomsskolen i Tinglev 48. Specialklasser Løjt Kirkeby 91. Specialskoler i andre Kommuner 54. Ungdomsskolen Aabenraa Tabel 2: Specialskoler/elever Specialklasserne/specialskolerne/centerklasserne er summeret til skole 102, som viser elevtallene i alle specialklasserne/specialskolerne/centerklasserne. Disse opholdssteder, specialinstitutioner, behandlingstilbud er samlet i skole 103. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 10

11 Privatskolerne og andre skoler er: 70. Deutsche Schule Pattburg 71. Deutsche Schule Felsted 72. Sønderjyllands internationale Skole 73. Søgård Friskole 75. Deutsche Schule Burkall 76. Deutsche Schule Rapsted Tabel 3: Privatskoler 77. Deutsche Schule Tinglev 78. Bylderup-Bov Kristne Friskole 79. Deutsche Schule Appenrade 80. Aabenraa Friskole 89. Andre Privatskoler 99. Efterskoler Skole 102 viser elev- og klassetallene for Aabenraa Kommunes private skoler excl. efterskoler. 1.3 Struktur for SFO. Antallet af børn fra skoleprognosen i klasserne BH.-4 klasse er sat i forhold til det antal børn der som institutiuonen er normeret til. Behovet for pladser er beregnet for BH-klasse 3. klasse, mens 4. klasse er sat for sig selv. På alle skoler i Aabenraa Kommune er der tilbud til elever fra BH-klassen til 3. klasse, mens der kun i på enkelte skoler i Aabenraa Kommune er tilbud til elever i 4. klasse. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 11

12 2 Resultater af prognose med den nuværende skolestruktur. Skole Skoleår 2007/ 2008 Skoleår 2013 / 2014 skoleår 2020 / 2021 Ændring 2006/ /21 Ændring i pct. 1. Frøslev-Padborg Skole Elever ,7 Klasser , Aabenraa Elever ,0 Klasser ,1 3. Bov Skole Elever ,3 Klasser ,0 4. Felsted Centralskole Elever ,7 Klasser ,8 5. Kruså Skole Elever ,9 Klasser ,7 6. Ravsted Skole Elever ,7 Klasser ,0 7. Kollund Skole Elever ,4 Klasser ,0 9. Holbøll Skole Elever ,6 Klasser ,0 10. Kliplev-Søgård Skole Elever ,8 Klasser ,5 12. Rugkobbelskolen Elever ,0 Klasser ,0 13. Varnæs Skole Elever ,5 Klasser ,0 14. Løjt Kirkeby Skole Elever ,8 Klasser ,3 15. Stubbæk Skole Elever ,2 Klasser ,2 16. Genner Skole Elever ,3 Klasser ,5 17. Hellevad Skole Elever ,2 Klasser ,0 18. Hjordkær Skole Elever ,3 Klasser ,4 19. Hovslund børneunivers Elever ,2 Klasser ,0 20. Rødekro Skole Elever ,6 Klasser ,0 21. Fladhøjskolen Elever ,8 Klasser ,0 22. Tinglev Skole Elever ,1 Klasser ,5 23. Høje Kolstrup Skole Elever ,5 Klasser ,0 24. Bolderslev Skole Elever ,1 Klasser ,0 25. Bylderup Skole Elever ,3 Klasser ,7 26. Brundlundskolen Elever ,6 Klasser ,7 Alle Kommunale skoler Elever ,1 Alle klasser Klasser ,8 Tabel 4: Udviklingen i elev og klassetal. Aabenraas kommunale skoler Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 12

13 Prognosen for elev- og klassetallene viser en udvikling i elevtallet i de kommunale skoler ekskl. specialklasser/specialskoler/modtagerklasser/centerklasser fra elever i skoleåret 2007/08 til i skoleår 2020/21. Et fald på 206 elever eller 3,1 %. Udviklingen i antallet af klasser følger ikke udviklingen i elevtallet. Antallet af klasser i de kommunale skoler, forventes at blive næsten konstant fra 325 klasser i skoleåret 2007/08, til 331 klasser i skoleåret 2020/21. Elevtallet i specialklasser/specialskoler/ modtagerklasser/kommunale ungdomsskole beregnes et lille fald i prognoseperioden. På enkelte specialklasser/specialskoler/kommunale ungdomsskoler holdes elevtallene konstant i prognoseperioden på grundlag af de elevtal der er kendt i det kommende skoleår 2007/08. På privatskolerne incl. efterskoler er der beregnet et fald i elevtallet fra elever i skoleåret 2007/08 til elever i skoleåret 2020/21. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 13

14 3 Ind- og udskrivning fra de kommunale skoler. Det er i prognosen forudsat, at alle elever påbegynder skolegangen i børnehaveklassen. Indskrivningens fordeling på årgange på de enkelte skoler er, at ingen af de 5-årige forventes at starte i BH-klassen, 90 % som 6- årige og 10% som 7- årige. I det kommende skoleår 2008/09 er indskrivningen kendt og derfor er årgangsdelingen rettet i forhold hertil. Ved oprykning til 8. klasse det er forudsat at ca. 5 pct. af eleverne skifter til en privatskole eller efterskole. Med hensyn til forudsætninger vedrørende afslutning af skolegangen er det forudsat, at ca. 20 %. af eleverne forlader de kommunale skoler ved oprykning til 9. klasse. Forudsætningerne for fastlæggelse af denne udskrivning er sket på grundlag af den udskrivning skolerne med eget skoledistrikt har haft fra skoleåret 2007/08 til de elevtal der er kendt i 9. klasserne i det kommende skoleår. I denne afgang er medtaget den del af elevmassen, der fortsætter skolegangen på privatskoler og efterskoler. 10. klasse er samlet på kommunens 10. klasse-center. Det forventes at ca. 50 % af eleverne forlader folkeskolen ved oprykning til 10. klasse. Denne udskrivning er fastlagt på grundlag af det elevtal der forventes i 10. klasse i det kommende skoleår på 10-klasse centret. 3.1 Indskrivning af elever i et andet skoledistrikt. I Aabenraa Kommune er der mange elever, som ikke indskrives på skolen i det skoledistrikt de bor i. Der er elever der går på privatskoler, og der er mange elever som indskrives på en anden kommunal skole i Aabenraa Kommune. Omfanget af indskrivning på en anden skole eller på en skole i et andet skoledistrikt fremgår af tabellen på side 17. Dette indskrivningsmønster er beregnet på baggrund af de 8-10 årige, som i udgangsåret dvs. skoleåret 2007/08 går i en anden skole end skolen i det skoledistrikt, hvori de bor. Efterfølgende er der manuelt justeret på baggrund af indskrivningen til det kommende skoleår 2008/09. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 14

15 3.2 Overbygningselever. I Aabenraa Kommune er der en række skoler som ikke har klasse. Disse elever overflyttes til overbygningsskoler efter nedenstående mønster. Fra skole Fra klassetrin Til skole Bov Skole 7. klasse Kruså skole Ravsted Skole 7. Klasse Bykderup skole Kollund Skole 7. Klasse Kruså skole Holbøll Skole 7. Klasse Kruså Skole Kliplev-Søgård Skole 7. Klasse Felsted Centralskole Varnæs Skole 7. Klasse Felsted Centralskole Genner Skole 7. Klasse Løjt Kirkeby Skole Hellevad Skole 8. Klasse Hjordkær Skole Fladhøjskolen 8. Klasse Rødekro Skole Bolderslev Skole 8. klasse Tinglev Skole Hovslund børneunivers 8. klasse Rødekro Skole Tabel 5: Overflytning ved oprykning. Alle eleverne i 10 klasse er samlet i skole 10. Klasse-centret i Aabenraa. 3.3 Klassedannelse. Ved beregningerne af klassetallene i de kommunale skoler er det forudsat, at den maksimale klassekvotient er 28 elever på alle klassetrin. Deling og sammenlægning af klasser i prognosen, er principielt tilladt ved oprykning til alle klassetrin. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 15

16 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 16

17 3.1 Bilag 1. Indskrivninger i andre skoledistrikter. Andre kom m. spec sk. Andre Kom m unale SK Andre privatskoler Aabenraa Friskole Deut Privatsh. Apenr Bylderup/Bov Kr.F.Sk Deutsche Schule Ting Deutsche Schule Raps Deutsche Schule Burk Søgård Friskole Sønderjyllands Int.S Deutche Schule Fels. Deutche Schule Patt. Fjordskolen Tansbjergskolen Rønshoved Skolehjem Spec.kl. Rugkobbel Spec.kl. Brundlund Spec.kl. Rødekro Spec.kl. Holbøll Brundlundskolen Bylderup Skole Bolderslev Skole H ø je K o ls tru p S k o Tinglev Skole Fladhøjskolen Rødekro Skole Hovslund Skole Hjordkæ r Skole Hellevad Skole Genner Skole Stubbæ k Skole Løjt Kirkeby Skol Varnæs Skole Rugkobbelskolen K lip le v S k o le Holbøl Skole Kollund Skole Ravsted Skole Kruså Skole Felsted Centralsk Bov Skole Frøslev-Padborg S Frøslev-Padborg 83,0% 4,3% 1,4% 2,8% 1,4% 2,1% 2,8% 1,4% 0,7% Bov Skole 1,6% 88,9% 4,8% 1,6% 1,6% 1,6% Felsted Centrals 84,3% 4,8% 0,0% 3,6% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% Kruså Skole 1,5% 10,8% 60,0% 3,1% 1,5% 1,5% 3,1% 16,9% 1,5% Ravsted Skole 70,9% 1,8% 21,8% 3,6% 1,8% Kollund Skole 1,9% 90,4% 1,9% 5,8% Holbøl Skole 0,0% 10,7% 64,3% 7,1% 14,3% 3,6% Kliplev Skole 2,2% 68,5% 3,3% 2,2% 3,3% 16,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% Holbøl Skole 40,0% 40,0% 10,0% 8,0% 2,0% Rugkobbelskolen 86,2% 0,8% 0,8% 1,6% 0,8% 1,6% 3,3% 3,3% 1,6% Varnæs Skole 10,8% 75,4% 1,5% 4,6% 7,7% Løjt Kirkeby Sko 86,9% 0,6% 1,7% 9,1% 1,7% Stubbæk Skole 1,0% 1,0% 89,6% 1,0% 1,0% 2,1% 1,0% 2,1% 1,0% Genner Skole 93,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% Hellevad Skole 76,1% 6,5% 8,7% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% Hjordkær Skole 82,2% 1,9% 0,9% 1,9% 0,9% 1,9% 5,6% 2,8% 1,9% Hovslund Skole 2,1% 4,2% 77,1% 10,4% 2,1% 2,1% 2,1% Rødekro Skole 0,8% 80,5% 12,7% 2,5% 0,8% 0,8% 1,7% Fladhøjskolen 0,0% 14,6% 77,7% 0,6% 0,6% 3,2% 1,3% 1,9% Tinglev Skole 0,8% 0,8% 72,1% 1,6% 2,3% 5,4% 0,8% 14,0% 2,3% Høje Kolstrup Sk 2,8% 0,7% 0,7% 65,5% 10,3% 2,8% 0,7% 2,8% 5,5% 7,6% 0,7% Bolderslev Skole 1,2% 8,2% 80,0% 1,2% 7,1% 1,2% 1,2% Bylderup Skole 1,6% 0,8% 2,3% 63,3% 0,8% 2,3% 16,4% 3,1% 8,6% 0,8% Brundlundskolen 3,3% 1,2% 1,6% 0,4% 72,8% 1,6% 1,6% 0,4% 7,3% 9,8% Ovenstående tabel viser ved vandret læsning, hvor stor en andel det enkelte skoledistrikt afgiver af detm potentielle elevtal ved indskrivning til en anden skole. Ved lodret læsning ses hvor stor en andel skolen modtager af elever ved indskrivningen fra et andet skoledistrikt. Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /19 17

18 4 Resultattabeller Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 18

19 4.1 Tilbud 0-2 årige. Hele Aabenraa Kommune Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Antal pladser Vuggestue Udnyttelsesgrad pladser i dagplejen 94 pct. og vuggestue 100% Behov -pladser Forudsætning: Dækningsgrad 90 pct. af 1-2 årige samt en udnyttelsesgrad på 94 pct. af pladserne i dagplejen 1. Frøslev-Padborg Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Bov Skole Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 19

20 4. Felsted Centralskole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Kruså Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Ravsted Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 20

21 7. Kollund Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Holbøll Skole Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Kliplev-Søgård Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 21

22 12. Rugkobbelskolen Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Varnæs Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 25 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Løjt Kirkeby Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 22

23 15. Stubbæk Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Genner Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Hellevad Skole Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 23

24 18. Hjordkær Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Hovslund Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser RødeKro Skole og Fladhøjskolen Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad pladser i dagpelejen Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 24

25 22. Tinglev Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad 94 pct. pladser i dagplejen Behov -pladser Høje Kolstrup Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Potentiel behov 1-2 årige Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad 94 pct. pladser i dagplejen Behov -pladser Bolderslev Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Potentiel behov 1-2 årige Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad 94 pct. pladser i dagplejen Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 25

26 25. Bylderup Skole Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Potentiel behov 1-2 årige Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Udnyttelsesgrad 94 pct. pladser i dagplejen Behov -pladser Brundlundskolen Tilbud 0-2 årige Alder/år årige Behov 50 pct. af de 0-årige årige årige Behov Dæknings-grad 90. pct. af de 1-2 årige og 50 pct. af de 0-årige Antal pladser dagpleje Antal pladser Vuggestue Udnyttelsesgrad 94 pct af pladserne i da Pladser i alt Behov -pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 26

27 4.2 Tilbud 3-6 årige. Hele Aabenraa Kommune Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Forudsætning: Dækningsgrad 95. pct. af de 3-5 årige samt 10 af de 6 årige 1. Frøslev-Padborg Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Bov Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Felsted Centralskole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /19 27

28 5. Kruså Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Ravsted Skole Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Kollund Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Holbøll Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 28

29 10. Kliplev-Søgård Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Rugkobbelskolen Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Varnæs Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Løjt Kirkeby Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 29

30 15. Stubbæk Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Genner Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Hellevad Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Hjordkær Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 30

31 19. Hovslund Børneunivers Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Rødekro Og Fladhøj Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser (normering) Behov-pladser Tinglev Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Høje Kolstrup Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 31

32 24. Bolderslev Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Bylderup Skole Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Brundlundskolen Tilbud 3-6 årige Alder/År årige årige årige der skal have tilbud (anslået 10%) Behov Børnehavepladser Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 32

33 4.3 Tilbud SFO 6-10 Årige Tilbud SFO 6-10 årige Hele Aabenraa Kommune BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. benytter tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Tilbud SFO 6-10 årige 1. Frøslev-Padborg Skole BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. skal have tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Tilbud SFO 6-10 årige 3. Bov Skole BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. skal have tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Tilbud SFO 6-10 årige 4. Felsted Centralskole BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. skal have tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 33

34 Tilbud SFO 6-10 årige 5. Kruså Skole BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. skal have tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Tilbud SFO 6-10 årige 6. Ravsted Skole BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. skal have tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Tilbud SFO 6-10 årige 7. Kollund Skole BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. skal have tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Tilbud SFO 6-10 årige 9. Holbøll Skole BH. Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever Klasse Antal elever i alt elever 70 pct. skal have tilbud Antal pladser i fritidsordning Behov-pladser Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/ /019 34

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Debatoplæg til ændret Skolestruktur.

Debatoplæg til ændret Skolestruktur. Debatoplæg til ændret Skolestruktur. Januar 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...4 Bærende principper:...4 Forhold der ønskes fremmet ved den ændrede skolestruktur...4 Generelle bemærkninger....5 Nuværende

Læs mere

http://erapport.maack-it.dk/rapport.asp?felhasznalo=bf1680fb3810e24a94ec787bdb50...

http://erapport.maack-it.dk/rapport.asp?felhasznalo=bf1680fb3810e24a94ec787bdb50... Page 1 of 21 Alle ejendomme 24- Det er til dato 121 projekter samlet investering på: kr 9.205.132,00 samlet forventet besparelse: kr 2.297.634,7 2.726.351,5 kwh, 687.118,1 kg. CO2 pr. år. Energirenoveringsprojekter

Læs mere

EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune

EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune Side 1 08-06-2015 EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune Navn, afdeling, institution Adresse Postnr. og by EAN-lokationsnr. 10. Aabenraa Nygade 23 6200 Aabenraa 5798005073314 Agoraen Nyløkke 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagtilbud. Dagtilbudsstruktur 2015. Oplysningsskemaer. Fakta om institutionerne i Rødekro Aabenraa by og Høje Kolstrup Tinglev Padborg Stubbæk

Dagtilbud. Dagtilbudsstruktur 2015. Oplysningsskemaer. Fakta om institutionerne i Rødekro Aabenraa by og Høje Kolstrup Tinglev Padborg Stubbæk Dagtilbud Dagtilbudsstruktur 2015 Oplysningsskemaer Fakta om institutionerne i Rødekro Aabenraa by og Høje Kolstrup Tinglev Padborg Stubbæk Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Rødekro... 1 Oplysningsskema

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus Ændret den 13. april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen... 2 1. KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler.... 2 2. UNDERVISNINGENS ORDNING... 5 3. ANDRE FORHOLD... 6 4. SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye lokaler til)... 3 3 Find

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune Navn, afdeling, institution Adresse Postnr. og by EAN-lokationsnr.

EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune Navn, afdeling, institution Adresse Postnr. og by EAN-lokationsnr. Side 1 17-05-2016 EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune Navn, afdeling, institution Adresse Postnr. og by EAN-lokationsnr. 10. klasse Aabenraa Nygade 23 6200 Aabenraa 5798005073314 Agoraen Nyløkke 2

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

1.4. Genner Univers, Genner Bygade 3, Genner, 6230 Rødekro Børnehaveklasse 6. årgang, ikke fuld årgangsdelt.

1.4. Genner Univers, Genner Bygade 3, Genner, 6230 Rødekro Børnehaveklasse 6. årgang, ikke fuld årgangsdelt. BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLEOMRÅDET I AABENRAA KOMMUNE OG STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLER, DER ER OPRETTET EFTER FOLKESKOLELOVENS 24.A, gældende fra januar 2017 1. KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR 1.1.

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund Tyrstrup Skole Gammel Kongevej 3 4553 Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller Christiansfeld Skole Lindegade 15 4584 4559 Taps Skole Ødisvej 22 Taps Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund 4544 Sjølund-Hejls

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Aabenraa Kommune. Skoleområdet

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Aabenraa Kommune. Skoleområdet Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Aabenraa Kommune Skoleområdet INDLEDNING... 3 RAMMEBETINGELSER OG RESSOURCEFORDELING... 8 FAKTA OPLYSNINGER, (RAMMEBETINGELSER)... 9 STATUS PÅ SKOLEÅRET... 27 BILAG...

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Udviklingsplaner & Masterplaner

Udviklingsplaner & Masterplaner Udviklingsplaner & Masterplaner Agenda 1) Hvorfor udviklingsplaner? - Baggrund og formål 2) Analyse af idrætsfaciliteter 3) Resultat af analyse og proces 4) NY Udviklingsplan Hvorfor? 1. Baggrund og formål

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og strategiske udfordringer på frem7dens idrætsanlæg

Bestyrelsesarbejde og strategiske udfordringer på frem7dens idrætsanlæg Bestyrelsesarbejde og strategiske udfordringer på frem7dens idrætsanlæg Udviklingsproces for frem7dens idrætshaller i Aabenraa Kommune 1. Oktober 2015 Kliplev Hallen Dagsorden 1. Nye konkurrencevilkår

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014 Budgetsamråd på Folkehjem Tirsdag d. 26. august 2014 Side 6 Side 9 Næste side: Muligheder, som menighedsrådene har Side 10 Udlændinge i sognene: Via www.menighedsraad.dk Til DAP (it-skrivebordet) Aabenraa

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

5: Befolkning, prognose og kapacitet

5: Befolkning, prognose og kapacitet 5: Befolkning, prognose og kapacitet På baggrund af det voksende behov for skolekapacitet på Amager, er det i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 besluttet, at der tilvejebringes 2 spor ved

Læs mere

Regnbuen Borgmestervej Christiansfeld. Marie Nielsens Børnehave Ny Allegade Haderslev. Grønnebakken Olufskær 17 Starup 6100 Haderslev

Regnbuen Borgmestervej Christiansfeld. Marie Nielsens Børnehave Ny Allegade Haderslev. Grønnebakken Olufskær 17 Starup 6100 Haderslev Vesterbjerggård Børnehave Lønnevej 5 A 4460 Snertinge Regnbuen Borgmestervej 3 6070 Christiansfeld Warteschule Børnehave Rabensvej 2 12604 14187 10210 Cathrine Asylets Folkebørnehave Allégade 6 Marie Nielsens

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur Kommuneplan 2009 Hovedstruktur Kommuneplan 2009 Aabenraa Kommune Hovedstruktur Maj 2010 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Oplag: 400 eksemplarer Tryk:Vizuel, Aabenraa 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt dagtilbud

Læs mere

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd.

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. Navn Den Tyske Efterskole Tinglev Løjt Kirkeby Skole Markusskolen Øse Efterskole Ansager Skole Broager Skole Egtved Skole Ødsted Skole Ågård Efterskole Juelsminde Skole Friskolen - Østerlund Kostskolen

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013. Aabenraa Kommune. Skoleområdet

Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013. Aabenraa Kommune. Skoleområdet Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013 Aabenraa Kommune Skoleområdet INDLEDNING... 3 SKOLERNES INDSATSOMRÅDER... 7 FAKTA OPLYSNINGER, (RAMMEBETINGELSER)... 13 OPFØLGNINGER... 26 VURDERING AF SKOLERNES

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

HMV Faktuelle forhold - Bilag til udvalgsmøde Børn og Familier 12. juni Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup

HMV Faktuelle forhold - Bilag til udvalgsmøde Børn og Familier 12. juni Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup Elevtal, udvikling og klasser Skoleåret 2011-12 (0.-6.kl.) (30.04.2012). Skolen/skoledistriktet har omtrent lige mange elever, der søger til

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose Albertslund Kommune 214 226 226 221 216 211 26 21 1996 1991 1986 1981 1976 1971 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose Albertslund Kommune 216 228 226 221 216 211 26 21 1996 1991 1986 1981 1976 6 12 18 24 3 36 42 48 54 6 66 72 78 84 9 1971-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

Nedenstående matrikler og ejendomme kan blive berørte af de beskrevne projekter i Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

Nedenstående matrikler og ejendomme kan blive berørte af de beskrevne projekter i Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune. H:\Kommuner\Aabenraa\1112983_Spildevandsplan2012-2016\1-Bygherremappe\09- Dokumentation\09a-Rapporter, notater mv\bilag5_19032014.docx BILAG 5 Dato: 19. marts 2014 Projektnavn: Spildevandsplan 2014-2017

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 20. STEPPING SKOLE Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Stepping Skole er en ældre landsbyskole hvortil der senere er foretaget

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud og skoler baggrundsmateriale. En helhedsplan for Børn og Uddannelse

Kvalitet i dagtilbud og skoler baggrundsmateriale. En helhedsplan for Børn og Uddannelse Kvalitet i dagtilbud og skoler baggrundsmateriale En helhedsplan for Børn og Uddannelse Indholdsfortegnelse Baggrundsmateriale... 3 Hvordan ser vi ud organisering af dagtilbud og skoler... 4 Dagtilbud...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. maj Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. maj Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. maj 2017. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere