Integreret miljø- og energiledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret miljø- og energiledelse"

Transkript

1 Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 1 INTRODUKTION BAGGRUND FORMÅL GENNEMFØRELSE ARBEJDSMETODE Erfaringsopsamling 9 2 KONVOLUTFABRIKKEN DANMARK A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE SYSTEM) INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET OPNÅEDE INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 15 3 NIELS MØLGAARD A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 22 4 SPECIALBRØD VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 26 5 FUGLEBJERG KISTEFABRIK VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 30 6 BAMBO PRODUKTION A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 37 7 ARVID NIELSSON VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM 40 3

4 7.3 INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 45 8 BPB GYPROC A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 52 9 UM-METALSTØBERI VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION BESKRIVELSE AF DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER SAPA PROFILER A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER FAXE KALK A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER DISKUSSION AF EKSEMPLERNE DE VALGTE VIRKSOMHEDER ÅRSAGEN TIL INDFØRELSE AF LEDELSESSYSTEMER ORGANISERING OMKOSTNINGER VED DRIFT OG ETABLERING BESPARELSER OG FORDELE ØVRIGE FORHOLD 86 4

5 Forord Nærværende projekt er en samling beskrivelser af virksomheder, der har integrerede miljø- og energiledelsessystemer. Eksemplerne er endvidere beskrevet i kort form i pjecen: Integreret miljø- og energiledelse, - hvad kan du opnå og hvordan! Eksemplerne er samlet med henblik på at give andre inspiration og viden om hvordan opbygger sådanne systemer, hvilke fordele man kan opnå og hvilken indsats det kræver. Eksemplerne er samlet af Teknologisk Institut af rådgivere indenfor Energi, Ledelse og Miljø. Virksomhedsbeskrivelserne er udarbejdet i foråret Nærværende rapport er redigeret af projektleder Kirsten Pommer. Projektet er finansieret af ELFOR, Miljøstyrelsen og Teknologisk Institut. 5

6 6

7 1 Introduktion 1.1 Baggrund I dag er der virksomheder, der har miljøledelse og som enten er ISO certificerede eller registreret under EMAS-forordningen. I størrelsesordnen 500 virksomheder har energiledelse. Det vides ikke hvor mange virksomheder, der i dag har et integreret system, men det skønnes at være i størrelsesordnen 50. Fra forskellig side har man fundet det væsentligt at formidle erfaringer og viden omkring kobling af ledelsessystemer til en bred kreds af rådgivere, formidlere og virksomheder for at flere virksomheder skal tage udfordringen op og opnå de fordele der ligger i integrerede systemer. Miljøstyrelsen ønskede at fremme viden og erfaringer fra miljø- og energiledelse og havde emnet med i prioriteringsplanen for renere produkter for 2002, hvor dette og andre lignende projekter blev sat i gang. Fra elsektorens side ønskede man indsatsen med fremme af energiledelse fortsat og udbygget. ELFOR gik derfor med til at støtte en formidling af viden om integrerede energi- og miljøledelsessystemer. Teknologisk Institut har gennem en årrække arbejdet som konsulenter indenfor miljø-, energi- og andre ledelsessystemer, - dels som enkeltstående systemer og dels som integrerede systemer. Denne viden lå spredt hos de enkelte konsulenter og man var interesseret i at samle og formidle denne viden. 1.2 Formål Projektet har til formål at samle erfaringer fra 11 virksomheder fra forskellige brancher, der de seneste år har arbejdet med integrering af miljø- og energiledelse. Målet har været at: Afdække de enkelte virksomheders erfaringer og resultater Vurdere effekten af integrerede systemer for virksomheder med forskelligt udgangspunkt Gennemføre en effektiv og målrettet formidling rettet mod virksomhedsgrupper, hvor energi er af betydning, primært med fokus på virksomheder med energistyring og/eller energiledelse. Den primære målgruppe for projektet er mindre og mellemstore danske virksomheder, der ønsker at gøre en systematisk indsats for at nedbringe miljøbelastningen fra deres aktiviteter, i form af nedbringelse af energiforbrug eller andre væsentlige miljøpåvirkninger. 7

8 Nærværende rapport omfatter den samlede dokumentation for projektet. Pjecen "Integreret miljø- og energiledelse, - hvad kan du opnå og hvordan!" er til brug for den primære formidling af projektets resultater. 1.3 Gennemførelse Projektet er gennemført i to dele, - erfaringsopsamling og formidling. Erfaringsopsamlingen og bearbejdning af denne er gennemført i perioden marts til august Formidlingen er gennemført i perioden september 2003 til februar Projektet er gennemført af Teknologisk Institut som hovedansvarlig og med bidrag fra eksterne konsulenter. I erfaringsopsamlingen har følgende medvirket ved gennemførelse af de enkelte virksomhedsbeskrivelser : Konvolutfabrikken Danmark Niels Mølgaard A/S Specialbrød Fuglebjerg Kistefabrik Bambo A/S Arvid Nielsson Gyproc UM-Metalstøberi A/S A/S Holmstrup Maskinfabrik Sapa Profiler A/S Faxe Kalk A/S Rikke Westergaard, Ledelse Per Edgar Jørgensen, Ledelse Lenneart Staal Olsen Kirsten Pommer, Miljø- og sundhedsvurderinger Lennart Staal Olsen Kirsten Pommer, Miljø- og sundhedsvurderinger Svend Erik Brødsgaard, Enervision Hans Andersen, Ventilation og Proces Svend Erik Brødsgaard, Enervision Hans Andersen, Ventilation og Proces Sten Olesen og Kirsten Pommer, Miljø- og sundhedsvurderinger Peter Stener, Ledelse Per Edgar Jørgensen, Ledelse Peter Welding, LokalEnergi Hans Andersen, Ventilation og Proces Bo Sonne Andersen, SEAS Hans Andersen, Ventilation og Proces Projektets formidling er gennemført af Hans Andersen og Kirsten Pommer. Der har ikke været nedsat en følgegruppe til projektet, men Miljøstyrelsens sagsbehandler Anette Christiansen er løbende blevet orienteret om projektets aktiviteter og fremdrift. 8

9 1.4 Arbejdsmetode Erfaringsopsamling Det var i projektet målet at samle viden fra de involverede virksomheder på en ensartet måde således at de enkelte beskrivelser på en rationel form kunne sammenlignes og bearbejdes. Det blev derfor valgt at opstille en fælles skabelon for alle beskrivelserne. Skabelonen skulle indeholde følgende elementer: - Kort beskrivelse af virksomheden og dens produktion. - Beskrivelse af det aktuelle system, herunder politik og organisationsdiagram. - Beskrivelse af integrationsprocessen, herunder hvem der initierede den, hvorfor det nye system samt ressourceforbrug. - Beskrivelse af fordele ved det opnåede integrerede system, internt i form af forenkling af administrative rutiner, dataudnyttelse, konkret nedsættelse af energiforbrug og andre miljøpåvirkninger. - Ændringer eksternt i form af andre kommunikationsformer. - Økonomiske konsekvenser internt og eksternt, omkostninger, markedsfordele m.v. Skabelonen blev opstillet og afprøvet inden brug. Virksomhedsbeskrivelserne i kapitel 2 til 12 følger denne skabelon 9

10 10

11 2 Konvolutfabrikken Danmark A/S Denne beskrivelse er udarbejdet af Rikke Westergaard, Teknologisk Institut i samarbejde med virksomheden. 2.1 Virksomheden og dens produktion 1.1 Virksomhedens navn Konvolutfabrikken Danmark Adresse Buddingevej 306, 2860 Søborg Kontaktperson Martin Kielsgaard 1.2 Virksomhedens størrelse 121 ansatte, heraf er: - ca. 70 funktionærer - ca timelønnet. Omsætningen er mio. kr. i år 2002 for National (koncernen). Omsætningen for Konvolutfabrikken Danmark er 135 mio. kr. for Konvolutfabrikken Danmark er en del af holdingselskabet National (Danmark). Nationals aktiviteter er koncentreret om tre forretningsområder: Lettershop aktiviteter (Lettershopgruppen) Konvolutter og konvoluttryk (Konvolutfabrikken Danmark) Grafiske løsninger tryksager og blanketter (WJ Christensen). 1.3 Produkter Produkter: Konvolutfabrikkens primære produkt er fremstilling af standard og specialkonvolutter. Udvalget er større end 200 varianter inden for konvolutter og postemballager. Fabrikken arbejder primært med svanemærket papir f.eks. Postillon, Freja, Saga og Cylus. Desuden produceres Tri-pak og bobleposer Markedet: Virksomhedens marked er primært det danske markedet. Markedsandelen anslås til 35%, hvilket svarer til at virksomheden betjener ca kunder. 1.4 Væsentlige miljøpåvirkninger De væsentligste miljøforhold er: Produktion af konvolutter: Produktion af konvolutter på ark- og rullemaskiner Afvaskning af trykfarve Afvaskning af lim og latex Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald Transport af råvarer og færdigvarer Trykkerier: Fremkaldelse af film Fremkaldelse af plader Produktion af trykte konvolutter Afvaskning af trykfarver Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald Transport af råvarer og færdigvarer 1.5 Miljøgodkendelse Virksomheden er ikke en listevirksomhed, men en anmeldelsespligtig virksomhed. Ændringer i produktionen og udledning af spildevand skal godkendes af kommunen. 11

12 1.6 Miljøledelse Certificeret efter ISO Har været certificeret i 3 år Arbejder efter ISO 9001, men er ikke certificeret. 1.7 Energiledelse Energiledelse er indbygget i miljøledelsessystemet. Der findes ikke et separat energiledelsessystem. 2.2 Det aktuelle (integrerede system) 2.1 Systemets omfang Miljøledelsessystemet dækker hele konvolutfabrikken. Systemet omfatter primært miljø. I begrebet miljø indgår energiområdet. Elementer fra arbejdsmiljø indgår ligeledes i systemet. 2.2 Politik Virksomheden har en fælles politik inden for miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsområdet. Miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetspolitik Konvolutfabrikken Danmark A/S er et privat dansk ejet selskab i koncernen National Industri A/S. Virksomheden producerer, trykker og markedsfører konvolutter. Det er Konvolutfabrikken Danmarks politik at arbejde i overensstemmelse med alle gældende love, regulativer og interne regler indenfor miljø og arbejdsmiljø. Det er vores politik, at vi vil arbejde aktivt for løbende at forbedre vores miljø- og arbejdsmiljøindsats ved at opstille mål, som rækker længere end overholdelse af miljø og arbejdsmiljølovgivningen, for derigennem at kunne fremstå som en innovativ kompetent og attraktiv samarbejdspartner. Det er vores miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetspolitik at imødekomme vores interessenters krav og forventninger ikke blot til produkterne, men til alle områder, hvor konvolutfabrikken har en væsentlig påvirkning og indflydelse. Vi vil hele tiden følge nøje med i nye og bedre teknologier samt i markedsudviklingen for derved at forsøge at være på forkant med udviklingen i alle faser til gavn for både vore kunder, miljøet og os selv. Opretholdelse af vores ledelsessystemer skal garantere, at der etableres præcise målsætninger, der gør os i stand til at implementere, gennemføre og kontrollere vores løbende forbedringer. Konvolutfabrikken Danmark skal sikre et trygt arbejdsmiljø for sine ansatte, skabe den rette miljøprofil overfor sine interessenter og samtidig opfylde kundernes krav med et fejlfrit produkt til den aftalte tid. 2.3 Formål med systemet De vigtigste argumenter er følgende: - Øge konkurrencedygtigheden - Øge markedsandelen - Opnå driftsbesparelser - Øge miljøbevidsthed i virksomheden - Sikre at miljø indgår i virksomhedens image 12

13 2.4 Organisation og ansvar National Industri Johannes Madsens Mygdal Adm. Direktør WJC Direktør Konvolutfabrikken Danmark Henrik Bo Mathiesen Direktør Lettershop Direktør Miljø- og Kvalitetschef Martin Kielsgaard Salg og marketing Carsten Seersholm Salgsdirektør Produktion Konvolut Preben Walther Produktionschef Trykkeri Øst Jan Dupont Direktør Trykkeri vest Frank Rasmussen Direktør Økonomi og administration Henrik Starup Økonomichef Konvolutfabrikken Danmark har beskrevet ansvar og beføjelser i deres håndbog. Nedenfor er de væsentlige ansvar og beføjelser gengivet. Direktøren Direktøren har det overordnede ansvar for at udvikle og tilpasse organisationen og at sikre, at de nødvendige personalemæssige og udstyrsmæssige ressourcer er til stede således, at de besluttede miljøaktiviteter kan gennemføres på tilfredsstillende vis. Det er direktørens opgave løbende at overvåge, at de valgte produktionsprocesser er tilstrækkeligt verificerede, således at de besluttede miljømål kan opnås. Salgsdirektøren Salgsdirektøren er over for ledelsen ansvarlig for, at virksomhedens produkter og øvrige ydelser markedsføres i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik. I sin egenskab af chef for marketing er det tillige hans/hendes ansvar, at markedsføringen af produkterne ikke er af en sådan karakter, at kunderne bibringes urealistiske forestillinger om produktets egenskaber og pålidelighed. I sin egenskab af chef for marketing er det tillige hans/hendes opgave at medvirke til, at relevante tilbagemeldinger fra markedet tilflyder den øvrige ledelse. Produktionschefen Produktionschefen er over for ledelsen ansvarlig for, at virksomhedens konvolutproduktion sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik. Produktionschefen er ansvarlig for at sikre, at den nødvendige produktionskapacitet er til stede, således at produktionen udføres under hensynstagen til myndighedernes krav. Direktørerne for trykkerierne Direktørerne for trykkerierne er over for ledelsen ansvarlige for, at virksomhedens produkt af off-settryk sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik. Direktørerne er ansvarlige for at sikre, at den nødvendige produktionskapacitet er til stede, således at produktionen udføres under hensynstagen til myndigheders krav. Miljø- og kvalitetschef Miljø- og kvalitetschefen er over for ledelsen ansvarlig for, at virksomhedens miljøledelsessystem er i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik samt overholder kravene i DS/EN ISO 14001:1996, Vedkommende har opfølgnings- og rapporteringspligt over for den 13

14 2.5 Løbende forbedringer Forslag indsamles fra: øvrige ledelse. Miljø- og kvalitetschefen referer til direktøren. Miljø- og kvalitetschefen har beføjelser til at holde leverancer tilbage, hvis disse skønnes behæftet med fejl, sådanne afgørelser kan kun omstødes af direktøren. I sin egenskab af Miljø- og kvalitetschef er det hans/hendes opgave på baggrund af interne audit, statistisk materiale samt tilbagemeldinger fra kunder løbende at overvåge, hvorvidt miljøledelsesaktiviteterne fungerer efter hensigten. Endvidere er der i håndbogen beskrevet ansvar og beføjelser for: Operatører og Ledelsens repræsentant - kundehenvendelser, - sælgere (dialog med kunder), - indkøbere, - afvigelsesrapportering (medarbejdere), - ugentlige produktionsmøder. Alt foregår i en meget åben dialog. Prioritering foretages ved vurdering af indkomne forslag, udfra lovkrav, miljø-, kvalitets- og arbejdsmiljømæssige gevinster samt økonomiske udgifter forbundet hermed. 2.3 Integrationsprocessen 3.1 Hvem initierede det første system? 3.2 Ressourceforbruget ved indførelse af det første system Miljø og Energi blev gennemført samtidig af ledelsen. Det gjorde ledelsen. Følgende er et overslag over ressourceforbruget ved indførelse af miljøledelse i virksomheden: Udarbejdelse: - Miljøchef ca kr. - Medarbejder ca kr. Undervisning á 4 timer: - 50 funktionærer ca kr timelønnede ca kr. I alt ca kr. Desuden fik virksomheden tilskud fra den grønne jobpulje på ca kr. Processen tog ca. 1 år. 3.3 Hvad var de direkte/indirekte gevinster ved indførelse af det første system 3.4 Hvem initierede implementering af det andet system? Følgende direkte/indirekte gevinster er opnået ved indførelse af miljøledelse, hvor energi er indbygget: Der er i samme periode registreret en gennemsnitlig salgsforøgelse på ca. 5-10%, - effekt kan dog ikke måles som en direkte årsag til indførelse af miljø- og energiledelse. Miljøarbejdet har gjort at holdningen i firmaet er blevet lidt mere positiv. Sortering af papir (ca kr. pr. år.) Spritfarver udskiftet med vand, hvilket har medført at de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold er forbedret og kvalitetsniveauet hævet. Indførte energitiltag har medført besparelser på kr./år. Endvidere er der opnået energibesparelser ved ændringen af holdninger vedr. energiforbrug på ca. 1%. Reduceret gasforbrug i form af anvendelse af overskudsvarme og effektivisering af styringen. Reduktionen er på ca. 20% svarende til ca kr./år Miljø- og energi blev indført samtidig 14

15 3.5 Er dette 2. system integreret i det første system. 3.6 Hvad var ressourceforbruget ved indførelse af det 2. system 3.7 Gevinster ved etablering af det integrerede system Se under første system Se under første system Se under første system 2.4 Fordele ved det opnåede integrerede system 4.1 Administrative fordele Konvolutfabrikkens systemer har hele tiden været integreret. Kvalitets- og miljøchefen mener, at det er en klar fordel at integrere systemerne. Besparelser inden for vedligeholdelse af systemet kan opnås, idet det oftest er den samme person, der administrer systemerne. Endvidere er der mange sammenfaldende procedurer, hvilket med fordel kan sammenlægges. Rapportering kan endvidere lettes betydeligt, idet der ikke skal foretages to rapporteringer med kun en. Endvidere kan resultaterne lettere sammenholdes. Medarbejderne har også lettere ved at håndtere et system frem for to. Afslutningsvis skal det bemærkes, at virksomheden har haft gode erfaringer med at lægge systemet på intranettet. 4.2 Konkrete forbedringer Der er opnået betydelige besparelser, se direkte/indirekte gevinster, - punkt Øvrige forbedringer Ingen bemærkninger 2.5 Kommunikationsformer 5.1 Er der sket ændringer? Systemerne har hele tiden været integreret. Kvalitets- og miljøchefen mener, at det er lettere at kommunikere om miljø og energi, hvis der foreligger et system, idet systemet sikrer en struktureret miljø- og energiindsats. 5.2 Hvad har det betydet? Der er skabt åbenhed omkring miljø og energi. Punkterne er optaget på driftsmødet. 5.3 Har der været en Forespørgsler kommer primært fra offentlige kunder, der ønsker oplysninger om miljø- og energi. efterspørgsel på oplysninger om miljø og energi? stik). Virksomheden rapporterer endvidere til kommunen, og staten (stat i- 5.4 Andet 2.6 Økonomiske konsekvenser 6.1 Konsekvenser internt - Der er opnået driftsbesparelser på over ½ mio. kr. pr. år 6.2 Konsekvenser eksternt Der er ingen. 6.3 Markedsfordele? Der er i samme periode registreret en gennemsnitlig salgsforøgelse på ca. 5-10%, - effekt kan dog ikke måles som en direkte årsag til indførelse af miljø- og energiledelse. 15

16 16

17 3 Niels Mølgaard A/S Denne beskrivelse er udarbejdet af Per Edgar Jørgensen, Teknologisk Institut i samarbejde med virksomheden. 3.1 Virksomheden og dens produktion 1.1Virksomhedens navn Adresse Kontaktperson 1.2 Virksomhedens størrelse Niels Mølgaard A/S Vester Ringgade 33B Box Århus C Telefon Peter Grausen Antal ansatte 30, 8 funktionærer og 22 timelønnede Omsætning i 2001/02: kr. Virksomhedsbeskrivelse NIELS MØLGAARD A/S blev etableret i 1984 som en lokal VVSinstallatør- blikkenslager- og servicevirksomhed. I 1993 blev der etableret en afdeling for projektering og udførelse af ventilationsanlæg. Reparations- og serviceopgaver er stadig en af virksomhedens hjørnesten. Virksomheden er i dag veletableret i egne lokaler og er i en god udvikling. Vi beskæftiger ca. 30 medarbejdere og råder over 25 servicevogne, hvoraf en del indgår i døgnservice. 1.3 Produkter Virksomhedens hovedaktivitet er at rådgive, projekterer og gennemføre vvs og ventilationsentrepriser samt at tilbyde energivurdering. Virksomheden henvender sig primært til industri, erhverv, boligforeninger samt private boliger og offentlige institutioner. Firmaet påtager sig såvel fag- som totalentrepriser i alle størrelser inden for vvs-, gas-, blikkenslager- og ventilationsarbejde. Inden for forretningsområderne ydes servicevirksomhed med døgnservice. Kvalitetsplaner anvendes på alle større entrepriser. Størrelsen af disse fastlægges af adm. Direktør Niels Mølgaard og vil være gældende for entrepriser større end dkr og opgaver, hvor der stilles krav dertil. Miljøstyringen gælder alle entrepriser. 1.4 Væsentlige miljøforhold Tungmetaller, Kemikalier, Energiforbrug, Affald, Støj, Støv, Rådgivning om energirigtige løsninger 1.5 Miljøgodkendelse Skal ikke have miljøgodkendelse 1.6 Miljøledelse Virksomheden har opbygget et ledelsessystem der omfatter ISO 9001:2000 Kvalitetsstyring ISO Miljøledelse Gasreglement DGP Energiledelse Del af ISO

18 3.2 Det aktuelle (integrerede) system 2.1 Systemets omfang Systemet omfatter kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø og gasreglementet for hele virksomheden 2.2 Politik NIELS MØLGAARD A/S skal fremstå som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner inden for VVS-, blik og ventilationsinstallationer, der overholder indgåede aftaler, herunder indfrier de forventninger, der er skabt hos kunderne gennem brochurer og tilbud samt de krav, der er angivet og accepteret i konkrete ordrer og kontrakter. Virksomhedens aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening af det ydre miljø, med det mindste forbrug af ressourcer, hjælpestoffer og ved at gennemføre installationer der er så miljørigtige som muligt. NIELS MØLGAARD A/S forpligter sig til at overholde gældende love og herudover: At være kendetegnet ved en høj grad af leveringssikkerhed At arbejde udført af NIELS MØLGAARD A/S fremstår ensartet og opfattes som værende af miljørigtige og af høj kvalitet At skabe et kundeforhold, der på gensidig vis er udbytterigt, langsigtet og positivt, og kvaliteten sikres gennem en god og for kunden tilfredsstillende kvalitet er et afgørende konkurrenceparameter for virksomheden. At ledende medarbejder og nøglepersoner har pligt til at holde sig á jour med den teknologiske udvikling inden for deres arbejdsområde. At gennemføre dokumenteret miljøstyring af byggesager, når dette er krævet af kunden og når det i øvrigt findes relevant. At arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild i forbindelse med nyanskaffelser af materiel vi vil vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed. At gennemføre løbende synlige forbedringer af vore miljøpåvirkninger og forebygge forurening. At inddrage medarbejderne i miljøarbejdet og orientere om virksomhedens hensigter på miljøområdet og den enkelte medarbejders rolle i kvalitetsstyringssystemet. At vedligeholde og forbedre et kvalitetsstyringssystem, som til en hver tid mindst modsvarer kravene i ISO 9001 kvalitetsstandarden, ISO miljøledelsesstandarden og gasreglement DGP 1394 og de krav der stilles i branchen. At offentliggøre miljøpolitikken og vore væsentlige miljøaspekter på vor hjemmeside. 2.3 Formål med systemet Det er NIELS MØLGAARD A/S s generelle holdning, at kvalitetsstyringssystemet skal mindst leve op til kravene i DS/EN ISO 9002 og i DS/EN ISO Derudover er der fastlagt nogle supplerende holdninger, som den administrerende direktør er ansvarlig for at vedligeholde og kommunikere. De er udtryk for de holdninger, der skal understøtte vores politik om at være en troværdig virksomhed. Vi vil derfor altid have fokus på følgende holdningsområder: Kunder, medarbejdere, arbejdsudførelse, leverandører, miljø- og kval i- tetsstyring, kundekontakt. Kunder: vi vil efter behov informere og rådgive om vore muligheder vi vil orientere vore kunder om de miljømæssige konsekvenser ved vore løsninger vi vil indgå realistiske aftaler og informere om forhold, der har indflydelse herpå. 18

19 Medarbejdere: skal vide hvad virksomheden står for skal kende kravene til de opgaver de udfører skal kende deres rolle i miljøstyringen skal reagere ved konstatering af afvigelser i forhold til kravene skal være i besiddelse af nødvendige kvalifikationer skal informeres om forhold, der har indflydelse på virksomhedens succes Arbejdsudførelse: udstyr til arbejdsudførelse og kontrol skal udvikles og vedligeholdes for at være i overensstemmelse med det vi tilbyder vore kunder skal være i overensstemmelse med vor miljøpolitik krav til arbejdsudførelse og kontrol er entydigt fastlagt i specifikationer arbejdsudførelse og kontrol skal integreres mest muligt Leverandører: vi vil primært anvende leverandører, der kan understøtte vores kvalitetsog miljøpolitik vi vil stille krav til og følge op på leverandørernes præstationer både kvalitets- som miljømæssigt Miljø- kvalitetsstyring: skal være et middel til at binde holdningsområderne sammen skal sikre, at ansvarsfordeling er entydig skal sikre entydighed og aktualitet i vores dokumentation skal sikre, at afvigelser og problemer findes og forfølges skal sikre, at fastlagte metoder systematisk efterprøves skal sikre, at registreringer og erfaringer anvendes til forbedringer Kundekontakt og henvendelser fra interessenter: Alle relevante henvendelser fra kunder og andre interessenter skal behandles hurtigt og med størst mulig imødekommelse af interessentens ønsker. Ved reklamationer skal kundens henvendelse besvares med et forslag til løsning af problemet inden 5 arbejdsdage fra modtagelse af reklamationen. 2.4 Organisation og ansvar Direktør Markedsføring Ekstern assistan- Serviceleder Projektleder(e) Administration Bogholderi Arkiver Kvalitetsansvarlig Ventilation/ VVS - GAS Pladsleder(e) Montører Ansvar og kompetence Direktør Er ansvarlig for generel ledelse, produktudvikling og salg samt overordnet koordinering af ressourcer og projekter, samt at de gennemførte projekter lever op til myndighedsbestemmelserne. Markedsføring Er ansvarlig for markedsføring og opfølgning på markedsføringsplan, salgsmateriale og opsøgende salgsarbejde. 19

20 Administration/Bogholderi Er ansvarlig for bogholderi, debitorstyring, fakturering, korrespondance, telefonbetjening, sekretæropgaver og generel administration, arkivering og økonomiopgaver. Ekstern assistance Er alle eksterne ydelser og indkøb fra underentreprenør. Kvalitetsansvarlig Er ansvarlig for alle miljø- og kvalitetsanliggender, auditering, igangsætning af løbende forbedringer, udvikling m.v. Den kvalitetsansvarlige er ledelsens repræsentant i kvalitets og miljøspørgsmål og skal: Sikre at kvalitetsstyringssystemets processer er etablerede og vedligeholdes Rapporterer til topledelsen om systemernes resultater og behov for forbedringer Udbrede bevidstheden om kundekrav og miljøhensyn i hele organisat i- onen Samarbejde med det certificerende organ vedr. ledelsessystemerne. Serviceleder Er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af serviceopgaver. Herunder tilbud, koordinering og planlægning af montørernes arbejdsopgaver samt klargøring Projektleder Er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af projekt- og entrepriseopgaver. Kalkulation og ordrebehandling. Herunder planlægning, vurdering af ressourcer, materialeindkøb, Bemanding og tilsyn samt entreprisens gennemførelse på aftalt tid og til aftalt pris og kvalitet, fra kalkulation til ordre og endelig aflevering. Projektleder er ligeledes ansvarlig for kvalitetsstyring/-sikring, anmeldelser til myndigheder o. lign., økonomistyring og fakturering samt efterkalkulation. Ventilation / VVS / GAS Er ansvarlig for tilbud og detailprojektering herunder planlægning af ordreprojekter samt backup og assistance på projektleders/entrepriseleders arbejdsopgaver. Pladsleder Er ansvarlig overfor projektleder og i KS-anliggende for gældende projektmateriale og materiale- og varehåndtering på den pågældende arbejdsplads. Montører arbejder under pladslederens anvisninger. Montører er ansvarlig kvalitetsmæssigt. Projektleder Er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af projekt- og entrepriseopgaver. Kalkulation og ordrebehandling. Herunder planlægning, vurdering af ressourcer, materialeindkøb, Bemanding og tilsyn samt entreprisens gennemførelse på aftalt tid og til aftalt pris og kvalitet, fra kalkulation til ordre og endelig aflevering. Projektleder er ligeledes ansvarlig for kvalitetsstyring/-sikring, anmeldelser til myndigheder o. lign., økonomistyring og fakturering samt efterkalkulation. Ventilation / VVS / GAS Er ansvarlig for tilbud og detailprojektering herunder planlægning af ordreprojekter samt backup og assistance på projektleders/entrepriseleders arbejdsopgaver. Pladsleder Er ansvarlig overfor projektleder og i KS-anliggende for gældende projektmateriale og materiale- og varehåndtering på den pågældende 20

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S for Olet Industrigummi A/S Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse... 2 2. Ledelsessystemets formål og omfang... 3 3. Kvalitets- miljø og arbejdsmiljøpolitik... 4 4. Målsætning... 5 5. Ledelsessystemets

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2016 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2017 I 2010 blev Center for Miljø og Energis ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2016 blev Center for Miljø og Energi

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Miljødeklaration Juni 2015 1

Miljødeklaration Juni 2015 1 Miljødeklaration 1 Holmris Holmris produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. Med vores møbler ønsker

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Trafiksikkerhed i Virksomheden

Trafiksikkerhed i Virksomheden Trafiksikkerhed i Virksomheden 2009 Recertificering senest feb. 2010 Trafiksikkerhed i Virksomheden 1. Virksomhedsdata Virksomhedsnavn: Trafiksikkerhedsansvarlig: Vamdrup Specialtransport ApS Jørgen Egeskov

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika.

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika. Firmaprofil (CVR: 30564294) er et 100 procent dansk ejet firma med opstart i 2007 og udspringer af Nørresundby VVS, hvor VVS installatør Lars Christensen igennem mere end 25 år har haft fokus på energioptimering.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed?

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed? Forventninger og forhåbninger bliver det lettere at være en lille virksomhed? Lidt miljøhistorie. Bagsværd Jernhandel A/S er en familieejet og drevet virksomhed, som blev etableret af min farfar, Oliver

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Et navn der forpligter

Et navn der forpligter Organisationsmanual Et navn der forpligter Kvalitet Service opstod efter en fusion mellem de to servicevirksomheder A-Z byg og Clean Dejavu i 2007. Begge virksomheder havde gennem årene opbygget en betydelig

Læs mere