Integreret miljø- og energiledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret miljø- og energiledelse"

Transkript

1 Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 1 INTRODUKTION BAGGRUND FORMÅL GENNEMFØRELSE ARBEJDSMETODE Erfaringsopsamling 9 2 KONVOLUTFABRIKKEN DANMARK A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE SYSTEM) INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET OPNÅEDE INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 15 3 NIELS MØLGAARD A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 22 4 SPECIALBRØD VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 26 5 FUGLEBJERG KISTEFABRIK VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 30 6 BAMBO PRODUKTION A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 37 7 ARVID NIELSSON VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM 40 3

4 7.3 INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 45 8 BPB GYPROC A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER 52 9 UM-METALSTØBERI VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER A/S HOLMSTRUP MASKINFABRIK VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION BESKRIVELSE AF DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER SAPA PROFILER A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER FAXE KALK A/S VIRKSOMHEDEN OG DENS PRODUKTION DET AKTUELLE (INTEGREREDE) SYSTEM INTEGRATIONSPROCESSEN FORDELE VED DET INTEGREREDE SYSTEM KOMMUNIKATIONSFORMER ØKONOMISKE KONSEKVENSER DISKUSSION AF EKSEMPLERNE DE VALGTE VIRKSOMHEDER ÅRSAGEN TIL INDFØRELSE AF LEDELSESSYSTEMER ORGANISERING OMKOSTNINGER VED DRIFT OG ETABLERING BESPARELSER OG FORDELE ØVRIGE FORHOLD 86 4

5 Forord Nærværende projekt er en samling beskrivelser af virksomheder, der har integrerede miljø- og energiledelsessystemer. Eksemplerne er endvidere beskrevet i kort form i pjecen: Integreret miljø- og energiledelse, - hvad kan du opnå og hvordan! Eksemplerne er samlet med henblik på at give andre inspiration og viden om hvordan opbygger sådanne systemer, hvilke fordele man kan opnå og hvilken indsats det kræver. Eksemplerne er samlet af Teknologisk Institut af rådgivere indenfor Energi, Ledelse og Miljø. Virksomhedsbeskrivelserne er udarbejdet i foråret Nærværende rapport er redigeret af projektleder Kirsten Pommer. Projektet er finansieret af ELFOR, Miljøstyrelsen og Teknologisk Institut. 5

6 6

7 1 Introduktion 1.1 Baggrund I dag er der virksomheder, der har miljøledelse og som enten er ISO certificerede eller registreret under EMAS-forordningen. I størrelsesordnen 500 virksomheder har energiledelse. Det vides ikke hvor mange virksomheder, der i dag har et integreret system, men det skønnes at være i størrelsesordnen 50. Fra forskellig side har man fundet det væsentligt at formidle erfaringer og viden omkring kobling af ledelsessystemer til en bred kreds af rådgivere, formidlere og virksomheder for at flere virksomheder skal tage udfordringen op og opnå de fordele der ligger i integrerede systemer. Miljøstyrelsen ønskede at fremme viden og erfaringer fra miljø- og energiledelse og havde emnet med i prioriteringsplanen for renere produkter for 2002, hvor dette og andre lignende projekter blev sat i gang. Fra elsektorens side ønskede man indsatsen med fremme af energiledelse fortsat og udbygget. ELFOR gik derfor med til at støtte en formidling af viden om integrerede energi- og miljøledelsessystemer. Teknologisk Institut har gennem en årrække arbejdet som konsulenter indenfor miljø-, energi- og andre ledelsessystemer, - dels som enkeltstående systemer og dels som integrerede systemer. Denne viden lå spredt hos de enkelte konsulenter og man var interesseret i at samle og formidle denne viden. 1.2 Formål Projektet har til formål at samle erfaringer fra 11 virksomheder fra forskellige brancher, der de seneste år har arbejdet med integrering af miljø- og energiledelse. Målet har været at: Afdække de enkelte virksomheders erfaringer og resultater Vurdere effekten af integrerede systemer for virksomheder med forskelligt udgangspunkt Gennemføre en effektiv og målrettet formidling rettet mod virksomhedsgrupper, hvor energi er af betydning, primært med fokus på virksomheder med energistyring og/eller energiledelse. Den primære målgruppe for projektet er mindre og mellemstore danske virksomheder, der ønsker at gøre en systematisk indsats for at nedbringe miljøbelastningen fra deres aktiviteter, i form af nedbringelse af energiforbrug eller andre væsentlige miljøpåvirkninger. 7

8 Nærværende rapport omfatter den samlede dokumentation for projektet. Pjecen "Integreret miljø- og energiledelse, - hvad kan du opnå og hvordan!" er til brug for den primære formidling af projektets resultater. 1.3 Gennemførelse Projektet er gennemført i to dele, - erfaringsopsamling og formidling. Erfaringsopsamlingen og bearbejdning af denne er gennemført i perioden marts til august Formidlingen er gennemført i perioden september 2003 til februar Projektet er gennemført af Teknologisk Institut som hovedansvarlig og med bidrag fra eksterne konsulenter. I erfaringsopsamlingen har følgende medvirket ved gennemførelse af de enkelte virksomhedsbeskrivelser : Konvolutfabrikken Danmark Niels Mølgaard A/S Specialbrød Fuglebjerg Kistefabrik Bambo A/S Arvid Nielsson Gyproc UM-Metalstøberi A/S A/S Holmstrup Maskinfabrik Sapa Profiler A/S Faxe Kalk A/S Rikke Westergaard, Ledelse Per Edgar Jørgensen, Ledelse Lenneart Staal Olsen Kirsten Pommer, Miljø- og sundhedsvurderinger Lennart Staal Olsen Kirsten Pommer, Miljø- og sundhedsvurderinger Svend Erik Brødsgaard, Enervision Hans Andersen, Ventilation og Proces Svend Erik Brødsgaard, Enervision Hans Andersen, Ventilation og Proces Sten Olesen og Kirsten Pommer, Miljø- og sundhedsvurderinger Peter Stener, Ledelse Per Edgar Jørgensen, Ledelse Peter Welding, LokalEnergi Hans Andersen, Ventilation og Proces Bo Sonne Andersen, SEAS Hans Andersen, Ventilation og Proces Projektets formidling er gennemført af Hans Andersen og Kirsten Pommer. Der har ikke været nedsat en følgegruppe til projektet, men Miljøstyrelsens sagsbehandler Anette Christiansen er løbende blevet orienteret om projektets aktiviteter og fremdrift. 8

9 1.4 Arbejdsmetode Erfaringsopsamling Det var i projektet målet at samle viden fra de involverede virksomheder på en ensartet måde således at de enkelte beskrivelser på en rationel form kunne sammenlignes og bearbejdes. Det blev derfor valgt at opstille en fælles skabelon for alle beskrivelserne. Skabelonen skulle indeholde følgende elementer: - Kort beskrivelse af virksomheden og dens produktion. - Beskrivelse af det aktuelle system, herunder politik og organisationsdiagram. - Beskrivelse af integrationsprocessen, herunder hvem der initierede den, hvorfor det nye system samt ressourceforbrug. - Beskrivelse af fordele ved det opnåede integrerede system, internt i form af forenkling af administrative rutiner, dataudnyttelse, konkret nedsættelse af energiforbrug og andre miljøpåvirkninger. - Ændringer eksternt i form af andre kommunikationsformer. - Økonomiske konsekvenser internt og eksternt, omkostninger, markedsfordele m.v. Skabelonen blev opstillet og afprøvet inden brug. Virksomhedsbeskrivelserne i kapitel 2 til 12 følger denne skabelon 9

10 10

11 2 Konvolutfabrikken Danmark A/S Denne beskrivelse er udarbejdet af Rikke Westergaard, Teknologisk Institut i samarbejde med virksomheden. 2.1 Virksomheden og dens produktion 1.1 Virksomhedens navn Konvolutfabrikken Danmark Adresse Buddingevej 306, 2860 Søborg Kontaktperson Martin Kielsgaard 1.2 Virksomhedens størrelse 121 ansatte, heraf er: - ca. 70 funktionærer - ca timelønnet. Omsætningen er mio. kr. i år 2002 for National (koncernen). Omsætningen for Konvolutfabrikken Danmark er 135 mio. kr. for Konvolutfabrikken Danmark er en del af holdingselskabet National (Danmark). Nationals aktiviteter er koncentreret om tre forretningsområder: Lettershop aktiviteter (Lettershopgruppen) Konvolutter og konvoluttryk (Konvolutfabrikken Danmark) Grafiske løsninger tryksager og blanketter (WJ Christensen). 1.3 Produkter Produkter: Konvolutfabrikkens primære produkt er fremstilling af standard og specialkonvolutter. Udvalget er større end 200 varianter inden for konvolutter og postemballager. Fabrikken arbejder primært med svanemærket papir f.eks. Postillon, Freja, Saga og Cylus. Desuden produceres Tri-pak og bobleposer Markedet: Virksomhedens marked er primært det danske markedet. Markedsandelen anslås til 35%, hvilket svarer til at virksomheden betjener ca kunder. 1.4 Væsentlige miljøpåvirkninger De væsentligste miljøforhold er: Produktion af konvolutter: Produktion af konvolutter på ark- og rullemaskiner Afvaskning af trykfarve Afvaskning af lim og latex Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald Transport af råvarer og færdigvarer Trykkerier: Fremkaldelse af film Fremkaldelse af plader Produktion af trykte konvolutter Afvaskning af trykfarver Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald Transport af råvarer og færdigvarer 1.5 Miljøgodkendelse Virksomheden er ikke en listevirksomhed, men en anmeldelsespligtig virksomhed. Ændringer i produktionen og udledning af spildevand skal godkendes af kommunen. 11

12 1.6 Miljøledelse Certificeret efter ISO Har været certificeret i 3 år Arbejder efter ISO 9001, men er ikke certificeret. 1.7 Energiledelse Energiledelse er indbygget i miljøledelsessystemet. Der findes ikke et separat energiledelsessystem. 2.2 Det aktuelle (integrerede system) 2.1 Systemets omfang Miljøledelsessystemet dækker hele konvolutfabrikken. Systemet omfatter primært miljø. I begrebet miljø indgår energiområdet. Elementer fra arbejdsmiljø indgår ligeledes i systemet. 2.2 Politik Virksomheden har en fælles politik inden for miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsområdet. Miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetspolitik Konvolutfabrikken Danmark A/S er et privat dansk ejet selskab i koncernen National Industri A/S. Virksomheden producerer, trykker og markedsfører konvolutter. Det er Konvolutfabrikken Danmarks politik at arbejde i overensstemmelse med alle gældende love, regulativer og interne regler indenfor miljø og arbejdsmiljø. Det er vores politik, at vi vil arbejde aktivt for løbende at forbedre vores miljø- og arbejdsmiljøindsats ved at opstille mål, som rækker længere end overholdelse af miljø og arbejdsmiljølovgivningen, for derigennem at kunne fremstå som en innovativ kompetent og attraktiv samarbejdspartner. Det er vores miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetspolitik at imødekomme vores interessenters krav og forventninger ikke blot til produkterne, men til alle områder, hvor konvolutfabrikken har en væsentlig påvirkning og indflydelse. Vi vil hele tiden følge nøje med i nye og bedre teknologier samt i markedsudviklingen for derved at forsøge at være på forkant med udviklingen i alle faser til gavn for både vore kunder, miljøet og os selv. Opretholdelse af vores ledelsessystemer skal garantere, at der etableres præcise målsætninger, der gør os i stand til at implementere, gennemføre og kontrollere vores løbende forbedringer. Konvolutfabrikken Danmark skal sikre et trygt arbejdsmiljø for sine ansatte, skabe den rette miljøprofil overfor sine interessenter og samtidig opfylde kundernes krav med et fejlfrit produkt til den aftalte tid. 2.3 Formål med systemet De vigtigste argumenter er følgende: - Øge konkurrencedygtigheden - Øge markedsandelen - Opnå driftsbesparelser - Øge miljøbevidsthed i virksomheden - Sikre at miljø indgår i virksomhedens image 12

13 2.4 Organisation og ansvar National Industri Johannes Madsens Mygdal Adm. Direktør WJC Direktør Konvolutfabrikken Danmark Henrik Bo Mathiesen Direktør Lettershop Direktør Miljø- og Kvalitetschef Martin Kielsgaard Salg og marketing Carsten Seersholm Salgsdirektør Produktion Konvolut Preben Walther Produktionschef Trykkeri Øst Jan Dupont Direktør Trykkeri vest Frank Rasmussen Direktør Økonomi og administration Henrik Starup Økonomichef Konvolutfabrikken Danmark har beskrevet ansvar og beføjelser i deres håndbog. Nedenfor er de væsentlige ansvar og beføjelser gengivet. Direktøren Direktøren har det overordnede ansvar for at udvikle og tilpasse organisationen og at sikre, at de nødvendige personalemæssige og udstyrsmæssige ressourcer er til stede således, at de besluttede miljøaktiviteter kan gennemføres på tilfredsstillende vis. Det er direktørens opgave løbende at overvåge, at de valgte produktionsprocesser er tilstrækkeligt verificerede, således at de besluttede miljømål kan opnås. Salgsdirektøren Salgsdirektøren er over for ledelsen ansvarlig for, at virksomhedens produkter og øvrige ydelser markedsføres i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik. I sin egenskab af chef for marketing er det tillige hans/hendes ansvar, at markedsføringen af produkterne ikke er af en sådan karakter, at kunderne bibringes urealistiske forestillinger om produktets egenskaber og pålidelighed. I sin egenskab af chef for marketing er det tillige hans/hendes opgave at medvirke til, at relevante tilbagemeldinger fra markedet tilflyder den øvrige ledelse. Produktionschefen Produktionschefen er over for ledelsen ansvarlig for, at virksomhedens konvolutproduktion sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik. Produktionschefen er ansvarlig for at sikre, at den nødvendige produktionskapacitet er til stede, således at produktionen udføres under hensynstagen til myndighedernes krav. Direktørerne for trykkerierne Direktørerne for trykkerierne er over for ledelsen ansvarlige for, at virksomhedens produkt af off-settryk sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik. Direktørerne er ansvarlige for at sikre, at den nødvendige produktionskapacitet er til stede, således at produktionen udføres under hensynstagen til myndigheders krav. Miljø- og kvalitetschef Miljø- og kvalitetschefen er over for ledelsen ansvarlig for, at virksomhedens miljøledelsessystem er i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik samt overholder kravene i DS/EN ISO 14001:1996, Vedkommende har opfølgnings- og rapporteringspligt over for den 13

14 2.5 Løbende forbedringer Forslag indsamles fra: øvrige ledelse. Miljø- og kvalitetschefen referer til direktøren. Miljø- og kvalitetschefen har beføjelser til at holde leverancer tilbage, hvis disse skønnes behæftet med fejl, sådanne afgørelser kan kun omstødes af direktøren. I sin egenskab af Miljø- og kvalitetschef er det hans/hendes opgave på baggrund af interne audit, statistisk materiale samt tilbagemeldinger fra kunder løbende at overvåge, hvorvidt miljøledelsesaktiviteterne fungerer efter hensigten. Endvidere er der i håndbogen beskrevet ansvar og beføjelser for: Operatører og Ledelsens repræsentant - kundehenvendelser, - sælgere (dialog med kunder), - indkøbere, - afvigelsesrapportering (medarbejdere), - ugentlige produktionsmøder. Alt foregår i en meget åben dialog. Prioritering foretages ved vurdering af indkomne forslag, udfra lovkrav, miljø-, kvalitets- og arbejdsmiljømæssige gevinster samt økonomiske udgifter forbundet hermed. 2.3 Integrationsprocessen 3.1 Hvem initierede det første system? 3.2 Ressourceforbruget ved indførelse af det første system Miljø og Energi blev gennemført samtidig af ledelsen. Det gjorde ledelsen. Følgende er et overslag over ressourceforbruget ved indførelse af miljøledelse i virksomheden: Udarbejdelse: - Miljøchef ca kr. - Medarbejder ca kr. Undervisning á 4 timer: - 50 funktionærer ca kr timelønnede ca kr. I alt ca kr. Desuden fik virksomheden tilskud fra den grønne jobpulje på ca kr. Processen tog ca. 1 år. 3.3 Hvad var de direkte/indirekte gevinster ved indførelse af det første system 3.4 Hvem initierede implementering af det andet system? Følgende direkte/indirekte gevinster er opnået ved indførelse af miljøledelse, hvor energi er indbygget: Der er i samme periode registreret en gennemsnitlig salgsforøgelse på ca. 5-10%, - effekt kan dog ikke måles som en direkte årsag til indførelse af miljø- og energiledelse. Miljøarbejdet har gjort at holdningen i firmaet er blevet lidt mere positiv. Sortering af papir (ca kr. pr. år.) Spritfarver udskiftet med vand, hvilket har medført at de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold er forbedret og kvalitetsniveauet hævet. Indførte energitiltag har medført besparelser på kr./år. Endvidere er der opnået energibesparelser ved ændringen af holdninger vedr. energiforbrug på ca. 1%. Reduceret gasforbrug i form af anvendelse af overskudsvarme og effektivisering af styringen. Reduktionen er på ca. 20% svarende til ca kr./år Miljø- og energi blev indført samtidig 14

15 3.5 Er dette 2. system integreret i det første system. 3.6 Hvad var ressourceforbruget ved indførelse af det 2. system 3.7 Gevinster ved etablering af det integrerede system Se under første system Se under første system Se under første system 2.4 Fordele ved det opnåede integrerede system 4.1 Administrative fordele Konvolutfabrikkens systemer har hele tiden været integreret. Kvalitets- og miljøchefen mener, at det er en klar fordel at integrere systemerne. Besparelser inden for vedligeholdelse af systemet kan opnås, idet det oftest er den samme person, der administrer systemerne. Endvidere er der mange sammenfaldende procedurer, hvilket med fordel kan sammenlægges. Rapportering kan endvidere lettes betydeligt, idet der ikke skal foretages to rapporteringer med kun en. Endvidere kan resultaterne lettere sammenholdes. Medarbejderne har også lettere ved at håndtere et system frem for to. Afslutningsvis skal det bemærkes, at virksomheden har haft gode erfaringer med at lægge systemet på intranettet. 4.2 Konkrete forbedringer Der er opnået betydelige besparelser, se direkte/indirekte gevinster, - punkt Øvrige forbedringer Ingen bemærkninger 2.5 Kommunikationsformer 5.1 Er der sket ændringer? Systemerne har hele tiden været integreret. Kvalitets- og miljøchefen mener, at det er lettere at kommunikere om miljø og energi, hvis der foreligger et system, idet systemet sikrer en struktureret miljø- og energiindsats. 5.2 Hvad har det betydet? Der er skabt åbenhed omkring miljø og energi. Punkterne er optaget på driftsmødet. 5.3 Har der været en Forespørgsler kommer primært fra offentlige kunder, der ønsker oplysninger om miljø- og energi. efterspørgsel på oplysninger om miljø og energi? stik). Virksomheden rapporterer endvidere til kommunen, og staten (stat i- 5.4 Andet 2.6 Økonomiske konsekvenser 6.1 Konsekvenser internt - Der er opnået driftsbesparelser på over ½ mio. kr. pr. år 6.2 Konsekvenser eksternt Der er ingen. 6.3 Markedsfordele? Der er i samme periode registreret en gennemsnitlig salgsforøgelse på ca. 5-10%, - effekt kan dog ikke måles som en direkte årsag til indførelse af miljø- og energiledelse. 15

16 16

17 3 Niels Mølgaard A/S Denne beskrivelse er udarbejdet af Per Edgar Jørgensen, Teknologisk Institut i samarbejde med virksomheden. 3.1 Virksomheden og dens produktion 1.1Virksomhedens navn Adresse Kontaktperson 1.2 Virksomhedens størrelse Niels Mølgaard A/S Vester Ringgade 33B Box Århus C Telefon Peter Grausen Antal ansatte 30, 8 funktionærer og 22 timelønnede Omsætning i 2001/02: kr. Virksomhedsbeskrivelse NIELS MØLGAARD A/S blev etableret i 1984 som en lokal VVSinstallatør- blikkenslager- og servicevirksomhed. I 1993 blev der etableret en afdeling for projektering og udførelse af ventilationsanlæg. Reparations- og serviceopgaver er stadig en af virksomhedens hjørnesten. Virksomheden er i dag veletableret i egne lokaler og er i en god udvikling. Vi beskæftiger ca. 30 medarbejdere og råder over 25 servicevogne, hvoraf en del indgår i døgnservice. 1.3 Produkter Virksomhedens hovedaktivitet er at rådgive, projekterer og gennemføre vvs og ventilationsentrepriser samt at tilbyde energivurdering. Virksomheden henvender sig primært til industri, erhverv, boligforeninger samt private boliger og offentlige institutioner. Firmaet påtager sig såvel fag- som totalentrepriser i alle størrelser inden for vvs-, gas-, blikkenslager- og ventilationsarbejde. Inden for forretningsområderne ydes servicevirksomhed med døgnservice. Kvalitetsplaner anvendes på alle større entrepriser. Størrelsen af disse fastlægges af adm. Direktør Niels Mølgaard og vil være gældende for entrepriser større end dkr og opgaver, hvor der stilles krav dertil. Miljøstyringen gælder alle entrepriser. 1.4 Væsentlige miljøforhold Tungmetaller, Kemikalier, Energiforbrug, Affald, Støj, Støv, Rådgivning om energirigtige løsninger 1.5 Miljøgodkendelse Skal ikke have miljøgodkendelse 1.6 Miljøledelse Virksomheden har opbygget et ledelsessystem der omfatter ISO 9001:2000 Kvalitetsstyring ISO Miljøledelse Gasreglement DGP Energiledelse Del af ISO

18 3.2 Det aktuelle (integrerede) system 2.1 Systemets omfang Systemet omfatter kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø og gasreglementet for hele virksomheden 2.2 Politik NIELS MØLGAARD A/S skal fremstå som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner inden for VVS-, blik og ventilationsinstallationer, der overholder indgåede aftaler, herunder indfrier de forventninger, der er skabt hos kunderne gennem brochurer og tilbud samt de krav, der er angivet og accepteret i konkrete ordrer og kontrakter. Virksomhedens aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening af det ydre miljø, med det mindste forbrug af ressourcer, hjælpestoffer og ved at gennemføre installationer der er så miljørigtige som muligt. NIELS MØLGAARD A/S forpligter sig til at overholde gældende love og herudover: At være kendetegnet ved en høj grad af leveringssikkerhed At arbejde udført af NIELS MØLGAARD A/S fremstår ensartet og opfattes som værende af miljørigtige og af høj kvalitet At skabe et kundeforhold, der på gensidig vis er udbytterigt, langsigtet og positivt, og kvaliteten sikres gennem en god og for kunden tilfredsstillende kvalitet er et afgørende konkurrenceparameter for virksomheden. At ledende medarbejder og nøglepersoner har pligt til at holde sig á jour med den teknologiske udvikling inden for deres arbejdsområde. At gennemføre dokumenteret miljøstyring af byggesager, når dette er krævet af kunden og når det i øvrigt findes relevant. At arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild i forbindelse med nyanskaffelser af materiel vi vil vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed. At gennemføre løbende synlige forbedringer af vore miljøpåvirkninger og forebygge forurening. At inddrage medarbejderne i miljøarbejdet og orientere om virksomhedens hensigter på miljøområdet og den enkelte medarbejders rolle i kvalitetsstyringssystemet. At vedligeholde og forbedre et kvalitetsstyringssystem, som til en hver tid mindst modsvarer kravene i ISO 9001 kvalitetsstandarden, ISO miljøledelsesstandarden og gasreglement DGP 1394 og de krav der stilles i branchen. At offentliggøre miljøpolitikken og vore væsentlige miljøaspekter på vor hjemmeside. 2.3 Formål med systemet Det er NIELS MØLGAARD A/S s generelle holdning, at kvalitetsstyringssystemet skal mindst leve op til kravene i DS/EN ISO 9002 og i DS/EN ISO Derudover er der fastlagt nogle supplerende holdninger, som den administrerende direktør er ansvarlig for at vedligeholde og kommunikere. De er udtryk for de holdninger, der skal understøtte vores politik om at være en troværdig virksomhed. Vi vil derfor altid have fokus på følgende holdningsområder: Kunder, medarbejdere, arbejdsudførelse, leverandører, miljø- og kval i- tetsstyring, kundekontakt. Kunder: vi vil efter behov informere og rådgive om vore muligheder vi vil orientere vore kunder om de miljømæssige konsekvenser ved vore løsninger vi vil indgå realistiske aftaler og informere om forhold, der har indflydelse herpå. 18

19 Medarbejdere: skal vide hvad virksomheden står for skal kende kravene til de opgaver de udfører skal kende deres rolle i miljøstyringen skal reagere ved konstatering af afvigelser i forhold til kravene skal være i besiddelse af nødvendige kvalifikationer skal informeres om forhold, der har indflydelse på virksomhedens succes Arbejdsudførelse: udstyr til arbejdsudførelse og kontrol skal udvikles og vedligeholdes for at være i overensstemmelse med det vi tilbyder vore kunder skal være i overensstemmelse med vor miljøpolitik krav til arbejdsudførelse og kontrol er entydigt fastlagt i specifikationer arbejdsudførelse og kontrol skal integreres mest muligt Leverandører: vi vil primært anvende leverandører, der kan understøtte vores kvalitetsog miljøpolitik vi vil stille krav til og følge op på leverandørernes præstationer både kvalitets- som miljømæssigt Miljø- kvalitetsstyring: skal være et middel til at binde holdningsområderne sammen skal sikre, at ansvarsfordeling er entydig skal sikre entydighed og aktualitet i vores dokumentation skal sikre, at afvigelser og problemer findes og forfølges skal sikre, at fastlagte metoder systematisk efterprøves skal sikre, at registreringer og erfaringer anvendes til forbedringer Kundekontakt og henvendelser fra interessenter: Alle relevante henvendelser fra kunder og andre interessenter skal behandles hurtigt og med størst mulig imødekommelse af interessentens ønsker. Ved reklamationer skal kundens henvendelse besvares med et forslag til løsning af problemet inden 5 arbejdsdage fra modtagelse af reklamationen. 2.4 Organisation og ansvar Direktør Markedsføring Ekstern assistan- Serviceleder Projektleder(e) Administration Bogholderi Arkiver Kvalitetsansvarlig Ventilation/ VVS - GAS Pladsleder(e) Montører Ansvar og kompetence Direktør Er ansvarlig for generel ledelse, produktudvikling og salg samt overordnet koordinering af ressourcer og projekter, samt at de gennemførte projekter lever op til myndighedsbestemmelserne. Markedsføring Er ansvarlig for markedsføring og opfølgning på markedsføringsplan, salgsmateriale og opsøgende salgsarbejde. 19

20 Administration/Bogholderi Er ansvarlig for bogholderi, debitorstyring, fakturering, korrespondance, telefonbetjening, sekretæropgaver og generel administration, arkivering og økonomiopgaver. Ekstern assistance Er alle eksterne ydelser og indkøb fra underentreprenør. Kvalitetsansvarlig Er ansvarlig for alle miljø- og kvalitetsanliggender, auditering, igangsætning af løbende forbedringer, udvikling m.v. Den kvalitetsansvarlige er ledelsens repræsentant i kvalitets og miljøspørgsmål og skal: Sikre at kvalitetsstyringssystemets processer er etablerede og vedligeholdes Rapporterer til topledelsen om systemernes resultater og behov for forbedringer Udbrede bevidstheden om kundekrav og miljøhensyn i hele organisat i- onen Samarbejde med det certificerende organ vedr. ledelsessystemerne. Serviceleder Er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af serviceopgaver. Herunder tilbud, koordinering og planlægning af montørernes arbejdsopgaver samt klargøring Projektleder Er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af projekt- og entrepriseopgaver. Kalkulation og ordrebehandling. Herunder planlægning, vurdering af ressourcer, materialeindkøb, Bemanding og tilsyn samt entreprisens gennemførelse på aftalt tid og til aftalt pris og kvalitet, fra kalkulation til ordre og endelig aflevering. Projektleder er ligeledes ansvarlig for kvalitetsstyring/-sikring, anmeldelser til myndigheder o. lign., økonomistyring og fakturering samt efterkalkulation. Ventilation / VVS / GAS Er ansvarlig for tilbud og detailprojektering herunder planlægning af ordreprojekter samt backup og assistance på projektleders/entrepriseleders arbejdsopgaver. Pladsleder Er ansvarlig overfor projektleder og i KS-anliggende for gældende projektmateriale og materiale- og varehåndtering på den pågældende arbejdsplads. Montører arbejder under pladslederens anvisninger. Montører er ansvarlig kvalitetsmæssigt. Projektleder Er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af projekt- og entrepriseopgaver. Kalkulation og ordrebehandling. Herunder planlægning, vurdering af ressourcer, materialeindkøb, Bemanding og tilsyn samt entreprisens gennemførelse på aftalt tid og til aftalt pris og kvalitet, fra kalkulation til ordre og endelig aflevering. Projektleder er ligeledes ansvarlig for kvalitetsstyring/-sikring, anmeldelser til myndigheder o. lign., økonomistyring og fakturering samt efterkalkulation. Ventilation / VVS / GAS Er ansvarlig for tilbud og detailprojektering herunder planlægning af ordreprojekter samt backup og assistance på projektleders/entrepriseleders arbejdsopgaver. Pladsleder Er ansvarlig overfor projektleder og i KS-anliggende for gældende projektmateriale og materiale- og varehåndtering på den pågældende 20

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere