Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DETACH-11 (730) Indehaver: William Cook Europe A/S, Sandet 6, 4632 Bjæverskov, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 10: Spiralformet ledetrådstilbehør til dannelse af emboli i karsystemet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FILIA (730) Indehaver: NET-Medier A/S, Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder tilvejebringelse af adgang til globale netværk. (511) Klasse 42: Indsamling og tilrådighedsstillelse af information og nyheder vedrørende samfundsforhold og fagbevægelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og blåt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novartis AG, 4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr, fungicider, nematicider, herbicider, plantevækstregulerende præparater, præparater til beskyttelse af afgrøder, frø og såsæd samt af planter mod plantepatogener, præparater til beskyttelse af planter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØKO LAND (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, (511) Klasse 30: Spiseis, budding og fromager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPARK (730) Indehaver: Zeneca Agrochemicals, 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed (511) Klasse 05: Herbicider, insekticider, fungicider og pesticider (730) Indehaver: DNP Denmark A/S, Skruegangen 2, 2690 Karlslunde, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Projektionsskærme samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHESS (730) Indehaver: MCA RECORDS, INC.,a corporation of State of California, 70 Universal City Plaza Universal City Californien 91608, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 09: Indspillede grammofonplader, indspillede audio- og videobånd i hylstre og kassetter, videoplader, compact discs. 67

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MCA RECORDS, INC. a corporation of State of California 70, 70 Universal City Plaza Universal City Californien 91608, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 09: Indspillede grammofonplader, indspillede audio- og videobånd i hylstre og kassetter, videoplader, compact discs. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ERA Franchise Systems, Inc., a corporation of the State of Delaware, Sylvan Way Parsippany New Jersey 07054, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig bistand vedrørende franchising; fremskaffelse af teknisk assistance til andre ved etablering og drift af udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyllands Avisselskab A/S, Langagervej 1, 9220 Ålborg Øst, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager og fotografier. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERA (730) Indehaver: ERA Franchise Systems, Inc., a corporation of the State of Delaware, Sylvan Way Parsippany New Jersey 07054, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig bistand vedrørende franchising; fremskaffelse af teknisk assistance til andre ved etablering og drift af udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom. (730) Indehaver: Per Richardt Jensen, Bregnerødvej 24, 3250 Gilleleje, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 68

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Netborger.dk (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Juridisk Afdeling Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer, særligt programmer til internetbaserede tjenester databehandlingsudstyr samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af data-, edb- og kommunikationsudstyr og periferiudstyr hertil. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder internetbaseret kommunikation, såvel vedrørende distribution af data og edb-programmer, som internetbaserede tjenester. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer, særligt edb-programmer vedrørende internetbaserede tjenester, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bech & Kjeldahl A/S, Herlev Ringvej 2 C, 2730 Herlev, (511) Klasse 31: Spiselige frø, friske nødder, nøddekerner, mandler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: UNIBANK A/S, Torvegade 2, 1786 København V, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marketing Group A/S, Amagerlandevej 246, 2770 Kastrup, (511) Klasse 28: Legetøj. (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter. (511) Klasse 30: Konfekturevarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: International Franchise Innovation ApS, Langebrogade 25, 1411 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAVE (730) Indehaver: N.E.T. Co. United S.A., P.O. Box 146 Road Town Tortola r, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 34: Cigarer, cigarillos, cigaretter, cerutter, tobak, lightere, askebægre, (ikke af ædle metaller) tobakspunge, cigaretrør (ikke af ædle metaller), cigaretæsker (ikke af ædle metaller), cigarkasser og -æsker (ikke af ædle metaller), tændstikker, tændstikæsker (ikke af ædle metalller), cigaretfiltre. 69

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sigma Coatings B.V., 14, Amsterdamseweg 1422 NL Uithoorn, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (730) Indehaver: Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning, ; Brancheforeningen for Kontormøbler, Børsen, 1217 København K, (511) Klasse 35: Organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssig formål. (511) Klasse 41: Organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, fremskaffelse af faciliteter til udstillinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ungt Miljø Aalborg A/S, Jellingvej 9, 9230 Svenstrup Jylland, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme), , rue Jules Guesde Levallois-Perret, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Mælk og mælkeprodukter, såsom desserter, smørcreme, cremer hovedsageligt bestående af mælk, frosne mælkeprodukter, alle de nævnte varer værende overtrukket og/ eller fyldte, og eller aromatiske med yoghurt, cremeovertræk, frisk ost, tørrede, konserverede og kogte frugter, kompot, syltetøj, gelé. (511) Klasse 30: Brød, kryddertvebakker, biscuits, kager, konditori-og konfekturevarer, alle de nævnte varer værende overtrukket og/ eller fyldte og/ eller aromatiske med yoghurt, kagecreme, kaffe, chokolade, kakao, sukker, honning, krydderier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: FR 96/ Frankrig (730) Indehaver: Hermann Siersbøl A/S, Løjtegårdsvej 101, 2770 Kastrup, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLLSTROP (730) Indehaver: A/S Collstrop-Dansk Træimprægnering, Ambolten 20, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. (511) Klasse 40: Behandling af materialer og genstande, herunder træimprægnering. 70

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GABRIEL A/S, Hjulmagervej 55, 9100 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: 2 Krogh Aps, Hørhavevej 89, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WebLogistics (730) Indehaver: WebLogistics A/S, Dybendal Allé 12, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsvirksomhed, herunder online og annoncevirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NYKREDIT WEBLÅN (730) Indehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V, (511) Klasse 35: Annoncering pr. post; annonce og reklamevirksomhed, herunder ajourføring af samme; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; radio- og TV reklame; rådgivning, information og undersøgelser vedrørende forretningsvirksomhed, økonomiske prognoser og omkostningsanalyser; udarbejdelse af kontoopgørelser; udskrivning af meddelelser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed; realkreditvirksomhed; finansiel virksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed; alle former for kreditgivning (lånevirksomhed); kreditgivning; kreditkontrakter; mæglervirksomhed; lån (finansiering); lån imod pant; elektroniske overførsler af penge; tjenesteydelser vedrørende kreditkort og udstedelse af kreditkort; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder elektronisk post; telefonisk kommunikation; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed (professionel-), ikke forretningsmæssig, herunder juridisk bistand. (730) Indehaver: Frydenborg Reklamebureau, Møllegade 11, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 09: Software og elektroniske læsbare kredit- og kontokort. (511) Klasse 16: Kredit- og kontokort i trykt form. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Finansieringsvirksomhed, finantiel og valutarisk virksomhed samt ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CombiPac (730) Indehaver: Superfos A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. Emballagebeholdere af plastic samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), flasker, spande, dunke (ikke af ædle metaller), opbevaringsbeholdere, beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), herunder bærbare beholdere, kølebeholdere, beholdere til drikke herunder varmeisolerende beholdere, beholdere til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller), plastickopper og -krus, bægre (ikke af metal) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til ovennævnte varer fra flasker til bægre (ikke af metal), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Schulte-Schlagbaum AG, , Nevigeser Strasse D Velbert, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Linds patentbureau, Ellekrattet 20, (511) Klasse 06: Låse, låsecylindre, herunder låse og låsecylindre med møntfunktion, og nøgler, alle førnævnte varer af metal eller af en kombination af metal og ikke-metalliske materialer; metalfittings og beslag til låse, til døre og til vinduer; indkørselsspærringer og vejbomme af metal. (511) Klasse 09: Elektronisk styret adgangs/kontrolapparatur og indretninger samt installationer, som består deraf, med registrering/møntindsamling eller uden, herunder vejbomme, også med møntautomat, herunder korsbomme, som overvejende består af metal; elektronisk styrede indkørsels- og vejafspærringer/bomme; parkeringsplads-clearing apparater, indretninger og anlæg bestående deraf sikkerheds- og kontrolapparater, indretninger og anlæg bestående deraf; nøglebetjente vareudleveringsapparater og installationer opbygget deraf på salgsautomater, salgsautomater; nøgler med magnetisk kodning og kodningsapparater samt kodningsindretninger plus installationer bestående deraf. (511) Klasse 20: Låse, låsecylindre, herunder låse og låsecylindre med møntfunktion og nøgler, alle førnævnte varer af plastic eller af en kombination af plastic og ikke-plast materialer; plast fittings og beslag til låse, til døre og til vinduer. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af systemlåseanlæg. (511) Klasse 42: Udvikling og design af systemlåseanlæg; konsulentbistand og rådgivning vedrørende systemlåseanlæg. 71

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STERIDRYER (730) Indehaver: APV Nordic Anhydro, Østmarken 7, 2860 Søborg, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, inddampning, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OMNIUS (730) Indehaver: Indigo NV, Lange Vijverberg 9 NL-2513 AV Den Haag, Holland (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, materialer til farvning og trykning; toner, farve og farvepatroner til kopimaskiner, printere og trykkerimaskiner; developer (metalpulver); tryksværte. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), trykkerimaskiner og trykkeripressere; mekaniske afbildnings- o billedbehandlingsapparater og -udstyr, maskiner til trykning på emner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), skære-, hulle-, indbindings- og falsemaskiner og -apparater; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de alle førnævnte varer. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af billeder, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater; elektriske kopiapparater og -maskiner; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer, elektriske afbildnings- og billedbehandlingsapparater, apparater og maskiner til datatryk (desktop publishing). (511) Klasse 16: Papir, herunder trykpapir og trykpapir overtrukket med præparater til at fremme blæk og sværtes vedhæftning; pap, fotografier, klæbemidler til papirvarer eller husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, underlag til trykkeribrug (ikke af tekstil). (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANES (730) Indehaver: Sara Lee Corporation, a corporation of the State of Maryland, 470 Hanes Mill Road Winston-Salem North Carolina 27105, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 18: Sportstasker, rygsække samt rygbårne tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANES USA (730) Indehaver: Sara Lee Corporation, a corporation of the State of Maryland, 470 Hanes Mill Road Winston-Salem North Carolina 27105, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 18: Sportstasker, rygsække samt rygbårne tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIZZWEAR (730) Indehaver: Direct Bizz Wear ApS, Gothersgade 14, kld., 1123 København K, (740/750) Fuldmægtig: Schlüter & Hald, Bredgade 6, 1260 København K, (511) Klasse 14: Ure og smykker (guldsmedevarer). (511) Klasse 18: Lædervarer (ikke indeholdt i andre klasser)og tasker, kufferter, paraplyer, tegnebøger, toiletasker og toiletsæt til rejsebrug. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUAFLEX (730) Indehaver: Akzo Nobel Coatings, International B.V. Velperweg BM Arnhem, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 02: Beskyttende påstrygningsmidler (maling). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hornslet Møbelfabrik A/S, Sletten 8, 8543 Hornslet, (511) Klasse 09: Højttalere. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer, ikke af metal. (511) Klasse 20: Møbler i alle afskygninger, rammer til billeder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HBC Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, Kalundborgvej 123 P. O. Box 105, 4300 Holbæk, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) i form af massive byggeblokke af gips til indvendige skillevægge. 72

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, optagne edb-programmer og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed,herunder bankvirksomhed, valutarisk virksomhed samt ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BG INVEST (730) Indehaver: BG Bank A/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger samt rådgivning i forbindelse dermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LÅN & SPAR som en bank skal være (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, optagne edb-programmer og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed, valutarisk virksomhed, samt ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFA-Invest2000 (730) Indehaver: PFA Pension Invest, Forsikringsaktieselskab, Marina Park Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 36: Pensionskasssevirksomhed; forsikringsvirksomhed; investering af kapital; aktuarvirksomhed; finansiering; finansielle analyser; økonomiske vurderinger vedrørende forsikring af fast ejendom; finansiel information; finansiel rådgivningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forsikringsforhold. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSKE INVEST EKSKLUSIV (730) Indehaver: Danske Invest Administration A/S, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger. (730) Indehaver: Spunky Action S.a.s. di Denise Milanese,, Via de Geneys 10, Torino,, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALOFLOW (730) Indehaver: Refcon A/S, Transportbuen 11, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning og tørring, formede foringer til ovne og andre ildsteder. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, ildfaste materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REFCON SICAFLOW (730) Indehaver: Refcon A/S, Transportbuen 11, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning og tørring, formede foringer til ovne og andre ildsteder. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, ildfaste materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TAILOR & SON (730) Indehaver: Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 73

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYGNINGSPARTNER (730) Indehaver: NCC A/S, Datavej 24, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; entreprenørvirksomhed; installationsvirksomhed; reparationsvirksomhed; bygningsarbejder; bygningsisolering; informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningskonstruktion; udlejning af bygningsmateriel; nedrivning af bygninger. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed; udarbejdelse af bygningsplaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, (511) Klasse 02: Maling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INSECTA (730) Indehaver: OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hellabrunner Strasse 1 München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 11: Apparater til belysning og deres dele. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BABY EXPRESSIONS (730) Indehaver: Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., San Antonio, Onil (Alicante), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Ryesgade 3, 8100 Århus C, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUNSTERS (730) Indehaver: DALOON A/S, Delfinvej 3, 5800 Nyborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bilka Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, termometre, (ikke til medicinsk brug), barometre. (730) Indehaver: The Polo/Lauren Company, L.P., a Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison Avenue New York New York 10022, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 74

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: No Time (730) Indehaver: VISAGE SCANDINAVIA A/S, Frederik d. 7 s gade 12, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: BUSK, STEENSGAARD & PARTNERE A/S, TORVEGADE 16, 6600 Vejen, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: NO PQ v/søren Petersen, Store Kongensgade 57 A, 2, 1264 København K, (740/750) Fuldmægtig: Nielsen & Nørager, Frederiksberggade 16, 1459 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Yaa-Yaa (730) Indehaver: VISAGE SCANDINAVIA A/S, Frederik d. 7 s gade 12, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: BUSK, STEENSGAARD & PARTNERE A/S, TORVEGADE 16, 6600 Vejen, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WARMEX (730) Indehaver: Nordicon Develop ApS, Fuglsang 5 B, 9550 Mariager, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, afstandsstykke til termoruder. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), afstandsstykke til termoruder (ikke af metal). (511) Klasse 20: Afstandsstykke eller -profil til termoruder (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ivarplank (730) Indehaver: ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PCA (730) Indehaver: PCA Holding A/S, Vestre Gade 6, 2650 Hvidovre, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 09: Hardware og software. (511) Klasse 37: Reparationer og installation af hardware. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer, computerprogrammering, rådgivning vedrørende hardware og software, reparation og installation af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Den Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, elektronisk overførsel af penge. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dan Spray A/S, Gregersensvej 8, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål). Kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), stål uforarbejdet eller delvist forarbejdet, malm. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsvirksomhed og industriel virksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning, ikke finansiel, vedrørende etablering og indretning af industrielle produktionsanlæg. (730) Indehaver: Den Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, elektronisk overførsel af penge. 75

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSPRAY (730) Indehaver: Dan Spray A/S, Gregersensvej 8, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), stål uforarbejdet eller delvist forarbejdet, malm. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsvirksomhed og industriel virksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning, ikke finansiel, vedrørende etablering og indretning af industrielle produktionsanlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Akvadan (730) Indehaver: Ingeniørfirmaet REDAN A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, klejnsmedearbejder. (511) Klasse 11: Apparater/units til opvarmning af for eksempel lokaler. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAVIGATING A NEW WORLD (730) Indehaver: CB Richard Ellis, Inc. a corporation of the State of Delaware, 533 South Freemont Avenue Los Angeles California , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Bistand ved administration af fast ejendom, markedsanalyse vedrørende fast ejendom, administrativ styring og ledelse af konstruktion af beboelses- og kommerciel fast ejendom, bistand vedrørende markedsføring af fast ejendom. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, pantelånervirksomhed, kapitalinvesteringer, ejendomsmæglervirksomhed, mæglervirksomhed vedrørende fast ejendom, vurdering og værdifastsættelse af fast ejendom, ejendomsinvesteringer, rådgivning vedrørende fast ejendom, forvaltning af fast ejendom, undersøgelser af finansielle data vedrørende beboelses- og kommerciel fast ejendom; opkøb, anbringelse og forvaltning af financielle aktiver og aktiver i form af fast ejendom. (511) Klasse 37: Udstykning og bygning af fast ejendom samt tilsyn med bygningskonstruktion, rådgivning vedrørende vedligeholdelse af fast ejendom, byggemodning af fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KÆRTEGN (730) Indehaver: Bræmer-Jensen Guldvarefabrik A/S, Hvedevej 5, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 14: Smykker, juvelerarbejder, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, samt ædle metaller og legeringer heraf og ikke indeholdt i andre klasser eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 40: Gravering. (730) Indehaver: CB Richard Ellis, Inc. a corporation of the State of Delaware, 533 South Freemont Avenue Los Angeles California , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Bistand ved administration af fast ejendom, markedsanalyse vedrørende fast ejendom, administrativ styring og ledelse af konstruktion af beboelses- og kommerciel fast ejendom, bistand vedrørende markedsføring af fast ejendom. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, pantelånervirksomhed, kapitalinvesteringer, ejendomsmæglervirksomhed, mæglervirksomhed vedrørende fast ejendom, vurdering og værdifastsættelse af fast ejendom, ejendomsinvesteringer, rådgivning vedrørende fast ejendom, forvaltning af fast ejendom, undersøgelser af finansielle data vedrørende beboelses- og kommerciel fast ejendom; opkøb, anbringelse og forvaltning af financielle aktiver og aktiver i form af fast ejendom. (511) Klasse 37: Udstykning og bygning af fast ejendom samt tilsyn med bygningskonstruktion, rådgivning vedrørende vedligeholdelse af fast ejendom, byggemodning af fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANBLACK (730) Indehaver: Gunnar Pedersen, Borgvej 70, 9493 Saltum, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MANPOWER (730) Indehaver: Bilka Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 07: Elektriske og mekanisk drevet håndværktøj. (511) Klasse 08: Hånddrevet håndværkstøj. 76

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SGA S.r.l., Via Ibsen, Siusi (BZ), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATL (730) Indehaver: SA. Sport International S.r.l., Via dei Cedri, Torri di Quartesolo (Vicenza), Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SGA S.r.l., Via Ibsen, Siusi (BZ), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PI-Design AG, Kantonsstrasse Triengen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 21: Ikke-elektriske kaffetilberedningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ICEBREAKER (730) Indehaver: Icebreaker New Zealand Limited, Level 1, Colenso House 8 Kent Terrace Wellington, New Zealand (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) herunder stoffer til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: SGA S.r.l., Via Ibsen, Siusi (BZ), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 77

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRDR. FOLTMAR A/S, Michael Drewsensvej 9-11, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: SGA S.r.l., Via Ibsen, Siusi (BZ), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KEN SPORT IMPORT A/S, Nørregyde 3, 6000 Kolding, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: SGA S.r.l., Via Ibsen, Siusi (BZ), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUN-BLOCK (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRIGHT HOUSE (730) Indehaver: Møller & Co A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: SGA S.r.l., Via Ibsen, Siusi (BZ), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko. 78

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hamburg-Mannheimer Filial af Hamburg-Mannheiner Versicherungs-AG, Øster Allé 48-50, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Forsikring, kapitalforsikring. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vestjysk Venture (Vestjysk Bank A/S) (730) Indehaver: PlusEight Technology AB, Box 33 se Hindås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VESTJYSK BANK A/S, Vestergade 1, 7500 Holstebro, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PlusEight Technology AB, Box 33 se Hindås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. (730) Indehaver: PlusEight Technology AB, Box 33 se Hindås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. 79

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hexacon ApS, Springforbivej 4, 2930 Klampenborg, (511) Klasse 04: Stearinlys. (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer. (511) Klasse 11: Belysningsapparater. (511) Klasse 16: Papirservietter, papirduge og kort af pap eller papir. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EVENTYRJUL (730) Indehaver: Danske Slotsudstillinger ApS, Stenløkken 35, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssigt formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: X-IT (730) Indehaver: Din Sko AB, Box Varberg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; tasker i form af håndtasker, herunder i form af rygtasker, skoletasker, skuldertasker, rygsække, indkøbstasker og strandtasker; mapper (dokument); kufferter og rejsetasker; tegnebøger, pengepunge (ikke af ædle metaller), beautybokse (tomme); paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og seletøj til dyr og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, herunder sko, og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ulrich Christrup Kjeldsen, Parkhusgade 15, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Zacho, Rehling & Heilesen, Enghavevej 20, 7100 Vejle, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZIGN (730) Indehaver: Louis Poulsen & Co A/S, Nyhavn 11, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Louis Poulsen & Co. A/S, Sluseholmen 10, 2450 København SV, (511) Klasse 11: Apparater til belysning og armaturer hertil. (730) Indehaver: Din Sko AB, Box Varberg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; tasker i form af håndtasker, herunder i form af rygtasker, skoletasker, skuldertasker, rygsække, indkøbstasker og strandtasker; mapper (dokument); kufferter og rejsetasker; tegnebøger, pengepunge (ikke af ædle metaller), beautybokse (tomme); paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og seletøj til dyr og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, herunder sko, og hovedbeklædning. 80

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TROTTERS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Din Sko AB, Box Varberg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; tasker i form af håndtasker, herunder i form af rygtasker, skoletasker, skuldertasker, rygsække, indkøbstasker og strandtasker; mapper (dokument); kufferter og rejsetasker; tegnebøger, pengepunge (ikke af ædle metaller), beautybokse (tomme); paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og seletøj til dyr og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, herunder sko, og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Else Hedelund Nielsen, Jydebækvej 13, 4450 Jyderup, (511) Klasse 41: Køreskolevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Thorengaard A/S, Gothersgade 43, 1123 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Thorengaard A/S, Gothersgade 43, 1123 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fini Lindskov, Ndr. Sørække 13, 3670 Veksø, ; Hans Jørgen Jørgensen, Skovvangsvej 26, 3670 Veksø Sjælland, (511) Klasse 07: Løfteapparater. (730) Indehaver: Promatic Alverdens-Kaffe, Sallingsundvej 30, 7870 Roslev, (511) Klasse 11: Elektriske kaffefiltreringsapparater og kaffemaskiner. (511) Klasse 29: Fløde. (511) Klasse 30: Kaffe,chokolade, te, sukker og kandispinde. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: D LØN (730) Indehaver: Dansk Industri, H C Andersens Boulevard 18, 1787 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og vejledning vedrørende lønsystemet 3D, juridisk bistand. 81

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Orange Tilstand (730) Indehaver: Advice Media & Marketing ApS, Østeraa 6, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jens Rye-Andersen, Algade 31, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Official Booster (730) Indehaver: Advice Media & Marketing ApS, Østeraa 6, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jens Rye-Andersen, Algade 31, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Official Partner (730) Indehaver: Advice Media & Marketing ApS, Østeraa 6, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jens Rye-Andersen, Algade 31, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: G-STAR (730) Indehaver: G-Star International Ltd., One Pacific Place, 12th Floor 88 Queensway, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand. (511) Klasse 18: Varer af læder eller læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser), tasker, tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAXXIMA (730) Indehaver: Exide Sønnak AS, Brobekkvn Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 09: Batterier, batterier til biler, elektriske akkumulatorer. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Official Katalysator (730) Indehaver: Advice Media & Marketing ApS, Østeraa 6, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jens Rye-Andersen, Algade 31, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Energi Fyn a.m.b.a., Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Erik Ellebye Aagesen, Vestergade 12, 5100 Odense C, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, herunder elektricitetsdistribution. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder produktion af energi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Eurogran A/S, P.O. Box 59 Stejlhøj 20, 4400 Kalundborg, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 30: Kaffe, herunder pulverkaffe; te, herunder pulverte; pulverchokoladedrikke. 82

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALEXANDRA (730) Indehaver: Border-Trade ApS, Errestedvej 2-4, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ditlevsen, Berg & Partnere, Att.: Stephan Ravn Berg Nørregade 39 C, 6100 Haderslev, (511) Klasse 33: Bordvin, rød, hvid, rosé, mousserende. (730) Indehaver: G-Star International Ltd., One Pacific Place 12th Floor 88 Queensway, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand. (511) Klasse 18: Varer af læder eller læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser), tasker, tegnebøger, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Humørtiseret (730) Indehaver: Poul Hansen, Kimmerslevvej 11, 4140 Borup, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE STADIUM (730) Indehaver: Eklöf i Norrköping AB, Box 773 S Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 35: Markedsføring og kundeinformation ved salg af løsøre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LASSOS (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, (511) Klasse 30: Lakridsvarer (ikke farmaceutiske), vingummivarer, drageevarer samt skumvarer (på sukkerbasis), kakao. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Niels Krogh Lauridsen, Svejgårdsvej 15, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende implementering af miljøledelsessystemer, investeringskalkulationer og opfølgningsværktøjer; forretningsmæssig bistand ved personaleudvælgelse, virksomhedsledelseog administratin. (511) Klasse 41: Information og rådgivning vedrørende underholdningsarreangementer. (511) Klasse 42: Konsulentydelse (ikke forretningsmæssig) vedrørende kommunikation, herunder udarbejdelse af miljøberetninger, rapporter og redegørelser; rådgivning vedrørende arrangement af fester, herunder cateringvirksomhed, udsmykning, oprydning samt udlejning af inventar og service. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIPTEA (730) Indehaver: IPDC A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: Mast-Jägermeister Aktiengellschaft, Jägermeisterstrasse Wolfenbüttel, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 83

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KENT (730) Indehaver: Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARAMOUNT (730) Indehaver: Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RUMBA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Poulsen Roser Aps, Hillerødvej 49, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Compagnie Gervais-Danone, , Rue Jules Guesde F Levallois Perret, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CASTLE (730) Indehaver: Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADCON (730) Indehaver: Adcon Telemetry AG, Inkustrasse Klosterneuburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 07: Landbrugsredskaber (ikke håndddrevne). (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til brug ved telemetri samt computerprogrammel hertil; computerprogrammel, computerprogrammel til landbrugsvirksomheder. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknisk rådgivning inden for telemetri og landbrug; udvikling af apparater og computerprogrammel vedrørende måling, telemetri og landbrug. (300) Prioritetsoplysninger: AT AM 321/96 Østrig 84

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 09. 121. årgang. 2000-03-01 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 541 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 120. årgang. 1999-04-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere