UDDANNELSES- KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSES- KATALOG"

Transkript

1 2015 Gode arbejds- og løfte vaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Børn og mellemmåltider Sårbare og udsatte børn Temadag på Bisquitfabrik Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Billedredigering Udvidet billedredigering - opfølgningsdag Grunduddannelse UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

2 INDHOLD: Forord 3 Gode arbejds- og løftevaner 4 Leg med sprog 5-6 Marte-meo 7 Førstehjælp 8 Børn og mellemmåltider 9 Sårbare og udsatte børn 10 Temadag på Bisquitfabrik 11 Samspil og relationer 12 Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet 13 Billedredigering 14 Udvidet billedredigering- opfølgningsdag 15 Grunduddannelse 16 Praktiske oplysninger 17 Tilmeldingsblanket 18 Side 2

3 DAGPLEJENS FAGLIGHED DET BETYDER UDDANNELSE Kendetegnet for en god dagpleje er en tryg og tillidsfuld oplevelse for både børn og forældre. Samtidig er det også af stor betydning, at børnene er i et læringsmiljø med engagerede voksne, der udfordrer børnene blandt andet ud fra de 6 temaer i den pædagogiske læreplan og i den bedste samarbejdsånd. I uddannelsesforløbet 2015 er der fortsat uddannelse, som knytter sig til dagplejens politikker. Derudover er der igen særligt fokus på sprogtilegnelsen med det sigte at certificere alle ansatte i dagplejen. Formålet med certificering er et teoretisk og praktisk kompetenceløft i forhold til at integrere sprog og læring aktivt med børnene. Derudover er fokus også at kunne iagttage og vurdere et barns udvikling og trivsel, - særligt med henblik på sprog. Uddannelsesforløbene er tilrettelagt ud fra dagtilbudslovens formålsbestemmelse, der også omfatter udsatte børn og den pædagogiske læreplan, samt Dagplejens optagelse i Ny Nordisk Skole. Tilmeldingsblanket findes på side 18 og afleveres til det lokale dagplejekontor. Så mange som muligt af dagplejens kurser er omfattet af bestemmelser fra AMU med særlig tilmeldelsesform og kan derfor udløse refusion. Rigtig god fornøjelse med din personlige udvikling og dermed også udviklingen i dagplejen Else Marie Krogh Koordinerende dagplejeleder Dagplejen har god erfaring med uddannelsesforløb, der knytter praksis og teori sammen. Derfor er der i 2015 fokus på et 2-delt forløb i Samspil og Relationer, hvor særligt evnen for refleksion kommer i spil. Side 3

4 GODE ARBEJDS- OG LØFTEVANER INDHOLD Kurset giver dig mere viden om, hvordan du bedst muligt tager vare på dig selv i arbejdet som dagplejer. Du vil få indblik i, hvordan du forbedrer dine arbejds- og løftevaner ud fra en ergonomisk vinkel til glæde for dig selv og børnene i dagligdagen. Følgende emner bliver belyst: Sammenhæng mellem arbejdsvaner og pædagogik Hvad slider på kroppen? Uhensigtsmæssige vaner Løfteprincipper og læring af redskaber Hvordan kan jeg bedst tage vare på mig selv fysisk og psykisk? Hvordan kan jeg bidrage til et godt ergonomisk arbejdsmiljø legestuen/flerbørnsdagplejen med fokus på kerneopaven? TID OG STED Hold 04-05: den Hold 04-06: den Hold 04-07: den Kurset afholdes i Uddannelsescentret, 2100 København Ø UNDERVISER Afspændings- og dagplejepædagog Lisbet Strit Jørgensen Dagplejere og flerbørnsdagplejere Side 4

5 LEG MED SPROG AMU KURSUS (med mulighed for 2 ekstra opfølgningsdage til certificering inden for sprog) : At deltagerne får kendskab til barnets sprogtilegnelse, så de kan indgå i et samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt. At deltagerne kan vurdere egen kommunikation og derved blive i stand til at lytte og tale med børn, så deres sproglige udvikling styrkes. INDHOLD PÅ UGEKURSET Ved at gennemføre de 2 ekstra opfølgningsdage får deltagerne et teoretisk og praktisk kompetenceløft i forhold til at integrere sprog og læring aktivt med børnene, samt at kunne iagttage og vurdere et barns udvikling og trivsel, særligt med henblik på sprog. Til de to opfølgningsdage er grundtanken, at deltagerne i perioden mellem kursusdagene skal arbejde med en hjemmeopgave og afprøve deres nye viden fra ugekurset i praksis. Deltagerne fremlægger deres hjemmeopgave, og i mindre grupper arbejdes der med udvikling af nye tiltag i praksis. Forudsætninger for sprogtilegnelse Barnets tidlige kommunikative udvikling Barnets tænkning og sprog Vigtige milepæle i sprogtilegnelsen (sprogforståelse sprogproduktion) Den tidlige tilknytning og sprogtilegnelse hos det lille barn Småbørns hørelse og sprog Dagplejers muligheder for at støtte op om barnets initiativer til kontakt De daglige rutiners betydning for sprogudvikling Dialogisk oplæsning i dagplejen Udvikling af materialer Fortsættes på næste side Side 5

6 INDHOLD PÅ OPFØLGNINGSDAGE Hjemmeopgave til certificering (afprøve ny viden i praksis) Fremlæggelse af hjemmeopgave (i form af video) FORM: Undervisningen vil være en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde, som vil være tæt knyttet til deltagernes egne fortællinger fra praksis. Teorien og praksis kobles igennem videoklip fra det virkelige liv. Deltagerne udarbejder selv materialer til brug i dagplejen. TID OG STED: HOLD 04-08: den Ingen opfølgningsdage HOLD 04-09: Mulighed for opfølgningsdage den HOLD 04-10: den Mulighed for opfølgningsdage den HOLD 04-11: den Mulighed for opfølgningsdage den Kurset afholdes i Uddannelsescentret, 2100 København Ø KURSUSANSVARLIG OG UNDERVISER: Ulla Flye Andersen, Tale/Sprogkonsulent ANDRE UNDERVISERE: Karen Sørensen, Ergoterapeut og Cand. pæd. psyk. : Dagplejere, flerbørnsdagplejere, dagplejepædagoger samt ledelse Side 6

7 MARTE-MEO Tema-dagen giver dig viden om den pædagogiske metode Marte-Meo, der har fokus på det positive i kommunikationen og samspillet med barnet. INDHOLD Hvad går metoden ud på? Hvad får du ud af det som dagplejer Hvad får barnet ud af det? Etik ved brugen af metoden FORM Tema-dagen vil være en vekselvirkning mellem teori, filmklip og øvelser TID OG STED HOLD 04-01: den Kurset afholdes i Uddannelsescentret, 2100 København Ø UNDERVISER Dagplejepædagog Jette Lykkegaard Dagplejere og flerbørnsdagplejere Side 7

8 FØRSTEHJÆLP AMU KURSUS INDHOLD Formålet med kurset er at deltagerne bliver i stand til at yde livreddende hjertemassage og førstehjælp samt at give deltagerne kendskab til de fysiske reaktioner ved ulykke / tilskadekomst. Der bliver på kurset lagt vægt på at fremme viden og forståelse for, hvordan man forebygger børneulykker, og hvordan man yder korrekt førstehjælp til små børn. På kurset udleveres førstehjælpsbog samt førstehjælpsbevis. Du bliver undervist i den rigtige måde at yde førstehjælp til børn, der er udsat for nogle af de mest typiske børneulykker. Følgende emner bliver belyst: Hvilke ulykker rammer hyppigst børn i alderen 0 6 år Forebyggelse af ulykker forståelse for hvorfor ulykker sker Ulykkestyper og førstehjælp ved typiske børneulykker Almen orientering om førstehjælp TID OG STED HOLD 04-02: HOLD 04-03: HOLD 04-04: Kurserne afholdes i Uddannelsescentret 2100 København Ø. UNDERVISER Sygeplejerske, Ambulancebehandler og brandmand Johan Keuschau Dagplejere, flerbørnsdagplejere, kontoradministrative og dagplejepædagoger Side 8

9 BØRN OG MELLEMMÅLTIDER AMU KURSUS Formålet med kurset er at give dig mere viden om ernæringsrigtige mellemmåltider til børn på forskellige alderstrin INDHOLD Du får mere viden om børns behov for energi og næringsstoffer ifølge de officielle anbefalinger. Du er med til at planlægge og tilberede indbydende og velsmagende mellemmåltider til børn Du får viden om halv- og helfabrikata, så du efter kurset kan vurdere, hvordan du vil anvende forskellige fabrikata. FORM Kurset er opdelt i to hele dage med oplæg og øvelser samt én dag med tilberedning af indbydende mellemmåltider TID OG STED HOLD 04-15: den Mulighed for opfølgningsdag Kurset afholdes den i Uddannelsescentret 2100 København Ø. Kurset afholdes den på Bisquitfabrikken Jægersborggade København N. UNDERVISERE Ernærings- og kostkonsulent Kirsten Mikkelsen Ravnbøl Dagplejere, flerbørnsdagplejere, dagplejepædagoger og ledelse Side 9

10 SÅRBARE / UDSATTE BØRN AMU KURSUS INDHOLD Formålet er at give en forståelse for, hvorfor der skal være særlig opmærksomhed på for tidligt fødte børn og deres behov, og hvilken omsorg disse børn har brug for. Der lægges vægt på, at kursets omdrejningspunkt er børn, der er født før forventet termin, og som kan indgå på en inkluderende plads i dagplejen. Følgende emner bliver belyst: For tidligt fødte børns mulige reaktioner Hvordan påvirkes de indbyrdes relationer mellem børn og forældre Det professionelle arbejde i hverdagen med et for tidligt født barn Tidlig tilknytnings betydning for barnets udvikling Hvordan kan det for tidligt fødte barn inkluderes i den øvrige børnegruppe Sansemotorisk udvikling TID OG STED HOLD 04-14: den Kurserne afholdes i Uddannelsescentret, 2100 København Ø UNDERVISERE Projektkoordinator Lisbeth Strit Jørgensen Dagplejere, flerbørnsdagplejere, dagplejepædagoger og ledelse Side 10

11 TEMADAGE PÅ BISQUITFABRIKKEN INDHOLD FORM Formålet med tema-dagene er at give ny inspiration til maden og økologien i dagplejen, så gejsten fortsat er til at tilberede enkle spændende og sunde måltider Bliv inspireret med nye opskrifter, viden og ideer til nye variationer af dagplejens måltider. Undervisningen vil blive demonstreret som i et tv-køkken og vil være en kombination af oplæg, dialog og gruppearbejde. Og så skal der selvfølgelig tilberedes nye børnevenlige opskrifter på både mellemmåltider og frokost hjemme, i legestuen og i flerbørnsdagplejen. TID OG STED HOLD 04-16: den HOLD 04-17: den Undervisningen forgår på: Bisquitfabrikken Jægersborggade København N. UNDERVISER Ernæringskonsulent Kirsten Mikkelsen Ravnbøl Dagplejere, flerbørnsdagplejere, dagplejepædagoger og ledelse Side 11

12 SAMSPIL OG RELATIONER AMU KURSUS INDHOLD FORM Formålet er at rette fokus på værdien af et positivt samspil i hverdagen og få styrket evnen til at reflektere. Det indebærer også en øget bevidsthed om selvværdets betydning til gavn for både dig selv og dine dagplejebørn. Følgende emner bliver belyst: Hvordan kan din kommunikation være med til at udvikle selvværdet hos dine børn? Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid? Hvilken betydning har et anerkendende sprog for trivsel og energi? Hvordan lærer barnet og hvordan anerkender du de forskellige læringsstile? Følelsesmæssig intelligens hvad er det og hvordan er du følelsestrænende overfor børn? Hvordan målretter du din kommunikation til dine forskellige samarbejdspartnere? Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning af oplæg og øvelser. For at kæde praksis og teori bedre sammen, er der planlagt en arbejdsdag hjemme i forløbet med opgaver i observation, som vil indgå i det afsluttende forløb. TID OG STED HOLD 04-12: den Mulighed for opfølgningsdage HOLD 04-13: den Mulighed for opfølgningsdage For dagplejere og dagplejepædagoger, der ikke tidligere har deltaget Kurserne afholdes i Uddannelsescentret 2100 København Ø UNDERVISER Konsulent Ulla Højer, Kursuscentret Køge Handelsskole Dagplejere og dagplejepædagoger, der ikke tidligere har deltaget Side 12

13 HVORDAN BIDRAGER JEG TIL VI FØLELSEN I SAM ARBEJDET INDHOLD FORM Formålet er at sikre en endnu bedre trivsel i legestuegruppen/flerbørnsdagplejen ved, at du som medarbejder bliver bevidst om betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø. Følgende emner bliver belyst: Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø Hvor og hvordan kan du indhente viden om arbejdsmiljø Hvad er typiske stresstegn/symptomer Hvad kan du selv gøre for at undgå stress Hvordan spotter du en kollega, der er ved at blive stresset Hvordan kan du/i selv gøre for at bibeholde et godt psykisk arbejdsmiljø og dermed mindske stress Der veksles mellem oplæg, debat og øvelser med udgangspunkt i det daglige arbejde og dine erfaringer fra det virkelige liv TID OG STED HOLD 04-19: den HOLD 04-20: den Kurset afholdes i Uddannelsescentret, 2100 København Ø UNDERVISER Konsulent Ulla Højer, Kursuscentret Køge Handelskole Dagplejere, dagplejepædagoger og ledelse Side 13

14 BILLEDREDIGERING INDHOLD FORM Formålet med kurset er at give dig en viden om, hvordan du bearbejder og opsætter digitale billeder på computer, således at du kan anvende det i det daglige pædagogiske arbejde. Kurset bygger på AMU-målet: Billedredigering i medarbejderens jobfunktion. Følgende emner bliver belyst: Hvordan arbejder du med digitale billeder Hvordan kan du redigere billeder Hvordan anvendes billederne som dokumentation i det pædagogiske arbejde Hvordan laver du collager, foldere, pjecer mv. Der arbejdes med både teoretiske og praktiske øvelser. Undervisningen differentieres således, at du kan få glæde af at deltage, hvad enten du er nybegynder eller mere erfaren. TID OG STED HOLD 04-21: den Kurset afholdes i Køge Handelsskole, Lyngvej 19, 4600 Køge Afstand fra Ølby Station ca. 20 minutter til fods, eller bus 101A/245. Klippekort fås på dagplejekontoret. TILMELDING Tilmelding sker via søg hold frem via kviknummer: Forårsforløb: amubil2315 Efterårsforløb: amubil4015 MIN. DELTAGERANTAL Hold oprettes ved minimum 18 deltagere. UNDERVISER Konsulent Mads Thyrring, Kursuscentret Køge Handelsskole Dagplejere og flerbørnsdagplejere, dagplejepædagoger og ledelse Side 14

15 UDVIDET BILLEDREDIGERING - OPFØLGNINGSDAG INDHOLD FORM Formålet med kurset er, at give dig en udvidet viden om, hvordan du bearbejder og opsætter digitale billeder på computer, således at du kan anvende det i dit pædagogiske arbejde. Der arbejdes med følgende emner på et udvidet niveau: Arbejdet med digitale billeder Redigering af digitale billeder Anvendelse i det pædagogiske arbejde Collager, foldere, pjecer mv. Der arbejdes med både teoretiske og praktiske øvelser. Det forudsættes at du har et vist kendskab til billedredigering TID OG STED HOLD 04-22: KL Kurset afholdes i Køge Handelsskole Lyngvej Køge UNDERVISER Konsulent Mads Thyrring, Kursuscentret Køge Handelsskole TILMELDING Send mail til Katja Nordstrand Lorentzen, telefon Opsamlingshold fra billedredigering Side 15

16 GRUNDUDDANNELSE INCL. MÅLTIDET I PÆDAGOGISK ARBEJDE BEMÆRK 2. UGE ER ET AMU KURSUS - INDHOLD Formålet er at give dig en grundlæggende viden om dagplejens børnesyn, børns udvikling, kommunikationens betydning, pædagogiske metoder samt dagplejens kostpolitik i den daglige praksis. Følgende emner bliver belyst: Kommunikationsformer, der understøtter værdigrundlaget og børnesynet Den anerkendende relation til børn Forudsætninger for at indgå i dialog og samarbejde med forældre om barnets udvikling Måltidet i pædagogisk arbejde TID OG STED HOLD 04-18: den Kurset afholdes i Uddannelsescentret 2100 København Ø Bemærk den 1. og 2. oktober 2015 foregår undervisningen på Bisquitfabrikken Jægersborggade København N UNDERVISERE Konsulent Ulla Høyer Hansen Projektkoordinator Lisbeth Strit Jørgensen Ernæringskonsulent Kirsten Mikkelsen Ravnbøl Koordinerende Dagplejeleder Else Marie Krogh Nyansatte dagplejere og flerbørnsdagplejere Side 16

17 PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING TIL AMU-KURSER MED TITLEN: Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Børn og mellemmåltider Sårbare / udsatte børn Temadag på Bisquitfabrik Hvordan kan jeg bidrage til vi-følelsen i samarbejdet Billedredigering Udvidet billedredigering- opfølgningsdag Grunduddannelse (Måltidet i pædagogisk arbejde) FREMGANGSMÅDEN ER: Send din udfyldte tilmelding på side 18 til dit dagplejekontor så tidligt som muligt og senest 3 måneder før, kurset bliver afholdt. Herefter modtager du et brev fra dagplejekontoret om kurset er bevilliget, og hvis det er bevilliget sørger dagplejekontoret for tilmelding og VEU godtgørelse. Dernæst hører du nærmere fra kursusstedet pr. brev eller mail. Når kurser tilrettelægges under AMU, yder staten refusion. EN VIGTIG FORUDSÆTNING ER: Tilmelding til et AMU-kursus er bindende, da refusionen bliver bevilget ud fra personen, der søger. Skulle der være en ganske særlig grund til at melde fra, kan en anden kollega overtage pladsen, hvis det sker inden en måned før, kurset bliver holdt. Dagplejekontoret informerer Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sydhavnsseminariet. Hvis en deltager melder fra eller sender skemaet for sent ind, skal det lokale dagplejekontor betale kurset af deres eget budget. Side 17

18 TILMELDING TIL DAGPLEJENS KURSER 2015 JEG TILMELDER MIG FØLGENDE HOLD (SÆT KRYDS) GODE ARBEJDS- OG LØFTEVANER Hold 04-05: den Hold 04-06: den Hold 04-07: den LEG MED SPROG Hold 04-08: den Hold 04-09: den Mulighed for opfølgningsdage Hold 04-10: den Mulighed for opfølgningsdage Hold 04-11: den Mulighed for opfølgningsdage MARTE-MEO Hold 04-01: den FØRSTEHJÆLP Hold 04-02: den Hold 04-03: den Hold 04-04: den BØRN OG MELLEMMÅLTIDER Hold 04-15: den Mulighed for opfølgningsdag SÅRBARE OG UDSATTE BØRN Hold 04-14: den TEMADAGE PÅ BISQUITFABRIKKEN Hold 04-16: den Hold 04-17: den SAMSPIL OG RELATIONER Hold 04-12: den Mulighed for opfølgningsdage den For dagplejere, flerbørnsdagplejere, dagplejepædagoger og ledere Hold 04-13: den Mulighed for opfølgningsdage den For dagplejere og dagplejepædagoger, der ikke tidligere har deltaget HVORDAN BIDRAGER JEG TIL VI- FØLELSEN I SAMARBEJDET Hold 04-19: den Hold 04-20: den BILLEDREDIGERING Hold 04-21: den UDVIDET BILLEDREDIGERING- OPFØLGNINGS- DAG Hold 04-22: den GRUNDUDDANNELSE Hold 04-18: den BENYT VENLIGST BLOKBOGSTAVER Navn Cpr.nr. Stilling: -adresse Privatadresse Postnummer By Tlf.nummer Dagplejekontor Ugentlig arbejdstid Hvor mange år har du været ansat i dagplejen? Er du medlem af en A-kasse: Ja Nej Hvis ja, anfør A-kasse: Har du en videregående uddannelse? Ja Nej Evt. hvilken Har du afsluttet din videregående uddannelse for mindre end 5 år siden? Ja Nej Godkendt af dagplejekontoret Dato Medarbejders underskrift PRINT siden og send den til dit lokale dagplejekontor.

19 Dagplejens personale - Se bemærkninger ved de enkelte kurser TILMELDINGSFRIST Indsend din tilmelding med det samme til dit lokale dagplejekontor, eller senest 3 måneder før kursets start UNDERVISNINGSSTEDER Uddannelsescentret 2100 København Ø Tlf Bisquitfabrikken Jægersborggade København N Køge Handelsskole Lyngvej Køge KURSUSKOORDINATOR Tine Bech Uddannelsescentret tlf KØBENHAVNS KOMMUNE Børne-og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring, Dagplejen att. Else Marie Krogh Gyldenløvesgade 15, 1502 København V. TIDSPUNKT

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Førs t ehjælp UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Førs t ehjælp UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE 2017 Førs t ehjælp Gode arbejds- og løf t evaner Samspil og relat ioner ICDP -udvikling af egen relat ionskom petence Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE Indhold: Forord 3 Førstehjælp

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Coaching som arbejdsredskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompe- tencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 42918 Udviklet af: Marianne Svanholt Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse Sydhavns Plads 4 2450 København SV Tlf.: 4189 8130 Februar 2011 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Kurser 2016 Familieplejere

Kurser 2016 Familieplejere Kurser 2016 Familieplejere Kursus Dato AMU kurser Konflikthåndtering Børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser Dokumentation d. 10+11+12.05 & 30.05 2016 d. 06+07.09 & d. 20+21 september d. 01+02+03.11

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere