NFA ÅRSBERETNING 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NFA ÅRSBERETNING 2009"

Transkript

1 NFA ÅRSBERETNING

2 Forord 2009 har på én og samme tid stået i konsolideringens og forandringens tegn. Konsolideringens tegn fordi en række nyere forskningsgrupper nu er veletablerede og publicerer mange videnskabelige artikler. Forandringens tegn fordi der i løbet af 2009 er udarbejdet en ny forretningsstrategi, der er retningsgivende for NFA s forskning de næste 5 år. Et af omdrejningspunkterne for den ny forretningsstrategi bliver udviklingen af forsknings-programmer inden for NFA s strategiske forskningsområder, som bl.a. omfatter 1) udvikling af forskningsbaserede modeller og praktiske metoder til arbejdsfastholdelse, 2) videreudvikling og implementering af modeller til at forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer og fremme af trivsel relateret til ændrede organisationsstrukturer samt 3) videreudvikling og implementering af metoder til primær og sekundær forebyggelse af smerter i muskler og led. I løbet af strategiperioden skal forskningsprogrammerne omsættes til forskningsprojekter og -konsortier, der i betydeligt omfang skal være finansieret af eksterne forskningsmidler. Det er første gang, NFA går så systematisk til værks med at udvikle og gennemføre forskningsprogrammer, og det bliver meget spændende at følge udviklingen de kommende år har på alle områder været et fagligt meget tilfredsstillende år. Forrige års høje antal publicerede videnskabelige artikler er fastholdt i Desuden har NFA endnu engang været i stand til at hjemtage EU-midler til en række forskningsprojekter mange af dem inden for nanosikkerhed. Forskning i nanosikkerhed er fortsat et stort satsningsområde for NFA. P.t. deltager NFA i fem forskningskonsortier inden for nanoområdet, der har modtaget EU-støtte, og NFA medvirker i yderligere to forskningsprojekter i regi af PEROSH det europæiske partnerskab af arbejdsmiljøforskningsinstitutioner. NFA fortsætter med at udbygge samarbejdet med universiteterne, og med en række nye adjungeringer i 2009 er hele ni NFA-forskere nu enten adjungeret lektor eller professor på et universitet. Samarbejdet med Københavns Universitet blev evalueret i Det fremgår, at de to institutioner har et stadigt tættere samarbejde om forskningsprojekter, undervisning og adjungering af NFA-forskere, og den fælles udnyttelse af infrastruktur er blevet mere systematisk og genstand for strategiske overvejelser. Et flot eksempel på det gode samarbejde er NFA s medvirken til skabelsen af en ny kandidat- og eliteuddannelse i miljøkemi og sundhed sammen med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Uddannelsen blev godkendt af Akkrediteringsrådet den 26. januar Derfor vakte det stor undren i bestyrelsen, at universitetsevalueringen i efteråret 2009 førte frem til en anbefaling til regeringen om at genoverveje den organisatoriske placering af de tilbageværende sektorforskningsinstitutioner, herunder NFA. Det var en anbefaling, som ikke var baseret på en analyse af erfaringer med de fusioneringer, der allerede var sket, og heller ikke tog hensyn til en flot ekstern forskningsevaluering af NFA og det netop omtalte tætte samarbejde med Københavns Universitet. Som led i myndighedsbetjeningen har NFA stået i spidsen for to hvidbogsarbejder, der er afsluttet i begyndelsen af Det ene hvidbogsarbejde er en systematisk udredning af den samlede internationale viden om sammenhængene mellem fysisk tungt arbejde og muskel- og skeletbesvær. Udredningen har indgået i det faglige grundlag for trepartsforhandlingerne om muskel- og skeletbesvær. Det andet hvidbogsarbejde er en omfattende gennemgang af den nyeste internationale forskningslitteratur om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Denne hvidbog skal 2

3 danne fagligt grundlag for Arbejdstilsynets nye opgave med at vejlede virksomheder om arbejdsfastholdelse og sygefravær. Videncenter for Arbejdsmiljø lancerede i 2009 kampagnen Fra stress til trivsel. Kampagnen har til formål at udbrede viden om, hvad stress er, hvordan stress kan forebygges, og hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen. Kampagnen har været særdeles synlig i det offentlige rum og er blevet bemærket af mange mennesker. En ekstern evaluering af kampagnen konkluderede, at kampagnen har haft rigtig god gennemslagskraft i forhold til målgrupperne og har ført til, at håndtering af stress og fremme af god trivsel er blevet drøftet ude på arbejdspladserne godt hjulpet på vej af det nyetablerede rejsehold, som har været ude på en lang række offentlige virksomheder for at sætte gang i dialogen om disse emner. Kampagnen fortsætter med nye tiltag og undertemaer i På bestyrelsens vegne Kjeld Møller Pedersen Bestyrelsesformand 3

4 NFA s organisation BESTYRELSEN Professor Kjeld Møller Pedersen (formand) Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Lederne Udviklingschef Andy Andresen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Professor Anja Boisen Danmarks Tekniske Universitet Afdelingsleder Jakob Ugelvig Christiansen Akademikernes Centralorganisation Konsulent Anja Yoo Møller Kommunernes Landsforening LO-sekretær Ejner K. Holst (næstformand) Landsorganisationen i Danmark Underdirektør Thomas Philbert Nielsen Dansk Arbejdsgiverforening Professor Torben Sigsgaard Aarhus Universitet Professor Steffen Loft Københavns Universitet Seniorforsker Bjørg Åse Sørensen Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Seniorforsker Johnny Dyreborg NFA Seniorforsker Karin Sørig Hougaard NFA 4

5 LEDELSEN DIREKTION Direktør Palle Ørbæk Vicedirektør Ulla W. Skjøth Forskningsdirektør Otto M. Poulsen CHEFGRUPPE Projektkoordinationschef Lars Andrup Projektkoordinationschef Elsa Bach Projektkoordinationschef Paul-Anker Lund Chef for Videncenter for Arbejdsmiljø Hannah Maimin Weil Sekretariatschef Kim Winding Chef for direktionssekretariatet Per Jakobsen 5

6 De væsentligste faglige resultater i 2009 MYNDIGHEDSBETJENING 2020-ARBEJDSMILJØPRIORITERINGEN NFA har i 2009 leveret baggrundsdata og faglige notater til brug for arbejdet med at prioritere den nationale arbejdsmiljøindsats frem mod I den forbindelse arrangerede NFA i september 2009 et internationalt ekspertseminar om fremtidens arbejdsmiljø i samarbejde med det europæiske partnerskab af arbejdsmiljøforskningsinstitutioner, PEROSH. Formålet med seminaret var at identificere nye og voksende arbejdsmiljøudfordringer på det fremtidige arbejdsmarked. NFA inviterede førende arbejdsmiljøeksperter fra PEROSH-institutionerne til at præsentere deres fremtidsperspektiver både for den fremtidige arbejdsmiljøindsats og for arbejdsmiljøforskningen. Resultatet var to spændende dage, som gav bud på de fremtidige udfordringer for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen. Blandt de udfordringer, der blev peget på, var: Vold og trusler i den store og voksende servicesektor Ændret livsstil blandt især unge arbejdstagere Det mentale helbreds indflydelse på arbejdsevnen Voksende krav til arbejdsstyrkens tilpasningsevne i forhold til organisationsændringer Nye ansættelsesformer, fx langdistanceansættelse og hjemmearbejdspladser Demografiske forandringer som følge af en aldrende arbejdsstyrke og voksende indvandring Nye teknologier: især robot-, nano- og bioteknologi. HVIDBOG OM RISIKOFAKTORER FOR FYSISK TUNGT ARBEJDE Som et led i regeringens prioritering af indsatsen mod muskel- og skeletbesvær har NFA gennemgået den internationale videnskabelige litteratur om konsekvenserne af fysisk tungt arbejde. Udredningen har indgået i det faglige grundlag for trepartsforhandlingerne om målsætninger for begrænsning af muskel- og skeletbesvær. Ekspertgruppen har set på fem risikofaktorer, som er forbundet med fysisk tungt arbejde: Løft, træk eller skub af byrder Arbejde med bøjet eller vredet ryg eller nakke Arbejde med løftede arme Ensidige og gentagne kraftbetonede bevægelser Helkropsvibrationer. Eksperterne er enige om, at den videnskabelige litteratur dokumenterer tydelige sammenhænge mellem alle fem former for risikofaktorer og muskel- og skeletbesvær. Det er dog ikke muligt at pege på specifikke grænser for, hvornår de enkelte risikofaktorer kan medføre muskel- og skeletbesvær fx hvor tunge byrderne skal være, før det kan give ondt i ryggen, eller hvor ofte man skal arbejde med løftede arme, før det kan give skulderproblemer. I løbet af 2010 udkommer litteraturgennemgangen i form af en videnskabelig oversigtsartikel, mens konklusion og sammendrag allerede findes på dansk. 6

7 HVIDBOG OM MENTALT HELBRED, SYGEFRAVÆR OG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE Med regeringens sygefraværshandlingsplan og trepartsaftale af 29. september 2008 har Arbejdstilsynet fået til opgave at vejlede virksomheder om sygefravær og arbejdsfastholdelse. For at give Arbejdstilsynet et opdateret fagligt grundlag for de nye vejledningsopgaver har forskere på NFA i samarbejde med en ekstern ekspertgruppe udarbejdet en hvidbog om den forskningsfaglige viden om sammenhængene mellem mentalt helbred, sygefravær og arbejdsfastholdelse. I hvidbogen gennemgås systematisk den nyeste danske og internationale videnskabelige litteratur og hvor nødvendigt anden faglitteratur. På baggrund heraf opstiller hvidbogen ni anbefalinger til medarbejdere, virksomheder, myndigheder, læger m.fl. om, hvordan man kan forbedre indsatsen for tilbagevenden til arbejde og arbejdsfastholdelse af personer med mentale helbredsproblemer. Helt overordnet konkluderes det i hvidbogen, at en forbedring af behandlingsindsatsen, som indebærer en koordineret og hurtig behandling på grundlag af evidensbaserede retningslinjer, kan forebygge arbejdsmæssige konsekvenser af mentale helbredsproblemer som fx førtidigt arbejdsophør. Der er desuden forskningsmæssig indikation for, at en kombineret arbejds- og helbredsmæssig indsats over for medarbejdere med mentale helbredsproblemer kan fremme en hurtigere tilbagevenden til arbejde. En afgørende forudsætning herfor er, at der i en periode er mulighed for at tilpasse arbejdskravene til medarbejderens nedsatte funktionsevne. VIDENCENTER FOR ARBEJDSDMILJØ DEN ORDINÆRE INDSATS Arbejdsmiljoviden.dk vandt i 2009 prisen Bedst på nettet for fjerde gang i træk. Der blev i forbindelse med kampagnen Fra stress til trivsel etableret et kampagnesite: arbejdsmiljoviden.dk/ trivsel. Portalen inkl. kampagnesitet havde i løbet af året i alt ca besøg. Magasinet Arbejdsmiljø udkom elleve gange med den ordinære udgivelse og fire gange med særtillæg. De tre af særtillæggene handlede om trivselsarbejdet i tre forskellige kommuner, det fjerde var en dækning af Arbejdsmiljøkonferencen Magasinet havde i gennemsnit ca læsere pr. trykte udgivelse. Magasinet havde temaer om blandt andet mobning, vold, den nye arbejdsmiljølov, arbejdsmiljøet i kommuner samt løft. Magasinet blev i 2009 citeret ca. 200 gange i andre medier, dvs. i gennemsnit 18 citater pr. udgivelse. Nyhedsbrevet Arbejdsmiljø var en central kilde til at generere interesse for Videncentrets forskellige online medier. Set over et år var den generelle tendens, at besøgstallet steg med pct. efter udsendelsen af et nyhedsbrev (målt over to døgn efter udsendelsen). De 45 udsendte nyhedsbreve var derfor væsentlige for udbredelsen af viden og nyheder, herunder kampagnebudskaber. I Arbejdsmiljøbutikken var tilgangen af aktive kunder i 2009 på ca. 40 pct. Antallet af publikationstitler i netbutikken steg med 57 titler. Materialer udgivet af Branchearbejdsmiljørådene havde en salgsmæssig nedgang i 2009 på 44 pct. 7

8 DEN STYRKEDE INDSATS Videncentrets styrkede indsats rettet mod offentlige arbejdspladser gik for alvor i luften i løbet af Det blev derfor et år præget af hektisk aktivitet og udvikling af rejseholdsmøder, konferencer, publikationer og gode praktiske eksempler fra det offentlige arbejdsmarked. Indsamlet forskningsbaseret viden blev formidlet i kampagnen fra stress til trivsel, der blev lanceret i januar. Hele kampagnen bestod af fire bursts med annonceplakater i det offentlige rum, annoncer i fagblade samt direkte forsendelser af materialer til offentlige ledere. Kampagnesitet samlede kampagnens budskaber, materialer og tilbud via populært formidlet indhold af forskningsbaseret viden. Der blev oprettet en blog-funktion via samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Kampagnen har på kun et år opnået en pæn synlighed blandt offentligt ansatte og er blevet modtaget særdeles positivt i målgruppen. Modtagerne af de forskellige materialer har udtrykt tilfredshed med udformningen, og brugerne på kampagnesitet har også en høj tilfredshed. Der blev i løbet af året indsamlet og formidlet 75 eksempler på god praksis inden for emnerne forebyggelse af stress og håndtering af trivsel. Udvalgte eksempler blev brugt på rejseholdets temamøder, og forskellige kontaktpersoner fra eksemplerne på god praksis var med på podiet på fem minikonferencer rundt om i landet for at blive interviewet direkte fra scenen om deres erfaringer. Videncentrets nye levende medie rejseholdet blev i løbet af året bemandet og uddannet i kampagnens budskaber. Rejseholdet udarbejdede et koncept for forskellige typer af arrangementer og formidlede viden, god praksis og værktøjer til knap offentligt ansatte på en lang række arbejdspladser i hele landet. Det fremgår af deltager-evalueringerne af rejseholdsbesøgene, at deltagerne var særdeles tilfredse med ydelsen, indholdet og formen. 8

9 NFA s FORSKNINGSRESULTATER Afhængigt af hvordan man afgrænser forskningsfelterne, blev der inden for de strategiske forskningsområder publiceret følgende antal videnskabelige artikler, som NFA s forskere enten har skrevet alene eller har udarbejdet sammen med andre danske eller udenlandske kolleger: Forskningsområde Antal artikler Psykisk arbejdsmiljø 21 Muskel- og skeletbesvær 26 Fravær 8 Arbejdsulykker 4 Organisation og ledelse 15 Støj 2 Nye teknologier 16 Epidemiologi 3 Videnberedskab 27 I ALT 122 ARTIKLERNE INDEN FOR MUSKEL- OG SKELETBESVÆR OMHANDLEDE BL.A.: Fysisk aktivitet og hårdt fysisk arbejde En undersøgelse viste, at personer med hårdt fysisk arbejde har en forhøjet risiko for at dø af hjerte-kar-sygdomme i forhold til personer, der ikke har fysisk krævende arbejde. Risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdomme er dog mindre, når de er fysisk aktive i fritiden. Fx kan personer med hårdt fysisk arbejde mindske risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdom med 38 procent, hvis de øger niveauet af fysisk aktivitet i fritiden fra lavt til moderat. Undersøgelse af træning og information En undersøgelse har sammenlignet effekten af fysisk træning og information på medarbejderes helbred. Resultatet viste, at der var størst effekt af den fysiske træning. Disse medarbejdere oplevede, at en række risikofaktorer for sygdom og smerter i muskler blev reduceret. Samtidig øgede medarbejderne deres fysiske kapacitet. Effekt af øvelser på smerter i nakke og skuldre Et videnskabeligt studie viste, at kvindelige kontoransatte, der alle havde smerter i nakke og skuldre inden forsøget, ved hjælp af øvelser, der styrker den store muskel trapezius, som går fra bagsiden af hovedet ned over nakken til det øverste af ryggen, kunne reducere smerterne til det halve på ti uger. Generel motionstræning viste ikke samme effekt. 9

10 ARTIKLERNE INDEN FOR FRAVÆR OMHANDLEDE BL.A.: Frafald på SOSU-uddannelsen En videnskabelig undersøgelse viste, at tre faktorer øger risikoen for, at kvindelige SOSU-elever med lænderygbesvær opgiver uddannelsen. De tre faktorer er 1) tidligere ansættelse i fysisk krævende job, 2) lavt mentalt helbred samt 3) ringe udholdenhed i rygmusklerne. Undersøgelse af sygdom blandt nyuddannede SOSU er I en undersøgelse angav social- og sundhedsuddannede indvandrere i ældreplejen at have 9,9 sygedage i gennemsnit pr. år. Medarbejdere af dansk oprindelse angav 14,4 sygedage pr. år. Imidlertid rapporterede indvandrerne om et dårligere helbred og flere søvnproblemer end deres danske kolleger. ARTIKLERNE INDEN FOR PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMHANDLEDE BL.A.: Udviklingen i det psykosociale arbejdsmiljø i perioden En videnskabelig artikel omhandlede udviklingen af det psykosociale arbejdsmiljø i Danmark fra 1997 til Artiklen er baseret på to nationale spørgeskemaundersøgelser om det psykiske arbejdsmiljø og viser, at det psykosociale arbejdsmiljø blev generelt dårligere i perioden fra Forværringen blev ikke kun registreret blandt visse grupper af ansatte, men i en række undergrupper opdelt på køn, alder og socioøkonomisk status. Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred blandt SOSU-medarbejdere En videnskabelig artikel drejede sig om forskelle i det psykosociale arbejdsmiljø og helbred blandt SOSU-medarbejdere af henholdsvis dansk, vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Resultatet viste, at det psykosociale arbejdsmiljø og helbred varierer blandt SOSU-medarbejdere af forskellige oprindelse. Således angav ikke-vestlige indvandrere flere depressive symptomer, dårligere søvnkvalitet og mere kunderelateret udbrændthed end vestlige indvandrere og danske kolleger. Personlighedstræk undersøgt hos mobbede personer En forskergruppe har undersøgt personlighedstrækkene hos personer, som bliver mobbet eller er vidne til mobning på arbejdet. Undersøgelsen påviste, at disse personer relativt ofte har en selvopfattelse domineret af mistro, bitterhed, irritabilitet og impulsivitet. Effekt af konfliktfyld arbejdsmilø Et studie af sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og depressive symptomer hos svenske arbejdstagere viste, at konflikter med arbejdskolleger øger risikoen for udvikling af depressive symptomer. 10

11 ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET ARBEJDSULYKKER OMHANDLEDE BL.A.: Normer og kulturer på byggepladser En model til forebyggelse af arbejdsulykker ved hjælp af risikostyring er beskrevet i en ny videnskabelig artikel. Modellen kombinerer en fire-faset planlægningsmodel (udtænke, udforme, gennemføre, drive) med en sociokulturel tilgang til sikkerhedsarbejde. Modellen anvendes i et studie af den praktiske forebyggelse af arbejdsulykker på store byggepladser i Danmark. Studiet viser, at man kan forbedre forebyggelsen af arbejdsulykker under store byggerier ved i højere grad at påvirke de sikkerhedsnormer og den sikkerhedskultur, der hersker på den pågældende byggeplads. Forebyggelse af arbejdsulykker på små virksomheder En videnskabelig artikel drejede sig om forebyggelse af arbejdsulykker i 22 små virksomheder. Resultaterne viste, at ejere af små virksomheder har svært ved systematisk læring og forebyggelse af arbejdsulykker. Årsagen er ofte, at ejeren og den skadelidte (pga. de tætte personlige relationer i en lille virksomhed) beskriver årsagen til ulykken som hændelige omstændigheder i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykken. Ved at henføre ulykker til hændelige omstændigheder udelukker man sig fra at analysere årsagsmekanismerne bag ulykkerne, og man udelukker sig fra systematisk at forebygge arbejdsulykkerne. Kortlæggelse af årsager til fald blandt lastbilchauffører Et videnskabeligt studie har taget udgangspunkt i, at fald fra højder ved af- og pålæsning er den hyppigste type arbejdsulykke blandt lastbilchauffører. Studiet har kortlagt, hvilke forhold der fører til faldene, og hvad der på den baggrund skal til for at forebygge dem. ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET ORGANISATION OG LEDELSE OMHANDLEDE BL.A.: Effekten af transformationsledelse på søvnkvalitet En videnskabelig artikel omhandlede et studie af sammenhængen mellem såkaldt transformationsledelse og søvnkvalitet. Studiet fandt, at transformationsledelse over tid kan have positiv betydning for medarbejdernes søvnkvalitet. Transformationsledelse er karakteriseret ved inspirerende motivation, idealiseret indflydelse, intellektuel stimulering og individualiserede overvejelser. Arbejdsmiljørådgivning til små virksomheder En videnskabelig artikel omhandlede resultaterne af et pilotprojekt, hvor 164 revisorer blev sendt på kursus med det formål at rådgive små virksomheder i spørgsmål om helbred og sikkerhed. Det viste sig, at en stor del af revisorerne efterfølgende valgte at rejse arbejdsmiljøproblemstillinger over for deres klienter. Forfatterne til artiklen konkluderer, at det er muligt for revisorer at fungere som sikkerhedsog sundhedsformidlere over for mindre virksomheder, men at institutionel støtte til efteruddannelse af revisorerne er nødvendig, hvis man skal udbrede denne fremgangsmåde. Undersøgelse af lange arbejdsdage En undersøgelse viste, at muskelstyrke, kondition, reaktionsevne og balance svækkes ikke på kort sigt, når bygningsarbejdere indkvarteres i nærheden af byggepladsen og har lange arbejdsdage i perioder på 12 dage. 11

12 ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET STØJ OMHANDLEDE BL.A.: Kraftig støj og sygefravær Et studie viste, at mænd, der oplevede kraftig støj i op til 75 procent af arbejdsdagen, havde større risiko for sygefravær end kontrolgruppen. Mænd, der oplevede kraftig støj i mere end 75 procent af arbejdstiden, havde til gengæld ikke øget risiko for sygefravær. Forskerne har ikke undersøgt dette paradoks, men de formoder, at forklaringen er, at medarbejdere, der ikke kan klare jobs med meget støj, kun er ansat i kort tid, eller at der i disse jobs bruges høreværn. Effekt af kognitivt krævende arbejde Et studie har påvist, at kognitivt krævende arbejde påvirker vores hjerterytme, systoliske blodtryk og muskelaktiviteten. Studiet viser desuden, at kortvarig kontorstøj øger medarbejderes oplevelse af mental træthed, men uden at der kan måles en fysiologisk effekt. ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET NYE TEKNOLOGIER OMHANDLEDE BL.A.: Review om nanopartikler i støv I et review behandles tekniske nanopartikler i støvpartikler. Der er risiko for eksponering, når man producerer og håndterer partikulære nanomaterialer på arbejdspladserne. For at kunne bestemme, hvor stor dosis medarbejderne bliver udsat for, er man nødt til at bestemme indholdet af nanomateriale i alle luftbårne partikler - uanset størrelse. Årsagen er, at nanopartikler let klumper sig sammen, samt at de hæfter sig til andre partikler i luften. Hele den respirable størrelsefraktion bør derfor risikovurderes i forhold til inhalering af tekniske nanopartikler. Arbejde med nano-ler En undersøgelse af støvafgivelse af løst og komprimeret montmorillonit (bentonit) og en organoclay (Nanofil 5) har vist, at støvningsfaren ved arbejde med nano-ler kan fordobles efter kortvarig kompaktering. Støvafgivelsen er undersøgt i en single-drop og roterende tromle. Fertilitet hos kvinder i plastindustrien En videnskabelig undersøgelse i perioden viste, at kvindelige plastarbejdere søgte behandling for infertilitet signifikant hyppigere end arbejdende kvinder i samme socialgruppe. Mandlige plastarbejdere søgte derimod hospitalskontakt for ufrivillig barnløshed i samme grad som arbejdende mænd i samme socialgruppe. Fertilitet hos kvinder i gartnerierhvervet En undersøgelse af den mulige sammenhæng mellem beskæftigelse i gartneriet med potentiel eksponering for pesticider og kvindelig infertilitet kunne ikke bekræfte, at kvinder i gartneribranchen har øget risiko for infertilitet sammenlignet med kvinder generelt. 12

13 ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET OVERVÅGNING OMHANDLEDE BL.A.: Særnummer om dansk spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (the Copenhagen Psychosocial Questionnaire COP- SOQ), der er oversat til 15 sprog, var omdrejningspunkt for et særnummer af tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health. I artiklerne gennemgår danske og udenlandske arbejdsmiljøforskere forskellige aspekter om spørgeskemaet: Metodemæssige emner i forbindelse med udviklingen af spørgeskemaet til den version, som bruges i dag. Spørgeskemaets brugbarhed i forskellige forskningsmæssige sammenhænge, som fx at anvende COPSOQ til at teste succesen af et interventionsstudie på arbejdspladsen. Brugen af spørgeskemaet på tværs af lande. Arbejdets betydning for forekomsten af affektive lidelser En videnskabelig artikel beskrev sammenhængen mellem arbejde og affektive lidelser såsom depression og mani. Artiklen konkluderer, at en stor del (24-36 procent) af de affektive lidelser blandt ansatte kan betragtes som arbejdsrelaterede. Heraf følger, at arbejdspladsen er interessant i forhold til primære interventioner til forebyggelse af affektive lidelser. 13

14 Publikationer 2009 ARTIKLER I PEER-REVIEWEDE TIDSSKRIFTER Anatchkova MD, Saris-Baglama RN, Kosinski M, Bjorner JB. Development and preliminary testing of a computerized adaptive assessment of chronic pain. The Journal of Pain 2009;10(9): Andersen LL, Andersen JL, Zebis MK, Aagaard P. Early and late rate of force development: differential adaptive responses to resistance training? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports [Epub ahead of print]. Andersen LL, Andersen JL, Suetta C, Kjær M, Søgaard K, Sjøgaard G. Effect of contrasting physical exercise interventions on rapid force capacity of chronically painful muscles. Journal of Applied Physiology 2009;107(5): Andersen LL, Christensen KB, Holterman A, Poulsen OM, Sjøgaard G, Pedersen MT, Hansen EA. Effect of physical exercise interventions on musculoskeletal pain in all body regions among office workers: A one-year randomized controlled trial. Manual Therapy [Epub ahead of print]. Andersen V, Østergaard M, Christensen J, Overvad K, Tjønneland A, Vogel U. Polymorphisms in the xenobiotic transporter Multidrug Resistance I (MDRI) and interaction with meat intake in relation to risk of colorectal cancer in a Danish prospective case-cohort study. BMC Cancer Andrea H, Bültmann U, Van Amelsvoort LGPM, Kant Y. The incidence of anxiety and depression among employees The role of psychosocial work characteristics. Depression and Anxiety 2009;26(11): Ballegaard S, Karpatschof B, Trojaborg W, Hansen AAM, Magnusson G, Petersen PB. A simple and objective marker for stress. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2009;69(6): Bramming P, Hansen BG, Olesen KG. SnapLog - en performativ forskningsteknologi, eller hvad grævlingelorten fortæller om lærertrivsel. Tidsskrift for Arbejdsliv 2009;11(4): Bramming P, Sørensen OH, Hasle P. In spite of everything. Professionalism as mass customised bureaucratic production in a Danish government call centre. Work organisation, labour & globalisation 2009;3(1): Bültmann U, Sherson D, Olsen J, Hansen CL, Lund T, Kilsgaard J. Coordinated and tailored work rehabilitation: A randomized controlled trial with economic evaluation undertaken with workers on sick leave due to musculoskeletal disorders. Journal of Occupational Rehabilitation 2009;19(1): Carslaw N, Langer S, Wolkoff P. New directions: Where is the link between reactive indoor air chemistry and health effects? Atmospheric Environment 2009;43(24): Choi BK, Bjorner JB, Ostergren P-O, Clays E, Houtman I, Punnett L, Rosengren A, de Bacquer D, Ferrario M, Bilau M, Karasek R. Cross-language differential item functioning of the job content questionnaire among European countries: The JACE study. International Journal of Behavioral Medicine 2009;16(2): Clausen T, Christensen KB, Lund T, Kristiansen J. Self-reported noise exposure as a risk factor for long-term sickness absence. Noise & Health 2009;11(43):93-7. Cohn CA, Pedigo CE, Hylton SN, Simon SR, Schoonen MAA. Evaluating the use of 3 -(p- Aminophenyl) fluorescein for determining the formation of highly reactive oxygen species in particle suspensions. Geochemical Transactions 2009;10(8). org/ /

15 Cohn CA, Simon SR, Schoonen MAA. Comparison of fluorescence-based techniques for the quantification of particle-induced hydroxyl radicals. Particle and Fibre Toxicology 2009;5(2). Dahl S, Kaerlev L, Jensen A, Tüchsen F, Hannerz H, Nielsen PS, Olsen J. Hospitalization for lifestyle related diseases in long haul drivers compared with other truck drivers and the working population at large. Work 2009;33(3): de Groot AC, Flyvholm M-A, Lensen G, Menné T, Coenraads P-J. Formaldehyde en formaldehydedonoren. 1, Formaldehyde, een lastig contactallergeen. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 2009;19(7): de Groot AC, Flyvholm M-A, Lensen G, Menné T, Coenraads P-J. Formaldehyde releasers: relationship to formaldehyde contact allergy. Contact allergy to formaldehyde and inventory of formaldehyde-releasers. Contact Dermatitis 2009;61(2): Doellgast V, Batt R, Sørensen OH. Introduction: Institutional change and labour market segmentation in European call centres. European Journal of Industrial Relations 2009;15(4): Dyreborg J. Arbejdsmiljø er for vigtig en sag at overlade til sikkerhedsorganisationen virksomhedernes nye omverden og det sociale ansvar. Tidsskrift for Arbejdsliv 2009;11(1): Faber A, Strøyer J, Hjortskov N, Schibye B. Changes in physical performance among construction workers during extended workweeks with 12-hour workdays. International Archives of Occupational and Environmental Health [Epub ahead of print]. Feveile H, Christensen KB, Flyvholm M-A. Selfreported occupational skin contact with cleaning agents and the risk of disability pension. Contact Dermatitis 2009;60(3): Fliege H, Becker J, Walter OB, Rose M, Bjorner JB, Klapp BF. Evaluation of a computeradaptive test for the assessment of depression (D-CAT) in clinical application. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2009;18(1): Folkmann JK, Risom L, Jacobsen NR, Wallin H, Loft S, Møller P. Oxidatively damaged DNA in rats exposed by oral gavage to C60 fullerenes and single-walled carbon nanotubes. Environmental Health Perspectives 2009;117(5): Forchhammer L, Johansson C, Loft S, Möller L, Godschalk RWL, Langie AS, Jones GDD, Kwok RWL, Collins AR, Azqueta A, Phillips DH, Sozeri O, Stepnik M, Palus J, Vogel U, Wallin H, Routledge MN, Handforth C, Allione A, Matullo G, Teixeira JP, Costa S, Riso P, Porrini M, Møller P. Variation in the measurements of DNA damage by comet assay measured by the ECVAG inter-laboratory validation trial. Mutagenesis [Epub ahead of print]. Franche R-L, Carnide N, Hogg-Johnson S, Côté P, Breslin FC, Bültmann U, Severin CN, Krause N. Course, diagnosis, and treatment of depressive symptomatology in workers following a workplace injury: A prospective cohort study. The Canadian Journal of Psychiatry 2009;54(8): Garde AH, Hansen ÅM, Hansen J. Sleep length and quality, sleepiness and urinary melatonin among healthy Danish nurses with shift work during work and leisure time. International Archives of Occupational and Environmental Health 2009;82(10): Giver H, Faber A, Hannerz H, Strøyer J, Rugulies R. Psychological well-being as a predictor of dropout among recently qualified Danish eldercare workers. Scandinavian Journal of Public Health [Epub ahead of print]. Hannerz H, Tüchsen F, Pedersen BH, Dyreborg J, Rugulies R, Albertsen K. Work-relatedness of mood disorders in Denmark. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2009;35(4):

16 Hansen RD, Krath BN, Frederiksen K, Tjønneland A, Overvad K, Roswall N, Loft S, Dragsted LO, Vogel U, Raaschou-Nielsen O. GPX1 Pro198 Leu polymorphisms, erythrocyte GPX activity, interaction with alcohol consumption and smoking, and risk of colorectal cancer. Mutation Research 2009;664(1-2):13-9. Hansen ÅM, Blangsted AK, Hansen EA, Søgaard K, Sjøgaard G. Physical activity, job demandcontrol, perceived stress-energy, and salivary cortisol in white-collar workers. International Archives of Occupational and Environmental Health [Epub ahead of print]. Hansen ÅM, Larsen AD, Rugulies R, Garde AH, Knudsen LE. A review of the effect of the psychosocial working environment on physiological changes in blood and urine. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2009;105(2): Hanson LLM, Theorell T, Bech P, Rugulies R, Burr H, Hyde M, Oxenstierna G, Westerlund H. Psychosocial working conditions and depressive symptoms among Swedish employees. International Archives of Occupational and Environmental Health 2009;82(8): Hasle P, Bager B, Granerud L. Small enterprises - Accountants as occupational health and safety intermediaries. Safety Science [Epub ahead of print]. Hays RD, Bjorner JB, Revicki DA, Spritzer KL, Cella D. Development of physical and mental health summary scores from the patient-reported outcomes measurement information system (PROMIS) global items. Quality of Life Research 2009;18(7): Hemmingsen JG, Hougaard KS, Talsness C, Wellejus A, Loft S, Wallin H, Møller P. Prenatal exposure to diesel exhaust particles and effect on the male reproductive system in mice. Toxicology 2009;264(1-2):61-8. Hertzum M, Hansen KD, Sønderstrup-Andersen HHK. Scrutinising usability evaluation: does thinking aloud affect behaviour and mental workload? Behaviour & Information Technology 2009;28(2): Hohnen P, Hjort T. Citizens as consumers. A discussion of new emergent forms of marginalisation in the Nordic welfare states. European Journal of Social Security 2009;11(3): Holman D, Frenkel S, Sørensen OH, Wood S. Work design variation and outcomes in call centers. Strategic choice and institutional explanations. Industrial and Labor Relations Review 2009;62(4): Holtermann A, Blangsted AK, Christensen H, Hansen K, Søgaard K. What characterizes cleaners sustaining good musculoskeletal health after years with physically heavy work? International Archives of Occupational and Environmental Health [Epub ahead of print]. Holtermann A, Grönlund C, Ingebrigtsen J, Karlsson JS, Roeleveld K. Duration of differential activations is functionally related to fatigue prevention during low-level contractions. Journal of Electromyography and Kinesiology [Epub ahead of print]. Holtermann A, Hansen JV, Burr H, Søgaard K. Prognostic factors for long-term sickness absence among employees with neck-shoulder and low-back pain. Scandinavian Journal of Work Environment and Health [Epub ahead of print]. Holtermann A, Mork PJ, Andersen LL, Olsen HB, Søgaard K. The use of EMG biofeedback for learning of selective activation of intra-muscular parts within the serratus anterior muscle. A novel approach for rehabilitation of scapular muscle imbalance. Journal of Electromyography and Kinesiology [Epub ahead of print]. 16

17 Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. The interplay between physical activity at work and during leisure time - risk of ischemic heart and allcause mortality in middle-aged Caucasian men. Scandinavian Journal of Work Environment and Health 2009;35(6): Hougaard KS, Hannerz H, Feveile H, Bonde JP. Increased incidence of infertility treatment among women working in the plastics industry. Reproductive Toxicology 2009;27(2): Hougaard KS, Saber AT, Jensen KA, Vogel U, Wallin H. Diesel exhaust particles: effects on neurofunction in female mice. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2009;105(2): Jacobsen NR, Møller P, Jensen KA, Vogel U, Ladefoged O, Loft S, Wallin H. Lung inflammation and genotoxicity following pulmonary exposure to nanoparticles in ApoE-/- mice. Particle and Fibre Toxicology 2009;6(2). org/ / Jensen A, Lund SP, Lücke TH, Clausen OV, Svendsen JT. Non-auditory health effects among air force crew chiefs exposed to high level sound. Noise & Health 2009;11(44): Jensen JN, Albertsen K, Borg V, Nabe-Nielsen K. The predictive effect of fear-avoidance beliefs on low back pain among newly qualified health care workers with and without previous low back pain: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders 2009;10(117). Jensen MK, Rimm EB, Rader D, Schmidt EB, Sørensen TIA, Vogel U, Overvad K, Mukamal KJ. S447X variant of the lipoprotein lipase gene, lipids, and risk of coronary heart disease in 3 prospective cohort studies. American Heart Journal 2009;157(2): Jespersen JG, Nedergaard A, Andersen LL, Schjerling P, Andersen JL. Myostatin expression during human muscle hypertrophy and subsequent atrophy: increased myostatin with detraining. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports [Epub ahead of print]. Jürgensen CW, Madsen AM. Exposure to the airborne mould botrytis and its health effects. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2009;16(2): Karlson B, Eek F, Ørbæk P, Österberg K. Effects on sleep-related problems and self-reported health after a change of shift schedule. Journal of Occupational Health Psychology 2009;14(2): Koponen IK, Jensen KA, Schneider T. Sanding dust from nanoparticle-containing paints: physical characterisation. Journal of Physics: Conference Series 2009;151(012048). org/ / /151/1/ Kristiansen J, Olsen A, Skotte JH, Garde AH. Reproducibility and seasonal variation of ambulatory short-term heart rate variability in healthy subjects during a self-selected rest period and during sleep. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2009;69(6): Labriola M, Feveile H, Christensen KB, Strøyer J, Lund T. The impact of ergonomic work environment exposures on the risk of disability pension. Prospective results from DWECS/ DREAM. Ergonomics 2009;52(11): Labriola M, Feveile H, Lund T, Christensen KB, Bültmann U. The impact of job satisfaction on the risk of disability pension. A 15-year prospective study. Scandinavian Journal of Public Health 2009;37(7): Larsen MK, Samani A, Madeleine P, Olsen HB, Søgaard K, Holtermann A. Short-term effects of implemented high intensity shoulder elevation during computer work. BMC Musculoskeletal Disorders 2009;10(101). org/ /

18 Larsen ST, Alarie Y, Hammer M, Nielsen GD. Acute airway effects of diacetyl in mice. Inhalation Toxicology 2009;21(13): Larsen ST, Nielsen GD. Desensitization of ovalbumin-sensitized mice by repeated co-administrations of di-(2-ethylhexyl) phthalate and ovalbumin. BMC Research Notes 2009;2(225). dx.doi.org/ / Larsen ST, Roursgaard M, Jensen KA, Nielsen GD. Nano titanium dioxide particles promote allergic sensitization and lung inflammation in mice. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology [Epub ahead of print]. Lund T, Christensen KB, Vaez M, Labriola M, Josephson M, Villadsen E, Voss M. Differences in sickness absence in Sweden and Denmark: the cross national HAKNAK study. European Journal of Public Health 2009;19(3): Lund T, Kivimäki M, Christensen KB, Labriola M. Socio-economic differences in the association between sickness absence and mortality: the prospective DREAM study of Danish private sector employees. Occupational and Environmental Medicine 2009;66(3): Munir F, Nielsen K. Does self-efficacy mediate the relationship between transformational leadership behaviours and healthcare workers sleep quality? A longitudinal field study. Journal of Advanced Nursing 2009;65(9): Munir F, Nielsen K, Carneiro IG. Transformational leadership and depressive symptoms: A prospective study. Journal of Affective Disorders [Epub ahead of print]. Munir F, Randall R, Yarker J, Nielsen K. The influence of employer support on employee management of chronic health conditions at work. Journal of Occupational Rehabilitation 2009;19(4): Nabe-Nielsen K, Tüchsen F, Christensen KB, Garde AH, Diderichsen F. Differences between day and nonday workers in exposure to physical and psychosocial work factors in the Danish eldercare sector. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2009;35(1): Neumann WP, Ekman M, Winkel J. Integrating ergonomics into production system development - the Volvo Powertrain case. Applied Ergonomics 2009;40(3): Lund T, Labriola M, Feveile H, Christensen KB. The fraction of disability pensions attributable to smoking and obesity. Results from a 15-year follow-up study. Journal of Public Health [Epub ahead of print]. Madsen AM, Schlünssen V, Olsen TT, Sigsgaard T, Avci H. Airborne fungal and bacterial components in PM1 dust from biofuel plants. Annals of Occupational Hygiene 2009;53(7): Mikkelsen UR, Langberg H, Helmark IC, Skovgaard D, Andersen LL, Kjær M, Mackey AL. Local NSAID infusion inhibits satellite cell proliferation in human skeletal muscle after eccentric exercise. Journal of Applied Physiology 2009;107(5): Nielsen K, Albertsen K, Brenner S-O, Smith-Hansen L, Roepstorff C. Comparing working conditions and physical and psychological health complaints in four occupational groups working in female-dominated workplaces. International Archives of Occupational and Environmental Health 2009;82(10): Nielsen K, Munir F. How do transformational leaders influence followers affective well-being? Exploring the mediating role of self-efficacy. Work & Stress 2009;23(4): Nielsen K, Randall R. Managers active support when implementing teams: The impact on employee well-being. Applied Psychology: Health and Well-being 2009;1(3):

19 Nielsen K, Yarker J, Randall R, Munir F. The mediating effects of team and self-efficacy on the relationship between transformational leadership, and job satisfaction and psychological wellbeing in healthcare professionals: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 2009;46(9): Nygaard UC, Hansen JS, Samuelsen M, Alberg T, Marioara C, Løvik M. Single-walled and multi-walled carbon nanotubes promote allergic immune responses in mice. Toxicological Sciences 2009;109(1): Nørgaard AW, Jensen KA, Janfelt C, Lauritsen FR, Clausen PA, Wolkoff P. Release of VOCs and particles during use of nanofilm spray products. Environmental Science & Technology 2009;43(20): Ortega A, Carneiro IG, Flyvholm M-A. A descriptive study on immigrant workers in the elderly care sector. Journal of Immigrant and Minority Health [Epub ahead of print]. Pedersen MT, Randers MB, Skotte JH, Krustrup P. Recreational soccer can improve the reflex response to sudden trunk loading among untrained women. Journal of Strength and Conditioning Research 2009;23(9): Pedersen MT, Blangsted AK, Andersen LL, Jørgensen MB, Hansen EA, Sjøgaard G. The effect of worksite physical activity intervention on physical capacity, health, and productivity: A 1-year randomized controlled trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2009;51(7): Pejtersen JH, Kristensen TS. The development of the psychosocial work environment in Denmark from 1997 to Scandinavian Journal of Work Environment and Health 2009;35(4): Persson R, Hogh A, Hansen ÅM, Nordander C, Ohlsson K, Balogh I, Österberg K, Ørbæk P. Personality trait scores among occupationally active bullied persons and witnesses to bullying. Motivation and Emotion 2009;33(4): Randall R, Nielsen K, Tvedt SD. The development of five scales to measure employees appraisals of organizational-level stress management interventions. Work & Stress 2009;23(1):1-23. Rod NH, Kristensen TS, Diderichsen F, Prescott E, Jensen GB, Hansen ÅM. Cortisol, estrogens and risk of ischaemic heart disease, cancer and all-cause mortality in postmenopausal women: a prospective cohort study. International Journal of Epidemiology [Epub ahead of print]. Rod NH, Hansen ÅM, Nielsen J, Schnohr P, Grønbæk M. Low-risk factor profile, estrogen levels, and breast cancer risk among postmenopausal women. International Journal of Cancer 2009;124(8): Rossi EM, Pylkkänen L, Koivisto AJ, Vippola M, Jensen KA, Miettinen M, Sirola K, Nykäsenoja H, Karisola P, Stjernvall T, Vanhala E, Kiilunen M, Pasanen P, Mäkinen M, Hämeri K, Joutsensaari J, Tuomi T, Jokiniemi J, Wolff H, Savolainen K, Matikainen S, Alenius H. Airway exposure to silica coated TIO2 nanoparticles induces pulmonary neutrophilia in mice. Toxicolocy Sciences [Epub ahead of print]. Rugulies R, Aust B, Siegrist J, Knesebeck OVD, Bültmann U, Bjorner J, Burr H. Distribution of effort-reward imbalance in Denmark and its prospective association with a decline in self-rated health. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2009;51(8): Rugulies R, Madsen IEH, Nielsen MBD, Olsen LR, Mortensen EL, Bech P. Occupational position and its relation to mental distress in a random sample of Danish residents. International Archives of Occupational and Environmental Health [Epub ahead of print]. Rugulies R, Norborg M, Sørensen TS, Knudsen LE, Burr H. Effort-reward imbalance at work and risk of sleep disturbances. Cross-sectional and prospective results from the Danish Work Environment Cohort Study. Journal of Psychosomatic Research 2009;66(1):

20 Saber AT, Halappanavar S, Folkmann JK, Bornholdt J, Boisen AMZ, Møller P, Williams A, Yauk C, Vogel U, Loft S, Wallin H. Lack of acute phase response in the livers of mice exposed to diesel exhaust particles or carbon black by inhalation. Particle and Fibre Toxicology 2009;6(12). Sadauskas E, Danscher G, Stoltenberg M, Vogel U, Larsen A, Wallin H. Protracted elimination of gold nanoparticles from mouse liver. Nanomedicine 2009;5(2): Sadauskas E, Jacobsen NR, Danscher G, Stoltenberg M, Vogel U, Larsen A, Kreyling W, Wallin H. Biodistribution of gold nanoparticles in mouse lung following intratracheal instillation. Chemistry Central Journal 2009;3(16). dx.doi.org/ / x Sala-Sastre N, Herdman M, Navarro L, De la Prada M, Pujol RM, Serra C, Alonso J, Flyvholm M-A, Giménez-Arnau AM. Principles and methodology for translation and cross-cultural adaptation of the Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002) to Spanish and Catalan. Contact Dermatitis 2009;61(2): Samani A, Holtermann A, Søgaard K, Madeleine P. Active pauses induce more variable electromyographic pattern of the trapezius muscle activity during computer work. Journal of Electromyography and Kinesiology 2009;19(6):e430-e437. Samani A, Holtermann A, Søgaard K, Madeleine P. Effects of eccentric exercise on trapezius electromyography during computer work with active and passive pauses. Clin Biomech 2009;24(8): Samani A, Holtermann A, Søgaard K, Madeleine P. Experimental pain leads to reorganisation of trapezius electromyography during computer work with active and passive pauses. European Journal of Applied Physiology 2009;106(6): Schneider T, Jensen KA. Relevance of aerosol dynamics and dustiness for personal exposure to manufactured nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research 2009;11(7): Sell L, Bültmann U, Rugulies R, Villadsen E, Faber A, Søgaard K. Predicting long-term sickness absence and early retirement pension from self-reported work ability. International Archives of Occupational and Environmental Health 2009;82(9): Selzer-Plon J, Bornholdt J, Friis S, Bisgaard HC, Lothe IMB, Tveit KM, Kure EH, Vogel U, Vogel LK. Expression of prostasin and its inhibitors during colorectal cancer carcinogenesis. BMC Cancer 2009;9(201). org/ / Shibuya H, Cleal B, Kines P. Hazard scenarios of truck drivers occupational accidents on and around trucks during loading and unloading. Accident Analysis and Prevention 2009;42(2010): Sieben I, de Grip A, Longen J, Sørensen OH. Technology, selection, and training in call centers. Industrial and Labor Relations Review 2009;62(4): Sjøgaard G, Rosendal L, Kristiansen J, Blangsted AK, Skotte J, Larsson B, Gerdle B, Saltin B, Søgaard K. Muscle oxygenation and glycolysis in females with trapezius myalgia during stress and repetitive work using microdialysis and NIRS. European Journal of Applied Physiology [Epub ahead of print]. Spangenberg S. An injury risk model for large construction projects. Risk Management 2009;11(2): Sunde L, Bisgaard ML, Soll-Johanning H, Jacobsen NO, Bolund L, Skouv J, Lynge E. Familial colorectal cancer, can it be identified by microsatellite instability and chromosomal instability? - A case-control study. Cancer Biomarkers 2009;5(4-5):

21 Svajger A, Winding K. Perceptions of possibilities of returning to work with chronic musculoskeletal disorders. Work 2009;32(4): Svensson AL, Strøyer J, Ebbehøj NE, Schultz- Larsen K, Marott JL, Mortensen OS, Suadicani P. Multidimensional intervention and sickness absence in assistant nursing students. Occupational Medicine 2009;59(8): Sørensen M, Allermann L, Vogel U, Andersen PS, Jespersgaard C, Loft S, Raaschou-Nielsen O. Polymorphisms in inflammation genes, tobacco smoke and furred pets and wheeze in children. Pediatric Allergy and Immunology 2009;20(7): Sørensen M, López AG, Andersen PK, Vogel U, Autrup H, Tjønneland A, Overvad K, Raaschou- Nielsen O. Stratification for smoking in case-cohort studies of genetic polymorphisms and lung cancer. Lung Cancer 2009;63(3): Vangsted AJ, Klausen TW, Ruminski W, Gimsing P, Andersen NF, Gang AO, Abildgaard N, Knudsen LM, Nielsen JL, Gregersen H, Vogel U. The polymorphism IL-1ß T-31C is associated with a longer overall survival in patients with multiple myeloma undergoing Auto-SCT. Bone Marrow Transplantation 2009;43(7): Vesterdal LK, Folkmann JK, Jacobsen NR, Sheykhzade M, Wallin H, Loft S, Moller P. Modest vasomotor dysfunction induced by low doses of C60 fullerenes in apolipoprotein E knockout mice with different degree of atherosclerosis. Particle and Fibre Toxicology 2009;6(5). Vibenholt A, Nørgaard AW, Clausen PA, Wolkoff P. Formation and stability of secondary ozonides from monoterpenes studied by mass spectrometry [Epub ahead of print]. Chemosphere 2009;76(4): Sørensen OH, Hasle P, Navrbjerg S. Local agreements as an instrument for improvement of management-employee collaboration on occupational health and safety. Economic and Industrial Democracy 2009;30(4): Sørensen OH, Weinkopf C. Pay and working conditions in finance and utility call centres in Denmark and Germany. European Journal of Industrial Relations 2009;15(4): Taylor J, Olsen HB, Sjøgaard G, Søgaard K. Voluntary activation of trapezius measured with twitch interpolation. Journal of Electromyography and Kinesiology 2009;19(4): Timm M, Madsen AM, Hansen JV, Moesby L, Hansen EW. Assessment of total inflammatory potential of bioaerosols using a granulocyte assay. Applied and Environmental Microbiology 2009;75(24): Tüchsen F, Christensen KB, Feveile H, Dyreborg J. Work injuries and disability. Journal of Safety Research 2009;40(1):21-4. Vogel U, Segel S, Dethlefsen C, Tjønneland A, Saber AT, Wallin H, Jensen MK, Schmidt EB, Andersen PS, Overvad K. Associations between COX-2 polymorphisms, blood cholesterol and risk of acute coronary syndrome. Atherosclerosis [Epub ahead of print]. Vogel U, Segel S, Dethlefsen C, Tjønneland A, Saber AT, Wallin H, Jensen MK, Schmidt EB, Andersen PS, Overvad K. PPARyPro12Ala polymorphism and risk of acute coronary syndrome in a prospective study of Danes. BMC Medical Genetics 2009;10(52). org/ / Watt T, Bjorner JB, Groenvold M, Rasmussen ÅK, Bonnema SJ, Hegedüs L, Feldt-Rasmussen U. Establishing construct validity for the thyroidspecific patient reported outcome measure (ThyPRO): an initial examination. Quality of Life Research 2009;18(4): Winsløw JH, Nielsen K, Borg V. Generating support from supervisors to their subordinates in organizations under external pressure: a multilevel, multisource study of support and reciprocation in Danish elder care. Journal of Advanced Nursing 2009;65(12):

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

CV for Thomas Clausen

CV for Thomas Clausen CV for Thomas Clausen Uddannelse og arbejdsliv 2000: Kandidateksamen i statskundskab, Århus Universitet 2001-2004: Forskningsassistent på Socialforskningsinstituttet/Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT MORTEN VILLUMSEN PHD FELLOW, MSC IN CLINICAL SCIENCE

Læs mere

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Ida E. H. Madsen, Ph.D, Seniorforsker Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Afsluttende formidlingsmøde FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Professor Karen Søgaard, SDU Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA 26. og 28. oktober 2011 Overordnet

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Hermann Burr * BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed burr.hermann@baua.bund.de Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning. Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008 Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.dk Sygefravær en fælles udfordring Flere og flere bliver sygemeldte Hver

Læs mere

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker, ph.d. Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mit foredrag 1. Udbredelse og

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og psykisk helbred (PAS)

Psykisk arbejdsmiljø og psykisk helbred (PAS) Psykisk arbejdsmiljø og psykisk helbred (PAS) Projekt 03-2008-09 Reiner Rugulies, Ida E.H. Madsen, Pernille U. Hjarsbech, Maj Britt D. Nielsen, Katja Løngaard, Simone Visbjerg Møller Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen

Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen Job & Krop - Skab fysisk trivsel på arbejdspladsen LO Miljø Den 4. November 2013, kl. 18.00 21.00 v/ Stig Erichsen, Rejseholdskonsulent MEd in Health Promotion and Education, Fysioterapeut Videncenter

Læs mere

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011 Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvilke ergonomiske forebyggelses tiltag har effekt

Læs mere

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011 Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015 Marts 2011 NFA s strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Som nationalt forsknings- og videncenter

Læs mere

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hovedelementer i foredrag Hvad er nedslidning? Dokumentation for nedslidning

Læs mere

Formidlingsmøde om hårdt fysisk arbejde og hjertekarsygdom

Formidlingsmøde om hårdt fysisk arbejde og hjertekarsygdom Formidlingsmøde om hårdt fysisk arbejde og hjertekarsygdom Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Andreas Holtermann & Mette Korshøj Dagens program Velkomst og kort introduktion Hvad ved vi om

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Negative sociale relationer på arbejdspladsen

Negative sociale relationer på arbejdspladsen Negative sociale relationer på arbejdspladsen - Gå-hjem møde 8. maj 2017 i Århus Annie Høgh Projektleder Sponsorer: Det Frie Forskningsråd & Arbejdsmiljøforskningsfonden Mekanismer bag udvikling af negative

Læs mere

Ergonomi i frisørarbejdet

Ergonomi i frisørarbejdet Arbejdsstillinger og muskelsmerter Arbejdsopgavernes karakter Ensidigt gentagne bevægelser Statiske arbejdsstillinger Akavede arbejdsstillinger Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Fysiske arbejdskrav Blandt

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION

OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION Merete Labriola, PhD, Sociale Ydelser og Velfærd, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Thomas Lund, PhD, Beskæftigelse og Integration, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 08:2009

Læs mere

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden?

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet Workshop 50, Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg Strand 2. marts 13.00-14.30 Dagens emner Påvirker arbejdsmarkedet arbejdsmiljøet?

Læs mere

Work and Organisational Psychology - group members

Work and Organisational Psychology - group members Work and Organisational Psychology - group members Annie Høgh, Professor Ann-Louise Holten, Associate Professor Janne Skakon, Assistant Professor Paul M. Conway, Postdoc Slide 1 The group s main research

Læs mere

Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater

Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater Ute Bültmann, Seniorforsker AMFF s Midtvejskonference 3. November 2005 Baggrund Det samlede

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær. Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA

Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær. Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvor står vi i dag? Kan vi forhindre opståen

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

NFA ÅRSBERETNING 2008

NFA ÅRSBERETNING 2008 NFA ÅRSBERETNING 2008 De væsentligste faglige resultater i 2008 2008 har som sædvanlig, fristes man til at sige været et begivenhedsrigt år. En international ekspertkomité gennemførte en evaluering af

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression?

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Foredrag af seniorforsker Ida E. H. Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Indhold 1. Depression: hvad, hvorfor

Læs mere

MSB og arbejdsrelaterede belastninger. Overlæge Ole Steen Mortensen Arbejdsmedicinsk afdeling Holbæk Sygehus

MSB og arbejdsrelaterede belastninger. Overlæge Ole Steen Mortensen Arbejdsmedicinsk afdeling Holbæk Sygehus MSB og arbejdsrelaterede belastninger. Overlæge Ole Steen Mortensen Arbejdsmedicinsk afdeling Holbæk Sygehus Plan for indlægget Præsentation Arbejdsmedicin Muskelskelet besvær Arbejdsmiljø og belastninger

Læs mere

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen Novo Nordisk virksomhedscase Martin Kristiansen Et hurtigt blik på Novo Nordisk Ca. 28.000 medarbejdere i 81 lande Verdens førende inden for diabetesbehandling siden 1923 Førende inden for: Blødningsbehandling

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Minikonference i København og Århus den 14. og 15. juni 2011 Agenda

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Job & Krop - Forebyg smerter i muskler og led

Job & Krop - Forebyg smerter i muskler og led Job & Krop - Forebyg smerter i muskler og led Hjørring & Brønderslev kommuner MED-/Arbejdsmiljø-organisationen v. Helle Torsbjerg Niewald, Master i sundhedsfremme og sundhedspædagogik, Ergoterapeut Videncenter

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

NANOKEM Afrunding, perspektiver og diskussion. Anne Thoustrup Saber, Ismo Koponen, Karin Sørig Hougaard og Frank Fotel

NANOKEM Afrunding, perspektiver og diskussion. Anne Thoustrup Saber, Ismo Koponen, Karin Sørig Hougaard og Frank Fotel NANOKEM Afrunding, perspektiver og diskussion Anne Thoustrup Saber, Ismo Koponen, Karin Sørig Hougaard og Frank Fotel Subproject 4: Model for risk assessment (DHI) NANOKEM (2007-2011) Subproject 1: Exposure

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Emil Sundstrup, Åse Marie Hansen, Erik Lykke Mortensen, Otto Melchior Poulsen, Thomas Clausen, Reiner Rugulies, Anne Møller, Lars L Andersen

Emil Sundstrup, Åse Marie Hansen, Erik Lykke Mortensen, Otto Melchior Poulsen, Thomas Clausen, Reiner Rugulies, Anne Møller, Lars L Andersen Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø gennem arbejdslivet og fysiske og kognitive ressourcer midt i livet for fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet Emil Sundstrup, Åse Marie Hansen, Erik

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Effekten af skræddersyet motion på kondi og styrke blandt bygge anlægsarbejdere et randomiseret

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Hvad ved vi om forholdet mellem helbred og arbejdsevne ud fra undersøgelserne om muskel og skelet problemer?

Hvad ved vi om forholdet mellem helbred og arbejdsevne ud fra undersøgelserne om muskel og skelet problemer? Hvad ved vi om forholdet mellem helbred og arbejdsevne ud fra undersøgelserne om muskel og skelet problemer? Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling og NFA Plan for oplægget Hvad er muskel- og skelet

Læs mere

Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser

Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie. AMFF konference 13. januar 2016 Annie Høgh Projektleder Dias 1 Projektets

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer!

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer! Menneskevenlige byer er sunde byer! Middelfart april 2013 Camilla van Deurs Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design Vores filosofi arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

Merete Labriola DEFACTUM, Region Midtjylland Aarhus universitet, Institut for Folkesundhed

Merete Labriola DEFACTUM, Region Midtjylland Aarhus universitet, Institut for Folkesundhed Hvad siger den internationale forskning? Den organisatoriske vinkel på sygefraværsindsatsen 29. marts 2017 Merete Labriola DEFACTUM, Region Midtjylland Aarhus universitet, Institut for Folkesundhed 20/80!

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

NFA ÅRSBERETNING 2010

NFA ÅRSBERETNING 2010 NFA ÅRSBERETNING 2010 Publikationer Økonomiske rammer Resultater i tal Forord NFA s organisation De væsentligste faglige resultater i 2010 1 Forord Som for mange offentlige institutioner og virksomheder

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS Mary Jarden Fast Track 2016 1) Symptomerne kan i væsentlig grad forringe en patients livskvalitet, komfort og evne til at fungere. 2) Manglende evne til at tolerere behandlingsrelaterede

Læs mere

Forskningsnetværk. Kenneth Jay

Forskningsnetværk. Kenneth Jay CV Uddannelse/ansættelsessted PhD, Syddansk Universitet, Odense & Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; 2013 31 maj 2016 MSc. Human fysiologi, Københavns Universitet; august 2009 maj 2011 BSc.

Læs mere

Arbejdskrav og fitness

Arbejdskrav og fitness Arbejdskrav og fitness Resultater fra et 4 måneders interventionsprojekt med konditionstræning blandt rengøringsassistenter Gå-hjem møde på NFA den 8. oktober 2015 Mette Korshøj Baggrund Lav fysisk aktivitet

Læs mere

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge?

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Hernes 10-02-2014, Merete Labriola Merete Labriola CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA Forebyggelsen af Arbejdsulykker Hvad virker bedst i forebyggelsen af arbejdsulykker, Det Nationale og hvor er der huller i vores viden? Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA Konference om manglende registrering

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Sociale relationers betydning for helbred

Sociale relationers betydning for helbred Sociale relationers betydning for helbred Rikke Lund, lektor, cand.med. ph.d. Dias 1 Hvad er sociale relationer? Typer roller (familie, venner, bekendte, naboer, professionelle (lægen fx) osv.) Struktur

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Temadag om danske sundhedsregistre 28 juni 2012 Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Henrik Brønnum-Hansen

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems

Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems Copenhagen, February 007 Statistics Denmark, Labour Force Survey MIF Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems Regarding grant

Læs mere

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 StøjRisk Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 Thomas Winther Frederiksen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Zara Ann Stokholm,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

De seks guldkorn vejen til det gode job

De seks guldkorn vejen til det gode job Tage Søndergård Kristensen Marts, 2017 Task-Consult www.task-consult.dk De seks guldkorn vejen til det gode job Udtrykket De seks guldkorn er kendt af de fleste, der arbejder med arbejdsmiljø, og man får

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

NFA ÅRSBERETNING 2011

NFA ÅRSBERETNING 2011 NFA ÅRSBERETNING 2011 1 Forord 2011 har budt på mange flotte resultater. Først og fremmest har NFA nu færdigudviklet et program for monitoreringen af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen samt de tre

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2013-2017 - på vej mod 2020

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2013-2017 - på vej mod 2020 Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2013-2017 - på vej mod 2020 Side 1 af 12 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission NFA s mission er at tilvejebringe et relevant

Læs mere

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne Velkomst Formidlingsmøde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 11. marts 2011 Formidlingsmøde Forskningsprojekt:

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Projekt 31-2008-09 Reiner Rugulies & Marie Martin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA Arbejdsmiljøforskningsfondens

Læs mere