[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave"

Transkript

1 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1

2 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to 5. semester studerende ved Nordjyllands Erhvervsakademi i perioden 01. september 13. november I rapporten agerer de studerende konsulenter som er hyret af dynaway hvor de skal udvikle et tilføjelsesprogram til Outlook til styring af tidsstyring/tidsregistrering som bliver overført til Dynamics AX. Vi vil gerne sige tak til dynaway, for deres store samarbejdsvilje og imødekommenhed i forbindelse med udarbejdelsen af hovedopgaven. Nallaik-Kumaran Shanmuganathan Mathias Steen Andersen 2

3 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 3

4 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 1 Indledning Rapporten er udarbejdet som dokumentation for hovedopgave forløbet under datamatiker studiet ved Nordjyllands Erhvervsakademi / University College Nordjylland i samarbejde med dynaway A/S. dynaway har ønske om Microsoft Outlook blev udvidet så det kunne lade sig registrer og overfører ens tidsforbrug på opgaver til Microsoft Dynamics AX (AX) direkte fra Outlook, således at ens aftaler i Outlook altid var synkroniseret med tidsregistreringerne i AX. Bemærkninger Indledende i projekt forløbet lægges fokus på undersøgelse af hvilke muligheder der findes for kunne udføre integration mellem Dynamics AX og Outlook og derefter arbejdes der på udvikle en færdig eller prototype applikation. Kildekode Kildekoden til Prototypen på Outlook Add-in udviklet i Projektet forløbet kan findes på følgende URL: URL: 4

5 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 5

6 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 2. Virksomhedsbeskrivelse af dynaway A/S 2.1 Organisation: thy:data blev grundlagt i Thisted i 1986, dengang var løsningerne baseret på produkter fra Damgaard Data (som senere blev til Navision og som i dag er blevet til Microsoft Dynamics AX) thy:data koncernen beskæftiger ca. 180 medarbejdere og har i dag afdelinger i Thisted, Aalborg, Århus, Kolding og København Figur 2.1.1: 180 medarbejdere fordelt på 5 lokationer thy:data afdelingerne arbejder primært med kundeprojekter baseret på Microsoft Dynamics AX og Microsoft XAL samt IT-infrastruktur samt Microsoft CRM og Business Intelligence. thy:data koncernen består også af Independent Software Vendor (ISV) forretninger herunder: thy:solutions thy:innovation De opererer begge med udvikling og salg gennem danske og internationale Microsoft partnere. Figur: Organisations diagram for thy:data koncernen thy:solutions blev i 2001 omdannet til selvstændigt datterselskab: dynaway A/S. 6

7 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Afdelingen i Aalborg Der ca. 20 ansatte i thy:data aalborg og ca 20 i dynaway, de placeret i NOVI Forskerpark i Aalborg og fra oktober 2009 flytter de ind i nye lokaler på 900 m 2. Lokationen i Aalborg giver thy:data mulighed for at have studerende ansat som projektmedarbejdere og det er med til at brande virksomheden overfor universitetsmiljøet og dermed kommende medarbejdere thy:pejling thy:data kører også et uddannelses forløb, thy:pejling på Aalborg Universitet for at tiltrække nye medarbejdere thy:talent Award thy:data uddeler en gang om året, prisen thy:talent award. Prisen er på kr inklusive en rejse til Microsofts hovedkontor i Redmond, USA. 2.2 Økonomi: : thy:koncernens omsætning steg fra 125,7 millioner kroner til 152,7 millioner kroner. Dog var resultat før skat dykket fra 5,9 millioner kroner til 2,5 millioner kroner. 2.3 Produkter: Shop Floor Control (SFC) Shop Floor Control er et system til tids og materiale-forbrugs registrering. SFC har været dynaway s størst sælgende produkt lige siden opstarten af firmaet. Systemet indsamler tidsregistreringer fra arbejderne og kan herefter beregne omkostninger ved produktionen og samt løn til de ansatte. SFC har længe været en standard modul i Dynamics AX. I juni 2009 købte alle Microsoft alle rettigheder til Shop Floor Control. Job'n'Time Et udvidelses modul til SFC som giver mulighed for tidsregistrering tæt knyttet til det der kendes fra SFC, i en typisk virksomhed benytter 90 % af medarbejderne SFC til deres tidsregistrering mens kontor ansatte og andre funktionærer ikke har adgang til SFC, men med Job n Time modulet kan de sidste 10 % ansatte benytte det samme system. 7

8 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] VinCAD VinCAD er en dedikeret integreret løsning til Microsoft Dynamics AX og er udviklet specielt til vinduet og døren industrien. VinCAD Product Configurator er et grafisk værktøj som giver vindues og dør producenter mulighed for at lave styklister og skræddersy produkterne helt ned til mindste detalje. Resultatet ses med samme i form af en 2D-tegning der giver et visuelt billede af ordren. Ordren danner grundlag for produktion, indkøb, lagerstyring og levering af data direkte til produktionsmaskinerne. Video demo kan findes via følgende URL: Preventative Maintenance Forebyggende vedligeholdelse giver virksomheder mulighed styring og overblik på vedligeholdelse og service på produktionsudstyr, og forbyggende ved at der løbende udføres vedligeholdelse på maskiner og udstyr således at større nedbrud forhindres. 8

9 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 3. Workflow: Tidsregistrering 3.1 Shop Floor Control (SFC) Tidsregistrering foregår i dag ved at medarbejderen indtaster sit Id eller scanner sit Id-kort, derefter kan man vælge at "starte" et eksisterende Job eller man kan indtaste / scanne et andet JobId. Figur 3.1: Screenshot af nuværende Skærmbillede for tidsregistrering i Shop Floor Control Med knapperne i bunden af skærm-billedet kan man til at melde til og fra ved pauser. 9

10 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 3.2 Projekt-baseret arbejde Dette modul anvendes i dag typisk af kontor medarbejdere. De skal først holde styr på deres Tasks og tidsregistrering i Excel og indtaste derefter disse over i AX manuelt, dvs. der er dobbelt arbejde og der spildes i dag tid på denne proces. Ligesom med tids registrering i Shop Floor Control er systemet opbygget i AX og det præger også det Grafiske User Interface (GUI). Figur 3.2: Screenshot af nuværende skærmbillede for tidsregistrering ved projekt-baseret arbejde Man starter med at lave en kladde (Journal) og opretter derefter ny linje, hvor man angiver timer og type. Forskellen på SFC og dette system er at der ikke angives start og stop tidspunkter. 10

11 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Del I Foranalyse 11

12 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 4. Virksomhedsbeskrivelse 4.1 Foranalyse I dette afsnit vil vi analysere dynaweb. Vi vil beskrive virksomheden som vi ser den nu. Vi vil benytte den viden og erfaring som vi har fået den gennem vores respektive fag fra vores Datamatiker uddannelse. Vi vil lave en kort analyse da det ikke har den største prioritet i forhold til den vider bearbejdelse af projektet. Dynaweb er en fiktiv case som vi selv har lavet da dynaway var svær at lave en case over. 4.2 Virksomhedskarakteristik Dynaweb blev startet i 2003 hvor deres fokus punkter er slag af hjemmesider til virksomheder eller optimering af deres nuværende hjemmesider. Dynaweb har hovedsæde i Aalborg men har også andre lokationer andre steder i Danmark. Dynaweb har ca. 30 medarbejder i Aalborg som er fordelt over en lang række områder såsom Administration, Systemudvikling og SEO, Produktion, Drift og sikkerhed, Marketing og salg. Ud fra dynaweb organisations diagram kan man aflæse flere ting om virksomheden. Hvis man kigger fra top til bund, kan man se hvordan den vertikale arbejdsdeling er. Dette bliver Uddybet grundigere nedenfor. Ledelse Administration Marketing Salg SystemUdvikling og seo Produktion Drift- og Sikkerhed Marketingchef Salgleder udviklingsleder Produktionskoordinator Drift og Sikkerhedansvarlig Marketingkonsulent It-Konsulent Programør Webdesigner Drift og It administrator SEO tekniker CMS Designer Systemadministartor Figur Organisationsdiagram af dynaweb. 12

13 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 4.3 Organisation Dynaweb er en forholdsvis dyb organisation hvor ledelsen er i toppen. Der er 4 mand i bestyrelsen som mødes hver måned til bestyrelsesmøde. Til hverdag har de kontor i hver sin afdeling som ligger henholdsvis i Herlev, Odense, Århus og Aalborg. Under Ledelsen er Administrationen som står for alt det praktiske såsom sygdom, møder antal af projekter osv. Under Administrationen er der 5 forskellige afdelinger som henholdsvis er Marketing, Salg, Systemudvikling og SEO, Produktion og Drift og sikkerhed. I marketing er der en marketingschef som styrer ledelsen af 7 marketingskonsulenter som står for marketingsstrategien, altså hvordan de sælger sig selv bedst til deres kunder og hvordan de udvider deres kundekreds. Den næste afdeling er salg som består af en slagsleder og 5 konsulenter hvis job består i at køre ud til kunderne og sælge deres produkt. Afdelingen Systemudvikling og SEO har en udviklingsleder som har 4 SEO konsulenter under sig, som står for at lave søge optimering på kundernes hjemmesider så de bliver lettere, at finde på søgemaskiner som for eksempel Google. Derudover er der også tilknyttet 6 programmører til afdelingen. Den 4. Afdeling produktion består af en produktionskoordinator, 10 webdesignere og 3 CMS udviklere. Til sidst har vi afdelingen Drift og sikkerhed som består af 4 medarbejder. en Drift- & Sikkerhedsansvarlig, System & IT Administrator, Systemadministrator og en Praktisk Ansvarlig. Dynawebs organisations diagram kan man analysere ved at kigge på 4 punkter. Den vertikale arbejdsdeling. Den horisontale arbejdsdeling. Kontrolspændet. Antal af niveauer. Den vertikale arbejdsdeling viser hvordan myndighed og ansvar for styring og koordinering af arbejdsopgaverne er fordelt i organisationen Hierarkiet i dynaweb starter i toppen med ledelsen. Under er administrationen der ikke er på linje med de andre afdelinger da det er en stab. Næste niveau har vi de 5 afdelinger med hver sin afdelingsleder som står for den daglige ledelse af afdelingens medarbejder. Den Horisontale arbejdsdeling går vandret i diagrammet og viser hvordan arbejdes kommunikationen er opdelt i dynaweb. Hvis man kigge nedefra og op i for eksempel Marketingsafdelingen taler marketingskonsulenterne med marketingschefen hvis der noget de vil videregiver til en anden afdeling. Marketingschefen kan så tale med den anden afdelingsleder eller ledelsen. Kontrolspændet er det antal underafdelinger eller personer som leder i hierarkiet har beslutnings- og koordineringsansvar for. For dynawebs vedkommende har de fleste afdelingsleder et kontrolspænde på 1-2 forskellige type af medarbejder. Lederne i toppen har et kontrolspænde for alle medarbejderne i virksomheden, så det kommer op på 14 i alt med afdelinger og typer af ansatte. 13

14 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Antallet af niveauer i en organisation beskriver kommando- og kommunikationsstrukturen i organisationen. Hvert lag i den horisontale arbejdsdeling kaldes et niveau hvor øverste lag kladdes niveau 0 og det næste niveau 1 osv. Antallet af niveauer siger noget om hvordan dybden er i virksomheden, altså hvor lang kommandovejene er i organisationen. Dynaweb har 5 niveauer hvor ledelsen er niveau 0 og med arbejderne er niveau 4. 5 niveauer er en typisk for en mellem stor virksomhed. Dynaweb har opbygget deres hierarki ved hjælp af linje- og stabprincippet. Formålet med dette princip er at bevare en klar og entydig ansvars- og myndighedsfordeling. Administrationen hjælper altså afdelingslederne. Fordele ved det er at man for en støtte funktion til lederne og afdelingslederne i forhold til det normale linjeprincip. Ulemperne ved linje- og stabsprincippet er at nu hvor der er kommet en stab mere bliver det uklart hvem der har ansvarsplacering ved nogle typer opgaver. 4.4 Forandringer som følge af implementering af IT (Leavitt) Indførelse af det ønskede IT-system vil kun ske med succes, hvis der tages behørigt hensyn til organisationsstrukturen, medarbejdernes uddannelse, motivation og opgavernes natur. For at realisere sig, og dermed imødegå afledte problemer og påvirkninger i organisationen, betragter vi her det teknologiske delsystem i følge H. J. Leavitt s model. Leavitts systemmodel Figur 4.4.1:Ifølge Leavitt påvirker ændringer i ét delsystem alle andre delsystemer. Der er i dette projekt primært tale om ændringer i velkendt teknologi og ens indberetnings proces i forhold til arbejdsdag. 14

15 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Teknologi dynaway er en del af thydata som laver speciale moduler til Dynamics AX. Deres mest udbredte produkt er et modul der hedder Shop Floor Control. Da de er en it virksomhed har de indretning/hardware/software muligheder til at kunne bruge Tilføjelsesprogrammet. Tilføjelsesprogrammet kan sikre beder dokumentation af en arbejdsdag. Tilføjelsesprogrammet kan sikre bedre kontrol/opfølgning af møder og arbejdsuger. Tilføjelsesprogrammet kan rationalisere rutineprægede kontorarbejdsgange da man slipper for dobbeltarbejde nogle steder. Tilføjelsesprogrammet sende arbejdsdag direkte ind i Shop Floor Control som så automatisk udregner løn. Aktører Medarbejdertilfredsheden vil stige, hvis Tilføjelsesprogrammet er enkelt at bruge og lever op til forventningerne om bedre styring og indberetning. Medarbejdertilfredsheden vil stige hvis Tilføjelsesprogrammet gør nogle af deres arbejdsrutiner mere enkle Struktur Strukturen berøres kun i begrænset omfang, da Tilføjelsesprogrammet er i brug i Outlook som medarbejderne kender til. Mulighed for bedre opfølgning/ beregnes løn direkte inde i Shop Floor Control. Opgaver Få hurtigt overblik over de forskellige arbejdsopgaver. Udvælgelse af de forskellige arbejdsopgaver er simpel og overføres til Outlook Task ved tryk med musen. Lette dokumentation af arbejdsprocesser at effektivere dokumentation 5. Case Foranalysen er baseret på dynaweb business case som vi har valgt at lige i bilag. Casen er lavet over en opdigtet virksomhed men med relevante elementer og personer typer som skal bruge systemet. Casen kan findes i Bilag. 15

16 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 6. Risikoanalyse Simpel risikoanalyse der er afpasset efter opgaven SWOT der nedbryder risikomomenter i undergrupper som projektstørrelse, IT-erfaring, teknologi, organisation, miljø mm. Kommer kun i spil ved større projekter. Risiko Sandsynlighed Konsekvens Håndtering Fejlestimering af tidsforbrug på grund af ringe erfaring med udviklingsprojekter i VSTO og OBA Ønsker om ændring af kravspecifikationen undervejs Projektet er afhængig af ganske få udviklere der kan blive forhindret i at fortsætte Andre opgaver kan kræve ressourcer så projektmålet må begrænses Løsningsmodellens kompleksitet, ligger uden for projektgruppens viden og kompetence Tekniske problemer bl.a. i forbindelse med systemrettigheder/resurser 70 % Kritisk Hovedvægt på funktionalitet Og dokumentation. Konstruktionen begrænses iht. prioritering 75 % Marginal Køre med korte sprints så nye tilføjelser i kravspecifikationen Let kan blive implementeret i næste 5 % Kritisk - katastrofal sprint. Risikoen må accepteres da man ikke kan gøre noget yderligger 10 % Kritisk Konstruktionen begrænses iht. Prioritering. Det manglede kan udvikles af dynaway vis de går videre med vores add-in. 5 % Kritisk Træk på følgende kilder til umiddelbar hjælp: kontaktperson, lærere, medstuderende og litteratur 30% Kritisk Tidlig systemtest. Konferer løsning med Kontaktperson og Itafdeling Figur 6.1 Risikoanalyse eksterne og interne faktorer. 16

17 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 7. Kravspecifikation Ud fra de 3 møder vi har haft med dynaway har vi fået os et nogenlunde overblik over hvad for nogle ønsker og krav de har til den applikation vi skal lave til dem. Applikation skal kunne klare tidsstyring/tidsregistrering fra Microsoft Outlook direkte over i Dynamics AX. Da de nu er nød til at lægge det over i et Excel ark og derefter lægge det over i Dynamics AX. De lod det være op til os at bestemme om applikation skulle være en add-in til Outlook eller en selvstændig C# applikation som så kunne henter oplysningerne fra Outlook og overføre dem til Dynamics AX bagefter. Der blev lagt vægt på at programmet skulle havde et simpelt og lækket bruger interface. Der blev givet forskellige bud på teknologier vi kunne bruge som OBA, Business Connector og SNAP. Vi valgte at bruge OBA efter at havde brugt tid på at undersøge de forskellige teknologier. Ved at vælge at udvikle en OBA applikation var det oplagt at kode et tilføjelsesprogram til Outlook i stedet for at lave en selvstændig applikation. Kravene til add-in bliver uddybet i user stories senere. 17

18 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 8. Problemformulering I samarbejde med dynaway, vil vi udarbejde en rapport og et en applikation til tidsregistrering i Microsoft Outlook til firmaets funktionærer. dynaway har udviklet Shop Floor Control modul til Dynamics AX, som er et system til tidsregistrering. De ønsker at udvide Outlooks kalender funktion således at for eksempel funktionærer kan indberette time antal per arbejdsdag. Dynaway vil gerne have udviklet sådan et modul enten som et integreret del af Outlook eller et selvstædigt program i forbindelse/samtidig gerne have undersøgt hvilke teknologier der kan benyttes til at opnå denne funktionalitet 8.1 Afgrænsning Da opgaven formentlig ikke påvirker grundstrukturen i dynaway, vil virksomhedsdelen begrænse sig til en gennemgang af organisationsopbygningen og de følger, som ændringer i arbejdsrutiner, ansvarsområder og teknologi kan have på omgivelserne. Der kigges ikke på økonomi og cost-benefit da det ikke findes relevant i denne her løsning. Problemstillinger omkring datasikkerhed vedrørende brug af LINQ berøres kun i begrænset omfang. Der bliver ikke som del af projektet udarbejdet en egentlig brugsvejledning - kun hjælpetekster og fejldialogbokse i Visual Studio 2008, da vi vil lave designet så simpelt som muligt. Der vil blive prioteret på at få den grundlæggende funktionalitet til at funger såsom at forbinde til databasen over webservice. At få databasens job vist i Outlook som en lang liste eller som man kan søge i det. Når de forskellige job er liste kan de så konverteres til Outlook Taks, som så vider, kan bruges i kalenderen til at tilrette lægge en arbejdsdag. Når Outlook lukkes igen skal arbejdsdagen overføres til Dynamics AX. Vis der bliver tid efter det vil vi kigge på andre ønsker fra dynaway til tilføjelsesprogrammet. 18

19 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Del II Analyse 19

20 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 9. Teknologi Analyse Undersøgelse af hvilke teknologier kan benyttes til opnå integration mellem AX og Outlook 9.1 Snap-in applications for Microsoft Dynamics AX Ved møde nr 2 hos dynaway blev der nævnt at man kunne benytte Microsoft Dynamics Snap for Microsoft Dynamics AX til at tilgå data på AX via f.eks. Outlook. Microsoft beskriver fem forskellige Business Data Lookup snap-in Expense Management snap-in Custom Report Generator snap-in Timesheet Management snap-in Vacation Management snap-in Figur Screenshot af Timesheet Management snap-in Især Timesheet Management snap-in virkede lovende da den dækker over tidsregistrering direkte fra Outlook over til AX. Men efter brugt en del tid på intens søgning efter anden information end salgs-materiele, som udelukkende fortalte om mulighederne med Snap-in, er konklusionen at det er rent salgs snak og ikke decideret modul der er tilgængelig for download. Det nærmeste man kommer på Timesheet Management Snap-in er et kommercielt produkt udviklet af FolioDev / Computer Generated Solutions (CGS). 20

21 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Business Data Lookup Microsoft har lagt følgende modul med tilhørende kildekode på Codeplex.com: URL: Business Data Lookup som inkluderer Add-in der giver mulighed for tilgå data i AX fra Word, Excel og Outlook. Men det har ikke lykkedes at få det modul til at virke. 9.2 Microsoft Dynamics AX Business Connector Microsoft Dynamics AX Business Connector giver mulighed for at tilgå data på AX via 3.parts moduler. Figur: Viser eksempel på Mobile Communication arkitekturer opsætning, der benyttes hos dynaway og hvordan Business Connector er forbundet i systemet Microsoft Dynamics AX Business Connector findes i både som COM og.net komponent. axsalesline = Axapta.CreateObject("AxSalesLine") axsalesid_line = axsalesline.call("salesid", newsalesid) axitemid_line = axsalesline.call("itemid", Me.txItemId.Text) axsalesqty_line = axsalesline.call("salesqty", Me.txQty.Text) axsave_line = axsalesline.call("save") txresults.text = newsalesid + " has been created within Axapta." Axapta.Logoff() Figur Kode eksempel på hvordan man kan oprette data i AX via Business Connector Med Business Connector får man tætter tilknytning til AX og kan tilgå data direkte, dog betyder det også at der kræves dybere kendskab til AX og database opsætning med indblik i tabel layout osv. 21

22 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 9.3Webservice Webservic er et interface, som er beskrevet i et maskinlæsbart format (WSDL) og er standard for at sende data/kommandoer mellem to uafhængige systemer og afvikles fra en webserver 9.4 XML Al kommunikation via webservices sker i XML, og det betyder bl.a., at kommunikationen er frigjort fra operativsystemer og programmeringssprog, og at Windows-programmer derfor uproblematisk kan kommunikere med fx Linux-programmer. 9.5 REpresentational State Transfer (REST ) REST blev introduceret af Roy Fielding som også er opfinderen bag HTTP protokllen Formålet med at anvende REST i web service sammenhænge er at opnå samme fordele og succes i system-til-system kommunikation, som det foregår ved system-til-menneske (browser->webserver) kommunikation. De centrale fordele er interoperabilitet, performance, skalerbarhed og enkelhed REST gøre det muligt for så mange som muligt at anvende de udstillede data på tværs af platforme og programmeringssprog (Interoperabilitet) og sammen med brug af LINQ opnår man en stærk alliaance som giver en stor frihed på tværs af platforme og bagvedliggende databaser (MS SQL / Oracle mv.) Kommuniker tilstandsløs Hvert request er står alene. Den REST baserede web service husker ikke foregående kald fra samme klientapplikation. Første request kan håndteres af en server; andet request fra samme klient kan håndteres af en anden server. Tilstandsløsheden gør det lettere at skalere sin løsning. 22

23 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Alle ressourcer har en URL Link tingene (ressourcerne) til hinanden og alle ressource tilgås via samme interface Man starter med få overblik over forskellige ressourcer der tilgængeligt via webservice: URL: Derfra kan man arbejde videre via HTTP-kald: Hent data for alle ansatte: URL: Hent data for ansat med Id AFE : URL: <service xml:base="http://mta.thydata.dk/jobtimeclient/jobtimeservice.svc/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/atom" xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app" xmlns="http://www.w3.org/2007/app"> <workspace> <atom:title>default</atom:title> <collection href="employee"> <atom:title>employee</atom:title> </collection> <collection href="employeebalance"> <atom:title>employeebalance</atom:title> </collection> <collection href="systemproperty"> <atom:title>systemproperty</atom:title> </collection> <collection href="workcenter"> <atom:title>workcenter</atom:title> </collection> </workspace> Figur 9.5.1: XML output fra dynway Job n Time Webservice 23

24 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] URL: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <entry xml:base="http://mta.thydata.dk/jobtimeclient/jobtimeservice.svc/" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata" xmlns="http://www.w3.org/2005/atom"> <id>http://mta.thydata.dk/jobtimeclient/jobtimeservice.svc/employee('afe')</id> <title type="text"></title> <updated> t09:46:18z</updated> <author> <name /> </author> <link rel="edit" title="employee" href="employee('afe')" /> <category term="jobtimemodel.employee" scheme="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme" /> <content type="application/xml"> <m:properties> <d:id>afe</d:id> <d:pincode></d:pincode> <d:badgeid>1</d:badgeid> <d:name>alfredo Fuentes Espinosa</d:Name> <d:company>dmo</d:company> <d:lastclockedin m:type="edm.datetime"> T14:25:48</d:LastClockedIn> <d:lastclockedout m:type="edm.datetime"> T14:02:57</d:LastClockedOut> <d:pilotid xml:space="preserve"> </d:pilotid> <d:ispilot m:type="edm.int32">0</d:ispilot> <d:cloaked m:type="edm.int32">1</d:cloaked> <d:rowguid m:type="edm.guid">ba4656d6-592a-de11-b18b f99</d:rowguid> </m:properties> </content> </entry> Figur 9.5.2: XML output fra dynway Job n Time Webservice på bestemt ansat (Employee) med Id: AFE 24

25 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 10. User stories Vi har valgt at fastlægge vores krav til vores opgave ved hjælp af user stories. Det er rigtigt godt at sætte en første person på ens krav som for eksempel: som en vil jeg gøre det og det dette gør at man med det samme kan se hvordan den specifikke bruge tænker, det gør at man meget hurtigt kan danne sig et overblik om de enkelte krav. Ved at lave denne struktur på user storiesne for vi letter ved at prioritere de enkelte stories end at Product Backlogen er flydt med med ting som ret fejlhåndtering, lad bruger lave en reservation, bruger ønsker at se billede osv.. På den her måde skal Product Owneren bruge meget mere tid på at finde ud ad hvad de forskellige krav er, hvem der for glæde af dem og hvilken værdi selve programmet har af dem. Mike Cohn har udviklet den her metode til at lave user stories. Han har sit eget firma som hedder Mountain Goat Software. Han er forfatter til et antal bøger om agil udvikling. 25

26 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Profil. Vil jeg... Så... Pri. Bruger Indberette daglig tidsforbrug Skal jeg have Outlook som er koblet til Dynamics AX så det kan blive registeret direkte 10 Bruger Indberette arbejdsdag. Trykker på knappen synkronisere i Outlook for at overføre arbejdsdag til Dynamics AX Skal blive mindet op man har husket alt før man synkronisere sin arbejdsdag. 10 Bruger Se en tilpasset skærm-billede til mine behov i Outlook Jeg kan indberette de detaljer / info / data der vigtigt for mit vedkommende 9 Bruger Vælge jobtype Som bruger skal de havde adgang til en to do liste med typiske opgaver samt mulighed for at søger på alternative jobbeskrivelser. 8 Bruger Bruger Bruger Vis man ikke kan huske JobId skal der kunne indsætte en Task uden JobId men med beskrivelse af indholdet af tasken og hvem der kunden. Vil jeg kunne modtage links/henvisninger til dokumenter mv. tilhørende aktuelle Task. Skal blive mindet op man har husket alt før man synkronisere sin arbejdsdag. Der stadigvæk kan indberettes Tasks selvom JobId er ukendt. 7 Således at de kan downloades efter behov. 3 Blive gjord opmærksom på manglede bogføring. 8 Bruger Skal kunne vælge mellem midlertidig stop eller fuldførelse af Task. Der er styr på om opgaven er fuldført eller igangværende. 8 Bruger På info- siden i Outlook gerne se antal fridage som er optjent, antal overarbejdstimer og Task der skal udføres i dag. Der er hurtigt overblik over interessante oplysninger. 2 Sælger Indberette KM-tal Have felt / mulighed for at indtaste KM-tal i Outlook kalender 10 Sælger Indberette Kørsels-timer Have felt / mulighed for at indtaste Kørsels-timer i Outlook kalender 10 26

27 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Sælger Kunne registrer mit tidsforbrug, også når jeg er på farten (Offline) Have offline tilgang til Dynamics AX data samt mulighed for at overføre data til AX når jeg er online igen 1 Support Søge efter kunde information i Dynamics AX og sætter time i gang. Når support session er afsluttes stoppes timeren. Det er let at få overblik over hvad man har lavet på en dag og hvor lang tid der er brugt på de forskellige arbejdsopgaver. 7 Support Ved afbrydelse af i gangværende Task, skal timeren sættes på pause, ved genoptagelse af Task skal timeren forsætte. Giver fleksibilitet til at håndtere flere Tasks på en gang. 5 Figur: 10.1 Kravene bliver lavet om til user stories og prioteret. 27

28 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 10.1 User story Tasks. Efter at user storiesne er blevet lavet og prioteret deles de forskellige stories op i task. Vi har valgt at vise de eksempler på de 2 højeste prioriterede user stories hvor af i flere at de laver prioriterede user stories er med. User story: Indberette daglig tidsforbrug. Task Lave GUI knap til outlook. Capture kalender data fra Outlook. Redigere GUI således at man Task ansvarlig MSA KSH MSA 28

29 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave kan indtaste kørselstimer og km-antal. Find JobId/Vis Overfør kørselstimer og kmantal til AX. Opbygge XML-fil til Webservice. Overføre XML-fil via KSH KSH KSH KSH webservice til AX. Giv besked til brugeren hvis der er fejl (ellers farv grøn). Figur : user story Indberette daglig tidsforbrug delt op i Tasks og hvem der er ansvarlig User story: Indberette arbejdsdag. Task Task ansvarlig Capture kalender data fra MSA Outlook. Opbygge XML-fil til Webservice. KSH Overføre XML-fil via KSH webservice til AX. Giv besked til brugeren hvis MSA der er fejl (ellers farv grøn). Tag alle task fra en dag og lav KSH dem om til en XML-fil. Figur : user story Indberette arbejdsdag delt op i tasks og hvem der er ansvarlig 11. Udvikingsværktøj For at kunne integrer Outlook med Dynamics AX samt til dokumentation af projekt forløbet er det nødvendigt at anvende forskellige software og tillægs moduler i udviklingsprocessen: Microsoft Office / Outlook 2007 Visual Studio 2008 Service Pack 1 (Indeholder nyeste opdateringer til VSTO) Visual Studio Tools for Office (VSTO) VSTO Powertools MS PIA (Primary Interop Assembly API) 29

30 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 11.1 Udviklingssprog Følgende benyttes til udvikling: C# LINQ LINQ LINQ star for Language INtergrated Query. Med LINQ er det muligt at lave forespørgsel i databaser meget lettere. Kode eksempel: For at søge i AX efter Tasks (Jobs) med tekst som starter med streng Pause skrives følgende LINQ query, som herefter loades ind i en List som man kan lave iterationer på: Var result = from dmo in context.job where dmo.description.startswith( Pause ) select dmo; List<Job> myjobslist = result.tolist<job>(); Figur Kode eksempel på LINQ-baseret query Kode eksempel forsat: For at udvide søgning til også søge efter Jobs som har JobId der med 123, kræver kun tilføjelse af en linje kode: var result = from dmo in context.job where dmo.description.startswith( Pause ) dmo.id.startswith( 123 ) select dmo; Figur Kode eksempel på LINQ-baseret query 11.2 Source Control For at sikre at det altid er muligt at gå tilbage i koden og at der kan arbejdes samtidigt på koden, er der brugt versions styring: Subversion - Subversion er et versionsstyringsværktøj som Team Foundation Server TortoiseSVN - En klient til Subversion, som integerer sig dirkete i Windows Explorer AnkhSVN - Integreres fuldstændig som en del af Visual Studio og gør det muligt at afvikle source control på kilde koden via Subversion Subversion blev også brugt til at indskrivning samt tilretning af dokumenter til rapporten. 30

31 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 11.3 Kommunikation Når der ikke er mulighed for direkte kommunikation mellem gruppedeltager og scrum-master forgår det via: Skype MSN Messenger 11.4 Andre værktøjer Visio Visual Paradigm for UML 7.0 Diagram Studio 5.0.NET Paint 31

32 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 12 Kodestandarder Dette er en gennemgang af vores overvejelser for en kodestandard til vores tilføjelsesprogram til Outlook som er udviklet i C# Kommentarer Den endelige kode vil indeholde kommentarer. Til de mest komplicerede metoder og funktion så det bliver, letter at forstå hvordan de er blevet implementeret. Dette vil også være til gavn sener hen når en anden skal rette i koden, så denne person hurtigt og let kan få et overblik over de forskellige dele af koden Navnestandard Vi har skrevet alle vores attributter, metodenavne, klasser og GUI på engelsk da Dynaway har udenlandske kunder. Som en af dem kan nævnes Microsoft. Alle vores attributter og navne på vores metoder følger CamelCase notationen. CamelCase er en måde at sammensætte ord uden bindesteg eller mellemrum, men med indledende stort bogstav i hvert indgående ord. Navnet kommer sandsynligvis fra at versalerne midt i ordet ser ud som pukler på en kamel. Det findes to varianter af CamelCase: det første ord i sammensætningen kan skrives med stort eller med små bogstav. Vi har valgt at starte med lille begyndelsesbogstav som kan ses i nedenstående eksempel. public String getdescriptionname() { } Figur : Kode eksemepel på navnestandard 32

33 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 12.3 Fejlhåndtering Der er gjort brug af exception handling i dele af koden hvor det har været nødvendigt, for at sikre at applikationen ikke crasher og går ned ved en evt. uforventet fejl. Fokus er holdt på funktionaliteten frem for fejlhåndtering, som generelt har været nedprioritet da det er en prototype der udvikles. try { client.open(); result = client.submitrequestdocument(deviceid, msgid, XMLDoc); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Error"); } finally { client.close(); } Figur Kode eksempel der viser Exception håndtering med try catch 33

34 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Del III Design 34

35 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 13. Arkitekturovervejelse En arkitektur er en overordnet strukturform i et system. Til udviklingen af dette system benytter vi en lagdelt arkitektur, som består af to lag. Disse 2 lag er opdelt i et Modellag og GUIlag Kommunikationen mellem lagene er nedadgående, så GUIlaget kommunikerer med Modellaget Meningen med at bruge en lagdelt arkitektur, er at skabe en forståelig og fleksibel struktur af systemet. Dette medfører, at systemet bliver lettere at udføre vedligeholdelse på. Det at bruge den lagdelte arkitektur skaber i første omgang mere kode arbejde, men alternativet er, at man undlader at bruge lag og får skrevet koden hurtigere, men så betaler prisen senere i form af besværet vedligehold. Princippet i en lagdelt arkitektur er, at man deler de forskellige niveauer, i vores tilfælde to, op i pakker eller lag. Hver pakke får så hvert sit ansvar for en del af systemets funktioner, og man ønsker her at skabe lav kobling og høj binding. Lav kobling fordi, man ikke ønsker at klasser skal være afhængige af andre klassers implementation, hvilket vil kunne besværliggøre vedligeholdsarbejde på systemet betydeligt. Derfor har vi fjernet det meste af vores kode fra GUIlaget og putte alle metoderne i modellaget Binding er et mål for hvor tæt relateret de forskellige ansvars områder er i en klasse. Hvis metoderne der tilhører en klasse har stor lighed, siges klassen at have høj binding. Det hjælper med at holde koden læsbar og forhøjer muligheden for at kode bliver genbrugt. 35

36 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 13.1 Mobility Communication Architecture Viser den overordne arkitektur med vores tilføjelsesprogram som ligger på klienten. Vores tilføjelsesprogram opkobler sig til ISS som står for Internet Information Server. Som er en webserver. Vi bruger 2 services. En Webservice til at sende forespørgsler ind, og en dataservice til at hente data ud. Webservicen tager et XML dokument ind som Microsoft Dynamics AX(AX) fortolker og behandler. Data service er en REST baseret service, hvor vi har mulighed for at læse udvalgte data fra AX. AX er forbundet til en database som vist forneden. AX databasen replikere sine data over til en SQL 2005 server. Denne replikering sker hvert 10 min. Replikeringen sker ved hjælp af SQL Server Integration Services (SSIS). grunden til at SSIS er i brug er fordi AX databasen båden kan være en Oracle og en ms sql database,samt at de forskellige versioner af AX har lidt forskellige data modeller. SSIS sørger for at omforme data til netop det vi skal bruge på klienterne. På den måde er klienterne uafhængige af hvilken type database og version der ligger bag. Når vi åbner Outlook med vores tilføjelsesprogram bruger vi data service til at hente alle jobs når vi søger på beskrivelsen og dokument service når vi skal lægge en arbejdsdag ind i AX som et XML dokument. Figur 13.1: Viser den overordne arkitektur og kommunikationsveje. 36

37 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 13.2 Multi-tier arkitektur (objektorienteret - kodet) Den illustrerede, gennemførte lagdeling ligger i forlængelse af den objekt-/ komponentorienterede tanke om indkapsling, genbrug, høj indre samhørighed og indbyrdes lav binding mellem komponenter. Da vi her har fuld kontrol over arkitekturen bør den af hensyn til vedligehold, ændring og udbygning være lukketstreng, som vist på tegningen. De enkelte komponenter kan derefter let udskiftes med nye, der blot skal overholde kravene til de fælles grænseflader. Ændringer i den nuværende GUI i Outlook vil ikke skabe de store ændringer da vi har implementer kode i brugerinterfacet til det minimale. Det vil dog skabe nogen ommodulering vis at man vil havde en anden form for GUI ind Custom task panelet Multi-tier aktiketur onsdag, oktober 28, 2009 Brugerinterface View Model Funktioner Webservice Database Figur : illustreret den lagdelte arkitektur i vores C# tilføjelsesprogram. 37

38 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Del IV Implementering 38

39 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 15. Designklassediagram Formål Formålet med et DesignKlassediagram er at tolke alle krav - fra forretningen, brugerne og systemet - og udvikle en overordnet model af, hvad systemet forventes at gøre. Når man skaber et robust og fuldstændigt Designklassediagram er det lettere at: Detaljere systemets grænser og kontekst ved at beskrive, hvilke objekter, der er inden for systemets grænser. Skabe grundlaget for arkitekturens lag såsom brugerinterfacet og datamodellen Organisere og dele arbejdet i 'ansvarsområder' baseret på objekterne. Dette gør det muligt at partitionere systemet bedst muligt med hensyn til parallel udvikling Verificere kravopfyldelsen og validere designet Uddybe projektgruppens forståelse af systemet og designet Muliggøre iterativ og inkrementel udvikling Figur Designklassediagram over vores applikation. 39

40 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 15.1 Multiplicitet Multipliciteten i vores designklassediagram for TaskAccointing er at der kan blive oprette 0 til mange aftaler af en eller mange bruger. DatabaseClass objekter af jobs kan blive oprette 0 til mange gange af 0 til mange bruger. CreateTask opretting af Task kan blive oprette 0 til mange gange af 0 til mange bruger. Item Type Description DatabaseClass Klasse Description Attributter Beskrivelsen af jobbet DataAreaId Attributter Id til at sætte jobbene i en bestem rækkefølge FromDateTime Attributter Giver tid og dato for jobbet Id Attributter Et specifikt id til hvert job. ModuleRefId Attributter Modul id hvor jobs kan puttes ind. Note Attributter Hvis man vil tilføje en kommentar til det job man har lavet. OprActId Attributter Id til at sætte jobbene i en bestem rækkefølge OprNum Attributter Operationsnummer Priority Attributter Hvor høj prioritet jobbet har. rowguid Attributter Id til at sætte jobbene i en bestem rækkefølge Type Attributter Hvilken type job det er. For eksempel om det er support eller salg. WorkCenterGroupId Attributter Hvilket workcenter group id jobbet har har. WorkCenterId Attributter Hvilket workcenter id jobbet har. DatabaseClass Constructor Laver et database objekt med alle de overståede attributter inde i sig. ToString Metode tilsidesætter ToString metodens arv fra System.Object for at vise private variabler CreateTask Klasse public CreateTask(DatabaseClass tsk) Metode Checker først om Job/Task med JobId allerede findes i Outlook Task list Hvis ikke oprettes via kald til createtaskitem() public void createtaskitem(databaseclass tsk) Metode Opretter Jobs / Tasks i Outlook Task list med tilhørende infomation hentes fra AX via Webservice public int searchwebserviceandpopulatelistbox(string value, ListBox mylist) Metode LiveSearch - Opretter nye objekter med info om Jobs der blev fundet ved søgning public List<Job> searchwebservice(string value) Metode LiveSearch via WebService - Søger via forespørgsel oprette ved brug af LINQ TaskAccounting Klasse public void searchappoinments() Metode Søger 7 dage tilbage og tjekker om der er nogle Appoinments der ikke er kommet ind i AX public class MyAppointment : Appointment Metode Nalike private IEnumerable<Outlook.AppointmentItem> CreateQueryWithoutDebuggingInformation(Outl ook.items items, DateTime oldestdate) Metode Nalike private void transertoax(string XMLDoc) Metode Overføre et XML dokument til AX 40

41 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave public String xmljobcreate() Metode public String xmljobstop() Metode UserControl1.designer.cs Klasse void listbox1_doubleclick(object sender, System.EventArgs e) Metode kalder createtaskitem så den laver jobbet om til taskitem når man dobbelt klikker på den. UserControl1.cs Klasse public void ondoubleclickonlistbox1() Metode Opret task ved dobbelt klik på Job i Listbox (Søge-resultater) private void textbox1_textchanged(object Metode Udføre Live search efter Jobs via Webservice sender, EventArgs e) private void button2_click(object sender, Metode Udføre Transfer to AX EventArgs e) Figur 15.2 Skema der beskriver de forskellige ting i designklassediagrammet. 41

42 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 16. Test 16.1 Accepttest Accepttesten er en test udført på kravspecifikations punkter som er lavet ud fra vores user stories og er en kontrol af om de ønskede krav er opfyldt. Hvert enkelt krav testes som beskrevet i nedenstående skema. Lige ledes laves der en beskrivelse af hvordan testen skal udføres og det forventede resultat. Testen udføres som simulering af en medarbejder der bruger vores tilføjelsesprogram sammen med Outlook. Alle test vil blive lavet på 2 forskellige computer for at gøre testen mere sikker mod kompatible problemer så som at det virker på forskellige styresystemer og med computer med forskellige specifikationer. Den første computer hvor på testen skal forgå har det nye styresystem Windows 7. Krav Test måde Forventet resultat Resultat nr. 1 Se om Outlook 2007 kan starte op med tilføjelsesprogrammet installeret Outlook starter op som normalt uden problemer 2 Se om søgefunktion i Søgefunktionen finder tilføjelsesprogrammet virker de elementer der passer ved at skrive lamp i til søgningen og søgefeltet. resultatet visse i resultatlisten. 3 Se hvad der sker når man prøver at søge uden internetforbindelse. Søgefunktion finder ingenting da den ikke er forbundet til webservicen som har tilgang til databasen. 4 Tilføje et job til ens Taskliste Søgefunktion finder de jobs som passer til ens søgekriterier og dobbeltklik på det ønskede job som bliver konverteret over til en Task. 5 Se om den nye Task virker som en normal Task i Tasken virker som en normal Task i Outlook. Stemmer overens med resultat dog med smule længer load tid ind normalt. Søgefunktion finder elementer der passer til søgeteksten lamp og visses i resultatlisten samt status siger hvor mange elementer der er fundet. Ventetiden på første søgning vare nogle sekunder hvor den ikke svare. Men efter den første søgning kommer alle andre søgninger med det samme. Søgefunktionen finder ingenting og stemmer med det vi havde forventet. Den fryser ikke i nogle sekunder. Stemmer overens med det forventede resultat Resultat stemmer overens med det forventede. 42

43 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Outlook. Ved at Putte den ind i ens kalender. Åbne den og skrive i den. 6 Se om man kan overføre en arbejdsdag over til AX. Når man har lagt ens Task ind i kalender Dvs. at man kan gøre alle de ting man plejer at kunne med en Task. At den ligger arbejdsopgaverne ind i AX. Figur: Accepttest af tilføjelsesprogrammet. Resultatet stemmer overens med det forventede. Testresultatet af vores tilføjelsesprogram gik godt. Der blev ikke fundet nogen kritiske fejl i programmet, men der er stadigvæk plads til forbedringer og finpudsninger, som for eksempel når den skal henter alle jobs ind ved en søgning går der nogle sekunder hvor Outlook fryser. Men ellers en godt første Accepttest af vores prototype Brugertest Test procedure Jesper Rasmussen (JR) som ikke tidligere havde arbejdet med udviklingsprototyperne fik lov til at prøve vores prototype tilføjelsesprogram til Outlook på en af vores computer. Efter en kort instruktion i brugergrænseflade og virkemåde kan han søge på et job og lægge det over i Tasklisten. Eller trykke på knappen Transerfer to AX som loader hans primære Task ind i Tasklisten Herefter skal han lægge dem over i kalender og lave en to do liste for i dag. Når han er færdig med at lave sin liste for i dag skal han trykker på knappen transfer to AX. Dette kan han så gentage med et forskelligt antal Task over i kalender og på forskellige dage. Da vi ikke selv kan gå ind i Dynamics AX modul Shop Floor Control på grund af vi ikke må eller kan få afgang fra vores egne computer har vi fået adgang til logge på via Citrix MetaFrame Presentation Server således at vi kan logge på en terminal session og bekræfte at hans arbejdsdag som han oprettede fra vores pc er blevet lagt korrekt ind i systemet. 43

44 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 16.3 Test forløb JR startede med at åbne Outlook Han kigger derefter hvilke foruddefineret Tasks (Jobs) der afventer i hans Taskliste o Han konstater at listen er tom, o Da denne funktionalitet med hente foruddefineret Tasks ikke er oprettet til køre ved opstart af Outlook, skal han klikke på Transfer to AX for at hente Tasks Han klikker nu Opgaveliste i nederste venstre hjørne Derefter går han til dags dato i kalenderen Han marker start slut tidspunkt Han går over i Dynway : Job n Time -panelet og søger efter Job Han vælger et Task i listen med søge-resultatet og prøver at trække det over i kalenderen o Det fejler da der ikke er implementeret drag-and-drop funktionalitet Han dobbeltklikker på de valgte Task i listen med søge-resultateter o Den udvalgte Task er nu overført til hans Taskliste Han vælger Task en fra Taskliste og opretter den i kalenderen i perioden kl 08:00 09:00 o Han gentager processen med søge efter jobs og indsætte jobs Han opretter en aftale i kalenderen ved direkte indtastning derefter højre-klikker han på aftalen vælger Privat o Denne funktionalitet er ikke implementeret og det vil blive overført til AX som arbejds-relateret Task Han klikker nu på Transfer to AX og det indtastede Tasks bliver overført og han får en status meddelelse (Pop-up) 44

45 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Figur: Screenshot af Outlook efter udførsel af test 16.4 Observationer Det blev klart at der er flere ting som kan forbedres i forhold til Usability hensyn. Første gang JR går forkert at vælge at udføre Drag-n-Drop fra søge-resultat til kalenderen. Anden gang når han markerer en bestemt tidsperiode i kalenderen og derefter opretter en Task ved Drag-n-Drop det fra Tasklisten så fylder den ikke den markerede periode fuldt ud som forventet. JR ønskede også mulighed for at kunne sætte aftaler til Privat så det ikke blev overført til AX. Ved overførsel af aftaler til AX skal der være mulighed for at vælge pr. dag om man ønsker data overført og evt. vælge Overfør alle dage Situationer hvor der er brug for sådan mulighed kan ses på figur i kalenderen kan man se at data for de første to dage ikke er fuldstændige og der vil man skulle rette / tilføje de Tasks man har udført for de pågældende dage, for en fuld periode fra kl. 08:00 til kl. 16:00 svarende til en normal arbejdsdag. 45

46 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 17. Brugergrænseflade Brugergrænsefladen er grafisk vinduesbaseret. Det har været overvejet om vi skulle lave en hel ny applikation eller GUIen skulle lige inde i Outlook som en addin. Da man let kan lave addins til Office programmerne med Visual Studio 2008 sp1 når bare man har installeret Visual Studio Tools for Office 3.0 valgte vi at bruge denne løsning da det virker som det letteste at implementere. Da applikationens GUI er grænsefladen mellem anvendelsesområdet og problemområdet og al interaktion med applikationen sker herfra, har vi fokuseret på at lave en så simpel GUI som muligt. Hovedvindue i Outlook med vores tilføjelsesprogram til højre. Figur 17.1 viser Hovedvindue i Outlook med vores tilføjelsesprogram til højre. Når man starter Outlook kommer hovedvinduet frem som vist ovenfor. Her har man sine sædvanlige vinduer som Post, indbakke, mailoversigt og opgavepanel. Helt over til højre med det røde ettal har vi vores tilføjelsesprogram. Her kan man søge efter job ud fra deres id og deskription. 46

47 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Ved det røde to tal har vi Task panelet. Her bliver de jobs man doble klikker på fra søgeboksen i vores tilføjelsesprogram bliver det valgte job konverteret til en Task over ført over i Task panelet, så det kan bruges som en helt normal Outlook Task. Udklip af Outlook tilføjelsesprogrammet. Figur 17.2 Udklip af Outlook tilføjelsesprogrammet. Vi har valgt at lave vores panel meget enkelt og med et passende mænge signede tekst. Øverst har vi Search hvor man kan søge efter jobs ud fra deres id ellers navn. Man behøver ikke at kunne det fulde navn, man skal bare kunne huske noget i navnet så kommer der forslag op med det samme. Det er live search så søgeresultaterne ændre sig hele tiden efter hvad man skriver i søge boksen. Nedenunder er søgeresultaterne et resultat af hvor mange matcher den har fundet på den valgte søge streng. 47

48 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Opgavevindue i Outlook. Figur 17.3 Opgavevindue i Outlook. Når man har tilføjet et job fra tilføjelsesprogrammet ryger den over i task. Vi har gjord så man ikke kan tilføje det samme job 2 gange til Task panelet da vi synes det giver god mening da man kan bruge den samme Task flere gange. Dette skaber også et bedre overblik i sit Task panel så man ikke lige pludselig har 5 ens Task man skal finde rundt i. Hvis man alligevel prøver at få den samme Task der ind mere ind en gang kommer den op med en dialogboks hvor der står at den allerede er tilføjet så den derfor ikke vil blive tilføjet igen. 48

49 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Opgavevindue i Outlook med en valgt Task. Figur 17.4 Opgavevindue i Outlook med 1 valgt Task. Når tasken er tilføjet kan man gå over i opgaver, hvor tasken vil kommer frem i ens opgaveliste. Når man så trykker på den kan man se dens indhold på panelet ved siden af. tasken vil havde taget relevante oplysninger fra det valgte job i Dynaway:job n Time panelet. Som dens beskrivelse, starttidspunkt, sluttidspunkt, id og usergruppe med mere. 49

50 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Kalendervindue med 1 Task overført til AX. Figur 17.5 Kalendervindue med 1 Task overført til AX. Til sidst kan man så gå over i sin kalender hvor man også har adgang til tilføjelsesprogrammet så man let kan tilføje en ny arbejdsopgave over til ens Taskliste vis man har brug for det. Nu kan man så sætte sin Task ind i kalenderen og selv justere hvor lang tid man skal arbejde på den valgte arbejdsopgave. Når ens arbejdsdag går man over i tilføjelsesprogrammet og trykker på knappen transfer to AX. Så bliver ens data overført til AX som en XML-fil. Vis der bliver langt en ny arbejdsopgave ind i ens kalender for i dag. Bliver den gamle arbejdsopgave ikke ført med over igen. 50

51 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Del V Proces Dokumentation 51

52 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 18. Metodevalg For at sikre kvaliteten af opgaven er det vigtigt at man bestemmer sig for hvilken metode der egner sig bedst til dette projekt. Der er 2 forskellige måder at arbejde på nemlig agilt eller plandrevent, valget mellem disse 2 metoder basere sig på forskellige faktorer i projektet såsom antal og sammensætning af medarbejder og opgavens kompleksitet. Til at fastslå dette kan man bruge Boehms model som kigger på 5 faktorer man skal kigge på inden man vælger metode. Critically: hvad sker der vis at slut resultatet ikke virker, kan det så koste menneskeliv eller er det af mindre størrelsesorden. Personnel: hvor meget erfaring har de medarbejdere der skal arbejde med projektet. Dynamism: er kravene fastlagte til at starte med eller ændre de sig undervejs. Size: hvor mange personer er involveret i projektet, Culture: trives arbejderne bedst med at arbejde under kaos eller orden. Figur 18.1: Home Ground Polar Chart for dette project 52

53 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Ved at bedømme projektet i forhold til de 5 faktorer kan vi vurdere om projektet skal udvikles agilt eller plandrevent. Jo nærmere du kommer periferien skal metoden være plandrevent og jo tætte man kommer centrum jo mere agilt peger projektet imod. Vi har vurderet alle 5 punkter og kommet frem til at vi skal vælge en agil tilgang til projektet, da vi er en lille projektgruppe på 2 mand. I den næste Personnel var vi lidt mere uklare da der er stor forskel på hvilke kompetencer vi har i gruppen men den peger også mest mod det agile valg. Dynamism har vi valgt at sige lige på ca. 30 % da vi ved der kan komme mange ændringer i forløbet da kravene ikke er så fastlagte. Culture har vi valgt at sige 70 % da dynaway også arbejder agilt så det vil ligge os naturligt også at vælge det. Valg af Agil metode Udefra den foregående analyse vælger vi at benytte en agil udviklingsmetode. I en moderne økonomi, er det ikke muligt at forudsige hvordan et system vil udvikles som tiden går. Markedet er i konstant forandring, brugernes behov ændres og nye konkurrencemæssige trusler dukker op. Dette medfører at man ikke kan planlægge et helt system inden det påbegyndes. Et agilt team er et team der reagerer hurtig på ændringer, i softwaren der udvikles, i teamet, ny teknologi. Et agilt team anerkender at software udvikling udføres af mennesker der arbejder sammen, og har forskellige evner. Evnen til samarbejde er det vigtigste for at projektet skal blive vellykket. Manifest for agil software udvikling Individer og interaktion over proces og værktøjer Kørende software over omfattende dokumentation Kunde samarbejde over kontrakt forhandling Reaktion på ændringer over at følge en plan. Der er 2 agile metoder som er førende lige nu hos virksomheder er scrum og xp. Vi har valgt at bruge scrum som vores udviklingsmetode da dynaway selv bruger Scrum til hverdag. Selv har vi fået et godt kendskab til scrum igennem undervisningen og synes det lyder som en god og spændene måde at arbejde på. 53

54 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 18.1 Scrum. SCRUM er en populær udviklingsmetode, men opstiller ikke retningslinier for de konkrete udviklingsaktiviteter. Derfor kan den benyttes sammen med andre udviklingsmetoder som eksempelvis XP. Scrum er en erfaringsbaseret og autonom proces. SCRUM er kendetegnet ved selvorganisernde og selvforvaltende teams med daglige stand-up møder. Metoden lægger vægt på en stor brugerdeltagelse. Brugeren er en aktiv deltager i den løbende planlægningsproces, hvor beskrivelsen af stories bliver foretaget. Ved det afsluttende review, fremlægges resultaterne for sprintet for brugeren Deltagerne i SCRUM kan opdeles i en produktejer, en scrum-leder og et scrum-team. Man arbejder i faste tidsintervaller på maks. 30 dage, som kaldes et sprint. Vi har valgt at køre 14 dages sprints. Det vigtigste værktøj er back-loggen, som er en liste over de forskellige sprints med angivelse af prioritering i forhold til, hvor vigtigt sprintet er for systemet. Man kan både have en back-log for projektet, der vedligeholdes af projektlederen og en sprint-backlog, som vedligeholdes af teamet. vi har valgt kun at havde en for teamet. Backloggen skal aldrig resultere i en afsluttet udgave. Den skal leve et aktivt liv, så længe projektet er kørende. Scrum s Livscyklus er opdelt i fire faser: Planning., Staging, Development og Release Planning Staging Development Release Formål Beskrivelse af forløb, definéring af mål og finansiering Kravsspecificering via user stories, samt prioritering de væsentligste til brug i den første iteration Implementering af funktionalitet til systemet indenfor 30 dage (sprint) Brug af funktionalitet Aktiviteter Kort beskrivelse af projektforløb Budget Opret produkt backlog estimering af funktionaliteterne Planlægning Undersøgelse af design og prototyper Sprint planlægning for hver iteration Backlog og estimering Daglig scrummøde Sprint review Figur Tabel over de forskellige iterationer i SCRUM Dokumentation Træning Marketing og Salg 54

55 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 19. Arbejdsproces Der har for arbejdsprocesserne som sådan ikke været formaliserede mål, men ved aftalen om at indgå i et samarbejde omkring hovedopgaven, har vi naturligvis haft nogleforventninger - ud over blot det at bestå vores afsluttende eksamen. Det har været spændende og resursekrævende, at gennemarbejde dette umiddelbart overskuelige projekt, der dog under overfladen har været komplekst nok til at udgøre en reel udfordring. Arbejdet i tomandsgruppen har været præget af stor entusiasme, høj arbejdsmoral, dynamik, kreativitet, gensidig sparring og respekt. Projektet igennem er der kørt på to motorer og det har ikke været vanskelig at finde sammen om hverken arbejdsfordeling eller -form.vi har gennem en meget visuel arbejdsproces tegnet os gennem alle opståede problemer, hvad der afspejles i rapporten. Forløbet har været understøttet af et omhyggeligt udformet projektgrundlag og en tidlig veldefineret projektplan med udførlige standarder for arbejdet, kvalitet, metoder, dokumentation og værktøjer. Vi har hér sikret fælles mål og næsten helt undgået senere uoverensstemmelser på grund af individuelle fremgangsmåder. Dokumentation er skrevet undervejs og derfor blevet ganske fyldig, ligesom sprintsne løbende er blevet evalueret og taget ved lære af erfaringerne. Ugentlige arbejdsdage på dynaway hvor vi har haft samarbejde og møder med andre medarbejdere, men også har haft tid til at finde fælles forståelse for problemstillingerne, samt de uddelegerede opgaver der har kunnet løses i fred og ro i hjemmet, har været en god blanding men vi har hovedsaligt arbejde på dyanway. Sprints Backlogs med velbeskrevne opgaver, er brugt som huskeliste. Resultaterne er altid efterfølgende blevet evalueret, hvilket har betydet høj effektivitet og lovede arbejder er stort set aldrig løbet ud i sandet. Vi har hverdag har stand up møder på små 10 min hvor vi har snakket om hvad vi er i gang med om vi har støt på problemer undervejs og hvor meget vi tro vi mangler. Efter hver møde har vi opdateret vores sprint backlog. Til trods for projektets meget høje grad af strukturering, har vi oplevet næsten alle 55

56 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] stadier fra total kontrol, 100 % succes, rolig afklarethed, stress, næsten komplet kuldsejling, midlertidig rådvildhed og fremad igen til fuld recovery. Dette har bekræftet os i, at man ikke kan planlægge sig ud af alle problemer, og at fejltagelser kan undgås i et sådan projekt det vigtigste er at man er klar til at agere og hele tiden se muligheder for at få det bedste ud af også mindre favorable situationer. Et velforberedt projekt hjælper helt sikkert og har været et godt grundlag for succesen. 56

57 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 20. Sprint Reviews Der vil blive review af de sprints vi har haft i projekt forløbet. Vi har et billede af Sprint Backloggen for det første sprint som en illustration. Sprint 2 og frem vil kun blive beskrevet med tekst og billederne af de andre Sprints Backlogs vil man kunne finde i bilag. Sprint 1 review. Figur 20.1 sprint 1.backlog- alle sprint backlogs kan findes i bilag. I dette afsnit beskrives sprint 1. vi har valgt at køre 14 dages sprints da det Excel ark vi fik af Jesper er sat op til 14 dages sprints. Dette passer også os godt da vi finder at 1 uge er for kort og 3 uger er for lang tid at planlægge et sprint over. Vi startede med at beskrive vores mål med projektet og indledning. Herefter lavede vi en fiktiv virksomheds case som vil passe beder ind da dynaway mest består af programmører og support ansatte. Derfor lavede vi en mere general case som rækker breder. Da casen var lavet begyndte vi at lave en analyse af den. Samtidig med at analysen af den fiktive case skrev vi på virksomhedsbeskrivelse af dynaway. 57

58 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Midt i springet lavede vi en analyse af hvilken metode vi skulle vælge at udvikle efter. Metodevalget faldt på Scrum som dynaway også bruger, så lavede vi en product backlog hvor vi putte opgaver ind. Da vi skal lave et tidsregistreringssystem brugte vi lidt tid på at kigge på andre systemer på nettet hvordan de bare bygget op. De sidste dage i sprint 1 begyndte vi at undersøge de forskellige teknologier som OBA,VSTO og Webservice. Men det kom vi ikke så langt med så det skal der kigges mere på i næste sprint. Sprint 2 Review I sprint 2 begyndelse kiggede vi stadigvæk på de forskellige teknologier for at blive klogere på hvordan vi skulle programmer vores applikation. Da vi havde fået et støre overblik over de forskellige teknologier lavede vi en risikoanalyse. Herefter lavede vi en kravspecifikation for at få et overblik når vi skulle lave user stories. Det næste skridt var da lave user stories for at få kravene på plads. Da kravene var på plads delte vi de vigtigste user stories op i Tasks. Nu da taskene er blevet delt op til hver person begyndte vi kan få de forskellige teknologier som VSTO og webservice til at virke på vores computer. Dette tog dog en del tid da VSTO var svært at få til at virke. Så til sidste i sprintet begyndte vi at kigge lidt på arkitektur. Sprint 3 Review Sprint 3 begyndte vi hvor vi slap i Sprint 2, med at kigge på arkitekturen. Samtidig kigge vi på VSTO og hvilke muligheder det havde. Da vi nogenlunde havde en ide om hvordan det skulle laves begyndte vi på at kode på de 2 user stories som vi havde delt op i Taks. Dette gik resten af sprintet med. Sprint 4 Review Vi forsatte hvor vi slap i Sprint 3 og forsatte med at kode de forskellige taks. Da vi var nået i midten af sprintet begyndte vi at få så meget kød på vores applikation at vi kunne begynde på at lave designklassediagram og test. Da selve guien var på plads lavede vi et afsnit om grænsefladen forskellige elementer. 58

59 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Sprint 5 Review Det sidste sprint brugte vi på få så meget funktionalitet ind i vores applikation som muligt. Og begyndte at kigge op hvad der manglede i rapporten. Da vi har kørt 14 dages sprints har den sidste uge ikke kunne være med i et sprintet så det er derfor at rette i rapporten står med * vi har brugt den resterede tid på at rette rapport. 59

60 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 21. Konklusion Dette hovedopgave-forløb har vi stiftet bekendtskab med nye spændene emner, så som VSTO, REST og udvikling af Office Business applikation. Vi har benyttet Scrum som udviklingsmetode for at kunne arbejde agilt. Gennem projektforløbet har vi opnået et bedre kendskab til C# webservice og LINQ. Ved at havde fået adgang til at side og arbejde hos dynaway har bidraget til en positiv oplevelse og givet os en motivation ved at føler sig som en del af virksomheden. Vores kontraktperson Jesper har altid været til rådighed når vi havde spørgsmål eller støt ind i problemer, for eksempel adgang til AX og webservice osv. Alt i alt er det samlede mål for projektet opnået, selvom der ikke er tale op et færdigt og fuld produktions klart produkt, men det har heller ikke på noget tidspunkt været meningen. Indledningsvis brugte vi en del tid på research for at undersøge hvilken teknologi der vil egne sig bedst til at opfylde virksomhedens ønske om at opnå integration mellem Outlook og AX Det er lykkedes os at udvikle en prototype på en add-in der gør det muligt at synkronisere opgaver og tidsregistreinger mellem Outlook og dynaway Shop Floor Control(AX) 21.1 Perspektivering I forbindelse med analyse og realisering af projektet er det blevet klart, at denne konkrete Add-in prototype kan udbygges til at omfatte de ideer Bo Schrøder forslog ved mødet(se bilag) samt tilpasses de forbedringer Jesper Rasmussen fremlage ved user-testen. Der er også helt klart brug for forbedringer i forhold til sikkerhed, avanceret datavalidering og udvidet fejlhåndtering og der er også rig mulighed for at give en bedre oplevelse i forhold til Usability. 60

61 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Litteraturliste Primær litteratur Titel: Organisation. Forfatter: Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver og Erik Stounstrup. Undertitel: Årgang: 4. Udgave 2oo7. ISBN-10: Titel: Applying UML and Patterns. Forfatter: Craig Larman. Undertitel: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development Årgang: 3. Ugave 2005 ISBN-10: Titel: Visual Studio Tools for Office 2007 Forfatter: Eric Carter, Eric Lippert Undertitel: VSTO for Excel, Word, and Outlook Årgang: udgave ISBN-10: Titel: VSTO 3.0 for Office 2007 Forfatter: Vivek Thangaswamy ISBN: Årgang:

62 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Internet links MSDN Visual C# Developer Center - URL: User story URL: Scrum user story URL: Outlook kode eksempler URL: Andet SCRUM and iphone / JAOO Geek Telenor, Aalborg September 2009 Fordrag med kort introduktion til SCRUM 62

63 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Bilag 63

64 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Litteraturliste Primær litteratur Titel: Organisation. Forfatter: Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver og Erik Stounstrup. Undertitel: Årgang: 4. Udgave 2oo7. ISBN-10: Titel: Applying UML and Patterns. Forfatter: Craig Larman. Undertitel: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development Årgang: 3. Ugave 2005 ISBN-10: Titel: Visual Studio Tools for Office 2007 Forfatter: Eric Carter, Eric Lippert Undertitel: VSTO for Excel, Word, and Outlook Årgang: udgave ISBN-10: Titel: VSTO 3.0 for Office 2007 Forfatter: Vivek Thangaswamy ISBN: Årgang:

65 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave Internet links Google.com MSDN Visual C# Developer Center - URL: Andet SCRUM and iphone / JAOO Geek Telenor, Aalborg September 2009 Fordrag med kort introduktion til SCRUM 65

66 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] 66

67 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 67

68 68 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ]

69 [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 69

70 70 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ]

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Agenda MOTIVATION Hvorfor mobility og ERP? TEKNIK Sikkerhed Infrastruktur LØSNINGER Standard løsninger fra

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere