Årsrapport Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf Lersøpark Allé København Ø Tlf

2 Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 3 Telefonrådgivning 4 Handskeprojekt 4 Køleskabsmagnetprojekt 5 Hjemmeside 5 Spørgeskemaundersøgelse 5 Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 6 Det grønne dokument 7 Direkte kommunikation af resultater til myndigheder 7 Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere 7 Fondsbevillinger 7 Videnskabelige publikationer 8 Videnskabelige abstrakts til præsentation 8 Deltagelse i kurser 8 Foredrag 8 Undervisning varetaget af medarbejdere 9 Diverse møder 10 Styregruppemøder 10 Finansiering og forskningsstøtte 11 Fremtidig finansiering 11 Medarbejdere Presse 11 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret den 12. januar 2006 i et samarbejde mellem Dansk Frisør og Kosmetik Forbund og Videncenter for Allergi. Officielt åbnede Centret den 24. august Finansieringen er kommet fra Københavns Kommune (ansøgt af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund & Danmarks Frisørmesterforening), Videncenter for Allergi og selvstændig bevilling fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at: 1. udvikle og understøtte processen for et mere miljø- og arbejdsmiljørigtigt frisørog kosmetikerfag 2. forebygge arbejdsskader specielt hud- og luftvejssygdomme og derved at nedsætte risikoen for nedsat arbejdsevne og udstødning fra arbejdsmarkedet 3. tilvejebringe og formidle viden til aktører, med henblik på at reducere emissionerne til spildevand, luft mv. 4. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner 5. foretage undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus 6. samle eksisterende viden om arbejdsmiljø og miljø i faget 7. undervise frisører og kosmetikere i grønt frisør og kosmetikerfag. Opfyldelse af formål Formål 1-4 er blevet opfyldt gennem telefonrådgivning. I gennemsnit er der blevet behandlet 4 spørgsmål per uge fordelt over årets 52 uger. Mange spørgsmål kan besvares ved grundig videnskabelig gennemgang af kemiske stoffer i frisørprodukter. Rådgivningen er blevet varetaget af begge centrets medarbejdere, således at åbningstiden er blevet udvidet til fuld tid. Formål 1. Frisørerne skal kunne købe miljømærkede frisørprodukter. Specielt én producent har vist interesse i at få sine produkter miljømærkede. Der er afholdt møde med Miljømærkning Danmark, med henblik på udvikling af Svanemærket for frisørsaloner. Den hurtigste vej til Svanemærkede saloner, er forhandling af miljømærkede produkter. Videncentret har arbejdet på at få en lovgivning der beskytter frisører i højere grad end det er tilfældet i dag. Denne proces forventes at tage flere år, idet der enten skal implementeres et hel nyt direktiv / forordning eller at de professionelle kosmetikbrugere bliver beskyttet i den nuværende lovgivning der tager udgangspunkt i forbrugerbeskyttelse. Formål 2. For at forebygge sundhedsskader, er der blevet igangsat en løbende undersøgelse af handsker til brug i frisørsaloner. Der er eksisterende viden om, at korrekt brug af handsker kan forebygge håndeksem blandt frisører. Formål 3. Videncenter for Frisører holder jævnligt møder med Grøn salon og Energitjenesten for at få mere viden om energibesparelse og grønnere miljø som Videncentret kan give videre til frisørerne. 3

4 Formål 4. Med telefonrådgivningen kan frisører og elever få hjælp til forebyggelse og behandling af håndeksem. Formål 5. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse på ca københavnske frisører for at undersøge deres arbejdsrutiner og sundhedsstatus. Data er blevet indtastet og de første statistiske analyser er blevet lavet. En bredere indsats for forebyggelse af arbejdsskader er igangsat ved igangsætning af 2 ph.d.-projekter. Formål 6. Indsamling af eksisterende viden om frisørers arbejdsmiljø og miljø er blevet opfyldt. Videncenter for Frisører samarbejder med Erik Østergaard fra Tryk-analyse, Syddansk Universitet og Arbejdstilsynet, for at optimere udsugningsforholdene i frisørsalonerne. Formål 7. Undervisning på Tekniske skoler i frisør og kosmetikerfag er blevet opfyldt. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har haft indlæg på fyraftensmøder i Frisørinspirationsgruppen samt været holdt foredrag for frisører og kosmetikere på tekniske skoler i Århus, Kolding, Odense, Ålborg og København. Telefonrådgivning Ca. 200 henvendelser. Spørgsmålene handler fx om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter industri, skoleelever NGO-er der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver advokaten der vil diskutere frisørens retssikkerhed myndigheder der vil have hjælp til høringssvar frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater kan gravide farve hår frisøren der ringer vedr. en kunde med akut ætsning i nakken skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi. Handskeprojekt Et projekt vedrørende permeabilitet af hårfarver gennem handsker er etableret. Ved samtale med forskellige frisører og ved søgning på Internettet er udvalgte handskeproducenter blevet kontaktet med henblik på, om de kunne lave test af deres handskers permeabilitet af 23 meget anvendte hårfarver samt blegemiddel. Henvendelserne foregik per brev eller . Firmaerne blev bedt om at vedlægge dokumentation for permeabiliteten af handsker, som kan anvendes i frisørfaget. Der kom kun svar fra et firma som viste sig at have dokumentation for permeabiliteten af alle de ønskede ingredienser på nær 7 hårfarveingredienser, som firmaet ikke kunne skaffe. Dette firmas handsker kunne modstå alle de testede ingredienser i 8 timer. Handskerne er blevet indkøbt og sendt til frisører som ønskede at teste dem for brugbarhed. En frisørsalon oplevede at handsker flækkede over 4

5 håndryggen ved brug af Elumen hårfarve fra Goldwell. I fremtiden vil firmaerne blive bedt om at fremvise testresultater for anvendelse af færdigblandede hårfarveprodukter. Køleskabsmagnet Udarbejdelse af køleskabsmagnet med Videncentrets logo. Magneten er sendt ud med Frisørforbundets blad Spejlet og er blevet delt ud ved undervisningsmøder. Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har sit logo på Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds hjemmeside Her kan man læse om telefonlinjen, Videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem på hænder. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Endvidere har Videncenter for Frisører et site på Spørgeskemaundersøgelse Frisører har den højeste forekomst af arbejdsbetingede hudlidelser. En svensk undersøgelse har vist at hårfarvestoffer ud over i kundens hår også sætter sig på børster, føntørrere, sakse, rulleborde og ikke mindst på frisørernes hænder både før, under og efter arbejdet. Upublicerede forundersøgelser i Københavnske saloner har vist, at flere saloner ikke bruger udsugning og der blandes ikke konsekvent i blandeskab, til trods for at der arbejdes med stærkt allergifremkaldende stoffer og luftvejsirritanter. Derudover er det kendt i frisørkredse, at handsker genbruges. Derfor er der planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om frisørernes hudproblemer og luftvejslidelser, årsager, omfang, sværhedsgrad samt anvendelse af personlige værnemidler (handsker og udsugning). Blandt Københavnske frisører og frisørelever ønskes det at bestemme: frisørers udsættelser for vand, shampoo, hårfarve, hårblegning og permanentvæske andelen af frisører som benytter handsker og creme samt frekvensen af bruget andelen som har udsugning tilgængeligt samt andelen der bruger udsugning hyppigheden af luftvejsgener samt de sundhedsmæssige konsekvenser (lægekontakt, sygemelding). frekvensen af egne hårfarvninger samt sundhedsmæssige konsekvenser (irritativt- og allergisk eksem samt lægekontakt) andelen der rapporterer kontakt allergi overfor shampoo, lotion, deodorant mv. og nikkel samt andelen der er blevet udredt hos hudlæge andelen med atopisk eksem andelen med håndeksem samt de sundhedsmæssige konsekvenser (behandling, lægekontakt, sygemeldinger) selvvurderet arbejdsevne samt selvvurderet helbred 5

6 1700 københavnske frisører, der var medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Danmarks Frisørmesterforening, fik tilsendt et spørgeskema. Tidsplan for spørgeskemaundersøgelsen 2007: Dato Handling Januar-februar 2007 Udsendelse af spørgeskema samt en rykkerudsendelse Marts, april 2007 Udarbejdelse af indtastningsfil i SPSS Data Entry og afprøvning af indtastning Maj 2007 Indtastning af spørgeskemaer Juni Sammenligning af indtastningsdata. August december 2007 Statistiske analyser Folder om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ved undervisningsseancer og foredrag har frisører og kosmetikere spurgt efter en folder der fortalte om, hvad de kan bruge Centret til samt kontaktdata. Via tilskud fra Ydre Nørrebros Miljøpulje blev layoutfasen og tekstfasen af en folder igangsat. Den blev trykt i starten af 2007 i 200 eksemplarer. 6

7 Det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere har defineret, hvad ordet grøn kan betyde i frisørsammenhæng. Der er blevet udarbejdet et baggrundsdokument, hvor risici ved forskellige hårfarve-produkttyper beskrives. Dokumentet kan erhverves ved at kontakte Videncentret på telefon eller og kan ses på Frisørforbundets hjemmeside på Direkte kommunikation af resultater til myndigheder I 2007 fortog Videncenter for Frisører 5 anmeldelser af kosmetiske produkter til Miljøstyrelsen. I et tilfælde blev et produkt, der var mistænkt for ikke at opfylde lovgivningen, meldt til Kemikalieinspektionen, Miljøstyrelsen. Fremtidigt arbejde i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Undervisning af frisørelever Et uddannelsesprogram til frisørelever udarbejdes efter udenlandsk forbillede og integreres i frisøruddannelsen. Dette program vil kunne resultere i en betydelig primær forebyggelse, idet 40% af hudproblemerne hos frisører, jf. svenske undersøgelser, opstår i elevtiden. Incidens og årsager til afgang fra branchen Dette delprojekt kortlægger forekomsten af hudproblemer blandt fire retrospektive kohorter af frisørelever, i alt ca personer. Disse undersøges ved hjælp af spørgeskema og tidspunktet for debut af hudproblemer registreres til estimering af incidens, herudover kortlægges årsager til afgang fra branchen. Prævalens og validering af Arbejdsskadestyrelsens register Prævalens, varighed og sværhedsgrad af hudproblemer blandt formodede aktive frisører fra hele landet, i alt ca personer. Såfremt der har været hudproblemer, og disse ikke er anmeldt kortlægges barrierer for anmeldelse af arbejdsbetingede hudproblemer i branchen. Samlet vil de to delprojekter give information til estimering af graden af og årsagen til underrapportering til Arbejdsskadestyrelsen. Lovgivning for professionel brug af kosmetik Videncentret har i året der er gået samarbejdet med Poul Monggaard DFKF og Johan Galster fra Københavns Kommune m.h.p. et EU direktiv for professionelt brug af kosmetik. Arbejdet fortsætter i Fondsbevillinger kr. fra Københavns Kommune til brug i kr. fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund til brug i mio. i alt fra Arbejdsmiljø Forskningsfonden til brug i kr. om året fra Frisøroverenskomst til brug i

8 kr. fra Branchearbejdsmiljørådet til brug i Videnskabelige publikationer Søsted H, Nielsen NH, Menné T. Allergic contact dermatitis to the hair dye ingredient 6- methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl also called HC Blue no.7, without crosssensitivity to PPD. Contact Dermatitis 2007 accepted Søsted H, Rastogi SC, Thomsen JS. Allergic contact dermatitis from toluene-2,5-diamine in a cream dye for eyelashes and eyebrows Quantitative exposure assessment. Contact Dermatitis 2007 Sep;57(3): McFadden JP, White IR, Frosch PJ, Søsted H, Johansen JD, Menné T. Hair dye allergy; Its incidence is rising, as more and younger people dye their hair BMJ: 2007 Feb 3; 334(7587):220 Sosted H Allergic Contact Dermatitis to Hair Dye Ingredients. PhD thesis. Forum for Nordic Dermato-Venerology. Supplementum no. 13. vol 12. januar Videnskabelige abstrakts til præsentation Hansen H S, Johansen J D, Søsted H. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers. 9 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis Deltagelse i kurser Søsted H. Fifth International Course on Occupational Skin and Airway Allergies Exposure, Risk Assessment, and Prevention September 2007, Schaeffergaarden, Gentofte. Foredrag Hansen HS. Oplæg, Videncentrets arbejde for formand og kasserer kursus for afdelings for mænd (kvinder) og afdelingskasserer, Højstrupgaard i Helsingør Søsted H. Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients. Phd-forsvar, Store auditorium, Gentofte Hospital Søsted H. Risiko over for allergi frisørfaget Formidlingsmødet om frisører, helbred og arbejdsmiljø. Forskningscenter for arbejdsmiljø, København Ø Søsted H. Risiko over for allergi frisørfaget Formidlingsmødet om frisører, helbred og arbejdsmiljø. Forskningscenter for arbejdsmiljø, Århus C Søsted H. Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients. For den svenske kontaktdermatitis gruppe, Lille auditorium, Gentofte Hospital (dag) 8

9 Søsted H. Bliv medlem af Frisørinspirationsgruppen. Københavns Miljønetværk, Miljøkontrollen, København (aften) Søsted H. Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients Joint PhD student meeting Centrum for Allergy Research, Videncenter for Allergi and Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. Karolinska Instituttet, Stockholm Hansen HS. Hairdressers Joint Ph.d. student meeting Centrum for Allergy Research, Videncenter for Allergi and Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. Karolinska Instituttet, Stockholm Hansen HS. Hvad kan kosmetikere bruge Videncenter for Frisører og Kosmetikere til? For elever og lærer fra CPH West, Frisørskolen. Gentofte Søsted H. Om Videncenter for Frisørers arbejde og resultater. Nordisk kursus. Holiday Club, Tampere, Finland Søsted H. Aftenmøde om Videncenter for Frisørers indsats på arbejdsmiljøområdet. Odense Tekniske Skole Hansen HS. Håndeksem og allergi i frisørfaget, Ålborg Tekniske skole, Søsted H. Oplæg til strategiarbejde på arbejdsmiljøområdet til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds hovedbestyrelse. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park allé 21, København (dag) Søsted H. Aftenmøde Håndeksem og allergi i frisørfaget, om Videncenter for Frisørers indsats på arbejdsmiljøområdet. CPH West, Glentevej 61, København (aften) Hansen HS. Håndeksem og allergi i frisørfaget, Århus Tekniske skole, Søsted H Hudproblemer blandt københavnske frisører Dansk Dermatologisk Selskabs møde Store auditorium, Gentofte Hospital Søsted H. Aftenmøde om Videncenter for Frisørers indsats på arbejdsmiljøområdet. Næstved tekniske Skole, Jagtvej 2, Næstved Hansen HS. Håndeksem og allergi i frisørfaget, Åbenrå Sprogcenter, Undervisning varetaget af medarbejdere Hansen HS. Undervisning af frisører. Frisør arbejde og kemiske stoffer i frisørprodukter, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, 2100 København Ø. 26. februar 2007 Søsted H. Undervisning af frisørlærere Nyeste forskning vedr. frisører og allergi. CPH West, København NV

10 Søsted H. Information til afd. lægerne om hårfarveallergi. Dermatologisk afd. Gentofte Hospital Hansen HS. Undervisning af frisører fra Ghana og ministerium i Ghana, Videncentrets arbejde og allergi i frisørfaget Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Lersø Park Allé 21, 2100 København Ø. 17. september 2007 Diverse møder Søsted H. Hansen HS. Møde med Mari-Ann Flyvholm Forskningscenter for Arbejdsmiljø Hansen HS. Telefonmøde med producent af kosmetik produkter til professionelle, Dr. Baumann Cosmetic Hansen HS. Søsted H. Møde med producent Hairmix, vedr. hårfarver til frisører Hansen HS. Søsted H. Møde med producent Cutrin, vedr. hårfarver til frisører Hansen HS. Telefonmøde med producent af hårprodukter, PACT Søsted H. Hansen HS. Møde om Grøn Salon med Miljøkontrollen i Frisørforbundet Søsted H. Hansen HS. Møde med Anne-Sophie vedr. hårfarvememorandum og miljømærkede produkter, Søsted H. Hansen HS. Møde med Lasse Kenborg, Københavns Kommune, Kalvebod Brygge, Kbh. K Søsted H. Hansen HS. Frisør Dojo, Frisørprodukter. Sankt Peder Stræde, København Hansen HS. Frisør produktvurdering og rådgivning, Gentofte, Hansen HS. Møde med handske importør Medipart, Handsker og dokumentation for gennembrudstid for kemiske stoffer, Gentofte, Søsted H. Hansen HS. Frisør Zenz. Produkter, Gentofte, Hansen HS. SOS International a/s, Louise Ahrenskou, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds sundhedsordning, Gentofte, Styregruppemøder Der er blevet afholdt møde i styregruppen for Videncenter for Frisører og Kosmetikere den 13. juni

11 Finansiering og forskningsstøtte for 2007 Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) og Danmarks Frisørmesterforening (DF) har via ansøgning fra Bispebjerg Miljøcenter fået støtte fra Københavns Kommune. Beløb i kr. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) har selvstændig bidraget med: Rejseudgifter, hjemmeside, mobiltlf. Løn Videncenter for Allergi har bidraget med: IT-support Adgang til videnskabelig litteratur Sekretærassistance Husleje Overlæger og lektorer Seniorforsker ½ tid Honorar indtægter for undervisning og mødedeltagelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I 2007 har Videncenter for Frisører og Kosmetikere kostet kr. Fremtidig finansiering I 2007 fik Videncenter for Frisører og Kosmetikere bevilliget godt 7 mio. kr. til perioden Kr. 3 mio. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden og kr. om året fra overenskomsten mellem Dansk Frisør Kosmetiker Forbund og Frisørmesterforeningen. I 2008 er der derfor ressourcer til 2 ph.d. projekter omhandlende forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever, afgang fra frisørfaget og anmeldersystemet. Medarbejdere 2007 Heidi Søsted, cand.pharm. ph.d. er ansat som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere ifølge kontrakt mellem Videncenter for Allergi og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Henriette Seiler Hansen cand. scient. er ansat 20 timer per uge som projektmedarbejder i Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere v. Heidi Søsted har været citeret eller nævnt i følgende medier: 4. januar Interviewet af TV2 Nyheder vedrørende hårfarver. Sendt kl samt løbende på TV2 News 6. februar Citeret på om allergi og hårfarveprodukter. 6. februar På Politiken netavis. Forsiden. Allergi over for hårfarver breder sig. 11

12 6. februar Britt Christensen fra Nordjyske Stiftstidende, vedr. hårfarver og kontaktallergi. 6. Februar Jyllandsposten. Allergi over for hårfarve breder sig. 7. februar Politiken 1 sektion, side februar Nordjyske februar 2007 omtale om Heidi Søsteds PhD grad i Sjællandske 21. februar 2007 Interview til P3 Nyhederne om børn og hårfarver. 11. marts 2007 kl I TV2 East Nyheder om børn og hårfarver. 12. marts 2007 citeret i DR radio om børn og hårfarver I Form 6/2007, side 57. Citeret vedr. permanent farvning af bryn. 16. april Interviewet af Pernille Meniz, Nyhedsavisen, vedr. Hair Dye memorandum fra EU - Kommissionen. 2. maj Citeret i Jyllandsposten vedr. semipermanente tatoveringer. Første sektion samt side 4-5 i sektion Forbrug. 24. september Interview i P1Morgen. vedr. sundhedsskadelige virkninger af frisørprodukter. 2. oktober Citeret i Jyske Vestkysten vedr. EU regulering af hårfarver, frisører m.m. Side oktober I Radio 2 kl.9.00 og kl vedr. hårfarver. 2. oktober Citeret på Politikens netavis vedr. EU regulering af hårfarver 3. oktober Videncenter for Frisører får 7 millioner til forskning. Gentofte Nyhedsbrev. Nr side oktober. Interview til Berit B. Njarga, journalist, Forbruker-rapporten, Norge, vedrørende allergiske reaktioner over for hårfarver November 2007, citeret i Tænk vedr. grønne hårfarver, 79. Side November Nr. 11 side 17, citeret i Spejlet. December Nr.12 side 12 og side 21, 2007 Citeret til Spejlet 12

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf.

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. Årsrapport 2006 Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2010 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2014 Tanker om 2014 Forandringens år! - Mange nye ansigter er kommet til, nogle er forsvundet. I begyndelsen af 2014 afgik Heidi Søsted som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere og

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Vådt arbejde og hudproblemer

Vådt arbejde og hudproblemer Formidlingsmøde - Formidlingsmøde om marts 2007 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsbetingede hudlidelser Anmeldelser af arbejdsskader (2000-2005) ca.

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

Arbejdsbetingede hudlidelser

Arbejdsbetingede hudlidelser Projekt Sund hud på mejerier og tarmafdelinger Mari-Ann Flyvholm Karen Mygind Gitte Lindhard 1 Anker Jensen 2 Karen Frydendall Jepsen Lea Sell Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet 1) Mejeriindustriens

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af:

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier 11. august 2011 Frisører og Kosmetikere har opsat kriterier for kemiske og praktiske test af engangshandsker til frisører. Kriterierne er

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2007 Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. GRØN SALON Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

SafeHair. Kære frisør,

SafeHair. Kære frisør, Kære frisør, vedlagte spørgeskema blev udviklet, for at kunne fastslå og langfristet forbedre forholdsreglerne til sundhedsbeskyttelsen for frisører på arbejdspladser over hele Europa især ang. hudbeskyttelse.

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2008 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær 16 TÆNK // September 2012 // Hårfarve Funktionstest Eksem, måneansigt og åndedrætsbesvær Du risikerer at få voldsom allergi af at farve hår. Selv med hårfarver, der markedsføres som grønne, kan du risikere

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem Baggrund og formål I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem

Læs mere

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2009 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2006 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 M A R I - A N N F L Y V H O L M L O N E B O R G H E R M A N N B U R R ARBEJDSMILJØ I TAL HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Mari-Ann Flyvholm, Lone Borg,

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Håndeksem. Hvad er håndeksem. Irritativt kontakteksem. Allergisk kontakteksem

Håndeksem. Hvad er håndeksem. Irritativt kontakteksem. Allergisk kontakteksem Håndeksem Håndeksem Hvad er håndeksem Håndeksem er en almindelig sygdom. Håndeksem begynder ofte tidligt i livet hos 1/3 allerede inden 20-års alderen. Kvinder får hyppigere håndeksem end mænd. De fleste

Læs mere

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser AMI Formidlingsmøde, Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser Formidlingsmøde om 18. maj 2006 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Arbejdsmiljøinstituttet AMI-hud: Forebyggelseskoncept

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Hudsygdomme og kosmetik

Hudsygdomme og kosmetik Hudlægen informerer om Hudsygdomme og kosmetik Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/kosmetik/kosmetik.htm (1 of 7)03-01-2006 17:49:21 HUDSYGDOMME OG KOSMETIK Hudbivirkninger

Læs mere

Louise Hvitved. Ph.d.-stipendiat på DPU/Aarhus Universitet. Teoriundervisning i erhvervsuddannelserne 12. maj 2011

Louise Hvitved. Ph.d.-stipendiat på DPU/Aarhus Universitet. Teoriundervisning i erhvervsuddannelserne 12. maj 2011 Louise Hvitved Ph.d.-stipendiat på DPU/Aarhus Universitet Teoriundervisning i erhvervsuddannelserne 12. maj 2011 Problematikker i erhvervsuddannelserne Fra politisk side er der sat mål om, at 95 % af en

Læs mere

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler Håndeksem Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Lærervejledning Mange elever tænker ikke på, at deres valg af erhverv kan føre

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2008 Indhold Kendte navne på fine flasker...4-5 Gun-Britt...6 Stuhr...7 René Fris...8 ChaChaCha...9 Dennis Knudsen...10 Hele Danmark

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet?

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. Stipendiat Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002

Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002 Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002 Indhold: 1. Indledning om Videncentret 2. Overvågning - National database for kontaktallergi - Teledermatologi -

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Natürlig/ Sundevedsgade 5, København Dato for kontrol: 13. marts 2014 - alle krav vurderet overholdt Kontrolleret

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2012 10. juni 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Professionel makeupartist

Professionel makeupartist Professionel makeupartist Kunne du tænke dig en uddannelse som makeupartist/hairstylist uden allergifremkaldende konserveringsmidler? green beauty academy byder på undervisning i en kreativ og grøn verden

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Får hårbunden nok opmærksomhed? Hårbunden er der ikke mange der tænker på i det daglige. Den lever sit skjulte liv dækket af hår, og først

Læs mere

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen 09.00 Kaffe/te og morgenbrød. Præsentation 09.15 Nyt fra Hjerteforeningens rådgivning Hanne 10.00 Erfaringsudveksling 11.00 Pause og frugt 11.15 Motion efter Hjerte-kar sygdom. Oplæg og dialog Fysioterapeut

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b Svarfordelinger pop-op-survey Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. studerende Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 25-01-2017 2 Projekt Arbejdsskadesystem

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere