Tanker om Ulrik Fischer Friis, December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Tanker om 2014 Forandringens år! - Mange nye ansigter er kommet til, nogle er forsvundet. I begyndelsen af 2014 afgik Heidi Søsted som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere og tiltrådte som sekretær i Serviceforbundet. I stedet er Jeanne Duus Johansen indtrådt som den forsknings- og økonomiansvarlige. Ulrik Fischer Friis er indtrådt som projektleder og står blandt andet for hotlinen. Desuden er Sanne Skovvang Skovgaard ansat i Videncenteret og skal skrive en phd med fokus på en opfølgning af Anne Bregnhøjs phd. I år har vi fundet ud af at forekomsten af selvrapporteret håndeksem og allergisk snue hos frisørelever stiger med uddannelsestiden. Desuden tyder de foreløbige resultater fra provokationsstudiet, at denne nye metode formentlig kan anvendes til påvisning af arbejdsbetinget luftvejslidelser. Endvidere rapporterer under en 1/3 del af frisørerne at deres mistænkte arbejdsbetingede astma anmeldes til arbejdsskadestyrelsen, og at udsugning/ventilation kun bliver brugt af 2/3 del af frisørerne når de permanenter eller farver hår. - Ulrik Fischer Friis, December

3 Indholdsfortegnelse Indhold Tanker om Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere... 3 Medarbejdere Tilknyttede personer... 5 Finansiering... 6 Organisationsdiagram Forskningsprojekter... 8 Håndeksem og luftvejsproblemer blandt frisørelever... 8 Luftvejssymptomer hos frisørelever... 9 Provokationsstudie med blegemidler og luftvejssymptomer... 9 Langtidseffekt af undervisning på frisørskoler Korrekt handskebrug Astma hos frisører Telefonrådgivning Handsker Frisørinspirationsgruppen Nyhedsemner i Videnskabelige publikationer af medarbejdere i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Foredrag af medarbejdere i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Undervisning og sundhedsfremme Besøg

4 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Centeret er en forsknings- og formidlingsenhed på Københavns Universitetshospital Gentofte, under hudog allergiafdelingen. Vi har et væsentligt forskningssamarbejde med Videncenter for Allergi som vi også deler kontormiljø med og modtager sekretær- og IT-bistand fra. Videncenter for Frisører er selvfinansierende. Centret består af en forsknings, ledelses og økonomiansvarlig, en projektleder, 2 ph.d.- studerende og en forskningssygeplejerske efter behov. Formål Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at 1. forebygge erhvervsbetinget sygdom, specielt hud- og luftvejslidelser blandt frisører og kosmetikere. 2. fastholde frisører og kosmetikere i faget. Disse mål skal nås ved at: 1. Rådgive frisører og frisørelever om forebyggelse og behandling af hud- og luftvejsallergi, eksem, produktsubstitution, arbejdsrutiner, graviditet, jobskifte. 2. Optimere undervisningsprogram til frisørelever vedrørende professionel håndtering af kosmetik og forebyggelse af håndeksem og luftvejslidelser. 3. Foretage-og formidle resultater af videnskabelige undersøgelser indenfor frisør- og kosmetiker faget. 4. Oplyse dermatologer, allergologer, arbejdsmedicinere, Arbejdstilsynet, fagets parter og andre om frisørfagets sygdomme (kemikalier der anvendes inden for faget) og mulig forebyggelse af sygdommene. 5. Deltage i politiske og videnskabelige processer, såvel nationalt som internationalt, med henblik på at forbedre frisørers sundhed. 3

5 Medarbejdere 2014 Ulrik Fischer Friis. Projektleder Jeanne Duus Johansen. Forsknings-, økonomi og ledelsesansvarlig Majken Gabriel Haugaard. Ph.d.-studerende (orlov fra oktober 2014 til oktober 2015) Sanne Skovvang Steengaard. Ph.d.-studerende Anne Marie Topp. Forskningssygeplejerske 4

6 Tilknyttede personer Lone Nordentoft Frost, formand for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (formand for styrgruppen for Videncenter for Frisører og Kosmetikere) fra 15. september Connie Mikkelsen, formand for Danmarks Organisation for Frisører og Kosmetikere Claus Zachariae, ledende overlæge på Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Lone Winther, klinikchef på Allergiklinikken, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Holger Mosbech, overlæge på Allergiklinikken, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Claus Johnsen, overlæge på Allergiklinikken, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Jakob Ferløv Schwensen, stud.med. Katia Oreskov Winther, stud.med. Susan Hovmand Lysdal, phd Susanne Schweitz, sekretær, Videncenter for Allergi, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Pao-Lung Tsai, IT-specialist, Videncenter for Allergi, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Ledere, medarbejdere og elever på frisørskolerne i Danmark 5

7 Finansiering I overenskomsten mellem Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Danmarks Organisation for Frisører og Kosmetikere er beskrevet en 20-øres fond, til drift af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. I 2014 udgjorde beløbet kr. Region Hovedstaden bevilligede kr til forskning i allergi hos frisører 6

8 Organisationsdiagram. Videncenter for Frisører og Kosmetikere hører under Hud- og allergi afdelingen på Gentofte Hospital. 7

9 Forskningsprojekter I de følgende afsnit vil de forskellige forskningsprojekter blive beskrevet. Håndeksem og luftvejsproblemer blandt frisørelever - Majken Hougaard, læge, ph.d.-studerende I dette projekt undersøges forekomsten af selvrapporteret håndeksem og luftvejsgener blandt frisørelever på landes frisørskoler. I alt 8 ud af 10 skoler deltog i undersøgelsen i april-juli Der var potentielt 1128 frisørelever, der kunne deltage, fordelt på alle årgange af frisøruddannelsen inklusiv gruppen, der lige havde bestået eksamen. En kontrolgruppe bestående af 2700 unge med samme køns- og aldersfordeling og fra de samme steder i landet som frisøreleverne blev tilfældigt udtrukket. Kontrolgruppen besvarede de samme spørgsmål som frisøreleverne vedrørende eksem og luftvejsproblemer. I alt 504 frisørelever deltog (44,7 %) og 1400 kontrolpersoner (51,9 %). Undersøgelsen viste, at hyppigheden af håndeksem steg i takt med tiden som frisørelev. Der var ingen forskel mellem hyppigheden af håndeksem hos kontrolpersonerne og 1. års frisørelever, hvor 18,7 % havde håndeksem. Allerede for 2. årseleverne steg hyppigheden til 29,7 %, hvilket var (statistik signifikant) forskelligt fra kontrolgruppen, hos 3.årseleverne var hyppigheden 33,3 %, 4.årseleverne 36,7% og 53.1% hos de lige udlærte frisører (se figur 1). I Figur 1 ses hvordan risikoen for håndeksem stiger i forhold til kontrollerne i takt med længden af uddannelsestiden. Risikoen for håndeksem er sat til 1 for kontroller og grafen viser at risikoen for håndeksem bland lige udannede frisører er mere end 5 gange større end for andre unge. Dette dokumenterer behovet for yderligere undervisning og forebyggelse. Dette er publiceret som en videnskabelig artikel i Contact Dermatitis (E-pub ahead of print november 2014) Figur 1 8

10 Luftvejssymptomer hos frisørelever - Majken Hougaard, læge, ph.d.-studerende Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om luftvejssymptomer: hoste, hvæsende vejrtrækning, trykken for brystet, lufthunger, løbenæse, stoppet næse og øjne der løber i vand. Frisøreleverne rapporterede hyppige end andre unge at have haft disse luftvejssymptomer. Forekomsten af selvrapporteret allergisk snue steg med uddannelsestiden, mens der ikke var nogen signifikant udvikling i forekomsten af astma (Figur 2). Figur 2 Denne artikel er indsendt til det videnskabelige tidsskrift Occupational and Environmental Medicine Provokationsstudie med blegemidler og luftvejssymptomer - Majken Hougaard, læge, ph.d.-studerende Provokationsstudie af høfeber, astma/luftvejssymptomer hos frisører i forbindelse med udsættelse for persulfater (blegemidler). I et eksperimentelt set-up undersøges hvorvidt høfeber eller astma kan provokeres hos frisører som har oplevet luftvejsproblemer i forbindelse med blegemidler. Det er eksperimentelt blindet studie hvor der indgår både kontroller, personer som ikke arbejder, som frisører men har luftvejsproblemer, og en række frisører. De udsættes alle på samme måde for blegemidler i et eksponeringskammer (Figur 3) og deres reaktioner herpå registreres blandet andet ved at måle vejrtrækning og næseflod. Studiet foregår stadig. Figur 3 De foreløbige resultater tyder på, at der er en del frisører, som har luftvejssymptomer ved udsættelse for blegemidler, men hvor de allergitests, som man ellers bruger, er negative. Det vil sige, at denne nye 9

11 metode formentlig vil kunne bruges til at påvise arbejdsbetingede luftvejslidelser, som ellers ville blive overset. Langtidseffekt af undervisning på frisørskoler - Sanne Skovvang Steengaard, ph.d.-studerende, biokemiker. Studiet drejer sig om langtidseffekten af undervisning på frisørskolerne. Udgangspunktet er de 504 frisørelever, som deltog i Læge Anne Bregnhøjs studie i 2008 og som blev undervist i forebyggelse af håndeksem. Studiet dengang viste at undervisningen kunne nedsætte andelen af frisørelever, der fik håndeksem under uddannelsen. Det undersøges nu ved hjælp af spørgeskema om effekten stadig holder og hvis ikke årsagerne hertil, se figur 4. Spørgeskemaerne forventes udsendt i december 2014 i samarbejde med Anne Bregnhøj. Figur 4 Korrekt handskebrug - Katia Overskov, Lægestuderende. Studiet handler om hvorvidt der kommer uønskede stoffer på huden af hænderne ved af-/ og påtagning af handsker. I studiet observeredes hvordan en gruppe af frisører og elever tog handsker af og på, samt hvor meget, der kom på hænderne af et lysende stof. Det er forsvaret som kandidatspeciale og er også indsendt til publikation til tidskriftet Contact Dermatitis. Dette har givet anledning til at man har lavet en fotoserie/film som instruerer i korrekt af-/og påtagning af handsker, til brug i undervisning. Denne ligger tilgængelig på hjemmesiden for Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Astma hos frisører - Susan Hovmann Lysdal, phd. Et studie vedrørende astma og luftvejssymptomer bland frisører i Danmark. Susan har afsluttet sin ph.d., men har skrevet en artikel på baggrund af de indsamlede resultater som bestod af uddannede frisører, som besvarede et spørgeskema vedr. selvrapporteret astma, luftvejssymptomer, erhverv, rygning og eksem. 11,2 % af frisørerne rapporterede astma, 25,3 % hoste, stoppet næse hos 24 % og løbe næse hos 18,2 %. Mindre end en tredjedel af alle frisører, som mistænkte arbejdsbetinget astma havde anmeldt det til Arbejdsskadestyrelsen. Rygning havde ikke nogen indflydelse på risikoen for at rapportere astma og ventilation/udsugning blev kun anvendt af 63 % af frisørerne, når de permanentede eller farvede hår. Artiklen er publiceret i American Journal of Industrial Medicine i

12 Telefonrådgivning I Videncenter for Frisører og Kosmetikere er der telefonrådgivning for frisører. Frisørerne kan også stille spørgsmål via . Rådgivningen har ligget på samme niveau som forrige år. Henvendelserne besvares af centrets medarbejdere. Henvendelserne handler om: Hvordan sikrer jeg mig som gravid frisør? Hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer (PPD, toluene-2,5-diamine etc.). Hvad frisøren skal gøre ved sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet. Frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen. Kosmetikeren der gerne vil anvende den sundeste bryn- vippefarve. Frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater. Kan min gravide kunde få farvet hår? Skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi. Frisør der har kunde med potentiel hårfarvereaktion. Myndigheder, politikere og pressen. Industri, skoleelever, ikke-statslige organisationer der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver. Også i 2014 har det været muligt for frisørmestre at benytte telefonrådgivningen. Alle henvendelser til telefonrådgivningen eller henvendelser per registreres, således at ansatte i Videncenter for Frisører og Kosmetikere kan have gavn af tidligere besvarelser og være behjælpelig ved opfølgning. Samtidig gør registreringen det muligt at kvalitetssikre svarene. 11

13 Handsker Frisørprodukter indeholder specielle kemiske stoffer, der anvendes til farvning, permanent og blegning i frisørsalonerne. For at undgå at komme i kontakt med de kemiske stoffer må man anvende engangshandsker. Handskerne skal have en vis gennembrudstid for relevante kemiske stoffer for at yde beskyttelse. Kriterierne for, hvilke stoffer en handske til frisørarbejde skal kunne modstå, er udarbejdet i et dokument. Stoffer som p-phenylenediamine og toluene-2,5-diamine fra hårfarver er omfattet. Ammonium persulfate, potassium persulfate og sodium persulfate fra afblegning og glyceryl monothioglycolate fra permanentvæske er også med. Udover gennemgang af laboratorietests, samarbejder Videncenter for Frisører og Kosmetikere med saloner der tester handskerne. Kriterierne er udarbejdet på baggrund af videnskabelig litteratur, omhandlende de mest anvendte og allergimæssigt kendte, problematiske stoffer indenfor frisørfaget. Kriterierne vil løbende blive opdateret. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test: Nitrile accelerator free gloves fra Abena, som kan rekvireres på telefon Det har længe været et ønske fra Videncenter for frisører at kunne anbefale lange sikre handsker. Den 17. december 2013 meddelte Abena at de kan levere lange acceleratorfri nitrilhandsker af samme kvalitet som ovenstående. Dette er årets gode nyhed. De nye handsker kan blive til stor gavn for faget. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test: X-Soft ACF Nitril pulverfri fra Salonsupport.dk, som kan rekvireres på telefon De der anvender de anbefalede handsker har ikke klaget over reaktioner overfor handskerne. Nogle frisører har stadig problemer med at anvende handskerne til Elumen. Der er fortsat ikke noget handskeforslag til brug af Elumen hårfarver. 12

14 Frisørinspirationsgruppen Frisørinspirationsgruppen er en gratis mailservice til alle interesserede. Maillisten anvendes hvis der er en nyhed fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere, det kan være forskning eller udsendelse af årsrapport. I 2014 modtag 100 personer nyhedsbrevet. Tilmeldelse til gruppen sker ved at sende en til med emnefeltet: Tilmelding til frisørinspirationsgruppen. Mailservicen kan til enhver tid afmeldes. Nyhedsemner i 2014 Allergirisiko ved at få påsat kunstige negle Acrylatallergi Der findes forskellige former for kunstige negle, fælles for dem alle er, at de skal fastgøres på den naturlige negl med en lim. Denne lim indeholder ofte acrylater, som hærdes (bliver hård) på forskellige måder. Både acrylnegle og gelneglelak hærder ved at blive belyst med UV-lys. Inden acrylaterne hærdes kan de, hvis de kommer i kontakt med huden, være meget allergifremkaldende. Acrylaterne er ikke allergifremkaldende når de er fuldt hærdet. De oftest anvendte acrylater er: ethylmethacrylate (EMA), methylmethacrylate (MMA) samt hydroxyethylmethacryalte (HEMA). Acrylaterne er meget små og kan nemt trænge igennem huden og aktivere immunforsvaret. MMA er en acrylat der fordamper let og der er derfor risiko for at man indånder denne når der lægges gelneglelak/påsætter kunstige negle. Hvordan mindskes risikoen for acrylate-allergi Man skal følge den vedlagte brugsanvisning desuden skal professionelle negleteknikkere ved håndtering/påføring af produkter med acrylater, bruge flere lag nitril-handsker. Årsagen er at gennembrudstiden for nogle acrylater er meget kort (minutter), det vil sige at stoffet trænger igennem handsken. Det er vigtigt at man skifter handsker mellem hver kunde samt hvis der kommer lim/lak på handsken. Som forbruger skal man være meget opmærksom på ikke at få produktet på huden, men kun på neglen. Hvis det alligevel skulle ske, skal denne straks tørres af og huden vaskes med sæbevand. Kræftfremkaldende stoffer i frisørfaget Ny svensk undersøgelse Ny svensk undersøgelse tyder på, at frisører er udsat for kræftfremkaldende stoffer på baggrund af blodprøver fra frisører, personer der hjemmefarver samt en kontrol gruppe. Der var ingen forskel i mængden af de kræftfremkaldende stoffer mellem de 3 grupper, men blandt frisører øgedes koncentrationen af visse af stofferne jo oftere frisøren behandlede hår i løbet af ugen (med permanent farver/permanentvæsker). Blodprøverne blev analyseret for indholdet af 8 forskellige kemiske stoffer (aromatiske forbindelser), her i blandt ortho- og meta-toluidine. Analyserne viste at koncentrationerne af disse 2 stoffer steg jo oftere frisøren udførte behandlinger med permanentfarver i løbet af ugen (lyse- og mørkefarver). Desuden viste de, at koncentrationen af ortho-toluidine steg jo flere behandlinger med permanentvæske, der blev udført i løbet af ugen. Selvom undersøgelsen er svensk, så anvendes de samme produkter i Danmark, derfor vil en lignede undersøgelse her formentlig vise det samme. Der er behov for en opfølgning af denne undersøgelse blandt andet i form af analyser af frisørprodukter for kræftfremkaldende stoffer. 13

15 Resultaterne af undersøgelsen viser endnu engang vigtigheden af at beskytte sig selv, ved fx korrekt anvendelse af handsker. Produktinformation om hårfarve fra Wella Wella har lanceret et nyt produkt "Koloston Perfect Innosence" i 22 forskellige nuancer. Dette produkt indeholder stoffet 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine (ME-PPD), som efter sigende er mindre allergifremkaldende end para-phenylenediamine (PPD) og toulene-2,5-diamine (PTD) som bruges i mange hårfarver. Producenten har testet ME-PPD på mus og har fundet at det er mellem 20 og 40 gange mindre allergifremkaldende end PTD og PPD. Desuden har man i reagensglasforsøg set på stoffets evne til at binde til protein og aktivere immunsystemet. Disse undersøgelser understøtter at ME-PPD kan være mindre allergifremkaldende end PPD og PTD. Der er tale om celle- og dyreforsøg, og dermed kan man ikke sikkert forudsige hvordan stoffet vil påvirke mennesker. EU's Videnskabelig komité har haft ME-PPD til vurdering. De konkluderer at ME-PPD kan bruges i hårfarver uden helbredsrisiko, fraset den allergifremkaldende effekt. Der er således tale om et stof, som synes at være mindre allergifremkaldende end PPD og PTD, men reelt set ved man det først, når det har været brugt i nogen tid i frisørsalonerne. Personer, der i forvejen har hårfarveallergi dvs. er allergiske over for PPD, PTD eller lignende stoffer, vil ikke kunne tåle at farve hår med det nye produkt, da PPD er modermolekylet for ME-PPD. 14

16 Videnskabelige publikationer af medarbejdere i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Schwensen JF, Johansen JD, Veien NK, Funding AT, Avnstorp C, Osterballe M, Andersen KE, Paulsen E, Mortz CG, Sommerlund M, Danielsen A, Andersen BL, Thormann J, Kristensen O, Kristensen B, Vissing S, Nielsen NH, Thyssen JP, Søsted H. Occupational contact dermatitis in hairdressers: an analysis of patch test data from the Danish contact dermatitis group, Contact Dermatitis Apr;70(4):233-7 Hougaard MG, Johansen JD, Linneberg A, Bandier J, Stender S, Carlsen BC, Szecsi PB, Meldgaard M, Menné T, Thyssen JP. Skin prick test reactivity to aeroallergens by filaggrin mutation status. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014, [Epub ahead of print] Hougaard MG, Winther L, Søsted H, Zachariae C, Johansen JD. Occupational skin diseases in hairdressing apprentices - has anything changed? Contact Dermatitis Nov 9. [Epub ahead of print] Lysdal SH, Mosbech H, Johansen JD, Søsted H. Asthma and respiratory symptoms among hairdressers in Denmark: Results from a register based questionnaire study. Am J Ind Med Oct 28. doi: /ajim [Epub ahead of print]. Søsted H. Encyclopedia of Medical Immunology vol. Allergic Diseases, edited by Ian R. Mackay and Noel R. Rose, 2014 Foredrag af medarbejdere i Videncenter for Frisører og Kosmetikere Hougaard M. Fremlagde sine resultater med en poster og en mundtlig fremlæggelse ved ESCA kongressen i Barcelona i juni. Development of skin diseases in Danish hairdressing apprentices. Oreskov KW. Fremlagde sine resultater med en poster ved ESCA kongressen i Barcelona i juni. Effect of education on proper use of gloves among hairdressers. Friis UF. Resultater af ph.d.-projekt ved litteraturgennemgang på Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører, maj. Oreskov KW. Fremlæggelse af egne resultater ved litteraturgennemgang på Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører, januar. Undervisning og sundhedsfremme Johansen JD. Hairdressers v. NIVA kursus i Arbejdsbetingede Hudlidelser i Bergen 5-9 maj Johansen JD. Exposures to allergens and irritants in hairdressing. Scandinavian Conference on Occupational Health and Environmental Protection in Hairdressing. Hair Fair on Green Cosmetics 15 september 2014 Friis UF, Steengaard SS. Repræsenterede Videncenter for Frisører på allergistand på Sundhedsdage 2014 i Øksnehallen, d september, afholdt af Region Hovedstaden. 15

17 Friis UF, Topp AM. Undervisning på Style & Wellness College Aalborg vedrørende gennemtrængningstider for anbefalede handsker til frisørbranchen, opdatering af undervisningsmaterialet, lovgivning om Glyceryl monothioglycolate og formidling af resultater udgivet fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere. November Besøg Fra Belgien: Repræsentanter for den internationale arbejdsgiver organisation coiffure.org: Miet Verhammen, Jef Vermeulen og Stéphane Coigné var på besøg for at høre om Videncenter for Frisører og Kosmetikere og resultater af de projekter, der er gennemført her. Resultatet af besøget indgår i en rapport, som er finansieret af EU, og som er publiceret. Konklusionerne er omtalt på Videncentrets hjemmeside. Fra Norge: Jose Hernán Alfonso, arbejdsmediciner og læge uddannet i Argentina. Var på besøg for at se hvordan der i Videncenter for Frisører og Kosmetikere arbejdes med udredningen af patienter fra frisørfaget. Han har efterfølgende udarbejdet et videnskabeligt projekt, der skal beskrive udbredelsen af arbejdsbetinget eksem i Norge, herunder hos frisører. Fra Aarhus Tech: Lene Rishede (faglærer) og Louise Okon Willie (international Coordinator). Var på besøg for at høre om muligheden for et fælles internationalt projekt. 16

18 Kongresdeltagelse Hougaard M., Steengaard SS og Friis UF. 12 th congress of the Society of Contact Dermatitis, Barcelona, Spain, 25 th -28 th June Friis UF. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg, 10. november 2014 Medlemskaber af Videnskabelige netværk Friis UF., Haugaard M. og Steengaard SS. Member af European Society of Contact Dermatitis (ESCD) Friis UF. Medlem af Gentoftes Netværk af Unge Forskere (GNUF) Steengaard SS. Bestyrelsesmedlem, Gentoftes Netværk af Unge Forskere (GNUF) Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har fire domæner som alle fører samme sted hen Her lægges nyheder, de hyppigste spørgsmål fra telefonlinjen, samt gode råd og dokumenter vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem. På hjemmesiden er et lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Pressekontakt 6 artikler i spejlet. Artikler i SPEJLET: NR Frisører søges til forskning. Et opslag i SPEJLET, i forbindelse med inklusionen af personer med luftvejssymptomer over for hårblegestoffer til forskningsprojekt. NR Kontaktallergi og håndeksem Josephine gruer for fremtiden. Artiklen beskriver en undersøgelse foretaget af Videncenter for Frisører og Kosmetikere, som viser at Frisører stadig er langt mere udsat for allergener og udvikler håndeksem end i andre fag. NR første artikel: Testkammer ændrede Rikkes liv. Artikel omhandlende provokations kammeret på Gentofte Hospital. Anden artikel: Kræftfremkaldende stoffer i frisørfaget, som omhandler en resultaterne af en svensk undersøgelse af kræftfremkaldende stoffer fundet i blodprøver fra frisører, personer som hjemmefarver samt en kontrolgruppe. NR Allergirisiko ved påsætning af kunstige negle og gelneglelak. Artiklen handler om den risiko der er ved at anvende acrylatbaserede kunstige negle. NR Vigtigt spørgeskema på vej Det gælder dit og kollegaernes helbred. Artiklen handler om en opfølgning af de frisører som deltog i Anne Bregnhøjs phd fra Planer for 2015 Igangværende projekter fortsættes 17

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2010 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2007 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Indhold Om Videncenter

Læs mere

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf.

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. Årsrapport 2006 Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem Baggrund og formål I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier 11. august 2011 Frisører og Kosmetikere har opsat kriterier for kemiske og praktiske test af engangshandsker til frisører. Kriterierne er

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

SafeHair. Kære frisør,

SafeHair. Kære frisør, Kære frisør, vedlagte spørgeskema blev udviklet, for at kunne fastslå og langfristet forbedre forholdsreglerne til sundhedsbeskyttelsen for frisører på arbejdspladser over hele Europa især ang. hudbeskyttelse.

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2008 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

Afsluttende rapport for projektet:

Afsluttende rapport for projektet: Afsluttende rapport for projektet: Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdspladser Arbejdsmiljøforskningsfondens bevilling med

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af:

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2006 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer (Lov om sikring mod følger af arbejdsskade) Kapitel 1 Indledning 1.1. Fortegnelsen over erhvervssygdomme Gruppe A, punkt 5 og 9 Gruppe B, punkt 2 og 3 I Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Allergi og eksem - årsager og forebyggelse. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Allergi og eksem - årsager og forebyggelse. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Allergi og eksem - årsager og forebyggelse Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Jeanne.duus.johansen@regionh.dk Hudproblemer på hænder de sidste 12 måneder (kløe, røde knopper,

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. GRØN SALON Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige

Læs mere

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Institut for Klinisk Medicin: Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Udarbejdet af Adjungeret lektor, ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital Formål

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær 16 TÆNK // September 2012 // Hårfarve Funktionstest Eksem, måneansigt og åndedrætsbesvær Du risikerer at få voldsom allergi af at farve hår. Selv med hårfarver, der markedsføres som grønne, kan du risikere

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2012 10. juni 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER 8. juni 2011 Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 50 år i 2012 112.000 medlemmer og Danmarks næststørste

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem. Jeanne Duus Johansen Hudafdelingen, Gentofte Hospital jedu@geh.regionh.dk

Arbejdsbetinget eksem. Jeanne Duus Johansen Hudafdelingen, Gentofte Hospital jedu@geh.regionh.dk Arbejdsbetinget eksem Jeanne Duus Johansen Hudafdelingen, Gentofte Hospital jedu@geh.regionh.dk Kontakteksem Opstår ved kontakt med kemiske stoffer i miljøet: der giver allergi allergisk kontakteksem der

Læs mere

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2009 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2007 Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

astma-allergi danmark Vi hjælper dig i din hverdag Læs her om vores arbejde med pollen, produkter og individuel rådgivning

astma-allergi danmark Vi hjælper dig i din hverdag Læs her om vores arbejde med pollen, produkter og individuel rådgivning astma-allergi danmark Vi hjælper dig i din hverdag Læs her om vores arbejde med pollen, produkter og individuel rådgivning Hos os får du individuel Har du prøvet at komme hjem fra lægen med en recept i

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKRÆFT Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft 2 Hvad er hudkræft? Hudkræft er den mest almindelige kræftform.

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial. Arch Dis Child.

Læs mere

Eksem. Læs i dette nummer om: Videncenter for Allergi. Undersøgelse om atopisk eksem og psoriasis. At forberede sig til møde med hudlæge

Eksem. Læs i dette nummer om: Videncenter for Allergi. Undersøgelse om atopisk eksem og psoriasis. At forberede sig til møde med hudlæge Eksem Årgang 17 nr. 2 2011 Læs i dette nummer om: Videncenter for Allergi Undersøgelse om atopisk eksem og psoriasis At forberede sig til møde med hudlæge Eksem udgives af Atopisk Eksem Forening Redaktør:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2011 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2011 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Doktordisputats

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge Allergi Allergireaktion: Unormal kraftig immunreaktion Immunreaktion: Reaktion mellem antigen (artsfremmed stof) og antistof (protein dannet i kroppen) Lymfocytter (hvide blodlegemer) deltager i immunforsvaret

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler Håndeksem Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Lærervejledning Mange elever tænker ikke på, at deres valg af erhverv kan føre

Læs mere

Arbejdsbetingede hudlidelser

Arbejdsbetingede hudlidelser Projekt Sund hud på mejerier og tarmafdelinger Mari-Ann Flyvholm Karen Mygind Gitte Lindhard 1 Anker Jensen 2 Karen Frydendall Jepsen Lea Sell Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet 1) Mejeriindustriens

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Kontaktdermatitis Klinik

Kontaktdermatitis Klinik Kntaktdermatitis Klinik Patientfrløbsbeskrivelse Målsætning Kntaktdermatitis klinikken på Dermat-allerglgisk afdeling K, varetager undersøgelse, behandling, patientinfrmatin, kvalitetssikring g frskning

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Hver tredje dansker vasker aldrig deres dyne. Det gør din dyne er en tikkende allergibombe fyldt med millioner af mider. Se her, hvad du selv kan gøre, for at

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner?

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner? Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kontor/hbo/mlfn 3.1/GMKJ/CDNO Den 15.

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009 20. august 2010 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere