Årsrapport Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

2 Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede personer 3 Formål 4 Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 5 Fastholdelse af frisører i faget 6 Optimering af hårfarvelappetestserie 7 Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører 8 Telefonrådgivning 9 Handskeundersøgelse 10 Fremtiden er i dine hænder 10 Det grønne dokument 10 Forespørgsler til Miljøstyrelsen 11 Høringssvar til Miljøstyrelsen 11 Lovgivning for professionel brug af kosmetik 11 Svanemærkede frisørsaloner 11 Hjemmeside 12 Finansiering 12 Videnskabelige publikationer, accepterede publikationer, review, andre publikationer 13 Foredrag, posterpræsentation og undervisning foretaget af medarbejdere 13 Kurser, Kongresdeltagelse, møder 15 Styregruppemøder 16 Presse 16 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret i 2006 som et samarbejde mellem Dansk Frisør & Kosmetik Forbund og Videncenter for Allergi, med et tilskud fra Københavns Kommune. Videncentret er et forsknings- og rådgivningscenter i forbindelse med hudafdelingen på Gentofte Hospital. I 2008 er finansieringen hovedsageligt kommet gennem overenskomst mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks Frisørmester Forening samt Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der blev der ansat to ph.d.-studerende i 2008, hvilket har sat endnu mere fokus på Sundhed blandt Frisører i Danmark. Desuden har vi haft samarbejde med forskere fra andre EU lande, Norge og USA. Medarbejdere 2008 betalt af centret Heidi Søsted, cand.pharm. ph.d., forskningsleder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Ansat fuldtid. Anne Bregnhøj, cand. med. ph.d.-studerende. Ansat fuldtid Susan Hovmand Lysdal, cand. scient. san. publ. ph.d.- studerende. Ansat fuldtid. Henriette Seiler Hansen, cand. scient. projektmedarbejder. Ansat 20 timer/uge flexjob. Tilknyttede personer Poul Monggaard, journalist MBA, formand for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Jeanne Duus Johansen, professor. overlæge dr. med., centerleder af Videncenter for Allergi Torkil Menné, professor dr. med., ledende overlæge på Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital Mari-Ann Flyvholm, cand.scient. ph.d., seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Klaus Ejner Andersen, professor dr. med. Dermatologisk-venerologisk afd., Odense Universitetshospital Susanne Schweitz, Sekretær i Videncenter for Allergi Søren Gade, It medarbejder i Videncenter for Allergi 3

4 Formål Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at: 1. forebygge erhvervsbetinget sygdom specielt hud- og luftvejssygdomme blandt frisører og kosmetikere 2. fastholde frisører i faget Disse mål skal nås ved at: 1. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner 2. optimere undervisning af frisørelever i forebyggelse af håndeksem 3. undervise dermatologer, arbejdstilsynet og andre i frisørfagets sygdomme og kemikalier 4. foretage videnskabelige undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus 5. støtte den politiske proces i Danmark, EU og Norge for at forbedre frisørers sundhed Opfyldelse af formål I dette afsnit er beskrevet, hvordan Videncentret arbejder for at opfylde formålet med at forebygge hud og luftvejslidelser. Et ph.d.-projekt om forebyggelse af eksem blandt frisørelever er påbegyndt i Frisørlærere er blevet undervist og der er blevet udfærdiget undervisningsmateriale til brug på skolerne. Et andet ph.d.-projekt omhandler årsager til frisørers afgang fra faget, med henblik på fremtidig indsats for at mindske eller eliminere årsagerne hertil. Alle årsager søges afdækket. Både frisører med akutte og langsigtede behov har kontaktet centrets telefonrådgivning i I gennemsnit er der blevet behandlet 3 spørgsmål per uge fordelt over årets 52 uger. Nogle spørgsmål kræver litteraturgennemgang af risikoen for uønskede effekter af kemiske stoffer. I år anbefales en nitrilhandske uden acceleratorer, som er en succes i saloner og på frisørskoler. Folderen Fremtiden er i dine hænder - Undgå håndeksem som frisørelev er blevet produceret i samarbejde med Branche Arbejdsmiljørådet og er distribueret til danske frisørskoler. Videncentret har arbejdet på at få en lovgivning der beskytter frisører i højere grad end det er tilfældet i dag. Der arbejdes for at den Videnskabelige Komite i EU vedr. kosmetik også vurderer frisørers eksponeringer. Der er igangsat samarbejde med Erhvervsskolernes forlag om at skrive lærebogskapitler for frisørelever og der er påbegyndt arbejde med en nordisk frisørbog som udgives af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Undervisning og foredrag om forebyggelse af eksem og produktvalg på tekniske skoler i hele landet, i frisør- og kosmetikerfag samt fyraftensmøder, er afholdt. 4

5 Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever - et interventionsstudium (ph.d.) Projektet gennemføres af læge ph.d.-studerende Anne Bregnhøj Hudsygdomme er de hyppigst forekomne arbejdsrelaterede sygdomme i Danmark, hvoraf håndeksem udgør %, og er forårsaget af udsættelse for vådt arbejde samt allergifremkaldende og hudirriterende stoffer. Frisører er en af de faggrupper der oftest udvikler arbejdsbetinget eksem. 40% af hudproblemerne hos frisører, jf. svenske undersøgelser, opstår i elevtiden. Derfor bliver der i dette studium udarbejdet et uddannelsesprogram til frisørelever. Programmet udarbejdes efter udenlandsk forbillede og integreres i frisøruddannelsen. Dette program vil kunne resultere i en betydelig primær forebyggelse, idet konsekvent brug af tilstrækkelig gode engangshandsker vil nedsætte forekomsten af håndeksem. Formål: Formålet med undersøgelsen er at nedbringe forekomsten af håndeksem blandt frisørelever. Desuden ønskes det at kortlægge omfanget af arbejdsbetinget eksem blandt frisørelever og karakterisere denne gruppe nærmere. Samtlige frisørskoler i Danmark har ønsket at deltage i undersøgelsen. Fire skoler blev valgt til interventionsskoler svarende til ca. halvdelen af eleverne. Lærere fra disse skoler blev i løbet af 2008 undervist i hudens funktion, anatomi, kemi og forebyggelse af håndeksem og de har modtaget undervisningsmateriale til deres daglige undervisning af frisørelever. Resten af landets frisørlærere modtog ikke nogen undervisning og indgår som kontrolskoler. I midten af 2008 så Anne Bregnhøj 387 af landets nystartede frisørelever og vurderede deres hænder for eksem samt registrerede tidligere og nuværende eksponeringer. De der starter på uddannelsen i 2009 vil blive inkluderet inden for de to første uger efter skolestart. Ud over en klinisk undersøgelse modtager frisøreleverne et spørgeskema om udsættelser og hudsygdomme. Der er planlagt udsendelse af lignende spørgsmål til en matchende gruppe unge fra den generelle befolkning, m.h.p. at sammenligne frisørelever med andre unge. Fremtidsperspektiver: Hvis undervisningen viser sig at have en signifikant effekt, i form af nedsat frekvens af håndeksem hos elever af underviste lærere, vil det anvendte undervisningsprogram blive anvendt på de resterende skoler. Samarbejdspartnere er: Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd. Gentofte Hospital. Frisørskolerne i Danmark, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Vejledere: Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted og Torkil Menné Projektet er støttet af overenskomst mellem DFKF og DF og støttet af Åge Bangs fond og Arbejdsmiljøforskningsfonden. Fig. 1. Håndeksem og misfarvning med hårfarve hos 16-årig vaskepige i frisørsalon. 5

6 Fastholdelse af frisører i faget: Incidens af håndeksem og årsager til afgang fra branchen (ph.d.) Projektet gennemføres af cand. scient. san. publ. ph.d.-studerende Susan Hovmand Lysdal Der findes ca erhvervsaktive frisører i Danmark og langt størstedelen er kvinder. Frisørers erhvervsmæssige eksponeringer kan påvirke deres helbred. Det være sig vådt arbejde, irritanter og allergener fra de produkter som der arbejdes med samt sakse og hårnåle. Dette gør, at frisører har en høj risiko for at udvikle arbejdsbetinget håndeksem. Tidligere undersøgelser har vist at ca. halvdelen af danske frisører udvikler håndeksem, men at meget få anmelder håndeksem som en arbejdsbetinget lidelse. Årsagen til den manglende anmeldelse søges afklaret i dette studium. Tidligere undersøgelser har vist en højere forekomst af astma og allergi hos frisører, hvilket sandsynligvis skyldes kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet. Frisørers arbejdsmiljø har endvidere været mistænkt for at kunne påvirke kvinders fertilitet. Der er hidtil udført undersøgelser af frisørers fertilitet som tyder på, at frisører har en øget risiko for spontane aborter og forlænget tid til graviditet. I Danmark bliver frisører gennemsnitligt 9 år i faget. Væsentlige årsager til dette hurtige brancheskift er arbejdsrelaterede sygdomme som håndeksem og astma men også ergonomiske sygdomme og faktorer som arbejdstider, løn og det psykiske arbejdsmiljø spiller en vigtig rolle. Formålet med studiet er at estimere forekomsten af håndeksem blandt uddannede frisører samt kortlægge risikofaktorer herfor. På baggrund af tidligere undersøgelser er arbejdshypotesen at frisører sjældent anmelder deres håndeksem som erhvervssygdom. Derfor ønskes rapporteringsgraden af håndeksem til arbejdsskadestyrelsen estimeret, ligesom årsager til evt. manglende anmeldelse ønskes kortlagt. Andre forhold som forekomst af selvrapporteret allergi, astma, manglende fertilitet belyses også i denne undersøgelse. Det vil blive undersøgt, hvor længe frisører gennemsnitligt er ansat i faget ud fra ATP-registret. Årsagerne til at frisører vælger at skifte branche belyses vha. spørgeskemadata. Undersøgelsen udføres ved at samtlige personer, knapt 8.000, der er blevet uddannet fra danske frisørskoler mellem 1985 og 2007 modtager et spørgeskema. Fra ATP-registret fås informationer om disse personer branchekode fra deres fyldte 16. år og frem til år I spørgeskemaet vil der også indgå spørgsmål vedr. andre forhold som kan påvirke personernes sundhed, disse vil blive anvendt som confoundere. Resultater fra erhvervsaktive frisører og frisører der har forladt branchen vil blive sammenlignet. Lige som resultaterne vil blive sammenlignet med resultater fra andre befolkningsstudier. Samarbejdspartnere er: Videncenter for Allergi, DFKF, DF, Københavns Kommune, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Odense Universitets Hospital, Frisørfagets Fællesudvalg, Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. Vejledere: Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted, Klaus Ejner Andersen og Mari-Ann Flyvholm. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningfonden og Åge Bangs Fond. 6

7 Allergi over for hårfarver Projektet gennemføres af cand. pharm. ph.d. forskningsleder Heidi Søsted Baggrund: Allergi over for hårfarve er den hyppigste årsag til allergi blandt frisører. Allergien kan give eksem og svære symptomer i form af hævelse i ansigtet og på halsen og/eller eksem i hårbund og ansigt. Nogle patienter har symptomer svarende til en allergisk reaktion over for hårfarvestoffer, uden at der findes nogle positive reaktioner med de eksisterende tilgængelige teststoffer. Hvis frisørerne har en allergi overfor hårfarvestoffer er det vigtigt at diagnosticere dette. Optimering af hårfarvelappetestserie: I 2004 blev der foreslået en ny testserie til frisører og hårfarvepatienter. Det undersøges pt. i 9 forskellige europæiske lande samt USA, om hårfarve/frisørtesterserien bør udvides med yderligere hårfarvestoffer. Formål: Formålet med undersøgelsen er at optimere den eksisterende lappetestserie til frisører og andre patienter med hårfarvereaktioner. Resultaterne forventes publiceret i Samarbejdspartnere: European Environmental Contact Dermatitis Research Group samt Department of Dermatology, School of Medicine, San Francisco. Projektet er betalt af overenskomst mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Danmarks Frisørmester Forening og Videncenter for Allergi. Fig. 2. Hårfarvestoffer i ren form. 7

8 Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører Projektet gennemføres af cand. scient. projektmedarbejder Henriette S. Hansen Frisører har den højeste forekomst af arbejdsbetingede hudlidelser. En svensk undersøgelse har vist at hårfarvestoffer ud over i kundens hår også sætter sig på børster, føntørrere, sakse, rulleborde og ikke mindst på frisørernes hænder både før, under og efter arbejdet. Nogle Københavnske saloner bruger ikke udsugning og der blandes ikke konsekvent i blandeskab, til trods for at der arbejdes med stærkt allergifremkaldende stoffer og luftvejsirritanter. Derudover er det kendt i frisørkredse, at handsker genbruges. Derfor blev der udført en spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om frisørernes hudproblemer og luftvejslidelser, årsager, omfang, sværhedsgrad samt anvendelse af personlige værnemidler (handsker og udsugning). Undersøgelsen viste blandt andet, at 46 % af de adspurgte frisører rapporterede at de har haft håndeksem. Derudover viste undersøgelsen at 99 % af de kvindelige frisører og 70 % af de mandlige frisører havde farvet eller bleget deres hår. Af disse rapporterede 29 % af kvinderne eksem som følge. 19 % af frisørerne havde fået lavet en semi-permanent sort tatovering på huden og 3 % af disse havde haft eksem hvor tatoveringen var tegnet. Projektet er betalt af Københavns Kommune samt overenskomst mellem DFKF og DF. Projektet er støttet af Åge Bangs Fond. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers Authors: Henriette S. Hansen, Jeanne D. Johansen, Heidi Søsted Research Centre for Hairdressers and Beauticians, The National Allergy Research Centre, Department of Dermatology, University of Copenhagen, Gentofte Hospital, Hellerup, Denmark Background Hand eczema is a well-known problem among hairdressers due to long periods of wet exposure and skin contact with chemicals. Hair cosmetic products such as hair dyes, bleaching agents and permanent wave solutions can cause contact allergy and extensive wet work can cause irritant contact dermatitis. Results Most of the hairdressers were women (89%). The most typical age was 25 years (range years). Most of the participant (80%) worked as hairdressers in a salon. Almost all (96%) used gloves during the day, 21% reported that they reused gloves and 13% reported that they turned gloves inside out. 10% have had hand eczema within the last week. The one-year prevalence of hand eczema was 22%. 46% have ever had hand eczema and 7% have ever had sick leave because of hand eczema. 73% believed that they have had occupational hand eczema but for only 13% it had been reported as an occupational illness to the authorities. Aim The aim of the study is to investigate the prevalence of hand eczema in a Copenhagen population of hairdressers. Methods Questionnaires were sent to 1689 Copenhagen members of Danish Hairdressers & Beauticians Union and Danish Hairdressers Association. Students were also included. The questions were concerning skin problems and use of gloves. The participation rate was 64% (N=1063). Table 1. Have you had hand eczema? (n=1035) Have ever had hand eczema 46 % Have had hand eczema within the last year 22 % Have had hand eczema within the last week 10 % Conclusion There is a need for prevention of hand eczema among hairdressers. Therefore an intervention study among hairdresser students and a questionnaire study concerning reporting occupational illnesses to authorities are on - going. Fig 3. Poster vist på 9 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Portugal May

9 Telefonrådgivning I Videncenter for Frisører og Kosmetikere eksisterer telefonrådgivning for frisører på telefon som varetages af cand. scient. Henriette Seiler Hansen ellers af andre medarbejdere på Der blev besvaret 205 henvendelser på i Henvendelserne handler om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter industri, skoleelever, ikke-statslige organisationer der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver myndigheder der vil have hjælp til høringssvar frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater kan gravide farve hår frisøren der ringer vedr. en kunde med akut ætsning i nakken skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi. En mester har betalt, pris 1250 kr. i år for at benytte telefonrådgivningen. Personen har ringet et par gange og fået arbejdsmiljørådgivning og produktrådgivning og fået gennemgået udvalgte produkter. Henvendelser til telefonrådgivningen eller henvendelser per mail beskrives via intranettet, således at alle i centret kan have gavn af tidligere besvarelser og være behjælpelig ved opfølgning. Samtidig gør registreringen det muligt at kvalitetssikre svarene internt. Fig. 4. Gennemgang af ingrediensliste på frisørprodukt. 9

10 Handskeundersøgelse Frisørprodukter indeholder specielle kemiske stoffer der anvendes til farvning, permanent og blegning i frisørsalonerne. For at undgå at komme i kontakt med de kemiske stoffer må man anvende engangshandsker. Handskerne skal have en vis gennembrudstid for relevante kemiske stoffer, for at yde en vis beskyttelse. Kriterier for hvilke stoffer en handske til frisørarbejde skal kunne modstå, er udarbejdet i et dokument. Stoffer som p-phenylenediamine og toluen- 2,5-diamine fra hårfarver er omfattet. Ammonium persulfate, potassium persulfate og sodium persulfate fra afblegning og glyceryl monothioglycolate fra permanentvæske er også med. Udover gennemgang af laboratorietests samarbejder Videncenter for Frisører og Kosmetikere med saloner der tester handskerne. Kriterierne er lavet på baggrund af videnskabelig litteratur omhandlende de mest anvendte og allergimæssigt kendte, problematiske stoffer indenfor frisørfaget. Dokumentet vil løbende blive opdateret. Fig. 5. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test. Fremtiden er i dine hænder Hvert år får flere hundrede frisørelever håndeksem, derfor ansøgte Videncenter for Frisører og Kosmetikere Branchearbejdsmiljørådet om støtte til at lave en folder til frisørelever. Formålet var at forebygge håndeksem blandt frisørelever. Folderen er på 16 sider og beskriver hudens funktion, hvordan et eksem opstår samt, hvordan det kan undgås. Folderen kan hentes på hjemmesiden Folderen blev sendt til samtlige frisørskoler i Danmark med et eksemplar til hver elev. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har uddelt folderen ved foredrag og undervisning. Det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere har defineret hvad ordet grøn kan betyde i frisørsammenhæng. I dokumentet beskrives risici ved forskellige hårfarver. Dokumentet opdateres løbende og kan erhverves ved at kontakte Videncentret på telefon eller og kan ses på Frisørforbundets hjemmeside på Dokumentet kan også hentes på 10

11 Forespørgsler til Miljøstyrelsen I 2008 fortog Videncenter for Frisører og kosmetikere to anmeldelser af kosmetiske produkter til Miljøstyrelsen. I det ene tilfælde meddelte Miljøstyrelsen producenten, at produktet var ulovligt markedsført pga. manglende dansk advarselsmærkning. I det andet tilfælde ville Miljøstyrelsen kontakte firmaet pga. ukorrekt deklaration på produktet. Høringssvar til Miljøstyrelsen Videncenter for Frisører og Kosmetikere har afgivet høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. EU Kommissionens Forslag til ny forordning om kosmetiske produkter. Lovgivning for professionel brug af kosmetik Frisører bruger typisk en del kosmetiske produkter i deres arbejde, det være sig hårfarve, blegning, permanent og styling produkter. For kosmetikerne er der tale om lim til kunstige negle, neglelak og cremer. Disse produkter er lovgivet efter samme regler som kosmetik til forbrugere, uden at der tages højde for at frisører og kosmetikere har hyppigere kontakt med produkterne. Videncentret har i året der er gået, arbejdet for et EU direktiv for professionel brug af kosmetik. Denne proces forventes at tage flere år, idet der enten skal implementeres et helt nyt direktiv / forordning eller at de professionelle kosmetikbrugere bliver beskyttet i den nuværende lovgivning der tager udgangspunkt i forbrugerbeskyttelse. Alternativt skal den eksisterende lovgivning i DG Enterprise i EU Kommissionen udvides så der også kommer fagtilpassede grænser for kemiske stoffer i frisørprodukter. Svanemærkede frisørsaloner Videncenter for Frisører og Kosmetikere har en vision om at få svanemærkede frisørsaloner. Nordiske Ministerråd er kernen bag det officielle nordiske svanemærke som gennem fagpersoners rådgivning og konsensus sammen med industrien udpeger kriterier der omfatter de 20 % bedste af et bestemt marked mht. miljø og i et vist omfang sundhed. Der findes Svanemærkekriteriesæt for hoteller, shampoo, balsam, voks, cremer osv. Videncenter for Frisører og Kosmetikere mener det kan lade sig gøre at opstille et kriteriesæt for frisørsaloner. Der findes allerede svanemærkede frisørserier med shampoo og balsam på markedet. Flere produkter vil dog gøre det nemmere at få en god konkurrence mellem producenterne, så produkterne kan blive forbedret. Der er igangsat et samarbejde med Dansk Standard og den nordiske person som ville skulle skrive kriteriesættet. Barriererne er antallet af produkter og at der mangler svanemærket hårfarve og blegning. I Danmark har vi 7 saloner som ville være potentielt interesserede, men en barriere kan være at det bliver for dyrt for de små saloner at betale afgiften får svanemærket. Hvis visionen nås vil frisørerne kunne arbejde på steder, hvor de i mindre grad udsættes for miljø- og sundhedsskadelige stoffer sammenlignet med andre saloner. For kundernes vedkommende vil graden af vildledning blive nedsat betydeligt, fordi der ligger en stor faglighed bag mærkningsordningen, samtidig med at der ville foregå officielle tilsyn med salonerne. 11

12 Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har sit logo på forsiden af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds hjemmeside Her kan man som medlem af forbundet og frisørmestre som betaler for rådgivning læse om telefonlinjen, videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Endvidere har Videncenter for Frisører og Kosmetikere et site på Fig. 6. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres logo Finansiering Videncenter for Frisører og Kosmetikere hører under Dermatologisk-allergologisk afdeling Gentofte Hospital. En overenskomst mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Frisørmesterforeningen dækker kr. om året til brug i En fondsbevilling på 3. mio. i alt fra Arbejdsmiljø Forskningsfonden er givet til brug i Af denne bevilling er seniorforsker Mari-Ann Flyvholm ansat éen måned om året til det epidemiologiske studium blandt færdiguddannede frisører. De to ph.d.-studerende har modtaget i alt kr. fra Kgl. Hofbuntmager Åge Bangs Fond til støtte til deres projekter. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har fået bevilliget kr. fra Branchearbejdsmiljørådet til folderen Fremtiden er i dine hænder - undgå håndeksem som frisørelev. 12

13 Videnskabelige publikationer Bregnhøj A, Menné T. Primary sensitization to toluene-2,5-diamine giving rise to early positive patch reaction to p-phenylenediamine and late to toluene-2,5-diamine. Contact Dermatitis Sep;59(3): Carlsen BC, Fischer LA, Sosted H, Vølund A, Menné T, Johansen JD. Patch test doseresponse study: polysensitized individuals do not express lower elicitation thresholds than single/double-sensitized individuals. Br J Dermatol. 2008, nov. 11. Thyssen JP, Carlsen BC, Sosted H, Menné T, Johansen JD. Frequency of p-phenylenediamine sensitization among Danish eczema patients tested between 1985 and Contact Dermatitis Sep;59(3): Accepterede artikler Søsted H, Nielsen NH, Menné T. Allergic contact dermatitis to the hair dye 6-methoxy-2- methylamino-3-aminopyridine HCl (INCI HC Blue no. 7) without cross-sensitivity to PPD. Contact Dermatitis, accepted november Andre publikationer Søsted H. Frisørernes fysiske arbejdsmiljø med fokus på kemi. Netdoktor, november Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev ISBN Link: Review Søsted H. Frisørarbejde og risiko for kræft- Vurdering af epidemiologiske undersøgelser samt metaanalyse der var bestilt af Arbejdstilsynet og udført af Kræftens Bekæmpelse. Møde med forfatterne blev afholdt den 17. september 2008 i Hellerup. Foredrag Hansen HS. Elevtræf, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Foredrag Håndeksem og allergi i frisørfaget Ishøj Vandrehjem, Ishøj 2. februar 2008 Hansen HS. Frisørfagets arbejdsmiljø mht. hårfarver, allergi og eksem og produkter, Odense Tekniske Skole, Munkebjergvej 130, Odense, 3. april 2008 Hansen HS. Frisørfagets arbejdsmiljø mht. hårfarver, allergi og eksem og produkter, Randers Tekniske Skole, Vester Allé 26, Randers 7. april 2008 Hansen HS. Frisørfagets arbejdsmiljø mht. hårfarver, allergi og eksem og produkter, CPH West, Glentevej 61, København, 23. april 2008 Hansen HS. Videncentrets arbejde, og undersøgelsen håndeksem blandt københavnske frisører, for fagforeningsfolk fra Frankrig og Belgien, EU gruppe i den sociale dialog. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lersøpark Allé 21, 2.juni

14 Bregnhøj A Hair dye allergy Seminar med professor Kyu Han Kim, Korea. Gentofte Hospital. 18. juni 2008 Hansen HS Hairdresses and hair dyes ved Seminar for L oreal medarbejder og fagforeningsfolk fra den sociale dialog i EU, Brussel, Belgien, Seminar of the L oreal Employee reprensentatives regarding personal care, 1.oktober Bregnhøj A New hairdresser studies, joint symposium the national Allergy Research Centre and the German Contact Dermatitis Group. Gentofte Hospital. 1. oktober 2008 Lysdal SH New hairdresser studies, joint symposium the national Allergy Research Centre and the German Contact Dermatitis Group. Gentofte Hospital. 1. oktober 2008 Hansen HS. Foredrag om hårfarver, frisører og allergi, og Videncentrets arbejde, for Belgiske fagforeningsfolk, Brussel, Belgien, 2. oktober 2008 Lysdal SH New hairdresser studies for koreansk professor Hae Young Choi, Dr. Hahn og Dr. Jeong. Videncenter for Allergi. November Bregnhøj A New hairdressers studies for koreansk professor Hae Young Choi, Dr. Hahn og Dr. Jeong. Videncenter for Allergi. November 2008 Posterpræsentation Hansen H S, Johansen J D, Søsted H. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers. Accepted as poster no. PB.17 to 9 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Portugal May 2008 Hansen H S, Johansen J D, Søsted H. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers. Posterfremvisning til Forskningens dag 4. juni 2008, Gentofte Hospital Undervisning foretaget af medarbejdere Bregnhøj A. Søsted H. Lysdal SH. Hansen HS. 2 dags kursus i forebyggelse af håndeksem m.v. for frisørfaglærere, Ingeniørforeningens mødelokaler, 6. og 7. februar 2008 Bregnhøj A. Occupational exposure of hairdressers to p-phenylenediamine containing oxidative hair dyes: a mass balance study. Litteraturgennemgang. Videncenter for Allergi. 26. marts Lysdal SH Nordic Occupational Skin Questionnaire Litteraturgenmgang. Videncenter for Allergi. April Søsted H. A-kursus for kommende speciallæger i dermatologi: Hårfarveallergi og Videncenter for Frisører. Kontakteksem og arbejdsdermatologi. Gentofte Universitets Hospital. Region Hovedstaden. 24. september Lysdal SH Diagnostic Criteria for Atopic Dermatitis. Litteraturgennemgang. Videncenter for Allergi, oktober

15 Bregnhøj A. Deposition of Nickel, chromium and cobalt on the skin in some occupations. Litteraturgennemgang, Videncenter for Allergi. Oktober Lysdal SH. Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Aktiviteter og ny forskning Foredrag til messe for Grønne Frisører. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Københavns Kommune. Oktober Bregnhøj A. Frisørers helbred AMU-kursus for Grønne Frisører, 29. november Bregnhøj A. Søsted H Arbejdsbetinget eksem og allergi, undervisning af frisørfaglærere, Gentofte Hospital, undervisningslokale 2, 1. december Kurser Hansen HS, Søsted H. Statistik for læger, statistik kursus, hos SPSS i Hvidovre februar Bregnhøj A Spørgeskemametoden i klinisk og samfundsmedicinsk forskning, Københavns universitet. marts 2008 Lysdal SH. Spørgeskemametoden i klinisk og samfundsmedicinsk forskning, Københavns universitet. marts 2008 Bregnhøj A Ansøgning til de danske forskningsråd, interne kursus Gentofte Hospital, maj Lysdal SH Ansøgning til de danske forskningsråd, interne kursus Gentofte Hospital, maj Bregnhøj A Introduktion til SPSS, v. SPSS Hvidovre, oktober Bregnhøj A Academic Writing in English, Københavns Universitet, Nov-dec Bregnhøj A Seksuelt overførte sygdomme Ovl. Dr. med Carsten Sand, Hellerup, november 2008 Søsted H. Lederkursus for nye ledere, Region Hovedstaden, Regionsgården, Hillerød. 4. december Kongresdeltagelse Bregnhøj A, Lysdal SH. 9 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Portugal May 2008 Møder Søsted H. Møde med JobLiv vedr. fremtidigt projekt om ergonomi. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lersøpark Allé 21, København. 28. januar Søsted H. Møde med Branche Arbejdsmiljø Rådet vedr. Frisørfolder. H C Andersens Boulevard. København. 11. marts Søsted H. Møde med Kræftens bekæmpelse og Arbejdstilsynet. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. 12. marts

16 Hansen HS. Grøn Salon, islandsk og norsk fagforbund, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lersøpark Allé 21, København. 11. juni Hansen HS. Møde med handskeleverandør, Medipart, København, Produktion af handsker til frisører og ønsker til handsker. 20. juni 2008 Hansen HS. Deltagelse i Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds kongres (åbne del) september 2008 Hansen HS. Deltagelse i møde om Den nye kemiforordning, Miljøstyrelsen, Eigtveds Pakhus, Asiatisk plads, København Ø, 27. oktober 2008 Deltagelse i Miljøminister og Sundhedsminister besøg, i Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital, 12. november Deltagelse i temadag Lysdal SH, Hansen HS Forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser" Videncenter for Arbejdsmiljø & Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Park Allé 105, København Ø, 22.maj Styregruppemøder Der blev ikke afholdt Styregruppemøder i Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere har været citeret eller nævnt i følgende medier: Spejlet, nr.1 side 18-19, januar 2008 DFKF hjemmeside interview til om handsker, udvælgelse af handsker, produkter og ingredienslister på produkter. 19. februar, 4. marts Spejlet, nr. 4 side om Videncenter for Frisører og Kosmetikere, april 2008 Fyens Stiftstidende, side 11, Voldsom allergi efter farvning 27. september 2008 AstmaAllergi 1. sektion, side 3, Danmarks glemte arbejdsskade 29. oktober 2008 Interviewet af journaliststuderende om økologiske hårfarver, 21. november 2008 BT Kun for Kvinder, side 6, Alt syd for navlen er lavstatus-cancer, 14. december 2008 Spejlet, nr. 12 side 23, Hvordan går det med helbredet december 2008 Agenda, personaleblad for Gentofte Hospital, Region Hovedstaden, 4, 38. årgang, side 8-9. Hårfarveforskning, Videncenter for Frisører og Kosmetikere, december

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2007 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Indhold Om Videncenter

Læs mere

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf.

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. Årsrapport 2006 Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Læs mere

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2010 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2014 Tanker om 2014 Forandringens år! - Mange nye ansigter er kommet til, nogle er forsvundet. I begyndelsen af 2014 afgik Heidi Søsted som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere og

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem Baggrund og formål I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem

Læs mere

Vådt arbejde og hudproblemer

Vådt arbejde og hudproblemer Formidlingsmøde - Formidlingsmøde om marts 2007 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsbetingede hudlidelser Anmeldelser af arbejdsskader (2000-2005) ca.

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier 11. august 2011 Frisører og Kosmetikere har opsat kriterier for kemiske og praktiske test af engangshandsker til frisører. Kriterierne er

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2008 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem og hudallergi Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Jeanne.duus.johansen@regionh.dk Stigning i anmeldte og anerkendte hudlidelser (eksem) i Danmark 3500

Læs mere

SafeHair. Kære frisør,

SafeHair. Kære frisør, Kære frisør, vedlagte spørgeskema blev udviklet, for at kunne fastslå og langfristet forbedre forholdsreglerne til sundhedsbeskyttelsen for frisører på arbejdspladser over hele Europa især ang. hudbeskyttelse.

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2007 Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær

Eksem, måneansigt. åndedrætsbesvær 16 TÆNK // September 2012 // Hårfarve Funktionstest Eksem, måneansigt og åndedrætsbesvær Du risikerer at få voldsom allergi af at farve hår. Selv med hårfarver, der markedsføres som grønne, kan du risikere

Læs mere

Arbejdsbetingede hudlidelser

Arbejdsbetingede hudlidelser Projekt Sund hud på mejerier og tarmafdelinger Mari-Ann Flyvholm Karen Mygind Gitte Lindhard 1 Anker Jensen 2 Karen Frydendall Jepsen Lea Sell Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet 1) Mejeriindustriens

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2009 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30 16 Kemi og arbejdsmiljø reach og kemikalielovgivningens betydning for arbejdsmiljøet industriens hus 23. november 2016, kl.09.00 til kl.16.30 For både virksomheder og medarbejdere har det stor betydning,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Afsluttende rapport for projektet:

Afsluttende rapport for projektet: Afsluttende rapport for projektet: Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdspladser Arbejdsmiljøforskningsfondens bevilling med

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner?

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner? Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kontor/hbo/mlfn 3.1/GMKJ/CDNO Den 15.

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne

Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler. Håndeksem. Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Læringsmateriale til undervisning på erhvervsskoler Håndeksem Hjælp eleverne med at undgå eksem og kontaktallergi på hænderne Lærervejledning Mange elever tænker ikke på, at deres valg af erhverv kan føre

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Indhold PICO 1. Bør patienter med ny-opdaget håndeksem tilbydes afdækning af risikofaktorer? 1 PICO 2. Bør alle patienter med ny-opdaget håndeksem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 M A R I - A N N F L Y V H O L M L O N E B O R G H E R M A N N B U R R ARBEJDSMILJØ I TAL HUDPROBLEMER ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Mari-Ann Flyvholm, Lone Borg,

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet?

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. Stipendiat Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere