Årsrapport Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

2 Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede personer 3 Formål 4 Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 5 Fastholdelse af frisører i faget 6 Optimering af hårfarvelappetestserie 7 Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører 8 Telefonrådgivning 9 Handskeundersøgelse 10 Fremtiden er i dine hænder 10 Det grønne dokument 10 Forespørgsler til Miljøstyrelsen 11 Høringssvar til Miljøstyrelsen 11 Lovgivning for professionel brug af kosmetik 11 Svanemærkede frisørsaloner 11 Hjemmeside 12 Finansiering 12 Videnskabelige publikationer, accepterede publikationer, review, andre publikationer 13 Foredrag, posterpræsentation og undervisning foretaget af medarbejdere 13 Kurser, Kongresdeltagelse, møder 15 Styregruppemøder 16 Presse 16 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret i 2006 som et samarbejde mellem Dansk Frisør & Kosmetik Forbund og Videncenter for Allergi, med et tilskud fra Københavns Kommune. Videncentret er et forsknings- og rådgivningscenter i forbindelse med hudafdelingen på Gentofte Hospital. I 2008 er finansieringen hovedsageligt kommet gennem overenskomst mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks Frisørmester Forening samt Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der blev der ansat to ph.d.-studerende i 2008, hvilket har sat endnu mere fokus på Sundhed blandt Frisører i Danmark. Desuden har vi haft samarbejde med forskere fra andre EU lande, Norge og USA. Medarbejdere 2008 betalt af centret Heidi Søsted, cand.pharm. ph.d., forskningsleder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Ansat fuldtid. Anne Bregnhøj, cand. med. ph.d.-studerende. Ansat fuldtid Susan Hovmand Lysdal, cand. scient. san. publ. ph.d.- studerende. Ansat fuldtid. Henriette Seiler Hansen, cand. scient. projektmedarbejder. Ansat 20 timer/uge flexjob. Tilknyttede personer Poul Monggaard, journalist MBA, formand for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Jeanne Duus Johansen, professor. overlæge dr. med., centerleder af Videncenter for Allergi Torkil Menné, professor dr. med., ledende overlæge på Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital Mari-Ann Flyvholm, cand.scient. ph.d., seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Klaus Ejner Andersen, professor dr. med. Dermatologisk-venerologisk afd., Odense Universitetshospital Susanne Schweitz, Sekretær i Videncenter for Allergi Søren Gade, It medarbejder i Videncenter for Allergi 3

4 Formål Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er at: 1. forebygge erhvervsbetinget sygdom specielt hud- og luftvejssygdomme blandt frisører og kosmetikere 2. fastholde frisører i faget Disse mål skal nås ved at: 1. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner 2. optimere undervisning af frisørelever i forebyggelse af håndeksem 3. undervise dermatologer, arbejdstilsynet og andre i frisørfagets sygdomme og kemikalier 4. foretage videnskabelige undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus 5. støtte den politiske proces i Danmark, EU og Norge for at forbedre frisørers sundhed Opfyldelse af formål I dette afsnit er beskrevet, hvordan Videncentret arbejder for at opfylde formålet med at forebygge hud og luftvejslidelser. Et ph.d.-projekt om forebyggelse af eksem blandt frisørelever er påbegyndt i Frisørlærere er blevet undervist og der er blevet udfærdiget undervisningsmateriale til brug på skolerne. Et andet ph.d.-projekt omhandler årsager til frisørers afgang fra faget, med henblik på fremtidig indsats for at mindske eller eliminere årsagerne hertil. Alle årsager søges afdækket. Både frisører med akutte og langsigtede behov har kontaktet centrets telefonrådgivning i I gennemsnit er der blevet behandlet 3 spørgsmål per uge fordelt over årets 52 uger. Nogle spørgsmål kræver litteraturgennemgang af risikoen for uønskede effekter af kemiske stoffer. I år anbefales en nitrilhandske uden acceleratorer, som er en succes i saloner og på frisørskoler. Folderen Fremtiden er i dine hænder - Undgå håndeksem som frisørelev er blevet produceret i samarbejde med Branche Arbejdsmiljørådet og er distribueret til danske frisørskoler. Videncentret har arbejdet på at få en lovgivning der beskytter frisører i højere grad end det er tilfældet i dag. Der arbejdes for at den Videnskabelige Komite i EU vedr. kosmetik også vurderer frisørers eksponeringer. Der er igangsat samarbejde med Erhvervsskolernes forlag om at skrive lærebogskapitler for frisørelever og der er påbegyndt arbejde med en nordisk frisørbog som udgives af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Undervisning og foredrag om forebyggelse af eksem og produktvalg på tekniske skoler i hele landet, i frisør- og kosmetikerfag samt fyraftensmøder, er afholdt. 4

5 Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever - et interventionsstudium (ph.d.) Projektet gennemføres af læge ph.d.-studerende Anne Bregnhøj Hudsygdomme er de hyppigst forekomne arbejdsrelaterede sygdomme i Danmark, hvoraf håndeksem udgør %, og er forårsaget af udsættelse for vådt arbejde samt allergifremkaldende og hudirriterende stoffer. Frisører er en af de faggrupper der oftest udvikler arbejdsbetinget eksem. 40% af hudproblemerne hos frisører, jf. svenske undersøgelser, opstår i elevtiden. Derfor bliver der i dette studium udarbejdet et uddannelsesprogram til frisørelever. Programmet udarbejdes efter udenlandsk forbillede og integreres i frisøruddannelsen. Dette program vil kunne resultere i en betydelig primær forebyggelse, idet konsekvent brug af tilstrækkelig gode engangshandsker vil nedsætte forekomsten af håndeksem. Formål: Formålet med undersøgelsen er at nedbringe forekomsten af håndeksem blandt frisørelever. Desuden ønskes det at kortlægge omfanget af arbejdsbetinget eksem blandt frisørelever og karakterisere denne gruppe nærmere. Samtlige frisørskoler i Danmark har ønsket at deltage i undersøgelsen. Fire skoler blev valgt til interventionsskoler svarende til ca. halvdelen af eleverne. Lærere fra disse skoler blev i løbet af 2008 undervist i hudens funktion, anatomi, kemi og forebyggelse af håndeksem og de har modtaget undervisningsmateriale til deres daglige undervisning af frisørelever. Resten af landets frisørlærere modtog ikke nogen undervisning og indgår som kontrolskoler. I midten af 2008 så Anne Bregnhøj 387 af landets nystartede frisørelever og vurderede deres hænder for eksem samt registrerede tidligere og nuværende eksponeringer. De der starter på uddannelsen i 2009 vil blive inkluderet inden for de to første uger efter skolestart. Ud over en klinisk undersøgelse modtager frisøreleverne et spørgeskema om udsættelser og hudsygdomme. Der er planlagt udsendelse af lignende spørgsmål til en matchende gruppe unge fra den generelle befolkning, m.h.p. at sammenligne frisørelever med andre unge. Fremtidsperspektiver: Hvis undervisningen viser sig at have en signifikant effekt, i form af nedsat frekvens af håndeksem hos elever af underviste lærere, vil det anvendte undervisningsprogram blive anvendt på de resterende skoler. Samarbejdspartnere er: Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd. Gentofte Hospital. Frisørskolerne i Danmark, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Vejledere: Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted og Torkil Menné Projektet er støttet af overenskomst mellem DFKF og DF og støttet af Åge Bangs fond og Arbejdsmiljøforskningsfonden. Fig. 1. Håndeksem og misfarvning med hårfarve hos 16-årig vaskepige i frisørsalon. 5

6 Fastholdelse af frisører i faget: Incidens af håndeksem og årsager til afgang fra branchen (ph.d.) Projektet gennemføres af cand. scient. san. publ. ph.d.-studerende Susan Hovmand Lysdal Der findes ca erhvervsaktive frisører i Danmark og langt størstedelen er kvinder. Frisørers erhvervsmæssige eksponeringer kan påvirke deres helbred. Det være sig vådt arbejde, irritanter og allergener fra de produkter som der arbejdes med samt sakse og hårnåle. Dette gør, at frisører har en høj risiko for at udvikle arbejdsbetinget håndeksem. Tidligere undersøgelser har vist at ca. halvdelen af danske frisører udvikler håndeksem, men at meget få anmelder håndeksem som en arbejdsbetinget lidelse. Årsagen til den manglende anmeldelse søges afklaret i dette studium. Tidligere undersøgelser har vist en højere forekomst af astma og allergi hos frisører, hvilket sandsynligvis skyldes kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet. Frisørers arbejdsmiljø har endvidere været mistænkt for at kunne påvirke kvinders fertilitet. Der er hidtil udført undersøgelser af frisørers fertilitet som tyder på, at frisører har en øget risiko for spontane aborter og forlænget tid til graviditet. I Danmark bliver frisører gennemsnitligt 9 år i faget. Væsentlige årsager til dette hurtige brancheskift er arbejdsrelaterede sygdomme som håndeksem og astma men også ergonomiske sygdomme og faktorer som arbejdstider, løn og det psykiske arbejdsmiljø spiller en vigtig rolle. Formålet med studiet er at estimere forekomsten af håndeksem blandt uddannede frisører samt kortlægge risikofaktorer herfor. På baggrund af tidligere undersøgelser er arbejdshypotesen at frisører sjældent anmelder deres håndeksem som erhvervssygdom. Derfor ønskes rapporteringsgraden af håndeksem til arbejdsskadestyrelsen estimeret, ligesom årsager til evt. manglende anmeldelse ønskes kortlagt. Andre forhold som forekomst af selvrapporteret allergi, astma, manglende fertilitet belyses også i denne undersøgelse. Det vil blive undersøgt, hvor længe frisører gennemsnitligt er ansat i faget ud fra ATP-registret. Årsagerne til at frisører vælger at skifte branche belyses vha. spørgeskemadata. Undersøgelsen udføres ved at samtlige personer, knapt 8.000, der er blevet uddannet fra danske frisørskoler mellem 1985 og 2007 modtager et spørgeskema. Fra ATP-registret fås informationer om disse personer branchekode fra deres fyldte 16. år og frem til år I spørgeskemaet vil der også indgå spørgsmål vedr. andre forhold som kan påvirke personernes sundhed, disse vil blive anvendt som confoundere. Resultater fra erhvervsaktive frisører og frisører der har forladt branchen vil blive sammenlignet. Lige som resultaterne vil blive sammenlignet med resultater fra andre befolkningsstudier. Samarbejdspartnere er: Videncenter for Allergi, DFKF, DF, Københavns Kommune, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Odense Universitets Hospital, Frisørfagets Fællesudvalg, Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. Vejledere: Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted, Klaus Ejner Andersen og Mari-Ann Flyvholm. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningfonden og Åge Bangs Fond. 6

7 Allergi over for hårfarver Projektet gennemføres af cand. pharm. ph.d. forskningsleder Heidi Søsted Baggrund: Allergi over for hårfarve er den hyppigste årsag til allergi blandt frisører. Allergien kan give eksem og svære symptomer i form af hævelse i ansigtet og på halsen og/eller eksem i hårbund og ansigt. Nogle patienter har symptomer svarende til en allergisk reaktion over for hårfarvestoffer, uden at der findes nogle positive reaktioner med de eksisterende tilgængelige teststoffer. Hvis frisørerne har en allergi overfor hårfarvestoffer er det vigtigt at diagnosticere dette. Optimering af hårfarvelappetestserie: I 2004 blev der foreslået en ny testserie til frisører og hårfarvepatienter. Det undersøges pt. i 9 forskellige europæiske lande samt USA, om hårfarve/frisørtesterserien bør udvides med yderligere hårfarvestoffer. Formål: Formålet med undersøgelsen er at optimere den eksisterende lappetestserie til frisører og andre patienter med hårfarvereaktioner. Resultaterne forventes publiceret i Samarbejdspartnere: European Environmental Contact Dermatitis Research Group samt Department of Dermatology, School of Medicine, San Francisco. Projektet er betalt af overenskomst mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Danmarks Frisørmester Forening og Videncenter for Allergi. Fig. 2. Hårfarvestoffer i ren form. 7

8 Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører Projektet gennemføres af cand. scient. projektmedarbejder Henriette S. Hansen Frisører har den højeste forekomst af arbejdsbetingede hudlidelser. En svensk undersøgelse har vist at hårfarvestoffer ud over i kundens hår også sætter sig på børster, føntørrere, sakse, rulleborde og ikke mindst på frisørernes hænder både før, under og efter arbejdet. Nogle Københavnske saloner bruger ikke udsugning og der blandes ikke konsekvent i blandeskab, til trods for at der arbejdes med stærkt allergifremkaldende stoffer og luftvejsirritanter. Derudover er det kendt i frisørkredse, at handsker genbruges. Derfor blev der udført en spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om frisørernes hudproblemer og luftvejslidelser, årsager, omfang, sværhedsgrad samt anvendelse af personlige værnemidler (handsker og udsugning). Undersøgelsen viste blandt andet, at 46 % af de adspurgte frisører rapporterede at de har haft håndeksem. Derudover viste undersøgelsen at 99 % af de kvindelige frisører og 70 % af de mandlige frisører havde farvet eller bleget deres hår. Af disse rapporterede 29 % af kvinderne eksem som følge. 19 % af frisørerne havde fået lavet en semi-permanent sort tatovering på huden og 3 % af disse havde haft eksem hvor tatoveringen var tegnet. Projektet er betalt af Københavns Kommune samt overenskomst mellem DFKF og DF. Projektet er støttet af Åge Bangs Fond. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers Authors: Henriette S. Hansen, Jeanne D. Johansen, Heidi Søsted Research Centre for Hairdressers and Beauticians, The National Allergy Research Centre, Department of Dermatology, University of Copenhagen, Gentofte Hospital, Hellerup, Denmark Background Hand eczema is a well-known problem among hairdressers due to long periods of wet exposure and skin contact with chemicals. Hair cosmetic products such as hair dyes, bleaching agents and permanent wave solutions can cause contact allergy and extensive wet work can cause irritant contact dermatitis. Results Most of the hairdressers were women (89%). The most typical age was 25 years (range years). Most of the participant (80%) worked as hairdressers in a salon. Almost all (96%) used gloves during the day, 21% reported that they reused gloves and 13% reported that they turned gloves inside out. 10% have had hand eczema within the last week. The one-year prevalence of hand eczema was 22%. 46% have ever had hand eczema and 7% have ever had sick leave because of hand eczema. 73% believed that they have had occupational hand eczema but for only 13% it had been reported as an occupational illness to the authorities. Aim The aim of the study is to investigate the prevalence of hand eczema in a Copenhagen population of hairdressers. Methods Questionnaires were sent to 1689 Copenhagen members of Danish Hairdressers & Beauticians Union and Danish Hairdressers Association. Students were also included. The questions were concerning skin problems and use of gloves. The participation rate was 64% (N=1063). Table 1. Have you had hand eczema? (n=1035) Have ever had hand eczema 46 % Have had hand eczema within the last year 22 % Have had hand eczema within the last week 10 % Conclusion There is a need for prevention of hand eczema among hairdressers. Therefore an intervention study among hairdresser students and a questionnaire study concerning reporting occupational illnesses to authorities are on - going. Fig 3. Poster vist på 9 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Portugal May

9 Telefonrådgivning I Videncenter for Frisører og Kosmetikere eksisterer telefonrådgivning for frisører på telefon som varetages af cand. scient. Henriette Seiler Hansen ellers af andre medarbejdere på Der blev besvaret 205 henvendelser på i Henvendelserne handler om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter industri, skoleelever, ikke-statslige organisationer der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver myndigheder der vil have hjælp til høringssvar frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater kan gravide farve hår frisøren der ringer vedr. en kunde med akut ætsning i nakken skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi. En mester har betalt, pris 1250 kr. i år for at benytte telefonrådgivningen. Personen har ringet et par gange og fået arbejdsmiljørådgivning og produktrådgivning og fået gennemgået udvalgte produkter. Henvendelser til telefonrådgivningen eller henvendelser per mail beskrives via intranettet, således at alle i centret kan have gavn af tidligere besvarelser og være behjælpelig ved opfølgning. Samtidig gør registreringen det muligt at kvalitetssikre svarene internt. Fig. 4. Gennemgang af ingrediensliste på frisørprodukt. 9

10 Handskeundersøgelse Frisørprodukter indeholder specielle kemiske stoffer der anvendes til farvning, permanent og blegning i frisørsalonerne. For at undgå at komme i kontakt med de kemiske stoffer må man anvende engangshandsker. Handskerne skal have en vis gennembrudstid for relevante kemiske stoffer, for at yde en vis beskyttelse. Kriterier for hvilke stoffer en handske til frisørarbejde skal kunne modstå, er udarbejdet i et dokument. Stoffer som p-phenylenediamine og toluen- 2,5-diamine fra hårfarver er omfattet. Ammonium persulfate, potassium persulfate og sodium persulfate fra afblegning og glyceryl monothioglycolate fra permanentvæske er også med. Udover gennemgang af laboratorietests samarbejder Videncenter for Frisører og Kosmetikere med saloner der tester handskerne. Kriterierne er lavet på baggrund af videnskabelig litteratur omhandlende de mest anvendte og allergimæssigt kendte, problematiske stoffer indenfor frisørfaget. Dokumentet vil løbende blive opdateret. Fig. 5. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test. Fremtiden er i dine hænder Hvert år får flere hundrede frisørelever håndeksem, derfor ansøgte Videncenter for Frisører og Kosmetikere Branchearbejdsmiljørådet om støtte til at lave en folder til frisørelever. Formålet var at forebygge håndeksem blandt frisørelever. Folderen er på 16 sider og beskriver hudens funktion, hvordan et eksem opstår samt, hvordan det kan undgås. Folderen kan hentes på hjemmesiden Folderen blev sendt til samtlige frisørskoler i Danmark med et eksemplar til hver elev. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har uddelt folderen ved foredrag og undervisning. Det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere har defineret hvad ordet grøn kan betyde i frisørsammenhæng. I dokumentet beskrives risici ved forskellige hårfarver. Dokumentet opdateres løbende og kan erhverves ved at kontakte Videncentret på telefon eller og kan ses på Frisørforbundets hjemmeside på Dokumentet kan også hentes på 10

11 Forespørgsler til Miljøstyrelsen I 2008 fortog Videncenter for Frisører og kosmetikere to anmeldelser af kosmetiske produkter til Miljøstyrelsen. I det ene tilfælde meddelte Miljøstyrelsen producenten, at produktet var ulovligt markedsført pga. manglende dansk advarselsmærkning. I det andet tilfælde ville Miljøstyrelsen kontakte firmaet pga. ukorrekt deklaration på produktet. Høringssvar til Miljøstyrelsen Videncenter for Frisører og Kosmetikere har afgivet høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. EU Kommissionens Forslag til ny forordning om kosmetiske produkter. Lovgivning for professionel brug af kosmetik Frisører bruger typisk en del kosmetiske produkter i deres arbejde, det være sig hårfarve, blegning, permanent og styling produkter. For kosmetikerne er der tale om lim til kunstige negle, neglelak og cremer. Disse produkter er lovgivet efter samme regler som kosmetik til forbrugere, uden at der tages højde for at frisører og kosmetikere har hyppigere kontakt med produkterne. Videncentret har i året der er gået, arbejdet for et EU direktiv for professionel brug af kosmetik. Denne proces forventes at tage flere år, idet der enten skal implementeres et helt nyt direktiv / forordning eller at de professionelle kosmetikbrugere bliver beskyttet i den nuværende lovgivning der tager udgangspunkt i forbrugerbeskyttelse. Alternativt skal den eksisterende lovgivning i DG Enterprise i EU Kommissionen udvides så der også kommer fagtilpassede grænser for kemiske stoffer i frisørprodukter. Svanemærkede frisørsaloner Videncenter for Frisører og Kosmetikere har en vision om at få svanemærkede frisørsaloner. Nordiske Ministerråd er kernen bag det officielle nordiske svanemærke som gennem fagpersoners rådgivning og konsensus sammen med industrien udpeger kriterier der omfatter de 20 % bedste af et bestemt marked mht. miljø og i et vist omfang sundhed. Der findes Svanemærkekriteriesæt for hoteller, shampoo, balsam, voks, cremer osv. Videncenter for Frisører og Kosmetikere mener det kan lade sig gøre at opstille et kriteriesæt for frisørsaloner. Der findes allerede svanemærkede frisørserier med shampoo og balsam på markedet. Flere produkter vil dog gøre det nemmere at få en god konkurrence mellem producenterne, så produkterne kan blive forbedret. Der er igangsat et samarbejde med Dansk Standard og den nordiske person som ville skulle skrive kriteriesættet. Barriererne er antallet af produkter og at der mangler svanemærket hårfarve og blegning. I Danmark har vi 7 saloner som ville være potentielt interesserede, men en barriere kan være at det bliver for dyrt for de små saloner at betale afgiften får svanemærket. Hvis visionen nås vil frisørerne kunne arbejde på steder, hvor de i mindre grad udsættes for miljø- og sundhedsskadelige stoffer sammenlignet med andre saloner. For kundernes vedkommende vil graden af vildledning blive nedsat betydeligt, fordi der ligger en stor faglighed bag mærkningsordningen, samtidig med at der ville foregå officielle tilsyn med salonerne. 11

12 Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har sit logo på forsiden af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds hjemmeside Her kan man som medlem af forbundet og frisørmestre som betaler for rådgivning læse om telefonlinjen, videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Endvidere har Videncenter for Frisører og Kosmetikere et site på Fig. 6. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres logo Finansiering Videncenter for Frisører og Kosmetikere hører under Dermatologisk-allergologisk afdeling Gentofte Hospital. En overenskomst mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Frisørmesterforeningen dækker kr. om året til brug i En fondsbevilling på 3. mio. i alt fra Arbejdsmiljø Forskningsfonden er givet til brug i Af denne bevilling er seniorforsker Mari-Ann Flyvholm ansat éen måned om året til det epidemiologiske studium blandt færdiguddannede frisører. De to ph.d.-studerende har modtaget i alt kr. fra Kgl. Hofbuntmager Åge Bangs Fond til støtte til deres projekter. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har fået bevilliget kr. fra Branchearbejdsmiljørådet til folderen Fremtiden er i dine hænder - undgå håndeksem som frisørelev. 12

13 Videnskabelige publikationer Bregnhøj A, Menné T. Primary sensitization to toluene-2,5-diamine giving rise to early positive patch reaction to p-phenylenediamine and late to toluene-2,5-diamine. Contact Dermatitis Sep;59(3): Carlsen BC, Fischer LA, Sosted H, Vølund A, Menné T, Johansen JD. Patch test doseresponse study: polysensitized individuals do not express lower elicitation thresholds than single/double-sensitized individuals. Br J Dermatol. 2008, nov. 11. Thyssen JP, Carlsen BC, Sosted H, Menné T, Johansen JD. Frequency of p-phenylenediamine sensitization among Danish eczema patients tested between 1985 and Contact Dermatitis Sep;59(3): Accepterede artikler Søsted H, Nielsen NH, Menné T. Allergic contact dermatitis to the hair dye 6-methoxy-2- methylamino-3-aminopyridine HCl (INCI HC Blue no. 7) without cross-sensitivity to PPD. Contact Dermatitis, accepted november Andre publikationer Søsted H. Frisørernes fysiske arbejdsmiljø med fokus på kemi. Netdoktor, november Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev ISBN Link: Review Søsted H. Frisørarbejde og risiko for kræft- Vurdering af epidemiologiske undersøgelser samt metaanalyse der var bestilt af Arbejdstilsynet og udført af Kræftens Bekæmpelse. Møde med forfatterne blev afholdt den 17. september 2008 i Hellerup. Foredrag Hansen HS. Elevtræf, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Foredrag Håndeksem og allergi i frisørfaget Ishøj Vandrehjem, Ishøj 2. februar 2008 Hansen HS. Frisørfagets arbejdsmiljø mht. hårfarver, allergi og eksem og produkter, Odense Tekniske Skole, Munkebjergvej 130, Odense, 3. april 2008 Hansen HS. Frisørfagets arbejdsmiljø mht. hårfarver, allergi og eksem og produkter, Randers Tekniske Skole, Vester Allé 26, Randers 7. april 2008 Hansen HS. Frisørfagets arbejdsmiljø mht. hårfarver, allergi og eksem og produkter, CPH West, Glentevej 61, København, 23. april 2008 Hansen HS. Videncentrets arbejde, og undersøgelsen håndeksem blandt københavnske frisører, for fagforeningsfolk fra Frankrig og Belgien, EU gruppe i den sociale dialog. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lersøpark Allé 21, 2.juni

14 Bregnhøj A Hair dye allergy Seminar med professor Kyu Han Kim, Korea. Gentofte Hospital. 18. juni 2008 Hansen HS Hairdresses and hair dyes ved Seminar for L oreal medarbejder og fagforeningsfolk fra den sociale dialog i EU, Brussel, Belgien, Seminar of the L oreal Employee reprensentatives regarding personal care, 1.oktober Bregnhøj A New hairdresser studies, joint symposium the national Allergy Research Centre and the German Contact Dermatitis Group. Gentofte Hospital. 1. oktober 2008 Lysdal SH New hairdresser studies, joint symposium the national Allergy Research Centre and the German Contact Dermatitis Group. Gentofte Hospital. 1. oktober 2008 Hansen HS. Foredrag om hårfarver, frisører og allergi, og Videncentrets arbejde, for Belgiske fagforeningsfolk, Brussel, Belgien, 2. oktober 2008 Lysdal SH New hairdresser studies for koreansk professor Hae Young Choi, Dr. Hahn og Dr. Jeong. Videncenter for Allergi. November Bregnhøj A New hairdressers studies for koreansk professor Hae Young Choi, Dr. Hahn og Dr. Jeong. Videncenter for Allergi. November 2008 Posterpræsentation Hansen H S, Johansen J D, Søsted H. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers. Accepted as poster no. PB.17 to 9 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Portugal May 2008 Hansen H S, Johansen J D, Søsted H. Hand Eczema among Copenhagen Hairdressers. Posterfremvisning til Forskningens dag 4. juni 2008, Gentofte Hospital Undervisning foretaget af medarbejdere Bregnhøj A. Søsted H. Lysdal SH. Hansen HS. 2 dags kursus i forebyggelse af håndeksem m.v. for frisørfaglærere, Ingeniørforeningens mødelokaler, 6. og 7. februar 2008 Bregnhøj A. Occupational exposure of hairdressers to p-phenylenediamine containing oxidative hair dyes: a mass balance study. Litteraturgennemgang. Videncenter for Allergi. 26. marts Lysdal SH Nordic Occupational Skin Questionnaire Litteraturgenmgang. Videncenter for Allergi. April Søsted H. A-kursus for kommende speciallæger i dermatologi: Hårfarveallergi og Videncenter for Frisører. Kontakteksem og arbejdsdermatologi. Gentofte Universitets Hospital. Region Hovedstaden. 24. september Lysdal SH Diagnostic Criteria for Atopic Dermatitis. Litteraturgennemgang. Videncenter for Allergi, oktober

15 Bregnhøj A. Deposition of Nickel, chromium and cobalt on the skin in some occupations. Litteraturgennemgang, Videncenter for Allergi. Oktober Lysdal SH. Videncenter for Frisører og Kosmetikere. Aktiviteter og ny forskning Foredrag til messe for Grønne Frisører. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Københavns Kommune. Oktober Bregnhøj A. Frisørers helbred AMU-kursus for Grønne Frisører, 29. november Bregnhøj A. Søsted H Arbejdsbetinget eksem og allergi, undervisning af frisørfaglærere, Gentofte Hospital, undervisningslokale 2, 1. december Kurser Hansen HS, Søsted H. Statistik for læger, statistik kursus, hos SPSS i Hvidovre februar Bregnhøj A Spørgeskemametoden i klinisk og samfundsmedicinsk forskning, Københavns universitet. marts 2008 Lysdal SH. Spørgeskemametoden i klinisk og samfundsmedicinsk forskning, Københavns universitet. marts 2008 Bregnhøj A Ansøgning til de danske forskningsråd, interne kursus Gentofte Hospital, maj Lysdal SH Ansøgning til de danske forskningsråd, interne kursus Gentofte Hospital, maj Bregnhøj A Introduktion til SPSS, v. SPSS Hvidovre, oktober Bregnhøj A Academic Writing in English, Københavns Universitet, Nov-dec Bregnhøj A Seksuelt overførte sygdomme Ovl. Dr. med Carsten Sand, Hellerup, november 2008 Søsted H. Lederkursus for nye ledere, Region Hovedstaden, Regionsgården, Hillerød. 4. december Kongresdeltagelse Bregnhøj A, Lysdal SH. 9 th Congress of the European Society of Contact Dermatitis. Portugal May 2008 Møder Søsted H. Møde med JobLiv vedr. fremtidigt projekt om ergonomi. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lersøpark Allé 21, København. 28. januar Søsted H. Møde med Branche Arbejdsmiljø Rådet vedr. Frisørfolder. H C Andersens Boulevard. København. 11. marts Søsted H. Møde med Kræftens bekæmpelse og Arbejdstilsynet. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. 12. marts

16 Hansen HS. Grøn Salon, islandsk og norsk fagforbund, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lersøpark Allé 21, København. 11. juni Hansen HS. Møde med handskeleverandør, Medipart, København, Produktion af handsker til frisører og ønsker til handsker. 20. juni 2008 Hansen HS. Deltagelse i Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds kongres (åbne del) september 2008 Hansen HS. Deltagelse i møde om Den nye kemiforordning, Miljøstyrelsen, Eigtveds Pakhus, Asiatisk plads, København Ø, 27. oktober 2008 Deltagelse i Miljøminister og Sundhedsminister besøg, i Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital, 12. november Deltagelse i temadag Lysdal SH, Hansen HS Forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser" Videncenter for Arbejdsmiljø & Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Park Allé 105, København Ø, 22.maj Styregruppemøder Der blev ikke afholdt Styregruppemøder i Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere har været citeret eller nævnt i følgende medier: Spejlet, nr.1 side 18-19, januar 2008 DFKF hjemmeside interview til om handsker, udvælgelse af handsker, produkter og ingredienslister på produkter. 19. februar, 4. marts Spejlet, nr. 4 side om Videncenter for Frisører og Kosmetikere, april 2008 Fyens Stiftstidende, side 11, Voldsom allergi efter farvning 27. september 2008 AstmaAllergi 1. sektion, side 3, Danmarks glemte arbejdsskade 29. oktober 2008 Interviewet af journaliststuderende om økologiske hårfarver, 21. november 2008 BT Kun for Kvinder, side 6, Alt syd for navlen er lavstatus-cancer, 14. december 2008 Spejlet, nr. 12 side 23, Hvordan går det med helbredet december 2008 Agenda, personaleblad for Gentofte Hospital, Region Hovedstaden, 4, 38. årgang, side 8-9. Hårfarveforskning, Videncenter for Frisører og Kosmetikere, december

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for

Læs mere

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf.

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. Årsrapport 2006 Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af:

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultater fra et interventionsstudie om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser på Storstrømmens Sygehus, Næstved

Resultater fra et interventionsstudie om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser på Storstrømmens Sygehus, Næstved Resultater fra et interventionsstudie om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser på Storstrømmens Sygehus, Næstved Mari-Ann Flyvholm, Bodil Bach & Marcel Rose Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Ergonomisk empowerment

Ergonomisk empowerment Ergonomisk empowerment Som ringe i vandet Eller Hvordan skabe ergonomisk fokus Hvordan gøre ergonomiske forbedringer til den selvfølgelige og nødvendige handling Dias 1 Hvordan skabe grobund for handling,

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. GRØN SALON Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige

Læs mere

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2011 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2011 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Doktordisputats

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse

Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER Ideer til valg af erhverv og uddannelse Vælg erhverv med omtanke Nogle erhverv gør astma eller eksem værre. Måske

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 Indhold SHOOTING STAR...4-5 Det arbejder dit forbund med lige nu! Fik hjælp efter faldulykke...6 En historisk aften...8-9

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere