B r u g e r m a n u a l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B r u g e r m a n u a l"

Transkript

1 Brugermanual

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug sikkerhedsbriller. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Træk altid stikket ud, før du udskifter elpæren. Udskift elpæren med en af samme type (dvs. samme spænding og watt). Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Maskinens dele...4 Tilbehør...5 Ekstraudstyr fra INSPIRA...6 Forberedelser Tilslutning af fodpedalen og netledningen...7 Opstilling af trådrulleholderen...7 Opstilling af det sammenskydelige trådstativ... 7 Frontlåg...8 Åbning...8 Lukning...8 Montering af opsamlingsbakken...8 Trykfodsløfter...8 Udskiftning af trykfoden...8 Oplysninger om nåle...9 Udskiftning af nålene...9 Flytbar overkniv...9 Deaktivering, position B...9 Aktivering, position A tråds overlock-konverter Aktivering...10 Deaktivering...10 Indstilling af stingtungen Trådning Generelle oplysninger om trådning Trådning af den øverste griber (rød) Trådning af den nederste griber (gul) Trådning af højre nål (grøn) Trådning af venstre nål (blå) Nåletråder Trådskift Syning af flatlock Almindelig flatlocksøm...22 Ornamental flatlocksøm...22 Omvendt flatlocksøm/stigesøm...22 Syning af rullekant Sytips Syning af biser...23 Syning i cirkler...23 Hæftning af trådkæden...23 Syning med kraftig pyntetråd i griberne...23 Syning af flettede bånd ved hjælp af en trådkæde...23 Sømjusteringer Justering af stingbredden Justering af bredden ved ændring af nålens position...24 Justering af bredden med skærebreddevælgeren...24 Indstilling af trykfodstrykket Indstilling af stinglængde Indstilling af differentialtransport Rynket overlock (strækstoffer, strikstoffer)...25 Elastisk overlock (tynde stoffer)...25 Finjustering af trådspændingen Vedligeholdelse Vedligeholdelse af maskinen Rengøring...28 Oliesmøring...28 Udskiftning af den flytbare overkniv...28 Udskiftning af pæren...29 Opbevaring Serviceeftersyn Fejlfinding Maskinspecifikationer Immateriel ejendomsret Sømme & syteknikker Sømoversigt Begynd at sy Placering af knappenåle...21 Færdiggørelse af trådkæden...21

4 Maskinens dele Sammenskydeligt trådstativ 2. Bærehåndtag 3. Arm til finjustering af trådspændingen i venstre nål (blå) 4. Arm til finjustering af trådspændingen i højre nål (grøn) 5. Arm til finjustering af trådspændingen i øverste griber (rød) 6. Arm til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) 7. Stingplade 8. Pladeforlængelse 9. Frontlåg 10. Strøm- & lysafbryder 11. Stik til fodpedal/netledning 12. Håndhjul 13. Stinglængdevælger 14. Trådrulleholder 15. Kegleformet trådrulleholder 16. Automatisk trådspændingsvælger (ATD) 17. Trådrullepind Drejeknap til justering af trykfodstrykket 19. Trådkniv 20. Trykfodsløfter 21. Hul til forlængerbord (ekstraudstyr, delnummer ). 22. Drejeknap til justering af differentialtransporten 23. Trykfodsholder 24. Trykfod 25. Skærebreddevælger 4 Introduktion

5 26. Flytbar overkniv 27. Stingtungegreb 28. Stationær underkniv 29. Nederste griber 30. Øverste griber tråds konverter Tilbehør Tilbehøret er i tilbehørsæsken. 1. Tilbehørsæske 2. Skruetrækker 3. Knivblad (til den flytbare overkniv) 4. Trådudspolingsskiver (4) 5. Trådspolenet (4) 6. Smørenippel 7. Unbrakonøgle 8. Pincet 9. Kegleformede trådrulleholdere (4) 10. Støvovertræk 11. Fnugbørste 12. Opsamlingsbakke 13. Nåletråder 14. Nålepakke (ikke vist) system ELx705 med tre nåle i størrelse 14/90 og to nåle i størrelse 12/80. To nåle i størrelse 14/90 er indsat i maskinen ved levering Introduktion 5

6 Ekstraudstyr fra INSPIRA Ekstra trykfødder, der er specialfremstillet til denne maskine, kan fås hos din PFAFF -forhandler. Snap-on-trykfoden, der anvendes på denne maskine, gør det nemt at fjerne og udskifte trykfødder. Elastikfod Elastikfoden styrer og strækker smal elastik (6-12 mm), når den sys fast på stoffet. Den er velegnet til syning af sportstøj, undertøj og andet, hvor du vil indsætte en elastik. Trykfod til usynlig oplægning & blonder Foden til usynlig oplægning er perfekt til syning af usynlige oplægningssømme og til påsyning af blonder. Oplægningen sys, overkastes og renskæres i én arbejdsgang. Perletrykfod Perletrykfoden styrer jævnt perler igennem en kanal på foden, så det er nemt at sy dem på tøj eller håndarbejde. Paspoleringsfod Paspoleringsfoden er perfekt til indsætning af paspoleringsbånd i sømme og på kanter for at få en skræddersyet finish. Båndet sys på mellem de to lag stof i én arbejdsgang. En rille under trykfoden understøtter føringen af paspoleringsbåndet. Du kan også lave din egen paspolering for at få en specialsyet finish. Paspoleringsfoden gør det hurtigt og nemt at dække snor med stof samt at indsætte paspolering i sømme for at opnå et professionelt udseende! Båndfod Båndfoden anvendes til at sy sømbånd fast på sømme for at forhindre, at de strækkes. Den er særligt egnet til stabilisering af skuldersømme. Med denne fod kan du forstærke og sy sømme i én arbejdsgang. Fod til bølgekant med snor At sy en dekorativ bølgekant er nemt med foden til bølgekant med snor. Den kurvede og blødt bølgende kant er den perfekte afslutning på brudeslør, dragter til diskodans, balletskørter, håndarbejder og meget mere. Rynketrykfod Rynketrykfoden er perfekt til rynkning af et enkelt lag stof eller til samtidig rynkning og syning af to lag stof (det nederste stoflag rynkes og det øverste lag forbliver fladt). Velegnet til tynde og mellemsvære stoffer. Nogle stoffer indeholder meget overskydende farvestof, som kan smitte af på andre stoffer, men også på din overlockmaskine. Denne misfarvning kan være meget svær eller umulig at fjerne. Fleece- og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte meget overskydende farve. Hvis du mener, at stoffet/konfektionstøjet indeholder meget overskydende farvestof, skal du altid vaske det, inden du syr, for at undgå afsmitning. 6 Introduktion

7 Tilslutning af fodpedalen og netledningen Type af fodpedal, som skal anvendes med denne maskine: Type 4C-345B22 i USA/Canada Type 4C-345G22 i Europa Type 4C-345G25 i Storbritannien Type 4C-345G23 i Australien Inden maskinen sluttes til strømforsyningen, skal du kontrollere, at netspændingen er den samme som den, der er vist på pladen under maskinen. Specifikationerne varierer fra land til land. Tilslut ledningen til fodpedalen/netledningen til stikket på maskinen. Tilslut hanstikket på netledningen til stikkontakten. Sæt strømafbryderen på 1 for at tænde for maskinen. Tryk på fodpedalen for at begynde at sy. Brug fodpedalen til at justere syhastigheden. Jo hårdere du trykker, jo hurtigere syr maskinen. På højre side af fodpedalen er der en skyder (A) til valg af hastighed, hvor du kan vælge fuld eller halv maksimumhastighed. Hvis du trykker fodpedalen helt ned, kører maskinen i den maksimumhastighed, som er indstillet med skyderen til hastighedskontrol. For at stoppe maskinen i at sy, skal du fjerne foden fra pedalen. Bemærk! Din maskine er justeret, så den leverer det optimale syresultat ved normal stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet. Sæt strømafbryderen på 0 for at slukke for maskinen. Bemærk! Når frontlåget er åbent, er sikkerhedsafbryderen aktiveret og forhindrer maskinen i at sy, selv om fodpedalen trykkes ned. A Opstilling af trådrulleholderen Isæt trådrulleholderen, og skub den mod højre som vist. Opstilling af det sammenskydelige trådstativ Træk det sammenskydelige trådstativ ud til fuld højde, og drej det derefter, indtil det klikker på plads. Anbring trådrullerne over de kegleformede holdere på trådrulleholderne. Hvis maskinen allerede er trådet, skal du rette trådene ud for at undgå sammenfiltring. Forberedelser 7

8 Frontlåg Åbning Skub først låget så langt mod højre, som det kan komme, og træk det derefter nedad mod dig selv. Lukning Træk først låget opad, og skub det derefter til venstre, indtil det låser. Bemærk! Frontlåget har en sikkerhedsafbryder, og maskinen syr ikke, hvis frontlåget er åbent. 1 2 Montering af opsamlingsbakken Placér maskinen således, at fronten næsten flugter med bordets kant. Sæt opsamlingsbakkens to U-formede kroge fast på de to sugekopper neden under maskinen. Sørg for, at det afskårne stof falder ned i posen, når du syr. Trykfodsløfter Hæv trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren bag på maskinen. Hvis trykfodsløftet trykkes ned, anbringes trykfoden i positionen ekstraløft. Udskiftning af trykfoden Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Hæv trykfoden. Drej håndhjulet imod dig, indtil nålene er i højeste stilling. Tryk på den røde knap bag på trykfodsholderen for at udløse trykfoden. Hæv trykfoden til positionen ekstraløft, så foden går af. Anbring den nye trykfod, så stiften er lige under rillen i holderen, mens den er i positionen ekstraløft. Sænk trykfoden. Tryk på den røde knap bag på trykfodsholderen, så trykfoden klikker på plads. 8 Forberedelser

9 Oplysninger om nåle Denne overlockmaskine anvender en industrinål med fladt skaft, så nålen ikke kan isættes omvendt. Du må ikke forsøge at anvende en nål til en almindelig husholdningssymaskine i denne overlockmaskine. Brug INSPIRA -nåle EL x 705 i størrelse 14/90 og 12/80, som leveres med denne maskine. A B A. Overlock venstre nål B. Overlock højre nål Udskiftning af nålene Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Drej håndhjulet imod dig, indtil nålene er i højeste stilling. Anbring et tykt stykke stof under trykfoden. Sænk nålene halvvejs ned i stoffet. Løsn nåleholderskruen, men fjern den ikke med unbrakonøglen, mens du holder nålene. Bemærk! Når du isætter nålene i A- og/eller B-nåleholderne, er det nødvendigt at løsne nåleholderskruerne til både A og B. Fjern den valgte nål. Hold den nye nål, så den plane flade vender bagud. Sæt nålen op i nåleholderen, så langt den kan komme. Bemærk: Vi anbefaler, at du bruger hullet i afstandsholderen til at holde nålen med. Stram nåleholderskruen med unbrakonøglen. Bemærk! Du må ikke stramme skruen for meget, da dette kan beskadige nåleholderen. Flytbar overkniv Deaktivering, position B Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. A Drej håndhjulet imod dig, indtil overkniven er hævet til højeste position. Åbn frontlåget. Drej knappen til den flytbare overkniv så langt mod højre, som den kan komme. Drej knappen imod dig mod uret, indtil kniven klikker ind i den låste position B. B B Aktivering, position A Åbn frontlåget, og drej knappen til den flytbare overkniv så langt mod højre, som den kan komme. Drej knappen med uret, indtil kniven klikker ind i skæreposition A. A B B Forberedelser 9

10 2-tråds overlock-konverter Aktivering Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. 2-tråds overlocksømme sys med én nåletråd og tråden i den nederste griber. Inden du syr, skal 2-tråds konverteren være monteret på den øverste griber. Den 3-trådede elastiske overlocksøm sys også, når 2-tråds overlock-konverteren er aktiveret. Åbn frontlåget. Hæv det hvide håndtag på 2-tråds konverteren for at isætte konverterens skarpe kant (A) i øjet (B) i den øverste griber. A B Deaktivering Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Sænk det hvide håndtag på konverteren, og fjern den skarpe kant (A) fra øjet (B) i den øverste griber. Indstilling af stingtungen Stingtungens greb bør indstilles til N til al almindelig overlocksyning. For at sy en rullekant skal du trække stingtungen tilbage ved at indstille stingtungens greb til R. Når du flytter stingtungen, skal du sørge for at skubbe grebet så langt, det kan komme i hver retning. R N N R R N 10 Forberedelser

11 Generelle oplysninger om trådning Der sidder et farvekodet diagram inden i frontlåget til hurtig reference. Begynd altid med at tråde den øverste griber, derefter den nederste griber og derefter nålene fra højre mod venstre. Se tabellen nedenfor vedr. anbefalinger til, hvilke nåle og tråde der skal anvendes til forskellige stoftykkelser. Tip: Din nye maskine er trådet til at sy en almindelig overlocksøm. Bind dine egne tråde til disse tråde, og træk dem forsigtigt igennem maskinen for nemt at tråde din nye overlockmaskine første gang. Tråd om, hvis en tråd springer Hvis de to gribere ikke trådes i korrekt rækkefølge, danner de ikke en søm. Hvis en tråd i griberen springer, skal du altid gøre følgende: 1. Tag tråden ud af nålen/nålene 2. Tag tråden ud af griberne 3. Tråd den øverste griber 4. Tråd den nederste griber 5. Tråd nålen/nålene fra højre mod venstre På de næste sider får du detaljerede instruktioner i trådning trin for trin. Stof Let stof (voile, crepe, georgette osv.) Mellemsvært stof (bomuld, viskose, uld, satin osv.) Kraftigt stof (denim, jersey, tweed osv.) Nåle #12/80 #14/90 #14/90 Tråd Polyester (spundet tråd) Snoet tråd #60/2 - #100/3 Snoet tråd #80/3 - #100/3 Snoet tråd #60/2 Snoet tråd #50/2 - #60/2 Bemærk! Når du benytter standard trådspoler, anbringes trådrullepladen som vist, for at modvirke tråden fra at blive fanget på kanten af spolen. Trådning 11

12 Trådning af den øverste griber (rød) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet (1) bagfra Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til højre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (2). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 2 Tråd maskinens griberområde i henhold til trådførerne (4-9) med rød farvekode Brug pincetten til at tråde hullet i den øverste griber forfra (9). Træk ca. 10 cm tråd igennem griberen, og læg den bagud på stingpladen Trådning

13 Trådning af den nederste griber (gul) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet (1) bagfra Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til højre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (2). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 2 Drej håndhjulet imod dig, indtil den nederste griber rager 10 mm ud forbi stingpladens kant. Tråd maskinens griberområde i henhold til trådførerne (4-10) med gul farvekode For at tråde den sidste trådfører (9) skal du trække ca. 10 cm tråd igennem trådføreren (8). 9 A Tip: Trådningen bliver nemmere at foretage, hvis stingtungens greb flyttes til R. Husk at flytte den tilbage til N, inden du begynder at sy. B Tråd øjet på griberen (A) forfra ved hjælp af pincetten. Sørg for, at tråden løber ind i V -udskæringerne (B) på trådførerarmen. Hold enden af tråden fast med venstre hånd, og træk trådførerarmen (C) op på plads og bagud for at bringe tråden ind i trådføreren (9). C Trådning 13

14 Trådning af højre nål 1 (grøn, B på nåleholderen) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. 2 1 Før tråden igennem trådføreren på trådstativet (1) bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til højre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (2). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 2 Fortsæt til trådningspunkt (4-8). Før tråden ind i bagerste rille på trådføreren (5), og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i højre rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret bag ved den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side 16) til at gøre trådningen af nåleøjet lettere. Træk ca. 10 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden Trådning

15 Trådning af venstre nål 1 1 (blå, A på nåleholderen) 2 Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet (1) bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til højre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (2). 3 Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 2 Fortsæt til trådningspunkt (4-8). Før tråden ind i midterste rille på trådføreren (5) og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i midterste rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret bag ved den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side 16) til at gøre trådningen af nåleøjet lettere. Træk ca. 10 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden. 9 Trådning 15

16 Nåletråder For at gøre trådningen lettere skal du bruge nåletråderen, som er en del af tilbehøret. Drej håndhjulet, så nålene er i højeste stilling, og sænk trykfoden. Sørg for, at en af de firkantede markeringer på nåletråderen peger opad. Anbring tråden fra højre mod venstre i hakket i spidsen af nåletråderen. Hold nåletråderen mod nålen. Flyt nåletråderen ned til nåleøjet, og tryk den forsigtigt mod nålen, så en lille metaltap skubber tråden igennem nåleøjet og danner en trådløkke. Brug nåletråderen til at trække trådløkken ud bag ved nålen. Trådskift Følgende fremgangsmåde er en nem måde til at skifte tråde: Klip den tråd, der er i brug, i nærheden at trådrullen bag trådføreren på det sammenskydelige trådstativ. Fjern trådrullen, og anbring den nye tråd på trådrulleholderen. Bind enden af den nye tråd sammen med enden af den gamle tråd. Klip trådenderne ned til en længde på 2-3 cm, og træk hårdt i begge tråde for at teste, om knuden er stærk nok. Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Træk trådene igennem maskinen én ad gangen, indtil knuderne er foran nålen. Hvis trådene ikke glider nemt, skal du kontrollere, om der er sammenfiltringer omkring trådførerne eller løkker under trådstativet. Klip tråden bag ved knuden, og tråd nålen. 16 Trådning

17 Sømoversigt De indstillinger, som er vist i denne tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk ved brug af den automatiske trådspændingsvælger (ATD). Det kan være nødvendigt at justere trådspændingen i henhold til den søm, stoftype og tråd, som du bruger. For at få de bedste resultater skal du justere spændingen i små trin på ikke over et halvt nummer ad gangen. Sy altid en prøve på et lille stykke af stoffet, inden du syr i det rigtige stof. Forskellige sømme fås ved at kombinere ATD med forskellige nålepositioner, trådningsmetoder og brugen af 2-tråds konverteren. Forklaring til ikoner: Nåleposition Skærebredde N/R Indstilling af stingtungen A/B Indstilling til overkniv Stinglængde Differentialtransport 2-tråds konverter Søm ATD N/R A/B Trådningsvej B G R Y A A og B 2,5 6,0 1,0 N Nej A 4-trådet overlock Til alle sømme, hvor der er brug for, at stoffet kan strækkes eller give sig, såsom halskanter, sidesømme, ærmer osv. Specialteknikker kan udføres med en 4-trådet overlocksøm, f.eks. rykning, påsyning af paspolering med den valgfri paspoleringsfod og elastik med den valgfri elastikfod. B A 2,5 6,0 1,0 N Nej A 3-trådet overlock, bred Til sammensyning af to lag elastisk stof eller overkastning af et enkelt lag tyndt eller mellemsvært stof. Brug kraftigere tråd i griberne til syning af dekorative lidser. (Hold hånden bag trykfoden, træk forsigtigt og langsomt i trådkæden, mens du syr, og forsøg at holde samme trådspænding ved syning på stoffet). A B 2,5 6,0 1,0 N Nej A 3-trådet overlock, smal Til sammensyning af to lag elastisk stof eller overkastning af et enkelt lag tyndt stof. Populær til syning af dekorative læg. Brug brodértråd i griberne og almindelig sytråd i nålen. Brug forskellige farver i griberne for at skabe en spændende effekt. Sømme & syteknikker 17

18 Søm ATD N/R A/B Trådningsvej B G R Y A B 1,5 6,0 1,0 R Nej A 3-trådet overlock, smal kant* Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pudeflæser og servietter en flot finish. Tråd øverste griberen med en let brodértråd som f.eks. en rayontråd med tykkelsen 40 wt, hvis du ønsker en flot satinkant. Læs mere på side 23. F A 2 6,0 1,0 N Nej A 3-trådet flatlock, bred Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med flatlocksiden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde øverste griberen med brodértråd. Læs mere på side 22. F B 2 6,0 1,0 N Nej A 3-trådet flatlock, smal Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med flatlocksiden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde øverste griberen med brodértråd. Læs mere på side 22. G A og B 2 6,0 1,0 N Ja A 3-trådet elastisk overlock Til syning i meget elastiske stoffer. Du kan give stoffet ekstra elasticitet ved at bruge en elastisk tråd i nederste griberen. Trådspændingen skal ændres tilsvarende. * Anbefales ikke til kraftigt vævet stof eller medium/kraftigt vævet strækstof. 18 Sømme & syteknikker

19 Søm ATD N/R A/B Trådningsvej B G R Y C B 1 6,0 1,0 R Nej A 3-trådet rullesøm* Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pudeflæser og servietter en flot finish. Hvis du vil sy en flot, rullet kant, skal øverste griberen trådes med brodértråd, og nåletråden samt den nederste griber skal trådes med almindelig tynd sytråd. Læs mere på side 23. E A 2 6,0 1,0 N Ja A 2-trådet overlock, bred Til overkastning af et enkelt lag tyndt- eller mediumvævet stof. Konverter påkrævet. E B 2 6,0 1,0 N Ja A 2-trådet overlock, smal Til overkastning af et enkelt lag tyndt- eller mediumvævet stof. Konverter påkrævet. E B 2 6,0 1,0 R Ja A 2-trådet overlock, smal kant* Til kantsyning på tynde stoffer. Konverter påkrævet. Læs mere på side 23. * Anbefales ikke til kraftigt vævet stof eller medium/kraftigt vævet strækstof. Sømme & syteknikker 19

20 Søm ATD N/R A/B Trådningsvej B G R Y E A 2 6,0 1,0 N Ja A 2-trådet flatlock, bred Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med flatlocksiden eller siden med omvendt flatlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde nederste griberen med brodértråd. Konverter påkrævet. Læs mere på side 23. G A 2 6,0 1,0 N Ja A 2-trådet foldet overlock, bred Flot finish på beklædning og boligtekstiler. Konverter påkrævet. D B 2 6,0 1,0 N Ja A 2-trådet foldet overlock, smal Giver en flot finish på tynde stoffer. Brug gennemsigtig tråd til denne søm for at få en næsten usynlig kant. Dette giver en utrolig flot effekt på tynde stoffer. Konverter påkrævet. B B 1 6,0 1,0 R Ja A 2-trådet rullesøm* Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pudeflæser og servietter en flot finish. Tråd nederste griberen med en let brodértråd som f.eks. en rayontråd med tykkelsen 40 wt, hvis du ønsker en flot satinkant. Konverter påkrævet. Læs mere på side 23. * Anbefales ikke til kraftigt vævet stof eller medium/kraftigt vævet strækstof. 20 Sømme & syteknikker

21 Begynd at sy Placering af knappenåle Når du sætter stofstykkerne sammen med knappenåle, skal du sætte knappenåle i til venstre for trykfoden parallelt med stofkanten. Knappenålene vil være nemme at fjerne, og er væk fra knivene. Hvis der sys over knappenålene, vil det beskadige eller endda ødelægge skæret på knivene. Når maskinen er trådet helt, lukkes frontlåget, og alle tråde føres hen over stingpladen og en smule til venstre under trykfoden. Sørg for, at det øverste blad bevæger sig korrekt mod det nederste blad ved at dreje håndhjulet langsom imod dig. Hvis bladene ikke bevæger sig korrekt, skal du kontrollere, om der sidder stof eller trådrester fast mellem bladene. Hold i trådene, og træk en smule i dem. Drej håndhjulet imod dig 2 eller 3 hele omdrejninger for at begynde at lave en trådkæde. Kontrollér, om alle tråde snor sig om stingtungen på stingpladen. Hvis trådene ikke snor sig om tungen, skal du kontrollere, at hver tråd er korrekt trådet. Fortsæt med at holde trådkæden, mens du trykker på fodpedalen. Sy, indtil kæden er 5-8 cm lang. Anbring stoffet under fronten af trykfoden, og sy en prøvesøm. Før stoffet en smule med venstre hånd, mens du syr. Du må ikke trække i stoffet, da dette kan få nålen til at bøje, så den knækker. 5-8 cm (2-3 ) Færdiggørelse af trådkæden Når du når slutningen på stoffet, skal du fortsætte med at sy, mens du trækker det færdige stof forsigtigt bagud og til venstre. Dette kaldes færdiggørelse af trådkæden. Dette forhindrer trådene i at trævle op og gør klar til næste syopgave. Klip trådkæden af 2-5 cm bag ved trykfoden ved anvendelse af trådkniven på venstre side af maskinen. Træk trådene rundt om trådkniven bagfra, og derefter imod dig. Tip: Når du har trådet maskinen igen, skal du altid færdiggøre trådkæden og sy en prøvesøm for at afprøve trådspændingen. Tip: Trykfoden på denne maskine har mærker, der angiver nålepositionen. Brug dette som en lineal, når du syr. Sømme & syteknikker 21

22 Syning af flatlock En flatlocksøm laves ved at sy sømmen og trække stoffet fra hinanden for at brede sømmen ud. En flatlocksøm kan bruges både som en pyntesøm til modelsyning, til at sy to stykker stof sammen (almindelig flatlocksøm) eller som udsmykning af et enkelt stykke stof (ornamental flatlocksøm). En flatlocksøm kan sys på to måder. Enten med stoffets vrangsider mod hinanden for at opnå et dekorativt udseende eller med retsiderne mod hinanden for at lave en omvendt flatlock/stigesøm. Almindelig flatlocksøm Brug venstre eller højre nål. Til 2-trådet flatlock: Aktivér 2-tråds konverteren (se side 10). Tråd den nederste griber og venstre (A) eller højre (B) nål. Til 3-trådet flatlock: Tråd den nederste og øverste griber og venstre (A) eller højre (B) nål. Indstil ATD'en til E for at få en 2-trådet flatlocksøm og til F for at få en 3-trådet flatlocksøm. Læg vrangen af de to stykker stof mod hinanden for at sy en pyntesøm på beklædningsstykkets retside. Sy sømmen, mens det overskydende stof skæres af. Nåletråden danner et V på stoffets underside. Tråden i nederste griber trækkes i en lige linje ved stofkanten. Fold stoffet ud, og træk i begge sider af sømmen for at trække stingene flade. Almindelig flatlocksøm Ornamental flatlocksøm Ornamental flatlocksøm Placér den flytbare overkniv i position B (se side 9). Stoffet skal ikke afskæres, når du syr denne søm. Følg trin 1-3 ovenfor. Fold stofstykket, vrang mod vrang, for at sy en pyntesøm fra beklædningsstykkets retside (ved folden). Anbring stoffet således at sømmen sys, så en del af sømmen rager ud over stoffets kant. Fold stoffet ud, og træk i begge sider af sømmen for at brede den ud. Tip: Tråden i den øverste griber er den fremtrædende tråd i flatlocksømmen. Sæt en brodértråd i den øverste griber, og almindelig sytråd i den nederste griber og nålen. Omvendt flatlocksøm/stigesøm For at lave en omvendt flatlock/stigesøm, skal du sy med stoffets retsider mod hinanden. Tråden i nålen er den fremtrædende tråd, der danner stigen. 3-trådet omvendt flatlock/ stigesøm 22 Sømme & syteknikker

23 Syning af rullekant Rullesøm er egnet til lette stoffer, såsom let hør eller bomuld, organza, satin, crepe osv. Rullekanten fås ved at indstille trådspændingen, så stoffets kant ruller ind under stoffet, når der overlockes. Justér trådspændingen for at ændre graden af rulning. For at sy en rullekant skal du indstille stingtungens greb til R (se side 10). Tip: Hvis du vil sy en flot, rullet kant, skal den øverste griber trådes med brodértråd, og nålen og den nederste griber skal trådes med almindelig tynd sytråd. Bemærk! Lav en trådkæde og sy på en stofprøve, inden du syr dit klædningsstykke. Hold trådkæden, inden du begynder at sy, for at forhindre den i at rulle ind i sømmen Bemærk! Den mindste overlocksømbredde, som kan fås ved syning af en rullekant, er ca. 1,5 mm. Sytips Syning af biser Sy dekorative biser på stoffet, inden du klipper klædningsstykket ud. Brug højre overlocknål, og indstil ATD en til A for at få en 3-trådet smal overlocksøm. Bemærk! Rullesømmen kan også bruges til denne teknik. Deaktivér den flytbare overkniv. (Se side 9) Markér stoffet med det ønskede antal biser med en vandopløselig tekstilpen. Fold stoffet, vrang mod vrang, og sy. Pres biserne i samme retning. Syning med kraftig pyntetråd i griberne For at få det bedst mulige resultat skal trådspændingen ved syning med kraftig pyntetråd ikke være så stram som ved syning med almindelig tråd. Når du skal tråde maskinen med en kraftig pyntetråd, skal du føre tråden gennem hullet i trådstyrets guide på toplåget. Fortsæt derefter trådningen som beskrevet i afsnittet om trådning. Syning i cirkler (kun egnet til kraftige og mellemsvære stoffer) Forlængerbordet (ekstraudstyr, delnummer ) har 13 huller, som bruges til at sy i cirkler. Du kan sy cirkler, mens den flytbare overkniv er aktiveret (position A se side 9) for at få en smuk kant, eller du kan deaktivere den flytbare overkniv (position B se side 9) for at sy dekorative cirkler. Tegn en prik i midten af det område, der skal være cirklen, og anbring stabiliseringsmateriale under stoffet. Perforér stoffet med den spidse ende af A trykstiften (A). Anbring stiften i det valgte hul på forlængerbordet. Pres stiften og bundpladen (B) sammen. B Sænk trykfoden, og sy. Stoffet fremføres i en cirkel rundt om trykstiften. Når cirklen er færdig, skal du overlappe sømmen nogle få centimeter. Tråd trådene i en synål med stort øje, træk dem igennem til vrangen af stoffet, og hæft dem. Bemærk: Når du bruger pyntetråd skal du placere trådudspolingsskiven som vist for at undgå, at tråden sætter sig fast i kanten af trådrullen. Syning af flettede bånd ved hjælp af en trådkæde 1. Deaktivér den flytbare overkniv. (Se side 9) 2. Før en snor, en garntråd eller et smalt bånd igennem hullet forrest på foden. 3. Placér snoren under trykfoden, og færdiggør trådkæden i den ønskede længde. 4. Flettede bånd, der er syet med en trådkæde, kan anvendes enkeltvis eller væves ind i flettede bånd med 3 eller 4 tråde. Hæftning af trådkæden Tråd kæden i en synål med stort øje. Sæt nålen ind i enden af sømmen, og træk trådkæden ind i sømmen for at hæfte trådene. Sømme & syteknikker 23

24 Justering af stingbredden Stingbredden kan øges eller mindskes ved at ændre nålens position eller med skærebreddevælgeren. Justering af bredden ved ændring af nålens position A) Når kun venstre nål eller når begge nåle anvendes, er stingbredden 6 mm. B) Når kun højre nål anvendes, er stingbredden 4 mm. A) Venstre nål B) Højre nål 6 mm 4 mm Justering af bredden med skærebreddevælgeren Ved at finindstille skærebredden med skærebreddevælgeren er yderligere indstilling mulig inden for det område, som er vist nedenfor. Når kun venstre nål anvendes: 5-7 mm Når kun højre nål anvendes: 3-5 mm Drej knappen for at justere den ønskede sømbredde. Til standardindstillingen skal knappen indstilles til 6,0. Indstilling af trykfodstrykket Trykfodstrykket til syning under normale betingelser er 2,5. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre indstillingen. Nedsæt eller hæv trykket, indtil du er tilfreds med resultatet. Sy altid en prøve på et lille stykke af stoffet, inden du syr i klædningsstykket. Mindre tryk: Nedsæt trykket ved at dreje justeringsknappen i retningen mod uret til en værdi mellem 2,5 og 1. Mere tryk: Øg trykket ved at dreje justeringsknappen i retningen med uret til en værdi mellem 2,5 og 5. Tilbage til standardindstilling: Drej justeringsknappen, indtil mærket på knappen er indstillet til 2,5. Indstilling af stinglængde Stinglængdevælgeren skal indstilles til 2,5 til de fleste sybetingelser. Justér stinglængden til 4 mm, når du syr i kraftige stoffer. Justér stinglængden til 2 mm, når du syr i lette stoffer. 24 Sømjusteringer

25 Indstilling af differentialtransport Differentialtransportsystemet består at to sæt transportører, som er anbragt bag ved hinanden. Begge transportører arbejder uafhængigt af hinanden for at give perfekte resultater, når der sys i specialstoffer. Når mængden af fremføring med den forreste transportør ændres i forhold til fremføringen med den bagerste transportør, vil det strække eller samle stoffet. Brug differentialtransporten til at undgå strækning af strikstoffer og rynkning af lette stoffer. Til overlocksyning på normalt stof skal drejeknappen til justering af differentialtransporten indstilles til 1,0. Rynket overlock (strækstoffer, strikstoffer) Ved overkastning af strækstoffer, såsom strik- og jerseystoffer, skal diffentialtransporten indstilles til en værdi mellem 1,0 og 2,0. Indstillingen afhænger af det stof, der sys i, og den ønskede mængde rynkning. Sy en prøve med forskellige indstillinger, inden du syr i klædningsstykket. Elastisk overlock (tynde stoffer) Ved overkastning af letvævede eller løststrikkede stoffer, såsom silke og silkeagtigt strikstof, skal diffentialtransporten indstilles til en værdi mellem 0,6 og 1,0. Når du syr, skal du forsigtigt spænde stoffet ved at holde sømmen let foran og bag ved trykfoden. Indstillingen afhænger af det stof, der sys i, og den ønskede mængde strækning. Sy en prøve med forskellige indstillinger, inden du syr i klædningsstykket. Stof Differentialtransport 1,0 Indstilling Resultat Strækstof (strikstof, jersey) 1,0-2,0 Ikke-strækbart stof (lærred, denim) 1,0 Tyndt stof (silke, silkeagtigt strikstof) 0,6-1,0 Sømjusteringer 25

26 Finjustering af trådspændingen Når der vælges en sømtype, indstilles trådspændingen automatisk med den automatiske trådspændingsvælger (ATD), men det kan være nødvendigt at finjustere den med armene til finjustering afhængigt af: Stoffets type og tykkelse Nålestørrelse Trådens tykkelse, type og fiberindhold 2-trådet overlock Når nederste gribertråd ligger på undersiden af stoffet Når trådspændingen i nålen er for løs. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en lavere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. 2-trådet overkastningssøm Når trådspændingen i nederste griber er for stram eller trådspændingen i nålen er for løs Når trådspændingen i nederste griber er for løs Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. 3-trådet flatlocksøm Når trådspændingen i nederste griber er for løs Når trådspændingen i øverste griber er for løs Når trådspændingen i nålen er for løs. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en lavere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en lavere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en lavere position. 26 Sømjusteringer

27 3-trådet overlock Når øverste gribertråd ligger på undersiden af stoffet Når nederste gribertråd er oven på stoffet Når trådspændingen i nålen er for løs Flyt armen til finjustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en lavere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. 4-trådet overlock Når øverste gribertråd ligger på undersiden af stoffet Når nederste gribertråd er oven på stoffet Når trådspændingen i venstre nål er for løs. Når trådspændingen i højre nål er for løs Flyt armen til justering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller flyt armen til finjustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en lavere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i nålen (blå) til en højere position. Flyt armen til finjustering af trådspændingen i højre nål (grøn) til en højere position. Sømjusteringer 27

28 Vedligeholdelse af maskinen En overlockmaskine kræver mere vedligeholdelse end en traditionel symaskine hovedsageligt af to grunde: Der dannes meget fnuller, når knivene skærer stoffet. En overlockmaskine kører ved en meget høj hastighed og skal olieres ofte for at smøre de indvendige, arbejdende dele. Rengøring Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Åbn frontlåget, og fjern fnuggene med en fnugbørste. Luk frontlåget, og aftør symaskinens overflader med en blød klud for at fjerne ophobet støv og fnug. Oliesmøring Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. For at få maskinen til at køre problemfrit og stille skal de bevægelige dele, som er vist på billedet, smøres jævnligt. Anvend den medfølgende symaskineolie. Der må ikke anvendes anden olie, da det kan beskadige maskinen. Aftør symaskinens overflade for at fjerne overskydende olie, inden du syr. Udskiftning af den flytbare overkniv Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Den flytbare overkniv bør udskiftes, når den bliver sløv. Overkniven kan udskiftes ifølge følgende anvisning. Hvis du får problemer, skal du kontakte din autoriserede PFAFF -forhandler. Åbn frontlåget, og indstil den flytbare overkniv (1) til position A (se side 9). Løsn stilleskruen (2), og fjern overkniven (1). Drej håndhjulet, indtil overkniven er i laveste position. Anbring en ny overkniv i rillen på holderen til overkniven, og stram stilleskruen (2). Sørg for, at den forreste kant på den bevægelige overkniv er 0,5-1,0 mm lavere end den skærende kant på den stationære kniv (3) Vedligeholdelse

29 Udskiftning af pæren Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Sørg for, at lyspæren er afkølet, inden den udskiftes. Sæt beskyttelseskappen til lyspæren på plads, inden netledningen tilsluttes. Brug kun elpærer af samme type med 15W. Elpærer fås hos din autoriserede PFAFF -forhandler. Fjern skruen på lyspærens beskyttelseskappe. Drej kappen til venstre, mens du skubber den let bagud, og fjern den fra maskinen som vist på tegningen. Drej elpæren til venstre for at afmontere den. Skub elpæren ind i fatningen, og drej den mod højre for at udskifte den. 15W Isætning Udtagning Opbevaring Når maskinen ikke er i brug, skal du sørge for, at stikket er trukket ud. Dæk maskinen til med støvovertræk for at beskytte den mod støv. Opbevar maskinen, så den ikke udsættes for direkte sollys eller fugt. Serviceeftersyn Hvis du har spørgsmål vedrørende service og/eller drift, skal du kontakte din lokale PFAFF -forhandler. Vedligeholdelse 29

30 Fejlfinding Problem Stoffet transporteres ikke let Nålen knækker Tråden knækker Maskinen springer sting over Løsning - Gør stinglængden længere. - Øg trykfodstrykket til kraftigt stof. - Sænk trykfodstrykket til tyndt stof. - Kontrollér differentialtransporten. - Isæt nålen korrekt. - Træk ikke i stoffet, mens du syr. - Spænd nålens stilleskrue. - Brug en større nål til kraftige stoffer. - Kontrollér at maskinen er korrekt trådet. - Kontrollér, om tråden er sammenfiltret eller sidder fast. - Isæt nålen korrekt. - Isæt en ny nål. Den nuværende nål kan være bøjet eller være sløv. - Brug en tråd af høj kvalitet. - Løsn trådspændingen. - Isæt en ny nål. Den nuværende nål kan være bøjet eller være sløv. - Spænd nålens stilleskrue. - Isæt nålen korrekt. - Skift nåletype eller -størrelse. - Kontrollér at maskinen er korrekt trådet. - Øg trykfodstrykket. - Brug en tråd af høj kvalitet. Uregelmæssige sting Stoffet rynker Uregelmæssig renskæring Stoffet sætter sig fast Maskinen kører ikke - Justér trådspændingen. - Kontrollér, om tråden er sammenfiltret eller sidder fast. - Kontrollér at maskinen er korrekt trådet. - Løsn trådspændingen. - Kontrollér, om tråden er sammenfiltret eller sidder fast. - Brug en tynd tråd af høj kvalitet. - Gør stinglængden kortere. - Sænk trykfodstrykket til tynde stoftyper. - Kontrollér differentialtransporten. - Kontrollér knivenes justering. - Udskift den ene eller begge knive. - Kontrollér, om tråden er sammenfiltret eller sidder fast. - Sammenpres tykke stoflag med en traditionel symaskine inden syning med overlockmaskinen. - Tilslut maskinen korrekt til strømkilden. 30 Vedligeholdelse

31 Maskinspecifikationer Syhastighed Stinglængde 1100 sting/min. 1,0-4,0 mm Forhold for differentialtransport Overlocksømbredde Venstre nål: 5-7 mm Højre nål: 3-5 mm Trykfodshøjde 4,5 mm Nåle INSPIRA overlocknåle system ELx705 størrelse: #14/90, #12/80 Antal nåle 2, 1 Antal tråde 2, 3, 4 Maskinens dimensioner Længde Bredde Højde 404 mm 320 mm 326 mm Vægt 8,7 kg Vi forbeholder os ret til uden forudgående meddelelse at ændre maskinens udrustning og tilbehør, samt at ændre maskinens konstruktion eller udseende, når dette ikke påvirker funktionen negativt. Immateriel ejendomsret PFAFF, HOBBYLOCK og INSPIRA er varemærker fra KSIN Luxembourg II, S.ar.l. CE - Authorised Representative VSM Group AB, SVP Worldwide Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN

32 A Danish Inhouse 2012 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved Printed in Germany on environment friendly paper

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge Coverlock Quilt Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Omtrentlig størrelse 170 cm x 170 cm Det skal du bruge Alle stofferne er mangefarvede fra meget

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Er du på udkig efter en pålidelig, kraftig og alsidig symaskine, der kan gøre dine ideer til virkelighed? Du får

Læs mere

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret.

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. Hurtigsyet taske Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. 14 x 140 cm pink kunstlæder 36 x 76 cm af 2 forskellige

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm Quilt Færdig størrelse: 72 x 172 cm Det skal du bruge Pfaff ambition -symaskine 100 x 150 cm let sort denimstof til quilte-blokke og cirkler 15 x 115 cm ensfarvet, grålilla bomuldsstof til cirklerne 95

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser Perfekt til Små Steder & Store Oplevelser Lad dig inspirere PFAFF passport modellerne leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Med dit personlige præg. Syet med EMERALD. Husqvarna Viking EMERALD er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning, fra

Læs mere

Per fection starts here ṬM. Hvad gør det så. perfekt? Det originale! Kun fra PFAFF i mere end 45 år!

Per fection starts here ṬM. Hvad gør det så. perfekt? Det originale! Kun fra PFAFF i mere end 45 år! Per fection starts here ṬM Hvad gør det så perfekt? TM Det originale! Kun fra PFAFF i mere end 45 år! IDT -systemet er integreret i maskinen og kan aktiveres og deaktiveres efter behov. Det originale IDT

Læs mere

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 Perfection starts here ṬM Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 per formance 5.2 Gennem min lidenskab for syning afslører jeg mit sande jeg. Smukke sømme inspirerer mig til at lade fantasien få frit

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Quilt med blomsterapplikationer

Quilt med blomsterapplikationer Quilt med blomsterapplikationer Omtrentlig størrelse: 148 x 148 cm Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 20 x 115 cm af 17 forskellige nuancer af batikstof til den udvendige sammensatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning Viftequilt Det skal du bruge PFAFF creative sensation sy- og broderimaskine creative Deluxe Hoop 360 x 200 mm creative Elite Hoop 260 x 200 mm creative Master Hoop 240 x 150 mm PFAFF broderikollektion

Læs mere

Sy med select! Brugsanvisning

Sy med select! Brugsanvisning TM Sy med select! TM Brugsanvisning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

nem og hurtig Det skal du bruge:

nem og hurtig Det skal du bruge: nem og hurtig ambition grydelap Sy de sjove cirkler til ambition -grydelappen. For at lave grydelappen skal du bruge 4 blokke, som skal klippes i ud i fire kvadrater. Med de fire blokke har du nok stykker

Læs mere

creative performance Techniques book

creative performance Techniques book creative performance Techniques book 1 Indstillingsmenu 1.1 Ejers navn 1.2 Dobbeltnål 2 Quiltning 2.1 Frihåndsquiltning 2.2 Quiltning i sytilstand 3 4 Indholdsfortegnelse Syning af kombinationer Stitch

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Vejledninger vedrørende den etniske stil

Vejledninger vedrørende den etniske stil Vejledninger vedrørende den etniske stil www.mybernette.com Vejledninger vedrørende den etniske stil Etnisk kjole Størrelse one size Du skal bruge: - 2,10 m taftstof rosa (stofbredde mindst 0,9 m) - stofrester

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere