Dagslys giver det en mindre elregning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagslys giver det en mindre elregning?"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Dagslys giver det en mindre elregning? Af Per Bro, byggechef i 3B Lys er en vigtig kilde til trivsel. Ikke mindst i denne både kolde og mørke vintertid. Men hvor stor betydning har det egentlig for elregningen, om vinduerne er store eller små? Det er efterhånden noget tid siden, det sidste æble på træet gav op, faldt ned og blev afl øst af en lyskæde. Og netop lys er vigtigt for, at mennesker trives. Dagslys især sollys betyder faktisk langt mere for vores trivsel, end vi selv er bevidste om. Forskning viser ligefrem, at dagslyset indendørs er vigtigt for vores sundhed og velbefi ndende. Mængden og variationen af det lys, der rammer vores øjne, påvirker vores biologiske system og er med til at holde døgnrytmen på plads. Rigeligt dagslys gør os kort sagt i bedre humør og får omgivelserne til at virke mere inspirerende. Derfor er det også helt oplagt, at vi erstatter små vinduer med større glaspartier, når vi renoverer vores boliger. Men betyder det også, at beboerne kan spare på lyset og dermed elregningen? 3B med i forskningsprojekt 3B s miljø- og energigruppe samt byggeafdeling er gået med i et forskningsprojekt om»elbesparelse ved bedre udnyttelse af dagslys i boliger«. I projektet deltager også Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Center for Lys, Velux A/S og Elsparefonden. Hypotesen er, at man både trives om, at man kan få et godt og brugbart bedre OG sparer på el-regningen, når man får større vinduer. Det kunne fx tænke sig at være tilfælceret og hvornår de bliver tændt. det i Urbanplanen, hvor mange»midtfor«boliger har fået skiftet almindelige vinduer i et spisekøkken ud med en dobbelt glasdør til altan, hvilket har givet et helt anderledes lyst og større rum. elforbruget reelt falder, når vinduerne bliver større? Hvornår tænder beboerne lyset? Deltagerne i projektet er blevet enige svar ved at undersøge, hvor mange lyskilder, der er i boligen, hvordan de er pla- Undersøgelsen bliver gennemført i Hedelyngen, som har små vinduer, og i Sejlhuset, som har store vinduespartier. Beboerne bliver simpelthen bedt om at udfylde et spørgeskema, hvorefter Men hvordan undersøger man, om man vil sammenligne resultatet i de to afdelinger. Håndbog nu i opdateret version KAB har nu indarbejdet styringsreformen og boligforlig 2010 i»håndbog om almene boliger«. Håndbogen giver svar på mange af de spørgsmål, man møder som medlem af en afdelingsbestyrelse. Håndbogen koster 385 kr. eksklusive porto og gebyr - og bestilles på /ahz

2 Aftale om udlejning i København fornyet Af Solvejg von Barm, kundechef De almene boligorganisationer og Københavns Kommune har genforhandlet den gamle 2006-aftale om udlejning. Det er der kommet en»ny«og lidt mere enkel aftale ud af. BL s 1. kreds og Københavns Kommune er blevet enige om at forny den boligaftale fra 2006, der indførte ens kriterier for fl eksibel udlejning i alle almene boligafdelinger i Københavns Kommune. Den»nye«aftale trådte i kraft den 1. januar 2011 og gælder til og med Det nye i aftalen Det nye i aftalen er blandt andet, at man ligestiller ansøgere med job inden for og uden for Københavns Kommune. Nyt er også, at man ligestiller unge (under 35 år) under uddannelse ligegyldigt hvor de læser. Et par af elementerne i den gamle aftale gælder ikke længere. De midler, der således var afsat til fl yttehjælp og imagekampagne, skal fremover i stedet bruges til opsøgende arbejde og til at forebygge udsættelser. Forskellige typer udlejning Ligesom sidst afgør antallet af beboere i arbejde, hvordan udlejningen i afdelingen skal ske. Boligafdelingerne deles op i tre kategorier: Udsatte boligafdelinger, udpeget af Socialministeriet: Ingen kommunal anvisning og op til 9/9 ledige boliger lejes ud efter fl eksible kriterier (ingen 3B-afdelinger). 40-plus områder: I afdelinger, hvor mere end 40 % af beboerne er uden for arbejdsmarkedet, er der ingen kommunal anvisning. Mindst 4/9 af de ledige boliger lejes ud efter fleksible kriterier, og mindst 1/9 går til ventelisten. 40-minus områder: I afdelinger, hvor under 40 % af beboerne er uden for arbejdsmarkedet, skal mindst 1/9 lejes ud efter fleksible kriterier. 3B s bestyrelse har dog valgt, at mere end 1/9 går til fleksibel udlejning i en række afdelinger. Aftalen virker Den gamle aftale fra 2006 er blevet fulgt tæt af kommunen og BL s 1. kreds. Og der er ingen tvivl om, at aftalen stille og roligt er i gang med at leve op til sit formål: At skabe en mere sammenhængende by, hvor der er mangfoldighed i alle boligområder og hvor alle er med til at løse de boligsociale opgaver. I de udsatte boligområder er antallet uden for arbejdsmarkedet fx faldet, mens tallet tilsvarende er steget en smule i 40-minus områderne. Du kan se hele boligaftalen og evalueringen på 40-minus områderne I 40-minus områderne fordeler andelen af fleksible udlejninger sig sådan her: 1 ud af 9 er fleksibel 3 ud af 9 er fleksibel 4 ud af 9 er fleksibel Bærhaven Folehaven Elmehaven Egegade Remisevænget Øst Dyvekevænget 1 Guldbergsgade Remisevænget Vest Ved Rosenhaven Brohuset Remisevænget Nord Hvidbjergvej Ryesgade Hammelstruphus Valby Kronprinsessegade Prangerhuset Kaysergården Norgesgade Australiensvej Sangergården 1 Blækhuset Slotsherrenshus Damagervej Sejlhuset Porthuset Händelsvej Hørgården I Hørgården II Lønstrupgård Bryggergården Apostelgården Grønrisvej Arbejderboligerne 1) Alle fl eksible udlejninger i Dyvekevænget sker ved annoncering og går til ansøgere i job. 2 I 40-minus områderne har kommunen generelt anvisningsret til hver 3. ledige bolig. Hørgården I og II er dog omfattet af en overgangsordning, så der tidligst fra 1. juli 2011 vil være kommunal anvisningsret. 1 ud af 9 ledige boliger tilbydes til genhusning og 1 ud af 9 til ventelisten. For både 40-minus og 40-plus områderne gælder, at ved hver 2. udlejning til ventelisten suspenderes den interne oprykning i egen afdeling og mellem afdelingerne. Boligen går i stedet direkte til den eksterne venteliste. 40-plus områderne Der er ikke kommunal anvisning tii 40-plus områderne. Her fordeler andelen af fl eksible udlejninger sig således: 7 ud af 9 er fleksibel Rådmandsbo A.F. Beyersvej Stubmøllevej Vestergårdsvej Sangergården 2

3 Urbanplanen er fælles udlejningsområde Urbanplanen, som består af Hørgården I, Hørgården II, Remisevænget Øst, Remisevænget Vest, Remisevænget Nord og Dyvekevænget, betragtes som én afdeling, når der lejes ud. Fleksible kriterier og et eksempel på fordeling Mindst 2 ud af 3 fl eksible udlejninger går til kriterie F.1.: F.1. Ansøgere i job (mindst 25 timer om ugen). Den 3. fl eksible udlejning kan som eksempel i rækkefølge gå til følgende tre kriterier: F.2. Unge/udannelsessøgende (under 35 år). Færre unge til ungdomsboliger fra kommunen Efter den 1. januar 2011 har Københavns Kommune anvisningsret til hver 3. ledige ungdomsbolig i alle afdelinger. Det gælder dog ikke Rådmandsbo og Sangergården 2. Før havde kommunen anvisningsret til hver 4. ledige ungdomsbolig i alle afdelinger. F.3. Seniorer over 55 år, som bor i en bolig i Københavns Kommune (i job/på pension). F.4. Skilsmisseramte personer i Køben havns Kommune kan få fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skils misse/separation/samlivsophævelse. Unge i ældreboliger Efterspørgslen på ældreboliger i Københavns Kommune falder, og det har derfor været svært at leje nogle af ældreboligerne ud, fx i Tranehavegård. Kommunen og de almene boligorganisationer har derfor samarbejdet om at leje en del af boligerne ud til unge under uddannelse. Markedsføringen, som også er sket i et tæt samarbejde mellem kommune og boligorganisationer, omfattede både kondomer og gratis postkort til de unge. Kampagnen over for de unge vil eventuelt blive gentaget i forbindelse med studiestarten efter sommerferien Fortrinsret for børnefamilier efter boligens størrelse Alt efter boligens størrelse har børnefamilier følgende fortrinsret 3-4 rums boliger på mellem 90 og 110 m 2 : Fortrinsret til par og husstande med et eller fl ere børn forud for enlige uden børn. Boliger med 5 eller flere rum: Fortrinsret til husstande med et eller fl ere børn. 3-rums boliger på op til 90 m 2 : Ingen fortrinsret til børnefamilier. NB: De ansøgere, der bruger deres boliggarantibevis til at få en bolig, skal ikke opfylde kravene til husstandens størrelse. Boligerne lejes ud til andre målgrupper Sideløbende har et udvalg arbejdet på at fi nde andre og mere permanente løsninger på problemerne med de mange ledige ældreboliger. Det er der blandt andet kommet en ny udlejningsaftale ud af. Den består blandt andet af muligheden for at leje ud til Studerende, der løbende skal dokumentere, at de er under uddannelse Personer på boligorganisationens egne ventelister til familieboliger, der opfylder kriterierne for fl eksibel udlejning Personer med behov for en tidsbegrænset bolig i København, fx på grund af udstationering, uddannelsesforløb eller lignende. Aftale om udlejning i Fredensborg Kommune 3B og Fredensborg Kommune har forlænget aftalen om udlejning af familieboligerne i Egedalsvænge til 31. december Det betyder, at kommunen har 100 % anvisningsret, men på den måde, at halvdelen af de ledige boliger går til den interne oprykning i afdelingen. Er der ikke interne ansøgere, går anvisningen til kommunen. 3

4 Formænd diskuterede demokrati og driftsstruktur Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B Torsdag den 3. februar havde organisationsbestyrelsen sat formændene for afdelingsbestyrelserne stævne til dialog på et såkaldt formandsmøde. Debatten var så god, livlig og spændende, at der allerede er et nyt formandsmøde på vej sikkert i april. Formand Villy Sørensen bød velkommen og fortalte, at formålet med formandsmødet er at skabe en tættere kontakt mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Villy Sørensen understregede, at organisationsbestyrelsen allerede nu»inviterer«til dialog med afdelingsbestyrelserne på mange måder. Det sker med fælleskonferencer, på kurser, på repræsentantskabsmøder og foreningsmøder. Efter det lagde Villy Sørensen op til en snak om kontaktpersonordningen, hvor hver afdelingsbestyrelse har en person i organisationsbestyrelsen, de kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål eller emner, de mener organisationsbestyrelsen bør drøfte. Tilbagemeldingerne fra salen viste, at der er stor forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte afdelingsbestyrelser bruger deres kontaktperson, men også at ordningen er god og bør fortsætte. Villy Sørensen opfordrede også formændene til at komme med idéer til, hvordan vi kan få fl ere til at møde op på fælleskonferencen og til afdelingsmøder. Et af svarene var bedre markedsføring, mens der udspandt sig en større debat om budgetfolderne til beboerne. Driftsstrukturen under lup Næste punkt var evaluering af den driftsstruktur, der blev indført 1. januar 2008, samt de ændringer, administrationen forventer at indføre i den anledning. For det stod Peter Juul Andersen, 3B s direktør for kundeservice og drift. Evalueringen er baseret på møder med fokusgrupper med varmemestre, lokalinspektører og afdelingsformænd (beboere), fulgt op af en egentlig spørgeundersøgelse hos de samme. Sammenfatningerne af spørgeskemaundersøgelserne er præsenteret for organisationsbestyrelsen og 3B s medarbejdere og resulterede i opfølgende møder i fokusgrupperne. Endelig har planerne være drøftet på møder mellem driftschefer og lokalinspektører. Tilfredse med ydelserne Konklusionen er ifølge Peter Juul Andersen, at afdelingsbestyrelserne og beboerne overvejende er tilfredse med ydelserne, ligesom de ansatte er godt tilfredse med jobbet. Grundlæggende har 3B altså en god struktur, men der er dog behov for mere klare roller især i forhold til lokalinspektøren, som også har behov for større administrativ støtte. Behov for tilpasning Der er meget stor forskel på, hvor mange lejemål de enkelte lokalinspektører har i dag. Nogle lokalinspektører har således lejemål i fi re afdelinger. Andre har lejemål i 7-8 afdelinger. Det giver meget forskellige måder at arbejde på for lokalinspektørerne. Der er derfor behov for en mere ensartet fordeling, ligesom evalueringen viser, at der er brug for at styrke den enkelte lokalinspektør og hans faglige miljø. Endelig skal den administrative og udviklingsmæssige kapacitet øges. Peter Juul Andersen fortalte, at det sker ved, at en lokalinspektørstilling»veksles«til halvanden sekretær, så lokalinspektørerne får større opbakning. Peter Juul Andersen fortalte videre, at yderligere tre lokalinspektører samles i kontorfællesskaber, så de kan trække på hinandens viden og erfaring. I forvejen sidder 10 lokalinspektører sammen med andre lokalinspektører. Og endelig styrkes administration og udvikling ved, at en af de nuværende driftschefer bliver driftsprojektchef og som sådan arbejder med driftsspørgsmål på tværs af de enkelte geografi ske områder. Livlig og god dialog fører til nyt møde Oplægget gav en særdeles livlig debat, og forsamlingen havde både en del spørgsmål og kommentarer til planerne. En del af dem handlede om antallet af møder mellem afdelingsbestyrelsen og lokalinspektøren samt om betalingsstrukturen. Administrationen arbejder videre med forslag til betalingsstrukturen frem til næste organisationsbestyrelsesmøde. Samtidig planlægges nyt formandsmøde, hvor deltagerne får tilbagemelding på deres input og hvor serviceaftaler også er på dagsordenen. 4

5 Kampagne om trafikstøj i almene boliger:»roligbolig«af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Mere end hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område med skadelig vejstøj, og mange af dem er i den almene sektor. Derfor sætter en ny kampagne fokus på vejstøj og støjdæmpende tiltag. Fra januar er der fokus på vejstøj i den almene boligsektor. Landsbyggefonden, Socialministeriet og Miljøministeriet står bag en ny kommunikationskampagne, der skal informere beboere og ledelse i boligorganisationer om, at vejstøj kan have store konsekvenser for helbred og livskvalitet. Kampagnen sætter også fokus på, at der er fl ere gode metoder til at dæmpe støjen, når en afdeling alligevel skal i gang med at renovere. Farligt for helbredet Mange beboere oplever vejstøj som en daglig gene, men den kan også have konsekvenser for helbredet. Forhøjet blodtryk, hjerteproblemer og koncentrationsbesvær er nogle af de konsekvenser, der kan følge med, når man bor tæt ved vejstøj. Den nye kampagne skal hjælpe med at skabe roligere boliger i den almene sektor. Støjskærm og støjdæmpende skodder i Folehaven. Mindre støj giver bedre boliger Der er fl ere gode metoder til at dæmpe støjen i boligerne, og de kan med fordel tænkes ind, når boligerne skal renoveres. Blandt løsningerne mod vejstøj er støjisolerende vinduer, glasinddækkede altaner, facadeisolering og støjskærme eller støjvolde ud mod vejen. Flere af løsningerne har en sidegevinst i form af lavere energiforbrug, og de kan derfor også bidrage til sundere og mere attraktive almene boliger. Læs mere om kampagnen på Strategi B s fremtidige mål 3B er i fuld gang med et projekt, der skal munde ud i, hvad vores mål frem til 2015 skal være. Deadline for projektet er repræsentantskabsmødet den 30. maj Organisationsbestyrelsen har i efteråret 2010 holdt nogle intense workshop, der resulterede i en liste af forskellige mål for tiden frem til Tre team i administrationen arbejder nu videre med indholdet til strategien, som løbende bliver forelagt for og drøftet i organisationsbestyrelsen. Team 1 arbejder med forhold, der handler om 3B, fx serviceområder, økonomi og boliger. Team 2 arbejder med omverdenen og de forhold, vi skal arbejde under, fx samarbejde med kommuner og makroøkonomiske forhold. Team 3 samler op på en række øvrige opgave, fx beboerdemokratiet, social trivsel, kommunikationsplan og input fra organisationsbestyrelsen vedrørende fremtidige målsætninger. Flere medarbejdere i 3B er involveret i projektet, og repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne vil blive inddraget senere. Styregruppen for hele projekt Strategi 2015 består af forretningsudvalget formand Villy Sørensen, næstformand Steffen Morild og Iris Gausbo samt direktionen administrerende direktør Bent Frederiksen og direktør for drift og kundeservice Peter Juul Andersen. Styregruppen fungerer som sparringspartner for de tre team, der udgør den store projektgruppe og bliver løbende informeret om processen. Fremlægges på repræsentantskabsmødet Planen er, at både strategi og handlingsplaner skal være klar, så organisationsbestyrelsen kan fremlægge det samlede oplæg for repræsentantskabet den 30. maj Det er en meget, meget kort tidsfrist, men konsulenter fra Deloitte Business Consulting A/S fungerer som tovholdere og»indpiskere«, så det skal nok lykkes. /cgh-ahz 5

6 Stor interesse for AlmenBolig+ på Amager Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder 250 interesserede personer var mødt op onsdag den 19. januar 2011 for at få information om de nye AlmenBolig+boliger, der bygges på Amagerfælledvej. Det nye AlmenBolig+byggeri på Amagerfælledvej på Amager har skabt stor interesse for mange måske kommende beboere. Omkring 250 personer var mødt op onsdag den 19. januar for at høre mere om byggeriet, lejlighedernes udformning, driften af afdelingen, råderetten og udlejning. Mange var nysgerrige Driftschef Bjarne Andersen, byggechef Per Bro og kundechef Solvejg von Barm holdt oplæg om hver deres område: driften, byggeriet og udlejning, og deltagerne stillede fl ittigt spørgsmål. En del spørgsmål drejede sig om at tage ejerskab til det forpligtende naboskab, og ellers var spørgsmålene jævnt fordelt på de tre områder. Mange af spørgsmålene med svar kan fi ndes på 3B s hjemmeside dk. På hjemmesiden er der også en opdateret prisliste over boligerne, eksempler på de forskellige AlmenBolig+boliger på Amagerfælledvej og information om AlmenBolig+konceptet. Interesseret i en AlmenBolig+bolig? Hvis man er interesseret i en bolig på Amagerfælledvej, skal man udfylde og returnere et godkendelsesskema, som blev frigivet på 3B s hjemmeside mandag den 28. februar 2011 kl B er bygherre, men KAB administrerer interesselisten for alle AlmenBolig+byg-gerier. Lige nu er der personer på interesselisten til boligerne på Amagerfælledvej, og boligerne bliver tildelt de berettigede ansøgere i forhold til, hvornår skemaet er modtaget. Læs mere på 3B s hjemmeside. Næsten 500 nye boliger i 3B Læs mere om boligerne på De næste to-tre år skal vi opføre næsten 500 nye boliger, primært i København og Herlev. Byggeriet på Amagerfælledvej, Amager, er begyndt at skyde op, og der er rejsegilde den 3. marts. Der bliver 53 AlmenBolig+familieboliger, som forventes klar til indfl ytning i oktober I december 2010 fi k vi taget første spadestik til vores første byggeri i Høje- Taastrup, nemlig 40 boliger på Mølleholmen. Der bliver 30 ældreboliger og 10 boliger for socialpsykiatrien. Boligerne bygges som passivhuse, og de forventes klar til indfl ytning i oktober Derudover forventer vi at skulle bygge 16 boliger i Tåstrup Bycenter i Høje- Taastrup, og byggeriet forventes at gå i gang 2012 med forventet indfl ytning i slutningen af I København skal vi også bygge på Sundholm Syd og Birkedommervej. På Sundholm Syd opføres 48 boliger, og byggeriet forventes at gå i gang i 2011 med forventet indfl ytning På Birkedommervej bygges 51 AlmenBolig+familieboliger, og byggeriet forventes at gå i gang i midten af 2012 med forventet indfl ytning i midten af I Herlev skal vi bygge på Glødelampegrunden (Hørkær) og på Gammel Klausdalsbrovej. På Glødelampegrunden opføres ca. 100 boliger, og byggeriet forventes at gå i gang i august 2011 med indfl ytning i løbet af På Gammel Klausdalsbrovej opføres 60 AlmenBolig+boliger, og forventet byggestart er i efteråret 2011 med forventet indfl ytning i efteråret /cgh Tegning over de nye boliger på Gammel Klausdalsbrovej. 6

7 Flotte nye tagboliger indviet i Valby Tidligere var det en gammel vuggestue nu er det toetagers lejligheder med stor altan. De nye tagboliger på Høffdingsvej i Valby blev offi cielt indviet fredag den 14. januar 2011, og både beboere, arkitekter og medarbejdere i 3B lagde vejen forbi for at se, hvordan en gammel vuggestue kan indrettes til tagboliger. Den gamle vuggestue blev nemlig lagt sammen med lejlighederne nedenunder, og det har skabt fi re nye, helt unikke taglejligheder med udsigt til både gården og det grønne område bag blokken. Facaderne blev færdige i midten af februar, men de nye boliger var klar til indfl ytning allerede den 15. januar. /cgh Læs mere om de nye boliger på 7

8 Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference november 2011 Repræsentantskabsmøde 30. maj 2011 Bestyrelsesmøder 17. marts, 28. marts, 10. maj, 30. maj, 6. juni og 21. juni 2011 Forretningsudvalg 16. marts, 14. april, 2. maj, 23. maj og 9. juni 2011 Ingen byggeplads ved Prangerhuset alligevel Af Arne Lund, lokalinspektør Kurser Budget 12. marts 2011 Nyhedsbreve 22. marts 2011 Se alle kurser på X3B.3b.dk. Metroselskabet havde i forbindelse med den nye Cityring planlagt at anlægge en byggeplads ud for afdeling 3058 Prangerhuset, Halmtorvet og Gasværksvej 35. Den plan er blevet ændret. Metroselskabet har konstateret, at forureningen fra Vestre Gasværk har spredt sig til grundvandet, og at det ville medføre uacceptable arbejdsmiljøforhold på Cityringens arbejdspladser under jorden. Byggepladsen på Sønder Boulevard skal derfor udvides, mens der ikke skal være en byggeplads på Halmtorvet. Metroselskabet har efterfølgende arbejdet videre med den projektmæssige løsning om muligheden for at anvende en anden anlægsmetode en såkaldt»cut & cover«-metode. Den løsning gi- Kanal 3B ver blandt andet en række miljømæssige fordele og vil reducere behovet for arbejdsarealet. Ved brug af den ændrede anlægsmetode er det lykkedes at reducere arealet for den kommende byggeplads på Sønder Boulevard. En del af det rekreative område i midterrabatten fra Absalonsgade til Eskildsgade bliver dermed bevaret, blandt andet fordi det planlagte vandbehandlingsanlæg udgår. Byggepladsen vil strække sig fra Skelbækgade til Dannebrogsgade. Det betyder, at der ikke vil være byggeplads ud for Eskildsgade, Absalonsgade og Høkerboderne ind til Kødbyen, men der kan dog fortsat forventes ledningsomlægninger i dette område. Nye vedtægter Der er kommet nye vedtægter med små ændringer. Find de nye vedtægter på Nyt om personalet Goddag til: Renata M. A. Hanna Bjerre, Lønstrupgård Farvel til: Poul Lucas Stensgård Seidenfaden, Remisevænget Øst Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz, Camilla Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er april 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 22. marts 2011 Jørgen Bo Christensen, Egedalsvænge Frank Einar Ylving, Toftegården 8

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

UDLEJNINGSAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN 3B & KØBENHAVNS KOMMUNE

UDLEJNINGSAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN 3B & KØBENHAVNS KOMMUNE UDLEJNINGSAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN B & KØBENHAVNS KOMMUNE 01 019 B OG KØBENHAVNS KOMMUNE HAR ÆNDRET AFTALEN OM UDLEJNING AF B S BOLIGER I KØBENHAVN Aftlen ygger p B s overordnede prinip om t udleje

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. december 2010 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.)

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Oktober 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010 Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010 Repræsentantskabsmøde i 3B Personale Forberedelse af og implementering af ny lovgivning / bekendtgørelser Udlejningssituationen Nybyggeri Intranet / ekstranet Fremadrettede

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010 1 Deltagere fra Boligforeningen 3B: Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Per Bro og Solvejg von Barm Deltagere fra Københavns Kommune: Pia Nielsen, Diddi Thiemann Norup og Sune Skovgaard (referent) 1.

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref) Afbud: Susan

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Til stede var 95 stemmeberettigede ud af 252 mulige. De 95 repræsenterede til sammen 35 afdelinger. Herudover deltog et antal gæster

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juli 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde af Villy

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN 3B OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN 3B OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2014 1 Deltagere: Boligforeningen 3B Bent Frederiksen, adm. direktør Steffen Morild, formand for 3Bs org.best. Iris Gausbo, næstformand i 3Bs org.best. Per Bro, byggechef Solvejg von Barm, kundechef Københavns

Læs mere

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Samdrift i Urbanplanen

Samdrift i Urbanplanen Samdrift i Urbanplanen Morten Boje Administrerende direktør Boligforeningen 3B Samdrift i Urbanplanen Samdrift i 3B Urbanplanen Processen mod fremdrift Organisering af samdriften Gevinster Refleksioner

Læs mere

INDSTILLINGER TIL ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 29. juni 2017

INDSTILLINGER TIL ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 29. juni 2017 INDSTILLINGER TIL ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 29. juni 2017 Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 29. juni 2017, Kl. 17-21 Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo,

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Almenbo den 29. november 2010 for Boligforeningen for Hospitalssygeplejerskerne i København

Referat af styringsdialogmøde med Almenbo den 29. november 2010 for Boligforeningen for Hospitalssygeplejerskerne i København 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, med deltagelse af: Fra Almenbo: Lisbeth Schaltz, Claus Hansen og Annette Meyer. Fra kommunen: Elsebeth Korsholm, Tine Engelbrechtsen, Ulla

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Indhold. Nov 10. Forsiden Salwa fra Kokkedal lytter intenst til historien.

Indhold. Nov 10. Forsiden Salwa fra Kokkedal lytter intenst til historien. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 6 november 2010 Dybe følelser i Kokkedal side 10-13

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg 21. marts 2017 Ftl Ver 4 Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg Fælles fortolkningskriterier for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger indgået i henhold til rammeaftalen

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene boliger

Læs mere

Intenst udvidet bestyrelsesmøde om fremtidige mål

Intenst udvidet bestyrelsesmøde om fremtidige mål kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / September 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Intenst udvidet bestyrelsesmøde om fremtidige mål af Anette

Læs mere

Vi går lysere tider i møde

Vi går lysere tider i møde kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Fælleskonferencen 2011 Vi går lysere tider i møde Af Steffen

Læs mere

Næste stop - repræsentantskabsmødet Af Steffen Morild, formand for 3B

Næste stop - repræsentantskabsmødet Af Steffen Morild, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Næste stop - repræsentantskabsmødet Af Steffen Morild, formand

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 10. september 2010 kl. 16.00 på Frederiksdal Hotel Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Tak for et begivenhedsrigt år

Tak for et begivenhedsrigt år kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tak for et begivenhedsrigt år Af Villy Sørensen, formand

Læs mere

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Hvem er hvem? Kort præsentation Hvad skal vi nå? 17.00 17.30 Velkommen og præsentation 17.30 17.45 Administrationen af plejecentre Ved borgmester Steen

Læs mere

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig Fleksible udlejningsregler andre muligheder når du skal søge bolig December 2012 Denne folder indeholder en oversigt over de KAB-administrerede boligorganisationer, der er omfattet af fleksible udlejningsregler

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

En»ny«bestyrelse trækker i arbejdstøjet

En»ny«bestyrelse trækker i arbejdstøjet kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juli 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere En»ny«bestyrelse trækker i arbejdstøjet Af Steffen Morild, formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Velkommen til. Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde. Boligorganisation. Bestyrelse. Afdeling. Afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelse.

Velkommen til. Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde. Boligorganisation. Bestyrelse. Afdeling. Afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelse. Velkommen til Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde Boligorganisation Bestyrelse Afdeling Afdelingsmøder Afdelingsbestyrelse Beboerdemokrati Kom til møderne!! Brug din indflydelse!! 1 Du bor i en boligafdeling

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

SÅDAN FUNGERER VENTELISTERNE. i Boligforeningen VIBO

SÅDAN FUNGERER VENTELISTERNE. i Boligforeningen VIBO SÅDAN FUNGERER VENTELISTERNE i Boligforeningen VIBO INDHOLD Sådan fungerer ventelisterne i Boligforeningen VIBO Når en bolig bliver ledig... 3 1. Tidligere lejere i VIBO med boligga rantibevis 2. Lejer,

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde / seminar Fredag 19. september kl. 16.00 til lørdag den 20. september kl. 16.00 2014 Schäffergården, Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Lokal tilfredshed i Sydhavnen

Lokal tilfredshed i Sydhavnen kanal3b Nyhedsbrev NYHEDSBREV FRA BOLIGFORENINGEN 3B 3B FEBRUAR MARTS 2014 2014 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Der er gang i dialogen på formandsmøderne. Lokal

Læs mere

Skøn sommer i fuld gang

Skøn sommer i fuld gang kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Skøn sommer i fuld gang af Villy Sørensen, formand for 3B Så

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14 Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.06 1 Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Karin Jørgensen Bettina Grumsen Anders Nielsen Direktør

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007 Boliggaranti til FSB-beboere Hvis man flytter sammen med kæresten, og kærligheden ikke holder, eller man som pensionist

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D.

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D. NOTAT Afdeling - Teglværkshaven Projekt - Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 28.11.2011 Dato - 29.11.2011/rev. 05.12.2011/Per Bro, Thomas Tækker og Solvejg von Barm Spørgsmål: Svar: Bebyggelsen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-8, torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere