Glædelig jul og godt nytår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig jul og godt nytår"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand for 3B Først en stor tak for det forløbne år. Det er ikke småting, der har været på dagsordenen i 2011 hverken i afdelingsbestyrelserne, i administrationen eller i organisationsbestyrelsen. Vi har taget mange store beslutninger. Vi har solgt vores hovedkontor og besluttet, hvor vi fremover vil bo. Vi har besluttet at flytte sammen med Boligkontoret Danmark, som vi også har indgået et strategisk samarbejde med. Og så har vi vedtaget 3B s kurs i Strategi I den forbindelse vil organisationsbestyrelsen gerne takke for de mange og gode debatter, vi har haft ikke mindst på formandsmøderne, hvor bølgerne ind imellem har været høje. Netop formandsmøderne har inspireret organisationsbestyrelsen til i marts måned at holde områdevise møder med afdelingsbestyrelserne. Ambitiøse mål 2011 har i høj grad været præget af Strategi Og strategien er klar: Vi vil have de bedste boliger, yde den bedste service og være en fantastisk effektiv organisation. Men hvordan når vi så ambitiøse mål? Det er noget af det, vi gerne vil drøfte med vores afdelingsbestyrelser på områdemøderne. Her vil emner som indkøbsfunktion, driftsfællesskaber og serviceaftaler komme på dagsordenen. Vi er klar over, at afdelingsbestyrelserne oplever, at der sker mange ting med serviceaftaler, justering af driften og meget andet. Vi er også klar over, at vi her tager fat i noget, der vedrører alle i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at vi i denne fase og fremover har en god fornemmelse for den lokale virkelighed, så vi kan tage hensyn til forskellighederne. I det nye år vil vi i det hele taget evaluere vores mødestruktur og se på, hvordan vi får den mest tætte og udbytterige dialog. De fem områdemøder bliver holdt i tidsrummet kl i marts måned efter følgende plan: 1. marts Urbanplanen + øvrige København S 8. marts Folehaven, Kgs. Enghave, Sydhavn og Hvidovre 13. marts Herlev 15. marts Ballerup, Høje-Taastrup, Fredensborg og Gladsaxe 27. marts øvrige København (Vanløse, N, NV, V, K og Ø) Med De de fem ord områdemøder vil jeg på hele bliver organisationsbestyrelsens i tidsrummet kl. 19 vegne - 21 i marts ønske må- alle holdt en ned rigtig efter glædelig følgende jul plan: og et fantastisk nytår.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisationsbestyrelsens møder på under fanen»beboerdemokrati«. Siden sidste udgave af Kanal 3B har organisationsbestyrelsen holdt tre møder nemlig den 13. oktober, 23. november 2011 og 15. december. Møde den 13. oktober 2011 Strategi 2015 er en fast del af alle møderne i organisationsbestyrelsen. På dette møde gav direktionen en orientering om, at administrationen er i fuld gang med at skrive projektkontrakter med formål, milepæle etc. Organisationsbestyrelsen skal så tage stilling til de enkelte initiativer, når det er relevant. Her var det indkøbsfunktion og -politik, der blandt andet var på dagsordenen. Indkøbsfunktionen Det overordnede formål med indkøbsfunktionen er at sikre en bedre anvendelse af boligafdelingernes penge. Der er allerede ansat en indkøber, som arbejder 1/3 i 3B og 2/3 i Boligkontoret Danmark. Indkøbsfunktionen er dermed i fuld gang, og du kan læse en præsentation af Anne Løvgreen, som indkøberen hedder, på bagsiden. Derudover drøftede bestyrelsen et første udkast til en indkøbspolitik. Politikken behandles igen på bestyrelsesmødet i december. Serviceaftaler Administrationen havde også udarbejdet udkast til serviceaftaler og forelagde tidsplan for samme. Forventningen er, at serviceaftalerne kan anvendes i en række afdelinger i forbindelse med udarbejdelsen af budget Oplæg til serviceaftaler har tidligere været drøftet på et formandsmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste oplægget. Afdelingsbudgetterne Det er formelt organisationsbestyrelsen, der godkender afdelingernes budgetter. Organisationsbestyrelsen fik i den forbindelse udleveret en oversigt over lejereguleringerne i 3B s familieboliger, ældreboliger samt institutioner og særboliger. Tre afdelinger havde endnu ikke godkendt deres budgetter. Hørgården holdt først deres møde samme dag som bestyrelsemødet, Dyvekevænget havde nedstemt budgettet, ligesom det var sket i Egedalsvænge. Organisationsbestyrelsen vedtog herefter samtlige afdelingers budgetter dog med forbehold for de tre nævnteafdelingers godkendelser. Netop i forbindelse med de nylige afdelingsmøder drøftede organisationsbestyrelsen, hvordan man kan få endnu flere til at interessere sig for afdelingens liv og økonomi. Fælles spisning, børnepasning og udgivelse af nyhedsbreve i god tid inden møderne var nogle af forslagene. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Indtil nu har man ikke kunnet tegne byggeskadeforsikring på renoveringssager. Nu er der imidlertid indført en obligatorisk forsikring for sager, der er startet efter den 1. juli 2011 og en frivillig for sager, der er startet inden og først afsluttes efter 1. juli Bestyrelsen tog orienteringen om den nye forsikring til efterretning og vedtog, at 3B skal være med i den frivillige forsikring. IPad til organsiationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen har overve- Trækningsret siden sidst Jægerbo har fået bevilget kr. til at etablere solcelleanlæg på fælleshuset. Dispositionsfonden siden sidst Hørgården modtog ekstraordinært kr. til en miljøstation. Dyvekevænget blev bevilget rente- og afdragsfrit lån på kr. til renovering af mobilsugtanke og elevatorer. jet kun at have bestyrelsesmaterialet på ekstranettet X3B og så medbringe ipad til møderne for at undgå de mange papirer og den store udgift til porto. Det blev besluttet at købe ipad til bestyrelsen i starten af det nye år. Vedtægterne skal de revideres? Der er flere ting i 3B s vedtægter, der trænger til et eftersyn. Bestyrelsen besluttede derfor at nedsætte et udvalg, bestående af Monia Stolz, Hans Peter Nielsen, Anders Brøgger og Lars Emanuel. Udvalget kommer med en indstilling til bestyrelsen på martsmødet. Målet er, at forslag til ændringer kan behandles på repræsentantskabsmødet i maj Ny i organisationsbestyrelsen 1. suppleant Jens Andreasen fra Måløv Park er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Aksel Nielsen, der ikke længere bor i 3B. Ifølge vedtægterne kan man ikke sidde i organisationsbestyrelsen, hvis man ikke bor i en af 3B s boliger. En stor tak til Aksel Nielsen for indsatsen! Møde den 23. november 2011 Nyt aktieselskab 3B Erhverv Et helt nyt aktieselskab har nu set dagens lys. Navnet er Boligforeningen 3B Erhvervsudlejning A/S, og formålet med selskabet er at administrere nye er- 2

3 hvervslejemål i henhold til bekendtgørelsen om sideaktiviteter. Aktiekapitalen er på kr., og bestyrelsen består af Villy Sørensen, Steffen Morild og Iris Gausbo. Fremover vil bestyrelsen for det nye aktieselskab blive udpeget på det konstituerende møde i juni. Budget for Dyvekevænget Dyvekevængets husleje er meget høj, og afdelingsmødet har i både 2010 og 2011 nedstemt forslaget til budget. Baggrunden for huslejeniveauet har blandt andet været øgede udgifter til istandssættelser ved fraflytning samt øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Organisationsbestyrelsen vedtog derfor at bevilge et rente- og afdragsfriit lån til renovering af mobilsugtanke og elevatorer, så huslejen for 2012 nedsættes med 3,03 %. Lånet betales tilbage, når afdelingen er i stand til det. Nyt hovedkontor på Havneholmen Som du også kan læse på side 7, har organisationsbestyrelsen besluttet at godkende købet af en bygning på Havneholmen, der ligger tæt på offentlig transport bag Fisketorvet. Bestyrelsen får den betingede købsaftale til godkendelse sammen med en samarbejdsaftale med Boligkontoret Danmark i starten af det nye år. Differentieret husleje 3B bygger ca. 100 nye boliger på Glødelampen i Herlev. De andre boligorganisationer på grunden er DAB og KAB. De nye boliger er planlagt til at få samme husleje, men 3B har både treetages rækkehuse og et syv etagers højt hus. På grund af den store forskel besluttede bestyrelsen, at der skal være differentieret husleje. Mødet den 15. december 2011 Strategi 2015 Bestyrelsen fik en opdateret status på strategiarbejdet. Samtidig besluttede bestyrelsen at ansætte en medarbejder til at kortlægge regnvejrsskader og muligheden for lokal nedsivning af regnvand. Desuden drøftede bestyrelsen udkast til indkøbspolitikken, som administrationen med de faldende bemærkninger færddiggør til det kommende bestyrelsesmøde i januar. Boligkontoret Danmark Administrationen er i fuld gang med at undersøge, på hvilke områder et samarbejde vil give mening. Til at følge det arbejde, blev nedsat et udvalg med Ellen Vedelsby, Monia Stolz og Martin Baden som 3B s repræsentanter. Forhøjelse af indskud 3B har sidst reguleret indskud i 2006, og i afdelingerne oplever man stadig stigende problemer med tab på fraflyttere. Organisationsbestyrelsen besluttede på den baggrund at regulere en del konkrete indskud og at administrationen fik kompetence til fremover at regulere indskuddene efter behov. Anvisningsaftaler Bestyrelsen drøftede og godkendte indstillinger om udlejningsaftaler for AlmenBolig+boliger i både Københavns Kommune og i Herlev. Fælleskonferencen 2011 Konferencen blev evalueret, og der var enighed om at fortsætte med at holde konferencer. Men for at give de nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne lidt bedre tid til at finde sig til rette med bestyrelsesarbejdet inden konferencen, blev det besluttet fremover at holde den i foråret. Det betyder, at den næste fælleskonference i 3B bliver i foråret Mødestrukturen Udvalget for Demokrati og trivsel kom med et forslag om, hvordan de mente, kontaktpersonordningen kunne blive mere synlig og dermed mere brugt af afdelingsbestyrelserne. Efter en længere debat i bestyrelsen blev det besluttet at se på hele den demokratiske mødestruktur i det nye år. Garantistillelser Både Folehaven, Australiensvej og Toftegård er i gang med at udarbejde helhedsplaner, og bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at stille garanti i den slags sager, men alle sager skal på dagsordenen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede at stille de nødvendige garantier nemlig ca kr. i Folehaven og kr. i hver af de to andre sager. Bliver sagerne gennemført, afholdes udgiften over byggesagen. Efter det fik bestyrelsen den sædvanlige opgørelse over ind- og fraflytninger, restancer og udsættelser samt udlejningssituationen. Organisationsbestyrelsen fik til slut udleveret det personalepolitiske regnskab, der blandt viser, at personaleomsætningen i 2010 er mindre end det mål, der er sat. Nemlig 9,2 % hvor målet var maksimalt 10 %. Sygefraværet er forsat ca. 3 %, mens vi har en udfordring med hensyn til at sikre mindst 10 % ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der et efterslæb på kompetenceudviklingsdage, og der skal strammes op på gennemførelsen af MUS-samtaler. Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 26. januar Til lykke til Henrik Borre Henrik Borre, som er medarbejdernes repræsentant i organisationsbestyrelsen, fyldte 60 år den 16. december Stort til lykke til Henrik! 3

4 Repræsentantskabsmøde 23. november 2011 Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder i 3B Efterårets repræsentantskabsmøde var et af de roligere af slagsen med blot to overordnede punkter på dagsordenen, nemlig formandens mundtlige beretning og godkendelse af næste års budget. Villy Sørensen, formand i 3B, startede med at byde velkommen til alle fremmødte. - Det er dejligt at se så mange, og der er også et æresmedlem til stede. Også velkommen til personalet. I alt er der mødt 27 afdelinger op, hvilket betyder, at 40 % af alle afdelinger er til stede i salen i dag. Derudover er 84 repræsentantskabsmedlemmer mødt op, hvilket svarer til 36 % af repræsentanterne. Det er da flot, sagde Villy med sit sædvanlige store smil. Mødet i gang Lars Emanuel og Anders Brøgger blev valgt som dirigenter med klapsalver, og Lars Emanuel takkede for valget på egne og meddirigentens vegne. Derefter gennemgik han formalia og erklærede, at mødet var lovligt indkaldt. Han gennemgik dagsordenen, som blev godkendt af forsamlingen. Derefter skulle vælges stemmeudvalg, og det blev blev Freddy Christiansen fra Lønstrupgård, John Ove Jensen fra Martinsgård, Lars Graae fra Remisevænget Vest og Ejnar de Fries fra Solsikken. Derefter blev forretningsordenen for mødet kort gennemgået og vedtaget, før Villy Sørensen kunne gå i gang med den mundtlige beretning. Finanslov og nyt hovedkontor - Der er ikke så forfærdeligt mange hovedpunkter i den mundtlige beretning denne gang. Vi skal omkring seneste nyt på det politiske område i form af den nye finanslov, men det er selvfølgelig ikke hele finansloven, vi vil gennemgå kun det, der har noget at gøre med vores boliger og lejere. Så kommer vi kort ind på det nye hovedkontor det ligger ikke så langt herfra. Derefter fortæller jeg om hovedpunkterne for det strategiske samarbejde med Boligkontoret Danmark, for det er vigtigt, at vi har gjort os nogle overvejelser omkring at flytte sammen. Og til sidst lidt om Strategi 2015 her kommer jeg også ind på områdemøderne, indledte Villy Sørensen sin mundtlige beretning. Første punkt var altså finansloven 2011, som er faldet på plads, og som formelt besluttes i januar Villy kunne fortælle, at økonomien er stram, og råderummet er indsnævret. - Boligaftalen 2010 gav store muligheder for renovering af almene boliger, og med den nye boligaftale 2011 har S og SF tilsluttet sig 2010-aftalen, som fastholdes, men der bliver fremrykning af 5,5 milliarder kroner i finansloven. Det sker på bekostning af rammen for Det skal drøftes i marts 2012, og der er håb om et reelt løft fra 2013, så der ikke opstår ny kø, fortalte Villy. Næste punkt i den mundtlige beretning var det nye hovedkontor: - I Kronprinsessegade 14 er der pladsproblemer, og der er et efterslæb på vedligeholdelsen. Derfor opstod dilemmaet, om vi skulle blive boende og renovere, eller om vi skulle finde noget nyt. Vi gennemførte nogle økonomiske cases, og beslutningen blev at sælge K14. Salget faldt på plads i foråret Boligkontoret Danmark stod i samme situation, og vi besluttede derfor at flytte i samme hus og dele fællesfunktioner. Men hvor skal vi så flytte hen? Vi afsøgte markedet, og til mødet i oktober 2011 var der to projekter tilbage, nemlig Batteriet, også kendt som Moskégrunden, i Njalsgade og Havneholmen bag Fisketorvet. De to bestyrelser havde et fællesmøde, og beslutningen blev Havneholmen, fortalte Villy og viste tegninger af den nye bygning og området samt nogle eksempler på etageinddeling. Samarbejde med Boligkontoret Danmark og Strategi 2015 I forlængelse af det nye hovedkontor gik Villy videre til at fortælle om det strategiske samarbejde, der er ved at blive udviklet med Boligkontoret Danmark. - Vi har gjort os nogle overvejelser om at flytte sammen med Boligkontoret Danmark, og vi kan lige så godt udnytte nogle af de muligheder, der er ved at kunne dele forskellige funktioner. Det kan styrke vores strategiarbejde og vo- 4

5 res vækst. Vi er meget forskellige virksomheder, men værdimæssigt ligger vi tæt. Boligkontoret Danmark er en forretningsførervirksomhed, det vil sige, de administrerer alle de boliger, de har under deres hat. Derfor er vi ikke konkurrenter, men kan tilføre hinanden viden og ekspertise. Fællesskabet vil medføre sparring og udvikling, og vi kan opnå en synergieffekt ved at dele fællesfunktioner som fx IT, kantine og mødefaciliteter, fortalte Villy. De fleste har efterhånden hørt om Strategi 2015, som var emne på formandsmødet og som blev arbejdet lidt mere i dybden med på fælleskonferencen. Derfor fortalte Villy kun kort om den på repræsentantskabsmødet. - Vi præsenterer strategiplanen på områdemøder, hvor vi kommer ud til afdelingsbestyrelserne. Det sker i foråret Kort fortalt er vores mål at være bedst til service, have de bedste boliger og en effektiv organisation, både i driften og i administrationen. Vi kan kun nå målene, hvis vi får en større kritisk masse, større synlighed, kvalitetsfokus, videndeling og helhedskultur, sagde Villy og fortalte kort om enkelte af de 20 indsatsområder, der er sat i gang. Budget 2012 Bent Frederiksen, administrerende direktør i 3B, fremlagde budgettet for 2012 og fortalte, at 3B lovgivningsmæssigt er underlagt kostægte budgettering, hvilket vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store vi må ikke budgettere med overskud på driften. - På personaleområdet er der nogle stigninger. Vi har set på, hvilket personale der skal til for at indfri de forventninger, I har til de opgaver, vi skal lave. I forhold til 2010-budgettet har vi ansat en indkøbsmedarbejder i samarbejde med Boligkontoret Danmark samt en projektmedarbejder i byggeafdelingen. 75 % af foreningens udgifter har med lønudgifter at gøre. Vi er underlagt den kooperative hovedaftale og overenskomsterne, og vi har afsluttet overenskomstforhandlingerne. Det giver en stigning på lige omkring 2 % på årsbasis, sagde Bent Frederiksen og fortsatte med administrationsbidraget: - Administrationsbidraget bliver reguleret i forhold til det, vi har budgetteret med i afdelingernes budgetter. Det endelige beløb bliver kr., hvilket er 25 kr. mindre, end det oprindeligt budgetterede, fortalte Bent, inden han i detaljer fremlagde de forskellige poster i budgettet, som var udsendt til repræsentantskabet før mødet. Budgettet blev sat til afstemning og godkendt med stort flertal. Efter et par kommentarer takkede Villy for mødet og ønskede alle en god jul og et godt nytår. 5

6 Forretningsudvalget hvem er med og hvad laver de? Af Anette Hertz, kommunikationschef Forretningsudvalget i 3B består af tre medlemmer, nemlig formand Villy Sørensen, næstformand Steffen Morild samt Iris Gausbo, der også er formand for forvaltningsudvalget og medlem af kursusudvalget. Villy Sørensen Steffen Morild Iris Gausbo Vi fortsætter præsentantionen af de udvalg, organisationsbestyrelsen har nedsat. Turen er kommet til forretningsudvalget, der spiller en meget central rolle i organisationsbestyrelsens arbejde og i samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Forretningsudvalget (FU) har lige som de andre bestyrelsesudvalg et kommissorium, de arbejder efter. Heri står der, at forretningsudvalgets formål er at planlægge, tilrettelægge og forberede organisationsbestyrelsens møder. Forretningsudvalget træffer desuden afgørelse i sager om ordinær trækningsret og om aktivitetstilskud til boligafdelingerne. FU informerer mindst halvårligt organisationsbestyrelsen om sine afgørelser i disse sager. Netop fordi FU forbereder alle sager til bestyrelsen, holder de mange møder: - Vi mødes i gennemsnit en gang om måneden, fortæller formand Villy Sørensen, der også er formand for udvalget. - I samarbejde med direktionen sætter vi dagsordenen sammen og vurderer de indstillinger, administrationen har udarbejdet til de enkelte punkter. Vi prøver også at sikre, at der er god tid til at behandle sagerne, men det må vi nok erkende, vi kan blive bedre til, understreger Villy Sørensen. BUS et nyt fænomen Som noget nyt tilbyder formand og næstformand at holde bestyrelsesudviklingssamtaler med medlemmerne af organisationsbestyrelsen: - Formålet er både at afdække ønsker og behov for uddannelse og at tale om fx generationsskifte, fortæller næstformand Steffen Morild. Samtalerne, der ligner MUS medarbejderudviklingssamtaler og LUS lederudviklingssamtaler, bliver holdt i januar. Strategi 2015 diskuteret på formandsmøde Vækst 6 Bedst til service Effektiv organisation Videndeling, helhedskultur og kvalitetsfokus Vækst Vækst Bedste boliger Organisationsbestyrelsen fremlagde hovedpunkterne i Strategi 2015 på formandsmøde den 26. oktober. Her fortalte Villy Sørensen, at baggrunden var det ledelsesgrundlag, sammenlægningsbestyrelsen vedtog i Og at det først var nu, der var»plads«til at arbejde videre med grundlaget og udmønte det i en egentlig strategi. Resultatet af arbejdet er 50 gode forslag, der nu skal arbejdes videre med. Essensen af strategien er, at 3B vil være bedst til service, have de bedste boliger og være en effektiv organisation. For at nå målet vil det være nødvendigt at vokse, så vi har flere resurser at trække på. Dernæst skal 3B s synlighed øges, så vi er attraktive for nye lejere, medarbejdere og samarbejdsparter. Bedst til service betyder blandt andet, at vi skal være bedre til at kende vores beboeres behov. Og effektiv organisation betyder blandt andet, at vi ser på, om arbejdet kan organiseres bedre, og om vi fx kan købe billigere ind og på den måde kan spare på beboernes penge. Læs eventuelt mere på X3B.

7 Strategisk samarbejde med Boligkontoret Danmark Af Anette Hertz, kommunikationschef Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark indgik før sommerferien et strategisk samarbejde. Et af de mest synlige resultater bliver, at vi skal have hovedkontor på samme adresse. Men hvad indebærer det ellers, og hvem er Boligkontoret Danmark? I juli fortalte vi lidt om planerne for det nye samarbejde med Boligkontoret Danmark. Nu er samarbejdet så småt startet, og noget af det første synlige bliver vores nye fælles hovedkontor. Havneholmen bag Fisketorvet Der har været mange overvejelser og mange undersøgelser i gang for at finde det optimale sted at have hovedkontor. Men nu har de to organisationers bestyrelser holdt fælles møde, hvor de fik præsenteret de to forslag, der var valgt ud. Det ene forslag var Njalsgade på Amager overfor det gamle Københavns Universitet Amager. Her har BiG tegnet en fantastisk ny og markant bydel, men ulempen er, at vores bygning ville være den først og det ville vare længe, før området bliver færdigt. Det andet forslag var Havneholmen, der ligger lige bag Fisketorvet på den anden side af en lille kanal. Her har Skanska tre bygninger på vej, og vores hovedkontor skulle så ligge i den inderste. Efter den fælles præsentation gik de to bestyrelser hver til sit for at finde frem til det forslag, de ville gå efter. Der var flest stemmer for Havneholmen, og efterfølgende har de to bestyrelser formelt godkendt, at direktioner og forretningsudvalg arbejder videre med ideen om hovedkontor på Havneholmen. Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark (BDK) er lige som 3B en medlemsforening, men medlemmerne er de 62 boligorganisationer, de administrerer. BDK ejer med andre ord ikke selv boliger. BDK s medlemmer har ikke mange boliger i storkøbehavn, som jo er 3B s område. - På den måde er vi kun kollegaer, ikke konkurrenter, fortæller Bent Frederiksen, administrerende direktør i 3B. BDK er godt dobbelt så stor som 3B. De administrerer almene boliger, hvor 3B»kun«har Til gengæld har 3B flere medarbejdere, der skal have en arbejdsplads i det nye hus. BDK har nemlig en del medarbejdere placeret i afdelings- og lokalkontorer landet over. Her klares fx udlejning, beboerhenvendelser og så videre. Fælles lokaler Formålet med at flytte sammen er at spare på beboernes penge og at få mere ud dem, end vi gør i dag: - Der er mange måder, vi kan få glæde af hinanden på. Vi kan have fælles kantine, mødelokaler, kopicentral, serverrum og undervisningslokaler. Men vi kan også arbejde sammen på andre måder, fx ved at have fælles indkøber, udvikle nye ydelser sammen og supplere hinanden på juraområdet, ligesom vi kan overveje at»genbruge«artikler til nyhedsbreve og lignende, forklarer Bent Frederiksen. I næste udgave af Kanal 3B fortæller vi mere om de to organisationer. 7

8 Arbejdet i afdelingsbestyrelsen et kalejdoskop Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder i 3B Arbejdet i afdelingsbestyrelsen byder på mange spændende udfordringer, som kræver en god portion samarbejde. Netop arbejdet i afdelingsbestyrelsen var temaet på årets fælleskonference. Forandring fryder og det kunne mærkes på 3B s fælleskonference Som noget nyt varede fælleskonferencen kun to dage, fra lørdag morgen til søndag middag, og den blev samtidig holdt et helt nyt sted, nemlig på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Det overordnede tema var (sam)arbejdet i afdelingsbestyrelsen med de mange forskellige opgaver og udfordringer, det medfører. Det blev der sat kulør på i dagens første oplæg. Samarbejde i farver Lørdag morgen startede med et oplæg om samarbejde af Michael Demsitz fra Boligkontoret Danmark, som blev fulgt op af Katja Lindblad og Mette Kramshøj Flinker, ligeledes fra Boligkontoret Danmark. Omdrejningspunktet var at sætte kulør på samarbejdet og med en såkaldt»whole brain«metode finde ud af, hvilken farve man tilhører og dermed få indsigt i, hvordan man som mennesker med forskellige farver arbejder sammen. Katja og Mette fortalte kort om de forskellige farver; en gul personlighed er fx typisk fleksibel og risikovillig, mens en rød typisk er social og imødekommende. En blå personlighed er typisk fx Katja Lindblad og Mette Kramshøj Flinker satte kulør på samarbejdet mere kritisk og analyserende, mens en grøn typisk er velorganiseret og struktureret. Deltagerne kunne nu give sig selv en farve ud fra, hvilke ord de mente passede bedste på dem selv. Mange fik en aha-oplevelse og kunne pludselig bedre sætte ord på, hvorfor samarbejdet måske ikke altid lige gik så smidigt. Selv til middagen om aftenen kunne man høre deltagerne sætte farver på sig selv og hinanden. Gode diskussioner i grupperne I løbet af lørdagen var deltagerne på tre temaer efter eget valg, og nogle benyttede sig i frokostpausen også af muligheden for spa, mens andre gik eller løb en tur. Temaerne spændte vidt fra beboerdemokrati og hvordan man får flere med til friarealer og hvem der bestemmer. Og der var mange gode spørgsmål og livlige diskussioner i alle grupperum. Lørdag aften var der traditionen tro lækker middag og underholdning, hvor en tryllekunstner iklædt præstekostume holdt prædiken fra scenen og derefter tryllede ved hvert bord. Søndag morgen holdt Laust Kristensen fra Center for frivilligt socialt arbejde oplæg om netop frivilligt arbejde og pointerede, at det er vigtigt for boligområderne med frivillige kræfter. Bent Frederiksen og Villy Sørensen fortalte derefter om Strategi 2015 og viste kort nogle tegninger af det nye hovedkontor på Havneholmen, som vi skal dele med Boligkontoret Danmark. Efter en god frokost var det igen tid til at vende næsen hjemad. 8

9 Organisationsbestyrelsen i Malmø og Stockholm Af Henrik Borre, projektleder i byg og medarbejdernes repræsentant i organisationsbestyrelsen Når 3B bygger, har vi altid skullet tænke os godt om. Derfor er det vigtigt at se, om andre har fået gode idéer. Det er der, og det kan vi lære af. Forbrug af energi til blandt andet opvarmning og transport skal langt længere ned. Og vores nordiske nabo på den anden side af sundet har rigtig mange gode eksempler, vi kan lade os inspirere af. Derfor tog organisationsbestyrelsen i oktober til Malmø og Stockholm for at se nærmere på svenskernes måde at gribe det an. Malmøs store bebyggelse Augustenborg fra 1952 med boliger er et godt eksempel. Fra 1990 har boligselskabet sammen med mange aktive beboere moderniseret bebyggelsen under navnet Ekostad Augustenborg. Friarealerne og trafikmiljøet er nu ændret, gårdene og facaderne er fornyet med efterisolering, og der er opført ældreboliger i bebyggelsen. Der er mange grønne tage, der opfanger meget af regnvandet, og vandet ledes nu ad kanaler og søer til et rodzoneanlæg. Over 2/3 af regnen opfanges af det lokale system, så oversvømmede kældre er fortid (også i sommeren 2011). I Västre Hamnen er bæredygtigheden tænkt ind helt fra starten af denne nye by med indbyggere og studie- og arbejdspladser for personer. Byen er blandt andet selvforsynende med lokalt produceret energi med fx mange solceller på offentlige bygninger og mange nye vindmøller i Øresund. Og så pumper man også varmt vand fra sommeren 90 meter ned i undergrunden for at pumpe det op igen til supplering af opvarmningen om vinteren. I Stockholm er mange af de store industrier flyttet ud af byen (blandt andet Elektrolux og Primus), og der er i stedet skabt helt nye bydele med meget gennemtænkte bæredygtige løsninger. Man har meget ambitiøse miljømål for arealanvendelse, trafik, byggematerialer, energi, vandforbrug og afløb samt affald. Man anvender de nyeste teknikker til at spare på vandet og til at rense spildevandet, sorterer affaldet og genbruger meget, bruger vedvarende energi og biogas. Bybusser kører selvfølgelig på biogas, og der indgår stor satsning på kollektive transportsystemer med delebiler, sporvogne, busser og tunnelbanen. De mange nye bebyggelser er ofte placeret, så næsten alle har altan og udsigt til vandet. I en bydel var der butikker og andet erhverv i stueetagen, og for at gøre overlevelsesbetingelserne for disse så gode som muligt, var der rabat på huslejen i de første tre år. Svenskerne satser generelt stort, og man fik en ægte fornemmelse af fremtidens by. Studie- og inspirationsturen gav organisationsbestyrelsen mange gode idéer om genanvendelse af tidligere industriområder. I stedet for at bygge udad og brede byen endnu mere ud, har man i Malmø og Stockholm en byudviklingsstrategi med at lade byen udvikle sig indad på tidligere erhvervsområder. Når man samtidig bygger boligerne med udsigt over søer og grønne områder, er der skabt meget fine rammer om et godt byliv. 9

10 Rykker investeringer frem Finansloven er forhandlet på plads og mangler kun den formelle godkendelse i januar. Her får du de vigtigste punkter i forhold til vores område de almene boliger. Regeringen tilslutter sig boligaftalen fra november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og om, hvordan den almene sektors midler skal bruges. Investeringer rykkes frem Landsbyggefondens investeringer til at renovere nedslidte og udsatte boligområder rykkes frem. Det betyder, at det ekstraordinære løft på i alt mio. kr. i 2012 og 2013 i stedet udmøntes i Herudover fremrykkes yderligere mio. kr. i alt fra årene , så Landsbyggefondens samlede venteliste på 8 mia. kr. kan udmøntes allerede i Investeringsrammerne vil herefter udgøre mio. kr. i 2011, mio. kr. i 2012 og i perioden mio. kr. årligt. Grøn støtteordning Regeringen er sammen med Enhedslisten enige om at indføre en ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger. Der skal blandt andet ydes tilskud til at skifte og energirenovere eksisterende vinduer. Derudover kommer der fokus på visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering af tag og isolering af hulmur. Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for både ejere, andelshavere og lejere, herunder lejere i alment byggeri. Ordningen får virkning fra 2013, og der afsættes 500 mio. kr. årligt i 2013 og BoligJobordningen BoligJobordningen fortsætter i 2012, men i en ny og mere grøn udgave. Fokus skal i højere grad være på grønne istandsættelser i hjemmet, som kan bidrage til et lavere energiforbrug. Samtidig begrænses mulighederne for at få fradrag i BoligJobordningen for udgifter til au pair. Solcelleanlæg er for tiden med i ordningen, men husstandsvindmøller er ikke. For at ligestille»egenproduktion«af energi omfattes husstandsvindmøllerne af ordningen. Når den nye grønne støtteordning til renovering af boliger træder i kraft i 2013, nedlægges BoligJobordningen. Når det sker, genåbnes hjemmeserviceordningen, som giver pensionister mulighed for tilskud til rengøring i hjemmet. /ahz Første AlmenBolig+beboere flyttet ind i Signalgården Sidste weekend i november sydede Signalgården 3B s nyeste afdeling på Amager af liv. Her fik beboerne nøgler udleveret og gik så ellers i gang med at flytte ind. Al begyndelse er svær. Det gælder også nybyggerier, der ikke altid fremstår så rengjort og fejlfrit, som man både som udlejer og lejer kunne ønske. Indflytningen i Signalgården var ingen undtagelse, men de fleste har været utroligt glade for deres nye boliger. Nu skal forsøgskonceptet Almen- Bolig+ så stå sin virkelige prøve og vise sit værd i praksis. Det bliver spændende at følge bebyggelsen i årene, der kommer. /ahz 10

11 Over 100 til infomøde om Teglværkshaven 3B s nybyggeri i Herlev Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B På 3b.dk kan du under AlmenBolig+ se svarene på de spørgsmål, der blev stillet på mødet. Mandag den 28. november 2011 mødte over 100 interesserede op for at høre om 3B s spændende nybyggeri Telgværkshaven, der ligger på Gl. Klausdalsbrovej i Herlev. På mødet forklarede byggechef Per Bro om hele projektet. Han gennemgik byggeriet, fortalte om lejlighedstyper, viste plantegninger og fortalte, hvordan processen er, når man selv skal sætte skillevægge op. Du kan se hans dias på under AlmenBolig+. Står selv for driften Driftschef Thomas Tækker fortalte herefter kort om driften af afdelingen, som afdelingsbestyrelsen og beboerne i stor grad selv skal stå for. Det er også beboerne, der selv står for at holde udearealerne rene og for at vedligeholde både udearealer, bygninger og boliger. Derudover skal afdelingen selv sørge for, at reglerne om beboerdemokrati bliver overholdt. Det betyder, at de skal organisere fx afdelingsmøder, tage referat og dele budgetter og regnskaber ud til alle beboere. Afdelingsbestyrelsen skal også selv rekvirere håndværkere og attestere fakturaer. Al korrespondance og kontakt til 3B foregår digitalt. Det er dog 3B s medarbejdere, der servicerer og vedligeholder varmeanlægget og det fælles ventilationsanlæg, holder tagnedløb rene, reparerer og udskifter tagbelægning og sørger for den lovpligtige snerydning på brandveje. Udlejning efter kriterier Kundechef Solvejg von Barm startede sit oplæg med at fortælle, at udlejningsaftalen ikke er endeligt forhandlet på plads med Herlev Kommune endnu. Oplægget er, at der primært lejes ud efter tre kriterier, nemlig boligsøgende med hjemmeboende børn, boligsøgende uden hjemmeboende børn og seniorer fra Herlev Kommune. Fælles for alle er, at de skal være indstillet på en høj grad af egenindsats. Solvejg von Barm fortalte videre, at der trækkes lod blandt de ansøgere, der er kommet ind inden for det afmålte tidsrum, og at der trækkes lod ud fra første prioritet bolig. Vigtige datoer Kunne du tænke dig at bo i Teglværkshaven? Opskrivning sker via 3B s hjemmeside i perioden fra den 20. januar 2012 kl til den 23. januar kl B behander så ansøgningerne i februar 2012 og melder tilbage senest den 1. marts Lejekontrakt kommer medio 2012, og betaling skal ske inden indflytning, der forventes ca. 1. september Er du interesseret i en af boligerne? Så gå ind på 3b.dk og klik på AlmenBolig+. 11

12 Overblik over Urbanplanen Af Louise Falk Tranberg, Partnerskabet Mange større byer har i dag websider, hvor borgerne kan hente information om netop deres område og få overblik over hvad der sker. Det samme har nu Urbanplanen på Amager. Jobmesse, børneteater, juletur til Rostock, blomsterbindingskursus, banko og uddannelsesbazar. Der sker en hel masse i Urbanplanen hver dag og med en ny webportal får beboerne nu for første gang overblik over det hele ét sted nemlig på siden Siden består overordnet af en kalender, hvor alle kan indtaste arrangementer, et debatforum hvor man kan diskutere eller lave små afstemninger, en nyhedsblog med sidste nyt om området og sidst men ikke mindst, overblik over alle foreninger, klubber, afdelinger, ejendomskontorer og institutioner. Derudover giver siden også direkte link til 3B. Det er helhedsplanen i Urbanplanen Partnerskabet der sammen med en gruppe medieinteresserede har stået bag planlægningen af siden. Klik dig ind på og se mere. Fælles indkøb sparer penge Af Anders Juel Hansen, kommunikationschef i Boligkontoret Danmark (forkortet) Kalender 2011 Se også fælleskalenderen på X3B Konkurrenceudsat. Anne Løvgreen smager på ordet, et konstrueret ord i stedet for det mere mundrette: Blive udsat for konkurrence. Men hun kan godt lide den korte form den er essensen af hendes job. Det systematiske arbejde med at få leverandører til at konkurrere om at give ekstra gode tilbud, mod at de får en aftale om, at mange kunder bruger dem. Anne Løvgreen bruger 1/3 af sin tid i 3B og 2/3 hos Boligkontoret Danmark, vores kommende bofælle. - Jeg har været rundt og talt med mange ansatte. Og jeg kan se mange muligheder for rabataftaler også for beboerne. Jeg tænker på forsikringer, maling, tæpper, gardiner og andet, der direkte har med boligen at gøre. Det skal være indlysende og nemt - Når jeg får nogle gode aftaler i hus, tror jeg, de vil blive brugt. Er der gode besparelser, er det jo indlysende at gøre brug af dem, hvis det samtidig er nemt, fortæller Anne Løvgreen. Brug nettet og spar penge Vi skal i det hele taget vænne os til at handle på nettet, for der er mange penge at spare. Fx kan man bestille pakninger til vandhaner og andet VVSudstyr og få det næste dag med posten. Så skal man ikke bruge tid på hente dem hos en leverandør eller i et byggemarked. Kan vi få 12 pakningerne ind i en aftale med en række standardvarer, er der endnu mere at spare, siger Anne Løvgreen. Inden indkøbsaftalerne kommer på plads, skal de ansatte finde frem til det nuværende indkøbsmønster, hvilke eksisterende aftaler der er, og herefter prioritere, hvad der vægter mest. Det giver et større økonomisk råderum i boligafdelingerne, når priserne holdes så lave som muligt. Og tænk hvis det kan være med til at holde huslejen i ro, siger Anne Løvgreen. Anne Løvgreen er uddannet merkonom og tidligere ansat i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), i Økonomiog erhvervsministeriet og har senest været ansat i Undervisningsministeriet. Kanal 3B Bestyrelsesmøde 15. december Forretningsudvalg 6. december Kurser Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag: Alina Astafieva, Økonomi barselsvikar Lars Gravlund, Remisevænget Vest Flemming Lyhne-Tøth, Apostelgården Farvel: Stuart McAlden, Hjortegården David Mark Cederström, Drift Energi og miljø Christian Nicolay Mørch, IT Camilla Tavlo Christensen, Kundeservice studentermedhjælp Siri Hansen, Folehaven Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Zeb Egemose Nielsen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er januar 2012 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 17. januar 2012

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B I nr. 14 I december 2014 50 års jubilæum på Händelsvej Søagerpark nu leverandør til Københavns Zoo Urbanplanen på museum Indhold 3 Glædelig jul og

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere