Glædelig jul og godt nytår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig jul og godt nytår"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand for 3B Først en stor tak for det forløbne år. Det er ikke småting, der har været på dagsordenen i 2011 hverken i afdelingsbestyrelserne, i administrationen eller i organisationsbestyrelsen. Vi har taget mange store beslutninger. Vi har solgt vores hovedkontor og besluttet, hvor vi fremover vil bo. Vi har besluttet at flytte sammen med Boligkontoret Danmark, som vi også har indgået et strategisk samarbejde med. Og så har vi vedtaget 3B s kurs i Strategi I den forbindelse vil organisationsbestyrelsen gerne takke for de mange og gode debatter, vi har haft ikke mindst på formandsmøderne, hvor bølgerne ind imellem har været høje. Netop formandsmøderne har inspireret organisationsbestyrelsen til i marts måned at holde områdevise møder med afdelingsbestyrelserne. Ambitiøse mål 2011 har i høj grad været præget af Strategi Og strategien er klar: Vi vil have de bedste boliger, yde den bedste service og være en fantastisk effektiv organisation. Men hvordan når vi så ambitiøse mål? Det er noget af det, vi gerne vil drøfte med vores afdelingsbestyrelser på områdemøderne. Her vil emner som indkøbsfunktion, driftsfællesskaber og serviceaftaler komme på dagsordenen. Vi er klar over, at afdelingsbestyrelserne oplever, at der sker mange ting med serviceaftaler, justering af driften og meget andet. Vi er også klar over, at vi her tager fat i noget, der vedrører alle i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at vi i denne fase og fremover har en god fornemmelse for den lokale virkelighed, så vi kan tage hensyn til forskellighederne. I det nye år vil vi i det hele taget evaluere vores mødestruktur og se på, hvordan vi får den mest tætte og udbytterige dialog. De fem områdemøder bliver holdt i tidsrummet kl i marts måned efter følgende plan: 1. marts Urbanplanen + øvrige København S 8. marts Folehaven, Kgs. Enghave, Sydhavn og Hvidovre 13. marts Herlev 15. marts Ballerup, Høje-Taastrup, Fredensborg og Gladsaxe 27. marts øvrige København (Vanløse, N, NV, V, K og Ø) Med De de fem ord områdemøder vil jeg på hele bliver organisationsbestyrelsens i tidsrummet kl. 19 vegne - 21 i marts ønske må- alle holdt en ned rigtig efter glædelig følgende jul plan: og et fantastisk nytår.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisationsbestyrelsens møder på under fanen»beboerdemokrati«. Siden sidste udgave af Kanal 3B har organisationsbestyrelsen holdt tre møder nemlig den 13. oktober, 23. november 2011 og 15. december. Møde den 13. oktober 2011 Strategi 2015 er en fast del af alle møderne i organisationsbestyrelsen. På dette møde gav direktionen en orientering om, at administrationen er i fuld gang med at skrive projektkontrakter med formål, milepæle etc. Organisationsbestyrelsen skal så tage stilling til de enkelte initiativer, når det er relevant. Her var det indkøbsfunktion og -politik, der blandt andet var på dagsordenen. Indkøbsfunktionen Det overordnede formål med indkøbsfunktionen er at sikre en bedre anvendelse af boligafdelingernes penge. Der er allerede ansat en indkøber, som arbejder 1/3 i 3B og 2/3 i Boligkontoret Danmark. Indkøbsfunktionen er dermed i fuld gang, og du kan læse en præsentation af Anne Løvgreen, som indkøberen hedder, på bagsiden. Derudover drøftede bestyrelsen et første udkast til en indkøbspolitik. Politikken behandles igen på bestyrelsesmødet i december. Serviceaftaler Administrationen havde også udarbejdet udkast til serviceaftaler og forelagde tidsplan for samme. Forventningen er, at serviceaftalerne kan anvendes i en række afdelinger i forbindelse med udarbejdelsen af budget Oplæg til serviceaftaler har tidligere været drøftet på et formandsmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste oplægget. Afdelingsbudgetterne Det er formelt organisationsbestyrelsen, der godkender afdelingernes budgetter. Organisationsbestyrelsen fik i den forbindelse udleveret en oversigt over lejereguleringerne i 3B s familieboliger, ældreboliger samt institutioner og særboliger. Tre afdelinger havde endnu ikke godkendt deres budgetter. Hørgården holdt først deres møde samme dag som bestyrelsemødet, Dyvekevænget havde nedstemt budgettet, ligesom det var sket i Egedalsvænge. Organisationsbestyrelsen vedtog herefter samtlige afdelingers budgetter dog med forbehold for de tre nævnteafdelingers godkendelser. Netop i forbindelse med de nylige afdelingsmøder drøftede organisationsbestyrelsen, hvordan man kan få endnu flere til at interessere sig for afdelingens liv og økonomi. Fælles spisning, børnepasning og udgivelse af nyhedsbreve i god tid inden møderne var nogle af forslagene. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Indtil nu har man ikke kunnet tegne byggeskadeforsikring på renoveringssager. Nu er der imidlertid indført en obligatorisk forsikring for sager, der er startet efter den 1. juli 2011 og en frivillig for sager, der er startet inden og først afsluttes efter 1. juli Bestyrelsen tog orienteringen om den nye forsikring til efterretning og vedtog, at 3B skal være med i den frivillige forsikring. IPad til organsiationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen har overve- Trækningsret siden sidst Jægerbo har fået bevilget kr. til at etablere solcelleanlæg på fælleshuset. Dispositionsfonden siden sidst Hørgården modtog ekstraordinært kr. til en miljøstation. Dyvekevænget blev bevilget rente- og afdragsfrit lån på kr. til renovering af mobilsugtanke og elevatorer. jet kun at have bestyrelsesmaterialet på ekstranettet X3B og så medbringe ipad til møderne for at undgå de mange papirer og den store udgift til porto. Det blev besluttet at købe ipad til bestyrelsen i starten af det nye år. Vedtægterne skal de revideres? Der er flere ting i 3B s vedtægter, der trænger til et eftersyn. Bestyrelsen besluttede derfor at nedsætte et udvalg, bestående af Monia Stolz, Hans Peter Nielsen, Anders Brøgger og Lars Emanuel. Udvalget kommer med en indstilling til bestyrelsen på martsmødet. Målet er, at forslag til ændringer kan behandles på repræsentantskabsmødet i maj Ny i organisationsbestyrelsen 1. suppleant Jens Andreasen fra Måløv Park er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Aksel Nielsen, der ikke længere bor i 3B. Ifølge vedtægterne kan man ikke sidde i organisationsbestyrelsen, hvis man ikke bor i en af 3B s boliger. En stor tak til Aksel Nielsen for indsatsen! Møde den 23. november 2011 Nyt aktieselskab 3B Erhverv Et helt nyt aktieselskab har nu set dagens lys. Navnet er Boligforeningen 3B Erhvervsudlejning A/S, og formålet med selskabet er at administrere nye er- 2

3 hvervslejemål i henhold til bekendtgørelsen om sideaktiviteter. Aktiekapitalen er på kr., og bestyrelsen består af Villy Sørensen, Steffen Morild og Iris Gausbo. Fremover vil bestyrelsen for det nye aktieselskab blive udpeget på det konstituerende møde i juni. Budget for Dyvekevænget Dyvekevængets husleje er meget høj, og afdelingsmødet har i både 2010 og 2011 nedstemt forslaget til budget. Baggrunden for huslejeniveauet har blandt andet været øgede udgifter til istandssættelser ved fraflytning samt øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Organisationsbestyrelsen vedtog derfor at bevilge et rente- og afdragsfriit lån til renovering af mobilsugtanke og elevatorer, så huslejen for 2012 nedsættes med 3,03 %. Lånet betales tilbage, når afdelingen er i stand til det. Nyt hovedkontor på Havneholmen Som du også kan læse på side 7, har organisationsbestyrelsen besluttet at godkende købet af en bygning på Havneholmen, der ligger tæt på offentlig transport bag Fisketorvet. Bestyrelsen får den betingede købsaftale til godkendelse sammen med en samarbejdsaftale med Boligkontoret Danmark i starten af det nye år. Differentieret husleje 3B bygger ca. 100 nye boliger på Glødelampen i Herlev. De andre boligorganisationer på grunden er DAB og KAB. De nye boliger er planlagt til at få samme husleje, men 3B har både treetages rækkehuse og et syv etagers højt hus. På grund af den store forskel besluttede bestyrelsen, at der skal være differentieret husleje. Mødet den 15. december 2011 Strategi 2015 Bestyrelsen fik en opdateret status på strategiarbejdet. Samtidig besluttede bestyrelsen at ansætte en medarbejder til at kortlægge regnvejrsskader og muligheden for lokal nedsivning af regnvand. Desuden drøftede bestyrelsen udkast til indkøbspolitikken, som administrationen med de faldende bemærkninger færddiggør til det kommende bestyrelsesmøde i januar. Boligkontoret Danmark Administrationen er i fuld gang med at undersøge, på hvilke områder et samarbejde vil give mening. Til at følge det arbejde, blev nedsat et udvalg med Ellen Vedelsby, Monia Stolz og Martin Baden som 3B s repræsentanter. Forhøjelse af indskud 3B har sidst reguleret indskud i 2006, og i afdelingerne oplever man stadig stigende problemer med tab på fraflyttere. Organisationsbestyrelsen besluttede på den baggrund at regulere en del konkrete indskud og at administrationen fik kompetence til fremover at regulere indskuddene efter behov. Anvisningsaftaler Bestyrelsen drøftede og godkendte indstillinger om udlejningsaftaler for AlmenBolig+boliger i både Københavns Kommune og i Herlev. Fælleskonferencen 2011 Konferencen blev evalueret, og der var enighed om at fortsætte med at holde konferencer. Men for at give de nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne lidt bedre tid til at finde sig til rette med bestyrelsesarbejdet inden konferencen, blev det besluttet fremover at holde den i foråret. Det betyder, at den næste fælleskonference i 3B bliver i foråret Mødestrukturen Udvalget for Demokrati og trivsel kom med et forslag om, hvordan de mente, kontaktpersonordningen kunne blive mere synlig og dermed mere brugt af afdelingsbestyrelserne. Efter en længere debat i bestyrelsen blev det besluttet at se på hele den demokratiske mødestruktur i det nye år. Garantistillelser Både Folehaven, Australiensvej og Toftegård er i gang med at udarbejde helhedsplaner, og bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at stille garanti i den slags sager, men alle sager skal på dagsordenen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede at stille de nødvendige garantier nemlig ca kr. i Folehaven og kr. i hver af de to andre sager. Bliver sagerne gennemført, afholdes udgiften over byggesagen. Efter det fik bestyrelsen den sædvanlige opgørelse over ind- og fraflytninger, restancer og udsættelser samt udlejningssituationen. Organisationsbestyrelsen fik til slut udleveret det personalepolitiske regnskab, der blandt viser, at personaleomsætningen i 2010 er mindre end det mål, der er sat. Nemlig 9,2 % hvor målet var maksimalt 10 %. Sygefraværet er forsat ca. 3 %, mens vi har en udfordring med hensyn til at sikre mindst 10 % ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der et efterslæb på kompetenceudviklingsdage, og der skal strammes op på gennemførelsen af MUS-samtaler. Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 26. januar Til lykke til Henrik Borre Henrik Borre, som er medarbejdernes repræsentant i organisationsbestyrelsen, fyldte 60 år den 16. december Stort til lykke til Henrik! 3

4 Repræsentantskabsmøde 23. november 2011 Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder i 3B Efterårets repræsentantskabsmøde var et af de roligere af slagsen med blot to overordnede punkter på dagsordenen, nemlig formandens mundtlige beretning og godkendelse af næste års budget. Villy Sørensen, formand i 3B, startede med at byde velkommen til alle fremmødte. - Det er dejligt at se så mange, og der er også et æresmedlem til stede. Også velkommen til personalet. I alt er der mødt 27 afdelinger op, hvilket betyder, at 40 % af alle afdelinger er til stede i salen i dag. Derudover er 84 repræsentantskabsmedlemmer mødt op, hvilket svarer til 36 % af repræsentanterne. Det er da flot, sagde Villy med sit sædvanlige store smil. Mødet i gang Lars Emanuel og Anders Brøgger blev valgt som dirigenter med klapsalver, og Lars Emanuel takkede for valget på egne og meddirigentens vegne. Derefter gennemgik han formalia og erklærede, at mødet var lovligt indkaldt. Han gennemgik dagsordenen, som blev godkendt af forsamlingen. Derefter skulle vælges stemmeudvalg, og det blev blev Freddy Christiansen fra Lønstrupgård, John Ove Jensen fra Martinsgård, Lars Graae fra Remisevænget Vest og Ejnar de Fries fra Solsikken. Derefter blev forretningsordenen for mødet kort gennemgået og vedtaget, før Villy Sørensen kunne gå i gang med den mundtlige beretning. Finanslov og nyt hovedkontor - Der er ikke så forfærdeligt mange hovedpunkter i den mundtlige beretning denne gang. Vi skal omkring seneste nyt på det politiske område i form af den nye finanslov, men det er selvfølgelig ikke hele finansloven, vi vil gennemgå kun det, der har noget at gøre med vores boliger og lejere. Så kommer vi kort ind på det nye hovedkontor det ligger ikke så langt herfra. Derefter fortæller jeg om hovedpunkterne for det strategiske samarbejde med Boligkontoret Danmark, for det er vigtigt, at vi har gjort os nogle overvejelser omkring at flytte sammen. Og til sidst lidt om Strategi 2015 her kommer jeg også ind på områdemøderne, indledte Villy Sørensen sin mundtlige beretning. Første punkt var altså finansloven 2011, som er faldet på plads, og som formelt besluttes i januar Villy kunne fortælle, at økonomien er stram, og råderummet er indsnævret. - Boligaftalen 2010 gav store muligheder for renovering af almene boliger, og med den nye boligaftale 2011 har S og SF tilsluttet sig 2010-aftalen, som fastholdes, men der bliver fremrykning af 5,5 milliarder kroner i finansloven. Det sker på bekostning af rammen for Det skal drøftes i marts 2012, og der er håb om et reelt løft fra 2013, så der ikke opstår ny kø, fortalte Villy. Næste punkt i den mundtlige beretning var det nye hovedkontor: - I Kronprinsessegade 14 er der pladsproblemer, og der er et efterslæb på vedligeholdelsen. Derfor opstod dilemmaet, om vi skulle blive boende og renovere, eller om vi skulle finde noget nyt. Vi gennemførte nogle økonomiske cases, og beslutningen blev at sælge K14. Salget faldt på plads i foråret Boligkontoret Danmark stod i samme situation, og vi besluttede derfor at flytte i samme hus og dele fællesfunktioner. Men hvor skal vi så flytte hen? Vi afsøgte markedet, og til mødet i oktober 2011 var der to projekter tilbage, nemlig Batteriet, også kendt som Moskégrunden, i Njalsgade og Havneholmen bag Fisketorvet. De to bestyrelser havde et fællesmøde, og beslutningen blev Havneholmen, fortalte Villy og viste tegninger af den nye bygning og området samt nogle eksempler på etageinddeling. Samarbejde med Boligkontoret Danmark og Strategi 2015 I forlængelse af det nye hovedkontor gik Villy videre til at fortælle om det strategiske samarbejde, der er ved at blive udviklet med Boligkontoret Danmark. - Vi har gjort os nogle overvejelser om at flytte sammen med Boligkontoret Danmark, og vi kan lige så godt udnytte nogle af de muligheder, der er ved at kunne dele forskellige funktioner. Det kan styrke vores strategiarbejde og vo- 4

5 res vækst. Vi er meget forskellige virksomheder, men værdimæssigt ligger vi tæt. Boligkontoret Danmark er en forretningsførervirksomhed, det vil sige, de administrerer alle de boliger, de har under deres hat. Derfor er vi ikke konkurrenter, men kan tilføre hinanden viden og ekspertise. Fællesskabet vil medføre sparring og udvikling, og vi kan opnå en synergieffekt ved at dele fællesfunktioner som fx IT, kantine og mødefaciliteter, fortalte Villy. De fleste har efterhånden hørt om Strategi 2015, som var emne på formandsmødet og som blev arbejdet lidt mere i dybden med på fælleskonferencen. Derfor fortalte Villy kun kort om den på repræsentantskabsmødet. - Vi præsenterer strategiplanen på områdemøder, hvor vi kommer ud til afdelingsbestyrelserne. Det sker i foråret Kort fortalt er vores mål at være bedst til service, have de bedste boliger og en effektiv organisation, både i driften og i administrationen. Vi kan kun nå målene, hvis vi får en større kritisk masse, større synlighed, kvalitetsfokus, videndeling og helhedskultur, sagde Villy og fortalte kort om enkelte af de 20 indsatsområder, der er sat i gang. Budget 2012 Bent Frederiksen, administrerende direktør i 3B, fremlagde budgettet for 2012 og fortalte, at 3B lovgivningsmæssigt er underlagt kostægte budgettering, hvilket vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store vi må ikke budgettere med overskud på driften. - På personaleområdet er der nogle stigninger. Vi har set på, hvilket personale der skal til for at indfri de forventninger, I har til de opgaver, vi skal lave. I forhold til 2010-budgettet har vi ansat en indkøbsmedarbejder i samarbejde med Boligkontoret Danmark samt en projektmedarbejder i byggeafdelingen. 75 % af foreningens udgifter har med lønudgifter at gøre. Vi er underlagt den kooperative hovedaftale og overenskomsterne, og vi har afsluttet overenskomstforhandlingerne. Det giver en stigning på lige omkring 2 % på årsbasis, sagde Bent Frederiksen og fortsatte med administrationsbidraget: - Administrationsbidraget bliver reguleret i forhold til det, vi har budgetteret med i afdelingernes budgetter. Det endelige beløb bliver kr., hvilket er 25 kr. mindre, end det oprindeligt budgetterede, fortalte Bent, inden han i detaljer fremlagde de forskellige poster i budgettet, som var udsendt til repræsentantskabet før mødet. Budgettet blev sat til afstemning og godkendt med stort flertal. Efter et par kommentarer takkede Villy for mødet og ønskede alle en god jul og et godt nytår. 5

6 Forretningsudvalget hvem er med og hvad laver de? Af Anette Hertz, kommunikationschef Forretningsudvalget i 3B består af tre medlemmer, nemlig formand Villy Sørensen, næstformand Steffen Morild samt Iris Gausbo, der også er formand for forvaltningsudvalget og medlem af kursusudvalget. Villy Sørensen Steffen Morild Iris Gausbo Vi fortsætter præsentantionen af de udvalg, organisationsbestyrelsen har nedsat. Turen er kommet til forretningsudvalget, der spiller en meget central rolle i organisationsbestyrelsens arbejde og i samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Forretningsudvalget (FU) har lige som de andre bestyrelsesudvalg et kommissorium, de arbejder efter. Heri står der, at forretningsudvalgets formål er at planlægge, tilrettelægge og forberede organisationsbestyrelsens møder. Forretningsudvalget træffer desuden afgørelse i sager om ordinær trækningsret og om aktivitetstilskud til boligafdelingerne. FU informerer mindst halvårligt organisationsbestyrelsen om sine afgørelser i disse sager. Netop fordi FU forbereder alle sager til bestyrelsen, holder de mange møder: - Vi mødes i gennemsnit en gang om måneden, fortæller formand Villy Sørensen, der også er formand for udvalget. - I samarbejde med direktionen sætter vi dagsordenen sammen og vurderer de indstillinger, administrationen har udarbejdet til de enkelte punkter. Vi prøver også at sikre, at der er god tid til at behandle sagerne, men det må vi nok erkende, vi kan blive bedre til, understreger Villy Sørensen. BUS et nyt fænomen Som noget nyt tilbyder formand og næstformand at holde bestyrelsesudviklingssamtaler med medlemmerne af organisationsbestyrelsen: - Formålet er både at afdække ønsker og behov for uddannelse og at tale om fx generationsskifte, fortæller næstformand Steffen Morild. Samtalerne, der ligner MUS medarbejderudviklingssamtaler og LUS lederudviklingssamtaler, bliver holdt i januar. Strategi 2015 diskuteret på formandsmøde Vækst 6 Bedst til service Effektiv organisation Videndeling, helhedskultur og kvalitetsfokus Vækst Vækst Bedste boliger Organisationsbestyrelsen fremlagde hovedpunkterne i Strategi 2015 på formandsmøde den 26. oktober. Her fortalte Villy Sørensen, at baggrunden var det ledelsesgrundlag, sammenlægningsbestyrelsen vedtog i Og at det først var nu, der var»plads«til at arbejde videre med grundlaget og udmønte det i en egentlig strategi. Resultatet af arbejdet er 50 gode forslag, der nu skal arbejdes videre med. Essensen af strategien er, at 3B vil være bedst til service, have de bedste boliger og være en effektiv organisation. For at nå målet vil det være nødvendigt at vokse, så vi har flere resurser at trække på. Dernæst skal 3B s synlighed øges, så vi er attraktive for nye lejere, medarbejdere og samarbejdsparter. Bedst til service betyder blandt andet, at vi skal være bedre til at kende vores beboeres behov. Og effektiv organisation betyder blandt andet, at vi ser på, om arbejdet kan organiseres bedre, og om vi fx kan købe billigere ind og på den måde kan spare på beboernes penge. Læs eventuelt mere på X3B.

7 Strategisk samarbejde med Boligkontoret Danmark Af Anette Hertz, kommunikationschef Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark indgik før sommerferien et strategisk samarbejde. Et af de mest synlige resultater bliver, at vi skal have hovedkontor på samme adresse. Men hvad indebærer det ellers, og hvem er Boligkontoret Danmark? I juli fortalte vi lidt om planerne for det nye samarbejde med Boligkontoret Danmark. Nu er samarbejdet så småt startet, og noget af det første synlige bliver vores nye fælles hovedkontor. Havneholmen bag Fisketorvet Der har været mange overvejelser og mange undersøgelser i gang for at finde det optimale sted at have hovedkontor. Men nu har de to organisationers bestyrelser holdt fælles møde, hvor de fik præsenteret de to forslag, der var valgt ud. Det ene forslag var Njalsgade på Amager overfor det gamle Københavns Universitet Amager. Her har BiG tegnet en fantastisk ny og markant bydel, men ulempen er, at vores bygning ville være den først og det ville vare længe, før området bliver færdigt. Det andet forslag var Havneholmen, der ligger lige bag Fisketorvet på den anden side af en lille kanal. Her har Skanska tre bygninger på vej, og vores hovedkontor skulle så ligge i den inderste. Efter den fælles præsentation gik de to bestyrelser hver til sit for at finde frem til det forslag, de ville gå efter. Der var flest stemmer for Havneholmen, og efterfølgende har de to bestyrelser formelt godkendt, at direktioner og forretningsudvalg arbejder videre med ideen om hovedkontor på Havneholmen. Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark (BDK) er lige som 3B en medlemsforening, men medlemmerne er de 62 boligorganisationer, de administrerer. BDK ejer med andre ord ikke selv boliger. BDK s medlemmer har ikke mange boliger i storkøbehavn, som jo er 3B s område. - På den måde er vi kun kollegaer, ikke konkurrenter, fortæller Bent Frederiksen, administrerende direktør i 3B. BDK er godt dobbelt så stor som 3B. De administrerer almene boliger, hvor 3B»kun«har Til gengæld har 3B flere medarbejdere, der skal have en arbejdsplads i det nye hus. BDK har nemlig en del medarbejdere placeret i afdelings- og lokalkontorer landet over. Her klares fx udlejning, beboerhenvendelser og så videre. Fælles lokaler Formålet med at flytte sammen er at spare på beboernes penge og at få mere ud dem, end vi gør i dag: - Der er mange måder, vi kan få glæde af hinanden på. Vi kan have fælles kantine, mødelokaler, kopicentral, serverrum og undervisningslokaler. Men vi kan også arbejde sammen på andre måder, fx ved at have fælles indkøber, udvikle nye ydelser sammen og supplere hinanden på juraområdet, ligesom vi kan overveje at»genbruge«artikler til nyhedsbreve og lignende, forklarer Bent Frederiksen. I næste udgave af Kanal 3B fortæller vi mere om de to organisationer. 7

8 Arbejdet i afdelingsbestyrelsen et kalejdoskop Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder i 3B Arbejdet i afdelingsbestyrelsen byder på mange spændende udfordringer, som kræver en god portion samarbejde. Netop arbejdet i afdelingsbestyrelsen var temaet på årets fælleskonference. Forandring fryder og det kunne mærkes på 3B s fælleskonference Som noget nyt varede fælleskonferencen kun to dage, fra lørdag morgen til søndag middag, og den blev samtidig holdt et helt nyt sted, nemlig på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Det overordnede tema var (sam)arbejdet i afdelingsbestyrelsen med de mange forskellige opgaver og udfordringer, det medfører. Det blev der sat kulør på i dagens første oplæg. Samarbejde i farver Lørdag morgen startede med et oplæg om samarbejde af Michael Demsitz fra Boligkontoret Danmark, som blev fulgt op af Katja Lindblad og Mette Kramshøj Flinker, ligeledes fra Boligkontoret Danmark. Omdrejningspunktet var at sætte kulør på samarbejdet og med en såkaldt»whole brain«metode finde ud af, hvilken farve man tilhører og dermed få indsigt i, hvordan man som mennesker med forskellige farver arbejder sammen. Katja og Mette fortalte kort om de forskellige farver; en gul personlighed er fx typisk fleksibel og risikovillig, mens en rød typisk er social og imødekommende. En blå personlighed er typisk fx Katja Lindblad og Mette Kramshøj Flinker satte kulør på samarbejdet mere kritisk og analyserende, mens en grøn typisk er velorganiseret og struktureret. Deltagerne kunne nu give sig selv en farve ud fra, hvilke ord de mente passede bedste på dem selv. Mange fik en aha-oplevelse og kunne pludselig bedre sætte ord på, hvorfor samarbejdet måske ikke altid lige gik så smidigt. Selv til middagen om aftenen kunne man høre deltagerne sætte farver på sig selv og hinanden. Gode diskussioner i grupperne I løbet af lørdagen var deltagerne på tre temaer efter eget valg, og nogle benyttede sig i frokostpausen også af muligheden for spa, mens andre gik eller løb en tur. Temaerne spændte vidt fra beboerdemokrati og hvordan man får flere med til friarealer og hvem der bestemmer. Og der var mange gode spørgsmål og livlige diskussioner i alle grupperum. Lørdag aften var der traditionen tro lækker middag og underholdning, hvor en tryllekunstner iklædt præstekostume holdt prædiken fra scenen og derefter tryllede ved hvert bord. Søndag morgen holdt Laust Kristensen fra Center for frivilligt socialt arbejde oplæg om netop frivilligt arbejde og pointerede, at det er vigtigt for boligområderne med frivillige kræfter. Bent Frederiksen og Villy Sørensen fortalte derefter om Strategi 2015 og viste kort nogle tegninger af det nye hovedkontor på Havneholmen, som vi skal dele med Boligkontoret Danmark. Efter en god frokost var det igen tid til at vende næsen hjemad. 8

9 Organisationsbestyrelsen i Malmø og Stockholm Af Henrik Borre, projektleder i byg og medarbejdernes repræsentant i organisationsbestyrelsen Når 3B bygger, har vi altid skullet tænke os godt om. Derfor er det vigtigt at se, om andre har fået gode idéer. Det er der, og det kan vi lære af. Forbrug af energi til blandt andet opvarmning og transport skal langt længere ned. Og vores nordiske nabo på den anden side af sundet har rigtig mange gode eksempler, vi kan lade os inspirere af. Derfor tog organisationsbestyrelsen i oktober til Malmø og Stockholm for at se nærmere på svenskernes måde at gribe det an. Malmøs store bebyggelse Augustenborg fra 1952 med boliger er et godt eksempel. Fra 1990 har boligselskabet sammen med mange aktive beboere moderniseret bebyggelsen under navnet Ekostad Augustenborg. Friarealerne og trafikmiljøet er nu ændret, gårdene og facaderne er fornyet med efterisolering, og der er opført ældreboliger i bebyggelsen. Der er mange grønne tage, der opfanger meget af regnvandet, og vandet ledes nu ad kanaler og søer til et rodzoneanlæg. Over 2/3 af regnen opfanges af det lokale system, så oversvømmede kældre er fortid (også i sommeren 2011). I Västre Hamnen er bæredygtigheden tænkt ind helt fra starten af denne nye by med indbyggere og studie- og arbejdspladser for personer. Byen er blandt andet selvforsynende med lokalt produceret energi med fx mange solceller på offentlige bygninger og mange nye vindmøller i Øresund. Og så pumper man også varmt vand fra sommeren 90 meter ned i undergrunden for at pumpe det op igen til supplering af opvarmningen om vinteren. I Stockholm er mange af de store industrier flyttet ud af byen (blandt andet Elektrolux og Primus), og der er i stedet skabt helt nye bydele med meget gennemtænkte bæredygtige løsninger. Man har meget ambitiøse miljømål for arealanvendelse, trafik, byggematerialer, energi, vandforbrug og afløb samt affald. Man anvender de nyeste teknikker til at spare på vandet og til at rense spildevandet, sorterer affaldet og genbruger meget, bruger vedvarende energi og biogas. Bybusser kører selvfølgelig på biogas, og der indgår stor satsning på kollektive transportsystemer med delebiler, sporvogne, busser og tunnelbanen. De mange nye bebyggelser er ofte placeret, så næsten alle har altan og udsigt til vandet. I en bydel var der butikker og andet erhverv i stueetagen, og for at gøre overlevelsesbetingelserne for disse så gode som muligt, var der rabat på huslejen i de første tre år. Svenskerne satser generelt stort, og man fik en ægte fornemmelse af fremtidens by. Studie- og inspirationsturen gav organisationsbestyrelsen mange gode idéer om genanvendelse af tidligere industriområder. I stedet for at bygge udad og brede byen endnu mere ud, har man i Malmø og Stockholm en byudviklingsstrategi med at lade byen udvikle sig indad på tidligere erhvervsområder. Når man samtidig bygger boligerne med udsigt over søer og grønne områder, er der skabt meget fine rammer om et godt byliv. 9

10 Rykker investeringer frem Finansloven er forhandlet på plads og mangler kun den formelle godkendelse i januar. Her får du de vigtigste punkter i forhold til vores område de almene boliger. Regeringen tilslutter sig boligaftalen fra november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og om, hvordan den almene sektors midler skal bruges. Investeringer rykkes frem Landsbyggefondens investeringer til at renovere nedslidte og udsatte boligområder rykkes frem. Det betyder, at det ekstraordinære løft på i alt mio. kr. i 2012 og 2013 i stedet udmøntes i Herudover fremrykkes yderligere mio. kr. i alt fra årene , så Landsbyggefondens samlede venteliste på 8 mia. kr. kan udmøntes allerede i Investeringsrammerne vil herefter udgøre mio. kr. i 2011, mio. kr. i 2012 og i perioden mio. kr. årligt. Grøn støtteordning Regeringen er sammen med Enhedslisten enige om at indføre en ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger. Der skal blandt andet ydes tilskud til at skifte og energirenovere eksisterende vinduer. Derudover kommer der fokus på visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering af tag og isolering af hulmur. Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for både ejere, andelshavere og lejere, herunder lejere i alment byggeri. Ordningen får virkning fra 2013, og der afsættes 500 mio. kr. årligt i 2013 og BoligJobordningen BoligJobordningen fortsætter i 2012, men i en ny og mere grøn udgave. Fokus skal i højere grad være på grønne istandsættelser i hjemmet, som kan bidrage til et lavere energiforbrug. Samtidig begrænses mulighederne for at få fradrag i BoligJobordningen for udgifter til au pair. Solcelleanlæg er for tiden med i ordningen, men husstandsvindmøller er ikke. For at ligestille»egenproduktion«af energi omfattes husstandsvindmøllerne af ordningen. Når den nye grønne støtteordning til renovering af boliger træder i kraft i 2013, nedlægges BoligJobordningen. Når det sker, genåbnes hjemmeserviceordningen, som giver pensionister mulighed for tilskud til rengøring i hjemmet. /ahz Første AlmenBolig+beboere flyttet ind i Signalgården Sidste weekend i november sydede Signalgården 3B s nyeste afdeling på Amager af liv. Her fik beboerne nøgler udleveret og gik så ellers i gang med at flytte ind. Al begyndelse er svær. Det gælder også nybyggerier, der ikke altid fremstår så rengjort og fejlfrit, som man både som udlejer og lejer kunne ønske. Indflytningen i Signalgården var ingen undtagelse, men de fleste har været utroligt glade for deres nye boliger. Nu skal forsøgskonceptet Almen- Bolig+ så stå sin virkelige prøve og vise sit værd i praksis. Det bliver spændende at følge bebyggelsen i årene, der kommer. /ahz 10

11 Over 100 til infomøde om Teglværkshaven 3B s nybyggeri i Herlev Af Anette Hertz, kommunikationschef i 3B På 3b.dk kan du under AlmenBolig+ se svarene på de spørgsmål, der blev stillet på mødet. Mandag den 28. november 2011 mødte over 100 interesserede op for at høre om 3B s spændende nybyggeri Telgværkshaven, der ligger på Gl. Klausdalsbrovej i Herlev. På mødet forklarede byggechef Per Bro om hele projektet. Han gennemgik byggeriet, fortalte om lejlighedstyper, viste plantegninger og fortalte, hvordan processen er, når man selv skal sætte skillevægge op. Du kan se hans dias på under AlmenBolig+. Står selv for driften Driftschef Thomas Tækker fortalte herefter kort om driften af afdelingen, som afdelingsbestyrelsen og beboerne i stor grad selv skal stå for. Det er også beboerne, der selv står for at holde udearealerne rene og for at vedligeholde både udearealer, bygninger og boliger. Derudover skal afdelingen selv sørge for, at reglerne om beboerdemokrati bliver overholdt. Det betyder, at de skal organisere fx afdelingsmøder, tage referat og dele budgetter og regnskaber ud til alle beboere. Afdelingsbestyrelsen skal også selv rekvirere håndværkere og attestere fakturaer. Al korrespondance og kontakt til 3B foregår digitalt. Det er dog 3B s medarbejdere, der servicerer og vedligeholder varmeanlægget og det fælles ventilationsanlæg, holder tagnedløb rene, reparerer og udskifter tagbelægning og sørger for den lovpligtige snerydning på brandveje. Udlejning efter kriterier Kundechef Solvejg von Barm startede sit oplæg med at fortælle, at udlejningsaftalen ikke er endeligt forhandlet på plads med Herlev Kommune endnu. Oplægget er, at der primært lejes ud efter tre kriterier, nemlig boligsøgende med hjemmeboende børn, boligsøgende uden hjemmeboende børn og seniorer fra Herlev Kommune. Fælles for alle er, at de skal være indstillet på en høj grad af egenindsats. Solvejg von Barm fortalte videre, at der trækkes lod blandt de ansøgere, der er kommet ind inden for det afmålte tidsrum, og at der trækkes lod ud fra første prioritet bolig. Vigtige datoer Kunne du tænke dig at bo i Teglværkshaven? Opskrivning sker via 3B s hjemmeside i perioden fra den 20. januar 2012 kl til den 23. januar kl B behander så ansøgningerne i februar 2012 og melder tilbage senest den 1. marts Lejekontrakt kommer medio 2012, og betaling skal ske inden indflytning, der forventes ca. 1. september Er du interesseret i en af boligerne? Så gå ind på 3b.dk og klik på AlmenBolig+. 11

12 Overblik over Urbanplanen Af Louise Falk Tranberg, Partnerskabet Mange større byer har i dag websider, hvor borgerne kan hente information om netop deres område og få overblik over hvad der sker. Det samme har nu Urbanplanen på Amager. Jobmesse, børneteater, juletur til Rostock, blomsterbindingskursus, banko og uddannelsesbazar. Der sker en hel masse i Urbanplanen hver dag og med en ny webportal får beboerne nu for første gang overblik over det hele ét sted nemlig på siden Siden består overordnet af en kalender, hvor alle kan indtaste arrangementer, et debatforum hvor man kan diskutere eller lave små afstemninger, en nyhedsblog med sidste nyt om området og sidst men ikke mindst, overblik over alle foreninger, klubber, afdelinger, ejendomskontorer og institutioner. Derudover giver siden også direkte link til 3B. Det er helhedsplanen i Urbanplanen Partnerskabet der sammen med en gruppe medieinteresserede har stået bag planlægningen af siden. Klik dig ind på og se mere. Fælles indkøb sparer penge Af Anders Juel Hansen, kommunikationschef i Boligkontoret Danmark (forkortet) Kalender 2011 Se også fælleskalenderen på X3B Konkurrenceudsat. Anne Løvgreen smager på ordet, et konstrueret ord i stedet for det mere mundrette: Blive udsat for konkurrence. Men hun kan godt lide den korte form den er essensen af hendes job. Det systematiske arbejde med at få leverandører til at konkurrere om at give ekstra gode tilbud, mod at de får en aftale om, at mange kunder bruger dem. Anne Løvgreen bruger 1/3 af sin tid i 3B og 2/3 hos Boligkontoret Danmark, vores kommende bofælle. - Jeg har været rundt og talt med mange ansatte. Og jeg kan se mange muligheder for rabataftaler også for beboerne. Jeg tænker på forsikringer, maling, tæpper, gardiner og andet, der direkte har med boligen at gøre. Det skal være indlysende og nemt - Når jeg får nogle gode aftaler i hus, tror jeg, de vil blive brugt. Er der gode besparelser, er det jo indlysende at gøre brug af dem, hvis det samtidig er nemt, fortæller Anne Løvgreen. Brug nettet og spar penge Vi skal i det hele taget vænne os til at handle på nettet, for der er mange penge at spare. Fx kan man bestille pakninger til vandhaner og andet VVSudstyr og få det næste dag med posten. Så skal man ikke bruge tid på hente dem hos en leverandør eller i et byggemarked. Kan vi få 12 pakningerne ind i en aftale med en række standardvarer, er der endnu mere at spare, siger Anne Løvgreen. Inden indkøbsaftalerne kommer på plads, skal de ansatte finde frem til det nuværende indkøbsmønster, hvilke eksisterende aftaler der er, og herefter prioritere, hvad der vægter mest. Det giver et større økonomisk råderum i boligafdelingerne, når priserne holdes så lave som muligt. Og tænk hvis det kan være med til at holde huslejen i ro, siger Anne Løvgreen. Anne Løvgreen er uddannet merkonom og tidligere ansat i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), i Økonomiog erhvervsministeriet og har senest været ansat i Undervisningsministeriet. Kanal 3B Bestyrelsesmøde 15. december Forretningsudvalg 6. december Kurser Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag: Alina Astafieva, Økonomi barselsvikar Lars Gravlund, Remisevænget Vest Flemming Lyhne-Tøth, Apostelgården Farvel: Stuart McAlden, Hjortegården David Mark Cederström, Drift Energi og miljø Christian Nicolay Mørch, IT Camilla Tavlo Christensen, Kundeservice studentermedhjælp Siri Hansen, Folehaven Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Zeb Egemose Nielsen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er januar 2012 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 17. januar 2012

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D.

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D. NOTAT Afdeling - Teglværkshaven Projekt - Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 28.11.2011 Dato - 29.11.2011/rev. 05.12.2011/Per Bro, Thomas Tækker og Solvejg von Barm Spørgsmål: Svar: Bebyggelsen

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet.

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet. kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Kursen er sat Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Læs mere