TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015"

Transkript

1 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår Resultatet pr. aktie blev 6,3 kr. (1. halvår 2014: 8,6 kr.). Combined ratio blev forbedret til 85,7 i 1. halvår 2015 fra 85,9 i 1. halvår Ekskl. afløbsgevinster blev combined ratio 89,6 i 1. halvår 2015 mod 89,7 i 1. halvår Præmieudviklingen var -0,9 % i skadeforsikring og 32,8 % i livsforsikring. Resultat af livsforsikring faldt fra 136 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 68 mio. kr. i 1. halvår 2015 påvirket af et lavere investeringsafkast. Investeringsafkastet faldt fra 539 mio. kr. til 172 mio. kr. 2. kvartal 2015 Resultat efter skat: 337 mio. kr. (Q2 2014: 527 mio. kr.). Resultat pr. aktie: 3,3 kr. (Q2 2014: 4,8 kr.). Combined ratio: 80,8 (Q2 2014: 82,4). Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 86,6 (Q2 2014: 87,4). Udvikling i præmieindtægt: Skadeforsikring -1,0 %, livsforsikring 34,8 %. Resultat af livsforsikring: 34 mio. kr. (Q2 2014: 62 mio. kr.). Investeringsafkast: -20 mio. kr. (Q2 2014: 261 mio. kr.). Modelmæssig resultatprognose for 2015 Den forudsatte combined ratio for 2015 er forbedret fra omkring 90 til ekskl. afløbsresultat i 2. halvår Den forudsatte præmieudvikling i skadeforsikring justeres fra omkring -1 % til mellem -1 % og -2 %. I livsforsikring opjusteres den forudsatte fremgang i løbende præmier fra omkring 5 % til over 10 %. Den modelmæssige resultatprognose for 2015 opjusteres med 50 mio. kr. til mio. kr. efter skat og ekskl. afløbsresultat i 2. halvår Det svarer til et resultat pr. aktie på 11,0 kr. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Tilbagekøbsprogrammet for 2015 er opjusteret med 50 mio. kr. til 1,95 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6. Der er tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 982 mio. kr. i 2015, og der resterer således 968 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for Webcast I en webcast præsenterer adm. direktør Christian Sagild finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden. Telefonkonference Med udgangspunkt i halvårsrapporten og webcast afholdes telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til adm. direktør Christian Sagild og koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk. Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til: UK dial-in-nummer: +44 (0) US dial-in-nummer: minutter før konferencens start. Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen. Eventuelle henvendelser: Christian Sagild, adm. direktør Direkte telefon: Lars Thykier, koncerndirektør Direkte telefon: Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør Direkte telefon: , mobil: side 1 af 24

2 Indhold Ledelsesberetning 1 Hovedelementer 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår Resultat for 2. kvartal Skadeforsikring 8 Livsforsikring 9 Investeringsaktiviteter 10 Moderselskabet m.v. 10 Skat 10 Solvensopgørelse og kapitalkrav 10 Modelmæssig resultatprognose 12 Tilbagekøb af Topdanmark-aktier 12 Finanskalender 13 Anvendt regnskabspraksis Regnskab for 1. halvår 2015 Koncernen 14 Resultatopgørelse 15 Totalindkomstopgørelse 16 Aktiver 17 Passiver 18 Pengestrømsopgørelse 19 Egenkapitalopgørelse 20 Segmentoplysninger 21 Noter Regnskab for 1. halvår 2015 Moderselskabet 22 Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Disclaimer 24 Ledelsespåtegning Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr Internet: side 2 af 24

3 Hoved- og nøgletal Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Afløbsresultat f.e.r Egenkapital moderselskabet primo Resultat Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Ansvarlig kapital, moderselskabet*) Aktiver i alt, moderselskabet Aktiver i alt, koncernen Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Finansielle nøgletal (moderselskabet) Resultat efter skat i pct. af egenkapitalen 28,1 9,3 6,2 16,7 11,9 Resultat efter skat pr. aktie (kr.) 14,4 4,8 3,3 8,6 6,3 Resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) 14,3 4,8 3,3 8,5 6,3 Indre værdi pr. aktie udvandet (kr.) 52,2 52,1 52,7 52,1 52,7 Tilbagekøb af egne aktier pr. aktie udvandet (kr.) 15,8 3,7 4,1 7,7 8,4 Børskurs ultimo 200,2 165,7 179,4 165,7 179,4 Gennemsnitligt antal aktier (1.000) Gennemsnitligt antal aktier udvandet (1.000) Antal aktier ultimo (1.000) Nøgletal skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 69,3 64,1 64,2 67,2 68,5 Nettogenforsikringsprocent 1,0 2,3 1,0 2,3 1,2 Skadeforløb 70,3 66,4 65,2 69,5 69,7 Bruttoomkostningsprocent 15,7 16,0 15,5 16,4 16,1 Combined ratio 86,0 82,4 80,8 85,9 85,7 Operating ratio 85,9 82,3 80,8 85,8 85,8 Combined ratio ekskl. afløb 89,8 87,4 86,6 89,7 89,6 *) Egen- og lånekapital side 3 af 24

4 Resultat for 1. halvår 2015 Topdanmarks resultat efter skat for 1. halvår 2015 blev 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår Resultatet pr. aktie blev 6,3 kr. (1. halvår 2014: 8,6 kr.). Resultatet før skat faldt med 361 mio. kr. til 837 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat faldt med 5 mio. kr. til 638 mio. kr. Det lavere renteniveau påvirkede det forsikringstekniske resultat for 1. halvår negativt med omkring 50 mio. kr. i forhold til 1. halvår Underliggende var der således tale om et forbedret forsikringsteknisk resultat. Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat faldt med 301 mio. kr. til 129 mio. kr. Udviklingen i investeringsafkastet skyldes dels, at investeringsafkastet i 1. halvår 2014 var ekstraordinært højt, dels at resultatet for 1. halvår 2015 var negativt påvirket af en væsentlig større rentestigning på realkreditobligationer end på den rentekurve, der anvendes til at opgøre værdien af hensættelserne, jf. afsnittet Investeringsaktiviteter. Modsat opnåede Topdanmark en gevinst på 111 mio. kr. i forbindelse med overdragelsen af to beboelsesejendomme. Resultatet af livsforsikring faldt med 68 mio. kr. til 68 mio. kr. Tilbagegangen skyldes overvejende et lavere investeringsafkast. Udvikling i resultat Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Resultat for 2. kvartal 2015 Resultatet for 2. kvartal 2015 faldt til 337 mio. kr. fra 527 mio. kr. i 2. kvartal Resultatet pr. aktie blev 3,3 kr. (2. kvartal 2014: 4,8 kr.). Resultatet før skat faldt med 226 mio. kr. til 442 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat steg med 29 mio. kr. til 431 mio. kr. Fremgangen skyldes færre vejrligsrelaterede skader, et bedre forløb på brandforsikring samt større afløbsgevinster. Modsat påvirkede det faldende renteni- veau det forsikringstekniske resultat i 2. kvartal 2015 negativt med omkring 30 mio. kr. i forhold til 2. kvartal Investeringsafkastet faldt med 237 mio. kr. til -26 mio. kr. dels som følge af et usædvanligt højt investeringsafkast i 2. kvartal 2014, dels på grund af spændudvidelsen mellem danske realkreditobligationer og rentekurven, der anvendes til at opgøre værdien af hensættelserne. Resultatet af livsforsikring faldt med 28 mio. kr. til 34 mio. kr. påvirket af et lavere investeringsafkast. Udvikling i resultat 2. kvartal 2. kvartal Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Skadeforsikring Præmieindtægt Præmieindtægten i 1. halvår faldt med 0,9 % til mio. kr. Præmieudviklingen var fordelt med -0,1 % på privatsegmentet og -1,9 % på erhvervs- og industrisegmentet. Topdanmark prioriterer lønsomhed frem for vækst. I den forbindelse gennemfører Topdanmark nogle tiltag, hvor væksten er nedprioriteret på kort sigt. Topdanmarks fokus på lønsomhedsfremmende tiltag over for den mindre lønsomme del af porteføljen på erhvervsog industrisegmentet har medført en afgang af større industrikunder, svarende til en negativ påvirkning af koncernens præmieudvikling i 1. halvår 2015 på 1,4 pp. Privatsegmentet har i 1. halvår 2015 været påvirket af implementeringen af en ny afsætningsstrategi for assurandørsalget. For at øge kvaliteten i nysalget gennemfører assurandørerne nu mere individuelle risikovurderinger. Overgangen medfører et momentumtab, men forventes fremover at give et kvalitetsløft i den nytegnede kundeportefølje. Den nye og mere lønsomhedsfokuserede salgsfilosofi vil være fuldt implementeret i løbet af 1. halvår side 4 af 24

5 Herudover har Topdanmarks nysalg gennem bankdistribution ligget på et lavere niveau end i 1. halvår Dette skyldes, at danske banker generelt har allokeret mange ressourcer til at servicere kunderne med konvertering af realkreditlån som følge af det faldende renteniveau, hvorfor Topdanmark har modtaget færre emnehenvisninger end normalt. Det forventes, at emnehenvisningerne vil forbedres i løbet af 2. halvår Ligeledes vil der gradvist komme en positiv effekt af, at Topdanmark i 2015 har indgået en distributionsaftale med Sydbank. Rentekurven, der anvendes til diskontering af erstatningshensættelserne, lå lavere i 1. halvår 2015 end i 1. halvår 2014, hvilket forværrede skadeforløbet med 1,1 pp. De vejrligsrelaterede skader udgjorde 40 mio. kr. mod 24 mio. kr. i 1. halvår Det var stormen Egon i 1. kvartal 2015, som forårsagede de vejrligsrelaterede skader. I forhold til 1. halvår 2014 påvirkede vejrligsrelaterede skader skadeforløbet negativt med 0,4 pp. Endelig er konkurrencesituationen fortsat intens navnlig på bilforsikringsområdet. Udviklingen på bilforsikringsområdet er fortsat præget af en faldende skadefrekvens og af, at salget af mindre og mere sikre biler stiger. Dette har medført en udvikling med faldende risiko og faldende gennemsnitspræmier, men med opretholdt lønsomhed. Skadeforløb Skadeforløbet steg marginalt fra 69,5 i 1. halvår 2014 til 69,7 i 1. halvår Der var relativt få brandskader i 1. halvår 2015, navnlig på privat- og landbrugsområdet. Det gode forløb på brandforsikring forbedrede skadeforløbet med 1,0 pp. Udviklingen i tyveriomfanget er fortsat positiv. I 1. halvår faldt tyveriudgifterne med 7 mio. kr., svarende til en forbedring af skadeforløbet på 0,2 pp. Afløbsgevinster f.e.r. lå på 176 mio. kr. mod 170 mio. kr. i samme periode 2014, svarende til en forbedring af skadeforløbet på 0,1 pp. Der var afløbsgevinster på motoransvar/-kasko, arbejdsskade samt ejerskifte. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten faldt fra 16,4 i 1. halvår 2014 til 16,1 i 1. halvår Omkostningerne er holdt i ro gennem en række effektivitetsfremmende tiltag, men også i kraft af lavere salgsprovisioner som følge af det lavere nysalg på privatsegmentet. Hertil kommer besparelser af engangskarakter, svarende til 0,3 pp. Combined ratio Combined ratio blev forbedret fra 85,9 i 1. halvår 2014 til 85,7 i 1. halvår Ekskl. afløbsgevinster blev combined ratio 89,6 mod 89,7 i 1. halvår Genforsikring Genforsikringsprogrammet vedrørende storm er fornyet for perioden 1. juli og et år frem og ligger uændret på 5,1 mia. kr. inkl. et selvbehold på 100 mio. kr. Fornyelsen blev udgiftsmæssigt indgået inden for rammerne af det forudsatte i den modelmæssige resultatprognose for Yderligere oplysninger om stormprogrammet fremgår af Topdanmarks risikorapport (side 7: Katastroferisici), som kan læses på Investor Risikostyring. side 5 af 24

6 Udvikling i 2. kvartal 2015 Præmieindtægten faldt med 1,0 % til mio. kr. Præmieindtægten i 2. kvartal 2015 lå lidt lavere end forventet i delårsrapporten for 1. kvartal Omkostningsprocenten faldt fra 16,0 til 15,5. Korrigeret for besparelser af engangskarakter var omkostningsprocenten på samme niveau som i 2. kvartal Skadeforløbet blev 65,2 i 2. kvartal 2015 mod 66,4 i 2. kvartal 2014, svarende til en forbedring på 1,2 pp. Forbedringen skyldes bl.a. færre vejrligsrelaterede skader (1,1 pp), færre brandskader (0,7 pp) og større afløbsgevinster (0,7 pp). Modsat medførte den lavere rente en negativ påvirkning af skadeforløbet med 1,3 pp. Combined ratio blev forbedret fra 82,4 i 2. kvartal 2014 til 80,8 i 2. kvartal Ekskl. afløbsgevinster blev combined ratio 86,6 i 2. kvartal 2015 mod 87,4 i 2. kvartal Hovedtal Skadeforsikring Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 69,3 64,1 64,2 67,2 68,5 Nettogenforsikringsprocent 1,0 2,3 1,0 2,3 1,2 Skadeforløb 70,3 66,4 65,2 69,5 69,7 Bruttoomkostningsprocent 15,7 16,0 15,5 16,4 16,1 Combined ratio 86,0 82,4 80,8 85,9 85,7 Operating ratio 85,9 82,3 80,8 85,8 85,8 Combined ratio ekskl. afløb 89,8 87,4 86,6 89,7 89,6 side 6 af 24

7 Segmentrapportering Privat Privat udbyder forsikringer til private husstande i Danmark. Præmieindtægten faldt i 1. halvår 2015 med 0,1 % til mio. kr. I 2. kvartal faldt præmieindtægten med 0,5 % til mio. kr. Der var præmiefremgang på privat- samt syge- og ulykkesforsikringer (1,3 pp), mens præmieindtægten på bilforsikring faldt med 3,0 pp påvirket af en faldende gennemsnitspræmie (1,1 pp). Det forsikringstekniske resultat steg i 1. halvår 2015 med 4 mio. kr. til 396 mio. kr. Skadeforløbet blev forværret med 0,3 pp til 67,7. I forhold til 1. halvår 2014 var skadeforløbet påvirket af et lavere afløbsresultat (0,8 pp). Omvendt var skadeforløbet påvirket af et bedre forløb på brandforsikringer (0,8 pp). Omkostningsprocenten blev forbedret fra 17,1 til 16,4 bl.a. som følge af lavere salgsomkostninger og besparelser af engangskarakter. Combined ratio blev forbedret fra 84,5 i 1. halvår 2014 til 84,1 i 1. halvår Ekskl. afløbsgevinster blev combined ratio forbedret fra 89,4 til 88,2. Privat Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 68,3 64,3 60,5 67,4 66,6 Nettogenforsikringsprocent -0,1-0,8 2,7 0,0 1,1 Skadeforløb 68,2 63,5 63,2 67,4 67,7 Bruttoomkostningsprocent 16,4 16,8 16,0 17,1 16,4 Combined ratio 84,6 80,2 79,2 84,5 84,1 Operating ratio 84,5 80,2 79,3 84,4 84,2 Combined ratio ekskl. afløb 88,7 86,0 85,0 89,4 88,2 Erhverv og Industri Erhverv og Industri udbyder forsikringer til danskbaserede erhvervs-, landbrugs- og industrivirksomheder. Præmieindtægten faldt i 1. halvår 2015 med 1,9 % til mio. kr. I 2. kvartal faldt præmieindtægten med 1,3 % til mio. kr. Det forsikringstekniske resultat faldt med 4 mio. kr. til 243 mio. kr. i 1. halvår Skadeforløbet blev forbedret med 0,2 pp til 72,2. Skadeforløbet var positivt påvirket af større afløbsgevinster (1,3 pp) og et forbedret forløb på brandforsikringer primært på landbrugsområdet (1,2 pp). På den anden side var skadeforløbet, i forhold til 1. halvår 2014, negativt påvirket af større vejrligsrelaterede skadeudgifter (0,7 pp) og det lavere renteniveau (1,5 pp). Omkostningsprocenten var uændret 15,6. Combined ratio blev forbedret fra 88,0 i 1. halvår 2014 til 87,7 i 1. halvår Ekskl. afløbsgevinster blev combined ratio forværret fra 90,3 til 91,4. side 7 af 24

8 Erhverv og Industri Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 70,7 64,2 68,9 67,2 70,9 Nettogenforsikringsprocent 2,2 6,0-1,1 5,2 1,2 Skadeforløb 72,9 70,3 67,8 72,4 72,2 Bruttoomkostningsprocent 14,8 15,1 14,8 15,6 15,6 Combined ratio 87,7 85,4 82,6 88,0 87,7 Operating ratio 87,6 85,3 82,7 87,9 87,8 Combined ratio ekskl. afløb 91,2 89,6 88,5 90,3 91,4 Livsforsikring Resultatet af livsforsikring blev et overskud på 68 mio. kr. for 1. halvår 2015 mod et overskud på 136 mio. kr. for samme periode sidste år. Resultatet af livsforsikringsaktiviteter består af overskuddet fra livsforsikring tillagt investeringsafkastet i Liv Holding. Dette overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabernes overskudsprincip, jf. Investor Forretningsforhold Livsforsikring Topdanmarks overskudsprincip for livsforsikringsaktiviteterne. Resultat Livsforsikring Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Egenkapitalens investeringsafkast Salg og administration Forsikringsrisiko Egenkapitalens risikoforrentning Risikoforrentning overført til(-)/fra skyggekonto Resultat af livsforsikring Maksimal skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultimo Nedgangen i resultatet skyldes primært investeringsafkastet, som faldt fra 80 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 5 mio. kr. i 1. halvår Salgs- og administrationsresultatet blev forbedret med 18 mio. kr. til -18 mio. kr. Besparelser af engangskarakter udgjorde 14 mio. kr. Det realiserede resultat var tilstrækkeligt til at indtægtsføre periodens risikoforrentning på 68 mio. kr. (1. halvår 2014: 74 mio. kr.) samt tilgodehavende risikoforrentning vedrørende rentegrupper på 7 mio. kr. fra skyggekontoen. Omkostnings- og risikogrupperne gav anledning til mindre reguleringer af skyggekontoen, hvorefter skyggekontoen udgjorde 17 mio. kr. Skyggekontoen vil blive indtægtsført på et senere tidspunkt, når der konstateres overskud i de kontributionsgrupper, hvor der er hensat til skyggekonto. Præmieudvikling Bruttopræmierne steg med 32,8 % til mio. kr. i 1. halvår Heraf udgjorde præmieindtægterne fra markedsrentebaserede pensionsordninger mio. kr., hvilket er 48,2 % mere end i samme periode Markedsrentebaserede pensionsordninger udgjorde 94 % af de nytegnede pensionsordninger i 1. halvår De løbende præmier steg med 13,4 % til mio. kr. i 1. halvår Engangsindskud udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2015 mod mio. kr. i 1. halvår 2014, svarende til en fremgang på 53,6 %. side 8 af 24

9 2. kvartal 2015 Resultatet af livsforsikring faldt fra 62 mio. kr. i 2. kvartal 2014 til 34 mio. kr. i 2. kvartal Forringelsen skyldes hovedsageligt et lavere investeringsafkast. De samlede præmieindtægter udgjorde mio. kr. i 2. kvartal 2015, svarende til en fremgang på 34,8 % i forhold til 2. kvartal De løbende præmier steg 20,9 % til 530 mio. kr., mens engangsindskud steg 45,5 % til 837 mio. kr. Investeringsaktiviteter Topdanmark-koncernen ekskl. livsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark-koncernen ekskl. livsforsikring udgjorde 172 mio. kr. i 1. halvår 2015 inkl. kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. I 1. halvår 2014 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast 539 mio. kr. Det er Topdanmarks politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening fra forsikringsdriften. Topdanmark har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO's med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Afkastet i 1. halvår 2015 af de væsentligste aktivkategorier fremgår af følgende tabel: Investeringsafkast Beholdning 30. juni mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast H Afkast H mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,5 0,5 36 7,0 5 0, , ,5 Udenlandske aktier 0,8 0,7 37 4,2 9 1,1 48 5,5 40 4,8 Stats- og realkreditobligationer 10,4 12,8 70 0, , , ,7 Kreditobligationer 0,4 0,2 6 1,5 9 2,5 16 3,5 14 3,7 CDO's 0,8 0,7 40 5,7 22 3, ,5 37 5,2 Ejendomme 1,4 1,2 18 1, ,2 34 2, ,7 Aktiver vedr. SUL 2,2 2,2 66 3, , , ,6 Pengemarked m.m. 3,7 1,0-8 -0, , , ,9 Ansvarlig lånekapital -1,2-0, , , , ,8 Rentebærende gæld -0,1 0,0-2 -0,9-1 -0,4-3 -1,0-1 -0,3 19,0 18, , , , ,7 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). I afkast af ejendomme indgår opskrivning og tilbageført opskrivning af domicilejendomme, som er indregnet under anden totalindkomst. Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde -40 mio. kr. i 2. kvartal Posterne afkast af Stats- og realkreditobligationer og afkast af Aktiver vedrørende SUL bidrog negativt til det samlede afkast. Baggrunden for dette forhold er, at kvartalets rentestigning på Finanstilsynets rentekurve, der anvendes til opgørelse af hensættelsernes værdi, og som ligger meget tæt på euroswapkurven, har været væsentlig mindre end rentestigningen på danske realkreditobligationer, der udgør en væsentlig del af de aktiver, Topdanmark anvender til begrænsning af renterisikoen. Modsat var kvartalets investeringsafkast positivt påvirket af en gevinst på 111 mio. kr. i forbindelse med overdragelsen af to boligudlejningsejendomme. Aktieeksponeringen udgjorde 758 mio. kr. efter skat (991 mio. kr. før skat), når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen fra afledte finansielle instrumenter indregnes. Aktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som pr. 30. juni 2015 udgjorde ca. 30 % af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der an- side 9 af 24

10 ses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Kategorien Stats- og realkreditobligationer udgøres primært af danske stats- og realkreditobligationer og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser. Herudover indgår udenlandske statsobligationer, fortrinsvis fra europæiske kernelande, covered bonds og afledte finansielle renteinstrumenter. Covered bonds er realkreditobligationer, hvor lånets størrelse ikke kan overstige 70 % af værdien af pantet. Falder værdien af pantet så meget, at kravet ikke er opretholdt, stiller det udstedende institut yderligere sikkerhed. Kreditobligationer med en rating under BBB (89 mio. kr.) udgøres af high yield-obligationer, hvoraf en del er konvertible, og ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker. Kreditobligationer med en rating på BBB og A (158 mio. kr.) udgøres af almindelige og konvertible erhvervsobligationer, ansvarlig bankkapital udstedt af EUbanker samt policer på livrenter. De underliggende aktiver i CDO's består for størstedelens vedkommende af senior secured banklån, mens den resterende del især udgøres af CDO's med investment grade-investeringer som underliggende aktiv. Løbetiden for investeringerne i CDO's afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er afhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en løbetidsfordeling for porteføljen. Moderselskabet m.v. Moderselskabet Topdanmark udøver ikke selvstændig aktivitet. Til resultatet af moderselskabet m.v. henregnes resultatet af datterselskaber uden for forsikring (primært Topdanmark Kapitalforvaltning) samt finansieringsomkostninger. Resultatet blev 3 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod -10 mio. kr. i 1. halvår Skat Skatteudgiften udgjorde 190 mio. kr. af et resultat før skat på 837 mio. kr. Det svarer til en effektiv skatteprocent på 22,7 (1. halvår 2014: 21,1). Afvigelsen fra den nominelle skattesats på 23,5 skyldes i al væsentlighed skattefri avancer på unoterede aktier samt finansielle instrumenter. Solvensopgørelse og kapitalkrav Topdanmark har i 2. kvartal indsendt ansøgning om godkendelse af den interne model for skadeforsikringsrisici til Finanstilsynet. Det er fortsat forventningen, at modellen vil blive godkendt, inden Solvens II træder i kraft pr. 1. januar I juni indfriede Topdanmark 350 mio. kr. kapitalbeviser udstedt i 2010, jf. selskabsmeddelelse af 18. juni 2015 fra Topdanmark Forsikring. Det er hensigten at udstede nye kapitalbeviser med bestemmelser i overensstemmelse med kravene under Solvens II inden udgangen af Den nye udstedelse forventes at være i størrelsesordenen 750 mio. kr. Ejendomsporteføljen består hovedsagelig af domicilejendomme (857 mio. kr.). Ejendommene værdiansættes efter Finanstilsynets regler, d.v.s. til markedsværdi under hensyntagen til huslejeniveau og løbetid på lejekontrakterne. Samlet set ligger udlejningsprocenten på 98, når der ses bort fra en enkelt ejendom, der er under ombygning til anden udnyttelse. Kategorien "Aktiver vedrørende SUL" omfatter de til sygeog ulykkeshensættelserne svarende investeringer i Topdanmark Livsforsikring. "Pengemarked m.m." omfatter pengemarkedsindskud, koncernmellemregninger, resultatet af valutapositioner og andet afkast, der ikke indgår i de øvrige kategorier. "Ansvarlig kapital" omfatter hybridkapital udstedt af moderselskabet og ansvarlige lån udstedt af Topdanmark Forsikring. "Rentebærende gæld" omfatter gæld herudover. Planen vedrørende Topdanmarks kapitalforhold er uændret i forhold til omtalen i delårsrapporten for 1. kvartal Modelmæssig resultatprognose Topdanmark har ikke tradition for at offentliggøre egentlige resultatforventninger. I stedet oplyses, på hvilket niveau resultatet forventes at ligge, såfremt en række forudsætninger om afkast på de finansielle markeder opfyldes. Afkastet på de finansielle markeder ændrer sig på daglig basis, og Topdanmarks modelmæssige resultatprognose afviger fra de faktiske forventninger allerede på det tidspunkt, hvor resultatprognosen offentliggøres. Topdanmark oplyser derfor supplerende, hvorledes afvigelser fra de forudsætninger, der er anvendt i den modelmæssige resultatprognose, vil påvirke resultatniveauet, jf. Investor Risikostyring. side 10 af 24

11 Som det fremgår, er den modelmæssige resultatprognose for investeringsafkastet ikke foretaget ud fra en konkret vurdering af det forventede investeringsafkast frem til årets udløb, men er alene baseret på en langsigtet standardforudsætning for afkast. Skadeforsikring Af delårsrapporten for 1. kvartal 2015 fremgik det, at Topdanmark for 2015 forudsætter en præmieudvikling på omkring -1 % samt en combined ratio på omkring 90 ekskl. afløbsresultat i kvartal Dette var baseret på følgende forudsætninger: Et vejrmæssigt normalår med vejrligsrelaterede skader på 120 mio. kr. i kvartal En omkostningsprocent på niveau med 2014 (15,7). Et renteniveau svarende til rentekurven 8. maj Et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet 8. maj Siden offentliggørelsen af den seneste modelmæssige resultatprognose i delårsrapporten for 1. kvartal 2015 har følgende forudsætninger ændret sig: Der er i 2. kvartal 2015 realiseret afløbsgevinster på 130 mio. kr., svarende til en forbedring af combined ratio på 1,4 pp. De vejrligsrelaterede skader i 2. kvartal udgjorde 0 mio. kr. mod det forudsatte niveau for vejrligsrelaterede skader i kvartalet på 25 mio. kr. Det svarer til en forbedring af combined ratio på 0,3 pp for Renteniveauet er steget, svarende til en forbedring af combined ratio på 0,2 pp for Fra 8. maj til 7. august 2015 har investeringsafkastet før skat udviklet sig på niveau med det forventede. På baggrund af udviklingen siden den modelmæssige resultatprognose i delårsrapporten for 1. kvartal 2015 forudsættes combined ratio for 2015 forbedret fra omkring 90 til Den forudsatte combined ratio er før afløbsresultat i 2. halvår Præmieindtægten steg mindre fra 1. til 2. kvartal 2015 end forudsat. Derfor justeres den forudsatte præmieudvikling for 2015 fra omkring -1 % til mellem -1 % og -2 %. Samlet forudsættes et resultat af skadeforsikring på mio. kr. Livsforsikring I delårsrapporten for 1. kvartal 2015 blev der forudsat et resultat af livsforsikring på mio. kr. før skat. Dette var baseret på følgende forudsætninger: En fremgang i løbende præmier på omkring 5 %. Et investeringsafkast af egenkapitalen på 60 mio. kr. Et lavere resultat af egenkapitalens risikoforrentning (risikotillæg) i forhold til 2014, idet kunderne bevæger sig fra gennemsnitsrentemiljøet over i markedsrenteprodukter. Et større omkostningsunderskud i forhold til 2014, idet der opkræves relativt lave gebyrer i markedsrentemiljøet, mens de faktiske omkostninger stiger på grund af et forventet godt nysalg. Hertil kommer, at organisationen i livsforsikringsselskabet er ressourcemæssigt belastet af implementeringen af et nyt administrationssystem. I forhold til prognoseforudsætningerne har følgende ændret sig: Den forudsatte fremgang i løbende præmier opjusteres fra omkring 5 % til over 10 %. Samlet forudsættes fortsat et resultat af livsforsikring på mio. kr. før skat. Resultatet er meget følsomt over for udsving i især investeringsafkastet. Risikotillæg og skyggekonto opgøres først endeligt i forbindelse med årsrapporten for Moderselskabet Det modelmæssige resultat for moderselskabet plus datterselskaber uden for forsikringskoncernen forudsættes at ligge på mio. kr. før skat. Skat Med en selskabsskatteprocent på 23,5 % ventes en skatteudgift på mio. kr. Koncernresultat i alt Samlet opjusteres Topdanmarks modelmæssige resultatprognose for 2015 med 50 mio. kr. til mio. kr. efter skat. Det svarer til et resultat pr. aktie på 11,0 kr. Det forudsatte resultat for 2015 er før afløbsresultat i 2. halvår Den modelmæssige resultatprognose er under forudsætning af et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet den 7. august Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 1,90 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pp). side 11 af 24

12 Resultatprognose 2015 Resultat Mio. kr Prognose maj 2015 Prognose august 2015 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Tilbagekøb af Topdanmark-aktier For 2015 opjusteres det forudsatte tilbagekøb af Topdanmark-aktier med 50 mio. kr. til 1,95 mia. kr. Tilbagekøbet svarer til en udlodningsprocent (buy-back yield) på 9,6. På nuværende tidspunkt er der tilbagekøbt Topdanmarkaktier for 982 mio. kr.( stk. Topdanmark-aktier), og der resterer derfor 968 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for Antallet af Topdanmark-aktier udgør stk. aktier. Topdanmarks beholdning af egne aktier udgør stk. aktier, og antallet af stemmeberettigede Topdanmark-aktier udgør således stk. aktier. Topdanmark indledte tilbagekøbsprogrammet i 1998 og har siden vedtaget at annullere egne aktier for 15 mia. kr. Det svarer til, at aktiekapitalen er nedskrevet med 74,5 %. Den gennemsnitlige buy-back yield har i årene ligget på 9,5 % om året. Topdanmarks tilbagekøbsprogram håndteres af Topdanmark Kapitalforvaltning. Det er opfattelsen, at tilbagekøbsprogrammet kan gennemføres til lavere priser gennem Topdanmark Kapitalforvaltning end via en safe harbour-løsning. Topdanmark køber ikke egne aktier i perioder, hvor selskabet er insider, og i perioder på tre uger inden offentliggørelsen af et perioderegnskab. Endvidere tilbagekøber Topdanmark ikke egne aktier i en periode på fem bankdage efter hver kvartalsmeddelelse, hvor ledelsen kan realisere aktieoptioner. Af tabellen fremgår, hvornår Topdanmark kan tilbagekøbe egne aktier. Tilbagekøb af aktier er muligt 27. aug okt nov jan feb apr maj jul Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 29. jul aug okt nov jan feb apr maj jul aug Finanskalender Delårsrapport kvartal Årsregnskabsmeddelelse Årsrapport Delårsrapport 1. kvartal Halvårsrapport side 12 af 24

13 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. tolkningsbidrag, hvilket ikke har medført ændringer i anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er således uændret i forhold til årsrapporten 2014, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Topdanmark har med virkning fra 1. januar 2015 implementeret forskellige nye og ændrede standarder og for- Halvårsrapporten er urevideret og har ikke været genstand for review. side 13 af 24

14 Resultatopgørelse Koncernen Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Note SKADEFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Bonus Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING side 14 af 24

15 Resultatopgørelse Koncernen Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr IKKE-FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Teknisk resultat af skadeforsikring Teknisk resultat af livsforsikring Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Omkostninger i.f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skadeforsikringsvirksomhed Pensionsafkastskat Investeringsafkast overført til livsforsikringsvirksomhed Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Resultat pr. aktie (kr.) 14,4 4,8 3,3 8,6 6,3 Resultat pr. aktie udvandet (kr.) 14,3 4,8 3,3 8,5 6,3 Totalindkomstopgørelse Koncernen Periodens resultat Poster der ikke efterfølgende kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Opskrivning af domicilejendomme Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Skat Anden totalindkomst PERIODENS TOTALINDKOMST side 15 af 24

16 Aktiver Koncernen 31. december 30. juni 30. juni Mio. kr IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktiver i midlertidig besiddelse Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT side 16 af 24

17 Passiver Koncernen 31. december 30. juni 30. juni Mio. kr. Note Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Sikkerhedsfond Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat af sikkerhedsfonde HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT GENFORSIKRINGSDEPOTER Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Obligationslån Gæld til kreditinstitutter Gæld til associerede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Afledte finansielle instrumenter Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Finansielle aktiver og forpligtelser 4 Eventualforpligtelser 5 side 17 af 24

18 Pengestrømsopgørelse Koncernen Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Pengestrømme fra driften Bruttopræmier Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Pengestrømme fra skadeforsikring Bruttopræmier Forsikringsydelser Omkostninger Afgiven forretning Pengestrømme fra livsforsikring Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed, i alt Betalinger vedrørende investeringskontrakter Udbytter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Renteudgifter m.v Pensionsafkastskat Selskabsskat Andre poster Pengestrømme fra driften, i alt Investeringer Immaterielle aktiver og driftsmidler Ejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Udlån Afledte finansielle instrumenter Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Mellemværender associerede virksomheder Investeringer, i alt Finansiering Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Salg af egne aktier Ansvarlig lånekapital Obligationslån Gæld til kreditinstitutter Finansiering, i alt Ændring i likvider Likvider primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Likvider består af følgende regnskabsposter: Likvide beholdninger Indlån i kreditinstitutter De fleste af koncernens selskaber er underlagt gældende lovgivning for forsikringsvirksomhed, hvorfor udlån og placering af penge i et vist omfang er begrænset. side 18 af 24

19 Egenkapitalopgørelse Koncernen Mio. kr. Opskriv- Andre Aktie- ningshen- Sikker- henlæg- Overført kapital læggelser hedsfond gelser overskud I alt 2014 Egenkapital ultimo foregående år Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Annullering af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Salg af egne aktier Reklassifikation af aktieoptioner Udstedelse af aktieoptioner Udnyttelse af aktieoptioner Skat 8 8 Øvrige transaktioner Egenkapital 31. december halvår 2014 Egenkapital ultimo foregående år Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Udstedelse af aktieoptioner 7 7 Udnyttelse af aktieoptioner Skat 4 4 Øvrige transaktioner Egenkapital 30. juni halvår 2015 Egenkapital ultimo foregående år Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Salg af egne aktier Udstedelse af aktieoptioner 7 7 Udnyttelse af aktieoptioner Skat -5-5 Øvrige transaktioner Egenkapital 30. juni side 19 af 24

20 Segmentoplysninger Koncernen Resultatopgørelsen Erhverv og Moder Mio. kr. Privat Industri Elim. Skade Liv m.v. Elim. Koncern 1. halvår 2014 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning -1-1 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -253 Resultat halvår 2015 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning -2-2 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -190 Resultat 647 *Efter diskontering 48 mio. kr. (1. halvår 2014: 83 mio. kr.) side 20 af 24

21 Noter Koncernen Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Note 1. Forsikringsteknisk rente f.e.r. Skade Beregnet rente Diskontering (løbetidsforkortelse) af forsikringsmæssige hensættelser og genforsikringsandele Forsikringsteknisk rente f.e.r Note 2. Erstatningsudgifter f.e.r. Skade Afløbsresultat: Bruttoforretning Afgiven forretning Afløbsresultat f.e.r. (gevinst) Note 3. Bruttopræmier Liv Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Gruppeliv Løbende præmier Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Engangspræmier Bruttopræmier Note 4. Finansielle aktiver og forpligtelser Der har ikke været ændringer til klassifikation af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser i 1. halvår Koncernens beholdning af finansielle aktiver, som optages til dagsværdi ud fra værdiansættelsesmodeller baseret på ikke-observerbare input (projektfinansiering Carlsberg Byen), udgør 233 mio. kr. (1. halvår 2014: 110 mio. kr.). Dagsværdien svarer til anskaffelsesprisen. Værdien af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser optaget til amortiseret kostpris svarer tilnærmelsesvis til dagsværdi. 31. december 30. juni 30. juni Note 5. Eventualforpligtelser Entrepriseforpligtelser Momsreguleringsforpligtelser Andre forpligtelser Kapitaltilsagn afgivet til lånefonde og private equity fonde m.m Andel af associerede virksomheders forpligtelser: Entrepriseforpligtelser Koncernen deltager i forskellige forsikringstekniske samarbejder og hæfter solidarisk for forsikringsmæssige forpligtelser i denne forbindelse. side 21 af 24

22 Resultatopgørelse Moderselskabet Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Indtægter fra tilknyttede virksomheder Kursreguleringer Renteudgifter Investeringsafkast, i alt Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Totalindkomstopgørelse Moderselskabet Periodens resultat Anden totalindkomst i tilknyttede virksomheder Anden totalindkomst PERIODENS TOTALINDKOMST Balance Moderselskabet 31. december 30. juni 30. juni Mio. kr Aktiver Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER, I ALT Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT AKTIVER, I ALT Passiver Aktiekapital Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Obligationslån Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Afledte finansielle instrumenter Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT side 22 af 24

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 16. november 2015 Meddelelse nr. 16/2015 Hovedelementer Q1-Q3 2015 Resultat efter skat på 854 mio. kr. mod 1.253 mio. kr. i Q1-Q3 2014. Resultat pr. aktie på 8,4

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 20. maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015 Hovedelementer 1. kvartal 2015 Resultatet efter skat blev 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i 1. kvartal 2014 Resultatet pr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2016

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2016 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2016 15. november 2016 Meddelelse nr. 67/2016 Hovedelementer Q1-Q3 2016 Resultat efter skat: 1.127 mio. kr. mod 861 mio. kr. i Q1-Q3 2015 Resultat pr. aktie: 12,1 kr.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2016

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 16. august 2016 Meddelelse nr. 44/2016 Hovedelementer 1. halvår 2016 Resultatet efter skat blev 594 mio. kr. mod 651 mio. kr. i H1 2015 Resultatet pr. aktie blev uændret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2017

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2017 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2017 26. oktober 2017 Meddelelse nr. 28/2017 Hovedelementer Q1-Q3 2017 Resultat efter skat: 1.353 mio. kr. (Q1-Q3 2016: 1.114 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 15,8 kr. (Q1-Q3

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003 21. maj 2003 Meddelelse nr. 05/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003. Hovedelementerne i kvartalsmeddelelsen er: Resultatet for 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2017 Meddelelse nr. 21/2017

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2017 Meddelelse nr. 21/2017 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 23. maj 2017 Meddelelse nr. 21/2017 Hovedelementer Q1 2017 Resultat efter skat: 415 mio. kr. (Q1 2016: 161 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 4,8 kr. (Q1 2016: 1,7

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2010

Topdanmarks halvårsrapport for 2010 25. august 2010 Meddelelse nr. 10/2010 Hovedelementerne i halvårsrapporten 2. kvartal 2010 Resultat efter skat på 94 mio. kr. mod 555 mio. kr. i 2. kvartal 2009. Combined ratio blev forbedret fra 91,0

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2014 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2011

Topdanmarks halvårsrapport for 2011 23. august Meddelelse nr. 18/2011 Highlights 1. halvår 2011 Resultat efter skat: 726 mio. kr. (H1 2010: 362 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 51,9 kr. (H1 2010: 23,3 kr.) Combined ratio: blev forbedret fra

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi }} Dansk aktør }} Stabile forsikringsrisici }} Lav omkostningsprocent

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2007

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2007 Topdanmarks delårsrapport for 1. - 3. kvartal 2007 27. november 2007 Meddelelse nr. 25/2007 Hovedelementerne: Resultatet efter skat blev 968 mio. kr. for 1. - 3. kvartal 2007 mod 1.167 mio. kr. for 1.

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere