Kontakt: M/ T/ april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt: M/ simon.nyborg@ft.dk T/ 33 37 50 74 14. april 2014"

Transkript

1 Bæredygtig beskæftigelse og grøn produktivitet Den vestlige verdens økonomiske model er i krise. Samtidig med at regeringer og økonomer i USA, Europa og Japan undrer sig over, hvor væksten bliver af, oplever vi stigende råvarepriser og advarsler fra FN's Klimapanel om, at verdens energiforbrug er på kollisionskurs med klimaet. Den herskende politik med ensidig jagt på økonomisk vækst er fuldstændig ude af trit med klodens naturgrundlag. Også herhjemme forfølger både regeringen og højrefløjen drømmen om, at væksten vender tilbage til niveauet før finanskrisen. Det har konkret resulteret i sænket selskabsskat og lavere afgifter, der gør det billigere for virksomheder at forurene og forbruge materialer. Logikken bag disse tiltag er, når selskaberne tjener flere penge, så vil de også investere mere, hvilket vil skabe job og bringe væksten tilbage. Problemet for vækstoptimisterne er bare, at virksomhederne sparer op som aldrig før, til trods for at de største eksportvirksomheder tjener styrtende. Og til trods for at de seneste år har været præget af fortsat lave renter og praktisk taget lønstilstand. Regeringens politik virker ikke. Den har desværre også en alvorlig social slagside, hvor der er blevet skåret i velfærden, og vilkårene er blevet forringet for bl.a. syge, fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere, studerende, mens der er brugt milliarder på at sænke topskatten til gavn for dem med de største indkomster. Regeringens aktuelle overvejelser om at sænke afgifter bygger på den samme forhåbning om, at der kommer gang i væksten igen. Hvilket altså betyder vækst som på niveauet før finanskrisen. Virksomhedernes lave investeringsniveau skyldes dog i høj grad, at den indenlandske efterspørgsel fortsat er lav. Kommunerne og regionerne bliver holdt i et så stramt greb af regeringen, at det koster beskæftigelse. Og spørger man forbrugerne - befolkningen - så har et flertal ikke tænkt sig at hæve forbruget til højderne under ejendomsboblen. Det er hverken ønskeligt eller muligt umiddelbart at vende tilbage til nullernes forbrugsræs, som store dele af befolkningen optog stadig mere gæld for at deltage i. Samtidig står vi som samfund over for en gigantisk udfordring med at ruste vores samfund til ressource- og klimakrisen, som vil præge udviklingen de næste mange årtier. Derfor er det brug for et andet politisk svar, som kombinerer behovet for grøn omstilling med beskæftigelse og social retfærdighed. 1

2 Det vil Enhedslisten Enhedslisten har to ambitiøse mål. For det første vil vi sikre social retfærdighed ved at skabe job til alle. For det andet vil vi omstille vores samfund, så det bliver miljømæssigt bæredygtigt. Det er en enorm udfordring at sikre, at den nødvendige grønne omstilling også bliver socialt retfærdig. Den opgave kan selvsagt ikke løses med ét greb. I det følgende præsenteres derimod en række konkrete forslag til at skabe bæredygtig beskæftigelse og øget energi- og ressourceeffektivitet ved hjælp af grønne investeringer. Tilsammen udstikker de en anderledes bæredygtig retning for samfundets udvikling end regeringens ønske om økonomisk vækst gennem lavere afgifter og Produktivitetskommissionens forslag om deregulering. I overskrifter foreslår Enhedslisten tiltag, der falder inden for tre kategorier. 1) En styrket grøn indsats både i den offentlige og private sektor med investeringer i energiforbedringer, grøn teknologi og grønne iværksættere. 2) Kommunerne skal sættes fri fra sanktioner og restriktioner til at investere i grønne projekter og til at udnytte opbygget viden og kompetencer til bl.a. at stifte og udvikle selskaber. Kommunale selskaber har tidligere skabt tusindvis af arbejdspladser. 3) En bedre uddannelse af arbejdsstyrken gennem investeringer i erhvervsuddannelserne, styrket efter- og videreuddannelse og uddannelsorlov med jobrotation. Hvor regeringen og højrefløjen advokerer for generelt lavere afgifter og dermed blind vækst, vil Enhedslisten målrette investeringerne til bæredygtige tiltag som energieffektivisering, automatisering og bedre uddannelse. Hvor Produktivitetskommissionen vil fjerne sociale klausuler om f.eks. at sikre lærepladser, vil Enhedslisten stille krav om socialt ansvar, når der er offentlige kroner med. Hvor Økonomi- og indenrigsministeriet holder kommunerne i et stramt greb af sanktioner og restriktioner, vil Enhedslisten sætte kommunerne fri til at lave grønne og rentable investeringer og ret til at danne selskaber. Udover at investeringer i f.eks. energibesparelser i sig selv vil være med til at øge produktiviteten, så skaber de direkte arbejdspladser. Det er der et enormt behov for i en situation, hvor ledigheden stadig er relativ høj efter finanskrisen. Ydermere medvirker de til at gøre produktionen grønnere. Den slags bæredygtig beskæftigelse vil Enhedslisten arbejde for at skabe. 2

3 Konkret foreslår Enhedslisten: At oprette en statsligt garanteret Grøn Investeringsfond med indskud fra f.eks. pensionskasser til investeringer i energibesparelser, vedvarende energi og større ressourceeffektivitet. At styrke de statslige programmer for investeringer i grøn teknologi og støtten til grønne iværksættere. At sætte kommunerne fri til at oprette produktionsselskaber. At tillade kommunerne at investere i grønne projekter og vedvarende energi. At styrke erhvervsuddannelserne med investeringer i nyt udstyr og en praktikpladsgaranti. At styrke efter- og videreuddannelsen ved bl.a. bedre adgang til uddannelsesorlov med jobrotation og uddannelse på deltid. I alt foreslår Enhedslisten investeringer og initiativer for 8 milliarder kr. frem til Det vil direkte skabe mindst job og samtidig styrke vilkårene for produktionsvirksomhed i Danmark på et bæredygtigt og socialt ansvarligt grundlag. Finansieringen findes ved en statslig lånegaranti på 5 milliarder kr. til en Grøn Investeringsfond og ved lukning af skattehuller og annullering af skatterabatter for over 600 millioner kr. om året. Tiltag Udgift Indtægt Beskæftigelse Grøn Investeringsfond* Grøn Omstillingsfond 20 Grønne erhvervsprogrammer 30 Grønne iværksættere 40 Statsligt innovationscenter 10 Nyt udstyr til erhvervsskoler Højere refusion for efteruddannelse 120 Styrket AMU 75 Uddannelsesorlov med jobrotation Beskatning af fonde 590 Moms på magasiner I mio. kr. årligt medmindre andet er angivet * 200 mio. kr. i et engangskapitalindskud samt en lånegaranti på 5 mia. kr. 3

4 1. Grønne tiltag Formålet er at fremme den grønne omstilling af samfundet og samtidig skabe arbejdspladser gennem en vifte af investeringer. Grøn investeringsfond Enhedslisten foreslår oprettelsen af en Grøn Investeringsfond, der har til formål at finansiere investeringer, som fremmer den grønne omstilling af samfundet. Det vil skabe arbejdspladser i en situation, hvor de øvrige investeringer er på et lavt niveau. Samtidig vil omstillingen mindske ressourceforbruget. Fonden skal investere i energibesparelser i virksomheders produktionsapparat og bygningsmasse, i vedvarende energianlæg og i større ressourceeffektivitet i virksomheder, som f.eks. bedre udnyttelse af vand, kemikalier og materialer samt bedre affaldshåndtering. Lån kan ydes til virksomheder, statens selskaber, almene boligorganisationer samt en række selvejende institutioner. Fonden skal investere i rentable projekter, hvorfor dens økonomi vil hvile i sig selv. Der er behov for et statsligt kapitalindskud på 200 millioner kr. til at etablere en egenkapital i fonden. Derudover skal fonden finansiere sig med lån med sikkerhed i en statsgaranti på op til 5 milliarder kr., hvilket gør det muligt at få billige indskud fra f.eks. pensionskasser. Det vil gøre fonden i stand til at yde billige og langsigtede lån til grønne investeringer uden at belaste den offentlige saldo udover kapitalindskuddet eller i øvrigt komme i konflikt med budgetlovens udgiftslofter. Grøn teknologi Grøn teknologi og omstilling handler dels om at optimere ressourcekredsløbet for at reducere ressourceforbruget markant, dels udvikle fremtidens grønne produkter og dermed danske arbejdspladser. I finansloven for 2013 blev der iværksat en række erhvervsrettede initiativer for at reducere ressourceforbruget, herunder en Grøn Omstillingsfond og en tilsvarende lånefond. Fokus er på produktinnovation og forretningsudvikling efter vugge-til-vugge-princippet med f.eks. produkter, der re-designes til fuld genanvendelse i nye produkter, og nye forretningsmodeller, hvor ressourcerne returneres til producenten samt substitution til bæredygtige materialer. Der afsættes årligt yderligere 20 millioner kr. til omstillingsfonden. Fremtidens industriarbejdspladser skal understøttes gennem grønne erhvervsprogrammer, hvor der ydes tilskud til spirende grønne områder for at opdyrke nye erhvervspotentialer. Der er store potentialer inden for eksempelvis energiområdet, hvor der er mange nye teknologier. Men også inden for traditionelle industrier som f.eks. svineproduktion, der i øjeblikket er ved at komme til kort pga. lønkonkurrence, er der et potentiale i omstilling til økologi og 4

5 højkvalitetsprodukter. Der afsættes årligt yderligere 30 millioner kr. til grønne erhvervsprogrammer. Der er endvidere behov for at kortlægge, hvorledes konkurrencemæssige barrierer for grøn omstilling kan fjernes. Der skal åbnes for, at andelsejede energiselskaber og kommuner lettere kan investere i vedvarende energi, hvilket straks vil skabe arbejdspladser i landet. I dag blokerer en række love og regler, hvilket betyder, at andelsejede energiselskaber ikke investerer, men sætter formuen i aktier og obligationer. Samtidig må kommuner ikke anvende overskud fra et kommunalt energiselskab til investeringer i nye energianlæg og energibesparelser uden at blive økonomisk straffet. Grønne iværksættere Innovation nedefra for år siden er årsag til, at Danmark i dag er erhvervsmæssig frontløber på energi- og økologiområdet. Fremtidens job afhænger fortsat af, at der er politisk vilje til at sætte skub i innovation nedefra. Med finansloven for 2013 fik Enhedslisten igangsat såvel Danmarks første grønne iværksætterhus på Risø/DTU samt Ildsjælepuljen, der støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter om grøn omstilling. I samme ånd foreslår Enhedslisten etableringen af grønne omstillingscentre, som kan styrke de folkelige kræfter, der på lokalt plan arbejder med grøn omstilling i praksis i boligkvarterer m.m. som supplement til Ildsjælepuljen. Disse tiltag har alle jobskabelse som et formål. Der afsættes årligt 40 millioner kr. til etablering af flere grønne iværksætterhuse og midler til Ildsjælepuljen og omstillingscentre. Det etableres et statsligt innovationscenter, hvor offentligt ansatte forskere kan henvende sig og enten få sparring til selv at arbejde videre med deres ideer med henblik på kommercialisering, eller kan indlevere deres idé til statslig videreudnyttelse. Der afsættes årligt 10 millioner kr. 5

6 2. Kommunal frihed Enhedslisten foreslår, at fjerne en række af de restriktioner, der hæmmer kommunernes investeringer og muligheder for at udvikle selskaber og sælge ydelser ud af kommunen. Kommunerne har tidligere stiftet en række store og små selskaber og skabt mange tusinde job. Sæt kommunerne fri De danske kommuner oparbejder en vigtig viden gennem varetagelsen af opgaver inden for en lang række områder som eksempelvis forsyning, ældrepleje, børnepasning, handicap, renovation og rengøring. Den kommunale viden har et stort potentiale til at kunne videreudvikles til nye produkter til gavn for samfundet. Ikke blot inden for velfærdsteknologi, men også inden for klimasikring, energiforsyning, vejvedligehold m.v. Kommunernes har i dag kun begrænsede muligheder for at udvikle denne viden og omsætte den til nye produkter. Det skyldes ikke mindst en række lovændringer under den tidligere regering, der har bremset innovationsmulighederne hos kommunerne. 1 Enhedslisten foreslår at ophæve privatiseringstvangen, når kommunerne skal lave selskaber, som kan videreudvikle kommunal viden til ny produktion: Kommunerne skal have lov at deltage i selskaber, som videreudvikler kommunal viden, uden krav om privat indskudskapital. De kommunale selskaber skal have lov at sælge til private i højere grad end i dag. Tvangssalg skal ophæves, så kommuner og regioner ikke længere skal tvinges til at sælge succesvirksomheder, hvis deres omsætning kommer fra salg til private. Alle tre forslag vil sikre langt bedre rammer for udvikling af nye viden og ny produktion. Dermed fremmer de både innovation og skabelsen af nye arbejdspladser. Samtidig foreslår Enhedslisten, at kommuner skal kunne løse opgaver for andre offentlige myndigheder, uden at det skal tvinges i selskabsform, ligesom opgaver, der tidligere har været løst af private, skal kunne gå tilbage til kommunal varetagelse. Begge forslag vil øge produktiviteten i den kommune, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder. Kommunale investeringer i vedvarende energi og grøn omstilling Enhedslisten foreslår, at der udarbejdes programmer for kommunale investeringer, som kan fremme den grønne omstilling mod lavere energiforbrug og CO2-udledning, bedre udnyttelse af ressourcer og opbygning af et samfund, som kan være til grøn inspiration for omverdenen med de eksportmuligheder, dette giver. 1 Lov nr. 548 af 2006 med senere ændringer om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. 6

7 Kommunernes låneadgang til rentable energirenoveringer og lokal grøn omstilling i form af vindmølle- og solcelleanlæg skal suppleres med statslig rådgivning om muligheder og perspektiver. Ligeledes skal låneadgangen udbredes til andre investeringer, der kan bidrage til den grønne omstilling, f.eks. letbaner, BRT (Bus Rapid Transit) og lignende i alle større byer. 2 2 I dag er der ikke automatisk adgang til låneoptag til investeringer i trafik for kommunerne, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.. Online: 7

8 3. Stærkere uddannelse I Danmark hverken kan eller skal vi konkurrere på lave lønninger eller dårligt arbejdsmiljø. Vi skal konkurrere på at være de dygtigste. Et stærkt arbejdsmarked med en høj produktivitet er afhængigt af en veluddannet arbejdskraft, og det kræver stærke erhvervsuddannelser og bedre muligheder for efteruddannelse og videreuddannelse. Nyt udstyr på erhvervsuddannelser Det nytter ikke noget, at maskinerne på de tekniske skoler er så forældede, at de unge nærmest skal på kursus med det samme, de har fået job. Vi har brug for en veluddannet arbejdskraft, hvor nyuddannede faglærte kan gå i gang med arbejdet med samme og har erfaring med tidssvarende maskiner og udstyr. Derfor forslår Enhedslisten, at der afsættes en pulje på 150 millioner kr. årligt til nye maskiner og udstyr på de tekniske skoler. Flere praktikpladser Hvis Danmark skal være et stærkt produktionsland, så kræver det, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse, og at de undervejs forberedes på at træde ind på arbejdsmarkedet. Her er det afgørende for eleverne, at de får en praktikplads i en virksomhed. Lige nu mangler næsten elever en praktikplads. Det retter den nye reform af erhvervsuddannelserne ikke op på. Enhedslisten foreslår derfor følgende indsats for at øge antallet af praktikpladser. Alle virksomheder, der har kapaciteten til det, skal tage lærlinge. Jo større virksomheden er, des flere lærlinge skal den tage. I dag betaler arbejdsgiverne til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og modtager refusion fra puljen, hvis de tager lærlinge. Enhedslisten foreslår, at det vendes på hovedet, så de virksomheder, der ikke løfter deres ansvar ved at tage lærlinge, skal betale et højere bidrag, så det bliver billigere for de virksomheder, der rent faktisk tager lærlinge. Virkningen af det følg-eller-forklar-princip, Enhedslisten aftalte med regeringen i finansloven for 2013, er for ringe. Vi foreslår derfor at indføre reelle sociale klausuler, der sikrer, at statslige ordregivere forpligter virksomheder på at oprette praktikpladser. Bedre efter- og videreuddannelse Hvis det danske arbejdsmarked skal blive ved med at udvikle sig, kræver det, at vi har et godt efteruddannelsessystem. Samtidig skal systemet være fleksibelt, så de ansatte hele tiden har mulighed for at opkvalificere sig, blive dygtigere og blive klar til nye arbejdsopgaver. AMU-centrene, der varetager den faglige efteruddannelsesindsats, har dårlige økonomiske kår. Med VK-regeringens genopretningspakke blev den refusionssats, som kursister modtager under efteruddannelse, VEU-godtgørelsen, sat ned fra svarende til 100 pct. af dagpengesatsen 8

9 til 80 pct. af dagpengesatsen, og det har medført et fald i antallet af kursister. Samtidig betød genopretningspakken, at AMU-centrene langsomt har fået færre og færre midler at lave uddannelse for. Regeringen har i vækstplanen fra 2013 afsat 1 mia. kr. til VEU-området i perioden Men det er endnu uvist, hvordan og hvornår regeringen vil udmønte midlerne - og jo længere tid der går, des sværere bliver det for AMU-centrene at opretholde udbuddet af efteruddannelser og kvaliteten heri, derfor må der handles nu. Enhedslisten foreslår: At refusionssatsen for efteruddannelse igen sættes op, så den svarer til 100 pct. af dagpengesatsen, så folk rent faktisk har råd til at efteruddanne sig. Det vil medføre yderligere udgifter for arbejdsgiverne gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på 175 mio. kr., mens det vil være udgiftsneutralt for staten. En forhøjelse af satsen forventes dog at medføre en stigning i aktiviteten, hvorfor der vil være yderligere driftsomkostninger for staten. En forøget aktivitet på 15 % vil koste staten 120 mio. kr. og AUB 190 mio. kr. Ved udgangen af 2013 havde AUB op mod 1,4 mia. kr. i uforbrugte midler, der er øremærkede til netop VEU-godtgørelse. I alt vil forslaget medføre udgifter for 120 mio. kr. for staten og 375 mio. for AUB. Taksterne på AMU-området er over årene blevet lavere på grund af forskellige besparelser. Der er således færre penge at lave arbejdsmarkedsuddannelser for. På finansloven 2013 blev Enhedslisten og regeringen enige om en midlertidig takstforhøjelse på AMU-området, svarende til 12 mio. kr. i en forhøjelse der udløb med udgangen af Enhedslisten vil rette op på denne udvikling og lave en revision af systemet. Det vil koste 75 millioner kr. årligt i en midlertidig periode, til taksterne er endeligt justeret. Uddannelsesorlov med jobrotation Enhedslisten ønsker at genindføre 1990 ernes uddannelsesorlov. Den gav personer i arbejde mulighed for at tage uddannelse på dagpengesats, mens en ledig vikarierede. Denne type jobrotation giver en tredobbelt gevinst: Den ansatte på orlov får nye kompetencer, den ledige får foden inden for på arbejdsmarkedet og arbejdsgiveren får en styrket medarbejder tilbage efter endt orlov. Ordningen tænkes især målrettet til langtidsledige, som er i fare for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, og til nyuddannede, som risikerer aldrig at få foden indenfor. Blandt de, der er i arbejde, er målgruppen medarbejdere, der er dagpengeberettigede og med en vis anciennitet. Ordningen er stort set udgiftsneutral fordi den, der går på uddannelse og den, der kommer ind i vikariatet, så at sige bytter indkomst. Der vil være visse omkostninger til uddannelse. Til gengæld sparer staten udgifter til aktivering. Ordningen havde i sin tid stor beskæftigelseseffekt og alene i 1994 medførte den, at beskæftigelsen blev øget med næsten personer. Vi anslår, at uddannelsesorlov kan give job. 9

10 Finansiering I alt vil forslagene til finansiering indbringe op til 600 millioner kr. årligt. Beskatning af fonde 590 millioner kr. Fondsejerskab er udbredt i dansk erhvervsliv, men landets mange fonde er reelt underbeskattede og nyder godt af en række lempelige regler. Enhedslisten foreslår derfor, at fonde beskattes af alle udbytter og avancer fra selskaber, som overvejende ejes af fondene, samt at transparensreglen ophæves, hvilket vil øge beskatningen af aktieselskaber, der er ejet af fonde. Endelig foreslår Enhedslisten at begrænse fradraget for uddelinger og hensættelser. Alle tre forslag har tidligere være vurderet af Skattekommissionen og vil samlet øge råderummet med knap 600 millioner kr. årligt. Moms på magasiner trykt uden for EU 55 millioner kr. Der er tale om et regulært momshul, hvor magasiner trykt uden for EU har bedre vilkår end magasiner trykt i Danmark og EU. Det fører til udflagning af arbejdspladser fra Danmark til f.eks. Norge og Schweiz, og samtidig går staten glip af en indtægt. Enhedslisten foreslår derfor at indføre moms på magasiner trykt i tredjelande. Det vil årligt indbringe millioner kr. 10

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Metals vækstpakke Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Dansk vækst og beskæftigelse er under pres. Ledigheden stiger, og der er udsigt til negativ vækst. Derfor har Danmark brug for en vækstpakke, der

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Forord 4 Eksportpiloter til mindre industrivirksomheder 4

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien Christian Ege, sekretariatsleder Konference 5.11.2014 Hvilke virkemidler kan bruges? Lovgivning: overvejende på EU-plan hvis det påvirker varehandel Grønne afgifter:

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Euro området har haft vanskeligt ved at komme ud af krisen Det begyndte

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om Formandskabet Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 12 Vismandsrapport om Konjunkturudsigterne og aktuel økonomisk politik Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Vismandsrapporten

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere