BeoSound 5 Encore. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoSound 5 Encore. Vejledning"

Transkript

1 BeoSound 5 Encore Vejledning

2 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger, betjening af produktet med en Bang & Olufsen fjernbetjening og brug af digitale musikkilder. Denne vejledning opdateres jævnligt med oplysninger om f.eks. nye funktioner i softwareopdateringer. Se desuden yderligere oplysninger om produktet i sektionen Ofte stillede spørgsmål på

3 Indhold Menuoversigt, 4 Oversigt over produktets skærmmenuer. Nærbetjening, 5 Sådan bruger du musiksystemets fysiske betjeningsknapper. Fjernbetjening med Beo5 eller Beo6, 6 Sådan betjener du et musiksystem med Beo5 eller Beo6. Fjernbetjening med Beo4, 7 Sådan betjener du et musiksystem med Beo4. Sprog, 8 Sådan ændres menusproget. Indstil opstartstid, 9 Sådan indstiller du SPARETILSTAND. Softwareopdatering, 10 Sådan opdaterer du musiksystemets software. Pinkodesystemet, 11 Sådan fungerer pinkodesystemet. Lydindstillinger, 13 Sådan justerer du balance, bas, diskant osv. Serviceindstillinger, 14 Sådan bruger du menuen SERVICEINDSTILLINGER. Netværksindstillinger, 15 Sådan bruger du menuen NETVÆRKSINDSTILLINGER. Roller, 17 Sådan ændrer du kildernes roller og navne. Adgang til musik, 18 Sådan gør du dine musikkilder tilgængelige for afspilning. Farvekodede lister og nummererede favoritter, 24 Sådan opretter du personlige afspilningslister. MOTS, 25 Oplysninger om MOTS. Declaration of Conformity, 26 3

4 Menuoversigt A.MEM (USB) OMSLAG KUNSTNERE ALBUM NUMRE FAVORITTER KØ N.MUSIC/CD (USB) OMSLAG KUNSTNERE ALBUM NUMRE FAVORITTER KØ RADIO GENRER SPROG LANDE NAVNE FAVORITTER A.AUX (lydindgang) INDSTILLINGER LYD LYDSTYRKE BALANCE BAS DISKANT LOUDNESS SYSTEMINDSTILLINGER SPROG SPARETILSTAND VEDLIGEHOLDELSE OPDATER SOFTWARE AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING SKAN MUSIKLAGER IGEN INFORMATION OM NYESTE SOFTWARE OM SKIFT PINKODE SERVICEINDSTILLINGER N.RADIO BUFFER MOTS NETVÆRKSOPLYSNINGER NETVÆRKSINDSTILLINGER ROLLER >>NAVN PÅ MUSIKLAGER<< Her kan du knytte dine musiklagre til knapperne N.MUSIC og CD. 4

5 Nærbetjening Musiksystemet er beregnet til nærbetjening som f.eks. at bladre i en musiksamling og udvælge numre. Standbyknap Hjul bruges til navigering Pegepind bruges til at vælge visning Lydstyrkehjul bruges til at justere lydstyrken Gå til venstre åbner undermenuer eller -visninger Gå til højre går et niveau tilbage i menuer/visninger. Lukker menuer uden at gemme Knappen GO bruges til at vælge med Hold knappen GO nede for at se valgmulighederne for det fremhævede menupunkt 5

6 Fjernbetjening med Beo5 eller Beo6 Hvis du bruger Beo5 eller Beo6, skal den konfigureres til netop dit musiksystem. Kontakt din forhandler N.MUSIC Softknap Tryk for at vælge blandt tilgængelige kilder Brug aktuel afspilning som udgangspunkt for MOTS Gå tilbage gennem Beo5/Beo6 displaybilleder Living Room Vis SCENE-knapper Tryk igen for at gå tilbage TV N.MUSIC RADIO DTV A.MEM CD + Viser tal til valg af nummer eller station Tryk igen for at gå tilbage STOP Tryk for at standse afspilning STOP PLAY PLAY Start afspilning Vælg farvet liste. Tryk derefter på et tal for at afspille en bestemt radiostation. Tryk på hjulet ud for farven BACK 1 99 Vælg en nummereret favorit Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Start afspilning. Hold knappen nede for at bruge den aktuelle afspilning som udgangspunkt for MOTS Gå trinvist gennem album og kunstnere eller numre og stationer Gå trinvist gennem album eller kunstnere Gå trinvist gennem numre eller stationer Sæt på standby 6

7 Fjernbetjening med Beo4 Musiksystemet kan også betjenes med en Beo4 fjernbetjening. I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion N.MUSIC Tænd for N.MUSIC. Tryk på LIST for at åbne N.MUSIC i displayet. Hvis N.MUSIC ikke er tilgængeligt, skal du se den vejledning, der fulgte med Beo4, for oplysninger om tilføjelse af funktionen A.AUX Tænd for kilden A.AUX. Tryk på LIST for at åbne A.AUX i displayet MOTS Brug aktuel afspilning som udgangspunkt for MOTS. Tryk på LIST for at åbne MOTS i displayet TV LIGHT RADIO RADIO Tænd for radioen DTV DVD CD V.MEM TEXT A.MEM CD Tænd for N.MUSIC, hvis kilden er tilknyttet denne knap A.MEM Vælg en USB-kilde, som er tilsluttet foran på musiksystemet LIST 0 MENU 1 9 LIST Afspil en nummereret favorit Få vist ekstra knapper til funktioner eller kilder i displayet på Beo4 Brug eller til at gå trinvist gennem listen, og tryk på centerknappen for at vælge Center- og navigationsknap. Vælg fremhævede menupunkter, eller naviger i menuen LIST Gå trinvist gennem numre eller stationer STOP PLAY Gå trinvist gennem album BACK Vælg farvet musik- eller radioliste Tryk derefter på et tal for at afspille en bestemt radiostation Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP Tryk for at standse afspilning PLAY Start afspilning. Hold knappen nede for at bruge den aktuelle afspilning som udgangspunkt for MOTS Tryk på knappen for at fremhæve og vælge indstillinger Sæt på standby 7

8 Sprog Du kan til enhver tid skifte menusproget i musiksystemet. Når du har valgt sprog, vises alle menuer og meddelelser på dette sprog. Du kan ændre sproget i musiksystemet, som du ønsker. Skift sprog > Fremhæv SYSTEMINDSTILLINGER med SPROG, og tryk på GO. det sprog, du ønsker, og tryk på GO for at gemme indstillingen. Eller >... tryk på for at lukke menuen uden at gemme. DANSK DEUTSCH ENGLISH SPROG ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA Du kan vælge dit foretrukne sprog i menuen SYSTEMINDSTILLINGER. Det aktuelle sprog vises, når menuen åbnes (her: ENGLISH). 8

9 Indstil opstartstid Hvis du gerne vil have dit musiksystem til at starte hurtigere, kan du ændre standbytilstandens strømforbrug. Opstartstiden kan reduceres ved at ændre musiksystemets strømforbrug i standbytilstand. Skift strømforbrug > Fremhæv SYSTEMINDSTILLINGER med SPARETILSTAND, og tryk på GO. JA eller NEJ, og tryk på GO. > Luk menuen med SPARETILSTAND JA JA NEJ Standbytilstandens strømforbrug kan ændres i menuen SYSTEMINDSTILLINGER. Den aktuelle indstilling vises, når menuen åbnes (her: JA). Bemærk, at musiksystemets strømforbrug i standbytilstand øges, hvis du indstiller SPARETILSTAND til NEJ. 9

10 Softwareopdatering Softwaren kan opdateres manuelt eller ved at indstille musiksystemet til at opdatere automatisk. Afbryd aldrig strømmen, mens softwaren er ved at blive opdateret. Softwaren kan opdateres manuelt eller ved at indstille musiksystemet til at opdatere automatisk. Opdater softwaren manuelt > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med > Drej på hjulet for at vælge OPDATER SOFTWARE, og tryk på GO. > I displayet vises Bang & Olufsen logoet og meddelelsen Søger efter opdateringer - Tryk på GO for at annullere. > Når softwareopdateringen er færdig, vises meddelelsen Download fuldført. Er der ingen ny software tilgængelig, vises meddelelsen Ingen ny softwareopdatering er tilgængelig. > Tryk på standbyknappen på musiksystemet for at sætte det på standby, og vent, til det tændes igen automatisk. Dette aktiverer softwareopdateringen. Opdater softwaren automatisk > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING, og vælg JA. Denne indstilling er fra fabrikken deaktiveret. > For at aktivere AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING skal du dreje hjulet til AKTIVERET og trykke på GO for at gemme. > Luk menuen med BEMÆRK! Vi anbefaler at aktivere indstillingen AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING. Hvis indstillingen deaktiveres, søger musiksystemet ikke automatisk efter nye softwareopdateringer. BEMÆRK! Manuelle softwareopdateringer er engangshandlinger, der ikke påvirker indstillingen AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING. BEMÆRK! Musikafspilning påvirkes af manuel softwareopdatering. 10

11 Pinkodesystemet Du kan aktivere pinkodesystemet og lave din egen kode. Pinkodesystemet deaktiveres, når du gemmer en tom pinkode. Hvis strømmen har været afbrudt i mere end 30 minutter og du bruger pinkodesystemet, kan musiksystemet kun genaktiveres ved at tænde for det og indtaste din personlige pinkode. Hvis pinkoden ikke indtastes, skifter musiksystemet automatisk til standby efter ca. 3 minutter. Aktiver pinkodesystemet > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKIFT PINKODE, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at indtaste en 4-cifret pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. Hvis alle tal slettes, annulleres indtastningen. GEM, og tryk på GO. > Indtast pinkoden igen, og tryk på GO for at bekræfte hvert tal. GEM, og tryk på GO. Deaktiver pinkodesystemet > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKIFT PINKODE, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at indtaste din aktuelle pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. Hvis alle tal slettes, annulleres indtastningen. GEM, og tryk på GO. > Gem en tom pinkode ved at dreje på hjulet for at fremhæve GEM og trykke på knappen GO to gange INDTAST DEN AKTUELLE PINKODE 5 FORSØG TILBAGE: GEM Skift pinkode > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKIFT PINKODE, og tryk på GO. > Hvis pinkodesystemet er aktiveret, skal du indtaste din aktuelle pinkode for at ændre den. Drej på hjulet for at indtaste din aktuelle pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. GEM, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at indtaste en 4-cifret pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. GEM, og tryk på GO for at bekræfte. > Indtast pinkoden igen, og tryk på GO for at bekræfte hvert tal. GEM, og tryk på GO. Hvis du indtaster koden forkert fem gange i træk, slukker musiksystemet i tre timer. I dette tidsrum er betjening ikke mulig. Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun muligt at ændre pinkoden 10 gange inden for tre timer. 11

12 >> Pinkodesystemet Nyttige tips Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, første gang du aktiverer musiksystemet, og du ikke har modtaget en fra din Bang & Olufsen forhandler, skal du kontakte forhandleren, før du fortsætter. I tilfælde af, du glemmer din pinkode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler og bede om en masterkode. Du skal bruge masterkoden til at genaktivere musiksystemet. 12

13 Lydindstillinger Gem dine foretrukne lydindstillinger. Når du gemmer en lydindstilling, starter systemet med at spille på dette niveau, hver gang du tænder for det. Lydindstillinger er fra fabrikken indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste lyttesituationer. Juster lydstyrke, bas eller diskant Du kan forudindstille niveauer for lydstyrke, bas, diskant og balance. Loudness-funktionen kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser. Disse frekvenser fremhæves ved lav lydstyrke, så lav musik bliver mere dynamisk. LYDSTYRKE BALANCE BAS DISKANT LOUDNESS Juster lyden > Vælg LYD med > Drej på hjulet for at vælge det lydelement, du vil justere: LYDSTYRKE, BALANCE, BAS, DISKANT eller LOUDNESS. Tryk derefter på GO. Pegepinden angiver det aktuelle lydelement, når menuen åbnes. > Drej på hjulet for at justere lyden, og tryk på GO for at gemme indstillingen permanent. Eller >... tryk på for at gemme indstillingen midlertidigt. Mens lyden justeres, reagerer højttalerne i overensstemmelse med indstillingen. 0 slår lyden helt fra. Det er ikke muligt at gemme lydstyrkeniveau 0 eller lydstyrkeniveauer over

14 Serviceindstillinger I menuen SERVICEINDSTILLINGER kan du øge netradioafspillerens buffertid og deaktivere MOTS. N.RADIO buffer Hvis lyden indimellem falder ud, når du hører netradio, kan du øge buffertiden for at forbedre modtagelsen via en dårlig internetforbindelse eller netradiostreaming. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med N.RADIO BUFFER, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at vælge bufferlængde i sekunder, og tryk på GO. Bemærk, at når bufferlængden øges, bliver netradioens opstartstid muligvis også længere. Deaktiver MOTS MOTS funktionen bruger automatisk det sidste nummer i afspilningskøen til at generere en uendelig række af lignende musiknumre. MOTS er aktiveret fra fabrikken, men hvis du bare ønsker at lytte til den musik, du selv vælger, kan du deaktivere MOTS. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MOTS, og tryk på GO. DEAKTIVERET, og tryk på GO. Når MOTS er deaktiveret, afspilles der kun musik, som du manuelt har tilføjet en afspilningskø. Se mere om MOTS på side

15 Netværksindstillinger Musiksystemet kan tilsluttes både kablede og trådløse netværk. Bang & Olufsen anbefaler dog førstnævnte, da det giver den mest stabile netværkforbindelse. Bang & Olufsen anbefaler desuden at bruge separat router og access point (Network Link router), da det giver den mest pålidelige afspilning af musik. INTERNET EXISTING ROUTER BEOSOUND 5 NAS Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om netværkskonfiguration. Opret forbindelse via kabel NETWORK LINK ROUTER Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i Network Link routeren og den anden ende i musiksystemets Ethernet-port. Som standard er DHCP aktiveret, og musiksystemet sørger automatisk for at oprette forbindelse til netværket. Hvis DHCP er deaktiveret, skal du følge instruktionerne under Opret forbindelse til netværket automatisk. Hvis IP-adressen, subnetmasken, gateway-adressen og DNS-serveren ikke er blevet tildelt automatisk, skal du følge instruktionerne under Opret forbindelse til netværket manuelt. Opret forbindelse til netværket automatisk > Fremhæv NETVÆRKSINDSTILLINGER med AVANCERET, og tryk på GO. DHCP, og tryk på GO. AKTIVERET, og tryk på GO. Musiksystemet er nu konfigureret til dit lokalnetværk. Opret forbindelse til netværket manuelt > Brug pegepinden til at fremhæve TILSTAND. > Brug pegepinden til at fremhæve NETVÆRKSINDSTILLINGER. AVANCERET, og tryk på GO. DHCP, og tryk på GO. DEAKTIVERET, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at vælge IP-adresse, subnetmaske, gateway-adresse og DNS-server. Tryk derefter på GO. > Drej på hjulet for at vælge værdi, og tryk på GO. > Gentag denne fremgangsmåde for hvert relevant menupunkt. 15

16 >> Netværksindstillinger Opret trådløs forbindelse Du kan oprette forbindelse til dit lokalnetværk automatisk via WPS (Wi-fi-Protected Setup) eller ved at oprette forbindelsen manuelt, hvis din netværksrouter ikke understøtter WPS. Her går vi ud fra, at DHCP er aktiveret i dit lokalnetværk. Opret forbindelse til netværket automatisk > Tryk på WPS-knappen ( ) på din Network Link router for at aktivere WPS. > Fremhæv NETVÆRKSINDSTILLINGER med TRÅDLØS WPS, og tryk på GO. land, og tryk på GO. Vent, indtil lokalnetværkets navn og meddelelsen TILSLUTTET vises på musiksystemets skærm. Musiksystemet er nu konfigureret til dit lokalnetværk. * Hvis din netværksrouter ikke fremgår af oversigten, skyldes det formentlig, at den er konfigureret til at skjule det trådløse netværks navn (SSID). I så fald skal du vælge TRÅDLØS MANUELT i stedet for TRÅDLØS AUTOMATISK og derefter vælge land vha. hjulet og trykke på GO. Brug derefter hjulet til at indtaste SSID, vælge krypteringsstandard og indtaste adgangskode for det trådløse netværk. Afslut hver værdi med GO. Se den vejledning, der følger med din netværksrouter, for yderligere oplysninger. For yderligere oplysninger om din Network Link router skal du se den vejledning, der fulgte med produktet. Musiksystemet understøtter WLAN a/n (5 GHz). Hvis netværksrouteren ikke understøtter 5 GHz, kan musiksystemet ikke oprette forbindelse trådløst. Få yderligere oplysninger hos din forhandler. Se netværksoplysninger I menuen NETVÆRKSOPLYSNING kan du se indstillingerne for din netværksforbindelse. > Fremhæv NETVÆRKSOPLYSNING med Nu vises en status over din netværksopsætning. Opret forbindelse til netværket manuelt > Fremhæv NETVÆRKSINDSTILLINGER med TRÅDLØS AUTOMATISK, og tryk på GO. land, og tryk på GO. Vent, indtil der vises en oversigt over netværksroutere. > Vælg din netværksrouter, og tryk på GO.* > Indtast adgangskoden til dit trådløse netværk, og tryk på GO. Vent, indtil lokalnetværkets navn og meddelelsen TILSLUTTET vises på musiksystemets skærm. Musiksystemet er nu konfigureret til dit lokalnetværk. 16

17 Roller I menuen ROLLER kan du angive, hvilken fjernbetjeningsknap, der skal aktivere kilden N.MUSIC. Fra fabrikken er knappen N.MUSIC knyttet til kilden N.MUSIC. Beo4: N.MUSIC knappen ligger i menuen LIST. Hvis du har en Beo4 og tit bruger N.MUSIC, anbefaler vi, at du ændrer kildenavnet og knytter N.MUSIC til knappen CD. Hvis du allerede har knyttet en kilde til knappen CD, omkonfigureres den til knappen N.MUSIC. Skift kildenavn For at give hurtigere adgang til kilden N.MUSIC via fjernbetjeningen kan du indstille musiksystemet til at aktivere N.MUSIC ved et tryk på knappen CD. > Vælg ROLLER med enten CD eller N.MUSIC, og tryk på GO. BEMÆRK! Når du skifter kildenavnet til CD på Beo4, ændres det samtidig på musiksystemets skærm. Du skal derfor erstatte ordet N.MUSIC med CD under betjeningsgennemgangen. 17

18 Adgang til musik Inden du begynder at bruge musiksystemet, skal du oprette forbindelse til internettet og gøre dine musikkilder tilgængelige. INTERNET INTERNET RADIO Musiksystemet tilbyder en række forskellige kilder: netradio, musik POWER LINK på USB-tilsluttet hukommelse eller harddisk, BeoSound 5 eller en NAS-server (Network LINE IN EXISTING ROUTER BEOSOUND 5 Attached Storage). NAS Din forhandler kan hjælpe dig med at konfigurere dit musiksystem og gøre dine musikkilder tilgængelige. HDD NETWORK LINK ROUTER Det er muligt at slutte flere forskellige kilder til samme musiksystem. 18

19 >> Adgang til musik Afspil musik fra en USB-enhed Du kan afspille musik, som er gemt på en USB-enhed. Når USB-enheden tilsluttes musiksystemet, vises en A.MEM kilde i menuen TILSTAND. Denne kan vælges, eller du kan vælge en USBhukommelse, som er forbundet med kilden N.MUSIC eller CD. Det kan tage et stykke tid, før A.MEM, N.MUSIC eller CD kan vælges i menuen TILSTAND. Musiksystemet er lidt tid om at skanne USB-enhedens indhold. Imens er A.MEM, N.MUSIC eller CD gråtonet. Det er ikke muligt at afspille musiknumre på en USB-enhed, hvis de er beskyttet med Digital Rights Management (DRM). Aktiver kilden A.MEM eller N.MUSIC/CD > Slut USB-enheden til en af musiksystemets USB-porte. A.MEM, N.MUSIC eller CD. > Du kan nu vælge den musik, du vil afspille, ved at bladre omslagene igennem inden for de forskellige kategorier, herunder MOTS. Bemærk, at MOTS kun arbejder, når musiksystemet er på standby, og at det kan tage et stykke tid at fuldføre beregningerne. Varigheden af disse beregninger afhænger af indholdsmængden på USB-enheden. Kategorisering af musikfiler og visning af POWER omslag afhænger af oplysningerne i filerne. LINK Du kan læse mere om musikfiler under Ofte stillede spørgsmål om BeoSound 5 Encore på 5 V 0.5 A POWER DC A.MEM N.MUSIC RADIO INDSTILLINGER Musiksystemet kan afspille stort set alle musikformater på markedet, herunder mp3, WMA og FLAC. Se for yderligere oplysninger. Musiksystemet har to USB-porte en under skærmen, som er tilknyttet kilden A.MEM, og en på bagsiden af musiksystemet, som er tilknyttet kilden N.MUSIC/CD. Se også vejledningen Kom godt i gang. 19

20 >> Adgang til musik Afspil musik fra en lydindgangskilde Du kan slutte enhver bærbar musikafspiller til musiksystemet. Du kan købe det rigtige lydindgangskabel hos din Bang & Olufsen forhandler. Aktiver lydindgangskilden > Slut den digitale musikafspiller til stikket LINE IN med et lydkabel. > Drej på hjulet for at vælge A.AUX, og tryk på GO. > Vælg den musik, du vil lytte til, på den bærbare musikafspiller. A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX INDSTILLINGER Betjening Når du afspiller musik fra en lydindgangskilde, navigerer du i musiksamlingen og starter/standser afspilning direkte på musikafspilleren. Lydstyrken kan justeres på både musiksystemet og den bærbare musikafspiller. Musiksystemet viser ikke albumomslag, mens det afspiller musik via lydindgangen. MOTS funktionen fungerer ikke sammen med musik, som afspilles via lydindgangen. Sæt den ene ende af lydkablet i den bærbare musikafspiller (f.eks. hovedtelefonstikket) og den anden ende i stikket LINE IN på musiksystemet. Se også vejledningen Kom godt i gang. 20

21 >> Adgang til musik Afspil netradio For at du kan høre netradio, skal musiksystemet være tilsluttet internettet. Hvis ikke din Bang & Olufsen forhandler allerede har konfigureret systemet for dig, kan du se side 15 om netværksindstillinger. Aktiver netradio RADIO, og tryk på GO. > Vælg den station, du vil lytte til, og tryk på GO. Det kan tage et par sekunder, før afspilningen begynder. Hvor længe afhænger af din internethastighed, størrelsen på N.RADIO bufferen og netradiostationens ydelse. Læs mere om N.RADIO bufferen på side 14. Du kan føje dine foretrukne netradiostationer til en favoritliste, så de hurtigt kan vælges. Se side 24 for oplysninger om farvekodede lister og nummererede favoritter. A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX INDSTILLINGER Det kan tage et stykke tid at downloade afspilning af en netradiostation. Dette forløb fremgår i øverste venstre hjørne, hvor meddelelsen Henter vises, og en indikator løber langs den grå halvcirkel ved siden af hjulet. 21

22 >> Adgang til musik Afspil musik fra kilden N.MUSIC Musiksystemet giver dig adgang til dit digitale musiklager på lokalnetværket. Musiksamlingen kan være enten en BeoSound 5 eller udvalgte NAS-servere. Det er muligt at tilføje flere musiklagre til samme musiksystem. For at bruge kilden N.MUSIC skal musiksystemet være tilsluttet lokalnetværket. Hvis ikke din Bang & Olufsen forhandler allerede har konfigureret opsætningen for dig, kan du se side 15 om netværksindstillinger. Hvis du slukker for dit musiklager (BeoSound 5 eller NAS-server), kan du ikke afspille musik derfra. Når musiklageret tændes igen, sørger musiksystemet automatisk for at genoprette forbindelsen. Aktiver N.MUSIC > Drej på hjulet for at vælge N.MUSIC, og tryk på GO*. > Vælg den musik, du vil lytte til, og tryk på GO. * Hvis du har en Beo4 og har omdøbt N.MUSIC til CD, skal du i stedet vælge CD. Se mere på side 17. Musiklager For at lytte til N.MUSIC skal du vælge det musiklager, du vil afspille fra. Tilføj BeoSound 5 som musiklager > Tænd for BeoSound 5, og vælg TILSTAND med INDSTILLINGER, tryk to gange på, og tryk derefter på GO. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MUSIKSERVER, og tryk på GO. JA, og tryk på GO. Der kan gå et stykke tid, før BeoSound 5 kan vælges som musiklager på BeoSound 5 Encore. > > Brug pegepinden på BeoSound 5 Encore til at vælge TILSTAND. > Drej på hjulet for at vælge INDSTILLINGER, tryk to gange på, og tryk derefter på GO på musiksystemet. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MUSIKLAGER, og tryk på GO. > Fremhæv BeoSound 5 værtsnavnet på lokalnetværket. > Tryk på GO for at vælge. A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX INDSTILLINGER Tilføj en NAS-server som musiklager > Drej på hjulet for at vælge INDSTILLINGER, tryk to gange på, og tryk derefter på GO på musiksystemet. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MUSIKLAGER, og tryk på GO. > Vælg navnet på din NAS-server i menuen. > Tryk på GO for at vælge. 22

23 >> Adgang til musik Første gang, du vil oprette forbindelse til et musiklager, gælder følgende: Dit musiksystem kræver tid til at indeksere din musiksamling med henblik på omslags- og kategorivisning. Se og de Ofte stillede spørgsmål om BeoSound 5 Encore på for oplysninger om filformater, omslag og kategorivisning. MOTS beregninger af din musiksamling udføres, når musiksystemet er på standby. Efter du har oprettet forbindelse til et nyt musiklager, skal du indberegne standbytid til MOTS beregninger. Varigheden af disse beregninger afhænger af størrelsen på musiklageret. Se mere om MOTS på side 25. Bang & Olufsen har testet og godkendt en lang række kvalitets-nas-servere i forbindelse med musiksystemet. For at sikre en optimal oplevelse anbefaler vi kun de godkendte NAS-servere. Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale forhandler eller ved at læse mere under Ofte stillede spørgsmål om BeoSound 5 Encore på Skan musiklager igen Hvis dit musiklager indeholder nye filer, men de ikke fremgår på musiksystemet, eller hvis filernes indhold ikke er korrekt, kan du skanne musiklageret igen for at opdatere systemet. > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKAN MUSIKLAGER IGEN, og tryk på GO. Systemet skanner nu dit musiklager for ny musik. For at få adgang til musikken på din NASserver skal du aktivere dens UPnP/DLNA. Se yderligere oplysninger i den vejledning, der fulgte med NAS-serveren. 23

24 Farvekodede lister og nummererede favoritter Du kan oprette personlige afspilningslister. De fire farver rød, grøn, gul og blå er til farvekodede afspilningslister. For eksempel kan hvert familiemedlem lave sin egen afspilningsliste med yndlingsmusik eller -radiostationer, eller du kan oprette en afspilningsliste til en ferie eller fest. Musik og radiostationer kan også nummereres, så de hurtigt kan aktiveres via fjernbetjeningen. Farvekodede lister Hver af de farvekodede lister er en afspilningsliste, som kan indeholde musiknumre, album eller radiostationer. Du kan oprette fire farvekodede lister til N.MUSIC og fire til RADIO. Opret en farvekodet liste > Find musiknummeret, albummet eller radiostationen, du vil føje til en farvekodet afspilningsliste, og hold knappen GO nede. en farve. > Tryk på GO. > Du kan nu vælge den farvekodede afspilningsliste i menuen FAVORITTER eller ved at trykke på den tilsvarende farve på din Bang & Olufsen fjernbetjening. Nummererede favoritter Hver nummereret favorit kan indeholde enten én radiostation eller flere forskellige emner. Et emne kan være et musiknummer, et album eller en kunstner, og du kan enten knytte et tal til ét emne eller til en hel afspilningsliste. Hvis du giver en ny radiostation et tal, som allerede er i brug, erstattes den eksisterende station med den nye. Hvis du giver et emne et tal, som allerede er i brug, føjes emnet til det eksisterende indhold. Du kan oprette 99 nummererede favoritter til N.MUSIC og 99 til RADIO. Opret en nummereret favorit > Find det emne, du vil nummerere, og hold derefter knappen GO nede. > Drej på hjulet for at vælge et tal. > Tryk på GO. > Du kan nu vælge den nummererede favorit i menuen FAVORITTER eller ved at trykke på det tilsvarende tal på din Bang & Olufsen fjernbetjening. 24

25 MOTS Med funktionen More Of The Same kan du lytte til en uendelig række af sange, der minder om de foregående. MOTS foretager en række beregninger af ligheden mellem dine musiknumre ud fra en række parametre såsom lyd, dynamik og rytme for at generere en afspilningskø af lignende musik. MOTS gør det nemt og hurtigt at finde musik til en bestemt lejlighed eller bare til nu og her. Det eneste, du skal gøre, er at udvælge én sang, som MOTS automatisk bruger som udgangspunkt for mere musik, der minder om det, du har hørt. Én kilde ad gangen MOTS bruger den aktuelle musikkilde til at generere en afspilningskø og kun én kilde ad gangen. Bemærk, at der ikke kan genereres MOTS afspilningskøer ud fra kilderne A.AUX og N.RADIO. MOTS beregninger MOTS beregninger er baseret på lyd, dynamik og rytme i musikken, og der søges på tværs af parametre som kunstner, album og genre. MOTS bruger det sidst tilføjede nummer i en afspilningskø til at autogenerere en endeløs række af lignende numre og tilføjer dem så til afspilningskøen. MOTS beregninger udføres på tilføjede musiklagre eller tilsluttede USB-enheder, mens musiksystemet er på standby. Når du tilslutter en USB-enhed eller tilføjer et musiklager enten for første gang eller som genaktivering, kræver musiksystemet standbytid for at fuldføre MOTS beregningerne. MOTS logoet. Halvcirklen ved siden af hjulet lyser op for at indikere, at MOTS funktionen er i færd med at beregne. Stands MOTS beregninger > Hold standbyknappen nede i mindst 4 sekunder for at standse igangværende MOTS beregninger. Hvis standbyknappen holdes nede i mindre end 4 sekunder, slettes de eksisterende MOTS beregninger. Standbyindikatoren lyser rødt, mens der udføres MOTS beregninger. Hvis du standser denne proces, slukkes standbyindikatoren. Se side 14 for oplysninger om deaktivering og genaktivering af MOTS. 25

26 26

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang WiFi Range-udvideren udvider WiFi-netværket til at omfatte området uden for

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards. DVB-HD Vejledning Indhold Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Se

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Handel på Internettet Pricerunner side 1 af6 www.pricerunner.dk Pricerunner er en side hvor man kan sammenligne produkter og priser. Det er muligt at filtrere sin søgning og at søge i emner, eller på et

Læs mere

Eduroam mac os x 10.6

Eduroam mac os x 10.6 1 Eduroam mac os x 10.6 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk internetadgang på Aarhus Universitet og på andre universiteter

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Squeezebox Radio Feature Guide 10/14/2009. Feature Guide

Squeezebox Radio Feature Guide 10/14/2009. Feature Guide Feature Guide 0 Indholdsfortegnelse Tak... 4 Brugervejledninger... 4 Sådan får du hjælp... 4 Hjælp på nettet... 4 Kontakt os... 4 Oversigt over Squeezebox Radio... 5 Knapper og funktioner... 6 Displayet...

Læs mere