BeoSound 5 Encore. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoSound 5 Encore. Vejledning"

Transkript

1 BeoSound 5 Encore Vejledning

2 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger, betjening af produktet med en Bang & Olufsen fjernbetjening og brug af digitale musikkilder. Denne vejledning opdateres jævnligt med oplysninger om f.eks. nye funktioner i softwareopdateringer. Se desuden yderligere oplysninger om produktet i sektionen Ofte stillede spørgsmål på

3 Indhold Menuoversigt, 4 Oversigt over produktets skærmmenuer. Nærbetjening, 5 Sådan bruger du musiksystemets fysiske betjeningsknapper. Fjernbetjening med Beo5 eller Beo6, 6 Sådan betjener du et musiksystem med Beo5 eller Beo6. Fjernbetjening med Beo4, 7 Sådan betjener du et musiksystem med Beo4. Sprog, 8 Sådan ændres menusproget. Indstil opstartstid, 9 Sådan indstiller du SPARETILSTAND. Softwareopdatering, 10 Sådan opdaterer du musiksystemets software. Pinkodesystemet, 11 Sådan fungerer pinkodesystemet. Lydindstillinger, 13 Sådan justerer du balance, bas, diskant osv. Serviceindstillinger, 14 Sådan bruger du menuen SERVICEINDSTILLINGER. Netværksindstillinger, 15 Sådan bruger du menuen NETVÆRKSINDSTILLINGER. Roller, 17 Sådan ændrer du kildernes roller og navne. Adgang til musik, 18 Sådan gør du dine musikkilder tilgængelige for afspilning. Farvekodede lister og nummererede favoritter, 24 Sådan opretter du personlige afspilningslister. MOTS, 25 Oplysninger om MOTS. Declaration of Conformity, 26 3

4 Menuoversigt A.MEM (USB) OMSLAG KUNSTNERE ALBUM NUMRE FAVORITTER KØ N.MUSIC/CD (USB) OMSLAG KUNSTNERE ALBUM NUMRE FAVORITTER KØ RADIO GENRER SPROG LANDE NAVNE FAVORITTER A.AUX (lydindgang) INDSTILLINGER LYD LYDSTYRKE BALANCE BAS DISKANT LOUDNESS SYSTEMINDSTILLINGER SPROG SPARETILSTAND VEDLIGEHOLDELSE OPDATER SOFTWARE AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING SKAN MUSIKLAGER IGEN INFORMATION OM NYESTE SOFTWARE OM SKIFT PINKODE SERVICEINDSTILLINGER N.RADIO BUFFER MOTS NETVÆRKSOPLYSNINGER NETVÆRKSINDSTILLINGER ROLLER >>NAVN PÅ MUSIKLAGER<< Her kan du knytte dine musiklagre til knapperne N.MUSIC og CD. 4

5 Nærbetjening Musiksystemet er beregnet til nærbetjening som f.eks. at bladre i en musiksamling og udvælge numre. Standbyknap Hjul bruges til navigering Pegepind bruges til at vælge visning Lydstyrkehjul bruges til at justere lydstyrken Gå til venstre åbner undermenuer eller -visninger Gå til højre går et niveau tilbage i menuer/visninger. Lukker menuer uden at gemme Knappen GO bruges til at vælge med Hold knappen GO nede for at se valgmulighederne for det fremhævede menupunkt 5

6 Fjernbetjening med Beo5 eller Beo6 Hvis du bruger Beo5 eller Beo6, skal den konfigureres til netop dit musiksystem. Kontakt din forhandler N.MUSIC Softknap Tryk for at vælge blandt tilgængelige kilder Brug aktuel afspilning som udgangspunkt for MOTS Gå tilbage gennem Beo5/Beo6 displaybilleder Living Room Vis SCENE-knapper Tryk igen for at gå tilbage TV N.MUSIC RADIO DTV A.MEM CD + Viser tal til valg af nummer eller station Tryk igen for at gå tilbage STOP Tryk for at standse afspilning STOP PLAY PLAY Start afspilning Vælg farvet liste. Tryk derefter på et tal for at afspille en bestemt radiostation. Tryk på hjulet ud for farven BACK 1 99 Vælg en nummereret favorit Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Start afspilning. Hold knappen nede for at bruge den aktuelle afspilning som udgangspunkt for MOTS Gå trinvist gennem album og kunstnere eller numre og stationer Gå trinvist gennem album eller kunstnere Gå trinvist gennem numre eller stationer Sæt på standby 6

7 Fjernbetjening med Beo4 Musiksystemet kan også betjenes med en Beo4 fjernbetjening. I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion N.MUSIC Tænd for N.MUSIC. Tryk på LIST for at åbne N.MUSIC i displayet. Hvis N.MUSIC ikke er tilgængeligt, skal du se den vejledning, der fulgte med Beo4, for oplysninger om tilføjelse af funktionen A.AUX Tænd for kilden A.AUX. Tryk på LIST for at åbne A.AUX i displayet MOTS Brug aktuel afspilning som udgangspunkt for MOTS. Tryk på LIST for at åbne MOTS i displayet TV LIGHT RADIO RADIO Tænd for radioen DTV DVD CD V.MEM TEXT A.MEM CD Tænd for N.MUSIC, hvis kilden er tilknyttet denne knap A.MEM Vælg en USB-kilde, som er tilsluttet foran på musiksystemet LIST 0 MENU 1 9 LIST Afspil en nummereret favorit Få vist ekstra knapper til funktioner eller kilder i displayet på Beo4 Brug eller til at gå trinvist gennem listen, og tryk på centerknappen for at vælge Center- og navigationsknap. Vælg fremhævede menupunkter, eller naviger i menuen LIST Gå trinvist gennem numre eller stationer STOP PLAY Gå trinvist gennem album BACK Vælg farvet musik- eller radioliste Tryk derefter på et tal for at afspille en bestemt radiostation Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP Tryk for at standse afspilning PLAY Start afspilning. Hold knappen nede for at bruge den aktuelle afspilning som udgangspunkt for MOTS Tryk på knappen for at fremhæve og vælge indstillinger Sæt på standby 7

8 Sprog Du kan til enhver tid skifte menusproget i musiksystemet. Når du har valgt sprog, vises alle menuer og meddelelser på dette sprog. Du kan ændre sproget i musiksystemet, som du ønsker. Skift sprog > Fremhæv SYSTEMINDSTILLINGER med SPROG, og tryk på GO. det sprog, du ønsker, og tryk på GO for at gemme indstillingen. Eller >... tryk på for at lukke menuen uden at gemme. DANSK DEUTSCH ENGLISH SPROG ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA Du kan vælge dit foretrukne sprog i menuen SYSTEMINDSTILLINGER. Det aktuelle sprog vises, når menuen åbnes (her: ENGLISH). 8

9 Indstil opstartstid Hvis du gerne vil have dit musiksystem til at starte hurtigere, kan du ændre standbytilstandens strømforbrug. Opstartstiden kan reduceres ved at ændre musiksystemets strømforbrug i standbytilstand. Skift strømforbrug > Fremhæv SYSTEMINDSTILLINGER med SPARETILSTAND, og tryk på GO. JA eller NEJ, og tryk på GO. > Luk menuen med SPARETILSTAND JA JA NEJ Standbytilstandens strømforbrug kan ændres i menuen SYSTEMINDSTILLINGER. Den aktuelle indstilling vises, når menuen åbnes (her: JA). Bemærk, at musiksystemets strømforbrug i standbytilstand øges, hvis du indstiller SPARETILSTAND til NEJ. 9

10 Softwareopdatering Softwaren kan opdateres manuelt eller ved at indstille musiksystemet til at opdatere automatisk. Afbryd aldrig strømmen, mens softwaren er ved at blive opdateret. Softwaren kan opdateres manuelt eller ved at indstille musiksystemet til at opdatere automatisk. Opdater softwaren manuelt > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med > Drej på hjulet for at vælge OPDATER SOFTWARE, og tryk på GO. > I displayet vises Bang & Olufsen logoet og meddelelsen Søger efter opdateringer - Tryk på GO for at annullere. > Når softwareopdateringen er færdig, vises meddelelsen Download fuldført. Er der ingen ny software tilgængelig, vises meddelelsen Ingen ny softwareopdatering er tilgængelig. > Tryk på standbyknappen på musiksystemet for at sætte det på standby, og vent, til det tændes igen automatisk. Dette aktiverer softwareopdateringen. Opdater softwaren automatisk > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING, og vælg JA. Denne indstilling er fra fabrikken deaktiveret. > For at aktivere AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING skal du dreje hjulet til AKTIVERET og trykke på GO for at gemme. > Luk menuen med BEMÆRK! Vi anbefaler at aktivere indstillingen AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING. Hvis indstillingen deaktiveres, søger musiksystemet ikke automatisk efter nye softwareopdateringer. BEMÆRK! Manuelle softwareopdateringer er engangshandlinger, der ikke påvirker indstillingen AUTOMATISK SOFTWAREOPDATERING. BEMÆRK! Musikafspilning påvirkes af manuel softwareopdatering. 10

11 Pinkodesystemet Du kan aktivere pinkodesystemet og lave din egen kode. Pinkodesystemet deaktiveres, når du gemmer en tom pinkode. Hvis strømmen har været afbrudt i mere end 30 minutter og du bruger pinkodesystemet, kan musiksystemet kun genaktiveres ved at tænde for det og indtaste din personlige pinkode. Hvis pinkoden ikke indtastes, skifter musiksystemet automatisk til standby efter ca. 3 minutter. Aktiver pinkodesystemet > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKIFT PINKODE, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at indtaste en 4-cifret pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. Hvis alle tal slettes, annulleres indtastningen. GEM, og tryk på GO. > Indtast pinkoden igen, og tryk på GO for at bekræfte hvert tal. GEM, og tryk på GO. Deaktiver pinkodesystemet > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKIFT PINKODE, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at indtaste din aktuelle pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. Hvis alle tal slettes, annulleres indtastningen. GEM, og tryk på GO. > Gem en tom pinkode ved at dreje på hjulet for at fremhæve GEM og trykke på knappen GO to gange INDTAST DEN AKTUELLE PINKODE 5 FORSØG TILBAGE: GEM Skift pinkode > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKIFT PINKODE, og tryk på GO. > Hvis pinkodesystemet er aktiveret, skal du indtaste din aktuelle pinkode for at ændre den. Drej på hjulet for at indtaste din aktuelle pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. GEM, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at indtaste en 4-cifret pinkode. Tryk på GO for at bekræfte hvert tal. Du kan slette tal med højre pil. GEM, og tryk på GO for at bekræfte. > Indtast pinkoden igen, og tryk på GO for at bekræfte hvert tal. GEM, og tryk på GO. Hvis du indtaster koden forkert fem gange i træk, slukker musiksystemet i tre timer. I dette tidsrum er betjening ikke mulig. Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun muligt at ændre pinkoden 10 gange inden for tre timer. 11

12 >> Pinkodesystemet Nyttige tips Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, første gang du aktiverer musiksystemet, og du ikke har modtaget en fra din Bang & Olufsen forhandler, skal du kontakte forhandleren, før du fortsætter. I tilfælde af, du glemmer din pinkode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler og bede om en masterkode. Du skal bruge masterkoden til at genaktivere musiksystemet. 12

13 Lydindstillinger Gem dine foretrukne lydindstillinger. Når du gemmer en lydindstilling, starter systemet med at spille på dette niveau, hver gang du tænder for det. Lydindstillinger er fra fabrikken indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste lyttesituationer. Juster lydstyrke, bas eller diskant Du kan forudindstille niveauer for lydstyrke, bas, diskant og balance. Loudness-funktionen kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser. Disse frekvenser fremhæves ved lav lydstyrke, så lav musik bliver mere dynamisk. LYDSTYRKE BALANCE BAS DISKANT LOUDNESS Juster lyden > Vælg LYD med > Drej på hjulet for at vælge det lydelement, du vil justere: LYDSTYRKE, BALANCE, BAS, DISKANT eller LOUDNESS. Tryk derefter på GO. Pegepinden angiver det aktuelle lydelement, når menuen åbnes. > Drej på hjulet for at justere lyden, og tryk på GO for at gemme indstillingen permanent. Eller >... tryk på for at gemme indstillingen midlertidigt. Mens lyden justeres, reagerer højttalerne i overensstemmelse med indstillingen. 0 slår lyden helt fra. Det er ikke muligt at gemme lydstyrkeniveau 0 eller lydstyrkeniveauer over

14 Serviceindstillinger I menuen SERVICEINDSTILLINGER kan du øge netradioafspillerens buffertid og deaktivere MOTS. N.RADIO buffer Hvis lyden indimellem falder ud, når du hører netradio, kan du øge buffertiden for at forbedre modtagelsen via en dårlig internetforbindelse eller netradiostreaming. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med N.RADIO BUFFER, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at vælge bufferlængde i sekunder, og tryk på GO. Bemærk, at når bufferlængden øges, bliver netradioens opstartstid muligvis også længere. Deaktiver MOTS MOTS funktionen bruger automatisk det sidste nummer i afspilningskøen til at generere en uendelig række af lignende musiknumre. MOTS er aktiveret fra fabrikken, men hvis du bare ønsker at lytte til den musik, du selv vælger, kan du deaktivere MOTS. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MOTS, og tryk på GO. DEAKTIVERET, og tryk på GO. Når MOTS er deaktiveret, afspilles der kun musik, som du manuelt har tilføjet en afspilningskø. Se mere om MOTS på side

15 Netværksindstillinger Musiksystemet kan tilsluttes både kablede og trådløse netværk. Bang & Olufsen anbefaler dog førstnævnte, da det giver den mest stabile netværkforbindelse. Bang & Olufsen anbefaler desuden at bruge separat router og access point (Network Link router), da det giver den mest pålidelige afspilning af musik. INTERNET EXISTING ROUTER BEOSOUND 5 NAS Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om netværkskonfiguration. Opret forbindelse via kabel NETWORK LINK ROUTER Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i Network Link routeren og den anden ende i musiksystemets Ethernet-port. Som standard er DHCP aktiveret, og musiksystemet sørger automatisk for at oprette forbindelse til netværket. Hvis DHCP er deaktiveret, skal du følge instruktionerne under Opret forbindelse til netværket automatisk. Hvis IP-adressen, subnetmasken, gateway-adressen og DNS-serveren ikke er blevet tildelt automatisk, skal du følge instruktionerne under Opret forbindelse til netværket manuelt. Opret forbindelse til netværket automatisk > Fremhæv NETVÆRKSINDSTILLINGER med AVANCERET, og tryk på GO. DHCP, og tryk på GO. AKTIVERET, og tryk på GO. Musiksystemet er nu konfigureret til dit lokalnetværk. Opret forbindelse til netværket manuelt > Brug pegepinden til at fremhæve TILSTAND. > Brug pegepinden til at fremhæve NETVÆRKSINDSTILLINGER. AVANCERET, og tryk på GO. DHCP, og tryk på GO. DEAKTIVERET, og tryk på GO. > Drej på hjulet for at vælge IP-adresse, subnetmaske, gateway-adresse og DNS-server. Tryk derefter på GO. > Drej på hjulet for at vælge værdi, og tryk på GO. > Gentag denne fremgangsmåde for hvert relevant menupunkt. 15

16 >> Netværksindstillinger Opret trådløs forbindelse Du kan oprette forbindelse til dit lokalnetværk automatisk via WPS (Wi-fi-Protected Setup) eller ved at oprette forbindelsen manuelt, hvis din netværksrouter ikke understøtter WPS. Her går vi ud fra, at DHCP er aktiveret i dit lokalnetværk. Opret forbindelse til netværket automatisk > Tryk på WPS-knappen ( ) på din Network Link router for at aktivere WPS. > Fremhæv NETVÆRKSINDSTILLINGER med TRÅDLØS WPS, og tryk på GO. land, og tryk på GO. Vent, indtil lokalnetværkets navn og meddelelsen TILSLUTTET vises på musiksystemets skærm. Musiksystemet er nu konfigureret til dit lokalnetværk. * Hvis din netværksrouter ikke fremgår af oversigten, skyldes det formentlig, at den er konfigureret til at skjule det trådløse netværks navn (SSID). I så fald skal du vælge TRÅDLØS MANUELT i stedet for TRÅDLØS AUTOMATISK og derefter vælge land vha. hjulet og trykke på GO. Brug derefter hjulet til at indtaste SSID, vælge krypteringsstandard og indtaste adgangskode for det trådløse netværk. Afslut hver værdi med GO. Se den vejledning, der følger med din netværksrouter, for yderligere oplysninger. For yderligere oplysninger om din Network Link router skal du se den vejledning, der fulgte med produktet. Musiksystemet understøtter WLAN a/n (5 GHz). Hvis netværksrouteren ikke understøtter 5 GHz, kan musiksystemet ikke oprette forbindelse trådløst. Få yderligere oplysninger hos din forhandler. Se netværksoplysninger I menuen NETVÆRKSOPLYSNING kan du se indstillingerne for din netværksforbindelse. > Fremhæv NETVÆRKSOPLYSNING med Nu vises en status over din netværksopsætning. Opret forbindelse til netværket manuelt > Fremhæv NETVÆRKSINDSTILLINGER med TRÅDLØS AUTOMATISK, og tryk på GO. land, og tryk på GO. Vent, indtil der vises en oversigt over netværksroutere. > Vælg din netværksrouter, og tryk på GO.* > Indtast adgangskoden til dit trådløse netværk, og tryk på GO. Vent, indtil lokalnetværkets navn og meddelelsen TILSLUTTET vises på musiksystemets skærm. Musiksystemet er nu konfigureret til dit lokalnetværk. 16

17 Roller I menuen ROLLER kan du angive, hvilken fjernbetjeningsknap, der skal aktivere kilden N.MUSIC. Fra fabrikken er knappen N.MUSIC knyttet til kilden N.MUSIC. Beo4: N.MUSIC knappen ligger i menuen LIST. Hvis du har en Beo4 og tit bruger N.MUSIC, anbefaler vi, at du ændrer kildenavnet og knytter N.MUSIC til knappen CD. Hvis du allerede har knyttet en kilde til knappen CD, omkonfigureres den til knappen N.MUSIC. Skift kildenavn For at give hurtigere adgang til kilden N.MUSIC via fjernbetjeningen kan du indstille musiksystemet til at aktivere N.MUSIC ved et tryk på knappen CD. > Vælg ROLLER med enten CD eller N.MUSIC, og tryk på GO. BEMÆRK! Når du skifter kildenavnet til CD på Beo4, ændres det samtidig på musiksystemets skærm. Du skal derfor erstatte ordet N.MUSIC med CD under betjeningsgennemgangen. 17

18 Adgang til musik Inden du begynder at bruge musiksystemet, skal du oprette forbindelse til internettet og gøre dine musikkilder tilgængelige. INTERNET INTERNET RADIO Musiksystemet tilbyder en række forskellige kilder: netradio, musik POWER LINK på USB-tilsluttet hukommelse eller harddisk, BeoSound 5 eller en NAS-server (Network LINE IN EXISTING ROUTER BEOSOUND 5 Attached Storage). NAS Din forhandler kan hjælpe dig med at konfigurere dit musiksystem og gøre dine musikkilder tilgængelige. HDD NETWORK LINK ROUTER Det er muligt at slutte flere forskellige kilder til samme musiksystem. 18

19 >> Adgang til musik Afspil musik fra en USB-enhed Du kan afspille musik, som er gemt på en USB-enhed. Når USB-enheden tilsluttes musiksystemet, vises en A.MEM kilde i menuen TILSTAND. Denne kan vælges, eller du kan vælge en USBhukommelse, som er forbundet med kilden N.MUSIC eller CD. Det kan tage et stykke tid, før A.MEM, N.MUSIC eller CD kan vælges i menuen TILSTAND. Musiksystemet er lidt tid om at skanne USB-enhedens indhold. Imens er A.MEM, N.MUSIC eller CD gråtonet. Det er ikke muligt at afspille musiknumre på en USB-enhed, hvis de er beskyttet med Digital Rights Management (DRM). Aktiver kilden A.MEM eller N.MUSIC/CD > Slut USB-enheden til en af musiksystemets USB-porte. A.MEM, N.MUSIC eller CD. > Du kan nu vælge den musik, du vil afspille, ved at bladre omslagene igennem inden for de forskellige kategorier, herunder MOTS. Bemærk, at MOTS kun arbejder, når musiksystemet er på standby, og at det kan tage et stykke tid at fuldføre beregningerne. Varigheden af disse beregninger afhænger af indholdsmængden på USB-enheden. Kategorisering af musikfiler og visning af POWER omslag afhænger af oplysningerne i filerne. LINK Du kan læse mere om musikfiler under Ofte stillede spørgsmål om BeoSound 5 Encore på 5 V 0.5 A POWER DC A.MEM N.MUSIC RADIO INDSTILLINGER Musiksystemet kan afspille stort set alle musikformater på markedet, herunder mp3, WMA og FLAC. Se for yderligere oplysninger. Musiksystemet har to USB-porte en under skærmen, som er tilknyttet kilden A.MEM, og en på bagsiden af musiksystemet, som er tilknyttet kilden N.MUSIC/CD. Se også vejledningen Kom godt i gang. 19

20 >> Adgang til musik Afspil musik fra en lydindgangskilde Du kan slutte enhver bærbar musikafspiller til musiksystemet. Du kan købe det rigtige lydindgangskabel hos din Bang & Olufsen forhandler. Aktiver lydindgangskilden > Slut den digitale musikafspiller til stikket LINE IN med et lydkabel. > Drej på hjulet for at vælge A.AUX, og tryk på GO. > Vælg den musik, du vil lytte til, på den bærbare musikafspiller. A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX INDSTILLINGER Betjening Når du afspiller musik fra en lydindgangskilde, navigerer du i musiksamlingen og starter/standser afspilning direkte på musikafspilleren. Lydstyrken kan justeres på både musiksystemet og den bærbare musikafspiller. Musiksystemet viser ikke albumomslag, mens det afspiller musik via lydindgangen. MOTS funktionen fungerer ikke sammen med musik, som afspilles via lydindgangen. Sæt den ene ende af lydkablet i den bærbare musikafspiller (f.eks. hovedtelefonstikket) og den anden ende i stikket LINE IN på musiksystemet. Se også vejledningen Kom godt i gang. 20

21 >> Adgang til musik Afspil netradio For at du kan høre netradio, skal musiksystemet være tilsluttet internettet. Hvis ikke din Bang & Olufsen forhandler allerede har konfigureret systemet for dig, kan du se side 15 om netværksindstillinger. Aktiver netradio RADIO, og tryk på GO. > Vælg den station, du vil lytte til, og tryk på GO. Det kan tage et par sekunder, før afspilningen begynder. Hvor længe afhænger af din internethastighed, størrelsen på N.RADIO bufferen og netradiostationens ydelse. Læs mere om N.RADIO bufferen på side 14. Du kan føje dine foretrukne netradiostationer til en favoritliste, så de hurtigt kan vælges. Se side 24 for oplysninger om farvekodede lister og nummererede favoritter. A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX INDSTILLINGER Det kan tage et stykke tid at downloade afspilning af en netradiostation. Dette forløb fremgår i øverste venstre hjørne, hvor meddelelsen Henter vises, og en indikator løber langs den grå halvcirkel ved siden af hjulet. 21

22 >> Adgang til musik Afspil musik fra kilden N.MUSIC Musiksystemet giver dig adgang til dit digitale musiklager på lokalnetværket. Musiksamlingen kan være enten en BeoSound 5 eller udvalgte NAS-servere. Det er muligt at tilføje flere musiklagre til samme musiksystem. For at bruge kilden N.MUSIC skal musiksystemet være tilsluttet lokalnetværket. Hvis ikke din Bang & Olufsen forhandler allerede har konfigureret opsætningen for dig, kan du se side 15 om netværksindstillinger. Hvis du slukker for dit musiklager (BeoSound 5 eller NAS-server), kan du ikke afspille musik derfra. Når musiklageret tændes igen, sørger musiksystemet automatisk for at genoprette forbindelsen. Aktiver N.MUSIC > Drej på hjulet for at vælge N.MUSIC, og tryk på GO*. > Vælg den musik, du vil lytte til, og tryk på GO. * Hvis du har en Beo4 og har omdøbt N.MUSIC til CD, skal du i stedet vælge CD. Se mere på side 17. Musiklager For at lytte til N.MUSIC skal du vælge det musiklager, du vil afspille fra. Tilføj BeoSound 5 som musiklager > Tænd for BeoSound 5, og vælg TILSTAND med INDSTILLINGER, tryk to gange på, og tryk derefter på GO. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MUSIKSERVER, og tryk på GO. JA, og tryk på GO. Der kan gå et stykke tid, før BeoSound 5 kan vælges som musiklager på BeoSound 5 Encore. > > Brug pegepinden på BeoSound 5 Encore til at vælge TILSTAND. > Drej på hjulet for at vælge INDSTILLINGER, tryk to gange på, og tryk derefter på GO på musiksystemet. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MUSIKLAGER, og tryk på GO. > Fremhæv BeoSound 5 værtsnavnet på lokalnetværket. > Tryk på GO for at vælge. A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX INDSTILLINGER Tilføj en NAS-server som musiklager > Drej på hjulet for at vælge INDSTILLINGER, tryk to gange på, og tryk derefter på GO på musiksystemet. > Fremhæv SERVICEINDSTILLINGER med MUSIKLAGER, og tryk på GO. > Vælg navnet på din NAS-server i menuen. > Tryk på GO for at vælge. 22

23 >> Adgang til musik Første gang, du vil oprette forbindelse til et musiklager, gælder følgende: Dit musiksystem kræver tid til at indeksere din musiksamling med henblik på omslags- og kategorivisning. Se og de Ofte stillede spørgsmål om BeoSound 5 Encore på for oplysninger om filformater, omslag og kategorivisning. MOTS beregninger af din musiksamling udføres, når musiksystemet er på standby. Efter du har oprettet forbindelse til et nyt musiklager, skal du indberegne standbytid til MOTS beregninger. Varigheden af disse beregninger afhænger af størrelsen på musiklageret. Se mere om MOTS på side 25. Bang & Olufsen har testet og godkendt en lang række kvalitets-nas-servere i forbindelse med musiksystemet. For at sikre en optimal oplevelse anbefaler vi kun de godkendte NAS-servere. Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale forhandler eller ved at læse mere under Ofte stillede spørgsmål om BeoSound 5 Encore på Skan musiklager igen Hvis dit musiklager indeholder nye filer, men de ikke fremgår på musiksystemet, eller hvis filernes indhold ikke er korrekt, kan du skanne musiklageret igen for at opdatere systemet. > Vælg VEDLIGEHOLDELSE med SKAN MUSIKLAGER IGEN, og tryk på GO. Systemet skanner nu dit musiklager for ny musik. For at få adgang til musikken på din NASserver skal du aktivere dens UPnP/DLNA. Se yderligere oplysninger i den vejledning, der fulgte med NAS-serveren. 23

24 Farvekodede lister og nummererede favoritter Du kan oprette personlige afspilningslister. De fire farver rød, grøn, gul og blå er til farvekodede afspilningslister. For eksempel kan hvert familiemedlem lave sin egen afspilningsliste med yndlingsmusik eller -radiostationer, eller du kan oprette en afspilningsliste til en ferie eller fest. Musik og radiostationer kan også nummereres, så de hurtigt kan aktiveres via fjernbetjeningen. Farvekodede lister Hver af de farvekodede lister er en afspilningsliste, som kan indeholde musiknumre, album eller radiostationer. Du kan oprette fire farvekodede lister til N.MUSIC og fire til RADIO. Opret en farvekodet liste > Find musiknummeret, albummet eller radiostationen, du vil føje til en farvekodet afspilningsliste, og hold knappen GO nede. en farve. > Tryk på GO. > Du kan nu vælge den farvekodede afspilningsliste i menuen FAVORITTER eller ved at trykke på den tilsvarende farve på din Bang & Olufsen fjernbetjening. Nummererede favoritter Hver nummereret favorit kan indeholde enten én radiostation eller flere forskellige emner. Et emne kan være et musiknummer, et album eller en kunstner, og du kan enten knytte et tal til ét emne eller til en hel afspilningsliste. Hvis du giver en ny radiostation et tal, som allerede er i brug, erstattes den eksisterende station med den nye. Hvis du giver et emne et tal, som allerede er i brug, føjes emnet til det eksisterende indhold. Du kan oprette 99 nummererede favoritter til N.MUSIC og 99 til RADIO. Opret en nummereret favorit > Find det emne, du vil nummerere, og hold derefter knappen GO nede. > Drej på hjulet for at vælge et tal. > Tryk på GO. > Du kan nu vælge den nummererede favorit i menuen FAVORITTER eller ved at trykke på det tilsvarende tal på din Bang & Olufsen fjernbetjening. 24

25 MOTS Med funktionen More Of The Same kan du lytte til en uendelig række af sange, der minder om de foregående. MOTS foretager en række beregninger af ligheden mellem dine musiknumre ud fra en række parametre såsom lyd, dynamik og rytme for at generere en afspilningskø af lignende musik. MOTS gør det nemt og hurtigt at finde musik til en bestemt lejlighed eller bare til nu og her. Det eneste, du skal gøre, er at udvælge én sang, som MOTS automatisk bruger som udgangspunkt for mere musik, der minder om det, du har hørt. Én kilde ad gangen MOTS bruger den aktuelle musikkilde til at generere en afspilningskø og kun én kilde ad gangen. Bemærk, at der ikke kan genereres MOTS afspilningskøer ud fra kilderne A.AUX og N.RADIO. MOTS beregninger MOTS beregninger er baseret på lyd, dynamik og rytme i musikken, og der søges på tværs af parametre som kunstner, album og genre. MOTS bruger det sidst tilføjede nummer i en afspilningskø til at autogenerere en endeløs række af lignende numre og tilføjer dem så til afspilningskøen. MOTS beregninger udføres på tilføjede musiklagre eller tilsluttede USB-enheder, mens musiksystemet er på standby. Når du tilslutter en USB-enhed eller tilføjer et musiklager enten for første gang eller som genaktivering, kræver musiksystemet standbytid for at fuldføre MOTS beregningerne. MOTS logoet. Halvcirklen ved siden af hjulet lyser op for at indikere, at MOTS funktionen er i færd med at beregne. Stands MOTS beregninger > Hold standbyknappen nede i mindst 4 sekunder for at standse igangværende MOTS beregninger. Hvis standbyknappen holdes nede i mindre end 4 sekunder, slettes de eksisterende MOTS beregninger. Standbyindikatoren lyser rødt, mens der udføres MOTS beregninger. Hvis du standser denne proces, slukkes standbyindikatoren. Se side 14 for oplysninger om deaktivering og genaktivering af MOTS. 25

26 26

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a. finde

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. BeoSound 5 Encore Kære kunde Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på  brugervejledninger. BeoSound 5 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. For at

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere