Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper"

Transkript

1 Beo4 Vejledning

2 Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt ekstra 'knapper' Fjern en ekstra 'knap' Konfigurer Beo4 Beo4 zoner (ZONE?) Beo4 indstillinger (OPTION?) Beo4 konfiguration (VIDEO?) Beo4 tilstande (MODE?) Nulstil Beo4 (RESET?) Konvertering, 12 Vedligeholdelse, 13 Rengør Beo4 Udskift batterierne Leksikon, Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel.

3 Brug Beo4 fjernbetjeningen LIST 0 MENU STOP BACK Den daglige betjening udføres ved et tryk på en enkelt knap på Beo4 eller ved at trykke på nogle få knapper i en logisk og enkel rækkefølge. Men Beo4 fjernbetjeningen har flere funktioner, end knapperne antyder: Du kan tænde for ekstra kilder og opnå flere funktionsmuligheder via displayet. Liste over 'knapperne' til disse funktioner kan åbnes på Beo4 displayet via knappen LIST. Se kapitlet Tilpas Beo4. 3

4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4 Hold musen over illustrationen for at se oplysninger om knappernes funktioner. TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM TEXT A MEM LIST 0 MENU STOP PLAY BACK 4

5 Tilpas Beo4 Knapperne på Beo4 giver direkte adgang til mange af fjernsynets funktioner, og på displayet får du adgang til endnu flere. Når en kilde som f.eks. TV, RADIO e.l. vises i Beo4 displayet, kan du trykke på knappen LIST for at få adgang til flere betjeningsfunktioner for kilden akkurat som om du får flere knapper. Du kan også tænde for ekstraudstyr, som er tilsluttet dit fjernsyn. Du kan tilpasse en Beo4 til dit produkt og ændre den rækkefølge, hvori disse ekstra funktioner vises, når du åbner dem. Bemærk, at Beo4 indeholder en liste over de ekstra audio- og videofunktioner, som Bang & Olufsen tilbyder. Det er dog kun de funktioner, som understøttes af dit produkt, der fungerer, når du åbner dem i Beo4 displayet. 5

6 >> Tilpas Beo4 3 Føj en ekstra 'knap' til Beo4 enten på den forudindstillede plads eller på en specifik plads. Tilføj en ekstra 'knap' Når du tilføjer en ny funktion til Beo4 listen, kan du derefter åbne en liste over 'knapper' i displayet. > Hold standbyknappen nede. > Tryk på LIST for at få adgang til Beo4 konfigurationen. > Slip begge knapper. ADD? vises i Beo4 displayet. > Tryk på centerknappen, og brug til at vælge AV?, LIGHT? eller CNTROL? > Tryk på centerknappen for at åbne listen med ekstra 'knapper', som kan tilføjes. Den første 'knap' vises på displayet og blinker. > Tryk på eller for at gå hhv. op eller ned i listen over ekstra 'knapper'. > Tryk på centerknappen for at tilføje og placere 'knappen' på den forudindstillede position, eller > Tryk på 1-9 for at indsætte 'knappen' på en specifik plads på listen. > ADDED vises og angiver, at 'knappen' er tilføjet. Hold knappen BACK nede for at forlade konfigurationen. 6

7 >> Tilpas Beo4 3 Flyt ekstra 'knapper' til øverst på listen eller til en specifik plads på listen. Flyt ekstra 'knapper' Du kan ændre rækkefølgen på de ekstra 'knapper' ved at trykke på LIST. > Hold standbyknappen nede. > Tryk på LIST for at få adgang til Beo4 konfigurationen. > Slip begge knapper. ADD? vises i Beo4 displayet. > Tryk på LIST eller, indtil MOVE? vises i Beo4 displayet. > Tryk på centerknappen, og brug til at vælge AV?, LIGHT? eller CNTROL? > Tryk på centerknappen for at åbne listen over ekstra 'knapper'. Den første 'knap' vises på displayet. > Tryk på eller for at gå hhv. op eller ned i listen over ekstra 'knapper'. > Tryk på centerknappen for at placere den viste 'knap' først på listen, eller > Tryk på 1-9 for at indsætte 'knappen' på en specifik plads på listen. > MOVED vises og angiver, at 'knappen' er flyttet. Hold knappen BACK nede for at forlade konfigurationen. 7

8 >> Tilpas Beo4 Fjern en ekstra 'knap' Du kan fjerne en hvilken som helst ekstra 'knap', der er tilgængelig, når du trykker på LIST. > Hold standbyknappen nede. > Tryk på LIST for at få adgang til Beo4 konfigurationen. > Slip begge knapper. ADD? vises i Beo4 displayet. > Tryk på LIST eller, indtil REMOVE? vises i Beo4 displayet. > Tryk på centerknappen, og brug til at vælge AV?, LIGHT? eller CNTROL? > Tryk på centerknappen for at åbne listen over ekstra 'knapper'. Den første 'knap' vises på displayet. > Tryk på eller for at gå hhv. op eller ned i listen over ekstra 'knapper'. > Tryk på centerknappen for at fjerne 'knappen' i displayet. > REMOVED vises og angiver, at 'knappen' er fjernet. Hold knappen BACK nede for at forlade konfigurationen. 8

9 >> Tilpas Beo4 Konfigurer Beo4 Hvis du køber en ny Beo4, kan du også konfigurere den til dit fjernsyn. > Hold standbyknappen nede. > Tryk på LIST for at få adgang til Beo4 konfigurationen. > Slip begge knapper. ADD? vises i Beo4 displayet. > Tryk på LIST eller, indtil ZONE?, CONFIG? eller MODE? vises i Beo4 displayet. > Tryk på centerknappen for at vælge konfiguration. > Tryk på eller, indtil den ønskede indstilling vises i Beo4 displayet. > Tryk på centerknappen for at gemme konfigurationen. > STORED vises og angiver, at konfigurationen er gemt. Hold knappen BACK nede for at forlade konfigurationen. Beo4 zoner (ZONE?) ALL Bruges, hvis du har én Beo4 i hvert rum til alle dine produkter (standardindstilling). VIDEO Bruges, hvis du har mere end én Beo4 i et rum og gerne vil bruge denne Beo4 til at aktivere både video- og audiokilder via dit videoprodukt. AUDIO Bruges, hvis du har mere end én Beo4 i et rum og gerne vil bruge denne Beo4 til at aktivere både audio- og videokilder via dit audioprodukt. LINK Bruges, hvis du f.eks. har flere fjernsyn i samme rum (Option 4). Se vejledningen til det pågældende produkt. 9

10 >> Tilpas Beo4 Beo4 indstillinger (OPTION?) Vises, når du har valgt Beo4 konfigurationstilstanden. Med den kan du forprogrammere en Bang & Olufsen systemopsætning. V.OPT Videoindstillinger A.OPT Audioindstillinger L.OPT Linkindstillinger Se vejledningen til det pågældende produkt for yderligere oplysninger. Beo4 konfiguration (VIDEO?) Bruges til at vælge en dedikeret opsætning af videoprodukter til Beo4. VIDEO 5 Understøtter bl.a. videoprodukter til det amerikanske og europæiske marked. VIDEO 6 Understøtter bl.a. BeoVision Avant og de ældre BeoVision MX modeller. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. 10

11 >> Tilpas Beo4 Beo4 tilstande (MODE?) MODE 1 Når en Beo4 fjernbetjening er indstillet til MODE 1, bruges navigationsknappen til at navigere i menuerne. Menu- og kildebetjening er adskilt. Brug MODE 1, hvis menuen BEO4 INDSTILLING findes på alle fjernsyn i din videoopsætning, og indstillingen i menuen er NAVIGATIONSKNAP. MODE 2 Når en Beo4 fjernbetjening er indstillet til MODE 2, virker navigationsknappen ikke. Menu- og kildebetjening er ikke adskilt. Brug MODE 2, hvis menuen BEO4 INDSTILLING enten ikke findes på et af fjernsynene i din videoopsætning, eller du også bruger Beo4 fjernbetjeningen uden navigationsknap i din videoopsætning. Vælg INGEN NAVIGATIONSKNAP i menuen BEO4 INDSTILLING, hvor det er muligt. Nulstil Beo4 (RESET?) Nulstilling af Beo4 sletter alle indstillinger. Vælg RESET? i menuen LIST. 11

12 Konvertering TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM TEXT A MEM LIST 0 MENU TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECORD A MEM TEXT 0 MENU GO Nye funktioner i Beo4, type 1710 RECORD findes i menuen LIST og bruges til optagelser. PLAY starter afspilningen af en dvd, optagelse e.l. BACK bruges til at gå tilbage i en menu og lukker samtidig menuen LIST. STOP bruges til at standse afspilningen af en kilde, f.eks. en dvd. Navigationsknapperne og centerknappen (tidl. GO) bruges til at navigere i menuer. Pileknapper bruges til betjening af kilder. LIST EXIT STOP STOP PLAY BACK Beo4 type 1710 Beo4 type 1621/22/24/25 12

13 Vedligeholdelse 2 1 ADVARSEL! Batterierne må ikke udsættes for høj varme, f.eks. solskin, ild eller lignende Rengør Beo4 Tør Beo4 fjernbetjeningen af med en blød, fnugfri, våd klud, som er hårdt opvredet. Udskift batterierne Når teksten BATTERY vises i Beo4 displayet, skal batterierne i fjernbetjeningen udskiftes. Beo4 bruger tre batterier (placeret under låget på bagsiden). Det anbefales kun at bruge 1,5 volt alkaliske batterier (størrelse AAA). Udskift batterierne som vist på illustrationen. Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil displayet viser TV. Så er Beo4 fjernbetjeningen igen klar til brug. Bemærk: Det anbefales at holde en finger på batterierne, mens låget sættes på plads. 13

14 Leksikon A A.AUX (ekstra audiokilde) Bruges til at tænde for ekstra udstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen musiksystem. ADD? En funktion, der vises i Beo4 konfigurationstilstanden. Med funktionen kan du føje ekstra 'knapper' til Beo4 displayet. Se afsnittet Tilføj en ekstra 'knap'. A-DTV2 Bruges til at vælge AV og derefter DTV2. A-DVD2 (AV-optager 2) Bruges til at vælge AV og derefter DVD2. A.MEM (audiooptager) Vises i Beo4 displayet, når du trykker på knappen A MEM. Al betjening på Beo4 udføres på din Bang & Olufsen audiooptager. A.MEM2 Bruges til at tænde for en ekstra audiooptager, der er forbundet med dit Bang & Olufsen musiksystem. A-N.MUS (AV netmusik) Bruges til at vælge AV og derefter N.MUSIC. A-N.RA (AV netradio) Bruges til at vælge AV og derefter N.RADIO. A.OPT (audioindstillinger) Bruges til at konfigurere en systemopsætning til musiksystemer. A-PC (AV PC) Bruges til at vælge AV og derefter PC. A.SETUP (audiokonfiguration) Giver adgang til en liste over ekstra 'knapper', som er nødvendige til lydjustering af bestemte Bang & Olufsen musiksystemer. A.SETUP skal tilføjes for at give adgang til de følgende 'knapper', som skal bruges til lydjustering: BASS giver adgang til justering af et musiksystems basniveau. Se desuden BASS. TREBLE giver adgang til justering af et musiksystems diskantniveau. Se desuden TREBLE. LOUDNSS (loudness) giver adgang til aktivering/deaktivering af et musiksystems loudness-funktion. Se desuden LOUDNSS. AV Angiver, at en audio- eller videofunktion er aktiveret og overfører f.eks. fjernsynslyd til et par højttalere tilsluttet et musiksystem (eller omvendt). Dette gælder kun, hvis videosystemet er forbundet med musiksystemet. AV? Til konfiguration af AV-indstillinger. Se desuden AV. A-V.AUX (AV V.AUX) Bruges til at vælge AV og derefter V.AUX. B BASS Bruges til at justere basniveauet i bestemte Bang & Olufsen systemer. Hvis du vil have adgang til BASS, skal du enten tilføje A.SETUP (audio) eller V.SETUP (video). BATTERY Angiver, at batterierne i Beo4 fjernbetjeningen skal udskiftes. BOOK Til fremtidig brug. 14

15 >> Leksikon C CAMERA (videokamera) Bruges til at vælge videokameraindgang på et Bang & Olufsen videosystem. CD (cd-afspiller) Vises i displayet, når du trykker på knappen CD på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din Bang & Olufsen cd-afspiller. CLEAR Bruges til at slette programnumre på nyere Bang & Olufsen fjernsyn. For at få adgang til CLEAR, skal du først tilføje V.SETUP. CLOCK Bruges til at få vist klokkeslættet på bestemte Bang & Olufsen produkter. Se produktets vejledning for yderligere oplysninger. CNTROL? Bruges til at konfigurere elektroniske vinduer, gardiner osv. Se desuden CONTROL. CONFIG? Bruges til at programmere en dedikeret produktopsætning til Beo4. CONTROL Bruges til at fjernbetjene produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, f.eks. elektroniske vinduer, gardiner o.l. COUNTER (tællerposition) Bruges til at finde et bestemt sted i en video ved hjælp af tælleren. Tryk på LIST gentagne gange, indtil COUNTER vises på Beo4 displayet, og indtast derefter tællerpositionen via taltasterne. D DTV (digitalt tv) Vises i displayet, når du trykker på knappen DTV på Beo4. Al betjening på Beo4 udføres på dit digitale Bang & Olufsen fjernsyn. DTV2 Bruges til at tænde for ekstra videoudstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. Tryk på centerknappen. DVD (Digital Versatile Disc og Blu-ray) Vises i displayet, når du trykker på knappen DVD på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din dvd-afspiller. DVD2 (ekstra dvd-afspiller/videooptager) Bruges til at tænde for ekstra videoudstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. E EDIT Bruges til afspilning af en forprogrammeret sekvens af musiknumre fra en cd på BeoSound F FORMAT (billedformat) Til optimering af billedformatet i et Bang & Olufsen videosystem. Se produktets vejledning for yderligere oplysninger. 15

16 >> Leksikon G GAME Bruges til at spille computerspil med fjernsynet som skærm. GAME minimerer den forsinkelse, der opstår under signalbehandlingen. I INDEX (tekst-tv-forsiden) Åbner tekst-tv-forsiden (100). Føj INDEX til Beo4 listen over funktioner. Åbn tekst-tv ved at trykke på TEXT og derefter på LIST gentagne gange, indtil INDEX vises i Beo4 displayet. Tryk derefter på centerknappen for at åbne siden. J JOIN En Master Link funktion. Tryk på LIST gentagne gange, indtil JOIN vises i Beo4 displayet. Du har nu adgang til den pågældende kilde i systemet. I standbytilstand bruges radioen som kilde. L LAMP (lampekontrol) Bruges til at tænde en bestemt lampe i din lysopsætning (kræver installation af en Bang & Olufsen lysstyringsenhed). Tryk på LIST gentagne gange, indtil LAMP vises i Beo4 displayet. Tilføj 'knappen', hvis den ikke allerede er tilgængelig, og indtast så det ønskede nummer til lampen (1-9). LARGE (tekst-tv med stor skrift) Bruges på nogle Bang & Olufsen fjernsyn til at forstørre den aktuelle tekst-tv-side. Åbn tekst-tv, og tryk derefter på LIST gentagne gange, indtil LARGE vises i Beo4 displayet. Tryk derefter på centerknappen for at forstørre første halvdel af siden. Tryk på centerknappen for at forstørre den anden halvdel, og tryk derefter på centerknappen igen for at vende tilbage til normal sidestørrelse. L-DTV2 Bruges til at vælge LINK og derefter DTV2. L-DVD2 (link til ekstra dvd-afspiller eller videooptager) Bruges til at vælge LINK og derefter DVD2. LIGHT (lyskontrol) Vises i displayet, når du trykker på knappen LIGHT på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din(e) Bang & Olufsen lyskontrol(ler). LIGHT? Til konfiguration af lysindstillinger. Se desuden LIGHT. LINK Bruges, hvor der normalt er angivet brug af knappen LINK. LINK skal tilføjes Beo4 for at opnå følgende: 1. En dekoder i hovedrummet skal kunne nås fra et videolinkrum 2. Den samme kilde skal være tilgængelig i både link- og hovedrum, f.eks. hvis der fra linkrummet skal være adgang til en videooptager i hovedrummet 3. Et linkrumsprodukt, f.eks. BeoLab 3500 eller et ekstrafjernsyn, er placeret i samme rum og skal fungere som et hovedrumsprodukt i Option 4. 16

17 >> Leksikon LINK-AV (link audio/video) Bruges til at få stereolyd fra dit primære Bang & Olufsen videosystem i et linkrum med en ekstra videokilde, som regel et fjernsyn. Funktionen er nyttig, hvis der er sluttet en fjernsynsdekoder til hovedvideosystemet. Føj den til Beo4 listen over knapper, tryk på LIST for at åbne LINK-AV, og tryk derefter på TV for at udføre handlingen. L-N.MUS Bruges til at vælge N.MUSIC i et linkrum. L-N.RA Bruges til at vælge N.RADIO i et linkrum. L.OPT (linkindstillinger) Bruges til at programmere en systemopsætning til linkrumsprodukter. Brug L.OPT til at programmere Options i en linkrumsopsætning. LOUDNSS (loudness) Bruges til at aktivere/deaktivere loudness-funktionen i nogle Bang & Olufsen systemer. LOUDNSS er kun tilgængeligt, hvis A.SETUP eller V. SETUP er tilføjet. Loudness-funktionen kompenserer for det menneskelige øres begrænsede følsomhed over for bas- og diskantniveauer, når du lytter til musik ved lav lydstyrke. Tryk på LIST gentagne gange, indtil LOUDNSS vises i Beo4 displayet, og tryk derefter på centerknappen, indtil loudness aktiveres/deaktiveres. Hvis du vil gemme dine indstillinger, skal du se S.STORE (lagring af lyd) for yderligere oplysninger. L-PC (LINK PC) Bruges til at vælge LINK og derefter PC. L-V.AUX (link V.AUX) Bruges i nogle situationer til fordeling af set-top boxsignalet til linkrummet. M MIX (tekst-tv/billede) Bruges på nogle Bang & Olufsen fjernsyn til at gøre tekst-tv-siden gennemsigtig over fjernsynsbilledet. Åbn tekst-tv, tryk på LIST gentagne gange, indtil MIX vises i Beo4 displayet, og tryk derefter på centerknappen. MODE? Bruges til at indstille Beo4 til den korrekte tilstand, afhængigt af produktopsætningen. Se desuden Beo4 tilstande (MODE?). MOTS (More Of The Same) Bruges til at aktivere MOTS-funktionen i et musiksystem. MOVE? En funktion, der vises i Beo4 konfigurationstilstanden. Bruges til at ændre rækkefølgen af de ekstra 'knapper' i Beo4 displayet. Se desuden Flyt ekstra 'knapper'. N N.MUSIC (netmusik) Bruges til at afspille musiknumre i MP3- og WMAformat. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din N.MUSIC afspiller, f.eks. BeoSound 5. N.RADIO (netradio) Bruges til at afspille netradio. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din N.RADIO afspiller, f.eks. BeoSound 5. 17

18 >> Leksikon O OPTION? (Option-programmering) V.OPT (videoindstillinger) A.OPT (audioindstillinger) L.OPT (linkindstillinger) P PAGE (valg af tekst-tv-side) Bruges til at vælge en tekst-tv-side på nogle Bang & Olufsen fjernsyn (hvilket normalt kræver et tryk på GO TO). PC Bruges til at tænde for ekstra videoudstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. Tryk på centerknappen. P-DTV2 Bruges til at få vist DTV2 i billedet til højre. Se desuden P-AND-P. P-DVD2 (billede og billede samt videooptager 2) Bruges til at vise billedet fra den ekstra videooptager til højre. P-AND-P (billede og billede) Bruges til at aktivere/deaktivere billede og billede-funktionen på nogle Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk f.eks. på knappen TV for at få vist fjernsynskilden i billedet til højre. PICTURE Bruges til at udføre de forskellige funktioner, der er relateret til knappen PICTURE på nyere Bang & Olufsen fjernbetjeninger. På ældre videosystemer kan den være beregnet til at udføre funktioner som drejning af motordrejesokkel, billede og billede samt billedjustering. Det er nødvendigt at tilføje V.SETUP for at få adgang til PICTURE. PLAY Bruges til at starte afspilningen af en dvd, optagelse e.l. P.MUTE (billede fra) Aktiverer/deaktiverer fjernsynsbilledet. Tryk på LIST og eller for at vælge P.MUTE. Tryk derefter på centerknappen for at ændre indstillinger. Denne funktion er ikke tilgængelig på alle fjernsyn. P-PC (billede og billede samt pc) Bruges til at vise et pc-signal i billedet til højre. P-V.AUX (billede og billede samt V.AUX) Bruges til at vise den kilde, som er tilsluttet stikket V.AUX, i billedet til højre. R RADIO Vises i displayet, når du trykker på knappen RADIO på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på din Bang & Olufsen radio. RANDOM (tilfældig afspilning) Bruges til at aktivere funktionen med tilfældig afspilningsrækkefølge i nyere Bang & Olufsen cd-afspillere. Tryk på centerknappen, mens RANDOM vises i displayet. RECORD Starter en optagelse på en Bang & Olufsen audio- eller videooptager. Tilgængelig i menuen LIST. 18

19 >> Leksikon RECORD2 (optagelse på A.MEM2 eller DVD2) Bør tilføjes, hvis du slutter en ekstra videooptager til dit videosystem. Starter en optagelse på en ekstra Bang & Olufsen audio- eller videooptager. Tryk to gange på centerknappen for at starte optagelsen. REMOVE? Vises, når du har valgt Beo4 konfigurationstilstanden. Bruges til at fjerne ekstra 'knapper' fra Beo4 displayet. Se desuden Fjern en ekstra 'knap'. REPEAT (gentag afspilning) Bruges til at aktivere gentaget afspilning i nogle Bang & Olufsen cd-afspillere, f.eks. BeoSound Tryk på centerknappen, mens REPEAT vises i displayet. RESET Bruges til at nulstille billed- og lydjusteringer til deres standardindstillinger. Tryk på centerknappen. Tilgængelig i menuen LIST. RESET? Bruges til at gendanne produktets standardindstillinger. Se desuden Nulstil Beo4 (RESET?). RETURN (tilbage til optagestart) Bruges til at vende tilbage til starten af en optagelse på nogle Bang & Olufsen båndoptagere. Tryk på centerknappen for at vende tilbage til optagelsens start. REVEAL (vis tekst-tv) Bruges til at vise skjulte tekst-tv-oplysninger på Bang & Olufsen fjernsyn. S SELECT Bruges til at programmere flere cd'er til afspilning i en bestemt rækkefølge på BeoSound SETUP Bruges til at konfigurere LC 2 Light Control. SHIFT Bruges til bestemte funktioner i forbindelse med betjeningen af en settop box i et linkrum. Andre funktioner kan også kræve, at SHIFT vises først. SLEEP Bruges til at indstille en automatisk sluk-funktion på et fjernsyn via Beo4. Tryk på LIST gentagne gange, indtil SLEEP vises i Beo4 displayet, og tryk derefter på centerknappen for at indstille forskellige automatisk sluk-funktioner. SOUND (mono/stereo/tale) Bruges til at skifte mellem forskellige lydtyper (mono/stereo/tale), der aktuelt findes i et radio-, tv- eller digitalt satellitprogram. Tryk gentagne gange på centerknappen. SP.DEMO (højttalerdemonstration) Bruges til udføre en højttalerdemonstration i den pågældende opsætning. Tryk på centerknappen. SPEAKER (højttalere) Bruges til at vælge det antal højttalere, du ønsker i en Bang & Olufsen surround sound-opsætning. Vælg med 1-5. S.STORE (gem audioindstillinger) Bruges til at gemme lydindstillinger. S.STORE er kun tilgængelig, hvis V.SETUP eller A.SETUP er blevet tilføjet. STAND Bruges til at dreje nogle Bang & Olufsen videosystemer på deres motordrejestand. 19

20 >> Leksikon STORE Bruges til at gemme tv-kanaler eller billedjusteringer (se V. SETUP) samt foretrukne tekst-tv-sider (hukommelsessider). Bruges også til at gemme Bang & Olufsen lysopsætninger (se LIGHT). Tryk på centerknappen, indtast det ønskede tal, og tryk på centerknappen igen. SUBCODE (undersidekode til tekst-tv) Bruges til funktionen, der giver adgang til en underside på tekst-tv på nogle Bang & Olufsen fjernsyn. T TEXT (tekst-tv) Vises i displayet, når du trykker på knappen TEXT på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager på Beo4, bliver rettet mod tekst-tvfunktionen (hvis den er tilgængelig) på den aktuelle kanal. TRACK Bruges til at vælge bestemte musiknumre på en cd i BeoSound TRACKNG (sporing) Bruges til at regulere sporingen på det videobånd, du ser. TREBLE Bruges til at justere diskantniveauet på nogle Bang & Olufsen systemer. TREBLE er kun tilgængelig, hvis A.SETUP eller V.SETUP er blevet tilføjet. Hvis du vil gemme dine indstillinger, skal du se S.STORE (lagring af lyd) for yderligere oplysninger. TUNE (indstilling af kanal) Bruges til at indstille tv-kanaler på nogle Bang & Olufsen fjernsyn. TUNE er kun tilgængelig, hvis V.SETUP er blevet tilføjet. TURN Bruges til at vende båndet på nogle Bang & Olufsen kassettebåndoptagere, dvs. til at afspille den anden side. På nogle Bang & Olufsen videobåndoptagere bruges TURN også til at vælge videokamera som kilde, mens en optagelse er sat på pause. Tryk på centerknappen. TV Vises i displayet, når du trykker på knappen TV på Beo4. De betjeninger, du herefter foretager med Beo4, udføres på dit Bang & Olufsen fjernsyn. U UPDATE (opdatering af tekst-tv) Bruges til at opdatere tekst-tv på nogle Bang & Olufsen fjernsyn. Tryk på centerknappen. Tryk igen for at få vist tekst-tv-siden, når den er blevet opdateret. V V.AUX (ekstra videokilde) Bruges til at tænde for ekstra videoudstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. Tryk på centerknappen. V.AUX2 (ekstra videokilde nr. 2) Bruges til at tænde for ekstra videoudstyr, der er tilsluttet dit Bang & Olufsen videosystem. VIDEO? Bruges til at vælge en dedikeret opsætning af videoprodukter til Beo4. Se desuden Beo4 konfiguration (VIDEO?). VIDEO5 VIDEO6 20

21 >> Leksikon V.MEM (videooptager) Vises i Beo4 displayet, når du trykker på knappen A MEM. Al betjening på Beo4 udføres på din Bang & Olufsen videobåndoptager. V.OPT (video-option) Bruges til at programmere en systemopsætning til videoprodukter. V.SETUP (videokonfiguration) Giver adgang til en liste over ekstra 'knapper', som er nødvendige for at kunne konfigurere nogle Bang & Olufsen videoprodukter. STORE Bruges til at gemme en justering eller standardindstilling (se desuden STORE). BASS Bruges til at justere basgengivelsen (se desuden BASS). TREBLE Bruges til at justere diskantgengivelsen (se desuden TREBLE). LOUDNSS (loudness) Bruges til at aktivere/deaktivere loudness-funktionen (se desuden LOUDNSS). Z ZONE Konfigurer Beo4 til en bestemt zone, og definer, hvilket produkt skal aktivere audio- og videokilder. Se desuden Beo4 zoner. ALL Bruges, hvis du har én Beo4 i hvert rum. VIDEO Bruges, hvis du har flere Beo4 fjernbetjeninger i et rum. AUDIO Bruges, hvis du har mere end én Beo4 i et rum. LINK Bruges til produkter, som er programmeret til Option 4. 21

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Beo4. Leksikon over ekstra knapper

Beo4. Leksikon over ekstra knapper Beo4 Leksikon over ekstra knapper 2 BEMÆRK! Knapper, som er mærket med *, gælder kun for tidligere versioner af Beo4 fjernbetjeningen. A A.AUX (ekstern musikkilde) Bruges til at tænde for ekstra udstyr,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere