Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden"

Transkript

1 Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt, Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation Spørger ledelsen oprigtigt efter medarbejdernes egne fortællinger om hverdagen på arbejdspladsen, får de nogle eksempler, som ekstremt effektivt formidler virksomhedens værdier og fremadrettede mål. Medarbejdernes fortællinger afspejler nemlig ikke bare virksomhedens kultur de kan også bruges til at konkretisere de fremadrettede visioner og værdier, fordi eksemplerne på det, virksomheden gerne vil, allerede findes. Sidegevinsten ved at lade medarbejderne fortælle er, at medarbejdernes viden og erfaring bliver mere tydelig for ledelsen til gavn både for ledelsen og medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. Løsningerne dukker frem Udviklings- og værdiprocesser, hvor medarbejdernes konkrete fortællinger indgår, viser, hvordan fortællingerne på samme tid afdækker problemerne og peger på løsningerne. Når de abstrakte værdier og mål skal formuleres, kan medarbejdernes egne historier bruges til at konkretisere dem. Sidegevinsten er mere motivation, mere tilfredshed og ejerskab blandt medarbejderne. Artiklen belyser også, hvordan fortællinger bruges i forbindelse med videndeling og rekruttering. 6/November 2007 Praktisk Ledelse 1

2 Brug medarbejdernes egne historier til at 1. En ægte case 55 medarbejdere og tre ledere er forsamlet på et kursussted i Nordsjælland. Der er dejligt lysindfald, badebro og havudsigt. Stemningen er optimistisk, men anspændt. Der bliver grint meget, men på den her lidt nervøse måde. Der er program fra formiddag til aften, derefter er der middag og fest. Men det, folk ser frem til med spænding, er hvordan lederne vil tage imod det, medarbejderne har at fortælle. Vil de lytte? Vil disse to dage løse de problemer, vi alle véd findes? Eller i det mindste bryde isen? Den sidste tid har der været kold luft mellem medarbejdere og ledere. Men noget er ved at ske. Det er ledelsen selv, der har bedt en journalist interviewe medarbejderne og videreformidle deres beretninger. Forud er der gået otte uger. Vi er på en statslig arbejdsplads, der for to år siden blev udskilt fra en styrelse og omstruktureret. De fleste af medarbejderne har været i styrelsen i både 20 og 25 år. Lederne er til gengæld nye og unge med akademisk baggrund. Medarbejderne er teknisk orienterede specialister inden for deres felt. Og frustrerede. Ikke fordi de ikke bryder sig om de nye ledere de er sympatiske og imødekommende. Men fordi de synes, lederne lever i deres egen verden: Vision, mission og værdier. Strategier, mål og delmål. Omstilling til projektorganisation Er lederne overhovedet klar over, hvad medarbejderne laver? Interesserer det dem? Kender de forskellen på god og mindre god opgavevaretagelse? Har de blik for det produkt, medarbejderne leverer? Medarbejderne har været på kurser, bl.a. i projektledelse. De fleste har stort set oplevet det som tidsspilde: Får vi da aldrig ro til at arbejde? Der er nok at gøre, nu hvor arbejdsopgaverne er blevet flere, og nye rutiner skal køres ind. Storytelling Ressourceafdækkende interviews Journalisten er blevet bedt om at afdække, hvad medarbejderne har at fortælle både om deres kompetencer, praksis og de værdier, de arbejder efter. Journalisten skal især spørge, hvad der gør arbejdet værdifuldt for den enkelte, og hvad den enkelte er særligt god til? Hvordan er den enkelte afdeling særligt fremragende, når den skal bidrage til organisationens mål? Medarbejderne bliver interviewet i grupper, som til daglig har kendskab til hinandens arbejde, så svarene bliver konkrete. Gevinsten ved at have journalisten til at spørge er bl.a., at den udefrakommendes nysgerrighed 2 Praktisk Ledelse 6/November 2007

3 Brug medarbejdernes egne historier til at får medarbejderne til at fortælle ting, de normalt opfatter som indforståede. God praksis kommer frem i lyset Intentionen fra ledelsens side har været at skabe et trygt rum, hvor medarbejderne kunne få luft og samtidig fortælle noget værdifuldt, som ledelsen kan bruge, når strategien skal udvikles og senere implementeres. Et dynamisk rum med mange samtalepartnere, men uden ledelsens måske trykkende tilstedeværelse. Ledelsen har brug for at vide, hvordan medarbejderne tænker. Og brug for at vide helt konkret, hvordan den gode praksis ser ud rundt omkring i afdelingerne. Lederne er jo generalister. De er ikke inde i den faglige udformning af en opgave. Endelig har ledelsen brug for igen at komme på talefod med medarbejderne. Interviewene i grupperne går rigtig godt. Folk nyder at fortælle om deres arbejde, om kvalitet, om deres faglige udvikling, deres værdier. Ting de måske aldrig har formuleret før. Kollegerne lytter og får øje på de andres kompetencer på en ny måde. Hele afdelingers selvtillid vokser. Man kan se det på folk. Medarbejderne går rundt på gangene og stråler og siger til kolleger, der endnu ikke er blevet interviewet: Glæd jer. Det er virkelig godt!. De negative historier Der er blevet talt og fortalt overalt i krogene. En uge inden seminaret giver journalisten ledelsen en grundig briefing om processen og om de mest markante historier, der er kommet frem. Mange af medarbejdernes historier er ukendte for ledelsen. Fx har HK erne fortalt, hvor meget de før i tiden måtte lave på egen hånd, og hvor lidt de må i dag. Det er de kede af. En tekniker har fortalt, hvad der gik forud for en fejlagtig konstruktion af et bestemt laboratorium, hvis følger de ansatte dagligt døjer med. Briefingen er en øjenåbner for ledelsen. De forstår, måske for første gang, at medarbejderne ikke er modvillige over for forandring. De vil bare gerne tages med på råd, de vil gerne lyttes til og anerkendes for deres viden og erfaring. Briefingen gør ledelsen tryg ved projektet. De har ellers været lidt nervøse, for hvad med alle de negative historier? Journalisten får nu frie hænder til at gå videre med formidlingen. Materialet skal formidles til alle medarbejdere på seminaret i Nordsjælland. Det er nemlig ikke nok, at ledelsen får historierne. Medarbejderne skal opleve ved selvsyn, at 6/November 2007 Praktisk Ledelse 3

4 Brug medarbejdernes egne historier til at både kollegerne fra de andre afdelinger og cheferne hører, hvad de har at sige. Ambitionerne bag frustrationen skal frem Det er en udfordring at formidle fortællingerne på en måde, så alle føler sig tilgodeset og forstået, men ikke udleveret. Det er også lidt af en udfordring at formidle den implicitte kritik af ledelsen, uden at det fastholder en dårlig stemning, som netop nu er ved at forsvinde. For at forebygge dette, har journalisten i interviewene haft fokus på ambitionen bag frustrationen: Hver gang en medarbejder har givet udtryk for frustration fx over dårlig ledelse, dårlige arbejdsgange eller manglende sparring har journalisten spurgt: Når du beskriver dette, siger du samtidig noget om, hvordan du synes, det burde være; kan du beskrive dette nærmere?. På baggrund af ambitionen er medarbejderen så blevet bedt om at formulere sine værdier: Du har altså en ambition om, at tingene skal være på en anden måde. Kan du beskrive de værdier, der ligger bag den ambition?. På den måde har medarbejderen fået luft for en berettiget kritik, og samtidig fået oversat kritikken til noget konstruktivt. Til medarbejderens egen store tilfredshed. Ingen gider, når det kommer til stykket, at være et brokkehoved. Fremlæggelsen De slagkraftige historier Fremlæggelsen i Nordsjælland går i gang. Journalisten har lavet en række PowerPoint dias. På hver dias er et citat, som refererer til bestemte hændelser og forløb, som medarbejderne har beskrevet. Ingen personer nævnes. De medarbejdere, der har siddet i den enkelte gruppe, husker nok, hvem der kom med citatet. Ledelsen kan nok også ud fra indholdet regne ud, fra hvilken afdeling eller team, citatet stammer. Men ikke fra hvilken medarbejder. Ud for hvert citat har journalisten placeret de værdier, medarbejderne har formuleret i tilknytning til historierne. Den enkelte medarbejder kommer på den måde til orde uden at skulle stå personligt frem. Journalisten har på forhånd udvalgt de udsagn, som er repræsentative, dvs. som der er stor enighed om, som går igen mange gange. Hun har også valgt historier, som er særligt slagkraftige, fx rigtigt gode, måske gribende beskrivelser af medarbejdernes ressourcer og gode praksis. Citaterne fortæller, hvordan medarbejderne overvinder vanskeligheder i dagligdagen eller løser store opgaver. En bestemt historie om, hvordan medarbejderne i en stærkt kritisk situation gik ind og dækkede hinanden ind under stort 4 Praktisk Ledelse 6/November 2007

5 Brug medarbejdernes egne historier til at arbejdspres, findes i flere varianter den bliver naturligvis gengivet. Ledelsen kendte den ikke. Det er en stor tilfredsstillelse for medarbejderne, at den bliver fortalt. Ledelse og medarbejdere mødes En næsten euforisk stemning Sammen med PowerPoint-showet, der efter fremlæggelsen kører som sløjfe i baggrunden, er de vigtigste statements på store A3-ark sat på væggen overalt i lokalet. Hvor man end ser hen, er medarbejdernes kraftfulde citater blæst op, så alle og enhver kan se dem. Citaterne afspejler en ambitiøs, dygtig, pligtopfyldende medarbejderstab, som er optaget af at levere produkter og service og høj kvalitet. En medarbejdergruppe, for hvem arbejdet giver mening, især når de får lov at tage ansvar og udføre deres opgaver ordentligt. Efter fremlæggelsen er der en næsten euforisk stemning i lokalet. Så er det ledelsens tur. Chefen og de to mellemledere er berørte. De giver udtryk for stolthed over at være ledere for denne medarbejdergruppe. De er glade for hele processen, siger de. De ved godt, at de har siddet i deres eget elfenbenstårn, men de har haft mange hensyn at tage, ovenfra kommende politiske beslutninger osv. De har skullet tænke i økonomi, fordi organisationen bliver beskåret. Ud af elfensbenstårnet Men nu forstår de bedre, hvordan medarbejderne fremover vil kunne tage ejerskab til den proces, der endnu tilbagestår. De kan se, hvor ressourcerne gemmer sig. Og de kan se helt nøjagtigt, hvor ledelsens mål og medarbejdernes værdier spiller sammen. Chefen opstiller på tavlen de mål, organisationen har for de næste tre år. Hun har fremlagt dem før, mange gange. Men nu tager hun afsæt i de citater og eksempler, hun lige har hørt fra medarbejderne. Nu underbygger hun sin strategi med medarbejdernes egne eksempler. Hun peger på, hvad det er for en god praksis, der allerede findes i organisationen blandt medarbejderne. Hvad ledelsen gerne vil bygge videre på, hvad det er, vi skal have endnu mere af. Der er enkelte af medarbejdernes statements, der stemmer dårligt overens med den nye strategi, siger hun. Men omvendt er ledelsen blevet klogere af at høre, hvad medarbejderne har at fortælle. De vil lægge sig i selen for at justere strategien, så medarbejdernes ønsker og ambitioner, fx om mere selvstændighed i opgavevaretagelsen, kan rummes. Fra nu af vil ledelsen tage udgangspunkt i den konkrete viden, de har fået. De vil 6/November 2007 Praktisk Ledelse 5

6 Brug medarbejdernes egne historier til at i højere grad bygge på medarbejdernes ressourcer. De sidder ikke længere i elfenbenstårnet. 2. Narrativ praksis Eksemplet er autentisk og hører til den type af processer, som kaldes narrative. Narrativ praksis i grupper og organisationer er i høj grad udviklet af australieren Michael White. I Danmark er det bl.a. erhvervspsykologen Kit Sanne Nielsen, som underviser kommende proceskonsulenter efter hans principper. Men storytelling brugt i organisationsudvikling henter også inspiration fra andre kilder, især fra den tidligere direktør i Verdensbanken, Steve Denning, som har udviklet begrebet springboard stories. Den ønskede forandring er der allerede Det er autentiske historier hentet fra virksomhedens egen verden, der brugt rigtigt bliver eksemplariske modeller for, hvilken vej virksomheden skal udvikle sig. Princippet er, at den ønskede forandring allerede er til stede i organisationen i form af det gode eksempel. Det der allerede fungerer og samtidig peger ind i fremtiden. Når historien formidles videre, fx til de ansatte eller ledelsen, er den både en anerkendelse af det, som allerede findes, og en konkret anvisning på det, man gerne vil have mere af. Når historierne kan føre virksomheden fremad Endelig er den narrative praksis inspireret af Dave Snowdon, manden bag begrebet storycircles en slags organiseret smalltalk i grupper med det formål at få genfortalt de uformelle historier, som findes i alle organisationer. Historier der måske er styrende for virksomhedskulturen eller som kan føre virksomheden videre, hvis den kommer frem i lyset og bliver brugt strategisk. Endelig er den narrative praksis i familie med Appreciative Inquiry (AI). Især i de tilfælde hvor en virksomhed er ved at drukne i negative historier, er AI en vigtig tilgang, når historierne skal hentes frem. 3. Hvad kræver processen? Forløbet, som er beskrevet ovenfor, stiller naturligvis krav til ledelsen og hele processens gennemførelse. Ledelsen må grundlæggende være interesseret i at høre, hvad medarbejderne har at sige, og i at lære af dette. Er ledelsen ikke det, bliver processen en skinmanøvre, der vil 6 Praktisk Ledelse 6/November 2007

7 Brug medarbejdernes egne historier til at skade mere, end den gavner. Medarbejderne vil føle, de har åbnet sig til ingen verdens nytte. Det kan føre til endnu mere frustration. Ledelsen må grundlæggende have tillid til, at processen ikke er en trussel mod dem selv, dvs. de må have tillid til egne evner som ledelse. En svag ledelse skal ikke sætte sådan en proces i gang. Som baggrund for en fyringsrunde er processen ikke velegnet fyrede medarbejderne vil opleve, at deres åbenhed har været brugt som fyringsgrundlag. Processen er derimod meget velegnet i forbindelse med en fusion. Den afdækker dels virksomhedskulturer og værdier i den gamle organisation og afspejler de ressourcer og ambitioner, den nye organisation kan bygge videre på. Processer som disse kræver en gennemtænkt inddeling af medarbejderne i nogenlunde homogene grupper, dvs. at personer fra samme arbejdsområde med fordel er i samme gruppe. Arbejder folk på tværs af faggrupper, fx i teams, bør de sættes sammen med dem, de dagligt er i berøring med. På denne måde skabes den største fortællevillighed i grupperne. Medarbejderne skal garanteres anonymitet i forhold til ledelsen. Omvendt skal de vide, at gruppens udtalelser kommer til ledelsens kendskab. Har en afdeling en meget specifik kritik, kan ledelsen senere tage en snak med hele gruppen om dette. 4. At hente ny viden endnu en case Narrativ praksis kan bruges til at inddrage medarbejderne og skabe medejerskab i processer. De kan bruges til at fremdrage viden om medarbejdernes ressourcer, men metoden kan også bruges til at generere ny viden. Netværk og ny viden Københavns Kommune er en meget stor organisation, så der er brug for en form for netværk i de enkelte bydele, netværk som samler de lokale aktører. Tidligere var disse netværk organiseret under Bydelsrådene, nu under Lokaludvalgene, hvis opgave er at understøtte lokal netværksdannelse og kommunikation i bydelene. Processen, som nu be- 6/November 2007 Praktisk Ledelse 7

8 Brug medarbejdernes egne historier til at skrives, blev sat i gang af Valby Lokaludvalg med det formål at hente ny viden og skabe nye netværk på integrationsområdet. Hvad fungerer bedst? Opgaven var desuden at finde ud af, hvad der fungerer bedst, når man kigger på de talrige, kommunalt finansierede projekter inden for integrationsområdet og få formidlet erfaringerne. Journalisten blev i dette tilfælde sat til at finde lokale ansatte og projektledere lærere, pædagoger, klubpersonale, SSPfolk, boligrådgivere, ungerådgivere osv. som rent faktisk gør en indsats for bedre integration i det daglige. Interviewpersonerne blev fundet på den måde, at de mest aktive og kendte blev interviewet først, hvorefter hver af de interviewede anbefalede mindst tre andre, som de havde hørt om eller havde kendskab til. Det blev sikret, at der var en vis spredning, så alle sektorer og områder var repræsenteret. Personerne skulle fortælle konkret om aktiviteter og initiativer på deres område, som fungerede godt og havde givet de bedste resultater. At dele viden Der blev interviewet 110 personer, som nok var kendte af deres kolleger og brugere, men ikke tidligere havde oplevet særlig bevågenhed. To journalister interviewede og nedskrev de konkrete fortællinger, efter en aftalt spørgeramme. Et af spørgsmålene var: Kan du beskrive tre aktiviteter, som dit projekt/din institution har lavet, som har været virkelig vellykket? Naturligvis måtte svarene være subjektive. Det væsentlige var, at medarbejdernes succeser blev konkretiseret, beskrevet og formidlet. Herefter blev de interviewede og nogle af de andre interessenter på området bragt sammen til et seminar med 140 deltagere. Otte på forhånd udvalgte rollemodeller gengav deres fortællinger over for den store forsamling. Rollemodeller står frem De otte, der stod frem, var valgt, så de tilsammen repræsenterede forskellige dele af området og forskellige opgavetyper. Men også ud fra at de som personer inkarnerede det gode eksempel den dygtige medarbejder, der brændte for opgaven. Derefter udvekslede alle deltagerne erfaringer med hinanden i workshopgrupper. 8 Praktisk Ledelse 6/November 2007

9 Brug medarbejdernes egne historier til at De bedste af historierne blev samlet på en hjemmeside, og flere af grupperne fortsatte på egen hånd deres arbejde i grupperne. 5. Rekruttering den tredje case I et tredje narrativt projekt blev 100 kvindelige ledere i Storstrøms-regionen interviewet. Storstrøms Erhvervscenter stod bag. Formålet var at tiltrække nye kvindelige ledere, som der er mangel på især i det offentlige. Potentialet er til stede masser af dygtige medarbejdere med en leder i maven men de fravælger lederrollen. I dette tilfælde valgte journalisterne atter otte personer, der var klar til at stå frem og fortælle deres historie som rollemodeller. Rollemodeller, der inspirerer Hver enkelt historie var en sand beretning om strabadser, svære valg, op- og nedture. Men også om gevinsterne ved at blive leder. Det var ikke glansbilleder, der blev formidlet, men realistiske historier, man som almindeligt menneske kunne identificere sig med. Når de kvindelige ledere in spe kunne læse om de ufordringer, rollemodellerne havde haft, blev det mere anskueligt for dem, hvad lederrollen indebar og dermed muligt selv at tage springet. Kan hun, som ikke har mere uddannelse end jeg, gøre det så kan jeg også. Eksemplets magt, den konkrete fortælling, fik her en tredje funktion nemlig at gøre et vanskeligt spring muligt. Karen Lumholt er journalist og partner i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation, Læs mere her: Michael White: Narrativ praksis og Narrativ teori, Hans Reitzels Forlag Kit Sanne Nielsen: Fortællinger i organisationer, Gyldendal Jane Flarup: Da manden ville lære dem at fortælle historier, Børsens Forlag Se også og 6/November 2007 Praktisk Ledelse 9

10 Brug medarbejdernes egne historier til at 10 Praktisk Ledelse 6/November 2007

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher. 11.30 Metoder: Involverende udviklingsprocesser

09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher. 11.30 Metoder: Involverende udviklingsprocesser Anerkendende udviklingsprocesser Temadag den 18. maj, 2010 9.30 Ankomst, kaffe. v/ Lotte Lüscher 09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher 11.30 Metoder:

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Workshop AM2011 8.11.2011 kl. 8.45 10.15 www.amk.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lise Bache Arbejdsmiljøkonsulent i (AMK) Master

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere