Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden"

Transkript

1 Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt, Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation Spørger ledelsen oprigtigt efter medarbejdernes egne fortællinger om hverdagen på arbejdspladsen, får de nogle eksempler, som ekstremt effektivt formidler virksomhedens værdier og fremadrettede mål. Medarbejdernes fortællinger afspejler nemlig ikke bare virksomhedens kultur de kan også bruges til at konkretisere de fremadrettede visioner og værdier, fordi eksemplerne på det, virksomheden gerne vil, allerede findes. Sidegevinsten ved at lade medarbejderne fortælle er, at medarbejdernes viden og erfaring bliver mere tydelig for ledelsen til gavn både for ledelsen og medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. Løsningerne dukker frem Udviklings- og værdiprocesser, hvor medarbejdernes konkrete fortællinger indgår, viser, hvordan fortællingerne på samme tid afdækker problemerne og peger på løsningerne. Når de abstrakte værdier og mål skal formuleres, kan medarbejdernes egne historier bruges til at konkretisere dem. Sidegevinsten er mere motivation, mere tilfredshed og ejerskab blandt medarbejderne. Artiklen belyser også, hvordan fortællinger bruges i forbindelse med videndeling og rekruttering. 6/November 2007 Praktisk Ledelse 1

2 Brug medarbejdernes egne historier til at 1. En ægte case 55 medarbejdere og tre ledere er forsamlet på et kursussted i Nordsjælland. Der er dejligt lysindfald, badebro og havudsigt. Stemningen er optimistisk, men anspændt. Der bliver grint meget, men på den her lidt nervøse måde. Der er program fra formiddag til aften, derefter er der middag og fest. Men det, folk ser frem til med spænding, er hvordan lederne vil tage imod det, medarbejderne har at fortælle. Vil de lytte? Vil disse to dage løse de problemer, vi alle véd findes? Eller i det mindste bryde isen? Den sidste tid har der været kold luft mellem medarbejdere og ledere. Men noget er ved at ske. Det er ledelsen selv, der har bedt en journalist interviewe medarbejderne og videreformidle deres beretninger. Forud er der gået otte uger. Vi er på en statslig arbejdsplads, der for to år siden blev udskilt fra en styrelse og omstruktureret. De fleste af medarbejderne har været i styrelsen i både 20 og 25 år. Lederne er til gengæld nye og unge med akademisk baggrund. Medarbejderne er teknisk orienterede specialister inden for deres felt. Og frustrerede. Ikke fordi de ikke bryder sig om de nye ledere de er sympatiske og imødekommende. Men fordi de synes, lederne lever i deres egen verden: Vision, mission og værdier. Strategier, mål og delmål. Omstilling til projektorganisation Er lederne overhovedet klar over, hvad medarbejderne laver? Interesserer det dem? Kender de forskellen på god og mindre god opgavevaretagelse? Har de blik for det produkt, medarbejderne leverer? Medarbejderne har været på kurser, bl.a. i projektledelse. De fleste har stort set oplevet det som tidsspilde: Får vi da aldrig ro til at arbejde? Der er nok at gøre, nu hvor arbejdsopgaverne er blevet flere, og nye rutiner skal køres ind. Storytelling Ressourceafdækkende interviews Journalisten er blevet bedt om at afdække, hvad medarbejderne har at fortælle både om deres kompetencer, praksis og de værdier, de arbejder efter. Journalisten skal især spørge, hvad der gør arbejdet værdifuldt for den enkelte, og hvad den enkelte er særligt god til? Hvordan er den enkelte afdeling særligt fremragende, når den skal bidrage til organisationens mål? Medarbejderne bliver interviewet i grupper, som til daglig har kendskab til hinandens arbejde, så svarene bliver konkrete. Gevinsten ved at have journalisten til at spørge er bl.a., at den udefrakommendes nysgerrighed 2 Praktisk Ledelse 6/November 2007

3 Brug medarbejdernes egne historier til at får medarbejderne til at fortælle ting, de normalt opfatter som indforståede. God praksis kommer frem i lyset Intentionen fra ledelsens side har været at skabe et trygt rum, hvor medarbejderne kunne få luft og samtidig fortælle noget værdifuldt, som ledelsen kan bruge, når strategien skal udvikles og senere implementeres. Et dynamisk rum med mange samtalepartnere, men uden ledelsens måske trykkende tilstedeværelse. Ledelsen har brug for at vide, hvordan medarbejderne tænker. Og brug for at vide helt konkret, hvordan den gode praksis ser ud rundt omkring i afdelingerne. Lederne er jo generalister. De er ikke inde i den faglige udformning af en opgave. Endelig har ledelsen brug for igen at komme på talefod med medarbejderne. Interviewene i grupperne går rigtig godt. Folk nyder at fortælle om deres arbejde, om kvalitet, om deres faglige udvikling, deres værdier. Ting de måske aldrig har formuleret før. Kollegerne lytter og får øje på de andres kompetencer på en ny måde. Hele afdelingers selvtillid vokser. Man kan se det på folk. Medarbejderne går rundt på gangene og stråler og siger til kolleger, der endnu ikke er blevet interviewet: Glæd jer. Det er virkelig godt!. De negative historier Der er blevet talt og fortalt overalt i krogene. En uge inden seminaret giver journalisten ledelsen en grundig briefing om processen og om de mest markante historier, der er kommet frem. Mange af medarbejdernes historier er ukendte for ledelsen. Fx har HK erne fortalt, hvor meget de før i tiden måtte lave på egen hånd, og hvor lidt de må i dag. Det er de kede af. En tekniker har fortalt, hvad der gik forud for en fejlagtig konstruktion af et bestemt laboratorium, hvis følger de ansatte dagligt døjer med. Briefingen er en øjenåbner for ledelsen. De forstår, måske for første gang, at medarbejderne ikke er modvillige over for forandring. De vil bare gerne tages med på råd, de vil gerne lyttes til og anerkendes for deres viden og erfaring. Briefingen gør ledelsen tryg ved projektet. De har ellers været lidt nervøse, for hvad med alle de negative historier? Journalisten får nu frie hænder til at gå videre med formidlingen. Materialet skal formidles til alle medarbejdere på seminaret i Nordsjælland. Det er nemlig ikke nok, at ledelsen får historierne. Medarbejderne skal opleve ved selvsyn, at 6/November 2007 Praktisk Ledelse 3

4 Brug medarbejdernes egne historier til at både kollegerne fra de andre afdelinger og cheferne hører, hvad de har at sige. Ambitionerne bag frustrationen skal frem Det er en udfordring at formidle fortællingerne på en måde, så alle føler sig tilgodeset og forstået, men ikke udleveret. Det er også lidt af en udfordring at formidle den implicitte kritik af ledelsen, uden at det fastholder en dårlig stemning, som netop nu er ved at forsvinde. For at forebygge dette, har journalisten i interviewene haft fokus på ambitionen bag frustrationen: Hver gang en medarbejder har givet udtryk for frustration fx over dårlig ledelse, dårlige arbejdsgange eller manglende sparring har journalisten spurgt: Når du beskriver dette, siger du samtidig noget om, hvordan du synes, det burde være; kan du beskrive dette nærmere?. På baggrund af ambitionen er medarbejderen så blevet bedt om at formulere sine værdier: Du har altså en ambition om, at tingene skal være på en anden måde. Kan du beskrive de værdier, der ligger bag den ambition?. På den måde har medarbejderen fået luft for en berettiget kritik, og samtidig fået oversat kritikken til noget konstruktivt. Til medarbejderens egen store tilfredshed. Ingen gider, når det kommer til stykket, at være et brokkehoved. Fremlæggelsen De slagkraftige historier Fremlæggelsen i Nordsjælland går i gang. Journalisten har lavet en række PowerPoint dias. På hver dias er et citat, som refererer til bestemte hændelser og forløb, som medarbejderne har beskrevet. Ingen personer nævnes. De medarbejdere, der har siddet i den enkelte gruppe, husker nok, hvem der kom med citatet. Ledelsen kan nok også ud fra indholdet regne ud, fra hvilken afdeling eller team, citatet stammer. Men ikke fra hvilken medarbejder. Ud for hvert citat har journalisten placeret de værdier, medarbejderne har formuleret i tilknytning til historierne. Den enkelte medarbejder kommer på den måde til orde uden at skulle stå personligt frem. Journalisten har på forhånd udvalgt de udsagn, som er repræsentative, dvs. som der er stor enighed om, som går igen mange gange. Hun har også valgt historier, som er særligt slagkraftige, fx rigtigt gode, måske gribende beskrivelser af medarbejdernes ressourcer og gode praksis. Citaterne fortæller, hvordan medarbejderne overvinder vanskeligheder i dagligdagen eller løser store opgaver. En bestemt historie om, hvordan medarbejderne i en stærkt kritisk situation gik ind og dækkede hinanden ind under stort 4 Praktisk Ledelse 6/November 2007

5 Brug medarbejdernes egne historier til at arbejdspres, findes i flere varianter den bliver naturligvis gengivet. Ledelsen kendte den ikke. Det er en stor tilfredsstillelse for medarbejderne, at den bliver fortalt. Ledelse og medarbejdere mødes En næsten euforisk stemning Sammen med PowerPoint-showet, der efter fremlæggelsen kører som sløjfe i baggrunden, er de vigtigste statements på store A3-ark sat på væggen overalt i lokalet. Hvor man end ser hen, er medarbejdernes kraftfulde citater blæst op, så alle og enhver kan se dem. Citaterne afspejler en ambitiøs, dygtig, pligtopfyldende medarbejderstab, som er optaget af at levere produkter og service og høj kvalitet. En medarbejdergruppe, for hvem arbejdet giver mening, især når de får lov at tage ansvar og udføre deres opgaver ordentligt. Efter fremlæggelsen er der en næsten euforisk stemning i lokalet. Så er det ledelsens tur. Chefen og de to mellemledere er berørte. De giver udtryk for stolthed over at være ledere for denne medarbejdergruppe. De er glade for hele processen, siger de. De ved godt, at de har siddet i deres eget elfenbenstårn, men de har haft mange hensyn at tage, ovenfra kommende politiske beslutninger osv. De har skullet tænke i økonomi, fordi organisationen bliver beskåret. Ud af elfensbenstårnet Men nu forstår de bedre, hvordan medarbejderne fremover vil kunne tage ejerskab til den proces, der endnu tilbagestår. De kan se, hvor ressourcerne gemmer sig. Og de kan se helt nøjagtigt, hvor ledelsens mål og medarbejdernes værdier spiller sammen. Chefen opstiller på tavlen de mål, organisationen har for de næste tre år. Hun har fremlagt dem før, mange gange. Men nu tager hun afsæt i de citater og eksempler, hun lige har hørt fra medarbejderne. Nu underbygger hun sin strategi med medarbejdernes egne eksempler. Hun peger på, hvad det er for en god praksis, der allerede findes i organisationen blandt medarbejderne. Hvad ledelsen gerne vil bygge videre på, hvad det er, vi skal have endnu mere af. Der er enkelte af medarbejdernes statements, der stemmer dårligt overens med den nye strategi, siger hun. Men omvendt er ledelsen blevet klogere af at høre, hvad medarbejderne har at fortælle. De vil lægge sig i selen for at justere strategien, så medarbejdernes ønsker og ambitioner, fx om mere selvstændighed i opgavevaretagelsen, kan rummes. Fra nu af vil ledelsen tage udgangspunkt i den konkrete viden, de har fået. De vil 6/November 2007 Praktisk Ledelse 5

6 Brug medarbejdernes egne historier til at i højere grad bygge på medarbejdernes ressourcer. De sidder ikke længere i elfenbenstårnet. 2. Narrativ praksis Eksemplet er autentisk og hører til den type af processer, som kaldes narrative. Narrativ praksis i grupper og organisationer er i høj grad udviklet af australieren Michael White. I Danmark er det bl.a. erhvervspsykologen Kit Sanne Nielsen, som underviser kommende proceskonsulenter efter hans principper. Men storytelling brugt i organisationsudvikling henter også inspiration fra andre kilder, især fra den tidligere direktør i Verdensbanken, Steve Denning, som har udviklet begrebet springboard stories. Den ønskede forandring er der allerede Det er autentiske historier hentet fra virksomhedens egen verden, der brugt rigtigt bliver eksemplariske modeller for, hvilken vej virksomheden skal udvikle sig. Princippet er, at den ønskede forandring allerede er til stede i organisationen i form af det gode eksempel. Det der allerede fungerer og samtidig peger ind i fremtiden. Når historien formidles videre, fx til de ansatte eller ledelsen, er den både en anerkendelse af det, som allerede findes, og en konkret anvisning på det, man gerne vil have mere af. Når historierne kan føre virksomheden fremad Endelig er den narrative praksis inspireret af Dave Snowdon, manden bag begrebet storycircles en slags organiseret smalltalk i grupper med det formål at få genfortalt de uformelle historier, som findes i alle organisationer. Historier der måske er styrende for virksomhedskulturen eller som kan føre virksomheden videre, hvis den kommer frem i lyset og bliver brugt strategisk. Endelig er den narrative praksis i familie med Appreciative Inquiry (AI). Især i de tilfælde hvor en virksomhed er ved at drukne i negative historier, er AI en vigtig tilgang, når historierne skal hentes frem. 3. Hvad kræver processen? Forløbet, som er beskrevet ovenfor, stiller naturligvis krav til ledelsen og hele processens gennemførelse. Ledelsen må grundlæggende være interesseret i at høre, hvad medarbejderne har at sige, og i at lære af dette. Er ledelsen ikke det, bliver processen en skinmanøvre, der vil 6 Praktisk Ledelse 6/November 2007

7 Brug medarbejdernes egne historier til at skade mere, end den gavner. Medarbejderne vil føle, de har åbnet sig til ingen verdens nytte. Det kan føre til endnu mere frustration. Ledelsen må grundlæggende have tillid til, at processen ikke er en trussel mod dem selv, dvs. de må have tillid til egne evner som ledelse. En svag ledelse skal ikke sætte sådan en proces i gang. Som baggrund for en fyringsrunde er processen ikke velegnet fyrede medarbejderne vil opleve, at deres åbenhed har været brugt som fyringsgrundlag. Processen er derimod meget velegnet i forbindelse med en fusion. Den afdækker dels virksomhedskulturer og værdier i den gamle organisation og afspejler de ressourcer og ambitioner, den nye organisation kan bygge videre på. Processer som disse kræver en gennemtænkt inddeling af medarbejderne i nogenlunde homogene grupper, dvs. at personer fra samme arbejdsområde med fordel er i samme gruppe. Arbejder folk på tværs af faggrupper, fx i teams, bør de sættes sammen med dem, de dagligt er i berøring med. På denne måde skabes den største fortællevillighed i grupperne. Medarbejderne skal garanteres anonymitet i forhold til ledelsen. Omvendt skal de vide, at gruppens udtalelser kommer til ledelsens kendskab. Har en afdeling en meget specifik kritik, kan ledelsen senere tage en snak med hele gruppen om dette. 4. At hente ny viden endnu en case Narrativ praksis kan bruges til at inddrage medarbejderne og skabe medejerskab i processer. De kan bruges til at fremdrage viden om medarbejdernes ressourcer, men metoden kan også bruges til at generere ny viden. Netværk og ny viden Københavns Kommune er en meget stor organisation, så der er brug for en form for netværk i de enkelte bydele, netværk som samler de lokale aktører. Tidligere var disse netværk organiseret under Bydelsrådene, nu under Lokaludvalgene, hvis opgave er at understøtte lokal netværksdannelse og kommunikation i bydelene. Processen, som nu be- 6/November 2007 Praktisk Ledelse 7

8 Brug medarbejdernes egne historier til at skrives, blev sat i gang af Valby Lokaludvalg med det formål at hente ny viden og skabe nye netværk på integrationsområdet. Hvad fungerer bedst? Opgaven var desuden at finde ud af, hvad der fungerer bedst, når man kigger på de talrige, kommunalt finansierede projekter inden for integrationsområdet og få formidlet erfaringerne. Journalisten blev i dette tilfælde sat til at finde lokale ansatte og projektledere lærere, pædagoger, klubpersonale, SSPfolk, boligrådgivere, ungerådgivere osv. som rent faktisk gør en indsats for bedre integration i det daglige. Interviewpersonerne blev fundet på den måde, at de mest aktive og kendte blev interviewet først, hvorefter hver af de interviewede anbefalede mindst tre andre, som de havde hørt om eller havde kendskab til. Det blev sikret, at der var en vis spredning, så alle sektorer og områder var repræsenteret. Personerne skulle fortælle konkret om aktiviteter og initiativer på deres område, som fungerede godt og havde givet de bedste resultater. At dele viden Der blev interviewet 110 personer, som nok var kendte af deres kolleger og brugere, men ikke tidligere havde oplevet særlig bevågenhed. To journalister interviewede og nedskrev de konkrete fortællinger, efter en aftalt spørgeramme. Et af spørgsmålene var: Kan du beskrive tre aktiviteter, som dit projekt/din institution har lavet, som har været virkelig vellykket? Naturligvis måtte svarene være subjektive. Det væsentlige var, at medarbejdernes succeser blev konkretiseret, beskrevet og formidlet. Herefter blev de interviewede og nogle af de andre interessenter på området bragt sammen til et seminar med 140 deltagere. Otte på forhånd udvalgte rollemodeller gengav deres fortællinger over for den store forsamling. Rollemodeller står frem De otte, der stod frem, var valgt, så de tilsammen repræsenterede forskellige dele af området og forskellige opgavetyper. Men også ud fra at de som personer inkarnerede det gode eksempel den dygtige medarbejder, der brændte for opgaven. Derefter udvekslede alle deltagerne erfaringer med hinanden i workshopgrupper. 8 Praktisk Ledelse 6/November 2007

9 Brug medarbejdernes egne historier til at De bedste af historierne blev samlet på en hjemmeside, og flere af grupperne fortsatte på egen hånd deres arbejde i grupperne. 5. Rekruttering den tredje case I et tredje narrativt projekt blev 100 kvindelige ledere i Storstrøms-regionen interviewet. Storstrøms Erhvervscenter stod bag. Formålet var at tiltrække nye kvindelige ledere, som der er mangel på især i det offentlige. Potentialet er til stede masser af dygtige medarbejdere med en leder i maven men de fravælger lederrollen. I dette tilfælde valgte journalisterne atter otte personer, der var klar til at stå frem og fortælle deres historie som rollemodeller. Rollemodeller, der inspirerer Hver enkelt historie var en sand beretning om strabadser, svære valg, op- og nedture. Men også om gevinsterne ved at blive leder. Det var ikke glansbilleder, der blev formidlet, men realistiske historier, man som almindeligt menneske kunne identificere sig med. Når de kvindelige ledere in spe kunne læse om de ufordringer, rollemodellerne havde haft, blev det mere anskueligt for dem, hvad lederrollen indebar og dermed muligt selv at tage springet. Kan hun, som ikke har mere uddannelse end jeg, gøre det så kan jeg også. Eksemplets magt, den konkrete fortælling, fik her en tredje funktion nemlig at gøre et vanskeligt spring muligt. Karen Lumholt er journalist og partner i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation, Læs mere her: Michael White: Narrativ praksis og Narrativ teori, Hans Reitzels Forlag Kit Sanne Nielsen: Fortællinger i organisationer, Gyldendal Jane Flarup: Da manden ville lære dem at fortælle historier, Børsens Forlag Se også og 6/November 2007 Praktisk Ledelse 9

10 Brug medarbejdernes egne historier til at 10 Praktisk Ledelse 6/November 2007

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Min passion for ledelse Alfred - ledelse

Min passion for ledelse Alfred - ledelse Min passion for ledelse Alfred - ledelse Ledelse i praksis Vækst via ledelse Køge den 19. november 2013 Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Program Hvorfor har vi behov for

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere