Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen"

Transkript

1 Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

2 ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale og lokale politikere på begge sider af Øresund. Öresundskomiteen er en politisk lobbyorganisation der varetager Øresundsregionens interesser overfor de to regeringer, Folketinget og Riksdagen samt EU i Bruxelles. Öresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsregionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Denne ambition skal bygges på en stræben efter en helhedsorienteret og langsigtet bæredygtig udvikling. Öresundskomiteens medlemmer er: Fra dansk side > Fra svensk side > Bornholms Regionskommune Helsingborgs stad Frederiksberg Kommune landskrona stad Kommunekontaktrådene Hovedstaden og Sjælland lunds kommun Københavns Kommune Malmö stad Region Hovedstaden Region Skåne Region Sjælland Öresundskomiteens formand og næstformand varetager formandskabet i såvel Komiteen som i Forretningsudvalget. Formanden og næstformanden skal på skift for et år ad gangen være henholdsvis dansk og svensk. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være svensk og vice versa. Sekretariat Öresundskomiteen, Forretningsudvalget og politiske udvalg betjenes af sekretariatet. Sekretariatet refererer til forretningsudvalget. Öresundskomiteens sekretariat har ansvaret for at gennemføre Komiteens og forretningsudvalgets beslutninger. Sekretariatet udfører de besluttede aktiviteter, informations- og kontaktvirksomhed samt de løbende administrative opgaver. Sekretariatet ligger i Øresundshuset på Nørregade 7b, 1165 København K. Lokalerne i Øresundshuset deles med Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Sekretariatet er værtsorganisation for Interreg IV A Øresund og Øresunddirekt. Økonomiskt støtte fra Nordisk Ministerråd Öresundskomiteens arbejde finansieres af medlemsorganisationerne, men også Nordisk Ministerråd yder økonomisk støtte. Komitéens sekretariat har et tæt samarbejde med de øvrige nordiske grænseregioner, bl a ved aktivt at deltage i forskellige netværk. Öresundskomiteens medlemmer udpeger selv sine ordinære repræsentanter og supleanter i Öresundskomiteen. Komiteen har 18 danske og 18 svenske ordinære pladser som følger valgperioden i hvert land. Öresundskomiteen mødes to gange om året. Öresundskomiteens forretningsudvalg består af 12 komitemedlemmer med 6 medlemmer fra henholdsvis dansk side og svensk side. Forretningsudvalget mødes fire gange om året. Ansvarshavende redaktør: Finn Lauritzen Redaktion: Elsebet Fristed 2

3 Folkemøde og Almedalsvecka Sommeren 2012 stod i politikfestivalens tegn. Begge på en ø i Østersøen; Folkemødet på Bornholm og Almedalsveckan på Gotland. For andet år blev der holdt Folkemøde i Allinge og for anden gang gentog Öresundskomiteen successen med 4 seminarer i Kærnehuset og et meget velbesøgt Øresundsmingel i Allinge Røgeri. Helsingborgs stad afholdt deres eget frokostarrangement i Kærnehuset, hvor også Aspekta/Trinskjær startede dagene med Go morgen Bornholm. Fremtidspanelet er startet på initiativ af Öresundskomiteen for at sætte fokus på fremtidens arbejdsmarked. Formålet med Fremtidspanelet, som består af 8 gymnasielever fra Skåne og Sjælland er, at de unge skal engageres i diskussionen og udformningen af deres egen fremtid. Fremtidspanelet deltog blandt andet på Folkemødet på Bornholm, hvor de lavede workshops med efterskole, gymnasieelever og en rundbordssamtale med Öresundskomiteens politikere. Panelet var også samlet på Roskildefestivalen, hvor de gik i dialog med festivalgæster og der blev transmitteret en direkte live-debat mellem den danske og den svenske minister for Nordisk samarbejde, Manu Sareen og Ewa Björling fra Almedalen. Öresundskomiteen har de seneste tre år samarbejdet med Region Skåne, Lunds kommun, Helsingborgs stad og Malmö stad, og som noget nyt, også Malmö Högskola, om at arrangere seminarer og skabe mødepladser i det såkaldte Øresundshus på Donners Plads i Visby på Gotland. Almedalsugen strækker sig over en hel uge og det lykkedes virkelig at få sat Øresundsregionen på dagsordenen med sammenlagt 30 seminarer og et besøgerantal på næsten 5.000, hvilket er en pæn stigning i forhold til 2011, hvor Øresundshuset havde besøgende. Det var ikke bare besøgstallene, men også antallet af deltagende ministre, steg. Ud over minister for nordisk samarbejde Ewa Björling deltog også migrationsminister Tobias Billström, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, bostadsminister Stefan Attefall og miljøminister Lena Ek. Flere af Öresundskomiteens danske medlemmer deltog også, således kom Region Sjælland, med regionsrådsformand Steen Bach Nielsen i spidsen, med en hel delegation af politikere og embedsmænd. Indholdet i seminarerne på både Folkemødet og Almedalen afspejler kerneområderne for udviklingen i Øresundsregionen, så som vækst, infrastruktur, arbejdsmarked og kultur. Men i år var der også et nyt indslag i form af deltagelse af unge fra Fremtidspanelet. 3

4 Next Gen og Tomorrow s Playground - Ungdommen tegner fremtidens region Politikerne og virksomhederne skal have input og idéer til regionens fremtid. De studerende skal blive bevidste om, at de lever i noget, der er større end København og Malmø. Det var ambitionen med konferencerne Tomorrow s Playground den september i Hamburg og Lübeck og Next Gen den 11. oktober i Malmø. Omkring 100 danske, svenske og tyske universitetsstuderende deltog i de to konferencer, som begge bygger på konceptet Triple Helix, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og studerende samarbejder om kreativitet og innovation. Sidste år var Next Gen et arrangement for gymnasieelever. I år var deltagerne universitetsstuderende. Samtidig var opgaverne denne gang mere konkrete og stillet af virksomheder fra regionen samt af Öresundskomiteen. Læs mere om de to konferencer og se de deltagende projekter på: og 4

5 Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg, XX 5

6 Øresundsting 2012 Temaet for årets Øresundsting, Öresundskomiteens årlige konference, var samarbejde gennem innovation og forskning. Udgangspunktet var, at Øresundsregionen har forudsætningerne både ambitionerne og ressourcerne til ny vækst gennem samarbejde og innovation. Blandt talerne var Manu Sareen, minister for Nordisk samarbejde, Öresundskomiteens formandskab Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, og Pia Kinhult, Region Skåne, samt en række danske, svenske og internationale politikere og økonomer. Øresundstinget løb af stabelen den 25. oktober og næsten 300 personer fandt vej til den gamle turbinehal i Öresundsverket i Malmö. 6

7 årets højdepunkter 2012 Eventstrategi I foråret vedtog Öresundskomiteen Eventstrategi for Øresundsregionen. Strategien beskriver hvad der skal til for, at Øresundsregionen kan blive blandt Nordeuropas førende destinationer, når det handler om tiltrækning og udvikling af store events, der kan bidrage til at skabe vækst. Samtidig skal strategien sikre, at regionen bliver rustet til at agere proaktivt i forhold til den skærpede internationale konkurrence om events. Eventstrategien for Øresundsregionen er udarbejdet af en arbejdsgruppe og en referencegruppe med repræsentation fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Kommune, Malmö stad, Event in Skåne, Wonderful Copenhagen (projektledelse), Helsingborg stad, Helsingør Kommune, Øresundsbron, Tourism in Skåne, Økonomi- og Erhvervsministeriet (nu Erhvervs- og Vækstministeriet), Interreg-sekretariatet og Öresundskomiteen. Læs Eventstrategien her: Eventstrategi_DK.pdf 7

8 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Grænsehindringer diskuteres i de nordiske parlamenter Öresundskomiteen gennemførte medio 2012 en undersøgelse af en række dansk-svenske kulturspørgsmål i bred forstand. Undersøgelsen omfattede spørgsmål om kultur- og rejsevaner, sprogkendskab, tv-kiggeri og arbejdsmarkeds- og transportspørgsmål personer i alderen år, fordelt på 750 personer på hver side af Sundet, deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen gentages i de kommende år for at se i hvilken retning, integrationen og nabokendskabet udvikler sig. Læs resultatet af undersøgelsen her: blev også året, hvor der for første gang blev afholdt temadebatter om grænsehindringer i alle de nordiske parlamenter. Den 11. april var der temadebat i Riksdagshuset i Stockholm og den 20. april afholdtes debatten i Folketinget. Som optakt til Folketingsdebatten om grænsehindringer inviterede Öresundskomiteen, den danske delegation i Nordisk Råd og Norden i Fokus til høring om grænsehindringer på Christiansborg. Finn Lauritzen præsenterede nye tal fra vækstanalysen for Øresundsregionen og Manu Sareen, Bertel Haarder og Karen Ellemann Jensen deltog i debatten med de mange tilhørere. 8

9 Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg, XX 9

10 UDDRAG af årets aktiviteter Samarbejdspartnere og netværk Integrationen i Øresundsregionen drives i høj grad frem gennem samarbejde og dialog. Öresundskomiteen samarbejder med en lang række organisationer og deltager i forskellige netværk og sidder med ved bordet, når der skal tages politiske beslutninger. Oslo Göteborg Öresundsregionen Association of European Border Regions (AEBR) Öresundskomiteen har siden midten af 90 erne været medlem af AEBR, og er desuden medlem af bestyrelsen. AEBR er et europæisk netværk af grænseregioner, som er i tæt kontakt med EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og andre europæiske institutioner. Den Skandinaviske Arena (DSA) Samarbejde i DSA sigter på at knytte korridoren Øresund og Göteborg-Oslo tættere sammen. Korridoren har samlet næsten 8 millioner indbyggere, og forbinder to hovedstæder, flere store byer, nogle af Nordens vigtigste centre for handel og logistik, forskning og uddannelse og et unikt udbud af kultur og turistattraktioner. Pia Kinhult er formand for den politiske styregruppe. Læs mere: Læs mere: denskandinaviskaarenan 10

11 UDdrag af årets aktiviteter STRING (South-Western Baltic Sea Trans Regional Area Implementing New Geography) STRING er et netværk af svenske og danske regionale politikere fra Øresundsregionen og tyske politikere fra Slesvig-Holsten og Hamborg. Øresundskomiteen har næsten 20 års erfaring med interregional integration og kan derfor bidrage med inspiration i forhold til den nye faste forbindelse. På STRING Political Forum i efteråret 2012 besluttede de regionale toppolitikere STRING Strategy 2030, en strategi som fokuserer på fem hovedområder i det fremtidige arbejde med udviklingen af den nye mega-region med 8,3 millioner indbyggere. Nordisk Ministerråd Öresundskomiteen har en tæt dialog med Nordisk Ministerråd omkring grænsehindringer, som står højt på den politiske dagsorden begge steder. Komiteen har i flere år udviklet et tæt samarbejde med Nordisk Ministerråds Gränshinderforum om at nedbryde grænsehindringer. Grænshinderforum er en arbejdsgruppe der er nedsat af de nordiske statsministre og ledes for Nordisk Ministerråd af Ole Norrback og den danske og den svenske repræsentant i arbejdsgruppen er Ole Stavad og Pia Kinhult, Öresundskomiteens formandskab. Møder med Europa-parlamentarikere I marts måned havde Öresundskomiteens sekretariat møder med hhv. Olle Schmidt, MEP for Folkpartiet og Christel Schaldemose, MEP for socialdemokratiet. Her blev en række spørgsmål vedr. Øresundsregionen vendt. Læs mere: 11

12 UdDrag af årets aktiviteter Formandsskabets møde med Committee of Regions marts 2012 I forbindelse med Committee of Regions 136th presidency møde, der blev afholdt i København, inviterede Öresundskomiteens forretningsudvalg Mercedes Bresso, president for Committee of Regions, og andre EU-politikere til en arbejdsmiddag. Femern Days i Lübeck og Hamborg Öresundskomiteen var medarrangør af Tomorrows Playground, der var en del af Fehmernbelt Days i Lübeck og Hamborg september. Derudover deltog komiteen også i andre dele af Fehmernbelt Days. OPEN DAYS Formålet med OPEN DAYS er at samle politiske repræsentanter, erhvervslivet, universiteter og medier for at diskutere regional udvikling. OPEN DAYS arrangeres af bla. af Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik (DG REGIO) og det er den største årligt tilbagevendende samling af europæiske og regionale politikerer, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet. Öresundskomiteens direktør Finn Lauritzen holdt et indlæg om Øresund i Europa. 12

13 Council of European Municipalities DIN Light 8/11-30 interested in news from both Denmark and Sweden. The Öresund Committee has conducted two surveys to cast light on the advertising market and people s media habits in the Öresund Region. The results show that, while the region cannot yet be said to constitute a single advertising market, commuters between the two countries are interested in news from both Denmark and Sweden. This latter development is very positive, with 70 percent of Danish commuters responding that they are very interested in what is happening in Sweden, while 77 percent of Swedish commuters say that they are very interested in what is happening in Denmark. DIN Medium 8/11-30 Culture as a regional development factor Culture in the Öresund Region faces many challenges. Should cooperation across the Sound be stronger between cultural, tourism and business sectors, and can it be? How can municipalities and regions contribute to this? What is needed in order to strengthen innovative relationships between the cultural sector and creative enterprises? The results of work on the Öresund Regional cultural strategy will form part of an overarching strategy for the development of the Öresund Region that the Öresund Committee is working on. The final strategy is expected to be completed in XX Öresund Forum with a cultural theme The Ministers for Culture in Denmark and Sweden, Brian Mikkelsen and Lena Adelsohn Liljeroth, met regional politicians, business people, cultural workers and opinion-formers at the Öresund Forum in Roskilde on 29 May. The journalist Martin Krasnik chaired the Forum with a professional hand. The topic for the Öresund Forum fra was Öresundskomiteens Kulturen - en fotokonkurrence: dynamo i øresunds Mit Øresund udviklingen Fotograf: David eller Kennberg, et lysglimt over Foto Sundet. XX 13

14 UdDrag af årets aktiviteter Erhvervskonference 29. november 2012 Den 29. november arrangerede Öresundskomiteen i samarbejde med den svenske ambassade i København, Region Skåne, Sveriges Exportråd i København, Sydsvenska Handelskammaren og Dansk Erhverv, et øresundsseminar med fokus på vækst og samhandel. Sveriges og Danmarks ministre for nordisk samarbejde, Ewa Björling og Manu Sareen deltog på seminaret. Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen I forbindelse med erhvervskonferencen offentliggjorde Öresundskomiteen en analyse af de hidtidige integrationsgevinster over sundet i samarbejde med Øresundsinstituttet og Copenhagen Economics. Konklusionen er især, at Øresundsbron der jo kostede 20 mia. danske kroner i 2000-priser, ekskl. landanlæg frem til og med 2012 er betalt mere end to gange, idet de samlede gevinster kan opgøres til 57 mia. danske kroner. Besøg fra Region Sønderjylland - Schleswig I slutningen af året havde Öresundskomiteens formandskab et besøg fra grænseregionen Sønderjylland Schleswig, hvor formand Hans Philip Tietje og næstformand Eckhard Schröder havde ønsket at dele erfaringer med Öresundskomiteen. 14

15 UDDRAG af årets aktiviteter Nye Interreg projekter Med Interregprojektet Öresund Smart City Hub (ÖSCH), satte Öresundskomiteen i 2012 fokus på efterspørgselsdrevet innovation og øresundsregionalt samarbejde om cleantech. Öresundskomiteen er lead partner og projektet, der modtager støtte fra Interreg IVA programmet, er et samarbejde mellem Öresundskomiteen, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Sjælland, Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), Lunds Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Malmö stad, Region Skåne og Aalborg Universitet samt Lunds kommun og Sustainable Business Hub. ÖSCH har et totalbudget på Euro eller ca. 6,9 millioner danske kr. Projektet løber to år. Et væsentligt mål for projektet er at understøtte et tættere samarbejde mellem cleantech-virksomhederne øst og vest for sundet. Projektet skal føre aktører fra virksomheder, myndigheder og andre fra begge sider af Sundet med interesse for Smart Cities sammen, for at styrke regionens kompetence og netværk. Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign, som Öresundskomiteen er partner i, startede op. Projektet sætter fokus på innovation i forhold til udvikling af publikumsoplevelser og arbejder med udvikling af nye forretningsmodeller for klassisk musik. Møder i Forretningsudvalget/Verkställande utskott og Öresundskomiteen I 2012 har FU/VU holdt møde den 21. marts, 21. maj, 4. oktober og 6. december. Öresundskomiteen har holdt møde den 25. april, hvor der blev afholdt temadebat om Kultur och tillväxt i Öresundsregionen med deltagelse af daværende kulturminister Uffe Elbæk, Joakim Stymne, statssekreterare i Kulturdepartementet, Rasmus Tscherning, direktør for Center for Kultur og oplevelsesøkonomi og Anna J Ljungmark, chef for Boost HBG. Öresundskomiteens andet møde blev holdt den 25. oktober i forbindelse med Øresundstinget. Vinderne fra NextGen i Malmö den 11.oktober fremlagde deres visioner om infrastruktur og levevilkår omkring Øresund i år William Tompson, OECD, der også var med i det efterfølgende Øresundsting, udfordrede politikerne med spørgsmålet: er der gjort nok for at fremme samarbejdet mellem de mange forskellige aktører i regionen for at fremme væksten? Öresundskomiteen nedsatte i foråret 2012 et nyt udvalg for Miljø og grøn vækst. Regionråd, Region Skåne Katarina Erlingson er formand for udvalget, der består af 12 politiske repræsentanter fra begge sider af Øresund. Udvalget arbejder med at koordinere og synliggøre de miljø- og klimaindsatser der foretages i Øresundsregionen. Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj er næstformand. 15

16 UdDrag af årets aktiviteter Øresundsregionen som filmlocation Öresundskomiteen satte fokus på Øresundsregionen som filmlocation ved en konference i filmhuset i København den 27. april Konferencen blev afholdt i samarbejde med Copenhagen Entertainment, CPH PIX og Øresund Film Commission. Seminar om kreative erhverv Öresundskomiteen var medarrangør af et seminar om kreative erhverv som Creative Industries Alliance afholdt i København den 30. november. Creative Industries Alliance er en organisation, hvis medlemmer er udvalgt af Europa-Kommissionen. Deres overordnede målsætning er at udarbejde politiske anbefalinger og køreplaner til en strategi for udvikling af de kreative erhverv i Europa. 16

17 UDDRAG af årets aktiviteter Nye ansigter i Öresundskomiteen Den 1. februar startede Finn Lauritzen som direktør i Öresundskomiteen. Finn kom fra en stilling som direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden er Klas Andersson, Britt Andresen, Peter Bjørn Larsen og Johan Tiedemann ansat i sekretariatet, og vi har sagt farvel til Eva Holmestig, Claes Håkansson og Daniel Persson. Vi har også måttet sige farvel til vores to barselsvikarer, Rebecca Rosenquist og Gitte Wille. Publikationer 2012 TendensØresund 2012 Evenstrategi også i Pixi-udgave Tillæg distribueret med Berlingske Tidende, Sydsvenska Dagbladet og Dagens Industri Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 2 x Øresundsbrev Öresundskomiteens nye direktør Finn Lauritzen 17

18 Årsmagasin 2012 Öresundskomiteen Nørregade 7B 1165 København K Tel Fax Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg,

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

sharing copenhagen // velkommen

sharing copenhagen // velkommen sharing copenhagen 2014 1/12 // velkommen sharing copenhagen København har fået Europa-Kommissionens prestigefyldte pris European Green Capital Award 2014. Kommissionen har valgt København, fordi vi er

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Nr. 4 - oktober, 2013

Nr. 4 - oktober, 2013 Nr. 4 - oktober, 2013 NORDEN for folket Foreningen NORDEN s lokalafdelinger har atter i år haft en travl sommer med deltagelse i talrige arrangementer landet over, med aktuel orientering om de nordiske

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

taburetten Ellen Trane Nørby:

taburetten Ellen Trane Nørby: NR. 3 MAJ/JUNI 2004 taburetten Ellen Trane Nørby: M for Monopol, Markedsforvridning og Microsoft Side 6 Karin Riis-Jørgensen: Et politisk valg for det nye Europa Side 8-9 Poul Nyrup Rasmussen: En traktat

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Center for information om kvinde- og kønsforskning

Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2003 Christians Brygge 3, 1219 København K Side 2 Indhold Er det mon porno?... 3 Økonomi & organisation... 4 Biblioteket... 6 Konsulentopgaver...

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere