Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen"

Transkript

1 Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

2 ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale og lokale politikere på begge sider af Øresund. Öresundskomiteen er en politisk lobbyorganisation der varetager Øresundsregionens interesser overfor de to regeringer, Folketinget og Riksdagen samt EU i Bruxelles. Öresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsregionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Denne ambition skal bygges på en stræben efter en helhedsorienteret og langsigtet bæredygtig udvikling. Öresundskomiteens medlemmer er: Fra dansk side > Fra svensk side > Bornholms Regionskommune Helsingborgs stad Frederiksberg Kommune landskrona stad Kommunekontaktrådene Hovedstaden og Sjælland lunds kommun Københavns Kommune Malmö stad Region Hovedstaden Region Skåne Region Sjælland Öresundskomiteens formand og næstformand varetager formandskabet i såvel Komiteen som i Forretningsudvalget. Formanden og næstformanden skal på skift for et år ad gangen være henholdsvis dansk og svensk. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være svensk og vice versa. Sekretariat Öresundskomiteen, Forretningsudvalget og politiske udvalg betjenes af sekretariatet. Sekretariatet refererer til forretningsudvalget. Öresundskomiteens sekretariat har ansvaret for at gennemføre Komiteens og forretningsudvalgets beslutninger. Sekretariatet udfører de besluttede aktiviteter, informations- og kontaktvirksomhed samt de løbende administrative opgaver. Sekretariatet ligger i Øresundshuset på Nørregade 7b, 1165 København K. Lokalerne i Øresundshuset deles med Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Sekretariatet er værtsorganisation for Interreg IV A Øresund og Øresunddirekt. Økonomiskt støtte fra Nordisk Ministerråd Öresundskomiteens arbejde finansieres af medlemsorganisationerne, men også Nordisk Ministerråd yder økonomisk støtte. Komitéens sekretariat har et tæt samarbejde med de øvrige nordiske grænseregioner, bl a ved aktivt at deltage i forskellige netværk. Öresundskomiteens medlemmer udpeger selv sine ordinære repræsentanter og supleanter i Öresundskomiteen. Komiteen har 18 danske og 18 svenske ordinære pladser som følger valgperioden i hvert land. Öresundskomiteen mødes to gange om året. Öresundskomiteens forretningsudvalg består af 12 komitemedlemmer med 6 medlemmer fra henholdsvis dansk side og svensk side. Forretningsudvalget mødes fire gange om året. Ansvarshavende redaktør: Finn Lauritzen Redaktion: Elsebet Fristed 2

3 Folkemøde og Almedalsvecka Sommeren 2012 stod i politikfestivalens tegn. Begge på en ø i Østersøen; Folkemødet på Bornholm og Almedalsveckan på Gotland. For andet år blev der holdt Folkemøde i Allinge og for anden gang gentog Öresundskomiteen successen med 4 seminarer i Kærnehuset og et meget velbesøgt Øresundsmingel i Allinge Røgeri. Helsingborgs stad afholdt deres eget frokostarrangement i Kærnehuset, hvor også Aspekta/Trinskjær startede dagene med Go morgen Bornholm. Fremtidspanelet er startet på initiativ af Öresundskomiteen for at sætte fokus på fremtidens arbejdsmarked. Formålet med Fremtidspanelet, som består af 8 gymnasielever fra Skåne og Sjælland er, at de unge skal engageres i diskussionen og udformningen af deres egen fremtid. Fremtidspanelet deltog blandt andet på Folkemødet på Bornholm, hvor de lavede workshops med efterskole, gymnasieelever og en rundbordssamtale med Öresundskomiteens politikere. Panelet var også samlet på Roskildefestivalen, hvor de gik i dialog med festivalgæster og der blev transmitteret en direkte live-debat mellem den danske og den svenske minister for Nordisk samarbejde, Manu Sareen og Ewa Björling fra Almedalen. Öresundskomiteen har de seneste tre år samarbejdet med Region Skåne, Lunds kommun, Helsingborgs stad og Malmö stad, og som noget nyt, også Malmö Högskola, om at arrangere seminarer og skabe mødepladser i det såkaldte Øresundshus på Donners Plads i Visby på Gotland. Almedalsugen strækker sig over en hel uge og det lykkedes virkelig at få sat Øresundsregionen på dagsordenen med sammenlagt 30 seminarer og et besøgerantal på næsten 5.000, hvilket er en pæn stigning i forhold til 2011, hvor Øresundshuset havde besøgende. Det var ikke bare besøgstallene, men også antallet af deltagende ministre, steg. Ud over minister for nordisk samarbejde Ewa Björling deltog også migrationsminister Tobias Billström, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, bostadsminister Stefan Attefall og miljøminister Lena Ek. Flere af Öresundskomiteens danske medlemmer deltog også, således kom Region Sjælland, med regionsrådsformand Steen Bach Nielsen i spidsen, med en hel delegation af politikere og embedsmænd. Indholdet i seminarerne på både Folkemødet og Almedalen afspejler kerneområderne for udviklingen i Øresundsregionen, så som vækst, infrastruktur, arbejdsmarked og kultur. Men i år var der også et nyt indslag i form af deltagelse af unge fra Fremtidspanelet. 3

4 Next Gen og Tomorrow s Playground - Ungdommen tegner fremtidens region Politikerne og virksomhederne skal have input og idéer til regionens fremtid. De studerende skal blive bevidste om, at de lever i noget, der er større end København og Malmø. Det var ambitionen med konferencerne Tomorrow s Playground den september i Hamburg og Lübeck og Next Gen den 11. oktober i Malmø. Omkring 100 danske, svenske og tyske universitetsstuderende deltog i de to konferencer, som begge bygger på konceptet Triple Helix, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og studerende samarbejder om kreativitet og innovation. Sidste år var Next Gen et arrangement for gymnasieelever. I år var deltagerne universitetsstuderende. Samtidig var opgaverne denne gang mere konkrete og stillet af virksomheder fra regionen samt af Öresundskomiteen. Læs mere om de to konferencer og se de deltagende projekter på: og 4

5 Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg, XX 5

6 Øresundsting 2012 Temaet for årets Øresundsting, Öresundskomiteens årlige konference, var samarbejde gennem innovation og forskning. Udgangspunktet var, at Øresundsregionen har forudsætningerne både ambitionerne og ressourcerne til ny vækst gennem samarbejde og innovation. Blandt talerne var Manu Sareen, minister for Nordisk samarbejde, Öresundskomiteens formandskab Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, og Pia Kinhult, Region Skåne, samt en række danske, svenske og internationale politikere og økonomer. Øresundstinget løb af stabelen den 25. oktober og næsten 300 personer fandt vej til den gamle turbinehal i Öresundsverket i Malmö. 6

7 årets højdepunkter 2012 Eventstrategi I foråret vedtog Öresundskomiteen Eventstrategi for Øresundsregionen. Strategien beskriver hvad der skal til for, at Øresundsregionen kan blive blandt Nordeuropas førende destinationer, når det handler om tiltrækning og udvikling af store events, der kan bidrage til at skabe vækst. Samtidig skal strategien sikre, at regionen bliver rustet til at agere proaktivt i forhold til den skærpede internationale konkurrence om events. Eventstrategien for Øresundsregionen er udarbejdet af en arbejdsgruppe og en referencegruppe med repræsentation fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Kommune, Malmö stad, Event in Skåne, Wonderful Copenhagen (projektledelse), Helsingborg stad, Helsingør Kommune, Øresundsbron, Tourism in Skåne, Økonomi- og Erhvervsministeriet (nu Erhvervs- og Vækstministeriet), Interreg-sekretariatet og Öresundskomiteen. Læs Eventstrategien her: Eventstrategi_DK.pdf 7

8 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Grænsehindringer diskuteres i de nordiske parlamenter Öresundskomiteen gennemførte medio 2012 en undersøgelse af en række dansk-svenske kulturspørgsmål i bred forstand. Undersøgelsen omfattede spørgsmål om kultur- og rejsevaner, sprogkendskab, tv-kiggeri og arbejdsmarkeds- og transportspørgsmål personer i alderen år, fordelt på 750 personer på hver side af Sundet, deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen gentages i de kommende år for at se i hvilken retning, integrationen og nabokendskabet udvikler sig. Læs resultatet af undersøgelsen her: blev også året, hvor der for første gang blev afholdt temadebatter om grænsehindringer i alle de nordiske parlamenter. Den 11. april var der temadebat i Riksdagshuset i Stockholm og den 20. april afholdtes debatten i Folketinget. Som optakt til Folketingsdebatten om grænsehindringer inviterede Öresundskomiteen, den danske delegation i Nordisk Råd og Norden i Fokus til høring om grænsehindringer på Christiansborg. Finn Lauritzen præsenterede nye tal fra vækstanalysen for Øresundsregionen og Manu Sareen, Bertel Haarder og Karen Ellemann Jensen deltog i debatten med de mange tilhørere. 8

9 Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg, XX 9

10 UDDRAG af årets aktiviteter Samarbejdspartnere og netværk Integrationen i Øresundsregionen drives i høj grad frem gennem samarbejde og dialog. Öresundskomiteen samarbejder med en lang række organisationer og deltager i forskellige netværk og sidder med ved bordet, når der skal tages politiske beslutninger. Oslo Göteborg Öresundsregionen Association of European Border Regions (AEBR) Öresundskomiteen har siden midten af 90 erne været medlem af AEBR, og er desuden medlem af bestyrelsen. AEBR er et europæisk netværk af grænseregioner, som er i tæt kontakt med EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og andre europæiske institutioner. Den Skandinaviske Arena (DSA) Samarbejde i DSA sigter på at knytte korridoren Øresund og Göteborg-Oslo tættere sammen. Korridoren har samlet næsten 8 millioner indbyggere, og forbinder to hovedstæder, flere store byer, nogle af Nordens vigtigste centre for handel og logistik, forskning og uddannelse og et unikt udbud af kultur og turistattraktioner. Pia Kinhult er formand for den politiske styregruppe. Læs mere: Læs mere: denskandinaviskaarenan 10

11 UDdrag af årets aktiviteter STRING (South-Western Baltic Sea Trans Regional Area Implementing New Geography) STRING er et netværk af svenske og danske regionale politikere fra Øresundsregionen og tyske politikere fra Slesvig-Holsten og Hamborg. Øresundskomiteen har næsten 20 års erfaring med interregional integration og kan derfor bidrage med inspiration i forhold til den nye faste forbindelse. På STRING Political Forum i efteråret 2012 besluttede de regionale toppolitikere STRING Strategy 2030, en strategi som fokuserer på fem hovedområder i det fremtidige arbejde med udviklingen af den nye mega-region med 8,3 millioner indbyggere. Nordisk Ministerråd Öresundskomiteen har en tæt dialog med Nordisk Ministerråd omkring grænsehindringer, som står højt på den politiske dagsorden begge steder. Komiteen har i flere år udviklet et tæt samarbejde med Nordisk Ministerråds Gränshinderforum om at nedbryde grænsehindringer. Grænshinderforum er en arbejdsgruppe der er nedsat af de nordiske statsministre og ledes for Nordisk Ministerråd af Ole Norrback og den danske og den svenske repræsentant i arbejdsgruppen er Ole Stavad og Pia Kinhult, Öresundskomiteens formandskab. Møder med Europa-parlamentarikere I marts måned havde Öresundskomiteens sekretariat møder med hhv. Olle Schmidt, MEP for Folkpartiet og Christel Schaldemose, MEP for socialdemokratiet. Her blev en række spørgsmål vedr. Øresundsregionen vendt. Læs mere: 11

12 UdDrag af årets aktiviteter Formandsskabets møde med Committee of Regions marts 2012 I forbindelse med Committee of Regions 136th presidency møde, der blev afholdt i København, inviterede Öresundskomiteens forretningsudvalg Mercedes Bresso, president for Committee of Regions, og andre EU-politikere til en arbejdsmiddag. Femern Days i Lübeck og Hamborg Öresundskomiteen var medarrangør af Tomorrows Playground, der var en del af Fehmernbelt Days i Lübeck og Hamborg september. Derudover deltog komiteen også i andre dele af Fehmernbelt Days. OPEN DAYS Formålet med OPEN DAYS er at samle politiske repræsentanter, erhvervslivet, universiteter og medier for at diskutere regional udvikling. OPEN DAYS arrangeres af bla. af Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik (DG REGIO) og det er den største årligt tilbagevendende samling af europæiske og regionale politikerer, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet. Öresundskomiteens direktør Finn Lauritzen holdt et indlæg om Øresund i Europa. 12

13 Council of European Municipalities DIN Light 8/11-30 interested in news from both Denmark and Sweden. The Öresund Committee has conducted two surveys to cast light on the advertising market and people s media habits in the Öresund Region. The results show that, while the region cannot yet be said to constitute a single advertising market, commuters between the two countries are interested in news from both Denmark and Sweden. This latter development is very positive, with 70 percent of Danish commuters responding that they are very interested in what is happening in Sweden, while 77 percent of Swedish commuters say that they are very interested in what is happening in Denmark. DIN Medium 8/11-30 Culture as a regional development factor Culture in the Öresund Region faces many challenges. Should cooperation across the Sound be stronger between cultural, tourism and business sectors, and can it be? How can municipalities and regions contribute to this? What is needed in order to strengthen innovative relationships between the cultural sector and creative enterprises? The results of work on the Öresund Regional cultural strategy will form part of an overarching strategy for the development of the Öresund Region that the Öresund Committee is working on. The final strategy is expected to be completed in XX Öresund Forum with a cultural theme The Ministers for Culture in Denmark and Sweden, Brian Mikkelsen and Lena Adelsohn Liljeroth, met regional politicians, business people, cultural workers and opinion-formers at the Öresund Forum in Roskilde on 29 May. The journalist Martin Krasnik chaired the Forum with a professional hand. The topic for the Öresund Forum fra was Öresundskomiteens Kulturen - en fotokonkurrence: dynamo i øresunds Mit Øresund udviklingen Fotograf: David eller Kennberg, et lysglimt over Foto Sundet. XX 13

14 UdDrag af årets aktiviteter Erhvervskonference 29. november 2012 Den 29. november arrangerede Öresundskomiteen i samarbejde med den svenske ambassade i København, Region Skåne, Sveriges Exportråd i København, Sydsvenska Handelskammaren og Dansk Erhverv, et øresundsseminar med fokus på vækst og samhandel. Sveriges og Danmarks ministre for nordisk samarbejde, Ewa Björling og Manu Sareen deltog på seminaret. Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen I forbindelse med erhvervskonferencen offentliggjorde Öresundskomiteen en analyse af de hidtidige integrationsgevinster over sundet i samarbejde med Øresundsinstituttet og Copenhagen Economics. Konklusionen er især, at Øresundsbron der jo kostede 20 mia. danske kroner i 2000-priser, ekskl. landanlæg frem til og med 2012 er betalt mere end to gange, idet de samlede gevinster kan opgøres til 57 mia. danske kroner. Besøg fra Region Sønderjylland - Schleswig I slutningen af året havde Öresundskomiteens formandskab et besøg fra grænseregionen Sønderjylland Schleswig, hvor formand Hans Philip Tietje og næstformand Eckhard Schröder havde ønsket at dele erfaringer med Öresundskomiteen. 14

15 UDDRAG af årets aktiviteter Nye Interreg projekter Med Interregprojektet Öresund Smart City Hub (ÖSCH), satte Öresundskomiteen i 2012 fokus på efterspørgselsdrevet innovation og øresundsregionalt samarbejde om cleantech. Öresundskomiteen er lead partner og projektet, der modtager støtte fra Interreg IVA programmet, er et samarbejde mellem Öresundskomiteen, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Sjælland, Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), Lunds Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Malmö stad, Region Skåne og Aalborg Universitet samt Lunds kommun og Sustainable Business Hub. ÖSCH har et totalbudget på Euro eller ca. 6,9 millioner danske kr. Projektet løber to år. Et væsentligt mål for projektet er at understøtte et tættere samarbejde mellem cleantech-virksomhederne øst og vest for sundet. Projektet skal føre aktører fra virksomheder, myndigheder og andre fra begge sider af Sundet med interesse for Smart Cities sammen, for at styrke regionens kompetence og netværk. Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign, som Öresundskomiteen er partner i, startede op. Projektet sætter fokus på innovation i forhold til udvikling af publikumsoplevelser og arbejder med udvikling af nye forretningsmodeller for klassisk musik. Møder i Forretningsudvalget/Verkställande utskott og Öresundskomiteen I 2012 har FU/VU holdt møde den 21. marts, 21. maj, 4. oktober og 6. december. Öresundskomiteen har holdt møde den 25. april, hvor der blev afholdt temadebat om Kultur och tillväxt i Öresundsregionen med deltagelse af daværende kulturminister Uffe Elbæk, Joakim Stymne, statssekreterare i Kulturdepartementet, Rasmus Tscherning, direktør for Center for Kultur og oplevelsesøkonomi og Anna J Ljungmark, chef for Boost HBG. Öresundskomiteens andet møde blev holdt den 25. oktober i forbindelse med Øresundstinget. Vinderne fra NextGen i Malmö den 11.oktober fremlagde deres visioner om infrastruktur og levevilkår omkring Øresund i år William Tompson, OECD, der også var med i det efterfølgende Øresundsting, udfordrede politikerne med spørgsmålet: er der gjort nok for at fremme samarbejdet mellem de mange forskellige aktører i regionen for at fremme væksten? Öresundskomiteen nedsatte i foråret 2012 et nyt udvalg for Miljø og grøn vækst. Regionråd, Region Skåne Katarina Erlingson er formand for udvalget, der består af 12 politiske repræsentanter fra begge sider af Øresund. Udvalget arbejder med at koordinere og synliggøre de miljø- og klimaindsatser der foretages i Øresundsregionen. Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj er næstformand. 15

16 UdDrag af årets aktiviteter Øresundsregionen som filmlocation Öresundskomiteen satte fokus på Øresundsregionen som filmlocation ved en konference i filmhuset i København den 27. april Konferencen blev afholdt i samarbejde med Copenhagen Entertainment, CPH PIX og Øresund Film Commission. Seminar om kreative erhverv Öresundskomiteen var medarrangør af et seminar om kreative erhverv som Creative Industries Alliance afholdt i København den 30. november. Creative Industries Alliance er en organisation, hvis medlemmer er udvalgt af Europa-Kommissionen. Deres overordnede målsætning er at udarbejde politiske anbefalinger og køreplaner til en strategi for udvikling af de kreative erhverv i Europa. 16

17 UDDRAG af årets aktiviteter Nye ansigter i Öresundskomiteen Den 1. februar startede Finn Lauritzen som direktør i Öresundskomiteen. Finn kom fra en stilling som direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden er Klas Andersson, Britt Andresen, Peter Bjørn Larsen og Johan Tiedemann ansat i sekretariatet, og vi har sagt farvel til Eva Holmestig, Claes Håkansson og Daniel Persson. Vi har også måttet sige farvel til vores to barselsvikarer, Rebecca Rosenquist og Gitte Wille. Publikationer 2012 TendensØresund 2012 Evenstrategi også i Pixi-udgave Tillæg distribueret med Berlingske Tidende, Sydsvenska Dagbladet og Dagens Industri Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 2 x Øresundsbrev Öresundskomiteens nye direktør Finn Lauritzen 17

18 Årsmagasin 2012 Öresundskomiteen Nørregade 7B 1165 København K Tel Fax Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg,

PROTOKOL FRA ÖRESUNDSKOMITEENS MØDE DEN 29. MAJ 2008 AFHOLDT I ROSKILDE

PROTOKOL FRA ÖRESUNDSKOMITEENS MØDE DEN 29. MAJ 2008 AFHOLDT I ROSKILDE PROTOKOL FRA ÖRESUNDSKOMITEENS MØDE DEN 29. MAJ 2008 AFHOLDT I ROSKILDE Deltagere: se bilag 1 Til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af mødet den

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Vibeke Storm, Rasmussen, Region

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 www.kk.dk KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 Side 1 Side 2 / Københavnerfortællingen Livskvalitet Vækst - Sundhed - Viden - Miljø/energi - Innovation - Mangfoldighed - Beskæftigelse - Tryghed Afdelingens navn

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee af bestyrelsesmøde d. 9. december 2016 af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee Dato 9. december 2016 Tid 9:30 11:30 Sted Dockplatsen 26, Malmö 6. sal/våning, lokale Øresund Mødeleder:

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

UDKAST Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 22. marts 2017

UDKAST Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 22. marts 2017 16-001942UDKAST Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee Dato 22. marts 2017 Tid 10:00 12:00 Sted Københavns Rådhus, Hovedkassen Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Ny teknologi DEN NÆSTE REVOLUTION?

Ny teknologi DEN NÆSTE REVOLUTION? Ny teknologi DEN NÆSTE REVOLUTION? DANSK BYGGERIS årsdag 2017 Torsdag den 27. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 INDHOLD SIDE 3

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 17. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 17. maj 2017 Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee Dato 17. maj 2017 Tid 8:30 10:00 Sted Hotel Le Méridien, Hamborg Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Læs mere

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen Dansk Kyst- og Naturturisme Flere Veje til Vækst Korsør, onsdag den 29. marts 2017 1vision Erhvervspolitisk partnerskab mellem

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Internationalisering i kommuneplanen Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for

Læs mere

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland nr. 2012/1 21/11 2012 Redaktionen post@s-nyt.dk Næste deadline 10. januar 2013 Indhold 1 Velkommen til nyhedsbrevet om Region Sjælland 2 Hjemtagning af behandling

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II A Green Corridor Concept Lead Partner: Region Blekinge Kontaktpersoner: Magnus von Schenk Annika Henesey 13 06 2006 The missing link Strategi for EWTC Pan-Europæisk perspektiv.

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 24. oktober 2014 på Bornholm Tid: Den 24. oktober kl 9.30 12.00 i Øresundshuset, Nørregade 7B, København. Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale Rosenborg,

Læs mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere CMP - fra infrastruktur til meget mere CEO Johan Röstin Danske Havnes konference 2016 CMP forhistorien Øresundsbro 2000 Dragør-Limhamn lukket oktober 1999 Dan-Link lukket juni 2000 To Flyvebådsruter Malmö-

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen

IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen Orientering på mødet i Underudvalget vedrørende regional udvikling ved udviklingschef Kristian Johnsen, IBU-Øresund IBU-Øresund er et dansk-svensk samarbejdsprojekt,

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN Tegnet af Arkitek-irmaet Schmidt, Hammer og Lassen der i samarbejde med entreprenør A. Enggaard står bag byggeriet. Arkitekterne siger om byggeriet: "Vi tror på en

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces Bilag: 1 Forslag til ramme

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere