Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen"

Transkript

1 Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

2 ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale og lokale politikere på begge sider af Øresund. Öresundskomiteen er en politisk lobbyorganisation der varetager Øresundsregionens interesser overfor de to regeringer, Folketinget og Riksdagen samt EU i Bruxelles. Öresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsregionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Denne ambition skal bygges på en stræben efter en helhedsorienteret og langsigtet bæredygtig udvikling. Öresundskomiteens medlemmer er: Fra dansk side > Fra svensk side > Bornholms Regionskommune Helsingborgs stad Frederiksberg Kommune landskrona stad Kommunekontaktrådene Hovedstaden og Sjælland lunds kommun Københavns Kommune Malmö stad Region Hovedstaden Region Skåne Region Sjælland Öresundskomiteens formand og næstformand varetager formandskabet i såvel Komiteen som i Forretningsudvalget. Formanden og næstformanden skal på skift for et år ad gangen være henholdsvis dansk og svensk. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være svensk og vice versa. Sekretariat Öresundskomiteen, Forretningsudvalget og politiske udvalg betjenes af sekretariatet. Sekretariatet refererer til forretningsudvalget. Öresundskomiteens sekretariat har ansvaret for at gennemføre Komiteens og forretningsudvalgets beslutninger. Sekretariatet udfører de besluttede aktiviteter, informations- og kontaktvirksomhed samt de løbende administrative opgaver. Sekretariatet ligger i Øresundshuset på Nørregade 7b, 1165 København K. Lokalerne i Øresundshuset deles med Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Sekretariatet er værtsorganisation for Interreg IV A Øresund og Øresunddirekt. Økonomiskt støtte fra Nordisk Ministerråd Öresundskomiteens arbejde finansieres af medlemsorganisationerne, men også Nordisk Ministerråd yder økonomisk støtte. Komitéens sekretariat har et tæt samarbejde med de øvrige nordiske grænseregioner, bl a ved aktivt at deltage i forskellige netværk. Öresundskomiteens medlemmer udpeger selv sine ordinære repræsentanter og supleanter i Öresundskomiteen. Komiteen har 18 danske og 18 svenske ordinære pladser som følger valgperioden i hvert land. Öresundskomiteen mødes to gange om året. Öresundskomiteens forretningsudvalg består af 12 komitemedlemmer med 6 medlemmer fra henholdsvis dansk side og svensk side. Forretningsudvalget mødes fire gange om året. Ansvarshavende redaktør: Finn Lauritzen Redaktion: Elsebet Fristed 2

3 Folkemøde og Almedalsvecka Sommeren 2012 stod i politikfestivalens tegn. Begge på en ø i Østersøen; Folkemødet på Bornholm og Almedalsveckan på Gotland. For andet år blev der holdt Folkemøde i Allinge og for anden gang gentog Öresundskomiteen successen med 4 seminarer i Kærnehuset og et meget velbesøgt Øresundsmingel i Allinge Røgeri. Helsingborgs stad afholdt deres eget frokostarrangement i Kærnehuset, hvor også Aspekta/Trinskjær startede dagene med Go morgen Bornholm. Fremtidspanelet er startet på initiativ af Öresundskomiteen for at sætte fokus på fremtidens arbejdsmarked. Formålet med Fremtidspanelet, som består af 8 gymnasielever fra Skåne og Sjælland er, at de unge skal engageres i diskussionen og udformningen af deres egen fremtid. Fremtidspanelet deltog blandt andet på Folkemødet på Bornholm, hvor de lavede workshops med efterskole, gymnasieelever og en rundbordssamtale med Öresundskomiteens politikere. Panelet var også samlet på Roskildefestivalen, hvor de gik i dialog med festivalgæster og der blev transmitteret en direkte live-debat mellem den danske og den svenske minister for Nordisk samarbejde, Manu Sareen og Ewa Björling fra Almedalen. Öresundskomiteen har de seneste tre år samarbejdet med Region Skåne, Lunds kommun, Helsingborgs stad og Malmö stad, og som noget nyt, også Malmö Högskola, om at arrangere seminarer og skabe mødepladser i det såkaldte Øresundshus på Donners Plads i Visby på Gotland. Almedalsugen strækker sig over en hel uge og det lykkedes virkelig at få sat Øresundsregionen på dagsordenen med sammenlagt 30 seminarer og et besøgerantal på næsten 5.000, hvilket er en pæn stigning i forhold til 2011, hvor Øresundshuset havde besøgende. Det var ikke bare besøgstallene, men også antallet af deltagende ministre, steg. Ud over minister for nordisk samarbejde Ewa Björling deltog også migrationsminister Tobias Billström, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, bostadsminister Stefan Attefall og miljøminister Lena Ek. Flere af Öresundskomiteens danske medlemmer deltog også, således kom Region Sjælland, med regionsrådsformand Steen Bach Nielsen i spidsen, med en hel delegation af politikere og embedsmænd. Indholdet i seminarerne på både Folkemødet og Almedalen afspejler kerneområderne for udviklingen i Øresundsregionen, så som vækst, infrastruktur, arbejdsmarked og kultur. Men i år var der også et nyt indslag i form af deltagelse af unge fra Fremtidspanelet. 3

4 Next Gen og Tomorrow s Playground - Ungdommen tegner fremtidens region Politikerne og virksomhederne skal have input og idéer til regionens fremtid. De studerende skal blive bevidste om, at de lever i noget, der er større end København og Malmø. Det var ambitionen med konferencerne Tomorrow s Playground den september i Hamburg og Lübeck og Next Gen den 11. oktober i Malmø. Omkring 100 danske, svenske og tyske universitetsstuderende deltog i de to konferencer, som begge bygger på konceptet Triple Helix, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og studerende samarbejder om kreativitet og innovation. Sidste år var Next Gen et arrangement for gymnasieelever. I år var deltagerne universitetsstuderende. Samtidig var opgaverne denne gang mere konkrete og stillet af virksomheder fra regionen samt af Öresundskomiteen. Læs mere om de to konferencer og se de deltagende projekter på: og 4

5 Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg, XX 5

6 Øresundsting 2012 Temaet for årets Øresundsting, Öresundskomiteens årlige konference, var samarbejde gennem innovation og forskning. Udgangspunktet var, at Øresundsregionen har forudsætningerne både ambitionerne og ressourcerne til ny vækst gennem samarbejde og innovation. Blandt talerne var Manu Sareen, minister for Nordisk samarbejde, Öresundskomiteens formandskab Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, og Pia Kinhult, Region Skåne, samt en række danske, svenske og internationale politikere og økonomer. Øresundstinget løb af stabelen den 25. oktober og næsten 300 personer fandt vej til den gamle turbinehal i Öresundsverket i Malmö. 6

7 årets højdepunkter 2012 Eventstrategi I foråret vedtog Öresundskomiteen Eventstrategi for Øresundsregionen. Strategien beskriver hvad der skal til for, at Øresundsregionen kan blive blandt Nordeuropas førende destinationer, når det handler om tiltrækning og udvikling af store events, der kan bidrage til at skabe vækst. Samtidig skal strategien sikre, at regionen bliver rustet til at agere proaktivt i forhold til den skærpede internationale konkurrence om events. Eventstrategien for Øresundsregionen er udarbejdet af en arbejdsgruppe og en referencegruppe med repræsentation fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Kommune, Malmö stad, Event in Skåne, Wonderful Copenhagen (projektledelse), Helsingborg stad, Helsingør Kommune, Øresundsbron, Tourism in Skåne, Økonomi- og Erhvervsministeriet (nu Erhvervs- og Vækstministeriet), Interreg-sekretariatet og Öresundskomiteen. Læs Eventstrategien her: Eventstrategi_DK.pdf 7

8 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Grænsehindringer diskuteres i de nordiske parlamenter Öresundskomiteen gennemførte medio 2012 en undersøgelse af en række dansk-svenske kulturspørgsmål i bred forstand. Undersøgelsen omfattede spørgsmål om kultur- og rejsevaner, sprogkendskab, tv-kiggeri og arbejdsmarkeds- og transportspørgsmål personer i alderen år, fordelt på 750 personer på hver side af Sundet, deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen gentages i de kommende år for at se i hvilken retning, integrationen og nabokendskabet udvikler sig. Læs resultatet af undersøgelsen her: blev også året, hvor der for første gang blev afholdt temadebatter om grænsehindringer i alle de nordiske parlamenter. Den 11. april var der temadebat i Riksdagshuset i Stockholm og den 20. april afholdtes debatten i Folketinget. Som optakt til Folketingsdebatten om grænsehindringer inviterede Öresundskomiteen, den danske delegation i Nordisk Råd og Norden i Fokus til høring om grænsehindringer på Christiansborg. Finn Lauritzen præsenterede nye tal fra vækstanalysen for Øresundsregionen og Manu Sareen, Bertel Haarder og Karen Ellemann Jensen deltog i debatten med de mange tilhørere. 8

9 Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg, XX 9

10 UDDRAG af årets aktiviteter Samarbejdspartnere og netværk Integrationen i Øresundsregionen drives i høj grad frem gennem samarbejde og dialog. Öresundskomiteen samarbejder med en lang række organisationer og deltager i forskellige netværk og sidder med ved bordet, når der skal tages politiske beslutninger. Oslo Göteborg Öresundsregionen Association of European Border Regions (AEBR) Öresundskomiteen har siden midten af 90 erne været medlem af AEBR, og er desuden medlem af bestyrelsen. AEBR er et europæisk netværk af grænseregioner, som er i tæt kontakt med EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og andre europæiske institutioner. Den Skandinaviske Arena (DSA) Samarbejde i DSA sigter på at knytte korridoren Øresund og Göteborg-Oslo tættere sammen. Korridoren har samlet næsten 8 millioner indbyggere, og forbinder to hovedstæder, flere store byer, nogle af Nordens vigtigste centre for handel og logistik, forskning og uddannelse og et unikt udbud af kultur og turistattraktioner. Pia Kinhult er formand for den politiske styregruppe. Læs mere: Læs mere: denskandinaviskaarenan 10

11 UDdrag af årets aktiviteter STRING (South-Western Baltic Sea Trans Regional Area Implementing New Geography) STRING er et netværk af svenske og danske regionale politikere fra Øresundsregionen og tyske politikere fra Slesvig-Holsten og Hamborg. Øresundskomiteen har næsten 20 års erfaring med interregional integration og kan derfor bidrage med inspiration i forhold til den nye faste forbindelse. På STRING Political Forum i efteråret 2012 besluttede de regionale toppolitikere STRING Strategy 2030, en strategi som fokuserer på fem hovedområder i det fremtidige arbejde med udviklingen af den nye mega-region med 8,3 millioner indbyggere. Nordisk Ministerråd Öresundskomiteen har en tæt dialog med Nordisk Ministerråd omkring grænsehindringer, som står højt på den politiske dagsorden begge steder. Komiteen har i flere år udviklet et tæt samarbejde med Nordisk Ministerråds Gränshinderforum om at nedbryde grænsehindringer. Grænshinderforum er en arbejdsgruppe der er nedsat af de nordiske statsministre og ledes for Nordisk Ministerråd af Ole Norrback og den danske og den svenske repræsentant i arbejdsgruppen er Ole Stavad og Pia Kinhult, Öresundskomiteens formandskab. Møder med Europa-parlamentarikere I marts måned havde Öresundskomiteens sekretariat møder med hhv. Olle Schmidt, MEP for Folkpartiet og Christel Schaldemose, MEP for socialdemokratiet. Her blev en række spørgsmål vedr. Øresundsregionen vendt. Læs mere: 11

12 UdDrag af årets aktiviteter Formandsskabets møde med Committee of Regions marts 2012 I forbindelse med Committee of Regions 136th presidency møde, der blev afholdt i København, inviterede Öresundskomiteens forretningsudvalg Mercedes Bresso, president for Committee of Regions, og andre EU-politikere til en arbejdsmiddag. Femern Days i Lübeck og Hamborg Öresundskomiteen var medarrangør af Tomorrows Playground, der var en del af Fehmernbelt Days i Lübeck og Hamborg september. Derudover deltog komiteen også i andre dele af Fehmernbelt Days. OPEN DAYS Formålet med OPEN DAYS er at samle politiske repræsentanter, erhvervslivet, universiteter og medier for at diskutere regional udvikling. OPEN DAYS arrangeres af bla. af Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik (DG REGIO) og det er den største årligt tilbagevendende samling af europæiske og regionale politikerer, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet. Öresundskomiteens direktør Finn Lauritzen holdt et indlæg om Øresund i Europa. 12

13 Council of European Municipalities DIN Light 8/11-30 interested in news from both Denmark and Sweden. The Öresund Committee has conducted two surveys to cast light on the advertising market and people s media habits in the Öresund Region. The results show that, while the region cannot yet be said to constitute a single advertising market, commuters between the two countries are interested in news from both Denmark and Sweden. This latter development is very positive, with 70 percent of Danish commuters responding that they are very interested in what is happening in Sweden, while 77 percent of Swedish commuters say that they are very interested in what is happening in Denmark. DIN Medium 8/11-30 Culture as a regional development factor Culture in the Öresund Region faces many challenges. Should cooperation across the Sound be stronger between cultural, tourism and business sectors, and can it be? How can municipalities and regions contribute to this? What is needed in order to strengthen innovative relationships between the cultural sector and creative enterprises? The results of work on the Öresund Regional cultural strategy will form part of an overarching strategy for the development of the Öresund Region that the Öresund Committee is working on. The final strategy is expected to be completed in XX Öresund Forum with a cultural theme The Ministers for Culture in Denmark and Sweden, Brian Mikkelsen and Lena Adelsohn Liljeroth, met regional politicians, business people, cultural workers and opinion-formers at the Öresund Forum in Roskilde on 29 May. The journalist Martin Krasnik chaired the Forum with a professional hand. The topic for the Öresund Forum fra was Öresundskomiteens Kulturen - en fotokonkurrence: dynamo i øresunds Mit Øresund udviklingen Fotograf: David eller Kennberg, et lysglimt over Foto Sundet. XX 13

14 UdDrag af årets aktiviteter Erhvervskonference 29. november 2012 Den 29. november arrangerede Öresundskomiteen i samarbejde med den svenske ambassade i København, Region Skåne, Sveriges Exportråd i København, Sydsvenska Handelskammaren og Dansk Erhverv, et øresundsseminar med fokus på vækst og samhandel. Sveriges og Danmarks ministre for nordisk samarbejde, Ewa Björling og Manu Sareen deltog på seminaret. Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen I forbindelse med erhvervskonferencen offentliggjorde Öresundskomiteen en analyse af de hidtidige integrationsgevinster over sundet i samarbejde med Øresundsinstituttet og Copenhagen Economics. Konklusionen er især, at Øresundsbron der jo kostede 20 mia. danske kroner i 2000-priser, ekskl. landanlæg frem til og med 2012 er betalt mere end to gange, idet de samlede gevinster kan opgøres til 57 mia. danske kroner. Besøg fra Region Sønderjylland - Schleswig I slutningen af året havde Öresundskomiteens formandskab et besøg fra grænseregionen Sønderjylland Schleswig, hvor formand Hans Philip Tietje og næstformand Eckhard Schröder havde ønsket at dele erfaringer med Öresundskomiteen. 14

15 UDDRAG af årets aktiviteter Nye Interreg projekter Med Interregprojektet Öresund Smart City Hub (ÖSCH), satte Öresundskomiteen i 2012 fokus på efterspørgselsdrevet innovation og øresundsregionalt samarbejde om cleantech. Öresundskomiteen er lead partner og projektet, der modtager støtte fra Interreg IVA programmet, er et samarbejde mellem Öresundskomiteen, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Sjælland, Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), Lunds Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Malmö stad, Region Skåne og Aalborg Universitet samt Lunds kommun og Sustainable Business Hub. ÖSCH har et totalbudget på Euro eller ca. 6,9 millioner danske kr. Projektet løber to år. Et væsentligt mål for projektet er at understøtte et tættere samarbejde mellem cleantech-virksomhederne øst og vest for sundet. Projektet skal føre aktører fra virksomheder, myndigheder og andre fra begge sider af Sundet med interesse for Smart Cities sammen, for at styrke regionens kompetence og netværk. Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign, som Öresundskomiteen er partner i, startede op. Projektet sætter fokus på innovation i forhold til udvikling af publikumsoplevelser og arbejder med udvikling af nye forretningsmodeller for klassisk musik. Møder i Forretningsudvalget/Verkställande utskott og Öresundskomiteen I 2012 har FU/VU holdt møde den 21. marts, 21. maj, 4. oktober og 6. december. Öresundskomiteen har holdt møde den 25. april, hvor der blev afholdt temadebat om Kultur och tillväxt i Öresundsregionen med deltagelse af daværende kulturminister Uffe Elbæk, Joakim Stymne, statssekreterare i Kulturdepartementet, Rasmus Tscherning, direktør for Center for Kultur og oplevelsesøkonomi og Anna J Ljungmark, chef for Boost HBG. Öresundskomiteens andet møde blev holdt den 25. oktober i forbindelse med Øresundstinget. Vinderne fra NextGen i Malmö den 11.oktober fremlagde deres visioner om infrastruktur og levevilkår omkring Øresund i år William Tompson, OECD, der også var med i det efterfølgende Øresundsting, udfordrede politikerne med spørgsmålet: er der gjort nok for at fremme samarbejdet mellem de mange forskellige aktører i regionen for at fremme væksten? Öresundskomiteen nedsatte i foråret 2012 et nyt udvalg for Miljø og grøn vækst. Regionråd, Region Skåne Katarina Erlingson er formand for udvalget, der består af 12 politiske repræsentanter fra begge sider af Øresund. Udvalget arbejder med at koordinere og synliggøre de miljø- og klimaindsatser der foretages i Øresundsregionen. Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj er næstformand. 15

16 UdDrag af årets aktiviteter Øresundsregionen som filmlocation Öresundskomiteen satte fokus på Øresundsregionen som filmlocation ved en konference i filmhuset i København den 27. april Konferencen blev afholdt i samarbejde med Copenhagen Entertainment, CPH PIX og Øresund Film Commission. Seminar om kreative erhverv Öresundskomiteen var medarrangør af et seminar om kreative erhverv som Creative Industries Alliance afholdt i København den 30. november. Creative Industries Alliance er en organisation, hvis medlemmer er udvalgt af Europa-Kommissionen. Deres overordnede målsætning er at udarbejde politiske anbefalinger og køreplaner til en strategi for udvikling af de kreative erhverv i Europa. 16

17 UDDRAG af årets aktiviteter Nye ansigter i Öresundskomiteen Den 1. februar startede Finn Lauritzen som direktør i Öresundskomiteen. Finn kom fra en stilling som direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden er Klas Andersson, Britt Andresen, Peter Bjørn Larsen og Johan Tiedemann ansat i sekretariatet, og vi har sagt farvel til Eva Holmestig, Claes Håkansson og Daniel Persson. Vi har også måttet sige farvel til vores to barselsvikarer, Rebecca Rosenquist og Gitte Wille. Publikationer 2012 TendensØresund 2012 Evenstrategi også i Pixi-udgave Tillæg distribueret med Berlingske Tidende, Sydsvenska Dagbladet og Dagens Industri Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 2 x Øresundsbrev Öresundskomiteens nye direktør Finn Lauritzen 17

18 Årsmagasin 2012 Öresundskomiteen Nørregade 7B 1165 København K Tel Fax Foto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: David Kennberg,

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 24. oktober 2014 på Bornholm Tid: Den 24. oktober kl 9.30 12.00 i Øresundshuset, Nørregade 7B, København. Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale Rosenborg,

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Angående foretræde for Folketingets Europaudvalg, fredag den 22. maj 2015 I forbindelse med vores foretræde for

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium 2018 ITS World Congress Koncept til Garantkonsortium Københavns og Øresundsregionens bud på ITS World Congress and Exhibition 2018 og forslag til garantkonsortium En bred gruppe af private virksomheder,

Læs mere

HH-erhvervskonference

HH-erhvervskonference HH-erhvervskonference HVORDAN SIKRER VI UDVIKLING OG VÆKST I DEN NORDLIGE ØRESUNDSREGION? Det er et spørgsmål, der er relevant for alle erhvervsaktører i Helsingør og Helsingborg kommuner. Vi håber, at

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Agenda/: Finanser, skat, bæredygtig udvikling og fysisk planlægning Ullormut oqaluuserisassat/nunap

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa

En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa OSLO STOCKHOLM KØBENHAVN HAMBURG Øresund-Hamburg en ny stærk vækstkorridor Når den faste forbindelse under Fe- derne samfund men et must, når det mern Bælt står færdig

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere