INNOVATIONS- UDFORDRINGER LØFTER VI SAMMEN. 19 innovationsprojekter mellem en offentlig eller privat virksomhed og University College Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIONS- UDFORDRINGER LØFTER VI SAMMEN. 19 innovationsprojekter mellem en offentlig eller privat virksomhed og University College Syddanmark"

Transkript

1 INNOVATIONS- UDFORDRINGER LØFTER VI SAMMEN 19 innovationsprojekter mellem en offentlig eller privat virksomhed og University College Syddanmark

2 Danmark har brug for innovative kompetencer Udvikling af studerendes og medarbejderes kreative og innovative kompetencer er for alvor sat på den politiske dagsorden. Politisk set er der bred enighed om, at en transformation af den offentlige sektors, såvel som den enkelte medarbejders innovationsevne, er nødvendig, hvis vi i fremtiden skal kunne udvikle nye tjenesteydelser, skabe vækst og tackle fremtidens velfærdsudfordringer. Af innovationskonsulent Dorthe Christiane Zinck Iversen, Videncenter for Ledelse, Innovation og Evaluering Regeringen mener, at Danmarks fremtidige konkurrenceevne skal styrkes af et uddannelsessystem, der stimulerer de studerendes evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte innovative idéer til værdifuld viden og effektive løsninger. Det kræver mod, vilje og handlekraft og at innovationstankegangen er funderet i en stærk faglighed. På University College Syddanmark er vi overbeviste om, at vi i et unikt samspil mellem videnscentre, efter- og videreuddannelse og grunduddannelser kan tilbyde netop dette, når vi udvikler innovative projekter i samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Indholds fortegnelse Danmark har brug for innovative kompetencer 3 Studerende designer lyd til KOL-patienter 4 Innovation skal styrke Fælles Akutmodtagelse 8 Brugerdreven udvikling hitter hos jordemødrene 10 Kommuner og studerende udvikler fremtidens digitale leg 13 Liftene fik et løft med innovativt projekt cases om innovationsudfordringer 19 Ja tak til praksisnær innovation 24 I dette innovationskatalog præsenterer vi 19 stærke bud på innovationsprojekter, der er udformet i en samskabende proces mellem en offentlig eller privat virksomhed og University College Syddanmark. Vi har været rigtig glade for at samarbejde med aktører, der har modet, viljen og den nødvendige handlekraft til at styrke det innovative mindset og derved udvikle deres innovative kompetencer. God fornøjelse med praksisnær innovation. Venlig hilsen Dorthe Christiane Zinck Iversen 2 3

3 Studerende designer til KOL-patienter lyd Studerende fra Medie- og sonokommunikation ved University College Syddanmark har gennem snart et år været involveret i et innovativt projekt om intelligent lyddesign til genoptræning. En af de studerende skal have sit projekt realiseret i samarbejde med den københavnske virksomhed Optimov. De studerende på lyddesignuddannelsen Medie- og sonokommunikation er vant til at designe lyd til kreative produktioner som f.eks. film, reklamer og computerspil. Gennem det sidste års tid har de studerende imidlertid også haft mulighed for at fordybe sig i lyddesign til velfærdsteknologi som et led i projektet Intelligent lyddesign til genoptræning. Jesper Lundager, der er studerende på medie- og sonokommunikation, skal have sit lyddesign realiseret i samarbejde med virksomheden Optimov. 4 5

4 I en case hentet fra virkelighedens verden skulle de studerende komme med deres bud på det helt rigtige lyddesign til en genoptræningsapplikation målrettet KOL-patienter. Casen var udviklet i samarbejde med virksomheden Optimov, der udvikler en virtuel platform til patienter med behov for fysioterapeutisk genoptræning i hjemmet. Gennem projektet har vores studerende i samarbejde med Optimov fået mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær og relevant case. At samarbejde med en privat virksomhed kan forpligte de studerende på en helt ny måde og i mange tilfælde åbne deres øjne for en målgruppe og nogle jobmuligheder, mange af dem måske ikke har været opmærksomme på tidligere, siger Niels Böttcher, der er den projektansvarlige underviser ved University College Syddanmark. De studerende skal ud i virkeligheden I casen skulle de studerende udvikle lydsiden til Optimovs genoptræningsapplikation med ældre KOL-patienter i fokus. Det specielle ved applikation er, at man ved hjælp af en Kinect controller kan videofilme patienterne og derved få en masse viden om deres bevægelse, og hvordan de udfører øvelserne. Den store opgave med lyddesignet var så at designe noget intelligent lyd, der på en dynamisk måde ændrer sig i forhold til brugerens adfærd. Udover input fra virksomheden fik de studerende mulighed for at sparre med undervisere og studerende fra fysioterapeutuddannelsen, så de var godt klædt på til opgaven. Her på Medie- og sonokommunikation prøver vi at lave projekter, hvor vores studerende får mulighed for at møde virkeligheden. Nogle af de studerende har været meget afklarede med, hvordan de kan bruge det her projekt, mens andre har været mere tvivlende. I disse år bliver der brugt utrolig mange penge på at udvikle ny velfærdsteknologi, men der er ikke mange, der rent faktisk tænker over, hvor vigtig lyd kan være i den sammenhæng, siger Niels Böttcher. Vinderprojektet skal realiseres I løbet af efteråret 2013 udviklede de studerende hver deres idé til, hvordan det optimale lyddesign til Optimovs genoptræningsapplikation skulle lyde. Derefter blev alle projekterne fremlagt for virksomheden, der udvalgte et design, de vil realisere i praksis i løbet af Jesper Lundager, der er studerende på Medieog sonokommunikation, stod bag det vindende projekt. For mig har det været rigtig spændende at arbejde med intelligent lyddesign til genoptræning. Jeg har en baggrund som pædagog og har tit tænkt over, at jeg gerne ville arbejde med lyd for at gøre livet bedre for andre mennesker - og det fik jeg mulighed for her. Derudover var det selvfølgelig et selvtillidsboost, at mit projekt blev valgt, og en øjenåbner for, at der på sigt måske også kunne være nogle jobmuligheder inden for det velfærdsteknologiske område, siger Jesper Lundager, der sammen med sine medstuderende og en underviser var ude at møde målgruppen, inden han gik i gang med sit lyddesign. Vi mødte de ældre med KOL og fulgte deres træning. Det overraskede mig lidt, hvor langsomt det gik, men jeg fandt ud af, at det var vigtigt for mig at lave noget musik, der ikke var forjaget, da det kunne virke demotiverende på de ældre. Derfor har jeg lagt vægt på, at musikken er afslappende og meditativ, samtidig med at den skal motivere til bevægelse og det har helt klart været en udfordring, siger Jesper Lundager. Spændende samarbejde med privat virksomhed Projekt Intelligent lyddesign til genoptræning løb frem til juli Som afslutning på processen har Jesper Lundager færdiggjort sit lyddesign, der derefter er blevet testet på brugerne i praksis. Det har været en rigtig spændende proces at samarbejde med en privat virksomhed. Det har været interessant at se, hvordan de arbejder med lyd, og vi har helt sikkert kunnet lære en masse af hinanden. Og så giver man den nok en ekstra skalle, når det er noget, der skal bruges i virkeligheden. Jeg har i hvert fald lagt rigtig meget arbejde i projektet og hele tiden tænkt det ind i et større perspektiv i forhold til målgruppe og platform, siger Jesper Lundager. Om KOL og fysisk træning KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Omkring danskere lever med sygdommen - mange uden at vide det. Et typisk tegn på KOL er åndenød ved anstrengelse som følge af nedsat lungefunktion. KOL er en kronisk sygdom, men fysisk træning kan være en hjælp, da det mindsker åndenøden og forbedrer den fysiske formåen. Kilde: Læs mere om Medie- og sonekommunikation på ucsyd.dk 6 7

5 Innovation skal styrke Fælles Akutmodtagelse Studerende fra sygeplejerske-, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne ved University College Syddanmark kom i løbet af foråret 2014 med deres bidrag til, hvordan Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg kan udvikle det tværfaglige samarbejde på Fælles Akutmodtagelse (FAM). Projektet udspringer af et visionært samarbejde mellem sygehus og professionshøjskole med fokus på praksisnær innovation. Der blev idéudviklet, bygget med legoklodser og i det hele taget arbejdet på højtryk i klasselokalet på Campus Esbjerg, da 24 studerende fra sygeplejerske-, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne på University College Syddanmark i begyndelsen af marts 2014 mødtes til en fælles idégenereringsworkshop i forlængelse af en uges feltstudier på Sydvestjysk Sygehus. Idégenereringsworkshoppen var en del af projektet Optimering af tværfagligt samarbejde på FAM, som Sydvestjysk Sygehus og University College Syddanmark står bag. På de tre sundhedsuddannelser har vi et tværfagligt modul, hvor de studerende arbejder på tværs af faggrupper og bliver opmærksomme på hinandens kompetencer. Sydvestjysk Sygehus vægter tværfagligt samarbejde meget højt, og sammen udviklede vi det her projekt, så de studerende fik mulighed for at arbejde med tværfaglighed i praksis, samtidig med at sygehuset fik nye input til en helt konkret innovationsudfordring, siger Susanne Vibeke Poulsen Grann, der er lektor ved fysioterapeutuddannelsen ved University College Syddanmark. Som et led i projektet Optimering af tværfagligt samarbejde på FAM kom de studerende med input til, hvordan Sydvestjysk Sygehus kan styrke det tværfaglige samarbejde og optimere arbejdsgangene. De nye idéer skal hjælpe sygehuset på vej mod at nå visionen om, at det inden 2020 bliver muligt at udskrive procent af patienterne direkte fra FAM mod i dag procent. Et givtigt forløb med mange gevinster De studerende fra de tre sundhedsuddannelser begyndte projektet med gennem en uge at lave feltstudier og samle input til brugerdreven innovation på Fælles Akutmodtagelse. Derefter arbejdede de studerende videre med deres observationer på idégenereringsworkshoppen. Fysioterapeutstuderende Morten Veirup, ergoterapeutstuderende Maria Markvardsen og sygeplejerskestuderende Sidse Cordes var blandt deltagerne på workshoppen. Det har været et spændende og givtigt forløb. I workshoppen har vi fået udvidet vores horisont og tænkt ud af boksen, så vi kom op med nogle nye idéer og koncepter. Man får sprængt sin komfortzone og rykket nogle grænser, når man arbejder sammen på tværs, og det gør noget ved én både uddannelsesmæssigt og personligt, siger Maria Markvardsen. Hun bakkes op af Sidse Cordes. Jeg synes, jeg har lært at tænke på en anderledes måde og mindre i kasser, end jeg måske tidligere har gjort. Jeg har også fået rigtig meget ud af at arbejde sammen med de andre og fået øjnene op for, hvad de andre faggrupper kan, hvilket helt sikkert kan hjælpe mig, når jeg kommer ud som sygeplejerske. Og så er det fedt, at de idéer, vi har, bliver taget seriøst, siger Sidse Cordes. Inspiration til det videre arbejde I workshoppen arbejdede de studerende sammen i grupper sammensat på tværs af de tre uddannelser. Hver gruppe valgte en række fokuspunkter, de ville arbejde videre med og præsentere for de øvrige studerende. I min gruppe har vi haft fokus på det tværprofessionelle samarbejde, fordi vi på FAM oplevede, at fysioterapeuter og ergoterapeuter går sammen, mens sygeplejersker og læger går sammen. Der er selvfølgelig masser af kommunikation på tværs, men det er som om folk, ikke rigtig ved, hvad de kan bruge hinanden til, og at de måske heller ikke har det tværfaglige kendskab, der skal til for at kunne bruge hinanden. Og det er lidt synd, når vi jo i bund og grund allesammen vil det samme, nemlig skabe et rigtig godt patientforløb, siger Morten Veirup. Efter idégenereringsworkshoppen fremlagde de studerende deres resultater for Sydvestjysk Sygehus, der løbende arbejder med nye koncepter og prototyper til at fremme visionen om mere tværfagligt samarbejde og bedre arbejdsgange. Projektet åbnede også op for, at studerende fra de deltagende uddannelser kan arbejde videre med emnet i et bachelorprojekt. Projekt Optimering af tværfagligt samarbejde på FAM løb frem til august Hvilke idéer havde de studerende? De studerende kom blandt andet med følgende forslag: Chips i hospitalssengene, så de er lettere at lokalisere Forskellige uniformsfarver for læger og sygeplejersker En app, der giver adgang til patienternes journaler også udenfor huset Større forståelse faggrupperne imellem. 8 9

6 Brugerdreven udvikling hitter hos jordemødrene Din Jordemoderpraksis i Kolding vil udvikle skræddersyet rådgivning, der skal gøre livet lettere for kvinder i klimakteriet. Det nye forretningsområde blev udviklet i samarbejde med studerende fra jordemoderuddannelsen ved University College Syddanmark i et projekt med afsæt i brugerdreven innovation. Siden 2012 har de to jordemødre Louise Schubert Paaske og Annika Frøkjær Pedersen drevet virksomheden Din Jordemoderpraksis i Kolding midtby. I begyndelsen var planen at opbygge en traditionel jordemoderpraksis, men efterhånden gik det op for de to jordemødre, at der var masser af andre muligheder for at udvikle en forretning inden for deres fag. Din Jordemoderpraksis arbejder med innovation indenfor jordemoderfaget. Vi arbejder med gravide, fødende og barslende, men vi er også en konsulentvirksomhed, som gerne vil være med til at udvikle jordemoderfaget og bidrage til at fremme kvinders sundhed generelt i samarbejde med blandt andet kommuner og virksomheder. Det gør vi ved at have fokus på nye arbejdsområder, hvor jordemødre kan spille en rolle, og ved at få gang i nogle uudnyttede nicher, siger Louise Schubert Paaske. Brugerdreven innovation afdækker behov En af de nye nicher er at tilbyde råd og vejledning til kvinder i klimakteriet i et forsøg på at lette nogle af de gener, mange kvinder oplever i forbindelse med overgangsalderen. For at blive skarpe i udviklingen af det nye produkt allierede Din Jordemoderpraksis sig med jordemoderuddannelsen i Esbjerg i et projekt, hvor de studerende fra jordemoderuddannelsen ved hjælp af brugerdreven innovation skulle afdække brugernes behov. De to jordemødre Louise Schubert Paaske og Annika Frøkjær Pedersen driver en innovativ jordemoderpraksis i Kolding

7 Vi gik ind i det her projekt med en konkret praksisnær innovationsudfordring, fordi vi gerne ville finde ud af, om kvinder mangler viden om klimakteriet, hvilken viden de har brug for, og hvordan de helst vil modtage den. Vi kan sagtens komme med alle vores formodninger og hypoteser, men vi får helt sikkert det bedste produkt, hvis brugerne selv får lov at fortælle, hvad de har brug for, siger Annika Frøkjær Pedersen. Glad for ny viden Samarbejdsprojektet mellem Din Jordemoderpraksis og jordemoderuddannelsen i Esbjerg begyndte i marts måned og løb frem til juni Initiativet til projektet kom fra Din Jordemoderpraksis, men den projektansvarlige, Ina Thy-Madsen, fra jordemoderuddannelsen i Esbjerg så straks potentialet. Da Annika og Louise henvendte sig for at høre, om vi ville lave et projekt sammen med dem, havde vi netop fået mulighed for at søge midler fra en pulje til praksisnær innovation, og her passede projektet perfekt ind, siger Ina Thy-Madsen og fortsætter: Jeg tror, vi jordemødre har et rigtig godt udgangspunkt for at rådgive kvinder om klimakteriet, men vi kan jo ikke vide, om der rent faktisk er et behov. Det er jo netop det, innovationsprojektet tillader os at undersøge, ved at de studerende taler med brugerne. Øjnene op for nye arbejdsområder Inge Berg, der er lektor på jordemoderuddannelsen og med i styregruppen omkring projektet, er overbevist om, at de studerende har fået en masse ud af samarbejdet med Din Jordemoderpraksis blandt andet fordi der nu også er arbejdsløshed blandt jordemødre og dermed overskud i forhold til at bemande fødestuerne. Når vores studerende kommer ud efter studiet, er det langtfra sikkert, at de allesammen kan få arbejde på en fødegang. Med det her projekt håber jeg, at de studerende har fået øjnene op for, at der er mange måder at være jordemoder på, og at der måske ligger nogle nye arbejdsområder og venter, hvis de tænker lidt kreativt, siger Inge Berg. Et vellykket projekt Ifølge Annika Frøkjær Pedersen og Louise Paaske fra Din Jordemoderpraksis har samarbejdet resulteret i, at klinikken har fået en masse brugbar inspiration til at udvikle forretningen. I den kommende tid vil de to jordemødre arbejde videre med de mange idéer. Ved projektets afslutning stod vi tilbage med nogle gode innovative bud på fremtidige konsulentydelser, så konklusionen må helt klart være, at projektet har været vellykket. Hos Din Jordemoderpraksis er vi dybt taknemlige over de studerendes engagement og undervisernes velvilje til at gøre projektet til en succes for alle parter, siger Louise Paaske. Besøg virksomheden på dinjordemoderpraksis.dk Kommuner og studerende udvikler fremtidens digitale leg I et innovativt projekt arbejdede Varde, Haderslev og Kolding Kommuner tæt sammen med studerende og undervisere fra pædagoguddannelserne ved University College Syddanmark. Målet var at udvikle digitale læringslege og spil afprøvet i praksis og at digitalisere dagtilbudsområdet og fremme børnenes læring og kreative potentiale

8 Forskere peger på, at værktøjer som ipads og smartphones rummer et stort læringspotentiale, og det potentiale vil man gerne udfolde i daginstitutionerne i Kolding, Haderslev og Varde Kommune. Derfor gik de tre kommuner sammen med pædagoguddannelserne ved University College Syddanmark i et projekt med navnet Playful Learning innovation og viden. Målet med projektet var at lave en hjemmeside med tips og tricks til pædagoger og pædagogstuderende, som vil arbejde med digital leg og læring. Derudover udviklede vi et interaktivt spil til systemet Kinect til Xbox, specielt udviklet til børnehaverne, hvor børnene spiller med hele kroppen, siger Hildegunn Juulsgaard Johannesen, projektmedarbejder ved University College Syddanmark og projektleder på Playful Learning innovation og viden. Nødvendigt at tænke kreativt sammen Playful Learning innovation og viden begyndte i september 2013 og løb frem til foråret Forklædt som såkaldte legeagenter har de pædagogstuderende i løbet af efteråret 2013 indsamlet materiale ude i kommunernes institutioner ved hjælp af brugerdrevet innovation, hvor de studerende observerede og indsamlede viden om, hvordan børnene brugte f.eks. ipads. I februar 2014 var der så indkaldt til en prototypingcamp, hvor den indsamlede viden skulle omsættes til konkrete koncepter. I prototypingcampen deltog både undervisere, forskere fra Centre for Design, Learning and Innovation ved Aalborg Universitet, pædagoger fra de tre kommuner og de pædagogstuderende. Ifølge Hildegunn Juulsgaard Johannesen kræver det nemlig samarbejde på tværs, hvis landets børn og pædagoger skal have det optimale ud af de IT-værktøjer, daginstitutionerne har til rådighed. Hvis vi skal rykke os på området inden for digital leg og læring, så kræver det, at vi sætter os ned sammen fra forskellige verdener og tænker innovativt og kreativt sammen. Det er den proces, vi har haft gang i med projektet her, og derfor inddrog vi også både pædagogstuderende og pædagoger fra børnehaver i de tre kommuner, siger Hildegunn Juulsgaard Johannesen. Produkter og legekoncepter til børnehaverne Til prototypingcampen skulle der tænkes kreativt og ud af boksen, og derfor var tavle, papir og blyanter skiftet ud med legoklodser, køkkensvampe, modellervoks, lim og ipads. Dagen igennem blev der brainstormet, modelleret, klippe-klistret og bygget modeller i lego. Idéer til projekter var f.eks. et interaktivt spil, der gennemføres via briller, en ipad, der sætter en fysisk leg i gang, og børn, der styrker motorikken på et elektronisk balancebræt. Prototypingcampen var startskuddet til næste fase i projektet, hvor erfaringerne med børns digitale leg og idéerne, der er opstået her i innovationsfasen, omsættes til egentlige produkter og legekoncepter, som skal afprøves ude på institutionerne, siger Hildegunn Juulsgaard Johannesen. Med i projektet er: Fra Varde Kommune: Oksbøl Børnehave og Skovbrynet, Ølgod Fra Kolding Kommune: Pinjevejens Børnehus og Dollerupgård, Lunderskov Fra Haderslev Kommune: Børnehuset Himmelblå, Vojens og Fjelstrup Børnehus Om Playful Learning Med projektet Playful Learning innovation og viden har University College Syddanmark skabt et projekt inden for digital leg og læring, der stiller skarpt på, hvordan pædagoger, pædagogstuderende og børn rustes til digital læring i daginstitutionerne. For at indsamle viden til projektet har pædagogstuderende været ude i institutioner som legeagenter. Projektet løb frem til foråret Et interaktivt spil, hvor børn spiller med hele kroppen. 15Det er et af de produkter, der er under udvikling i projekt Playful Learning.

9 Liftene fik et løft med innovativt projekt deltog. En designingeniør blev derefter koblet på for at kvalificere de studerendes produkter i forhold til slutbrugeren. Til sidst præsenterede de studerende deres resultater, tanker og idéer for Ergolet ved en afsluttende workshop. De studerende kunne se vores produkter med nye øjne og en helt uspoleret tankegang. De kom med deres uforbeholdne Studerende fra TEK Sygeplejerske-uddannelsen i Sønderborg har i sidste halvår af 2013 arbejdet sammen med den private virksomhed Ergolet om at komme med innovative input til virksomhedens produkter. Både uddannelsen og Ergolet, der laver forflytningshjælpemidler som f.eks. loftslifte, har været glade for samarbejdet. Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg har samarbejdsprojekter med kommuner og private virksomheder som et særligt indsatsområde. Målet er at klæde de studerende bedst muligt på til at komme ud til et arbejdsliv i praksis, så da muligheden bød sig for at udvikle et projekt i samarbejde med virksomheden Ergolet i Korsør, sprang lektor og projektleder ved University College Syddanmark Pia Lysdal Veje til. Vi har indgået en samarbejdskontrakt med Ergolet i foreløbig to år, hvor de stiller en række af deres produkter til rådighed. Vi skal til gengæld bidrage med noget viden og inspiration, som virksomheden kan bruge, når den skal udvikle og forbedre sine produkter. Som et led i denne vidensformidling har vi udviklet et innovationsprojekt, hvor vores studerende fik mulighed for at arbejde koncentreret med loftslifte og andre forflytningshjælpemidler i undervisningen, siger Pia Lysdal Veje. Fokus på hjælp til selvhjælp Innovationsprojektet, der fik navnet Selvhjælp, blev udviklet af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg og Ergolet i fællesskab. Projektet tog udgangspunkt i et fælles ønske om praksisnær innovation og blev målrettet de studerende, der havde valgt at uddanne sig til sygeplejerske med en særlig toning på velfærdsteknologi. At de studerende kom fra en uddannelse med en velfærdsteknologisk toning, tror jeg har betydet, at de på forhånd har haft en interesse for emnet og måske også været lidt mere teknologisk orienterede frem for alene plejeorienterede. Det har nok været med til at sikre noget engagement, og at vi fik gang i en rigtig god dialog, siger Dan Betak, der er projektleder ved Ergolet. Vil ud hvor tingene sker Ifølge Dan Betak har Ergolet en vision om, gennem sine produkter, at bidrage til større selvhjulpenhed hos brugerne og et godt arbejdsmiljø hos plejerne. Her har samarbejdet med sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg været et skridt i den rigtige retning. For os er det vigtigt at komme med derud, hvor tingene sker, og derfor er vi også meget opmærksomme på undervisningssektoren som en interessant samarbejdspartner. Virksomheden Ergolet stillede produkter til rådighed, så de studerende i projekt Selvhjælp fik mulighed for at arbejde med forflytningshjælpemidler i praksis. For det første vil vi gerne uddanne det kommende plejepersonale i at bruge vores produkter på den rigtige måde, så både de og dem de flytter rundt på, får en god oplevelse. For det andet kan vi bruge sådan et samarbejde her til at få nye idéer og en rigtig god feedback på vores produkter, hvilket er helt centralt, når vi taler udvikling og hjælp til selvhjælp, siger Dan Betak. Ærlig og uspoleret feedback I begyndelsen af projektet blev de sygeplejerskestuderende fra modul 5 introduceret til virksomhedens udfordringer i forhold til øget selvhjulpenhed. Derefter gik de studerende i gang med at afdække brugernes behov ved hjælp af feltstudier, brugerdreven innovation og en idégenerering, hvor også studerende fra fysioterapeutuddannelsen ved University College Syddanmark mening og deres bud på, hvad der kunne gøres bedre, og selvom det ikke var alle deres idéer, der kan realiseres i virkeligheden, kunne jeg konstatere, at de studerende faktisk havde opfanget mange af de relevante tendenser, vi som virksomhed også har opfanget ude på markedet, siger Dan Betak. Projekt Selvhjælp blev afsluttet i december 2013, men samarbejdet mellem virksomhed og uddannelse fortsætter, og nye projekter er på tegnebrættet med udgangspunkt i erfaringerne fra Selvhjælp. Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg ser frem til at arbejde sammen med flere private virksomheder i fremtiden. Om TEK Sygeplejerskeuddannelsen I 2012 fik sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg dispensation fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til at udbyde en særlig tonet sygeplejerskeuddannelse rettet mod netop velfærdsteknologi, innovation og entreprenørskab. Fremover bliver de velfærdsteknologiske elementer trukket ind i den ordinære sygeplejerskeuddannelse

10 19 cases om innovationsudfordringer Intelligent lyddesign til genoptræning Uddannelse: Medie- og sonokommunikation Privat virksomhed: Optimov og Delta Optimov har brug for et gennemarbejdet og intelligent lyddesign til et genoptræningsprogram til KOL-patienter. De studerende fra Medie- og sonokommunikation kom med deres bud på en løsning, og det bedste bud produceres. Afsluttet: august 2014 IT-afhængighed en måde at blive uafhængig på Uddannelse: pædagoguddannelsen i Esbjerg Kommune: Kolding Kommune Kulturhuset i Kolding Kommunes borgergruppe har en udfordring i den øgede digitalisering af samfundet. Kulturhuset ønsker at gøre målgruppen mere selvstændig og selvhjulpen i forhold til digitaliseringen. De studerende fra pædagoguddannelsen i Esbjerg kom på baggrund af brugerdreven innovation med idéer til, hvordan det pædagogiske personale understøtter voksne udviklingshæmmedes brug af IT. Afsluttet: april 2014 Playful learning innovation og viden Uddannelser: pædagoguddannelserne i Esbjerg, Kolding og Aabenraa Kommuner: Varde, Haderslev og Kolding Kommune De tre kommuner ville udvikle en kreativ og entreprenant digital kultur i dagtilbuddene og nye digitale læringslege på platforme som f.eks. ipads, digitalkameraer og mobiltelefoner. Både pædagoger, studerende og undervisere blev inddraget i idéudviklingen og i en aktiv designproces i samspil med børnene. Afsluttet: marts 2014 Fordi vi ikke vil se dig igen Uddannelse: professionsbachelor i offentlig administration Kommune: Esbjerg Kommune Jobcenter Esbjerg ønsker at anvende innovative metoder for at få målgruppen i varig beskæftigelse. Med udgangspunkt i brugerdreven innovation har administrationsbachelorerne udviklet nye idéer i samarbejde med målgruppen. Afsluttet: december 2013 Selvhjælp Uddannelse: TEK Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Privat virksomhed: Ergolet Ergolet ønsker at fokusere på, hvordan virksomhedens produkter kan medvirke til større selvhjulpenhed hos brugerne. De studerende bidrog med viden og inspiration, som virksomheden kan bruge i kvalitetsudviklingen, samtidig med at de udviklede innovative kompetencer til at skabe velfærdsteknologiske løsninger i sygeplejen. Afsluttet: december 2013 Gode oplevelser med biokemi Uddannelse: sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Virksomhed: Universe Science Park Universe Science Park ønsker at udvikle sit skoletilbud, så det også tilgodeser ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. De studerende genererede erfaringer og idéer til konceptudvikling i et brugerdrevet innovationssamarbejde, hvor oplevelse og læring går hånd i hånd. Afsluttet: maj

11 Kompetencebank Uddannelse: pædagoguddannelsen i Aabenraa Kommuner: Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune De tre kommuner ville i samarbejde med pædagoguddannelsen i Aabenraa skabe mulighed og rammer for kontinuerligt og systematisk at dele tavs viden og dermed sikre kompetenceudveksling fra pædagog til pædagog og fra institution til institution. Dermed kan den samlede viden udnyttes på nye, innovative måder. Afsluttet: september 2014 Innovativ håndhygiejne i børnehøjde Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Institution: Vuggestuen og børnehaven Troldehulen i Esbjerg Troldehulens børnehavedel havde behov for et koncept, der kunne medvirke til at facilitere hygiejniske rutiner og fornuftige vaner hos børnene for at forebygge sygdom. Ved at arbejde med innovationsspørgsmål om, hvordan håndhygiejne kan gøres sjovt, gik kreativitet og sundhedspædagogik hånd i hånd. De studerende inddrog børn og pædagoger aktivt i processen, og der udkrystalliserede sig et koncept. Afsluttet: marts 2014 Digitale redskaber og børns læring Uddannelse: pædagoguddannelsen i Esbjerg Kommune: Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune vil sætte børn, forældre og det pædagogiske personale i fokus i forbindelse med digitaliseringen af børneområdet. Kommunen, de studerende og undervisere fra pædagoguddannelsen har gennem gensidig udveksling af nye idéer og viden udviklet nye metoder og redskaber til at udvikle børnenes digitale kompetencer. Afsluttet: september 2014 Kulturelle fortællinger i byrummet Uddannelse: Læreruddannelsen i Haderslev Virksomhed: VisitHaderslev VisitHaderslev ønskede i samarbejde med studerende og undervisere fra læreruddannelsen i Haderslev at udvikle nye produkter og services ved at inddrage audiovisuelle teknologier til at skabe oplevelser i byens rum til gavn for borgere og turister. Afsluttet: juli 2014 Sundhed på produktionsskolen Uddannelse: ernæring og sundhed Virksomhed: Produktionsskolen Vejen De studerende fra ernæring og sundhed ved UC Syddanmark har sammen med personalet på Produktionsskolen Vejen undersøgt, hvordan der kan udvikles sundhedsfremmende undervisningsmetoder og koncepter, som personalet på produktionsskolen kan anvende for at fremme elevernes sundhedsmæssige adfærd. Der blev taget udgangspunkt i konceptet om brugerdreven innovation. Afsluttet: marts 2014 Optimering af elitefodboldspilleres træningsbelastning Uddannelser: fysioterapeutuddannelsen og bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg Virksomhed: EfB Elite (Esbjerg forenede Boldklubber) EfB Elite ønsker at forebygge skader blandt elitespillerne. Derfor skal de i samarbejde med de studerende udvikle en innovativ, rentabel og implementerbar monitoreringsmetode til at vurdere den enkelte spillers belastningsgrad gennem fodboldsæsonen. Afsluttet: juli 2014 Optimering af tværfagligt samarbejde på FAM Uddannelser: fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske i Esbjerg Virksomhed: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus har en vision om, at procent af patienterne i 2020 kan udskrives direkte fra den fælles akutmodtagelse inden for 48 timer. De studerende bidrog til sygehusets vision ved at komme med deres bud på en optimering af det tværfaglige samarbejde mellem fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og andre fagpersoner. Afsluttet: september

12 Klimakteriet Uddannelse: jordemoder Virksomhed: Din Jordemoderpraksis Din Jordemoderpraksis vil udbyde ydelser inden for vejledning og rådgivning af kvinder i klimakteriet. De studerende skulle hjælpe med at generere viden om emnet og ikke mindst undersøge og klarlægge brugernes behov for rådgivning og vejledning med afsæt i brugerdreven innovation. Afsluttet: juni 2014 Fortællinger om, med og i kunsten Uddannelse: læreruddannelsen i Esbjerg og Haderslev Virksomhed: Ribe Kunstmuseum I projektet ville Ribe Kunstmuseum i samarbejde med undervisere og studerende fra læreruddannelsen både i Esbjerg og Haderslev styrke de besøgendes museumsoplevelse med nye innovative fortællinger. De studerende arbejdede med digitale kommunikations- og medieringsformer, der inddrager de besøgende i en dialog med museets værker. Afsluttet: juli 2014 LEGO BuildToExpress i skolebestyrelser Uddannelse: læreruddannelsen i Haderslev Virksomhed: MV Nordic Sammen med de studerende skulle MV Nordic finde frem til svaret på følgende spørgsmål: Hvordan kan LEGO BuildToExpress anvendes på nye, innovative måder, så produktet også kan anvendes i skolebestyrelser med henblik på at fremme medlemmernes kompetencer til at udgøre en effektiv skolebestyrelse? Afsluttet: maj 2014 Aktiv have Uddannelse: pædagoguddannelsen i Esbjerg Virksomhed: Statsfængslet Renbæk Statsfængslet Renbæk ønskede at få de pædagogstuderendes input til, hvordan fængslet kan udvikle en aktiv have. Haven skal være et sanseligt tilbud til de indsatte, hvor de kan finde ro og fordybelse og være sammen om fysiske eller sociale aktiviteter. Haven skal desuden være et sted, hvor de indsatte kan være aktive med deres besøgende børn og således bidrage til at fremme de indsattes kompetencer som fædre. Afsluttet: juni 2014 Den digitale stue Uddannelse: pædagoguddannelsen i Kolding Virksomheder: Eventyrhuset, Børnehuset Villa Gaia, Cyanit og Excellent Play ApS Foruden studerende fra pædagoguddannelsen i Kolding deltog to børnehaver og to produktionsvirksomheder i dette projekt. De fire virksomheder var interesserede i at udvikle fremtidens digitale stue og ønskede at inddrage de pædagogstuderende i processen som fremtidens digitale frontløbere. Afsluttet: september 2014 Virtuel kommunikation med borgeren Uddannelse: sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Kommune: Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har tildelt tablets til en række borgere for at øge deres tryghed, men har en udfordring i at få borgerne til at benytte sig af mediets muligheder. Gennem idégenerering og brugerdreven innovation skulle de sygeplejerskestuderende komme med nye idéer til løsningen af opgaven. Afsluttet: september 2014 Udgiver: University College Syddanmark, 2014 Ansvarshavende: Hans Christian Nedobrowsky Forside: Skulptur: Keld Moseholm, Tekst: Jannie True Hansen, Kathrine Juhl Jørgensen, Dorthe Christiane Zinck Iversen Foto: Redstar Grafisk design og produktion: Hanne Nissen Tak til Keld Moseholm for tilladelse til at benytte forsideskulptur. Bestilling af brochuren: Kan også hentes som PDF på ucsyd.dk/foldere. Copyright University College Syddanmark

13 Ja tak til praksisnær innovation 24 Sammen med de øvrige professionshøjskoler spiller University College Syddanmark allerede i dag en central rolle, når offentlige og private virksomheder skal løse fremtidens innovationsudfordringer. Det arbejde vil vi gerne fortsætte og vi er åbne for nye, spændende projekter. Af Birthe Friis Mortensen, rektor ved University College Syddanmark Innovation er en væsentlig drivkraft for økonomisk vækst og udvikling af velfærdssamfundet. Som en professionshøjskole tæt på praksis understøtter University College Syddanmark udvikling og innovation og medvirker til at finde og udnytte både offentlige og private virksomheders innovationspotentiale. Den rolle vil vi gerne styrke og udvikle i fremtiden i et nært samarbejde med offentlige og private virksomheder. For at skabe bedre rammer for innovation har regeringen som et led i sin innovationsstrategi gjort det muligt for University College Syddanmark at søge op til 2,5 millioner kroner øremærket innovationsprojekter i samarbejde med offentlige og private virksomheder. Det innovationskatalog, som du sidder med i hånden, viser, hvordan nogle af midlerne er blevet omsat til merværdi og læring for både praksis, University College Syddanmark og vores studerende. Vi håber, at kataloget kan være til inspiration. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en god idé til et innovativt projekt, vi kan lave sammen. God læselyst! Venlig hilsen Birthe Friis Mortensen UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Degnevej Esbjerg Ø T E W ucsyd.dk UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK BESTÅR AF 14 UDDANNELSER Bioanalytiker Ergoterapeut Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Ernæring og sundhed Fysioterapeut Grafisk kommunikation Jordemoder Lærer Medie- og sonokommunikation Offentlig administration Pædagog Pædagogisk assistent Socialrådgiver Sygeplejerske UC Syddanmark har studerende og 700 medarbejdere Du finder os i ESBJERG HADERSLEV KOLDING SØNDERBORG AABENRAA INNOVATIONS- UDFORDRINGER LØFTER VI SAMMEN 19 innovationsprojekter mellem en offentlig eller privat virksomhed og University College Syddanmark

3. Uddannelsens kontaktperson. 5. Virksomhedens. adresse. Nyelandsvej 24, 4 th 2000 Delta. Delta: Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm 6.

3. Uddannelsens kontaktperson. 5. Virksomhedens. adresse. Nyelandsvej 24, 4 th 2000 Delta. Delta: Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm 6. Indmelding af projekt med henblik på registrering 1. Projektets navn Intelligent lyddesign til genoptræning 2. Uddannelsens navn Medie og sonokommunikation, University College SydDanmark 3. Uddannelsens

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Afslag på godkendelse af Professionsbachelor i Humanistisk Teknologikoordinering

Afslag på godkendelse af Professionsbachelor i Humanistisk Teknologikoordinering UC Syddanmark Ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-underviser www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil du finde lidt nyttig viden om projektet, hvad du kan forvente

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-stUderende. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-stUderende. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-stUderende www.projektvip.dk HVIs du VIl VIde mere Hvis vis du vil vide mere om projektet, kan du kigge på hjemmesiden www.projektvip. dk. Har du mere konkrete

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Når teknologi fremmer deltagelse fase 1

Når teknologi fremmer deltagelse fase 1 Projektbeskrivelse Når teknologi fremmer deltagelse fase 1 Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College Holstebro Oktober 2012 Forfattere: Birthe Lodahl Haxholm. Tove Reese Ptak Tove Schreiber 1 Når

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter Praksisnære innovationsprojekter 9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder - praksisnære innovationsprojekter Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus November 2015.

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Rollups. Er du forberedt? På finder du alt om skoleledelse

Rollups. Er du forberedt? På  finder du alt om skoleledelse Messeudstyr Rollups Nr. R2 Læs din Pædagogiske diplomuddannelse på Metropol En praksisnær uddannelse, der udvikler dine kompetencer til at håndtere nye udfordringer Professionel kompetenceudvikling PD

Læs mere

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol. 10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.dk Agenda: Dogmeregler Dogmeregler i praksis Effekt af dogmeregler

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Hvorfor springe ud i en ny struktur:

Hvorfor springe ud i en ny struktur: Visionen bag reformen på børneområdet i Billund Hvorfor springe ud i en ny struktur: Vores vigtigste råstof er børnene, deres liv, læring og udvikling, så de kan blive livsduelige voksne. Der skal sikres

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017 Den store opdagelsesrejse for de helt små Danmarks Læringsfestival 2017 Hvem er vi? Kjetil Sandvik (KU) Stine Liv Johansen (AU) Klaus Thestrup (AU) Jacob Knudsen (VIFIN) Anne Charlotte Petersen (VIFIN)

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hjernen og hjertet/ KIB. Camilla Brændemose Dagtilbudsleder Gentofte kommune Børnehuset Ellegården

Hjernen og hjertet/ KIB. Camilla Brændemose Dagtilbudsleder Gentofte kommune Børnehuset Ellegården Hjernen og hjertet/ KIB Camilla Brændemose Dagtilbudsleder Gentofte kommune Børnehuset Ellegården Historik Ny vision i 2012, tryghed, leg og læring Børn forandre verden. Forældre indskrives i visionen.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Skabelon til afrapportering for 2012

Skabelon til afrapportering for 2012 Denne skabelon er udarbejdet til afrapportering af projekter fra Call for Projects og Strategisk Pulje i Sundhedsfaglig Højskole. Formålet er at medvirke til at øge kendskabet til aktuelle FoU-aktiviteter

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø Referat fra 6. møde i Uddannelsesudvalget ved Ergoterapeutuddannelsen fredag den 8. april 2011 kl. 10-15 T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Digidagi Programmet

Digidagi Programmet Digidagi 2017 Programmet Velk om m en Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til den første af forhåbentligt mange årlige tilbagevendende konferencer med fokus på dagtilbud og digitale medier. En

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

History Makers elever skaber historiske monumenter

History Makers elever skaber historiske monumenter HistorieLab http://historielab.dk History Makers elever skaber historiske monumenter Date : 25. januar 2016 Hvordan kan man få elever til at reflektere over deres egen rolle som medskabere af historie?

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos

Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos Tænketanks vision ud fra et uddannelsesperspektiv. Ole Eliasen, Projektleder & Partnerskabskonsulent, VIA University College, Videncenter Komsos SFO Tænketank Danmark Vi mener, at alle der arbejder i og

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde ved Jordemoderuddannelsen i Esbjerg T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk W ucsyd.dk EAN 57 98 000 55 46

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 2014 Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland Lene Duus og Morten Pallisgaard Støve Tablet-teknologi i Fysioterapi - Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com

Læs mere