Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Stanley Thomsen (ST) Thomas Kruse (TK) Birgit Aaby (BAA) Kaare Frogne (KFA) Afbud: JRH, PLS, BAA og KFA Referent: TR Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Information fra IG A/S 4. Kort orientering fra bestyrelsens medlemmer herunder arbejdet i udvalg 5. Orientering fra møde med DGU 14/3 (Peter B, Torben samt undertegnede) 6. Initiativer til fremme af medlemsskaren 7. "Projekt frivilliges dag" års jubilæum I 15 skal vi gøre noget og hvad (hvornår er klubben officielt stiftet? 9. Skovbo aftalen 10. Kompensation fra IG A/S i forbindelse med vagter 11. Gennemgang af forretningsorden 12. Diskutere suppleanters deltagelse - jeg vil foreslå at de inviteres til formøderne? 13. Ideer til udvalgsarrangement 14. Økonomi, status 15. Eventuelt, herunder næste møde Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 side 1

2 Referat Ad 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Ad 2. Godkendelse af seneste referat Godkendt Ad 3. Orientering fra IG A/S - Ikke til stede. Ad 4. Kort orientering fra bestyrelsens medlemmer herunder arbejdet i udvalg Baneudvalg - Arbejder med oplæg til skilteplan. - Arbejder med forslag om 3 starter-/læ & ly-huse og disses placering. Stanley undersøger med ly-huse på banen inkl. toiletter om det bliver inden 1.april. Bør have plads til hjertestarter i et af ly-husene. - Forslag om at vi bør overveje at ændre lokalregel vedr. pæle som flytbare forhindringer. Der er kommet nye decisions. - Forslag om at der købes træer som medlemmer sponserer som afstandsmarkering på de lange huller. - Næste møde i Baneudvalget er d. 31/ Sponsorudvalg - Indkalder snarest til møde om koordinering af brug af sponsorer. Eliteudvalg - Ingen ny udvalgsorientering. - Første kampe i Danmarksserien er i weekenden 10/5 11/5 på udebaner. Aktivitetsudvalg Siden sidst: - Bankospil afholdt søndag den 16. marts med ca. 80 deltagere. Aktivitetsudvalget havde fra handlende og medlemmer modtaget langt over 100 præmier til en værdi af godt kr. En kæmpe tak til alle der bidrog. Kirsten Thoning, Naja Johansen, Anne-Grethe Thorn og Lotte Rohrberg havde bagt kager, stor tak for det. Kagerne blev sammen med en kop kaffe solgt for en 10 er per stk. Kurt Menne og Henry Rohrberg stod for salget af øl og vand, også stor tak for det. Hovedgevinsten, der var et weekendophold for 2 sponseret af Hotel Præstekilde, blev vundet af Klaus Gundertofte, Tillykke. Arrangementet gav et overskud på godt kr. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 side 2

3 Kommende aktiviteter: - 8. juni: Se Pinsesolen Danse juni: Sankt Hans arrangement august: Weekendtur til Sverige Turen kommer til at gå til Bokskogen. Vi skriver i et kommende nyhedsbrev om detaljerne når vi har det hele på plads. Der bliver kun tilmelding via Golfbox. MjølnerKnæjterne Medlemsstatus per : Medlemmer i alt: 125 Udmeldelser i 2014: 7 Indmeldelser i 2014: 7 Siden sidst: - I SIMGOLF indendørsturnering hos Golf-Indoor er vi i gang med 6 runde, hvor vi spiller Frankfurter, der skal være afviklet senest den 29. marts. Finalerunden spilles på Valderrama søndag den 30. marts fra kl. 09 til Årsmøde 2014 afholdt på Danhostel, Ishøj Strand den 5. marts med deltagelse af knap 50 Knæjter. Inden årsmødet var der fælles spisning. Referat fra Årsmødet er lagt på hjemmesiden. Kommende aktiviteter: - 6. april: Tefal Åbningsturnering 2014 afholdes sammen med MjølnerTøserne. Fælles morgenmad inden og fælles frokost efter. Der spilles i 4-bolde med 2 tøser og 2 knæjter i hver bold, hvis muligt. Præmier til de bedste Tøser og Knæjter i hver række samt præmie til de 2 bedste hold. MjølnerTøserne - Afholdt møde 4. marts. Referat lagt på hjemmesiden. MjølnerSeniorerne - Åbningsturnering 23. april 2014 Medieudvalg - Nyhedsbrev udsendt 16. marts - Birgitte undersøger fælles reklamefremstød med andre golfklubber vedr. Golfens Dag 27. april - Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde lagt på hjemmesiden - Sponsorsiden bør opdateres, hvis sponsor ønsker at de skal være der. Fjern tidligere sponsorer. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 side 3

4 Klublokaleudvalg - Ingen ny udvalgsorientering. - Der indkøbes en lamineringsmaskine. - Næste møde i Klublokaleudvalget er d. 14/ Begynderudvalg - Intet nyt Turneringsudvalg - Turneringsudvalget sætter og afvikler Indian Summerturneringen TU opfordrer bestyrelsen til at tage stilling til evt. fest i forbindelse med turneringen. - Samlet åbningsturnering for klubberne i 2015 tages op med IGK s bestyrelse evt. spil med løbende start. (Afslutningsturneringen 2014 kan evt. ændres til en samlet afslutningsturnering for klubberne i klubben). - Forsommerturneringen forsøges flyttet fra 11/5 til 18/5. (d. 10/5 & 11/5 er de første Danmarksserie-matcher IGK på udebane). - Turneringsform ved Åbningsturneringen d. 13/4: Holdturnering, 4 ball best ball holdets 2 bedste scores ved hvert hul er tællende til holdets samlede score. - Pro erne kan ikke komme i betragtning ved årspræmierne i Mandags-Eliteregi. - Daniel og Thorkild koordinerer coaching/kursus i hulspil med kaptajnerne for regionsgolfholdene. - Ved Klubmesterskaberne i Hulspil udleveres sandwich til spillerne: Lørdag d.27/9: 16+8 og søndag d. 28/9: Næste møde i Turneringsudvalget er d. 22/ Regionsgolf - Kaptajnerne bestemmer hvem der spiller Juniorudvalg - Afholder opstartsmøde 20. marts kl. 19. TR deltager. Regel- og Handicap - 7 har været på kursus i det nye turneringsmodul i GolfBox. Ad 5. Orientering fra møde med DGU - Møde var for at afklaring hvilke ordninger der kan bruges mellem ejer og klub - Klubben bliver ikke beskattet af kontingent der går gennem klubbens konto, inden betaling af baneleje - KGU anmoder DGU om information vedr. aftaletypen Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 side 4

5 Ad 6. Initiativer til fremme af medlemsskaren - Se separat referat fra udvalgsmødet kl. 18 Ad 7. Projekt frivilliges dag - Vi håber at der er mange der deltager Ad års jubilæum i Se separat referat fra udvalgsmødet kl. 18 Ad 9. Skovbo aftalen - Er besluttet for hverdags- og fuldtidsmedlemmer - Ønske fra Skovbo om at de får lov til at lade deres seniorer på vores intermediate banen. Vi afventer at Birgitte kommer tilbage. Ad 10. Kompensation fra IG A/S - Billigt køb af poloer er foreslået - Evt. sponsor ved turnering - Vi afventer Birgitte kommer retur Ad 11. Forretningsorden - Tilføj at kasserer eller formand skal være tilstede ved beslutninger - Øvrige ændringer bør overvejes - Dato for beslutning af vedtægter - TR kigger på dette og sender forslag til næste behandling på næste bestyrelsesmøde Ad 12. Suppleanters deltagelse - Vi indkalder suppleanterne sammen med udvalgene hver anden måned. - Da vi allerede er 7 i bestyrelsen mener vi ikke at der er behov for at invitere suppleanterne Ad 13. Ideér til udvalgsarrangement - Se separat referat fra udvalgsmødet kl. 18 Ad 14. Økonomi - status - PLS ikke tilstede, men status modtaget i mail Ad 15. Eventuelt - Kommende møder: o 14/4 kl. 19 Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 side 5

6 o 5/5 kl. 18, inklusive udvalg og suppleanter o 2/6 kl. 18, inklusive udvalg og suppleanter - Golfspilleren i Centrum. Vi kontakter DGU for om de vil komme på et bestyrelsesmøde og fortælle om det. - Børnehjælpsdag. Vi anbefaler det til Juniorudvalget. - Golfens Dag o TR diskuterer Golfens Dag med Birgitte. Evt. koordineres med SGS Selandia samarbejdet. o Undersøg med materiale fra DGU. o TR undersøger med IG A/S om vi kan få windbreaker Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 side 6

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Deltagere Michael Tøgersen (MT) John Gothjelpsen (JG) Ole Stids-Jønsby (OSJ) Leif Schunck (LS) Henrik Helt (HH) Peter Basse (PB) Peter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra: Aase Møller-Hansen og Claus Peter Christensen. 1 Godkendelse af referat fra den 12. juni

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

2 Nyhedsbrev nr. 1-2012 - sindal golf klub

2 Nyhedsbrev nr. 1-2012 - sindal golf klub NYHEDSBREV nr. 1 2012 Formand: Jesper Billund Mobil 2888 9870 @: langebillund@stofanet.dk. @: jbi@landbonord.dk Næstformand:Lau Bergen Tlf. 9625 9996. Mobil 5071 7678 @: bergen@postkasse.com Kasserer:Helle

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

SIDSTE NYT FRA FORMANDEN

SIDSTE NYT FRA FORMANDEN Nr. 01 marts 2011 SIDSTE NYT FRA FORMANDEN input I NYE KLÆ R NY HJEMMESIDE - NU MED FORDELE GÅ BANEN RUNDT I STUEN MUSTA KLAR MED NYE BOLLER PÅ SUPPEN EN EFTERLYSNING - MÅSKE... BANEGUIDES PÅ TEESTEDET

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion

AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion AFK, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00 i klubhusets mødelokale 1 på Skovvang Stadion Til stede: Ivan Skov (IBS), Flemming Bærentzen (FB), Peter Voergaard (PV), Niels Leegaard (NL), Jesper

Læs mere

Parkeringspladsen har fået ny belægning. Blad Nr. 5 Oktober 2012

Parkeringspladsen har fået ny belægning. Blad Nr. 5 Oktober 2012 Blad Nr. 5 Oktober 2012 Parkeringspladsen har fået ny belægning Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris Telefon: 47 31 08 77 Fax: 47 31 21 77 E-mail: fgk@fgkgolf.dk Hjemmeside:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere