DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED."

Transkript

1 DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares VII Public Limited Company (Registreret i Irland som et paraplyinvesteringsinstitut med variabel kapital og særskilt hæftelse mellem fondene) INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER i ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTMJ91) ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTML14) ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTN290) ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN179) ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN393) ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN518) ("Afdelingerne") Hvis De har solgt eller overdraget Deres aktier i Afdelingerne, bedes De omgående sende dette dokument til køber eller til den part, til hvem overdragelsen er sket, eller til den børsmægler, bank eller anden agent, som forestod salget eller overdragelsen, så dokumentet kan blive videresendt til køberen eller den part, til hvem overdragelsen er sket, hurtigst muligt. Dette dokument er tilgængeligt på andre sprog end engelsk, og De kan få kopi af dokumentet på eller anmode om kopi ved at kontakte os telefonisk på (britisk nummer) (der henvises til hjemmesiden for internationale telefonnumre). Hjemsted: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Irland. Registreringsnummer: Bestyrelse: Paul McNaughton, Paul McGowan, Barry O Dwyer, Karen Prooth (britisk), Cora O Donohoe (irsk, men bosiddende i Storbritannien)

2 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ("Selskabet") 13. august 2014 Kære investor Ekstraordinære generalforsamlinger i ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ("Afdelingerne") Vedhæftet finder De en Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger i Afdelingerne ("EGF'erne") og en fuldmagt for hver Afdeling til brug for de investorer, der ikke kan deltage i den relevante EGF (eller en udsættelse af denne), og som ønsker at stemme om beslutninger på EGF'erne. Investorer skal udfylde en fuldmagt for den relevante EGF for hver Afdeling, som de har investeret i. De bedes bemærke, at De kun er berettiget til at stemme ved en EGF, hvis De er registreret investor i den relevante Afdeling. Hvis De har investeret i en Afdeling gennem en mægler/forhandler/anden mellemmand, bedes De kontakte denne for at bekræfte Deres stemmeret. Beslutninger med Simpelt Flertal Det foreslås med Beslutningerne med Simpelt Flertal at ændre benchmarket og dermed investeringsmål og -politik for hver af Afdelingerne. Oplysninger om de foreslåede ændringer fremgår af det vedhæftede Bilag. Godkendes ændringerne af investorerne i Afdelingerne, træder de i kraft den 30. september 2014 (eller deromkring). Det bør bemærkes, at ændringerne ikke er indbyrdes afhængige af hinanden og efter godkendelse på den relevante EGF foretages de for en Afdeling uanset resultatet af en EGF i en anden Afdeling. Årsag til ændring af benchmark Ændringerne foreslås af Bestyrelsen for at flytte Afdelingerne til samme benchmark, som anvendes for et tilsvarende udvalg af indkomstudloddende ishares-fonde, der generelt set har tilsvarende eksponering, og som er populære blandt eksisterende investorer. Disse benchmark muliggør driftsmæssig effektivitet og større likviditet, idet de omfatter den største og nyligste emission fra henholdsvis den amerikanske regering og de førende regeringer i euroområdet. De foreslåede ændringer vil medføre forbedret konsistens på tværs af ishares-udvalget, hvilket også forbedrer investorernes evne til at skifte til udloddende fonde, der tilbyder samme eksponering. Omkostninger Omkostningerne ved ændring af benchmarket betales af BlackRock. 2

3 Anbefaling Bestyrelsen mener, at de Beslutninger med Simpelt Flertal, der vil blive foreslået på EGF'erne, er i Afdelingernes investorers bedste interesse, og dermed anbefaler Bestyrelsen kraftigt, at De stemmer for den beslutning/de beslutninger, der gælder for den Afdeling/de Afdelinger, som De investerer i. Offentliggørelse af resultater Resultaterne af EGF'erne offentliggøres på den relevante børs, som Afdelingerne er noteret på. Resultaterne vil også være tilgængelige på samt pr. telefon på (britisk nummer) (der henvises til hjemmesiden for internationale telefonnumre) dagen efter de EGF'erne (eller en udsættelse deraf). Med venlig hilsen Paul McNaughton bestyrelsesformand 3

4 Bilag Foreslåede ændringer af Afdelingernes benchmark, investeringsmål og -politikker Afdeling Aktuelt benchmark, investeringsmål og -politik Foreslået benchmark, investeringsmål og -politik ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3 Index Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3 Index er et obligationsindeks, der omfatter statsobligationer, der er udstedt af regeringer i euroområdet, og som har en resterende løbetid på 1-3 år. Benchmarket repræsenterer obligationer, der er tilgængelige for investorer verden over og omfatter pr. 30. september bestanddele. Benchmarket opgøres hver måned. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3 Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3 Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med en tilsvarende risikoprofil) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) er EUR ( ). Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index Med Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index måles resultaterne af EURdenominerede statsobligationer, der er udstedt for nylig, og som har en resterende løbetid på 1-3 år. Benchmarket omfatter investment gradeobligationer, der udstedes af visse ØMUmedlemslande, der som minimum har et udestående beløb på EUR 2 mia. Benchmarket opgøres hver måned og er vægtet efter børsværdi. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med tilsvarende risikoprofiler) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) er EUR ( ). ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7 Index Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7 Index er et obligationsindeks, der omfatter statsobligationer, der er udstedt af regeringer i euroområdet, og som har en resterende løbetid på 3-7 år. Benchmarket repræsenterer Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index måler resultaterne af EUR-denominerede statsobligationer, der er udstedt for nylig, og som har en resterende løbetid på 3-7 år. Benchmarket 4

5 obligationer, der er tilgængelige for investorer verden over og omfatter pr. 30. september bestanddele. Benchmarket opgøres hver måned. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7 Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7 Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med en tilsvarende risikoprofil) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) er EUR ( ). omfatter investment grade-obligationer, der udstedes af visse ØMU-medlemslande, der som minimum har et udestående beløb på EUR 2 mia. Benchmarket opgøres hver måned og er vægtet efter børsværdi. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med tilsvarende risikoprofiler) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) er EUR ( ). ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10 Index Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10 Index er et obligationsindeks, der omfatter statsobligationer, der er udstedt af regeringer i euroområdet, og som har en resterende løbetid på 7-10 år. Benchmarket repræsenterer obligationer, der er tilgængelige for investorer verden over og omfatter pr. 30. september bestanddele. Benchmarket opgøres hver måned. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10 Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index måler resultaterne af EUR-denominerede statsobligationer, der er udstedt for nylig, og som har en resterende løbetid på 7-10 år. Benchmarket omfatter investment grade-obligationer, der udstedes af visse ØMU-medlemslande, der som minimum har et udestående beløb på EUR 2 mia. Benchmarket opgøres hver måned og er vægtet efter børsværdi. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der 5

6 Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10 Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med en tilsvarende risikoprofil) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) er EUR ( ). så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med tilsvarende risikoprofiler) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) er EUR ( ). ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx US Treasuries 1-3 Index Markit iboxx US Treasuries 1-3 Index er et obligationsindeks, der omfatter amerikanske statsobligationer, som har en resterende løbetid på 1-3 år. Benchmarket repræsenterer obligationer, der er tilgængelige for investorer verden over og omfatter pr. 30. september bestanddele. Benchmarket opgøres hver måned. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Markit iboxx US Treasuries 1-3 Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Markit iboxx US Treasuries 1-3 Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med en tilsvarende risikoprofil) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) er USD (US$). Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index måler resultaterne af USD-denominerede amerikanske statsobligationer, der er udstedt for nylig, og som har en resterende løbetid på 1-3 år. Benchmarket omfatter investment grade-obligationer, der udstedes af den amerikanske statskasse, og som minimum har et udestående beløb på USD 5 mia. Benchmarket opgøres hver måned og er vægtet efter børsværdi. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med tilsvarende risikoprofiler) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) er USD (US$). 6

7 ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx US Treasuries 3-7 Index Markit iboxx US Treasuries 3-7 Index er et obligationsindeks, der omfatter amerikanske statsobligationer, som har en resterende løbetid på 3-7 år. Benchmarket repræsenterer obligationer, der er tilgængelige for investorer verden over og omfatter pr. 30. september bestanddele. Benchmarket opgøres hver måned. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Markit iboxx US Treasuries 3-7 Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Markit iboxx US Treasuries 3-7 Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med en tilsvarende risikoprofil) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) er USD (US$). Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index måler resultaterne af USD-denominerede amerikanske statsobligationer, der er udstedt for nylig, og som har en resterende løbetid på 3-7 år. Benchmarket omfatter investment grade-obligationer, der udstedes af den amerikanske statskasse, og som minimum har et udestående beløb på USD 5 mia. Benchmarket opgøres hver måned og er vægtet efter børsværdi. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med en tilsvarende risikoprofil) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) er USD (US$). ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx US Treasuries 7-10 Index Markit iboxx US Treasuries 7-10 Index er et obligationsindeks, der omfatter amerikanske statsobligationer, som har en resterende løbetid på 7-10 år. Benchmarket repræsenterer obligationer, der er tilgængelige for investorer verden over og omfatter pr. 30. september bestanddele. Benchmarket opgøres hver måned. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af Barclays US Treasury 10 Year Term Index Barclays US Treasury 10 Year Term Index måler resultaterne af USD-denominerede amerikanske statsobligationer, der er udstedt for nylig, og som har en resterende løbetid på 7-10 år. Benchmarket omfatter investment grade-obligationer, der udstedes af den amerikanske statskasse, og der som minimum har et udestående beløb på USD 5 mia. Benchmarket opgøres hver måned og er vægtet efter børsværdi. Yderligere oplysninger om benchmarket (herunder dets bestanddele) findes på indeksudbyderens websted på 7

8 benchmarket (der er Markit iboxx US Treasuries 7-10 Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Markit iboxx US Treasuries 7-10 Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med en tilsvarende risikoprofil) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) er USD (US$). Fondens investeringsmål er at replikere resultaterne af benchmarket (der er Barclays US Treasury 10 Year Term Index) med fradrag af Fondens gebyrer og omkostninger. investeringspolitikken for Fonden at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt og praktisk muligt består af de værdipapirer, der indgår i Barclays US Treasury 10 Year Term Index, der er Fondens benchmark. Fonden har til hensigt at anvende optimeringsteknikker for derved at opnå et afkast svarende til benchmarkets, og det forventes derfor ikke, at Fonden til enhver tid ejer hver enkelt af benchmarkets underliggende bestanddele, eller at Fonden ejer dem i samme forhold som vægtningerne i benchmarket. Fonden kan eje visse værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, hvor disse værdipapirer giver tilsvarende resultater (med tilsvarende risikoprofiler) som visse værdipapirer, der indgår i benchmarket. Dog kan Fonden til enhver tid eje alle bestanddele, der indgår i benchmarket. Basisvalutaen for ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) er USD (US$). 8

9 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY MEDDELELSE OM EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER FOR INVESTORER I ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. DER INDKALDES HERMED TIL ekstraordinære generalforsamlinger for investorerne i ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc), ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc), ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc), ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc), ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) og ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ("Afdelingerne"), der afholdes på BlackRocks kontor på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 den 15. september 2014 på følgende tidspunkter: ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) 11:00 ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) 11:10 ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) 11:20 ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) 11:30 ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) 11:40 ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) 11:50 (eller en udsættelse deraf) med det formål at gennemføre følgende: Beslutninger ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) At overveje, og såfremt det skønnes passende, at vedtage følgende beslutning som en beslutning med simpelt flertal for ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc): "At benchmarket, investeringsmålet og -politikken for ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ændres, som det fremgår af det vedhæftede Bilag." ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) At overveje, og såfremt det skønnes passende, at vedtage følgende beslutning som en beslutning med simpelt flertal for ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc): "At benchmarket, investeringsmålet og -politikken for ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ændres, som det fremgår af det vedhæftede Bilag." 9

10 ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) At overveje, og såfremt det skønnes passende, at vedtage følgende beslutning som en beslutning med simpelt flertal for ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc): "At benchmarket, investeringsmålet og -politikken for ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ændres, som det fremgår af det vedhæftede Bilag." ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) At overveje, og såfremt det skønnes passende, at vedtage følgende beslutning som en beslutning med simpelt flertal for ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc): "At benchmarket, investeringsmålet og -politikken for ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ændres, som det fremgår af det vedhæftede Bilag." ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) At overveje, og såfremt det skønnes passende, at vedtage følgende beslutning som en beslutning med simpelt flertal for ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc): "At benchmarket, investeringsmålet og -politikken for ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ændres, som det fremgår af det vedhæftede Bilag." ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) At overveje, og såfremt det skønnes passende, at vedtage følgende beslutning som en beslutning med simpelt flertal for ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc): "At benchmarket, investeringsmålet og -politikken for ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ændres, som det fremgår af det vedhæftede Bilag." På bestyrelsens vegne CHARTERED CORPORATE SERVICES FONDSSEKRETÆR 13. august

11 Noter, der gælder for hver EGF: 1. Det beslutningsdygtige flertal ved hver generalforsamling er to investorer, der er til stede enten personligt eller ved fuldmagt. Hvis der ikke er et beslutningsdygtigt flertal til stede en halv time fra det fastsatte tidspunkt for generalforsamlingen, eller hvis der under en generalforsamling ikke længere er et beslutningsdygtigt flertal til stede, skal generalforsamlingen udsættes til samme dag den næstfølgende uge på samme tid og samme sted, eller til en anden dag på et andet tidspunkt og et andet sted, som Bestyrelsen måtte fastsætte. Hvis der på det udsatte møde ikke er et beslutningsdygtigt flertal til stede inden for en halv time fra det fastsatte tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, skal generalforsamlingen, hvis den er indkaldt på anden vis end ved Bestyrelsens beslutning derom, opløses, men hvis mødet er indkaldt som besluttet af Bestyrelsen, udgør et Medlem eller Medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen, et beslutningsdygtigt flertal. 2. De bedes bemærke, at De kun er berettiget til at møde og stemme på en generalforsamling (eller en udsættelse deraf), hvis De er registreret investor. Hvis De har investeret i en Afdeling gennem en mægler/forhandler/anden mellemmand, bedes De kontakte denne for at bekræfte Deres stemmeret. En investor kan udpege en fuldmagtshaver eller fuldmagtshavere, der kan deltage på, tale og stemme ved generalforsamlingen på vedkommendes vegne. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i investeringsinstituttet. 3. Vi vedlægger en Fuldmagt for hver generalforsamling, som investorerne kan anvende, såfremt de ikke er i stand til at deltage på generalforsamlingen/generalforsamlingerne (eller en udsættelse deraf). Fuldmagterne skal sendes til Selskabets fondssekretær, Chartered Corporate Services, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagter pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes omgående pr. post til ovenfor anførte adresse. For at opnå gyldighed skal alle fuldmagter samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages i original form af Selskabets fondssekretær mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af generalforsamlingen eller den udskudte generalforsamling, eller hvor der er tale om en skriftlig afstemning, der finder sted på anden vis end på den samme dag som generalforsamlingen eller den udskudte generalforsamling mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for den skriftlige afstemning. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen eller en udsættelse af denne, kan efter Bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. Hvis den relevante Fuldmagt ikke returneres inden for tidsfristen, medfører det, at den relevante Fuldmagt er ugyldig, og De vil ikke have ret til at stemme pr. fuldmagt. 4. På hver Ekstraordinær Generalforsamling skal beslutningen, der er til afstemningen på generalforsamlingen, afgøres ved håndsoprækning, medmindre der før, eller på tidspunktet for, forkyndeksen af resultatet fra håndsoprækningen forlanges en skriftlig afstemning. Medmindre der således kræves en skriftlig afstemning, skal en erklæring fra Ordstyreren om, at en beslutning er vedtaget eller vedtaget enstemmigt eller af et bestemt flertal eller forkastet eller ikke vedtaget af et bestemt flertal, og et notat om dette i referatet af generalforsamlingen, være tilstrækkeligt bevis for det antal eller den andel af de registrerede stemmer for eller imod en sådan beslutning. Kravet om en skriftlig afstemning kan trækkes tilbage, før den skriftlige afstemning foretages, men dette kan kun ske med Ordførerens samtykke, og et således tilbagetrukket krav skal ikke anses for at have ugyldiggjort resultatet af en håndsoprækning, der er erklæret forud for kravets fremsættelse. Ved en skriftlig afstemning har hvert personligt fremmødte medlem eller hvert medlem, der deltager ved fuldmagt, én stemme for hver aktie, som vedkommende ejer. 5. En "ikke-afgivet stemme" er ikke en gyldig stemme og tælles ikke med i beregningen af den andel af stemmerne, der afgives for eller imod beslutningen. 11

12 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTMJ91) ("Afdelingen") FULDMAGT *Jeg/vi af (se note A) som er Investor i Afdelingen udnævner hermed Ordføreren på generalforsamlingen (eller alternativt et bestyrelsesmedlem i Selskabet eller alternativt en repræsentant fra Chartered Corporate Services, Selskabets fondssekretær eller alternativt en repræsentant fra BlackRocks Fund Board Governance Group) eller* (se note B) som *min/vores fuldmagtshaver til at stemme for *mig/os og på *mine/vores vegne ved den Ekstraordinære Generalforsamling for Investorerne i Afdelingen, hvilken generalforsamling afholdes på BlackRocks kontor på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 den 15. september 2014 kl. 11:00 og ved enhver udsættelse deraf. Angiv, hvorledes De ønsker at stemme, hvad angår beslutningen, ved at skrive det relevante antal aktier nedenfor. Hvis De ikke angiver, hvordan De ønsker at stemme, vil fuldmagtshaveren stemme eller afstå fra at stemme efter eget skøn. BESLUTNING FOR IMOD (angiv antal aktier) BLANK At ændre benchmark, investeringsmål og -politik for Afdelingen 13. august 2014 Underskrevet/For og på vegne af SKRIV DERES NAVN ELLER NAVNET PÅ DEN VIRKSOMHED, DE UDFYLDER DENNE FULDMAGT PÅ VEGNE AF, SAMT DERES ADRESSE NEDENFOR MED BLOKBOGSTAVER (Navn med blokbogstaver) (Adresse med blokbogstaver) *Slet alt efter, hvad der er relevant 12

13 Noter: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) En investor skal udfylde sit fulde navn og registrerede adresse maskinskrevet eller med blokbogstaver. Hvis der er tale om fælles konti, skal navnene på alle indehavere angives. Hvis De ønsker at udnævne en fuldmagtshaver, der ikke er generalforsamlingens Ordstyrer, et bestyrelsesmedlem for Selskabet eller en repræsentant for Selskabets fondssekretær eller en repræsentant for BlackRocks Fund Board Governance Group, bedes De udfylde vedkommendes navn og adresse som angivet. I modsat fald bedes De lade felterne stå tomme. Fuldmagten skal: (i) såfremt der er tale om en individuel investor være underskrevet af investoren eller dennes befulmægtigede, og (ii) såfremt der er tale om en virksomhedsinvestor være afgivet enten under fælles segl eller underskrevet på virksomhedsinvestorens vegne af en befuldmægtiget eller af en behørigt autoriseret repræsentant for virksomhedsinvestoren. Hvis der er tale om fælles indehavere, skal den førststående, der tilbyder at stemme personligt eller pr. fuldmagt godkendes til at stemme på vegne af andre medindehavere, og til dette formål skal hvem, der anses for at være førststående, fastsættes efter den rækkefølge, navnene er anført i aktiebogen over over investorer, hvad angår den fælles beholdning. En virksomhed, der er investor, kan udnævne en sådan person, som man finder egnet til at handle som repræsentant på en generalforsamling, og den bemyndigede person kan stemme, som om vedkommende var individuel investor. For at opnå gyldighed skal Fuldmagten samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages af Selskabets fondssekretær på adressen Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af generalforsamlingen. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagt pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes omgående pr. post til den ovenfor anførte adresse. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen, kan efter bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i Selskabet, men skal stille personligt på generalforsamlingen eller en udsættelse af denne for at repræsentere Dem. 13

14 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTML14) ("Afdelingen") FULDMAGT *Jeg/vi af (se note A) som er Investor i Afdelingen udnævner hermed Ordføreren på generalforsamlingen (eller alternativt et bestyrelsesmedlem i Selskabet eller alternativt en repræsentant fra Chartered Corporate Services, Selskabets fondssekretær eller alternativt en repræsentant fra BlackRocks Fund Board Governance Group) eller* (se note B) som *min/vores fuldmagtshaver til at stemme for *mig/os og på *mine/vores vegne ved den Ekstraordinære Generalforsamling for Investorerne i Afdelingen, hvilken generalforsamling afholdes på BlackRocks kontor på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 den 15. september 2014 kl. 11:10 og ved enhver udsættelse deraf. Angiv, hvorledes De ønsker at stemme, hvad angår beslutningen, ved at skrive det relevante antal aktier nedenfor. Hvis De ikke angiver, hvordan De ønsker at stemme, vil fuldmagtshaveren stemme eller afstå fra at stemme efter eget skøn. BESLUTNING FOR IMOD (angiv antal aktier) BLANK At ændre benchmark, investeringsmål og -politik for Afdelingen 13. august 2014 Underskrevet/For og på vegne af SKRIV DERES NAVN ELLER NAVNET PÅ DEN VIRKSOMHED, DE UDFYLDER DENNE FULDMAGT PÅ VEGNE AF SAMT DERES ADRESSE NEDENFOR MED BLOKBOGSTAVER (Navn med blokbogstaver) (Adresse med blokbogstaver) *Slet alt efter, hvad der er relevant 14

15 Noter: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) En investor skal udfylde sit fulde navn og registrerede adresse maskinskrevet eller med blokbogstaver. Hvis der er tale om fælles konti, skal navnene på alle indehavere angives. Hvis De ønsker at udnævne en fuldmagtshaver, der ikke er generalforsamlingens Ordstyrer, et bestyrelsesmedlem for Selskabet eller en repræsentant for Selskabets fondssekretær eller en repræsentant for BlackRocks Fund Board Governance Group, bedes De udfylde vedkommendes navn og adresse som angivet. I modsat fald bedes De lade felterne stå tomme. Fuldmagten skal: (iii) såfremt der er tale om en individuel investor være underskrevet af investoren eller dennes befuldmægtigede, og (iv) såfremt der er tale om en virksomhedsinvestor være afgivet enten under fælles segl eller underskrevet på virksomhedsinvestorens vegne af en befuldmægtiget eller af en behørigt autoriseret repræsentant for virksomhedsinvestoren. Hvis der er tale om fælles indehavere, skal den førststående, der tilbyder at stemme personligt eller pr. fuldmagt godkendes til at stemme på vegne af andre medindehavere, og til dette formål skal hvem, der anses for at være førststående, fastsættes efter den rækkefølge, navnene er anført i aktiebogen over over investorer, hvad angår den fælles beholdning. En virksomhed, der er investor, kan udnævne en sådan person, som man finder egnet til at handle som repræsentant på en generalforsamling, og den bemyndigede person kan stemme, som om vedkommende var individuel investor. For at opnå gyldighed skal Fuldmagten samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages af Selskabets fondssekretær på adressen Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af generalforsamlingen. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagt pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes omgående pr. post til den ovenfor anførte adresse. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen, kan efter bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i Selskabet, men skal stille personligt på generalforsamlingen eller en udsættelse af denne for at repræsentere Dem. 15

16 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTN290) ("Afdelingen") FULDMAGT *Jeg/vi af (se note A) somer Investor i Afdelingen udnævner hermed Ordføreren på generalforsamlingen (eller alternativt et bestyrelsesmedlem i Selskabet eller alternativt en repræsentant fra Chartered Corporate Services, Selskabets fondssekretær eller alternativt en repræsentant fra BlackRocks Fund Board Governance Group) eller* (se note B) som *min/vores fuldmagtshaver til at stemme for *mig/os og på *mine/vores vegne ved den Ekstraordinære Generalforsamling for Investorerne i Afdelingen, hvilken generalforsamling afholdes på BlackRocks kontor på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 den 15. september 2014 kl. 11:20 og ved enhver udsættelse deraf. Angiv, hvorledes De ønsker at stemme, hvad angår beslutningen, ved at skrive det relevante antal aktier nedenfor. Hvis De ikke angiver, hvordan De ønsker at stemme, vil fuldmagtshaveren stemme eller afstå fra at stemme efter eget skøn. BESLUTNING FOR IMOD (angiv antal aktier) BLANK At ændre benchmark, investeringsmål og -politik for Afdelingen 13. august 2014 Underskrevet/For og på vegne af SKRIV DERES NAVN ELLER NAVNET PÅ DEN VIRKSOMHED, DE UDFYLDER DENNE FULDMAGT PÅ VEGNE AF SAMT DERES ADRESSE NEDENFOR MED BLOKBOGSTAVER (Navn med blokbogstaver) (Adresse med blokbogstaver) *Slet alt efter, hvad der er relevant 16

17 Noter: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) En investor skal udfylde sit fulde navn og registrerede adresse maskinskrevet eller med blokbogstaver. Hvis der er tale om fælles konti, skal navnene på alle indehavere angives. Hvis De ønsker at udnævne en fuldmagtshaver, der ikke er generalforsamlingens Ordstyrer, et bestyrelsesmedlem for Selskabet eller en repræsentant for Selskabets fondssekretær eller en repræsentant for BlackRocks Fund Board Governance Group, bedes De udfylde vedkommendes navn og adresse som angivet. I modsat fald bedes De lade felterne stå tomme. Fuldmagten skal: (v) såfremt der er tale om en individuel investor være underskrevet af investoren eller dennes befuldmægtigede, og (vi) såfremt der er tale om en virksomhedsinvestor være afgivet enten under fælles segl eller underskrevet på virksomhedsinvestorens vegne af en befuldmægtiget eller af en behørigt autoriseret repræsentant for virksomhedsinvestoren. Hvis der er tale om fælles indehavere, skal den førststående, der tilbyder at stemme personligt eller pr. fuldmagt godkendes til at stemme på vegne af andre medindehavere, og til dette formål skal hvem, der anses for at være førststående, fastsættes efter den rækkefølge, navnene er anført i aktiebogen over over investorer, hvad angår den fælles beholdning. En virksomhed, der er investor, kan udnævne en sådan person, som man finder egnet til at handle som repræsentant på en generalforsamling, og den bemyndigede person kan stemme, som om vedkommende var individuel investor. For at opnå gyldighed skal Fuldmagten samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages af Selskabets fondssekretær på adressen Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af generalforsamlingen. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagt pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes omgående pr. post til den ovenfor anførte adresse. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen, kan efter bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i Selskabet, men skal stille personligt på generalforsamlingen eller en udsættelse af denne for at repræsentere Dem. 17

18 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN179) ("Afdelingen") FULDMAGT *Jeg/vi af (se note A) som er Investor I Afdelingen udnævner hermed Ordføreren på generalforsamlingen (eller alternativt et bestyrelsesmedlem i Selskabet eller alternativt en repræsentant fra Chartered Corporate Services, Selskabets fondssekretær eller alternativt en repræsentant fra BlackRocks Fund Board Governance Group) eller* (se note B) som *min/vores fuldmagtshaver til at stemme for *mig/os og på *mine/vores vegne ved den Ekstraordinære Generalforsamling for Investorerne i Afdelingen, hvilken generalforsamling afholdes på BlackRocks kontor på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 den 15. september 2014 kl. 11:30 og ved enhver udsættelse deraf. Angiv, hvorledes De ønsker at stemme, hvad angår beslutningen, ved at skrive det relevante antal aktier nedenfor. Hvis De ikke angiver, hvordan De ønsker at stemme, vil fuldmagtshaveren stemme eller afstå fra at stemme efter eget skøn. BESLUTNING FOR IMOD (angiv antal aktier) BLANK At ændre benchmark, investeringsmål og -politik for Afdelingen 13. august 2014 Underskrevet/For og på vegne af SKRIV DERES NAVN ELLER NAVNET PÅ DEN VIRKSOMHED, DE UDFYLDER DENNE FULDMAGT PÅ VEGNE AF SAMT DERES ADRESSE NEDENFOR MED BLOKBOGSTAVER (Navn med blokbogstaver) (Adresse med blokbogstaver) *Slet alt efter, hvad der er relevant 18

19 Noter: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) En investor skal udfylde sit fulde navn og registrerede adresse maskinskrevet eller med blokbogstaver. Hvis der er tale om fælles konti, skal navnene på alle indehavere angives. Hvis De ønsker at udnævne en fuldmagtshaver, der ikke er generalforsamlingens Ordstyrer, et bestyrelsesmedlem for Selskabet eller en repræsentant for Selskabets fondssekretær eller en repræsentant for BlackRocks Fund Board Governance Group, bedes De udfylde vedkommendes navn og adresse som angivet. I modsat fald bedes De lade felterne stå tomme. Fuldmagten skal: (vii) såfremt der er tale om en individuel investor være underskrevet af investoren eller dennes befuldmægtigede, og (viii) såfremt der er tale om en virksomhedsinvestor være afgivet enten under fælles segl eller underskrevet på virksomhedsinvestorens vegne af en befuldmægtiget eller af en behørigt autoriseret repræsentant for virksomhedsinvestoren. Hvis der er tale om fælles indehavere, skal den førststående, der tilbyder at stemme personligt eller pr. fuldmagt godkendes til at stemme på vegne af andre medindehavere, og til dette formål skal hvem, der anses for at være førststående, fastsættes efter den rækkefølge, navnene er anført i aktiebogen over over investorer, hvad angår den fælles beholdning. En virksomhed, der er investor, kan udnævne en sådan person, som man finder egnet til at handle som repræsentant på en generalforsamling, og den bemyndigede person kan stemme, som om vedkommende var individuel investor. For at opnå gyldighed skal Fuldmagten samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages af Selskabets fondssekretær på adressen Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af generalforsamlingen. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagt pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes omgående pr. post til den ovenfor anførte adresse. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen, kan efter bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i Selskabet, men skal stille personligt på generalforsamlingen eller en udsættelse af denne for at repræsentere Dem. 19

20 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN393) ("Afdelingen") FULDMAGT *Jeg/vi af (se note A) som er Investor i Afdelingen udnævner hermed Ordføreren på generalforsamlingen (eller alternativt et bestyrelsesmedlem i Selskabet eller alternativt en repræsentant fra Chartered Corporate Services, Selskabets fondssekretær eller alternativt en repræsentant fra BlackRocks Fund Board Governance Group) eller* (se note B) som *min/vores fuldmagtshaver til at stemme for *mig/os og på *mine/vores vegne ved den Ekstraordinære Generalforsamling for Investorerne i Afdelingen, hvilken generalforsamling afholdes på BlackRocks kontor på adressen Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 den 15. september 2014 kl. 11:40 og ved enhver udsættelse deraf. Angiv, hvorledes De ønsker at stemme, hvad angår beslutningen, ved at skrive det relevante antal aktier nedenfor. Hvis De ikke angiver, hvordan De ønsker at stemme, vil fuldmagtshaveren stemme eller afstå fra at stemme efter eget skøn. BESLUTNING FOR IMOD (angiv antal aktier) BLANK At ændre benchmark, investeringsmål og -politik for Afdelingen 13. august 2014 Underskrevet/For og på vegne af SKRIV DERES NAVN ELLER NAVNET PÅ DEN VIRKSOMHED, DE UDFYLDER DENNE FULDMAGT PÅ VEGNE AF SAMT DERES ADRESSE NEDENFOR MED BLOKBOGSTAVER (Navn med blokbogstaver) (Adresse med blokbogstaver) *Slet alt efter, hvad der er relevant 20

21 Noter: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) En investor skal udfylde sit fulde navn og registrerede adresse maskinskrevet eller med blokbogstaver. Hvis der er tale om fælles konti, skal navnene på alle indehavere angives. Hvis De ønsker at udnævne en fuldmagtshaver, der ikke er generalforsamlingens Ordstyrer, et bestyrelsesmedlem for Selskabet eller en repræsentant for Selskabets fondssekretær eller en repræsentant for BlackRocks Fund Board Governance Group, bedes De udfylde vedkommendes navn og adresse som angivet. I modsat fald bedes De lade felterne stå tomme. Fuldmagten skal: (ix) såfremt der er tale om en individuel investor være underskrevet af investoren eller dennes befuldmægtigede, og (x) såfremt der er tale om en virksomhedsinvestor være afgivet enten under fælles segl eller underskrevet på virksomhedsinvestorens vegne af en befuldmægtiget eller af en behørigt autoriseret repræsentant for virksomhedsinvestoren. Hvis der er tale om fælles indehavere, skal den førststående, der tilbyder at stemme personligt eller pr. fuldmagt godkendes til at stemme på vegne af andre medindehavere, og til dette formål skal hvem, der anses for at være førststående, fastsættes efter den rækkefølge, navnene er anført i aktiebogen over over investorer, hvad angår den fælles beholdning. En virksomhed, der er investor, kan udnævne en sådan person, som man finder egnet til at handle som repræsentant på en generalforsamling, og den bemyndigede person kan stemme, som om vedkommende var individuel investor. For at opnå gyldighed skal Fuldmagten samt fuldmagter, de er underskrevet i henhold til, modtages af Selskabets fondssekretær på adressen Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland mindst 48 timer forud for det tidspunkt, der er fastsat for afholdelse af generalforsamlingen. Investorer kan indsende deres underskrevne fuldmagt pr. fax på +353 (0) eller pr. til forudsat at den originale underskrevne fuldmagt sendes omgående pr. post til den ovenfor anførte adresse. En fuldmagt, der deponeres mindre end 48 timer før tidspunktet for generalforsamlingen, kan efter bestyrelsens skøn behandles som værende gyldig. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i Selskabet, men skal stille personligt på generalforsamlingen eller en udsættelse af denne for at repræsentere Dem. 21

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

Torsdag, den 12. november 2015, kl. 15.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende

Torsdag, den 12. november 2015, kl. 15.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende Hellerup, 26. oktober 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Da Københavns Andelskasse har fået en ny betydende investor, Clearhaus Holding A/S, og da H.C. Hansen

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse

I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse 20. juni 2016 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 5. oktober 2016 Meddelelse nr. 240 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular til bestilling af trykt årsrapport

Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular til bestilling af trykt årsrapport Herning, den 5. august 2013 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENOVA A/S, CVR-NR

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENOVA A/S, CVR-NR INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENOVA A/S, CVR-NR. 30532228 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR-nr. 30532228 ( Selskabet ), den 20.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Torsdag, den 22. januar 2015, kl. 17.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende

Torsdag, den 22. januar 2015, kl. 17.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende Hellerup, 8. januar 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Da bestyrelsesmedlemmerne Søren Holmblad og Søren Brinkmann har ønsket at fratræde bestyrelsen i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København.

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. Rainbow Vikings Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings 1 Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. 2 Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv herunder: - at styrke

Læs mere

I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse

I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse 27. marts 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016 Vedtægter for: Døveforeningen af 1866 af 9. april 2016 1 Navn, stiftelsesdato, hjemsted og medlemskab 1.1 Foreningens navn er: Døveforeningen af 1866 1.2 Foreningen er stiftet den 18. november 1866. 1.3

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere