BRYD TABUET I KLASSELOKALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYD TABUET I KLASSELOKALET"

Transkript

1 BRYD TABUET I KLASSELOKALET

2 NOK STARTEDE #METOO-DEBATTEN I FILMBRANCHEN, MEN DEN HANDLER OM OS ALLE SAMMEN DIG, MIG, DIN NABO, DINE KLASSEKAMMERATER, HÅNDBOLDKAMMERATEN OG MANGE FLERE. OG DET GØR DET IKKE NEMMERE AT BRYDE ET TABU. MED UDGANGSPUNKT I 12 UDVALGTE VIDEOER TAGER VI EMNET #METOO IND I KLASSELOKALET. MÅLGRUPPE Udskoling og gymnasialt niveau Normer og adfærd Kulturelle mønstre Ansvar og ret FAGLIGT FOKUS Verbale og fysiske krænkelser Magt og afmagt Sociale medier 10 SKARPE TIL START Inddel klassen i piger og drenge, og lad eleverne diskutere følgende spørgsmål kønsvist: 1. Hvad kender I til #MeToo-debatten i forvejen? 2. Hvad forbinder I med seksuelle krænkelser? 3. Hvornår kan man tale om krænkende adfærd? 4. Hvordan skelner man mellem komplimenter og krænkelser? 5. Hvorfor er det svært at sige fra over for tilnærmelser og grænseoverskridende adfærd? 6. Hvilke konsekvenser kan det få senere i livet, hvis man har været udsat for grænseoverskridende adfærd? 7. Hvilke muligheder er der i samfundet for at få hjælp? 8. Hvordan opstår en grænseoverskridende kultur fx på en arbejdsplads og andre fællesskaber? 9. Hvad kan man gøre for at bekæmpe en krænkende kultur? 10. Hvordan kan vi undgå, at #MeToo-debatten skader eller hæmmer almindelig omgang mellem mennesker? Saml herefter op i plenum, og undersøg ligheder og forskelle i svarene. Var der forskel på drengenes opfattelse af seksuelle krænkelser og pigernes? Var der tydelige ens opfattelser og i hvilke tilfælde? Tag den viden med jer ind i det videre arbejde med videoerne og #MeToo-debatten. I det følgende knyttes nogle af de ovenstående spørgsmål til udvalgte videoer. Emneordene giver et hint om videoens problemstillinger, men det er også muligt at inddrage andre eller flere videoer fra mosaikken til at belyse problemstillingerne. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 2

3 S-TOGSTATION VICTORIA CARMEN SONNE Emneord: s-togstation, fysisk krænkelse, politianmeldelse Opgaver Beskriv situationen for en makker. Hvorfor tror I, at krænkeren gør, som han gør? Hvordan ville du have handlet i situationen? I dette tilfælde var krænkeren meget direkte, men hvilken betydning kunne det have, hvis han blot havde sagt noget med velpolerede sko? Diskutér om vores fordomme også spiller ind, når vi møder vores personlige grænser, og når vi skelner mellem kompliment og krænkelser. Hvordan skal vi opføre os i det offentlige rum? Kom med 3 ord, som kan udgøre et slogan! Gruppeøvelse: Situationskort. Kortene klippes ud og lægges med bagsiden opad. Træk et situationskort skiftevis og diskutér, hvad I ville gøre fx politianmelde, ignorere eller tage kontakt. Sørg for, at alle i gruppen giver sin mening til kende. I behøver ikke at blive enige. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 3

4 S-TOGSTATION VICTORIA CARMEN SONNE En person stalker dig. En veninde har en voldelig kæreste. Du bliver råbt ad på åben gade. Du overværer en gruppe, som opfører sig ube-hageligt på en station. En kollega på dit fritidsjob bliver chikaneret af chefen. Du bliver befamlet på et diskotek. Du har mistanke om at en kammerat i fodboldklubben bliver krænket. Du føler dig utilpas, når din lærer lægger en hånd på dine skuldre. Du arbejder som frivillig på et lokalt spillested og oplever grænseoverskridende adfærd. Du oplever, at din kæreste har delt upassende billeder af dig på sociale medier. Du er på første date og bliver mod din vilje taget i skridtet. Din fars chef er til middag. I sidder ved siden af hinanden, og han tager dig på låret. Du føler ubehag, når folk går helt tæt på dig, når I taler sammen. Du står i et fyldt tog og mærker, at en person gnider sig op ad dig. Du har det svært med, at tonen i klassen ofte er under bæltestedet. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 4

5 NATTELIV JULIE GRUNDTVIG WESTER Emneord: voldtægt, skyldfølelse, sociale medier, ansvar og ret, bryde tabuet i fællesskab Opgaver Beskriv episoden med dine egne ord! Hvilke følelser fremkaldte episoden hos personen? Hvordan kunne episoden have været undgået? Debattér fordele og ulemper ved at bruge sociale medier som platform til debatter som #MeToo! Inddel klassen i hold, og lad nogle af eleverne formulere fordele, mens de andre elever formulerer ulemper. Afhold en debat, hvor I tydeligt argumenterer for hver jeres sag. Hvilke argumenter stod tydeligst, og hvorfor? Øvelsen: Hvordan bruger du sociale medier? Print og udfyld venstre kolonne. Tag papiret i hånden, og stil jer ud på gulvet. Find en makker og undersøg, om nogle af udsagnene passer på personen. Skriv personens navn i feltet/felterne, der passer. Gå videre til en ny makker og gentag øvelsen, indtil du har spurgt alle. Lav lille statistik i klassen ud fra øvelsen og konkludér, hvordan klassen bruger sociale medier. Print bilag 2 og udfyld... BRYD TABUET I KLASSELOKALET 5

6 NATTELIV JULIE GRUNDTVIG WESTER Hvilke sociale medier bruger JEG til følgende handlinger? (Skriv mediet og supplér gerne flere funktioner.) Hvilke af mine kammerater bruger de samme sociale medier til handlingerne? (Skriv navnene, hvor I er enige.) Fortælle, hvad jeg laver Like og dele information Poste og dele billeder Købe og sælge Opdatere og kommentere private opslag Debattere offentligt Andet skriv dem her I januar 2018 blev mere end 1000 personer sigtet for at have delt børneporno, da de delte billeder af andre mindreårige unge, der havde sex. Mange opfattede det som en joke, men det gjorde retten og ofrene ikke. Diskutér begreberne ansvar og ret i forhold til sagen. SUPPLERENDE MATERIALE Læs om sagen her: Hvad skal man være særlig opmærksom på, når man deler billeder? BRYD TABUET I KLASSELOKALET 6

7 PÅ NETTET OLIVIA JOOF Emneord: nedværdigelse, frække billeder, køn og diskrimination, sociale medier Opgaver Hvilke problemstillinger sættes der fokus på? Hvordan tror I, at drengen opfatter sin handling? Har I oplevet lignende ønsker fra drenge/piger? Hvis ja, hvordan reagerede I? Diskutér, hvilke billeder I gerne ville sende, og hvilke, I ville føle, var grænseoverskridende. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 7

8 PÅ NETTET OLIVIA JOOF BILLEDER jeg gerne sender til alle BILLEDER jeg aldrig ville sende BILLEDER jeg kun ville sende til folk, jeg kender godt VARIATION Tag stilling til følgende udsagn: Svar med ja/nej/måske, og begrund jeres valg Jeg sender gerne billeder af mig selv fuld påklædt Jeg sender aldrig billeder af mig selv til nogen som helst Jeg sender kun billeder af mig til nogen, jeg kender godt Jeg beder tit folk om at sende billeder til mig Jeg beder aldrig folk om at sende billeder til mig Jeg beder nogen gange folk om at sende billeder til mig Jeg deler gerne billeder af folk, jeg kender Jeg deler gerne billeder af folk, jeg ikke kender OPSAMLING Hvad skal man være opmærksom på, når man sender og deler billeder? Inddrag evt. dette brevkasseindlæg og kommentér sagen og brevkassens svar. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 8

9 SPORTSKLUBBEN ANNE SOFIE ESPERSEN Emneord: træner og spiller, verbale og fysiske krænkelser, skam, første seksuelle oplevelse, ansvar, magt og afmagt, dobbeltliv Opgaver Hvilke problemer trækkes frem i denne video? Hvad kan være årsagen til, at hun går med hen til hans bil ved festen? Forestil jer, at I var medspillere på holdet ville I blande jer, hvis I kendte til episoderne? Er det sandsynligt, at ingen kendte til deres relation? Hvor går grænsen mellem kompliment og krænkelse? Kom evt. med eksempler, og inddrag evt. øvelsen fra videoen Eksamen. Hvad kan være trænerens motiv til at være krænker? Hvordan tror I, han opfatter sin rolle og situationen? Hvilke adfærdsregler burde der være i en sportsklub, hvor mindreårige trænes af ældre? Kom med et bud på et sæt regler. Inddrag brug af børneattester: BRYD TABUET I KLASSELOKALET 9

10 SPORTSKLUBBEN ANNE SOFIE ESPERSEN Nedenfor kan du se et uddrag af den nye adfærdspolitik, som er blevet indført på Forfatterskolen i december 2017 efter #MeToo-debatten. Diskutér indholdet, og brug det som inspiration til arbejdet med adfærdsregler i sportsklubben. Respektér altid, hvis du har en medstuderende eller kollega, der siger fra over for dine eller andres handlinger eller udtalelser. Også selv om du selv synes, at der er tale om uskyldig adfærd, at det bare er for sjov mm. Hvis chikanen eller mobningen fortsætter, efter at du har sagt fra over for den uønskede adfærd, eller hvis det af en eller anden grund har været umuligt at sige direkte fra, bør du hurtigst muligt melde det til rektor, administrator eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Du kan også vælge at søge hjælp og støtte hos en medstuderende, lærer, kollega eller elev- eller lærerrepræsentant i bestyrelsen. Hvis du som medstuderende, lærer eller kollega bliver vidne til sexchikane, mobning, vold eller voldelig adfærd, skal du ikke forsøge at undgå de situationer, du oplever, men sige tydeligt fra over for den, der fx chikanerer, og du skal støtte den, det går ud over. Kilde: Forfatterskolen Hvilken betydning kan det få, at ens første seksuelle oplevelse er en seksuel krænkelse? Hvad kan man gøre for at sikre bedre ligestilling og færre krænkelser i skolen, fritiden, på arbejdspladsen og i samfundet nationalt og internationalt? Inddel klassen i grupper, hver gruppe undersøger følgende organisationers og institutioners arbejde: Herefter splittes grupperne op, således at der dannes nye grupper med en fra hver af de oprindelige grupper. Hver elev er nu ansvarlig for netop at præsentere den organisation/institution, de har undersøgt for et publikum, der har undersøgt andre og som også præsentere deres undersøgelser. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 10

11 GRILLBAREN DANICA CURCIC Emneord: fritidsjob, grænseoverskridende adfærd, tilbud om sex for penge Opgaver På hvilken måde var ejerens mand grænseoverskridende? Hvilke konsekvenser burde episoderne have? Hvem har ansvaret? Undersøg, hvilke regler der gælder for en arbejdsplads, og hvilke muligheder der er for den krænkede? Inddrag: og: KOMMENTÉR FØLGENDE UDSAGN OG STATISTIKKER Danmark har en uheldig førsteplads med Europas højeste antal af kvinder (37%), der inden for de sidste 12 måneder har været udsat for sexchikane (tallet dækker over både job og fritid). Kilde: Violence against women: an EU-wide survey. Main results report side 100* 80% af danske kvinder har oplevet en eller anden form for seksuel chikane, efter de fyldte 15 år. Kilde: Violence against women: an EU-wide survey. Main results report side 99* BRYD TABUET I KLASSELOKALET 11

12 GRILLBAREN DANICA CURCIC 52% af danske kvinder har oplevet fysisk eller seksuel vold, efter de er fyldt 15 år. Kilde: Violence against women: an EU-wide survey. Main results report side 28* Næsten 1 ud af 4 danske kvinder er blevet stalket. Kilde: Violence against women: an EU-wide survey. Main results report side 83* Det er et tabu for både kvinder og mænd at blive krænket på deres køn, hvorfor mange fortier deres oplevelser. Faktisk det kun mellem 5 og 30% af alle, der har været udsat for sexchikane på arbejdspladsen, som formelt anmelder eller indgiver klager. Det samme gælder anmeldelser om tvunget sex eller forsøgt tvunget sex uden for arbejdspladsen, hvor mange sager aldrig bliver anmeldt. Kilde: HK Under Overfladen side 3*, Det Kriminal Præventive Råd Årsagerne til at så få går videre med seksuelle krænkelser eller vold spænder over frygten for at miste sit arbejde, frygten for repressalier, modvilje mod at se sig selv i en offerrolle, frygt for at blive opfattet som snerpet eller frygten for at arbejdsgiver eller politiet ikke tager sagen alvorligt. Nogle af ingredienserne der netop skaber fundamentet til en tavshedskultur, når det kommer til seksuelle krænkelser. Kilde: HK Under Overfladen side 3*, Det Kriminal Præventive Råd Knap hvert sjette kvindelige medlem hos fagforeningen HK 17 procent har på et eller flere tidspunkter i deres arbejdsliv fået uønskede seksuelle tilnærmelser. Mens 6% af de mandlige HK medlemmer har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser. Kilde: Seksuelle krænkelser blandt HK/Privats medlemmer 20 procent af de kvindelige 3F ere har været udsat for sexchikane fra enten kolleger eller en chef. Kilde: Sexchikane / Fagbladet 3F Inden for det sidste år har hver tiende kvinde på enten studiejobbet eller universitet været udsat for uønskede berøringer. Kilde: Sexisme er hverdag for mange studerende / Magisterbladet, Magisterbladet Ofre for sexchikane får typisk kroner i erstatning. Beløbet har ikke ændret sig de sidste 20 år. Hvis beløbet var blevet indeksreguleret, ville det i 2013 have ligget på ,09 kroner. Kilde: Erstatning for sexchikane har stået stille i 25 år / Fagbladet 3F Hvilket tal eller hvilken oplysning har overrasket jer mest, og på hvilken måde? BRYD TABUET I KLASSELOKALET 12

13 EKSAMEN AMALIE DOLLERUP Emneord: eksamen, kompliment eller krænkelse, roller og adfærd, magt og afmagt Opgaver Hvilken betydning har det, at krænkelsen foregår i en eksamenssituation? Hvad kunne være årsagen til, at censor gør, som han gør? Og burde eksaminator have grebet ind? Kunne eksaminanden have handlet anderledes? Kom med eksempler! Diskutér, om episoden burde have haft konsekvenser, og hvis ja, hvilke? BRYD TABUET I KLASSELOKALET 13

14 EKSAMEN AMALIE DOLLERUP KOMPLIMENT ELLER KRÆNKELSE Arbejd i grupper, og sæt følgende ti udsagn/handlinger på linjen: GOD RØV! TAK FOR GOD SERVICE. GOD UDSIGT! EN HÅND, DER STREJFER HÅNDFLADEN. EN HÅND, DER STREJFER EN RØV. FED FRISURE! EN BESTILLING AFGIVES HELT OP I HOVEDET OG MED ET SMIL. SIKKE ET DEJLIGT SMIL DU HAR! ØJENKONTAKT, SOM IKKE VIGER. DER ER NU IKKE NOGET MERE LÆKKERT END EN KVINDE I UNIFORM! BRYD TABUET I KLASSELOKALET 14

15 I TRAFIKKEN JULIE CHRISTIANSEN Emneord: forbipasserende, tilråb, verbal og nonverbal krænkelse Opgaver Hvad siger denne episode om krænkeren? Burde episoden have konsekvenser? Hvordan har episoden påvirket hovedpersonen? Lav en top 5 for den gode adfærd - såvel i klasselokalet som i trafikken! BRYD TABUET I KLASSELOKALET 15

16 I TRAFIKKEN JULIE CHRISTIANSEN LAV FØRST ØVELSEN INDIVIDUELT: Prioritér følgende ti udsagn ud fra, hvad du synes er vigtigst, når vi snakker adfærd skriv tallene 1-10, 1 er vigtigst: Respektér andre Følg strømmen Kommunikér tydeligt Vis, hvad du vil Sig fra, hvis du føler dig forulempet Gå foran med et godt eksempel Det er positivt at turde skille sig ud Undgå fysisk kontakt Vær en god lytter Sig fra på egne og andres vegne Gentag øvelsen i grupper ved at gennemgå jeres prioriteringer og argumentere for jeres valg. Bliv nu enige i gruppen om en fælles prioritering af de ti udsagn. Præsentér jeres top 10 for klassen. Argumentér for jeres valg, og forsøg derefter at blive enige om klassens top 5 for den gode adfærd. I kan evt. ændre og forbedre udsagnene, så de bliver dækkende for, hvad I synes er et udtryk for god adfærd. Skriv jeres top 5 på en plakat, og hæng den op i klassen. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 16

17 SKOLEN STINE STENGADE Emneord: sløjdundervisning, forskelsbehandling, kønsdiskriminering, magt og afmagt Opgaver Hvilken betydning har det, at læreren kan alle navnene på drengen og bruger en fællesbetegnelse for pigerne? Hvorfor tror I, at læreren gør, som han gør? Og hvordan opfattes det mon af drengene? Hvorfor er der ingen af pigerne, der siger fra? Og hvorfor reagerer drengene ikke? Hvad skulle/kunne eleverne have gjort? Kender I til lignende episoder, hvor kønsdiskriminering har været en form for mobning fortæl dem til en makker, spil episoderne for hinanden eller optag dem som små film på jeres telefoner. I kan få inspiration her: Hvordan kan man undgå lignende situationer i skolen, på arbejdspladsen, i fritidsklubben? Ligestilling og kønsdiskriminering udgør også en vigtig del af FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Undersøg hjemmesiden og diskutér vigtigheden af at sætte kønsdiskriminering på den internationale dagsorden. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 17

18 SPEJDER ANNE LOUISE HASSING Emneord: fritid, spejder, skyld, skamfølelse, spiseforstyrrelse, konsekvenser Opgaver Hvordan har oplevelserne som spejder præget hovedpersonens liv? Hvilken betydning har det, at hun siger, at hun ikke hørte til de populære piger? Hvorfor valgte hun ikke at sige noget hverken til forældrene, spejderlederen eller til behandleren? Hvilke gode råd kunne hun have haft brug for? BRYD TABUET I KLASSELOKALET 18

19 SPEJDER ANNE LOUISE HASSING Definér begreberne skyld & skam og stolthed & selvtillid ved at placere ordene under skemaet i den rigtige kasse SKYLD & SKAM STOLTHED & SELVTILLID robusthed, evnen til at sige fra, pinlig, akavet, afhængighed, ansvarsfuld, handlingsorienteret, stagnerende, bævrende, fællesskabsfølelse, beredskab, fravalg, motiveret, stresset, tilpassende, undskyldende. VARIATION Øvelsen kan også laves ud på gulvet med skyld og skam i det ene hjørne og stolthed og selvtillid i det diagonale modsatte hjørne. Læreren læser ordene op, og eleverne placerer sig i forhold til, hvor de mener begrebet hører hjemme. Hvordan kan man skabe et miljø eller en kultur, hvor man ikke føler skam og tør sige fra? Kom med gode ideer lav en fælles brainstorm! BRYD TABUET I KLASSELOKALET 19

20 PÅ VEJ HJEM EMMA SEHESTED HØEG Emneord: cyklist, antastet på vej hjem, frække tilbud, frygt Opgaver Diskutér episoden og vurdér, om det er almindelig adfærd dér, hvor I færdes! Hvad kan være krænkerens motiv? Har det betydning, at personen er 14 år? Begrund jeres svar! Har I selv oplevet en form for sexisme som frække tilbud hvordan og hvor? Lav jeres egen lille portrætfilm, hvor I fortæller en episode ligesom videoerne, det kan være selvoplevet eller (som i videoerne) en anden persons historie, som bliver genfortalt. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 20

21 FRITIDSJOB SARAH-SOFIE BOUSSNINA Emneord: fritidsjob, verbal krænkelse, normer og adfærd Opgaver Se videoen, og beskriv oplevelserne på de to job. Hvad betyder et lummert smil? Hvorfor bliver det for pinligt for hende? Kommentér udsagnet: Vi gør det med et smil og Kunden har altid ret i relation til videoens problemstilling. Kunne personen have handlet anderledes? Begrund dit svar, og kom med eksempler. Nogle af jer har måske tænkt, at hun var da sart, og det var jo kun for sjov, men hvem bestemmer det? Kom med bud, hvad der definerer vores personlige grænser. Inddrag evt. hovedstadsomraadet/notonthemenu-fagforening-vil-stoppe-sexchikane-mod-tjenere Har I oplevet, eller kender I til lignende episoder? Kom med eksempler. Udvælg et par af eksemplerne, og lav dem som en tegneseriestrip. Opsamling: Hvordan kan vi respektere hinanden og aflæse hinanden, så man undgår at gå over hinandens grænser? Inddrag evt. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 21

22 ÆGTESKAB SARAH JUEL WERNER Emneord: kønsdiskriminering, roller og adfærd, magt og afmagt, kulturelle mønstre, svigt, trusler og tvang Opgaver Giv eksempler på forskelsbehandling! Hvilke værdier repræsenterer hovedpersonens familie, svigermoren og ægtemanden? Hvilke værdier har vores hovedperson? På hvilke måder føler personen sig svigtet? Hvordan har oplevelserne påvirket hovedpersonen? BRYD TABUET I KLASSELOKALET 22

23 ÆGTESKAB SARAH JUEL WERNER ØVELSE: BESKRIV OG GÆT I skal skiftes til at beskrive og gætte et ord. Følgende 12 ord fra videoen er i spil: svigt, ægteskab, trussel, ærbar, skam, kontrollerende, skilsmisse, abort, magt, kønsdiskriminering, krænkelse, tvang. I kan evt. supplere med flere nøgleord fra videoen og fra jeres arbejde med emnet. Når I skal beskrive ordet, kan det være en god idé at beskrive en episode, bruge synonymer eller antonymer. I må ikke sige selve ordet. I skal ud på gulvet. Halvdelen af jer skal danne en indercirkel med ansigtet væk fra cirklens midte, og resten danner en ydercirkel med ansigtet mod indercirklen. I står nu ansigt til ansigt med en makker. Alle i indercirklen får en seddel med halvdelen af de udvalgte ord, og alle i ydercirklen får en seddel med de øvrige udvalgte ord. I, der står i indercirklen, skal nu beskrive det første ord, som personen i ydercirklen skal gætte. Når tiden er gået, og ordet er gættet, går ydercirklen et skridt til højre. Og nu er det jer i ydercirklens tur til at beskrive jeres første ord, og jeres nye makker i indercirklen gætter osv. Opsamling på øvelsen: Hvilke ord var svære at forklare/forstå, og hvilke var nemme? Havde I samme opfattelse af ordene? #MeToo-fortællingen bygger på en beretning fra en kvinde med anden etnisk baggrund, hvordan spiller kulturelle mønstre ind? Sum med en makker, og kom med eksempler. Gruppeøvelse: Personen forsøgte selv at få hjælp uden held. Undersøg en af følgende organisationer i gruppen, og redegør for deres kerneopgaver: ORGANISATIONEN VIL GERNE HAVE ET NYT LOGO, SOM NETOP UDTRYKKER DERES KERNEOPGAVE. Overvej, hvilke nøgleord I skal fokusere på, og udarbejd det nye logo. Præsentér jeres logoer for hinanden i klassen, og argumentér for de valg, I har truffet. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 23

24 AFSLUTTENDE OPGAVE LAV JERES EGEN BRYD TABUET-KAMPAGNE I skal nu selv lave en kampagne, hvor I sætter fokus på det at bryde tabuet om seksuelle krænkelser. Det kan dreje sig om verbale og/ eller fysiske krænkelser, det kan være i skolen, i fritiden og på arbejdet. Intet er for småt eller for stort til at komme med. Overvej, hvilken eller hvilke situationer I vil fokusere på. Vælg en tydelig målgruppe og medie (video, stillbilleder, plakater, lydoptagelse til podcast m.m.) Overvej, hvad der skal til for at få flere til at bryde tabuet. Offentliggør jeres kampagner på jeres skole eller på YouTube, og lad jeres bidrag være med til at sætte fokus på #MeToo. I kan også forhøre jer på jeres lokale bibliotek, om de vil være med til at vise jeres kampagner. BRYD TABUET I KLASSELOKALET 24

25 3 SKARPE TIL SLUT SUM MED NABOEN! Hvad ved I nu om seksuelle krænkelser og #MeToo-debatten? (viden) Hvad kunne I godt tænke jer at vide mere om? (ønsker) Hvordan kan du bruge den viden fremadrettet? (læring) Supplerende materiale Besøg Websitet UDVIKLET AF LÆRER OG LÆREBOGSFORFATTER SUSANNE DJURHUUS FOR PRODUKTIONSSELSKABET META FILM BRYD TABUET I KLASSELOKALET 25

26 Bilag 1 (fra side 4) En person stalker dig. En veninde har en voldelig kæreste. Du bliver råbt ad på åben gade. Du overværer en gruppe, som opfører sig ube-hageligt på en station. En kollega på dit fritidsjob bliver chikaneret af chefen. Du bliver befamlet på et diskotek. Du har mistanke om at en kammerat i fodboldklubben bliver krænket. Du føler dig utilpas, når din lærer lægger en hånd på dine skuldre. Du arbejder som frivillig på et lokalt spillested og oplever grænseoverskridende adfærd. Du oplever, at din kæreste har delt upassende billeder af dig på sociale medier. Du er på første date og bliver mod din vilje taget i skridtet. Din fars chef er til middag. I sidder ved siden af hinanden, og han tager dig på låret. Du føler ubehag, når folk går helt tæt på dig, når I taler sammen. Du står i et fyldt tog og mærker, at en person gnider sig op ad dig. Du har det svært med, at tonen i klassen ofte er under bæltestedet. BILAG: BRYD TABUET I KLASSELOKALET

27 Bilag 2 (fra side 6) Hvilke sociale medier bruger JEG til følgende handlinger? (Skriv mediet og supplér gerne flere funktioner.) Hvilke af mine kammerater bruger de samme sociale medier til handlingerne? (Skriv navnene, hvor I er enige.) Fortælle, hvad jeg laver Like og dele information Poste og dele billeder Købe og sælge Opdatere og kommentere private opslag Debattere offentligt Andet skriv dem her BILAG: BRYD TABUET I KLASSELOKALET BILAG 1 (FRA SIDE 4)

28 Bilag 3 (fra side 8) BILLEDER jeg gerne sender til alle BILLEDER jeg aldrig ville sende BILLEDER jeg kun ville sende til folk, jeg kender godt VARIATION Tag stilling til følgende udsagn: Svar med ja/nej/måske, og begrund jeres valg Jeg sender gerne billeder af mig selv fuld påklædt Jeg sender aldrig billeder af mig selv til nogen som helst Jeg sender kun billeder af mig til nogen, jeg kender godt Jeg beder tit folk om at sende billeder til mig Jeg beder aldrig folk om at sende billeder til mig Jeg beder nogen gange folk om at sende billeder til mig Jeg deler gerne billeder af folk, jeg kender Jeg deler gerne billeder af folk, jeg ikke kender BILAG: BRYD TABUET I KLASSELOKALET

29 Bilag 4 (fra side 14) KOMPLIMENT ELLER KRÆNKELSE Arbejd i grupper, og sæt følgende ti udsagn/handlinger på linjen: GOD RØV! TAK FOR GOD SERVICE. GOD UDSIGT! EN HÅND, DER STREJFER HÅNDFLADEN. EN HÅND, DER STREJFER EN RØV. FED FRISURE! EN BESTILLING AFGIVES HELT OP I HOVEDET OG MED ET SMIL. SIKKE ET DEJLIGT SMIL DU HAR! ØJENKONTAKT, SOM IKKE VIGER. DER ER NU IKKE NOGET MERE LÆKKERT END EN KVINDE I UNIFORM! BILAG: BRYD TABUET I KLASSELOKALET

30 Bilag 5 (fra side 16) LAV FØRST ØVELSEN INDIVIDUELT: Prioritér følgende ti udsagn ud fra, hvad du synes er vigtigst, når vi snakker adfærd skriv tallene 1-10, 1 er vigtigst: Respektér andre Følg strømmen Kommunikér tydeligt Vis, hvad du vil Sig fra, hvis du føler dig forulempet Gå foran med et godt eksempel Det er positivt at turde skille sig ud Undgå fysisk kontakt Vær en god lytter Sig fra på egne og andres vegne NU GRUPPENS BUD: Prioritér følgende ti udsagn ud fra, hvad du synes er vigtigst, når vi snakker adfærd skriv tallene 1-10, 1 er vigtigst: Respektér andre Følg strømmen Kommunikér tydeligt Vis, hvad du vil Sig fra, hvis du føler dig forulempet Gå foran med et godt eksempel Det er positivt at turde skille sig ud Undgå fysisk kontakt Vær en god lytter Sig fra på egne og andres vegne BILAG: BRYD TABUET I KLASSELOKALET

31 Bilag 5 (fra side 19) Definér begreberne skyld & skam og stolthed & selvtillid ved at placere ordene under skemaet i den rigtige kasse SKYLD & SKAM STOLTHED & SELVTILLID robusthed, evnen til at sige fra, pinlig, akavet, afhængighed, ansvarsfuld, handlingsorienteret, stagnerende, bævrende, fællesskabsfølelse, beredskab, fravalg, motiveret, stresset, tilpassende, undskyldende. BILAG: BRYD TABUET I KLASSELOKALET