Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring"

Transkript

1 Compliance360 Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

2 2 3 Fra begrænsning til nye muligheder Af Thomas Brun og Anne Mette Christiansen Fra begrænsning til nye muligheder Hvad er compliance? Vend compliance til din fordel Nordea sikrer bæredygtig leverandørstyring Compliance360 en integreret løsning Mærsk sikrer compliance i leverandørkæden Lad Deloittes compliance-team bringe din virksomhed på forkant Danske virksomheder navigerer i et minefelt af nationale og internationale love og regler, branchestandarder og EU-direktiver. Rammebetingelserne er i konstant forandring både herhjemme og på det globale marked. Samtidig forventer investorer og samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere, at virksomhederne opfører sig etisk korrekt. Virksomhederne har både et miljømæssigt og et socialt ansvar, der rækker hele vejen ned gennem leverandørkæden. Snart kan nye EU-regler gøre en hovedentreprenør ansvarlig for en underleverandørs brud på løn- og ansættelsesvilkår. Mens tøjproducenterne med nye brancheaftaler prøver at opbygge værn mod flere arbejdsmiljøskandaler og dødsfald på tekstilfabrikker i Bangladesh. For det koster dyrt på bundlinjen, hvis compliance fejler. Virksomhederne risikerer at få negativ omtale i medierne, miste kunder og blive pålagt signifikante bøder. Mange virksomheder begrænser derfor deres compliance-funktioner til risk management og på det man skal undgå. Imens overser virksomhederne, hvad der kan opnås af muligheder og konkurrencefordele ved at have styr på compliance. Derfor har Deloitte udviklet Compliance360; en gennemprøvet og systematisk proces for integreret compliance, der giver virksomhederne overblik over risici og indsigt i nye muligheder. Integreret compliance fokuserer på compliance hele vejen rundt i forretningen. Som ledelsesværktøj letter Compliance 360 de interne beslutninger. Det giver topledelsen ro i maven, så de kan fokusere på at udvikle forretningen. Kort fortalt giver et fokus på integreret compliance en række fordele: Tydelig placering af compliance-forpligtelser i hele organisationen Proaktiv og konsistent reduktion af risici Udnyttelse af synergier begrænser omkostninger En række surveys, som Deloitte har foretaget blandt nordiske virksomheder, viser, at complianceafdelingerne har svært ved at følge med de mange krav fra hard og soft law. Antallet af opgaver synes at overgå antallet af hænder, og i takt med at kompleksiteten øges, stiger risikoen for, at der begås fejl. Integreret compliance effektiviserer arbejdet, hæver kvaliteten og ressourcer sættes fri til at udnytte nye muligheder.

3 4 5 Hvad er compliance? Compliance betyder efterlevelse af krav og er blevet et fællesbegreb for de love, bestemmelser, regler, standarder og etiske normer, som virksomheder skal overholde eller vælger at følge. Dels for at sikre sig, at der ikke sker overtrædelser, men også for at imødegå risikoen for negativ påvirkning af virksomhedens forretningsmål eller omdømme.

4 6 7 Compliance har et svagt mandat Ansvaret er upræcist, den selvstændige råderet er svag, og for få har direkte adgang til topledelsen. Ny undersøgelse blandt 70 nordiske virksomheder viser store svagheder i den måde, som virksomhederne har organiseret deres compliance-funktioner på. Kun halvdelen af virksomhederne har en Chief Compliance Officer, og de compliance-ansvarlige savner klarhed om deres økonomiske og ledelsesmæssige råderum. Det svage mandat stækker compliance-funktionens effektivitet og mulighed for at skabe værdi for virksomheden. Hver anden har adgang til toppen Hvem rapporterer den compliance-ansvarlige til? 10% Den ansvarlige er ny i jobbet CEO CFO CLO 84% Bestyrelsen CRO Andre Ved ikke/ikke besvaret Halvdelen har ingen selvstændig CCO Hvem har ansvar for compliance i virksomheden? 49% 13% 16% 10% 9% 4% 74% af CCOerne er ikke en del af direktionen 3% Har en stand alone CCO Har ingen CCO/Chief Compliance Officer for compliance CRO/Chief Risk Officer har ansvar for compliance 23% 68% 6% Finansielle virksomheder 15% 32% CLO/Chief Learning Officer har ansvar for compliance CAE/Chief Audit Executive har ansvar for compliance Ansvar for compliance er placeret andre steder 26% 6% Industrivirksomheder 21% anses som en business partner 12% 9% 4% 10% 13% 13% 14% 36% 19% 3% 10% 3% 65% 12% 21% 9% 24% 12% 24% Complianceansvarlige har ikke/kender ikke eget budget Finansielle virksomheder 39% ud af 100% Industrivirksomheder 47% ud af 100% Finansielle virksomheder Industrivirksomheder Kilder: Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Product Industry Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment - FSI, Juni 2014.

5 8 Vend compliance til din fordel Standarder EUlovgivning Brancheaftaler Regnskabsregler FNguidelines Sådan virker Compliance360 Integreret compliance er nøgleordet i Compliance360. Den systematiske tilgang sikrer grundig afdækning af risici og konsekvent kontrol og rapportering. Virksomhedsledelsen får lettere ved at vurdere, hvad man vil undgå, og kan bedre prioritere, hvad man vil opnå. Læs mere side 15 Med integreret compliance kan virksomhederne vende compliance fra at være en udgiftstung byrde til en værdiskabende fordel. Integreret compliance er en systematisk proces, der sikrer mod ubehagelige overraskelser og lægger fundamentet for nye forretningsmuligheder. I stedet for at se compliance som et nødvendigt onde, skal virksomhederne se det som anledning til at indføre mere effektive forretningsprocedurer. Når der er kontinuerligt overblik over relevante regler, krav og forventninger, og de interne politikker og kontrolmekanismer er på plads, får topledelsen ro i maven og rum til at fokusere på at udvikle forretningen, siger partner i Deloitte, Thomas Brun. Opfør dig ordentlig Historisk har compliance først og fremmest handlet om at efterleve den støt stigende og konstant foranderlige mængde af love, regler, standarder og etiske krav. Derfor er mange complianceafdelinger funderet i virksomhedernes juridiske afdelinger, hvor der holdes styr på de nødvendige paragraffer. I dag er det dog ikke længere nok kun at efterleve den lovgivning, som nationale og internationale institutioner og instanser dikterer. Erhvervslivet selv og dets interessenter forlanger også, at virksomhederne optræder etisk korrekt: Virksomhederne skal i høj grad forholde sig til ikkejuridiske krav om at opføre sig ordentligt. Det kan være lidt af en gråzone at navigere i, siger partner i Deloitte Sustainability, Anne Mette Christiansen. Det handler om at have de rette redskaber og metoder til at kigge frem og se, hvad der kommer til at ske i morgen. På den måde kommer du på forkant med interessenternes forventninger, og det giver din virksomhed en konkurrencemæssig fordel, siger hun. Skab værdi med compliance En systematisk og integreret tilgang til compliance gør det lettere for ledelsen at få overblik over alle de udfordringer, som virksomheden risikerer at stå over for. Derfor har Deloitte udviklet Compliance360, som fokuserer på compliance hele vejen rundt i forretningen. Compliance360 letter de interne beslutninger i virksomheden. Ledelsen kan hurtigere reagere og prioritere, fordi den systematiske proces er med til at spotte svagheder og muligheder i markedet. Det gør Compliance360 til et ledelsesværktøj, der bidrager til virksomhedens bundlinje, siger Thomas Brun. CSR Compliance360 Internationale resolutioner Miljølovgivning Arbejdstagerrettigheder Menneskerettigheder Markedsbestemt national lovgivning Etiske forventninger Skattelovgivning Konkurrencelovgivning Socialt ansvar

6 10 11 Nordea sikrer bæredygtig leverandørstyring Nordens største bank, Nordea, har udviklet en procedure for ansvarlig leverandørstyring. Derfor er Nordea i dag stærkere rustet mod negativ omtale og har i tilgift øget samarbejdet med udvalgte leverandører Med indkøb for 2,1 milliarder euro om året er der nok at holde styr på for Nordeas CSR Supplier Manager, Maria Hejde Færgemann. Alt fra kuglepenne til kantinedrift, over kontormøbler til it-systemer bliver indkøbt hos de over leverandører som Nordea har kontrakt med. Opgaven lyder på at sikre, at alle leverandører handler i overensstemmelse med bankens CSR-retningslinjer - og det har fået Nordea til at udvikle en særlig proces. Styrket image Vi gør noget aktivt for at sikre os, at vores leverandører overholder vores CSR-krav. Ved at rejse ud og se forholdene med egne øjne og interviewe leverandørerne sikrer vi os, at de har kendskab til og efterlever principperne i FN s Global Compact, og vi øger transparens i leverandørkæden, forklarer Maria Hejde Færgemann. Proceduren er også et godt risikostyringsværktøj: Der er altid en form for risiko forbundet med at samarbejde med underleverandører. Vi ønsker at handle i overensstemmelse med vores værdier, og at undgå at havne i en situation hvor en leverandør ikke behandler sine medarbejdere ordentligt eller optræder uetisk. Derfor er det vigtigt for os at kunne dokumentere, at vi er en samfundsmæssigt ansvarlig virksomhed, der stiller krav til og kontrollerer vores leverandører. Både over for kunder, medarbejdere og investorer, men også i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads for nye, dygtige medarbejdere, tror vi på at det har en effekt, siger Maria Hejde Færgemann. Vi gør noget aktivt for at sikre os, at vores leverandører overholder vores CSR-krav Maria Hejde Færgemann, Nordea Nordea har netop gennemført en CSR-evaluering af en af deres leverandører af marketingsmateriale. Enkelte af Nordea s marketingprodukter bliver produceret i såkaldte low cost-lande, og det var derfor afgørende at sikre både produktsikkerhed samt tilfredsstillende arbejdsforhold. CSR-evalueringen bestod af et to dages besøg hos hver enkelt leverandør, hvor alle lokale processer og procedurer blev gennemgået grundigt ud fra en fast skabelon baseret på FN s Global Compact Management Model. Smartere og billigere Selve evalueringen ude hos leverandørerne har også vist sig at kunne bidrage med innovation. De dybere samtaler åbner for tanker og idéer om, hvordan tingene kan gøres smartere og i nogle tilfælde billigere. Compliance og CSR skal ikke ses som en ekstra omkostningstung disciplin men snarere som en del af evalueringen af forretningen. Leverandørerne kan bidrage med vigtig viden, som kan skabe værdi på flere områder. At prioritere compliance og CSR er et udtryk for ansvarsbevidsthed over for samfundet, der samtidigt kan føre til omkostningsbesparelser, - som igen motiverer forretningen til at prioritere området siger Maria Hejde Færgemann.

7 % af de complianceansvarlige mener, at deres virksomhed opfører sig etisk korrekt Kilder: Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Product Industry Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment - FSI, Juni For få hænder til for mange opgaver Deloittes undersøgelse blandt 70 nordiske virksomheder viser, at de compliance -ansvarlige ikke har tilstrækkelige ressourcer til at udføre arbejdet godt nok i en tid, hvor kravene vokser. De compliance-ansvarlige har mange hatte på. Det gør det svært at afsætte nok tid til compliance-opgaverne, når andre ansvarsområder også skal passes, og funktionen oven i købet er lavt bemandet. Samtidig er compliance-funktionen presset af en meget bred vifte af opgaver. Det tyder på, at der i virksomhederne hverken er enighed om eller fokus på compliance-funktionens kerneopgaver. En mere systematisk og struktureret tilgang til compliance kan øge effektiviteten. Småt bemandede funktioner Hvor mange fuldtidsansatte er der i compliance-funktionen? 54% 20% 11% 10% 4% Under 3 medarbejdere 3-5 medarbejdere 6-10 medarbejdere Over 11 medarbejdere Ved ikke/ ej oplyst Lavere budget 6% 53% Stagneret budget Budgetter under pres Forventninger til budgettets udvikling Hver fjerde i industrien har intet budget Årligt budget over 1 mio. 9% Højere budget 41% 21% Kender ikke budget Aktiviteter uden fokus Compliance-funktionen har mange opgaver 1. Compliance with domestic regulations 2. Compliance with international regulations 3. Establishing and monitoring standards for business conduct 8. Privacy programs 9. Business continuity 10. Records management 15. Ethics program 16. Code of conduct 17. Culture assessment 22. Policy management 23. Regulatory and internal compliance investigations 24. Communications 44% Årligt budget under 1 mio. Få ressourcer hos finansielle virksomheder Årligt budget over 1 mio. 6% 26% Intet selvstændigt budget 26% Kender ikke budget 4. Third-party compliance risk management/mitigation 11. Compliance testing and monitoring 18. Advisory for emerging regulatory issues 25. Conflicts of interest 5. Regulatory filings and reports 6. Complaints and whistleblower hotlines 7. Anti-money laundering programs 12. Issue escalation and reporting 13. Monitoring resolution of audit and regulatory findings 14. Anti-bribery/anti-corruption/anti-fraud programs 19. Regulatory relationship management 20. Compliance training 21. Compliance strategy and processes 26. Sustainability/Corporate Social Responsibility 27. Human rights 55% Årligt budget under 1 mio. 13% Intet selvstændigt budget

8 15 Compliance360 - en integreret løsning Systematisk assessment, implementering, kontrol, monitorering og rapportering. Compliance360 sikrer fuldt overblik over hele processen og minimerer risikoen for pludselige overraskelser, hvis procedurer, systemer eller mennesker svigter. Den integrerede tilgang finder virksomhedens svageste led og lægger brikkerne til et stærkere fundament. Maturity Assesment Hvor moden er jeres virksomhed? Compliance360 tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds risikoprofil og behov. Vi gennemgår de interne politikker og procedurer samt kortlægger de love, regler, standarder og etiske forventninger, som virksomheden forventes at følge. Vi giver ledelsen og dens interessenter et samlet overblik over, hvor compliant virksomheden er, og hvor der er plads til forbedringer. Prevent Hvor sikker er jeres virksomhed? Politikker, procedurer og forventninger gennemgås for relevante forretningsenheder og afdelinger. Er politikkerne klart beskrevne, og er der konsekvent opfølgning på kritiske felter? Bliver relevante interessenter inddraget, og forventninger monitoreret? Vi foretager en grundig risikovurdering og afdækker særligt udsatte områder. Vi vurderer, om compliance-systemer og -træning dækker hele forretningen, og ser på om programmerne er operationelle og effektive. Detect Hvor god er jeres overvågning? Tillid er godt, kontrol er bedre. Vi undersøger, om medarbejdere følger de foreskrevne politikker og procedurer. Vi efterprøver, om monitorering virker efter hensigten, og vi måler og overvåger kvaliteten af virksomhedens kontrolapparat, herunder controller funktioner, intern revision m.m. Resultaterne rapporteres løbende tilbage til ledelsen med anbefalinger til eventuelt forbedring. Integrated detection Hvor strategisk er jeres compliance? Compliance er et komplekst net af interaktion mellem politikker, procedurer, systemer og mennesker. Med integrated detection løfter vi compliance ud af siloerne og ad hoc-løsningerne ved hjælp af tværgående integration. Vi rådgiver om strategiske elementer og opbygger en virksomhedskultur, der understøtter virksomhedens strategiske forretningsmål. Investigation Hvad gør I, hvis noget går galt? Vær forberedt. Vi opbygger fremadrettede compliance-programmer for, hvordan I håndterer situationen, hvis noget går galt. Løbende mitigering og hurtig reaktion til sikring af nødvendig transparens i forbindelse med kommunikation og mediehåndtering er en integreret del af processen. Rapportering til interne og eksterne interessenter er desuden en naturlig del heraf. Vi tilrettelægger et forløb, så læring kontinuerligt samles op og deles. Integrated Compliance Hvad kan I opnå? Integrated compliance sikrer, at den opbyggede compliance-funktion opererer som en naturlig del af virksomheden, hvorved der skabes effektivitet, transparens og værdi. Ved at flytte den silobaserede tilgang til fuld integration bliver compliance-funktionen en naturlig sparringspartner for virksomhedens daglige ledelse fra A til Z indenfor compliance.

9 16 17 Mærsk sikrer compliance i leverandør-kæden Hos Mærsk dækker compliancearbejdet flere områder, ikke blot i Mærsks egen forretning men også hos leverandørerne. Compliance i bredere forstand er en nødvendighed for at bevare virksomhedens værdi, konstaterer Michael V. Møller, Head of Legal hos Mærsks Group Procurement. Hos Mærsk beskæftiger stadigt flere medarbejdere sig derfor med compliance. Den globale koncern med aktiviteter indenfor shipping, offshore virksomhed, container terminaler, olie og gas i mere end 135 lande, har specificeret sin compliance i en række interne Commit Rules. Disse regler, der understøtter Maersk Gruppens overordnede Group Core Values og Group Policies, definerer hvilke krav, regler, standarder og etiske retningslinjer, der skal følges og hvordan. Hvert år skal alle forretningsenheder udføre en egen vurdering. Compliance er blevet så individuelt med så mange regler for de forskellige forretningsenheder i forskellige lande, at vi må have en stærk compliance governance, forklarer Michael V. Møller. Væksten kræver en vis indsats og kan helt konkret tælles i antal medarbejdere. Dette ses eksempelvis i enheden for Responsible Procurement under Group Procurement, der sætter krav for leverandørernes miljømæssige og sociale performance samt foretager evalueringen af samme hos koncernens større leverandører: Da jeg begyndte for fire år siden, var vi én medarbejder og en halv konsulent. I dag er vi syv mennesker fuldt beskæftiget med assessments, audit opfølgning, konsultation af forretningsenhederne og governance. Derudover er RP, som vi kalder Responsible Procurement internt, også blevet del af indkøbernes arbejde, siger Renata Frolova, Head of Responsible Procurement. Beskytter omdømmet Core Values og Group Policies gælder alle, mens enkelte Commit Rules ikke nødvendigvis er relevante for alle dele af forretningen. Udviklingen hænger nøje sammen med omverdenens krav både fra kunder og aktionærer, der spørger til virksomhedens ansvarlighedspolitik: Inden for offshore er der for eksempel kunder, der stiller ekstra krav om compliance og dokumentation. For at få en kontrakt er vi nødt til at følge deres krav, siger Michael V. Møller. Der ligger naturligvis også et stort element af omdømmebeskyttelse i det omfattende compliancearbejde. Mærsk-navnet skal sikres mod negative sager, der kan koste dyrt på aktiemarkederne eller for den sags skyld ende med en betragtelig bøde. Compliance er med til at skærme os mod value destruction. Ingen virksomhed ønsker jo pludselig at blive associeret med en sag om for eksempel børnearbejde, fordi den har købt reklamemateriale hos en producent i et land, hvor enforcement af lovgivningen er svag, fortsætter Michael V. Møller Og det er her Responsible Procurement kommer ind i billedet. Forretningen forbedres Mens compliance hos Mærsk i høj grad handler om juridiske forhold i relation til danske og internationale myndigheder og lovgivning der skal for eksempel holdes styr på internationale regler for eksport af varer imellem lande har enheden Responsible Procurement fokus på at sikre, at leverandører af varer og tjenester lever op til koncernens krav om social og miljømæssig ansvarlig opførsel. Jeg ser på det som en mulighed for konstant forbedring af indsigten i leverandørkæden i forretningen. Vi har et bedre overblik over vores leverandører og deres aktiviteter. Der kan ikke være 100 procent transparens i hele leverandørkæden, men vi har øget transparens, og vi ved, hvor de kritiske områder er. Så vi kan samarbejde med vores leverandører om improvement plans. De forbedrer deres markedsværdi, og vi får tryghed i forhold til loven. Og hele tiden lærer vi noget nyt og forbedrer relationen til vores leverandører, siger Renate Frolova. Compliance i bredere forstand er en nødvendighed for at bevare virksomhedens værdi. Michael V. Møller, Head of Legal hos Mærsk Group Procurement.

10 ud af 10 virksomheder måler ikke effekten af deres compliance-programmer Finansielle virksomheder Industrivirksomheder 57% 65% nej - 32% ja - 3% ved ikke - ud af 100% Top-3 prioriteter Hvilke er de mest udfordrende opgaver? Årligt budget under 1 mio. Risikovurdering af tredjepart Håndtering af politikker/ procedurer Overvågning af compliance med politikker Hver fjerde i industrien har intet budget Årligt budget over 1 mio. 44% 9% 21% Kender ikke budget 26% Intet selvstændigt budget 50% nej - 44% ja - 6 % ved ikke - ud af 100% Effektivitetsmåling er en by i Rusland Øget fokus på kontrol af tredjepart Hvordan påvirker lov- og regelændringer jeres samarbejde med tredjepart, herunder joint venture, leverandører, forhandlere, agenter og andre forretningsparter? Ingen ændringer Vi har øget fokus (overvågning og kontrol) med nye samarbejdsparter 13% 4% Vi tager selv kontrol over flere forretningsaktiviteter 39% 44% Vi genvurderer nogle eller alle aftaler Compliance-funktionen kæmper med at finde de rette metoder at måle effektiviteten af arbejdet på. Under halvdelen af de compliance-ansvarlige er trygge ved deres måleredskaber, herunder it-systemer. Samarbejde med tredjepart giver anledning til mest bekymring og har højest prioritet. Desto mere tankevækkende er det, at kun hver femte konsekvent overvåger tredjepartsaftaler. Intern kontrol, træning og implementering af politikker fylder mest i det daglige arbejde. Et miks af forskellige måleredskaber Hvordan måler I effekten af jeres compliance-programmer? The Nordic Compliance Survey Risk Assessment baggrundsdata Performance Analyse af resultater fra intern revision 16% Gennemførselsrate for compliance-træning 13% Sammenligning med konkurrenter 12% Feedback på medarbejderundersøgelser om etik 11% Analyse af egen-vurderinger 11% Analyse af regulatorisk vurderinger 9% Analyse af hotline opkald 7% Fordelingen af interne undersøgelser 7% Størrelse på bøder eller sanktioner 6% Uafhængig ekstern evaluering 4% Undtagelsesrate i compliance-tests 2% Andre målemetoder 2% af alle virksomheder outsourcer complianceopgaver 82% af virksomhederne i industrien outsourcer 75% af de finansielle virksomheder outsourcer Kilder: Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Product Industry Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment - FSI, Juni 2014.

11 20 21 Lad Deloittes compliance-team bringe din virksomhed på forkant Thomas Brun er Partner og leder af Enterprise Risk Services. Hans speciale er compliance, interne kontroller/revision og risikostyring. Thomas har et stort globalt netværk og træder ofte til som sparringspartner for ledelsen i større globale virksomheder samt interne revisionsfunktioner, der opererer på både etablerede markeder og nye vækstmarkeder, og hvor compliance er i fokus. Alan Saul er Partner i Financial Services Industry i Deloitte, og har 18 års erfaring med rådgivning inden for Business Transformation, IT og procesudvikling. Alan har de sidste ti år arbejdet med den finansielle sektor, med et hovedfokus på banking, forsikring og pension. Han har en stor viden omkring compliance, procesudvikling, projektstyring, IT-strategier og omkostningsreduktion. Anne Mette Christiansen er Partner i Sustainability. Hun har omfattende viden om internationale retningslinjer som FNs principper for ansvarlige investeringer og FNs Global Compact. Anne Mette har i årevis rådgivet virksomheder om blandt andet antikorruption og ansvarlig leverandørstyring. Niels Josephsen er Head of Tax i Deloitte Danmark, og rådgiver en række af de største danske og internationale koncerner i Danmark om danske og internationale skattelovgivning. Niels kernekompetencer ligger inden for selskabsskat, international skat, skattestrategi og risici samt effektivisering af compliance-processer. Et stærkt hold med bred international erfaring og mangeartede kompetencer. Med Deloittes compliance-team slipper du for ad hoc-løsninger, og din virksomhed bliver en frontløber inden for integreret compliance. De er dus med virksomhedskulturen på seks kontinenter. De har tilsammen over 50 års erfaring i ansvarlig ledelse og værdiskabelse. De tager bøger om risk management, ansvarlig leverandørstyring og on site-audits med i hængekøjen. De er vant til at gå forrest, når resultaterne skal sikres ude i felten. Vi har erfaring med at kombinere lokale medarbejdere med et centralt team, så vi altid kan sammensætte det nødvendige hold ud fra krav til kompetencer og fleksibilitet. Det skaber optimal værdi for kunden, uanset hvor i verden opgaven ligger, siger Thomas Brun, partner. Deloittes compliance-team har fem erfarne rådgivere i spidsen. De er klar til at hjælpe virksomheder inden for alle brancher med at opbygge og implementere integrerede compliance-løsninger. Vi arbejder meget med test og udvikling af standarder og på at sikre, at efterlevelse af forventninger og krav er verificerbare, siger Helena Barton, partner. Hver enkelt i teamet er valgt på grund af hans eller hendes unikke kompetencer inden for sit felt. Når deres viden integreres, opstår den helhedsorienterede tilgang til compliance, som kendetegner Deloittes Compliance360. Vi forstår, at det ikke kun handler om være compliant i rent juridisk forstand. Virksomhederne må også kigge fremad mod interessenternes krav og forventninger for at være forberedt på det, som bliver lovgivning på både kort og lang sigt, siger Anne Mette Christiansen, partner. Henrik Kjelgaard er Partner, Statsautoriseret revisor. Leder af Deloittes Center for Corporate Governance og har mangeårig erfaring omkring revisionsudvalg, strategisk og operationel risikostyring, organisering og rapportering omkring virksomheders compliance samt tilrettelæggelse af compliance-relaterede procedurer, autorisationer og kontroller. Har herudover specifik erfaring i forhold til specielt kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelse, besvigelser og corporate governance-relaterede forhold.

12 22 Noter: 23

13 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Fortsat vækst i KPMG P/S samt fokus på finansiel lovgivning De første fire måneder af 2015 har stået i vækstens tegn for KPMG P/S. Således har vi i perioden øget

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Revision & Regnskabsvæsen har der i de senere år været bragt en række artikler om revisionsudvalg. De har primært fokuseret på det organisatoriske element

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere