Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring"

Transkript

1 Compliance360 Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

2 2 3 Fra begrænsning til nye muligheder Af Thomas Brun og Anne Mette Christiansen Fra begrænsning til nye muligheder Hvad er compliance? Vend compliance til din fordel Nordea sikrer bæredygtig leverandørstyring Compliance360 en integreret løsning Mærsk sikrer compliance i leverandørkæden Lad Deloittes compliance-team bringe din virksomhed på forkant Danske virksomheder navigerer i et minefelt af nationale og internationale love og regler, branchestandarder og EU-direktiver. Rammebetingelserne er i konstant forandring både herhjemme og på det globale marked. Samtidig forventer investorer og samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere, at virksomhederne opfører sig etisk korrekt. Virksomhederne har både et miljømæssigt og et socialt ansvar, der rækker hele vejen ned gennem leverandørkæden. Snart kan nye EU-regler gøre en hovedentreprenør ansvarlig for en underleverandørs brud på løn- og ansættelsesvilkår. Mens tøjproducenterne med nye brancheaftaler prøver at opbygge værn mod flere arbejdsmiljøskandaler og dødsfald på tekstilfabrikker i Bangladesh. For det koster dyrt på bundlinjen, hvis compliance fejler. Virksomhederne risikerer at få negativ omtale i medierne, miste kunder og blive pålagt signifikante bøder. Mange virksomheder begrænser derfor deres compliance-funktioner til risk management og på det man skal undgå. Imens overser virksomhederne, hvad der kan opnås af muligheder og konkurrencefordele ved at have styr på compliance. Derfor har Deloitte udviklet Compliance360; en gennemprøvet og systematisk proces for integreret compliance, der giver virksomhederne overblik over risici og indsigt i nye muligheder. Integreret compliance fokuserer på compliance hele vejen rundt i forretningen. Som ledelsesværktøj letter Compliance 360 de interne beslutninger. Det giver topledelsen ro i maven, så de kan fokusere på at udvikle forretningen. Kort fortalt giver et fokus på integreret compliance en række fordele: Tydelig placering af compliance-forpligtelser i hele organisationen Proaktiv og konsistent reduktion af risici Udnyttelse af synergier begrænser omkostninger En række surveys, som Deloitte har foretaget blandt nordiske virksomheder, viser, at complianceafdelingerne har svært ved at følge med de mange krav fra hard og soft law. Antallet af opgaver synes at overgå antallet af hænder, og i takt med at kompleksiteten øges, stiger risikoen for, at der begås fejl. Integreret compliance effektiviserer arbejdet, hæver kvaliteten og ressourcer sættes fri til at udnytte nye muligheder.

3 4 5 Hvad er compliance? Compliance betyder efterlevelse af krav og er blevet et fællesbegreb for de love, bestemmelser, regler, standarder og etiske normer, som virksomheder skal overholde eller vælger at følge. Dels for at sikre sig, at der ikke sker overtrædelser, men også for at imødegå risikoen for negativ påvirkning af virksomhedens forretningsmål eller omdømme.

4 6 7 Compliance har et svagt mandat Ansvaret er upræcist, den selvstændige råderet er svag, og for få har direkte adgang til topledelsen. Ny undersøgelse blandt 70 nordiske virksomheder viser store svagheder i den måde, som virksomhederne har organiseret deres compliance-funktioner på. Kun halvdelen af virksomhederne har en Chief Compliance Officer, og de compliance-ansvarlige savner klarhed om deres økonomiske og ledelsesmæssige råderum. Det svage mandat stækker compliance-funktionens effektivitet og mulighed for at skabe værdi for virksomheden. Hver anden har adgang til toppen Hvem rapporterer den compliance-ansvarlige til? 10% Den ansvarlige er ny i jobbet CEO CFO CLO 84% Bestyrelsen CRO Andre Ved ikke/ikke besvaret Halvdelen har ingen selvstændig CCO Hvem har ansvar for compliance i virksomheden? 49% 13% 16% 10% 9% 4% 74% af CCOerne er ikke en del af direktionen 3% Har en stand alone CCO Har ingen CCO/Chief Compliance Officer for compliance CRO/Chief Risk Officer har ansvar for compliance 23% 68% 6% Finansielle virksomheder 15% 32% CLO/Chief Learning Officer har ansvar for compliance CAE/Chief Audit Executive har ansvar for compliance Ansvar for compliance er placeret andre steder 26% 6% Industrivirksomheder 21% anses som en business partner 12% 9% 4% 10% 13% 13% 14% 36% 19% 3% 10% 3% 65% 12% 21% 9% 24% 12% 24% Complianceansvarlige har ikke/kender ikke eget budget Finansielle virksomheder 39% ud af 100% Industrivirksomheder 47% ud af 100% Finansielle virksomheder Industrivirksomheder Kilder: Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Product Industry Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment - FSI, Juni 2014.

5 8 Vend compliance til din fordel Standarder EUlovgivning Brancheaftaler Regnskabsregler FNguidelines Sådan virker Compliance360 Integreret compliance er nøgleordet i Compliance360. Den systematiske tilgang sikrer grundig afdækning af risici og konsekvent kontrol og rapportering. Virksomhedsledelsen får lettere ved at vurdere, hvad man vil undgå, og kan bedre prioritere, hvad man vil opnå. Læs mere side 15 Med integreret compliance kan virksomhederne vende compliance fra at være en udgiftstung byrde til en værdiskabende fordel. Integreret compliance er en systematisk proces, der sikrer mod ubehagelige overraskelser og lægger fundamentet for nye forretningsmuligheder. I stedet for at se compliance som et nødvendigt onde, skal virksomhederne se det som anledning til at indføre mere effektive forretningsprocedurer. Når der er kontinuerligt overblik over relevante regler, krav og forventninger, og de interne politikker og kontrolmekanismer er på plads, får topledelsen ro i maven og rum til at fokusere på at udvikle forretningen, siger partner i Deloitte, Thomas Brun. Opfør dig ordentlig Historisk har compliance først og fremmest handlet om at efterleve den støt stigende og konstant foranderlige mængde af love, regler, standarder og etiske krav. Derfor er mange complianceafdelinger funderet i virksomhedernes juridiske afdelinger, hvor der holdes styr på de nødvendige paragraffer. I dag er det dog ikke længere nok kun at efterleve den lovgivning, som nationale og internationale institutioner og instanser dikterer. Erhvervslivet selv og dets interessenter forlanger også, at virksomhederne optræder etisk korrekt: Virksomhederne skal i høj grad forholde sig til ikkejuridiske krav om at opføre sig ordentligt. Det kan være lidt af en gråzone at navigere i, siger partner i Deloitte Sustainability, Anne Mette Christiansen. Det handler om at have de rette redskaber og metoder til at kigge frem og se, hvad der kommer til at ske i morgen. På den måde kommer du på forkant med interessenternes forventninger, og det giver din virksomhed en konkurrencemæssig fordel, siger hun. Skab værdi med compliance En systematisk og integreret tilgang til compliance gør det lettere for ledelsen at få overblik over alle de udfordringer, som virksomheden risikerer at stå over for. Derfor har Deloitte udviklet Compliance360, som fokuserer på compliance hele vejen rundt i forretningen. Compliance360 letter de interne beslutninger i virksomheden. Ledelsen kan hurtigere reagere og prioritere, fordi den systematiske proces er med til at spotte svagheder og muligheder i markedet. Det gør Compliance360 til et ledelsesværktøj, der bidrager til virksomhedens bundlinje, siger Thomas Brun. CSR Compliance360 Internationale resolutioner Miljølovgivning Arbejdstagerrettigheder Menneskerettigheder Markedsbestemt national lovgivning Etiske forventninger Skattelovgivning Konkurrencelovgivning Socialt ansvar

6 10 11 Nordea sikrer bæredygtig leverandørstyring Nordens største bank, Nordea, har udviklet en procedure for ansvarlig leverandørstyring. Derfor er Nordea i dag stærkere rustet mod negativ omtale og har i tilgift øget samarbejdet med udvalgte leverandører Med indkøb for 2,1 milliarder euro om året er der nok at holde styr på for Nordeas CSR Supplier Manager, Maria Hejde Færgemann. Alt fra kuglepenne til kantinedrift, over kontormøbler til it-systemer bliver indkøbt hos de over leverandører som Nordea har kontrakt med. Opgaven lyder på at sikre, at alle leverandører handler i overensstemmelse med bankens CSR-retningslinjer - og det har fået Nordea til at udvikle en særlig proces. Styrket image Vi gør noget aktivt for at sikre os, at vores leverandører overholder vores CSR-krav. Ved at rejse ud og se forholdene med egne øjne og interviewe leverandørerne sikrer vi os, at de har kendskab til og efterlever principperne i FN s Global Compact, og vi øger transparens i leverandørkæden, forklarer Maria Hejde Færgemann. Proceduren er også et godt risikostyringsværktøj: Der er altid en form for risiko forbundet med at samarbejde med underleverandører. Vi ønsker at handle i overensstemmelse med vores værdier, og at undgå at havne i en situation hvor en leverandør ikke behandler sine medarbejdere ordentligt eller optræder uetisk. Derfor er det vigtigt for os at kunne dokumentere, at vi er en samfundsmæssigt ansvarlig virksomhed, der stiller krav til og kontrollerer vores leverandører. Både over for kunder, medarbejdere og investorer, men også i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads for nye, dygtige medarbejdere, tror vi på at det har en effekt, siger Maria Hejde Færgemann. Vi gør noget aktivt for at sikre os, at vores leverandører overholder vores CSR-krav Maria Hejde Færgemann, Nordea Nordea har netop gennemført en CSR-evaluering af en af deres leverandører af marketingsmateriale. Enkelte af Nordea s marketingprodukter bliver produceret i såkaldte low cost-lande, og det var derfor afgørende at sikre både produktsikkerhed samt tilfredsstillende arbejdsforhold. CSR-evalueringen bestod af et to dages besøg hos hver enkelt leverandør, hvor alle lokale processer og procedurer blev gennemgået grundigt ud fra en fast skabelon baseret på FN s Global Compact Management Model. Smartere og billigere Selve evalueringen ude hos leverandørerne har også vist sig at kunne bidrage med innovation. De dybere samtaler åbner for tanker og idéer om, hvordan tingene kan gøres smartere og i nogle tilfælde billigere. Compliance og CSR skal ikke ses som en ekstra omkostningstung disciplin men snarere som en del af evalueringen af forretningen. Leverandørerne kan bidrage med vigtig viden, som kan skabe værdi på flere områder. At prioritere compliance og CSR er et udtryk for ansvarsbevidsthed over for samfundet, der samtidigt kan føre til omkostningsbesparelser, - som igen motiverer forretningen til at prioritere området siger Maria Hejde Færgemann.

7 % af de complianceansvarlige mener, at deres virksomhed opfører sig etisk korrekt Kilder: Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Product Industry Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment - FSI, Juni For få hænder til for mange opgaver Deloittes undersøgelse blandt 70 nordiske virksomheder viser, at de compliance -ansvarlige ikke har tilstrækkelige ressourcer til at udføre arbejdet godt nok i en tid, hvor kravene vokser. De compliance-ansvarlige har mange hatte på. Det gør det svært at afsætte nok tid til compliance-opgaverne, når andre ansvarsområder også skal passes, og funktionen oven i købet er lavt bemandet. Samtidig er compliance-funktionen presset af en meget bred vifte af opgaver. Det tyder på, at der i virksomhederne hverken er enighed om eller fokus på compliance-funktionens kerneopgaver. En mere systematisk og struktureret tilgang til compliance kan øge effektiviteten. Småt bemandede funktioner Hvor mange fuldtidsansatte er der i compliance-funktionen? 54% 20% 11% 10% 4% Under 3 medarbejdere 3-5 medarbejdere 6-10 medarbejdere Over 11 medarbejdere Ved ikke/ ej oplyst Lavere budget 6% 53% Stagneret budget Budgetter under pres Forventninger til budgettets udvikling Hver fjerde i industrien har intet budget Årligt budget over 1 mio. 9% Højere budget 41% 21% Kender ikke budget Aktiviteter uden fokus Compliance-funktionen har mange opgaver 1. Compliance with domestic regulations 2. Compliance with international regulations 3. Establishing and monitoring standards for business conduct 8. Privacy programs 9. Business continuity 10. Records management 15. Ethics program 16. Code of conduct 17. Culture assessment 22. Policy management 23. Regulatory and internal compliance investigations 24. Communications 44% Årligt budget under 1 mio. Få ressourcer hos finansielle virksomheder Årligt budget over 1 mio. 6% 26% Intet selvstændigt budget 26% Kender ikke budget 4. Third-party compliance risk management/mitigation 11. Compliance testing and monitoring 18. Advisory for emerging regulatory issues 25. Conflicts of interest 5. Regulatory filings and reports 6. Complaints and whistleblower hotlines 7. Anti-money laundering programs 12. Issue escalation and reporting 13. Monitoring resolution of audit and regulatory findings 14. Anti-bribery/anti-corruption/anti-fraud programs 19. Regulatory relationship management 20. Compliance training 21. Compliance strategy and processes 26. Sustainability/Corporate Social Responsibility 27. Human rights 55% Årligt budget under 1 mio. 13% Intet selvstændigt budget

8 15 Compliance360 - en integreret løsning Systematisk assessment, implementering, kontrol, monitorering og rapportering. Compliance360 sikrer fuldt overblik over hele processen og minimerer risikoen for pludselige overraskelser, hvis procedurer, systemer eller mennesker svigter. Den integrerede tilgang finder virksomhedens svageste led og lægger brikkerne til et stærkere fundament. Maturity Assesment Hvor moden er jeres virksomhed? Compliance360 tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds risikoprofil og behov. Vi gennemgår de interne politikker og procedurer samt kortlægger de love, regler, standarder og etiske forventninger, som virksomheden forventes at følge. Vi giver ledelsen og dens interessenter et samlet overblik over, hvor compliant virksomheden er, og hvor der er plads til forbedringer. Prevent Hvor sikker er jeres virksomhed? Politikker, procedurer og forventninger gennemgås for relevante forretningsenheder og afdelinger. Er politikkerne klart beskrevne, og er der konsekvent opfølgning på kritiske felter? Bliver relevante interessenter inddraget, og forventninger monitoreret? Vi foretager en grundig risikovurdering og afdækker særligt udsatte områder. Vi vurderer, om compliance-systemer og -træning dækker hele forretningen, og ser på om programmerne er operationelle og effektive. Detect Hvor god er jeres overvågning? Tillid er godt, kontrol er bedre. Vi undersøger, om medarbejdere følger de foreskrevne politikker og procedurer. Vi efterprøver, om monitorering virker efter hensigten, og vi måler og overvåger kvaliteten af virksomhedens kontrolapparat, herunder controller funktioner, intern revision m.m. Resultaterne rapporteres løbende tilbage til ledelsen med anbefalinger til eventuelt forbedring. Integrated detection Hvor strategisk er jeres compliance? Compliance er et komplekst net af interaktion mellem politikker, procedurer, systemer og mennesker. Med integrated detection løfter vi compliance ud af siloerne og ad hoc-løsningerne ved hjælp af tværgående integration. Vi rådgiver om strategiske elementer og opbygger en virksomhedskultur, der understøtter virksomhedens strategiske forretningsmål. Investigation Hvad gør I, hvis noget går galt? Vær forberedt. Vi opbygger fremadrettede compliance-programmer for, hvordan I håndterer situationen, hvis noget går galt. Løbende mitigering og hurtig reaktion til sikring af nødvendig transparens i forbindelse med kommunikation og mediehåndtering er en integreret del af processen. Rapportering til interne og eksterne interessenter er desuden en naturlig del heraf. Vi tilrettelægger et forløb, så læring kontinuerligt samles op og deles. Integrated Compliance Hvad kan I opnå? Integrated compliance sikrer, at den opbyggede compliance-funktion opererer som en naturlig del af virksomheden, hvorved der skabes effektivitet, transparens og værdi. Ved at flytte den silobaserede tilgang til fuld integration bliver compliance-funktionen en naturlig sparringspartner for virksomhedens daglige ledelse fra A til Z indenfor compliance.

9 16 17 Mærsk sikrer compliance i leverandør-kæden Hos Mærsk dækker compliancearbejdet flere områder, ikke blot i Mærsks egen forretning men også hos leverandørerne. Compliance i bredere forstand er en nødvendighed for at bevare virksomhedens værdi, konstaterer Michael V. Møller, Head of Legal hos Mærsks Group Procurement. Hos Mærsk beskæftiger stadigt flere medarbejdere sig derfor med compliance. Den globale koncern med aktiviteter indenfor shipping, offshore virksomhed, container terminaler, olie og gas i mere end 135 lande, har specificeret sin compliance i en række interne Commit Rules. Disse regler, der understøtter Maersk Gruppens overordnede Group Core Values og Group Policies, definerer hvilke krav, regler, standarder og etiske retningslinjer, der skal følges og hvordan. Hvert år skal alle forretningsenheder udføre en egen vurdering. Compliance er blevet så individuelt med så mange regler for de forskellige forretningsenheder i forskellige lande, at vi må have en stærk compliance governance, forklarer Michael V. Møller. Væksten kræver en vis indsats og kan helt konkret tælles i antal medarbejdere. Dette ses eksempelvis i enheden for Responsible Procurement under Group Procurement, der sætter krav for leverandørernes miljømæssige og sociale performance samt foretager evalueringen af samme hos koncernens større leverandører: Da jeg begyndte for fire år siden, var vi én medarbejder og en halv konsulent. I dag er vi syv mennesker fuldt beskæftiget med assessments, audit opfølgning, konsultation af forretningsenhederne og governance. Derudover er RP, som vi kalder Responsible Procurement internt, også blevet del af indkøbernes arbejde, siger Renata Frolova, Head of Responsible Procurement. Beskytter omdømmet Core Values og Group Policies gælder alle, mens enkelte Commit Rules ikke nødvendigvis er relevante for alle dele af forretningen. Udviklingen hænger nøje sammen med omverdenens krav både fra kunder og aktionærer, der spørger til virksomhedens ansvarlighedspolitik: Inden for offshore er der for eksempel kunder, der stiller ekstra krav om compliance og dokumentation. For at få en kontrakt er vi nødt til at følge deres krav, siger Michael V. Møller. Der ligger naturligvis også et stort element af omdømmebeskyttelse i det omfattende compliancearbejde. Mærsk-navnet skal sikres mod negative sager, der kan koste dyrt på aktiemarkederne eller for den sags skyld ende med en betragtelig bøde. Compliance er med til at skærme os mod value destruction. Ingen virksomhed ønsker jo pludselig at blive associeret med en sag om for eksempel børnearbejde, fordi den har købt reklamemateriale hos en producent i et land, hvor enforcement af lovgivningen er svag, fortsætter Michael V. Møller Og det er her Responsible Procurement kommer ind i billedet. Forretningen forbedres Mens compliance hos Mærsk i høj grad handler om juridiske forhold i relation til danske og internationale myndigheder og lovgivning der skal for eksempel holdes styr på internationale regler for eksport af varer imellem lande har enheden Responsible Procurement fokus på at sikre, at leverandører af varer og tjenester lever op til koncernens krav om social og miljømæssig ansvarlig opførsel. Jeg ser på det som en mulighed for konstant forbedring af indsigten i leverandørkæden i forretningen. Vi har et bedre overblik over vores leverandører og deres aktiviteter. Der kan ikke være 100 procent transparens i hele leverandørkæden, men vi har øget transparens, og vi ved, hvor de kritiske områder er. Så vi kan samarbejde med vores leverandører om improvement plans. De forbedrer deres markedsværdi, og vi får tryghed i forhold til loven. Og hele tiden lærer vi noget nyt og forbedrer relationen til vores leverandører, siger Renate Frolova. Compliance i bredere forstand er en nødvendighed for at bevare virksomhedens værdi. Michael V. Møller, Head of Legal hos Mærsk Group Procurement.

10 ud af 10 virksomheder måler ikke effekten af deres compliance-programmer Finansielle virksomheder Industrivirksomheder 57% 65% nej - 32% ja - 3% ved ikke - ud af 100% Top-3 prioriteter Hvilke er de mest udfordrende opgaver? Årligt budget under 1 mio. Risikovurdering af tredjepart Håndtering af politikker/ procedurer Overvågning af compliance med politikker Hver fjerde i industrien har intet budget Årligt budget over 1 mio. 44% 9% 21% Kender ikke budget 26% Intet selvstændigt budget 50% nej - 44% ja - 6 % ved ikke - ud af 100% Effektivitetsmåling er en by i Rusland Øget fokus på kontrol af tredjepart Hvordan påvirker lov- og regelændringer jeres samarbejde med tredjepart, herunder joint venture, leverandører, forhandlere, agenter og andre forretningsparter? Ingen ændringer Vi har øget fokus (overvågning og kontrol) med nye samarbejdsparter 13% 4% Vi tager selv kontrol over flere forretningsaktiviteter 39% 44% Vi genvurderer nogle eller alle aftaler Compliance-funktionen kæmper med at finde de rette metoder at måle effektiviteten af arbejdet på. Under halvdelen af de compliance-ansvarlige er trygge ved deres måleredskaber, herunder it-systemer. Samarbejde med tredjepart giver anledning til mest bekymring og har højest prioritet. Desto mere tankevækkende er det, at kun hver femte konsekvent overvåger tredjepartsaftaler. Intern kontrol, træning og implementering af politikker fylder mest i det daglige arbejde. Et miks af forskellige måleredskaber Hvordan måler I effekten af jeres compliance-programmer? The Nordic Compliance Survey Risk Assessment baggrundsdata Performance Analyse af resultater fra intern revision 16% Gennemførselsrate for compliance-træning 13% Sammenligning med konkurrenter 12% Feedback på medarbejderundersøgelser om etik 11% Analyse af egen-vurderinger 11% Analyse af regulatorisk vurderinger 9% Analyse af hotline opkald 7% Fordelingen af interne undersøgelser 7% Størrelse på bøder eller sanktioner 6% Uafhængig ekstern evaluering 4% Undtagelsesrate i compliance-tests 2% Andre målemetoder 2% af alle virksomheder outsourcer complianceopgaver 82% af virksomhederne i industrien outsourcer 75% af de finansielle virksomheder outsourcer Kilder: Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Product Industry Risk Assessment, Juni Deloitte, The Nordic Compliance Survey - Risk Assessment - FSI, Juni 2014.

11 20 21 Lad Deloittes compliance-team bringe din virksomhed på forkant Thomas Brun er Partner og leder af Enterprise Risk Services. Hans speciale er compliance, interne kontroller/revision og risikostyring. Thomas har et stort globalt netværk og træder ofte til som sparringspartner for ledelsen i større globale virksomheder samt interne revisionsfunktioner, der opererer på både etablerede markeder og nye vækstmarkeder, og hvor compliance er i fokus. Alan Saul er Partner i Financial Services Industry i Deloitte, og har 18 års erfaring med rådgivning inden for Business Transformation, IT og procesudvikling. Alan har de sidste ti år arbejdet med den finansielle sektor, med et hovedfokus på banking, forsikring og pension. Han har en stor viden omkring compliance, procesudvikling, projektstyring, IT-strategier og omkostningsreduktion. Anne Mette Christiansen er Partner i Sustainability. Hun har omfattende viden om internationale retningslinjer som FNs principper for ansvarlige investeringer og FNs Global Compact. Anne Mette har i årevis rådgivet virksomheder om blandt andet antikorruption og ansvarlig leverandørstyring. Niels Josephsen er Head of Tax i Deloitte Danmark, og rådgiver en række af de største danske og internationale koncerner i Danmark om danske og internationale skattelovgivning. Niels kernekompetencer ligger inden for selskabsskat, international skat, skattestrategi og risici samt effektivisering af compliance-processer. Et stærkt hold med bred international erfaring og mangeartede kompetencer. Med Deloittes compliance-team slipper du for ad hoc-løsninger, og din virksomhed bliver en frontløber inden for integreret compliance. De er dus med virksomhedskulturen på seks kontinenter. De har tilsammen over 50 års erfaring i ansvarlig ledelse og værdiskabelse. De tager bøger om risk management, ansvarlig leverandørstyring og on site-audits med i hængekøjen. De er vant til at gå forrest, når resultaterne skal sikres ude i felten. Vi har erfaring med at kombinere lokale medarbejdere med et centralt team, så vi altid kan sammensætte det nødvendige hold ud fra krav til kompetencer og fleksibilitet. Det skaber optimal værdi for kunden, uanset hvor i verden opgaven ligger, siger Thomas Brun, partner. Deloittes compliance-team har fem erfarne rådgivere i spidsen. De er klar til at hjælpe virksomheder inden for alle brancher med at opbygge og implementere integrerede compliance-løsninger. Vi arbejder meget med test og udvikling af standarder og på at sikre, at efterlevelse af forventninger og krav er verificerbare, siger Helena Barton, partner. Hver enkelt i teamet er valgt på grund af hans eller hendes unikke kompetencer inden for sit felt. Når deres viden integreres, opstår den helhedsorienterede tilgang til compliance, som kendetegner Deloittes Compliance360. Vi forstår, at det ikke kun handler om være compliant i rent juridisk forstand. Virksomhederne må også kigge fremad mod interessenternes krav og forventninger for at være forberedt på det, som bliver lovgivning på både kort og lang sigt, siger Anne Mette Christiansen, partner. Henrik Kjelgaard er Partner, Statsautoriseret revisor. Leder af Deloittes Center for Corporate Governance og har mangeårig erfaring omkring revisionsudvalg, strategisk og operationel risikostyring, organisering og rapportering omkring virksomheders compliance samt tilrettelæggelse af compliance-relaterede procedurer, autorisationer og kontroller. Har herudover specifik erfaring i forhold til specielt kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelse, besvigelser og corporate governance-relaterede forhold.

12 22 Noter: 23

13 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

20 gode råd Stå stærkere når det blæser op til storm. En compliancehåndbog

20 gode råd Stå stærkere når det blæser op til storm. En compliancehåndbog 20 gode råd Stå stærkere når det blæser op til storm En compliancehåndbog Compliance en sag for ledelsen Det er forretningskritisk for virksomheder at være compliant i forhold til lovgivning, brancheguidelines

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi 2016 Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte

Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte Opstartsmøde 26. august 2013 Hvem er vi og hvad laver vi? 2 Deloitte Sustainability Deloitte Sustainability i Danmark udgøres af

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Klaus Okholm Transfer pricing i Danmark anno 2010. SkatteAkademiet Transfer Pricing i Danmark anno 2010

Klaus Okholm Transfer pricing i Danmark anno 2010. SkatteAkademiet Transfer Pricing i Danmark anno 2010 Klaus Okholm Transfer pricing i Danmark anno 2010 SkatteAkademiet Transfer Pricing i Danmark anno 2010 P w C Meningsundersøgelse Hvad er Transfer Pricing? TP anno 2010 PricewaterhouseCoopers Slide 3 Hvad

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen 28. Januar 2014 Præsentation Charlotte Pedersen Director Cand.scient.pol. ISO27001:2013 Certified ISMS Lead Auditor (IBITG accredited) mv., CIIP,

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

COMPLIANCE VERSION 2.0? SKAL COMPLIANCE LÆNGERE FREM PÅ SLAGMARKEN - I FIRST LINE OF DEFENCE? EN PUBLIKATION AF FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S

COMPLIANCE VERSION 2.0? SKAL COMPLIANCE LÆNGERE FREM PÅ SLAGMARKEN - I FIRST LINE OF DEFENCE? EN PUBLIKATION AF FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S COMPLIANCE VERSION 2.0? SKAL COMPLIANCE LÆNGERE FREM PÅ SLAGMARKEN - I FIRST LINE OF DEFENCE? EN PUBLIKATION AF FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: Den traditionelle compliancefunktion

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere