CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard København S / Danmark. Tel / Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875."

Transkript

1 CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard København S / Danmark Tel / Fax København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1

2 Indholdsfortegnelse Side Den administrerende direktør har ordet 3 CSR politik 4 Vores fokusområder 4 Den rejsendes påvirkning 4 Den vigtige del af økonomien 4 Kerneværdien 5 Bæredygtighedsarbejde 6 Vores miljøpolitik 7 Vores miljømål 8 Vores miljøarbejde 10 Vores tilbud til vores kunder 11 Det sociale ansvar 12 Mangfoldighed 12 Medarbejdere 12 Code of Conduct 12 Medarbejderundersøgelse 13 Arbejdsmiljø 13 Kommunikation og dialog 13 Samfundsengagement 14 Brancheuddannelse 14 Praktikanter 15 Vore lokale ambitioner 15 Please consider the environment before printing. Page 2

3 Den administrerende direktør har ordet Som et af verdens største Travel Management virksomheder har CWT et stort ansvar i at håndtere spørgsmål, som rører sig på både vores eget og vores kunders sociale ansvar, CSR. Udover at være ansvarlig gennem vores kunder, medarbejdere og ejere, så har vi også et ansvar for at beskytte miljøet og være gode mennesker i de områder, vi bevæger os i. CWT har et CSR-program, da en af vores visioner har fokus på mangfoldighed, miljø og samfundsengagement. CWT Danmark har desuden udarbejdet sin egen CSR-politik, som tydeliggør, hvad vi gør i Danmark. CWT er en virksomhed, som ser et stort ansvar i at hjælpe vores kunder med deres CSR-arbejde og miljøspørgsmål. Gennem vores professionalisme indenfor Travel Management er vi til for vores kunder for at råde dem i deres beslutninger, som styrer mod et bæredygtigt samfund. Vi har et rapporteringsværktøj, hvor vores kunder kan følge med i de rejsendes påvirkning af miljøet (CO2- udslip). Herudover tilbyder vi tjenester, som hjælper kunderne i at mindske eller neutralisere deres miljøpåvirkning, bl.a. gennem vort samarbejde med CarbonNeutral Partner. Vi håber, at vores arbejde indenfor velgørenhed og samfundsengagement vil blive set som et yderligere aspekt i den værdi, som vi tilfører vores kunder samarbejdspartnere og medarbejdere. Sophie Hulgard Administrerende direktør Please consider the environment before printing. Page 3

4 CSR POLITIK Carlson Wagonlit Travel (CWT) er verdens største Travel Management virksomhed. Vores kunder er private virksomheder og organisationer såvel som offentlige institutioner. Vi har 2 virksomhedsområder som inddeles i individuelle forretningsrejser samt Meeting og Events (Grupper, mødet og konferencerejser). Vi arrangerer rejser til hele verden. I CWT betragter vi vores globale miljø som en del af et fælles ansvar. Vores initiativer omfatter både globale og lokale initiativer. CWT er fokuseret på, at vi har vores medarbejderes, kunders og samfundets langsigtede tillid Det CSR-arbejde, som vi udfører, handler om at tage et langsigtet ansvar i det daglige, både hvad angår miljø- og samfundsmæssige spørgsmål Vi er medvidende om, at arbejdet med CSR spørgsmål er vigtigt for vores investorer og kunder ved valg af samarbejdspartnere Rejseriets påvirkning I UN World Tourism Organization (Climate Change and Tourism, UN SRO, Oct 2007), står rejser og turisme for 5% af det globale udslip af klodioxid. Der forekommer også sociale risici fremfor alt i udviklingslandene såsom udnyttelse af arbejdskraften. Vigtig del af den globale økonomi Rejsebranchen bidrager endog positivt til samfundet. Turismen står for 11 % af den globale BNP og er en af de frem mest indkomstbringende industrier hos 80 % af udviklingslandene (Tourism and the Poor, Overseas Development Institute, marts 2009). Vores fokusområder I vores CSR-politik har vi valgt at fordybe os i nedenstående områder: Miljøansvar Mangfoldighed Samfundsengagement Hvad er CSR? At tage ansvar for at drive holdbar virksomhedsudvikling. Ansvar indenfor miljø, socialt engagement og økonomi Please consider the environment before printing. Page 4

5 KERNEVÆRDIER Vi vil have, at vores kerneværdier skal repræsentere det, som vi tilbyder vores kunder. Vores kerneværdier kommunikeres som virksomhedens retningslinjer for de kommende år. De ligger nu til grund for, hvordan vores medarbejder skal agere overfor vores kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. Kundefokus At sætte kundens behov i første række og hele tiden stræbe efter at yde et højt serviceniveau. Højeste kvalitet Hele tiden at stræbe efter at gøre arbejdet endnu bedre og højne kvaliteten af det arbejde, som vi udfører. Mangfoldighed At respektere hinanden på arbejdspladsen, arbejde med forskelligheder og udnytte virksomhedens multikulturelle miljø samt fastholde et ligeværdigt miljø for alle individer. Pålidelighed At være en pålidelig samarbejdspartner som tilbyder markedsledende produkter og tjenester til sine kunder. Entreprenørånd At finde nye og hurtige løsninger med kreativitet og idéer. Integritet At skabe lønnede og langsigtede relationer gennem at være troværdig og åben i sin kommunikation. Please consider the environment before printing. Page 5

6 BÆREDYGTIGHED For at bidrage til en holdbar udvikling må vores medarbejdere tage hensyn til påvirkningen af miljøet og samfundet og samtidigt arbejde for en positiv økonomisk virksomhedsudvikling. Bedre resultater og mindre miljøpåvirkninger fører til højere lønsomhed på lang sigt og til en større konkurrenceevne. Vores egen direkte påvirkning er bl.a. vores egen kontorvirksomhed samt transport og rejser. Vores ansvar Det ypperligste ansvar for CWTs holdbarhedsarbejde ligger hos ledelsen. For at sikre, at virksomheden følger de overordnede mål med bæredygtighedsarbejdet, benytter vi os af værktøjer som fx politikker og processer. Vi har skriftlige politikker og retningslinjer, som holder styr på vores arbejde med bl.a. miljøet, kommunikation og mangfoldighed. I og med, at CWT ikke producerer rejser, men formidler disse, er vores direkte påvirkning af miljøet begrænset. Et nært samarbejde med leverandører og partners er dermed højt prioriteret. Gennem et internt arbejde med miljø opnår vi et fremgangsrigt miljøarbejde, som forstærker CWTs troværdighed i visionen om at skabe en bæredygtig fremtid. Hovedformålet er at mindske miljøbelastningen fra den daglige virksomhed. At mindske energiforbruget er et af vores mål, eftersom dette skulle bidrag til en lavere klimapåvirkning og bedre miljø. Det påvirker desuden virksomhedens omkostninger positivt. Vi arbejder også hele tiden med at mindske vores ressourceforbrug, såsom papirforbrug, affald og indkøb. Medarbejdernes engagement er afgørende for et fremgangsrigt miljøarbejde. Vores indkøb Alle indkøb må bidrage til at holde omkostningerne nede så længe som muligt og skal gøres med de bedste tanker for virksomheden. Valget af leverandører og sikringen af de bedste kommercielle vilkår ved indkøb er faktorer, som påvirker virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne. Gennem nøje planlægning af vores indkøb skærpes virksomhedens mulighed for at vælge den rigtige leverandør, som også tilbyder miljøpassende produkter og løsninger. Bæredygtighed Bæredygtighed sker udfra vores grundlæggende kerneværdier Please consider the environment before printing. Page 6

7 MILJØANSVAR Vores miljøpolitik Vi mener, at vi er en miljømedvidende virksomhed, som opmuntrer vores medarbejdere til at mindske vores påvirkning af miljøet gennem kommunikation, retningslinjer og initiativer. CWT vil bidrage til en holdbar udvikling gennem at optimere ressourceforbruget og minimere dennes miljøpåvirkning i hele virksomheden CWT vil hele tiden øge kendskabet og viden om miljøspørgsmål CWT vil prøve at gøre det lettere for vores kunder at vælge miljøvenlige alternativer i rejseprocessen Vores overgribende miljømål I vores politik har vi også inddraget miljømål for CWT, som der følges op på. Kontoret skal udelukkende anvende miljøvenlig el Mindske papirforbruget med 20 % inden udgangen af 2011 Øge andelen af kunder som klimakompenserer sine rejser Affaldssortere på alle kontorer 100 % miljø venlige biler inden udgangen af % af CWTs rejsekonsulenter skal være under inden 2012 Please consider the environment before printing. Page 7

8 VORES MILJØARBEJDE I CWT opmuntrer vi vores medarbejdere til tage miljøvenlige valg som en del af deres hverdag. Vi arbejder kontinuerligt med at udvide vores engagement og har en miljøplan med aktiviteter som skal virkeliggøre disse. Følgende aktiviteter har vi gennemført i forhold til vores miljøpolitik Klimaneutrale lokaler På kontoret i København tages der store hensyn til miljøet. Lige fra vandbesparende vandhaner som bruges på toiletterne til produktionen af den varme, der løber i dine radiatorer, det vand, der kommer ud af din vandhane og den gas, du bruger til madlavning Grønt printermiljø Vores grønne printermiljø er baseret på en teknik, hvor medarbejderen skal aktivere det ønskede print, inden printningen sker. Med denne metode mindsker vi printerforbruget med helt op til 25%. Elektroniske dokumenter CWT tilbyder sine kunder elektroniske dokumenter såsom billetter, følgesedler og fakturaer. Samtlige flyrejser sker i dag elektronisk. Rejsepolitik CWTs rejsepolitik er, at vi altid skal prioritere det mest miljøvenlige transportalternativ ved vores valg af rejser. Vi ved i dag, at toget er det mest miljøvenlige transportmiddel, hvilket vi vil anvende så vidt muligt, frem for fly eller bil for rejser som understiger 3½ timer. For flyrejser, som vi i dag klimakompenserer vi 100% for det CO2- udslip, som kommer. Vi gør dette via Carbon Neutral og udslippet for rejserne som kompenseres går til vindmøller i Kina Kommunikation Vi arbejder også intensivt med at integrere vores bæredygtighedsarbejde i vores kommunikation. Vi har i dag elektronisk distribution af kundebreve Elektroniske distribution af invitationer, nyhedsmeddelelser og virksomhedsinformationer Please consider the environment before printing. Page 8

9 VORES TILBUD TIL VORES KUNDER Virksomhederne er i dag medvidne om, at forretningsrejser skaber muligheder for at vokse og udvikle deres virksomhed. Samtidigt ved vi, at forretningsrejser er oppe til diskussion rundt omkring i de forskellige virksomheder i forbindelse med omkostninger og samfundet. Der er mange virksomheder i verden, som allerede i dag aktivt vælger at håndtere klimaet og miljøpåvirkningen på forskellige måder. Vi ønsker at kunne hjælpe vores kunder med at tage fat i miljøspørgsmål med fokus på spørgsmålet om kuldioxidudslippet gennem at tilbyde tjenester indenfor Travel & Meetings Management og at sørge for at de rejsende er velinformeret om miljøpåvirkningen for at kunne bidrage til at mindske sin virksomheds kuldioxidudslipning. Beregning af kuldioxidudslippet Vi tilbyder vores kunder et værktøj for at kunne udføre en beregning af kuldioxidudslippet på flyrejser. Værktøjet, som er baseret på vores statistik system CWT Program Management Center (PMC), kan også sammenligne togrejser, som et alternativ til flyrejser. Anvenderen bliver tilbudt hjælp til at træffe beslutning og uddannelse heri for at kunne træffe den bedste metode for sin rejse. Klimakompensation Allerede ved bookingen ser den rejsende, hvor stort et klimaudslip, der vil være for de forskellige transportmuligheder. Gennem at synliggøre mængden af udslip og omkostninger for at kompensere, bliver klimapåvirkningen et synligt parameter at tage hensyn til ved siden af prisen, spildtid og bekvemmelighed. Dette giver også vores kunder en mulighed for at blive helt klimaneutrale. Miljørapportering Vi har udviklet en rapporteringsfunktion, som giver vores kunder mulighed for at følge virksomhedens forretningsrejse kuldioxidudslip via PMC. PMC giver et godt overblik så de ansvarlige for området i virksomheden for at følge med i virksomhedens kuldioxid udslip samt de tilhørende miljøeffekter. Please consider the environment before printing. Page 9

10 VALG AF GRØNNE HOTELLER Vi kan også hjælpe vores kunder med at øge miljømedvidenheden via tjenesten Valg af grønne hoteller og varemærker. Gennem udvikling af vores kunders Hotel Requests for proposal kan vi også inkluderer miljøspørgsmål og få en identificering af grønne egenskaber. Med denne tjeneste har CWT hjulpet mange kunder med at forbedre deres miljøarbejde og miljøpolitik. Meeting og Events Indenfor vores forretningsområde Meeting & Events arbejder vi med at få vores kunder til at håndtere det finansielle, men også med de miljømæssige konsekvenser ved konferencer og events. CWT Portal CWT Portal er en samlingsplads for rejse relaterede informationer, som vi tilbyder vores kunder. Foruden et standardindhold kan de respektive virksomheder forme CWT Portal efter sine egne ønskemål og behov og med de grønne produkter, som vi tilbyder. Please consider the environment before printing. Page 10

11 SOCIALT ANSVAR Mangfoldighed Et af CWTs kerneværdier er mangfoldighed. Dette vil vi beskrive på følgende måde: At respektere hinanden på arbejdspladsen, at tage hensyn til og udnytte virksomhedens multikulturelle ånd samt at give ligeværdige muligheder for alle individer. Mangfoldighed Medarbejdere Velkommen til Carlson Wagonlit Travel Nye medarbejdere går igennem et introduktionsprogram, som indledes med Velkommen til Carlson Wagonlit Travel som er et internet baseret præsentation af virksomheden, som bl.a. fortæller om vores historie, strategi, vores fælles værdier, vores kunder og partner samt hvad som forventes af en medarbejder, som arbejder og repræsenterer CWT. Code of conduct Et af CWTs kerneværdier og et fokusområde indenfor CSR Målet for CWTs sociale sammensætning er at afspejle mangfoldigheden i samfundet. Vores virksomheds udgangspunkt ved rekruttering, kompetenceudvikling, forfremmelse og andet er, at alle mennesker er lige og har samme værdi. Ingen som arbejder i CWT må blive udsat for diskrimination eller favorisering og vi skal tage hensyn til mangfoldighed og ligestilling samt med respekt for den gældende lovgivning. CWT værner om sine medarbejders udvikling i arbejdet og arbejder aktivt med at fremme et godt arbejdsmiljø, ligestilling, mangfoldighed og kompetenceudvikling. CWT er en virksomhed med værdier som har styr på, hvordan vi agerer internt og eksternt. CWT har i mange år arbejdet med Code of conduct. Vores kolleger, kunder, leverandører og ejere forventer, at vi alle skal efterleve og respektere denne skrevne conduct, når vi repræsenterer virksomheden. Reglerne i denne code of conduct baseres på virksomhedens fælles værdier. Denne code of conduct er tydelig og hjælper vores medarbejdere med at vide, hvad som forventes af dem i forskellige situationer: Relationer til kunder og leverandører Konkurrencer og datasikkerhed Kommunikation og dialog Hvordan vi laver forretning Bæredygtighedsarbejde og miljø Please consider the environment before printing. Page 11

12 MEDARBEJDERUNDERSØGELSE For at måle i hvilken udstrækning vi opnår vores målsætninger med at være en attraktiv arbejdsgiver, gennemfører vi en medarbejderundersøgelse en gang om året. Spørgsmålene er bl.a. om virksomhedens lederskab på flere niveauer, intern information, kommunikation, samarbejde, egne muligheder for påvirkning, forandringer, udvikling samt synet på virksomhedens fremtid. I CWT er vi interesseret i medarbejdernes engagement i tre forskellige dimensioner: Tanker tro på virksomhedens målsætning og værdier Følelser følelse af tilhørsforhold og stolthed over virksomheden Agerende viljen til at anstrenge sig lidt ekstra og engagement for fremtiden Arbejdsmiljø Vi værner om vores medarbejders sundhed og sikkerhed, som prioriteres højt. Ingen medarbejdere skal behøve at lide fysisk eller psykisk skade på sin arbejdsplads. Det er de respektive chefer for afdelingerne, grupper, teams, som er ansvarlige i samarbejde med SIP-udvalget (Samarbejds-, Informations- og Sikkerhedsudvalget). Men alle medarbejdere i CWT har et medansvar for et godt arbejdsmiljø, som hele tiden skal forbedres og aktivt forhindre alle typer af skader. Kommunikation og dialog Kommunikation og dialog er et strategisk ledelsesværktøj, som skal bidrage til at CWTs strategier og mål informeres, accepteres og virkeliggøres i virksomheden. Vi er helt overbevidste om at information, forståelse og medvirken er en forudsætning for, at vores medarbejdere skal kunne bidrage til, at vi når vores målsætninger. CWTs ledelse har ansvaret for kommunikationen. Marketingsafdelingens opgave er at støtte ledelsen gennem effektiv kommunikation både internt og eksternt. Medarbejdere i CWT kan ikke uden ledelsens godkendelse udtale sig på CWTs vegne om CWT eller vores kunder på chat-sider på internettet eller i andre offentlige fora eller sammenhæng. Kommunikation En givende dialog bygger på åbenhed mellem virksomheden og dennes medarbejdere samt kunder Pressemeddelelser produceres centralt fra marketingafdelingen og de vil sørge for formidlingen til korrekt modtagere både lokalt og internationalt. Please consider the environment before printing. Page 12

13 Samfundsengagement Vi stræber efter at være en ansvarsfuld virksomhed i det samfund, som vi lever og arbejder i. Vi møder på globalt niveau ideelle organisationer og initiativer. Dette sker både gennem finansiel medvirken og ikkefinansielle medvirken, eksempelvis gennem frivilligt arbejdende medarbejdere. Vores engagement globalt I Nordamerika skabte CWT mangfoldighedsrådet i slutningen af 2007, bl.a for at fremme den betydningsfulde værdi af mangfoldighed. Medlemmerne i mangfoldighedsrådet repræsenterer forskellige funktioner i virksomheden og har som opgave at gøre viden om mangfoldighed og integrere denne i CWTkulturen. World Childhood Foundation World Childhood Foundation formål er at forsvare børns rettigheder til en tryg barndom og at arbejde for bedre levevilkår for udsatte børn verden over. Organisationens nuværende fokus er at beskytte børn fra seksuelle overgreb, med særskilt fokus på piger og teenageforældre. Mangfoldighedsrådet arbejder med 3 fokusområder: Fremtidens udvikling af mangfoldighed indenfor virksomheden Rekruttering af medarbejdere Beholde kompetente medarbejdere Please consider the environment before printing. Page 13

14 Vores lokale samfundsengangement I CWT har vi valgt at holde fokus på 2 organisationer, hvor det grundlæggende er frivilligt arbejde. Børnecancerfonden CWT støttet Børnecancerfonden økonomisk. Vi har valgt denne organisation, da den er i tråd med den internationale fokus på World Childhood Foundation, hvor man også har fokus på børn. Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, der som sit hovedformål har at støtte de omkring danskere med sygdommen multipel sclerose og lette vilkårene for de mange danske familier, der har sygdommen inde på livet. Det gør Scleroseforeningen ved at yde konkret støtte til scleroseramte i form af f.eks. social- og psykologrådgivning, ved at støtte dansk scleroseforskning økonomisk og ved at informere om sclerose. Please consider the environment before printing. Page 14

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Ditte Vigsø Great Place to Work Institute 21. januar 2010 Great Place to Work er Et udviklingsværktøj Bidrager til at udvikle ledere

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Arbejdsforhold. Ansat hos Sanistål 2. Karrieremuligheder 3. Mere end du tror 4. Arbejdsmiljø 5. Oms 3,9b. Hedegaard Tidemand og Døssing

Arbejdsforhold. Ansat hos Sanistål 2. Karrieremuligheder 3. Mere end du tror 4. Arbejdsmiljø 5. Oms 3,9b. Hedegaard Tidemand og Døssing Arbejdsforhold Ansat hos Sanistål 2 Oms 3,9b Karrieremuligheder 3 Mere end du tror 4 Arbejdsmiljø 5 1 Ansat hos Sanistål Sanistål er en virksomhed med mange forskellige typer jobs. Du kan f.eks. være ansat

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere