CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard København S / Danmark. Tel / Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875."

Transkript

1 CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard København S / Danmark Tel / Fax København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1

2 Indholdsfortegnelse Side Den administrerende direktør har ordet 3 CSR politik 4 Vores fokusområder 4 Den rejsendes påvirkning 4 Den vigtige del af økonomien 4 Kerneværdien 5 Bæredygtighedsarbejde 6 Vores miljøpolitik 7 Vores miljømål 8 Vores miljøarbejde 10 Vores tilbud til vores kunder 11 Det sociale ansvar 12 Mangfoldighed 12 Medarbejdere 12 Code of Conduct 12 Medarbejderundersøgelse 13 Arbejdsmiljø 13 Kommunikation og dialog 13 Samfundsengagement 14 Brancheuddannelse 14 Praktikanter 15 Vore lokale ambitioner 15 Please consider the environment before printing. Page 2

3 Den administrerende direktør har ordet Som et af verdens største Travel Management virksomheder har CWT et stort ansvar i at håndtere spørgsmål, som rører sig på både vores eget og vores kunders sociale ansvar, CSR. Udover at være ansvarlig gennem vores kunder, medarbejdere og ejere, så har vi også et ansvar for at beskytte miljøet og være gode mennesker i de områder, vi bevæger os i. CWT har et CSR-program, da en af vores visioner har fokus på mangfoldighed, miljø og samfundsengagement. CWT Danmark har desuden udarbejdet sin egen CSR-politik, som tydeliggør, hvad vi gør i Danmark. CWT er en virksomhed, som ser et stort ansvar i at hjælpe vores kunder med deres CSR-arbejde og miljøspørgsmål. Gennem vores professionalisme indenfor Travel Management er vi til for vores kunder for at råde dem i deres beslutninger, som styrer mod et bæredygtigt samfund. Vi har et rapporteringsværktøj, hvor vores kunder kan følge med i de rejsendes påvirkning af miljøet (CO2- udslip). Herudover tilbyder vi tjenester, som hjælper kunderne i at mindske eller neutralisere deres miljøpåvirkning, bl.a. gennem vort samarbejde med CarbonNeutral Partner. Vi håber, at vores arbejde indenfor velgørenhed og samfundsengagement vil blive set som et yderligere aspekt i den værdi, som vi tilfører vores kunder samarbejdspartnere og medarbejdere. Sophie Hulgard Administrerende direktør Please consider the environment before printing. Page 3

4 CSR POLITIK Carlson Wagonlit Travel (CWT) er verdens største Travel Management virksomhed. Vores kunder er private virksomheder og organisationer såvel som offentlige institutioner. Vi har 2 virksomhedsområder som inddeles i individuelle forretningsrejser samt Meeting og Events (Grupper, mødet og konferencerejser). Vi arrangerer rejser til hele verden. I CWT betragter vi vores globale miljø som en del af et fælles ansvar. Vores initiativer omfatter både globale og lokale initiativer. CWT er fokuseret på, at vi har vores medarbejderes, kunders og samfundets langsigtede tillid Det CSR-arbejde, som vi udfører, handler om at tage et langsigtet ansvar i det daglige, både hvad angår miljø- og samfundsmæssige spørgsmål Vi er medvidende om, at arbejdet med CSR spørgsmål er vigtigt for vores investorer og kunder ved valg af samarbejdspartnere Rejseriets påvirkning I UN World Tourism Organization (Climate Change and Tourism, UN SRO, Oct 2007), står rejser og turisme for 5% af det globale udslip af klodioxid. Der forekommer også sociale risici fremfor alt i udviklingslandene såsom udnyttelse af arbejdskraften. Vigtig del af den globale økonomi Rejsebranchen bidrager endog positivt til samfundet. Turismen står for 11 % af den globale BNP og er en af de frem mest indkomstbringende industrier hos 80 % af udviklingslandene (Tourism and the Poor, Overseas Development Institute, marts 2009). Vores fokusområder I vores CSR-politik har vi valgt at fordybe os i nedenstående områder: Miljøansvar Mangfoldighed Samfundsengagement Hvad er CSR? At tage ansvar for at drive holdbar virksomhedsudvikling. Ansvar indenfor miljø, socialt engagement og økonomi Please consider the environment before printing. Page 4

5 KERNEVÆRDIER Vi vil have, at vores kerneværdier skal repræsentere det, som vi tilbyder vores kunder. Vores kerneværdier kommunikeres som virksomhedens retningslinjer for de kommende år. De ligger nu til grund for, hvordan vores medarbejder skal agere overfor vores kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. Kundefokus At sætte kundens behov i første række og hele tiden stræbe efter at yde et højt serviceniveau. Højeste kvalitet Hele tiden at stræbe efter at gøre arbejdet endnu bedre og højne kvaliteten af det arbejde, som vi udfører. Mangfoldighed At respektere hinanden på arbejdspladsen, arbejde med forskelligheder og udnytte virksomhedens multikulturelle miljø samt fastholde et ligeværdigt miljø for alle individer. Pålidelighed At være en pålidelig samarbejdspartner som tilbyder markedsledende produkter og tjenester til sine kunder. Entreprenørånd At finde nye og hurtige løsninger med kreativitet og idéer. Integritet At skabe lønnede og langsigtede relationer gennem at være troværdig og åben i sin kommunikation. Please consider the environment before printing. Page 5

6 BÆREDYGTIGHED For at bidrage til en holdbar udvikling må vores medarbejdere tage hensyn til påvirkningen af miljøet og samfundet og samtidigt arbejde for en positiv økonomisk virksomhedsudvikling. Bedre resultater og mindre miljøpåvirkninger fører til højere lønsomhed på lang sigt og til en større konkurrenceevne. Vores egen direkte påvirkning er bl.a. vores egen kontorvirksomhed samt transport og rejser. Vores ansvar Det ypperligste ansvar for CWTs holdbarhedsarbejde ligger hos ledelsen. For at sikre, at virksomheden følger de overordnede mål med bæredygtighedsarbejdet, benytter vi os af værktøjer som fx politikker og processer. Vi har skriftlige politikker og retningslinjer, som holder styr på vores arbejde med bl.a. miljøet, kommunikation og mangfoldighed. I og med, at CWT ikke producerer rejser, men formidler disse, er vores direkte påvirkning af miljøet begrænset. Et nært samarbejde med leverandører og partners er dermed højt prioriteret. Gennem et internt arbejde med miljø opnår vi et fremgangsrigt miljøarbejde, som forstærker CWTs troværdighed i visionen om at skabe en bæredygtig fremtid. Hovedformålet er at mindske miljøbelastningen fra den daglige virksomhed. At mindske energiforbruget er et af vores mål, eftersom dette skulle bidrag til en lavere klimapåvirkning og bedre miljø. Det påvirker desuden virksomhedens omkostninger positivt. Vi arbejder også hele tiden med at mindske vores ressourceforbrug, såsom papirforbrug, affald og indkøb. Medarbejdernes engagement er afgørende for et fremgangsrigt miljøarbejde. Vores indkøb Alle indkøb må bidrage til at holde omkostningerne nede så længe som muligt og skal gøres med de bedste tanker for virksomheden. Valget af leverandører og sikringen af de bedste kommercielle vilkår ved indkøb er faktorer, som påvirker virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne. Gennem nøje planlægning af vores indkøb skærpes virksomhedens mulighed for at vælge den rigtige leverandør, som også tilbyder miljøpassende produkter og løsninger. Bæredygtighed Bæredygtighed sker udfra vores grundlæggende kerneværdier Please consider the environment before printing. Page 6

7 MILJØANSVAR Vores miljøpolitik Vi mener, at vi er en miljømedvidende virksomhed, som opmuntrer vores medarbejdere til at mindske vores påvirkning af miljøet gennem kommunikation, retningslinjer og initiativer. CWT vil bidrage til en holdbar udvikling gennem at optimere ressourceforbruget og minimere dennes miljøpåvirkning i hele virksomheden CWT vil hele tiden øge kendskabet og viden om miljøspørgsmål CWT vil prøve at gøre det lettere for vores kunder at vælge miljøvenlige alternativer i rejseprocessen Vores overgribende miljømål I vores politik har vi også inddraget miljømål for CWT, som der følges op på. Kontoret skal udelukkende anvende miljøvenlig el Mindske papirforbruget med 20 % inden udgangen af 2011 Øge andelen af kunder som klimakompenserer sine rejser Affaldssortere på alle kontorer 100 % miljø venlige biler inden udgangen af % af CWTs rejsekonsulenter skal være under inden 2012 Please consider the environment before printing. Page 7

8 VORES MILJØARBEJDE I CWT opmuntrer vi vores medarbejdere til tage miljøvenlige valg som en del af deres hverdag. Vi arbejder kontinuerligt med at udvide vores engagement og har en miljøplan med aktiviteter som skal virkeliggøre disse. Følgende aktiviteter har vi gennemført i forhold til vores miljøpolitik Klimaneutrale lokaler På kontoret i København tages der store hensyn til miljøet. Lige fra vandbesparende vandhaner som bruges på toiletterne til produktionen af den varme, der løber i dine radiatorer, det vand, der kommer ud af din vandhane og den gas, du bruger til madlavning Grønt printermiljø Vores grønne printermiljø er baseret på en teknik, hvor medarbejderen skal aktivere det ønskede print, inden printningen sker. Med denne metode mindsker vi printerforbruget med helt op til 25%. Elektroniske dokumenter CWT tilbyder sine kunder elektroniske dokumenter såsom billetter, følgesedler og fakturaer. Samtlige flyrejser sker i dag elektronisk. Rejsepolitik CWTs rejsepolitik er, at vi altid skal prioritere det mest miljøvenlige transportalternativ ved vores valg af rejser. Vi ved i dag, at toget er det mest miljøvenlige transportmiddel, hvilket vi vil anvende så vidt muligt, frem for fly eller bil for rejser som understiger 3½ timer. For flyrejser, som vi i dag klimakompenserer vi 100% for det CO2- udslip, som kommer. Vi gør dette via Carbon Neutral og udslippet for rejserne som kompenseres går til vindmøller i Kina Kommunikation Vi arbejder også intensivt med at integrere vores bæredygtighedsarbejde i vores kommunikation. Vi har i dag elektronisk distribution af kundebreve Elektroniske distribution af invitationer, nyhedsmeddelelser og virksomhedsinformationer Please consider the environment before printing. Page 8

9 VORES TILBUD TIL VORES KUNDER Virksomhederne er i dag medvidne om, at forretningsrejser skaber muligheder for at vokse og udvikle deres virksomhed. Samtidigt ved vi, at forretningsrejser er oppe til diskussion rundt omkring i de forskellige virksomheder i forbindelse med omkostninger og samfundet. Der er mange virksomheder i verden, som allerede i dag aktivt vælger at håndtere klimaet og miljøpåvirkningen på forskellige måder. Vi ønsker at kunne hjælpe vores kunder med at tage fat i miljøspørgsmål med fokus på spørgsmålet om kuldioxidudslippet gennem at tilbyde tjenester indenfor Travel & Meetings Management og at sørge for at de rejsende er velinformeret om miljøpåvirkningen for at kunne bidrage til at mindske sin virksomheds kuldioxidudslipning. Beregning af kuldioxidudslippet Vi tilbyder vores kunder et værktøj for at kunne udføre en beregning af kuldioxidudslippet på flyrejser. Værktøjet, som er baseret på vores statistik system CWT Program Management Center (PMC), kan også sammenligne togrejser, som et alternativ til flyrejser. Anvenderen bliver tilbudt hjælp til at træffe beslutning og uddannelse heri for at kunne træffe den bedste metode for sin rejse. Klimakompensation Allerede ved bookingen ser den rejsende, hvor stort et klimaudslip, der vil være for de forskellige transportmuligheder. Gennem at synliggøre mængden af udslip og omkostninger for at kompensere, bliver klimapåvirkningen et synligt parameter at tage hensyn til ved siden af prisen, spildtid og bekvemmelighed. Dette giver også vores kunder en mulighed for at blive helt klimaneutrale. Miljørapportering Vi har udviklet en rapporteringsfunktion, som giver vores kunder mulighed for at følge virksomhedens forretningsrejse kuldioxidudslip via PMC. PMC giver et godt overblik så de ansvarlige for området i virksomheden for at følge med i virksomhedens kuldioxid udslip samt de tilhørende miljøeffekter. Please consider the environment before printing. Page 9

10 VALG AF GRØNNE HOTELLER Vi kan også hjælpe vores kunder med at øge miljømedvidenheden via tjenesten Valg af grønne hoteller og varemærker. Gennem udvikling af vores kunders Hotel Requests for proposal kan vi også inkluderer miljøspørgsmål og få en identificering af grønne egenskaber. Med denne tjeneste har CWT hjulpet mange kunder med at forbedre deres miljøarbejde og miljøpolitik. Meeting og Events Indenfor vores forretningsområde Meeting & Events arbejder vi med at få vores kunder til at håndtere det finansielle, men også med de miljømæssige konsekvenser ved konferencer og events. CWT Portal CWT Portal er en samlingsplads for rejse relaterede informationer, som vi tilbyder vores kunder. Foruden et standardindhold kan de respektive virksomheder forme CWT Portal efter sine egne ønskemål og behov og med de grønne produkter, som vi tilbyder. Please consider the environment before printing. Page 10

11 SOCIALT ANSVAR Mangfoldighed Et af CWTs kerneværdier er mangfoldighed. Dette vil vi beskrive på følgende måde: At respektere hinanden på arbejdspladsen, at tage hensyn til og udnytte virksomhedens multikulturelle ånd samt at give ligeværdige muligheder for alle individer. Mangfoldighed Medarbejdere Velkommen til Carlson Wagonlit Travel Nye medarbejdere går igennem et introduktionsprogram, som indledes med Velkommen til Carlson Wagonlit Travel som er et internet baseret præsentation af virksomheden, som bl.a. fortæller om vores historie, strategi, vores fælles værdier, vores kunder og partner samt hvad som forventes af en medarbejder, som arbejder og repræsenterer CWT. Code of conduct Et af CWTs kerneværdier og et fokusområde indenfor CSR Målet for CWTs sociale sammensætning er at afspejle mangfoldigheden i samfundet. Vores virksomheds udgangspunkt ved rekruttering, kompetenceudvikling, forfremmelse og andet er, at alle mennesker er lige og har samme værdi. Ingen som arbejder i CWT må blive udsat for diskrimination eller favorisering og vi skal tage hensyn til mangfoldighed og ligestilling samt med respekt for den gældende lovgivning. CWT værner om sine medarbejders udvikling i arbejdet og arbejder aktivt med at fremme et godt arbejdsmiljø, ligestilling, mangfoldighed og kompetenceudvikling. CWT er en virksomhed med værdier som har styr på, hvordan vi agerer internt og eksternt. CWT har i mange år arbejdet med Code of conduct. Vores kolleger, kunder, leverandører og ejere forventer, at vi alle skal efterleve og respektere denne skrevne conduct, når vi repræsenterer virksomheden. Reglerne i denne code of conduct baseres på virksomhedens fælles værdier. Denne code of conduct er tydelig og hjælper vores medarbejdere med at vide, hvad som forventes af dem i forskellige situationer: Relationer til kunder og leverandører Konkurrencer og datasikkerhed Kommunikation og dialog Hvordan vi laver forretning Bæredygtighedsarbejde og miljø Please consider the environment before printing. Page 11

12 MEDARBEJDERUNDERSØGELSE For at måle i hvilken udstrækning vi opnår vores målsætninger med at være en attraktiv arbejdsgiver, gennemfører vi en medarbejderundersøgelse en gang om året. Spørgsmålene er bl.a. om virksomhedens lederskab på flere niveauer, intern information, kommunikation, samarbejde, egne muligheder for påvirkning, forandringer, udvikling samt synet på virksomhedens fremtid. I CWT er vi interesseret i medarbejdernes engagement i tre forskellige dimensioner: Tanker tro på virksomhedens målsætning og værdier Følelser følelse af tilhørsforhold og stolthed over virksomheden Agerende viljen til at anstrenge sig lidt ekstra og engagement for fremtiden Arbejdsmiljø Vi værner om vores medarbejders sundhed og sikkerhed, som prioriteres højt. Ingen medarbejdere skal behøve at lide fysisk eller psykisk skade på sin arbejdsplads. Det er de respektive chefer for afdelingerne, grupper, teams, som er ansvarlige i samarbejde med SIP-udvalget (Samarbejds-, Informations- og Sikkerhedsudvalget). Men alle medarbejdere i CWT har et medansvar for et godt arbejdsmiljø, som hele tiden skal forbedres og aktivt forhindre alle typer af skader. Kommunikation og dialog Kommunikation og dialog er et strategisk ledelsesværktøj, som skal bidrage til at CWTs strategier og mål informeres, accepteres og virkeliggøres i virksomheden. Vi er helt overbevidste om at information, forståelse og medvirken er en forudsætning for, at vores medarbejdere skal kunne bidrage til, at vi når vores målsætninger. CWTs ledelse har ansvaret for kommunikationen. Marketingsafdelingens opgave er at støtte ledelsen gennem effektiv kommunikation både internt og eksternt. Medarbejdere i CWT kan ikke uden ledelsens godkendelse udtale sig på CWTs vegne om CWT eller vores kunder på chat-sider på internettet eller i andre offentlige fora eller sammenhæng. Kommunikation En givende dialog bygger på åbenhed mellem virksomheden og dennes medarbejdere samt kunder Pressemeddelelser produceres centralt fra marketingafdelingen og de vil sørge for formidlingen til korrekt modtagere både lokalt og internationalt. Please consider the environment before printing. Page 12

13 Samfundsengagement Vi stræber efter at være en ansvarsfuld virksomhed i det samfund, som vi lever og arbejder i. Vi møder på globalt niveau ideelle organisationer og initiativer. Dette sker både gennem finansiel medvirken og ikkefinansielle medvirken, eksempelvis gennem frivilligt arbejdende medarbejdere. Vores engagement globalt I Nordamerika skabte CWT mangfoldighedsrådet i slutningen af 2007, bl.a for at fremme den betydningsfulde værdi af mangfoldighed. Medlemmerne i mangfoldighedsrådet repræsenterer forskellige funktioner i virksomheden og har som opgave at gøre viden om mangfoldighed og integrere denne i CWTkulturen. World Childhood Foundation World Childhood Foundation formål er at forsvare børns rettigheder til en tryg barndom og at arbejde for bedre levevilkår for udsatte børn verden over. Organisationens nuværende fokus er at beskytte børn fra seksuelle overgreb, med særskilt fokus på piger og teenageforældre. Mangfoldighedsrådet arbejder med 3 fokusområder: Fremtidens udvikling af mangfoldighed indenfor virksomheden Rekruttering af medarbejdere Beholde kompetente medarbejdere Please consider the environment before printing. Page 13

14 Vores lokale samfundsengangement I CWT har vi valgt at holde fokus på 2 organisationer, hvor det grundlæggende er frivilligt arbejde. Børnecancerfonden CWT støttet Børnecancerfonden økonomisk. Vi har valgt denne organisation, da den er i tråd med den internationale fokus på World Childhood Foundation, hvor man også har fokus på børn. Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, der som sit hovedformål har at støtte de omkring danskere med sygdommen multipel sclerose og lette vilkårene for de mange danske familier, der har sygdommen inde på livet. Det gør Scleroseforeningen ved at yde konkret støtte til scleroseramte i form af f.eks. social- og psykologrådgivning, ved at støtte dansk scleroseforskning økonomisk og ved at informere om sclerose. Please consider the environment before printing. Page 14

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Miljørejsen Grønnere reiser for privatreisen Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Travellink er repræsenteret både i Danmark, Norge,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere