CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard København S / Danmark. Tel / Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875."

Transkript

1 CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard København S / Danmark Tel / Fax København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1

2 Indholdsfortegnelse Side Den administrerende direktør har ordet 3 CSR politik 4 Vores fokusområder 4 Den rejsendes påvirkning 4 Den vigtige del af økonomien 4 Kerneværdien 5 Bæredygtighedsarbejde 6 Vores miljøpolitik 7 Vores miljømål 8 Vores miljøarbejde 10 Vores tilbud til vores kunder 11 Det sociale ansvar 12 Mangfoldighed 12 Medarbejdere 12 Code of Conduct 12 Medarbejderundersøgelse 13 Arbejdsmiljø 13 Kommunikation og dialog 13 Samfundsengagement 14 Brancheuddannelse 14 Praktikanter 15 Vore lokale ambitioner 15 Please consider the environment before printing. Page 2

3 Den administrerende direktør har ordet Som et af verdens største Travel Management virksomheder har CWT et stort ansvar i at håndtere spørgsmål, som rører sig på både vores eget og vores kunders sociale ansvar, CSR. Udover at være ansvarlig gennem vores kunder, medarbejdere og ejere, så har vi også et ansvar for at beskytte miljøet og være gode mennesker i de områder, vi bevæger os i. CWT har et CSR-program, da en af vores visioner har fokus på mangfoldighed, miljø og samfundsengagement. CWT Danmark har desuden udarbejdet sin egen CSR-politik, som tydeliggør, hvad vi gør i Danmark. CWT er en virksomhed, som ser et stort ansvar i at hjælpe vores kunder med deres CSR-arbejde og miljøspørgsmål. Gennem vores professionalisme indenfor Travel Management er vi til for vores kunder for at råde dem i deres beslutninger, som styrer mod et bæredygtigt samfund. Vi har et rapporteringsværktøj, hvor vores kunder kan følge med i de rejsendes påvirkning af miljøet (CO2- udslip). Herudover tilbyder vi tjenester, som hjælper kunderne i at mindske eller neutralisere deres miljøpåvirkning, bl.a. gennem vort samarbejde med CarbonNeutral Partner. Vi håber, at vores arbejde indenfor velgørenhed og samfundsengagement vil blive set som et yderligere aspekt i den værdi, som vi tilfører vores kunder samarbejdspartnere og medarbejdere. Sophie Hulgard Administrerende direktør Please consider the environment before printing. Page 3

4 CSR POLITIK Carlson Wagonlit Travel (CWT) er verdens største Travel Management virksomhed. Vores kunder er private virksomheder og organisationer såvel som offentlige institutioner. Vi har 2 virksomhedsområder som inddeles i individuelle forretningsrejser samt Meeting og Events (Grupper, mødet og konferencerejser). Vi arrangerer rejser til hele verden. I CWT betragter vi vores globale miljø som en del af et fælles ansvar. Vores initiativer omfatter både globale og lokale initiativer. CWT er fokuseret på, at vi har vores medarbejderes, kunders og samfundets langsigtede tillid Det CSR-arbejde, som vi udfører, handler om at tage et langsigtet ansvar i det daglige, både hvad angår miljø- og samfundsmæssige spørgsmål Vi er medvidende om, at arbejdet med CSR spørgsmål er vigtigt for vores investorer og kunder ved valg af samarbejdspartnere Rejseriets påvirkning I UN World Tourism Organization (Climate Change and Tourism, UN SRO, Oct 2007), står rejser og turisme for 5% af det globale udslip af klodioxid. Der forekommer også sociale risici fremfor alt i udviklingslandene såsom udnyttelse af arbejdskraften. Vigtig del af den globale økonomi Rejsebranchen bidrager endog positivt til samfundet. Turismen står for 11 % af den globale BNP og er en af de frem mest indkomstbringende industrier hos 80 % af udviklingslandene (Tourism and the Poor, Overseas Development Institute, marts 2009). Vores fokusområder I vores CSR-politik har vi valgt at fordybe os i nedenstående områder: Miljøansvar Mangfoldighed Samfundsengagement Hvad er CSR? At tage ansvar for at drive holdbar virksomhedsudvikling. Ansvar indenfor miljø, socialt engagement og økonomi Please consider the environment before printing. Page 4

5 KERNEVÆRDIER Vi vil have, at vores kerneværdier skal repræsentere det, som vi tilbyder vores kunder. Vores kerneværdier kommunikeres som virksomhedens retningslinjer for de kommende år. De ligger nu til grund for, hvordan vores medarbejder skal agere overfor vores kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. Kundefokus At sætte kundens behov i første række og hele tiden stræbe efter at yde et højt serviceniveau. Højeste kvalitet Hele tiden at stræbe efter at gøre arbejdet endnu bedre og højne kvaliteten af det arbejde, som vi udfører. Mangfoldighed At respektere hinanden på arbejdspladsen, arbejde med forskelligheder og udnytte virksomhedens multikulturelle miljø samt fastholde et ligeværdigt miljø for alle individer. Pålidelighed At være en pålidelig samarbejdspartner som tilbyder markedsledende produkter og tjenester til sine kunder. Entreprenørånd At finde nye og hurtige løsninger med kreativitet og idéer. Integritet At skabe lønnede og langsigtede relationer gennem at være troværdig og åben i sin kommunikation. Please consider the environment before printing. Page 5

6 BÆREDYGTIGHED For at bidrage til en holdbar udvikling må vores medarbejdere tage hensyn til påvirkningen af miljøet og samfundet og samtidigt arbejde for en positiv økonomisk virksomhedsudvikling. Bedre resultater og mindre miljøpåvirkninger fører til højere lønsomhed på lang sigt og til en større konkurrenceevne. Vores egen direkte påvirkning er bl.a. vores egen kontorvirksomhed samt transport og rejser. Vores ansvar Det ypperligste ansvar for CWTs holdbarhedsarbejde ligger hos ledelsen. For at sikre, at virksomheden følger de overordnede mål med bæredygtighedsarbejdet, benytter vi os af værktøjer som fx politikker og processer. Vi har skriftlige politikker og retningslinjer, som holder styr på vores arbejde med bl.a. miljøet, kommunikation og mangfoldighed. I og med, at CWT ikke producerer rejser, men formidler disse, er vores direkte påvirkning af miljøet begrænset. Et nært samarbejde med leverandører og partners er dermed højt prioriteret. Gennem et internt arbejde med miljø opnår vi et fremgangsrigt miljøarbejde, som forstærker CWTs troværdighed i visionen om at skabe en bæredygtig fremtid. Hovedformålet er at mindske miljøbelastningen fra den daglige virksomhed. At mindske energiforbruget er et af vores mål, eftersom dette skulle bidrag til en lavere klimapåvirkning og bedre miljø. Det påvirker desuden virksomhedens omkostninger positivt. Vi arbejder også hele tiden med at mindske vores ressourceforbrug, såsom papirforbrug, affald og indkøb. Medarbejdernes engagement er afgørende for et fremgangsrigt miljøarbejde. Vores indkøb Alle indkøb må bidrage til at holde omkostningerne nede så længe som muligt og skal gøres med de bedste tanker for virksomheden. Valget af leverandører og sikringen af de bedste kommercielle vilkår ved indkøb er faktorer, som påvirker virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne. Gennem nøje planlægning af vores indkøb skærpes virksomhedens mulighed for at vælge den rigtige leverandør, som også tilbyder miljøpassende produkter og løsninger. Bæredygtighed Bæredygtighed sker udfra vores grundlæggende kerneværdier Please consider the environment before printing. Page 6

7 MILJØANSVAR Vores miljøpolitik Vi mener, at vi er en miljømedvidende virksomhed, som opmuntrer vores medarbejdere til at mindske vores påvirkning af miljøet gennem kommunikation, retningslinjer og initiativer. CWT vil bidrage til en holdbar udvikling gennem at optimere ressourceforbruget og minimere dennes miljøpåvirkning i hele virksomheden CWT vil hele tiden øge kendskabet og viden om miljøspørgsmål CWT vil prøve at gøre det lettere for vores kunder at vælge miljøvenlige alternativer i rejseprocessen Vores overgribende miljømål I vores politik har vi også inddraget miljømål for CWT, som der følges op på. Kontoret skal udelukkende anvende miljøvenlig el Mindske papirforbruget med 20 % inden udgangen af 2011 Øge andelen af kunder som klimakompenserer sine rejser Affaldssortere på alle kontorer 100 % miljø venlige biler inden udgangen af % af CWTs rejsekonsulenter skal være under inden 2012 Please consider the environment before printing. Page 7

8 VORES MILJØARBEJDE I CWT opmuntrer vi vores medarbejdere til tage miljøvenlige valg som en del af deres hverdag. Vi arbejder kontinuerligt med at udvide vores engagement og har en miljøplan med aktiviteter som skal virkeliggøre disse. Følgende aktiviteter har vi gennemført i forhold til vores miljøpolitik Klimaneutrale lokaler På kontoret i København tages der store hensyn til miljøet. Lige fra vandbesparende vandhaner som bruges på toiletterne til produktionen af den varme, der løber i dine radiatorer, det vand, der kommer ud af din vandhane og den gas, du bruger til madlavning Grønt printermiljø Vores grønne printermiljø er baseret på en teknik, hvor medarbejderen skal aktivere det ønskede print, inden printningen sker. Med denne metode mindsker vi printerforbruget med helt op til 25%. Elektroniske dokumenter CWT tilbyder sine kunder elektroniske dokumenter såsom billetter, følgesedler og fakturaer. Samtlige flyrejser sker i dag elektronisk. Rejsepolitik CWTs rejsepolitik er, at vi altid skal prioritere det mest miljøvenlige transportalternativ ved vores valg af rejser. Vi ved i dag, at toget er det mest miljøvenlige transportmiddel, hvilket vi vil anvende så vidt muligt, frem for fly eller bil for rejser som understiger 3½ timer. For flyrejser, som vi i dag klimakompenserer vi 100% for det CO2- udslip, som kommer. Vi gør dette via Carbon Neutral og udslippet for rejserne som kompenseres går til vindmøller i Kina Kommunikation Vi arbejder også intensivt med at integrere vores bæredygtighedsarbejde i vores kommunikation. Vi har i dag elektronisk distribution af kundebreve Elektroniske distribution af invitationer, nyhedsmeddelelser og virksomhedsinformationer Please consider the environment before printing. Page 8

9 VORES TILBUD TIL VORES KUNDER Virksomhederne er i dag medvidne om, at forretningsrejser skaber muligheder for at vokse og udvikle deres virksomhed. Samtidigt ved vi, at forretningsrejser er oppe til diskussion rundt omkring i de forskellige virksomheder i forbindelse med omkostninger og samfundet. Der er mange virksomheder i verden, som allerede i dag aktivt vælger at håndtere klimaet og miljøpåvirkningen på forskellige måder. Vi ønsker at kunne hjælpe vores kunder med at tage fat i miljøspørgsmål med fokus på spørgsmålet om kuldioxidudslippet gennem at tilbyde tjenester indenfor Travel & Meetings Management og at sørge for at de rejsende er velinformeret om miljøpåvirkningen for at kunne bidrage til at mindske sin virksomheds kuldioxidudslipning. Beregning af kuldioxidudslippet Vi tilbyder vores kunder et værktøj for at kunne udføre en beregning af kuldioxidudslippet på flyrejser. Værktøjet, som er baseret på vores statistik system CWT Program Management Center (PMC), kan også sammenligne togrejser, som et alternativ til flyrejser. Anvenderen bliver tilbudt hjælp til at træffe beslutning og uddannelse heri for at kunne træffe den bedste metode for sin rejse. Klimakompensation Allerede ved bookingen ser den rejsende, hvor stort et klimaudslip, der vil være for de forskellige transportmuligheder. Gennem at synliggøre mængden af udslip og omkostninger for at kompensere, bliver klimapåvirkningen et synligt parameter at tage hensyn til ved siden af prisen, spildtid og bekvemmelighed. Dette giver også vores kunder en mulighed for at blive helt klimaneutrale. Miljørapportering Vi har udviklet en rapporteringsfunktion, som giver vores kunder mulighed for at følge virksomhedens forretningsrejse kuldioxidudslip via PMC. PMC giver et godt overblik så de ansvarlige for området i virksomheden for at følge med i virksomhedens kuldioxid udslip samt de tilhørende miljøeffekter. Please consider the environment before printing. Page 9

10 VALG AF GRØNNE HOTELLER Vi kan også hjælpe vores kunder med at øge miljømedvidenheden via tjenesten Valg af grønne hoteller og varemærker. Gennem udvikling af vores kunders Hotel Requests for proposal kan vi også inkluderer miljøspørgsmål og få en identificering af grønne egenskaber. Med denne tjeneste har CWT hjulpet mange kunder med at forbedre deres miljøarbejde og miljøpolitik. Meeting og Events Indenfor vores forretningsområde Meeting & Events arbejder vi med at få vores kunder til at håndtere det finansielle, men også med de miljømæssige konsekvenser ved konferencer og events. CWT Portal CWT Portal er en samlingsplads for rejse relaterede informationer, som vi tilbyder vores kunder. Foruden et standardindhold kan de respektive virksomheder forme CWT Portal efter sine egne ønskemål og behov og med de grønne produkter, som vi tilbyder. Please consider the environment before printing. Page 10

11 SOCIALT ANSVAR Mangfoldighed Et af CWTs kerneværdier er mangfoldighed. Dette vil vi beskrive på følgende måde: At respektere hinanden på arbejdspladsen, at tage hensyn til og udnytte virksomhedens multikulturelle ånd samt at give ligeværdige muligheder for alle individer. Mangfoldighed Medarbejdere Velkommen til Carlson Wagonlit Travel Nye medarbejdere går igennem et introduktionsprogram, som indledes med Velkommen til Carlson Wagonlit Travel som er et internet baseret præsentation af virksomheden, som bl.a. fortæller om vores historie, strategi, vores fælles værdier, vores kunder og partner samt hvad som forventes af en medarbejder, som arbejder og repræsenterer CWT. Code of conduct Et af CWTs kerneværdier og et fokusområde indenfor CSR Målet for CWTs sociale sammensætning er at afspejle mangfoldigheden i samfundet. Vores virksomheds udgangspunkt ved rekruttering, kompetenceudvikling, forfremmelse og andet er, at alle mennesker er lige og har samme værdi. Ingen som arbejder i CWT må blive udsat for diskrimination eller favorisering og vi skal tage hensyn til mangfoldighed og ligestilling samt med respekt for den gældende lovgivning. CWT værner om sine medarbejders udvikling i arbejdet og arbejder aktivt med at fremme et godt arbejdsmiljø, ligestilling, mangfoldighed og kompetenceudvikling. CWT er en virksomhed med værdier som har styr på, hvordan vi agerer internt og eksternt. CWT har i mange år arbejdet med Code of conduct. Vores kolleger, kunder, leverandører og ejere forventer, at vi alle skal efterleve og respektere denne skrevne conduct, når vi repræsenterer virksomheden. Reglerne i denne code of conduct baseres på virksomhedens fælles værdier. Denne code of conduct er tydelig og hjælper vores medarbejdere med at vide, hvad som forventes af dem i forskellige situationer: Relationer til kunder og leverandører Konkurrencer og datasikkerhed Kommunikation og dialog Hvordan vi laver forretning Bæredygtighedsarbejde og miljø Please consider the environment before printing. Page 11

12 MEDARBEJDERUNDERSØGELSE For at måle i hvilken udstrækning vi opnår vores målsætninger med at være en attraktiv arbejdsgiver, gennemfører vi en medarbejderundersøgelse en gang om året. Spørgsmålene er bl.a. om virksomhedens lederskab på flere niveauer, intern information, kommunikation, samarbejde, egne muligheder for påvirkning, forandringer, udvikling samt synet på virksomhedens fremtid. I CWT er vi interesseret i medarbejdernes engagement i tre forskellige dimensioner: Tanker tro på virksomhedens målsætning og værdier Følelser følelse af tilhørsforhold og stolthed over virksomheden Agerende viljen til at anstrenge sig lidt ekstra og engagement for fremtiden Arbejdsmiljø Vi værner om vores medarbejders sundhed og sikkerhed, som prioriteres højt. Ingen medarbejdere skal behøve at lide fysisk eller psykisk skade på sin arbejdsplads. Det er de respektive chefer for afdelingerne, grupper, teams, som er ansvarlige i samarbejde med SIP-udvalget (Samarbejds-, Informations- og Sikkerhedsudvalget). Men alle medarbejdere i CWT har et medansvar for et godt arbejdsmiljø, som hele tiden skal forbedres og aktivt forhindre alle typer af skader. Kommunikation og dialog Kommunikation og dialog er et strategisk ledelsesværktøj, som skal bidrage til at CWTs strategier og mål informeres, accepteres og virkeliggøres i virksomheden. Vi er helt overbevidste om at information, forståelse og medvirken er en forudsætning for, at vores medarbejdere skal kunne bidrage til, at vi når vores målsætninger. CWTs ledelse har ansvaret for kommunikationen. Marketingsafdelingens opgave er at støtte ledelsen gennem effektiv kommunikation både internt og eksternt. Medarbejdere i CWT kan ikke uden ledelsens godkendelse udtale sig på CWTs vegne om CWT eller vores kunder på chat-sider på internettet eller i andre offentlige fora eller sammenhæng. Kommunikation En givende dialog bygger på åbenhed mellem virksomheden og dennes medarbejdere samt kunder Pressemeddelelser produceres centralt fra marketingafdelingen og de vil sørge for formidlingen til korrekt modtagere både lokalt og internationalt. Please consider the environment before printing. Page 12

13 Samfundsengagement Vi stræber efter at være en ansvarsfuld virksomhed i det samfund, som vi lever og arbejder i. Vi møder på globalt niveau ideelle organisationer og initiativer. Dette sker både gennem finansiel medvirken og ikkefinansielle medvirken, eksempelvis gennem frivilligt arbejdende medarbejdere. Vores engagement globalt I Nordamerika skabte CWT mangfoldighedsrådet i slutningen af 2007, bl.a for at fremme den betydningsfulde værdi af mangfoldighed. Medlemmerne i mangfoldighedsrådet repræsenterer forskellige funktioner i virksomheden og har som opgave at gøre viden om mangfoldighed og integrere denne i CWTkulturen. World Childhood Foundation World Childhood Foundation formål er at forsvare børns rettigheder til en tryg barndom og at arbejde for bedre levevilkår for udsatte børn verden over. Organisationens nuværende fokus er at beskytte børn fra seksuelle overgreb, med særskilt fokus på piger og teenageforældre. Mangfoldighedsrådet arbejder med 3 fokusområder: Fremtidens udvikling af mangfoldighed indenfor virksomheden Rekruttering af medarbejdere Beholde kompetente medarbejdere Please consider the environment before printing. Page 13

14 Vores lokale samfundsengangement I CWT har vi valgt at holde fokus på 2 organisationer, hvor det grundlæggende er frivilligt arbejde. Børnecancerfonden CWT støttet Børnecancerfonden økonomisk. Vi har valgt denne organisation, da den er i tråd med den internationale fokus på World Childhood Foundation, hvor man også har fokus på børn. Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, der som sit hovedformål har at støtte de omkring danskere med sygdommen multipel sclerose og lette vilkårene for de mange danske familier, der har sygdommen inde på livet. Det gør Scleroseforeningen ved at yde konkret støtte til scleroseramte i form af f.eks. social- og psykologrådgivning, ved at støtte dansk scleroseforskning økonomisk og ved at informere om sclerose. Please consider the environment before printing. Page 14

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere