Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011"

Transkript

1 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni

2 Alleen Sorø Tlf.: regionsjaelland.dk Universitetsvej Roskilde Tlf.: Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Region Hovedstaden Region Sjælland Internetversion: Juni

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Hovedudfordringerne Forudsætninger og rammer Fremskrivningerne Arbejdsstyrke og højtudannet arbejdskraft Højtuddannet arbejdskraft er afgørende for vækst Resume og hovedkonklusioner Balancen mellem udbud og efterspørgsel Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft Efterspørgselen på højtuddannet arbejdskraft Perspektivering Situationen i dag Dimittend-ledighed blandt de højtuddannede Private virksomheders beskæftigelsesvurdering Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i de kommende år Regionale forskelle i udbuddet af højtuddannet arbejdskraft Højtuddannet arbejdskraft opgjort på faglige uddannelsesretninger Aldersbetinget udskiftning Udvidelse af arbejdskraftsudbuddet Den geografiske fordeling af højtuddannet arbejdskraft Efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark Den generelle udvikling i arbejdspladserne i Østdanmark Den erhvervsmæssige udvikling på brancheniveau i Østdanmark Efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft Sektorbaseret efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft Aldersbetinget udskiftning Enkelte brancher anvender et stigende antal højtuddannede Efterspørgselen på uddannelsesmæssige kvalifikationer for den højtuddannede arbejdskraft i Østdanmark Balancen mellem udbud og efterspørgsel Bilag Bilag 1: Den regionaløkonomiske fremskrivningsmodel SAM/K Line Bilag 2: ErhvervsPhD-ordningen Bilag 3: Arbejdsstyrken med en Ph.d.-uddannelse efter bopæl i Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, landsdele, 1996, 2009 og 2020 Bilag 4: Tildelte ph.d. grader efter år, køn, hovedområder for hele landet. Bilag 5: Indekseret udvikling i arbejdsstyrken på de lange videregående uddannelser, opdelt efter uddannelsesretning. Region Hovedstaden, Bilag 6: Indekseret udvikling i arbejdsstyrken på de lange videregående uddannelser, opdelt efter uddannelsesretning. Region Sjælland, Bilag 7: Godkendte ErhvervsPhD-projekter fordelt efter forskningsfagligt område, hele landet Bilag 8: Udvikling i arbejdsstyrken med en lang videregående uddannelse og den samlede arbejdsstyrke i antal, 2009, Bilag 9: Udviklingen i højtuddannet beskæftigelse opdelt på erhverv, Region Hovedstaden, Bilag 10: Udviklingen i højtuddannet beskæftigelse opdelt på erhverv, Region Sjælland,

4 1.0 Indledning Denne analyse af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark er udarbejdet i det tværregionale analysesamarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Formålet med samarbejdet er, at skabe viden om udviklingen inden for erhverv og arbejdsmarked i de kommende år, og dermed få et indblik i de udfordringer og potentialer, der kan identificeres på det østdanske arbejdsmarked. 1.1 Hovedudfordringerne Analysen giver en detaljeret opgørelse af balancen mellem udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft. Balancen kan pege på, om der kan forventes en generel mangel, eller mangel på en bestemt type arbejdskraft. Der er behov for at imødegå fire væsentlige udfordringer, hvis balance mellem udbud og efterspørgsel på højt uddannet arbejdskraft i Østdanmark fremover skal sikres: 1. Manglen på arbejdskraft med specifikke kvalifikationer blandt højtuddannede; Der skal sikres et tilstrækkelig udbud af højtuddannet arbejdskraft, således at virksomhedernes behov for arbejdskraft med specifikke kvalifikationer kan dækkes 2. Lav produktivitetsvækst gennem højkonjunkturen; Overophedningen på arbejdsmarkedet bremsede væksten i produktiviteten. Produktivitetsudviklingen under højkonjunkturen var svag på trods af stigende økonomisk vækst. 3. Lille andel af højtuddannet arbejdskraft i private og offentlige virksomheder; I fremtiden forventes regionaløkonomisk vækst og produktivitetsstigninger at være drevet af vækst i brancher, der anvender arbejdskraft med et højt vidensniveau. I dag er Østdanmark, på trods af vækst i udbuddet af højtuddannet arbejdskraft, stadig bagefter andre regioner internationalt, når der måles på andelen af højtuddannede i virksomhederne 1. Manglen på højtuddannet arbejdskraft var markant i årene , og formodes at være en af grundene til den relativt lave produktivitetsvækst under højkonjunkturen. Nærværende analyse vil derfor se nærmere på, hvorvidt Østdanmark er på vej ind i en lignende situation: Hvordan balancen mellem udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft har udviklet sig historisk frem til 2009, og hvorledes udbud af og efterspørgsel på højtudannet arbejdskraft kan forventes at udvikle sig de kommende år. Særligt, om der forventes mangel på bestemte typer højtuddannet arbejdskraft. Dermed bliver det muligt at vurdere: Hvilke udfordringer og potentialer der kan identificeres på arbejdsmarkedet for højtuddannet arbejdskraft frem til Om der kan forventes tilstrækkelig højtuddannet arbejdskraft på arbejdsmarkedet, således at en mere vidensbaseret erhvervsudvikling kan understøttes, og den regionale vækst og produktivitetsstigningen i Østdanmark igen har de rette rammebetingelser. 1 Human resources and knowledge creation: An assessment of human resources and knowledge creation in the Stockholm, Helsinki and Copenhagen regions.- Metropolitan Inc

5 1.2 Forudsætninger og rammer De fremskrivninger 2, der anvendes i dette notat til at beskrive den fremtidige udvikling, er en alt andet lige betragtning, der fremskriver de historiske trends og sammenhænge mellem regioner og kommuner i Østdanmark. Fremskrivningerne tager bl.a. udgangspunkt i velfærdsforliget fra 2006, men en yderligere ændring i tilbagetræknings-mønstret er ikke medtaget i fremskrivningerne. Således er det senest indgåede efterlønsforlig ikke indarbejdet. Fremskrivningerne af den regionale udvikling inden for erhverv og arbejdsmarked, foretages ved hjælp af den regionaløkonomiske fremskrivningsmodel SAM/K Line. Modellen foretager trendfremskrivninger på regionsniveau på baggrund af den historiske udvikling fra 1996 til 2009, i samspil med en række forskellige påvirkningsfaktorer 3. Modellen er afgrænset til Danmark, og tager derfor ikke højde for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft som et middel til at afhjælpe manglen. Dette notat er afgrænset geografisk til Østdanmark, og vil derfor kun når det er nødvendigt, se på udviklingen for hele Danmark Fremskrivningerne Fremskrivningerne fra strukturrapporten 4 fra sommeren 2010 viste, at der ville opstå mangel på højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark, hvis den udvikling vi har haft de senere år fortsætter frem til Prognosen for fremskrivningerne har ændret sig siden udarbejdelsen af rapporten fra Det skyldes: At efterspørgselen har udviklet sig svagere end forventet. Dette skyldes den økonomiske lavkonjunktur som har påvirket dansk økonomi negativt. Ny befolkningsprognose som øger antallet af personer i den erhvervsaktive alder i Region Hovedstaden. Det betyder, at udbuddet af højt uddannet arbejdskraft øges tilsvarende. Fremskrivningen tager udgangspunkt i den faktiske beskæftigelse i virksomheder, brancher og regioner til og med Hvis det antages, at der historisk har været mangel på højtuddannede arbejdskraft, vil en evt. substitution ikke være mulig at indregne i behovet for højtuddannet arbejdskraft fremover, da den ikke kan registreres. 1.3 Arbejdsstyrke og højtudannet arbejdskraft I analysen anvendes en række begreber, som er defineret nedenfor. Højtuddannet arbejdskraft: Personer, som har en lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Personer med en Phd. uddannelse behandles særskilt fra andre højtuddannede, 2 Den regionale udvikling i efterspørgselen i Østdanmark fremskrives med udgangspunkt i Finansministeriets ADAM prognose for udviklingen i efterspørgselen i den nationale økonomi og RAS virksomhedsdata fra ultimo 2008, som indeholder antallet af arbejdspladser. Udviklingen i udbuddet fremskrives med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2010, omkring udviklingen i arbejdsstyrken 3 Grundet Danmarks statistiks overgang fra DB03 til DB07 er der databrud mellem 2006 og Dette er forsøgt udglattet, men netop derfor kan historiske data før 2007 være behæftet med en vis usikkerhed. 4 Globalisering, vækst og velfærd Østdanmarks udfordring arbejdsmarked og erhverv frem til 2020, juni

6 men benævnes også som højtuddannede i det følgende. Den højtuddannede arbejdskraft betegnes ofte som vidensarbejdere, fordi de er beskæftigede med komplekse og ofte innovative arbejdsopgaver. De lange videregående uddannelser er i dag delt op i en treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatoverbygning. I dette notat medtages personer med en bacheloruddannelse som højest fuldførte uddannelse ikke. Ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, ledere på højt niveau, it på højt niveau osv., kategoriseres i beskæftigelsesvurderingerne som højtuddannet arbejdskraft. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en lang videregående uddannelse. Arbejdsstyrken: Arbejdsstyrken dækker over alle som er i beskæftigelse, herunder selvstændige og medarbejdende ægtefæller, samt ledige der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I analysen beregnes arbejdsstyrken ud fra bopælsadressen. Nogle personer, der er midlertidigt uden for arbejdsstyrken, indgår ligeledes i arbejdsstyrken. Det kan være personer i aktivering, modtagere af sygedagpenge, personer på barselsorlov eller modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse. Derimod er studerende som ikke er i beskæftigelse, pensionister, efterlønsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 eller selvforsørgende uden beskæftigelse, ikke medregnet i arbejdsstyrken. Uddannelseskategorien andre : Indeholder lange videregående uddannelser inden for Gartnerividenskab, Brygmester, Levnedsmiddel og ernæring, Landbrugsvidenskab, Veterinær, Skovbrugsvidenskab Ph.d.-uddannede: Indgår i arbejdsstyrken på trods af, at de er i gang med et uddannelsesforløb på et universitet, eller en ErhvervsPh.d.-uddannelse på en virksomhed. Forudsætningen for at påbegynde en Ph.d.-uddannelse er en allerede gennemført kandidatuddannelse Landsdele: Østdanmark er i denne rapport delt op på seks landsdele. Fire i Region Hovedstaden som er Københavns by, Københavns omegn, Nordsjælland og Bornholm, samt to i Region Sjælland som er Østsjælland og Syd- og Vestsjælland. Se opgørelse over hvilke kommuner der hører ind under de forskellige landsdele i bilag Højtuddannet arbejdskraft er afgørende for vækst Den højtuddannede arbejdskraft har længe været i fokus blandt regionerne, hvor den anses som en afgørende faktor for at sikre regionaløkonomisk vækst. Derfor er der fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland fokus på at øge udbuddet af højtuddannet arbejdskraft og sikre, at udbuddet kan matche virksomhedernes efterspørgsel. Der arbejdes i regionerne med at udforme tiltag i erhvervsudviklingsstrategierne, som kan sikre en målrettet indsats for at øge uddannelsesniveauet og styrke virksomhedernes rammebetingelser i Østdanmark. Denne indsats ligger i tråd med regeringens globaliseringsmål om, at sikre at 95 pct. af en årgang får en uddannelse, og 50 pct. af befolkningen får en videregående uddannelse i

7 2.0 Resume og hovedkonklusioner Situationen på det højtudannede arbejdsmarked i dag. Den økonomiske lavkonjunktur har medført, at virksomhederne fra juli 2008 har efterspurgt færre medarbejdere, også højtuddannet arbejdskraft. Ledigheden blandt højtuddannede steg fra januar 2009 frem til december 2010, hvor antallet af bruttoledige i AC-gruppen i Østdanmark steg til over personer en stigning på 108,0 pct.. Dimittend-ledigheden begyndte for alvor at stige fra juli 2008, mens ledigheden for hele ACgruppen først for alvor begyndte at stige i januar På det tidspunkt var ledigheden blandt dimittender allerede høj. Ses der dog bort fra udviklingen fra juli 2008 til januar 2009 har ledighedsudviklingen for dimittender og AC-gruppen været ens. Efterspørgselen efter højtuddannet arbejdskraft De private virksomheder forventer en bedring på arbejdsmarkedet de kommende 6 måneder, som især er rettet mod højtuddannede. En undersøgelse foretaget for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at 13 pct. af de adspurgte virksomheder i Østdanmark forventes at øge omfanget af højtuddannet arbejdskraft, mens kun 2 pct. forventes at mindske antallet. Mest positiv er virksomhederne i København, hvor 16 pct. forventer at øge antallet af højtuddannet arbejdskraft. 2.1 Balancen mellem udbud og efterspørgsel I 2009 var der et relativt lille overudbud af højtuddannet arbejdskraft. Samlet for arbejdskraft med en lang videregående uddannelse var der et overudbud på personer eller 2,4 pct. i Østdanmark, eller 2,5 pct. i Region Hovedstaden og 315 i Region Sjælland, hvilket svarer til 1,5 pct.. Frem mod 2020 forventes overudbuddet af højtuddannede arbejdskraft i Østdanmark at vokse fra ca til ca , hvilket svarer til en ledighed på 2,7 pct. Overskuddet dækker over væsentlige forskydninger inden for enkelte faglige retninger ift. situationen i I Region Hovedstaden vil overudbuddet vokse til ca , svarende til en ledighed på 4,9 pct., mens Region Sjælland kan forvente at mangle 2.450, et underudbud på 11,9 pct. I 2020 kan forventes et overskud af højtuddannet arbejdskraft med en humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig baggrund samtidig med at der vil mangle højtuddannet arbejdskraft med en lang videregående uddannelse inden for andre og sundheds uddannede. I Region Hovedstaden kan forventes et overskud af højtuddannet arbejdskraft. I 2020 kan regionen forvente et overskud af humanistiske kandidater på ca , samfundsvidenskabelige på ca og naturvidenskabelig på ca , mens der vil mangle hhv. ca og ca. 140 højtuddannede med en uddannelse inden for sundhed eller andre. I Region Sjælland vil der mangle højtuddannet arbejdskraft hvis virksomhederne skal have deres behov for højtuddannet arbejdskraft dækket. I 2020 forventes at mangle højtuddannede inden for alle uddannelseskategorier og samlet set skal udbuddet stige med personer, hvis 7

8 efterspørgselen skal dækkes. Manglen vil være størst på sundhedsfaglig arbejdskraft, hvor der vil mangle ca. 836 personer, hvilket vil give udfordringer for både det offentlige og private sundhedsvæsen. Tabel 2.1: Udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft, opdelt på udannelsesmæssig baggrund og geografi, 2009 og 2020, balance og udvikling. Udbud Efterspørgsel Balance Ledighed i pct. Østdanmark Udvikling Udvikling i % i % Humanistiske , , ,5 Naturvidenskabelig , , ,4 Samfundsvidenskabelig , , ,4 Sundhed , , ,9 Andre , , ,1 I alt , , ,7 Ph.d.-uddannelse , , ,5 Region Udbud Efterspørgsel Balance Ledighed i pct. Hovedstaden Udvikling 2020 Udvikling i % 2020 i % Humanistiske , , ,1 Naturvidenskabelig , , ,3 Samfundsvidenskabelig , , ,7 Sundhed , , ,0 Andre , , ,9 I alt , , ,9% Ph.d.-uddannelse , , ,4 Udbud Efterspørgsel Balance Ledighed i pct. Region Sjælland Udvikling Udvikling i % i % Humanistiske , , ,1 Naturvidenskabelig , , ,7 Samfundsvidenskabelig , , ,8 Sundhed , , ,1 Andre , , ,8 I alt , , ,2 Ph.d.-uddannelse , , ,2 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm.: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm.: Arbejdskraft med en Ph.d.-uddannelse er ikke opgjort sammen med arbejdskraften med en lang videregående uddannelse. Denne opdeling ses, hvor det er muligt i analysen, for at kunne isoleret evt. forskelle i udviklingen mellem de to typer arbejdskraft. Udbuddet af arbejdskraft med en Ph.d.-uddannelse har udviklet sig positivt, fordi der er kommet mere fokus på at dække virksomheders efterspørgsel, via f.eks. ErhvervsPhD-ordningen, som blev etableret i Udviklingen har skabt hul igennem til virksomhederne og den udvikling der har været, skal ses i lyset af at niveauet i 2002 var lavt. 8

9 Der kan opstå markant mangel på højtuddannet arbejdskraft med en Phd.-uddannelse på trods af øget udbud. Fremskrivningen bygger på den faktiske udvikling frem til i dag, og det må påpeges, at selvom udviklingen i udbud har været markant, så er der tegn på, at det ikke fortsætter i samme tempo som fremskrivningerne viser. Ubalancen skyldes, at fremskrivningerne er baseret på den faktiske udvikling fra 2000 til 2009, hvor især efterspørgselen på Ph.d.-uddannede er steget markant. Efterspørgselen fremskriver den udvikling der har været, og skal derfor ses i dette lys. Det medfører, at efterspørgselen må formodes at blive mindre end hvad fremskrivningerne viser. 2.2 Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft Østdanmark har ligesom resten af landet øget udbuddet af højtuddannet arbejdskraft siden I 2009 var andelen af højtuddannet arbejdskraft i arbejdsstyrken steget til 10,6 pct., hvilket svarer til personer. I 1996 var andelen af højtuddannet arbejdskraft ift. den samlede arbejdsstyrke på 6,5 pct. i Østdanmark. Region Hovedstaden har øget andelen af højtuddannede i arbejdsstyrken med 64,5 pct. fra 8.1 pct. i 1996 til 13,9 pct., i 2009, hvilket svarer til personer. Dette skyldes særligt udviklingen i antallet af højtuddannede i landsdelene København og København og omegn. Region Sjælland havde i 2009 en arbejdsstyrke på højtuddannede, hvilket svarer til en andel på 5,0 pct. Dette er en stigning på 56,9 pct. fra 1996 hvor andelen lå på 3,1 pct. Frem til 2020 forventes et stigende udbud, hvor særligt Østsjælland vil øge udbuddet af højtuddannede. Syd- og Vestsjælland vil ligeledes øge udbuddet, men i mere begrænset omfang. Udbuddet af arbejdskraft med en Ph.d.-uddannelse er steget, og mest i Region Hovedstaden, hvor København og Københavns omegn har haft den største stigning. Udviklingen fra 1996 til 2009 har derimod været svagest i Østsjælland. Fra 1996 til 2009 har alle landsdele øget antallet af Ph.d.- uddannede i arbejdsstyrken, og frem til 2020 kan alle landsdele i Østdanmark forvente yderligere vækst. Markant flere med en humanistisk og samfundsvidenskabelig uddannelse mindre vækst inden for naturvidenskab og sundhed I Region Hovedstaden er udbuddet med samfundsvidenskabelig uddannelse vokset med 103,4 pct., mens de humanistiske er vokset med 75,8 pct. fra 1996 til I samme periode er udbuddet af højtuddannede med en naturvidenskabelig baggrund steget med 54,4 pct., og udbuddet af sundhedsvidenskabeligt uddannede er øget med 25,5 pct., mens uddannelseskategorien andre er steget med 38,8 pct. Region Sjælland har med en stigning i udbuddet af naturvidenskabelige kandidater på 70,6 pct. haft en større stigning, men fra et lavere udgangspunkt, end Region Hovedstaden. For de samfundsvidenskabelige er udbuddet fra 1996 til 2009 vokset med 74,3 pct., mens de humanistiske er steget med 73,8 pct. Sidst er de sundhedsvidenskabelige vokset med 21,9 pct. og andre med 26,6 pct. 9

10 Fremskrivningerne viser, at udbuddet forventes at stige i begge regioner, og inden for alle uddannelseskategorier undtagen de sundhedsvidenskabelige i Region Sjælland. Her forventes stagnation ift. niveauet i Udbuddet af personer med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse forventes at vokse mest. Aldersbetinget udskiftning i arbejdsstyrken Det øgede antal ældre i arbejdsstyrken, som står over for at træde tilbage fra arbejdsmarkedet på kort sigt, påvirker udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark. Udfordringen knytter sig til hele arbejdsmarkedet, og selvom den aldersbetingede udskiftning forventes at ramme andre dele af arbejdsmarkedet hårdere end højtuddannede, kan balancen påvirke det højtuddannede arbejdsmarked. Fremskrivningerne viser, at udbuddet i aldersgruppen år i 2020 vil blive reduceret relativt ift Den aldersbetingede afgang medfører ligeledes, at udbuddet af højtuddannet arbejdskraft stiger mindre fremover. Særligt stigningen i andelen af ældre over 60 år kombineret med mindre tilgang, kan på længere sigt medføre mangel på højtuddannet arbejdskraft inden for uddannelseskategorier som sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser. Udbuddet af sundhedsvidenskabelig arbejdskraft står over for den største udskiftning i både Region Sjælland og Region Hovedstaden. I Region Sjælland kan der dog også identificeres en aldrende arbejdsstyrke inden for de naturvidenskabelige højtuddannede. Dermed kan virksomheder have mere vanskeligt ved at rekruttere disse typer arbejdskraft fremover. Stort udbud af højtuddannet arbejdskraft Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark er ikke ensartet. Kommunerne i og omkring København har, med undtagelse af en række Vestegnskommuner, de højeste andele af højtuddannet arbejdskraft. Fremskrivningerne viser, at Region Sjælland kan forvente en mindre stigning i udbuddet end Region Hovedstaden. I nogle kommuner vil andelen af højtuddannede i arbejdsstyrken stige, mens det absolutte antal højtuddannede vil falde. Dette fordi arbejdsstyrken i andre uddannelsesgrupper vil falde betydeligt og medfører, at den højtuddannet arbejdskraft udgør en større andel i Der forventes ikke væsentlige forskelle ift. den geografiske fordeling, vi ser i Dog forventes en yderligere koncentration af højtuddannet arbejdskraft, som bliver endnu mere udtalt, og de kommuner der allerede har en høj andel, får størst vækst frem til Efterspørgselen på højtuddannet arbejdskraft De østdanske virksomheder efterspørger i stigende grad arbejdskraft med en lang videregående uddannelse eller en Ph.d. uddannelse. Dette gør sig gældende inden for næsten samtlige brancher. I Østdanmark er der fra 1996 til 2009 skabt eller 71,3 pct. flere arbejdspladser for højtuddannede i Østdanmark. For Region Hovedstaden er antallet vokset med hvilket svarer til 75 pct., mens Region Sjælland har haft en mere moderat vækst på 51,4 pct. eller Fremskrivningerne viser, at Region Sjælland kan forvente vækst i antallet af arbejdspladser for højtuddannede på 24 pct. Dette er højere end Region Hovedstaden, hvor der forventes vækst på 16 10

11 pct. Den større vækst i Region Sjælland skal ses i lyset af, at regionen har et markant lavere udgangspunkt for stigningen. Markant beskæftigelsesvækst inden for især offentlige og vidensbaserede private erhverv I Region Hovedstaden er antallet af arbejdspladser for højtuddannede steget med fra 1996 til Af dem er skabt i det offentlige sektor, hvilket svar til en stigning på 50,2 pct., mens eller 98 pct. er skabt inden for den private sektor. I Region Sjælland er antallet i perioden fra 1996 til 2009 øget med arbejdspladser for højtuddannede, hvor er skabt inden for den offentlig sektor og er skabt i den private sektor. Brancherne information og kommunikation, erhvervsservice og finansiering og forsikringer, kædes ofte sammen med videnssamfundet. Disse erhverv har haft stor vækst siden 1996, hvor antallet af arbejdspladser for højtuddannede inden for information og kommunikation og finansiering og forsikring er steget markant, mens antallet af arbejdspladser inden for erhvervsservice også har haft stor vækst. For erhvervsservice skyldes udviklingen specielt den del, som vedrører vidensservice og rådgivende ingeniører. Fremskrivningerne viser dog, at der for de fleste brancher forventes vækstrater på et noget lavere niveau frem til 2020, end dem vi har set fra 1996 til Øget behov for højtuddannet arbejdskraft Udviklingen fra 1996 til 2009 viser, at virksomheder i Østdanmark i stigende grad ansætter højtuddannet arbejdskraft. Dette sker på bekostning af andre typer arbejdskraft med et lavere uddannelsesniveau. I 2009 var antallet af højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark steget til 13,5 pct. fra 8,3 pct. i Behovet for højtuddannet arbejdskraft er forskelligt brancherne imellem, og information og kommunikation og finansiering og forsikring har med hhv. 20,0 pct. og 18,2 pct. øget behovet for højtuddannet arbejdskraft betydeligt ift. andre brancher. Erhvervsservice er med 21,6 pct. stadig den branche hvor de højtuddannede udgør den største andel af branchens arbejdspladser, ligesom offentlig administration, undervisning og sundhed med 17,3 pct., har et stort behovet for højtuddannet arbejdskraft. Virksomhederne i Region Hovedstaden efterspørger mere højtuddannet arbejdskraft inden for alle brancher end i Region Sjælland, hvor flere faktorer skal ses som en del af forklaringen. For det første er udbuddet af højtuddannet arbejdskraft større i Region Hovedstaden, og giver derfor et bedre grundlag for at anvende højtuddannet arbejdskraft. Dernæst har virksomhederne i de to regioner forskellige behov for arbejdskraft pga. forskelle i bl.a. produktion, og fordi bestemte dele af branchernes værdikæde i overvejende grad placeres i den ene af regionerne. Ligeledes betyder Københavns funktion som hovedstad, at administrative funktioner placeres her, og medfører, at en række vidensintensive servicefunktioner inden for bl.a. erhvervsservice lokaliseres i hovedstaden. Aldersbetinget udskiftning i den private og offentlige sektor I Østdanmark er der i 2009 mange højtuddannede med en sundhedsvidenskabelig baggrund, der står over for at forlade arbejdsstyrken. Udfordringen er stor og vil være medvirkende til at udbuddet 11

12 ikke forventes at matche efterspørgselen. Der kan identificeres en generel aldersudfordring, som dog vil ramme Region Sjælland hårdest, fordi der går flere fra end der kommer ind. Udfordringen synes større i den private sektor, hvor flere står over for at forlade arbejdsstyrken. Der er personer i gruppen over 60 år, hvilket udgør 24,9 pct. af det samlede antal sundhedsvidenskabelige arbejdspladser i den private sektor i Østdanmark. Det drejer sig primært om praktiserende læger og andre specialister inden for sundhed som f.eks. tandlæger. Udfordringen i den offentlige sektor kan også identificeres inden for de sundhedsvidenskabelige arbejdspladser, om end udfordringen er mindre end i den private sektor. Ligeledes er udfordringerne på de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelig arbejdspladser store, da gruppen over 60 år udgør en relativ stor andel ift. andelen under 30 år. 12

13 3.0 Perspektivering Fremskrivningen er baseret på en alt andet lige betragtning, der forudsætter, at den udvikling der har været de senere år, vil fortsætte de kommende år. Fremskrivningen er det bedste bud på en regional fremskrivning, og skal ikke ses som en prognose, men en vurdering af situationen de kommende år, hvis den historiske udvikling der har været i Østdanmark, fortsætter. Udviklingen på lokal- og brancheniveau kan risikere at ændre sig markant i forhold fremskrivningen. Globale virksomheder kan vælge at ændre deres investeringsstrategier, og enten oprette en ny afdeling i Østdanmark, eller lukke en eksisterende afdeling. Ligeledes kan indskrænkningerne i den offentlige sektor have stor betydning for udviklingen på det højtuddannede arbejdsmarked de kommende år Det skal bemærkes, at fremskrivningerne er baseret på, at der ikke sker væsentlige forandringer i uddannelsestilbøjeligheden fremover. Hvis andelen af personer der gennemfører en lang videregående uddannelse ændres eller færre træder ud af arbejdsmarkedet, vil det påvirke udbuddet. En øget vækst eller et øget behov for højtuddannet arbejdskraft i virksomhederne, kan ligeledes være med til at rykke balancerne, og sætte yderligere pres på det højtudannede arbejdsmarked. Indskrænkninger i det offentlige, som allerede er gennemført, kan tænke sig at gøre aldersudfordringen mindre. Indskrænkningerne vil mindske behovet på sigt, også for højtuddannet arbejdskraft, og medfører at højtuddannet arbejdskraft i højere grad må finde beskæftigelse i private virksomheder i stedet. Ubalancer kan hæmme erhvervsudviklingen og økonomisk vækst Fremskrivninger af balancen mellem udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft viser, at der kan forventes mangel på højtuddannet arbejdskraft de kommende år. En sådan mangel vil udmønte sig i, at virksomhederne vil ansætte arbejdskraft med et andet kvalifikationsniveau eller helt undlade at ansætte ny arbejdskraft. Situationen under den seneste højkonjunkturperiode viser dog, at sådanne løsninger ikke er optimale, da manglen på arbejdskraft formodes at have indflydelse på virksomhedernes vækstbetingelser. En afgørende forudsætning for vækst og produktivitetsudvikling er sikringen af et positivt investeringsmiljø, hvor bl.a. tilgængeligheden til den rette arbejdskraft er en afgørende forudsætning. Manglen på højtuddannet arbejdskraft med en lang videregående uddannelse på sigt, er et signal om, at udbuddet af højtuddannede i øjeblikket kan være utilstrækkelig til at understøtte den erhvervsmæssige udvikling, der forventes de kommende år. Hvis de forventede ubalancer i 2020 ønskes imødegået, er der behov for at sikre tilstrækkelig adgang til højtuddannet arbejdskraft i Østdanmark. Allerede på kort sigt forventes mangel på højtuddannet arbejdskraft med en Ph.d. uddannelse i Østdanmark. Der forventes ligeledes underskud på højtuddannet arbejdskraft med en sundhedsfaglig eller uddannelse inden for kategorien andre, og dermed er der risiko for, at virksomhedernes adgang til højtuddannet arbejdskraft begrænses. 13

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked - udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020. Maj 2011

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked - udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020. Maj 2011 Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked - udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020 Maj 2011 0 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Ledighedsstatistik, februar 2015

Ledighedsstatistik, februar 2015 221 224 227 221 231 234 237 231 241 244 247 241 251 254 257 251 261 264 267 261 271 274 277 271 281 284 287 281 291 294 297 291 211 214 217 211 2111 2114 2117 2111 2121 2124 2127 2121 2131 2134 2137 2131

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Ledighedsstatistik, oktober 2015

Ledighedsstatistik, oktober 2015 Procent Ledighedsstatistik, oktober 215 Bruttoledighedsprocent for sommerdimittenderne for årgangene 213-215 -24 måneder efter dimission 45 4 35 3 25 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Indhold Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2 Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4 Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Afsnit 2 - Ledighedsberørte og gennemsnitligt antal bruttoledige 6 Tabel 2 - Ledighedsberørte

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020. Bilag til analysen. Marts 2012

Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020. Bilag til analysen. Marts 2012 Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til Bilag til analysen Marts Alleen 5 48 Sorø Tlf.: 75 5 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge 34 Hillerød Tlf.: 3866 5 E-mail:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Ledighedsstatistik, juni 2015

Ledighedsstatistik, juni 2015 jan-2 maj-2 sep-2 jan-3 maj-3 sep-3 jan-4 maj-4 sep-4 jan-5 maj-5 sep-5 jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere