Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING"

Transkript

1 Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare

2 Indhold 4 12 Skema hjælper Emil med svendebrevet I malerfirmaet DCM har de klare læringsmål og en uddannelsesansvarlig, så lærlingene lærer det, de skal. Giv eleverne en god start Elevtiden byder på fremmede kollegaer, usikkerhed på egne evner og et helt nyt fag. Derfor skal opstarten være veltilrettelagt, så resten af praktikken bliver en succes. 5 3 grunde til at tage ansvar 13 Guide: Lav en mentorordning 6 8 Vigtig viden om elever og lærlinge Hvordan er det lige med løn, ferie og uddannelsesaftaler for elever og lærlinge? Her får du svaret. Direktør: Vi kommer til at mangle faglærte Du skal tage lærlinge både for samfundets og firmaets skyld. Det mener Torben, der er direktør i Bach & Pedersen Fragt gode råd om at have elever og lærlinge Det er let at sikre et godt uddannelsesforløb for den unge og virksomheden. Her er fem gode råd om at have lærlinge. Nyttige hjemmesider og telefonnumre 2 ELEV OG LÆRLING

3 KÆRE TILLIDSVALGTE I dette magasin får du gode råd og idéer til, hvordan du kan hjælpe elever og lærlinge i dit firma til at få et godt uddannelsesforløb. Du kan læse om malerlærlingen Emil, der bliver dygtigere til sit fag og får en bedre læretid, fordi hans firma tager uddannelsesansvar. Du møder tillidsrepræsentanten Anette og direktøren Torben, der fortæller, at de får mere ud af lærlingene, fordi en god læretid betyder, at lærlingene hurtigere bliver dygtige medarbejdere. Og du kan lære af de erfaringer, praktikvejlederne Vibeke og Brian har med at have elever og lærlinge. Det er vigtigt at tage ansvar, så elever og lærlinge får en god uddannelse. Brug magasinet til at komme i gang. Med venlig hilsen ELEV OG LÆRLING 3

4 Skema hjælper Emil med svendebrevet Emil Banke I malerfirmaet DCM har de klare læringsmål og en uddannelsesansvarlig, så lærlingene lærer det, de skal. Pensel og malerrulle ligger sikkert i hånden på 20-årige Emil Banke, der er lærling i det fynske malerfirma DCM. Han er kun i gang med sin anden praktikperiode, men med hjælp fra firmaet har han allerede fået en stor faglig sikkerhed. Det første år går med at lære tingene, men nu begynder jeg at have så meget erfaring, at jeg EMILS LÆRETID ER SAT I SYSTEM Emil skal igennem knap 20 discipliner og arbejdsområder i løbet af sin læretid i malerfirmaet DCM. Her er nogle af dem: Behandling af lofter Sandspartling af vægge Færdigmaling af vægge Færdigmaling af træværk Opsætning af glasvæv Materialebestilling 4 ELEV OG LÆRLING

5 kan aflevere en lejlighed alene. Nu handler det om at få mere rutine og tempo, siger Emil. DCM tager ansvar for lærlingenes uddannelse på to måder. For det første fungerer en af firmaets svende som uddannelsesansvarlig. Lærlingene kan derfor ringe til svenden med faglige eller personlige problemer. Lærer alle teknikker For det andet mødes lærlinge, uddannelsesansvarlig og et par af cheferne hver tredje måned. På mødet skal lærlingene udfylde en uddannelsesplan, der er et skema med teknikker, de skal have styr på i løbet af læretiden. Det er enormt vigtigt for mig, at der er styr på tingene, så vi ikke ender som billig arbejdskraft, der laver simple, kedelige opgaver. Uddannelsesplanen betyder, at vi får trænet alle teknikker, vi skal kunne til svendeprøven, fortæller Emil. 3 GRUNDE TIL AT TAGE ANSVAR FOR LÆRLINGE: Tillidsrepræsentant i malerfirmaet DCM Anette Metsch har selv været uddannelsesansvarlig. Her giver hun tre gode grunde til at komme i gang med at sætte uddannelse af lærlinge i system: 1 Lærlinge bliver god arbejdskraft Hvis lærlingene har det godt og bliver lært ordentligt op, får firmaet mere gavn af dem. Ved at have uddannelsesplaner og en uddannelsesansvarlig får lærlingene hurtigere gode faglige kompetencer. 2 Lærlingene får det bedre Ordningen sikrer, at lærlingene ikke får en sur læretid, og at de lærer det hele. Og det virker. Vores lærlinge ligger i den øverste halvdel til svendeprøverne. 3 Lærlinge er fagets fremtid Lærlinge er dine fremtidige kollegaer. Hvis vi ikke giver dem en god læretid, rammer det os selv, når vi en dag skal have dem med på en opgave, hvor de trækker akkorden ned. Anette Metsch ELEV OG LÆRLING 5

6 Uddannelsesaftale En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem en virksomhed og en elev/ lærling. Aftalen betyder, at arbejdsgiveren forpligter sig til at lære den unge ordentligt op. Elever og lærlinge forpligter sig til at arbejde med uddannelsesrettede arbejdsopgaver i virksomheden til elev- eller lærlingeløn. Prøvetid Vigtig viden om elever og lærlinge Ferie Elev- og Lærlingeløn Elever og lærlinge skal have den elevløn eller lærlingeløn, som er fastsat i fagets overenskomst. Den stiger typisk i løbet af læretiden. De første tre måneder i virksomheden er prøvetid. I prøvetiden kan begge parter ophæve aftalen. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig medmindre begge parter er enige, eller den ene part væsentligt misligholder aftalen. Inden man ophæver en uddannelsesaftale, bør man kontakte sin lokale fagforening for at sikre sig, at alt er, som det skal være. For erhvervsuddannelseselever indeholder ferieloven en særregel om, at elever og lærlinge har ret til ferie med løn i det første og andet hele ferieår. Det betyder, at de har ret til løn under ferie, uanset om de har optjent feriepenge. Betingelsen for varigheden af ferie med løn i første ferieår afhænger af ansættelsestidspunktet. 6 ELEV OG LÆRLING

7 Hvordan er det lige med løn, ferie og uddannelsesaftaler for elever og lærlinge? Her får du svaret. Løn og lønrefusion under skoleophold Virksomheden skal betale løn til elever og lærlinge under skoleopholdene. Til gengæld bliver lønnen refunderet fra AUB Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Virksomheder, der betaler for erhvervsskoleelevers ophold på skolehjem, kan også få refunderet udgifterne gennem AUB. AMU-kurser om oplæring Hvis du eller dine kollegaer vil blive bedre til at hjælpe eleverne og lærlingene, kan I tage en kort efteruddannelse. For eksempel kan I tage AMU-kurserne Praktikvejledning af eud-elever/ lærlinge, der tager en dag, eller Praktikvejlederens kommunikation med elev/ lærling, der tager to dage. Godkendelse af praktiksted For at kunne ansætte elever og lærlinge skal virksomheden være godkendt til den uddannelse, eleven eller lærlingen skal uddannes inden for. Godkendelse bliver givet af erhvervsuddannelsens faglige udvalg, der består af repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere inden for de pågældende fag. Kontakt din lokale erhvervsskole for at høre mere. Voksenlærlinge Hvis eleven eller lærlingen er over 25 år, er voksenlære en mulighed. Læs mere om voksenlærlinge i magasinet Hjælp din kollega i gang med: Erhvervsuddannelse for voksne, som du kan få af din fagforening. Uddannelsesplan Det er en god idé at få lagt uddannelsen af eleven eller lærlingen i faste rammer fra starten ved at lave en uddannelsesplan. Brug for eksempel elevplan.dk til at planlægge og evaluere, om eleven eller lærlingen når målene. Kilde: Undervisningsministeriet ELEV OG LÆRLING 7

8 Det kræver selvfølgelig noget at have lærlinge. Men det er ikke besværligt eller dyrt. Torben Bach, administrerende direktør i Bach & Pedersen Fragt 8 ELEV OG LÆRLING

9 DIREKTØR: Vi kommer til at mangle faglærte Du skal tage lærlinge for samfundets og firmaets skyld. firmaets direktør og medejer, Torben Bach. Det er enormt vigtigt, at vi som virksomhed tager et samfundsansvar og får uddannet de unge. Også for vores egen skyld, for en dag kommer vi til at mangle uddannet arbejdskraft. Ud af vores omkring 60 chauffører er cirka 25 over 55 år. Så det giver sig selv, at det regnestykke er skævt. Det mener Torben, der er direktør i Bach & Pedersen Fragt. En stor del af chaufførerne i transportfirmaet Bach & Pedersen Fragt har en alder, hvor gråt hår er begyndt at stritte ud under kasketten. Og hvis ikke flere unge bliver faglærte, ender firmaet som mange andre med at mangle arbejdskraft. Det mener Det er enormt vigtigt, at vi som virksomhed tager et samfundsansvar og får uddannet de unge Torben Bach, administrerende direktør i Bach & Pedersen Fragt Men er det ikke lettere at lade være med at tage lærlinge? Det kræver selvfølgelig noget at have lærlinge. Men det er ikke besværligt eller dyrt, og det giver noget til virksomheden at have de unge gående. Gør du selv nok for at uddanne unge faglærte? Vi har tre almindelige lærlinge og en, der er på erhvervsgrunduddannelse, EGU. Men vi har ikke haft så mange lærlinge tidligere, og jeg må nok indrømme, at vi har været lidt for sløve til at komme i gang. Vi skulle være startet noget før. ELEV OG LÆRLING 9

10 Det giver tryghed hos os og eleven, at de når alle de områder, som uddannelsen kræver Vibeke Rie Larsen, Høreklinikken på Odense Universitetshospital 10 ELEV OG LÆRLING

11 Det er vigtigt for Vibeke Rie Larsen, der er praktikvejleder på Høreklinikken på Odense Universitetshospital, at eleverne får en god læretid ELEV OG LÆRLING 11

12 Vibeke Rie Larsen GUIDE Giv eleverne en god start Elevtiden byder på fremmede kollegaer, usikkerhed på egne evner og et helt nyt fag. Derfor skal opstarten være veltilrettelagt, så resten af praktiktiden bliver en succes, siger praktikvejleder Vibeke Rie Larsen fra Høreklinikken på Odense Universitetshospital. Ifølge Vibeke begynder en god praktiktid, før eleven åbner døren til første arbejdsdag. Vi sender et velkomstbrev, inden de starter. Her skriver vi om vores reglement, så de kender lidt til vores retningslinjer for påklædning, tavshedspligt, brug af mobilen osv. Samtidig fortæller vi, hvad de skal lære i løbet af den første praktikperiode, siger Vibeke. Udpeg elevansvarlige På Høreklinikken arbejder knap 20 audilogiassistenter. For at sikre at eleverne ikke bliver væk i mængden, har Vibeke på forhånd udpeget nogle 12 ELEV OG LÆRLING

13 GUIDE kollegaer, som skal hjælpe med at oplære eleverne. Vi er fire ansatte, som eleverne følger i starten. De første dage hilser vi på de andre audiologiassistenter, men det er os, som står for første del af uddannelsen, siger hun og fortæller, at hun bruger meget tid i starten på afklare elevernes forventninger. Sørg for I vil det samme For mange af eleverne vil helst lære det hele i den første praktikperiode og bliver frustrerede, hvis de går langsomt frem. Men det tager tid at lære et fag. Det er vigtigt, at vi forklarer dem, hvornår de lærer de forskellige dele. Vi skal tage styring, så det hænger sammen med de ting, de lærer på skolen, men vi skal også forklare, hvornår de vil lære nyt. Af samme grund gør Vibeke meget ud af elevernes logbog, så de kommer gennem alle målene inden for audiologifaget. Det giver tryghed hos os og hos eleven, at de når alle de områder, som uddannelsen kræver, siger Vibeke. LAV EN MENTORORDNING FOR LÆRLINGE: I 2008 var Brian Bertelsen fra John Jensen VVS med til at starte en mentorordning, hvor nogle svende hjælper lærlingene med at få en god læretid. Her er hans råd. 1 Få kollegaer og ledelse med på idéen Da vi skulle lave mentorordningen, satte jeg mig sammen med tillidsrepræsentanten og ledelsen. Det er vigtigt, at alle er med på idéen. 2 Lav en læreplan med lærlingene For at sikre at lærlingene bliver dygtige, så følger vi med i deres udvikling. Efter hvert skoleforløb får vi dem til at skrive en plan for, hvad de skal lære i det praktikforløb, de starter på. 3 Lav en lærlingeklub Lærlinge og mentorer mødes cirka hver tredje måned i en klub, hvor de taler om problemer i dagligdagen, deler erfaringer og giver gode råd. Brian Bertelsen Foto: Thomas Willads ELEV OG LÆRLING 13

14 GODE RÅD OM AT HAVE 5ELEVER OG LÆRLINGE Det er let at sikre et godt uddannelsesforløb for den unge og virksomheden. Her er fem gode råd om at have lærlinge: 1Find den rigtige Det er nemt at finde elever og lærlinge på praktikpladsen.dk eller ved at kontakte din lokale erhvervsskole. Men det er vigtigt, at man ansætter den rigtige. Derfor bør man på arbejdspladsen gøre sig klart, hvilken type elev eller lærling man leder efter, og hvordan de kan indgå på arbejdspladsen både fagligt og socialt. 2Afstem forventninger Både op til og undervejs i elev- og læretiden er det vigtigt, at den uddannelsesansvarlige afstemmer forventninger med eleven og lærlingen. Hvis forventningerne ikke er tydeligt formuleret, kan det føre til misforståelser og konflikter. Det kan for eksempel være, hvor lang tid der skal bruges på de forskellige arbejdsopgaver. 3Lær fra dig Den uddannelsesansvarlige bør sørge for, at hver enkelt elev eller lærling får en læretid, hvor man når rundt om alle fagets forskellige facetter. Derudover bør man overveje, hvilke oplæringsmetoder der er hensigtsmæssige. I én situation skal eleven eller lærlingen måske have mulighed for at observere andre medarbejdere udføre opgaven, mens de i andre situationer selv kan prøve at løse opgaven. 4Giv de unge en kontaktperson Det er vigtigt både fagligt og socialt, at elever og lærlinge indgår i nogle trygge samarbejder. En måde at sikre det er ved, at eleven eller lærlingen får tilknyttet en af de ansatte som kontaktperson, som han eller hun altid kan gå til med både faglige og personlige udfordringer. 5Skab sammenhæng mellem skole og praktik Lærlinge og elever skal kunne overføre det lærte på skolen til praktikstedet og omvendt. Det kan praktikstedet hjælpe med ved at lave en uddannelsesplan for eksempel ved at bruge elevplan.dk. På elevplan.dk kan man se skoleforløb og karakterer. Derudover har elever og lærlinge en obligatorisk logbog, der skal sikre kommunikation og dokumentation mellem virksomhed og erhvervsskole. 14 ELEV OG LÆRLING Kilde: Moderniseringsstyrelsen

15 Nyttige hjemmesider og telefonnumre Hvis du vil vide mere om at have elever og lærlinge, er der masser af hjælp at hente på internettet og i din lokale fagforening. Her er nogle nyttige links og telefonnumre: Ug.dk På UddannelsesGuiden, ug.dk, finder du information om erhvervs-, efter-, og videreuddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. UddannelsesGuiden giver også direkte vejledning via mail, chat eller telefon. Ring Elevplan.dk Elevplan.dk er et dokumentations- og planlægningsværktøj, hvor eleverne/lærlingene og deres praktiksteder har mulighed for at se, hvordan skolen har opbygget undervisningen på de forskellige uddannelser, og hvilke fag og mål eleven har krav på at blive undervist i. Praktikpladsen.dk Praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets gratis elektroniske mødested for elever/lærlinge og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Elever/lærlinge kan finde alle virksomheder, der er godkendt som læreplads. Virksomheder kan søge og annoncere efter dem. Traenerguide.dk Uvm.dk På kan du læse, hvad god oplæring er og søge målrettet information om praktikforhold. Du kan også finde konkrete værktøjer og officielle dokumenter, du skal bruge i forbindelse med at have lærlinge i firmaet. På Undervisningsministeriets hjemmeside, uvm.dk, finder du uddannelsesaftaler og andre formularer, du skal bruge i forbindelse med elever og lærlinge. Den direkte vej er: Erhvervsuddannelser. ELEV OG LÆRLING 15

16 Uddannelse gør dig dygtigere, hæver din løn og firmaets produktivitet Dette magasin er del af en serie om uddannelse. I de andre magasiner kan du læse om efteruddannelse, erhvervsuddannelse for voksne og videreuddannelse. Tag kontakt til din fagforening, hvis du vil have de andre magasiner tilsendt. Magasinet er finansieret af Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU. Tekst: Steffen Moses og Alexander Sokoler. Design og layout: Appetizer.dk/Simon Johnsen. Foto: Jeppe Bøje Nielsen. Tryk: Hillerød Grafisk Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE I magasinet om efteruddannelse kan du læse, hvordan du og kollegaerne bliver dygtigere til jobbet ved at tage på AMU-kursus. Hjælp din kollega i gang med ERHVERVS- UDDANNELSE FOR VOKSNE I magasinet om erhvervsuddannelse kan du læse om, hvordan voksne over 25 år kan tage en faglært uddannelse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER I magasinet om videreuddannelse kan du læse om mulighederne for at bygge oven på svendebrevet med en kort videregående uddannelse, samtidig med at du passer dit normale arbejde. LO VNR 4271

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse Hjælp din kollega i gang med ERHVERVS- UDDANNELSE FOR VOKSNE Guide: NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE Direktør giver alle ansatte uddannelse Svendebrev gav Jannie job efter fyring EN UGE EFTER, JANNIE BLEV

Læs mere

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Guide: SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE Gør det selv: Få gang i efteruddannelse med en kuglepen Hans tjener penge på sin hobby AMU-KURSUS GAV STØRRE ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse.

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER Chefen: DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE Så meget tjener du på at læse videre EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: Jan drømmer om mere ansvar Ryan

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik Jeg ville ønske,

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 45543 Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere