Kortprosaen i undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortprosaen i undervisningen"

Transkript

1 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg med begrundelser, analyser iv. forslag til konkrete arbejdsspørgsmål mm 3. Skitser til to andre forløb i. historisk tilgang ii. tværfagligt forløb iii. skriftligt arbejde/ eksamen Indledning / introduktion til emnet Jeg vil her give nogle bud på, hvordan kortprosaen konkret kan indgå i undervisningen. I Danmark er det oplagt at beskæftige sig med kortprosaen i forbindelse med et af de områder, der er defineret i vores bekendtgørelse: De seneste fem år eller under det område som hedder nyeste tid fra 1945 og frem til i dag. Vi har desuden stadig krav om at skulle læse nyere norske og svenske tekster på originalsproget (ikke mange sider 20!), men her er de korte tekster jo velegnede. Litteratur på de andre nordiske sprog må læses i oversættelse. Det er i den forbindelse interessant, at især den norske novelletradition er inspirationskilde for en del af de unge danske novellister fx Askildsen / Fruelund eller Helle Helle for den sags skyld. Men kortprosaen skal ikke læses alene fordi den passer ind i bekendtgørelseskrav eller virker let tilgængelig/ overkommelig, men selvfølgelig fordi den er interessant i sig selv og fordi den rummer mulighed for eleverne for at forstå noget af deres egen tid via litteraturen. Jeg vil ikke i den forstand afgrænse genren, men i min baggrund for at beskæftige mig med kortprosaen tage udgangspunkt i konkrete eksempler som af forfattere og kritikere har fået betegnelsen noveller/ kortprosa/ fortælling

2 2 (11) I 90 erne fik novellen/ samlingerne en renæssance. Mænd og kvinder i Norden, men også i Tyskland, USA, Irland udkom samlinger på stribe. Temaerne i novellerne har et vist fælles præg (jvf. min bog). Selv om forfatterne ikke nødvendigvis opfatter sig som tilhørende en bestemt generation, er der alligevel tale om mange fælles træk udsprunget bl.a. af inspirationskilderne, det litterære miljø. PÆDAGOGISKE PRINCIPPER FOR EMNE/ GRUPPE/ PROJEKTARBEJDET Overvejelser som man som underviser kan gøre sig før man går i gang med at lade eleverne arbejde med teksterne f.eks. hvor meget lærerstyring der skal være i valget af teksterne, arbejdsmetoderne, gruppeinddelingen, udvælgelsen af sekundærlitteratur, hvilken rolle skal søgning på nettet spille, skal det være frit ellers hvilke begrænsninger osv.

3 3 (11) SKITSE TIL ET KONKRET FORLØB Det overordnede tema kan være EKSISTENS dette er tilstrækkelig bredt og vil derfor ikke få indsnævret analysearbejdet. Faren ved at bruge tema overskrifter er at eleverne retter deres analyse ind efter overskrifterne, dog mener jag at man kan understrege, at tematiseringen er vejledende, men ikke bestemmende for analysen. NORDISKE NOVELLER fra Klassetrin (3.g 2. hf) dvs. ældste elever 3 uger hvor klassen har 2 blokke pr. uge á 90 minutter begrundelsen er, at jeg gerne vil, at de skal arbejde mere med genrebegrebet, og inddrage definitioner af genren i deres forståelse af teksterne. Dette er ret krævende, men som flere også gør opmærksom på novellegenren er måske en ret litterær og dermed vanskelig genre at håndtere. Uge 1 1. blok Introduktion, hvor eleverne evt. har læst en novelle og evt. lidt baggrund om genren. Lærerstyret dialog-undervisning, med evt. lidt forelæsning. Valg af grupper på tavlen, hver elev har 1. og 2. prioritet. ( dette vil tage ca. 10 minutter valget foregår åbent og alle bliver tilfredse). Lærer introducerer krav til eller retningslinjer for arbejdet i grupperne. Retningslinjer og analysevejledning med tekstvalg lægges på klassens hjemmeside (eller udleveres). Grupperne skal have 10 minutter, hvor de mødes og aftaler, hvad de læser til næste blok. (et af mine ufravigelige principper i alt gruppearbejde er, at grupperne gøres ansvarlige for, hvad der skal laves før man mødes på skolen næste gang- nogle kalder dette for en logbog, man kan jo også bare kalde det for lektie eller det, der skal læses hjemme! Det er vigtigt fordi det forpligter eleverne og holder dem fast på, at gruppearbejdet også kræver hjemmearbejde.) 2. blok Her prøver eleverne at analysere de første noveller og de skal inddrage baggrundsstoffet som er gennemgået i 1. blok. Eleverne skal aflevere plan til lærer over de tekster, de vil gå videre med,

4 4 (11) formulere evt. problemer og aftale hvem-gør-hvad f.eks. søgning på nettet/ i leksika/ i tidsskrifter på biblioteket uden for skoletiden, som forberedelse. Lærer udleverer evt. lidt mere baggrundsmateriale. Arbejdsformen er rent gruppearbejde med lærer som konsulent. Uge 2 1. blok Lærer kommer med input i 1.lektion (råd om videre analysearbejde tager udgangspunkt i de formulerede problemer som grupperne har haft, krav til fremlæggelsen kravene ligger også tilgængelige på klassens hjemmeside). Ellers arbejdes der videre i grupper med analysen. Igen husk lektier til næste blok og evt. spørgsmål til lærer gerne skriftligt. 2. blok. Fortsat analyse og atter analyse. Lærer begynder at danne sig overblik over, om der fokuseres på det rigtige i grupperne. At der er struktur på arbejdet. Uge 3 1.blok Plan for fremlæggelse begynder at tage form. Lærer godkender valget af tekster og det aftales hvilke kernetekster de andre i klassen skal læse til hver gruppes fremlæggelse. Analyserne færdiggøres. 2. blok Fremlæggelse. Hvis fremlæggelsen skal afvikles på 2 lektioner skal der meget disciplin fra lærer og elev til, og man kommer nok til at inddrage en blok i den følgende uge... HUSK EVALUERING AF FORLØBET. Lad evt. eleverne være med til at beslutte, hvad der skal evalueres, gruppearbejdet (arbejdsformer variationen), tekstvalget, sekundærlitteraturen,

5 5 (11) lærertilgængeligheden, men husk også at tage evalueringen op før næste projekt og drag lære af den. TEKSTVALG Tematisering af teksterne, som kan vælges af grupperne. Barndom Overgang barn voksen Forholdet mand kvinde Ø. Lønn, Kalven i sjøen C. Christensen, Søndag S. Sveistrup, Børn S. Fruelund, Den rigtige verden ( P. Ørum, Rotten) (R. Sindø, Dobbeltgængeren) R. Enger, En annen venninne N.M. Aidt, Som man kender.. P. Eldjárn, Far og Søn T. Jensen, Så gælder det rumba (P.Seeberg, Rejsen til Ribe) J. Preisler, Slip K. Askildsen, Jokeren M. Lund, Rugkiksene K.F. Aakeson, Den förste gång H. Helle, Søndag J. Wung-Sung, Spillet. S. Balle, Eller K. Rifbjerg, Mere ilt Identitet Døden Grænsesøgende/overskridende O. Korneliussen, Du vil give.. E. E. Gunnarsdóttir, Solmundur J. Brixvold, Himmel hvid som Å. Edwarson, Genomresa K. Askildsen, Elisabeth (Hans Otto Jørgensen, Riggo) T. Ulven, Hysteriker C. Berg, Truck-stop S. Fruelund, Mælk H. Helle, Min tante døde P. Juul, Nyt bestik N. Holmqvist, Kostym P. Nordahl, Gadeteater M. Brenø, Det har ikke spor (R. Sindø, Det bliver i familien) (J. Blendstrup, Sophus er læge og) Tekster uden markeringer står i antologien, Nordiske noveller I litteraturlisten kan man finde de mere præcise data for teksterne. Læreren kan som her have valgt de 5-6 tekster, som eleverne skal arbejde med, hvorefter de selv udvælger de kernetekster, som de vil gøre mest ud af i deres fremlæggelse for de øvrige, men der skal indgå elementer fra alle teksterne. (Alternativt kan læreren angive en række forfattere som man må vælge iblandt). Der kan stadig skulle søges supplerende oplysninger på nettet, leksika, tidsskrifter

6 6 (11) At læreren udvælger har den fordel, at det nordiske sikres kvalitet og bredde og der bliver lidt bedre tid for eleverne til at gå i dybden med teksterne (de bruger megen energi på at søge og kommer ikke i gang med analysearbejdet). Bredden i tekstvalget viser for eleverne at der er mange som skriver denne type tekster/ novellegenren. Og så mangler der jo stadig mange repræsentanter for god novellekunst. ANALYSEVEJLEDNING Hvad skal formålet være med at læse noveller fra 1985 til 2002? Litteraturen er en del af vores samtid, men det betyder ikke at den nødvendigvis afspejler den, og dog? Hvad er det for temaer litteraturen beskæftiger sig med? Hvilke områder af vores liv? Siger måden forfatterne fortæller på noget om os, som mennesker i et postmoderne samfund? Fortællerstemmen For at kunne bestemme fortællerstemmen skal man have fat i nogle af de udsagn om novellen, som angiver de træk som er karakteristiske for novellegenren. Hvordan rokker novellen ved virkelighedsopfattelsen? Hvordan sættes verden (vores traditionelle opfattelse af verden) på spil i novellen? Hvor befinder læseren sig i forhold til begivenhederne i novellen Citat fra Carsten Dilling og Anne-Marie Mai, Antologi , Dansklærerforeningen 1994 hvor læseren kan sættes ind som aktiv medspiller i tekstens betydningsdannelse. Den unge prosa fortæller historier, ikke i gammeldags forstand om helte, heltinder, slægter og store personligheder, men ofte om betydningsspil mellem personer, om små og store ryk og forskydninger i hverdagens sprog, i vores liv med hinanden her og nu. Hvad får vi rent faktisk at vide om personerne, relationerne i mellem dem, hvor befinder de sig i deres liv? Indtræffer der begivenheder, som ændrer deres liv? Åbne eller lukkede slutninger Forfatterposition Synsvinkel: 1. person eller 3. person Stilistiske virkemidler

7 7 (11) Humor Ironi Sætningsopbygning, korte lange sætninger, beskrivende, ordvalg, ordklasser Spring i tid. Spring i synsvinkel Metaforer Symboler INTRODUKTION til læsning af novellen Iintroduktion til novellelæsningen kunne foregå som følger: Afspilning af Peter Adolphsens, Readymade fra Små historier 2, Samleren 2000 Og Thøger Jensens, I vores familie kan vi ikke lide ubåde, Borgen 1998 Alternativt: Eleverne har hjemme læst Helle Helles Globryllup. Novellen gennemgås i plenum med læreren som ordstyrer. I gruppearbejdet vil den indgå i diskussionerne. Readymade og I vores familie kan også indgå i de videre diskussioner. Skærper nysgerrigheden, opmærksomheden på sproget, der er ikke noget fyld der binder sammen er det overhovedet en tekst, snarere ren afskrift?? BAGGRUND som eleverne har læst til 1. blok Erik Skyum-Nielsens, Lille novelle-teori fra Bogens verden nr (2 A-4 sider) (I dette nummer af tidsskriftet er der udtalelser fra adskillige forfattere om deres forhold til novellen rart som lærerbaggrund) Der vil blive lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til teksten, der evt. skal gennemgås, da det er en citatmosaik og temmelig koncentreret. Nogle af synspunkterne i artiklen kan underbygges via lærerens citatmosaik eller henvisninger til læsning om novellen andre steder. Ved henvisning til f.eks. nettet skal det overvejes hvor bredt eleverne skal søge. Ved opslag på Google novelleteori får man 35 opslag. Det er nok for bredt og upræcist. Til senere baggrundsorientering og hjælp i analyserne henvises til Danske digtere i det 20. århundrede b. III s , Gads Forlag. Redigeret af Anne-Marie Mai. Mit tidligere foredrag Udbredt nedbør i forbindelse med udgivelsen af antologien Nordiske noveller i 1990 erne, Systime slå op på antologiens hjemmesideunder download.

8 8 (11) Her findes også nogle af de norske forfatteres udtalelser om hvad en novelle er. (Enger og Herbjørnsrud) et par af eksemplerne læses Henvisning til nogle af de mange gode tidsskrifter: Se i Nordiske noveller Læreroplæg/ forelæsning Med udgangspunkt i Svend Åge Madsens Den eksistentielle fortælling, taget fra Gert Emborg og Ivan Z. Sørensens Skumhedens tid, 90 ernes eksistentielle fortælling, Dansklærerforeningen 1994 og inddragelse af Marianne Stidsens, Ankomster, Dansklærerforeningen 1995 S.Å. Madsen går tilbage til sine rødder for at finde årsagen til, at han skriver eksistentielle fortællinger. HC Andersens legende og underfundige måde at fortælle på og Kierkegaards erkendelse af at de eksistentielle problemer kun kan udforskes ved at skabe det subjektive enkelte menneskes historie. SÅM gør meget ud af at forklare at han tror på fortællingens kraft det vigtigste er at fortælle verden. I mange henseender kender vi kun den verden som vi fortæller hinanden. Vi er henvist til at skabe sammenhænge ved at digte forklaringer, der forbinder dem (dette udsagn tror jeg kunne vække elevernes nysgerrighed og det kunne se ud til at SÅM har en pointe her i forhold til den måde kortprosaisterne bruger deres fortællinger på). SÅM ser sin opfattelse i modsætning til realisternes holdning. først findes det i verden, som det dernæst er litteraturens opgave at beskrive Der er en verden som litteraturen gengiver efter bedste evne. Henvisning også til side 31 spalte. 1 i Skumhedens tid Marianne Stidsen, Ankomster Opfatter 90 erne som et delta dvs. de mange muligheders årti s. 16 Samtidig med at det er tilladt at gå på rov i traditionen og tage hvad man vil have, så betyder den nye uoverskuelighed også, at man nulstilles. Man kan ikke overtage andres stier og landkort. Man er nødt til at tegne sine egne ruter gennem vildnisset. - smertefuld proces, fordi man i den grad oplever at man kun har sig selv s. 17 Her tager MS fat på 90 ernes intense orientering mod 60 erne flimrende, changerende som nervøs velour

9 9 (11) s henvisning til inspiration fra Hans-Jørgen Nielsen s. 20 En eksperimenteren, der aldrig stivner i en fast form. 60 erne er noget som er præget at det søgende og uafsluttede, det var en tid hvor man konstant var på vej uden at vide hvorhen Hans-Jørgen Nielsen og den Hvide verden Thomas Hvid Kromann, Operation Hvid 2002, Borgen Her er artiklen fra Standart meget værd som udgangspunkt for at skabe opmærksomhed og forståelse for forfatterskabet/ teksterne Kalenderblade, dagbog som ikke kalder på sammenhæng Inddragelsen af naturvidenskaben og fraværet af psykologi s. 43 hvad kommer først virkeligheden eller sproget

10 10 (11) Skitse til et historisk forløb Faget kan læse med sig selv, der findes mange gode oversættelser af Hemingway, Carver, O Conner, også tyske novelleforfattere. Systime har udgivet Europæiske noveller. De lidt ældre tekster bliver mere interessante, når de læses i sammenhæng med de nyere og helt nye kortprosatekster. Det må overvejes hvilken betydning man vil tillægge det historiske frem for f.eks. det eksistentielle som måske udgør den åndelige sammenhæng mellem teksterne. Skitse til et historisk forløb med udsigt til påvirkninger fra det angelsaksiske og nordiske Poe Sonnergaard ( effekt) Kielland, samlede noveller (nyudgivelse) Hemingway, In Our Time Johan Borgen, Carver, Short Cuts ( + filmen) Tunstrøm, O Conner, A Good Man is Hard to Find Øystein Lønn, Hva skal vi gjøre i dag Kjell Askildsen, Åke Edwardson, Genomresa Nini Holmqvist, Kostym Blicher H.C. Branner, To minutters stilhed Tove Ditlevsen, Den onde lykke Anders Bodelsen, Drivhuset (Knud Holst) (Henrik Have) Rifbjerg, Andre Tider Sven Holm, Hr. henrys begravelse.. Knud Sørensen, Smærup Sørensen, Af Ord Jan Sonnergaard, Radiator og Sidste søndag i oktober Jacob Ejersbo, Superego Hans Otto Jørgensen, Mænd

11 11 (11) Skitse til et tværfagligt projekt med engelsk/ tysk/ nordisk Dette kunne gøres mere eller mindre historisk, man behøver ikke gå langt tilbage, for der findes rigtig mange nyere irske, amerikanske, tyske unge forfattere, som vil interessere de unge. Poe, Den røde døds maske, 7 sider se omtalen i Bogens verden nr , (Hemingway), Carver, og O Conner vil nok vække elevernes interesse, men det afhænger af den tid, der er til rådighed. De unge nye er; Michael Faber (hans roman, Under the Skin, er fabelagtig god science fiction), Claire Keegan, Lorrie Moore, Jhumpa Lahiri, Göethe er jo en af dem som har udtalt sig teoretisk om novelledigtningen, men vil måske opfattes svær, ellers er der unge kvindelige nulevende forfattere, som eleverne vil kunne læse. Karen Duve og Judith Herman Af de nordiske er der jo nok at tage af som det er skitseret i det første forløb og i det historiske, listen er ikke udtømt og der dukker til stadighed nye op. Senest har nu Stig Dalager skrevet en rost novellesamling (sproget, bl.a.) Skriftligt arbejde i sammenhæng med de forskellige temaer; Generelt er jeg tilhænger af, at der bliver en større sammenhæng mellem det skriftlige og det mundtlige arbejde. - udvælgelse af en af teksterne til særlig analyse efter elevens eget valg. Her lyttes der, følges med siger de andre noget som jeg kan bruge i min overordnede betragtninger - at lade eleverne selv producere en tekst. (lidt afhængig af hvilke krav man vil stille, hvilke tanker man gør sig om de færdigheder eleverne skal opnå, men kan godt blive bedre til at analysere andres tekster, når man skal skrive sin egen! - Blive mere sprogbevidste, give dem mulighed for oplevelse, vise evne til at styre et plot. - Essayskrivning, her ville det i så fald være f.eks. tematiseringen de kunne tage udgangspunkt i.

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Praktisk information: Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se eller henvende dig til studenterekspeditionen.

Læs mere

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst.

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst. Fag:Dansk Hold:15 Lærer:Torben H. Kristensen Overordnede betragtninger, som vil gælde såvel den enkelte time som året som helhed: En stor målsætning for hele undervisningen er, at eleverne med baggrund

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Ons (2): Fre: Lejrskole

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Ons (2): Fre: Lejrskole Årsplan for faget: Dansk i 9y Skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Fre: Lejrskole Klasseregler og action!

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Fælles emne for ABC Forskellige tekster

Læs mere

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af Fag: DANSK Hold: 12 Lærer: HVJ Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse 33-37 38-39 Målsætningen for undervisningen i skriftlig og mundtlig dansk ( i alle temaer/ emner) er at skabe et bredt kendskab til

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan for 10.klasse HE

Årsplan for 10.klasse HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-40 Roman Alting og Ulla Vilstrup Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Vi ser filmen Rene Hjerter Uge 39 er der fordybelsesuge på hele skolen 41-43 Det moderne gennembrud

Læs mere

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne Hvorfor er du, som du er Forløbet er målrettet 1hf historie i KS-samarbejdet. Der er taget udgangspunkt i familiestruktur i forhold

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

MØDER MED H.C. ANDERSEN

MØDER MED H.C. ANDERSEN MØDER MED H.C. ANDERSEN DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK Et besøg i Krikkebjerghuse, Sagnlandet Lejres husmandssted fra midten af 1800-tallet, stofliggør den ældre litteratur. Flere kanon-forfattere er samtidige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Roman Dig og mig ved daggry af Sanne Munk Jensen Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Uge 36 skolerejse Uge 39 fordybelsesuge Desuden er der årsprøver den 18.

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Teknisk Gymnasium Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk

Læs mere

aktiviteter Lære sig selv bedre at kende i situationen med mange nye ansigter. Fokus på gruppearbejde og selvstændig fokusering.

aktiviteter Lære sig selv bedre at kende i situationen med mange nye ansigter. Fokus på gruppearbejde og selvstændig fokusering. Fag:dansk Hold:2 Lærer:aoe 32-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Gøre rede for sprog, tekst, genre og indhold. Læringsmål Vi læser digte, noveller og artikler om det at være ung og de problemer, det kan medføre.

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Fag: Dansk Hold: 7 Lærer: CK Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32 33-38 Målet er at eleverne via analyse, fortolkning og litteraturhistorisk

Læs mere

Analyse af episke tekster

Analyse af episke tekster Analyse af episke tekster Følgende forløb er udviklet i forlængelse af et års samarbejde mellem Silkeborg Gymnasium og Hvinningdalskolen, hvor vi lærere har besøgt og overværet hinandens undervisning i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg HTX Dansk A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk C Jonas Andersen-Silvestri

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2016-17 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund 6. sept. 2012 Henrik Rye Møller Jeg vil omtale følgende punkter Studieteknisk råd: Kør ad to spor, når du

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 Sukkertoppen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

Årsplan for dansk 2012/2013

Årsplan for dansk 2012/2013 Årsplan for dansk 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 'Eventyr' læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers

Læs mere

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Dansk Hold: 6 Lærer: Jeppe Borch Undervisnings-mål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Undervisningsmålene tager i alle forløbene udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Holde præsentationer Udtrykke sig mundtligt Uge 33 40 på engelsk. med rimelig præcision, lethed og

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Skoleåret 2011/12 Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Essay-skrivning Bogsystemet, dansk i dybden * kendskab til genrens særlige kendetegn gennem analyse, bearbejdning og produktion og

Læs mere

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02 UGE 46: Organisationskommunikation Dato Tid Indhold Bemærkninger Underviser d. 9.11. ftermiddag 13:00-14:30 Introduktion af modul og rekvirentforløb. Få tre eksempler på kommunikationsarbejdet i organisationer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. B Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Arbejdsform Materialer Evaluering Hvem er I? Hvem er jeg? Hvad vil vi i klassen? Navnesymbolik stamtræ,

Læs mere

Årsplan i dansk for 5. klasse

Årsplan i dansk for 5. klasse Årsplan i dansk for 5. klasse 2016+17 Få styr på jeres tanker Forstå det, I læser Læse litteratur I SKAL KUNNE Udvide jeres ordforråd Lytte og tale Skrive tekster August Hvad tænker du? En skruptosset

Læs mere

Hvad er matematik? Case: Logaritmer

Hvad er matematik? Case: Logaritmer Hvad er matematik? Case: Logaritmer et forløb om matematikfagets identitet og metoder Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Kontaktoplysninger Emne for forløbet Indgående fag Niveau og studieretning Læringsmål

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Baggrundsmateriale Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2 Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Rapporten findes på www.ind.ku.dk/projekter/sciencetalenter

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: TES og ACH De ugentlige dansktimer vil bestå af: Dansk undervisningsplan - Kursus i analyse, stilskrivning, grammatik og genrearbejde - Frilæsning - Den resterende tid anvendes til hhv. selvstændigt

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011 INSPIRATION TIL MATERIALET Fælles Mål Prøven i læsning Læseprocessen Arbejdet med læsning i de ældste klasser Elevens overblik over genrer, læsemåder og læseteknikker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere