Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl i Slagslunde Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus"

Transkript

1 Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning udsendes til alle grundejere sammen med denne indkaldelse. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. Klokkekildens og Skovringsudvalgets reviderede regnskaber for 2013 kan ses på 4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. Klokkekildens og Skovringsudvalgets budgetforslag for 2015 kan ses på 5. Indkomne forslag til dagsorden. Forslag til generalforsamlingen skal senest onsdag d. 1. april sendes til foreningens eller afleveres på adressen Klokkekildevej 64 eller Skovringen 6. Det gælder såvel forslag til Klokkekilden som til Skovringsudvalget. 6. Valg i henhold til vedtægternes $4. På valg er: Formand: Knud Bille Bestyrelsesmedlem: Charlotte Ryø Bestyrelsesmedlem: David Køhnke Bestyrelsesmedlem: <Ledig plads> Revisor: Hanna Rosenqvist Revisorsuppleant: <Ledig plads> 7. Eventuelt 1

2 Bestyrelsens beretning var et underligt år, hvor der ikke skete de store ting her i Buresø, men hvor der uden for vort område skete en hel del, som kommer til at påvirke vores område fremover. Det kan du læse mere om nedenfor. Lad os begynde med et par positive nyheder Kioskejeren ved søen har fået tilladelse til at udvide sin kiosk med en café med udendørs servering i sommerhalvåret. Der er åbningstid til kl. 22. Hvorvidt Klejnes Cafe også i år vil sælge is og pandekager fra P-pladsen vides ikke, men vi kan fortælle, at kommunen har bevilget en hel del penge til at renovere badestedet ved søen bl.a. med en ny legeplads og bedre grillarealer. Det ser ud som om vi til sommer kan se frem til et blomstrende cafémiljø med internationalt tilsnit og mulighed for at nyde vores latte r og lune retter med udsigt over Buresø. Det ser vi frem til. Har vi din adresse? Bestyrelsen får jævnligt tilbud fra håndværkere, Nabohjælp og andre som vi gerne vil sende videre til foreningens medlemmer. Vi har også behov for selv at udsende information til grundejerne, men det er dyrt at sende information ud pr. brev. Omkostningerne til porto, tryk og pakning af et brevudsendelse løber nemt op i kr. Det vil vi ikke betale, og derfor udsender vi som tidligere skrevet kun informationer pr. . Ønsker du at modtage informationer fra grundejerforeningen, må du sørge for at vi har din adresse. Hvis vi ikke har din adresse, kan du gå ind på vores hjemmeside og sende din adresse til os: Helårsstatus Buresø har status som grønt landzoneområde. I bestyrelsens beretning sidste år fortalte vi, at muligheden for at få Buresø-områdets status ændret til byzone (helårsstatus) afhang af, hvad Naturstyrelsen ville anbefale, når man reviderede Fingerplanen. Fingerplanen blev offentliggjort i efteråret 2013, og i forhold til den gamle fingerplan var der ingen ændringer for Buresø området. Det betyder, at staten ikke vil tillade ændringer i Buresø områdets status de næste 5 år. Formentlig aldrig. Hidtil har det været Egedal Kommunes officielle holdning at man ville arbejde for at Buresø skulle have helårsstatus. Det stod også i udkastet til den nye kommuneplan. Men efter offentliggørelsen af Fingerplanen stod det klart at muligheden for at ændre Buresøs status var lig 0. Derfor anbefalede kommunens administration, at man skulle lave en ændring i den nye kommuneplan for Vi citerer ordret fra kommunens behandling af høringssvar vedrørende kommuneplanen: Buresø helårsstatus Der har både været indsigelse for og imod tilkendegivelsen af, at der arbejdes for at få overført området til byzone. I forbindelse med høringen af Fingerplan 2013 anmodede Egedal Kommune om, at Buresø kunne overgå til helårsbeboelse, men dette blev ikke imødekommet af Staten. Der er således ikke mulighed for, at ændre status indenfor de nuværende overordnede rammer. Når der står i kommuneplanen, at Egedal Kommune vil arbejde for, at området kan overgå til byzone, og dermed anvendes til helårsbeboelse, giver det erfaringsmæssigt mange borgere forventninger om, at en ændret status er nært forestående, og det kan skabe uro omkring, hvad dette betyder for den enkelte grundejer. Administrationen foreslår at formuleringen, om at kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at området på sigt kan overgå til byzone, og dermed kan anvendes til helårsbeboelse, udgår. Dette er baggrunden for administrationens forslag, som blev sat på dagsordenen som pkt. 2B på Planudvalgets møde d. 10. december 2013: 2

3 b. Formuleringen om, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Buresøområdet på sigt kan overgå til byzone udgår. Forslaget blev vedtaget og derfor står det IKKE i Kommuneplan for Egedal Kommune , at Egedal Kommune vil arbejde for at Buresø får helårsstatus (byzone). Kommuneplan for Egedal Kommune er vedtaget. Planen beskriver de opgaver som kommunen vil arbejde med og vil gennemføre i de næste 12 år. Bundlinjen er, at når det ikke står i kommuneplanen at man vil arbejde for at Buresø får byzone status, så er det ikke realistisk at tro på, at områdets status ændres. Her i Buresø kan vi ikke gøre andet end at acceptere denne afgørelse og de konsekvenser den får for os, både menneskeligt og økonomisk. I bestyrelsen tager vi kommunens afgørelse til efterretning, og indstiller os på, at vi fremover skal arbejde til gavn og glæde for beboerne i vort sommerhusområde. Lukning af skolen Der var kommunalvalg i november sidste år og politikerne ville ikke risikere at blive upopulære ved at lukke vores skole lige før valget. Derfor blev Slagslunde Skole ikke lukket, men er nu en del af Ganløse Skole. Lad os se hvor længe det holder. Når muligheden for at få en helårstilladelse er tæt på 0, er der nok ikke mange børnefamilier, der vælger at flytte til Slagslunde eller Buresø, og da fødselstallet i området har været tæt på 0 de seneste år, er det svært at se hvem der skal fylde klasseværelserne. Bus til tiden For de fleste af os er det nødvendigt at have en bil for at bo i Buresø, og mange af os ville have svært ved at klare dagligdagen, hvis vi ikke havde to. Når man har egen bil har man sjældent behov for at benytte den offentlige transport, og derfor er de busser der kører gennem Slagslunde stort set tomme på de fleste ture. Movia har sammen med kommunen lavet en trafik undersøgelse og fundet ud af, at der på strækningen Ganløse-Slagslunde-Søsum (begge veje) er ca. 120 personer der stiger af og på linie 334 hver dag. Det er formentlig 60 personer, der kører ud og hjem. En del af dem er elever til skoler og gymnasier. Fordelt på antallet af daglige afgange på linie 334 er det ikke ret mange pr. tur, så det er en dyr rute for kommunen. Men for os i Buresø og Slagslunde er den trods den ringe benyttelse vigtig. Hvis man fjerner 334, er 158 den eneste bus der betjener Slagslunde og Buresø. Det vil gøre det meget besværligt at komme til Stenløse eller Farum. Først skal man tage linie 158 fra Slagslunde til Ganløse eller Søsum. Her skal man skifte til 334 for at komme til Stenløse eller Farum. Hvis man vil til det nye Egedal Rådhus ved Føtex, skal man tage 158 til Kildedal S-station (her stopper S- toget sjældent, og Kildedal er iøvrigt truet af lukning) eller til Måløv. Herfra skal man tage S-toget tilbage til Egedal eller Stenløse station. Vi har sammen med Landsbylauget afleveret et høringssvar til kommunen, hvor vi protesterer mod de planlagte nedskæringer, og hvis man kan tro på Lokalavisen ser det ud som om, det er lykkedes os at stoppe nedskæringerne. I denne omgang. 3

4 Cykelløb og cyklister Bestyrelsen modtager en del klager over det stigende antal motionscyklister på Klokkekildevej. De viser meget lidt hensyn og de skaber mange farlige situationer. I foråret 2013 blev der givet tilladelse til afholdelse af et stort cykelløb, der i længere tid spærrede for al normal trafik på Klokkekildevej. Dette blev for mange dråben, der fik bægeret til at flyde over. Bestyrelsen kontaktede kommunen og efter en længere dialog fik vi af Egedal Kommune og Frederikssund Politi den indrømmelse, at man fremover ville begrænse antallet af tilladelser til cykelløb. Desuden bliver vi fremover inddraget i processen, når der skal gives tilladelser. Det er vi tilfredse med. Vi har i mange år arbejdet for at få nedbragt den vilde kørsel på Klokkekildevej. Det kræver tilladelse fra Frederikssund Politi, hvis man vil opsætte hastighedsdæmpende foranstaltninger på Klokkekildevej og Skovvej. Politiet stiller nogle krav, som vi ikke kan opfylde, bl.a. om lys på vejbanen hvor der er bump, og der skal formentlig ske uheld med personskade, før de forstår alvoren i problemet. Asfaltering af Klokkekildevej og Skovvej Med ca. 20 års mellemrum er det nødvendigt at asfaltere Klokkekildevej og Skovvej. Det drejer sig om ca meter vej, og omkostningerne løber op i flere tusinde kroner pr. grundejer. I 1999 afholdt man et vejsyn hvor det blev besluttet, at omkostningerne skulle fordeles med 65% til grundejerne, 25% til kommunen og 10% til Skov- og Naturstyrelsen. Bestyrelsen har sat spørgsmålstegn ved rimeligheden i fordelingen af omkostningerne. Vi mener, at Klokkekildens medlemmer betaler en for stor andel i forhold til den del af vejen, der løber gennem vores område. Foreløbig har kommunen accepteret at lave en ny procedure for fordeling af omkostningerne. Den nye procedure skulle være sendt i høring i januar, men endnu har vi ikke hørt noget. Vi håber, at vi kan få ændret fordelingen, så vi kan spare vore medlemmer for en pæn del af omkostningerne ved asfalteringen. TDC telefoni, bredbånd og TV De fleste har sikkert hørt og set at TDC har lagt nye kabler ned som kan give alle højere hastighed på bredbånd samt mulighed for TV via TDCs kabelnet. Bestyrelsen har kontaktet en række af de øvrige leverandører af bredbånd. De oplyser, at de ifølge lovgivningen skal have adgang til at benytte TDCs kabelnet, og at de derfor formentlig også kan tilbyde højere hastighed. Kontakt selv din foretrukne leverandør for at høre hvilke muligheder de kan tilbyde dig. TDC forventer at der er høj hastighed inden udgangen af april måned. Mobilmast og dårlig dækning Mobildækningen i Buresø er elendig, og vi skrev i beretningen sidste år, at vi forventede, at der ville blive opsat en ny mobilmast i området, som ville afhjælpe problemet. Det er ikke sket, og status er p.t. at projektet er sat på standby på ubestemt tid. Hvorfor? Jo, der er ingen - ingen - der klager over den dårlige mobildækning i Buresø! Hvis du og dine naboer klager til jeres mobilleverandør over den dårlige dækning, så kan det være at leverandørerne forstår, at der er nogle, der ikke er tilfredse med den vare de får leveret. Så kan det være at der sker noget. Klag, klag, klag... 4

5 Bjørneklo Egedal Kommune fortsætter den intensive bekæmpelse af bjørneklo. Har du bjørneklo på din grund skal du starte bekæmpelse inden d. 1. maj, og du skal bekæmpe bjørneklo MINIMUM tre gange i hver sæson. Læs mere om dine pligter her: Husk at du GRATIS kan låne en rygsprøjte inkl. bekæmpelsesmiddel hos bestyrelsen. Send et tip til Egedal Kommune Er der noget du ikke er tilfreds med, så kan du nu sende et tip - en klage - til Egedal Kommune. Det kan være om bjørneklo, fyldte skraldespande, efterladte køretøjer, oversvømmelse, belægningsfejl i fortov, dæksler og brønde, beplantning ud over skel, henkastet affald, beplantning, skilte, gadebelysning, signalanlæg, vandløb, manglende striber på vejen osv. Gå på nettet og send dit tip direkte til kommunen. Her er linket: Bilvrag Vi vil i den nærmeste fremtid sammen med kommunen gøre en indsats for at få fjernet gamle bilvrag i området. Ejerne/grundejerne kommer selv til at dække omkostningerne ved dette. Grundejerforeningens vedtægter På generalforsamlingen i 2013 fortalte vi, at vi var blevet bedt om at bringe vore vedtægter i orden, så de lever op til en "normal" grundejerforenings standard. På flere punkter er vore vedtægter uklare og også mangelfulde. Som eksempel kan vi nævne, at det ikke fremgår af vedtægterne, at der skal laves referat fra generalforsamlingen. Det står heller ikke i vedtægterne, at det er referenten og dirigenten, der skal underskrive referatet. Hos os har formanden ofte klaret det hele, og hvis han fik lyst til at ændre lidt i referatet, er der ingen der har kunnet kontrollere det. Det duer selvfølgelig ikke, og det skal vi have rettet. Det er ikke meningen, at vi skal starte en revolution. Vi går langsomt frem, og så håber vi at alle forstår hvad der foregår, og er med på dette, så vi kan få det overstået hurtigst muligt. I år stiller bestyrelsen forslag om at vi ændrer opdelingen af de nuværende vedtægter, så det bliver tydeligt, hvad der står i vedtægterne. Vi deler ganske enkelt vedtægterne op i flere paragraffer og underpunkter. I dette forslag er alle teksterne de samme. Der er INGEN ændringer i vedtægterne ud over opdelingen. Hvis generalforsamlingen vedtager dette forslag - og det håber vi de gør - bliver det nemmere og mere overskueligt at gennemgå de næste forslag, og så kan alle forhåbentligt se, at her er noget der trænger til at blive opdateret. Rabatter i Skovringen Da Skovringsområdet blev udstykket, blev det i Deklarationen fastsat hvordan overkørslen ind til grundene skulle være. Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra grundejere i Skovringen som spørger, hvorfor bestyrelsen ikke gør noget ved de store og brede indkørsler, som nogen grundejere har anlagt. Klagerne peger på, at de ændrede overkørsler er i strid med deklarationen, samt at nogle af overkørslerne er forkert anlagt, da de afleder regnvand til gene for naboer og genboer. 5

6 Denne sag har flere vinkler, men problemet med vandafledning burde være til at løse. Nogle har f.eks. lagt afløbsskinner i mellemrummet mellem overkørsel og vej. De kan fås i ethvert byggemarked. Vi håber, at alle forstår en fin hentydning og ordner dette, så vi slipper for at høre mere om dette. Problemet med de store indkørsler er ikke lige så nemt at løse, og derfor har bestyrelsen indledt en dialog med kommunen om dette. Alle ved, at de to meter brede rabatter i Skovringen er fællesarealer som tilhører grundejerforeningen, og at de skal være belagt med græs. I deklarationen er der også andre krav som ikke kan fraviges, og som indgår i denne sag. Bl.a. må der kun være én overkørsel, og resten af facaden mod vej skal være et ubrudt levende hegn. Der er ingen der har søgt om tilladelse til at ændre deres overkørsel, eller om tilladelse til at inddrage grundejerforeningens fællesarealer i deres egen grund. Denne problemstilling burde have været behandlet for mere end 15 år siden, da problemet dukkede op første gang. Men det blev den ikke, og nu er det os der står med problemet og skal finde en løsning. Vi kommer formentlig til at søge juridisk bistand for at få afklaret dette spørgsmål. Derfor afsætter vi penge i budgettet til dette, men spørgsmålet er, om det er grundejerforeningen der skal betale for dette, eller om det er de grundejere, der har anlagt brede indkørsler. Det har vi spurgt kommunen til råds om. Andre faktorer som kan få indflydelse på denne sag, kan være de nye fælles danske parkeringsregler, der trådte i kraft 1. marts, og som gælder for alle områder, der ligger inden for et byskilt. Vi ved heller ikke hvordan kommunen vil håndtere Buresø nu hvor det står klart, at området ikke får byzonestatus, men forbliver et grønt sommerhusområde. Vi forventer at denne sag bliver svær at løse, og at den kommer til at trække ud. Muligvis i flere år. Ny formand senest i 2016 Som bekendt kan den amerikanske præsident kun vælges for to perioder af 4 år, og i regelsættet for god selskabsledelse anbefaler man også at udskifte lederen, inden han gror fast på posten. Den nuværende formand har siddet 6 år på posten, og hvis han bliver genvalgt i år, vil han i 2016 have siddet 8 år. Der skal nye kræfter til. Derfor vil formanden gerne opfordre alle, der kunne tænke sig at deltage i arbejdet i en god bestyrelse, til at stille op som formand eller som bestyrelsesmedlem. Det bedste for os alle vil være en glidende overgang, hvor den afgående formand kan hjælpe en ny formand på plads. Hvis der ikke er andre, der stiller op som formand i år modtager formanden genvalg, men så er det også slut. Kunne du tænke dig at vide mere om hvad arbejdet indebærer, så giv formanden et ring. Vi håber at se dig til generalforsamlingen d. 9. april 2014 kl. 19 Venlig hilsen Bestyrelsen Grundejerforeningen Klokkekilden 6

7 Skovringsudvalgets beretning 2013 Ved generalforsamlingen i 2013 blev det aftalt, at vejene skulle repareres i den kommende vintersæson kr. af de opsparede penge blev øremærket hertil. Udvalget kontaktede tre forskellige asfaltentreprenører, og vi gik rundt sammen med dem og inspicerede området. Vi kontaktede desuden kommunen for at høre, om man kunne anbefale et firma herfra, og om vi kunne komme med i en større pulje, når kommunen skulle lave veje. Det blev dog ikke muligt. Valget faldt på entreprenør Georg Jørgensen fra Slangerup. Han var lokal, havde de bedste priser og kunne anbefales til mindre opgaver. Georg udfærdigede en plan over de mest nødvendige arbejder i prioriteret rækkefølge, og således fik Hulvejen fra Skovringen til skoven og et stykke af Vendevej vest for Vrangebøgvej helt nyt asfaltlag. Hulvejen blev lappet de værste steder og det samme gjorde Vrangebøgvej, Bakkedraget og Mosesvinget. Vi har været glade for samarbejdet med Georg Jørgensen. Vi har oplevet stor lydhørhed og fleksibilitet i firmaet, og da vi klagede over manglende asfaltlapper på Hulvejen, kom de og lavede det hurtigt, og endda mere til, uden beregning. Vi vil foreslå et fortsat samarbejde med dette firma. Vintervedligeholdelsen har vi jo heldigvis ikke skullet bruge de store udgifter på i år. I november 2013 blev der indgået en ny kontrakt med STV-Maskinservice i Knardrup om fast rydning. Aftalen gik helt præcist ud på, at når der falder over 3-4 cm sne med udsigt til frost, skal der ryddes og saltes. Ved vedvarende snefald kan der ryddes flere gange i døgnet. Aftalen ser ud til at have fungeret fint på de få snedage, vi har haft. Venlig hilsen Skovringsudvalget Information om vedtægterne 2014 Nedenfor finder du Klokkekildens vedtægter som de ser ud i dag, samt bestyrelsens forslag til en ny opdeling. Som nævnt ovenfor har vi ikke ændret i teksten, men ændret de eksisterende paragraffer, så der i stedet for 11 nu er 13. Vi fik et udkast fra kommunen til et sæt standardvedtægter for en grundejerforening, og det har vi brugt som forlæg, da vi ændrede opdelingen og rykkede rundt på indholdet. Nederst i den nye opdeling er dirigent og referent indsat som underskrivere af referatet. 7

8 Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkekilden Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkekilden. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende Skovringsområdet, de private fællesveje, Klokkekildevejen fra Hulvejen og Skovvej til Skovgården. Endvidere at forhandle medlemmernes fællesinteresser overfor myndigheder og enkeltpersoner, om fornødent med juridisk bistand. 2 Foreningens medlemmer er grundejerne i området. Afhænder en grundejer sin ejendom overgår rettigheder og forpligtelser til den ny ejer på overtagelsesdagen. Ejerskifte og bopælsforandring skal anmeldes til foreningen. 3 Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud. Såfremt kontingent ikke er indgået inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin stemmeret. 4 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 3 medlemmer samt 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal og 3 medlemmer og kasserer samt 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer en næstformand. 5 Bestyrelsen afholder møde på formandens forlangende, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er samlet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og medlemskartotek. 6 Kassereren fører regnskab under bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret. Revision finder sted. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde og dennes eventuelle aflønning. 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: Valg af ordstyrer. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag til dagsorden. Valg i henhold til 4. Eventuelt. Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato, samtidig udsendes dagsorden og regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før indvarslet generalforsamling. Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning, skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 8

9 Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamling. Til beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kræves 3/4 af samtlige medlemmers stemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 medlemmer, men det stillede forslag opnår stemmeflertal, kan forslaget vedtages endeligt på ekstraordinær indkaldt generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når 1/3 af medlemmerne ønsker det. Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet Eventuelt. Hver matrikel har kun 1 stemme. Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. 8 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, et bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. 9 Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr overdragne formue fra ejerlavet Skovringen benævnes Skovringsfonden og forvaltes af Klokkekilden i samarbejde med et valgt tremandsudvalg. Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer, der er ejere af parceller optaget på ejerlavet Skovringens fortegnelse pr Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal. Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med tilhørende rabatter. Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed. Regnskab for Skovringsfonden aflægges hvert år sammen med grundejerforeningens regnskab. Skovringsfonden skal stedse være særskilt konteret. Eventuelle udlæg foretaget af grundejerforeningens kasse skal så vidt muligt udlignes og må ikke overstige 10% af 9

10 Skovringsfonden ved afslutningen af seneste regnskabsår. Vejleuet Skovringen betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning. 10 Påtaleretten i henhold til pantstiftende deklaration af vedr. matr. nr. 11 b m.fl. Slagslunde by og sogn (Skovrings området) indehaves af grundejerforeningen Klokkekilden, dog at vejvedligeholdelsen i Skovringsområdet varetages af Skovringsudvalget jf. 8. Vedligeholdelse af gangsti og bomme på matr.nr. 12 bs og 11 ax påhviler Klokkekildens Grundejerforening. Påtaleberettiget er Stenløse Kommune. 11 Ved eventuel opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse eller fordeling af foreningens midler. Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 10. april 2013 Knud Bille Lene Holmlund Ole Blædel Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem 10

11 Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkekilden 2014 (Udkast) 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkekilden. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende Skovringsområdet, de private fællesveje, Klokkekildevejen fra Hulvejen og Skovvej til Skovgården. Endvidere at forhandle medlemmernes fællesinteresser overfor myndigheder og enkeltpersoner, om fornødent med juridisk bistand. 3 Foreningens medlemmer Foreningens medlemmer er grundejerne i området. Ejerskifte og bopælsforandring skal anmeldes til foreningen. Afhænder en grundejer sin ejendom overgår rettigheder og forpligtelser til den ny ejer på overtagelsesdagen. 4 Kontingent Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud. Såfremt kontingent ikke er indgået inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin stemmeret. 5 Bestyrelsen Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 3 medlemmer samt 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal og 3 medlemmer og kasserer samt 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer en næstformand. Bestyrelsen afholder møde på formandens forlangende, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er samlet. Stk. 4 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5 Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og medlemskartotek. 6 Økonomi, regnskab og revision Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører regnskab under bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen. Revision finder sted. Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde og dennes eventuelle aflønning. 11

12 7 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato, samtidig udsendes dagsorden og regnskab. Hver matrikel har kun 1 stemme. Stk. 4 Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Stk. 5 Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag til dagsorden. 6. Valg i henhold til Eventuelt. Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før indvarslet generalforsamling. Stk. 7 Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning, skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stk. 8 Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamling. 8 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når 1/3 af medlemmerne ønsker det. Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet Eventuelt. 9 Tegningsretter og hæftelser Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, et bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. 10 Ejerlavet Skovringen Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr overdragne formue fra ejerlavet Skovringen benævnes Skovringsfonden og forvaltes af Klokkekilden i samarbejde med et valgt tremandsudvalg. Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer, der er ejere af 12

13 parceller optaget på ejerlavet Skovringens fortegnelse pr Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal. Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed. Stk. 4 Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med tilhørende rabatter. Stk. 5 Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. Stk. 6 Regnskab for Skovringsfonden aflægges hvert år sammen med grundejerforeningens regnskab. Skovringsfonden skal stedse være særskilt konteret. Stk. 7 Eventuelle udlæg foretaget af grundejerforeningens kasse skal så vidt muligt udlignes og må ikke overstige 10% af Skovringsfonden ved afslutningen af seneste regnskabsår. Stk. 8 Vejlavet Skovringen betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning. 11 Påtaleret for Ejerlavet Skovringen Påtaleretten i henhold til pantstiftende deklaration af vedr. matr. nr. 11 b m.fl. Slagslunde by og sogn (Skovrings området) indehaves af grundejerforeningen Klokkekilden, dog at vejvedligeholdelsen i Skovringsområdet varetages af Skovringsudvalget jf. 9. Vedligeholdelse af gangsti og bomme på matr.nr. 12 bs og 11 ax påhviler Klokkekildens Grundejerforening. Påtaleberettiget er Egedal Kommune. 12 Foreningens opløsning Til beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kræves 3/4 af samtlige medlemmers stemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 medlemmer, men det stillede forslag opnår stemmeflertal, kan forslaget vedtages endeligt på ekstraordinær indkaldt generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. Ved eventuel opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse eller fordeling af foreningens midler. 13 Datering Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 9. april 2014 XXXX Dirigent YYYYl Referent 13

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening

Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening 1. Navn, område og hjemsted. Foreningens navn er Baaring Ege Grundejerforening. Dens område er parceller (sommerhusgrunde) udstykket fra landejendommene Ørredbækgård,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere