Networked business EU-DK MOBILE (Internt/Eksternt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)"

Transkript

1 Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling) HR & Personaleudvikling Organisation & Ledelse MOBILE (Internt/Eksternt) CLOUD UndersøgelseN er udarbejdet af Socialsemantic.eu I SAMARBEJDE MED: social semantic eu

2 kolofon REDAKTION Jan Futtrup Kjaer, Stifter Martin Launey, Undersøgelses- & Projektleder Christine Tindahl Nielsen, Redaktionsmedarbejder Ernst Poulsen, Journalist og Co-redaktør Henrik Zangenberg Social Semantic.eu Vimmelskaftet 47, 1. sal 1161 København K Tlf: KORREKTUR Peter Riddersborg, Journalist DESIGN & LAYOUT Rasmus Dybendal Tlf: DATABEARBEJDNING Ravi Vatrapu, Professor mso, PhD Abid Hussain, PhD Fellow Zeshan Jaffari, PhD Fellow Computational Social Science Laboratory (CSSL) Department of IT Management Copenhagen Business School UNDERSØGELSESDESIGN Iteration fra undersøgelsesdesign 2011, som er designet af YouGov Zapera Danmark A/S MEDIEPARTNER Dagbladet Børsen A/S Jørgen Andresen, Redaktionschef Møntergade København K Factbook EU DK SocialSemantic

3 FORORD Sociale medier, Mobile og Cloud er nutidens potentielle vækstskabere Alle virksomheder tænker i dag teknologi og nettet ind i firmaets grundlæggende strategi. Det er et klart ledelsesansvar. Særligt nettet er dog ikke en fast størrelse, men snarere et helt nyt medielandskab og begynder i flere og flere sammenhænge at blive det værktøj, som på konkret vis kan tages i brug til optimering og effektivisering af processerne i virksomhederne. Det er i disse år især sociale, mobile og cloud baserede teknologier, der fungerer som katalysatorer i det teknologiske paradigmeskift, som er ved at ændre og revolutionere den måde, virksomheder arbejder på. Faktisk er jeg villig til at gå så langt som til at påstå, at vores evne til at mestre disse nye teknologier er en væsentlig factor i den fremdrift, der skal bringe os ud af den krise, som indtil nu har kostet mere end danske arbejdspladser i den private sektor de seneste fire år. Når jeg tror på, at danske virksomheder kan skabe vækst på baggrund af de nye teknologier, så skyldes det særligt tre ting. Af Jens Klarskov Adm. Direktør Dansk Erhverv I årets FACTBOOK 2012 afdækkes tre af de helt centrale områder indenfor web 2.0: Sociale medier Mobile løsninger Cloud computing For det første viser nærværende rapport, at teknologierne hurtigt er ved at vinde udbredelse i landets virksomheder. Millioner af danskere har tilmeldt sig Facebook, LinkedIn eller Twitter og virksomhederne bruger i dag sociale medier aktivt. Desuden ses et stort engagement i brugen af mobil- og cloud-baserede løsninger i virksomhederne. Der er tale om en ekstrem hurtig udbredelse af nogle forholdsvis nye teknologier. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at udbredelsen er sket midt under en krise, hvor virksomheder traditionelt skærer til, og har mindre fokus på udvikling og ny teknologi. For det andet har vi i Danmark tradition for en forholdsvis flad ledelsesstruktur uden stærke hierarkiske skel. Styrken ved web 2.0 teknologierne er netop en ny form for transparens og en dynamik, der understøtter, at alle kan bidrage og byde ind, både på tværs af afdelinger, og uanset om man er ansat i top eller bund. Dermed er de nye teknologier som skabt til den kultur og ledelsesstil, der kendetegner de fleste danske virksomheder. For det tredje er danske virksomheder generelt meget åbne og kommunikerende med deres omgivelser. Også her er de nye teknologier som skræddersyet til den netværksbaserede tankegang, som danske virksomheder i forvejen er stærke til. Det gør det alt andet lige nemmere at adoptere teknologierne og integrere dem i den måde, der i forvejen tænkes og arbejdes på. Hvis der var nogen, som efter læsningen af sidste års rapport stod tilbage og var i tvivl om, hvorvidt de nye teknologier for alvor ville vinde indpas i erhvervslivet eller ej, så efterlader dette års rapport ingen plads til tvivl. Web 2.0 teknologierne er en grundlæggende modning af de perspektiver og muligheder, som internettet bringer med sig. Forude venter en opgave med at få skabt nye løsninger og nye værdikæder på baggrund af de nye teknologier, som giver os den vækst og de arbejdspladser, Danmark har brug for mere end nogensinde før. Det er ved optimal anvendelse og udnyttelse af teknologierne, at de bliver en berettiget og central del af virksomhedens strategi. Som rapporten også viser, er vi et stykke vej fra at det er lykkes. Grundlæggende skal vi huske, at forandring tager tid men også at det er i tider med forandring, at nye muligheder opstår - især for de der først evner at se og forstå de nye muligheder. Jeg er sikker på, at læserne af årets FACTBOOK vil finde masser af inspiration til det arbejde. God læselyst! Jens Klarskov adm. direktør Dansk Erhverv Factbook EU DK SocialSemantic FACTBOOK 2012 produceret og udgivet i samarbejde med Dansk Erhverv

4 INDHOLD NETWORKED BUSINESS FACTBOOK Forord 5 - Executive Summary 6 - Læsevejledning 9 - Dette er ikke en rapport 11 Introduktion: Sociale, Mobile & Cloud I dansk erhvervsliv 12 - Indledning 13 - Anvendelsen af sociale medier, mobile og cloud 15 - Strategi 21 - Værdiskabelse på tværs af de tre katalysatorer 22 - Udfordringer og barrierer 27-5 x 2 gode råd 30 Del I: Virksomhedernes erfaringer med sociale medier 36 - Forventninger, ansvarsplacering og rådgivning 37 - Ressourcer: Tid og økonomi brugt på sociale medier 43 - Aktivitet og ROI 46 - Værktøjer brugt på sociale medier 51 - Udbytte ved ekstern brug af sociale medier - PR & Kommunikation 58 - Salg & Marketing 59 - Service & Support 62 - Innovation 63 - HR & Personaleudvikling 64 - Organisation & Ledelse 65 - Udbytte ved intern brug af sociale medier - Innovation 68 - HR & Personaleudvikling 69 - Organisation & Ledelse 70 - PR & Kommunikation 71 Factbook EU DK SocialSemantic

5 INDHOLD Del II: Mobile/apps-baserede løsninger i virksomhederne 73 - Eksternt - Motivation 74 - Forretningsmæssig værdi 76 - Anvendelse af platforme 77 - Internt - Motivation 79 - Forretningsmæssig værdi 81 - Anvendelse af platforme 82 - Barrierer internt og eksternt 84 Del III: Virksomhedernes brug af cloud 85 - Motivationen for at investere 87 - Udbytte 88 - Rådgivning ved implementering 90 - Tak for opbakning og engagement 91 - Metodeafsnit 95 Factbook EU DK SocialSemantic

6 Executive summary Networked Business FACTBOOK er baseret på svar fra 2433 respondenter Sociale medier: Næsten alle virksomheder bruger sociale medier. Selv om investeringerne endnu er små, erkender halvdelen, at emnet er strategisk vigtigt Mobile/Apps: Generelt har virksomhederne stort udbytte ved brug af mobile/apps. En apps branding værdi er dog stadig den største motivator for, at gå i gang med mobile/apps Cloud: Halvdelen af virksomhederne regner med, at en stor del af virksomhedens it er Cloud-drevet inden for 3-5 år Sociale medier: Erkendelse af strategisk vigtighed I modsætning til Mobile og Cloud lader det til, at de sociale medier stadig lider under, at de i mange af virksomhedernes ledelser, opfattes som useriøse og gratis. De direkte investeringer i sociale medier er stadig beskedne i virksomhederne, og det er relativt få personaleressourcer der allokeres til området. Det er kun en tredjedel, der arbejder med strategi på området, og derfor er det ikke overraskende, at de væsentligste barrierer for at anvende sociale medier er manglende ressourcer (tid, personale, økonomiske midler) og kompetencer. Årets FACTBOOK viser dog også, at flere virksomheder er kommet i gang med at arbejde med sociale medier, og at der rent faktisk høstes store gevinster, på trods af manglende investeringer og forankring på området. En stor del af virksomhedernes medarbejdere anvender sociale medier arbejdsmæssigt på eget initiativ (66 %). Der er fortsat stor optimisme, og hele 92 % af virksomhederne forventer en øget aktivitet på området. Over halvdelen af virksomhederne mener, at ansvaret bør placeres på strategisk niveau. Fokus er stadig på anvendelsen af sociale medier i forbindelse med salg, marketing og kommunikation. Sociale medier ses i stigende grad som en væsentlig ekstern kommunikationskanal, og virksomhederne vurderer den på linje med online annoncering, marketing og telemarketing. Intern brug af sociale medier giver HR-afdelingen mere slagkraft i organisationen, mens ledelsen ikke ser det store potentiale. Det er stadig kun ca. halvdelen af virksomhederne der systematisk følger, hvordan virksomheden omtales i sociale medier. De virksomheder, der har etableret en sådan overvågning, går i stigende grad i dialog med kunderne via sociale medier. Factbook EU DK SocialSemantic

7 Executive summary Mobile: Indtil videre mest et eksternt branding-værktøj Området for mobile løsninger er nyt for respondenterne. Halvdelen har erfaringer, og langt de fleste af dem har kun arbejdet med mobilitet i et års tid. Der er størst forventninger til gevinster ved en øget ekstern anvendelse altså en anvendelse rettet mod kunder og samarbejdspartnere. De væsentligste barrierer for udbredelsen af mobile løsninger er manglende viden, sikkerhed og omkostninger. Motivationen for ekstern anvendelse af mobile løsninger er primært en bedre branding af virksomheden, efterfulgt af ønsket om højere kundeloyalitet og bedre service/ support. Intern anvendelse drives af ønsket om øget produktivitet og effektivitet, og det er også her, man har opnået gevinster. Cloud: Forventer stor Cloud-drift inden for 3-5 år Cloud er et område med en udbredelse på under 50 % blandt undersøgelsens respondenter, men blandt respondenterne der har erfaringer, har de fleste arbejdet med det i mere end et år. Størstedelen forventer, at store dele af virksomhedens it driftes i skyen inden for de næste 3-5 år. Mobilitet er den største motivation for at anvende cloud data og services bliver universelt tilgængelige. Virksomhederne oplever i vid udstrækning disse gevinster ved anvendelse af cloud-baserede løsninger. Mail, data og samarbejde er de fortrukne applikationsområder, men også adgang til hostede driftsmiljøer har en stor udbredelse (42 %) blandt de virksomheder, der anvender cloud- baserede løsninger. FAKTA Dette års udgave af Networked Business Factbook (tidligere Social Media Factbook ) ser på virksomhederes erfaringer med og forventninger til intern og ekstern brug af sociale medier, mobile og cloud-baserede løsninger. Med 2742 respondenter, se metodeafsnittet, fra 19 brancher er undersøgelsen uden sammenligning den største og mest repræsentative, der gennemføres inden for sit område i Danmark, og når det gælder sociale medier, kan vi sammenholde besvarelserne fra sidste års 1279 besvarelser, hvilket giver et billede af de interessante udviklingstrends. Factbook EU DK SocialSemantic

8 Det har været et kæmpe privilegium at opleve, hvordan en masse mennesker har været med til at bidrage til FACTBOOK bare fordi I synes det er sjovt, og fordi I også tror på projektet. At sidde i midten og samle det hele, har været spændende og berigende. Så mange tak for jeres kæmpe indsats og jeres tillid. Vi håber, at I der allerede har bidraget med så meget, har lyst til at fortsætte, og at flere vil træde til. Og så håber vi især, at I er tilfredse med resultatet. social semantic eu Hilsner fra FACTBOOK 2012 redaktionen Jan, Martin, Ravi, Ernst, Rasmus og Christine

9 læsevejledning social se ANtiC eu M Rapporten er inddelt i fire hovedafsnit: INTRODUKTION: Først introduceres brugen, værdien og udfordringerne på tværs af sociale medier, mobile og cloud eksternt og internt i dansk erhvervsliv. DEL 1 SOCIALE MEDIER: Omhandler virksomhedernes erfaringer med sociale medier. DEL 2 MOBILE/APPS: Omhandler den eksterne og interne brug af mobile/apps-baserede løsninger. DEL 3 CLOUD: Omhandler virksomhedernes brug af cloud-baserede løsninger. Det er målet med denne rapport at give faktuel viden, hvorfra man kan navigere i sine tanker om potentiale og konkret planlægning, i forhold til sociale medier, mobile og cloud. Definitioner Følgende definitioner er herunder beskrevet, som de blev præsenteret i spørgeskemaundersøgelsen til FACTBOOK Sociale medier: Med sociale medier menes eksempelvis: Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Flickr mv. eller andre sammenhænge (eksempelvis jeres intranet), hvor jeres organisation har haft fokus på implementering og/eller brug af systemer, der understøtter og opfordrer til interaktion og deling af brugergenereret indhold via netværksrelationer. Mobile/apps-baserede løsninger: Med Mobile/Apps-baserede løsninger refereres til forretningsrelateret kommunikation og services, der stilles til rådighed på mobile enheder som mobiltelefoner (herunder smartphones) og tablet pc er som Ipads og lignende. Cloud: Cloudløsninger er en form for skalerbar outsourcing af IT software, services, infrastruktur og platforme, hvor man som kunde ikke investerer i egen infrastruktur, hardware eller software, men lejer sig til ydelserne på brugsbasis. Facebook, LinkedIn og andre sociale medier ligger også i skyen/cloud en, MEN i denne undersøgelse afdækkes, hvilke services (webmail, tekstbehandling, regneark, dokumenthåndtering, datalager/opbevaring og lignende) organisationerne bruger i clouden ud over de sociale medier. Factbook EU DK SocialSemantic

10 SOCIALIZE YOUR ENTERPRIZE SOCIAL SEMANTIC EU Factbook EU DK SocialSemantic

11 Dette er ikke en rapport det er et oplæg til samarbejde Sidder du i en brancheorganisation, i et fagligt netværk, på et kommunikationsbureau, er du underviser eller den der bliver undervist, eller et andet sted med kontakt til dansk erhvervsliv? Så vil vi gerne samarbejde med dig. Gennem samarbejde og involvering kan vi sætte ny viden og fortolkning i den rigtige kontekst og gøre dine medlemmer, dine kunder og Danmark klogere. Vi har langt flere tal, end dem du kan se i rapporten. Dem kan vi bruge til at sige noget om præcist din branche og deres udfordringer. Vi har et fantastisk netværk af eksperter, som vi kan trække ind for at fortælle om udfordringer og muligheder i lige din branche. Med vore samarbejdspartnere hos CBS, Børsen og Dansk Erhverv kan vi, hvis vi arbejder sammen, løfte opgaver i en helt anden vægtklasse, end du måske normalt drømmer om. Hele projektet bygger på idéen om, at viden bedst skabes og spredes gennem involvering og samarbejde. SÅ du skal tage røret, eller skrive til os, hvis du kan se, at din branche, dine medlemmer eller din organisation har brug for et skud ny viden viden baseret på fakta og kvalificeret input. Viden der engagere dem, og bringer dem videre. Ring eller skriv en mail, så finder vi ud af, hvordan vi sammen kan gøre dine branchekollegaer eller kunder klogere. Ring eller mail til: Martin Launey Tlf: Sådan samarbejdede vi med andre på baggrund af FACTBOOK 2011: Branche: (Konferencer & Branchespecifikke rapporter) Lars Silberbauer, Head of Social Media hos LEGO, fortæller om hvordan LEGO arbejder med sociale medier ved Dansk erhverv og SocialSemantic s konference. Sociale medier i Detailbranchen blev afholdt i Børssalen med 125 deltagere. Forløbet og viden herfra blev opsamlet og udgivet i en særlig workbook til detailbranchen. Faglige netværk: Masser af engagement og deltagelse fra de 100+ deltagere ved NOCA s et fagnetværk for HR professionelle årsarrangement, hvor programmet var skruet sammen af NOCA og SocialSemantic. Projektpartner- & virksomhedsarrangementer: Der har været stort fremmøde og masser af interesse ved de arrangementer, hvor konklusionerne fra FACTBOOK en er blevet præsenteret i samarbejde med projektpartnere eller direkte hos virksomheder med interesse for at kickstarte deres networked business initiativer. Videns/Erfa netværk: Jan Futtrup, stifter af SocialSemantic, præsenterede FACTBOOK ens resultater hos IT-forum midtjylland et vidensnetværk for IT- professionelle. Factbook EU DK SocialSemantic

12 intro Introduktion: Social, Mobile og Cloud i dansk erhvervsliv I introafsnittet af rapporten afdækkes, de eksterne og interne forhold på tværs af sociale medier, mobile/apps og cloud. Bruger/bruger ikke Værdiskabelse Udfordringer/barrierer

13 DEL I Tre katalysatorer for forandring: Social, Mobile, Cloud Dette års rapport fra SocialSemantic handler ikke blot om brugen af sociale medier hos danske virksomheder. Der fokusereres også på to nye områder: Mobile/Apps og Cloud. Hvorfor? SOCIAL Branche: SEMANTIC eu Anvendelse af sociale medier i forskellige brancher Det har blot taget år at bygge det internet, vi i dag allerede er dybt afhængige af. Et fantastisk reservoir af viden og værktøjer, som gør os klogere og giver os udsyn. Det er blevet hele grundmotoren i næsten alt, hvad vi laver. Vi kan knapt huske, hvor omstændeligt det førhen var at skaffe viden. Men tre grundlæggende faktorer er i disse år særligt stærke katalysatorer for måden, hvorpå internettet påvirker og skaber muligheder for den måde, vi driver og udvikler vores virksomheder. De er med andre ord en central del af den modning, der gør internettet endnu mere potent i dets virke. Disse 3 faktorer er Sociale medier, Mobile/ Apps- og Cloud-baserede løsninger. Hver især virker de som acceleratorer, og samlet er synergien og virkningen blot endnu stærkere. Sociale medier har gjort, at vi alle er koblet op i netværk af fagfæller og ligesindede. Her markerer vi os som vidende ved at sprede og dele information, som vore venner kunne have brug for. Og de deler tilbage af venlighed, overskud og faglighed. I I denne tredje del af rapporten præsenteres de generelle Identitetsøkonomien er vi den viden de deler. Og de stoler på deres netværk, venner og kollegaer erfaringer, mere end som noget respondenterne andet. har gjort sig med de sociale medier fordelt på branche. Mobile/Apps: Inden Hvilke for værktøjer de sidste par år bliver nettet, brugt? værktøjerne hvor og mange dit netværk ressourcer rykket helt tildeles ind på kroppen. der? I din hvilke mobiltelefon. forventninger Det er afgørende er der til forskel. dem? - og hvad er udfordringerne? Ikke blot i den tid du fysisk sidder foran en computer, men altid. Uanset hvilken situation * For en beskrivelse du befinder dig af brancheopdelingen i, har du dit netværk henvises og den viden til metodeafsnittet. du har brug for til rådighed. Væk er forsinkelsen. I stedet kan du agere når det passer dig bedst. Cloud tilgængelighed giver os adgang til viden og services på en ny og fleksibel facon. Man taler om at IT helt overordnet set bliver en ydelse man trækker på, på samme måde som du hiver strøm ud af din stikkontakt. Således kan vi forvente at vores data, vores programmer og services bliver tilgængelige for os hvor end vi er. Tænk engang, de første år samarbejdede vi via programmer installeret på en bestem computer, på intranet og internet, men vi havde kun adgang, hvis vi var til stede inden for firmaets mure, bænket foran den samme stationære computer. Den lille forskel handler imidlertid om mere end blot placering af data. Når vi altid har adgang til vores programmer og vores data, bliver viden og ressourcer tilgængelig i nye og mere fleksible sammenhænge, det må derfor forventes, at vi kan handle langt hurtigere og mere effektivt, og at virksomheden som helhed kan agere mere fleksibelt når flaskehalse og skalerbarheds barrierer forsvinder. Med denne rapport har vi afdækket organisationernes brug af sociale medier, mobile/ apps- og cloud-baserede løsninger, fordi vi ser dem som de helt centrale og mest kraftfulde netværksteknologier. Vi skabte et internet med alverdens viden og værktøjer. Det revolutionerede verden. Nu har vi tilføjet adgang uanset tid og sted. Vi har flyttet nettet helt ind på kroppen. Og vi har på få år skabt netværk af venner og fagfæller, som kan hjælpe os med at sortere og sprede viden effektivt. Hvis internettet er den nye infrastruktur, det faktiske fysiske netværk der forbinder alting, så er sociale medier, mobile og cloud den overbygning af modenhed (deraf navnet web 2.0) som gør at vi som almene mennesker og virksomheder, nu i praksis kan komme i gang med at anvende og udfolde de mange nye muligheder og ikke mindst, forvente at det kommer til at virke. Factbook EU DK SocialSemantic

14 Den sociale virksomhed er åben og forholder sig til interne og eksterne input I sociale virksomheder og organisationer skaber medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter naturligt værdi i stort set alt deres arbejde. De sociale netværk er født ude i skyen. Det giver os en hel ny måde at drive forretning på, hvor vi skal tænke og organisere os socialt. Af Jeanett Heller, produktansvarlig Microsoft Dynamics CRM Forestil dig mulighederne i, at din virksomhed nu kan række ud og trække på talentet, kreativiteten, erfaringen og passionen blandt alle de relationer, som virksomheden har. I den socialt baserede virksomhed oplever kunderne en involverende og engagerende virksomhed. Og som belønning opnår virksomheden loyale kunder, som tilmed kan deltage i udviklingen og markedsføringen af virksomhedens produkter. Forestil dig mulighederne i, at din virksomhed nu kan række ud og trække på talentet, kreativiteten, erfaringen og passionen blandt alle de relationer, som virksomheden har. Det gælder medarbejdere, kunder, potentielle kunder, leverandører, partnere og andre eksterne stakeholders. Menuen sammensættes i dag af viden, anmeldelser, idéer, begivenheder og billeder som spredes hurtigt gennem sociale netværk fx mikroblogging som Twitter mv. Flere kokke forbedrer maden Strategisk adgang til og brug af sociale input skaber værdi gennem en øget forståelse af kunderne. I dag har stort set alle medarbejdere behov for adgang til forretningskritiske data. Hvis en kunde tjekker ud af webshoppen med en tom kurv, men tidligere har haft varer i kurven, kender virksomheden kundens interesser. Desuden er kunders positive og negative feedback til egne og konkurrenters produkter og services frit tilgængelig for virksomheder. Med et socialt CRM-værktøj med aktivitet-feeds kan virksomhedens medarbejdere bedre agere ud fra kundernes behov, samarbejde og skabe værdi i kunderelationen. Virksomheden får godt nok flere input men kan samtidig ramme mere præcist, fremme beslutningsprocesser, øge effektiviteten i samarbejdet på tværs af teams og høste værdifuld viden. Der er derfor mange kokke om resultatet. Ledelsen som chefkok Udfordringen for ledelsen er styringen og håndteringen af den store, konstant voksende mængde af input fra interne og eksterne sociale netværk. Hvis virksomheden skal gøre strategisk brug af sociale netværk, bør ledelsen derfor tænke i sociale CRMværktøjer. Ledelsen skal lede socialt og turde give slip men samtidig hjælpe med at sortere i al den information, der skabes internt og eksternt, gennem gode it-værktøjer. De sociale netværks teknologier udgør nemlig en risiko for, at fortrolig information slipper ud. Men ved at anvende de sociale informationer også i andre forretningssystemer som fx Office365 og SharePoint, får virksomhederne en strategisk tilgang uden at kompromittere sikkerheden. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne får integreret de sociale aktiviteter og redskaber i deres arbejdsrutiner, så det ikke føles som ekstra arbejde. En ny, åben kultur etableres dog ikke på en uge men hvis man ikke starter, kommer den aldrig! FACTBOOK 2012 hovedsponsor

15 SOCIALE MEDIER: Kraftig vækst Mange nye er kommet til Mere end 4/5 af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de er i gang med at bruge sociale medier i forbindelse med at skabe forretning. I alt 1490 svarende til 82 % - af respondenterne er i gang med sociale medier ja 82% nej 18% Erfaringen vokser 2/3 af virksomhederne har været aktive på de sociale medier i et år eller mere. Det betyder, at mange af virksomhederne allerede har gjort sig en del af de erfaringer, som er grundlæggende for forståelsen af de sociale medier og deres dynamikker. Knap hver femte har arbejdet med sociale medier i mere end 3 år 39 % har arbejdet med sociale medier i under 1 år I hvor lang tid har din organisation gjort brug af sociale medier med henblik på at skabe forretning? 0-3 måneder 11% 3-6 måneder 9% 6 mdr.-1 år 19% 1-2 år 29% 2-3 år 16% Mere end 3 år 16% Trenden Halvdelen af de danske virksomheder der ikke var gået i gang med sociale medier i 2010/2011, er kommet i gang inden for det sidste år. I 2011 var 34 % af de danske virksomheder ikke i gang med initiativer på de sociale medier i 2012 er dette tal helt nede på 18 %. Der har været en kraftig udvikling i hvor mange virksomheder, der er kommet i gang med de sociale medier hen over de seneste år. Det betyder, at mere end 30 % har flere års erfaring i at bruge medierne. Factbook EU DK SocialSemantic

16 SOCIALE MEDIER : ALLE SNART MED De virksomheder der ikke bruger sociale medier, mangler viden på området De virksomheder, der ikke allerede anvender sociale medier til at skabe forretningsmæssig værdi, nævner manglende kendskab til sociale medie-platformene som den primære grund. Næsten halvdelen af dem, der ikke er i gang, er dog ved at planlægge deres sociale medie-tilstedeværelse, og forventningerne til de sociale medier er også høje blandt dem, der endnu ikke bruger dem. 80 % forventer at øge deres brug af sociale medier i fremtiden. 11 % er bekymret for sikkerheden ved at bruge de sociale medier Kun 7 % er bekymret for at medarbejderproduktiviteten vil falde Hvad er årsagen til, at din organisation ikke anvender sociale medieværktøjer til at skabe forretningsmæssig værdi? (Giv gerne flere svar). Vi har ikke brug for det 8% Vi er i gang med at planlægge vores initiativer på sociale medier Bekymring for faldende medarbejder-produktivitet Fortrolighed/sikkerhed 46% 7% 11% Vi kender ikke nok til det 44% Vores kunder bruger ikke sociale medier 9% Andet 20% Trenden Blandt de virksomheder der endnu ikke er til stede på de sociale medier, ses der en stigning på 70-80% i forhold til forventninger om fremtidig brug af sociale medier sammenlignet med FACTBOOK Henover det seneste år har der været en markant stigning (12 %) i antallet af virksomheder, som er gået i gang med at planlægge initiativer på sociale medier. Sammenlignet med 2011 er der også færre, som mener, at deres kunder ikke bruger sociale medier, samt at det ikke er noget, de har brug for. Factbook EU DK SocialSemantic

17 MOBILE & APPS: DE SIDSTE MANGLER VIDEN Nyt Område Næsten halvdelen af respondenterne der har deltaget i den del af undersøgelsen, der omhandler mobile/apps, benytter sig af mobile/apps-baserede løsninger. I alt 469 svarende til 43 % - af respondenterne i denne del af undersøgelsen er i gang med mobile/apps ja 43% nej 57% Størstedelen er startet i 2011 Mere end halvdelen af virksomhederne er startet med deres aktiviteter på mobile/ apps-området inden for det seneste år. Det er et felt, der er i kraftig vækst. Af dem, der er i gang, er 31 % startet inden for de seneste 6 måneder. Ca. 60 % er kommet i gang inden for det seneste år Blot 8 % har været i gang i mere end 3 år I hvor lang tid har din organisation anvendt mobile/apps-baserede løsninger med henblik på at skabe forretningsmæssig værdi? 0-3 måneder 16% 3-6 måneder 15% 6 mdr.-1 år 1-2 år 28% 23% 2-3 år 10% Mere end 3 år 8% Factbook EU DK SocialSemantic

18 MOBILE & APPS: SNART HALVDELEN MED PÅ MOBIL De virksomheder der ikke bruger mobilløsninger,mangler indsigt om mobilens muligheder Mere end en tredjedel oplyser, at de Mangler viden og indsigt på området som årsag til, at de ikke er kommet i gang med mobile/apps. Dette kan være en del af forklaringen på, at omkring en femtedel af dem, der ikke er i gang ikke tror, at deres kunder kan nås via mobile/apps-baserede løsninger, og at 16 % ikke mener, at det er brugbart eller relevant i deres organisation. Over en tredjedel er i gang med at planlægge initiativer på området Kun 3 % mener, at sikkerheden er et problem Hvad er årsagen til, at din organisation ikke anvender mobile/ apps-baserede løsninger til at skabe forretningsmæssig værdi? (Giv gerne flere svar). Vi er i gang med at planlægge vores initiativer på området Vi tror ikke, vi kan nå vores kunder via Mobile og Apps baseredeløsninger 38% 18% Sikkerhed 3% Teknologien er ikke moden 3% Det er ikke brugbart / relevant i vores organisation 16% Det er for dyrt i forhold til udbyttet Manglende viden og indsigt på området 15% 36% 5% Vores konkurrenter er ikke rigtig kommet i gang, og derfor er det ikke en prioritet for os Andet 9% Factbook EU DK SocialSemantic

19 CLOUD: Vigtigt område Cloud vokser Som med mobile/apps, er det næsten halvdelen af respondenterne, der har deltaget i den del af undersøgelsen, der omhandler cloud, der benytter sig af cloud-baserede løsninger. I alt 363 svarende til 45 % - af respondenterne i denne del af undersøgelsen er i gang med cloud ja 45% nej 55% Cloud er nyt for mange I dag anvender ca. halvdelen af de danske virksomheder ikke cloud-baserede løsninger. Inden for det seneste år har der været en stigning i brugen af cloud-baserede løsninger, men størstedelen af dem, der bruger cloud-baserede løsninger, har været i gang i mere end 1 år. 38 % af dem, der anvender cloud-baserede løsninger, er begyndt inden for de seneste 12 måneder En fjerdel af dem, der anvender cloud-baserede løsninger har været i gang i mere end 3 år I hvor lang tid har din organisation anvendt cloud-baserede løsninger med henblik på at skabe forretningsmæssig værdi (målgruppen for løsningerne kan være organisationens kunder såvel som medarbejdere internt i organisationen)? 0-3 måneder 12% 3-6 måneder 10% 6 mdr.-1 år 16% 1-2 år 26% 2-3 år 12% Mere end 3 år 24% Factbook EU DK SocialSemantic

20 CLOUD: Efterlyser viden De virksomheder der ikke anvender cloud, ved ikke nok om området En tredjedel af dem, der ikke anvender cloud-baserede løsninger, forklarer, at de ikke har nok viden på området. Til gengæld er 16 % i gang med at planlægge initiativer inden for området, og inden for en tidshorisont på 1-2 år forventer lidt under halvdelen af virksomhederne at forøge deres anvendelse af cloud-baserede løsninger hvilket viser, at der er interesse for området. 17 % nævner, at sikkerheden er grunden til, at de ikke anvender cloud-baserede løsninger 11 % mener, at det ikke vil være brugbart/relevant i deres organisation Hvad er årsagen til, at din organisation ikke anvender cloudbaserede løsninger til at skabe forretningsmæssig værdi? (Giv gerne flere svar). Vi er i gang med at planlægge vores initiativer på området Det er ikke brugbart / relevant i vores organisation 16% 11% Det er for dyrt i forhold til udbyttet 7% Sikkerhed 17% Cloud teknologien er endnu ikke moden 7% Den brugsbaserede forretningsmodel i Cloud løsninger bliver i sidste ende dyrere for organisationen end ved inhouse-drift og engangsinvestering i programmer og hardware Vi har alt for lidt viden på området i vores organisation Vores branche er generelt set tilbageholdene på området 4% 31% 10% Ved ikke 25% Andet 4% Factbook EU DK SocialSemantic

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere