Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?"

Transkript

1 Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første færd haft fuldt indblik i mit tidligere forløb, som netop er grunden til at jeg valgte at skifte a kasse. Og derfor har jeg al rimelig grund til at kritisere DANA for sagens forløb. For at I skal kunne besvare denne anke enkelt og korrekt, opstiller jeg hermed mine argumenter i punktopstilling, så der ikke opstår unødig tvivl og forvirring. Når I besvarer denne anke, beder jeg til, at I vil referere til disse punkter. Inden I læser nedenstående, ønsker jeg at I stiller jer selv dette spørgsmål: Hvorfor ønsker denne, tilsyneladende rablende, tossede og skøre mand, at bruge så meget krudt og energi på denne sag? Det er jo klart for enhver, at de ufattelig mange timer, der har ligget bag al denne brevudveksling, oprettelse af informationshjemmesider og skærmoptagelser til dokumentation, har betydet reduceret tid og kræfter til jobsøgning, samt umuliggjort fokus på bibeskæftigelse i hele denne periode. Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? 1. CVR forløb A: I indleder jeres afgørelse med følgende udsagn: KommuneKommunikation er oprettet som en enkeltmandsvirksomhed i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) den 2. december Nej. Dette er ikke korrekt. På daværende tidspunkt eksisterede det som FeelGood.as, og havde kun tilknytning til min fremtidige webshop. På det tidspunkt var KommuneKommunikation slet ikke aktuelt! Processen med webshoppen var efter 1½ år nået så langt, at jeg i december åbnede det omtalte CVR nummer. Da der begyndte at komme udgifter til webudvikling, havde jeg brug for at få et CVR nummer. B: Da det blev klart for mig, at jeg ikke kan blive på daværende arbejdsplads grundet tilbagevendende depression, så jeg nødvendigheden i at have en base, jeg kunne falde tilbage på. Først her kommer KommuneKommunikation ind i billedet. Ergo stiftede jeg et ApS (med lånte midler) som tog navnet FeelGood.as, og det personligt ejede selskab ændrede navn til KommuneKommunikation.

2 Jeg ville jo ikke kunne skrive samme firmanavn på en faktura for konsulentydelser til kommunerne, og under samme navn sælge sexlegetøj online. Ovenstående valget skyldtes at jeg gennem fagforbundet Kommunikation og Sprog blev tilbudt en billig freelancer forsikring. Men denne gjaldt kun personligejede firmaer og ikke selskabsformer. KommuneKommunikation har fra starten af udelukkende været en backup løsning, der skulle sikre mig flere muligheder for at undgå at blive en samfundssnylter! 2. Tidligere forløb med AJKS Tilsyneladende kender I ikke til mit forudgående forløb, og derfor bliver jeg nødt til at inddrage dette, da det åbenbart, alligevel har indflydelse på denne situation: Jeg forsøgte gennem alle tænkelige kommunikationskanaler at komme igennem til min tidligere a kasse AJKS (alt dette kan dokumenteres). Og da DANA kontaktede mig telefonisk (uopfordret og dermed ulovligt) i april, var jeg allerede aktivt i færd med at søge ny a kasse. Jeg var stærkt foruroliget og bekymret over slet ikke at kunne komme i dialog med AJKS, da dagen nærmede sig hvor jeg ville have brug for dagpenge. Allerede i tilbage i februar tog jeg kontakt til AJKS med spørgsmål omkring dispensation for 3 ugers karantæne. Det tog ca. 1 måned inden at AJKS fandt ud af, hvordan man agerer i sådan en sag. Og først efter yderligere en måned fik jeg endelig afklaret, at det er lægen, der åbenbart skal udfylde et dokument fra a kassen. Dette fik jeg herefter klaret. I bør, for god ordens skyld, lægge mærke til lægens dato for underskrift! DANA har hele tiden haft adgang til disse informationer gennem AJKS. Under en personlig samtale hos AJKS, hvor jeg var mødt op på deres adresse i København for at tale med chefen, blev jeg lovet, at de ville gå i dialog med DANA for at sikre, at der ikke opstod yderligere problemer for mig. Jeg opfordrede ligeledes DANA til at tage kontakt til AJKS. Men åbenbart forventes det ikke af a kasser, selv når begge er klar over at min sag har været fyldt af problemer, at de er i stand til at løfte røret og ringe til hinanden, for at sikre, at deres medlemmer ikke skal stå yderligere til last? Mener I virkelig fortsat, at når begge a kasser er bekendte med situationen, at det efterfølgende sagsforløb ikke er kritiserbart? Og ved tilmelding til DANA gjorde jeg tydeligt opmærksom på, at sagen vedrørende dispensationen fortsat manglede at blive behandlet! Sagsbehandlingen havde på daværende tidspunkt været i gang siden februar (!). DANA har fra første færd kunnet få indblik i disse dokumenter, hvis de ønskede det. Jeg kunne have sendt kopier på brev, de kunne have fået faxet dokumenter fra DANA, jeg kunne have scannet dokumenterne og sendt dem elektronisk mv. Hos AJKS udfyldte jeg samtlige dokumenter. ALT. Og de har al information der var oplyst omkring webshop mv. Efterfølgende forklarede jeg timetal og al øvrig information til DANA.

3 Så det passer IKKE, at jeg ikke har sandsynliggjort forventet timetal brugt på webshop. Det passer heller ikke, at DANA først har haft mulighed for at fortsætte sagen i juni, hvor de påstår at de først modtog de nødvendige oplysninger. 3. Overgang til DANA Det I har afgjort og taget stilling til i jeres svar på min anke, har følgende konsekvenser: A kassens argumenter vægter tungere end kundens (medlemmets), hvilket betyder, at denne ankeinstans ikke kan betragtes som værende hverken neutral eller fungerer som 3. parts mægler. DANAs opsøgende konsulenter kan ikke stilles ansvarlige for deres svar, ytringer eller øvrig information de har givet, i deres jagt på at værge nye kunder. Kunden er den ene ansvarlige for at løfte den fulde bevisbyrde, uden øvrig hjælp at hente. En anke som denne derfor aldrig blive retfærdig eller ligestillet over for a kasserne. A kassernes funktion er åbenbart udelukkende af administrativ karakter. Dette, selvom ca. halvdelen af kontingentet rent faktisk er øremærket administration og rådgivning. Der findes hermed ingen øvrig instans, der kan sikre forbrugerbeskyttelse i form af manglende information, misinformation, ansvarssvigt og ulovlig markedsføring. A kasserne kan ikke drages til ansvar for manglende information på deres hjemmesider, ligesom ulovlig markedsføring og vildledende information heller ikke kan kritiseres. Medlemmet er ene ansvarlig for at læse, fortolke og forstå gældende lovgivning, og a kassen har ingen forpligtelse til at rådgive deres medlemmer omkring gældende lovgivning samt fortolkningen af denne. Det fulde ansvar ligger hos kunden, hvilket rejser spørgsmålstegn ved, hvorfor det da er nødvendigt at betale ca. 250 kr. om måneden oven i beløbet til arbejdsløshedskassen. Ovenstående er en fuldkommen objektiv konklusion, baseret på nedenstående informationer jeg har oplyst: A: DANAs konsulent som kontaktede mig, oplyste at hun var fuldt kompetent til at yde rådgivning. Jeg spurgte netop direkte til, om hun var kompetent til at svare på nogle komplicerede spørgsmål, eller om hun ville anbefale mig at tale med en ekspert i stedet. På hendes (konsulentens) opfordring, fortalte jeg om hele min situation. Alle informationer kom på bordet, da jeg ville sikre mig, at DANA ville kunne give mig sikkerhed for at min sag blev behandlet på bedste og hurtigste vis. Konsulenten blev gjort opmærksom på den verserende sag, og at jeg snarligt ville stå uden arbejde (og derfor var ekstremt nervøs over denne langsomme/ ikke tilstedeværende sagsbehandling).

4 Dette var jo for himmelens skyld derfor jeg valgte at skifte a kasse! C: Jeg oplyste hende om de 3 ugers karantæne, der endnu ikke var blevet behandlet. D: Jeg gjorde hende udtrykkelig opmærksom på, at jeg var meget nervøs for at jeg nu ville opleve at stå uden dagpenge, da AJKS ikke reagerede på min kontakt. Jeg fortalte dem, at jeg har brug for en a kasse der tager affære, og sikrer at jeg ikke står uden indkomst den dag, jeg stopper med at arbejde. E: Hun fortalte mig, at det tager 1 1½ måned for et medlem at blive flyttet. Jeg gjorde hende naturligvis opmærksom på, at en flytning ikke måtte forsinke mit sagsforløb i det, jeg ikke ville risikere at blive stillet dårligere. Hun garanterede mig, at alt vedrørende overflytning foregår digitalt og fuldt automatisk. Jeg fik lovning på, at INTET I DETTE FORLØB ville blive forsinket vedrørende skifte af a kasse. F: Jeg fortalte hende om alt vedrørende Kommune Kommunikation. Ikke på noget tidspunkt råbte hun vagt i gevær, eller fortalte mig, at jeg skulle være opmærksom på visse detaljer mv. Jeg informerede jer om telefonsamtalens indhold. Alligevel henviser I slet ikke til denne information og vurderer, at DANA på ingen måde kan drages til ansvar for langsom sagsbehandling. Efterfølgende har jeg af tre ikke implicerede konsulenter, hos henholdsvis AJKS, DANA og CA, fået bekræftet, at det er normal praksis at advare omkring skift af a kasse under er versende sag/ sag under opstart. Alle tre fortalte, at det kun kan forværre en sag at blive flyttet under en igangværende sagsbehandling. Hvilket menneske ville skifte a kasse hvis det var vidende om, at skifte af A kasse ville forsinke en sagsbehandling og dermed bringe vedkommende i økonomisk uføre? 4. Skifte baseret på vildledende markedsføring Jeg har tydeligt gjort jer opmærksom på DANAs salgsargumenter og salgsgas på deres hjemmeside. Jeg har gjort opmærksom på, at de på deres hjemmeside stort set ikke giver deres medlemmer nogen som helst relevant information og desuden ikke kan tilbyde hvad de lover. Jeg, som forbruger, er blevet lokket ind i en forretning med forventning om en masse værdiskabende services, som alle viser sig at være tom emballage og tom salgsgas. Vil I, som styrelse, virkelig give grønt lys for denne adfærd?

5 I kan se alle disse eksempler og argumenter på akasse.dk. En informationshjemmeside jeg har brugt oceaner af tid på at opsætte, fordi jeg som forbruger føler mig så svigtet af systemet. Her vil I kunne se hele sagsforløbet fra start til slut, samt se beviser for alle ovenstående ytringer. Som et absolut minimum bør jeg kunne kræve fuld tilbagebetaling for mit kontingent til DANA, da de har værget mig som kunde på et mangelfuldt og vildledende informationsgrundlag! 5. Bevisbyrde A: Jeg har flere gange i min kommunikation med både AJKS og DANA været ude for, at konsulenter slet ikke har noteret noget af det vi har talt om. Og hverken hos AJKS eller DANA har der været stillet krav til, at al kommunikation med a kassen skal dokumenteres og arkiveres. I forsikringsbranchen er det normal praksis at optage telefonsamtaler for at sikre dokumentation. Det er så nemt, simpelt og i dag endda ufatteligt billigt, at optage samtlige telefonsamtaler, og let arkivere disse på kundens/ medlemmets profil. Endda vil en forbruger let kunne modtage en automatiseret e mail, der bekræfter at logningen har fundet sted korrekt. Er det virkelig rimeligt, med al den moderne, billige, lettilgængelig og let konfigurerbare teknik der findes i dag, at a kassen blot kan afvise at påstande og beskyldninger med, at hele bevisbyrden jo ligger hos kunden? B: I jeres afslag vurderer I, at i og med at jeg havde påbegyndt driften af virksomheden ved sagsbehandlingens start, kunne Dana ikke længere vejlede mig. Har I overhovedet læst hvad jeg har skrevet? Eller har intet af det jeg nogen som helst legitimitet og vægt i jeres overvejelser? Jeg fortalte jer, at DANA kontaktede mig i april. Jeg fortalte dem ALT om min nuværende situation. Alt lige fra at være gak i låget til virksomhed mv. De kendte til min situation allerede inden jeg blev kunde hos dem, og inden jeg afholdte det første møde. Og telefonisk blev fortalt at jamen altså, det kan jeg absolut ikke se noget problem i. A kasserne kan altså bare agere præcis som de vil, og fyre den salgssmøre af som de vil, uden hensyn til hverken markedsføringslovgivning, forbrugerpræventive love, forbrugeraftaleloven eller noget som helst andet. De kan sige og love hvad de vil, uden at blive holdt for regnskab. I dette tilfælde skulle DANA selvfølgelig allerede have råbt vagt i gevær! Det er DEM der er eksperterne og kender til farezonerne. DE skulle have fortalt mig, hvordan jeg skulle agere og navigere (hvilket AJKS også burde have haft, INDEN jeg overhovedet opstartede CVR nummeret). Har I overhovedet selv besøgt DANAS hjemmeside, inden I blindt fejer alle mine argumenter af bordet? Har I overhovedet set hvilke informationer, der står derinde? Der står alt i verden om hvordan man sagtens kan drive virksomhed. Hvordan at man som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende er ligestillet og har samme rettigheder.

6 På ingen måder, hvordan I end drejer det og vinkler denne sag, har DANA levet op til deres rolle og ansvar som rådgivere og som a kasse. Ingen steder har jeg, som borger eller som betalende, kunde kunne finde nogen som helst svar eller information om det, der ligger til grundlag for deres og jeres afgørelse! Som forbruger er jeg juridisk stillet fuldkommen på herrens mark. Og I som styrelse godtager, at jeg som forbruger naturligvis på egen hånd har kunnet navigere rundt i denne jungle. Og på intet tidspunkt stiller i spørgsmålstegn ved, om jeg rent faktisk har fået den nødvendige rådgivning fra den a kasse, som jeg i så mange år har betalt til at give mig rådgivning! 6. DANAS sagsbehandling A: Da jeg endelig var flyttet over til DANA, forsøgte jeg øjeblikkeligt at komme igennem til en rådgiver for at få sat skub i min sag, hurtigst mulig. Jeg blev LOVET at min sagsbehandler ville kontakte mig, og at der vil blive taget hånd om min sag øjeblikkeligt. Jeg havde længe fortalt dem, at jeg altså står med lort til halsen (undskyld udtrykket), og at jeg står uden penge på lommen. Men de kontakter mig ikke og vender ikke tilbage. Hvorfor tror I, at jeg har kørt kommunikationen med DANA gennem selveste chefen, og ikke en sagsbehandler? At jeg har ført kommunikationen gennem chefen skyldes, at jeg har ringet, ringet og ringet. Jeg er blevet lovet at blive ringet op adskillige gange (som det også skete hos AJKS), uden at jeg blev kontaktet. Jeg skrev flere e mails til dem gennem deres digitale Nem ID system. Men jeg fik ikke svar. Og langt om længe kom jeg i dialog med chefen. Får det jer slet ikke til at rynke øjenbrynene? Er dette i jeres øjne blot en helt normal sagsgang? Spørgsmål: DANA har været utrolig dygtige til at fortælle jer om alt det, de har gjort rigtigt: Men har de også fortalt om mine klager jeg har sendt, både skriftligt og elektronisk, uden nogensinde at få svar? Har DANA også fremvist mine beskeder til dem, hvilke aldrig modtog svar eller som først blev besvaret flere uger efter? Hvis I tager DANAs argumentation og fremlægninger med i jeres overvejelser, bør I da kræve at få fremvist al forudgående kommunikation der har været? Jeg vil gerne bede om agt indsigt i behandlingen af denne sag, således at jeg kan se hvilke informationer DANA har udleveret til jer, da jeg ikke tror på, at de har overleveret min fulde sagsmappe! B: I vurderer at: der ikke kan rettes kritik mod DANAs sagsbehandlingstid.

7 Korrektion: Jeg kan sagtens rette kritik mod DANAs sagsbehandlingstid, som jeg under ingen omstændigheder ser som værende inden for rimelig tid. I en moderne tidsalder anno 2014, hvor alle institutioner og organisationer forlanger digital kommunikation med borgeren (og kunden), må det med rette forventes, at organisationen gør brug af samme kommunikationskanal, og at de må forventes at svare på indkommen post. Akkurat på lige fod med de forventninger, de selv har over for deres kunder! Hvis begrebet rimelig tid ikke tilnærmelsesvis går begge veje, bliver forbrugeren jo juridisk stillet væsentligt ringere end a kasserne. Og ingen offentlig instans vil opfatte en borgers reaktion på over 2 uger for inden for rimelig tid. 7. Jeres afgørelse A: Jeg modtog en skrivelse fra jer, hvori I skrev, at jeg kunne komme med yderligere indvendinger i sagen frem til den 29. september Dette gjorde jeg. Jeg modtog automatisk genereret kvittering for mine henvendelser, men I referer ikke til dem nogen steder, ligesom I aldrig har svaret på mine henvendelser. B: Vedrørende mit møde med Tønder Kommune, så lad mig rektificere dette: I skriver at mit møde med Tønder Kommune, simpelthen har været startskuddet på aktiviteten i min virksomhed. Men mødet omhandlede hverken kurser eller nogle af de andre aktiviteter, der ligger til grund for jeres afslag! Det, som Tønder Kommune konkret var interesserede i at høre mere om, var vedrørende opsætning og brugen af AdWords (som sagens kan opsættes om aftenen, hjemmefra!) Jeg havde kontakt til Tønder Kommune, privat, allerede inden jeg stiftede KommuneKommunikation. Jeg havde spurgt, om de havde lyst til at mødes over en kop kaffe og fortælle mig om de udfordringer, de stod overfor. Dette møde var ikke med henblik på salg, men udelukkende af interviewmæssig karakter, hvor jeg forsøgte at kortlægge kommunernes potentielle behov. Det var nemlig 3½ år siden jeg havde afleveret mit speciale, der omhandlende digital kommunikation i kommunerne, og jeg havde brug for at få afklaret, om der stadig ville være en potentiel mulighed for arbejde i dette marked. Det omtalte møde jeg havde med Tønder Kommune var blot en opfølgning på dette møde. Og dette er det eneste møde jeg har haft med nogen kommune, efter jeg skiftede CVR nummer. På daværende tidspunkt eksisterede hverken hjemmeside, Facebook profil eller andet. Jeg forstår ganske simpelt ikke, hvordan I kan stille dette enkelte møde til grund for, at dette må forstås som startskuddet på tilbuddet af alle mine ydelser, som jeg reelt set aldrig har tilbudt nogen som helst!

8 Ja. Dette møde (og eneste møde) blev afholdt inden for normal arbejdstid. Jeg lænede i øvrigt op ad den rådgivning jeg havde fået fra DANAs hjemmeside, som sort på hvidt rådgav mig, at jeg SAGTENS vil kunne udføre arbejde inden for normal arbejdstid, så længe at dette ikke står til hinder for indkaldelse til møder, jobsamtaler eller andet, og så længe et møde vil kunne blive rykket! Nedenstående er kopieret direkte fra DANAs hjemmeside, på dette link: situation/ledig/arbejde samtidig med dagpenge/selvstaendigbibeskaeftigelse/ C: I har udelukkende taget DANAs argumentation med i jeres overvejelser, og jeg kan slet ingen steder se, at I rent faktisk overhovedet har læst de pointer, jeg har opstillet i min anke. I bør overveje følgende punkter én gang til: Hjemmesiden har aldrig været reklameret for, besøgt eller på anden måde formidlet til hverken målgruppen eller andre. Der har ligeledes ikke været uddelt brochurer, post eller andet. Hjemmesiden har aldrig stået færdig. Dvs. det har været tydeligt for enhver, at over halvdelen af siderne har stået tomme og været halvfærdige. Men igen INGEN har set den! Det er kun AJKS, DANA (og nu jer), der har været bekendt med webadressen til denne hjemmeside (udover DK Hostmaster og UnoEuro, som henholdsvis hoster domæne og hjemmeside). Hjemmesiden, i den form som DANA refererer til, havde kun eksisteret et par uger forinden deres gennemgang og besøg på siden. Dette har været oplyst og kan desuden dokumenteres gennem log filer hos host udbyderen. Hjemmesiden har sat no robot aktivt hvilket betyder, at søgemaskiners crawlere (som fx Google s) ikke vil indeksere indholdet af disse sider, hvorved siden ikke vil indgå i Google s søgeresultater. Særligt lægger I til grund for jeres afgørelse at Jeg tilbyder kurser Nej. Jeg har aldrig nogensinde tilbudt nogen som helst et kursus. Jeg har tømt hjernen (brainstormet), og overvejet hvilke behov en kommune mon kan have. Derefter har jeg opsat alle punkterne på en død hjemmeside. Jeg har forsøgt at rådføre mig hos a kassen lige fra starten. Og det ville have været lige så nemt som et fingerknips at fortælle mig

9 Fjern det punkt og lad være med at tilbyde kommunerne denne ydelse. Og således havde der aldrig været nogen disputs eller problem! Ovenstående burde jeg have været blevet oplyst. Og jeg kan dokumentere at jeg har været i kontakt med ovenstående a kasser siden februar! Det er korrekt at jeg har ytret, at jeg naturligvis ikke kan afvise, at der ville komme evt. mødeaktivitet i dagtimerne, hvis jeg vel at mærke får en udviklingsopgave. Og som jeg samtidig gjorde klart: Hvis jeg måtte få en sådan opgave er det jo klart, at jeg derefter hverken ville være berettiget til, eller, måtte ønske at modtage dagpenge. Alt dette har kun været gisnerier og hypoteser, i det der aldrig har forelagt nogen konkret situation. Hele jeres afgørelse lander på dette ene tekstafsnit på min (ikke offentliggjorte) hjemmeside. Et tekststykke bestående af 48 ord, hvor ordet kurser kun fremgår 2 gange. Én gang i overskriften og én gang i teksten (endda kun henvisning til en til en undervisning). Jeg har aldrig nogensinde uddybet dette yderligere, og der er ikke angivet hverken information om tid, konkrete arrangementer, datoer, tispunkter eller noget som helst andet. Jeg kender ikke til noget andet sted i retssystemet, hvor en forbruger er SÅ ringe stillet, og hvor bevisbyrden er SÅ skæv og uligevægtig! D: I argumenterer at DANA tidligere har rådgivet mig. Dette er IKKE sandt! Jeg har modtaget et brev fra dem, med det helt klare statement, som IKKE ER RÅDGIVNING: Du kan ikke drive virksomheden KommuneKommunikation. Du skal lukke og slukke alt, fordi du har kurser stående, og dette ikke vil kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dette afslag FORUD FOR NOGEN SOM HELST RÅDGIVNING ELLER DIALOG klagede jeg over. Jeg opfodrede dem til at vejlede mig og rådgive mig. For selvfølgelig kan jeg da bare fjerne punktet kurser, så nemt som ingenting. DANA vidste på daværende tidspunkt, at CVR nummeret var sovende, og kun var inde i en udviklings / opstartsfase, hvor jeg på daværende tidspunkt ikke engang havde lavet hverken visitkort eller andet! Idéudviklingsfasen, om I vil. Selvfølgelig ville DANA have kunnet rådgivet mig, og ikke blot afvist mig øjeblikkeligt som det var tilfældet! De spurgte ikke engang ind til detaljer eller andet, forud for deres afslag! Jeg skrev til dem, at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at jeg modtager et afslag uden nogen forudgående dialog, eller inden der har været gjort nogen som helst former for overvejelser omkring eventuelle misforståelser eller lignende. E: Jeg bliver anvist, at så længe jeg har en ankesag kørende, skal jeg fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette betyder, at jeg fortsat spytter en masse ansøgninger ud, ligesom jeg har brugt mange kræfter på at opsætte en personlig hjemmeside, der skal fungere som det bedste salgsargument over for en arbejsgiver, og som skal overbevise om mit talent. Hjemmesiden finder I her:

10 Som jeg har ytret på en Tro og Love erklæring, har jeg hele tiden ønsket at have en hovedbeskæftigelse ved siden af min bibeskæftigelse. Jeg har således både søgt deltidsjob og fuldtidsjob i områder helt fra Tønder, Kolding, helt op til Holstebro og til København, hvilket ville involvere en masse pendling. Jeg har bogstavelig talt gjort alt og mere til og har gjort langt mere, end hvad I vil kunne forvente af nogen som helst anden dagpengemodtager! Jeg har været hjemme siden maj måned, stået til rådighed i hele perioden og kun haft 5000 kr. i indtægt gennem hele perioden kr. for udvikling af en simpel WordPress hjemmeside til min vens søster (en dyrelæge side). Jeg kunne selvfølgelig have lagt mig flat ned, opsagt CVR nummeret og opgivet alt. Men jeg står fast ved at det ikke kan passe, at jeg slet ikke kan få nogen som helst rådgivning forud for et afslag. Man lukker altså ikke bare et CVR nummer, hvortil man har haft udgifter mv. som er blevet oplyst til Skat. Det ser mistænkeligt ud og giver nemt indtryk af at man handler i ond tro, for at udnytte Skatte og Momssystemet. Desuden er jeg blevet oplyst at jeg ikke må genåbne CVR nummeret end ikke i et andet navn. 8. Retten til i fremtiden at drive bi erhverv: Jeg har tidligere gjort opmærksom på dette, men det virker altså til at ingen af a kasserne er klar over, hvordan virkeligheden fungerer! End ikke a kassen DANA, der roser dem selv for deres indsigt i livet som selvstændig. Senest har jeg fået samme udmelding fra min nye a kasse CA: ( ) Det hjælper jo ikke, at du lukker dit cvr.nummer ned, hvis du fortsætter samme type virksomhed under samme cvr.nummer. Det vil blive anset som omgåelse, og så er du lige vidt. CA svarer altså, sort på hvidt, at jeg ikke må starte et CVR nummer igen, heller ikke andet navn med anden målgruppe, med andet formål eller lignende. A kasserne ved tilsyneladende ikke, at CVR nummeret er tilknyttet CPR nummeret!!! Med andre ord: Lukker jeg KommuneKommunikation ned (som aldrig har været i gang eller aktivt) så frasiger jeg mig samtidig retten til, på noget tidspunkt, at kunne udvikle så meget som en simpel WordPress hjemmeside. Om end det så var en WordPress hjemmeside til 2000 kr. til min mors lokale Lion s Club forening, udført om aftenen. Det svar jeg har fået er, sort på hvidt, at jeg ikke engang må drive et bi erhverv som ANDRE medlemmer ellers har fået godkendt fordi jeg har haft kurser stående i en overskrift på en død hjemmeside. Derfor har jeg ikke kunnet lukke mit CVR nummer ned inden jeres endelige afgørelse!

11 9. Afgørelse om tidsforløb og karantæne vedrørende psykisk sygdom/ sindslidelse A: I jeres afslag godkender I op til en måneds sagsbehandlingstid for øvrige punkter i sagsbehandlingen, som værende inden for rimelig tid. Jeg kontakter a kassen, angst, fordi jeg har været så syg at det krævede indlæggelse, og jeg er bange for at miste retten til dagpenge, fordi jeg har været nødsaget til at sige mit job op, hvilket har fået en lægeerklæring på. Reelt set betyder det, at de 3 ugers tab jeg søgte om dispensation for, i stedet har kostet mig 4 ugers ret til dagpenge. Jeg håber at I kan se, hvordan dette balanceforhold mellem a kasse, ankenævn og borger ikke er hverken ligeligt eller tilnærmelsesvis retfærdigt. Det vil kunne have store økonomiske konsekvenser, hvis en arbejdsløs anker en afgørelse. Det kan simpelthen ikke være rigtigt! B: Når dét er sagt, så var DANA gjort opmærksom på alt dette allerede ved første kontakt. Dvs. i april, da de uanmodet ringede mig op. Alle oplysninger har således været hos AJKS (som allerede DA burde have rådgivet mig og have færdigbehandlet denne sag), og desuden sendte jeg kopi af denne lægeerklæring i det sekund jeg fik adgang til DANAs elektroniske system. Jeg har dokumentation på sygdom. Jeg har underskrevet Tro og Loveerklæring. Jeg har forklaret sagen i mindste detalje over for både AJKS og DANA (ad flere gange). Og på lægeerklæringen står dette ligeledes beskrevet med en læges underskrift. DANA har min læges underskrift. Hvordan kan I retfærdiggøre en måneds ekstra behandlingstid for sagsbehandling af denne? Er a kasserne nu ikke kun hævet over Forbrugeraftaleloven og Markedsføringsloven, men nu også over Lægeløftet og en læges underskrift? 10. Jeres vurdering af Danas sagsbehandlingstid A: Jeg har skrevet nedenstående til jer, men I henviser på intet tidspunkt til dette. Jeg kan ikke andet end at opfatte jer som værende fuldkommen biased i denne sag. Jeg skrev til jer, at jeg indsendte mine dokumenter i det sekund jeg fik adgang til DANAs elektroniske system. Dog er der en fejl på deres hjemmeside, der betyder, at jeg ikke vil kunne udfylde dokumenterne korrekt. Jeg påpeger denne fejl og gør dem opmærksom på dette. Men som med mine øvrige henvendelser får jeg ingen svar! Derefter (jeg mener det var en uges tid senere) tør jeg ikke at vente mere, og så udfylder jeg dokumenterne så godt, som jeg nu kan og så skriver jeg derfor kommentarerne til dem i en separat besked.

12 Jeg skriver til jer, at jeg modtager et brev fra Dana, hvor de rykker for nogle papirer. Jeg skriver til Dana, at de ligger i min digitale mappe, som jeg har gjort opmærksom på. Jeg modtager en ny mail en til to uger senere. Denne er en 100% nøjagtig kopi af tidligere omtalte brev. Denne gang ringer jeg ind. Men chefen der behandlede min sag, vidste slet ikke rigtig hvor hun skulle kigge henne, selvom jeg længe prøvede at forklare hende at hun skulle kigge i min digitale mappe på Dana.dk. Herefter sender jeg så e mails til vedkommende (både på hendes personlige e mail og på Dana.dk), hvor jeg vedhæfter skærmprints af indholdet i mappen. Men tre påmindelser skulle jeg modtage uden at jeg fik noget svar. Og helt stiltiende har DANA så alligevel fundet frem til mine dokumenter. Og derefter går sagen åbenbart sin stille gang vel at mærke uden at jeg bliver orienteret! ALT dette har jeg gjort jer TYDELIGT opmærksom på. Alligevel skriver I til mig, at jeg først indsender denne information d. 24 juni Hvordan i al himmelens navn kan jeg blive holdt ansvarlig for, at DANA ikke kender deres eget system godt nok? Forstår I, hvorfor jeg mener at I er biased i denne sag og forudindtaget? At jeg ikke har nogen som helst chancer i en anke, når I slet ikke læser hvad jeg skriver? B: Som beskrevet er det DANA som kontaktede mig, og overtalte mig til at skifte, da de lovede at dette ville foregå lige så smertefrit som de skriver på deres hjemmeside! Og at alt vil foregå automatisk og digitalt, så overflytningen IKKE vil forsage nogen som helst forsinkelse. Hvordan stemmer dette overens med, at de først rekvirerer mine flyttepapirer d. 12 maj, efter at jeg har ringet og rykket desperat, uden at få svar eller blive ringet tilbage som lovet? Og hvordan kan I skrive, at de ikke kunne påbegynde min sagsbehandling før den 21. maj, før mine papirer var indhentet? Hvem har aben? Det er i hvert fald ikke mig! Det er altså mig der er offeret her! Ikke a kassen, som I blindt forsvarer og holder hånden over! C: Fastholder I virkelig fortsat, at DANAs sagsbehandling ikke kan kritiseres? Jeg kan bevise, at jeg kontakter a kassen (på det tidspunkt AJKS) i februar og først modtager en afgørelse 15. juli? Hvad skal jeg gøre? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Og selvom DANA ikke kan stå skydeskive for AJKSs sagsbehandling (der heller ikke fungerede), fastholder I så stadig at det er ok, at Dana først giver mig en afgørelse på dispensation for de 3

13 uger karantæne, 15 juli? En afgørelse, som jeg har efterspurgt allerede i APRIL, da jeg blev ringet op, og efterfølgende igen har måtte påminde dem at de skal behandle? Jeg gentager lige: Det har taget DANA lige knap to en halv måned at afgøre, hvorvidt lægens underskrift var sand eller falsk. Hvordan kan I, baseret på ovenstående, konstatere, at jeg intet har at kritisere DANA for? 11. Mit tab Alene Danas tankeløse udtalelse på deres hjemmeside, burde få juridiske konsekvenser. Vidste du, at dine rettigheder som selvstændig er lige så gode som for lønmodtagere? For det første er perioden for dagpengeret mindre for selvstændige. DANAs ovenstående udsagn er altså en lodret løgn. Faktum er, at jeg søgte rådgivning og vejledning længe inden at jeg nogensinde startede nogen aktiviteter op. Og havde jeg modtaget den rådgivning jeg som kunde bør have krav på, var jeg aldrig endt i denne situation! I dag er der gået over 6 måneder, uden at jeg har haft mulighed for hverken indkomst gennem virksomhed (jeg ikke har kunnet drive fordi jeg skulle være til rådighed for arbejdsmarkedet), sygedagpenge, kontanthjælp eller dagpenge. Altså, ikke en krone. I hele perioden har jeg søgt arbejde og været fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvordan kan DANA ytre, at selvstændige har samme rettigheder som lønmodtagere? I skrivende stund har jeg lidt et tab på kr. Dette er beløbet for tabet af 6 måneders dagpenge. Et beløb jeg ikke havde tabt, hvis jeg var blevet givet en korrekt rådgivning! For naturligvis er jeg ikke så dum og ubegavet, at jeg styrter direkte med kurs mod det store sorte hul, vel vidende at jeg står og stirrer ned i helvedes gab. Min nuværende situation skyldes et system der har svigtet og a kasserne der har undladt at give mig den korrekte rådgivning! Hertil kan I påregne depression, tårer og frustration, samt de mange tabte arbejdstimer i dokumentation og brevudveksling.

14 Som I stiller det op, er jeres afgørelse et sole klart og simpelt, ja/ nej spørgsmål. Hvordan kan det så retfærdiggøres, at jeg skal stå uden hjælp i over seks måneder? Jeg har nu brugt 8 timer på at skrive dette brev til jer. Endnu en hel potentiel arbejdsdag er gået spildt, og jeg tvivler på at I overhovedet vil læse det jeg skriver. Hilsener Peter Packroff

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E mail: Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er modtaget

Læs mere

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E-mail:peter.dk Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Peter Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven

Peter <peter@.dk> Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven Peter Fra: Peter Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Emne: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven Kære Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Padborg, 4 december 2014 Svar på henvendelse vedr. sagsnummer xxxxxxx Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Hermed reagerer jeg på Ankestyrelsens svar af 18. november 2014. Jeg skal beklage den lange

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til lejer Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at indbringe en sag over et eller flere forhold til

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Houvej 55, DK-9550 Mariager Dato: 18 h -12-2013 Klage vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere