Anke af DANAs afgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anke af DANAs afgørelse"

Transkript

1 Klager: Peter 6330 Padborg E mail: Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er modtaget 15. juli 2014 (dog først læst og åbnet 28. juli). Afslaget vedrører CVR nr., samt Holding ApS. Der er tre overordnede forhold der bør indgå i overvejelserne af behandlingen af min ankesag, og som vil kunne dokumentere og synliggøre; dels grundlæggende forkert og mangelfuld sagsbehandling, samt bidrage til jeres beslutning om at pålægge DANA krav om udbetaling af dagpenge med tilbagevirkende kraft fra ledighedstidspunktet (1. maj), samt erstatning for svie og smerte. Baggrunden for min dagpengesag har jeg vedhæftet bagerst i min anke. 1: Vedrørende dårlig sagsbehandling Det har taget DANA fra 1. maj 2014 til 15. juli 2014 (to en halv måned) at nå til denne endelige afgørelse, uden forudgående at have rådgivet mig om eller gennem dialog, at have anbefalet mig hvordan jeg bør navigere i forhold til at kunne modtage dagpenge. Helt konkret har de aldrig svaret mig på, om det vil være muligt for mig blot at ændre firmanavn, fjerne specifikke tilbud om ydelser eller ændre selve kundesegmentet, for at kunne leve op til retningslinjerne. De har blot afvist min ansøgning og krævet mit CVR nr., og alt med tilknytning til, lukket, inden at de på ny vil tage stilling til min ansøgning. I 2,5 måned har jeg hverken kunnet fortsætte mit arbejde i selvstændigt regi, idet jeg på DANAs opfordring har skullet stå til rådighed for arbejdsmarkedet, samtidig med at jeg har brugt al min tid på at forsøge at kommunikere med a kassen. Dette har medført, at jeg i 2½ måned ikke har modtaget nogen former for økonomisk støtte eller tilskud, og samtidig ikke har haft andre former for indtægter gennem andre aktiviteter. DANAs sagsbehandlingstid og ansvarssvigt over for mig som medlem har med andre ord kostet mig et betragteligt beløb, og bragt mig i en situation, hvor min familie på 5 har levet af 1 indkomst. 1

2 Uden min kones økonomiske hjælp, ville DANA have haft bragt mig alvorligt økonomisk uføre, med alvorlige konsekvenser til følge for både mig og min familie. 2: Om DANAs afslag DANAs afslag er baseret på et yderst mangelfuldt og ikke underbygget grundlag: DANA har på intet tidspunkt henvist til eller svaret på mine indsigelser, eller på anden måde ladet disse indgå i deres overvejelser. Det samme gælder min på tro og love erklæring vedr. drift og formål for virksomheden, som ligeledes er blevet ignoreret i deres sagsbehandling. Yderligere er DANA aldrig gået i dialog med mig eller har rådgivet mig, for at få afklaret de punkter, som strider imod deres retningslinjer. Helt objektivt er det tre faktorer der har stået til grund for DANAs afslag, hvorpå DANA har konkluderet, at jeg ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 1. Virksomheden KommuneKommunikation henvender sig til Kommunerne, og ikke til det private erhvervsliv. 2. KommuneKommunikation vil blandt andet tilbyde kurser for kommunerne. 3. Packroff Holding ApS (skal ændre sine vedtægter til specifikt kun at vedrøre ren formueadministration ). Ukorrekt afgørelse: Jeg vil her argumentere for hvordan jeg i hele perioden fra den 1. maj frem til d.d. har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, samt fremadrettet vil kunne drive virksomhed som bibeskæftigelse. 1. Oprettet under fuldtidsbeskæftigelse: For det første bør det understreges at jeg oprettede CVR nummer allerede under min tidligere fuldtidsansættelse. Det var min intention at skabe en bibeskæftigelse samtidig med almindeligt lønmodtagerarbejde, der skulle give mig den ønskede økonomiske sikkerhed. 2. Den primære ydelse: Dog måtte jeg opsige mit arbejde grundet sygdom, hvorefter jeg i opsigelsesperioden besluttede mig for at gå efter kommunerne som kundesegment, da jeg i forbindelse med min specialeskrivning opnåede et indgående kendskab til digitaliseringen i kommunerne. Helt konkret gælder det især Google AdWords (SEM) og Søgemaskineoptimering (SEO), der skulle fungere som den primære ydelse til kommunerne. Med andre ord: Et stykke arbejde der kunne udføres hjemmefra. 3. Opbygning af hjemmesiden: Allerede i den indledende kommunikation redegjorde jeg for formålet med KommuneKommunkation. Jeg oplyste samtidig følgende vedrørende KommuneKommunikations hjemmeside: a. Hjemmesiden var (og er) fortsat under opbygning og ikke færdig. 2

3 b. Hjemmesiden har aldrig været annonceret, informeret omkring eller på anden måde offentliggjort i form af reklamer eller andet. c. Hjemmesidens robot fil, som er en fil der fortæller søgerobotter, som fx Google, om hjemmesiden skal indekseres eller ej, var (og er fortsat) sat til NO. Dvs. at intet indhold på siden vil blive indekseret af søgemaskiner. Med andre ord: Kun a kassen (og min nærmeste familie) har haft kendskab til hjemmesidens webadresse. d. Halvdelen af hjemmesidens indholdssider var (og er fortsat) tomme, hvorfor det for enhver besøgende har været indlysende at siden endnu ikke har været offentliggjort eller på anden måde promoveret. e. På hjemmesiden har der på intet tidspunkt været annonceret med træffetidspunkter. Hverken inden eller uden for normale arbejdstider. Jeg kan ligeledes dokumentere, at der i hele denne periode ALDRIG har været indgående opkald, i virksomhedsregi, på hverken det oplyste og tilknyttede telefonnummer eller på min privattelefon. f. Jeg har i forbindelse med KommuneKommunikation, hverken i min opsigelsesperiode eller efterfølgende frem til d.d., haft nogen former for kundekontakt eller kundemøder med kommunerne eller andre offentlige institutioner som er målgruppen. Jeg har ligeledes aldrig udarbejdet nogen former for reklamemateriale, ikke engang det mest nærliggende og mest simple; Google AdWords. g. Sidst og ikke mindst, bør det ligeledes indgå i jeres overvejelser, at jeg aldrig nogen sinde har tjent eller faktureret én eneste krone til kommunerne eller andre offentlige institutioner. h. Vedrørende tilbuddet om kurser, hvilket var den primære faktor i DANAs afslag, kan jeg fortælle, at jeg aldrig har udarbejdet noget som helst kursusmateriale eller andet. Jeg har aldrig haft afholdt eller reklameret/ informeret om afholdelse af nogle kurser. Dét jeg har fortalt til DANA i denne forbindelse er, at der (på den i øvrigt hverken offentliggjorte eller benyttede hjemmeside) ikke var angivet noget som helst tidspunkt, dag eller type for arrangementet. Det vil sige, at der lige så godt kunne være tale om gå hjemmøder, webinarer eller weekendkurser (lørdagskurser er meget udbredte i branchen). Det eneste argument som DANA kunne have delvist ret i, hvis man da ser bort fra alle øvrige fakta og øvrige tilkendegivelser, er, at jeg har ytret at: Kommer der på et tidspunkt gang i forretningen i form af en ordre på en komplet hjemmeside (her taler vi et beløb på min kr.) eller hvis jeg blev booket til fx møderække (evt. i samarbejde med KL), ville disse ordrer være af en sådan størrelse og omfang, at jeg ikke længere ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og, som jeg samtidig ytrede over for DANA: Jeg hader, hader, hader tanken om at skulle modtage nogen former for understøttelse. Så selv hvis jeg fik ordrer der blot kunne holde mig i live, uanset omfanget og om jeg da ville befinde mig under fattigdomsgrænsen, ville jeg øjeblikkeligt afmelde dagpenge, da jeg hader at være afhængig af andre og stå i situationer som denne, der er så drænende og enerverende. 3

4 Yderligere har jeg oplyst, at HVIS jeg oplevede succes, i form af at en kommune efterspurgte et kursus, ville jeg selvfølgelig først rådføre mig hos min a kasse, og evt. lægge kurset på en oplyst feriedag. Og hvis dette heller ikke ville være i overensstemmelse med DANAs fortolkning af reglerne, ville jeg have friheden til at afvise et sådant kursus, eller vælge at afmelde dagpengene. I hele perioden fra 1. maj til dags dato har jeg brugt al min tid på at skrive klager til a kassen, forsøgt at råbe DANA op, skrevet ansøgninger, opbygget og forbedret min egen personlige CV hjemmeside (som vil være min største mulighedsskaber til fast job). Jeg har med andre ord, i hele perioden, stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. DANA har ikke ladet et eneste af ovenstående punkter indgå i deres overvejelser i deres afslag på min ansøgning. Den type arbejde jeg ønsker at udføre (webudvikling, design samt online marketing) er den mest fleksible type arbejde, der kan udføres i Danmark. Hvis ikke jeg vil kunne udføre denne type arbejde uden for normal arbejdstid, er der ingen der vil kunne. 3. Konsekvenserne af DANAs manglende rådgivning Jeg har forsøgt at begrænse mig til hovedpunkterne i den mangelfulde rådgivning og sagsbehandling. Og for at understrege den standard jeg er blevet mødt med, kan jeg dokumentere, at det har taget DANA 2½ måned at behandle min ansøgning om at få godkendt min opsigelse som værende ikke selvforskyldt. Jeg blev af DANAs sælger lovet en øjeblikkelig behandling af min sag, og blev lovet at de ville starte behandlingen af denne øjeblikkeligt, grundet min akutte situation. DANA har ingen undskyldning for deres forkerte behandling af min sag. At jeg har skullet stå til rådighed for arbejdsmarkedet siden maj har betydet, at jeg ikke har haft overskud til at fortsætte mit selvstændige arbejde. Og samtidig har dette forløb (som startede med AJKS i februar), været af så belastende karakter, at det har medført tilbagevendende depression samt en forøgelse af antidepressive midler. Havde DANA givet mig den lovede rådgivning, samt en rådgivning og sagsbehandling, man som betalende medlem i en forening med rette kan forvente, havde jeg kunnet nå at lukke det omtalte CVR nr. utallige gange. Havde jeg modtaget et svar fra DANA umiddelbart efter min ansøgning, havde jeg, trods et afslag, kunnet fokusere på mine andre muligheder og derved have været sparet for en masse unødig stress, og med sandsynlighed have haft mulighed for at opnå en indtægt. Selv hvis al fornuft i verden ophører, og I giver DANA medhold i deres afgørelse, bør sagens forløb føre til erstatning for svie og smerte som dette har medført. Alle ovenstående påstande og informationer vil naturligvis kunne dokumenteres. Dog har jeg ikke optaget samtalerne med DANA, men vil kunne bevise opkaldstidspunkter, varighed af samtalerne mv., som tidsmæssigt stemmer overens med mine påstande. 4

5 Min dagpengesag, kort opsummeret: På baggrund af en langtidssygemelding, hvor jeg tidligere blev diagnosticeret med svær depression forårsaget af ADHD, blev jeg klar over, at jeg ikke ville kunne blive rask på min daværende arbejdsplads, hvorfor jeg valgte at sige mit ellers yderst eftertragtede job op. Dette er en meget radikal handling, men var en nødvendighed for mit eget helbred samt en nødvendighed for den svært prøvede familie. Jeg fik en lægeerklæring som bekræftede, at opsigelsen skyldtes sygdom, hvorfor jeg var fritaget for 3 ugers karantæne. Allerede inden min opsigelse opstartede jeg mit CVR nummer , da jeg ønskede at opbygge min egen webshop. Dels for at sikre mig konstant udvikling og udfordring, men også som en sikkerhed jeg ville kunne falde tilbage på, hvis det viste sig, at jeg ikke kunne fungere på arbejdspladsen. Det viste sig dog desværre, at mit skræntende helbred overhalede min planlægning. Under min sygemelding og efterfølgende 2 måneders opsigelsesperiode, hvor jeg blev fritstillet, udarbejdede jeg design og funktionalitet til min webshop. Dette er årsagen til at jeg, på tro og love, kan garantere at jeg kan udføre arbejdet som bibeskæftigelse, da jeg allerede har udført den tungeste del af arbejdet omkring opsætning og opstart. Gennem fagforbundet Kommunikation og Sprog kunne jeg få en ekstrem billig forsikring for erhvervsdrivende, men kun gældende under et personligt tilknyttet CVR nummer. Derfor besluttede jeg, grundet min nye situation, at omdanne webshop engagementet til et ApS (jeg lånte kr. af min kone), for at sikre mig mod personlig konkurs mv. Jeg fik en advokat til at oprette arrangementet, hvortil der samtidig blev stiftet et sovende holding selskab, som er den normale praksis i denne type konstruktioner. Da enhver dansker ved hvor svært det er at tjene penge på en webshop i Danmark, og at det vil kunne tage mange år, før at jeg overhovedet vil kunne få det til at løbe rundt, ønskede jeg at forsøge mig som digitaliseringsrådgiver inden for den kommunale verden. Dette var det bedste kort jeg havde på hånden, da jeg beskæftigede mig med dette område i mit kandidatspeciale. Mit primære mål ved dette firma var primært at holde mig i gang, da jeg har mødt mange dagpengemodtagere, som er gået fuldkommen i stå. Oprindeligt, inden jeg opsagde mit arbejde, havde jeg ønsket at sikre mig økonomisk igennem en almindelig lønmodtagerindkomst. Mit ønske med oprettelsen af firmaet var, at havde jeg ikke succes med at finde et nyt bedre passende arbejde, havde jeg KommuneKommunikation at falde tilbage på. Jeg fik aldrig behandlet min ansøgning hos AJKS, da jeg på samme måde som hos DANA oplevede, at jeg ikke fik respons på mine henvendelser. Så efter et lignende kaotisk forløb hos AJKS, var jeg let at overbevise, da DANA uanmodet (i øvrigt i strid med loven) kontaktede mig og fortalte om hvor dygtige og imødekommende de var, når de håndterer dagpengesager for selvstændige. Under telefonsamtalen og indledende information blev det gjort klart, at jeg per 1. maj ville blive ledig. DANAs sælger fortalte mig at det ville tage 1 1½ måned at blive forflyttet og at alt ville foregå fuldkommen automatisk, hvorfor der intet var at være bekymret om. Herved var jeg beroliget omkring skifte af a kasse, på trods af at jeg var midt i en begyndende sagsbehandling (som dog aldrig kom i gang, ligeledes grundet langsom sagsbehandling). 5

6 Efterfølgende har jeg erfaret, at det er alment kendt problem inden for a kasserne, at man ikke kan flytte et medlem midt i en verserende sag, da det ikke kan andet end at skabe problemer. Først da jeg sad i bilen på vej til CV møde hos AJKS i København, fik jeg beskeden om at jeg åbenbart var blevet overført til DANA, allerede per 1. maj. Herefter gik alting i stå, og først efter talrige klager, rykkere og telefoniske henvendelser, (hvor det aldrig lykkedes mig at få lov at tale med direktøren), blev sagen langt om længe taget op og reageret på. DANA har fra starten været bekendt med både min arbejdsmæssige og psykiske situation, og jeg mener at det er fuldkommen uansvarligt, når DANA er bevidst om min situation, ikke at starte behandlingen og skabe en dialog, før jeg har klaget i 1½ måned. Jeg mener at deres sagsbehandling har været groft uansvarlig, og har efterladt mig i en uholdbar situation, som ingen kan være tilfreds med. 6

7 Peter Packroff Fra: Peter Packroff Sendt: 4. november :48 Til: Emne: Ang. sag Att. CKA: Hermed beder jeg om agtindsigt i behandlingen af min klage over DANA. Konkret ønsker jeg at vide, præcis hvilke informationer DANA har fremlagt jer til baggrund for behandlingen af min sag. Herudover ønsker udskrift af det komplette sagsforløb, som jeg formoder må ligge i digital format. Dette inkluderende datoer i kronologisk rækkefølge. Slutteligt ønsker jeg Styrelsens udtalelse, hvorfor Styrelsen udelukkende har henvist til datoer og fremlægninger udleveret af DANA, uden henvisning til nedenståendes fremstilling af sagen. Mvh Peter Packroff CPR 1

8 Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første færd haft fuldt indblik i mit tidligere forløb, som netop er grunden til at jeg valgte at skifte a kasse. Og derfor har jeg al rimelig grund til at kritisere DANA for sagens forløb. For at I skal kunne besvare denne anke enkelt og korrekt, opstiller jeg hermed mine argumenter i punktopstilling, så der ikke opstår unødig tvivl og forvirring. Når I besvarer denne anke, beder jeg til, at I vil referere til disse punkter. Inden I læser nedenstående, ønsker jeg at I stiller jer selv dette spørgsmål: Hvorfor ønsker denne, tilsyneladende rablende, tossede og skøre mand, at bruge så meget krudt og energi på denne sag? Det er jo klart for enhver, at de ufattelig mange timer, der har ligget bag al denne brevudveksling, oprettelse af informationshjemmesider og skærmoptagelser til dokumentation, har betydet reduceret tid og kræfter til jobsøgning, samt umuliggjort fokus på bibeskæftigelse i hele denne periode. Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? 1. CVR forløb A: I indleder jeres afgørelse med følgende udsagn: KommuneKommunikation er oprettet som en enkeltmandsvirksomhed i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) den 2. december Nej. Dette er ikke korrekt. På daværende tidspunkt eksisterede det som FeelGood.as, og havde kun tilknytning til min fremtidige webshop. På det tidspunkt var KommuneKommunikation slet ikke aktuelt! Processen med webshoppen var efter 1½ år nået så langt, at jeg i december åbnede det omtalte CVR nummer. Da der begyndte at komme udgifter til webudvikling, havde jeg brug for at få et CVR nummer. B: Da det blev klart for mig, at jeg ikke kan blive på daværende arbejdsplads grundet tilbagevendende depression, så jeg nødvendigheden i at have en base, jeg kunne falde tilbage på. Først her kommer KommuneKommunikation ind i billedet. Ergo stiftede jeg et ApS (med lånte midler) som tog navnet FeelGood.as, og det personligt ejede selskab ændrede navn til KommuneKommunikation.

9 Jeg ville jo ikke kunne skrive samme firmanavn på en faktura for konsulentydelser til kommunerne, og under samme navn sælge sexlegetøj online. Ovenstående valget skyldtes at jeg gennem fagforbundet Kommunikation og Sprog blev tilbudt en billig freelancer forsikring. Men denne gjaldt kun personligejede firmaer og ikke selskabsformer. KommuneKommunikation har fra starten af udelukkende været en backup løsning, der skulle sikre mig flere muligheder for at undgå at blive en samfundssnylter! 2. Tidligere forløb med AJKS Tilsyneladende kender I ikke til mit forudgående forløb, og derfor bliver jeg nødt til at inddrage dette, da det åbenbart, alligevel har indflydelse på denne situation: Jeg forsøgte gennem alle tænkelige kommunikationskanaler at komme igennem til min tidligere a kasse AJKS (alt dette kan dokumenteres). Og da DANA kontaktede mig telefonisk (uopfordret og dermed ulovligt) i april, var jeg allerede aktivt i færd med at søge ny a kasse. Jeg var stærkt foruroliget og bekymret over slet ikke at kunne komme i dialog med AJKS, da dagen nærmede sig hvor jeg ville have brug for dagpenge. Allerede i tilbage i februar tog jeg kontakt til AJKS med spørgsmål omkring dispensation for 3 ugers karantæne. Det tog ca. 1 måned inden at AJKS fandt ud af, hvordan man agerer i sådan en sag. Og først efter yderligere en måned fik jeg endelig afklaret, at det er lægen, der åbenbart skal udfylde et dokument fra a kassen. Dette fik jeg herefter klaret. I bør, for god ordens skyld, lægge mærke til lægens dato for underskrift! DANA har hele tiden haft adgang til disse informationer gennem AJKS. Under en personlig samtale hos AJKS, hvor jeg var mødt op på deres adresse i København for at tale med chefen, blev jeg lovet, at de ville gå i dialog med DANA for at sikre, at der ikke opstod yderligere problemer for mig. Jeg opfordrede ligeledes DANA til at tage kontakt til AJKS. Men åbenbart forventes det ikke af a kasser, selv når begge er klar over at min sag har været fyldt af problemer, at de er i stand til at løfte røret og ringe til hinanden, for at sikre, at deres medlemmer ikke skal stå yderligere til last? Mener I virkelig fortsat, at når begge a kasser er bekendte med situationen, at det efterfølgende sagsforløb ikke er kritiserbart? Og ved tilmelding til DANA gjorde jeg tydeligt opmærksom på, at sagen vedrørende dispensationen fortsat manglede at blive behandlet! Sagsbehandlingen havde på daværende tidspunkt været i gang siden februar (!). DANA har fra første færd kunnet få indblik i disse dokumenter, hvis de ønskede det. Jeg kunne have sendt kopier på brev, de kunne have fået faxet dokumenter fra DANA, jeg kunne have scannet dokumenterne og sendt dem elektronisk mv. Hos AJKS udfyldte jeg samtlige dokumenter. ALT. Og de har al information der var oplyst omkring webshop mv. Efterfølgende forklarede jeg timetal og al øvrig information til DANA.

10 Så det passer IKKE, at jeg ikke har sandsynliggjort forventet timetal brugt på webshop. Det passer heller ikke, at DANA først har haft mulighed for at fortsætte sagen i juni, hvor de påstår at de først modtog de nødvendige oplysninger. 3. Overgang til DANA Det I har afgjort og taget stilling til i jeres svar på min anke, har følgende konsekvenser: A kassens argumenter vægter tungere end kundens (medlemmets), hvilket betyder, at denne ankeinstans ikke kan betragtes som værende hverken neutral eller fungerer som 3. parts mægler. DANAs opsøgende konsulenter kan ikke stilles ansvarlige for deres svar, ytringer eller øvrig information de har givet, i deres jagt på at værge nye kunder. Kunden er den ene ansvarlige for at løfte den fulde bevisbyrde, uden øvrig hjælp at hente. En anke som denne derfor aldrig blive retfærdig eller ligestillet over for a kasserne. A kassernes funktion er åbenbart udelukkende af administrativ karakter. Dette, selvom ca. halvdelen af kontingentet rent faktisk er øremærket administration og rådgivning. Der findes hermed ingen øvrig instans, der kan sikre forbrugerbeskyttelse i form af manglende information, misinformation, ansvarssvigt og ulovlig markedsføring. A kasserne kan ikke drages til ansvar for manglende information på deres hjemmesider, ligesom ulovlig markedsføring og vildledende information heller ikke kan kritiseres. Medlemmet er ene ansvarlig for at læse, fortolke og forstå gældende lovgivning, og a kassen har ingen forpligtelse til at rådgive deres medlemmer omkring gældende lovgivning samt fortolkningen af denne. Det fulde ansvar ligger hos kunden, hvilket rejser spørgsmålstegn ved, hvorfor det da er nødvendigt at betale ca. 250 kr. om måneden oven i beløbet til arbejdsløshedskassen. Ovenstående er en fuldkommen objektiv konklusion, baseret på nedenstående informationer jeg har oplyst: A: DANAs konsulent som kontaktede mig, oplyste at hun var fuldt kompetent til at yde rådgivning. Jeg spurgte netop direkte til, om hun var kompetent til at svare på nogle komplicerede spørgsmål, eller om hun ville anbefale mig at tale med en ekspert i stedet. På hendes (konsulentens) opfordring, fortalte jeg om hele min situation. Alle informationer kom på bordet, da jeg ville sikre mig, at DANA ville kunne give mig sikkerhed for at min sag blev behandlet på bedste og hurtigste vis. Konsulenten blev gjort opmærksom på den verserende sag, og at jeg snarligt ville stå uden arbejde (og derfor var ekstremt nervøs over denne langsomme/ ikke tilstedeværende sagsbehandling).

11 Dette var jo for himmelens skyld derfor jeg valgte at skifte a kasse! C: Jeg oplyste hende om de 3 ugers karantæne, der endnu ikke var blevet behandlet. D: Jeg gjorde hende udtrykkelig opmærksom på, at jeg var meget nervøs for at jeg nu ville opleve at stå uden dagpenge, da AJKS ikke reagerede på min kontakt. Jeg fortalte dem, at jeg har brug for en a kasse der tager affære, og sikrer at jeg ikke står uden indkomst den dag, jeg stopper med at arbejde. E: Hun fortalte mig, at det tager 1 1½ måned for et medlem at blive flyttet. Jeg gjorde hende naturligvis opmærksom på, at en flytning ikke måtte forsinke mit sagsforløb i det, jeg ikke ville risikere at blive stillet dårligere. Hun garanterede mig, at alt vedrørende overflytning foregår digitalt og fuldt automatisk. Jeg fik lovning på, at INTET I DETTE FORLØB ville blive forsinket vedrørende skifte af a kasse. F: Jeg fortalte hende om alt vedrørende Kommune Kommunikation. Ikke på noget tidspunkt råbte hun vagt i gevær, eller fortalte mig, at jeg skulle være opmærksom på visse detaljer mv. Jeg informerede jer om telefonsamtalens indhold. Alligevel henviser I slet ikke til denne information og vurderer, at DANA på ingen måde kan drages til ansvar for langsom sagsbehandling. Efterfølgende har jeg af tre ikke implicerede konsulenter, hos henholdsvis AJKS, DANA og CA, fået bekræftet, at det er normal praksis at advare omkring skift af a kasse under er versende sag/ sag under opstart. Alle tre fortalte, at det kun kan forværre en sag at blive flyttet under en igangværende sagsbehandling. Hvilket menneske ville skifte a kasse hvis det var vidende om, at skifte af A kasse ville forsinke en sagsbehandling og dermed bringe vedkommende i økonomisk uføre? 4. Skifte baseret på vildledende markedsføring Jeg har tydeligt gjort jer opmærksom på DANAs salgsargumenter og salgsgas på deres hjemmeside. Jeg har gjort opmærksom på, at de på deres hjemmeside stort set ikke giver deres medlemmer nogen som helst relevant information og desuden ikke kan tilbyde hvad de lover. Jeg, som forbruger, er blevet lokket ind i en forretning med forventning om en masse værdiskabende services, som alle viser sig at være tom emballage og tom salgsgas. Vil I, som styrelse, virkelig give grønt lys for denne adfærd?

12 I kan se alle disse eksempler og argumenter på akasse.dk. En informationshjemmeside jeg har brugt oceaner af tid på at opsætte, fordi jeg som forbruger føler mig så svigtet af systemet. Her vil I kunne se hele sagsforløbet fra start til slut, samt se beviser for alle ovenstående ytringer. Som et absolut minimum bør jeg kunne kræve fuld tilbagebetaling for mit kontingent til DANA, da de har værget mig som kunde på et mangelfuldt og vildledende informationsgrundlag! 5. Bevisbyrde A: Jeg har flere gange i min kommunikation med både AJKS og DANA været ude for, at konsulenter slet ikke har noteret noget af det vi har talt om. Og hverken hos AJKS eller DANA har der været stillet krav til, at al kommunikation med a kassen skal dokumenteres og arkiveres. I forsikringsbranchen er det normal praksis at optage telefonsamtaler for at sikre dokumentation. Det er så nemt, simpelt og i dag endda ufatteligt billigt, at optage samtlige telefonsamtaler, og let arkivere disse på kundens/ medlemmets profil. Endda vil en forbruger let kunne modtage en automatiseret e mail, der bekræfter at logningen har fundet sted korrekt. Er det virkelig rimeligt, med al den moderne, billige, lettilgængelig og let konfigurerbare teknik der findes i dag, at a kassen blot kan afvise at påstande og beskyldninger med, at hele bevisbyrden jo ligger hos kunden? B: I jeres afslag vurderer I, at i og med at jeg havde påbegyndt driften af virksomheden ved sagsbehandlingens start, kunne Dana ikke længere vejlede mig. Har I overhovedet læst hvad jeg har skrevet? Eller har intet af det jeg nogen som helst legitimitet og vægt i jeres overvejelser? Jeg fortalte jer, at DANA kontaktede mig i april. Jeg fortalte dem ALT om min nuværende situation. Alt lige fra at være gak i låget til virksomhed mv. De kendte til min situation allerede inden jeg blev kunde hos dem, og inden jeg afholdte det første møde. Og telefonisk blev fortalt at jamen altså, det kan jeg absolut ikke se noget problem i. A kasserne kan altså bare agere præcis som de vil, og fyre den salgssmøre af som de vil, uden hensyn til hverken markedsføringslovgivning, forbrugerpræventive love, forbrugeraftaleloven eller noget som helst andet. De kan sige og love hvad de vil, uden at blive holdt for regnskab. I dette tilfælde skulle DANA selvfølgelig allerede have råbt vagt i gevær! Det er DEM der er eksperterne og kender til farezonerne. DE skulle have fortalt mig, hvordan jeg skulle agere og navigere (hvilket AJKS også burde have haft, INDEN jeg overhovedet opstartede CVR nummeret). Har I overhovedet selv besøgt DANAS hjemmeside, inden I blindt fejer alle mine argumenter af bordet? Har I overhovedet set hvilke informationer, der står derinde? Der står alt i verden om hvordan man sagtens kan drive virksomhed. Hvordan at man som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende er ligestillet og har samme rettigheder.

13 På ingen måder, hvordan I end drejer det og vinkler denne sag, har DANA levet op til deres rolle og ansvar som rådgivere og som a kasse. Ingen steder har jeg, som borger eller som betalende, kunde kunne finde nogen som helst svar eller information om det, der ligger til grundlag for deres og jeres afgørelse! Som forbruger er jeg juridisk stillet fuldkommen på herrens mark. Og I som styrelse godtager, at jeg som forbruger naturligvis på egen hånd har kunnet navigere rundt i denne jungle. Og på intet tidspunkt stiller i spørgsmålstegn ved, om jeg rent faktisk har fået den nødvendige rådgivning fra den a kasse, som jeg i så mange år har betalt til at give mig rådgivning! 6. DANAS sagsbehandling A: Da jeg endelig var flyttet over til DANA, forsøgte jeg øjeblikkeligt at komme igennem til en rådgiver for at få sat skub i min sag, hurtigst mulig. Jeg blev LOVET at min sagsbehandler ville kontakte mig, og at der vil blive taget hånd om min sag øjeblikkeligt. Jeg havde længe fortalt dem, at jeg altså står med lort til halsen (undskyld udtrykket), og at jeg står uden penge på lommen. Men de kontakter mig ikke og vender ikke tilbage. Hvorfor tror I, at jeg har kørt kommunikationen med DANA gennem selveste chefen, og ikke en sagsbehandler? At jeg har ført kommunikationen gennem chefen skyldes, at jeg har ringet, ringet og ringet. Jeg er blevet lovet at blive ringet op adskillige gange (som det også skete hos AJKS), uden at jeg blev kontaktet. Jeg skrev flere e mails til dem gennem deres digitale Nem ID system. Men jeg fik ikke svar. Og langt om længe kom jeg i dialog med chefen. Får det jer slet ikke til at rynke øjenbrynene? Er dette i jeres øjne blot en helt normal sagsgang? Spørgsmål: DANA har været utrolig dygtige til at fortælle jer om alt det, de har gjort rigtigt: Men har de også fortalt om mine klager jeg har sendt, både skriftligt og elektronisk, uden nogensinde at få svar? Har DANA også fremvist mine beskeder til dem, hvilke aldrig modtog svar eller som først blev besvaret flere uger efter? Hvis I tager DANAs argumentation og fremlægninger med i jeres overvejelser, bør I da kræve at få fremvist al forudgående kommunikation der har været? Jeg vil gerne bede om agt indsigt i behandlingen af denne sag, således at jeg kan se hvilke informationer DANA har udleveret til jer, da jeg ikke tror på, at de har overleveret min fulde sagsmappe! B: I vurderer at: der ikke kan rettes kritik mod DANAs sagsbehandlingstid.

14 Korrektion: Jeg kan sagtens rette kritik mod DANAs sagsbehandlingstid, som jeg under ingen omstændigheder ser som værende inden for rimelig tid. I en moderne tidsalder anno 2014, hvor alle institutioner og organisationer forlanger digital kommunikation med borgeren (og kunden), må det med rette forventes, at organisationen gør brug af samme kommunikationskanal, og at de må forventes at svare på indkommen post. Akkurat på lige fod med de forventninger, de selv har over for deres kunder! Hvis begrebet rimelig tid ikke tilnærmelsesvis går begge veje, bliver forbrugeren jo juridisk stillet væsentligt ringere end a kasserne. Og ingen offentlig instans vil opfatte en borgers reaktion på over 2 uger for inden for rimelig tid. 7. Jeres afgørelse A: Jeg modtog en skrivelse fra jer, hvori I skrev, at jeg kunne komme med yderligere indvendinger i sagen frem til den 29. september Dette gjorde jeg. Jeg modtog automatisk genereret kvittering for mine henvendelser, men I referer ikke til dem nogen steder, ligesom I aldrig har svaret på mine henvendelser. B: Vedrørende mit møde med Tønder Kommune, så lad mig rektificere dette: I skriver at mit møde med Tønder Kommune, simpelthen har været startskuddet på aktiviteten i min virksomhed. Men mødet omhandlede hverken kurser eller nogle af de andre aktiviteter, der ligger til grund for jeres afslag! Det, som Tønder Kommune konkret var interesserede i at høre mere om, var vedrørende opsætning og brugen af AdWords (som sagens kan opsættes om aftenen, hjemmefra!) Jeg havde kontakt til Tønder Kommune, privat, allerede inden jeg stiftede KommuneKommunikation. Jeg havde spurgt, om de havde lyst til at mødes over en kop kaffe og fortælle mig om de udfordringer, de stod overfor. Dette møde var ikke med henblik på salg, men udelukkende af interviewmæssig karakter, hvor jeg forsøgte at kortlægge kommunernes potentielle behov. Det var nemlig 3½ år siden jeg havde afleveret mit speciale, der omhandlende digital kommunikation i kommunerne, og jeg havde brug for at få afklaret, om der stadig ville være en potentiel mulighed for arbejde i dette marked. Det omtalte møde jeg havde med Tønder Kommune var blot en opfølgning på dette møde. Og dette er det eneste møde jeg har haft med nogen kommune, efter jeg skiftede CVR nummer. På daværende tidspunkt eksisterede hverken hjemmeside, Facebook profil eller andet. Jeg forstår ganske simpelt ikke, hvordan I kan stille dette enkelte møde til grund for, at dette må forstås som startskuddet på tilbuddet af alle mine ydelser, som jeg reelt set aldrig har tilbudt nogen som helst!

15 Ja. Dette møde (og eneste møde) blev afholdt inden for normal arbejdstid. Jeg lænede i øvrigt op ad den rådgivning jeg havde fået fra DANAs hjemmeside, som sort på hvidt rådgav mig, at jeg SAGTENS vil kunne udføre arbejde inden for normal arbejdstid, så længe at dette ikke står til hinder for indkaldelse til møder, jobsamtaler eller andet, og så længe et møde vil kunne blive rykket! Nedenstående er kopieret direkte fra DANAs hjemmeside, på dette link: situation/ledig/arbejde samtidig med dagpenge/selvstaendigbibeskaeftigelse/ C: I har udelukkende taget DANAs argumentation med i jeres overvejelser, og jeg kan slet ingen steder se, at I rent faktisk overhovedet har læst de pointer, jeg har opstillet i min anke. I bør overveje følgende punkter én gang til: Hjemmesiden har aldrig været reklameret for, besøgt eller på anden måde formidlet til hverken målgruppen eller andre. Der har ligeledes ikke været uddelt brochurer, post eller andet. Hjemmesiden har aldrig stået færdig. Dvs. det har været tydeligt for enhver, at over halvdelen af siderne har stået tomme og været halvfærdige. Men igen INGEN har set den! Det er kun AJKS, DANA (og nu jer), der har været bekendt med webadressen til denne hjemmeside (udover DK Hostmaster og UnoEuro, som henholdsvis hoster domæne og hjemmeside). Hjemmesiden, i den form som DANA refererer til, havde kun eksisteret et par uger forinden deres gennemgang og besøg på siden. Dette har været oplyst og kan desuden dokumenteres gennem log filer hos host udbyderen. Hjemmesiden har sat no robot aktivt hvilket betyder, at søgemaskiners crawlere (som fx Google s) ikke vil indeksere indholdet af disse sider, hvorved siden ikke vil indgå i Google s søgeresultater. Særligt lægger I til grund for jeres afgørelse at Jeg tilbyder kurser Nej. Jeg har aldrig nogensinde tilbudt nogen som helst et kursus. Jeg har tømt hjernen (brainstormet), og overvejet hvilke behov en kommune mon kan have. Derefter har jeg opsat alle punkterne på en død hjemmeside. Jeg har forsøgt at rådføre mig hos a kassen lige fra starten. Og det ville have været lige så nemt som et fingerknips at fortælle mig

16 Fjern det punkt og lad være med at tilbyde kommunerne denne ydelse. Og således havde der aldrig været nogen disputs eller problem! Ovenstående burde jeg have været blevet oplyst. Og jeg kan dokumentere at jeg har været i kontakt med ovenstående a kasser siden februar! Det er korrekt at jeg har ytret, at jeg naturligvis ikke kan afvise, at der ville komme evt. mødeaktivitet i dagtimerne, hvis jeg vel at mærke får en udviklingsopgave. Og som jeg samtidig gjorde klart: Hvis jeg måtte få en sådan opgave er det jo klart, at jeg derefter hverken ville være berettiget til, eller, måtte ønske at modtage dagpenge. Alt dette har kun været gisnerier og hypoteser, i det der aldrig har forelagt nogen konkret situation. Hele jeres afgørelse lander på dette ene tekstafsnit på min (ikke offentliggjorte) hjemmeside. Et tekststykke bestående af 48 ord, hvor ordet kurser kun fremgår 2 gange. Én gang i overskriften og én gang i teksten (endda kun henvisning til en til en undervisning). Jeg har aldrig nogensinde uddybet dette yderligere, og der er ikke angivet hverken information om tid, konkrete arrangementer, datoer, tispunkter eller noget som helst andet. Jeg kender ikke til noget andet sted i retssystemet, hvor en forbruger er SÅ ringe stillet, og hvor bevisbyrden er SÅ skæv og uligevægtig! D: I argumenterer at DANA tidligere har rådgivet mig. Dette er IKKE sandt! Jeg har modtaget et brev fra dem, med det helt klare statement, som IKKE ER RÅDGIVNING: Du kan ikke drive virksomheden KommuneKommunikation. Du skal lukke og slukke alt, fordi du har kurser stående, og dette ikke vil kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dette afslag FORUD FOR NOGEN SOM HELST RÅDGIVNING ELLER DIALOG klagede jeg over. Jeg opfodrede dem til at vejlede mig og rådgive mig. For selvfølgelig kan jeg da bare fjerne punktet kurser, så nemt som ingenting. DANA vidste på daværende tidspunkt, at CVR nummeret var sovende, og kun var inde i en udviklings / opstartsfase, hvor jeg på daværende tidspunkt ikke engang havde lavet hverken visitkort eller andet! Idéudviklingsfasen, om I vil. Selvfølgelig ville DANA have kunnet rådgivet mig, og ikke blot afvist mig øjeblikkeligt som det var tilfældet! De spurgte ikke engang ind til detaljer eller andet, forud for deres afslag! Jeg skrev til dem, at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at jeg modtager et afslag uden nogen forudgående dialog, eller inden der har været gjort nogen som helst former for overvejelser omkring eventuelle misforståelser eller lignende. E: Jeg bliver anvist, at så længe jeg har en ankesag kørende, skal jeg fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette betyder, at jeg fortsat spytter en masse ansøgninger ud, ligesom jeg har brugt mange kræfter på at opsætte en personlig hjemmeside, der skal fungere som det bedste salgsargument over for en arbejsgiver, og som skal overbevise om mit talent. Hjemmesiden finder I her:

17 Som jeg har ytret på en Tro og Love erklæring, har jeg hele tiden ønsket at have en hovedbeskæftigelse ved siden af min bibeskæftigelse. Jeg har således både søgt deltidsjob og fuldtidsjob i områder helt fra Tønder, Kolding, helt op til Holstebro og til København, hvilket ville involvere en masse pendling. Jeg har bogstavelig talt gjort alt og mere til og har gjort langt mere, end hvad I vil kunne forvente af nogen som helst anden dagpengemodtager! Jeg har været hjemme siden maj måned, stået til rådighed i hele perioden og kun haft 5000 kr. i indtægt gennem hele perioden kr. for udvikling af en simpel WordPress hjemmeside til min vens søster (en dyrelæge side). Jeg kunne selvfølgelig have lagt mig flat ned, opsagt CVR nummeret og opgivet alt. Men jeg står fast ved at det ikke kan passe, at jeg slet ikke kan få nogen som helst rådgivning forud for et afslag. Man lukker altså ikke bare et CVR nummer, hvortil man har haft udgifter mv. som er blevet oplyst til Skat. Det ser mistænkeligt ud og giver nemt indtryk af at man handler i ond tro, for at udnytte Skatte og Momssystemet. Desuden er jeg blevet oplyst at jeg ikke må genåbne CVR nummeret end ikke i et andet navn. 8. Retten til i fremtiden at drive bi erhverv: Jeg har tidligere gjort opmærksom på dette, men det virker altså til at ingen af a kasserne er klar over, hvordan virkeligheden fungerer! End ikke a kassen DANA, der roser dem selv for deres indsigt i livet som selvstændig. Senest har jeg fået samme udmelding fra min nye a kasse CA: ( ) Det hjælper jo ikke, at du lukker dit cvr.nummer ned, hvis du fortsætter samme type virksomhed under samme cvr.nummer. Det vil blive anset som omgåelse, og så er du lige vidt. CA svarer altså, sort på hvidt, at jeg ikke må starte et CVR nummer igen, heller ikke andet navn med anden målgruppe, med andet formål eller lignende. A kasserne ved tilsyneladende ikke, at CVR nummeret er tilknyttet CPR nummeret!!! Med andre ord: Lukker jeg KommuneKommunikation ned (som aldrig har været i gang eller aktivt) så frasiger jeg mig samtidig retten til, på noget tidspunkt, at kunne udvikle så meget som en simpel WordPress hjemmeside. Om end det så var en WordPress hjemmeside til 2000 kr. til min mors lokale Lion s Club forening, udført om aftenen. Det svar jeg har fået er, sort på hvidt, at jeg ikke engang må drive et bi erhverv som ANDRE medlemmer ellers har fået godkendt fordi jeg har haft kurser stående i en overskrift på en død hjemmeside. Derfor har jeg ikke kunnet lukke mit CVR nummer ned inden jeres endelige afgørelse!

18 9. Afgørelse om tidsforløb og karantæne vedrørende psykisk sygdom/ sindslidelse A: I jeres afslag godkender I op til en måneds sagsbehandlingstid for øvrige punkter i sagsbehandlingen, som værende inden for rimelig tid. Jeg kontakter a kassen, angst, fordi jeg har været så syg at det krævede indlæggelse, og jeg er bange for at miste retten til dagpenge, fordi jeg har været nødsaget til at sige mit job op, hvilket har fået en lægeerklæring på. Reelt set betyder det, at de 3 ugers tab jeg søgte om dispensation for, i stedet har kostet mig 4 ugers ret til dagpenge. Jeg håber at I kan se, hvordan dette balanceforhold mellem a kasse, ankenævn og borger ikke er hverken ligeligt eller tilnærmelsesvis retfærdigt. Det vil kunne have store økonomiske konsekvenser, hvis en arbejdsløs anker en afgørelse. Det kan simpelthen ikke være rigtigt! B: Når dét er sagt, så var DANA gjort opmærksom på alt dette allerede ved første kontakt. Dvs. i april, da de uanmodet ringede mig op. Alle oplysninger har således været hos AJKS (som allerede DA burde have rådgivet mig og have færdigbehandlet denne sag), og desuden sendte jeg kopi af denne lægeerklæring i det sekund jeg fik adgang til DANAs elektroniske system. Jeg har dokumentation på sygdom. Jeg har underskrevet Tro og Loveerklæring. Jeg har forklaret sagen i mindste detalje over for både AJKS og DANA (ad flere gange). Og på lægeerklæringen står dette ligeledes beskrevet med en læges underskrift. DANA har min læges underskrift. Hvordan kan I retfærdiggøre en måneds ekstra behandlingstid for sagsbehandling af denne? Er a kasserne nu ikke kun hævet over Forbrugeraftaleloven og Markedsføringsloven, men nu også over Lægeløftet og en læges underskrift? 10. Jeres vurdering af Danas sagsbehandlingstid A: Jeg har skrevet nedenstående til jer, men I henviser på intet tidspunkt til dette. Jeg kan ikke andet end at opfatte jer som værende fuldkommen biased i denne sag. Jeg skrev til jer, at jeg indsendte mine dokumenter i det sekund jeg fik adgang til DANAs elektroniske system. Dog er der en fejl på deres hjemmeside, der betyder, at jeg ikke vil kunne udfylde dokumenterne korrekt. Jeg påpeger denne fejl og gør dem opmærksom på dette. Men som med mine øvrige henvendelser får jeg ingen svar! Derefter (jeg mener det var en uges tid senere) tør jeg ikke at vente mere, og så udfylder jeg dokumenterne så godt, som jeg nu kan og så skriver jeg derfor kommentarerne til dem i en separat besked.

19 Jeg skriver til jer, at jeg modtager et brev fra Dana, hvor de rykker for nogle papirer. Jeg skriver til Dana, at de ligger i min digitale mappe, som jeg har gjort opmærksom på. Jeg modtager en ny mail en til to uger senere. Denne er en 100% nøjagtig kopi af tidligere omtalte brev. Denne gang ringer jeg ind. Men chefen der behandlede min sag, vidste slet ikke rigtig hvor hun skulle kigge henne, selvom jeg længe prøvede at forklare hende at hun skulle kigge i min digitale mappe på Dana.dk. Herefter sender jeg så e mails til vedkommende (både på hendes personlige e mail og på Dana.dk), hvor jeg vedhæfter skærmprints af indholdet i mappen. Men tre påmindelser skulle jeg modtage uden at jeg fik noget svar. Og helt stiltiende har DANA så alligevel fundet frem til mine dokumenter. Og derefter går sagen åbenbart sin stille gang vel at mærke uden at jeg bliver orienteret! ALT dette har jeg gjort jer TYDELIGT opmærksom på. Alligevel skriver I til mig, at jeg først indsender denne information d. 24 juni Hvordan i al himmelens navn kan jeg blive holdt ansvarlig for, at DANA ikke kender deres eget system godt nok? Forstår I, hvorfor jeg mener at I er biased i denne sag og forudindtaget? At jeg ikke har nogen som helst chancer i en anke, når I slet ikke læser hvad jeg skriver? B: Som beskrevet er det DANA som kontaktede mig, og overtalte mig til at skifte, da de lovede at dette ville foregå lige så smertefrit som de skriver på deres hjemmeside! Og at alt vil foregå automatisk og digitalt, så overflytningen IKKE vil forsage nogen som helst forsinkelse. Hvordan stemmer dette overens med, at de først rekvirerer mine flyttepapirer d. 12 maj, efter at jeg har ringet og rykket desperat, uden at få svar eller blive ringet tilbage som lovet? Og hvordan kan I skrive, at de ikke kunne påbegynde min sagsbehandling før den 21. maj, før mine papirer var indhentet? Hvem har aben? Det er i hvert fald ikke mig! Det er altså mig der er offeret her! Ikke a kassen, som I blindt forsvarer og holder hånden over! C: Fastholder I virkelig fortsat, at DANAs sagsbehandling ikke kan kritiseres? Jeg kan bevise, at jeg kontakter a kassen (på det tidspunkt AJKS) i februar og først modtager en afgørelse 15. juli? Hvad skal jeg gøre? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Og selvom DANA ikke kan stå skydeskive for AJKSs sagsbehandling (der heller ikke fungerede), fastholder I så stadig at det er ok, at Dana først giver mig en afgørelse på dispensation for de 3

20 uger karantæne, 15 juli? En afgørelse, som jeg har efterspurgt allerede i APRIL, da jeg blev ringet op, og efterfølgende igen har måtte påminde dem at de skal behandle? Jeg gentager lige: Det har taget DANA lige knap to en halv måned at afgøre, hvorvidt lægens underskrift var sand eller falsk. Hvordan kan I, baseret på ovenstående, konstatere, at jeg intet har at kritisere DANA for? 11. Mit tab Alene Danas tankeløse udtalelse på deres hjemmeside, burde få juridiske konsekvenser. Vidste du, at dine rettigheder som selvstændig er lige så gode som for lønmodtagere? For det første er perioden for dagpengeret mindre for selvstændige. DANAs ovenstående udsagn er altså en lodret løgn. Faktum er, at jeg søgte rådgivning og vejledning længe inden at jeg nogensinde startede nogen aktiviteter op. Og havde jeg modtaget den rådgivning jeg som kunde bør have krav på, var jeg aldrig endt i denne situation! I dag er der gået over 6 måneder, uden at jeg har haft mulighed for hverken indkomst gennem virksomhed (jeg ikke har kunnet drive fordi jeg skulle være til rådighed for arbejdsmarkedet), sygedagpenge, kontanthjælp eller dagpenge. Altså, ikke en krone. I hele perioden har jeg søgt arbejde og været fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvordan kan DANA ytre, at selvstændige har samme rettigheder som lønmodtagere? I skrivende stund har jeg lidt et tab på kr. Dette er beløbet for tabet af 6 måneders dagpenge. Et beløb jeg ikke havde tabt, hvis jeg var blevet givet en korrekt rådgivning! For naturligvis er jeg ikke så dum og ubegavet, at jeg styrter direkte med kurs mod det store sorte hul, vel vidende at jeg står og stirrer ned i helvedes gab. Min nuværende situation skyldes et system der har svigtet og a kasserne der har undladt at give mig den korrekte rådgivning! Hertil kan I påregne depression, tårer og frustration, samt de mange tabte arbejdstimer i dokumentation og brevudveksling.

21 Som I stiller det op, er jeres afgørelse et sole klart og simpelt, ja/ nej spørgsmål. Hvordan kan det så retfærdiggøres, at jeg skal stå uden hjælp i over seks måneder? Jeg har nu brugt 8 timer på at skrive dette brev til jer. Endnu en hel potentiel arbejdsdag er gået spildt, og jeg tvivler på at I overhovedet vil læse det jeg skriver. Hilsener Peter Packroff

22 Fra: Peter Sendt: 26. oktober :52 Til: Emne: Tilføjelse til klage Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Gennem hele forløbet har jeg fundet det fuldkommen vanvittigt, at jeg er blevet afvist pga. en ydelse som aldrig er blevet tilbudt, og som aldrig har været forhandlet. Jeg fik følgende svar fra min nye a-kasse. Det, jeg læser det som, går stik imod alt hvad jeg ellers tidligere har fået at vide. Og jeg fortolker deres svar således: Hvis jeg blot ændrer ydelserne og de punkter, der ligger til grund for afslaget, vil jeg kunne søge på ny? (Se venligst nedenstående korrespondance, markeret med Gul) Jeg har tidligere både i klage over klage, og alle øvrige klager undret mig over, hvorfor i al himmelens navn at jeg ikke ville kunne søge på ny, hvis jeg blot ændrede vedtægter osv. Det, I jo har givet afslag på, er en ydelse, som aldrig er blevet tilbudt, købt, handlet, markedsført eller på anden måde har været aktiv. HVIS det viser sig, at det rent faktisk HAVDE kunnet lade sig gøre for mig at søge igen, blot ved at ændre disse punkter, er det ikke blot a-kassen der har svigtet i denne sag, men også ASK! Flere steder har jeg stillet dette spørgsmål og ytret hvor uforstående jeg var over for dette. Viser det sig, at dette kunne have ladet sig gøre kan der da ikke længere stå nogen tvivl om, at DANA har svigtet! I har jo selv set hele korrespondancen?? Og jeg har jo mistet vildt mange penge i hele denne periode, hvor jeg tidligere har spurgt, om jeg ikke bare kunne skippe det punkt, og så søge igen!? Er det underligt, at jeg føler mig som en ping-pong bold i dette system, og bliver forvirret? Derfor vil jeg gerne høre styrelsens syn på følgende mail-korrespondance, som tillæg til min klage. Hvis end ikke Styrelsen vil kunne give mig et klart svar, hvem kan da? Hej Peter Mht. spørgsmål 1: Nej som jeg tidligere har oplyst dig, vil dette kun være tilfældet, hvis der er tale om nøjagtig samme type virksomhed eller hvis det kan anses som rent proforma, at du har lukket din virksomhed. Hvis der er tale om et reelt ophør med virksomheden og du kan sandsynliggøre dette og det er gået en vis mængde tid f.eks. 1 år, vil du ikke komme i klemme mht. de dagpenge du har fået udbetalt efter dit ophør. Mht. spørgsmål 2: Du vil aldrig kunne få udbetalt dagpenge for perioder, hvor du ikke har stået tilmeldt som ledig. Men frem til du evt. afmelder dig, vil du jo godt kunne få efterbetalt dagpenge, hvis du skulle få medhold. Mht. spørgsmål 3 er jeg bange for, at jeg ikke helt forstår, hvad der er du spørger om. Afgørelsen fra CKA står ved magt, så længe du kører din virksomhed med det indhold som afgørelsen er truffet ud fra. Laver du om på driften og opgiver kursusvirksomheden osv. vil du skulle søge på ny hos CA og så ser vi på, om vi kan træffe en ny afgørelse og evt. godkende din ret til dagpenge efter den ændrede drift. Med venlig hilsen Lis Nexøe konsulent CA a-kasse file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/26%20oktober%20-%20tilføjelse%20til%20anke%20til%20ask.txt[ :38:31]

23 Smakkedalen 2 Postboks Gentofte tel webside Fra: Peter Sendt: 8. oktober :15 Til: Lis Nexøe Emne: SV: Hilsen fra CA Hej Lis Ja. Jeg ville gerne have en konsultation. Dog har jeg det bedst ud fra erfaring da DANA havde det med at love dit og dat, og når det kom til stykket påstod de, at vi aldrig havde talt sammen at have kommunikation på skrift. Én ting jeg har lærd ud fra dette, uanset hvor troværdig, flink og velmenende du måtte være, er ikke at stole på en a-kasse. Beklager. Og ja, jeg er meget utryg ved det hele og føler, (som det sikkert også er tilfældet) at systemet er sat i verden for at gøre det så svært og umuligt som overhovedet mulig at få understøttelse. Herudover er det ikke muligt jeg understreger ikke muligt, sort på hvidt, at finde svar på mine spørgsmål hverken i love, bekendtgørelser eller tidligere afgørelser. Alt er et spørgsmål om subjektive vurderinger, som efterlader borgeren fuldkommen håbløs svævende rundt i det ydre rum. Tillægsspørgsmål 1: Jeg har nu fået bekræftet fra Virk, at jeg ikke vil kunne få nyt CVR-nummer. Det betyder altså, at jeg aldrig (aldrig) vil kunne åbne en virksomhed igen, uden at få det samme CVR-nummer, da det er tilknyttet CPR-nummeret. Ergo kan det jo kun betragtes som at jeg genåbner min forretning. Tillægsspørgsmål 2: Hvis jeg afmelder mig som ledig, og ender jeg (mod forventning) at få medhold, vil jeg da miste rettigheden til de dagpenge jeg ellers havde ret til? Tillægsspørgsmål 3: Afmelder jeg mig som ledig, og kører KommuneKommunikation videre UDEN de ydelser som afgørelsen sagde gjorde mig ikke til rådighed. Vil det så betyde senere hen, at jeg ikke vil kunne søge dagpenge igen? Altså den afgørelse som ankenævnet har truffet hvor længe vil den være gældende? Selvom jeg aldrig i mit liv har afholdt et kursus, vil de da også efter 5 års drift kunne fortælle mig, at jeg ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi jeg tilbyder (ikke eksisterende) kurser? Hilsener Peter Fra: Lis Nexøe Sendt: 8. oktober :24 Til: 'Peter Packroff' Emne: SV: Hilsen fra CA Hej igen Peter Ja det vil have konsekvenser, hvis det hele tiden har været din intention, at du vil åbne samme type virksomhed igen. Så kan du jo ikke skrive under på, at du lukker virksomheden endeligt, og da man skriver under på tro- og love og under straffeansvar, vil jeg bestemt ikke anbefale dig at gøre dette. Det er jo ikke det samme, som at du aldrig må åbne virksomhed igen, eller at du på et senere tidspunkt f.eks. efter et år beslutter dig for at åbne en kommunikationsvirksomhed på fuld tid og uden samtidig at modtage dagpenge. file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/26%20oktober%20-%20tilføjelse%20til%20anke%20til%20ask.txt[ :38:31]

24 Og ja, hvis du fortsat står tilmeldt som ledig, skal vi indkalde dig til rådighedssamtaler. Det skyldes, at du jo har oplyst, at du vil klage, og vi så løbende skal kontrollere din rådighed, hvis du nu skulle få medhold, og DANA og vi evt. skal efterbetale dig nogen dagpenge. Får du derimod et konsulentjob og arbejder du så meget, at du under alle omstændigheder ikke vil kunne få udbetalt dagpenge, skal du afmelde dig som ledig på jobnet. Jeg synes altså, at jeg fornemmer, at du ikke helt er tryg ved alle disse regler og hvad de betyder. Jeg tror måske, du har brug for en telefonisk vejledning, da jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal skrive det anderledes, end jeg hidtil har gjort, men jeg kan desværre ikke tilbyde dig en telefonisk rådgivning her og nu, da jeg ikke er på kontoret igen før d. 20. oktober Hvis du vil vente, kan jeg godt ringe til dig d. 20. oktober 2014 eller du kan selv ringe til mig, men hvis du ikke kan vente på det, hvad jeg godt forstår, vil jeg anbefale dig, at du ringer og taler med en af mine kollegaer f.eks. min kollega Ole Märcher. CA s forsikringsafdeling holder dog lukket i morgen pga. internt kursus, men mine kollegaer er tilbage igen på fredag. Med venlig hilsen Lis Nexøe konsulent CA a-kasse Smakkedalen 2 Postboks Gentofte tel webside Fra: Peter [mailto:peterpackroff.dk] Sendt: 7. oktober :37 Til: Lis Nexøe Emne: SV: Hilsen fra CA Oh + Vil det have nogle konsekvenser for mig, hvis jeg modtager dagpenge, og senere genåbner virksomheden, altså i en periode hvor jeg har afmeldt dagpenge? Hilsener Peter Fra: Lis Nexøe Sendt: 7. oktober :17 Til: 'Peter ' Emne: SV: Hilsen fra CA Hej Peter Det hjælper jo ikke, at du lukker dit cvr.nummer ned, hvis du fortsætter samme type virksomhed under samme cvr.nummer. Det vil blive anset som omgåelse, og så er du lige vidt. Mht. dokumentation beder vi dig om en tro- og love erklæring på at du lukker KommuneKommunikation ned endeligt, lukker din hjemmeside osv. osv, og at du afmelder cvr.nummeret og indsender dokumentation på dette. Da du skriver under på tro-og love kan du naturligvis ikke igen åbne virksomheden, hvis der er tale om samme type virksomhed. Med venlig hilsen Lis Nexøe file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/26%20oktober%20-%20tilføjelse%20til%20anke%20til%20ask.txt[ :38:31]

25 konsulent CA a-kasse Smakkedalen 2 Postboks Gentofte tel webside Fra: Peter Sendt: 7. oktober :51 Til: Lis Nexøe Emne: SV: Hilsen fra Hej Lis Jeg ville vælge at lukke KommuneKommunikation. Men hvis jeg åbner et nyt CVR-nummer, vil jeg per automatik jo få det samme CVR-nummer (det er sådan VIRK er sat op). Men jeg kan ændre navn på virksomheden, eller jeg vil kunne oprette et IvS i stedet. Grunden til min harme over afgørelsen er, at DANA aldrig råggav mig eller andet. De sagde bare du tilbyder jo kurser og så smed de deres afgørelse efter mig. Men som jeg sagde til dem, og som jeg skrev i min anke, så er det eneste sted der står noget om dette, på en hjemmeside der stadig var under opbygning, og som jeg ikke har turde røre siden. En side der ikke var gjort tilgængelig for Google s indeksering, og som ingen andre end DANA havde set. Altså, en service der aldrig har været kommunikeret, aldrig har været formidlet, forberedt, afholdt eller eksisteret på nogen anden måde, end på et test-website i et udviklingsmiljø. At de vurderer at jeg ikke er til rådighed, baseret på dette spinkle grundlag + at de vurderer, at jeg INTET i verden har at brokke mig over vedr. DANAs fuldkommen fraværende rådgivning er i mine øjne fuldkommen forrykt. Du kan jo i og for sig være ligeglad, da du heldigvis ikke har været inde over dette. Men min følelse og forestilling om at være dansker og have en backup i en velfærdstat, er blevet noget så voldtaget. Og min tillid til systemet er fuldkommen knækket. Så fik jeg afløb for dét! Men, som sagt, jeg lukker kommunekommunikation og genåbner et andet CVR-nummer. Jeg har dertil kun min egen personlige hjemmeside. Og den kan man vel ikke påkræve af mig, at jeg skal lukke ned i fremtiden. Altså de vil jo heller ikke kunne forlange at jeg skulle lukke min evt. personlige Facebook profil, eller? Hilsener Peter Fra: Lis Nexøe Sendt: 7. oktober :50 Til: 'Peter ' Emne: SV: Hilsen fra CA Hej Peter Hvis du vælger at anke, må det være fordi du ønsker at opretholde din ansøgning om at få ret til udbetaling af dagpenge, og så skal du stadig stå tilmeldt som ledig og være aktivt jobsøgende til lønmodtagerarbejde du kan læse nærmere her om reglerne for jobsøgning. Vi vil også indkalde dig til møder osv. osv., så du skal nok gøre op med dig selv, om du ønsker dette, hvilket du file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/26%20oktober%20-%20tilføjelse%20til%20anke%20til%20ask.txt[ :38:31]

26 naturligvis er i din fulde ret til. Jeg kan jo ikke hjælpe dig mht. at opretholde din virksomhed KommuneKommunikation, når vores overordnede myndighed har afgjort, at den skal lukkes, for at du kan blive berettiget til dagpenge. Af afgørelsen kan du se, hvilke momenter, Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring har lagt vægt på har været problemet bl.a. kurser osv. Disse elementer skal du så lukke, og så skal du ændre driften af din virksomhed, så alle arbejdsopgaver kan udføres udenfor almindelig arbejdstid, dvs. før kl. 8 og efter kl. 17, førend vi kan behandle en ansøgning om, at du evt. med den ændrede virksomhedsform kan godkendes til at modtage dagpenge. Mht. dine sidste spørgsmål, er det korrekt, at hvis du ikke ønsker at lukke din virksomhed og ikke kan opfylde kravet om at alle kurser, foredrag, og hele administrationen omkring dette kan udføres udenfor almindelig arbejdstid (se afgørelsen og begrundelsen for denne) vil du ikke have ret til dagpenge, men skal stadig betale fuldt kontingent. Lukker du din virksomhed eller ændrer du driften i den, således at vi kan godkende din ret til at have denne virksomhed og samtidig få udbetalt dagpenge, skal du opfylde et krav om inden for de sidste 3 år fra dette tidspunkt at have haft timers lønarbejde eller have drevet virksomhed på fuld tid og med en vis omsætning i 52 uger. Jeg håber dette giver dig svar på dine spørgsmål. Med venlig hilsen Lis Nexøe konsulent CA a-kasse Smakkedalen 2 Postboks Gentofte tel webside Fra: Peter Sendt: 6. oktober :59 Til: Lis Nexøe Emne: SV: Hilsen fra CA Hej Lis Yes, jeg havde heller ikke regnet med at få medhold. Men ikke desto mindre vil jeg også klage over deres afgørelse. Jeg havde skrevet en række punkter til dem, og det virker, ærlig talt, som om at de fuldkommen har ignoreret noget som helst af det, jeg har skrevet til dem. Så dét vælger jeg altså at anke. Også fordi at jeg jo i hele den tid slet ikke HAR tilbudt kommunerne noget som helst (og derved har stået til rådighed for arbejdsmarkedet) + jeg har søgt jobs og været 100% til rådighed. De faktorer de arbejder ud fra, kan rigtig nok været udført sort på hvidt af nogle embedsmænd. Men ikke desto mindre er deres afgørelse så frygteligt langt fra virkeligheden (efter som jeg jo har søgt jobs og alt i hele perioden). Any ways så bør jeg vel stadig stå registreret som ledig? Og helt bortset fra det, ændrer det hvordan jeg står stillet i forhold til dagpenge, om jeg står registreret som ledig, eller ej? Og vil det betyde, hvis jeg melder mig ikke ledig nu, at jeg derefter IKKE har ret til dagpenge, fordi jeg jo ikke file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/26%20oktober%20-%20tilføjelse%20til%20anke%20til%20ask.txt[ :38:31]

27 har tjent en eneste krone i over et halvt år? PS, dette har intet med jer at gøre eller noget andet, men jeg tager sagen til den bitre ende (presse mv.). For jeg synes det er så fuldkommen sindssygt, at jeg kan gå uden dagpenge eller anden indtægt i 6 måneder. Ene og alene pga. nogle formuleringer, som jeg aldrig er hverken blevet rådgivet omkring, eller jeg som borger (om jeg så var uddannet jurist) ville have haft nogen chancer for at kunne navigere rundt i. Any ways jeg ønsker uanset Kommune Kommunikation eller ej, at have et CVR-nummer. Så jeg vil gerne bede jer hjælpe mig med hvordan dette vil kunne lade sig gøre. Om det så er en helt anden kundegruppe eller ej. Herudover tror jeg faktisk, at jeg slet ikke ønsker at starte på dagpenge. Jeg ønsker at afholde kurser og foredrag omkring min sindslidelse. Og kan jeg ikke få lov til det, må jeg leve af vand og brød. OG herudover, er du så ikke flink at hjælpe mig med at forklare mig, hvordan jeg så er stillet? A: Jeg har ikke ret til dagpenge. B: Jeg skal blive ved med at betale til A-kasse uanset C: Jeg har ikke ret til dagpenge, hvis jeg ikke har haft arbejdet X-timer. Hilsener Peter Fra: Lis Nexøe Sendt: 6. oktober :14 Til: Emne: Hilsen fra CA Hej Peter Vi har nu fået afgørelsen fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Det fremgår jo af afgørelsen, at du ikke har fået medhold i dine klage, at du ikke har ret til dagpenge, førend du lukker din virksomhed KommuneKommunikation. Vi er som vi tidligere har talt om, bundet af denne afgørelse, så vi kan ikke udbetale dig dagpenge, førend du har lukket denne virksomhed og indsendt dokumentation til os vedrørende denne lukning/afhændelse. Hvis du ikke ønsker at lukke virksomheden, beder jeg dig i stedet om at oplyse dette til os og om at afmelde dig som ledig. Med venlig hilsen Lis Nexøe konsulent CA a-kasse Smakkedalen 2 Postboks Gentofte tel webside file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/26%20oktober%20-%20tilføjelse%20til%20anke%20til%20ask.txt[ :38:31]

28 Klager: Peter 6330 Padborg peter.dk Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er modtaget 15. juli 2014 (dog først læst og åbnet 28. juli). Afslaget vedrører CVR-nr. XXX, KommuneKommunikation samt Packroff Holding ApS. Der er tre overordnede forhold der bør indgå i overvejelserne af behandlingen af min ankesag, og som vil kunne dokumentere og synliggøre; dels grundlæggende forkert og mangelfuld sagsbehandling, samt bidrage til jeres beslutning om at pålægge DANA krav om udbetaling af dagpenge med tilbagevirkende kraft fra ledighedstidspunktet (1. maj), samt erstatning for svie og smerte. Baggrunden for min dagpengesag har jeg vedhæftet bagerst i min anke. 1: Vedrørende dårlig sagsbehandling Det har taget DANA fra 1. maj 2014 til 15. juli 2014 (to en halv måned) at nå til denne endelige afgørelse, uden forudgående at have rådgivet mig om- eller gennem dialog, at have anbefalet mig hvordan jeg bør navigere i forhold til at kunne modtage dagpenge. Helt konkret har de aldrig svaret mig på, om det vil være muligt for mig blot at ændre firmanavn, fjerne specifikke tilbud om ydelser eller ændre selve kundesegmentet, for at kunne leve op til retningslinjerne. De har blot afvist min ansøgning og krævet mit CVR-nr., og alt med tilknytning til, lukket, inden at de på ny vil tage stilling til min ansøgning. I 2,5 måned har jeg hverken kunnet fortsætte mit arbejde i selvstændigt regi, idet jeg på DANAs opfordring har skullet stå til rådighed for arbejdsmarkedet, samtidig med at jeg har brugt al min tid på at forsøge at kommunikere med a-kassen. Dette har medført, at jeg i 2½ måned ikke har modtaget nogen former for økonomisk støtte eller tilskud, og samtidig ikke har haft andre former for indtægter gennem andre aktiviteter. DANAs sagsbehandlingstid og ansvarssvigt over for mig som medlem har med andre ord kostet mig et betragteligt beløb, og bragt mig i en situation, hvor min familie på 5 har levet af 1 indkomst. 1

29 Uden min kones økonomiske hjælp, ville DANA have haft bragt mig alvorligt økonomisk uføre, med alvorlige konsekvenser til følge for både mig og min familie. 2: Om DANAs afslag DANAs afslag er baseret på et yderst mangelfuldt- og ikke underbygget grundlag: DANA har på intet tidspunkt henvist til- eller svaret på mine indsigelser, eller på anden måde ladet disse indgå i deres overvejelser. Det samme gælder min på tro- og love erklæring vedr. drift og formål for virksomheden, som ligeledes er blevet ignoreret i deres sagsbehandling. Yderligere er DANA aldrig gået i dialog med mig eller har rådgivet mig, for at få afklaret de punkter, som strider imod deres retningslinjer. Helt objektivt er det tre faktorer der har stået til grund for DANAs afslag, hvorpå DANA har konkluderet, at jeg ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 1. Virksomheden KommuneKommunikation henvender sig til Kommunerne, og ikke til det private erhvervsliv. 2. KommuneKommunikation vil blandt andet tilbyde kurser for kommunerne. 3. Packroff Holding ApS (skal ændre sine vedtægter til specifikt kun at vedrøre ren formueadministration ). Ukorrekt afgørelse: Jeg vil her argumentere for hvordan jeg i hele perioden fra den 1. maj frem til d.d. har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, samt fremadrettet vil kunne drive virksomhed som bibeskæftigelse. 1. Oprettet under fuldtidsbeskæftigelse: For det første bør det understreges at jeg oprettede CVR-nummer allerede under min tidligere fuldtidsansættelse. Det var min intention at skabe en bibeskæftigelse samtidig med almindeligt lønmodtagerarbejde, der skulle give mig den ønskede økonomiske sikkerhed. 2. Den primære ydelse: Dog måtte jeg opsige mit arbejde grundet sygdom, hvorefter jeg i opsigelsesperioden besluttede mig for at gå efter kommunerne som kundesegment, da jeg i forbindelse med min specialeskrivning opnåede et indgående kendskab til digitaliseringen i kommunerne. Helt konkret gælder det især Google AdWords (SEM) og Søgemaskineoptimering (SEO), der skulle fungere som den primære ydelse til kommunerne. Med andre ord: Et stykke arbejde der kunne udføres hjemmefra. 3. Opbygning af hjemmesiden: Allerede i den indledende kommunikation redegjorde jeg for formålet med KommuneKommunkation. Jeg oplyste samtidig følgende vedrørende KommuneKommunikations hjemmeside: a. Hjemmesiden var (og er) fortsat under opbygning og ikke færdig. 2

30 b. Hjemmesiden har aldrig været annonceret, informeret omkring eller på anden måde offentliggjort i form af reklamer eller andet. c. Hjemmesidens robot-fil, som er en fil der fortæller søgerobotter, som fx Google, om hjemmesiden skal indekseres eller ej, var (og er fortsat) sat til NO. Dvs. at intet indhold på siden vil blive indekseret af søgemaskiner. Med andre ord: Kun a-kassen (og min nærmeste familie) har haft kendskab til hjemmesidens webadresse. d. Halvdelen af hjemmesidens indholdssider var (og er fortsat) tomme, hvorfor det for enhver besøgende har været indlysende at siden endnu ikke har været offentliggjort eller på anden måde promoveret. e. På hjemmesiden har der på intet tidspunkt været annonceret med træffetidspunkter. Hverken inden eller uden for normale arbejdstider. Jeg kan ligeledes dokumentere, at der i hele denne periode ALDRIG har været indgående opkald, i virksomhedsregi, på hverken det oplyste- og tilknyttede telefonnummer eller på min privattelefon. f. Jeg har i forbindelse med KommuneKommunikation, hverken i min opsigelsesperiode eller efterfølgende frem til d.d., haft nogen former for kundekontakt eller kundemøder med kommunerne eller andre offentlige institutioner som er målgruppen. Jeg har ligeledes aldrig udarbejdet nogen former for reklamemateriale, ikke engang det mest nærliggende og mest simple; Google AdWords. g. Sidst og ikke mindst, bør det ligeledes indgå i jeres overvejelser, at jeg aldrig nogen sinde har tjent eller faktureret én eneste krone til kommunerne eller andre offentlige institutioner. h. Vedrørende tilbuddet om kurser, hvilket var den primære faktor i DANAs afslag, kan jeg fortælle, at jeg aldrig har udarbejdet noget som helst kursusmateriale eller andet. Jeg har aldrig haft afholdt eller reklameret/ informeret om afholdelse af nogle kurser. Dét jeg har fortalt til DANA i denne forbindelse er, at der (på den i øvrigt hverken offentliggjorte eller benyttede hjemmeside) ikke var angivet noget som helst tidspunkt, dag eller type for arrangementet. Det vil sige, at der lige så godt kunne være tale om gå-hjemmøder, webinarer eller weekendkurser (lørdagskurser er meget udbredte i branchen). Det eneste argument som DANA kunne have delvist ret i, hvis man da ser bort fra alle øvrige fakta og øvrige tilkendegivelser, er, at jeg har ytret at: Kommer der på et tidspunkt gang i forretningen i form af en ordre på en komplet hjemmeside (her taler vi et beløb på min kr.) eller hvis jeg blev booket til fx møderække (evt. i samarbejde med KL), ville disse ordrer være af en sådan størrelse og omfang, at jeg ikke længere ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og, som jeg samtidig ytrede over for DANA: Jeg hader, hader, hader tanken om at skulle modtage nogen former for understøttelse. Så selv hvis jeg fik ordrer der blot kunne holde mig i live, uanset omfanget og om jeg da ville befinde mig under fattigdomsgrænsen, ville jeg øjeblikkeligt afmelde dagpenge, da jeg hader at være afhængig af andre og stå i situationer som denne, der er så drænende og enerverende. 3

31 Yderligere har jeg oplyst, at HVIS jeg oplevede succes, i form af at en kommune efterspurgte et kursus, ville jeg selvfølgelig først rådføre mig hos min a-kasse, og evt. lægge kurset på en oplyst feriedag. Og hvis dette heller ikke ville være i overensstemmelse med DANAs fortolkning af reglerne, ville jeg have friheden til at afvise et sådant kursus, eller vælge at afmelde dagpengene. I hele perioden fra 1. maj til dags dato har jeg brugt al min tid på at skrive klager til a-kassen, forsøgt at råbe DANA op, skrevet ansøgninger, opbygget og forbedret min egen personlige CV-hjemmeside (som vil være min største mulighedsskaber til fast job). Jeg har med andre ord, i hele perioden, stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. DANA har ikke ladet et eneste af ovenstående punkter indgå i deres overvejelser i deres afslag på min ansøgning. Den type arbejde jeg ønsker at udføre (webudvikling, design samt online marketing) er den mest fleksible type arbejde, der kan udføres i Danmark. Hvis ikke jeg vil kunne udføre denne type arbejde uden for normal arbejdstid, er der ingen der vil kunne. 3. Konsekvenserne af DANAs manglende rådgivning Jeg har forsøgt at begrænse mig til hovedpunkterne i den mangelfulde rådgivning og sagsbehandling. Og for at understrege den standard jeg er blevet mødt med, kan jeg dokumentere, at det har taget DANA 2½ måned at behandle min ansøgning om at få godkendt min opsigelse som værende ikke selvforskyldt. Jeg blev af DANAs sælger lovet en øjeblikkelig behandling af min sag, og blev lovet at de ville starte behandlingen af denne øjeblikkeligt, grundet min akutte situation. DANA har ingen undskyldning for deres forkerte behandling af min sag. At jeg har skullet stå til rådighed for arbejdsmarkedet siden maj har betydet, at jeg ikke har haft overskud til at fortsætte mit selvstændige arbejde. Og samtidig har dette forløb (som startede med AJKS i februar), været af så belastende karakter, at det har medført tilbagevendende depression samt en forøgelse af antidepressive midler. Havde DANA givet mig den lovede rådgivning, samt en rådgivning og sagsbehandling, man som betalende medlem i en forening med rette kan forvente, havde jeg kunnet nå at lukke det omtalte CVR-nr. utallige gange. Havde jeg modtaget et svar fra DANA umiddelbart efter min ansøgning, havde jeg, trods et afslag, kunnet fokusere på mine andre muligheder og derved have været sparet for en masse unødig stress, og med sandsynlighed have haft mulighed for at opnå en indtægt. Selv hvis al fornuft i verden ophører, og I giver DANA medhold i deres afgørelse, bør sagens forløb føre til erstatning for svie og smerte som dette har medført. Alle ovenstående påstande og informationer vil naturligvis kunne dokumenteres. Dog har jeg ikke optaget samtalerne med DANA, men vil kunne bevise opkaldstidspunkter, varighed af samtalerne mv., som tidsmæssigt stemmer overens med mine påstande. 4

32 Min dagpengesag, kort opsummeret: På baggrund af en langtidssygemelding, hvor jeg tidligere blev diagnosticeret med svær depression forårsaget af ADHD, blev jeg klar over, at jeg ikke ville kunne blive rask på min daværende arbejdsplads, hvorfor jeg valgte at sige mit ellers yderst eftertragtede job op. Dette er en meget radikal handling, men var en nødvendighed for mit eget helbred samt en nødvendighed for den svært prøvede familie. Jeg fik en lægeerklæring som bekræftede, at opsigelsen skyldtes sygdom, hvorfor jeg var fritaget for 3 ugers karantæne. Allerede inden min opsigelse opstartede jeg mit CVR-nummer , da jeg ønskede at opbygge min egen webshop. Dels for at sikre mig konstant udvikling og udfordring, men også som en sikkerhed jeg ville kunne falde tilbage på, hvis det viste sig, at jeg ikke kunne fungere på arbejdspladsen. Det viste sig dog desværre, at mit skræntende helbred overhalede min planlægning. Under min sygemelding og efterfølgende 2 måneders opsigelsesperiode, hvor jeg blev fritstillet, udarbejdede jeg design og funktionalitet til min webshop. Dette er årsagen til at jeg, på tro og love, kan garantere at jeg kan udføre arbejdet som bibeskæftigelse, da jeg allerede har udført den tungeste del af arbejdet omkring opsætning og opstart. Gennem fagforbundet Kommunikation og Sprog kunne jeg få en ekstrem billig forsikring for erhvervsdrivende, men kun gældende under et personligt tilknyttet CVR-nummer. Derfor besluttede jeg, grundet min nye situation, at omdanne webshop-engagementet til et ApS (jeg lånte kr. af min kone), for at sikre mig mod personlig konkurs mv. Jeg fik en advokat til at oprette arrangementet, hvortil der samtidig blev stiftet et sovende holding-selskab, som er den normale praksis i denne type konstruktioner. Da enhver dansker ved hvor svært det er at tjene penge på en webshop i Danmark, og at det vil kunne tage mange år, før at jeg overhovedet vil kunne få det til at løbe rundt, ønskede jeg at forsøge mig som digitaliseringsrådgiver inden for den kommunale verden. Dette var det bedste kort jeg havde på hånden, da jeg beskæftigede mig med dette område i mit kandidatspeciale. Mit primære mål ved dette firma var primært at holde mig i gang, da jeg har mødt mange dagpengemodtagere, som er gået fuldkommen i stå. Oprindeligt, inden jeg opsagde mit arbejde, havde jeg ønsket at sikre mig økonomisk igennem en almindelig lønmodtagerindkomst. Mit ønske med oprettelsen af firmaet var, at havde jeg ikke succes med at finde et nyt bedre passende arbejde, havde jeg KommuneKommunikation at falde tilbage på. Jeg fik aldrig behandlet min ansøgning hos AJKS, da jeg på samme måde som hos DANA oplevede, at jeg ikke fik respons på mine henvendelser. Så efter et lignende kaotisk forløb hos AJKS, var jeg let at overbevise, da DANA uanmodet (i øvrigt i strid med loven) kontaktede mig og fortalte om hvor dygtige og imødekommende de var, når de håndterer dagpengesager for selvstændige. Under telefonsamtalen og indledende information blev det gjort klart, at jeg per 1. maj ville blive ledig. DANAs sælger fortalte mig at det ville tage 1-1½ måned at blive forflyttet og at alt ville foregå fuldkommen automatisk, hvorfor der intet var at være bekymret om. Herved var jeg beroliget omkring skifte af a-kasse, på trods af at jeg var midt i en begyndende sagsbehandling (som dog aldrig kom i gang, ligeledes grundet langsom sagsbehandling). 5

33 Efterfølgende har jeg erfaret, at det er alment kendt problem inden for a-kasserne, at man ikke kan flytte et medlem midt i en verserende sag, da det ikke kan andet end at skabe problemer. Først da jeg sad i bilen på vej til CV-møde hos AJKS i København, fik jeg beskeden om at jeg åbenbart var blevet overført til DANA, allerede per 1. maj. Herefter gik alting i stå, og først efter talrige klager, rykkere og telefoniske henvendelser, (hvor det aldrig lykkedes mig at få lov at tale med direktøren), blev sagen langt om længe taget op og reageret på. DANA har fra starten været bekendt med både min arbejdsmæssige og psykiske situation, og jeg mener at det er fuldkommen uansvarligt, når DANA er bevidst om min situation, ikke at starte behandlingen og skabe en dialog, før jeg har klaget i 1½ måned. Jeg mener at deres sagsbehandling har været groft uansvarlig, og har efterladt mig i en uholdbar situation, som ingen kan være tilfreds med. 6

34

35 Fra: Peter Sendt: 29. september :20 Til: Emne: Opfølgning på Sags nr Kære Ole. Jeg bliver nødt til at følge op på tidligere henvendelse, da jeg har endnu en kommentar til sagen mod Dana: I mit seneste brev til Dana, som jeg sendte øjeblikkeligt efter deres afgørelse (afslag) krævede jeg, at de samtidig tog stilling til de øvrige punkter, der evt. ville kunne forsinke min proces. Dvs. HVIS jeg lukkede mit CVR-nummer var der stadig uafklarede punkter, som Dana ikke (overhovedet) havde taget stilling til siden Maj, og så de åbenbart først finder relevante at undersøge, når mit CVR-nummer er blevet lukket. Det betyder, at HVIS jeg lukkede mit CVR-nummer mv. ville jeg skulle vente yderligere flere måneder på deres behandling af øvrige sager. Jeg har ikke hørt fra DANA angående de tilbageværende punkter, hvilket betyder, at jeg reelt set ville skulle kunne vente flere måneder på ny. Dette understreger og underbygger min kritik overfor DANA: at deres sagsbehandlingstid og ignorering af henvendelser er fuldkommen uacceptabel og efterlader deres kunder hjælpeløse. Mvh Peter file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/29%20september%20-%20tilføjelse%20til%20klagesag.txt[ :38:32]

36

37 Fra: Peter Sendt: 24. september :51 Til: Emne: Att.: Ole Kristjansen Sags nr. Kære Ole Jeg bliver nødt til lige at følge op på jeres skrivelse, og desuden komme med et par kommentarer vedr. Danas svar på min anke. I bør tage følgende punkter med i jeres overvejelse, om hvor vidt jeg har modtaget en fair behandling: 1. For det første er jeg på intet tidspunkt blevet rådført af hverken AJKS eller DANA. En a-kasses rolle, set med mine øjne, må være at rådgive deres kunder. Men DANA har på intet tidspunkt, tidligere i forløbet, foreslået ændringer eller andet i forhold til punkterne i deres afslag. Og eftersom jeg aldrig har haft aktivitet i min virksomhed (og til dags dato fortsat ikke har haft aktivitet, da jeg vil holde min sti ren i forhold til evt. afgørelse til min fordel) kunne jeg sagtens have ændret alt fra hjemmesideindhold mv. (som i øvrigt aldrig havde været markedsført eller fremvist for andre end DANA). Med andre ord er DANAs afgørelse en direkte konsekvens af deres mangelfulde (ikke tilstedeværende) rådgivning og fejlfyldte administration. Dette har ind til videre kostet mig 5 måneders dagpenge. Eneste indtægt jeg har haft i hele perioden er ca kr. gennem opsætning af en hjemmeside for en tidligere kollega. Herudover, hvis I nærlæser DANAs afslag, vil I se, at de slet ikke har taget hensyn til øvrige potentielle problematikker, der endnu står uafklarede. Reelt betyder det at jeg som kunde i en a-kasse vil kunne vente? Et halvt år, hvis ikke mere, førend jeg har fået behandlet hele min sag færdig. Når DANA kun behandler ét aspekt af gangen, og i øvrigt ikke giver ydelser med tilbagevirkende kraft, stiller det mig, som forbruger, i en ekstremt ringe situation, fuldkommen uden nogen hjælp eller støtte som forbruger. 2. Gennem Danas første kontakt med mig (som i øvrigt var en uanmodet telefonisk henvendelse, og dermed klart ulovlig ifølge loven), blev jeg fortalt at der var ca. 1½ måneds sagsbehandlingstid, førend at jeg ville kunne overflyttes. Derved så jeg ingen problemer vedr. skift af a-kasse på trods af min verserende sag med AJKS. Allerede i indledende samtale forklarede jeg detaljeret om hele min situation. Jeg fik udtrykkeligt gjort klart, at alting ville foregå elektronisk, fuldautomatisk og fuldkommen problemfrit. En påstand, jeg sidenhen har fået at vide var helt skæv (fortalt af både AJKS og DANA selv), da det åbenbart er almindeligt kendt i branchen, at ingen bør flytte en kunde under en igangværende sag, da det kun kan gå galt! Men åbenbart kan de konsulenter, der ringer ud til deres kommende kunder, åbenbart ikke drages til ansvar for noget som helst, eller endda indgå i a-kassens selvransagelse. Samtalen varede over 30 minutter, og personen fortalte, at hun var kompetent til at rådgive mig i situationen. Men på trods af at personen ytrede at hun godt kunne besvare lovmæssige spørgsmål mv., så tæller denne samtale ikke med i sagsbehandlingen og afgørelsen. 3. Det var ved en 100% tilfældighed at jeg fandt ud af, at jeg pludselig var overflyttet til Dana. Dette fik jeg af vide af AJKS, da jeg sad i bilen på vej over til København til et CV-møde hos dem, der efterfølgende viste sig ikke at være overflødig, og ikke kunne overføres til min sag hos DANA. Havde DANA reageret tidligere, kunne jeg flere gange have reageret anderledes ud fra deres (i øvrigt fuldkommen fraværende) rådgivning. 4. DANA argumenterer, at de hele tiden har været i gang med sagsbehandlingen af min sag. Men i flere af mine klager til DANA som jeg aldrig har fået svar på klager jeg over, at de tre gange (to gange på digital-post og en gang per brev) fortæller mig, at de ikke kan behandle min ansøgning, da jeg ikke har indsendt relevante papirer. Jeg blev ved og ved og ved med at fortælle dem, at jeg øjeblikkeligt havde file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/24%20september%20-%20svar%20til%20ASK%20-%20opfølgning.txt[ :38:32]

38 scannet ALT ind de bad om, og havde lagt dokumenterne ind i deres digitale folder, akkurat som jeg var blevet bedt om. Dette skete øjeblikkeligt efter at jeg fik at vide, at jeg burde gøre alting forfra. Men der gik over en måned, før de åbenbart opdagede disse. 5. Med hensyn til ovenstående oplevede jeg problemer i forbindelse med teknikken på DANAs hjemmeside, hvor der var fejl i deres formularer. Men da jeg hverken telefonisk kunne komme igennem til DANA, og da de aldrig svarede på mine digitale henvendelser, måtte jeg senere vælge at indsende det jeg nu engang kunne. Jeg kan bevise, at DANA komplet har ignoreret stort set alle mine henvendelser og klager. Jeg kan dokumentere, at jeg adskillige gange har forsøgt at komme igennem telefonisk. Jeg kan dokumentere, at DANAs sagsbehandling har taget unødig lang tid grundet fejl. Og på dette grundlag mener jeg at deres afslag er fuldkommen urimeligt, i det det for enhver må være tydeligt, at jeg let vil kunne ændre de punkter de baseret min afvisning på. Jeg har endda foreslået at ændre firmanavn, kundekreds, fjerne visse ydeler mv. på hjemmesiden. Men de afviste dette, fordi jeg allerede havde stiftet dette firma (selvom der aldrig havde været aktivitet). I skal vide, at hvis I giver DANA medhold i denne afgørelse, så vil dette samtidig være en blåstempling af at A- kasserne fuldkommen ureguleret kan agere akkurat som de vil. I forvejen er der ingen klageinstans eller nogen andre jeg kan gå til, når jeg mener, at DANA har ageret uansvarligt, mangelfuldt og i visse tilfælde ulovligt (mht. misvisende og mangelfuld information i forbindelse med deres markedsføring). Det er kun selve afgørelsen jeg kan anke og ikke deres sagsbehandling. Men havde deres sagsbehandling været tilstrækkelig og levet op til det, man som betalende kunde havde måtte kunne forvente, var denne sag aldrig nået derud, hvor en 3. part skal vurdere denne afgørelse. Med venlig hilsen Peter file:///c /Users/Bruger.PETERTHINKPAD/Desktop/24%20september%20-%20svar%20til%20ASK%20-%20opfølgning.txt[ :38:32]

39

40

41 Fra: Peter Sendt: 11. august :15 Til: Emne: Att. Steen Rønnengart Kære Steen Tak for dit brev. Jeg føler mig nødsaget til at forklare baggrunden for et så drastisk skridt som jeg har taget. AKJS er direkte grunden til at jeg i dag sidder og nu bøvler med DANA. Og hos DANA oplever jeg at blive ignoreret på præcis samme vis som hos AJKS. Så selvom jeg havde en god afsluttende snak med, jeg kan ikke huske hvad hun hedder, så står jeg i dag og har mistet retten til 3 måneders dagpenge. Et tab, som jeg kan føre direkte tilbage til AJKS, og som aldrig havde været tilfældet, hvis jeg havde modtaget respons og rettidig rådgivning. Helt bortset fra det, forstår jeg ikke hvordan det kan være, at den administrerende direktør stadig ikke tager affære. Jeg har kæmpet med AJKS (og nu DANA) siden februar. Og jeg har oplevet det ene svigt i systemet efter det andet. Jeg vil gøre det klart for dig, Steen, at det mindste problem I har inde hos AJKS er jeres interne retningslinjer vedrørende Persondataloven. Jeg har kun oplevet svigt på svigt på svigt, og jeg har fortsat aldrig fået svar på min fyldestgørende klage, som jeg sendte til både DANA og AJKS i både brevform og per mail. Helt bortset fra det, finder jeg det ironisk, at AJKS kontakter netop juridisk afdeling hos Kommunikation og Sprog, og at selv en jurist ikke rynker på øjenbrynene. Min slåskamp, som jeg desværre har valgt at kæmpe, ene mand mod den kæmpe elefant (læs, de store urørlige a-kasser), har desværre medført en tilbagevendende depression, som var grunden til at jeg opsagde mit arbejde helt tilbage fra begyndelsen. AJKS (og herefter DANA, som opfører sig mindst lige så arrogant), har påført mig så store økonomiske tab og psykisk hårdt slid, at jeg vil gå efter DANA og AJKS med alt hvad jeg har tilbage i mig. Hvis du ikke allerede kendte mit navn inden brevet fra Datatilsynet, kan jeg forsikre dig om, at der ikke findes én eneste medarbejder hos DANA og AJKS som ikke kender mit navn, inden året er omme. Som en afsluttende bemærkning, så forsøgte jeg at fortælle din administrerende direktør om mine (undskyld sproget) komplet sindssyge oplevelser med AJKS. Hun var fuldkommen ligeglad, afbrød mig og stillede mig videre til sagsbehandleren, uden at udvise nogen som helst form for interesse i mine klagepunkter. Havde din administrerende direktør ikke ageret så ligeglad og arrogant, kunne det hele have været stoppet meget tidligere. Med venlig hilsen/ Best regards Peter file:///c /...PETERTHINKPAD/Desktop/11%20august%20-%20svar%20fra%20AJKS%20vedr.%20datatilsynet%20-%20intet%20svar.txt[ :38:32]

42

43 Peter 6330 Padborg Dato: 15. juli 2014 CPR.nr: Dagpenge Vi har modtaget din mail af 11. juli 2014 i forbindelse med, at vi har truffet afgørelse den 9. juli Og jeg beklager dette sene svar. Men jeg har vænnet mig til at modtage post fra jer i min postkasse, hvorfor jeg havde overset dette svar/først opdaget det d. 28. juli. Til gengæld vil jeg tilbyde jer et lille kursus i kommunikationsoptimering, da jeg ud fra jeres brev vurderer, (trods de ellers høje administrationsomkostninger som Dana har i forhold til andre a-kasser), at DANA har forsømt at sende deres administrative medarbejdere på efteruddannelse i effektiv kommunikation. Og bare rolig jeg har nu vænnet mig til at betale ind til A-kassen, uden nogen sinde at få noget igen. Så jeg gør mig ingen illusioner om at kunne blive kompenseret for den tid jeg bruger på dette. Mine kommentarer til jeres brev er markeret i grønt, så I ikke bliver forvirrede: Din ret til dagpenge Indplacering (Indplacering? Dette er skrankesprog. Find hellere et synonym Unødig forvirring) Vi har vurderet, at du opfylder beskæftigelseskravet ved at have arbejdet i mere end 1924 timer som lønmodtager inden for de seneste 3 år forud for dit ophør med lønarbejdet pr. 30. april Kan I ikke bare svare på mine spørgsmål, i stedet for al det her udenomssnak, der blot forvirrer? Jeg ved godt, at jeg har knoklet som et bæst de sidste mange år, OG har betalt til a-kassen i denne periode. Der har aldrig været rejst spørgsmål vedrørende dette punkt, så hvorfor I nu inddrager det, er mig et stort spørgsmålstegn. - Unødig forvirring Din indplacering i dagpengesystemet ser således ud: 104 uger i perioden Vi kan se, at du har tilmeldt dig som ledig den i Jobcentret. I henhold til rådighedsbekendtgørelsens 6 kan du først få dagpenge, når du er tilmeldt Jobcentret som ledig. Ja, jeg er tilmeldt jobcentret som ledig? Det er vel det jeg skal? Denne info forvirrer blot, og vedrører egentligt ikke det, jeg skrev om Igen forværrer den slags info kommunikationen. Betyder det, I skriver, at jeg i perioden som ledig, mens jeg ikke har modtaget en rød øre fra jer, bliver fratrukket den tid, jeg er dag-pengeberettiget? Eller hvor er det, I vil hen? Det, I skriver her, skaber kun endnu flere spørgsmål. - Unødig forvirring. Selvforskyldt ledighed Vi har vurderet, at du havde en gyldig grund jfr. bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, 16, til at opsige dit arbejde, idet din læge har bekræftet, at du af helbredsmæssige årsager vanskeligt kunne udføre arbejdet på virksomheden. Du har samtidig bekræftet, at der ikke var mulighed for at få DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

44 anden beskæftigelse på arbejdspladsen, som du ville kunne udføre i overensstemmelse med dit helbred. Vi vurderer derfor, at du ikke skal have en karantæne for selvforskyldt ledighed. Godt så herved kan jeg så konkludere, at jeg er blevet misinformeret af samtlige medarbejdere i både AJKS og DANA, da jeg fik besked på, at lægen specifikt skulle udtale, at han havde anbefalet mig at sige op Og jeg forstår ikke, hvorfor der skulle gå næsten 3 måneder, før I kunne svare mig på dette spørgsmål, som jeg udtrykkeligt gjorde jer opmærksom på, var af meget stor betydning for mig (da jeg har kæmpet med dette siden februar!). Men så er der da i det mindste nu en afgørelse, der kan publiceres, så andre i min situation kan lade sig inspirere og blive rådført af jeres svar. Du kunne jo også her, for at undgå forvirring, samtidig fortælle mig, at denne karantæne er fuldkommen unødig, idet I for længst har sørget for at I har overskredet denne periode med over 2 måneder, grundet jeres langsomme sagsbehandlingstid. Men flot at det lykkedes jer at besvare et spørgsmål. Stor ros herfra. Satsberegning Vi har beregnet en sats på baggrund af din lønindtægt på kr ,73 i perioden januar til marts 2014, hvilket giver satsen kr. 815 pr. dag i 5 dage om ugen før bruttotræk (maks.sats) Igen forvirrer I mere, end I hjælper. I undgår fint at svare på mine konkrete spørgsmål, og i stedet giver I nogle unødige informationer, som hverken gavner eller hjælper på kommunikationen. Tvært imod skriver I ikke, ganske kort, at jeg blot vil kunne modtage fuld sats. I stedet sår I tvivl hos mig, om hvor vidt jeres sats varierer på baggrund af lønnen. - Unødig forvirring. Rådighed for arbejdsmarkedet Du har den 24. juni 2014 deltaget i en rådighedssamtale i Dana. Under samtalen har du oplyst, at du søger bredt inden for dine kompetencer og kvalifikationer, at du kan arbejde i mindre lokaler, at du ikke bør arbejde i et miljø med konstant støj og larm, samt at du helst skal undgå løbende afbrydelser i dit arbejde. Du har oplyst, at du er god til at arbejde i grupper og teams, at du kan undervise samt holde oplæg for større forsamlinger. Ved samtalen oplyste du videre, at du har behov for, at der tages hensyn til din ADHD og Bipolar udfald, og at du ind imellem har behov for ro, medicin, omsorg samt evt. hjemmearbejde. Ved samtalen oplyste du videre, at du er i stand til at overtage fuldtidsarbejde, og at du har vilje, evner og ønske om at søge fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Ja, alt dette har jeg jo fået en kopi af Alt dette ved jeg jo - Unødig forvirring. I dit CV har du stillet dig til rådighed for arbejde som webudvikler og marketingmedarbejder. Det har I nemlig 100% ret i! Og det er mig selv, personligt, som har udfyldt det, og derfor ved jeg også, hvad jeg har skrevet. - Unødig information. På baggrund af ovenstående oplysninger vurderede vi, at du kunne anses for at stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager. Godt så hvorfor skulle denne vurdering være så svær, og kræve så meget energi? Det har taget jer lige præcis siden 1. maj at nå frem til denne konklusion. Jeg gentager lige siden 1. maj, og I skriver d. 15. juli. Dette er 2½ måned med en masse frustration og panik over jeres første udmelding om, at jeg sandsynligvis IKKE var til rådighed, grundet mine særlige behov i forhold til mit ADHD. 2½ måneds unødig uvished og stress. Som fuldtidsforsikret medlem er det arbejde som lønmodtager på fuldtid, du skal søge og stille din arbejdskraft til rådighed for. Denne forpligtigelse har du, når du modtager ydelser. Ja tak. Det har jeg fået banket grundigt ind nu, siden jeg første gang havde kontakt til a-kassen i marts. - Unødig information. Forpligtigelsen ændrer sig ikke ved en evt. godkendelse af tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. En bibeskæftigelse må ikke være til hinder for overtagelse af fuldtidsarbejde som lønmodtager. DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

45 Nej nej, den har vi efterhånden fået på plads, lige som ovenstående. Kom nu venligst til pointen! - Unødig information. Det er samtidig en betingelse, at du ikke forbeholder din arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller en bestemt arbejdsplads. Ok, denne ordlyd er jeg endnu ikke stødt på. Hvordan kommer vi nu ind på DETTE område? Hvorfor skulle jeg søge kun hos én bestemt arbejdsgiver? Nu forvirrer I mig fuldstændig Alt dette og ovenstående burde I jo også have fortalt mig under den tidligere rådighedssamtale. Så hvorfor bruge administrative resurser på unødvendig information, i stedet for at fokusere på den information, jeg som betalende medlem (og kunde) rent faktisk har brug for? - Unødig forvirring. Det er dog en grundlæggende forudsætning for at kunne anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, at du har vilje og evner, samt at du søger fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager inden for en bred vifte af brancher. Du kan således ikke alene stille dig til rådighed for arbejde som webudvikler og marketingmedarbejder. Du vil også være forpligtet til at søge anden beskæftigelse. ZZZZZZZZzzzzzzzzZZZZZZZzzzzzz kom nu til pointen!!! - Unødig information. Det er ligeledes en grundlæggende betingelse for at modtage dagpenge, at du er tilmeldt jobcentret som ledig. SURPRISE!!! Jeg bliver punket hver eneste uge af Jobnet. Den er efterhånden sivet ind, selvom jeg åbenbart, i jeres optik, må have en rekordlav IQ, og derfor har brug for at få alting gentaget til ukendelighed. - Unødig information. FeelGood.as Du har oplyst, at der er tale om en web-shop, hvor du benytter drop-shipping, hvorfor du hverken har lager eller andet. Det eneste arbejde vil være vedligehold og lidt arbejde i økonomisystem. Selskabets formål er at drive web-shop. Det fremgår ikke af oplysningerne i dine besvarelser til os, hvilke ydelser web-shoppen tilbyder, kundeporteføljen samt kontaktmulighederne til virksomheden. Jeg kan hermed slå fast, at de høje administrative omkostninger åbenbart heller ikke går til aircondition på jeres kontor i Værløse. Enten må jeres IT-system have fået hedeslag, eller også sætter varmen sig på jeres hukommelse Jeg HAR fortalt jer udtrykkeligt, at shoppen ikke engang er live endnu. Altså har jeg jo for guds skyld og for hundrede gang ingen kundeportefølje, efter som jeg ikke endnu har tjent en krone eller er gået live! Helt bortset fra det har jeg også fortalt jer, at jeg stiler efter en kundekreds på årige. Alle som ønsker at lægge penge i min butik er velkomne. Og angående kontaktmulighederne, så beklager jeg, hvis jeg har undladt at skrive telepati og brevduer på listen, ud over telefon og , som sådan ca. 99,9999% af alle webshops tilbyder (og er påkrævet af loven). Og jeg har desuden også skrevet til jer, at træffetiden vil være uden for normal arbejdstid. Og så er det vel bedøvende lige meget, om de ringer eller sender en kurér på hesteryg. DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

46 Og nej, jeg er ikke bundet til at sidde ved en telefon. Jeg kan både sætte telefonsvarer på, samt vente med at besvare s til dagen efter. Altså vil I ikke finde nogen begrænsning i min rådighed for arbejdsmarkedet her. Angående ydelserne som webshoppen tilbyder: En webshop sælger for det første ikke ydelser men produkter. Og de produkter jeg ønsker at sælge er produkter til privatpersoner. Om det er glaserede æbler eller Tutti-Frutti tyggegummier kommer vel ud på ét? Hvorfor er dette relevant? Men siden produkterne er af afgørende betydning for jeres afgørelse, kan jeg informere, at jeg vil skabe en rigtig fantastisk homoshop under navnet Shoppen skal sælge alt fra analballoner (som indføres rektalt, hvorefter den kan pumpes op i endetarmen og stimulere mandens g- punkt). Nogle af dem kommer med vibrator, og der kan tilkøbes det, der kaldes et anal shower, som er en pumpe med små huller, der kan skylle urenheder ud som måtte befinde sig i endetarmen. Desuden kommer jeg til at sælge kæmpe dildoer på op til 50 cm og håndjern, glidecremer og mastubatorer. Jo, og så vil kunderne også kunne købe gummishorts som fås både med indbygget anal-dildo samt indbygget penishylster. Sidstnævnte vil blive solgt til 399 kr. inkl. moms. Dette er således årsagen til, at vi ikke har været i stand til at træffe endelig afgørelse om, hvorvidt du kan få tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med denne virksomhed. Detaljerne har I nu hermed fået, og jeg kræver fortsat, at I tager stilling til ovenstående, og giver mig en udførlig og underbygget begrundelse for jeres afslag, som jeg naturligvis forventer vil blive udfaldet af denne ansøgning, da I jo alligevel hverken læser eller inddrager mine pointer i jeres beslutning. Vi anmoder dig derfor at oplyse om ovenstående, således at vi har mulighed for at vurdere, om der kan gives en tilladelse. Alt er sagt og skrevet før, men er nu hermed gjort igen. Men I læser jo ikke det jeg skriver, så det hjælper nok ikke meget. Dagpenge Vi fastholder, at du ikke kan få tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed med virksomheden kommunekommunikation. Jeg ville have skrevet et eller andet morsomt, men det er så tragisk at I kan give et afslag, uden på nogen måde at tage stilling til, eller referere til de punkter, jeg har opstillet i min tilbagemelding til jer. Mage til arrogance skal man lede længe efter, og ikke engang JEG, som ellers mestrer arrogancens kunst, kan nå jer til sokkeholderne. For at få ret til dagpenge forudsætter det, at du har afviklet denne virksomhed. Hahaha, ok. Så jeg skal altså afvikle den virksomhed, som aldrig har været i gang, og aldrig har omsat for en krone, fordi den gør mig ikke til rådighed for arbejdsmarkedet?. Hahaha jeg har endda sendt ansøgninger til en bunke virksomheder, mødt op til indkaldte møder hos jer osv. Det er jo fuldkommen forrykt det her, at jeg hverken ved om jeg skal grine eller græde. Og mener I virkelig, at jeg ikke engang blot kan ændre navn eller stile efter en anden kundekreds, eller simpelthen undlade bestemte informationer på min i øvrigt - endnu ikke offentliggjorte hjemmeside? Vi vil tidligst kunne udbetale dagpenge til dig fra tidspunktet for afhændelsen af virksomheden. Det betyder i praksis, at virksomhedens cvr.nr. er lukket, at virksomhedens hjemmeside er lukket, samt at evt. særlige IT-programmer er fjernet. Og det betyder, at I bare kan tage jer al den tid i verden I vil, og så kan jeg først få dagpenge derfra? I har ikke svaret på mit spørgsmål omkring hvilken sagsbehandlingstid I mener, er rimelig, og om I er bundet af nogen som helst regler på dette område! Lad mig lige slå én ting fast med ti-tommer søm (det er sådanne rigtig lange og store søm): Hvis I havde DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

47 gjort jeres arbejde ordentligt fra starten af, havde jeg kunnet nå at lukke min virksomhed mere end 1000 gange ind til nu. 2½ måned er der gået. Så vil jeg med andre ord kunne forvente at modtage dagpenge en gang til op mod jul? Såfremt vi ikke kan give tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed med FeelGood.as, vil udbetalingen af dagpenge også afhænge af, at du har afhændet denne virksomhed, Ok, så med andre ord skal jeg altså indstille mig på at vente til helt til julen 2016, før jeg vil kunne få udbetalt dagpenge, hvis I tager stilling til dette punkt, i samme hastighed som alt andet? samt at holdingselskabet Packroff holding har ændret formålsbetingelse til ren formueadministration. Vi vil i så fald først kunne udbetale dagpenge fra tidspunktet for ændringen i formålsbestemmelsen hos Erhvervsstyrelsen, samt datoen for afhændelsen af FeelGood.as. Hvor i al himlens navn kan jeg finde disse informationer på jeres hjemmeside eller nogen andre steder? At et Holding Selskab først skal have ændret formålsbetingelse til ren formueadministration? Det er jo et Holdingselskab, som ikke engang er momsregistreret! Jeg har betalt en advokat dyre domme for at opsætte mine selskaber korrekt, og så giver I afslag på grund af denne administrative petitesse, på trods af at jeg har beskrevet dets funktion, endda i en tro- og love erklæring?? I har aldrig nogen sinde nævnt dette før! Og så kalder I jer A-kassen for de selvstændige? Det er jo forrykt det her! (I kan ikke høre det, men lige nu hamrer jeg mine fingre hårdt i tastaturet i ubehersket vrede!) Hovedbeskæftigelse/bibeskæftigelse Vurderingen af, om der er tale om en hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse i forhold til lov om arbejdsløshedsforsikring følger af bekendtgørelse nr af 14. december Et medlem, som driver selvstændig virksomhed anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse, hvis 1) driften af virksomheden har dannet grundlag for medlemmets optagelse i eller overflytning til en a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende, eller 2) medlemmet efter en konkret vurdering må anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse. Et medlem, som driver selvstændig virksomhed, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse, hvis virksomheden ikke er hovedbeskæftigelse. Wow, hvad sker der her? Hvor i verden er vi henne nu? Hvad er det jeg skal læse og forholde mig til i dette? - Unødig forvirring. Et medlem, som har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan anses for have omdannet virksomheden til bibeskæftigelse, hvis medlemmet opfylder betingelserne herfor. Der henvises til bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Og hvis virksomheden aldrig er kommet i gang?? Hvor er det, du vil hen?? - Unødig forvirring. Jeg vedhæfter her et uddrag fra en opskrift på Pulled Pork, lånt fra Danmarks Radio s hjemmeside. Den giver nok sådan cirka lige så meget mening, som den irrelevante information I copy-paster ind i brevet: Derpå skal den have en såkaldt rub - et lag af krydderier. Det kan varieres i det uendelige. Med tiden finder man sin egen yndlings-rub. Denne er klassisk, og her bør være rigeligt til i hvert fald 2 nakkestege: Det følger videre af vejledningen til omtalte bekendtgørelse, at kriteriet om, at den erhvervsmæssige virksomhed skal drives med det formål at opnå økonomisk udbytte, er først og fremmest knyttet til en driftsøkonomisk betragtning, hvor det ud fra posterne på indtægtssiden sammenholdt med posterne på Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg DIV_TomtBrev

48 udgiftssiden vurderes, om virksomheden på kortere eller længere sigt kan forventes at bidrage helt eller delvist til indehaverens livsophold. Der lægges således mere vægt på virksomhedens faktiske tilrettelæggelse end på virksomhedens art. Og hvordan i al Himmelens navn vil I kunne vurdere det, ud fra en virksomhed, som blev startet i februar og endnu ikke har nogen kunder om denne skal blive til mit levebrød??? Og hvis der kommer en rigmand og siger Hey, Petter-drengen! Jeg synes sgu at Klitmann er total svedig, og jeg vil give dig kr. for den! skal jeg så tilbyde ham 5 kroner i stedet, for ikke at komme i problemer med jer? Trods min sarkastiske skrivestil er jeg rent faktisk dybt alvorlig. Sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobby er velkendt fra skattelovgivningen, hvor den har afgørende betydning for skatteyderens fradragsmuligheder, idet underskud ved hobby ikke kan fradrages i anden indkomst, uanset at indtægt ved hobby er skattepligtig. Endvidere forudsætter fradrag for driftsomkostninger, herunder afskrivninger på driftsmidler, et erhvervsmæssigt formål. Skattemæssige fradrag af underskud og omkostninger vil derfor medføre, at den pågældende også i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Der kan derimod ikke drages den modsatte slutning. Alt det her er jo komplet irrelevant for mig og spild af min tid at læse! Jeg har jo sagt at jeg har opstartet en virksomhed for at tjene penge og blive stinkende rig. Jeg gør det jo ikke for sjov. I himmelens navn, kom nu til sagen, inden jeg får et permanent aftryk af FGHJTYURI i panden. - Unødig forvirring. Der henvises i øvrigt herom til stk. 2 og 3 med vejledning. Øh, hvor henviser I mig til nu? Skal jeg læse skattelovgivningen nu, for at kunne finde ud af hvad det er, du taler om? Og hvad så, når jeg om nogle år har uddannet mig til Skatterådgiver, vil I så have mig til at læse Harry Potter 5, eller vil I henvise til det seneste afsnit af Game of Thrones for at finde en langt-ude undskyldning? Jeg forstår slet ikke sammenhængen her. - Unødig forvirring. Det personlige arbejde ved hobby- og fritidssysler (fritidssysler? Jeg er altså først født i 1980, så jeg vil gerne bruge en livsline og ringe til min mor for oversættelse) vil typisk være af begrænset omfang, således at der ikke er tale om hovedbeskæftigelse. Så hobby, er altså alt det man ikke kan tjene penge på, eller??? Og ikke baseret på tidsforbrug? Kan I selv finde ud af det derinde? I får mig til at ligne en Golden Retriever, der har to godbidder foran sig - jeg har fuldstændig mistet fokus. - Unødig forvirring. Spørgsmålet, om en aktivitet skal anses for erhvervsmæssig eller ej, vil i langt de fleste tilfælde derfor kun have betydning for vurderingen af, om aktiviteten er bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Hold on! Så nu vurderer I altså, at en hobby-virksomhed, som ikke tjener penge, er en bibeskæftigelse? Og så snart at man er momsregistreret, at der så er tale om en hovedbeskæftigelse?? Pas lige på hvad I skriver her, for det er altså ret langt fra det, I skriver på jeres hjemmeside (jeg henviser her til de 2-3 linjer på jeres hjemmeside der rent faktisk har fagligt indhold, og ikke kun lovpriser jer selv, hvor fantastiske I er). - Unødig forvirring. Virksomhedens evt. overskud eller mangel på samme har således ikke betydning for vurderingen af, om virksomheden skal anses som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Øh, hvor vil I hen med al det her? Det er jo bare en masse tekst, tekst, tekst og intet andet?? Hvad er jeres pointe? Dette brev minder mig efterhånden om min eksamen i Erhvervsjura, hvor jeg skulle forsvare mit projekt i Forbruger-aftaleloven og Markedsføringsloven. Der keglede jeg lige præcis lige så meget rundt i det hele. Men i det mindste bestod jeg, hvilket jeres svar-brev absolut ikke gør Opkrævning af kontingent Dit kontingent vil under ledighed være uforandret i forhold til andre perioder. Der er således ikke tale om DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

49 en nedsættelse af kontingentet i en periode med ledighed. Hahaha, så siden maj har jeg ikke fået hverken a-kasse eller mulighed for afvikling af min virksomhed mv., på grund af jeres langsomme sagsbehandling mens jeg ikke har tjent én eneste krone i mine virksomheder, som aldrig er kommet i gang. Og stadig vil I have, at jeg skal betale fuldt kontingent. Der er absolut intet i alt dette, der lyder logisk i mine ører. Når jeg vinder nogle millioner i Lotto vil jeg også stifte en a-kasse. Og så vil jeg hver dag grine højt af alle de tåbelige og dumme medlemmer, som jeg også vil tage røven på. For det må da være den eneste branche i denne verden, hvor man kan behandle sine kunder så elendigt, og stadig hver dag kunne grine på vejen til banken. Vi anbefaler, at du fortsætter med at betale dit medlemskab, idet en klagebehandling ikke har opsættende virkning i forhold til de lovpligtige sletteprocedurer forbundet med kontingentrestance. Wow skrankesprog! Sletteprocedurer? Hvad snakker I nu om? Vil det give mening for jer, hvis jeg, midt i en sætning hullahop-ring med kokus, skrev alle mulige mærkelige kondenserede hurlumhej ord med spinatovertræk? - Unødig forvirring. En evt. sletning som medlem medfører også, at du taber de nuværende erhvervede rettigheder omkring medlemsanciennitet m.m. Efterhånden er jeg nået der til, hvor det giver mere mening for mig at betale en mand på gaden 524 kr. for at sparke mig lige så mange gange i skridtet han vil, end at betale 524 kr. til DANA. Udbyttet af investeringen er sådan cirka den samme Kompensation Dana yder ikke kompensation for det tab, du måtte have lidt i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om dagpenge. Så med andre ord kan I gøre lige præcis som det passer jer, og tage jer al den tid i verden, som I ønsker. Er det noget, jeg må citere jer for? I de 2½ måned det har taget jer at få behandlet (noget!) af min ansøgning, har jeg mistet både potentiel dagpengestøtte (som jeg kunne have haft i hele perioden, hvis I havde rådgivet mig rettidigt) samt mulighed for at komme videre med min virksomhed. I har samtidig frataget mig muligheden for at bruge alle mine kræfter i virksomhedsregí i stedet, hvilket kunne have ført til bare NOGEN penge på kontoen. Havde I levet op til bare en brøkdel af alt det, I siger I kan og gør på jeres hjemmeside, havde jeg ikke stået i så lang tid, uden én eneste krone på lommen! Jeg har brugt min tid på som I anbefalede mig at stå til rådighed for det forbandede arbejdsmarked som jeg har sendt ansøgninger til, mens jeg har brugt al min øvrige tid på at skrive til jer. I har kostet mig en masse penge, uanset hvordan I vender og drejer det, og jeg gør krav på en kompensation. Jeg søger pt. advokathjælp og jeg håber, at første gang vi mødes ansigt til ansigt vil være foran en dommer. I forbindelse med din overflytning til Dana anmodede du samtidig om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. - Og SE hvor jeg er havnet nu! 2½ måned. Først TO EN HALV MÅNED efter sker der blot en lille bitte smule fremdrift! Vi har af denne årsag været i løbende dialog med dig omkring virksomhedernes tilrettelæggelse og dit arbejde forbundet med disse. Av, av, av! Min kæbe dunkede lige så hårdt ned i bordet, at den var tæt på at gå ad led. Jeg har bidt mig selv i fingrene, for at ikke at forholde mig personligt i alt dette. Du gør jo bare dit job. Men det er dig, og ingen anden, der nu postulerer at vi har haft en løbende dialog. Så jeg kan ikke andet, end at holde dig ansvarlig for denne og de nedenstående modpåstande, som jeg kan bevise er fuldkommen uden hold i virkeligheden. Hvis jeg delte din fortolkning af at løbe, ville det kunne forklare hvorfor jeg nu vejer 107 kg! Desværre ved DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

50 jeg at årsagen skal findes i, at jeg har måttet øge indtaget af antidepressiver efter at have slåsset med først AJKS siden februar 2014, og nu med DANA. Jeg sagde mit godt betalte job op uden anden backup, hvilket er en meget radikal beslutning. Men jeg tog ansvar for min familie og mit eget helbred. Mit møde med AJKS og derefter DANA har dog gjort ondt værre. Så ovenstående er ikke engang ment sarkastisk eller en overdrivelse. Min frustration over A- kassen har forværret min tilstand i langt værre grad, end var tilfældet inden min opsigelse. Er der én ting DANA og jeg ikke har, Susanne Sehested Henriksen, så er det at have været i løbende dialog! Jeg har oplevet det, at kunne råbe jer op og komme i dialog med DANA, som hvis jeg havde stillet mig op på Amalienborg og forsøgt at komme i dialog med Dronning Magrethe. Og så er du så fræk at påstå, at vi har haft en løbende dialog?? Tag nu et kig i den digitale postkasse, og du vil se mine mange rykkere og klager over manglende respons! Jeg kan naturligvis dokumentere og underbygge alle mine påstande og beskyldninger, og dette vil om ca. en uge blive publiceret hjemmesiden Jeg behøves blot at nævne, at jeg på vej til Rådighedssamtale hos AJKS i København d. 21 maj, tilfældigvis fik at vide, at jeg åbenbart allerede var overført til DANA per 1. maj MIDT i min påbegyndende sag med a-kassen. En handling som var groft uansvarlig, og ikke var i overensstemmelse med den information, jeg havde fået fra din sælger. Det tog mig ca. en måned at komme igennem til en ledende person hos DANA (dig). Vil du, Susanne Sehested Henriksen, kalde ovenstående eksempler for en løbende dialog? På trods af at jeg måtte sige mit arbejde op grundet angst, ADHD og depression, så føler jeg mig pludselig som dén person i denne brevudveksling, som virker mest rask og mentalt stabil. Betingelserne for at få en tilladelse er begrænset af lovgivningen, hvorfor det kræver en grundig undersøgelse af virksomhedernes tilrettelæggelse og dit arbejde forbundet med virksomhederne, førend vi kan tage endelig stilling til en ansøgning. Blablabla I har ikke reageret på nogen som helst af mine henvendelser inden længe, længe efter. Og at komme igennem på telefonen til jer (til en ansvarlig) har været en af de sværeste udfordringer jeg har stået overfor. Vask ikke jeres hænder og lad være at krybe i skjul med henvisning til lovgivningen og regler og ditten datten dutten. Jeres sagsbehandling og kundeservice er helt horribel. Og I har svigtet hele vejen fra Værløse til Padborg. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at vi løbende har orienteret dig om kravene til at få en tilladelse forud for det givne afslag. Løbende? LØBENDE? Hvis en dommer giver dig medhold i den antagelse, så lader jeg mig frivilligt indlægge, for så er mit virkelighedsbillede bristet fuldstændig! Vi fastholder, at der hverken er tale om mangelfuld eller forkert sagsbehandling i behandlingen af din sag. Hermed må vi jo så bare konkludere, at jeg vi åbenbart befinder os på to forskellige planeter. Hvis jeg, i min fremtidige virksomhed, behandlede mine kunder lige så råddent, som jeg er blevet behandlet hos AJKS og DANA, så ville jeg gå fallit dagen efter. I eksisterer kun fordi, at I er beskyttet i hoved og...hale, og at der ikke er nogen som helst instans, der kan sikre, at I agerer inden for samme lov og samme rammer, som øvrige virksomheder i Danmark! Klagemuligheder Af afgørelsen fremgår det, at du har mulighed for at få efterprøvet kassens afgørelse ved myndighederne (CKA Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring). Du kan derfor benytte denne klagemulighed, dog DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

51 skal du være opmærksom på 4 ugers klagefristen. Faktisk er denne af jeres gentagelser den ENESTE af jeres mange repetitioner, som jeg rent faktisk finder brugbar og vil tage til efterretning. Og om 50 år, hvis jeg taber en potentiel sag imod jer, vil jeg fra min gummicelle stadig kunne glæde mig over, at I vil brække jer i lårtykke stråler, hver gang I hører navnet Peter Packroff i medierne. Tro mig, jeg vil klage! For så vidt angår kassens behandling af din ansøgning kan du klage til STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Jeg er også efterhånden ligeglad med jeres afslag. Det er ved at blive et livsprojekt for mig at beskytte andre sårbare borgere mod hensynsløse a-kasser som DANA. Og som jeg skrev i tidligere brev, afspejler og understreger STAR blot den sørgelige tilstand, og er en af grundende til at A-kasserne kan gøre lige som de vil. Jeg skrev til dem for over (2?) måneder siden med kritiske spørgsmål, som jeg endnu ikke har fået svar på. Jeg har mere tillid til Kontant på DR end til det system I er underlagt, hvis I da er underlagt noget som helst. DANA, jeg har dags dato skiftet a-kasse til CA, og jeg har ikke i sinde at betale de udestående regninger. Med henvisning til tidligere mail, vil jeg også fortsat fastholde, at I har misinformeret og udeladt væsentlig information på jeres hjemmeside. Desuden er alt jeres salgsgas om kurser og netværk en stor gang varm luft, også på kant med loven ligesom jeres uanmodede henvendelser er det. Der skal to parter til at indgå en aftale. Og I har på ingen måde holdt jeres del af aftalen, ved ikke at have rådgivet mig rettidigt. Jeg valgte DANA som a-kasse, da jeg faldt for alle jeres løgne og salgsgas på jeres hjemmeside, som jeg har dokumenteret og har i sinde at bruge imod jer. Jeg er indgået i aftalen på et yderst mangelfuldt informationsgrundlag, da I hverken i vedtægter, på hjemmesiden eller gennem nogen som helst andre kanaler informerer om noget som helst, vedrørende alt det, I netop har skrevet til mig. Fastholder I stadig jeres krav om betaling for perioden maj til august, hvor I reelt set har behandlet mig ad h-til, og ikke givet mig den ydelse jeg har betalt for (her henviser jeg til noget så simpelt, som at svare på mine s og klager) bliver I nødt til at anlægge en retssag, da jeg er villig til at gå hele vejen. Venlig hilsen Susanne Sehested Henriksen Beskæftigelseschef DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

52 Peter 6330 Padborg Dato: 15. juli 2014 CPR.nr: Dagpenge Vi har modtaget din mail af 11. juli 2014 i forbindelse med, at vi har truffet afgørelse den 9. juli Og jeg beklager dette sene svar. Men jeg har vænnet mig til at modtage post fra jer i min postkasse, hvorfor jeg havde overset dette svar/først opdaget det d. 28. juli. Til gengæld vil jeg tilbyde jer et lille kursus i kommunikationsoptimering, da jeg ud fra jeres brev vurderer, (trods de ellers høje administrationsomkostninger som Dana har i forhold til andre a-kasser), at DANA har forsømt at sende deres administrative medarbejdere på efteruddannelse i effektiv kommunikation. Og bare rolig jeg har nu vænnet mig til at betale ind til A-kassen, uden nogen sinde at få noget igen. Så jeg gør mig ingen illusioner om at kunne blive kompenseret for den tid jeg bruger på dette. Mine kommentarer til jeres brev er markeret i grønt, så I ikke bliver forvirrede: Din ret til dagpenge Indplacering (Indplacering? Dette er skrankesprog. Find hellere et synonym Unødig forvirring) Vi har vurderet, at du opfylder beskæftigelseskravet ved at have arbejdet i mere end 1924 timer som lønmodtager inden for de seneste 3 år forud for dit ophør med lønarbejdet pr. 30. april Kan I ikke bare svare på mine spørgsmål, i stedet for al det her udenomssnak, der blot forvirrer? Jeg ved godt, at jeg har knoklet som et bæst de sidste mange år, OG har betalt til a-kassen i denne periode. Der har aldrig været rejst spørgsmål vedrørende dette punkt, så hvorfor I nu inddrager det, er mig et stort spørgsmålstegn. - Unødig forvirring Din indplacering i dagpengesystemet ser således ud: 104 uger i perioden Vi kan se, at du har tilmeldt dig som ledig den i Jobcentret. I henhold til rådighedsbekendtgørelsens 6 kan du først få dagpenge, når du er tilmeldt Jobcentret som ledig. Ja, jeg er tilmeldt jobcentret som ledig? Det er vel det jeg skal? Denne info forvirrer blot, og vedrører egentligt ikke det, jeg skrev om Igen forværrer den slags info kommunikationen. Betyder det, I skriver, at jeg i perioden som ledig, mens jeg ikke har modtaget en rød øre fra jer, bliver fratrukket den tid, jeg er dag-pengeberettiget? Eller hvor er det, I vil hen? Det, I skriver her, skaber kun endnu flere spørgsmål. - Unødig forvirring. Selvforskyldt ledighed Vi har vurderet, at du havde en gyldig grund jfr. bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, 16, til at opsige dit arbejde, idet din læge har bekræftet, at du af helbredsmæssige årsager vanskeligt kunne udføre arbejdet på virksomheden. Du har samtidig bekræftet, at der ikke var mulighed for at få DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

53 anden beskæftigelse på arbejdspladsen, som du ville kunne udføre i overensstemmelse med dit helbred. Vi vurderer derfor, at du ikke skal have en karantæne for selvforskyldt ledighed. Godt så herved kan jeg så konkludere, at jeg er blevet misinformeret af samtlige medarbejdere i både AJKS og DANA, da jeg fik besked på, at lægen specifikt skulle udtale, at han havde anbefalet mig at sige op Og jeg forstår ikke, hvorfor der skulle gå næsten 3 måneder, før I kunne svare mig på dette spørgsmål, som jeg udtrykkeligt gjorde jer opmærksom på, var af meget stor betydning for mig (da jeg har kæmpet med dette siden februar!). Men så er der da i det mindste nu en afgørelse, der kan publiceres, så andre i min situation kan lade sig inspirere og blive rådført af jeres svar. Du kunne jo også her, for at undgå forvirring, samtidig fortælle mig, at denne karantæne er fuldkommen unødig, idet I for længst har sørget for at I har overskredet denne periode med over 2 måneder, grundet jeres langsomme sagsbehandlingstid. Men flot at det lykkedes jer at besvare et spørgsmål. Stor ros herfra. Satsberegning Vi har beregnet en sats på baggrund af din lønindtægt på kr ,73 i perioden januar til marts 2014, hvilket giver satsen kr. 815 pr. dag i 5 dage om ugen før bruttotræk (maks.sats) Igen forvirrer I mere, end I hjælper. I undgår fint at svare på mine konkrete spørgsmål, og i stedet giver I nogle unødige informationer, som hverken gavner eller hjælper på kommunikationen. Tvært imod skriver I ikke, ganske kort, at jeg blot vil kunne modtage fuld sats. I stedet sår I tvivl hos mig, om hvor vidt jeres sats varierer på baggrund af lønnen. - Unødig forvirring. Rådighed for arbejdsmarkedet Du har den 24. juni 2014 deltaget i en rådighedssamtale i Dana. Under samtalen har du oplyst, at du søger bredt inden for dine kompetencer og kvalifikationer, at du kan arbejde i mindre lokaler, at du ikke bør arbejde i et miljø med konstant støj og larm, samt at du helst skal undgå løbende afbrydelser i dit arbejde. Du har oplyst, at du er god til at arbejde i grupper og teams, at du kan undervise samt holde oplæg for større forsamlinger. Ved samtalen oplyste du videre, at du har behov for, at der tages hensyn til din ADHD og Bipolar udfald, og at du ind imellem har behov for ro, medicin, omsorg samt evt. hjemmearbejde. Ved samtalen oplyste du videre, at du er i stand til at overtage fuldtidsarbejde, og at du har vilje, evner og ønske om at søge fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Ja, alt dette har jeg jo fået en kopi af Alt dette ved jeg jo - Unødig forvirring. I dit CV har du stillet dig til rådighed for arbejde som webudvikler og marketingmedarbejder. Det har I nemlig 100% ret i! Og det er mig selv, personligt, som har udfyldt det, og derfor ved jeg også, hvad jeg har skrevet. - Unødig information. På baggrund af ovenstående oplysninger vurderede vi, at du kunne anses for at stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager. Godt så hvorfor skulle denne vurdering være så svær, og kræve så meget energi? Det har taget jer lige præcis siden 1. maj at nå frem til denne konklusion. Jeg gentager lige siden 1. maj, og I skriver d. 15. juli. Dette er 2½ måned med en masse frustration og panik over jeres første udmelding om, at jeg sandsynligvis IKKE var til rådighed, grundet mine særlige behov i forhold til mit ADHD. 2½ måneds unødig uvished og stress. Som fuldtidsforsikret medlem er det arbejde som lønmodtager på fuldtid, du skal søge og stille din arbejdskraft til rådighed for. Denne forpligtigelse har du, når du modtager ydelser. Ja tak. Det har jeg fået banket grundigt ind nu, siden jeg første gang havde kontakt til a-kassen i marts. - Unødig information. Forpligtigelsen ændrer sig ikke ved en evt. godkendelse af tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. En bibeskæftigelse må ikke være til hinder for overtagelse af fuldtidsarbejde som lønmodtager. DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

54 Nej nej, den har vi efterhånden fået på plads, lige som ovenstående. Kom nu venligst til pointen! - Unødig information. Det er samtidig en betingelse, at du ikke forbeholder din arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller en bestemt arbejdsplads. Ok, denne ordlyd er jeg endnu ikke stødt på. Hvordan kommer vi nu ind på DETTE område? Hvorfor skulle jeg søge kun hos én bestemt arbejdsgiver? Nu forvirrer I mig fuldstændig Alt dette og ovenstående burde I jo også have fortalt mig under den tidligere rådighedssamtale. Så hvorfor bruge administrative resurser på unødvendig information, i stedet for at fokusere på den information, jeg som betalende medlem (og kunde) rent faktisk har brug for? - Unødig forvirring. Det er dog en grundlæggende forudsætning for at kunne anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, at du har vilje og evner, samt at du søger fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager inden for en bred vifte af brancher. Du kan således ikke alene stille dig til rådighed for arbejde som webudvikler og marketingmedarbejder. Du vil også være forpligtet til at søge anden beskæftigelse. ZZZZZZZZzzzzzzzzZZZZZZZzzzzzz kom nu til pointen!!! - Unødig information. Det er ligeledes en grundlæggende betingelse for at modtage dagpenge, at du er tilmeldt jobcentret som ledig. SURPRISE!!! Jeg bliver punket hver eneste uge af Jobnet. Den er efterhånden sivet ind, selvom jeg åbenbart, i jeres optik, må have en rekordlav IQ, og derfor har brug for at få alting gentaget til ukendelighed. - Unødig information. FeelGood.as Du har oplyst, at der er tale om en web-shop, hvor du benytter drop-shipping, hvorfor du hverken har lager eller andet. Det eneste arbejde vil være vedligehold og lidt arbejde i økonomisystem. Selskabets formål er at drive web-shop. Det fremgår ikke af oplysningerne i dine besvarelser til os, hvilke ydelser web-shoppen tilbyder, kundeporteføljen samt kontaktmulighederne til virksomheden. Jeg kan hermed slå fast, at de høje administrative omkostninger åbenbart heller ikke går til aircondition på jeres kontor i Værløse. Enten må jeres IT-system have fået hedeslag, eller også sætter varmen sig på jeres hukommelse Jeg HAR fortalt jer udtrykkeligt, at shoppen ikke engang er live endnu. Altså har jeg jo for guds skyld og for hundrede gang ingen kundeportefølje, efter som jeg ikke endnu har tjent en krone eller er gået live! Helt bortset fra det har jeg også fortalt jer, at jeg stiler efter en kundekreds på årige. Alle som ønsker at lægge penge i min butik er velkomne. Og angående kontaktmulighederne, så beklager jeg, hvis jeg har undladt at skrive telepati og brevduer på listen, ud over telefon og , som sådan ca. 99,9999% af alle webshops tilbyder (og er påkrævet af loven). Og jeg har desuden også skrevet til jer, at træffetiden vil være uden for normal arbejdstid. Og så er det vel bedøvende lige meget, om de ringer eller sender en kurér på hesteryg. DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

55 Og nej, jeg er ikke bundet til at sidde ved en telefon. Jeg kan både sætte telefonsvarer på, samt vente med at besvare s til dagen efter. Altså vil I ikke finde nogen begrænsning i min rådighed for arbejdsmarkedet her. Angående ydelserne som webshoppen tilbyder: En webshop sælger for det første ikke ydelser men produkter. Og de produkter jeg ønsker at sælge er produkter til privatpersoner. Om det er glaserede æbler eller Tutti-Frutti tyggegummier kommer vel ud på ét? Hvorfor er dette relevant? Men siden produkterne er af afgørende betydning for jeres afgørelse, kan jeg informere, at jeg vil skabe en rigtig fantastisk homoshop under navnet Shoppen skal sælge alt fra analballoner (som indføres rektalt, hvorefter den kan pumpes op i endetarmen og stimulere mandens g- punkt). Nogle af dem kommer med vibrator, og der kan tilkøbes det, der kaldes et anal shower, som er en pumpe med små huller, der kan skylle urenheder ud som måtte befinde sig i endetarmen. Desuden kommer jeg til at sælge kæmpe dildoer på op til 50 cm og håndjern, glidecremer og mastubatorer. Jo, og så vil kunderne også kunne købe gummishorts som fås både med indbygget anal-dildo samt indbygget penishylster. Sidstnævnte vil blive solgt til 399 kr. inkl. moms. Dette er således årsagen til, at vi ikke har været i stand til at træffe endelig afgørelse om, hvorvidt du kan få tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med denne virksomhed. Detaljerne har I nu hermed fået, og jeg kræver fortsat, at I tager stilling til ovenstående, og giver mig en udførlig og underbygget begrundelse for jeres afslag, som jeg naturligvis forventer vil blive udfaldet af denne ansøgning, da I jo alligevel hverken læser eller inddrager mine pointer i jeres beslutning. Vi anmoder dig derfor at oplyse om ovenstående, således at vi har mulighed for at vurdere, om der kan gives en tilladelse. Alt er sagt og skrevet før, men er nu hermed gjort igen. Men I læser jo ikke det jeg skriver, så det hjælper nok ikke meget. Dagpenge Vi fastholder, at du ikke kan få tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed med virksomheden kommunekommunikation. Jeg ville have skrevet et eller andet morsomt, men det er så tragisk at I kan give et afslag, uden på nogen måde at tage stilling til, eller referere til de punkter, jeg har opstillet i min tilbagemelding til jer. Mage til arrogance skal man lede længe efter, og ikke engang JEG, som ellers mestrer arrogancens kunst, kan nå jer til sokkeholderne. For at få ret til dagpenge forudsætter det, at du har afviklet denne virksomhed. Hahaha, ok. Så jeg skal altså afvikle den virksomhed, som aldrig har været i gang, og aldrig har omsat for en krone, fordi den gør mig ikke til rådighed for arbejdsmarkedet?. Hahaha jeg har endda sendt ansøgninger til en bunke virksomheder, mødt op til indkaldte møder hos jer osv. Det er jo fuldkommen forrykt det her, at jeg hverken ved om jeg skal grine eller græde. Og mener I virkelig, at jeg ikke engang blot kan ændre navn eller stile efter en anden kundekreds, eller simpelthen undlade bestemte informationer på min i øvrigt - endnu ikke offentliggjorte hjemmeside? Vi vil tidligst kunne udbetale dagpenge til dig fra tidspunktet for afhændelsen af virksomheden. Det betyder i praksis, at virksomhedens cvr.nr. er lukket, at virksomhedens hjemmeside er lukket, samt at evt. særlige IT-programmer er fjernet. Og det betyder, at I bare kan tage jer al den tid i verden I vil, og så kan jeg først få dagpenge derfra? I har ikke svaret på mit spørgsmål omkring hvilken sagsbehandlingstid I mener, er rimelig, og om I er bundet af nogen som helst regler på dette område! Lad mig lige slå én ting fast med ti-tommer søm (det er sådanne rigtig lange og store søm): Hvis I havde DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

56 gjort jeres arbejde ordentligt fra starten af, havde jeg kunnet nå at lukke min virksomhed mere end 1000 gange ind til nu. 2½ måned er der gået. Så vil jeg med andre ord kunne forvente at modtage dagpenge en gang til op mod jul? Såfremt vi ikke kan give tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed med FeelGood.as, vil udbetalingen af dagpenge også afhænge af, at du har afhændet denne virksomhed, Ok, så med andre ord skal jeg altså indstille mig på at vente til helt til julen 2016, før jeg vil kunne få udbetalt dagpenge, hvis I tager stilling til dette punkt, i samme hastighed som alt andet? samt at holdingselskabet Packroff holding har ændret formålsbetingelse til ren formueadministration. Vi vil i så fald først kunne udbetale dagpenge fra tidspunktet for ændringen i formålsbestemmelsen hos Erhvervsstyrelsen, samt datoen for afhændelsen af FeelGood.as. Hvor i al himlens navn kan jeg finde disse informationer på jeres hjemmeside eller nogen andre steder? At et Holding Selskab først skal have ændret formålsbetingelse til ren formueadministration? Det er jo et Holdingselskab, som ikke engang er momsregistreret! Jeg har betalt en advokat dyre domme for at opsætte mine selskaber korrekt, og så giver I afslag på grund af denne administrative petitesse, på trods af at jeg har beskrevet dets funktion, endda i en tro- og love erklæring?? I har aldrig nogen sinde nævnt dette før! Og så kalder I jer A-kassen for de selvstændige? Det er jo forrykt det her! (I kan ikke høre det, men lige nu hamrer jeg mine fingre hårdt i tastaturet i ubehersket vrede!) Hovedbeskæftigelse/bibeskæftigelse Vurderingen af, om der er tale om en hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse i forhold til lov om arbejdsløshedsforsikring følger af bekendtgørelse nr af 14. december Et medlem, som driver selvstændig virksomhed anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse, hvis 1) driften af virksomheden har dannet grundlag for medlemmets optagelse i eller overflytning til en a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende, eller 2) medlemmet efter en konkret vurdering må anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse. Et medlem, som driver selvstændig virksomhed, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse, hvis virksomheden ikke er hovedbeskæftigelse. Wow, hvad sker der her? Hvor i verden er vi henne nu? Hvad er det jeg skal læse og forholde mig til i dette? - Unødig forvirring. Et medlem, som har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan anses for have omdannet virksomheden til bibeskæftigelse, hvis medlemmet opfylder betingelserne herfor. Der henvises til bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Og hvis virksomheden aldrig er kommet i gang?? Hvor er det, du vil hen?? - Unødig forvirring. Jeg vedhæfter her et uddrag fra en opskrift på Pulled Pork, lånt fra Danmarks Radio s hjemmeside. Den giver nok sådan cirka lige så meget mening, som den irrelevante information I copy-paster ind i brevet: Derpå skal den have en såkaldt rub - et lag af krydderier. Det kan varieres i det uendelige. Med tiden finder man sin egen yndlings-rub. Denne er klassisk, og her bør være rigeligt til i hvert fald 2 nakkestege: Det følger videre af vejledningen til omtalte bekendtgørelse, at kriteriet om, at den erhvervsmæssige virksomhed skal drives med det formål at opnå økonomisk udbytte, er først og fremmest knyttet til en driftsøkonomisk betragtning, hvor det ud fra posterne på indtægtssiden sammenholdt med posterne på Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg DIV_TomtBrev

57 udgiftssiden vurderes, om virksomheden på kortere eller længere sigt kan forventes at bidrage helt eller delvist til indehaverens livsophold. Der lægges således mere vægt på virksomhedens faktiske tilrettelæggelse end på virksomhedens art. Og hvordan i al Himmelens navn vil I kunne vurdere det, ud fra en virksomhed, som blev startet i februar og endnu ikke har nogen kunder om denne skal blive til mit levebrød??? Og hvis der kommer en rigmand og siger Hey, Petter-drengen! Jeg synes sgu at Klitmann er total svedig, og jeg vil give dig kr. for den! skal jeg så tilbyde ham 5 kroner i stedet, for ikke at komme i problemer med jer? Trods min sarkastiske skrivestil er jeg rent faktisk dybt alvorlig. Sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobby er velkendt fra skattelovgivningen, hvor den har afgørende betydning for skatteyderens fradragsmuligheder, idet underskud ved hobby ikke kan fradrages i anden indkomst, uanset at indtægt ved hobby er skattepligtig. Endvidere forudsætter fradrag for driftsomkostninger, herunder afskrivninger på driftsmidler, et erhvervsmæssigt formål. Skattemæssige fradrag af underskud og omkostninger vil derfor medføre, at den pågældende også i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Der kan derimod ikke drages den modsatte slutning. Alt det her er jo komplet irrelevant for mig og spild af min tid at læse! Jeg har jo sagt at jeg har opstartet en virksomhed for at tjene penge og blive stinkende rig. Jeg gør det jo ikke for sjov. I himmelens navn, kom nu til sagen, inden jeg får et permanent aftryk af FGHJTYURI i panden. - Unødig forvirring. Der henvises i øvrigt herom til stk. 2 og 3 med vejledning. Øh, hvor henviser I mig til nu? Skal jeg læse skattelovgivningen nu, for at kunne finde ud af hvad det er, du taler om? Og hvad så, når jeg om nogle år har uddannet mig til Skatterådgiver, vil I så have mig til at læse Harry Potter 5, eller vil I henvise til det seneste afsnit af Game of Thrones for at finde en langt-ude undskyldning? Jeg forstår slet ikke sammenhængen her. - Unødig forvirring. Det personlige arbejde ved hobby- og fritidssysler (fritidssysler? Jeg er altså først født i 1980, så jeg vil gerne bruge en livsline og ringe til min mor for oversættelse) vil typisk være af begrænset omfang, således at der ikke er tale om hovedbeskæftigelse. Så hobby, er altså alt det man ikke kan tjene penge på, eller??? Og ikke baseret på tidsforbrug? Kan I selv finde ud af det derinde? I får mig til at ligne en Golden Retriever, der har to godbidder foran sig - jeg har fuldstændig mistet fokus. - Unødig forvirring. Spørgsmålet, om en aktivitet skal anses for erhvervsmæssig eller ej, vil i langt de fleste tilfælde derfor kun have betydning for vurderingen af, om aktiviteten er bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Hold on! Så nu vurderer I altså, at en hobby-virksomhed, som ikke tjener penge, er en bibeskæftigelse? Og så snart at man er momsregistreret, at der så er tale om en hovedbeskæftigelse?? Pas lige på hvad I skriver her, for det er altså ret langt fra det, I skriver på jeres hjemmeside (jeg henviser her til de 2-3 linjer på jeres hjemmeside der rent faktisk har fagligt indhold, og ikke kun lovpriser jer selv, hvor fantastiske I er). - Unødig forvirring. Virksomhedens evt. overskud eller mangel på samme har således ikke betydning for vurderingen af, om virksomheden skal anses som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Øh, hvor vil I hen med al det her? Det er jo bare en masse tekst, tekst, tekst og intet andet?? Hvad er jeres pointe? Dette brev minder mig efterhånden om min eksamen i Erhvervsjura, hvor jeg skulle forsvare mit projekt i Forbruger-aftaleloven og Markedsføringsloven. Der keglede jeg lige præcis lige så meget rundt i det hele. Men i det mindste bestod jeg, hvilket jeres svar-brev absolut ikke gør Opkrævning af kontingent Dit kontingent vil under ledighed være uforandret i forhold til andre perioder. Der er således ikke tale om DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

58 en nedsættelse af kontingentet i en periode med ledighed. Hahaha, så siden maj har jeg ikke fået hverken a-kasse eller mulighed for afvikling af min virksomhed mv., på grund af jeres langsomme sagsbehandling mens jeg ikke har tjent én eneste krone i mine virksomheder, som aldrig er kommet i gang. Og stadig vil I have, at jeg skal betale fuldt kontingent. Der er absolut intet i alt dette, der lyder logisk i mine ører. Når jeg vinder nogle millioner i Lotto vil jeg også stifte en a-kasse. Og så vil jeg hver dag grine højt af alle de tåbelige og dumme medlemmer, som jeg også vil tage røven på. For det må da være den eneste branche i denne verden, hvor man kan behandle sine kunder så elendigt, og stadig hver dag kunne grine på vejen til banken. Vi anbefaler, at du fortsætter med at betale dit medlemskab, idet en klagebehandling ikke har opsættende virkning i forhold til de lovpligtige sletteprocedurer forbundet med kontingentrestance. Wow skrankesprog! Sletteprocedurer? Hvad snakker I nu om? Vil det give mening for jer, hvis jeg, midt i en sætning hullahop-ring med kokus, skrev alle mulige mærkelige kondenserede hurlumhej ord med spinatovertræk? - Unødig forvirring. En evt. sletning som medlem medfører også, at du taber de nuværende erhvervede rettigheder omkring medlemsanciennitet m.m. Efterhånden er jeg nået der til, hvor det giver mere mening for mig at betale en mand på gaden 524 kr. for at sparke mig lige så mange gange i skridtet han vil, end at betale 524 kr. til DANA. Udbyttet af investeringen er sådan cirka den samme Kompensation Dana yder ikke kompensation for det tab, du måtte have lidt i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om dagpenge. Så med andre ord kan I gøre lige præcis som det passer jer, og tage jer al den tid i verden, som I ønsker. Er det noget, jeg må citere jer for? I de 2½ måned det har taget jer at få behandlet (noget!) af min ansøgning, har jeg mistet både potentiel dagpengestøtte (som jeg kunne have haft i hele perioden, hvis I havde rådgivet mig rettidigt) samt mulighed for at komme videre med min virksomhed. I har samtidig frataget mig muligheden for at bruge alle mine kræfter i virksomhedsregí i stedet, hvilket kunne have ført til bare NOGEN penge på kontoen. Havde I levet op til bare en brøkdel af alt det, I siger I kan og gør på jeres hjemmeside, havde jeg ikke stået i så lang tid, uden én eneste krone på lommen! Jeg har brugt min tid på som I anbefalede mig at stå til rådighed for det forbandede arbejdsmarked som jeg har sendt ansøgninger til, mens jeg har brugt al min øvrige tid på at skrive til jer. I har kostet mig en masse penge, uanset hvordan I vender og drejer det, og jeg gør krav på en kompensation. Jeg søger pt. advokathjælp og jeg håber, at første gang vi mødes ansigt til ansigt vil være foran en dommer. I forbindelse med din overflytning til Dana anmodede du samtidig om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. - Og SE hvor jeg er havnet nu! 2½ måned. Først TO EN HALV MÅNED efter sker der blot en lille bitte smule fremdrift! Vi har af denne årsag været i løbende dialog med dig omkring virksomhedernes tilrettelæggelse og dit arbejde forbundet med disse. Av, av, av! Min kæbe dunkede lige så hårdt ned i bordet, at den var tæt på at gå ad led. Jeg har bidt mig selv i fingrene, for at ikke at forholde mig personligt i alt dette. Du gør jo bare dit job. Men det er dig, og ingen anden, der nu postulerer at vi har haft en løbende dialog. Så jeg kan ikke andet, end at holde dig ansvarlig for denne og de nedenstående modpåstande, som jeg kan bevise er fuldkommen uden hold i virkeligheden. Hvis jeg delte din fortolkning af at løbe, ville det kunne forklare hvorfor jeg nu vejer 107 kg! Desværre ved DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

59 jeg at årsagen skal findes i, at jeg har måttet øge indtaget af antidepressiver efter at have slåsset med først AJKS siden februar 2014, og nu med DANA. Jeg sagde mit godt betalte job op uden anden backup, hvilket er en meget radikal beslutning. Men jeg tog ansvar for min familie og mit eget helbred. Mit møde med AJKS og derefter DANA har dog gjort ondt værre. Så ovenstående er ikke engang ment sarkastisk eller en overdrivelse. Min frustration over A- kassen har forværret min tilstand i langt værre grad, end var tilfældet inden min opsigelse. Er der én ting DANA og jeg ikke har, Susanne Sehested Henriksen, så er det at have været i løbende dialog! Jeg har oplevet det, at kunne råbe jer op og komme i dialog med DANA, som hvis jeg havde stillet mig op på Amalienborg og forsøgt at komme i dialog med Dronning Magrethe. Og så er du så fræk at påstå, at vi har haft en løbende dialog?? Tag nu et kig i den digitale postkasse, og du vil se mine mange rykkere og klager over manglende respons! Jeg kan naturligvis dokumentere og underbygge alle mine påstande og beskyldninger, og dette vil om ca. en uge blive publiceret hjemmesiden Jeg behøves blot at nævne, at jeg på vej til Rådighedssamtale hos AJKS i København d. 21 maj, tilfældigvis fik at vide, at jeg åbenbart allerede var overført til DANA per 1. maj MIDT i min påbegyndende sag med a-kassen. En handling som var groft uansvarlig, og ikke var i overensstemmelse med den information, jeg havde fået fra din sælger. Det tog mig ca. en måned at komme igennem til en ledende person hos DANA (dig). Vil du, Susanne Sehested Henriksen, kalde ovenstående eksempler for en løbende dialog? På trods af at jeg måtte sige mit arbejde op grundet angst, ADHD og depression, så føler jeg mig pludselig som dén person i denne brevudveksling, som virker mest rask og mentalt stabil. Betingelserne for at få en tilladelse er begrænset af lovgivningen, hvorfor det kræver en grundig undersøgelse af virksomhedernes tilrettelæggelse og dit arbejde forbundet med virksomhederne, førend vi kan tage endelig stilling til en ansøgning. Blablabla I har ikke reageret på nogen som helst af mine henvendelser inden længe, længe efter. Og at komme igennem på telefonen til jer (til en ansvarlig) har været en af de sværeste udfordringer jeg har stået overfor. Vask ikke jeres hænder og lad være at krybe i skjul med henvisning til lovgivningen og regler og ditten datten dutten. Jeres sagsbehandling og kundeservice er helt horribel. Og I har svigtet hele vejen fra Værløse til Padborg. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at vi løbende har orienteret dig om kravene til at få en tilladelse forud for det givne afslag. Løbende? LØBENDE? Hvis en dommer giver dig medhold i den antagelse, så lader jeg mig frivilligt indlægge, for så er mit virkelighedsbillede bristet fuldstændig! Vi fastholder, at der hverken er tale om mangelfuld eller forkert sagsbehandling i behandlingen af din sag. Hermed må vi jo så bare konkludere, at jeg vi åbenbart befinder os på to forskellige planeter. Hvis jeg, i min fremtidige virksomhed, behandlede mine kunder lige så råddent, som jeg er blevet behandlet hos AJKS og DANA, så ville jeg gå fallit dagen efter. I eksisterer kun fordi, at I er beskyttet i hoved og...hale, og at der ikke er nogen som helst instans, der kan sikre, at I agerer inden for samme lov og samme rammer, som øvrige virksomheder i Danmark! Klagemuligheder Af afgørelsen fremgår det, at du har mulighed for at få efterprøvet kassens afgørelse ved myndighederne (CKA Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring). Du kan derfor benytte denne klagemulighed, dog DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

60 skal du være opmærksom på 4 ugers klagefristen. Faktisk er denne af jeres gentagelser den ENESTE af jeres mange repetitioner, som jeg rent faktisk finder brugbar og vil tage til efterretning. Og om 50 år, hvis jeg taber en potentiel sag imod jer, vil jeg fra min gummicelle stadig kunne glæde mig over, at I vil brække jer i lårtykke stråler, hver gang I hører navnet Peter Packroff i medierne. Tro mig, jeg vil klage! For så vidt angår kassens behandling af din ansøgning kan du klage til STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Jeg er også efterhånden ligeglad med jeres afslag. Det er ved at blive et livsprojekt for mig at beskytte andre sårbare borgere mod hensynsløse a-kasser som DANA. Og som jeg skrev i tidligere brev, afspejler og understreger STAR blot den sørgelige tilstand, og er en af grundende til at A-kasserne kan gøre lige som de vil. Jeg skrev til dem for over (2?) måneder siden med kritiske spørgsmål, som jeg endnu ikke har fået svar på. Jeg har mere tillid til Kontant på DR end til det system I er underlagt, hvis I da er underlagt noget som helst. DANA, jeg har dags dato skiftet a-kasse til CA, og jeg har ikke i sinde at betale de udestående regninger. Med henvisning til tidligere mail, vil jeg også fortsat fastholde, at I har misinformeret og udeladt væsentlig information på jeres hjemmeside. Desuden er alt jeres salgsgas om kurser og netværk en stor gang varm luft, også på kant med loven ligesom jeres uanmodede henvendelser er det. Der skal to parter til at indgå en aftale. Og I har på ingen måde holdt jeres del af aftalen, ved ikke at have rådgivet mig rettidigt. Jeg valgte DANA som a-kasse, da jeg faldt for alle jeres løgne og salgsgas på jeres hjemmeside, som jeg har dokumenteret og har i sinde at bruge imod jer. Jeg er indgået i aftalen på et yderst mangelfuldt informationsgrundlag, da I hverken i vedtægter, på hjemmesiden eller gennem nogen som helst andre kanaler informerer om noget som helst, vedrørende alt det, I netop har skrevet til mig. Fastholder I stadig jeres krav om betaling for perioden maj til august, hvor I reelt set har behandlet mig ad h-til, og ikke givet mig den ydelse jeg har betalt for (her henviser jeg til noget så simpelt, som at svare på mine s og klager) bliver I nødt til at anlægge en retssag, da jeg er villig til at gå hele vejen. Venlig hilsen Susanne Sehested Henriksen Beskæftigelseschef DIV_TomtBrev Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

61 Peter Packroff Nørregade Padborg Dato: 11. juni 2014 CPR.nr: Yderligere oplysninger Tak for din ansøgning om dagpenge. Jeg har gennemgået de papirer, du har sendt til os. Desværre mangler der stadigvæk noget materiale for at kunne behandle din ansøgning. Det materiale er: Kopi af din ansættelseskontrakt samt kopi af din opsigelse Det følger af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, at en gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor et medlem afslår eller opsiger et arbejde, herunder et henvist arbejde, eller afslår eller ophører i et tilbud. Der foreligger ikke en gyldig grund, hvis årsagen til afslaget, opsigelsen eller ophøret er en afledt følge af en handling, som medlemmet har foretaget efter eget valg. Et medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis der er dokumentation fra en læge for, at medlemmet på grund af sit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet, eller at arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet. Ved opsigelse eller ophør er det et krav, at medlemmet har prøvet at få et andet arbejde på arbejdspladsen, medmindre det godtgøres, at der på arbejdspladsen ikke findes arbejde, som medlemmet vil kunne varetage. Det er en forudsætning for ovenstående gyldige grund, at du forud for opsigelsen har været i kontakt med din læge, og at din læge har anbefalet dig at opsige jobbet. Du skal i så fald sende en lægeattest med oplysninger om ovenstående forhold. Opfylder du ikke denne betingelse, vil du anses for at være selvforskyldt ledig i forbindelse med din opsigelse af jobbet. I så fald vil du skulle afvikle en karantæne på 3 uger /111 timer. Karantænen er effektiv og kan kun afvikles i perioder, hvor du er berettiget til ydelser. Hovedkontoret DP_Ydl_opl_til_dpsag Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

62 Du har samtidig ansøgt om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge. Det er en betingelse for en godkendelse, at samtlige dine arbejdsopgaver kan udføres uden for normal arbejdstid. Det er ligeledes en betingelse for en tilladelse, at du ikke har opgaver eller kundekontakter, der af sin natur skal udføres i dagtimerne. Eksempelvis hvis dele af dine opgaver kræver kontakt til myndigheder, og/eller andre virksomheder vil der ikke kunne gives en tilladelse. Du oplyser i ansøgningen at dine fremtidige kunder er kommuner. Dette vil du ikke kunne få en tilladelse til, idet en kommune har en daglig åbningstid, der ligger fast inden for dagtimerne. Såfremt det er korrekt, at du henvender dig til kommuner, vil du ikke kunne opnå en tilladelse, hvorfor du tidligst vil kunne modtage dagpenge, når virksomheden er afhændet. Du har samtidig oplyst, at du har etableret et ApS, vi kan dog ikke se at have modtaget oplysninger om dette selskab. Såfremt du søger om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med denne virksomhed, skal vi modtage en ansøgning herom. Såfremt selskabet er afhændet, skal vi modtage dokumentation for afhændelse af dette selskab, i form af afhændelse af driftsmidler, inventar og evt. varelager, en afmeldelse hos selskabsstyrelsen. Husk at skrive cpr-nr. på alt det materiale, du sender til os. Hvis du er usikker på, hvad du skal sende, eller hvis du har problemer med at skaffe det, er du velkommen til at ringe til os. Giver det materiale, du sender, anledning til yderligere spørgsmål, vil vi naturligvis kontakte dig. Vær opmærksom på, at du kun kan få udbetalt dagpenge, når du er tilmeldt dit lokale jobcenter som arbejdssøgende og når du aktivt søger arbejde. Det betyder, at vi kun kan udbetale ydelser til dig i de perioder, hvor du er tilmeldt som ledig. Venlig hilsen Susanne Sehested Henriksen Beskæftigelseschef DP_Ydl_opl_til_dpsag Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

63 #JobInfo cpr= # Peter 6330 Padborg Dato: 9. juli 2014 Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Vi har modtaget din ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med virksomheden XX. Vi har i den forbindelse konstateret, at du også er ejer af virksomheden XX Holding samt virksomheden XX.as. Afgørelse Du har ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med Kommunekommunikation. Vi kan derfor ikke udbetale dagpenge til dig fra dit ophør med ansættelse som lønmodtager pr. 1. april Begrundelse Vi vurderer, at du vil drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med virksomheden XX. Vi har lagt vægt på, at arbejdsopgaverne i virksomheden XX vil være: Konsulentopgaver Rådgivning Web-udvikling Kurser Din kundekreds vil være kommuner. Du forventer at bruge 5 timer om ugen i Kommunekommunikation. For så vidt angår virksomheden XX.as har du oplyst, at der er tale om en webshop. Af oplysningerne fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at selskabets formål er at drive internethandel samt hermed beslægtet virksomhed og reklamevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. XX Holding ejer XX.as. Du driver selvstændig virksomhed, fordi du er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

64 #JobInfo cpr= # Se 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed(driftsbekendtgørelsen). Bibeskæftigelse Du driver virksomheden XX som din bibeskæftigelse. Da vi ikke kender det fulde omfang, for så vidt angår varer, kundekreds m.m. i virksomheden XX.as kan vi ikke konkret vurdere, om arbejdet i denne virksomhed kan anses som drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Der er lagt vægt på, at du ikke driver virksomheden XX som din hovedbeskæftigelse, på grundlag af dine oplysninger om virksomhedens karakter og omfang. Vi har lagt afgørende vægt på dine oplysninger om dine forventninger til den ugentlige arbejdstid. Der er også lagt vægt på, at du forventer, at arbejdstimerne i overvejende del kan klares efter kl og i weekenderne, samt at opgaverne kan udføres fra din bopæl. Se 5, nr. 2 og 6, stk. 1 i driftsbekendtgørelsen. Dagpengeret Du har ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fordi du ikke har sandsynliggjort, at din beskæftigelse med virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Det skyldes, at retten til dagpenge er betinget af, at arbejdet med virksomheden skal kunne tilrettelægges, så du faktisk er og kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager i det omfang, som kræves efter reglerne om rådighed for arbejdsmarkedet. Se 8, stk. 1 og 3, i driftsbekendtgørelsen. Der er lagt vægt på, at det er formålet med virksomheden at tilbyde kurser at tilbyde konsulentopgaver, rådgivningsopgaver samt web-udvikling at din kundekreds primært vil være kommunerne. Det fremgår af XX hjemmeside, at virksomhedens vision bl.a. er at udvikle Danmarks bedste kommunale website. Det fremgår ydermere af oplysningerne, at virksomheden tilbyder kurser. Flere af kurserne kan afholdes uden for normal arbejdstid, men du kan ikke afvise, at kurserne i sin art og form er afhængig af at blive afholdt i dagtimerne. Du oplyser videre, at du ikke kan afvise, at der vil være møder, der skal afholdes i dagtimerne. Vi skal vurdere, om opgaverne i virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Denne vurdering må tage udgangspunkt i det formål, som har været grundlaget for etableringen af virksomheden. Der må ikke være forhold, der bevirker, at opgaverne i virksomheden udføres på bestemte tider af døgnet. AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

65 #JobInfo cpr= # Kommunerne har normalt åbnings- og træffetider inden for normal arbejdstid. Det kan ikke forventes, at din kontakt til kommunerne til enhver tid vil kunne finde sted uden for normal arbejdstid. Det må forventes, at det i et mindre omfang vil være nødvendigt, at du har kontakt med kommunerne inden for normal arbejdstid. Denne kontakt kunne bestå i at præsentere kommunerne for de opgaver, som du kan løse og indgå aftale med kommunerne om de ydelser, som du kan tilbyde. Du har samtidig selv oplyst, at det ikke kan udelukkes at virksomhedens ydelser, særligt kurser, kan have et sådan indhold eller kursistantal, at det skal afvikles i dagtimerne. Tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver og din arbejdstid afhænger således ikke alene af dig, men også af dine kunder. Du har derfor ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver virksomheden XX. Information Vi gør opmærksom på, at vi ikke har vurderet, om virksomheden XX.as opfylder betingelserne for at kunne anses for at være selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, der er forenelig med udbetalingen af dagpenge. Udbetaling af dagpenge forudsætter, at du opfylder de generelle betingelser for at modtage ydelser. Klagevejledning Du kan klage til STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - over afgørelsen. Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger fra du har modtaget dette brev rette henvendelse til os. Klagen skal rettes til Arbejdsskadestyrelsen, men skal indgives til os. Formålet med dette er, at eventuelle nye oplysninger, der måtte komme frem i din klage, bliver taget i betragtning. Dette får os måske til at ændre afgørelsen uden styrelsens medvirken. Hvis vi er nødt til at fastholde afgørelsen, vil sagen sammen med alle væsentlige oplysninger og papirer blive sendt til Arbejdsskadestyrelsen hurtigst muligt. Venlig hilsen Susanne Sehested Henriksen Beskæftigelseschef AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Kolding Aalborg Tlf: Fax: Herning

66 Peter 6330 Padborg Dato: 9. juli 2014 Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Vi har modtaget din ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med virksomheden xxx. Vi har i den forbindelse konstateret, at du også er ejer af virksomheden xxx Holding samt virksomheden xxx.as. Afgørelse Det var da flot, at I kan konstatere dette. Dette har jeg jo også kun forsøgt at gøre opmærksom på ca. en million gange (både over for jer og AJKS), på tro og love og en mase mails og telefonisk, og det glæder mig, at I nu kan informere mig om, at I nu kan konstatere dette faktum. Dette har I dog allerede konstateret i jeres tidligere mail, og jeg fortolker dette som at I (igen) har glemt mig, og igen har ladet jer overraske. Du har ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med xxx. Vi kan derfor ikke udbetale dagpenge til dig fra dit ophør med ansættelse som lønmodtager pr. 1. april Øh Jeg er altså ophørt som lønmodtager per 30. april. Men du fik da noteret mit navn korrekt. Begrundelse Vi vurderer, at du vil drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med virksomheden Kommunekommunikation. Det har I vurderet fuldkommen korrekt, og jeg roser jeres grundige sagsbehandling og detektivarbejde, at det kun har taget jer to måneder og ni dage at nå frem til denne konklusion. Og I har ret I at jeg har oprettet et CVR-nummer, med det ene formål, at drive en virksomhed, og ikke blot kunne skrive CEO på visitkortet. Vi har lagt vægt på, at arbejdsopgaverne i virksomheden Kommunekommunikation vil AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

67 være: Konsulentopgaver Rådgivning Web-udvikling Kurser - Hvor til jeg skrev til dig, for længe siden, at hvis noget at dette kan komplicere min ret til dagpenge, må du (som rådgiver, og som del af den ydelse jeg betaler for OG som I så pænt formulerer på jeres hjemmeside er jeres formål, altså at være til for at rådgive medlemmet) så må du fortælle mig det og jeg kan ændre på dette. Jeg skrev også til dig at siden var IKKE INDEKSERBAR i Google og øvrige søgemaskiner, ikke har været markedsført ELLER besøgt, og i øvrigt fortsat er under udvikling. OG at dette er fremtidige mulige ydelser som jeg gerne vil holde åbne, men ENDNU IKKE har afholdt et eneste af. Din kundekreds vil være kommuner. Det er korrekt. Endnu et fremragende stykke analysearbejde. Om det er firmanavnet eller mine ufatteligt mange breve til jer, der har fået jer på rette spor, ved jeg ikke Du forventer at bruge 5 timer om ugen i Kommunekommunikation. Korrekt. Indtil jeg på et tidspunkt får en kunde, har jeg oplyst, at jeg kun vil bruge 5 minutter på dette foretagende. For i det sekund at jeg får en kunde, vil jeg have foden inden for, og jeg vil ikke længere skulle have brug for økonomisk hjælp. Ja, jeg ville derved nok leve nær fattigdomsgrænsen, men hellere det, end at være dagpengemodtager! Og med 5 timers arbejde, som jeg har svoret på tro og love, må det antages at jeg godt ville kunne bibeholde en fuldtidsstilling ved siden af. For så vidt angår virksomheden xxx.as har du oplyst, at der er tale om en webshop. Af oplysningerne fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at selskabets formål er at drive internethandel samt hermed beslægtet virksomhed og reklamevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. xxx Holding ejer xxx.as. OK, så I HAR rent faktisk læst ét af de mange breve jeg har sendt til jer, men aldrig fået svar på? Og kombineret med jeres egen research må jeg igen gratulere, at I har ramt plet i jeres antagelser. Du driver selvstændig virksomhed, fordi du er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Du har igen fuldkommen ret. Jeg er igen ved at falde bagover i benovelse over jeres evne til at lægge én og én sammen. Du har simpelthen ret: Jeg driver virksomhed for, på sigt, at kunne få mad på bordet og blive selvforsørgende, og ikke udelukkende for sjov eller fordi jeg ikke har andet at lave. AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

68 Se 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed(driftsbekendtgørelsen). Bibeskæftigelse Du driver virksomheden xxx som din bibeskæftigelse. Ja tak, lad os lige igen få det på plads, ÈN gang for alle, så der ikke opstår nogen tvivl! Da vi ikke kender det fulde omfang, for så vidt angår varer, kundekreds m.m. i virksomheden FeelGood.as kan vi ikke konkret vurdere, om arbejdet i denne virksomhed kan anses som drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Jeg har udfyldt ALT I har bedt om. Alle formularer, og tilmed udpenslet dette RIGTIG mange gange for jer telefonisk og på mail OG i brev!. Senest i det brev du (tilsyneladende) refererer til. Det undrer mig, at I, igennem jeres ellers så solide analysearbejde, har overset denne detalje. Jeg vil igen udpensle det for jer: Jeg har arbejdet på at opsætte en webshop. Og denne er endnu ikke online, så der er ingen kunder. Jeg har skrevet under, på tro og love, at arbejdet kan udføres uden for normal arbejdstid. Jeg har yderligere fortalt, at der er tale om dropshipping og at det meste vil fungere automatisk. Og skulle jeg få mega, monster meget succes, med udsigt til at blive mangemillionær og kan lade mig brødføde af dette, så ja, i det tilfælde vil jeg lade det blive min hovedbeskæftigelse. Men per dags dato har jeg ikke haft nogen salg, af nogen art. Hvorved man vel må kunne konkludere at der ikke er tale om en hovedbeskæftigelse? Eller? Der er lagt vægt på, at du ikke driver virksomheden Kommunekommunikation som din hovedbeskæftigelse, på grundlag af dine oplysninger om virksomhedens karakter og omfang. Vi har lagt afgørende vægt på dine oplysninger om dine forventninger til den ugentlige arbejdstid. Der er også lagt vægt på, at du forventer, at arbejdstimerne i overvejende del kan klares efter kl og i weekenderne, samt at opgaverne kan udføres fra din bopæl. Nå, men det er da fint hvorfor så dette afslag? Se 5, nr. 2 og 6, stk. 1 i driftsbekendtgørelsen. Dagpengeret Du har ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fordi du ikke har sandsynliggjort, at din beskæftigelse med virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Det er da løgn. Jeg har sandsynliggjort alt for jer. Og det er JER som har vurderet, at eventuelle webinarer, kurser eller lignende, åbenbart skal foregå kl. 8-16, og ikke ville kunne fungere som gå hjem møder eller som lørdagsseminarer. Jeg har INTET STED skrevet, i hvilket AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

69 tidsrum dette kan foregå i. Der er så minimal information på min ikkepublicerede hjemmeside, der er under udvikling, at jeg ikke forstår hvordan I kan lade denne bære hele vægten for jeres afgørelser, og tilsyneladende på ingen måde tager stilling til NOGET SOM HELST af det jeg skriver til jer i mine breve, og har underskrevet på tro og love! Det skyldes, at retten til dagpenge er betinget af, at arbejdet med virksomheden skal kunne tilrettelægges, så du faktisk er og kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager i det omfang, som kræves efter reglerne om rådighed for arbejdsmarkedet. Jeg har siddet hjemme, på min bopæl, og været til rådighed for arbejdsmarkedet i 2½ måned nu! Hvad mere forventer I??? Hvordan skal jeg, på nogen som helst fysisk måde være mere til rådighed?? Se 8, stk. 1 og 3, i driftsbekendtgørelsen. Der er lagt vægt på, at det er formålet med virksomheden at tilbyde kurser at tilbyde konsulentopgaver, rådgivningsopgaver samt web-udvikling at din kundekreds primært vil være kommunerne. Ja tak, lad os også lige få det penslet godt og grundigt ud ÉN gang til! Det fremgår af xxx hjemmeside, at virksomhedens vision bl.a. er at udvikle Danmarks bedste kommunale website. Ja. Jeg vil kunne udvikle Danmarks flotteste og bedste website, baseret på Wordpress, til en pris som vil være uden sidestykke i den Kommunale Danmarkshistorie. Og får jeg en sådan udviklingsopgave lover jeg jer, at jeg ikke har brug for offentlig ydelse. Og FÅR jeg en sådan opgave er det jo klart som jeg har svoret på tro og love at jeg ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvor ved jeg naturligvis vil afmelde mine dagpenge! Det fremgår ydermere af oplysningerne, at virksomheden tilbyder kurser. Nå ok, så lad os da lige få den endnu en gang, så Flere af kurserne kan afholdes uden for normal arbejdstid, men du kan ikke afvise, at kurserne i sin art og form er afhængig af at blive afholdt i dagtimerne. Du oplyser videre, at du ikke kan afvise, at der vil være møder, der skal afholdes i dagtimerne. Ja det er korrekt. I skriver jo sort på hvidt, i øvrigt, på jeres hjemmeside, at det vil være muligt at afholde et begrænset antal timer inden for normal arbejdstid. Dette skal blot modregnes. Men jeg skriver samtidig, som det også gælder for ovenstående hjemmesideudvikling at hvis jeg bliver booket til et seminar i dagtimerne, vil der være en så stor indtægt forbundet hermed, at jeg vil afmelde dagpengene. Vi skal vurdere, om opgaverne i virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Denne vurdering må tage udgangspunkt i det formål, som har været grundlaget for etableringen af virksomheden. Der må ikke være forhold, der bevirker, at Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg AFG_Afslag_paa_ydels

70 opgaverne i virksomheden udføres på bestemte tider af døgnet. Nej. Og det er jeg bekendt med. Det er en af de få punkter, som I rent faktisk har taget jer tid og kræfter til at rådgive mig omkring! Og ind til videre har jeg ytret alt det, I har bedt om. Og da jeg ikke tidligere har haft nogen kunder, forstår jeg ikke hvordan I kan vurdere, at denne 0-kroner omsættende virksomhed, som aldrig er kommet i gang, kun ville skulle kunne arbejde 8-16, og at ingen møder eller andet vil kunne rykkes, i tilfælde af jobsamtaler eller samtaler med jer eller Jobcentret. Kommunerne har normalt åbnings- og træffetider inden for normal arbejdstid. Ja. Men kommunerne er samtidig LANGT mere fleksible end det private erhvervsliv. Slå op på Job i Staten eller på Jobindex, og du vil se hvordan de alle reklamerer med (da de ikke har så mange andre kaniner i hatten) at de næsten alle tilbyder flextid og ofte mulighed for hjemmearbejde! Det er jo, hvis du skulle være i tvivl, ikke alle ansatte i kommunerne der sidder bag i skranke i Borger Service. Og vil du hermed også postulere, at Kommunerne i deres arbejde inden for normal arbejdstid, adskiller sig væsentligt fra øvrige erhvervsvirksomheder i Danmark? Betyder det, for at kunne modtage dagpenge ved siden af bibeskæftigelse som selvstændig, at jeg kun må yde arbejde for hvad ved jeg? Langtids-lastbilschauffører, politibetjente, sygeplejesker, bartendere og prostituerede, som har det til fælles, at de har natarbejde? Og tror du, at det administrative personale, der fx tager stilling til udvikling af hjemmesider mv. på lige fod med det øvrige personale, kun arbejder om natten? Hvordan i al himlens navn kan du konkludere, at Kommunerne er så forskellige fra det private erhvervsliv? Jeg har da aldrig i mit liv set private erhvervsvirksomheder, som annoncerer med en telefonisk åbningstid 16-23?? Med denne påstand du her kommer med, vurderer du så, at DANA som a-kasse, på nogen som helst måde kan imødekomme selvstændig bibeskæftigelse overhovedet? Og forstår du, hvis jeg opfatter det blot en lille bitte smule misvisende, at I markedsfører jer som A-kassen KUN for selvstændige, når I reelt set ingen rådgivning eller hjælp tilbyder, eller har nogen som helst øvrige værktøjer til at kunne få en selvstændig bibeskæftigelse til at hænge sammen, samtidig med dagpenge?? Hvordan kan I dagligt se jer selv i øjnene og være stolte og tilfredse med det arbejde I udfører, når hele jeres markedsføring og informationsmateriale beror på én stor kæmpe løgn og salgsgas? Blot en sidebemærkning Det kan ikke forventes, at din kontakt til kommunerne til enhver tid vil kunne finde sted uden for normal arbejdstid. Nej for jeg har ingen , og AdWords kan jeg ikke sætte op om aftenen. Og en hjemmeside kan kun besøges 8-16, og mails kan kun Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning AFG_Afslag_paa_ydels Aarhus Aalborg

71 skrives Og ingen offentligt ansatte browser på hjemmesider i arbejdsøjemed efter kl. 16. Og ingen steder hverken på jeres egen hjemmeside eller i loven står der anført, at jeg ikke må tage telefonen i dagtimerne, hvis den ringer Der er heller ingen offentlig ansatte som i 2014 har en mobiltelefon. Og alle offentligt ansatte slukker deres mobiltelefon kl. 16. For sådan er arbejdsmoralen jo i kommunerne. Det ved alle Det må forventes, at det i et mindre omfang vil være nødvendigt, at du har kontakt med kommunerne inden for normal arbejdstid. Nu skriver du jo i mindre omfang. Hvis det er et problem at jeg tager telefonen mellem 8 og 16, selvom jeg ikke annoncerer med nogen åbningstider, så kan det jo være at I skal til at overveje at fjerne denne tekst fra jeres hjemmeside, som jo ellers kan forstås blot en lille smule misvisende Men omvendt, hvis I gjorde, kunne I jo nok ikke længere markedsføre jer som A-kassen for selvstændige, vel? Denne kontakt kunne bestå i at præsentere kommunerne for de opgaver, som du kan løse og indgå aftale med kommunerne om de ydelser, som du kan tilbyde. Du har samtidig selv oplyst, at det ikke kan udelukkes at virksomhedens ydelser, særligt kurser, kan have et sådan indhold eller kursistantal, at det skal afvikles i dagtimerne. Der er en klokke som ringer jo, jeg tror vist du har skrevet dette et sted før i dette brev. Men jeg har ikke lyst til at gentage mig selv og spilde både min og din tid, så læs venligst min tidligere kommentar. Tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver og din arbejdstid afhænger således ikke alene af dig, men også af dine kunder. Og nu er det jo sådan, at når man udvikler en hjemmeside eller opsætter AdWords, så vil (især) en kommune jo ikke kunne være hverken imødekommende eller forstående, hvis jeg fortalte, at jeg ville udføre arbejdet om aftenen. Og hvis jeg spurgte en kontaktperson, om vi kunne klare noget af kommunikationen på mail, er jeg sikker på at jeg også ville blive afvist i dette. Uanset hvad er jeg endnu ikke kommet i gang med mit foretagende, og jeg har ingen historik at kunne trække på. Så jeg har ikke engang haft muligheden for at vurdere, om dette vil kunne lade sig gøre eller ej. AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

72 Igen må jeg understrege, at det arbejde jeg udfører (grafisk design, webudvikling mv.) måske er det MEST FLEKSIBLE job der findes på markedet. Og da alt foregår online, er denne type arbejde af den type, som i størst mulige grad kan formes til at imødekomme jeres fortolkninger af loven. Hvis ikke jeg vil kunne opfylde jeres krav og forventninger, hvem vil så kunne??? Du har derfor ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver virksomheden kommunekommunikation. Vent lige jeg tager lige toget til København og besøger Christiania, ryger mig 10 gram hash og læser denne afgørelse igen. Så kan det være at den giver bedre mening. Og skulle jeg møde DANA derude, så håber jeg at det bliver uden for normal arbejdstid, så jeg ikke får yderligere problemer Information Vi gør opmærksom på, at vi ikke har vurderet, om virksomheden FeelGood.as opfylder betingelserne for at kunne anses for at være selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, der er forenelig med udbetalingen af dagpenge. Nej selvfølgelig har I ikke det hvis det har taget jer 2½ måned at komme op med jeres afgørelse på ovenstående, så vil vi nok ramme den næste istid, inden I får færdigbehandlet resten af min sag, og svaret på mine øvrige spørgsmål. Udbetaling af dagpenge forudsætter, at du opfylder de generelle betingelser for at modtage ydelser. Ah nu forstår jeg Jeg er nået til bunden af brevet, før jeg indser, at du har øvet dig i at bruge bruge Ctrl. C Ctrl. V. funktionen. Nu giver det hele mere mening Klagevejledning Du kan klage til STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - over afgørelsen. Uh dem skrev jeg faktisk til for 2 måned siden for at klage over jer. Men de må også have turned to the Dark Side lige som jer. For jer har jeg heller ikke modtaget hverken bekræftelse på modtagelse eller svar. Jeg er blevet så desperat efter at have slåsset med jer og AJKS siden februar, at jeg udover vanlige ticks er begyndt at gøre mig nogle vilde konspirationsteorier, som ironisk nok bliver mere og mere virkelige og realistiske. Og til jeres held fik jeg afslag på min anmeldelse fra Forbrugerombudsmanden, fordi de ikke har ressourcer til at køre en sag mod jer. Så nu prøver jeg at gå ad ikke-statslige kanaler, da der åbenbart ikke findes nogen offentlige klageinstanser, som skal sikre at a-kasserne ikke opfører sig som en stat i staten og kan gøre hvad de AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

73 vil. Dette forklarer jo nok også, at I og AJKS ikke føler sig gensidigt forpligtet i aftaleforholdende, og I føler jer så frie i al jeres kommunikation og markedsføring, at I kan lyve så det driver af jer. Jeg håber sådan at I nu vælger at sagsøge mig for injurier, så jeg kan endelig kan få lagt al min dokumentation frem til offentlig skue, og så offentligheden kan se hvordan I behandler jeres medlemmer. Ja, jeg mener at I har ageret ulovligt gennem både jeres mangelfulde, misvisende og forkerte information i jeres markedsføring og kommunikation samt brugen af jeres uanmodede henvendelser og værgemetoder, samt misligholdelse af aftaleforholdet, hvor I kun pålægger dagpengesøgeren en række punkter der skal opfyldes, hvorimod jeg ikke engang kan få en UNDSKYLDNING fra jer, efter I har ignoreret mig i 2½ måned og behandlet mig som, undskyld mit sprog.. som lort. Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger fra du har modtaget dette brev rette henvendelse til os. Ellers tak: Jeg har indset at der ikke findes nogen offentlige klagemyndigheder som kan behandle jeres øvrige ageren, og jeg har fuldkommen mistet troen på velfærdsstaten og Danmark som værende et retssamfund. Baseret på alt det jeg har oplevet siden februar, hvor jeg har slåsset med jer og AJKS, så tror jeg ikke længere på, at arbejdsløse, sindslidende eller selvstændige har nogen som helst former for rettigheder i dette land. Jeg går videre ad andre kanaler, og forsøger i en sidste krampetrækning af finde energien til at ringe til en avis eller to, i håb om at retfærdigheden findes et sted derude. Klagen skal rettes til Arbejdsskadestyrelsen, men skal indgives til os. Formålet med dette er, at eventuelle nye oplysninger, der måtte komme frem i din klage, bliver taget i betragtning. Dette får os måske til at ændre afgørelsen uden styrelsens medvirken. Er du seriøs? I har ind til nu ignoreret de fleste af mine henvendelser og ikke taget stilling til et eneste klagepunkt eller nogen af mine mange, lange klager til jer. Hvordan skulle jeg kunne tro på, at I rent faktisk ville tage imod nogen som helst form for konstruktiv kritik og forslag? Og hvordan skal jeg have tillid til, at I på nogen som helst måde vil læse noget af det, som står i min klage? Hvis vi er nødt til at fastholde afgørelsen, vil sagen sammen med alle væsentlige oplysninger og papirer blive sendt til Arbejdsskadestyrelsen hurtigst muligt. Hold nu op I har fuldkommen ignoreret mine tidligere indsigelser, forklaringer eller tro og love begæringer. Enhver, som læser det du skriver, eller får indblik i den tidligere kommunikation, vil vide, at troen på en ændring i ovenstående afgørelse, vil være lige så utopisk som at tro på, at Israel og Pælastinakonflikten vil blive løst af et håndtryk i morgen. Venlig hilsen AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

74 Susanne Sehested Henriksen Beskæftigelseschef AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

75 Peter 6330 Padborg Dato: 9. juli 2014 Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Vi har modtaget din ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med virksomheden Kommunekommunikation. Vi har i den forbindelse konstateret, at du også er ejer af virksomheden Packroff Holding samt virksomheden FeelGood.as. Afgørelse Det var da flot, at I kan konstatere dette. Dette har jeg jo også kun forsøgt at gøre opmærksom på ca. en million gange (både over for jer og AJKS), på tro og love og en mase mails og telefonisk, og det glæder mig, at I nu kan informere mig om, at I nu kan konstatere dette faktum. Dette har I dog allerede konstateret i jeres tidligere mail, og jeg fortolker dette som at I (igen) har glemt mig, og igen har ladet jer overraske. Du har ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med Kommunekommunikation. Vi kan derfor ikke udbetale dagpenge til dig fra dit ophør med ansættelse som lønmodtager pr. 1. april Øh Jeg er altså ophørt som lønmodtager per 30. april. Men du fik da noteret mit navn korrekt. Begrundelse Vi vurderer, at du vil drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med virksomheden Kommunekommunikation. Det har I vurderet fuldkommen korrekt, og jeg roser jeres grundige sagsbehandling og detektivarbejde, at det kun har taget jer to måneder og ni dage at nå frem til denne konklusion. Og I har ret I at jeg har oprettet et CVR-nummer, med det ene formål, at drive en virksomhed, og ikke blot kunne skrive CEO på visitkortet. Vi har lagt vægt på, at arbejdsopgaverne i virksomheden Kommunekommunikation vil AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning Aarhus Aalborg

76 være: Konsulentopgaver Rådgivning Web-udvikling Kurser - Hvor til jeg skrev til dig, for længe siden, at hvis noget at dette kan komplicere min ret til dagpenge, må du (som rådgiver, og som del af den ydelse jeg betaler for OG som I så pænt formulerer på jeres hjemmeside er jeres formål, altså at være til for at rådgive medlemmet) så må du fortælle mig det og jeg kan ændre på dette. Jeg skrev også til dig at siden var IKKE INDEKSERBAR i Google og øvrige søgemaskiner, ikke har været markedsført ELLER besøgt, og i øvrigt fortsat er under udvikling. OG at dette er fremtidige mulige ydelser som jeg gerne vil holde åbne, men ENDNU IKKE har afholdt et eneste af. Din kundekreds vil være kommuner. Det er korrekt. Endnu et fremragende stykke analysearbejde. Om det er firmanavnet eller mine ufatteligt mange breve til jer, der har fået jer på rette spor, ved jeg ikke Du forventer at bruge 5 timer om ugen i Kommunekommunikation. Korrekt. Indtil jeg på et tidspunkt får en kunde, har jeg oplyst, at jeg kun vil bruge 5 minutter på dette foretagende. For i det sekund at jeg får en kunde, vil jeg have foden inden for, og jeg vil ikke længere skulle have brug for økonomisk hjælp. Ja, jeg ville derved nok leve nær fattigdomsgrænsen, men hellere det, end at være dagpengemodtager! Og med 5 timers arbejde, som jeg har svoret på tro og love, må det antages at jeg godt ville kunne bibeholde en fuldtidsstilling ved siden af. For så vidt angår virksomheden FeelGood.as har du oplyst, at der er tale om en webshop. Af oplysningerne fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at selskabets formål er at drive internethandel samt hermed beslægtet virksomhed og reklamevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Packroff Holding ejer FeelGood.as. OK, så I HAR rent faktisk læst ét af de mange breve jeg har sendt til jer, men aldrig fået svar på? Og kombineret med jeres egen research må jeg igen gratulere, at I har ramt plet i jeres antagelser. Du driver selvstændig virksomhed, fordi du er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Du har igen fuldkommen ret. Jeg er igen ved at falde bagover i benovelse over jeres evne til at lægge én og én sammen. Du har simpelthen ret: Jeg driver virksomhed for, på sigt, at kunne få mad på bordet og blive selvforsørgende, og ikke udelukkende for sjov eller fordi jeg ikke har andet at lave. AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Tlf: Fax: Kolding Herning Aalborg

77 Se 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed(driftsbekendtgørelsen). Bibeskæftigelse Du driver virksomheden Kommunekommunikation som din bibeskæftigelse. Ja tak, lad os lige igen få det på plads, ÈN gang for alle, så der ikke opstår nogen tvivl! Da vi ikke kender det fulde omfang, for så vidt angår varer, kundekreds m.m. i virksomheden FeelGood.as kan vi ikke konkret vurdere, om arbejdet i denne virksomhed kan anses som drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Jeg har udfyldt ALT I har bedt om. Alle formularer, og tilmed udpenslet dette RIGTIG mange gange for jer telefonisk og på mail OG i brev!. Senest i det brev du (tilsyneladende) refererer til. Det undrer mig, at I, igennem jeres ellers så solide analysearbejde, har overset denne detalje. Jeg vil igen udpensle det for jer: Jeg har arbejdet på at opsætte en webshop. Og denne er endnu ikke online, så der er ingen kunder. Jeg har skrevet under, på tro og love, at arbejdet kan udføres uden for normal arbejdstid. Jeg har yderligere fortalt, at der er tale om dropshipping og at det meste vil fungere automatisk. Og skulle jeg få mega, monster meget succes, med udsigt til at blive mangemillionær og kan lade mig brødføde af dette, så ja, i det tilfælde vil jeg lade det blive min hovedbeskæftigelse. Men per dags dato har jeg ikke haft nogen salg, af nogen art. Hvorved man vel må kunne konkludere at der ikke er tale om en hovedbeskæftigelse? Eller? Der er lagt vægt på, at du ikke driver virksomheden Kommunekommunikation som din hovedbeskæftigelse, på grundlag af dine oplysninger om virksomhedens karakter og omfang. Vi har lagt afgørende vægt på dine oplysninger om dine forventninger til den ugentlige arbejdstid. Der er også lagt vægt på, at du forventer, at arbejdstimerne i overvejende del kan klares efter kl og i weekenderne, samt at opgaverne kan udføres fra din bopæl. Nå, men det er da fint hvorfor så dette afslag? Se 5, nr. 2 og 6, stk. 1 i driftsbekendtgørelsen. Dagpengeret Du har ikke ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fordi du ikke har sandsynliggjort, at din beskæftigelse med virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Det er da løgn. Jeg har sandsynliggjort alt for jer. Og det er JER som har vurderet, at eventuelle webinarer, kurser eller lignende, åbenbart skal foregå kl. 8-16, og ikke ville kunne fungere som gå hjem møder eller som lørdagsseminarer. Jeg har INTET STED skrevet, i hvilket AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Tlf: Fax: Kolding Herning Aalborg

78 tidsrum dette kan foregå i. Der er så minimal information på min ikkepublicerede hjemmeside, der er under udvikling, at jeg ikke forstår hvordan I kan lade denne bære hele vægten for jeres afgørelser, og tilsyneladende på ingen måde tager stilling til NOGET SOM HELST af det jeg skriver til jer i mine breve, og har underskrevet på tro og love! Det skyldes, at retten til dagpenge er betinget af, at arbejdet med virksomheden skal kunne tilrettelægges, så du faktisk er og kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager i det omfang, som kræves efter reglerne om rådighed for arbejdsmarkedet. Jeg har siddet hjemme, på min bopæl, og været til rådighed for arbejdsmarkedet i 2½ måned nu! Hvad mere forventer I??? Hvordan skal jeg, på nogen som helst fysisk måde være mere til rådighed?? Se 8, stk. 1 og 3, i driftsbekendtgørelsen. Der er lagt vægt på, at det er formålet med virksomheden at tilbyde kurser at tilbyde konsulentopgaver, rådgivningsopgaver samt web-udvikling at din kundekreds primært vil være kommunerne. Ja tak, lad os også lige få det penslet godt og grundigt ud ÉN gang til! Det fremgår af Kommunekommunikations hjemmeside, at virksomhedens vision bl.a. er at udvikle Danmarks bedste kommunale website. Ja. Jeg vil kunne udvikle Danmarks flotteste og bedste website, baseret på Wordpress, til en pris som vil være uden sidestykke i den Kommunale Danmarkshistorie. Og får jeg en sådan udviklingsopgave lover jeg jer, at jeg ikke har brug for offentlig ydelse. Og FÅR jeg en sådan opgave er det jo klart som jeg har svoret på tro og love at jeg ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvor ved jeg naturligvis vil afmelde mine dagpenge! Det fremgår ydermere af oplysningerne, at virksomheden tilbyder kurser. Nå ok, så lad os da lige få den endnu en gang, så Flere af kurserne kan afholdes uden for normal arbejdstid, men du kan ikke afvise, at kurserne i sin art og form er afhængig af at blive afholdt i dagtimerne. Du oplyser videre, at du ikke kan afvise, at der vil være møder, der skal afholdes i dagtimerne. Ja det er korrekt. I skriver jo sort på hvidt, i øvrigt, på jeres hjemmeside, at det vil være muligt at afholde et begrænset antal timer inden for normal arbejdstid. Dette skal blot modregnes. Men jeg skriver samtidig, som det også gælder for ovenstående hjemmesideudvikling at hvis jeg bliver booket til et seminar i dagtimerne, vil der være en så stor indtægt forbundet hermed, at jeg vil afmelde dagpengene. Vi skal vurdere, om opgaverne i virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Denne vurdering må tage udgangspunkt i det formål, som har været grundlaget for etableringen af virksomheden. Der må ikke være forhold, der bevirker, at AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Tlf: Fax: Kolding Herning Aalborg

79 opgaverne i virksomheden udføres på bestemte tider af døgnet. Nej. Og det er jeg bekendt med. Det er en af de få punkter, som I rent faktisk har taget jer tid og kræfter til at rådgive mig omkring! Og ind til videre har jeg ytret alt det, I har bedt om. Og da jeg ikke tidligere har haft nogen kunder, forstår jeg ikke hvordan I kan vurdere, at denne 0-kroner omsættende virksomhed, som aldrig er kommet i gang, kun ville skulle kunne arbejde 8-16, og at ingen møder eller andet vil kunne rykkes, i tilfælde af jobsamtaler eller samtaler med jer eller Jobcentret. Kommunerne har normalt åbnings- og træffetider inden for normal arbejdstid. Ja. Men kommunerne er samtidig LANGT mere fleksible end det private erhvervsliv. Slå op på Job i Staten eller på Jobindex, og du vil se hvordan de alle reklamerer med (da de ikke har så mange andre kaniner i hatten) at de næsten alle tilbyder flextid og ofte mulighed for hjemmearbejde! Det er jo, hvis du skulle være i tvivl, ikke alle ansatte i kommunerne der sidder bag i skranke i Borger Service. Og vil du hermed også postulere, at Kommunerne i deres arbejde inden for normal arbejdstid, adskiller sig væsentligt fra øvrige erhvervsvirksomheder i Danmark? Betyder det, for at kunne modtage dagpenge ved siden af bibeskæftigelse som selvstændig, at jeg kun må yde arbejde for hvad ved jeg? Langtids-lastbilschauffører, politibetjente, sygeplejesker, bartendere og prostituerede, som har det til fælles, at de har natarbejde? Og tror du, at det administrative personale, der fx tager stilling til udvikling af hjemmesider mv. på lige fod med det øvrige personale, kun arbejder om natten? Hvordan i al himlens navn kan du konkludere, at Kommunerne er så forskellige fra det private erhvervsliv? Jeg har da aldrig i mit liv set private erhvervsvirksomheder, som annoncerer med en telefonisk åbningstid 16-23?? Med denne påstand du her kommer med, vurderer du så, at DANA som a-kasse, på nogen som helst måde kan imødekomme selvstændig bibeskæftigelse overhovedet? Og forstår du, hvis jeg opfatter det blot en lille bitte smule misvisende, at I markedsfører jer som A-kassen KUN for selvstændige, når I reelt set ingen rådgivning eller hjælp tilbyder, eller har nogen som helst øvrige værktøjer til at kunne få en selvstændig bibeskæftigelse til at hænge sammen, samtidig med dagpenge?? Hvordan kan I dagligt se jer selv i øjnene og være stolte og tilfredse med det arbejde I udfører, når hele jeres markedsføring og informationsmateriale beror på én stor kæmpe løgn og salgsgas? Blot en sidebemærkning Det kan ikke forventes, at din kontakt til kommunerne til enhver tid vil kunne finde sted uden for normal arbejdstid. Nej for jeg har ingen , og AdWords kan jeg ikke sætte op om aftenen. Og en hjemmeside kan kun besøges 8-16, og mails kan kun Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Tlf: dana.dk Fax: Slagelse Kolding Herning AFG_Afslag_paa_ydels Aarhus Aalborg

80 skrives Og ingen offentligt ansatte browser på hjemmesider i arbejdsøjemed efter kl. 16. Og ingen steder hverken på jeres egen hjemmeside eller i loven står der anført, at jeg ikke må tage telefonen i dagtimerne, hvis den ringer Der er heller ingen offentlig ansatte som i 2014 har en mobiltelefon. Og alle offentligt ansatte slukker deres mobiltelefon kl. 16. For sådan er arbejdsmoralen jo i kommunerne. Det ved alle Det må forventes, at det i et mindre omfang vil være nødvendigt, at du har kontakt med kommunerne inden for normal arbejdstid. Nu skriver du jo i mindre omfang. Hvis det er et problem at jeg tager telefonen mellem 8 og 16, selvom jeg ikke annoncerer med nogen åbningstider, så kan det jo være at I skal til at overveje at fjerne denne tekst fra jeres hjemmeside, som jo ellers kan forstås blot en lille smule misvisende Men omvendt, hvis I gjorde, kunne I jo nok ikke længere markedsføre jer som A-kassen for selvstændige, vel? Denne kontakt kunne bestå i at præsentere kommunerne for de opgaver, som du kan løse og indgå aftale med kommunerne om de ydelser, som du kan tilbyde. Du har samtidig selv oplyst, at det ikke kan udelukkes at virksomhedens ydelser, særligt kurser, kan have et sådan indhold eller kursistantal, at det skal afvikles i dagtimerne. Der er en klokke som ringer jo, jeg tror vist du har skrevet dette et sted før i dette brev. Men jeg har ikke lyst til at gentage mig selv og spilde både min og din tid, så læs venligst min tidligere kommentar. Tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver og din arbejdstid afhænger således ikke alene af dig, men også af dine kunder. Og nu er det jo sådan, at når man udvikler en hjemmeside eller opsætter AdWords, så vil (især) en kommune jo ikke kunne være hverken imødekommende eller forstående, hvis jeg fortalte, at jeg ville udføre arbejdet om aftenen. Og hvis jeg spurgte en kontaktperson, om vi kunne klare noget af kommunikationen på mail, er jeg sikker på at jeg også ville blive afvist i dette. Uanset hvad er jeg endnu ikke kommet i gang med mit foretagende, og jeg har ingen historik at kunne trække på. Så jeg har ikke engang haft muligheden for at vurdere, om dette vil kunne lade sig gøre eller ej. AFG_Afslag_paa_ydels Hovedkontoret Kirke Værløsevej 34 dana.dk Slagelse Aarhus Værløse Tlf: Fax: Kolding Herning Aalborg

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E-mail:peter.dk Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Peter Packroff Nørregade 60 6330 Padborg Dato: 9. juli 2014 Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Vi har modtaget din ansøgning om tilladelse til udøvelse af

Læs mere

Peter Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven

Peter <peter@.dk> Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven Peter Fra: Peter Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Emne: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven Kære Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Padborg, 4 december 2014 Svar på henvendelse vedr. sagsnummer xxxxxxx Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Hermed reagerer jeg på Ankestyrelsens svar af 18. november 2014. Jeg skal beklage den lange

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

1306260308 1 meddelelse

1306260308 1 meddelelse meemo, Inc. Email 1306260308 01/07/13 14.0

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed Page 1 of 51 of 5 From: Morten Byrial Sent: 19-01-2016 09:51:48 To: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Subject: SV: Angående akt indsigt Hermed mine kommentarer

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Spurgt chaufføren på den forrige bus?

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Spurgt chaufføren på den forrige bus? AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0346 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Spurgt

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0186 Klageren: XX 6650 Brørup Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29 94 28 97 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750 kr. da

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0339 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander kommunen sig i borgernes sygdom. Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk kompensation

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere