PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Delegeretmøde 2014

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med udendørs gudstjeneste på plænen ned mod auditoriet på Nyborg Strand Hotel. Det er en god ide at medbringe siddeunderlag, da der ikke vil være stole på plænen. Mødet afholdes på: Nyborg Strand Hotel Østerøvej Nyborg Møde i plenum afholdes i sal H/I/J Tidspunkt: Lørdag den 3. maj kl. 9:30 søndag den 4. maj 2014 ca. kl. 16:30. Vi slutter først, når vi har været hele dagsordenen igennem. Tjek ind: Det er vigtigt, at du husker at tjekke ind, når du ankommer til hotellet, så vi ved, hvor mange stemmeberettigede, der er til stede. Tjek ind foregår i Salon 1. Hvis du forlader Delegeretmødet inden den officielle afslutning, skal du også huske at tjekke ud. Under afstemning: Du må ikke forlade salen under afstemningerne søndag, da vi ellers ikke har mulighed for at vide, hvor mange stemmeberettigede vi er til stede i salen og dermed ikke ved, hvornår et forslag er vedtaget eller faldet. Indkvartering: Indkvartering foregår på værelse eller sovesal på Nyborg Strand Hotel. Når du har tjekket ind i Salon 1, skal du også tjekke ind i hotellets reception, hvor du vil få nøgle til dit værelse eller få anvist din sovesal. Du kan tjekke ind på hotellet efter kl. 14:00 Søndag skal du tjekke ud af hotellet igen. Det skal du gøre inden kl. 10:30. Indlevering af ændringsforslag Ændringsforslag til vedtægtsændringer og henstillingen skal indleveres senest lørdag den 3. maj kl Forslaget skal afleveres behørigt underskrevet og i elektronisk form på et USBstik. 2

3 PROGRAM Lørdag 9:30 Udendørs Gudstjeneste på Nyborg Strand Hotel 10:30 Kaffepause 10:30 Intro til hvad Delegeretmødet er. Kun for tilmeldte. 11:15 Delegeretmødet starter 12:45 Frokost 14:00 Delegeretmødet fortsat 15:30 Cafédebatter 16:15 Kaffepause 16:45 Cafédebatter fortsat 17:45 Opsamling på debatter i salen 19:30 Middag 21:30 Underholdning Søndag 7:00 8:45 Morgenmad 9:00 Indledning 9:15 Delegeretmødet genoptages 10:15 Drøftelse af korpsets strategi 12:30 Præsentation i salen af de valgte til Hovedbestyrelsen 12:45 Frokost 14:00 Delegeretmødet fortsat Ca. 16:30 Delegeretmødet slutter 3

4 INDHOLD AFVIKLING AF DELEGERETMØDE FORRETNINGSORDEN... 6 DAGSORDEN... 7 PRÆSENTATION AF KANDIDATERNE... 8 OVERSIGT OVER KANDIDATERNES KOMPETENCER FORSLAG TIL ÆNDRINGER I VEDTÆGTER FOR DE GRØNNE PIGESPEJDERE HENSTILLING REVISIONSPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING RESULTATOPGØRELSE BALANCE BUDGET NAVNEOVERSIGT

5 AFVIKLING AF DELEGERETMØDE 2014 På Delegeretmødet i 2012 forsøgte vi os med en ny debatform, cafédebatter. Den var der både fordele og ulemper ved, så på Delegeretmødet 2014 har vi valgt at tage vores erfaringer med os, holde fast i grundtanken og finjustere lidt hist og her. Delegeretmødet vil forløbe således: Lørdag starter med, at Hovedbestyrelsen aflægger sin mundtlige beretning i salen og i forlængelse heraf, bliver der mulighed for at stille spørgsmål til den. Herefter vil der være præsentationer og godkendelse af regnskab og budget med mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Dernæst bliver I præsenteret for HB-kandidaterne samt for de forslag til vedtægtsændringer og henstillinger, som er indsendt. Lørdag eftermiddag står i debattens tegn. De forslag til vedtægtsændringer, som er indsendt til behandling på Delegeretmødet har temaet Demokrati tilfælles. Derfor har vi valgt, at alle debatter har dette tema som omdrejningspunkt. Temadebatterne er delt op i 3 niveauer: Demokrati i korpset, demokrat i regionerne og demokrati i grupperne. Der vil køre 2 debatrunder af hver 45 minutter. Det betyder, at du skal vælge 2 af de 3 niveauer at debattere om. Hvert niveau har 3 caféer, hvor det samme emne debatteres. Det er sådan delt op, for at alle har en chance for at komme til orde. Når de to debatrunder er overstået, mødes vi igen i salen for at samle op på, hvad de øvrige cafédebatter har omhandlet, og hvad essensen har været. Når I forbereder jer i gruppen eller regionen til Delegeretmødet, skal I overveje, hvilke niveauer I særligt gerne vil drøfte. Det giver jer mulighed for at fordele jer, så gruppen eller regionen deltager i flest mulige debatter. Der vil naturligvis være mulighed for at stille ændringsforslag eller henstillinger til alle de forslag, som har været debatteret i løbet af lørdagen. Ændringsforslag kan afleveres hele dagen. Vær dog opmærksom på tidspunktet for sidste frist for indleveringen. Lørdag aften byder på underholdning i salen. Søndag gennemfører vi alle afstemningerne. Vi starter søndag morgen bl.a. med valg til den nye Hovedbestyrelse. Efter de første afstemninger skal vi finde retningen for vores korps, og I inviteres til at deltage i en proces, hvor vi drøfter korpsets strategi. Søndag efter frokost præsenteres den nye hovedbestyrelse, og de resterende forslag, henstillinger og vedtægtsændringer sættes til afstemning. Vel mødt Hovedbestyrelsen 5

6 FORRETNINGSORDEN 1. Når dirigenten har tilkendegivet, at forhandlingen om et punkt på dagsordenen er slut og afstemningen påbegyndt, kan behandlingen ikke genoptages om dette punkt. 2. Afstemning sker ved håndsoprækning. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 delegerede forlanger det. 4. Afstemning om opstillede kandidater sker skriftligt ved at sætte op til det antal krydser, dirigenten angiver, på den enkelte stemmeseddel. Stemmesedler udleveres ved indgangen til mødesalen til de stemmeberettigede deltagere, og stemmesedlerne må ikke tages med ud af salen. 5. Tilbagetrækning af ændringsforslag kan kun ske af stillerne og skal gøres inden afstemning om punktet påbegyndes. Alle øvrige delegerede har derefter mulighed for at lade forslaget opretholde ved at meddele det til dirigenterne. 6. På selve delegeretmødet kan fremkomme redaktionelle ændringer og i så fald skriftligt til dirigenten. 7. Vedtagelse af ændringer i 1, 2, 3, 22, 24 skal ske med 2/3 af de afgivne stemmer. 8. Vedtagelse af ændringer i øvrige vedtægter sker ved almindeligt stemmeflertal. 9. Vedtagelse af henstillinger sker ved almindelig stemmeflertal. 10. Ved afstemning foretages optælling: a. for forslaget b. imod forslaget c. hverken for eller imod forslaget 11. Dersom der er flere forslag til samme punkt, stemmes der først om det mest vidtgående forslag. 12. Dersom det forslag, man selv stemmer for, falder, kan man bruge sin indflydelse ved at stemme for det af de resterende forslag, man synes bedst om. 13. Når et forslag er vedtaget, udgår resten af forslagene til det pågældende punkt. 14. Alle ændringer i Vedtægter for De grønne pigespejdere samt valg til bestyrelse og udvalg træder i kraft, når det igangværende delegeretmøde er slut. 15. Dirigentens afgørelse er inappellabel. 16. Ikke-delegerede har taleret under arbejdsdrøftelsen. Under øvrige punkter kan ikke-delegerede få ordet efter dirigentens tilladelse. 17. Ændringsforslag til indkomne forslag til vedtægtsændringer ( 10 stk. 4) samt forslag til henstillinger skal være indleveret senest lørdag den 3. maj 2014 kl. 21: Elektronisk blanket til udformning af ændringsforslag kan downloades fra pigespejdernet eller afhentes på en USBnøgle i mødebureauet. 19. Der må kun stilles ét ændringsforslag pr. blanket. 20. Ændringsforslag skal forsynes med navn, region og underskrift på samtlige stillere. 21. Ændringsforslag skal afleveres i en behørigt underskrevet original til mødebureauet, og bedes samtidig afleveret i en elektronisk udgave på en USB-nøgle. Teknik: I mødesalen er anbragt et antal mikrofoner ud over den, som dirigenten benytter. Når man ønsker at få ordet, sender man en seddel med sit navn op til dirigenten og går til nærmeste mikrofon (hvor man evt. stiller sig i kø), og man vil derefter få ordet af dirigenten. 6

7 DAGSORDEN 1. Valg af to dirigent(er) 2. Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmødet 3. Valg af valgtilforordnede 4. Godkendelse af beretning 5. Godkendelse af regnskab 6. Fremlæggelse af forslag til budget for året efter delegeretmødets afholdelse (år 1) og overslag for det følgende år (år 2). 7. Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter 8. Indkomne forslag 9. Afgørelse af indankede sager 10. Valg af 7 medlemmer til korpsets hovedbestyrelse samt af minimum 2 suppleanter 11. Valg af revisor(er) 12. Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt 13. Eventuelt 7

8 PRÆSENTATION AF KANDIDATERNE Cecilie Bernhard Hansen Født: 1987 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Aalborg Aalborg gruppe Region Skagerrak Uddannet inden for Politik og Administration, Jobsøgende Tropsassistent og flokassistent Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg har været pigespejder siden 1995, hvor jeg blev meldt ind i Haderslev gruppe. Her blev jeg senere både flokassistent og patruljeleder. Jeg var Regionsassistent i Region Vadehav fra I 2009 kom jeg til Aalborg gruppe hvor der var ved at ske en sammenlægning mellem to af de aalborgensiske grupper. I Aalborg har jeg været tropassistent og siden efteråret 2013 flokassistent. Jeg er medplanlægger af Spejderdysten til det kommende folkemøde på Bornholm, ligesom jeg er medplanlægger af vores ungdomsdelegeretmøde. Interesser både i spejderregi og privat: Jeg har altid syntes, at det var vigtigt med nogle anderledes oplevelser. Oplevelser der får en til at reflektere. Det er den slags oplevelser, jeg husker bedst fra min spejderopvækst, og som jeg har taget med mig i mit civile liv, og det er den slags oplevelser, jeg forsøger at give videre til de piger, jeg har nu. Det, at gøre noget fuldstændig skørt og anderledes og blive rystet ud af sin komfortzone, er for mig at se meget vigtigt. I mit civile liv er jeg meget interesseret i politik, hvilket også afspejler sig i mit valg af uddannelse. Mine to vigtigste mærkesager: Det gode og aktuelle aktivitetsmateriale. Igennem de sidste mange år som leder har jeg brugt meget af korpsets aktivitetsmateriale og har derigennem fundet vigtigheden i, at det er opdateret således, at det er vedkommende for de piger, der skal bruge det. Verden flytter sig hele tiden, og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi følger med. De grønne pigespejdere skal være endnu mere synlige, så det gode budskab kommer ud: Vi skal i vores daglige spejderarbejde blive mere synlige. Flere skal vide, hvem vi er, og hvad der lige præcis gør os og vores produkt til noget særligt. Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: Vi står som korps i en spændende udvikling. Spejderarbejde i ordets klassiske forstand udvikler sig hele tiden, og det gør vi som organisation også. Mine nuværende spejderopgaver gør, at jeg sidder med fingrene helt nede i jorden i forhold til, hvad der interesserer piger i dag. Samtidig synes jeg, det er meget vigtigt for de lokale grupper med en sammentømret organisation i ryggen, hvor vi internt lytter til hinanden med respekt og interesse. Jeg vil gerne være med til fortsat at sikre, at vores medlemmer får noget vedkommende og aktuelt aktivitetsmateriale, sådan at de udvikler deres fulde potentiale og kompetencer. Jeg er pigespejder helt ind i knoglerne og vil gøre mit bedste for at flere får lov til at opleve, hvad vi kan. Opstillet af: Hovedbestyrelsen 8

9 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Strategisk arbejde Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Lille Mellem Mellem Jeg har bidraget til de forskellige hvervekampagner i de grupper, jeg har været i. At få flere piger ind i gruppen kræver strategisk arbejde i forhold til tidspunkt, hvervekampagnens udformning osv. Udsendt gennem DUF til en WHO-konference sommeren 2004 i Budapest omhandlende Børns sundhed Deltog på DUF delegeretmøde 2013 Deltog på Folkemødet 2013, hvor jeg hjalp med at afvikle dysten, der var tværkorpsligt planlag og er med til at planlægge dysten for i år Programstof & pædagogik Lille Har erfaring med at bruge programstof igennem de sidste 11 år samt, at have lederrollen for piger i mange aldersgrupper. Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Stor Lille Igennem mit spejderliv har jeg fået lederkompetencer, som jeg har taget med ind i mit civile liv, når der skulle tages styring over eksempelvis et projekt. Har spejdernetværk i flere dele af landet. Jeg har nogle kontakter inden for den politiske verden primært igennem gamle studiekammerater. Uddannelse Ingen Processer & facilitering Lille Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Ingen Mellem Lille I mit civile liv har jeg siddet med en politisk afrapporteringsopgave. som skulle kommunikeres ud til en bred vifte af mennesker med forskellig baggrund og forudsætninger. 9

10 Charlotte Alice Samsøe Engmann Født: 1985 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Gentofte Gentofte/Vangede Region Furesø Socialrådgiver, tillige uddannet Apollo Guide Aktiv flokleder/smutteleder Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg har været pigespejder i lidt over 20 år i Gentofte/Vangede gruppe. Jeg startede min spejderkarriere som patruljeassistent og blev efterfølgende patruljeleder, tropleder, flokleder og har også fungeret ca. 3 år som gruppeleder, sideløbende med at være aktiv flokleder. Jeg har gennem årene deltaget på flere kurser bl.a. flere førstehjælpskurser, lederudviklingskurser, ULK og senest Imagine More. Interesser både i spejderregi og privat: Inden for spejderregi går jeg aktuelt op i at pleje mine venskaber med mine spejderveninder, og opretholde fællesskabet og den positive energi. Det jeg holder af ved at være pigespejder er, at man får nogen gode oplevelser, og at man lærer noget nyt hele tiden og får lov til at gøre ting anderledes. I mit privatliv bruger jeg en stor del af min arbejdsdag og fritid på at arbejde, da mit erhverv gør, at jeg hele tiden er nødsaget til at være opdateret på seneste lovgivning/reformer. Jeg elsker at rejse, holde mig i form og shoppe. Mine to vigtigste mærkesager: 1. At pigespejder ikke er noget man går til, men noget man er helt ind på rygraden og i hjertet. (Værdierne/traditionerne Det skal ikke være pinligt eller kedeligt at være pigespejder) 2. At man som pigespejder oplever et fællesskab, man ikke finder andre steder. Muligheden for at få veninder for livet. (Accept ligegyldigt hvem du er) Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: 1. Jeg ønsker at udbrede kendskabet til, hvordan De grønne pigespejderes organisation fungerer. Jeg tænker, at et større indblik i og forståelse for organisationen som helhed vil medvirke til en bedre fællesskabsfølelse og ansvarsbevidsthed hos den enkelte pigespejder. (Øge medlemstallet) 2. Jeg ønsker, at der skal fokuseres mere på de grundlæggende værdier/traditioner inden for spejderarbejde med et moderne twist. Væk med poptøsen og det lyserøde tema. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø 10 medlemmer over 16 år fra Gentofte-Vangede gruppe 12 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe 10

11 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Interne arrangementer i Gentofte/Vangede Gruppe Sæbebobler Generel lederpleje i Gentofte/Vangede Gruppe Været i flere ansættelsesudvalg i både kommunalt og privat regi inden for mit erhverv. Medvirkende til at ansætte mine kollegaer. Strategisk arbejde Været gruppeleder. Mellem Er projektansvarlig i mit erhvervsliv ansvar for succes. Samarbejde med WAGGGS og/eller Udlandsture med Gentofte/Vangede Gruppe Island, Wales og Lille andet internationalt skitur til Schweiz. arbejde Planlægning og udførsel/afholdelse af spejder/flokmøder. Programstof & Arbejdsmæssigt er jeg vant til at skrive og udforme breve pædagogik Stor primært med lovstof, skrive forløbsbeskrivelser og salgsmateriale. Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Stor Mellem-Stor Mellem-Stor Stor Mellem Stor Mellem Spejderleder gennem ca. 15 år. 10 år som flokleder. Ca. 3 år som gruppeleder. Projektansvarlig på min arbejdsplads. Oplæring og sparring med kollegaer. Samarbejde med andre pigespejdergrupper. Arbejdsmæssigt er jeg vant til at have mange forskellige samarbejdspartnere bl.a. jobcentre (kunder), læger, advokater, pårørende m.m. Bl.a. tidligere patruljelederkurser, ULK, imagine more, førstehjælp, kommunikation m.m. Socialrådgiver, Apollo Guide, Løbende lovopdatering, LAB, Aktivloven, RTL, reformer og lovforslag. Fra brainstorm - planlægning udførsel/afholdelse og uddelegering. Jeg har gennem årene udtænkt og afholdt et utal af flokmøder, og en hel del weekendture og sommerlejre. Erhvervsmæssigt er jeg ansat hos et privat firma (anden aktør), hvor vi leder af at sælge vores produkter/forløb til f.eks. jobcentre/kommuner. Som firma er vi afhængige af vores succes og kundetilfredshed. Jeg er primært medvirkende til at sælge og sørge for kundetilfredsheden. Socialrådgiver Daglig kommunikation med både borgere, samarbejdspartnere m.m. Som Apollo guide holdt jeg salgsforedrag foran større forsamlinger. Styret flokkassen og haft ansvar for gruppens økonomi som gruppeleder. I mit erhverv har jeg dagligt fokus på ressourcetænkning. Jeg arbejder med at få bl.a. kontanthjælpsog sygedagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet, og vejleder i denne proces om den enkelte borgeres forsørgelsesmuligheder. 11

12 Christina Palmstrøm Født: 1965 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Frederikshavn Bangsbostrand Region Skagerrak Chefkonsulent, udviklingsmedarbejder i Frederikshavn Kommune Gruppebestyrelsesformand og medlem af Team med fokus på kommunikation Spejder-CV og kvalifikationer: Glad spejder siden januar Har prøvet lidt af hvert bl.a. seniorleder, tropleder i flere omgange, divisionschef, centermedarbejder, ansat konsulent, delegeretmødevalgt til seniorudvalg og frilufts- og samfundsudvalg, redaktør af Spejderi, stab på lederuddannelser, medlem af DUFs styrelse, spejder i Sierra Leone og Norge, hovedudvalgsformand til Spejdernes Lejr 2012 og mange andre sjove ting, som har givet mig indsigt og erfaringer med strategisk arbejde, ledelse og konkret spejderarbejde med piger og unge ledere. Interesser både i spejderregi og privat: Det hele handler om bevægelse. At bevæge sig sammen med nogen, gennem en skov, langs en strand, ad en cykelsti. At blive bevæget af andres engagement og indsats, af tankevækkende ord, af smukke udsigter. At bevæge de små grå, kroppen og lattermusklerne. At bevæge sig hurtigt og komme af sted og få ting til at ske. At bevæge sig langsomt og bruge tid til eftertanke. At bevæge sig i en udvikling sammen mod et fælles mål. At være en del af en bevægelse, som er større, end jeg kan fatte, og som jeg får lov at være en del af. Mine to vigtigste mærkesager: De grønne pigespejdere skal drive moderne spejderarbejde, hvor vi bevarer kerneværdierne i attraktive aktiviteter og et tidssvarende fællesskab for piger og kvinder, der vil kombinere engagement, sjov, venskaber og personlig udvikling. De grønne pigespejdere skal udvikle PIGEspejderidentitet i et land, hvor mange mener, at ligestillingsproblematikken er løst, og i et spejderkorps, der arbejder stadigt tættere sammen med andre spejderkorps. Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi:... jeg vil have fokus på arbejdet i korpsets grupper og på de unge og deres muligheder i korpset.... jeg bestræber mig på at være en holdspiller, at kommunikere godt og åbent, at være vedholdende, at se flere vinkler, at tænke mig om sammen med andre og at få ting til at ske.... jeg har erfaring med at repræsentere korpset nationalt og internationalt og med mange funktioner på alle niveauer i korpset og dermed også dyb indsigt i, hvordan det er at være den frivillige leder, der står klar i spejderhuset hver tirsdag aften. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø Regionsledelsen i Østersø Regionsledelsen i Vesterhav Regionsledelsen i Kattegat Regionsledelsen i Lillebælt Regionsledelsen i region Limfjord 10 medlemmer over 16 år fra Vorup Kristrup gruppe 17 medlemmer over 16 år 14 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe Gruppebestyrelsen i Taastrup gruppe Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe 12

13 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Mange års erfaring som spejderleder på mange niveauer det giver fornemmelse for, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Strategisk arbejde Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Programstof & pædagogik Professionel Mellem Stor Mit job, hvor jeg hver dag arbejder strategisk med erhvervsudvikling, organisationsudvikling og lokalsamfundsudvikling. Internationale spejdersammenhænge og forskellige internationale arbejdsgrupper. Arbejde med udvikling af programstof på korpsplan og med mange års erfaring som trop- og seniorleder. Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Professionel Professionel Mellem Professionel Mellem Professionel Mellem Mit job, der indebærer masser af projektledelse, og fra mange spejderopgaver, senest som hovedudvalgsformand i Spejdernes Lejr Mit job, hvor det strategiske arbejde kun kan lykkes i samarbejde med andre på kryds og tværs, højt og lavt, dybt og bredt, eksternt og internt. Undervisning på spejderkurser, på kurser for kolleger og som handelsskolelærer i et tidligere job. Mit job, hvor det er en del af min faglighed at lede processer og facilitere udviklingsarbejde. Formandsposten for hovedudvalget Markedsføring og Information, Spejdernes Lejr Mit job, hvor jeg arbejder med strategisk borgerkommunikation, og fra mit arbejde i hovedbestyrelsens team med fokus på kommunikation. Mit job, hvor det er en del af projektledelsen at have overblik over og styre økonomi og ressourcer. 13

14 Karin Bræmer Hoffmann Født: 1982 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: København Gladsaxe Region Furesø Statsaut. ejendomsmægler og kontorassistent med speciale i administration HB-medlem Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg blev medlem af De grønne pigespejdere i en alder af 15 år. Jeg tror, at netop det, at jeg valgte at blive pigespejder som teenager, er en af hovedårsagerne til, at mit pigespejderhjerte brænder utrolig meget for korpsets unge medlemmer. Jeg har oplevet et unikt fællesskab og haft muligheder for at udvikle og udfordre mig selv på en helt anden måde, end jeg har haft muligheder for andre steder i samfundet. Jeg har haft nogle rollemodeller, som har troet på mig og formået at få mig til at vokse med de opgaver, jeg har stået overfor. Dette har betydet, at jeg inden for ret kort tid blev patruljeleder og efterfølgende har besiddet de fleste lederposter i korpset. I forbindelse med min træneruddannelse har jeg været med til at afholde og har været træner på alle de typer kurser, som vi afholder for vores unge medlemmer. Senest har jeg været træner på ungleder X. Jeg blev valgt til hovedbestyrelsen på delegeretmøde i 2012 og har gennem mit arbejde i bestyrelsen været ansvarlig for teamet med fokus på unge. Jeg har deltaget i forskellige tværkorpslige arrangementer såsom lederakademi i Gladsaxe kommune, været delegeret til DUF-delegeretmøde i december 2011 samt bl.a. deltaget på WLDP, der er et af WAGGGS lederudviklingsprogrammer. Som person er jeg arbejdsom, resultatorienteret og har et stort gå på mod. Jeg er en handlekraftig organisator, der kan lide at have mange bolde i luften på en gang uden at miste fokus på opgaven. Interesser både i spejderregi og privat: Mine spejderinteresser spænder bredt lige fra at sikre og udvikle aktiviteter og programstof af høj kvalitet, så vi bliver ved med at udvikle og udfordre vores medlemmer, til det strategiske og organisatoriske arbejde, som jeg mener, er et grundvilkår for al det gode spejderarbejde, som foregår ude i grupperne. Ved siden af spejderarbejdet bruger jeg også en del tid i naturen sammen med min hest. Mine to vigtigste mærkesager: Jeg vil arbejde hårdt for, at: De grønne pigespejdere får en stærk organisation, hvor vi sammen opnår en tættere kontakt mellem grupper, regioner og hovedbestyrelsen, for at vi sammen kan nå de mål vi har sat os uddanne morgendagens kvindelige ledere gennem aktiviteter og uddannelse af høj kvalitet Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: Jeg har arbejdet i hovedbestyrelsen den seneste periode, og jeg synes, at vi er ved at få implementeret den ny struktur, som så småt er ved at få ben at gå på. Jeg tror på, at vi har iværksat nogle tiltag, som vil føre De grønne pigespejdere i den rigtige retning og brænder derfor for at komme endnu længere i det arbejde, jeg har været med til at igangsætte. Der foregår rigtig mange gode ting rundt omkring i landets grupper, og jeg tror på, at det er det gode lokale spejderarbejde, der gør en forskel for vores medlemmer. 14

15 Derfor mener jeg også, at vi som hovedbestyrelse skal støtte op om det lokale arbejde blandt andet ved hjælp af korpsets konsulenter og ikke mindst aktivitetsmateriale af høj kvalitet. Der er rigtig mange gode ting, der blandt andet sker lokalt, som vi kan bygge på og bruge som trædesten til at nå vores fælles mål. For at fastholde den positive udvikling mener jeg, at det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på vores formålsparagraf samt grundværdier som fx learning by doing og børn leder børn, for at De grønne pigespejdere kan udvikle sig i en sund retning. Jeg tror på, at De grønne pigespejdere fortsat har sin eksistensberettigelse som et stærkt pigespejderkorps. Jeg synes at vi giver vores medlemmer nogle helt enestående oplevelser, som de ikke har mulighed for at få andre steder. Jeg tror ikke på, at vi skal genopfinde pigespejderiet. Det er arvesølv, der blot skal pudses op. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø Regionsledelsen i Østersø Regionsledelsen i Øresund Regionsledelsen i Vesterhav Regionsledelsen i Kattegat Regionsledelsen i Vadehav Regionsledelsen i Lillebælt Regionsledelsen i Limfjord 10 medlemmer over 16 år fra Gentofte-Vangede gruppe 16 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe Gruppebestyrelsen i Taastrup gruppe 13 medlemmer over 16 år fra region Storebælt 10 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år fra Hvalsøe gruppe 10 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe 10 medlemmer over 16 år Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Gennem mit lokale arbejde har vi arbejdet meget bevidst for at øge kvaliteten i spejderarbejdet for at fastholde gruppens medlemmer. Der er blevet dannet en teamstruktur, hvor arbejdsopgaverne bliver fordelt på flere forskellige personer, således at gruppen ikke er nær så sårbar, når en leder ønsker nye udfordringer eller en midlertidig pause fra sin lederopgave. Strategisk arbejde Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Mellem/stor Mellem Jeg var en del af projektgruppen bag unglederuddannelserne og har derigennem været med til at udvikle konceptet omkring kurserne. Samtidig har jeg gennem mit hovedbestyrelsesarbejde gennemført en strategisk uddannelse fra konsulentfirmaet MacMannBerg samt deltaget på DUF s kursus for unge med bestyrelsesposter. Jeg har deltaget som en af korpsets repræsentanter på WLDP samt været med som træner for et medlemsudviklingsprojekt for girls only i Tyrkiet. 15

16 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Stor Mellem Stor Mellem Ingen Lille Mellem I mit arbejde som træner har jeg brugt meget af min ledelseserfaring i forbindelse med afholdelse af kurser samt sammensætning og sparringspartner for staben. Jeg har været en del af gruppelederteamet i Gladsaxe gruppe gennem flere år og har ageret som mentor for troplederteamet i gruppen. DUFs Bestem 2013 kursus for unge med bestyrelsesposter samt lederakademiet i Gladsaxe kommune (fælles lederuddannelse for foreninger på tværs af kulturen, idrætten og spejderbevægelsen). Har som sagt været med til at udvikle unglederkonceptet samt været stab på før-patruljelederkurser og patruljelederkurser. Kursusleder/Træner på ungleder 3 i 2010 & 2011 og ungleder X i Udnævnt træner i Jeg har udviklet processer i mange forskellige sammenhænge fx ved udvikling af teamstruktur i gruppen. Jeg har samtidig været nøgleperson ved facilitering fx på pigespejderlab. Udvikling af unglederkonceptet samt mentor for en ny tropledelse. Jeg har ingen erfaring med at arbejde med image og markedsføring. Gennem mit professionelle erhverv har jeg en stor kontakt til forskellige typer kunder samt ansvarlig for butikkens kontakt til lokale medier, herunder annoncering. Kontakt til juridiske og finansielle virksomheder gennem mit erhverv. Jeg har en grundlæggende viden om regnskaber, idet jeg gennem mit arbejde dagligt gennemgår regnskaber for boligforeninger. Jeg har også gennem bestyrelsesarbejdet fået en større indsigt og erfaring med kontoplaner og økonomi i et større perspektiv. 16

17 Louise Vognstrup Perez Født: 1983 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Fredericia Medlems af Region Lillebælt Quality System Coordinator hos Bureau Veritas Certification A/S (Fredericia) Medlem af TMF Regioner Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg startede som smutte som 8-årig i Vildbjerg. Her blev jeg sidenhen patruljeleder og flokassistent sideløbende med en tjans som leder hos FDF i Ørnhøj. Som au-pair var jeg leder hos DDS i Bruxelles ca. 10 måneder, og herefter gik turen til Aalborg, hvor jeg i første omgang blev Flokleder i Vejgaard gruppe og siden spireleder, patruljeleder og gruppeleder. Jeg har været medlem af regionsledelsen i Region Skagerrak i 2 perioder, været Forandringsagent for Samrådet og er nu medlem af Team med fokus på regioner. Interesser både i spejderregi og privat: Både som spejder og privatperson interesserede jeg mig for at være ude i naturen, og det er en vigtig del af mine børns opvækst. Jeg er politisk optaget af børn og unges vilkår samt miljøet, og har skrevet speciale i social ansvarlighed. Mine to vigtigste mærkesager: - At sikre sammenhængskraften i korpset og bevare pigespejderånden - At styrke medlemsudviklingen gennem kvalitet i spejderarbejdet og ledere med gejst Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: - Jeg selv har oplevet vigtigheden af det at være pigespejder, og jeg brænder for at udvikle og bevare korpset, så min datter også får lov at opleve det - Jeg har velafprøvede organisatoriske og analytiske kompetencer og har arbejdet fagligt med organistionsudvikling, forandringsledelse og ledelse af frivillige - Jeg har lyst til at blive udfordret og udfordre andre på spejderarbejdet Opstillet af: Regionsledelsen i Øresund Regionsledelsen i region Lillebælt 11 medlemmer over 16 år 23 medlemmer over 16 år Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe 17

18 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Vejgaard gruppe/ Aalborg gruppe og Regionsledelsen Skagerrak Strategisk arbejde Mellem Region Skagerrak, Team med fokus på regioner Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Lille Leder i Vejgaard/Aalborg Programstof & pædagogik Stor Leder i Vejgaard/Aalborg Ledelse Stor Forandringsagent for Samrådet, Ledererfaring fra Vejgaard/Aalborg Organisatoriske relationer og netværk Professionel Projektleder i Hjørring Kommune, Region Skagerrak Uddannelse Mellem Forandringsagent for Samrådet. Processer & facilitering Mellem Forandringsagent for Samrådet, Region Skagerrak, Team med fokus på regioner Image & markedsføring Mellem Leder i Vejgaard/Aalborg Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Mellem Professionel Leder i Vejgaard/Aalborg Leder i Vejgaard/Aalborg, Projektleder i Hjørring Kommune. 18

19 Marie Borregaard Vinther Født: 1974 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Ry Egå Region Kattegat Lektor (Uddannet cand.mag. i nordisk og samfundsfag) Medlem af Hovedbestyrelsen og Tovholder for Team med fokus på kommunikation Spejder-CV og kvalifikationer: 1982: Indmeldt som grønsmutte hos KFUK-spejderne, Nr. Nissum. Siden bl.a. patrulje-, senior- og tropleder frem til : tropleder og gruppeassistent hos De grønne pigespejdere, Egå gruppe : medlem af centerteam på Spejdergården Tydal, Sydslesvig. 2006: projektleder for årsmærke om demokrati. Siden 2006 medlem af redaktionen for NEKTAR og Spejderi 2009: leder af tværkorpslig delegation til Roverway, Island. Opgaver i ad-hoc-udvalg. Siden 2012 HBmedlem. Interesser både i spejderregi og privat: I mit redaktionsarbejde har jeg især skrevet artikler om friluftsliv, ledelse, organisation og identitet. I mit hovedbestyrelsesarbejde er jeg tovholder for Team med fokus på kommunikation. Jeg interesserer mig for friluftsliv og dyrker gerne vandreture, løb, skiløb og kajakpadling. Kan lide at rejse helst med min familie og sætter pris på litteratur og kulturelle oplevelser. Mine to vigtigste mærkesager: Jeg brænder særligt for De grønne pigespejderes kommunikation og vil gerne bidrage til fortsat at styrke både den interne og den eksterne del. I den forgangne periode har vi blandt andet taget fat på arbejdet med at definere og styrke en grundfortælling om De grønne pigespejdere. En grundfortælling, vi skal kommunikere på nye og opsigtsvækkende måder, og vi skal turde satse højt. Det vil jeg gerne være med til. Derudover vil jeg arbejde målrettet og ihærdigt for at fastholde vore medlemmer gennem et målrettet fokus på de strategiske indsatsområder og styrkelse af pigespejderidentiteten. Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: Som hovedbestyrelsesmedlem vil jeg gerne være med til at videreføre arbejdet med strategiens indsatsområder. I den forgangne bestyrelsesperiode har vi taget fat på nye initiativer og fået nye og spændende ideer, som jeg gerne vil tage medansvar for at få realiseret. Alt sammen med henblik på at skærpe De grønne pigespejderes fokus på vores unikke profil. Jeg kan fortsat bidrage til hovedbestyrelsesarbejdet med analytisk skarphed, kommunikative kompetencer og flair for strategisk tænkning, og jeg kan drage nytte af mine erfaringer fra den første bestyrelsesperiode med en strategisk tænkende og strategisk arbejdende bestyrelse. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø Regionsledelsen i Østersø Regionsledelsen i Øresund Regionsledelsen i Vesterhav Regionsledelsen i Kattegat Regionsledelsen i region Limfjord 12 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe 13 medlemmer over 16 år i Gladsaxe gruppe 19

20 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Har været involveret i medlemsudviklingsaktiviteter på gruppeniveau. I HB-arbejdet har jeg været involveret i Task force-arbejdet med fastholdelse af De grønne pigespejderes medlemmer. Har i mit civile erhverv været involveret i projektarbejde omkring Strategisk arbejde strategiske indsatsområder i organisationen. Stor Derudover er jeg som siddende HB-medlem med til at træffe de strategiske beslutninger for De grønne pigespejdere. Samarbejde med Har været aktiv i tværkorpsligt centerteam og tværkorpslige WAGGGS og/eller sammenhænge. Stor andet internationalt Har været delegationsleder for tværkorpslig Roverway-delegation. arbejde 2013 deltager på WAGGGS lederudviklingsprogram WLDP. Programstof & pædagogik Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Professionel Stor Stor Professionel Stor Professionel Professionel Mellem Erfaring som projektleder for årsmærke. Arbejder som lektor i gymnasiet og arbejder derfor professionelt med pædagogik og pædagogisk udviklingsarbejde. Har ledelseserfaring fra diverse lederfunktioner hos De grønne pigespejdere. Har gennemført uddannelsesforløb i projektledelse i relation til civilt erhverv. Har sammen med HB gennemført skræddersyet uddannelsesforløb i systemisk ledelse. Har et vidt forankret netværk og er god til at udnytte det konstruktivt. Forstår væsentligheden af, at danske spejderorganisationer samarbejder konstruktivt om de tiltag, der kan styrke vores fælles projekt. Arbejder professionelt som underviser og har derfor professionel indsigt i læring og uddannelses betydning for menneskelig udvikling. Har fra civilt erhverv erfaring som facilitator på udviklingsarbejde. Har bidraget til facilitering af udviklingsprocesser i forbindelse med hovedbestyrelsens arbejde med strategi og fastholdelse. Har erfaring med markedsføring fra tidligere projektansættelse som web- og sprogmedarbejder hos marketingsbureau. Arbejder aktivt for at styrke De grønne pigespejderes brand gennem kommunikative tiltag. Universitetsuddannelse i kommunikationsorienteret fag. Involveret i redaktionsarbejdet omkring Spejderi og NEKTAR. Tovholder for Team med fokus på kommunikation og bidrager herigennem aktivt til at styrke korpsets interne og eksterne kommunikation. Erfaring med økonomiske prioriteringer via HB-arbejdet. 20

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere