PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 Delegeretmøde 2014

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med udendørs gudstjeneste på plænen ned mod auditoriet på Nyborg Strand Hotel. Det er en god ide at medbringe siddeunderlag, da der ikke vil være stole på plænen. Mødet afholdes på: Nyborg Strand Hotel Østerøvej Nyborg Møde i plenum afholdes i sal H/I/J Tidspunkt: Lørdag den 3. maj kl. 9:30 søndag den 4. maj 2014 ca. kl. 16:30. Vi slutter først, når vi har været hele dagsordenen igennem. Tjek ind: Det er vigtigt, at du husker at tjekke ind, når du ankommer til hotellet, så vi ved, hvor mange stemmeberettigede, der er til stede. Tjek ind foregår i Salon 1. Hvis du forlader Delegeretmødet inden den officielle afslutning, skal du også huske at tjekke ud. Under afstemning: Du må ikke forlade salen under afstemningerne søndag, da vi ellers ikke har mulighed for at vide, hvor mange stemmeberettigede vi er til stede i salen og dermed ikke ved, hvornår et forslag er vedtaget eller faldet. Indkvartering: Indkvartering foregår på værelse eller sovesal på Nyborg Strand Hotel. Når du har tjekket ind i Salon 1, skal du også tjekke ind i hotellets reception, hvor du vil få nøgle til dit værelse eller få anvist din sovesal. Du kan tjekke ind på hotellet efter kl. 14:00 Søndag skal du tjekke ud af hotellet igen. Det skal du gøre inden kl. 10:30. Indlevering af ændringsforslag Ændringsforslag til vedtægtsændringer og henstillingen skal indleveres senest lørdag den 3. maj kl Forslaget skal afleveres behørigt underskrevet og i elektronisk form på et USBstik. 2

3 PROGRAM Lørdag 9:30 Udendørs Gudstjeneste på Nyborg Strand Hotel 10:30 Kaffepause 10:30 Intro til hvad Delegeretmødet er. Kun for tilmeldte. 11:15 Delegeretmødet starter 12:45 Frokost 14:00 Delegeretmødet fortsat 15:30 Cafédebatter 16:15 Kaffepause 16:45 Cafédebatter fortsat 17:45 Opsamling på debatter i salen 19:30 Middag 21:30 Underholdning Søndag 7:00 8:45 Morgenmad 9:00 Indledning 9:15 Delegeretmødet genoptages 10:15 Drøftelse af korpsets strategi 12:30 Præsentation i salen af de valgte til Hovedbestyrelsen 12:45 Frokost 14:00 Delegeretmødet fortsat Ca. 16:30 Delegeretmødet slutter 3

4 INDHOLD AFVIKLING AF DELEGERETMØDE FORRETNINGSORDEN... 6 DAGSORDEN... 7 PRÆSENTATION AF KANDIDATERNE... 8 OVERSIGT OVER KANDIDATERNES KOMPETENCER FORSLAG TIL ÆNDRINGER I VEDTÆGTER FOR DE GRØNNE PIGESPEJDERE HENSTILLING REVISIONSPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING RESULTATOPGØRELSE BALANCE BUDGET NAVNEOVERSIGT

5 AFVIKLING AF DELEGERETMØDE 2014 På Delegeretmødet i 2012 forsøgte vi os med en ny debatform, cafédebatter. Den var der både fordele og ulemper ved, så på Delegeretmødet 2014 har vi valgt at tage vores erfaringer med os, holde fast i grundtanken og finjustere lidt hist og her. Delegeretmødet vil forløbe således: Lørdag starter med, at Hovedbestyrelsen aflægger sin mundtlige beretning i salen og i forlængelse heraf, bliver der mulighed for at stille spørgsmål til den. Herefter vil der være præsentationer og godkendelse af regnskab og budget med mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Dernæst bliver I præsenteret for HB-kandidaterne samt for de forslag til vedtægtsændringer og henstillinger, som er indsendt. Lørdag eftermiddag står i debattens tegn. De forslag til vedtægtsændringer, som er indsendt til behandling på Delegeretmødet har temaet Demokrati tilfælles. Derfor har vi valgt, at alle debatter har dette tema som omdrejningspunkt. Temadebatterne er delt op i 3 niveauer: Demokrati i korpset, demokrat i regionerne og demokrati i grupperne. Der vil køre 2 debatrunder af hver 45 minutter. Det betyder, at du skal vælge 2 af de 3 niveauer at debattere om. Hvert niveau har 3 caféer, hvor det samme emne debatteres. Det er sådan delt op, for at alle har en chance for at komme til orde. Når de to debatrunder er overstået, mødes vi igen i salen for at samle op på, hvad de øvrige cafédebatter har omhandlet, og hvad essensen har været. Når I forbereder jer i gruppen eller regionen til Delegeretmødet, skal I overveje, hvilke niveauer I særligt gerne vil drøfte. Det giver jer mulighed for at fordele jer, så gruppen eller regionen deltager i flest mulige debatter. Der vil naturligvis være mulighed for at stille ændringsforslag eller henstillinger til alle de forslag, som har været debatteret i løbet af lørdagen. Ændringsforslag kan afleveres hele dagen. Vær dog opmærksom på tidspunktet for sidste frist for indleveringen. Lørdag aften byder på underholdning i salen. Søndag gennemfører vi alle afstemningerne. Vi starter søndag morgen bl.a. med valg til den nye Hovedbestyrelse. Efter de første afstemninger skal vi finde retningen for vores korps, og I inviteres til at deltage i en proces, hvor vi drøfter korpsets strategi. Søndag efter frokost præsenteres den nye hovedbestyrelse, og de resterende forslag, henstillinger og vedtægtsændringer sættes til afstemning. Vel mødt Hovedbestyrelsen 5

6 FORRETNINGSORDEN 1. Når dirigenten har tilkendegivet, at forhandlingen om et punkt på dagsordenen er slut og afstemningen påbegyndt, kan behandlingen ikke genoptages om dette punkt. 2. Afstemning sker ved håndsoprækning. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 delegerede forlanger det. 4. Afstemning om opstillede kandidater sker skriftligt ved at sætte op til det antal krydser, dirigenten angiver, på den enkelte stemmeseddel. Stemmesedler udleveres ved indgangen til mødesalen til de stemmeberettigede deltagere, og stemmesedlerne må ikke tages med ud af salen. 5. Tilbagetrækning af ændringsforslag kan kun ske af stillerne og skal gøres inden afstemning om punktet påbegyndes. Alle øvrige delegerede har derefter mulighed for at lade forslaget opretholde ved at meddele det til dirigenterne. 6. På selve delegeretmødet kan fremkomme redaktionelle ændringer og i så fald skriftligt til dirigenten. 7. Vedtagelse af ændringer i 1, 2, 3, 22, 24 skal ske med 2/3 af de afgivne stemmer. 8. Vedtagelse af ændringer i øvrige vedtægter sker ved almindeligt stemmeflertal. 9. Vedtagelse af henstillinger sker ved almindelig stemmeflertal. 10. Ved afstemning foretages optælling: a. for forslaget b. imod forslaget c. hverken for eller imod forslaget 11. Dersom der er flere forslag til samme punkt, stemmes der først om det mest vidtgående forslag. 12. Dersom det forslag, man selv stemmer for, falder, kan man bruge sin indflydelse ved at stemme for det af de resterende forslag, man synes bedst om. 13. Når et forslag er vedtaget, udgår resten af forslagene til det pågældende punkt. 14. Alle ændringer i Vedtægter for De grønne pigespejdere samt valg til bestyrelse og udvalg træder i kraft, når det igangværende delegeretmøde er slut. 15. Dirigentens afgørelse er inappellabel. 16. Ikke-delegerede har taleret under arbejdsdrøftelsen. Under øvrige punkter kan ikke-delegerede få ordet efter dirigentens tilladelse. 17. Ændringsforslag til indkomne forslag til vedtægtsændringer ( 10 stk. 4) samt forslag til henstillinger skal være indleveret senest lørdag den 3. maj 2014 kl. 21: Elektronisk blanket til udformning af ændringsforslag kan downloades fra pigespejdernet eller afhentes på en USBnøgle i mødebureauet. 19. Der må kun stilles ét ændringsforslag pr. blanket. 20. Ændringsforslag skal forsynes med navn, region og underskrift på samtlige stillere. 21. Ændringsforslag skal afleveres i en behørigt underskrevet original til mødebureauet, og bedes samtidig afleveret i en elektronisk udgave på en USB-nøgle. Teknik: I mødesalen er anbragt et antal mikrofoner ud over den, som dirigenten benytter. Når man ønsker at få ordet, sender man en seddel med sit navn op til dirigenten og går til nærmeste mikrofon (hvor man evt. stiller sig i kø), og man vil derefter få ordet af dirigenten. 6

7 DAGSORDEN 1. Valg af to dirigent(er) 2. Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmødet 3. Valg af valgtilforordnede 4. Godkendelse af beretning 5. Godkendelse af regnskab 6. Fremlæggelse af forslag til budget for året efter delegeretmødets afholdelse (år 1) og overslag for det følgende år (år 2). 7. Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter 8. Indkomne forslag 9. Afgørelse af indankede sager 10. Valg af 7 medlemmer til korpsets hovedbestyrelse samt af minimum 2 suppleanter 11. Valg af revisor(er) 12. Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt 13. Eventuelt 7

8 PRÆSENTATION AF KANDIDATERNE Cecilie Bernhard Hansen Født: 1987 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Aalborg Aalborg gruppe Region Skagerrak Uddannet inden for Politik og Administration, Jobsøgende Tropsassistent og flokassistent Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg har været pigespejder siden 1995, hvor jeg blev meldt ind i Haderslev gruppe. Her blev jeg senere både flokassistent og patruljeleder. Jeg var Regionsassistent i Region Vadehav fra I 2009 kom jeg til Aalborg gruppe hvor der var ved at ske en sammenlægning mellem to af de aalborgensiske grupper. I Aalborg har jeg været tropassistent og siden efteråret 2013 flokassistent. Jeg er medplanlægger af Spejderdysten til det kommende folkemøde på Bornholm, ligesom jeg er medplanlægger af vores ungdomsdelegeretmøde. Interesser både i spejderregi og privat: Jeg har altid syntes, at det var vigtigt med nogle anderledes oplevelser. Oplevelser der får en til at reflektere. Det er den slags oplevelser, jeg husker bedst fra min spejderopvækst, og som jeg har taget med mig i mit civile liv, og det er den slags oplevelser, jeg forsøger at give videre til de piger, jeg har nu. Det, at gøre noget fuldstændig skørt og anderledes og blive rystet ud af sin komfortzone, er for mig at se meget vigtigt. I mit civile liv er jeg meget interesseret i politik, hvilket også afspejler sig i mit valg af uddannelse. Mine to vigtigste mærkesager: Det gode og aktuelle aktivitetsmateriale. Igennem de sidste mange år som leder har jeg brugt meget af korpsets aktivitetsmateriale og har derigennem fundet vigtigheden i, at det er opdateret således, at det er vedkommende for de piger, der skal bruge det. Verden flytter sig hele tiden, og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi følger med. De grønne pigespejdere skal være endnu mere synlige, så det gode budskab kommer ud: Vi skal i vores daglige spejderarbejde blive mere synlige. Flere skal vide, hvem vi er, og hvad der lige præcis gør os og vores produkt til noget særligt. Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: Vi står som korps i en spændende udvikling. Spejderarbejde i ordets klassiske forstand udvikler sig hele tiden, og det gør vi som organisation også. Mine nuværende spejderopgaver gør, at jeg sidder med fingrene helt nede i jorden i forhold til, hvad der interesserer piger i dag. Samtidig synes jeg, det er meget vigtigt for de lokale grupper med en sammentømret organisation i ryggen, hvor vi internt lytter til hinanden med respekt og interesse. Jeg vil gerne være med til fortsat at sikre, at vores medlemmer får noget vedkommende og aktuelt aktivitetsmateriale, sådan at de udvikler deres fulde potentiale og kompetencer. Jeg er pigespejder helt ind i knoglerne og vil gøre mit bedste for at flere får lov til at opleve, hvad vi kan. Opstillet af: Hovedbestyrelsen 8

9 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Strategisk arbejde Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Lille Mellem Mellem Jeg har bidraget til de forskellige hvervekampagner i de grupper, jeg har været i. At få flere piger ind i gruppen kræver strategisk arbejde i forhold til tidspunkt, hvervekampagnens udformning osv. Udsendt gennem DUF til en WHO-konference sommeren 2004 i Budapest omhandlende Børns sundhed Deltog på DUF delegeretmøde 2013 Deltog på Folkemødet 2013, hvor jeg hjalp med at afvikle dysten, der var tværkorpsligt planlag og er med til at planlægge dysten for i år Programstof & pædagogik Lille Har erfaring med at bruge programstof igennem de sidste 11 år samt, at have lederrollen for piger i mange aldersgrupper. Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Stor Lille Igennem mit spejderliv har jeg fået lederkompetencer, som jeg har taget med ind i mit civile liv, når der skulle tages styring over eksempelvis et projekt. Har spejdernetværk i flere dele af landet. Jeg har nogle kontakter inden for den politiske verden primært igennem gamle studiekammerater. Uddannelse Ingen Processer & facilitering Lille Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Ingen Mellem Lille I mit civile liv har jeg siddet med en politisk afrapporteringsopgave. som skulle kommunikeres ud til en bred vifte af mennesker med forskellig baggrund og forudsætninger. 9

10 Charlotte Alice Samsøe Engmann Født: 1985 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Gentofte Gentofte/Vangede Region Furesø Socialrådgiver, tillige uddannet Apollo Guide Aktiv flokleder/smutteleder Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg har været pigespejder i lidt over 20 år i Gentofte/Vangede gruppe. Jeg startede min spejderkarriere som patruljeassistent og blev efterfølgende patruljeleder, tropleder, flokleder og har også fungeret ca. 3 år som gruppeleder, sideløbende med at være aktiv flokleder. Jeg har gennem årene deltaget på flere kurser bl.a. flere førstehjælpskurser, lederudviklingskurser, ULK og senest Imagine More. Interesser både i spejderregi og privat: Inden for spejderregi går jeg aktuelt op i at pleje mine venskaber med mine spejderveninder, og opretholde fællesskabet og den positive energi. Det jeg holder af ved at være pigespejder er, at man får nogen gode oplevelser, og at man lærer noget nyt hele tiden og får lov til at gøre ting anderledes. I mit privatliv bruger jeg en stor del af min arbejdsdag og fritid på at arbejde, da mit erhverv gør, at jeg hele tiden er nødsaget til at være opdateret på seneste lovgivning/reformer. Jeg elsker at rejse, holde mig i form og shoppe. Mine to vigtigste mærkesager: 1. At pigespejder ikke er noget man går til, men noget man er helt ind på rygraden og i hjertet. (Værdierne/traditionerne Det skal ikke være pinligt eller kedeligt at være pigespejder) 2. At man som pigespejder oplever et fællesskab, man ikke finder andre steder. Muligheden for at få veninder for livet. (Accept ligegyldigt hvem du er) Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: 1. Jeg ønsker at udbrede kendskabet til, hvordan De grønne pigespejderes organisation fungerer. Jeg tænker, at et større indblik i og forståelse for organisationen som helhed vil medvirke til en bedre fællesskabsfølelse og ansvarsbevidsthed hos den enkelte pigespejder. (Øge medlemstallet) 2. Jeg ønsker, at der skal fokuseres mere på de grundlæggende værdier/traditioner inden for spejderarbejde med et moderne twist. Væk med poptøsen og det lyserøde tema. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø 10 medlemmer over 16 år fra Gentofte-Vangede gruppe 12 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe 10

11 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Interne arrangementer i Gentofte/Vangede Gruppe Sæbebobler Generel lederpleje i Gentofte/Vangede Gruppe Været i flere ansættelsesudvalg i både kommunalt og privat regi inden for mit erhverv. Medvirkende til at ansætte mine kollegaer. Strategisk arbejde Været gruppeleder. Mellem Er projektansvarlig i mit erhvervsliv ansvar for succes. Samarbejde med WAGGGS og/eller Udlandsture med Gentofte/Vangede Gruppe Island, Wales og Lille andet internationalt skitur til Schweiz. arbejde Planlægning og udførsel/afholdelse af spejder/flokmøder. Programstof & Arbejdsmæssigt er jeg vant til at skrive og udforme breve pædagogik Stor primært med lovstof, skrive forløbsbeskrivelser og salgsmateriale. Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Stor Mellem-Stor Mellem-Stor Stor Mellem Stor Mellem Spejderleder gennem ca. 15 år. 10 år som flokleder. Ca. 3 år som gruppeleder. Projektansvarlig på min arbejdsplads. Oplæring og sparring med kollegaer. Samarbejde med andre pigespejdergrupper. Arbejdsmæssigt er jeg vant til at have mange forskellige samarbejdspartnere bl.a. jobcentre (kunder), læger, advokater, pårørende m.m. Bl.a. tidligere patruljelederkurser, ULK, imagine more, førstehjælp, kommunikation m.m. Socialrådgiver, Apollo Guide, Løbende lovopdatering, LAB, Aktivloven, RTL, reformer og lovforslag. Fra brainstorm - planlægning udførsel/afholdelse og uddelegering. Jeg har gennem årene udtænkt og afholdt et utal af flokmøder, og en hel del weekendture og sommerlejre. Erhvervsmæssigt er jeg ansat hos et privat firma (anden aktør), hvor vi leder af at sælge vores produkter/forløb til f.eks. jobcentre/kommuner. Som firma er vi afhængige af vores succes og kundetilfredshed. Jeg er primært medvirkende til at sælge og sørge for kundetilfredsheden. Socialrådgiver Daglig kommunikation med både borgere, samarbejdspartnere m.m. Som Apollo guide holdt jeg salgsforedrag foran større forsamlinger. Styret flokkassen og haft ansvar for gruppens økonomi som gruppeleder. I mit erhverv har jeg dagligt fokus på ressourcetænkning. Jeg arbejder med at få bl.a. kontanthjælpsog sygedagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet, og vejleder i denne proces om den enkelte borgeres forsørgelsesmuligheder. 11

12 Christina Palmstrøm Født: 1965 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Frederikshavn Bangsbostrand Region Skagerrak Chefkonsulent, udviklingsmedarbejder i Frederikshavn Kommune Gruppebestyrelsesformand og medlem af Team med fokus på kommunikation Spejder-CV og kvalifikationer: Glad spejder siden januar Har prøvet lidt af hvert bl.a. seniorleder, tropleder i flere omgange, divisionschef, centermedarbejder, ansat konsulent, delegeretmødevalgt til seniorudvalg og frilufts- og samfundsudvalg, redaktør af Spejderi, stab på lederuddannelser, medlem af DUFs styrelse, spejder i Sierra Leone og Norge, hovedudvalgsformand til Spejdernes Lejr 2012 og mange andre sjove ting, som har givet mig indsigt og erfaringer med strategisk arbejde, ledelse og konkret spejderarbejde med piger og unge ledere. Interesser både i spejderregi og privat: Det hele handler om bevægelse. At bevæge sig sammen med nogen, gennem en skov, langs en strand, ad en cykelsti. At blive bevæget af andres engagement og indsats, af tankevækkende ord, af smukke udsigter. At bevæge de små grå, kroppen og lattermusklerne. At bevæge sig hurtigt og komme af sted og få ting til at ske. At bevæge sig langsomt og bruge tid til eftertanke. At bevæge sig i en udvikling sammen mod et fælles mål. At være en del af en bevægelse, som er større, end jeg kan fatte, og som jeg får lov at være en del af. Mine to vigtigste mærkesager: De grønne pigespejdere skal drive moderne spejderarbejde, hvor vi bevarer kerneværdierne i attraktive aktiviteter og et tidssvarende fællesskab for piger og kvinder, der vil kombinere engagement, sjov, venskaber og personlig udvikling. De grønne pigespejdere skal udvikle PIGEspejderidentitet i et land, hvor mange mener, at ligestillingsproblematikken er løst, og i et spejderkorps, der arbejder stadigt tættere sammen med andre spejderkorps. Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi:... jeg vil have fokus på arbejdet i korpsets grupper og på de unge og deres muligheder i korpset.... jeg bestræber mig på at være en holdspiller, at kommunikere godt og åbent, at være vedholdende, at se flere vinkler, at tænke mig om sammen med andre og at få ting til at ske.... jeg har erfaring med at repræsentere korpset nationalt og internationalt og med mange funktioner på alle niveauer i korpset og dermed også dyb indsigt i, hvordan det er at være den frivillige leder, der står klar i spejderhuset hver tirsdag aften. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø Regionsledelsen i Østersø Regionsledelsen i Vesterhav Regionsledelsen i Kattegat Regionsledelsen i Lillebælt Regionsledelsen i region Limfjord 10 medlemmer over 16 år fra Vorup Kristrup gruppe 17 medlemmer over 16 år 14 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe Gruppebestyrelsen i Taastrup gruppe Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe 12

13 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Mange års erfaring som spejderleder på mange niveauer det giver fornemmelse for, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Strategisk arbejde Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Programstof & pædagogik Professionel Mellem Stor Mit job, hvor jeg hver dag arbejder strategisk med erhvervsudvikling, organisationsudvikling og lokalsamfundsudvikling. Internationale spejdersammenhænge og forskellige internationale arbejdsgrupper. Arbejde med udvikling af programstof på korpsplan og med mange års erfaring som trop- og seniorleder. Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Professionel Professionel Mellem Professionel Mellem Professionel Mellem Mit job, der indebærer masser af projektledelse, og fra mange spejderopgaver, senest som hovedudvalgsformand i Spejdernes Lejr Mit job, hvor det strategiske arbejde kun kan lykkes i samarbejde med andre på kryds og tværs, højt og lavt, dybt og bredt, eksternt og internt. Undervisning på spejderkurser, på kurser for kolleger og som handelsskolelærer i et tidligere job. Mit job, hvor det er en del af min faglighed at lede processer og facilitere udviklingsarbejde. Formandsposten for hovedudvalget Markedsføring og Information, Spejdernes Lejr Mit job, hvor jeg arbejder med strategisk borgerkommunikation, og fra mit arbejde i hovedbestyrelsens team med fokus på kommunikation. Mit job, hvor det er en del af projektledelsen at have overblik over og styre økonomi og ressourcer. 13

14 Karin Bræmer Hoffmann Født: 1982 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: København Gladsaxe Region Furesø Statsaut. ejendomsmægler og kontorassistent med speciale i administration HB-medlem Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg blev medlem af De grønne pigespejdere i en alder af 15 år. Jeg tror, at netop det, at jeg valgte at blive pigespejder som teenager, er en af hovedårsagerne til, at mit pigespejderhjerte brænder utrolig meget for korpsets unge medlemmer. Jeg har oplevet et unikt fællesskab og haft muligheder for at udvikle og udfordre mig selv på en helt anden måde, end jeg har haft muligheder for andre steder i samfundet. Jeg har haft nogle rollemodeller, som har troet på mig og formået at få mig til at vokse med de opgaver, jeg har stået overfor. Dette har betydet, at jeg inden for ret kort tid blev patruljeleder og efterfølgende har besiddet de fleste lederposter i korpset. I forbindelse med min træneruddannelse har jeg været med til at afholde og har været træner på alle de typer kurser, som vi afholder for vores unge medlemmer. Senest har jeg været træner på ungleder X. Jeg blev valgt til hovedbestyrelsen på delegeretmøde i 2012 og har gennem mit arbejde i bestyrelsen været ansvarlig for teamet med fokus på unge. Jeg har deltaget i forskellige tværkorpslige arrangementer såsom lederakademi i Gladsaxe kommune, været delegeret til DUF-delegeretmøde i december 2011 samt bl.a. deltaget på WLDP, der er et af WAGGGS lederudviklingsprogrammer. Som person er jeg arbejdsom, resultatorienteret og har et stort gå på mod. Jeg er en handlekraftig organisator, der kan lide at have mange bolde i luften på en gang uden at miste fokus på opgaven. Interesser både i spejderregi og privat: Mine spejderinteresser spænder bredt lige fra at sikre og udvikle aktiviteter og programstof af høj kvalitet, så vi bliver ved med at udvikle og udfordre vores medlemmer, til det strategiske og organisatoriske arbejde, som jeg mener, er et grundvilkår for al det gode spejderarbejde, som foregår ude i grupperne. Ved siden af spejderarbejdet bruger jeg også en del tid i naturen sammen med min hest. Mine to vigtigste mærkesager: Jeg vil arbejde hårdt for, at: De grønne pigespejdere får en stærk organisation, hvor vi sammen opnår en tættere kontakt mellem grupper, regioner og hovedbestyrelsen, for at vi sammen kan nå de mål vi har sat os uddanne morgendagens kvindelige ledere gennem aktiviteter og uddannelse af høj kvalitet Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: Jeg har arbejdet i hovedbestyrelsen den seneste periode, og jeg synes, at vi er ved at få implementeret den ny struktur, som så småt er ved at få ben at gå på. Jeg tror på, at vi har iværksat nogle tiltag, som vil føre De grønne pigespejdere i den rigtige retning og brænder derfor for at komme endnu længere i det arbejde, jeg har været med til at igangsætte. Der foregår rigtig mange gode ting rundt omkring i landets grupper, og jeg tror på, at det er det gode lokale spejderarbejde, der gør en forskel for vores medlemmer. 14

15 Derfor mener jeg også, at vi som hovedbestyrelse skal støtte op om det lokale arbejde blandt andet ved hjælp af korpsets konsulenter og ikke mindst aktivitetsmateriale af høj kvalitet. Der er rigtig mange gode ting, der blandt andet sker lokalt, som vi kan bygge på og bruge som trædesten til at nå vores fælles mål. For at fastholde den positive udvikling mener jeg, at det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på vores formålsparagraf samt grundværdier som fx learning by doing og børn leder børn, for at De grønne pigespejdere kan udvikle sig i en sund retning. Jeg tror på, at De grønne pigespejdere fortsat har sin eksistensberettigelse som et stærkt pigespejderkorps. Jeg synes at vi giver vores medlemmer nogle helt enestående oplevelser, som de ikke har mulighed for at få andre steder. Jeg tror ikke på, at vi skal genopfinde pigespejderiet. Det er arvesølv, der blot skal pudses op. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø Regionsledelsen i Østersø Regionsledelsen i Øresund Regionsledelsen i Vesterhav Regionsledelsen i Kattegat Regionsledelsen i Vadehav Regionsledelsen i Lillebælt Regionsledelsen i Limfjord 10 medlemmer over 16 år fra Gentofte-Vangede gruppe 16 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe Gruppebestyrelsen i Taastrup gruppe 13 medlemmer over 16 år fra region Storebælt 10 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år fra Hvalsøe gruppe 10 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år fra Gladsaxe gruppe 10 medlemmer over 16 år Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Gennem mit lokale arbejde har vi arbejdet meget bevidst for at øge kvaliteten i spejderarbejdet for at fastholde gruppens medlemmer. Der er blevet dannet en teamstruktur, hvor arbejdsopgaverne bliver fordelt på flere forskellige personer, således at gruppen ikke er nær så sårbar, når en leder ønsker nye udfordringer eller en midlertidig pause fra sin lederopgave. Strategisk arbejde Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Mellem/stor Mellem Jeg var en del af projektgruppen bag unglederuddannelserne og har derigennem været med til at udvikle konceptet omkring kurserne. Samtidig har jeg gennem mit hovedbestyrelsesarbejde gennemført en strategisk uddannelse fra konsulentfirmaet MacMannBerg samt deltaget på DUF s kursus for unge med bestyrelsesposter. Jeg har deltaget som en af korpsets repræsentanter på WLDP samt været med som træner for et medlemsudviklingsprojekt for girls only i Tyrkiet. 15

16 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Stor Mellem Stor Mellem Ingen Lille Mellem I mit arbejde som træner har jeg brugt meget af min ledelseserfaring i forbindelse med afholdelse af kurser samt sammensætning og sparringspartner for staben. Jeg har været en del af gruppelederteamet i Gladsaxe gruppe gennem flere år og har ageret som mentor for troplederteamet i gruppen. DUFs Bestem 2013 kursus for unge med bestyrelsesposter samt lederakademiet i Gladsaxe kommune (fælles lederuddannelse for foreninger på tværs af kulturen, idrætten og spejderbevægelsen). Har som sagt været med til at udvikle unglederkonceptet samt været stab på før-patruljelederkurser og patruljelederkurser. Kursusleder/Træner på ungleder 3 i 2010 & 2011 og ungleder X i Udnævnt træner i Jeg har udviklet processer i mange forskellige sammenhænge fx ved udvikling af teamstruktur i gruppen. Jeg har samtidig været nøgleperson ved facilitering fx på pigespejderlab. Udvikling af unglederkonceptet samt mentor for en ny tropledelse. Jeg har ingen erfaring med at arbejde med image og markedsføring. Gennem mit professionelle erhverv har jeg en stor kontakt til forskellige typer kunder samt ansvarlig for butikkens kontakt til lokale medier, herunder annoncering. Kontakt til juridiske og finansielle virksomheder gennem mit erhverv. Jeg har en grundlæggende viden om regnskaber, idet jeg gennem mit arbejde dagligt gennemgår regnskaber for boligforeninger. Jeg har også gennem bestyrelsesarbejdet fået en større indsigt og erfaring med kontoplaner og økonomi i et større perspektiv. 16

17 Louise Vognstrup Perez Født: 1983 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Fredericia Medlems af Region Lillebælt Quality System Coordinator hos Bureau Veritas Certification A/S (Fredericia) Medlem af TMF Regioner Spejder-CV og kvalifikationer: Jeg startede som smutte som 8-årig i Vildbjerg. Her blev jeg sidenhen patruljeleder og flokassistent sideløbende med en tjans som leder hos FDF i Ørnhøj. Som au-pair var jeg leder hos DDS i Bruxelles ca. 10 måneder, og herefter gik turen til Aalborg, hvor jeg i første omgang blev Flokleder i Vejgaard gruppe og siden spireleder, patruljeleder og gruppeleder. Jeg har været medlem af regionsledelsen i Region Skagerrak i 2 perioder, været Forandringsagent for Samrådet og er nu medlem af Team med fokus på regioner. Interesser både i spejderregi og privat: Både som spejder og privatperson interesserede jeg mig for at være ude i naturen, og det er en vigtig del af mine børns opvækst. Jeg er politisk optaget af børn og unges vilkår samt miljøet, og har skrevet speciale i social ansvarlighed. Mine to vigtigste mærkesager: - At sikre sammenhængskraften i korpset og bevare pigespejderånden - At styrke medlemsudviklingen gennem kvalitet i spejderarbejdet og ledere med gejst Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: - Jeg selv har oplevet vigtigheden af det at være pigespejder, og jeg brænder for at udvikle og bevare korpset, så min datter også får lov at opleve det - Jeg har velafprøvede organisatoriske og analytiske kompetencer og har arbejdet fagligt med organistionsudvikling, forandringsledelse og ledelse af frivillige - Jeg har lyst til at blive udfordret og udfordre andre på spejderarbejdet Opstillet af: Regionsledelsen i Øresund Regionsledelsen i region Lillebælt 11 medlemmer over 16 år 23 medlemmer over 16 år Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe 17

18 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Mellem Vejgaard gruppe/ Aalborg gruppe og Regionsledelsen Skagerrak Strategisk arbejde Mellem Region Skagerrak, Team med fokus på regioner Samarbejde med WAGGGS og/eller andet internationalt arbejde Lille Leder i Vejgaard/Aalborg Programstof & pædagogik Stor Leder i Vejgaard/Aalborg Ledelse Stor Forandringsagent for Samrådet, Ledererfaring fra Vejgaard/Aalborg Organisatoriske relationer og netværk Professionel Projektleder i Hjørring Kommune, Region Skagerrak Uddannelse Mellem Forandringsagent for Samrådet. Processer & facilitering Mellem Forandringsagent for Samrådet, Region Skagerrak, Team med fokus på regioner Image & markedsføring Mellem Leder i Vejgaard/Aalborg Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Mellem Professionel Leder i Vejgaard/Aalborg Leder i Vejgaard/Aalborg, Projektleder i Hjørring Kommune. 18

19 Marie Borregaard Vinther Født: 1974 Gruppe: Civile erhverv: Spejderopgaver i dag: Bopæl: Ry Egå Region Kattegat Lektor (Uddannet cand.mag. i nordisk og samfundsfag) Medlem af Hovedbestyrelsen og Tovholder for Team med fokus på kommunikation Spejder-CV og kvalifikationer: 1982: Indmeldt som grønsmutte hos KFUK-spejderne, Nr. Nissum. Siden bl.a. patrulje-, senior- og tropleder frem til : tropleder og gruppeassistent hos De grønne pigespejdere, Egå gruppe : medlem af centerteam på Spejdergården Tydal, Sydslesvig. 2006: projektleder for årsmærke om demokrati. Siden 2006 medlem af redaktionen for NEKTAR og Spejderi 2009: leder af tværkorpslig delegation til Roverway, Island. Opgaver i ad-hoc-udvalg. Siden 2012 HBmedlem. Interesser både i spejderregi og privat: I mit redaktionsarbejde har jeg især skrevet artikler om friluftsliv, ledelse, organisation og identitet. I mit hovedbestyrelsesarbejde er jeg tovholder for Team med fokus på kommunikation. Jeg interesserer mig for friluftsliv og dyrker gerne vandreture, løb, skiløb og kajakpadling. Kan lide at rejse helst med min familie og sætter pris på litteratur og kulturelle oplevelser. Mine to vigtigste mærkesager: Jeg brænder særligt for De grønne pigespejderes kommunikation og vil gerne bidrage til fortsat at styrke både den interne og den eksterne del. I den forgangne periode har vi blandt andet taget fat på arbejdet med at definere og styrke en grundfortælling om De grønne pigespejdere. En grundfortælling, vi skal kommunikere på nye og opsigtsvækkende måder, og vi skal turde satse højt. Det vil jeg gerne være med til. Derudover vil jeg arbejde målrettet og ihærdigt for at fastholde vore medlemmer gennem et målrettet fokus på de strategiske indsatsområder og styrkelse af pigespejderidentiteten. Det er vigtigt, at jeg bliver en del af Hovedbestyrelsen, fordi: Som hovedbestyrelsesmedlem vil jeg gerne være med til at videreføre arbejdet med strategiens indsatsområder. I den forgangne bestyrelsesperiode har vi taget fat på nye initiativer og fået nye og spændende ideer, som jeg gerne vil tage medansvar for at få realiseret. Alt sammen med henblik på at skærpe De grønne pigespejderes fokus på vores unikke profil. Jeg kan fortsat bidrage til hovedbestyrelsesarbejdet med analytisk skarphed, kommunikative kompetencer og flair for strategisk tænkning, og jeg kan drage nytte af mine erfaringer fra den første bestyrelsesperiode med en strategisk tænkende og strategisk arbejdende bestyrelse. Opstillet af: Regionsledelsen i Furesø Regionsledelsen i Østersø Regionsledelsen i Øresund Regionsledelsen i Vesterhav Regionsledelsen i Kattegat Regionsledelsen i region Limfjord 12 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år 10 medlemmer over 16 år Gruppebestyrelsen i Bangsbostrand gruppe 13 medlemmer over 16 år i Gladsaxe gruppe 19

20 Jeg kan bidrage til HB med: Evne Erfaring Hvor har du fået din viden fra? Medlemsudvikling Stor Har været involveret i medlemsudviklingsaktiviteter på gruppeniveau. I HB-arbejdet har jeg været involveret i Task force-arbejdet med fastholdelse af De grønne pigespejderes medlemmer. Har i mit civile erhverv været involveret i projektarbejde omkring Strategisk arbejde strategiske indsatsområder i organisationen. Stor Derudover er jeg som siddende HB-medlem med til at træffe de strategiske beslutninger for De grønne pigespejdere. Samarbejde med Har været aktiv i tværkorpsligt centerteam og tværkorpslige WAGGGS og/eller sammenhænge. Stor andet internationalt Har været delegationsleder for tværkorpslig Roverway-delegation. arbejde 2013 deltager på WAGGGS lederudviklingsprogram WLDP. Programstof & pædagogik Ledelse Organisatoriske relationer og netværk Uddannelse Processer & facilitering Image & markedsføring Kommunikation & medier Økonomi & ressourcer Professionel Stor Stor Professionel Stor Professionel Professionel Mellem Erfaring som projektleder for årsmærke. Arbejder som lektor i gymnasiet og arbejder derfor professionelt med pædagogik og pædagogisk udviklingsarbejde. Har ledelseserfaring fra diverse lederfunktioner hos De grønne pigespejdere. Har gennemført uddannelsesforløb i projektledelse i relation til civilt erhverv. Har sammen med HB gennemført skræddersyet uddannelsesforløb i systemisk ledelse. Har et vidt forankret netværk og er god til at udnytte det konstruktivt. Forstår væsentligheden af, at danske spejderorganisationer samarbejder konstruktivt om de tiltag, der kan styrke vores fælles projekt. Arbejder professionelt som underviser og har derfor professionel indsigt i læring og uddannelses betydning for menneskelig udvikling. Har fra civilt erhverv erfaring som facilitator på udviklingsarbejde. Har bidraget til facilitering af udviklingsprocesser i forbindelse med hovedbestyrelsens arbejde med strategi og fastholdelse. Har erfaring med markedsføring fra tidligere projektansættelse som web- og sprogmedarbejder hos marketingsbureau. Arbejder aktivt for at styrke De grønne pigespejderes brand gennem kommunikative tiltag. Universitetsuddannelse i kommunikationsorienteret fag. Involveret i redaktionsarbejdet omkring Spejderi og NEKTAR. Tovholder for Team med fokus på kommunikation og bidrager herigennem aktivt til at styrke korpsets interne og eksterne kommunikation. Erfaring med økonomiske prioriteringer via HB-arbejdet. 20

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER DELEGERETMØDE 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med gudstjeneste i Nyborg Kirke Gammel Torv 1 5800 Nyborg Mødet afholdes på: Nyborg Strand Hotel Østerøvej 2 5800 Nyborg Møde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015 Strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi lægger linjerne for det fremtidige arbejde i korpset og skal bruges som arbejdsredskab for de kommende tre

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere