Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it"

Transkript

1 Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Læsning og kompenserende it...3 Læsning lyttelæsning og den selvstændige læsning...3 Kompenserende it CD-ORD...3 Undervisning i kompenserende it...3 Hjemmebrug af kompenserende it...4 It-rygsække...4 Anvendelse af egen bærbar pc i undervisningen...5 Tale til tekst It-klassen...5 It-klassen...5 Et typisk forløb i it-klassen Adgang til tekster...6 Vigtige databaser, biblioteker m.v....6 Scanning af tekster Prøver...7 Nationale test...7 Afgangsprøver Samarbejde...8 Samarbejdet med PPR...8 Samarbejdet med forældre...9 Samarbejde/arbejdsopgaver i forbindelse med elever, der har it-rygsæk...9 Bilag Bilag A - Tjekliste i forbindelse med undervisning i CD-ORD...11 Bilag B - Ansøgning om it-rygsæk...12 Bilag C - Ansøgning om kursustilbud i It-klassen...13 Bilag D - Vejledning for elever til Materialebasen...14 Bilag E - Kontrakt - Materialebasen...15 Bilag F - Eksempel på rutiner omkring tilmelding til Materialebasen...16 Bilag G - Eksempel på rutiner i forbindelse med afvikling af nationale test...16 Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Fagrådet for Skoler i foråret 2012 Deltagere i arbejdsgruppen: Merete Lisby, lærer, Flynder Skole Christina Thusgaard, lærer, Harboøre Skole Ole Olesen, lærer it-klassen, Christinelystskolen Connie Andersen, specialvejleder, Harboøre Skole Ivan Krogh Hansen, it-konsulent på skoleområdet Lotte Østergaard, specialpædagogisk konsulent, PPR 2

3 Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it I Lemvig Kommune har vi mange gode tiltag i forhold til elever i svære læsevanskeligheder. På alle skoler er der en tidlig og målrettet indsats i forhold til de elever, der har sværest ved at komme i gang i læsningen. En række af de elever, der har sværest ved at komme i gang i læsningen, vil, trods en tidlig målrettet indsats, få vedvarende læse- og skrivevanskeligheder. For disse elever har vi i Lemvig Kommune mange gode støttemuligheder. I denne vejledning til lærere vil der dels være en beskrivelse af disse muligheder og dels nogle gode råd og forslag til arbejdsgange i forhold til arbejdet med disse elever. 1. Læsning og kompenserende it Læsning lyttelæsning og den selvstændige læsning Det er vigtigt, at elever, der ikke kan læse klassens tekster på traditionel vis, altid får mulighed for at lyttelæse disse tekster, således at de kan deltage i det fælles arbejde på klassen. Vær opmærksom på, at dette gælder i alle fag. Elever med svære læsevanskeligheder har behov for fortsat at arbejde med deres selvstændige læsning i materialer af passende sværhedsgrad. Den enkelte lærer er ansvarlig for, at undervisningens tekster er til gængelige for eleven. Det anbefales, at man i undervisningsplanlægningen er opmærksom på, om hvorvidt større tekster er tilgængelige digitalt (se endvidere vigtige databaser og biblioteker), idet det er et stort arbejde at indscanne hele bøger. Kompenserende it CD-ORD CD-ORD er et læse- og skrivestøttende værktøj. Se en videoguide til CD-ORD ved at følgende nedenstående link. CD-ORD er på alle skolernes pc er og kan endvidere frit downloades til hjemmebrug af elever og lærere. Mange elever kan have gavn af at benytte CD-ORD. For elever med svære læsevanskeligheder kan CD-ORD give eleven adgang til de fælles læsetekster, som eleven ellers ikke kan læse. Men også elever med mindre eller slet ingen vanskeligheder kan profitere af programmet. Undervisning i kompenserende it Det er vigtigt, at eleverne undervises i brugen af CD-ORD. Det kan enten være på klassen, i forbindelse med pædagogisk holddeling eller i special- /ressourcecenteret. 3

4 Hvornår kan man begynde med undervisning i CD-ORD? Det er forskelligt fra barn til barn, hvornår det er hensigtsmæssigt at begynde en undervisning i CD- ORD. Nogle skoler har gode erfaringer med at undervise alle elever i CD-ORD på 2. klassetrin, idet mange af eleverne på dette klassetrin kan profitere af programmet. Andre skoler har goder erfaringer med undervisning i CD-ORD omkring 3. klassetrin til de elever, som har svært ved at læse alderssvarende. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte special-/ressoursecenteret på skolen eller evt. PPR. I bilag A er en tjekliste, der kan anvendes i forbindelse med undervisning i CD-ORD. Vær opmærksom på, at eleverne har behov for hjælp til anvendelsen af den kompenserende it i undervisningen, samt at mange elever får behov for opsamlingskurser i anvendelsen af kompenserende it med jævne mellemrum. CD-ORD og fremmedsprog Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at CD-ORD også kan læse engelsk og tysk, hvilket elever i læsevanskeligheder typisk også har behov for kompenserende hjælp til. Ordforslagsprogrammet i CD-ORD kan endvidere indstilles således, at det kan give ordforslag på såvel tysk som engelsk. Nogle skoler har gode erfaringer med at undervise alle klassens elever i brug af CD-ORD i engelsk på 4./5. klassetrin, idet mange elever på disse klassetrin kan profitere af programmet. Du kan læse mere om it som støtte til læseusikre elever i Undervisningsministeriets publikation Den lyttende læser Hjemmebrug af kompenserende it Eleven kan (evt. med hjælp fra forældrene) downloade CD-ORD til sin egen pc derhjemme. CD-ORD kan downloades fra Eleven skal anvende sit UNI-login for at få adgang til download. På hjemmesiden er der en vejledning til download. Vær opmærksom på, at det tager lang tid at downloade CD-ORD, da det er et meget stort program. It-rygsække Hvis man har en elev med svære specifikke læse-/stavevanskeligheder er det muligt at søge en itrygsæk til eleven. En it-rygsæk består af en bærbar computer med de kommunale programmer herunder det kompenserende it-program CD-ORD, en scanner, en C-pen og en rygsæk til at have computeren i. Der kan søges it-rygsække en gang om året. Ansøgningsfristen er den 1. april. Ansøgningsskemaet til it-rygsække er i bilag B. Når en elev har fået tildelt en it-rygsæk, undervises eleven individuelt af It-konsulent Ivan Krogh Hansen. Eleven kan beholde it-rygsækken indtil afslutningen af 9. klasse, såfremt eleven benytter itrygsækken og fortsat har behov. Hvis skolen oplever, at eleven ikke profiterer tilstrækkeligt af itrygsækken, kontakter skolen PPR, hvorefter der fælles søges at finde en løsning. Lemvig Kommune har i alt 54 it-rygsække. 4

5 Anvendelse af egen bærbar pc i undervisningen Flere og flere elever har deres egen bærbare pc med i undervisningen. Eleverne kan gratis downloade programmerne fra Mikroværkstedet herunder CD-ORD til deres egen pc. Der arbejdes på at forbedre mulighederne for brugen af egen pc i undervisningen. Fra skoleåret 12/13 forventes det, at eleven ud over at gå på internettet også kan printe og gemme på det fælles drev. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen hverken har service eller ansvarsforpligtigelse i forhold til elevens pc. Ligeledes kan det heller ikke forventes, at læreren sætter sig ind i elevens programpakke. Hvis forældrene spørger, kan der gøres opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt, at eleven anvender samme grundprogrampakke som skolen (de almindelige programmer fra Microsoft), at det er vigtigt, at pc en har dansk tekst, samt at alle almindelige bærbare pc er har tilstrækkelig kapacitet i forhold til programpakken fra Mikroværkstedet. Tale til tekst Dictus er et program, som tager imod tale og laver det om til skrevet tekst. Det er afprøvet med nogle elever, og enkelte elever har glæde af tale-til-tekst-programmet. Kommunen investerer ikke i programmet og yder ikke support. Læs mere om dictus på: Programmet findes også som app til smartphone, og tilsvarende app findes til iphone. 2. It-klassen It-klassen IT-klassen er et kommunalt tilbud til elever med svære læse-/stavevanskeligheder. Det er muligt at søge et kursusophold på 12 uger i it-klassen til elever på klassetrin. Formålet med kurset er at styrke inklusionen af elever med svære læse-/stavevanskeligheder. Derfor arbejdes der i it-klassen med: At styrke elevens selvstændige læsning, at undervise eleven i /gøre eleven (mest muligt) selvhjulpen i anvendelsen af kompenserende it samt at styrke elevens tro på egne evner. Hvis eleven har en it-rygsæk eller en egen bærbar pc medbringes denne på kurset, således at eleven bliver fortrolig med det arbejdsredskab, som eleven skal anvende i sin dagligdag. I It-klassen undervises desuden i matematik og engelsk samt i en række praktiske og kreative fag. Der kan ansøges om et kursus i it-klassen en gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. april. Ansøgningsskemaet er i bilag C. It-klassen er placeret på Christinelystskolen Et typisk forløb i it-klassen 1. Skolen inviterer forældre og PPR til et konsultativt møde, hvor det drøftes, hvorledes der bedst muligt kan støttes op omkring elevens læseudvikling og endvidere drøftes muligheden af et kursusforløb i it-klassen. 2. Skolen, forældrene og eleven udfylder et ansøgningsskema, som sendes til PPR senest 1. april. Hvis eleven ikke allerede er indstillet til PPR, medsendes tillige et indstillingsskema. Det er mu- 5

6 ligt samtidig at søge om en it-rygsæk til eleven, men det er ikke en forudsætning, og ansøgningerne behandles uafhængigt af hinanden. 3. Ansøgningen behandles i PPR, og der udarbejdes en pædagogisk-psykologisk-vurdering til brug for Visitationsudvalget for Børne- og Familiecentret. 4. Ansøgningen behandles i Visitationsudvalget, hvorefter skole og forældre modtager et svar. 5. PPR orienterer it-klassen om de kommende elever. 6. It-klassens lærere inviterer kommende elever og forældre til et informationsmøde før kursets begyndelse. Eleverne har dels mulighed for at møde hinanden, og dels informeres elever og forældre om indholdet i kursusforløbet. 7. Der afholdes forældremøde med deltagelse af it-klassens lærere, eleven og forældrene 4 uger inde i kursusforløbet. 8. It-klassens lærere og PPR afholder midtvejsevaluering 6-8 uger inde i kursusforløbet. 9. Der afholdes afslutningssamtaler i 12. kursusuge. Ved afslutningssamtalerne giver it-klassens lærere en tilbagemelding på kursusforløbet til forældrene og til hjemskolen (klasselærer samt evt. andre faglærere og/eller lærere fra special-/ressourcecentret). PPR deltager ved behov, og der er mulighed for at aftale et videre forløb. 3. Adgang til tekster Vigtige databaser, biblioteker m.v. Materialebasen Materialebasen er en elektronisk database med undervisningsmateriale, der er indscannet i PDFformat. Der er aktuelt mere end 2000 titler tilgængelige for elever med svære læsevanskeligheder på Materialebasen. Læs mere om Materialebasen, og om hvordan du tilmelder dig som lærer ved at følge nedenstående link: I bilag D er en vejledning til, hvordan eleven kan benytte databasen. I bilag E er kontrakten, der skal anvendes ved tilmelding af elever til Materialebasen. I bilag F er et forslag til rutiner i forhold til tilmelding af elever til Materialebasen. NOTA NOTA er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktbøger til mennesker, der ikke læser almindelig trykt tekst fx elever med svære læsevanskeligheder. Elever med svære læsevanskeligheder kan tilmeldes biblioteket. PPR skal vurdere, om eleven er berettiget til at tilmeldes NOTA, og underskrive tilmeldingsblanketten. Kontakt PPR hvis du har en elev, som, du mener, kan profitere af at blive tilmeldt NOTA. 6

7 Se mere om NOTA ved at følge nedenstående link: Se mere om netbiblioteket E17 ved at følge nedenstående link: Som lærer, der underviser en eller flere elever med svære læsevanskeligheder, har du mulighed for at blive medlem af NOTA. Tilmeldingsblanket for undervisere findes ved at følge nedenstående link: DR1Syn På DR1Syn er det muligt at få underteksterne oplæst, hvilket gør det muligt at følge med i programmer, hvor der tales andre sprog end dansk uden selv at kunne læse undertekster. Det er en talesyntese, der automatisk læser underteksterne op, og den går i gang, hver gang der er fremmedsprog på skærmen. Se mere ved at følge nedenstående link: tm Gode hjemmesider indeholder indscannede grundbøger fra Gyldendal indeholder digitale læremidler - indeholder skriveskabeloner til gratis download Scanning af tekster Scanning af korte tekster Elever, der har it-rygsæk, har en bordscanner. Mange skoler har endvidere en eller flere bordscannere, som elever kan benytte. Disse scannere er særligt velegnede til scanning af kortere tekster, der skal anvendes i undervisningen eller i forbindelse med lektielæsning. Scanning af bøger Mange taske- og frilæsningsbøger ligger som indscannede tekster i Materialebasen. Der er dog en del materialer, som endnu ikke er tilgængelige digitalt. Disse bøger skal indscannes, for at elever i læsevanskeligheder kan lyttelæse teksten. Dette er et stort arbejde, som kun de færreste elever selv kan mestre. Det anbefales derfor: - At man ved årsplanlægningen undersøger om fagbøger, romaner m.v. foreligger digitalt. Hvis ikke kan det overvejes, om en anden bog kan anvendes, eller om man vil indscanne bogen til eleven. - At man på de enkelte skoler aftaler, hvordan og af hvem større scanninger foretages. 4. Prøver Nationale test Elever i svære læsevanskeligheder har brug for særlige hjælpemidler, når de deltager i nationale test. Ministeriet anbefaler, at man i testsituationen anvender de støtteforanstaltninger, som benyttes i den almindelige undervisning. Det kan fx være brug af CD-ORD, oplæsning fra en personlig hjælper eller længere tid. 7

8 Det er vigtigt at planlægge testen efter elevens behov og at lade eleven afprøve demotests med brug af de valgte hjælpemidler - forud for den rigtige test. Brug af hjælpemidler påvirker resultatet af testen. Det er derfor vigtigt at overveje betydningen af de brugte hjælpemidler, ligesom det er vigtigt at fortælle forældrene og eleven om betydningen af at benytte hjælpemidler. Læs mere om de nationale test og læsevanskeligheder på: eligheder.ashx I bilag G er et eksempel på rutiner i forbindelse med afvikling af nationale test for elever i læsevanskeligheder. Afgangsprøver Skolen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af de afsluttende prøver for elever, der har et særligt behov. Gennem den særlige tilrettelæggelse kompenseres for elevens specifikke vanskeligheder, således at prøverne kan gennemføres med et resultat, der svarer til elevens faglige niveau. Det er en grundlæggende forudsætning, at de hjælpemidler, der ønskes anvendt ved afgangsprøven, anvendes i den daglige undervisning. Beslutningen om den særlige tilrettelæggelse træffes af skolelederen på baggrund af en pædagogiskpsykologisk-udtalelse. Inddragelse af PPR kan dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt. Der er en række forskellige muligheder i forhold til fravigelser i forbindelse med afgangsprøverne. For eleverne i læsevanskeligheder, vil det oftest være følgende fravigelser, der benyttes: Syntetisk oplæsning (CD-ORD), prædiktionsprogrammer (CD-ORD) samt forlænget tid. Læs mere i Børne- og Undervisningsministeriets Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver temmelserne%20ved%20folkeskolens%20afsluttende%20proever%20hp.ashx. 5. Samarbejde Samarbejdet med PPR Hvis man som lærer er bekymret for et barn, er det muligt at få rådgivning fra PPR. Special-/ressourcecentermøder Mange skoler afholder jævnligt special-/ressourcecentermøder. I disse møder deltager sædvanligvis skolelederen, lærere fra special-/ressourcecenteret samt en repræsentant fra PPR. Her er det muligt at få rådgivning/sparring i forhold til konkrete problemstillinger vedr. et barn. Konsultativ bistand Det er endvidere muligt for en lærer/et lærerteam (efter aftale med skolelederen) at indkalde til et konsultativt møde, hvis man ønsker rådgivning/sparring vedr. et barn, man er bekymret for, og som 8

9 ikke er indstillet til PPR. Det er muligt at afholde flere konsultative møder sammen med PPR, uden at barnet indstilles til PPR. I et konsultativt møde vil i reglen både forældre, skole og PPR deltage. Ved et konsultativt møde, er barnet anonymt og registreres ikke i PPR. Skolen tager referat fra mødet. Hvis man ønsker et konsultativt møde, kan man henvende sig direkte til PPR. Indstilling til PPR Forud for en indstilling til PPR har der sædvanligvis været et eller flere konsultative møder. Hvis det vurderes, at den konsultative bistand ikke er tilstrækkelig, kan eleven indstilles til en pædagogiskpsykologisk-vurdering. Elever, som der ønskes et kursusforløb i it-klassen eller en it-rygsæk til, skal indstilles til PPR. Netværksmøder For elever, der er indstillet til PPR, er det muligt for skolen at indkalde til et netværksmøde, hvis det vurderes, at der er behov for en nærmere drøftelse/rådgivning vedr. en eller flere problemstillinger. Se mere om samarbejdet med og indstilling til PPR ved at følge nedenstående link: Samarbejdet med forældre Nogle skoler har gode erfaringer med særlige orienteringsmøder for forældre til elever, som anvender kompenserende it. På disse møder gives en nærmere introduktion til den kompenserende it, forskellige praktiske informationer, og forældrene får endvidere mulighed for at afprøve programmerne i praksis. Samarbejde/arbejdsopgaver i forbindelse med elever, der har it-rygsæk I forhold til elever med it-rygsæk, er der mange voksne, som har forskellige funktioner/arbejdsopgaver i forhold til barnet. Nedenfor er et forslag til ansvarsfordeling af opgaverne. Bemærk, dette er et FORSLAG, måske har I andre praksisser på jeres skole. Klasselærer Klasselærerens funktion er primært koordinerende. Hvis klasselæreren tillige er dansklærer, er der naturligvis også specifikke opgaver i forhold til danskfaget. Klasselæreren har ansvar for: - At indkalde til et møde i teamet umiddelbart efter udlevering af it-rygsækken, hvor PPR og itkonsulenten inviteres, og hvor der informeres og drøftes vedr. elevens brug af it-rygsækken - At teamet løbende evaluerer brugen af it-rygsækken. Ved eventuelle vanskeligheder i forhold til den pædagogiske anvendelse af it-rygsækken indkaldes til møde med PPR - At informere klassekammerater til eleven med it-rygsæk om; at it-rygsækken er til personlig brug og ikke må lånes ud, samt at tekster fra Materialebasen ikke må deles med kammerater - At de fysiske rammer til eleven med it-rygsæk, så som bord, forlængerledning mv. er ok Faglærere Det er den enkelte faglærers opgave, at sikre at fagets tekster er tilgængelige for alle elever. 9

10 Special-/ressourcecenter Special-/ressourcecenterets funktion kunne være: - At undervise eleven i brugen af kompenserende it - At lave korte opfølgende kurser i forhold til brugen af kompenserende it - At give faglig sparring til almenlærere - At stå for det praktiske i forbindelse med tilmelding til og download fra Materialebasen og NOTA - At bistå i forbindelse med nationale test og andre prøver PUC PUC-teamets funktion kunne være: - At gøre sig synlig over for elever med it-rygsæk og andre elever med behov for kompenserende it. - At hjælpe med programmer og teknik (it-vejleder) - At være opmærksom på mulighederne for at støtte eleverne inden for de eksisterende abonnementer og vise elever og lærere mulighederne (bibliotekar) - At hjælpe med scanning af større scanningsopgaver (bibliotekar og/eller it-vejleder) PPR PPR s funktion, i forhold til elever med behov for at anvende kompenserende it, er: - At deltage i og rådgive ved konsultative møder med forældre og lærere - At foretage indstilling til Visitationsudvalget i forbindelse med ansøgninger til it-rygsæk - At arrangere møde for og orientere forældre og elever i forbindelse med udlevering af itrygsækken - At deltage i og orientere ved et teammøde på skolen i forbindelse med, at en elev får itrygsæk - At deltage i netværksmøder ved behov 10

11 Bilag A Tjekliste i forbindelse med undervisning i CD-ORD Generelt Logge på med UNI-login Programplacering, aktivering Gemme hjemme/til brug hjemme stifinder, (indstilling af Word) P: drev og andre netværksdrev Sende en indscannet tekst hjem via Elevintra Oplæsning Få teksten læst op med CD-ORD7 profilknap, F2, F3, F4, marker/kopier Skærmlæsning Ctrl+F12 Ændre hastighed læsetræning/hastighedstræning (Knap til menuen oplæsning) Vælge stemmer dansk og engelsk evt. tysk ved hjælp af profilerne Læsestrategier, når der benyttes CD-ORD7 Ordforslag Slå ordforslag til og benytte det ved skrivning af tekster Aktivere alternative ordforslag i dansk Bruge ordforslag på engelsk tilføje prædiktion til profilen Skanning Brug af scannerpen Scanne en tekst med SkanRead, opmærksomhed på valget word/pdf Tekstgenkendelse med SkanRead Gemme en indscannet tekst Oplæsning af en PDF-fil Materialebasen Læse og skrive beskeder via skolekom Finde og downloade en bog fra Materialebasen Hjælpeprogrammer Bruge PDF-XChangeViewer til at skrive direkte i en PDF-fil PDFwriter/printer, fx PrimoPDF eller Bullzip 11

12 Bilag B Ansøgning om it-rygsæk Ansøgningsfrist 1. april Elevens navn Cpr. Klasse Skole Dato It-rygsækken skal bruges som kompensation for elevens læse- og skrivevanskeligheder og skal anvendes dagligt i den almindelige undervisning. Der skal foreligge dokumentation for elevens specifikke læse- og stavevanskeligheder og behov. Eleven skal primært undervises i en almenklasse. Eleven skal være indstillet til PPR. Det forudsættes, at skole og forældre er indstillet på at støtte op om elevens brug af it-rygsækken. Det forventes, at alle elevens lærere, som ikke allerede har et grundigt kendskab til kompenserende it, deltager i et spotkursus vedr. brugen af kompenserende it. Underskriverne er bekendt med ovenstående betingelser: Eleven: dato underskrift Forældre: dato Klasselærer: dato Skoleleder: dato Ansøgningen skal være PPR i hænde senest den 1. april. Ansøgningen behandles på Visitationsudvalgsmødet for Børne- og Familiecentret i begyndelsen af maj, hvorefter hjemmet modtager svar (med kopi til skolen). Hvis ansøgningen imødekommes, udleveres it-rygsækken ved et møde i begyndelsen af september, hvor der også vil være en kort introduktion for forældrene. I løbet af efteråret undervises eleven i brugen af it-rygsækken af it-konsulent Ivan Krogh Hansen. 12

13 Bilag C Ansøgning om kursustilbud i It-klassen Ansøgningsfrist 1. april Elevens navn Cpr. Klasse Skole Dato It-klassen er et kommunalt undervisningstilbud for elever på klassetrin med svære specifikke læse- /stavevanskeligheder. It-klassen tilbyder kurser af 3 måneders varighed. Kurserne er målrettet til elever, som har behov for en periode med intensiveret undervisning i læsning, stavning og brugen af kompenserende it, således at de bedre kan deltage i undervisningen i deres almene klasse efterfølgende. Der skal foreligge en dokumentation for elevens specifikke læse-/stavevanskeligheder. Eleven skal være indstillet til PPR. Skolen bedes fremsende en kopi af de seneste læse-/staveprøver samt en kort elevbeskrivelse sammen med ansøgningen. Underskriverne er bekendt med ovenstående: Eleven: dato underskrift Forældre: dato Klasselærer: dato Skoleleder: dato Ansøgningen skal være PPR i hænde senest den 1. april. Ansøgningerne behandles af PPR i april måned. Visitationsudvalgsmødet for Børne- og Familiecentret tager stilling til ansøgningen i begyndelsen af maj, hvorefter hjemmet modtager svar (med kopi til skolen). 13

14 Bilag D Vejledning for elever til Materialebasen Materialebasen er en elektronisk base med undervisningsmaterialer, der er blevet indscannet i pdf-format, og som kan benyttes af elever, hvis lærere har tilmeldt dem. Materialebasen er beregnet på elever med svære læsevanskeligheder, som har behov for at lyttelæse klassens tekster. For at tilgå materialebasen benyttes elevens UNI-login og Skolekom. Skolekom-klienten kan downloades gratis til hjemmebrug på Følg linket Download i venstre side og vælg klienten. Således kommer eleven ind på Materialebasen (obs: læreres UNI-login kan ikke bruges): 1. Åbn Skolekom, log på med uni-login 2. Åbn Materialebasen ved dobbeltklik (findes den ikke, er eleven ej tilmeldt). 3. Materialerne er alfabetisk ordnet. Man kan bl.a. se titel, forfatter, alderstrin og filstørrelse. Scroll ned til det materiale, der skal downloades og dobbeltklik på linket. Hjemme vælges at downloade til f.eks. Skrivebordet i første omgang, så det er let at se, om dokumentet er hentet korrekt. På skolens computere er det bedst at gemme det i sin Dokument-mappe (som er en netværksmappe), da dokumentet så kan åbnes på alle computere via personligt login. 4. For at få dokumentet læst højt, åbnes først CD-ORD. Åbn herefter dokumentet med en pdf-læser, f.eks. Foxit reader eller Adobe reader. Ved at markere en tekst i dokumentet, højreklikke og vælge kopier til udklipsholder, kan man efterfølgende fra CD-ORD s værktøjslinie få det markerede oplæst. De fleste pdf-læsere har et ikon på værktøjsbjælken, der kan kopiere tekst. I stedet for højreklik, når man således har fået markeret tekst, kan trykkes CTRL c (for kopier/copy). 14

15 Bilag E Kontrakt - Materialebasen Kontrakten giver adgang til at hente indscannet undervisningsmateriale for elever med læsehandicap til opfyldelse af Folkeskolelovens 18. Kontrakten er gældende for ét skoleår. Skolenavn: Skolens sekscifrede reg.nr. Elevens fulde navn: Elevens UNI Login brugerid Eleven har tidligere været tilmeldt Materialebasen (sæt X) Kontrakten er gældende for skoleår / Dato, underskrift og stempel skoleleder Skolelederen oplyser ved sin underskrift at have modtaget dokumentation for, at eleven opfylder ophavsretslovens læsehandicapkriterium, dvs. at eleven er blind, svagtseende, døv eller talelidende eller i øvrigt på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Forældre og elev er ligeledes gjort bekendt med, at dette er forudsætningen for adgangen til at hente indscannet undervisningsmateriale. Originalen af denne kontrakt opbevares på skolen. 15

16 Bilag F Eksempel på rutiner omkring tilmelding til Materialebasen 1. Ved specialcenter/ressourcecentermøder drøftes og aftales, hvilke elever, der skal tilbydes at blive knyttet til Materialebasen i det efterfølgende skoleår uger før sommerferien får eleverne et brev og et ansøgningsskema til Materialebasen med hjem. 3. Forældre, eleven og skolens leder underskriver formularen, som herefter opbevares i elevens mappe. 4. Materialebasen kobler alle tilmeldte elever fra umiddelbart før sommerferien. 5. I slutningen af sommerferien kan de nye elever (brugere) tilmeldes, og de øvrige elever genindmeldes. Det kan være hensigtsmæssigt, at det er special-/ressourcecentret, der foretager en samlet tilmelding. 6. I forbindelse med planlægning af nye skoleår, opfordres dansklærerne til at undersøge, om det er muligt at hente de romaner, de har valgt til klasserne, fra Materialebasen, så man undgår at scanne mere end nødvendigt. Det samme gælder faglærere, der låner bøger til deres fag. 7. Eleverne med it-rygsæk og andre elever, der er tilknyttet Materialebasen inviteres til at komme i special-/ressourcecentret for at få hjælp til at downloade og gemme de bøger, som de får udleveret, så de er tilgængelige på skolen såvel som hjemme. Bilag G Eksempel på rutiner i forbindelse med afvikling af nationale test 1. Klasse-/faglæreren aftaler med special-/ressourcecenteret, om der er behov for støtte fra en lærer fra centret i forbindelse med afviklingen af testen (til støtte af/oplæsning for en elev i læsevanskeligheder). 2. Special-/ressourcecentret afsætter tid til, at elever (med behov for at anvende hjælpemidler til de nationale test) kan træne demotest med brug af hjælpemidler fx 1-2 uger før testen afvikles. 3. Afvikling af nationale test - evt. med deltagelse af en lærer fra special-/ressourcecentret. 4. Særlig tilbagemelding enten mundtligt eller skriftligt til forældre, hvis børn har anvendt hjælpemidler til de nationale test. 16

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder

IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder Resume af projektet: IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder Vi vil gerne opnå, at elever med læse- og stavevanskeligheder kan deltage på lige fod med de øvrige elever i

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme It-abonnementer som også kan være til gavn og glæde derhjemme Amagerskolen Skolebiblioteket 2012 Kære forælder ved Amagerskolen I forskellige undervisningssituationer bruger eleverne på Amagerskolen forskellige

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012 Materialebasen Giv relevante elever adgang til digitale tekster Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Materialebasen?...4 Hvad kan teksterne?...4 De formelle krav...5 Få adgang som lærer...5

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

IT støtte i [special] undervisningen

IT støtte i [special] undervisningen øtte i [special] undervisningen CD-ord kursus December 2011 Program: 12:15 Velkommen / Introduktion / Kursusmetodik / opgavehefte øtte i almenundervisningen, Horsens kommunes IT projekt 2009-12 & andre

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Se en præsentationsvideo på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrive-stoette/cd-ord.aspx Læs eller hent vejledninger og se videoguides på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrivestoette/cd-ord/vejledninger.aspx.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj.

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj. IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag. En app med mange af de samme muligheder som CD-ord på en computer. Denne app er udviklet af Mikroværkstedet/MV-Nordic. Da Thisted kommune har

Læs mere

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne Handleplan for specialcentret på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på at have et specialcenter, der er medvirkende til, at elever med særlige behov får det optimale udbytte at undervisningen.

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe Læsecenter Syddjurs - et tilbud til elever i læsevanskeligheder Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs Læsecenter Syddjurs beskæftiger sig med tre hovedområder Undervisning af elever med specifikke læsevanskeligheder/dysleksi.

Læs mere

Læs, lyt og skriv med computeren i skolebiblioteket

Læs, lyt og skriv med computeren i skolebiblioteket Læs, lyt og skriv med computeren i skolebiblioteket Baggrund Mølleskolen er en stor folkeskolen i Skanderborg Kommune. Skolen har ca. 950 elever incl. specialklasserækker. Der er til skolen tilknyttet

Læs mere

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven.

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven. Ny vejledning Med fokus på: Skolelederens ansvar Regelgrundlag Definition af funktionsnedsættelse Afgørelse Undervisning frem mod prøven Fritagelse Regelgrundlag Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7

Læs mere

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Indhold Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning... 3 Hvorfor er Læringscenter for Læsning en god ide?... 5 Hvordan foregår undervisningen?... 5 Hjælpemidler...

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning

Kompetencecenter for Læsning Kompetencecenter for Læsning En byrådsbeslutning i 2008 Rosenvangskolen Start aug. 2009 46 skoler i Aarhus, normalklasserne. 11 konsulenter og en daglig leder Selvstændig økonomi Kompetencecenter for Læsning

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 FVU prøve Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 PRAKTISK INFORMATION: Undervisningsministeriet sender CD er til VUC Vest 2 gange om året (december og juli)

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Nyt Center under opbygning Forskning og udvikling af undervisning med brug af it Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder På din smartphone, når du skriver beskeder eller tekst, kommer et tastatur frem på skærmen. Indtal din besked meget tydeligt. Vil du have læst

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Denne vejledning er skrevet for at være helt sikker på, at de, der virkelig er til eksamen, får den bedste støtte til brugen af CD-ORD

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Kom godt i gang med. Ida-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Ida-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Ida-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Ida-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Læsetest oversigt: Klassetrin test tidspunkt 0. kl. Sprogvurderings materialet fra Socialstyrelsen august/september 1.kl. OS 64 Resultatet

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Bøgeskovskolen. Digitale læremidler

Bøgeskovskolen. Digitale læremidler Bøgeskovskolen Digitale læremidler http://denfoerstelaesning.dk/ Den første læsning Denførstelæsning.dk indeholder 36 digitale læringsspil, der giver børnene i børnehaveklassen en sjov og motiverende læring

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kom godt i gang med. Emily-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Emily-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Emily-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Emily-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 6. Du kan finde en uddybende manual om programmet

Læs mere

Kom godt i gang med. Steffi-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Steffi-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Steffi-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Steffi-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Forord SkanRead laver tekstgenkendelse (OCR) på mange forskellige sprog og konverterer billeder til tilgængelige formater. SkanRead laver dine tekster tilgængelige, så du

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

De små læser. Hukommelsesleg og støttende og trænende it-programmer

De små læser. Hukommelsesleg og støttende og trænende it-programmer De små læser Læsning og skrivning i indskolingen 3. og 4. maj 2011 Comwell Rebild Bakker Hukommelsesleg og støttende og trænende it-programmer fra Mikro Værkstedet v/ Søren Aksel Sørensen og Gerda Nielsen

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

ELEVER, SOM ER INKLUDERET?

ELEVER, SOM ER INKLUDERET? LÆRERKURSUS I INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER Trives du bedst med ELEVER, SOM ER INKLUDERET? INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN? Læsning og skrivning er byggeklodser, som er nødvendige

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

CD-ORD på USB mikrov.dk

CD-ORD på USB mikrov.dk Tillæg til CD-ORD på USB Indhold Sådan starter du CD-ORD på USB 3 Hvad er CD-ORD på USB 3 Alt gemmes på din USB 3 En installeret CD-ORD og CD-ORD på USB 4 Begrænsninger i CD-ORD på USB 4 Indhold på CD-ORD

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning, så dit barn bliver

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere