Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it"

Transkript

1 Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Læsning og kompenserende it...3 Læsning lyttelæsning og den selvstændige læsning...3 Kompenserende it CD-ORD...3 Undervisning i kompenserende it...3 Hjemmebrug af kompenserende it...4 It-rygsække...4 Anvendelse af egen bærbar pc i undervisningen...5 Tale til tekst It-klassen...5 It-klassen...5 Et typisk forløb i it-klassen Adgang til tekster...6 Vigtige databaser, biblioteker m.v....6 Scanning af tekster Prøver...7 Nationale test...7 Afgangsprøver Samarbejde...8 Samarbejdet med PPR...8 Samarbejdet med forældre...9 Samarbejde/arbejdsopgaver i forbindelse med elever, der har it-rygsæk...9 Bilag Bilag A - Tjekliste i forbindelse med undervisning i CD-ORD...11 Bilag B - Ansøgning om it-rygsæk...12 Bilag C - Ansøgning om kursustilbud i It-klassen...13 Bilag D - Vejledning for elever til Materialebasen...14 Bilag E - Kontrakt - Materialebasen...15 Bilag F - Eksempel på rutiner omkring tilmelding til Materialebasen...16 Bilag G - Eksempel på rutiner i forbindelse med afvikling af nationale test...16 Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Fagrådet for Skoler i foråret 2012 Deltagere i arbejdsgruppen: Merete Lisby, lærer, Flynder Skole Christina Thusgaard, lærer, Harboøre Skole Ole Olesen, lærer it-klassen, Christinelystskolen Connie Andersen, specialvejleder, Harboøre Skole Ivan Krogh Hansen, it-konsulent på skoleområdet Lotte Østergaard, specialpædagogisk konsulent, PPR 2

3 Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it I Lemvig Kommune har vi mange gode tiltag i forhold til elever i svære læsevanskeligheder. På alle skoler er der en tidlig og målrettet indsats i forhold til de elever, der har sværest ved at komme i gang i læsningen. En række af de elever, der har sværest ved at komme i gang i læsningen, vil, trods en tidlig målrettet indsats, få vedvarende læse- og skrivevanskeligheder. For disse elever har vi i Lemvig Kommune mange gode støttemuligheder. I denne vejledning til lærere vil der dels være en beskrivelse af disse muligheder og dels nogle gode råd og forslag til arbejdsgange i forhold til arbejdet med disse elever. 1. Læsning og kompenserende it Læsning lyttelæsning og den selvstændige læsning Det er vigtigt, at elever, der ikke kan læse klassens tekster på traditionel vis, altid får mulighed for at lyttelæse disse tekster, således at de kan deltage i det fælles arbejde på klassen. Vær opmærksom på, at dette gælder i alle fag. Elever med svære læsevanskeligheder har behov for fortsat at arbejde med deres selvstændige læsning i materialer af passende sværhedsgrad. Den enkelte lærer er ansvarlig for, at undervisningens tekster er til gængelige for eleven. Det anbefales, at man i undervisningsplanlægningen er opmærksom på, om hvorvidt større tekster er tilgængelige digitalt (se endvidere vigtige databaser og biblioteker), idet det er et stort arbejde at indscanne hele bøger. Kompenserende it CD-ORD CD-ORD er et læse- og skrivestøttende værktøj. Se en videoguide til CD-ORD ved at følgende nedenstående link. CD-ORD er på alle skolernes pc er og kan endvidere frit downloades til hjemmebrug af elever og lærere. Mange elever kan have gavn af at benytte CD-ORD. For elever med svære læsevanskeligheder kan CD-ORD give eleven adgang til de fælles læsetekster, som eleven ellers ikke kan læse. Men også elever med mindre eller slet ingen vanskeligheder kan profitere af programmet. Undervisning i kompenserende it Det er vigtigt, at eleverne undervises i brugen af CD-ORD. Det kan enten være på klassen, i forbindelse med pædagogisk holddeling eller i special- /ressourcecenteret. 3

4 Hvornår kan man begynde med undervisning i CD-ORD? Det er forskelligt fra barn til barn, hvornår det er hensigtsmæssigt at begynde en undervisning i CD- ORD. Nogle skoler har gode erfaringer med at undervise alle elever i CD-ORD på 2. klassetrin, idet mange af eleverne på dette klassetrin kan profitere af programmet. Andre skoler har goder erfaringer med undervisning i CD-ORD omkring 3. klassetrin til de elever, som har svært ved at læse alderssvarende. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte special-/ressoursecenteret på skolen eller evt. PPR. I bilag A er en tjekliste, der kan anvendes i forbindelse med undervisning i CD-ORD. Vær opmærksom på, at eleverne har behov for hjælp til anvendelsen af den kompenserende it i undervisningen, samt at mange elever får behov for opsamlingskurser i anvendelsen af kompenserende it med jævne mellemrum. CD-ORD og fremmedsprog Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at CD-ORD også kan læse engelsk og tysk, hvilket elever i læsevanskeligheder typisk også har behov for kompenserende hjælp til. Ordforslagsprogrammet i CD-ORD kan endvidere indstilles således, at det kan give ordforslag på såvel tysk som engelsk. Nogle skoler har gode erfaringer med at undervise alle klassens elever i brug af CD-ORD i engelsk på 4./5. klassetrin, idet mange elever på disse klassetrin kan profitere af programmet. Du kan læse mere om it som støtte til læseusikre elever i Undervisningsministeriets publikation Den lyttende læser Hjemmebrug af kompenserende it Eleven kan (evt. med hjælp fra forældrene) downloade CD-ORD til sin egen pc derhjemme. CD-ORD kan downloades fra Eleven skal anvende sit UNI-login for at få adgang til download. På hjemmesiden er der en vejledning til download. Vær opmærksom på, at det tager lang tid at downloade CD-ORD, da det er et meget stort program. It-rygsække Hvis man har en elev med svære specifikke læse-/stavevanskeligheder er det muligt at søge en itrygsæk til eleven. En it-rygsæk består af en bærbar computer med de kommunale programmer herunder det kompenserende it-program CD-ORD, en scanner, en C-pen og en rygsæk til at have computeren i. Der kan søges it-rygsække en gang om året. Ansøgningsfristen er den 1. april. Ansøgningsskemaet til it-rygsække er i bilag B. Når en elev har fået tildelt en it-rygsæk, undervises eleven individuelt af It-konsulent Ivan Krogh Hansen. Eleven kan beholde it-rygsækken indtil afslutningen af 9. klasse, såfremt eleven benytter itrygsækken og fortsat har behov. Hvis skolen oplever, at eleven ikke profiterer tilstrækkeligt af itrygsækken, kontakter skolen PPR, hvorefter der fælles søges at finde en løsning. Lemvig Kommune har i alt 54 it-rygsække. 4

5 Anvendelse af egen bærbar pc i undervisningen Flere og flere elever har deres egen bærbare pc med i undervisningen. Eleverne kan gratis downloade programmerne fra Mikroværkstedet herunder CD-ORD til deres egen pc. Der arbejdes på at forbedre mulighederne for brugen af egen pc i undervisningen. Fra skoleåret 12/13 forventes det, at eleven ud over at gå på internettet også kan printe og gemme på det fælles drev. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen hverken har service eller ansvarsforpligtigelse i forhold til elevens pc. Ligeledes kan det heller ikke forventes, at læreren sætter sig ind i elevens programpakke. Hvis forældrene spørger, kan der gøres opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt, at eleven anvender samme grundprogrampakke som skolen (de almindelige programmer fra Microsoft), at det er vigtigt, at pc en har dansk tekst, samt at alle almindelige bærbare pc er har tilstrækkelig kapacitet i forhold til programpakken fra Mikroværkstedet. Tale til tekst Dictus er et program, som tager imod tale og laver det om til skrevet tekst. Det er afprøvet med nogle elever, og enkelte elever har glæde af tale-til-tekst-programmet. Kommunen investerer ikke i programmet og yder ikke support. Læs mere om dictus på: Programmet findes også som app til smartphone, og tilsvarende app findes til iphone. 2. It-klassen It-klassen IT-klassen er et kommunalt tilbud til elever med svære læse-/stavevanskeligheder. Det er muligt at søge et kursusophold på 12 uger i it-klassen til elever på klassetrin. Formålet med kurset er at styrke inklusionen af elever med svære læse-/stavevanskeligheder. Derfor arbejdes der i it-klassen med: At styrke elevens selvstændige læsning, at undervise eleven i /gøre eleven (mest muligt) selvhjulpen i anvendelsen af kompenserende it samt at styrke elevens tro på egne evner. Hvis eleven har en it-rygsæk eller en egen bærbar pc medbringes denne på kurset, således at eleven bliver fortrolig med det arbejdsredskab, som eleven skal anvende i sin dagligdag. I It-klassen undervises desuden i matematik og engelsk samt i en række praktiske og kreative fag. Der kan ansøges om et kursus i it-klassen en gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. april. Ansøgningsskemaet er i bilag C. It-klassen er placeret på Christinelystskolen Et typisk forløb i it-klassen 1. Skolen inviterer forældre og PPR til et konsultativt møde, hvor det drøftes, hvorledes der bedst muligt kan støttes op omkring elevens læseudvikling og endvidere drøftes muligheden af et kursusforløb i it-klassen. 2. Skolen, forældrene og eleven udfylder et ansøgningsskema, som sendes til PPR senest 1. april. Hvis eleven ikke allerede er indstillet til PPR, medsendes tillige et indstillingsskema. Det er mu- 5

6 ligt samtidig at søge om en it-rygsæk til eleven, men det er ikke en forudsætning, og ansøgningerne behandles uafhængigt af hinanden. 3. Ansøgningen behandles i PPR, og der udarbejdes en pædagogisk-psykologisk-vurdering til brug for Visitationsudvalget for Børne- og Familiecentret. 4. Ansøgningen behandles i Visitationsudvalget, hvorefter skole og forældre modtager et svar. 5. PPR orienterer it-klassen om de kommende elever. 6. It-klassens lærere inviterer kommende elever og forældre til et informationsmøde før kursets begyndelse. Eleverne har dels mulighed for at møde hinanden, og dels informeres elever og forældre om indholdet i kursusforløbet. 7. Der afholdes forældremøde med deltagelse af it-klassens lærere, eleven og forældrene 4 uger inde i kursusforløbet. 8. It-klassens lærere og PPR afholder midtvejsevaluering 6-8 uger inde i kursusforløbet. 9. Der afholdes afslutningssamtaler i 12. kursusuge. Ved afslutningssamtalerne giver it-klassens lærere en tilbagemelding på kursusforløbet til forældrene og til hjemskolen (klasselærer samt evt. andre faglærere og/eller lærere fra special-/ressourcecentret). PPR deltager ved behov, og der er mulighed for at aftale et videre forløb. 3. Adgang til tekster Vigtige databaser, biblioteker m.v. Materialebasen Materialebasen er en elektronisk database med undervisningsmateriale, der er indscannet i PDFformat. Der er aktuelt mere end 2000 titler tilgængelige for elever med svære læsevanskeligheder på Materialebasen. Læs mere om Materialebasen, og om hvordan du tilmelder dig som lærer ved at følge nedenstående link: I bilag D er en vejledning til, hvordan eleven kan benytte databasen. I bilag E er kontrakten, der skal anvendes ved tilmelding af elever til Materialebasen. I bilag F er et forslag til rutiner i forhold til tilmelding af elever til Materialebasen. NOTA NOTA er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktbøger til mennesker, der ikke læser almindelig trykt tekst fx elever med svære læsevanskeligheder. Elever med svære læsevanskeligheder kan tilmeldes biblioteket. PPR skal vurdere, om eleven er berettiget til at tilmeldes NOTA, og underskrive tilmeldingsblanketten. Kontakt PPR hvis du har en elev, som, du mener, kan profitere af at blive tilmeldt NOTA. 6

7 Se mere om NOTA ved at følge nedenstående link: Se mere om netbiblioteket E17 ved at følge nedenstående link: Som lærer, der underviser en eller flere elever med svære læsevanskeligheder, har du mulighed for at blive medlem af NOTA. Tilmeldingsblanket for undervisere findes ved at følge nedenstående link: DR1Syn På DR1Syn er det muligt at få underteksterne oplæst, hvilket gør det muligt at følge med i programmer, hvor der tales andre sprog end dansk uden selv at kunne læse undertekster. Det er en talesyntese, der automatisk læser underteksterne op, og den går i gang, hver gang der er fremmedsprog på skærmen. Se mere ved at følge nedenstående link: tm Gode hjemmesider indeholder indscannede grundbøger fra Gyldendal indeholder digitale læremidler - indeholder skriveskabeloner til gratis download Scanning af tekster Scanning af korte tekster Elever, der har it-rygsæk, har en bordscanner. Mange skoler har endvidere en eller flere bordscannere, som elever kan benytte. Disse scannere er særligt velegnede til scanning af kortere tekster, der skal anvendes i undervisningen eller i forbindelse med lektielæsning. Scanning af bøger Mange taske- og frilæsningsbøger ligger som indscannede tekster i Materialebasen. Der er dog en del materialer, som endnu ikke er tilgængelige digitalt. Disse bøger skal indscannes, for at elever i læsevanskeligheder kan lyttelæse teksten. Dette er et stort arbejde, som kun de færreste elever selv kan mestre. Det anbefales derfor: - At man ved årsplanlægningen undersøger om fagbøger, romaner m.v. foreligger digitalt. Hvis ikke kan det overvejes, om en anden bog kan anvendes, eller om man vil indscanne bogen til eleven. - At man på de enkelte skoler aftaler, hvordan og af hvem større scanninger foretages. 4. Prøver Nationale test Elever i svære læsevanskeligheder har brug for særlige hjælpemidler, når de deltager i nationale test. Ministeriet anbefaler, at man i testsituationen anvender de støtteforanstaltninger, som benyttes i den almindelige undervisning. Det kan fx være brug af CD-ORD, oplæsning fra en personlig hjælper eller længere tid. 7

8 Det er vigtigt at planlægge testen efter elevens behov og at lade eleven afprøve demotests med brug af de valgte hjælpemidler - forud for den rigtige test. Brug af hjælpemidler påvirker resultatet af testen. Det er derfor vigtigt at overveje betydningen af de brugte hjælpemidler, ligesom det er vigtigt at fortælle forældrene og eleven om betydningen af at benytte hjælpemidler. Læs mere om de nationale test og læsevanskeligheder på: eligheder.ashx I bilag G er et eksempel på rutiner i forbindelse med afvikling af nationale test for elever i læsevanskeligheder. Afgangsprøver Skolen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af de afsluttende prøver for elever, der har et særligt behov. Gennem den særlige tilrettelæggelse kompenseres for elevens specifikke vanskeligheder, således at prøverne kan gennemføres med et resultat, der svarer til elevens faglige niveau. Det er en grundlæggende forudsætning, at de hjælpemidler, der ønskes anvendt ved afgangsprøven, anvendes i den daglige undervisning. Beslutningen om den særlige tilrettelæggelse træffes af skolelederen på baggrund af en pædagogiskpsykologisk-udtalelse. Inddragelse af PPR kan dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt. Der er en række forskellige muligheder i forhold til fravigelser i forbindelse med afgangsprøverne. For eleverne i læsevanskeligheder, vil det oftest være følgende fravigelser, der benyttes: Syntetisk oplæsning (CD-ORD), prædiktionsprogrammer (CD-ORD) samt forlænget tid. Læs mere i Børne- og Undervisningsministeriets Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver temmelserne%20ved%20folkeskolens%20afsluttende%20proever%20hp.ashx. 5. Samarbejde Samarbejdet med PPR Hvis man som lærer er bekymret for et barn, er det muligt at få rådgivning fra PPR. Special-/ressourcecentermøder Mange skoler afholder jævnligt special-/ressourcecentermøder. I disse møder deltager sædvanligvis skolelederen, lærere fra special-/ressourcecenteret samt en repræsentant fra PPR. Her er det muligt at få rådgivning/sparring i forhold til konkrete problemstillinger vedr. et barn. Konsultativ bistand Det er endvidere muligt for en lærer/et lærerteam (efter aftale med skolelederen) at indkalde til et konsultativt møde, hvis man ønsker rådgivning/sparring vedr. et barn, man er bekymret for, og som 8

9 ikke er indstillet til PPR. Det er muligt at afholde flere konsultative møder sammen med PPR, uden at barnet indstilles til PPR. I et konsultativt møde vil i reglen både forældre, skole og PPR deltage. Ved et konsultativt møde, er barnet anonymt og registreres ikke i PPR. Skolen tager referat fra mødet. Hvis man ønsker et konsultativt møde, kan man henvende sig direkte til PPR. Indstilling til PPR Forud for en indstilling til PPR har der sædvanligvis været et eller flere konsultative møder. Hvis det vurderes, at den konsultative bistand ikke er tilstrækkelig, kan eleven indstilles til en pædagogiskpsykologisk-vurdering. Elever, som der ønskes et kursusforløb i it-klassen eller en it-rygsæk til, skal indstilles til PPR. Netværksmøder For elever, der er indstillet til PPR, er det muligt for skolen at indkalde til et netværksmøde, hvis det vurderes, at der er behov for en nærmere drøftelse/rådgivning vedr. en eller flere problemstillinger. Se mere om samarbejdet med og indstilling til PPR ved at følge nedenstående link: Samarbejdet med forældre Nogle skoler har gode erfaringer med særlige orienteringsmøder for forældre til elever, som anvender kompenserende it. På disse møder gives en nærmere introduktion til den kompenserende it, forskellige praktiske informationer, og forældrene får endvidere mulighed for at afprøve programmerne i praksis. Samarbejde/arbejdsopgaver i forbindelse med elever, der har it-rygsæk I forhold til elever med it-rygsæk, er der mange voksne, som har forskellige funktioner/arbejdsopgaver i forhold til barnet. Nedenfor er et forslag til ansvarsfordeling af opgaverne. Bemærk, dette er et FORSLAG, måske har I andre praksisser på jeres skole. Klasselærer Klasselærerens funktion er primært koordinerende. Hvis klasselæreren tillige er dansklærer, er der naturligvis også specifikke opgaver i forhold til danskfaget. Klasselæreren har ansvar for: - At indkalde til et møde i teamet umiddelbart efter udlevering af it-rygsækken, hvor PPR og itkonsulenten inviteres, og hvor der informeres og drøftes vedr. elevens brug af it-rygsækken - At teamet løbende evaluerer brugen af it-rygsækken. Ved eventuelle vanskeligheder i forhold til den pædagogiske anvendelse af it-rygsækken indkaldes til møde med PPR - At informere klassekammerater til eleven med it-rygsæk om; at it-rygsækken er til personlig brug og ikke må lånes ud, samt at tekster fra Materialebasen ikke må deles med kammerater - At de fysiske rammer til eleven med it-rygsæk, så som bord, forlængerledning mv. er ok Faglærere Det er den enkelte faglærers opgave, at sikre at fagets tekster er tilgængelige for alle elever. 9

10 Special-/ressourcecenter Special-/ressourcecenterets funktion kunne være: - At undervise eleven i brugen af kompenserende it - At lave korte opfølgende kurser i forhold til brugen af kompenserende it - At give faglig sparring til almenlærere - At stå for det praktiske i forbindelse med tilmelding til og download fra Materialebasen og NOTA - At bistå i forbindelse med nationale test og andre prøver PUC PUC-teamets funktion kunne være: - At gøre sig synlig over for elever med it-rygsæk og andre elever med behov for kompenserende it. - At hjælpe med programmer og teknik (it-vejleder) - At være opmærksom på mulighederne for at støtte eleverne inden for de eksisterende abonnementer og vise elever og lærere mulighederne (bibliotekar) - At hjælpe med scanning af større scanningsopgaver (bibliotekar og/eller it-vejleder) PPR PPR s funktion, i forhold til elever med behov for at anvende kompenserende it, er: - At deltage i og rådgive ved konsultative møder med forældre og lærere - At foretage indstilling til Visitationsudvalget i forbindelse med ansøgninger til it-rygsæk - At arrangere møde for og orientere forældre og elever i forbindelse med udlevering af itrygsækken - At deltage i og orientere ved et teammøde på skolen i forbindelse med, at en elev får itrygsæk - At deltage i netværksmøder ved behov 10

11 Bilag A Tjekliste i forbindelse med undervisning i CD-ORD Generelt Logge på med UNI-login Programplacering, aktivering Gemme hjemme/til brug hjemme stifinder, (indstilling af Word) P: drev og andre netværksdrev Sende en indscannet tekst hjem via Elevintra Oplæsning Få teksten læst op med CD-ORD7 profilknap, F2, F3, F4, marker/kopier Skærmlæsning Ctrl+F12 Ændre hastighed læsetræning/hastighedstræning (Knap til menuen oplæsning) Vælge stemmer dansk og engelsk evt. tysk ved hjælp af profilerne Læsestrategier, når der benyttes CD-ORD7 Ordforslag Slå ordforslag til og benytte det ved skrivning af tekster Aktivere alternative ordforslag i dansk Bruge ordforslag på engelsk tilføje prædiktion til profilen Skanning Brug af scannerpen Scanne en tekst med SkanRead, opmærksomhed på valget word/pdf Tekstgenkendelse med SkanRead Gemme en indscannet tekst Oplæsning af en PDF-fil Materialebasen Læse og skrive beskeder via skolekom Finde og downloade en bog fra Materialebasen Hjælpeprogrammer Bruge PDF-XChangeViewer til at skrive direkte i en PDF-fil PDFwriter/printer, fx PrimoPDF eller Bullzip 11

12 Bilag B Ansøgning om it-rygsæk Ansøgningsfrist 1. april Elevens navn Cpr. Klasse Skole Dato It-rygsækken skal bruges som kompensation for elevens læse- og skrivevanskeligheder og skal anvendes dagligt i den almindelige undervisning. Der skal foreligge dokumentation for elevens specifikke læse- og stavevanskeligheder og behov. Eleven skal primært undervises i en almenklasse. Eleven skal være indstillet til PPR. Det forudsættes, at skole og forældre er indstillet på at støtte op om elevens brug af it-rygsækken. Det forventes, at alle elevens lærere, som ikke allerede har et grundigt kendskab til kompenserende it, deltager i et spotkursus vedr. brugen af kompenserende it. Underskriverne er bekendt med ovenstående betingelser: Eleven: dato underskrift Forældre: dato Klasselærer: dato Skoleleder: dato Ansøgningen skal være PPR i hænde senest den 1. april. Ansøgningen behandles på Visitationsudvalgsmødet for Børne- og Familiecentret i begyndelsen af maj, hvorefter hjemmet modtager svar (med kopi til skolen). Hvis ansøgningen imødekommes, udleveres it-rygsækken ved et møde i begyndelsen af september, hvor der også vil være en kort introduktion for forældrene. I løbet af efteråret undervises eleven i brugen af it-rygsækken af it-konsulent Ivan Krogh Hansen. 12

13 Bilag C Ansøgning om kursustilbud i It-klassen Ansøgningsfrist 1. april Elevens navn Cpr. Klasse Skole Dato It-klassen er et kommunalt undervisningstilbud for elever på klassetrin med svære specifikke læse- /stavevanskeligheder. It-klassen tilbyder kurser af 3 måneders varighed. Kurserne er målrettet til elever, som har behov for en periode med intensiveret undervisning i læsning, stavning og brugen af kompenserende it, således at de bedre kan deltage i undervisningen i deres almene klasse efterfølgende. Der skal foreligge en dokumentation for elevens specifikke læse-/stavevanskeligheder. Eleven skal være indstillet til PPR. Skolen bedes fremsende en kopi af de seneste læse-/staveprøver samt en kort elevbeskrivelse sammen med ansøgningen. Underskriverne er bekendt med ovenstående: Eleven: dato underskrift Forældre: dato Klasselærer: dato Skoleleder: dato Ansøgningen skal være PPR i hænde senest den 1. april. Ansøgningerne behandles af PPR i april måned. Visitationsudvalgsmødet for Børne- og Familiecentret tager stilling til ansøgningen i begyndelsen af maj, hvorefter hjemmet modtager svar (med kopi til skolen). 13

14 Bilag D Vejledning for elever til Materialebasen Materialebasen er en elektronisk base med undervisningsmaterialer, der er blevet indscannet i pdf-format, og som kan benyttes af elever, hvis lærere har tilmeldt dem. Materialebasen er beregnet på elever med svære læsevanskeligheder, som har behov for at lyttelæse klassens tekster. For at tilgå materialebasen benyttes elevens UNI-login og Skolekom. Skolekom-klienten kan downloades gratis til hjemmebrug på Følg linket Download i venstre side og vælg klienten. Således kommer eleven ind på Materialebasen (obs: læreres UNI-login kan ikke bruges): 1. Åbn Skolekom, log på med uni-login 2. Åbn Materialebasen ved dobbeltklik (findes den ikke, er eleven ej tilmeldt). 3. Materialerne er alfabetisk ordnet. Man kan bl.a. se titel, forfatter, alderstrin og filstørrelse. Scroll ned til det materiale, der skal downloades og dobbeltklik på linket. Hjemme vælges at downloade til f.eks. Skrivebordet i første omgang, så det er let at se, om dokumentet er hentet korrekt. På skolens computere er det bedst at gemme det i sin Dokument-mappe (som er en netværksmappe), da dokumentet så kan åbnes på alle computere via personligt login. 4. For at få dokumentet læst højt, åbnes først CD-ORD. Åbn herefter dokumentet med en pdf-læser, f.eks. Foxit reader eller Adobe reader. Ved at markere en tekst i dokumentet, højreklikke og vælge kopier til udklipsholder, kan man efterfølgende fra CD-ORD s værktøjslinie få det markerede oplæst. De fleste pdf-læsere har et ikon på værktøjsbjælken, der kan kopiere tekst. I stedet for højreklik, når man således har fået markeret tekst, kan trykkes CTRL c (for kopier/copy). 14

15 Bilag E Kontrakt - Materialebasen Kontrakten giver adgang til at hente indscannet undervisningsmateriale for elever med læsehandicap til opfyldelse af Folkeskolelovens 18. Kontrakten er gældende for ét skoleår. Skolenavn: Skolens sekscifrede reg.nr. Elevens fulde navn: Elevens UNI Login brugerid Eleven har tidligere været tilmeldt Materialebasen (sæt X) Kontrakten er gældende for skoleår / Dato, underskrift og stempel skoleleder Skolelederen oplyser ved sin underskrift at have modtaget dokumentation for, at eleven opfylder ophavsretslovens læsehandicapkriterium, dvs. at eleven er blind, svagtseende, døv eller talelidende eller i øvrigt på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Forældre og elev er ligeledes gjort bekendt med, at dette er forudsætningen for adgangen til at hente indscannet undervisningsmateriale. Originalen af denne kontrakt opbevares på skolen. 15

16 Bilag F Eksempel på rutiner omkring tilmelding til Materialebasen 1. Ved specialcenter/ressourcecentermøder drøftes og aftales, hvilke elever, der skal tilbydes at blive knyttet til Materialebasen i det efterfølgende skoleår uger før sommerferien får eleverne et brev og et ansøgningsskema til Materialebasen med hjem. 3. Forældre, eleven og skolens leder underskriver formularen, som herefter opbevares i elevens mappe. 4. Materialebasen kobler alle tilmeldte elever fra umiddelbart før sommerferien. 5. I slutningen af sommerferien kan de nye elever (brugere) tilmeldes, og de øvrige elever genindmeldes. Det kan være hensigtsmæssigt, at det er special-/ressourcecentret, der foretager en samlet tilmelding. 6. I forbindelse med planlægning af nye skoleår, opfordres dansklærerne til at undersøge, om det er muligt at hente de romaner, de har valgt til klasserne, fra Materialebasen, så man undgår at scanne mere end nødvendigt. Det samme gælder faglærere, der låner bøger til deres fag. 7. Eleverne med it-rygsæk og andre elever, der er tilknyttet Materialebasen inviteres til at komme i special-/ressourcecentret for at få hjælp til at downloade og gemme de bøger, som de får udleveret, så de er tilgængelige på skolen såvel som hjemme. Bilag G Eksempel på rutiner i forbindelse med afvikling af nationale test 1. Klasse-/faglæreren aftaler med special-/ressourcecenteret, om der er behov for støtte fra en lærer fra centret i forbindelse med afviklingen af testen (til støtte af/oplæsning for en elev i læsevanskeligheder). 2. Special-/ressourcecentret afsætter tid til, at elever (med behov for at anvende hjælpemidler til de nationale test) kan træne demotest med brug af hjælpemidler fx 1-2 uger før testen afvikles. 3. Afvikling af nationale test - evt. med deltagelse af en lærer fra special-/ressourcecentret. 4. Særlig tilbagemelding enten mundtligt eller skriftligt til forældre, hvis børn har anvendt hjælpemidler til de nationale test. 16

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere