Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld"

Transkript

1 Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld

2 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner samtidig med at det fortæller hvorledes byggelovgivningen overholdes. I det nye bygningsreglement BR10 er der sat stort fokus på luftkvalitet, miljø og indeklima. Nogle af de vigtigste ændringer, der er foretaget for nybyggeri er, at energikravene er blevet skærpet med 25 %. Der er indført en ny lavenergiklasse 2015, hvor energiklasse 1 og 2 er udgået. Derudover er der indført frivillig lavenergi klasse 2020, hvor det samlede energiforbrug er reduceret med 75 % i forhold til BR08. Ikke mindst, er der sat nye krav til varmepumper, kedler og cirkulationspumper. Det er fortsat uproblematisk at isolere BD-skillevæge og BD- etageadskillelser. Skærpelser med hensyn til brandkrav er for forsamlingslokaler, der anvendes til diskotek og lignende formål. Derudover er brandkravene til landbruget blevet tilpasset således at de nu sammen med alt andet byggeri også reguleres af funktionskrav. Hele bilag 5 i BR10 er blevet indarbejdet i den nye udgave af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. I bilag A er såvel det danske som det nye fælleseuropæiske angivet. Her findes brandkravene ligeledes. De danske klassificeringssystemer er generelt anvendt i dette katalog. Vurdering af miljø, brand- og isoleringstekniske forhold er komplicerede i forbindelse med større byggeprojekter. Søg derfor faglig bistand. Hillerød, september 2013 Papiruld Danmark A/S Claus Skov Adm. direktør 1

3 Indeks Forord... 1 PRODUKTDATABLAD FOR PAPIRULD... 3 PRODUKTDATABLAD FOR PAPIRULD- HULMUR... 4 Tage... 5 Gitterspærkonstruktion... 7 Saksespær... 8 Paralleltag... 9 Build up tag Bjælkespær med Hanebånd Efterisolering af loftkonstruktion samt gulv i skunke Efterisolering af skunke, lodret Ydervægge Skeletkonstruktion med regnskærm Skeletkonstruktion med regnskærm Skeletkonstruktion med tung formur Skeletkonstruktion med tung bagmur Tung bagvæg med tung formur Etageadskillelser BD-etageadskillelse BD-etageadskillelse BD-etageadskillelse 60, efterisolering BS-etageadskillelse Dæk Krybekælderdæk Krybekælderdæk, efterisolering eksempel Terrændæk, herunder kældergulve Terrændæk, eksempel Indervægge Ikke bærende indervægge BD-væg 30 bærende/ BD-væg 60 ikke bærende indervæg BD-væg 60 bærende indervæg Bilag A Brandforhold Bilag B, U-værdi og densitet Varmeisolering væsentligste afsnit fra BR

4 PRODUKTDATABLAD FOR PAPIRULD Produktbeskrivelse Papiruld består af 85 vægt % dansk avispapir, 10 vægt % aluminium hydroxid samt < 5 vægt % borsalte, der tilsammen fungerer som imprægneringsmiddel mod brand. Anvendelse Papiruld anvendes til isolering af både nybyggeri, efterisolering i eksisterende bygninger samt ved renoveringer. Papiruld blæses ind hvor det skal bruges. Opbevaring Papiruld pakkes i firkantede sække med 17,5 kg. Der stables 18 stk. på en palle, som er sikret med plast på toppen. Papiruld kan derfor opbevares udenfor. Miljø fakta Papiruld er miljøvenlig for den fremstilles af et overskudsmateriale. Ifølge den britiske miljøcertificeringsordning, BREEAM 1, opstår der en deponering/opsparing af CO 2 i celluloseuld, i modsætning traditionel isolering, hvor der opstår CO 2 -udledning: Celluloseuld (24 kg/m 3 ) -1,1 kg CO 2 / FU Glasuld (17 kg/m 3 ) 4,2 kg CO 2 / FU Stenuld (30 kg/m 3 ) 5,2 kg CO 2 / FU 2 Deklaration Da der endnu ikke er oprettet en EN-standard for papirisolering, deklareres og CE-mærkes Papiruld i henhold til ETA-13/0623. Papiruld overholder desuden EU kravene i Construction Product Directive. Dette direktiv sørger for at konstruktioner overholder kriterier for blandt andet brandsikkerhed, sundhed og miljø og varmeisolering. Isoleringsevne deklareres til: λ (-design) for Papiruld = 0,040 W/(mK) 3 Brand Papiruld ( 40 kg/m 3 ) er klassificeret i materiale klasse D-s2,d0, der i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri sidestilles med klasse B materiale. Se bilag A Enheden FU betegnes som Kg CO 2 pr. FU (funktionel unit). FU = 1 m 2 isolering med termisk modstand (isolans) på 3 m 2 K/W. 3 ETA- 13/0623 3

5 PRODUKTDATABLAD FOR PAPIRULD- HULMUR Produktbeskrivelse Papiruld består af 95,2 vægt % cellulosefibre og < 5 vægt % borsalte. Anvendelse Papiruld HULMUR må kun anvendes i tunge ydervægge fx tung for- og bagmur af hhv. mursten eller beton. Papiruld HULMUR blæses ind i ydervæggen og kommer hurtigt og nemt ud i alle hjørner pga. fibrenes struktur. Dette giver en nemmere indblæsning gennem små huller i fugen og betyder samtidig, at der kommer mindre skade på facaden. Produktet kan anvendes i både eksisterende byggeri samt nybyggeri. Opbevaring Papiruld HULMUR pakkes i firkantede sække med 15 kg. Der stables 18 stk. på en palle, som er sikret med plast på toppen. Papiruld HULMUR kan derfor opbevares udenfor. Miljø fakta Papiruld er miljøvenlig for den fremstilles af et overskudsmateriale. Ifølge den britiske miljøcertificeringsordning, BREEAM, opstår der en deponering/opsparing af CO 2 i celluloseuld, i modsætning traditionel isolering, hvor der opstår CO 2 -udledning: Celluloseuld (24 kg/m 3 ) Glasuld (17 kg/m 3 ) Stenuld (30 kg/m 3 ) -1,1 kg CO 2 / FU 4,2 kg CO 2 / FU 5,2 kg CO 2 / FU Deklaration Isoleringsevne deklareres til: λ (-design) for Papiruld = 0,039 W/(mK) 4 Brand Papiruld HULMUR klassificeres i brandklasse E/F, hvilket betyder at gældende forudsætninger skal overholdes i henhold til Eksempelsamling om brandsikring i byggeri kap. 3 Konstruktive forhold. Se bilag A. Produktet er udelukkende udviklet til brug i tunge ydervægge fx tung for- og bagmur af hhv. mursten eller beton, og må ikke bruges til andre konstruktioner. 4 Lambda målinger foretages af Teknologisk Institut 4

6 Tage Introduktion Der regnes her med fem overordnede tagtyper: Gitterspærkonstruktion Saksespærkonstruktion Et paralleltag (også benævnt et skråtag) Et paralleltag (også benævnt et build up tag) Hanebåndstag Brand Papiruld ( 40 kg/m 3 ) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer. Se bilag A. Papiruld skal holdes i en afstand på 100 mm fra skorstene, 300 mm fra vandrette røgrør, 225 mm fra lodrette røgrør, 225 mm fra røgrør i dimension Ø mm fra pillebrændeovn og 200 mm fra renselemme. 5 Bygningerne skal normalt udføres med en brandmæssigt egnet klasse T tagdækning, under nærmere beskrevne forudsætninger er det muligt at anvende f.eks. stråtag. 6 I forbindelse med fastlæggelse af de præcise brandkrav skal bygningens anvendelseskategori fastlægges. 7 Brandkrav er funktionsbaserede, og kan derfor handles af med de lokale brandmyndigheder efter modellen noget for noget. Det betyder, at man ønsker at fastholde det samme sikkerhedsniveau. F.eks. vil montering af sprinklere eller/og automatisk brandalarm (ABA) hæve sikkerhedsniveauet, dette kan så betale for at sikkerhedsniveauet sænkes et andet sted. De lokale brandmyndigheder har mulighed for at dispensere for gældende krav, men ikke mulighed for at stille større krav end der er baggrund for i lovgivningen. Varmeisolering Bygningsreglementets krav skal opfyldes enten ved overholdelse af specifikke krav til U- værdier og linjetab, eller der kan udføres en varmetabsramme- eller energirammeberegning. Ideen med beregningen er at det er muligt at isolere mindre et sted mod at isolere mere andre steder, opsætte solpaneler eller lignende. Krav for U-værdi i nybyggeri er max. 0,20 W/m 2 K. For sommerhuse og renovering/ombygning er kravet max. 0,15 W/m 2 K. For tilbygning som opvarmes til min. 15 grader er kravet max. 0,10 W/m 2 K. 8 5 Bygningsreglement 2010, kapitel Brandeksempelsamling 2012 kap og Bygningsdele med celluloceuld og høruld, Eksempler. DBI s. 72, 74 & 76 7 Bygningsreglement 2010, kapitel Bygningsreglement 2010, kapitel 7 5

7 Anbefaling til isoleringstykkelser for efterisolering: Standard: min. 300 mm isolering Lavenergi: min. 400 mm isolering Fugt I forbindelse med renovering, samt ved andre konstruktioner uden helt tæt dampspærre må der ikke anvendes et diffusionstæt undertag (undtagen i kolde, ventileret uudnyttelige loftrum, læs nærmere under Gitterspærkonstruktion ). Konstruktionen med to 12,5 mm gipsplader med forskudte samlinger, spartling samt overfladebehandling giver en udmærket tæthed mod luft og damp gennemgang. Der skal udvises en særlig opmærksomhed på lufttætningen i forbindelse med gennembrydninger (f.eks. elinstallationer, hanebånd, vinduer, døre samt samlingen væg/loft). Lemme i loft og skunk skal være tætte og velisolerede. I modsat fald slipper en masse varm luft op på loftet. Dette er både dyrt på varmeregningen og tilfører loftet en masse fugt med deraf følgende risiko for råd og svamp. Husk, at der altid skal være en passende udluftning langs tagfoden, vejledende 1/500 af det bebyggede areal og jævnt fordelt. I forbindelse med isolering/ efterisolering med Papiruld findes en særlig løsning der sikrer denne ventilation. Kontakt Papiruld Danmark A/S for nærmere oplysning. Lyd Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db i et tag isoleret med Papiruld 9. Udførelse Papiruld blæses hurtigt og nemt ind på loftet eller gennem huller skåret i det første lag indvendige beklædning. Hullerne repareres efterfølgende, således at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. I forbindelse med isolering/ efterisolering skal der normalt etableres en gangbro på loftet der sikrer en mulighed for inspektion af taget. Gipsplader skal monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Fif To kartongipsplader, brandgips eller ligefrem to lag 12,5 mm fibergips forøger bygningens varme-akkumuleringsevne. Dette nedsætter varmeforbruget væsentligt. Fibergips kan limes kant mod kant og skydes fast med hæfteklammer. De kan evt. fremstå som færdig beklædning i et værksted. 9 SBI anvisning 207 6

8 Gitterspærkonstruktion En gitterspærkonstruktion er et sadel- eller pulttag, normalt med et (stort) uudnytteligt tagrum og vandret loftflade. Forslag til isoleringstykkelser: Standard: 345 mm + 21 mm = 0,12 W/m 2 K. Lavenergi: 465 mm + 21 mm = 0,09 W/m 2 K. Obs: De 21 mm er isoleringen mellem den spredte forskalling. Taget er generelt det billigste sted at isolere og efterisolere. Det er derfor en fordel med en ekstra indsats her. Udførelse Papiruld blæses ud på det færdige loft. Det løst udblæste granulat tilpasser sig omkring spær og tænger. Der skal etableres udluftning ved tagfod samt en gangbro. Gitterspærloft mod uudnytteligt loftrum, eksempel mm Papiruld, U-værdi = 0,11 W/m 2 K Taglægter 38 mm x 73 mm Imprægnerede skyllelister Diffusionsåbent undertag f.eks. 3,2 mm træfiberplade (Huntonit) eller diffusionstæt undertag mm Papiruld 41 kg/m 3 klasse 40 Spær 45 x min 95 mm c-c 900 mm Spredt forskalling 21 x 95 mm med c-c 300 mm Loftbeklædning, f.eks. gipsplade (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) 10 I kolde, ventileret uudnyttelige loftrum, kan man også vælge at opsætte et diffusionstæt undertag. 7

9 Saksespær En saksespærkonstruktion er et sadel- eller pulttag, med et uudnytteligt tagrum og en loftflade der følger der nederste spær. Udførelse Papiruld blæses ud på det færdige loft. Det løst udblæste granulat tilpasser sig omkring spær og tænger. Der skal etableres udluftning ved tagfod samt en gangbro. Forslag til isoleringstykkelser: Standard: 345 mm + 21 mm = 0,12 W/m 2 K. Lavenergi: 485 mm + 21 mm = 0,09 W/m 2 K. Obs: De 21 mm er isoleringen mellem den spredte forskalling. Taget er generelt det billigste sted at isolere og efterisolere! Det er derfor en fordel med en ekstra indsats her. Saksespær, eksempel 350 mm + 21 mm Papiruld Papiruld, U-værdi = 0,11 W/m 2 K Teglsten Taglægter 38 mm x 73 mm Imprægnerede skyllelister Diffusionsåbent undertag f.eks. 3,2 mm træfiberplade (Huntonit) 350 mm Papiruld 41 kg/m 3 klasse 40 Spær 45 x 245 mm c-c 900 mm Spredt forskalling 21 x 95 mm c-c 300 mm Loftbeklædning, f.eks. gipsplade (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) 8

10 Paralleltag Et paralleltag (også benævnt et skråtag) er et sadel eller pulttag opbygget med bjælkespær og med en loftflade parallel med tagdækningen. Udførelse Papiruld blæses ind i den færdige tagkonstruktion, gennem det første lag beklædning eller fra kip. Hullerne repareres efterfølgende således, at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Forslag til isoleringstykkelser: Standard: 345 mm + 21 mm = 0,12 W/m 2 K. Lavenergi: 430 mm + 21 mm = 0,09 W/m 2 K. Obs: De 21 mm er isoleringen mellem den spredte forskalling. Taget er generelt det billigste sted at isolere og efterisolere! Det er derfor en fordel med en ekstra indsats her. Paralleltag, eksempel 350 mm +21 mm Papiruld, U-værdi = 0,11 W/m 2 K Teglsten Taglægter38x73 mm Imprægnerede skyllelister Diffusionsåbent undertag f.eks. 3,2 mm træfiberplade (Huntonit) 350 mm Papiruld 42 kg/m 3 klasse 40 Spær 45 x 245 mm c-c 900 mm Spredt forskalling 21 x 95 mm med c-c 300 mm Loftbeklædning, f.eks. gipsplade (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) 9

11 Build up tag Et paralleltag (også benævnt et Build up tag) er et fladt tag opbygget med bjælke, eller gitterspær med en loftflade parallel med tagdækningen. I dag kræves en taghældning på min. 1:40. Udførelse Papiruld blæses ind i den færdige tagkonstruktion. Ofte er det muligt at komme ind fra sternen. Såfremt der blæses ind gennem loftet, skal hullerne repareres efterfølgende, således at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Forslag til isoleringstykkelser: Standard: 250 mm + 21 mm = 0,15 W/m 2 K. Lavenergi: 385 mm + 21 mm = 0,10 W/m 2 K. Obs: De 21 mm er isoleringen mellem den spredte forskalling. Taget er generelt det billigste sted at isolere og efterisolere! Det er derfor en fordel med en ekstra indsats her. Paralleltag, efterisolering som koldt tag eksempel 50 mm mineraluld mm Papiruld, U-værdi = 0,12 W/m 2 K Eksisterende tagpap Eksisterende 21 brædder med not og fjer 50 mm udluftning 300 mm Papiruld 39,5 kg/m 3 klasse 40 Eksisterende 50 mm mineraluld Eksisterende spær 45 x 245 mm c-c 900 mm Eksisterende spredt forskalling 21 x 95 Eksisterende listeloft (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) 10

12 Bjælkespær med Hanebånd Et hanebåndstag er her tænkt som et sadeltag med udnyttet tagetage i forbindelse med en efterisolering. Brandforhold Papiruld ( 40 kg/m 3 ) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer. Se bilag A. Udførelse Den eksisterende isolering er typisk sammentrykket og det er ofte nødvendigt med en oprydning. Papiruld blæses hurtigt og nemt ud på loftet, og fordeler sig i sprækker og revner og mellem ledninger og rør. Det skal sikres en udluftning langs tagfoden. Der skal etableres en ny hævet gangbro. Hanebåndsloft, efterisolering eksempel U-værdi ved: 50 mm mm = 0,20 W/m 2 K 50 mm mm = 0,16 W/m 2 K 50 mm mm = 0,11 W/m 2 K 50 mm mineraluld mm Papiruld, U-værdi = 0,10 W/m 2 K 350 mm Papiruld 41 kg/m 3 klasse 40 Eksisterende 50 mm mineraluld Eksisterende bærende bjælker 125 x 150c/c 900 mm Eksisterende 2 mm udspændt ståltråd Eksisterende 15 mm listeloft af træ (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) 11

13 Efterisolering af loftkonstruktion samt gulv i skunke opbygget som BD-etageadskillelse 60 Indblæsning af Papiruld er særligt interessant i forbindelse med efterisolering. Her kan en opfyldning stoppe den voldsomt generende træk der kommer ind gennem etageadskillelsen. Brandforhold Papiruld ( 40 kg/m 3 ) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer. Se bilag A. Udførelse Papiruld blæses ind fra oven gennem et hul, først under lerindskud, efterfølgende over. Hulrummene udfyldes helt. Derefter udblæses Papiruld i den ønskede tykkelse på loftbrædderne. U- værdi ved: 150 mm = 0,27 W/m 2 K 200 mm = 0,20 W/m 2 K 300 mm = 0,13 W/m 2 K Efterisolering af loftkonstruktion samt gulv i skunke, eksempel 350 mm + 2x50 mm Papiruld, U-værdi = 0,09 W/m 2 K 350 mm Papiruld 41 kg/m 3 klasse 40 Eksisterende 21 mm gulvbrædder Papiruld 42 kg/m 3 klasse 40 Eksisterende bærende bjælker 125 x 150c/c 900 mm Eksisterende 50 mm lerindskud Eksisterende 19 mm indskudsbrædder Eksisterende forskalling 19 x 95 mm c/c 300 mm Eksisterende rør og puds (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) 12

14 Efterisolering af skunke, lodret Brandforhold Papiruld ( 40 kg/m 3 ) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer. Se bilag A. Udførelse Papiruld blæses ind gennem huller i gipspladen. Hullerne repareres efterfølgende, således at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Efterisolering af skunke, lodret, eksempel 50 mm mineraluld mm Papiruld, U-værdi = 0,15 W/m 2 K Eksisterende rør og puds eller træbeklædning. Eksisterende forskalling 19 x 95 mm c/c 50 mm mineraluld Eksisterende 50 x 100 stolpe Papiruld 36 kg/m 3 klasse 40 Vandret lægtning 95 x 45c/c 600 mm f.eks. 12,5 mm gips (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) 13

15 Ydervægge 11 Introduktion Ydervægge er som regel altid bærende. Der skelnes mellem fire forskellige konstruktioner.: Skeletkonstruktion med regnskærm Skeletkonstruktion med tung formur Tung bagvæg med regnskærm Tung bagvæg med tung formur Produkttype Der skelnes mellem 2 produkter; Papiruld og Papiruld HULMUR. Brand Papiruld ( 40 kg/m 3 ) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer. Se bilag A. Papiruld HULMUR klassificeres i brandklasse E/F, hvilket betyder at gældende forudsætninger skal overholdes i henhold til Eksempelsamling om brandsikring i byggeri kap. 3 Konstruktive forhold. Se bilag A. Produktet er udelukkende udviklet til brug i tunge ydervægge fx tung for- og bagmur af hhv. mursten eller beton, og må ikke bruges til andre konstruktioner. Generelle brandkrav til ydervægge: Fritliggende enfamiliehus/sommerhus: 1 etage; bærende vægge R 30. Fritliggende enfamiliehus/sommerhus: 2 etager; bærende konstruktioner R 60 Indvendige vægoverflader; mindst beklædning K 1 10 D-s2, d2 [klasse 2 beklædning] Mod stråtag; REI 30 Udvendige vægoverflader; mindst beklædning K 1 10 D-s2, d2 [klasse 2 beklædning] eller materiale klasse D-s2,d2. Brandkrav er funktionsbaserede, og kan derfor handles af med de lokale brandmyndigheder efter modellen noget for noget. Det betyder, at man ønsker at fastholde det samme sikkerhedsniveau. F.eks. er det muligt at anvende en udvendig klasse 2 beklædning på etageboligbyggeri såfremt der etableres et sprinkleranlæg. De lokale brandmyndigheder har mulighed for at dispensere for gældende krav, men ikke mulighed for at stille større krav end der baggrund for i lovgivningen

16 Varmeisolering Bygningsreglementets krav skal opfyldes enten ved overholdelse af specifikke krav til U- værdier og linjetab, eller der kan udføres en varmetabsramme- eller energirammeberegning. Ideen med beregningen er at det er muligt at isolere mindre et sted mod at isolere mere andre steder, opsætte solpaneler eller lignende. Krav for U-værdi i nybyggeri er max. 0,30 W/m 2 K. For sommerhuse gælder max. 0,25 og i forbindelse med renovering max. 0,20 W/m 2 K. For tilbygning som er opvarmet til min. 15 grader gælder max. 0,15 W/m 2 K. 12 Anbefaling til isoleringstykkelse efter efterisolering: Standard: min. 250 mm isolering Lavenergi: min. 350 mm isolering Hulmur: mm isolering i hulrum Fugt Konstruktionen med en tung bagvæg eller to 12,5 mm gipsplader med forskudte samlinger, spartling samt overfladebehandling giver en udmærket tæthed mod luft og damp gennemgang. Der skal udvises en særlig opmærksomhed på lufttætningen i forbindelse med gennembrydninger f.eks. elinstallationer, vinduer, døre samt samlingen væg/loft samt væg/gulv (herunder radonsikring). Lyd Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db 13. Udførelse Papiruld blæses ned i den færdige hulmur, hvor topremmen monteres lodret. Eller gennem huller skåret i det første lag indvendige beklædning. Hullerne repareres efterfølgende, således at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Ved større isoleringstykkelser skal densiteten på Papiruld øges eller/og der krydslægtes for at hindre sætning i isolering. Se bilag B. Ved hulmursisolering kan der indblæses gennem studsfugerne, hvorefter hullerne repareres efterfølgende. Dette medfører at facaden stort har det samme udseende, som før efterisolering. Fif En tung bagmur forøger bygningens varme-akkumuleringsevne. Dette nedsætter varmeforbruget væsentligt. I forbindelse med en let bagmur kan to kartongipsplader, 15 mm brandgips eller ligefrem to lag 12,5 mm fibergips give en rimelig varmeakkumuleringsevne. Fibergips kan limes kant mod kant og skydes fast med hæfteklammer. De kan evt. fremstå som færdig beklædning i et værksted. Anvendes en 9 mm vindgips skal alle samlinger tapes. 12 Bygningsreglement 2010, kapitel SBI anvisning

17 Skeletkonstruktion med regnskærm Fugt Konstruktionen med to 12,5 mm gipsplader med forskudte samlinger, spartling samt overfladebehandling giver en udmærket tæthed mod luft og damp gennemgang. Der skal udvises en særlig opmærksomhed på lufttætningen i forbindelse med gennembrydninger f.eks. elinstallationer, vinduer, døre samt samlingen væg/loft samt væg/gulv (herunder radonsikring). Lyd Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db 14. Fif I forbindelse med en let bagmur kan to kartongipsplader, 15 mm brandgips eller ligefrem to lag 12,5 mm fibergips give en rimelig varme-akkumuleringsevne. Fibergips kan limes kant mod kant og skydes fast med hæfteklammer. De kan evt. fremstå som færdig beklædning i et værksted. Anvendes en 9 mm vindgips skal alle samlinger tapes. Gran er en meget holdbar træsort til udvendig beklædning, især såfremt taget har et udhæng og beklædningen holdes fri af grunden. Galvaniserede søm arbejder sig ud af konstruktionen, vælg evt. blanke dykkere, hvilket også er mere miljøvenlige. 14 SBI anvisning

18 Skeletkonstruktion med regnskærm BD-væg 30 bærende 306 mm væg med 215 mm Papiruld, eksempel U-værdi = 0.19 Regnskærm En på to 19 x 170 gran med mindst 22 mm overlæg. Ventilationsspalte 19 x 45 mm afstandslister af gran Vindbremse 9 mm vindgips, alle samlinger skal understøttes Isoleringsmateriale Papiruld 43,5 kg/m 3 klasse 40 Vandret stolpe 45 x 45 mm c-c 600 mm Lodret stolpe 45 x 170 mm c-c 600 mm. Indvendig beklædning f.eks. 2 x 12,5 mm gipsplader (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) Fundament, husk krav til linjetab! 17

19 Skeletkonstruktion med tung formur Lyd Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db med bagmur i porebeton 15 Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db med bagmur i tegl eller letbeton 16 Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db med bagmur i beton 17 Udførelse Papiruld blæses ned i den færdige hulmur, hvor topremmen monteres lodret. Eller gennem huller skåret i det første lag indvendige beklædning. Hullerne repareres efterfølgende, således at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Ved større isoleringstykkelser skal densiteten på Papiruld øges eller/og der krydslægtes for at hindre sætning i isoleringen. Se bilag B. Fif Formur kan være en 108 mm teglsten. I forbindelse med en let bagmur kan to kartongipsplader, 15 mm brandgips eller ligefrem to lag 12,5 mm fibergips give en rimelig varme-akkumuleringsevne. Fibergips kan limes kant mod kant og skydes fast med hæfteklammer. De kan evt. fremstå som færdig beklædning i et værksted. 15 SBI anvisning SBI anvisning SBI anvisning

20 Skeletkonstruktion med tung formur, eksempel BD-væg 30 bærende 390 mm væg med 215 mm Papiruld, U-værdi = 0.19 Regnskærm 108 mm Mursten Isoleringsmateriale Papiruld 43,5 kg/m 3 klasse 40 Vandret stolpe 45 x 45 mm c-c 600 mm Lodret stolpe 45 x 170 mm c-c 600 mm. Indvendig beklædning f.eks. 2 x 12,5 mm gipsplade, spartelt og overfladebehandlet (se evt. bilag A for gældende beklædningskrav) Fundament, husk krav til linjetab! 19

21 Skeletkonstruktion med tung bagmur Fugt Den tunge bagvæg giver en god lufttætning. Der skal udvises en særlig opmærksomhed på lufttætningen i forbindelse med gennembrydninger (f.eks. elinstallationer) samt samlingen væg/loft samt væg/gulv (herunder radonsikring). Lyd Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db med bagmur i porebeton 18 Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db med bagmur i tegl eller letbeton 19 Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db med bagmur i beton 20 Udførelse Papiruld blæses ned i den færdige hulmur, hvor topremmen monteres lodret. Eller gennem huller skåret i den udvendige beklædning. Hullerne repareres efterfølgende, således at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Ved større isoleringstykkelser skal densiteten på Papiruld øges eller/og der krydslægtes for at hindre sætning i isoleringen. Bagmur kan være en 108 mm teglsten, porebeton, letbeton eller beton. 18 SBI anvisning SBI anvisning SBI anvisning

22 Skeletkonstruktion med tung bagmur, eksempel BD-væg 60 bærende 390 mm væg med 215 mm Papiruld, U-værdi = 0.19 Regnskærm En på to 19 x 170 mm gran med mindst 22 mm overlæg. Ventilationsspalte 19 x 45 mm afstandslister af gran Vindbremse 9 mm vindgips, alle samlinger skal understøttes Isoleringsmateriale Papiruld 43,5 kg/m 3 klasse 40 Vandret stolpe 45 x 45 mm c-c 600 mm Lodret stolpe 45 x 170 mm c-c 600 mm. Indvendig beklædning 108 mm Mursten Fundament, husk krav til linietab! 21

23 Tung bagvæg med tung formur Fugt/lufttætning Den tunge bagvæg giver en god lufttætning. Der skal udvises en særlig opmærksomhed på lufttætningen i forbindelse med gennembrydninger f.eks. elinstallationer, vinduer døre, samt samlingen væg/loft samt væg/gulv (herunder radonsikring). Huset bør være forsynet med udhæng og ikke ligge meget udsat for slagregn. Lyd Der kan forventes en luftlydsreduktion på R, w på db 21. Udførelse Denne konstruktion er særlig aktuel i forbindelse med efterisolering. Papiruld blæses ind fra facaden. Som noget helt særligt kan Papiruld blæses ind gennem studsfugerne ved etablering af mindre og færre huller end hvis man normalt ville efterisolere med, som repareres efterfølgende. Dette medfører mindre indgreb på facaden og udseendet er stort det samme som inden efterisolering. Ved nybyg blæses Papiruld ind i den færdige hulmur fra vinduesfalse samt oppefra. Det er vigtigt, at der mures med helt fyldte fuger, at der ikke tabes mørtel ned i hulmuren under opmuringen samt at udkragende mørtelpølser undgås i hulrummet mellem for og bagmur. Formur kan være en 118 mm teglsten, bagmuren ligeledes tegl eller beton/letbeton. 21 SBI anvisning

24 Tung bagmur med tung formur, Papiruld HULMUR eksempel BD-væg 60 bærende 406 mm væg med 190 mm, U-værdi = 0.19 Regnskærm 108 mm mursten. Murbindere Ifølge SBI 157 Isoleringsmateriale Papiruld HULMUR 35 kg/m 3 klasse 39 Indvendig beklædning 108 mm mursten Fundament, husk krav til linjetab! 23

25 Etageadskillelser Introduktion Den bærende konstruktion opføres typisk i træ, beton/letbeton eller evt. stål. Der skelnes her mellem: BD-etageadskillelse 30 BD-etageadskillelse 60 BS-etageadskillelse 60 Brandforhold Papiruld ( 40 kg/m 3 ) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer. Se bilag A. Papiruld skal holdes i en afstand på 100 mm fra skorstene, 300 mm fra vandrette røgrør, 225 mm fra lodrette røgrør, 225 mm fra røgrør i dimension Ø mm fra pillebrændeovn og 200 mm fra renselemme. 22 Papiruld kan altid anvendes oven på en BS-etageadskillelse 60 af beton/letbeton. Der kan opnås klassifikation som BD-etageadskillelse 30, samt BD-etageadskillelse 60. Brandkrav er funktionsbaserede og kan derfor handles af med de lokale brandmyndigheder efter modellen noget for noget. Det betyder at man ønsker at fastholde det samme sikkerhedsniveau. F.eks. vil montering af sprinklere eller/og automatisk brandalarm (ABA) hæve sikkerhedsniveauet, dette kan så betale for at sikkerhedsniveauet sænkes et andet sted. De lokale brandmyndigheder har mulighed for at dispensere for gældende krav, men ikke mulighed for at stille større krav end der baggrund for i lovgivningen. I forbindelse med fastlæggelse af brandkrav skal bygningens anvendelsesklasse fastlægges. 23 Generelle brandkrav til etageadskillelser: Fritliggende enfamiliehuse/sommerhuse: 1 etage; R 30. Fritliggende enfamiliehuse/sommerhuse: 2 etage; etageadskillelse over kælder R 60. Bygninger med 2 etager og kælder; etageadskillelse over kælder REI Bygningsreglement, kapitel Bygningsreglement, kapitel

26 Varmeisolering Indblæsning af Papiruld er særligt interessant i forbindelse med efterisolering. Her kan en opfyldning i en bredde af ca. 1,5 m fra ydervæggen stoppe den voldsomt generende træk, der kommer ind gennem etageadskillelsen. Problemet optræder ligeledes i forbindelse med nybyggeri. Etageadskillelser isoleres med henblik på brand og lydreduktion, kun såfremt etageadskillelsen vender mod et uopvarmet rum er der krav om varmeisolering. Bygningsreglementets krav skal opfyldes enten ved overholdelse af specifikke krav til U- værdier og linjetab, eller der kan udføres en varmetabsramme- eller energirammeberegning. Ideen med beregningen er at det er muligt at isolere mindre et sted mod at isolere mere andre steder, opsætte solpaneler eller lignende. Krav for U-værdi i nybyggeri for etageadskillelse mod rum der er uopvarmede er 0,40 W/m 2 K, og ved etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum der er opvarmede er kravet på max. 0,50 W/m 2 K. I forbindelse med renovering/ombygning er kravet til etageadskillelser mod uopvarmede rum en U-værdi på 0,40 W/m 2 K. For tilbygning er kravet til etageadskillelse mod uopvarmede rum på max. 0,40 W/m 2 K og for sommerhuse er kravet til etageadskillelse mod uopvarmede rum på max. 0,40 W/m 2 K. 24 Fugt Der er normalt ingen krav til luft og fugttæthed mellem rum internt i en bolig. (undtaget bad.) Ved vandrette lejlighedsskel skal der etableres lufttæthed. Udførelse Papiruld blæses ud mellem strøer før gulvet lægges eller blæses ind under det (næsten) færdige gulv. I forbindelse med efterisolering blæses Papiruld ind gennem et hul i etagedækket. Fif Fibergips giver en bedre varme-akkumuleringsevne end kartongips. Fibergips kan limes kant mod kant og skydes fast med hæfteklammer. De kan evt. fremstå som færdig beklædning i et værksted. 24 Bygningsreglement 2010, kapitel 7. 25

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere