Undervisnings Jiu Jitsu Undervisningsteknikker der virker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisnings Jiu Jitsu Undervisningsteknikker der virker"

Transkript

1 Undervisnings Jiu Jitsu Undervisningsteknikker der virker Bang Akademi introducerer nu Undervisnings Jiu Jitsu der er den første uddannelse der konkret i talesætter og målrettet håndterer, at undervisere i Danmark ikke lærer at undervise - og er også den eneste strukturerede uddannelse, der supplerer undervisere med konkrete praktiske redskaber til styring af energien samt undervisningen i klasserummet. Bang Akademi er etableret af John-Erik Bang der afholder, og har flere års erfaring med, kurser, workshops, og seminarer for undervisere og studerende, parallelt med en stigende efterspørgsel på coaching af forældre og unge, oftest i relation til uddannelse. John-Erik er blandt andet tidligere skoleleder af Ordrup Skole i Gentofte, højskoleforstander, samt viceleder af flere folkeskoler. Hvad er Undervisnings Jiu Jitsu Undervisnings Jiu Jitsu er: undervisning af undervisere i at undervise Undervisnings Jiu Jitsu består af en værkstøjskasse fuld af forskellige teknikker der virker, kombineret med en baggrundsviden i hvorfor det virker Undervisnings Jiu Jitsu faciliterer underviserens allerede eksisterende viden og erfaring, og omsætter det til praktiske værktøjer. Undervisnings Jiu Jitsu er ikke dogmatisk, men inkluderer og omsætter eksisterende og kommende teorier Undervisnings Jiu Jitsu placerer sig i feltet mellem teori og praksis og handler om redskaber der omsætter fagligt indhold til konkret undervisning. Med andre ord får du, som underviser, mulighed for at gøre det du er uddannet til at undervise. I dag er man som lærer rustet med en stærk faglig viden, undervisningserfaring og en personlig tilgang til det at undervise. Man udvikler sine egne metodikker, på baggrund af erfaringer af hvad der virker og ikke virker gerne i dialog og sparring med kollegaer. Jeg syntes det var et rigtig godt kursus og jeg fik rigtige mange praktiske redskaber med hjem. Redskaber jeg kan bruge i forhold til min forberedelse og tilrettelæggelse af undervisningen, redskaber der giver nogle blødere overgange fra aktivitet til aktivitet og mindsker at skulle sige de samme ting igen og igen. I forhold til konflikterne fik jeg både redskaber og en viden om hjernens opbygning med hjem til at forstå hvorfor man gør som man gør. Mvh Sita, 3. års lærerstud. UCC SYD 1

2 De fleste undervisere har oplevet en magtesløshed og har været uforstående overfor situationer, hvor elever opfører sig uhensigtsmæssigt. Hvor man oplever at erfaringer, faglige viden og personlig motivation og engagement ikke er tilstrækkelig. Denne omfattende erfaringsopbygning blandt lærere findes der hverken en formaliseret endsige teoretisk og metodisk ramme at forstå dem i. Det er en vigtig pointe ved Undervisnings Jiu Jitsu, at man supplerer underviserne med denne ramme af forståelse og indsigt, der i mange tilfælde vil erstatte magtesløsheden med konkrete handlingsmuligheder. Bedste praksis og bedste princip Det er vigtigt at vide hvad der virker: bedste praksis, men også hvorfor det virker: bedste princip. Ved at undervise i bedste praksis og formaliserer det til bedste princip, gør vi underviserne i stand til at bruge værktøjerne i deres egen undervisning med det samme, og samtidigt får de muligheden for at videre- og nyudvikle på de redskaber de har fået. På den måde er det ambitionen, at underviserne kan være med til at opbygge en fælles værkstøjskasse fuld af gode praktiske teknikker. På sigt vil værktøjerne kunne kategoriseres i fag, altså UJJ teknikker til matematik osv. Mail fra 4. års lærestuderende efter at have gennemgået de 2 første moduler: Hej John-Erik. Jeg var med på kursus i Hasmark, og jeg har aldrig før oplevet noget så fedt. Normalt er kursus for mig sådan noget man "bare skal", måske fordi jeg har haft dårlige oplevelser med tidligere kurser (præcis det eksempel du brugte med dårlige oplevelser til eksamen) Jeg var helt oppe i skyerne efter den weekend! Alt hvad der blev undervist i og fortalt om prøvede jeg ihærdigt at huske, jeg håber på at jeg har husket det hele, om ikke andet, så ved jeg at det ikke er sidste gang at jeg er på en af dine kurser. Det var så fedt og anderledes det du gjorde i forhold til andre, alt det du fortalte og måden du gjorde det på, det præcis sådan jeg ville ønske jeg kunne blive undervist på læreruddannelsen, fordi det er præcis det uddannelsen mangler, noget konkret og håndterbart vi kan tage med os ud i den virkelige verden. Jeg har selv mange frustrationer i forhold til min uddannelse, ikke fordi jeg ikke vil være lærer, men fordi strukturen og de faste fag vi skal have på uddannelsen, simpelthen ikke giver nogen mening i forhold til det vi skal arbejde med når vi er færdige. Efter kursusopholdet blev jeg bare bekræftet i at det er den rigtige vej jeg er på vej ud af i mit liv, men jeg ville ønske at jeg kunne give alle mine andre medstuderende den samme fede oplevelse som jeg har fået. Jeg er spændt på, hvornår bogen omkring det hele bliver færdig, jeg skal stensikkert have den, om ikke andet pga. min profession, men også bare for at få en generel forståelse for de børn jeg forhåbentlig en dag skal have. Her var lige et par rosende ord på vejen! Du gjorde det til en forrygende weekend. Mvh. Ann Erichsen 2

3 Fra teori til hverdag Undervisnings Jiu Jitsu unikke fokus er altså at omsætte idé og teori til konkrete måder at håndtere den daglige undervisning, og er baseret på omfattende international empiri. Konceptet bygger på en samling af undervisningsteknikker der alle er enten er teoretisk funderet via forskning eller evidensbaseret, men som ikke tilknytter sig til bestemte videnskabsteorier. Fælles for alle redskaberne er, at de alle er understøttet af videnskabelige undersøgelser, de er praktisk orienteret, de er sjove at bruge, de giver ny energi og ikke mindst, de virker! Hvor mærkeligt det end må lyde, så undervises lærere i dag ikke i at undervise. En undersøgelse af bekendtgørelserne for fagene psykologi, pædagogik og didaktik viser, at ordet praktisk undervisning indgår blot én gang - og ikke som hovedfokus. Fagene psykologi, pædagogik og didaktik er de fag der omhandler praktisk undervisning på lærerseminarierne. Endvidere viser en undersøgelse at Cand. Pæd, Cand. Psyk, og Didaktik kandidater ikke undervises i praktisk undervisning, men kun i en dybere teoriforståelse. Empiri viser at undervisere oftest, fordi de mangler de helt konkrete værktøjer til at varetage undervisningen, hurtigt mister motivation og engagement. Jobbet som underviser bliver derfor meget hurtigt ensomt, hvor denne på egen hånd og præmisser må finde nøglen til, hvordan han/hun syntes undervisningen skal håndteres. Der defineres typisk på baggrund af de konkrete skoler, undervisere og klasser en underviser møder på sin vej, og dennes evner til selv at koble oplevelser med teori. Og det er langt fra alle der knækker koden. Alle undervisere får muligheden for at blive en dygtig underviser ved at blive undervist i koden eller nøglen, der bygger bro mellem teori og praksis. Ved et aktuelt samarbejde med N. Zahle Seminarium, en del af UCC NORD, der pt. løber fra 2010 og frem til semesterafslutningen 2012, viser erfaringer, at de studerende for første gang bliver suppleret med undervisningsredskaber de kan bruge i deres undervisning. Redskaber som gør dem i stand til at undervise hele klassen, samtidigt med at de giver differentieret undervisning. Redskaber som gør det muligt at praktisere faglig læring, og som skaber ro og overblik, både for underviseren, men også for eleverne. Redskaberne giver underviseren værktøjerne til at være en autoritet frem for autoritær, at udnytte de unges energi positivt, at få alle med fordi alle bliver tilgodeset. Tilbagemeldingen fra de 30 lærerstuderende, er at det netop var brugen af redskaberne fra Lærer Jiu Jitsu der gav dem mulighed for at undervise fordi det gav dem mulighed for at håndterer de mangeartede udfordringer der er, når man står overfor en klasse med en børn. De oplevede at de mestrede deres praktikker bedre, mere kvalitativt og sjovere end forventet. De oplevede at blive taget seriøst af praktiklærerne via deres autoritet som undervisere selvom de er nye i undervisningsfaget. Jeg har altid følt at jeg ikke blev fanget af undervisningen i skolen og derfor ville jeg godt selv være lærer, for jeg mener at der må være en bedre måde at fange alle i en undervisning på. Dog vidste jeg ikke hvordan sådan en undervisning skulle forløbe, men efter at vi har haft dig, hvor du har givet os en masse redskaber og vi selv fik lov at prøve dem af i praktik, er jeg helt sikker på at det er den måde jeg vil være på som underviser og mener at alle burde være bevidste om dette. Alexander 1. års studerende N. Zahle Seminarium 3

4 Workshops i Undervisnings Jiu Jitsu Undervisnings Jiu Jitsu er den første uddannelse der konkret i talesætter og målrettet håndterer, at undervisere i Danmark ikke lærer at undervise - og er også den eneste strukturerede uddannelse, der supplerer undervisere med konkrete praktiske redskaber til styring af energien samt undervisningen klasserummet. Undervisningen i Undervisnings Jiu Jitsu foregår i form af workshops og ved aktiv brug af de samme værktøjer som der undervises i - så læringsteknikkerne opleves på egen krop, parallelt med at de undervises i teorien bag. Udover det gør undervisningen underholdende og levende, så huskes det også bedre (det giver mening) og bliver mere tilgængeligt straks at tage i brug selv. Underviserne får mulighed for at løfte opgaven undervisning da teknikkerne og redskaberne giver den enkelte udøver konkrete redskaber til at gennemføre: Generel undervisning faglig læring, og evt. genskabe undervisningsglæden Relationsopbygning social læring Opbygge læringsglæde og forældretryghed At skabe et klasserum fyldt med: Tillid, Tryghed, Motivation og Glæde MESTRING At styre energien fra larm til læring At levere differentieret undervisning Klasserumsledelse: inkludering, differentieret undervisning Konflikthåndtering Supplere med flest mulige redskaber i en dynamisk forståelse Få selvtillid i gennemførelse af undervisningen Via teknikkerne får underviserne mulighed for at mestre opgaven, praktisk undervisning, og således løfte den komplekse opgave, som undervisning reelt er. Undervisnings Jiu Jitsu inkluderer bl.a. elementer og opdateringer fra nedenstående teorier og modeller: Læringsstile MI LP-modellen Cooperative learning Praktisk konflikthåndtering Viden om hjernen og subtile funktioner Viden om højre/venstre hjernehalvdel BEEM Oplevelsesbaseret læring, accelereret læring Skabe motivation for en kontinuerlig nysgerrighed mod hele tiden at øge egne undervisningskompetencer 4

5 1 Grønt modul Hjernen Motivation, Tillid, Tryghed og Glæde in action hvorfor og hvordan FLOW Højre/venstre hjernehalvdel Læringsmåder (sammendrag fra læringsstile og MI) Læringsmåder in action - Hvordan underviser du så du rammer alle læringsmåder FLOW og FLOW - centre Aktivitetsplan for hvilke redskaber vil jeg starte med at bringe i spil 2 Orange modul Opsamling og erfaringsudveksling BEEM modellen - et gennemarbejdet redskab til at gå med og kontrollere uro frem for at kæmpe i mod uroen 4F debriefingsteknik i verdensklasse 3H skab mening for dig selv og dine elever Indhold/risiko modellen. Hvornår du præcist skal præsentere det enkelte materiale uden at bringe eleverne ud af deres komfortzoner Den personlige introduktion - det første skridt til at danne relationer Ankering brug lokalet til at fortælle hvad du vil fortælle. go with the flow Oplevelsesbaseret læring, aktivér din undervisning, giv modtagerne oplevelser og uddrag læringen via debriefings teknikker Matchning, en til en, og større grupper, komplet program til hvordan du dels kan lave relationer til den enkelte, men også til grupper 3 Brunt modul Opsamling og erfaringsudveksling Kropssprog - din personlige præsentationsteknik, dit kropssprog, vær hel i din præsentation/undervisning samt stemmeføring Konflikthåndtering hvordan gør du i praksis Coachingteknikker og feedback systemer der alle fremmer læring og forståelse Fysiske præsentationsredskaber Alt har en betydning lokalets opsætning, din og dine elevers mentale tilstand Intention hvilken betydning dine tanker har om dine studerende Aktivitetsplan og hvilke redskaber jeg vil starte med at bringe i spil 5

6 4 Sort modul Opsamling og erfaringsudveksling Inklusion, hvordan samt mindre eksklusion Relationslege og øvelser Sproglig Jiu-Jitsu Værdier fasthold dine værdier som underviser (eller få dem tilbage og genfind din glæde som underviser) Hvorfor blev jeg underviser?? Hvordan vil jeg fastholde disse værdier i mit fremtidige liv som underviser Supervision og Feed Back 4F og 3H repetition Aktivitetsplan og hvilke redskaber vil jeg starte med at bringe i spil Overbygningsmoduler Energiflow Accelereret læring in action Cooperative learning in action Læringsstile in action Multiple Intelligence In action LP modellen in action samt pædagogiske redskaber til at udfylde disse rammer Igangværende aktiviteter i Bang Akademi: Samarbejde med Odense kommune Certificering af 30 studerende, fra UCC SYD i UJJ Samarbejde med Odense kommune og UCC SYD Samarbejde med N Zahles seminarium Samarbejde med flere folkeskoler i Danmark Samarbejde og implementering af UJJ på tysk/skandinavisk folkeskole i Berlin Ph.d stipendiat laver Ph.d om UJJ effekter samt teoretiske fundament Samarbejde med Shinsu University (japans førende uddannelsessted for lærere) i Nagano, Japan, om workshops samt udgivelse af UUJ bog på japansk. 6

7 Navnet Jiu Jitsu Jiu Jitsu er navnet på en traditionel japansk kampdisciplin, hvor "Ju" kan oversættes som "blid, smidig, fleksibel, bøjelig eller føjelig." "Jutsu" kan blive oversat som "kunst" eller "teknik". Jujutsu expresses the philosophy of yielding to an opponent's force rather than trying to oppose force with force. Manipulating an opponent's attack using his force and direction allows jujutsuka to control the balance of their opponent and hence prevent the opponent from resisting the counter attack. The Japanese have characterized states of mind that a warrior should be able to adapt in combat to facilitate victory. These include: an all-encompassing awareness, zanshin (literally "remaining spirit"), in which the practitioner is ready for anything, at any time; the spontaneity of mushin (literally "no mind") which allows immediate action without conscious thought; and a state of equanimity or imperturbability known as fudoshin (literally "immovable mind"). Om Jiu Jitsu Teknikker er kun brugbare i forhold til de situationer de er lavet til, hvorimod principper er universelle. Derfor giver det ingen mening blot at kopiere tidligere mestres systemer eller teknikker. Vi skal forstå de principper det bygger på, og så selv bruge det i den kontekst vi er i. Og på den måde opnå maksimal effekt ved minimal indsats Morten V. Deltager og certificeret i UJJ, indehavende det sorte bælte i diverse kampsport samt Cand. Scient. Stud. UCC SYD 7

8 Jeg har brugt B.E.E.M til undervisning af 43 elleveårige overvægtige koloni-børn der allesammen, hver især, har forstået principperne for hvad der virker (Kom til tiden, vis respekt, ryd op efter sig selv og hjælp hinanden). Disse børn har så mange personlige problemer at slås med selv, men gennem undervisning ud fra B.E.E.M principperne og debriefing ved hjælp af de 4 F er (fakta, følelser, fund og fremtid) er det lykkedes mig og mine kollegaer at skabe et sæt sociale spilleregler hvor børnene hjælper hinanden når de selv er allermest presset. Jeg håber at du kan bruge denne udtalelse til noget? BEEM og de 4 F er er langt fra de eneste redskaber jeg føler jeg har brugt, men de er dem der har fyldt mest... f.eks. har jeg i mit ordforråd også banlyst sccchyssschhhhh og forsøger at kontrollere roen frem for at tvinge den igennem hvorend i er, så ret focus herop eller hvorend i er, så... noget lignende det er redskaber der er krævende at bruge fordi de endnu ikke ligger på rygraden, men jeg kan mærke at jeg har opmærksomheden fra disse børn på en helt anden måde end jeg havde for 2 år siden. dog vil jeg sige at principperne allerede nu giver pote. Jeg føler at vi er nået meget længere med børnene end hvad tilfældet var på Fanø dengang jeg var med der. Jeg har i det hele taget en anden forståelse for hvorfor nogle børn agerer som de gør, selvom vi gerne vil have dem til noget andet. Et konkret eksempel var en dreng som vi har haft vildt svært ved at få til at gøre rent efter maden. Men når der kom musik så dansede han rundt og fejede gulvet. Der slog det mig, at han selvfølgelig måtte være vildt auditiv, hvilket også har været tydeligt i frikvartererne hvor han konstant danser og efterspørger musik. Morten Vinther Can. Scient Stud. UCC SYD Anders Stavnsbo Can. Scient. Sport and Health 8

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E folkeskolen.dk marts 2013 6. marts 2013 Evaluering af Diamantforløbet, foråret 2012 Baggrund I efteråret 2011 henvendte en af vores nye elever i 8. klasse sig til sin lærer.

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere