Vejledning booking.vardekommune.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning booking.vardekommune.dk"

Transkript

1 Vejledning booking.vardekommune.dk Bookingportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til at søge efter foreningsoplysninger og ansøge om tider i de kommunale lokaler. Som en forening i Varde Kommune, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan man få udleveret brugernavn og password til systemet. Dette vil yderligere give mulighed for at booke ledige tider, ændre i foreningsoplysningerne og ansøge diverse kommunale tilskud.

2 Vejledninger/regler som kan findes i systemet: Indholdsfortegnelse Side 2 Log in på Booking.vardekommune.dk Side 3 Skift kodeord Side 4 Ændringer af foreningsoplysninger Side 5 Tilskud ansøgning Side 9 Tilskud sådan tjekker du, om du har søgt Side 15 Tilskud sådan tjekker du bevilget tilskud Side 17 Brug af Anlægsregister Side 18 Brug af igangværende aktiviteter Side 19 Se foreningens bookinger Side 20 Lokaleansøgning Enkeltbooking Side 22 Lokaleansøgning Periodebooking Side 26 Lokaleansøgning Genbooking Side 30 Afbooking af lokaler Side 31 Alternativ kontaktperson til booking Side 33 Brug af hjælpefunktion Side 34 2

3 Login på Booking.vardekommune.dk Brugernavn og adgangskode oprettes og udleveres af Kultur og Fritid. Såfremt du ikke allerede har fået tildelt dette, bedes du kontakte os se startsiden nederste venstre hjørne. Åben din internetbrowser og gå ind på adressen Du kan med fordel tilføje adressen i Favoritter så du let kan finde den frem fra gang til gang. På startsiden i nederste venstre hjørne klikker du på Log på. Indtast Brugernavn og Kodeord Klik på Log på Problemer med login? Fremkommer felterne for brugernavn og Kodeord ikke, når du klikker på Log på første gang, kan dette skyldes, at kompatibilitetsvisningen ikke er slået til. 1. På internet linjen kan der være et tegn som angivet nedenfor klik på den og du kan så måske komme ind. 3

4 Skift kodeord Vi råder brugeren til med det samme at gå ind og skifte kodeordet. Se nederste venstre hjørne på startsiden. Klik på mine oplysninger/skift kodeord Her taster du det nuværende kodeord Indtast det nye kodeord Gentag det nye kodeord Klik på Ok Kodeordet er nu skiftet. 4

5 Ændring af foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for og er forpligtet til at ændre og vedligeholde de relevante oplysninger om foreningen. Det kunne være, hvis der er valgt ny formand eller kasserer på en generalforsamling eller hvis nogle af personerne ændrer adresse, tlf.nr. eller lignende. Fanebladet Grundoplysninger Indeholder oplysninger om selve foreningen. Alle disse oplysninger er offentlig tilgængelige i Foreningsregistret. Hvert år skal foreningens oplysninger kontrolleres og godkendes. Så længe det ikke er gjort, vises teksten med rødt. Klik Godkend oplysninger, når disse er kontrolleret og evt. rettet. Udfyld eller ret de ønskede felter. Ændring af nogle data kræver godkendelse af Kultur og Fritid. Klik på Gem HUSK OGSÅ AT RETTE OPLYSNINGERNE UNDER FANEBLADET KONTAKTER 5

6 Fanebladet Kontakter Indeholder informationerne omkring formand, bookingansvarlig og kasserer, hvis en sådanne er registreret. Ændring af oplysninger på allerede eksisterende kontakttyper: Klik på den pågældende i listen Angiv de nye oplysninger Klik på Gem Oprettelse af ny kontakttype: Vælg den pågældende kontakttype på listen Type af kontaktperson Udfyld felterne Klik på Gem 6

7 Følgende to boks fremkommer: OK til begge Klik Kultur og Fritid skal have en underskrevet samtykkeerklæring fra den enkelte kontaktperson, når foreningen ændrer formand, kasserer osv. såfremt data skal webpubliceres. Er det blot en ændring af adressen, tlf.nr. eller andet er det ikke nødvendigt at sende Samtykkeerklæringen ind til Kultur og Fritid. 7

8 Faneblad Øvrige oplysninger Indeholder oplysninger om de aktiviteter foreningen kan tilbyde, i hvilket geografisk område foreningen har sine aktiviteter m.m. Ønsker foreningen f.eks. at tilføje flere aktiviteter vælges aktiviteten, og der klikkes på Opret og sig ja til at gemme i dialogboksen. Kultur og Fritid modtager opdateringen og skal godkende denne før end oplysningen er opdateret for foreningen. 8

9 Tilskudsansøgning Under dette menupunkt Tilskud/medlemmer kan der ansøges om henholdsvis medlemsog lokaletilskud. Det er også her de faktiske medlemstal og lokaleudgifter skal indberettes. Kultur og Fritid vil sørge for, at der åbnes for de aktuelle skemaer alt afhængig af, om der er tale om ansøgning- eller opgørelser af tilskud. Fanebladet Tilskudsbesked Tilskudsbesked Her kan du se de ansøgninger/opgørelser, der er blevet godkendt og gjort klar til udbetaling i de forskellige år. Status angiver, hvor i processen ansøgningen/opgørelsen er. Der findes 3 typer status: Registreret ansøgning: Ansøgningen/opgørelsen er registreret og modtaget af Kultur og Fritid. Den står med kr. 0 i beløb, indtil Kultur og Fritid har beregnet ansøgningen. Før udbetaling: Ansøgningen/opgørelsen er godkendt og klargjort til udbetaling Udbetaling iværksat: Udbetaling af tilskud/regulering er foretaget. Ved at klikke på dette ikon ud for hver linje til venstre, kan du se den tilskudsbesked, der er genereret for denne ansøgning/opgørelse. Ved at klikke på dette ikon ud for hver linje til højre, åbnes en linje med den 9

10 ansøgning/opgørelse, der ligger til grund for denne tilskudsbesked. Fanebladet Tilskudsansøgning Tilskudsansøgning Kontroller at navne- og adresseoplysninger øverst på siden er korrekte, hvis ikke så skal de ændres under menupunktet Foreningsoplysninger. Se særskilt vejledning på Booking.vardekommune.dk under menupunktet Retningslinjer og skemaer. Vælg den ønskede tilskudsansøgning på listen. Udfyld felterne i skemaet. Nogle af felterne kan kræve, at der vedhæftes dokumentation for at sende skemaet af sted. Husk at udfylde kontaktperson med navn og . 10

11 Du skal klikke OK til ovennævnte boks, før ansøgning om tilskuddet er sendt. Når du har sendt korrekt af sted, får du denne kvittering: Samt en mail med kvittering: 11

12 Medlemstilskud: Forudsætter at fanen medlemstal er udfyldt Udfyld felterne i skemaet nedenfor der medsendes dokumentation for medlemsopgørelsen. 12

13 Generelt omkring tilskud: Når du igen går ind under fanebladet Tilskudsansøgning vil ansøgningen/opgørelsen fremgå af listen som vist herover. Status angiver, hvor i processen, ansøgningen/opgørelsen er. Der findes tre forskellige typer af status for en ansøgning: Sendt/Ikke behandlet: Ansøgningen er sendt via Interbook. Sagsbehandling har endnu ikke fundet sted. Der kan ikke foretages ændringer i ansøgningen, når den har denne status. Ændre/komplementere: Kultur og Fritid kræver en ændring/uddybning af ansøgningen/opgørelsen. Når en ansøgning/opgørelse har denne status kan Kultur og Fritid ikke foretage yderligere behandling, men afventer ændring fra din side. Ændring udført: Ansøgningen er ændret /uddybet og sendt ind igen for yderligere behandling. Foreningen kan ikke foretage ændringer i ansøgningen, når den har denne status. Når Kultur og Fritid har bekræftet modtagelsen af ansøgningen/opgørelsen sendes den til behandling og kan ikke længere ses i listen under fanebladet tilskudsansøgning. Status kan nu følges under fanebladet Tilskudsbesked. Udfyld felterne i skemaet herunder navn og telefonnr. på kontaktpersonen. Ret evt. mailadresse. Der medsendes dokumentation for medlemsopgørelsen. Når Kultur og Fritid har godkendt modtagelsen af ansøgningen, flyttes denne over under Tilskudsbeløb med status Registreret ansøgning og beløb kr. 0,00 13

14 Fanebladet Send e mail Under dette faneblad har du mulighed for at sende en mail til vedr. tilskud og opgørelser. 14

15 Sådan tjekker du om du har ansøgt om tilskud Hvis du er i tvivl, om hvorvidt du har fået ansøgt om tilskud for et aktuelt år, kan du tjekke det via Log på Booking.vardekommue med dit log-in. Vælg menupunktet Tilskud/Medlemmer Vælg fanebladet Tilskudsbesked Her vil din ansøgning fremgå, hvis vi har modtaget din ansøgning. Ved at klikke på det lille b til venstre vises tilskudsbeskeden. Ved at klikke på det lille + til højre vises de tal, der ligger til grund for ansøgningen. Der kan være ansøgninger, der ikke fremgår af denne liste. Dette kan skyldes, at Kultur og Fritid endnu ikke har bekræftet modtagelsen i vores administrator system. Det kan også skyldes at vi har sendt ansøgningen retur pga. manglende oplysninger. Disse ansøgninger vil fremgå af en liste som beskrevet herunder: Vælg fanebladet Tilskudsansøgning 15

16 Forklaring på status: Sendt/ikke behandlet: Ændre/komplementere: Kultur og Fritid har endnu ikke bekræftet modtagelsen i administrator systemet. Ansøgningen er sendt retur pga. manglende oplysninger og afventer rettelse fra jeres side. For at rette i den opgørelse/ansøgning, som vi har begæret ændring til, skal du dobbeltklikke på den pågældende linje, hvorefter skemaet åbnes, og der er mulighed for at rette oplysninger. Indtast derefter navn nederst på siden under skemaet og send ansøgningen/opgørelsen igen. Vær opmærksom på, at evt. ændringer til allerede indsendt ansøgning skal foretages INDEN fristens udløb. Kontakt Kultur og Fritid for at få adgang til dette. 16

17 Se bevilget tilskud Log på booking.vardekommune.dk/netinterbook/ med dit login. Vælg menupunktet Tilskud/Medlemmer Vælg fanebladet Tilskudsbesked Hvis det aktuelle år ikke er forud-udfyldt, tastes dette i feltet. Klik Søg. En liste over tilskud for det aktuelle år fremkommer. Forklaring på skærmbilledet: Tilskud: Medlemstilskud 2014 Lokaletilskud 2014* A/C udbetaling af tilskud A/C udbetaling af tilskud * Ikke alle foreninger modtager lokaletilskud, og vil derfor ikke være figurere hos alle Status: Udbetaling iværksat Før udbetaling Bearbejdes Tilskud er udbetalt Tilskud er behandlet og vil blive sendt til udbetaling Denne status vil også være aktuel på de tilskud, som er delvist udbetalt. Tilskud bearbejdes før udbetaling kan ske Ved at klikke på det lille b til venstre vises tilskudsbeskeden. Udskriv evt. denne. Ved at klikke på det lille + til højre vises de tal, der er indsendt til opgørelsen. 17

18 Brug af Anlægsregister Under dette menupunkt har du mulighed for at få en oversigt over alle lokaler/anlæg. Der er ligeledes mulighed for at se, hvilke igangværende aktiviteter, der er i de pågældende lokaler/anlæg på dags dato. Vælg et eller flere af de 4 alternativer og klik søg. Klik på Igangværende aktiviteter og en lister over lokalets bookinger/aktiviteter på dagen vil fremkomme. Ved at klikke på dette symbol vises mere information omkring lokalet. Herunder kontaktperson på det pågældende anlæg. 18

19 Brug af Igangværende aktiviteter Under dette menupunkt har du mulighed for at se, hvilke igangværende aktiviteter, der er i de pågældende lokaler/anlæg i en given periode. Vælg et anlæg og/eller aktivitet. Når man kommer ind på siden, er dags dato valgt i begge kalendere. Hvis ikke der ændres noget bliver søgningen på dags dato. For at angive et længere interval, vælg forskellige datoer i kalenderne. Klik derefter på knappen Vis aktivitetsliste. En liste vises med resultatet som modsvarer søgevilkårene 19

20 Se foreningens bookinger Fanebladet Bookinger Herunder vises en liste med alle bookinger som er foretaget af foreningen. Listen viser automatisk bookinger fra dags dato. Hvis man ønsker at se bookinger fra en anden dato indskriver man den ønskede dato og klikker Søg. For at vise bookinger i et interval angiv da også en til og med dato. Ud for hver booking vises nogle symboler: Ved klik på dette symbol, vises mere information omkring bookingen. Der fremkommer et nyt billede. Hvis bookingen er en sæsonbooking vises en knap Vis dato. Ved klik på denne vises hvilke datoer, der er booket. Ved klik på dette symbol, vises bookingbeskeden Ved klik på dette symbol, kan der søges om ledige tider med de samme data. Ved klik på dette symbol, kan lokalet afbookes helt eller delvist. Kolonnen Type angiver, om det er en enkeltbooking (E) eller en Fanebladet Reservationer Reservationer sæsonbooking (S). 20

21 Herunder vises de foreløbige bookinger (reservationer) som er foretaget. Her kan den foreløbige booking (reservationen) ændres til en almindelig booking. For at gøre dette, klikkes på I et på den valgte linje, og der åbnes et nyt vindue med information om bookingen. Klik på knappen Fastsæt bookingen for at ændre den foreløbige booking til en almindelig booking. Når knappen er markeret, findes bookingen nu i fanen Bookinger. Fanebladet Forespørgsler Herunder vises en liste over de bookingforespørgsler, der er afsendt. Listen vises pr. dags dato og fremad. Af listen fremgår kun de forespørgsler, som endnu ikke er behandlet. (Godkendt/afslået). Ved klik på dette symbol, vises mere information omkring bookingen. Der fremkommer et nyt billede. Hvis bookingen er en sæsonbooking vises en knap Vis dato. Ved klik på denne vises hvilke datoer, der er booket En linje som har en stjerne (*) foran anlægget indeholder en forespørgsel med flere alternativer/prioriteter. De forskellige alternativer vises i en liste i vinduet med informationer. En forespørgsel fjernes ved at klikke på knappen med et kryds ud fra den forespørgsel man ønsker at fjerne. Vær opmærksom på, at HELE forespørgslen fjernes. Fanebladet et Tilbagerapportering Denne funktion bruges ikke i øjeblikket. 21

22 Lokaleansøgning - Enkeltbooking Benyttes, hvis du kun ønsker at søge på en enkelt dato. Under menupunktet Søg ledige tider Vælges fanebladet Enkeltsøgning. Vælg hvilket anlæg du vil forespørge på og/eller vælg hvilken aktivitet, der skal foregå. (Du kan nøjes med at udfylde et af felterne). Klik på den ønskede dato ved at vælge en dato i kalenderen eller hakke af i et af de to felter under kalenderen. Klik på Søg. Her er der søgt på Horne Skole. Klik på den linje med det objekt du ønsker at forespørge på. Ved at klikke på pilen markeret med sort herover, fremkommer der uddybende information omkring lokalet, kontaktperson osv. 22

23 I eksemplet er der forespurgt på gymnastiksal. Farverne viser, hvilken status de forskellige tider har. Ledig, optaget, lukket, forespørgsel. Klik på et felt i skemaet under den pågældende dag, du ønsker at søge. Der kan også forespørges på tider, der har status som Forespørgsler Dette kan være aktuelt i forbindelse med årsbookingen. Du kan ved hjælp af pilene til venstre i det grå felt bladre frem og tilbage mellem ugerne for at finde en ledig tid der passer. Ved at klikke på den lille pil til højre for I dag fremkommer en kalender, hvor du kan vælge dato. Klik på ledig tid i skemaet for at gå videre til bookingen. 23

24 Udfyld som minimum de felter, der er markeret med * Er du logget på som bruger er mange af oplysningerne udfyldt på forhånd. Alternativ kontaktperson kan evt. være en lærer eller træner. Denne kan også tilføjes senere, hvis forespørgslen bliver godkendt af Kultur og Fritid. Klik på Gem. Feltet Reference kan IKKE ændres senere. Det er feltet Alternativ kontakt, som kan tilføjes eller ændres efter bookingen er godkendt af Kultur og Fritid. Forespørgslen bliver nu sendt og behandles så hurtigt som muligt. Besked om godkendelse/afslag på din ansøgning sendes til din mail. Vil du søge flere tider/steder kan du klikke på Indkøbskurven i stedet for at klikke Gem. Der vil nu fremkomme en ny knap: Klik på den, når du har søgt alle dine tider. Herefter er det muligt at sende alle ansøgninger i indkøbskurven på en gang. 24

25 Du kan udskrive en kvittering på din ansøgning her, men du vil også til en hver tid kunne finde dem frem under menupunktet Vis bookinger. 25

26 Lokaleansøgning - Periodebooking Benyttes, hvis du ønsker at søge ledige tider i en periode/sæson. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har login. Under menupunktet Søg ledige tider vælges fanebladet Avanceret søgning. Indtast/vælg så mange detaljer om din søgning som muligt. Vælg Type af booking Type af booking: Enkelt booking: Enkeltstående arrangementer Over et døgn: Booking af lokale natten over. Eks. i forbindelse med overnatning eller til loppemarkeder, hvor boder bliver stående i hallen natten over. Hver dag: Booking af lokale, hver dag i en periode i et bestemt tidsrum. Eks. mandag til fredag i uge 5 i tidsrummet Hver uge: Booking af lokale, bestemt uge dag, hver uge. Dog undtaget ferier. Hver anden uge: Booking af lokale, bestemt uge dag, hver anden uge. Dog undtaget ferier. 26

27 OBS! Hvis der vælges anlæg/objek, så SKAL der også vælges lokale, ellers kan ansøgning ikke gennemføres. Klik på Søg. Klik på linjen. Her vises en oversigt over de datoer, der er ledige ud fra din søgning. Fravælg evt. datoer, hvis du på nuværende tidspunkt ved, at I ikke vil kunne udnytte tiden. Eksempelvis i vinter- og efterårsferien. Dette gøres ved at klikke fluebenet væk i venstre side, ud for den dato du ønsker at fravælge. De datoer, som ikke er vinget af, er optaget eller lukket for ansøgning. Når de datoer, du ønsker at booke, er vinget af med flueben, klikker du på Gå videre. 27

28 Under Håndtering af tilfælde kan der ændres på søgte tidspunkter. Det kan især være aktuelt, hvis der er søgt på flere ugedage, og man kun ønsker en eller flere af disse. Her kan også ændres i tidspunkter, hvis man har søgt i tidsrummet kl , men kun skal bruge en time og derfor ønsker at booke tiden kl Skal der ændres, så afkryds ugedagen og skrive et ønskede tidspunkt Klik på Ændre tider. Når ansøgningen er som ønsket klik på Book valgte tider. 28

29 Udfyld som minimum de felter, der er markeret med * Er du logget på som bruger er mange oplysninger udfyldt på forhånd. Alternativ kontaktperson kan evt. være en lærer eller træner. Denne kan også tilføjes senere, hvis forespørgslen bliver godkendt af Kultur og Fritid. Findes aktiviteten ikke i aktivitetsfeltet, vælg da en tilfældig og uddyb i feltet Meddelelse til behandler. Klik på Gem. Forespørgslen bliver nu sendt til Kultur og Fritid og behandles så hurtigt som muligt. Besked om godkendelse/afslag på din ansøgning sendes til din mail. Vil du søge flere tider/steder kan du klikke på Indkøbskurven i stedet for at klikke Gem. Der vil nu fremkomme en ny knap: Klik på den, når du har søgt alle dine tider. Herefter er det muligt at sende alle ansøgninger i indkøbskurven på en gang. 29

30 Lokaleansøgning - Genbooking Det er muligt at genbooke eksisterende periodebookinger til næste sæson/periode. Dette kan gøres hel eller delvis. Klik på menupunktet Vis bookinger Indtast den dato, hvorfra du vil have vist de eksisterende bookinger. Klik på det lille S til venstre for den linje du vil genbooke Data fra den eksisterende booking overføres automatisk bookingansøgningen. (venstre side Hvad vil du booke? Type af booking? Ønsket tid og til klokken?) Her har du mulighed for at tilrette ansøgningen i forhold til ønsket tid. Udfyld den ønskede periode (højre side med dato og uge fra og til) Herefter følges vejledningen for Periodebooking 30

31 Afbooking af lokaler Afbookinger kan kun foretages på bookinger/enkelt tider, som ikke er passeret dags dato og aktuelt tidspunkt. I slutningen på en linje for bookinger vises en knap med et kryds. På de bookinger, hvor alle tider har passeret dagsdato og aktuelt tidspunkt vises ingen Afbookingsknap. Indeholder den aktuelle linje en booking af typen sæsonbooking, så er det muligt at afbooke enkelte tider eller alle tiderne. Følgende vindue vil åbnes, når man klikker på Afbookingsknappen. 31

32 Der er nu 3 muligheder for afbooking: 1. Afbook alle bookinger Sæt flueben i feltet herfor 2. Afbook enkelte dage Sæt flueben ud for den aktuelle dag og klik på Afbook 3. Afbook del af tiden en enkelt dag Sæt flueben ud for den aktuelle dag og klik på Afbook Angiv det tidsrum, der skal afbookes og klik Afbook Hvis det er hele perioden/sæsonen du ønsker at afbooke en del af tiden. Er du velkommen til at kontakte Kultur & Fritid på så afbooker vi tiden for dig. 32

33 Alternativ kontaktperson til booking Det er muligt at tilknytte en alternativ kontaktperson til sin booking. Dette kan gøres i forbindelse med ansøgningen, men det kan også gøres efterfølgende. Et eksempel på en alternativ kontaktperson kan være en træner eller lærer. Den primære kontaktperson vil stadig modtage besked om tildeling af selve tiden samt eventuelle ændringer og aflysninger. Vær opmærksom på, at en tilføjelse af en alternativ kontaktperson kun gælder for den konkrete booking. Har en instruktør 5 hold, skal man derfor ind på hver enkelt tid og tilføje. Log på Vælg Vis Bookinger Vælg den linje, hvor du ønsker at ændre/tilføje alternativ kontaktperson. Klik på det lille i yderst til venstre. Klik på Ændre oplysninger. 33

34 Det er nu muligt at udfylde de 3 felter omkring den alternative kontaktperson. Klik "Gem" Oplysninger i Kunde og Navn er fra hovedkontaktpersonen og kan ikke rettes her, men under Foreningsoplysninger. Brug af hjælpefunktion Der er mulighed for at få en mere detaljeret hjælp til Booking.vardekommune.dk. På sider, hvor der øverste til højre vises et? vil der være hjælp til den pågældende side og selve emnet. Klik på? 34

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

Vejledning Interbook. Alt om lokalebooking

Vejledning Interbook. Alt om lokalebooking Vejledning Interbook Alt om lokalebooking 1 Indholdsfortegnelse Her finder du interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Søg ledige tider (Lokalebooking)...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. By og Kulturforvaltningen Fritid og Eliteidræt

Indholdsfortegnelse. By og Kulturforvaltningen Fritid og Eliteidræt By og Kulturforvaltningen Fritid og Eliteidræt Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Login... 2 Mine anlæg... 3 Bookingliste... 3 Skemaoversigt... 3 Foreningsregister... 6 Admin objektinfo... 7 Opret underadministratorer...

Læs mere

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk:

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vær opmærksom på, at nogle skærmbilleder kan have ændret sig en smule, siden denne vejledning er skrevet. OBS! Ekstra hjælp i findes på flere sider inde

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. By og Kulturforvaltningen Fritid og Eliteidræt

Indholdsfortegnelse. By og Kulturforvaltningen Fritid og Eliteidræt By og Kulturforvaltningen Fritid og Eliteidræt Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Login... 2 Søg ny sæsontid... 3 Genansøg sæsontid... 10 Søg ledig tid Enkeltdatoer... 16 Søg Overnatning... 20 Vis bookinger

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

VEJLEDNING I Lokaleansøgning

VEJLEDNING I Lokaleansøgning På disse sider beskrives processen for lokaleansøgning via Foreningsportalen. Ansøgningsprocessen kan beskrives kort med nedenstående punkter: Kladder udfyldes Ansøgning sendes afsted Behandles i diverse

Læs mere

Vejledning til teknisk serviceleder

Vejledning til teknisk serviceleder Indholdsfortegnelse Vejledning til teknisk serviceleder Indledning.. side 2 Login.. side 3 Mine anlæg... side 4 Søg ledig tid enkeltbooking side 6 Søg ny sæsontid.. side 11 Side 1 Indledning Det er vigtigt,

Læs mere

TÅRNBY FORENINGSPORTAL

TÅRNBY FORENINGSPORTAL GUIDE TIL TÅRNBY FORENINGSPORTAL - for foreninger Tårnby Foreningsportal Tårnby Foreningsportal er foreningernes værktøj til booking af faciliteter, indsendelse af dokumentation samt kommunikation med

Læs mere

Vejledning til sæsonbooking

Vejledning til sæsonbooking Indholdsfortegnelse Vejledning til sæsonbooking Indledning.. side 2 Login.. side 3 Søg ny sæsontid.. side 4 Side 1 Indledning Dette er en vejledning der beskriver, hvordan Folkeoplysende foreninger kan

Læs mere

Miniguide til fritidsportal, Aktivfuresø.dk - Furesø Kommune

Miniguide til fritidsportal, Aktivfuresø.dk - Furesø Kommune Miniguide til fritidsportal, Aktivfuresø.dk - Furesø Kommune Version: 2.0 Design/Booking/Foreningsregister Side 1 af 20 Indhold 1. Forord... 3 2. Oprettelse af ny bruger... 5 3. Booking... 6 3.1. Enkeltbookinger...

Læs mere

Miniguide til bookingportal - Frederiksberg Kommune

Miniguide til bookingportal - Frederiksberg Kommune Miniguide til bookingportal - Frederiksberg Kommune Side 1 af 14 Indhold 1. Forord...2 2. Log in...3 3. Oprettelse af ny bruger...3 4. Booking...5 a. Enkeltbookinger...5 b. Seriebookinger...8 5. Bookingoversigt,

Læs mere

Vejledning tilskudsansøgning:

Vejledning tilskudsansøgning: Vejledning tilskudsansøgning: www.foreningsadministration.randers.dk Log på nederst på siden med foreningens fælles log-in. Ajourføring af foreningsoplysninger: En gang årligt beder vi foreningen kontrollere

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Brugervejledning Book et kommunalt lokale

Brugervejledning Book et kommunalt lokale Brugervejledning Book et kommunalt lokale Når foreningen ønsker at benytte et lokale, skal bookingforespørgslen laves på: www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk Start med at logge på siden med brugernavn

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Vejledning - til foreningsoplysninger samt bookinganmodninger

Vejledning - til foreningsoplysninger samt bookinganmodninger Vejledning - til foreningsoplysninger samt bookinganmodninger I denne vejledning kan du finde information om, hvordan du opdaterer din offentlige profil og kontaktoplysninger. Derudover indeholder vejledningen

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

Vejledning til sæsonbooking

Vejledning til sæsonbooking 1. Gå til www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking/saesonbooking. Nederst på denne side kan du logge på bookingsystemet. >> HUSK AT LÆSE VEJLEDNINGEN OG LOKALEREGULATIVET

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Vejledning til søgning af svømmefaciliteter, sæson

Vejledning til søgning af svømmefaciliteter, sæson Vejledning til søgning af svømmefaciliteter, sæson 2017-2018 Denne vejledning er en trin-for-trin vejledning til søgning af tider Fakta om ansøgningsrunden Ansøgningsfrist 1. februar kl. 14.00 2017. Ansøgningsrunden

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

Velkommen til Sønderborg Kommunes online tilskudssystem

Velkommen til Sønderborg Kommunes online tilskudssystem Velkommen til Sønderborg Kommunes online tilskudssystem Indhold Intro... 2 Login... 2 Ansøgning om tilskud... 5 Sønderborgordningen... 6 Lokaletilskud...8 Mine foreningsdata...11 Tilknyt borger... 13 Kontakt

Læs mere

Vejledning til foreningerne i ændring af foreningsoplysninger

Vejledning til foreningerne i ændring af foreningsoplysninger INTERBOOK Vejledning til foreningerne i ændring af foreningsoplysninger Alle foreninger, der er godkendt til at benytte lokaler og / eller modtage tilskud har mulighed for at ændre i foreningsoplysninger.

Læs mere

Book et lokale i Conventus

Book et lokale i Conventus Book et lokale i Conventus Ændret august 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Find ledig lokale... 3 2 Book et lokale... 4 3.1 Send bookingansøgning... 8 3.2 Send flere bookingansøgninger...

Læs mere

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk Lokale reserves via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk / Kultur og Fritid / Ansøgning om / Udlån af kommunale lokaler I venstre side klik på linket Reserver lokale her. 1 Herefter kommer du ind

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide Frederikssund.kultur.egon.dk/forening EG On Kultur & Fritid Indhold 1. Login 1. Hvis du har modtaget en invitation 2. Hvis du ikke har modtaget en invitation 2. Foreningsforsiden 3. Administration

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson

Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson 2016-2018 Denne vejledning er en trin-for-trin vejledning til søgning af tider Fakta om ansøgningsrunden Ansøgningsfrist 1. februar kl. 14.00 2016.

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Manual til sæsonbookning af lokaler i aktiv Fredensborg

Manual til sæsonbookning af lokaler i aktiv Fredensborg Manual til sæsonbookning af lokaler i aktiv Fredensborg Åben aktiv Fredensborg hjemmesiden på http://aktivfredensborg.dk Tryk på hængelåsen og log dig ind med din E-mail og adgangskode. Husk du kan se

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen www.gladsaxe.dk/foreningsportalen til ændring af foreningsoplysninger årlige handlinger til ansøgning om deltagertilskud til ansøgning om andre tilskud til foreninger

Læs mere

VEJLEDNING I Medlemstilskudsansøgning

VEJLEDNING I Medlemstilskudsansøgning På disse sider beskrives processen for medlemstilskudsansøgning via Foreningsportalen. Læs vejledninger for hvem der kan søge medlemstilskud, samt hvordan medlemstilskuddet fordeles til foreninger, under

Læs mere

Vejledning til sæsonbooking

Vejledning til sæsonbooking 1. Gå til www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking/saesonbooking. Nederst på siden kan du logge på bookingsystemet. Klik på pilen til højre for START SÆSONBOOKING: KLIK HER 2. Login: indtast

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Foreningsguide morsoe.kultur.egon.dk/forening

Foreningsguide morsoe.kultur.egon.dk/forening Foreningsguide morsoe.kultur.egon.dk/forening EG On Kultur & Fritid Indhold 1. Login 1. Hvis du har modtaget en invitation 2. Hvis du ikke har 2. Foreningsforsiden 3. Administration af forening 1. Rollerne

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Sæsonbooking - Trin for Trin

Sæsonbooking - Trin for Trin Side 1 af 8 Sæsonbooking Trin for Trin Sæsonbooking - Trin for Trin Booking af to eller flere tidsrum i ét lokale af gangen. Ved sæsonbooking skal I tage udgangspunkt i startdatoen for hver enkelt booking.

Læs mere

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide EG On Kultur & Fritid Log in billedet (ved modtaget invitation) Hvis du allerede har modtaget en midlertidig adgangskode på mail, så indtaster du denne i log in felterne sammen med din

Læs mere

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer.

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Internetadressen til programmet er http://booking.toender.dk/netinterbook//index.html eller gå ind på www.toender.dk Klik

Læs mere

FORENINGSPORTAL Guide til lokalebooking som forening i Lolland Kommune

FORENINGSPORTAL Guide til lokalebooking som forening i Lolland Kommune FORENINGSPORTAL Guide til lokalebooking som forening i Lolland Kommune I denne guide finder du vejledning til at ansøge om booking af enkelte lokaler, sæsonbooking, særarrangementsbooking og melding af

Læs mere

Trin-for-trin-manual til ansøgning af 18-midler

Trin-for-trin-manual til ansøgning af 18-midler Trin-for-trin-manual til ansøgning af 18-midler Side 1 af 11 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 1.8.18 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen trin for

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Brugermanual til brug af online madbestilling for borgere, der får mad fra Byens Køkken

Brugermanual til brug af online madbestilling for borgere, der får mad fra Byens Køkken Brugermanual til brug af online madbestilling for borgere, der får mad fra Byens Køkken Senest revideret 19-02-2019 Indhold Indledning... 2 1. Log ind/oprettelse af bruger... 3 1.1 Log ind med eksisterende

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem

Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem Indhold Intro... 2 Login... 2 Foretag en booking... 5 Booking af Idrætshaller... 6 Booking af øvrige faciliteter... 7 Mine foreningsdata... 7 Mine

Læs mere

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Side 1 af 8 Booking af enkeltarrangement Trin for Trin Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Booking af ét tidsrum i ét lokale. 1. Gå ind på web-adressen: bibbook.dk 2. Indtast kunde-id og kodeord

Læs mere

Guide til lokalebooking som forening i Solrød Kommune.

Guide til lokalebooking som forening i Solrød Kommune. Guide til lokalebooking som forening i Solrød Kommune I denne guide finder du vejledning til at ansøge om booking af enkelte lokaler, sæsonbooking, særarrangementsbooking og melding af overnatning Både

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Søg gentagne tid:... 4 Tiden er ikke ledig:... 5 Tiden

Læs mere

Vejledning fmkskole.halbooking.dk

Vejledning fmkskole.halbooking.dk Vejledning fmkskole.halbooking.dk Side 1 Vejledning til foreninger, der skal booke lokaler på skoler og/eller i haller. Fra 1. januar 2012 skal alle foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune booke timer i kommunens

Læs mere

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Søg gentagne tid:... 4 Søg enkeltstående tider:... 7

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye lokaler til)... 3 3 Find

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: i adressefeltet i Internet Explorer.

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen:   i adressefeltet i Internet Explorer. 7.0 Ældre Sagen mail Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: https://webmail.aeldresagen.dk i adressefeltet i Internet Explorer. I login vinduet indskrives brugernavn som er den tilsendte

Læs mere

FORENINGSPORTAL Vejledning - booking

FORENINGSPORTAL Vejledning - booking FORENINGSPORTAL Vejledning - booking Indholdsfortegnelse Booking af lokale... 2 Sæsonbooking... 2 Enkeltbooking... 2 Særarrangement... 2 Booking... 2 Modtagne e-mails... 5 Sæsonbooking... 5 Enkeltbooking...

Læs mere

Sådan opdaterer du information om din forening Vejledning til foreninger

Sådan opdaterer du information om din forening Vejledning til foreninger Lokaleanvisningen 14. august 2018 Sådan opdaterer du information om din forening Vejledning til foreninger Indledning Lokalebookingsystemet har to overordnede funktioner, den ene handler om lokalebooking

Læs mere

Vejledning til Colosseum til kommunale læreanstalter og servicepersonale

Vejledning til Colosseum til kommunale læreanstalter og servicepersonale Vejledning til Colosseum til kommunale læreanstalter og servicepersonale Indhold Login i Colosseum... 2 Sådan ansøger du om en tid:... 2 Hvis du ønsker en gentagende tid:... 4 Hvis du ønsker en enkelt

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

MASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0

MASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0 ver3,0 Indhold Opret en samleordre... 2 Returner markeret ordre til medarbejder... 7 Vedligehold medarbejderdata... 9 Pointoversigt / tilskrivning... 10 Opret en ny medarbejder... 11 Lås en medarbejder...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus Ændret den 13. april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

O-service Brugervejledning

O-service Brugervejledning O-service Brugervejledning Denne manual er beregnet til de fleste brugere af O-service systemet. Brugere som blot skal vedligeholde egne oplysninger og som måske skal melde sig til arrangementer. O-service

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere