Kom godt i gang med Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Budget"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende budgettering, kan du finde på landscentrets hjemmeside, Udgivet April 2008 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, ØkonomiIT, Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til Budget... 5 Sådan laver du Likviditetsbudget... 6 Indtastning i likviditetsbudgettet... 8 Budgetoplysninger... 9 Kopieringsmuligheder - Budgetgrundlag Sådan laver du Driftsbudget Intern omsætning Status og efterposteringer, budget Skatteberegning Sådan laver du Budgetbemærkninger Skriv bemærkninger i Word og Excel Sådan skriver du i bemærkninger fra en landsskabelon Dine egne skabeloner (Centerskabeloner) Udskriv Budget Likviditetsbudget Driftsbudget Sammenligning budgetalternativer Når Budgettet er færdigt Likviditetskontrol Genvejstaster

4

5 Introduktion til Budget Introduktion til Budget Budgettet giver dig mulighed for at analysere dine planer for de kommende år udtrykt i kroner. Likviditetsbudgettet beregner din driftskredit på månedsbasis ud fra de ind- og udbetalinger du indtaster. Driftsbudgettet viser det forventede resultat i bedriftens økonomiske udvikling. Likviditetskontrol Budget Bogføring Økonomistyring Med budgetprogrammet følger likviditetskontrol, som giver dig mulighed for analysering af budgetafvigelser. Kontrollen sammenholder budgettet med poster fra programmet Bogføring. Du kan kopiere sidste års kasseposter til budgettet og tilpasse ud fra forventninger til dette år, samt fra erfaringerne i likviditetskontrollen. Ringen er sluttet i din økonomistyring. 5

6 Sådan laver du Likviditetsbudget Sådan laver du Likviditetsbudget Vælg budgetperiode Vælg den lodrette fane Budget og den vandrette fane Likviditet og drift. Hvis du ikke står i den rigtige periode, gå til opslaget Vælg periode via b+ H eller lokalmenuen du finder ved højreklik. Indtast budgettet Venstre side viser budgettet. Billedet kan skifte mellem to visninger - skiftet sker med t. Øverst i højre hjørne ses hvad der vises. Når du står i Viser udvalgte, vises kun konti, hvorpå der findes budgetposter. Stå i Viser alle -tilstand inden du fortsætter - så vises hele ejendomskontoplanen. Placer markøren på øverste linie Indtægter, og fold den ud med x (eller klik med musen på +). Brug y til du står på en konto. Når du står på en konto i venstre side af skærmbilledet, vises den samme konto i skærmbilledets højre side. Her taster du pr. måned de forventede udbetalinger med - og indbetalinger med +. Se også side 8. Indtast budgetoplysninger Vælg højreklik-menu eller b+ B. Se side 9. Beregn Når du er færdig med at indtaste, skal du klikke på Beregn. Herved beregnes moms, renter af driftskredit og ændring af driftskredit. Driftskredittens saldi i løbet af året vises i opslagsbilledet Driftskredit (brug højreklik-menu Driftskredit eller b+ K). 6

7 Sådan laver du Likviditetsbudget Udskriv likviditetsbudgettet Vælg likviditetsbudget i udskriftsbilledet b+ P. Moms beregnes ud fra kontoens momsforvalg. t skifter mellem to visninger i skærmbilledet: - Viser udvalgte : kun konti med budgetposter - Viser alle: alle ejendomskonti. Beregner moms, renter og driftskredit. Knappen er grå, når der er beregnet. Hvis der er forskel på beløbet i Likviditet og Resultat, skyldes det forskydninger i beholdninger og besætning eller kontoen er markeret som intern omsætning. b+r/s skifter til forrige / næste konto 7

8 Sådan laver du Likviditetsbudget Indtastning i likviditetsbudgettet Indtastningen i likviditetsbudgettet kan gøres i de enkelte måneder, eller du kan indtaste i fordelingspanelet. Felterne i de to første linier i højre side (fordelingspanelet) kan bruges til næsten al indtastning. Skærmbilledet skal stå i Viser alle -tilstand. Skift med t. Tast det kontonummer du ønsker at anvende. Kontoen oprettes automatisk, hvis den ikke findes i forvejen. Her kan vælges mellem S og E S = Supplér, lægger til alle beløb som findes i månederne. E = Erstat, erstatter alle eksisterende beløb i månederne. oi kodefeltet viser de koder, du kan fordele kvantum og beløb med til månederne i billedet nedenunder. Indtast kvantum, pris eller beløb, og fordel til månederne nedenunder med f. Intern omsætning kan markeres (se også afsnittet Sådan laver du Driftssbudget side 11). b+r giver mulighed for at rette kontotekst m.v. e springer til næste felt - f opdaterer / fordeler. 8

9 Sådan laver du Likviditetsbudget Budgetoplysninger Under Funktioner Budgetoplysninger indtastes de forudsætninger, programmet bruger til beregningen af moms, renter og saldo på driftskredit. Oplysningerne skal indtastes for hver budgetperiode. Moms Under Princip vælger du mellem halvårs-, kvartalsvis- og månedsvis moms. Afmærk i Princip feltet, hvis du har fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter. Afgifter afregnes da på konto Driftskredit: 1. Indtast oplysninger for driftskreditten. 2. Indtast primosaldo. Ultimo-knappen henter forrige budgetperiodes ultimosaldo på driftskredit. Driftskredit-renten beregnes med rentes rente pr. måned og placeres på rentekontoen. I beregning af momstilsvar korrigeres for ikke-refusionsberettiget Co 2 afgift (tung proces). Det er altid de fulde afgiftsbeløb, som skal indtastes i likviditetsbudgettet under Mellemregning, moms og afgifter. Momstilsvar primo skal indtastes i status på konto Saldo moms ved slutning. Momstilsvar ultimo beregnes automatisk. 9

10 Sådan laver du Likviditetsbudget Kopieringsmuligheder - Budgetgrundlag Der findes forskellige datakopierings muligheder, som giver dig et budgetgrundlag at arbejde videre på. Under Redigér Kopier fra kan du vælge: Andet alternativ Du kan udarbejde op til 11 budgetter for samme år. Udpeg det alternativ du ønsker at kopiere fra. Anden periode Sidste års budget kopieres. Kopieringen sletter eventuelle indtastninger foretaget i likviditetsbudgettet før der kopieres. Findes der produktionsbudgetter i sidste års budgetter kopieres disse som indtastninger i likviditetsbudgettet. Findes produktionsbudgetter i budgettet der kopieres til slettes de ikke den kopierede produktion lægges i likviditetsbudgettet oven i produktionen fra produktionsbudgetterne. Kopiér kasseposter Kasseposter kan kopieres til budgettet. Vælg her hvilke afsnit der skal kopieres til. Har du allerede data i dækningsbidragsafsnittet, kan du kombinere med data fra kassen fra afsnittet: Kapacitet finansiering. Kopierer sidste års kasseposter. Har du afstemte kasseposter for de første måneder i den aktuelle budgetperiode, kan de kopieres til budgettet. 10

11 Sådan laver du Driftsbudget Sådan laver du Driftsbudget Driftsbudgettet er en udskrift, som dannes på baggrund af indtastninger i Likviditetsbudget og status. Herudover kan der indtastes intern omsætning, samt oplysninger vedrørende skat m.v. Intern omsætning Vælg i Likviditetsbudgettet konti med intern omsætning og tast b+ I. Hermed markeres kontoen i i søjlen I og i månedsbilledet markeres alle måneder. b+i fjerner markeringen igen. I Funktioner Intern omsætning afstemmes den interne omsætning: Vælg den gruppe af konti du ønsker at afstemme. Du kan yderligere gruppere konti ved at markere konti under Vælg. t skifter fra Viser alle til Viser udvalgte, og de udvalgte konti kan nu stemmes af. I eksemplet mangler afstemningen kun december; -900 kr. Intern omsætning indgår i driftsbudgettet, men ikke i likviditetsbudgettet. 11

12 Sådan laver du Driftsbudget Status og efterposteringer, budget Primo status indtastes, eller kopieres fra sidste års ultimo status under menupunktet Redigér Kopiér ultimo til primo. Ultimo status beregnes automatisk, bortset fra besætning og beholdninger, hvor ultimoværdien indtastes. Står du i ultimo på konti for besætning eller beholdning kan primo kopieres med *. Vandrette pile skifter periode. Lodrette pile skifter konto. Her indtastes afskrivningsprocent eller beløb. Klik med musen på et felt her i højre skærmbillede - så vises Konto og Konti/interval her under. Vælg konto i venstre side - skift til højre side med q. Brug pile i højre side. Tast ind og skift til forrige / næste konto med b+r/s. 12

13 Sådan laver du Driftsbudget Skatteberegning I Likviditet og drift -fanen under Funktioner Skatteberegning indtastes oplysninger til beregning af skat i driftsbudgettet. Erhvervsandel, bil : I eksemplet overføres 25 % af afskrivningerne af blandede driftsmidler og biludgifterne i driftsbudgettet til driftsudgifter. De resterende 75 % indgår i privatforbrug. Beregn skat skal være afmærket, for at du får skat med i udskriften af driftsbudgettet. Skatteberegning anvendes til at vise, hvor meget skat årets indtjening giver anledning til. Du skal ændre skatteprocenten til den ønskede skat vises. Driftsbudgettet er nu færdigt og kan udskrives - se næste side. 13

14 Sådan laver du Budgetbemærkninger Sådan laver du Budgetbemærkninger I Drifts- og likviditetsbudgettet kan du skrive budgetbemærkninger i Word eller Excel. Bemærkningerne udskrives som første del af det samlede budget. Du kan også sende budgettet i én samlet PDF-fil via mail ved tryk på en knap. Dine budgetbemærkninger kan tage udgangspunkt i skabeloner fra Landscentret. Du kan også lave dine egne skabeloner en facilitet der især er interessant for landbocentrene. Skriv bemærkninger i Word og Excel I menupunktet Funktioner Bemærkninger i Office åbner du denne popup: Her kan du lave alt vedrørende udarbejdelse af bemærkninger Du kan under: Dokument : vælge mellem de eksisterende dokumenter. Det valgte dokument er de er de gældende bemærkninger uanset hvilket budgetår og alternativ du står i, og vil blive skrevet ud sammen med budgetterne. Ny : lave et nyt dokument med bemærkninger evt. ud fra en skabelon (se næste afsnit). Redigér : åbne og rette aktuelt udpegede dokument med bemærkninger Kopier : kopiere det gældende dokument med bemærkninger over i et nyt. Findes bemærkninger i sidste års budget kan du altså tilrette en kopi af disse. Indlæs : indlæse allerede eksisterende bemærkninger lavet i Worddokumenter eller Excel-regneark. Slet : slette gamle bemærkninger. Send : åbner din mail, hvor bemærkningerne er vedlagt i en Word- eller Excel-fil. 14

15 Sådan laver du Budgetbemærkninger Sådan laver du en ny budgetbemærkning fra skabelon Vælg Ny i forrige billede. Billedet Ny bemærkning vises. Vælg Program : Microsoft Office Word eller Excel Anvend skabelon markeres hvis du vil tage udgangspunkt i en skabelon. Vælg den ønskede skabelon, f.eks. "1. landsskabelon Svin_L" (Word). Derefter vælges OK. OK åbner dine nye bemærkninger, fx. som kopi af "1. landsskabelon Svin_L", og du kan begynde at skrive. Sådan skriver du i bemærkninger fra en landsskabelon Har du taget udgangspunkt i en landsskabelon gør du sådan: Forsiden: ret personoplysninger og indsæt evt. logo mv. Ret oplysninger i sidefoden på side 2 (dobbeltklik på sidefoden): Landscentret Lars Konsulent Medlem: Ejendom: 8888 Koldkærgård Lars Jensen Medlem: Ejendom: x Skriv i de enkelte afsnit. Grøn tekst er vejledning mv. som erstattes af din tekst. Indholdsfortegnelsen opdateres som det sidste. Højreklik på indholdsfortegnelsen og vælg Opdatér felt. 15

16 Sådan laver du Budgetbemærkninger Dine egne skabeloner (Centerskabeloner) Egne skabeloner er især relevante for centre som ønsker fælles "centerskabeloner" og for brugere der har flere ejendomme / medlemmer på PCen. I Funktioner Redigér skabeloner kan du gøre følgende: I Rediger skabeloner kan du under: Ny lave en ny skabelon. I denne kan du evt. indlæse skabeloner du allerede har lavet fx. i Word under Indsæt Fil. Rediger åbne og rette den udpegede skabelon. Landsskabeloner kan ikke redigeres. Tag i stedet en kopi og rediger denne. Kopier. Kopierer den udpegede skabelon over i en ny skabelon. Slet. Slette uønskede skabeloner. Kopier til CNET - knappen findes kun på arbejdspladser i centernet. Du kan kopiere din PC s skabeloner til centernettet. Herved slettes de eksisterende skabeloner på centernet og erstattes af dine. Herefter distribueres dine skabeloner til alle andre arbejdspladser. Når en arbejdsplads åbnes kopieres alle skabeloner fra centernettet til arbejdspladsen. Når en arbejdsplads åbnes, kopieres alle skabeloner fra centernettet til arbejdspladsen. Det anbefales at udpege én ansvarlig der varetager opdateringen af centerskabelonerne! Alle andre arbejdspladser skal ikke ind i Redigér skabeloner! 16

17 Udskriv Budget Udskriv Budget Klik på printer-ikonet eller brug b+p. I billedets venstre side markerer du de ønskede udskrifter. Når du vælger Udskriv, bliver relevante felter i højre side hvide. Herefter kan du sætte en markering - eksempelvis ved Kontonr. når Lik. specifikation vælges. Sæt logo og navn på din forside Send som PDF åbner din mail med én vedlagt PDF-fil indeholdende Bemærkninger og Drifts- og likviditetsbudget. Inden du sender kan du evt. åbne PDF-filen ved at dobbeltklikke på denne og se hvad du er ved at sende. Vis udskrift viser dig budgetudskriften uden bemærkningerne i Word eller Excel. Vil du se et samlet budget kan du gemme en PDF-fil under Gem udskrift. Acrobat Reader åbnes med det samlede budget (se herunder). Bemærkninger i MS Office : Markér feltet og dokumentet med bemærkninger udskrives før de øvrige udskrifter. Bemærkningerne du udskriver, er de aktuelt udpegede under Funktioner Bemærkninger i Office Tryk på hjælp knappen for vejledning - eller tast li det enkelte felt 17

18 Udskriv Budget Likviditetsbudget Likviditetsbudget, sammendrag viser sum-linierne fra skærmbilledet. Udskriften afsluttes med et søjlediagram af driftskreditten. Likviditetsbudget, specifikation er samme udskrift - blot med alle detaljer. 18 Likviditetsbudgettet indeholder grafisk visning af saldoen på driftskreditten. Sammenhæng til Budgetoplysningerne vises med pile. (se side 9).

19 Udskriv Budget Driftsbudget Driftsbudgettet indeholder tre afsnit: Resultat, Likviditet og Status. Status kan specificeres ved udskrift af Saldoliste. 1 eller 5-års opstilling i budgettet Driftsbudget kan du vælge som en 1-årsudskrift, der viser det aktuelle budget eller en 5-årsudskrift. Ud over budgetter for fem år er der mulighed for: -opstillinger som også indeholder regnskaber -sammenligning til andre alternativer eller driftsbudgetkontrol. Detaljer åbner billedet herunder, der viser hvad programmet foreslår som udskrift. Du kan ændre indholdet. Udskrives Markér hvilke søjler der skal udskrives. Periode Angiv perioder i søjler der skal udskrives. Datatype Vælg mellem periodens årsrapport, periodeopgørelse eller budget-alternativer. Knappen Standardopstilling Bringer dig tilbage til programmets standardopstilling. 19

20 Udskriv Budget Udskrift: Bemærk at søjlerne automatisk prioriterer regnskab før budget inden for hver periode. Eksempelvis vælges automatisk Årsrapport selvom der findes budgetter for 2003, når der på maskinen findes en årsrapport for denne periode. Søjlerne opstilles altså automatisk efter prioritering: Årsrapport (Ø90), findes det ikke så: Periodeopgørelse, findes det ikke så: Budget Årsrapport er Årsrapporter fra Ø90. Har du forbindelse til Ø90 hentes årsrapporterne via Ejendom Bestil data fra Ø90 Regnskabstal fra Ø90. Bestilte data skal indlæses under Indlæs data Indlæs fra: Ø90. Landmandsbrugere, der ikke har forbindelse til Ø90, skal have regnskabstal tilsendt fra regnskabskontoret. Udlæsning sker via menupunktet Ejendom Udlæs data Regnskabstal fra Ø90. Indlæsning sker ved Indlæs data Regnskabstal fra Ø90. Periodeopgørelse vises automatisk, hvis der findes en registreringsstatusperiode for det pågældende år og kassedata er afstemte eller godkendte. 20

21 Udskriv Budget Sammenligning budgetalternativer Du kan sammenligne driftsbudgettet med andre budgetalternativer eller med årsrapporten. Sådan gør du i detaljebilledet: 1. Markér Udskrives i de sidste tre søjler 2. Vælg Perioder for 3. og 4. søjle 3. Vælg Datatype i søjle 3 og 4. I søjle 5 vælges datatype "Afvigelse".. Eksempel: Alternativ 5 og Alternativ 6 = Afvigelse 5-årsoversigten viser automatisk efter prioritering: Årsrapport Opgørelse Budget. 21

22 Udskriv Budget Forside med logo eller billede Et logo kan indsættes øverst på dine forsider til budgettet. Logoet er et billede med formatet Bitmap (BMP), f.eks et foto af gården eller et logo tegnet i fx Paint. Det er nemt at skifte mellem alternative logoer. Du kan også bestemme om du ønsker navn og adresse på forsiden eller ikke. Placér logoet i bunden af forsiden ved en høj topmargen 1: Budget Udskrifter : Klik på Logodefinition. 2: Klik på Søg efter logo og find den logo-fil du ønsker. Åbn kopierer logoet ind det ses i skærmbilledet. 3: Tilpas logo-billedets placering på forsiden: Placering: venstre, centreret eller højre. Venstre margin kan indstilles når der er valgt Venstrestilling. Tilpas størrelsen på logoet ved at angive maksimale værdier i bredde- og højdefelterne. Medlems logo Feltet Medlems logo kan af- eller påsættes efter behov. Markering medfører at logo udskrives på budgetforsiderne. Adresseblok Feltet Adresseblok kan af- eller påsættes efter behov. Markering medfører at navn, adresse og telefonnummer fra medlemsoplysningerne udskrives på budgetforsiderne. Centerlogo Programmet er forberedt til et fælleslogo, som udskrives på alle medlemmer på pc en. Det kan ikke anvendes i denne programversion. 22

23 Når Budgettet er færdigt Når Budgettet er færdigt Lås budgettet Under Likviditetsbudget Rediger Rediger Alternativ. Fjern markering,, under Åben ved det alternativ, som ønskes låst. Så længe der er låst, kan der ikke indlæses budgetter fra diskette, som overskriver dette alternativ. Udlæs en sikkerhedskopi Under Ejendom Udlæs data vælg Udlæs til "Gennemse" i valgboksen. Vælg hvor du vil placere sikkerhedskopien. Klik på Vælg ud for Likviditet drift og udpeg her den færdige budgetperiode - tryk på OK og billedet lukkes. Udlæs ved at trykke på Udfør. Send budgettet som PDF Under budgetudskrifter Send som PDF, åbner en mail med dit budget vedlagt som én PDF-fil. Filen indeholder dine bemærkninger fra Word eller Excel samt drifts- og likviditetsbudget. PDF en egner sig til at sende til samarbejdspartnere. Modtageren kan læse og udskrive dokumentet uden selv at have DLBR Budget. Betingelsen er, at modtageren har installeret Adobe Reader - det findes på de fleste pc er. Gem udskriften i RTF-, PDF- eller Excelformat Drifts- og Likviditetsbudgettets udskrifter kan gemmes i en fil. Der findes flere måder at gemme filer på: 3: Vælg hvor du vil placere filen og klik på Gem. Programmet gemmer og åbner den gemte fil i Adobe, Word eller Excel. 1: Klik på printerikonet under fanen Likviditetsbudget og ovenstående billede vises. Vælg Gem udskrift. 2: Vælg filtype (RTF, PDF eller Excel) og angiv et filnavn. 23

24 Når Budgettet er færdigt PDF-fil Anvendes evt. til arkiv-formål for færdige budgetter. Filen der gemmes er den samme der dannes med Send som PDF. RTF-fil Har samme anvendelse som PDF-filen, blot åbnes og udskrives den i Word. Wordfilen egner sig ikke til videre forarbejdning, og for at se udskriften på skærmen skal du vise i Udskriftslayout (se under Vis). Excel-fil Egner sig til videre bearbejdning af data. Filen åbnes i Excel og du kan skrive videre på det, eller kopiere dele af det til andre dokumenter. Bemærk at tallene er gemt som tekst i Excel. QRP Egner sig som en "sikkerhedskopi" af udskriften. Filen er en nøjagtig kopi af din udskrift, inklusiv grafik, men eksklusiv budgetbemærkninger i Word / Excel. Filen kan kun genåbnes i DLBR - budget, og kan derfor kun sendes til andre brugere af dette program. Sådan gør du (QRP) 1. Klik på Vis udskrift 2. Vælg her diskette ikonet 3. Angiv et filnavn 4. Vælg hvor du vil placere filen og vælg Gem. Når du vil åbne en QRP-udskrift gøres det ved at klikke på Åben folder - ikonet til højre for disketten og udpege udskriften. 24

25 Likviditetskontrol Likviditetskontrol Likviditetskontrollen vises på skærmbilledet under Kontrol Likviditetskontrol. Kontrollen kan også udskrives. Likviditetskontrollen kan deles op i to dele: Kontroldelen Den egentlige likviditetskontrol viser, om de realiserede posteringer fra bogføring svarer til det du budgetterede. Afvigelsesanalysen findes dels i søjlen Afvigelse og dels nederst i billedet for den konto markøren står på. I eksemplet på næste side er der på konto Udsæd byg en afvigelse på 258,00 kr. Afvigelsen deles i to, en mængdeafvigelse og en prisafvigelse. Der er købt 150 kg mere end forventet, svarende til -348 kr. Til gengæld har kg. prisen været 0,36 kr. lavere end forventet, hvilket giver en positiv afvigelse på 606 kr. Prognosedelen Hvis du under Vælg periode (næste side, punkt 3) vælger samme alternativ i Budget og Forventet likviditet, vil sidste kolonne Forventet (Alt xx) være de realiserede kasseposteringer i kontrolperioden ( ) + budgettet i den resterende del af prognoseperioden ( ) Har du valgt et andet alternativ i Forventet likviditet, vil Forventet være lig med dette budget i den resterende del af perioden. 25

26 Likviditetskontrol Vælg indhold i skærmbilledet Kontrolperioden Perioden du vil kontrollere. Vælg periode - viser afstemte kassedata Prognoseperioden Perioden er lig budgetperioden. Vælg periode - viser de budgetter du har lavet Budgetalternativer Budgetalternativet du vil sammenligne kasseposterne med. (Se bemærkning på forrige side) Afvigelsen deles i - Mængdeafvigelse - Prisafvigelse 26

27 Genvejstaster Generelle b+ Udskriv Fortryd Redigér / opret konto Periode Bemærkninger / følgebrev Klip Kopier Indsæt P Z R H T X C V Likviditets- og driftsbudget Slet korrektion b+ D Slet udvalgte korrektioner b+ a +D Spring til næste felt e Opdatér / fordel f Kopi felt oven over * Kopiér og vend fortegn +* Kopiér hele linien oven over b+ * Kopiér konto Indsæt konto Bemærkninger, Likviditetsbudget Bemærkninger, Driftsbudget Markér / afmarkér Intern omsætning Driftskredit Budgetoplysninger Intern omsætning b+ a+ C b+ a+ V b+ T w+b+t b+ I K B I Produktionsbudget Produktion og forbrug Produktionsomfang Besætning og -forskydning F O U Tabeller Tilføj Basisværdi Skjul konto Skjul konti E B S F a + det understregede bogstav, der er vist i menuerne, kan bruges som genvej.

28

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger Budgetbemærkninger og budgettemaside 28. Budgetbemærkninger Introduktion I Drifts- og likviditetsbudgettet kan du skrive budget bemærkninger i Word eller Excel. Bemærkningerne udskrives som første del

Læs mere

Likviditets- og driftsbudget

Likviditets- og driftsbudget Likviditets- og driftsbudget Side Introduktion til budget 2 Skærmbilledets opbygning 4 1. Budgetoplysninger 7 2. Indtastning likviditet 8 3. Kopiering status 11 4. Indtastning status 12 5. Efterpostering/ompostering

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst. Økonomiopfølgningen er en rå visning af den

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

Ø90 Budgetopfølgning

Ø90 Budgetopfølgning Kom godt i gang med Ø90 Opfølgning Ø90 Vejledning Programmet giver mulighed for at lave opfølgning på budgetterne lavet i Ø90 budget for rådgivere. Desuden mulighed for opfølgning uden at der er udarbejdet

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter

Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17 CRBook Aftalekalender CRSoft 2018 Afsnit 0: Side 1 af 17 Forord CRBook er et styringsinstrument for indgåelse af aftaler. Programmet er opbygget omkring en Outlook lignende kalender og man kan anvende

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Funktionalitet i kapitalforklaring

Funktionalitet i kapitalforklaring 1. februar 2018 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres?... 2 1.1.2 Data bruges i følgende udskrifter i Årsafslutning... 3 1.1.3

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere