Brugervejledning til KasseRapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til KasseRapporten"

Transkript

1 Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN - DET PERSONLIGE PRÆG...14 KASSERAPPORTEN - SØGEFUNKTION...16 SENDE DINE KASSERAPPORTER TIL REVISOR VIA BACKUP OG INDLÆSNING AF BACKUP...24 GENVEJSTASTER...25 EGNE NOTATER...26

2 Installationsvejledning Dette lille afsnit vil hjælpe dig igennem installationen af KasseRapporten. 1. Tænd din PC, og vent indtil Windows er startet op. 2. Indsæt CD-ROM en med programmet på, i dit CD-ROM drev. - På de fleste PC ere starter installationsprogrammet op af sig selv, ganske kort tid efter CD-ROM en er blevet indsat i drevet. Hvis installationsprogrammet ikke starter op af sig selv inden for sek. skal du selv starte installationsprogrammet op. Dette gøres således: Vælg funktionen Kør fra Start-menuen. Du skal nu skrive følgende: X:\kasserapporten - hvor X er drevbogstavet på dit CD-ROM drev. (Hvis dit CD-ROM drev hedder d, skal du skrive d:\kasserapporten) Når du har gjort dette, trykker du på knappen OK, hvorefter installationsprogrammet til KasseRapporten starter. 3. Følg nu installationsvejledningen på skærmen. Installationen af KasseRapporten skulle nu være gennemført. Du finder programmets ikoner under Start-menuen Programmer KasseRapporten. For at starte programmet skal du klikke på ikonet med titlen: KasseRapporten. Du kan også starte programmet via det ikon, der er blevet oprettet på dit skrivebord. 2

3 Første gang du tager KasseRapporten i brug skal du angive beholdningerne for henholdsvis kasse, bank og giro som vist nedenfor. Du skal således ikke indtaste beholdningerne for kasse, bank og giro på den samme linie. HUSK: Er beholdningen i banken negativ, f.eks. fordi du benytter en kassekredit, skal beholdningen stå i den modsatte side. Beholdningen skal, hvis banken er negativ, således ikke anføres under indsat i bankkolonnen men under hævet. VIGTIGT: Det er kun den første gang, altså på det tidspunkt du første gang tager KasseRapporten i brug, at du skal angive beholdningerne på denne måde, idet programmet herefter automatisk overfører beholdningerne fra dag til dag. De overførte beholdninger vil du kunne aflæse i den 4. nederste linie i Kasse- Rapporten. 3

4 Kom godt i gang med KasseRapporten Du kan gå i gang med KasseRapporten med det samme. KasseRapporten indeholder allerede en standard kontoplan. Kan du bruge denne kontoplan, er du klar til at bruge programmet. (Har du behov for at oprette din egen kontoplan, kan du læse afsnittet KasseRapporten - brug af egen kontoplan, der beskriver, hvordan du indtaster din egen kontoplan, eller importerer den fra en fil). Indtastning af kasserapporter Du har en side til rådighed for hver dag. Alle dagens posteringer tastes ind på dagens kasserapport. MEN HUSK: Du kan altid vælge at få udskrevet dine kasserapporter ud i et, så du f.eks. udskriver en uge eller en måned af gangen med flere dage på hver side. Det er kun ved indtastning at du er tvunget til én side pr. dag. Ved hjælp af de to små pile, under datoen i øverste højre hjørne, kan du bevæge dig frem og tilbage mellem de forskellige dage i kasserapporten. Du kan også skifte til en anden side i kasserapporten ved at indtaste den ønskede dato i feltet oppe i højre hjørne. Hvis der ikke allerede er oprettet en kasserapport for den dag du har valgt, vil KasseRapporten give dig mulighed for at oprette én. Har du derimod indtastet en dag, hvor du allerede har foretaget posteringer, findes siden frem og vises på skærmen. Resten af indtastningen foregår på samme måde, som på de papirbaserede kasserapporter. Først kan du indtaste en tekst vedr. posteringen. Det kunne f.eks. være Varesalg. Dog er det ikke påkrævet at indtaste en tekst, hvis dette ikke ønskes. 4

5 Herefter fortsættes til Bilag-feltet. KasseRapporten er indrettet således, at den automatisk foreslår et bilagsnummer, der er ét større end det sidste du indtastede. Du kan altid indtaste et andet bilagsnummer end det KasseRapporten foreslår. Dernæst kommer du til konto-feltet. På baggrund af den tekst, du evt. har indtastet i tekstfeltet, vil KasseRapporten forsøge at gætte sig frem til hvilken konto posteringen vedrører. Har du f.eks. tastet varesalg som tekst, leder KasseRapporten efter en konto i kontoplanen, der hedder varesalg. Dette kan være en stor hjælp i det daglige arbejde. Du slipper for at skulle indtaste kontonummeret eller at lede kontoplanen igennem. Såfremt KasseRapporten ikke finder en konto der passer, eller hvis du ønsker at føre en postering under en anden konto, kan du søge kontoplanen igennem ved at klikke på den lille pil, der dukker op til højre for konto-feltet. Du kan få vist kontoplanen både alfabetisk- og i nummerorden alt efter, hvad der passer dig bedst. Indtast et bogstav og kontoplanen vises i alfabetisk orden. Indtaster du et tal, vises kontoplanen i nummerorden. Bemærk: Det er ikke påkrævet, at du indtaster en konto. Du er ikke bundet af kun at kunne vælge de konti, der findes i kontoplanen og du har mulighed for at indtaste en konto, der endnu ikke er oprettet i kontoplanen. Har du undladt at indtaste noget i tekst-feltet, så skal du dog vælge en konto hér. Herefter kan du udfylde moms-feltet, for at vælge hvilken momstype der skal benyttes. Såfremt du har valgt en konto fra kontoplanen, hvortil der er valgt en momstype, så udfyldes moms-feltet helt automatisk. Bemærk: Det er ikke påkrævet, at du indtaster en momstype. Du kan sagtens springe feltet over. Du kan ændre de tilgængelige momstyper via 'Indstillinger' og fanen 'Momstyper' - dette kan du læse mere om afsnittet 'KasseRapporten - brug af egen kontoplan', hvor du også kan læse om hvordan kontoplanen tilpasses de forskellige momstyper. Som det sidste skal du indtaste det posterede beløb i kolonnen for enten kasse, bank, giro eller diverse. Noget af det første du skal gøre er at indtaste primo/start beholdningerne for kasse, bank og giro. Du indtaster en primobeholdning på næsten samme måde som andre posteringer. Indtast først og fremmest en tekst - f.eks. Beholdning Primo. Bilagsnummeret er valgfrit, og du skal ikke vælge en konto. 5

6 Registrér nu primobeholdningen i enten kasse, bank eller giro ved at indtaste beløbet i den relevante kolonne. Såfremt beholdningen er positiv indtastes den som "Indsat" og som "Hævet" dersom beholdningen er negativ. Gentag proceduren for både kasse, bank og giro. Du bør indtaste primo/start beholdningerne, inden du påbegynder posteringen af dine bilag. Efter hver postering opdateres de forskellige konti. En postering slettes ved at slette alt på linien. Der tilføjes automatisk nye linier, såfremt du har udfyldt alle dem på skærmen. Kasseafstemning KasseRapporten opdateres efterhånden som du posterer, således at du hele tiden kan følge kassebeholdningens størrelse. Når du har talt kassen op og indtastet kassebeholdningen, bogfører KasseRapporten automatisk en evt. kassedifference. Du indtaster den optalte kassebeholdning i feltet Beholdning iflg. optælling. Bemærk: Når der er foretaget en kasseafstemning låses kassekolonnen. Det betyder, at der ikke kan foretages yderligere kasseposteringer for den aktuelle dag eller tidligere dage. Det er stadig muligt at foretage posteringer i bank, giro og diverse kolonnen. Hvis der er foretaget en kasseafstemning, vil tallene i kassekolonnen have en anden farve. 6

7 Det er muligt at ændre denne farve. Du kan læse mere herom i afsnittet KasseRapporten det personlige præg. Som standard bliver tallene i kassekolonnen hvide, når kassen er talt op og afstemt. Bogføring Når du har foretaget dine indtastninger eller posteringer for én eller flere dage og ønsker, at bogføre disse posteringer, gør du følgende: Gå frem til den senest daterede side i KasseRapporten eller den side, hvortil du ønsker at bogføre. Du skal nu klikke på knappen Bogfør, som du finder i den øverste venstre del af skærmen. KasseRapporten vil nu bede dig bekræfte, at den valgte dag samt alle tidligere dage bliver bogført. Herefter er de valgte sider i kasserapporten blevet bogført, hvilket kan ses ved, at al tekst og tal på siderne skifter farve. (Den samme farve som kassekolonnen får, når den er afstemt.) Bemærk: Alle indtastninger gemmes automatisk så snart du har indtastet dem. Det er ikke nødvendigt at bogføre for at gemme det indtastede. Du skal først bogføre når du vil låse det indtastede for at sikre at du ikke kan ændre det senere. Ved at bogføre regelmæssigt opfylder du bogføringsloven bedst muligt. Når du bogfører en kasserapport bogfører du samtidig alle kasserapporter, der er dateret tidligere end den valgte kasserapport. En bogført kasserapport kan ikke ændres, men er låst for altid. Udskrivning af kasserapporter Du kan altid udskrive de kasserapporter, du ønsker. Ønsker du en udskrift, skal du klikke på knappen Udskriv i øverste venstre hjørne af skærmen. Du kan udskrive en kasserapport på 2 forskellige måder: Hver dag kan udskrives på en side for sig, eller flere dage kan udskrives samlet. Når du har valgt hvilken af de 2 udskriftstyper,du vil bruge, skal du indtaste den periode, der skal udskrives, samt bestemme hvordan kasserapporterne skal udskrives. Følgende skærmbillede er et eksempel på dette. 7

8 Ønsker du at udskrive kasserapporten for en enkelt dag, indtaster du den samme dato i feltet Fra og i feltet Til. F.eks. Fra: Til: Ønsker du at udskrive kasserapporterne for mere end én dag, indtaster du blot den periode, der skal udskrives. Du har mulighed for at vælge om kasserapporterne skal vises på skærmen inden de printes, eller om de straks skal udskrives på papir. Endelig er det også muligt at udskrive kasserapporterne til en diskette. Denne funktion kan bruges som backup eller såfremt du ønsker at aflevere dine data til f.eks. din revisor. Når du har foretaget indtastninger eller posteringer i en eller flere sider i kasserapporten, ønsker du måske at udskrive disse sider inden du lader programmet bogføre dine posteringer. Det vil i så fald fremgå af sådanne udskrifter at der er tale om en ikke bogført kasserapport eller en kladde. Klik på knappen OK for at udskrive kasserapporterne. Hjælp På vores hjemmeside finder du altid den seneste vejledning, samt en samling af de mest almindelige spørgsmål og svar. Øvrige spørgsmål kan stilles til i vort Hjælpe Forum, som du finder på programmets hjemmeside. 8

9 KasseRapporten - brug af egen kontoplan. KasseRapporten leveres med en standardkontoplan, der opfylder mange virksomheders behov for en kontoplan. Du kan også oprette din egen kontoplan og foretage de tilpasninger, der er behov for. Nedenfor beskrives hvorledes du gør dette. Import eller indtastning af kontoplan. Du kan vælge enten at indtaste en kontoplan eller at indlæse en kontoplan du allerede har. Åben kontoplanen via knappen Kontoplan, som du finder i toppen af skærmen. Såfremt du ønsker at indtaste din kontoplan, kan du gøre dette ved at indtaste kontonummer og kontonavn for hver af dine konti. Der kan også indtastes momstype og momssats for hver konto - dette er dog ikke påkrævet. Før end du indtaster din egen kontoplan skal du slette den eksisterende standardkontoplan. Du kan slette hele kontoplanen på én gang ved at klikke på knappen: "Klik hér for at slette hele kontoplanen". 9

10 Hvis du ønsker at gøre brug af den medfølgende kontoplan kan du ændre både kontonummer og kontonavn for de konti du ønsker. Du kan dog ikke foretage ændringer for en konto, dersom du allerede har indtastet posteringer vedr. denne konto. Momstyperne kan vælges ud fra dem, der er oprettet under programmets "Indstillinger" under fanen "Moms-typer". Dette beskrives senere i denne vejledning. For at slette en konto, skal du klikke på det lille grå felt til venstre for det kontonummer du vil slette. Hermed er kontoen valgt og du kan slette den ved at trykke på Delete-tasten. KasseRapporten vil bede dig bekræfte sletningen inden den foretages endeligt. Du kan også klikke på knappen Slet konto og dernæst vælge den konto du vil slette. Du kan som anført slette hele kontoplanen på én gang ved at klikke på knappen: "Klik hér for at slette hele kontoplanen". Indtastning af nye konti foregår ved at gå ned i bunden af kontoplanen, hvor der er plads til at indtaste nye konti. Både kontonummer og kontonavn skal indtastes. Ønsker du at importere din kontoplan fra en fil fra et andet program eller en fil, som du har fået af din revisor, så skal du klikke på knappen Importér en kontoplan Herefter skal du udvælge den fil, der indeholder din kontoplan. Bemærk: Filen skal indeholde et kontonummer og et kontonavn. Disse 2 felter skal være de første i filen, og de skal være adskilt af et tegn, f.eks., (komma) eller ; (semikolon). Hvad filen ellers indeholder er underordnet, da det kun er kontonummer og kontonavn der importeres. Resten af kontoplanen skal du udfylde manuelt. MEN har du fået kontoplanen fra din revisors version af KasseRapporten eller er kontoplanen udlæst fra et andet regnskab i KasseRapporten, kan du markere Filen indeholder en komplet kontoplan fra KasseRapporten og dermed indlæses alle felter. Når du har udvalgt den ønskede fil, klikker du på knappen Importer hvorefter kontoplanen bliver hentet ind i KasseRapporten. 10

11 Kopiering af kontoplan fra et andet regnskab Når du opretter et nyt regnskab f.eks. i forbindelse med et årsskifte kan du vælge at kopiere kontoplanen fra et af de andre regnskaber i programmet. Dette gøres således. Klik på knappen Indstillinger i toppen af skærmen og vælg den fane der hedder Valg af Regnskab. Klik nu på knappen Tilføj for at tilføje et nyt regnskab. Her indtastes et navn til det nye regnskab, og dernæst vælges fra hvilket regnskab kontoplanen skal kopieres. Oplysninger om Kasse, Bank og Giro m.m. overføres også. Klik nu på knappen OK for at tilføje det nye regnskab. 11

12 Opsætning af systemkonti m.m. Du skal i KasseRapporten anføre hvilke konti i kontoplanen, der er henholdsvis Kasse, Bank og Giro. Dette skal programmet vide for at kunne beregne de forskellige beholdninger korrekt. Desuden skal KasseRapporten også kende kontonumrene for kassedifferencer. For at bestemme disse systemkonti, skal du ind i KasseRapportens indstillinger. Du finder disse ved at klikke på knappen Indstillinger som du finder i toppen af skærmen. Herefter fremkommer følgende skærmbillede: Udvælg nu de forskellige konti. Ved at klikke på den lille pil til højre for felterne kan du kalde kontoplanen frem på en liste. Denne liste kan du søge igennem for at finde de rigtige konti. Du kan søge listen igennem i både alfabetisk- og nummerorden. Hvis du skriver et bogstav vises listen i alfabetisk orden, og omvendt vises den i nummerorden, såfremt du indtaster et tal. Når du har valgt de rigtige kontonumre til systemkontiene, klikker du på knappen OK for at gemme indstillingerne. Oprette momstyper. Du kan selv oprette momstyper. Momstyperne oprettes under programmets "Indstillinger" ved at vælge fanen "Momstyper". Hvorefter følgende skærmbillede ses: 12

13 Hver momstype skal tildeles en kode, beskrivelse og sats. De momstyper der oprettes hér, er dem der kan vælges i forbindelse med kontoplanen, samt i forbindelse med indtastning af kasserapporter. Det er muligt at ændre de forskellige momstypers koder, beskrivelser og satser på samme måde som konti'ene i kontoplanen. 13

14 KasseRapporten - det personlige præg Du har mulighed for at give din version af KasseRapporten et personligt præg. Du kan tilpasse dens udseende så både skærmbilleder og udskrifter passer til lige netop din smag. Indtaste dine egne firmaoplysninger Du kan indtaste oplysninger vedr. din virksomhed firmanavn, adresse o.s.v. som så vil fremgå af dine udskrifter. For at indtaste dine firmaoplysninger, skal du ind i KasseRapportens indstillinger. Det kommer du ved at klikke på knappen Indstillinger som du finder i toppen af skærmen. Vælg herefter fanen Firma, hvorefter følgende billede kan ses på skærmen. Firmanavn og adresse, vil som nævnt stå på dine udskrifter, og dit firmanavn vil endvidere kunne ses på indtastningsbilledet. Vælger du på et tidspunkt at udlæse dine data til diskette eller fil, vil filnavnet blive det samme som du har indtastet som firmanavn hér. Ændring af farver I KasseRapporten er det muligt at tilpasse farverne på skærmbilleder og udskrifter. 14

15 Farverne ændres også under KasseRapportens indstillinger, som du får adgang til som beskrevet tidligere. Vælg fanen Baggrundsfarver, hvorefter følgende skærmbillede vises. Ved at klikke på de 3 farvede knapper kan du vælge de farver du foretrækker at se på skærmen og på udskrifterne. Du kan til altid gendanne programmets oprindelige farver ved at klikke på knappen "Gendan standarder". 15

16 KasseRapporten - søgefunktion Der er i KasseRapporten indbygget en søgefunktion, der gør det nemmere at finde frem til bestemte bilag. Søgefunktionen aktiveres ved at klikke på knappen Søg i toppen af skærmen Hvorefter følgende vindue viser sig i nederste højre hjørne: Vælg nu hvorvidt du ønsker at søge efter et bilagsnummer, en bestemt tekst eller et specifikt beløb. Indtast herefter det, der skal søges efter, i det hvide felt, og klik på knappen Søg for at søge dine posteringer igennem. Såfremt det søgte findes, vil kasserapporten med den fundne postering vises på skærmen. Er det søgte fundet mere end én gang, kan du ved at klikke på knappen Find næste få vist den næste kasserapport og postering. Klik på knappen Luk for at lukke søgevinduet. 16

17 Sende dine kasserapporter til revisor via Dette lille afsnit vil hjælpe dig med at sende dine kasserapporter til din revisor via . Sørg for at din version af KasseRapporten er åben inden du læser resten af dette afsnit. Du kan overføre dine KasseRapporter til revisor på 2 måder. Enten kan du aflevere dine data i kasserapportens eget data format, eller du kan vælge at få dine kasserapporter konverteret til et format, der kan læses af revisors finansprogram direkte. Hvorvidt du skal benytte den ene eller anden metode afhænger meget af din revisor. Såfremt din revisor allerede benytter vore programmer, vil vedkommende formodentlig foretrække af du benytter metode nr. 1. Benytter din revisor derimod ikke vore programmer, skal du aflevere dine data som beskrevet under metode nr. 2. Her skal du huske at forhøre dig hos revisor, omkring hvilket finansprogram revisor benytter, således at du kan gemme dine kasserapporter i det rette format. Har du spørgsmål til eller behov for hjælp henviser vi til vort Hjælpe Forum på KasseRapportens hjemmeside METODE NR. 1: Overførsel i KasseRapportens eget dataformat. 1. For at kunne aflevere dine kasserapporter til din revisor via i programmets eget dataformat, skal du først bede programmet gemme dine kasserapporter som en fil. Dette gør du ved at vælge punktet udskriv fra menulinien i toppen af skærmen: Herunder vælger du at du ønsker at udskrive dine KasseRapporter. Ved det skærmbillede, der herefter fremkommer, skal du vælge Én side pr. dag og klikke på OK. Du skal herefter indtaste den periode du ønsker at overføre udfyld perioden og vælg at udskrive til Diskette / Fil: (Se illustrationerne på næste side) 17

18 Klik nu på OK og der vil så komme et skærmbillede hvor du skal vælge hvor på din computer du ønsker at gemme kasserapporterne. Programmet vil som standard foreslå at kasserapporterne gemmes på disketten i a-drevet. Klik nu på knappen Gennemse for at vælge en anden placering. Når du har klikket på Gennemse vælger du f.eks. dit C-drev som placering i stedet. 18

19 Såfremt du eller din revisor har problemer med at sende eller modtage filerne, kan du med fordel markere punktet JA Filen skal kunne sendes via . Filen gemmes så i et særligt format, der ikke burde være problemer med at sende og modtage. Klik nu på knappen OK for at gemme dine kasserapporter. Når kasserapporterne er blevet gemt modtager du følgende bekræftelse på skærmen: Filen kommer til at hedde det samme, som det navn, du har tastet ind, som dit Firmanavn i KasseRapportens Indstillinger. Har du ikke selv tastet noget ind dér, vil filen hedde Demo-virksomhed. 2. Du har nu gemt dine kasserapporter som en fil, og denne fil skal så sendes til din revisor via . METODE NR. 2: Overførsel direkte til revisors finansprogram. 1. For at aflevere dine kasserapporter til din revisor, så de umiddelbart kan indlæses i revisors finansprogram, skal du først udlæse kasserapporterne i det rette format. Dette gør du ved at vælge punktet udskriv fra menulinien i toppen af skærmen: Herunder vælger du: Udlæsning til finansprogram Du skal herefter indtaste den periode du ønsker at overføre udfyld perioden og klik herefter på OK. 19

20 Herefter skal du specificere en række oplysninger i forbindelse med udlæsningen af dine kasserapporter. Fra dette billede kan du gøre følgende: Angive filens placering på din harddisk. Vælg et sted, der er nemt at huske, så du kan finde filen igen bagefter. Vælg f.eks. roden af dit C-drev (c:\) eller dit skrivebord. Angive filens navn. Du kan selv bestemme, hvad filen skal hedde. Det kan være en fordel at benytte nogle beskrivende navne f.eks. JanuarKvartal2007.txt Det gør det nemmere at finde og identificere filerne på et senere tidspunkt. Angive filens format. Her angiver du i hvilket format eller hvilket finansprogram dine kasserapporter skal udlæses til. Du kan vælge blandt en række finansprogrammer og formater. Hér skal du forhøre dig hos din revisor, omkring hvilket finansprogram revisor benytter, så du kan vælge det rette format. Vælger du et forkert format, vil revisors finansprogram ikke kunne indlæse dine kasserapporter. For yderligere oplysninger omkring, hvordan din revisor skal indlæse dine kasserapporter kan du henvise din revisor til Revisor Information sektionen på KasseRapportens hjemmeside ( Hér kan revisor finde information og vejledning til, hvordan dine kasserapporter indlæses direkte i revisors finansprogram. 20

21 Når du har gennemgået og indstillet de forskellige sektioner, klikker du på knapper Udfør for at fortsætte: Dine kasserapporter bliver nu gemt som angivet, og du vil modtage en status besked på skærmen, der beskriver hvor og hvordan dine kasserapporter et blevet udlæst: Tryk nu på knappen Afslut for at vende tilbage til KasseRapporten. 2. Du har nu gemt dine kasserapporter som en fil, og denne fil skal så sendes til din revisor via . Afsendelse af kasserapporterne via Uanset hvilken af de 2 foregående metoder, du har valgt at udlæse dine kasserapporter på, skal de nu sendes til revisor via . Proceduren for hvordan dette gøres, kan variere fra e- mail program til program, så vi vil i dette afsnit forsøge at beskrive det så generelt som muligt. Det første du skal gøre er naturligvis at starte dit program, ganske som du gør det når du normalt vil sende eller modtage s. 21

22 Opret en ny , og indtast den adresse du har fået af din revisor, i Til feltet. Udfyld emne-linien med f.eks. Kasserapporter Nu skal den fil, du har gemt dine kasserapporter i, indsættes i en. I de fleste e- mail programmer kan du i toppen af den du lige har oprettet finde en knap, der hedder Vedhæft (eller Attach på engelsk) kan du ikke umiddelbart finde en sådan knap så prøv i stedet at se om ens menu-linie indeholder et punkt der hedder Indsæt (eller Insert på engelsk) herunder vil du så ofte finde et punkt der hedder noget i retning af Vedhæftet fil Efter, at du har valgt at ville vedhæfte en fil, kommer der et billede frem på skærmen, hvor du skal vælge den fil du vil sende til din revisor. Du skal nu finde den fil, du netop har gemt, indeholdende dine kasserapporter. Når du har fundet filen, skal du dobbelt-klikke på den for at vælge den. Filen vil så blive indsat i din . Alt efter hvilken metode du valgte at udlæse dine kasserapporter på, vil filen have et andet ikon end det med nøglen som ses på billedet. Skriv evt. en besked til din revisor, og dine kasserapporter er så klar til at blive sendt. Din kan f.eks. se således ud: (se illustrationen på næste side) 22

23 Klik nu på SEND for at sende en og dine kasserapporter til din revisor. God fornøjelse med brugen af KasseRapporten og med at sende dine oplysninger direkte til din revisor pr. . Skulle du have spørgsmål vedr. denne vejledning eller KasseRapport programmet i almindelighed er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan med fordel oprette eventuelle spørgsmål i vort Hjælpe Forum, som du finder på KasseRapportens hjemmeside 23

24 Backup og indlæsning af backup Det anbefales, at du jævnligt tager en backup af dine kasserapporter. Du foretager en backup ved at bruge udskriftsfunktionen i programmet. Du vælger at udskrive til en diskette, harddisk eller lign. i stedet for at udskrive på papir. Sørg for at vælge et interval der er så bredt at du får alle dine kasserapporter med. Skulle uheldet være ude, og du får behov for at indlæse din backup, følger hér en kort vejledning i, hvordan du gør. Start programmet KasseRapporten. Når programmet er helt indlæst trykker du på tasterne CTRL og F12 på samme tid. Der vil så komme et vindue frem, hvor du kan vælge den fil, der skal indlæses. Klik nu på Gennemse knappen og vælg den fil, der udgør din seneste backup. Klik på knappen OK for at indlæse din backup. VIGTIGT!!! Når du benytter denne funktion bliver alle kasserapporter og posteringer, som allerede findes i programmet, slettet og erstattet med den fil, der udgør din seneste backup. Du skal derfor sikre dig, at det er den rigtige fil, du indlæser. Alt hvad der allerede findes af indtastninger i programmet slettes i det øjeblik, du indlæser din seneste backup. 24

25 Genvejstaster I KasseRapporten er der oprettet en række genveje til nogle praktiske funktioner. Du kan herunder finde en liste over disse genveje, samt en beskrivelse af deres funktion: Tastatur Genvej CTRL + F7 CTRL + F10 CTRL + F12 CTRL + D CTRL + H Beskrivelse af funktionen Udskriver log fil. Oplever du uforudsete fejl i programmet, der bevirker at du ikke kan anvende det, kan du med fordel benytte denne funktion. Funktionen udskriver en log fil over de fejl, der er opstået i programmet. Denne logfil gemmes i roden af dit C- drev (C:\) og hedder: dbgindex.htm Sender du denne fil til din forhandler, vil det være nemmere at finde årsagen og løsningen på dit problem. SLETTER den aktuelle kasserapport. Denne funktion kan benyttes til at slette en tom kassekladde fra programmet. Såfremt du fejlagtigt kommer til at oprette en kassekladder, der ikke skal posteres på, kan du slette den via denne funktion. Herved undgår du at have tomme sider hængende i systemet. Det er kun tomme sider, der kan slettes. Du skal derfor først slette eventuelle posteringer på siden, inden denne kan slettes via funktionen her. Genindlæsning af Backup. Funktionen kan benyttes i forbindelse med genindlæsning af en backup fil, indeholdende et regnskab fra KasseRapporten. Læs afsnittet omkring Backup og indlæsning af Backup grundigt igennem for en mere detaljeret beskrivelse af denne funkion. (Funktionen er ikke tilgængelig i KasseRapporten LIGHT) Indsætter teksten fra forrige linie. Denne funktion kan benyttes i Tekst feltet i forbindelse med indtastning af posteringer i KasseRapporten. Funktion indsætter en kopi af teksten fra forrige linie. Dette kan være nyttigt, dersom man har bilag, der skal posteres over flere linier, men hvor teksten skal være den samme på hver linie. Viser de seneste tekster benyttet på en bestemt konto. Denne funktion kan benyttes i Kontonr. feltet på KasseRapporten. Aktiveres funktionen når du har valgt et kontonummer i Kontonr. feltet, vil programmet vise dig, hvilke tekster du sidst har benyttet på den valgte konto. Dette kan hjælpe med at tekste dine posteringer ensartet og korrekt hver gang. 25

26 Egne Notater 26

27 Egne Notater 27

28 KasseRapporten Udviklet af: KasseRapporten.dk Vestre Ringgade Århus C. Hjemmesiden hvor du altid finder de seneste vejledning, spørgsmål og svar og gode tip til den daglige brug af programmet. 28

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

CB Retail Miniguide til ekspedition

CB Retail Miniguide til ekspedition CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brug af håndscanner Delfi Cap 72

Brug af håndscanner Delfi Cap 72 Brug af håndscanner Delfi Cap 72 I Mamut Stellar 7 kan man med håndscanner lave opsamling af fx materialeforbrug og timer, som derefter importeres i Mamut Stellar 7 og lægges som ordre/købsordre til fakturering.

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Indlæsning af bankkontoudtog

Indlæsning af bankkontoudtog Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016

Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016 DATALØN Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til integration af e-conomic... 3 2. e-conomic... 4 2.1. Almindelig bruger... 5 2.2. Revisor... 7

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Regnskab. Conventus.  Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Arkivér data. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Arkivér data

Arkivér data. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Arkivér data Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Arkivér data (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen) Funktionen

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data

Læs mere