Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT"

Transkript

1 Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN KASSERAPPORTEN - DET PERSONLIGE PRÆG KASSERAPPORTEN - SØGEFUNKTION GENVEJSTASTER EGNE NOTATER... 19

2 Installationsvejledning Dette lille afsnit vil hjælpe dig igennem installationen af KasseRapporten LIGHT. 1. Tænd din PC, og vent indtil Windows er startet op. 2. Indsæt CD-ROM en med programmet på, i dit CD-ROM drev. - På de fleste PC ere starter installationsprogrammet op af sig selv, ganske kort tid efter CD-ROM en er blevet indsat i drevet. Hvis installationsprogrammet ikke starter op af sig selv inden for sek. skal du selv starte installationsprogrammet op. Dette gøres således: Vælg funktionen Kør fra Start-menuen. Du skal nu skrive følgende: X:\Kasserapportenlight - hvor X er drevbogstavet på dit CD-ROM drev. (Hvis dit CD-ROM drev hedder d, skal du skrive d:\kasserapportenlight) Når du har gjort dette, trykker du på knappen OK, hvorefter installationsprogrammet til KasseRapporten LIGHT starter. 3. Følg nu installationsvejledningen på skærmen. Installationen af KasseRapporten skulle nu være gennemført. Du finder programmets ikoner under Start-menuen Programmer KasseRapporten. For at starte programmet skal du klikke på ikonet med titlen: KasseRapporten LIGHT. Du kan også starte programmet via det ikon, der er blevet oprettet på dit skrivebord. 2

3 Første gang du tager KasseRapporten i brug skal du angive beholdningerne for henholdsvis kasse, bank og giro som vist nedenfor. Du skal således ikke indtaste beholdningerne for kasse, bank og giro på den samme linie. HUSK: Er beholdningen i banken negativ, f.eks. fordi du benytter en kassekredit, skal beholdningen stå i den modsatte side. Beholdningen skal, hvis banken er negativ, således ikke anføres under indsat i bankkolonnen men under hævet. VIGTIGT: Det er kun den første gang, altså på det tidspunkt du første gang tager KasseRapporten i brug, at du skal angive beholdningerne på denne måde, idet programmet herefter automatisk overfører beholdningerne fra dag til dag. De overførte beholdninger vil du kunne aflæse i den 4. nederste linie i Kasse- Rapporten. 3

4 Kom godt i gang med KasseRapporten LIGHT Du kan gå i gang med KasseRapporten LIGHT med det samme. KasseRapporten LIGHT indeholder allerede en standard kontoplan. Kan du bruge denne kontoplan, er du klar til at bruge programmet. (Har du behov for at oprette din egen kontoplan, kan du læse afsnittet KasseRapporten - brug af egen kontoplan, der beskriver, hvordan du indtaster din egen kontoplan, eller importerer den fra en fil). Indtastning af kasserapporter Du har en side til rådighed for hver dag. Alle dagens posteringer tastes ind på dagens kasserapport. MEN HUSK: Du kan altid vælge at få udskrevet dine kasserapporter ud i et, så du f.eks. udskriver en uge eller en måned af gangen med flere dage på hver side. Det er kun ved indtastning at du er tvunget til én side pr. dag. Ved hjælp af de to små pile, under datoen i øverste højre hjørne, kan du bevæge dig frem og tilbage mellem de forskellige dage i kasserapporten. Du kan også skifte til en anden side i kasserapporten ved at indtaste den ønskede dato i feltet oppe i højre hjørne. Hvis der ikke allerede er oprettet en kasserapport for den dag du har valgt, vil KasseRapporten give dig mulighed for at oprette én. Har du derimod indtastet en dag, hvor du allerede har foretaget posteringer, findes siden frem og vises på skærmen. Resten af indtastningen foregår på samme måde, som på de papirbaserede kasserapporter. 4

5 Først kan du indtaste en tekst vedr. posteringen. Det kunne f.eks. være Varesalg. Dog er det ikke påkrævet at indtaste en tekst, hvis dette ikke ønskes. Herefter fortsættes til Bilag-feltet. KasseRapporten er indrettet således, at den automatisk foreslår et bilagsnummer, der er ét større end det sidste du indtastede. Du kan altid indtaste et andet bilagsnummer end det KasseRapporten foreslår. Dernæst kommer du til konto-feltet. På baggrund af den tekst, du evt. har indtastet i tekstfeltet, vil KasseRapporten forsøge at gætte sig frem til hvilken konto posteringen vedrører. Har du f.eks. tastet varesalg som tekst, leder KasseRapporten efter en konto i kontoplanen, der hedder varesalg. Dette kan være en stor hjælp i det daglige arbejde. Du slipper for at skulle indtaste kontonummeret eller at lede kontoplanen igennem. Såfremt KasseRapporten ikke finder en konto der passer, eller hvis du ønsker at føre en postering under en anden konto, kan du søge kontoplanen igennem ved at klikke på den lille pil, der dukker op til højre for konto-feltet. Du kan få vist kontoplanen både alfabetisk- og i nummerorden alt efter, hvad der passer dig bedst. Indtast et bogstav og kontoplanen vises i alfabetisk orden. Indtaster du et tal, vises kontoplanen i nummerorden. Bemærk: Det er ikke påkrævet, at du indtaster en konto. Du er ikke bundet af kun at kunne vælge de konti, der findes i kontoplanen og du har mulighed for at indtaste en konto, der endnu ikke er oprettet i kontoplanen. Har du undladt at indtaste noget i tekst-feltet, så skal du dog vælge en konto hér. Herefter kan du udfylde moms-feltet, for at vælge hvilken momstype der skal benyttes. Såfremt du har valgt en konto fra kontoplanen, hvortil der er valgt en momstype, så udfyldes moms-feltet helt automatisk. Bemærk: Det er ikke påkrævet, at du indtaster en momstype. Du kan sagtens springe feltet over. Du kan ændre de tilgængelige momstyper via 'Indstillinger' og fanen 'Momstyper' - dette kan du læse mere om afsnittet 'KasseRapporten - brug af egen kontoplan', hvor du også kan læse om hvordan kontoplanen tilpasses de forskellige momstyper. Som det sidste skal du indtaste det posterede beløb i kolonnen for enten kasse, bank, giro eller diverse. Noget af det første du skal gøre er at indtaste primo/start beholdningerne for kasse, bank og giro. Du indtaster en primobeholdning på næsten samme måde som andre posteringer. Indtast først og fremmest en tekst - f.eks. Beholdning Primo. 5

6 Bilagsnummeret er valgfrit, og du skal ikke vælge en konto. Registrér nu primobeholdningen i enten kasse, bank eller giro ved at indtaste beløbet i den relevante kolonne. Såfremt beholdningen er positiv indtastes den som "Indsat" og som "Hævet" dersom beholdningen er negativ. Gentag proceduren for både kasse, bank og giro. Du bør indtaste primo/start beholdningerne, inden du påbegynder posteringen af dine bilag. Efter hver postering opdateres de forskellige konti. En postering slettes ved at slette alt på linien. Der tilføjes automatisk nye linier, såfremt du har udfyldt alle dem på skærmen. Kasseafstemning KasseRapporten opdateres efterhånden som du posterer, således at du hele tiden kan følge kassebeholdningens størrelse. Når du har talt kassen op og indtastet kassebeholdningen, bogfører KasseRapporten automatisk en evt. kassedifference. Du indtaster den optalte kassebeholdning i feltet Beholdning iflg. optælling. Bemærk: Når der er foretaget en kasseafstemning låses kassekolonnen. Det betyder, at der ikke kan foretages yderligere kasseposteringer for den aktuelle dag eller tidligere dage. Det er stadig muligt at foretage posteringer i bank, giro og diverse kolonnen. Hvis der er foretaget en kasseafstemning, vil tallene i kassekolonnen have en anden farve. 6

7 Det er muligt at ændre denne farve. Du kan læse mere herom i afsnittet KasseRapporten det personlige præg. Som standard bliver tallene i kassekolonnen hvide, når kassen er talt op og afstemt. Bogføring Når du har foretaget dine indtastninger eller posteringer for én eller flere dage og ønsker, at bogføre disse posteringer, gør du følgende: Gå frem til den senest daterede side i KasseRapporten eller den side, hvortil du ønsker at bogføre. Du skal nu klikke på knappen Bogfør, som du finder i den øverste venstre del af skærmen. KasseRapporten vil nu bede dig bekræfte, at den valgte dag samt alle tidligere dage bliver bogført. Herefter er de valgte sider i kasserapporten blevet bogført, hvilket kan ses ved, at al tekst og tal på siderne skifter farve. (Den samme farve som kassekolonnen får, når den er afstemt.) Bemærk: Alle indtastninger gemmes automatisk så snart du har indtastet dem. Det er ikke nødvendigt at bogføre for at gemme det indtastede. Du skal først bogføre når du vil låse det indtastede for at sikre at du ikke kan ændre det senere. Ved at bogføre regelmæssigt opfylder du bogføringsloven bedst muligt. Når du bogfører en kasserapport bogfører du samtidig alle kasserapporter, der er dateret tidligere end den valgte kasserapport. En bogført kasserapport kan ikke ændres, men er låst for altid. 7

8 Udskrivning af kasserapporter Du kan altid udskrive de kasserapporter, du ønsker. Ønsker du en udskrift, skal du klikke på knappen Udskriv i øverste venstre hjørne af skærmen. Du kan udskrive en kasserapport på 2 forskellige måder: Hver dag kan udskrives på en side for sig, eller flere dage kan udskrives samlet. Når du har valgt hvilken af de 2 udskriftstyper,du vil bruge, skal du indtaste den periode, der skal udskrives, samt bestemme hvordan kasserapporterne skal udskrives. Følgende skærmbillede er et eksempel på dette. Ønsker du at udskrive kasserapporten for en enkelt dag, indtaster du den samme dato i feltet Fra og i feltet Til. F.eks. Fra: Til: Ønsker du at udskrive kasserapporterne for mere end én dag, indtaster du blot den periode, der skal udskrives. Du har mulighed for at vælge om kasserapporterne skal vises på skærmen inden de printes, eller om de straks skal udskrives på papir. I KasseRapporten LIGHT er det IKKE muligt at udskrive kasserapporterne til en Diskette / Fil. Denne funktion kan bruges som backup eller såfremt du ønsker at aflevere dine data til f.eks. din revisor, men funktionen er kun tilgængelig i KasseRapporten og KasseRapporten PLUS. Når du har foretaget indtastninger eller posteringer i en eller flere sider i kasserapporten, ønsker du måske at udskrive disse sider inden du lader programmet bogføre dine posteringer. Det vil i så fald fremgå af sådanne udskrifter at der er tale om en ikke bogført kasserapport eller en kladde. 8

9 Klik på knappen OK for at udskrive kasserapporterne. Hjælp På vores hjemmeside finder du altid den seneste vejledning, samt en samling af de mest almindelige spørgsmål og svar. Øvrige spørgsmål kan stilles til i vort Hjælpe Forum, som du finder på programmets hjemmeside. 9

10 KasseRapporten - brug af egen kontoplan. KasseRapporten leveres med en standardkontoplan, der opfylder mange virksomheders behov for en kontoplan. Du kan også oprette din egen kontoplan og foretage de tilpasninger, der er behov for. Nedenfor beskrives hvorledes du gør dette. Import eller indtastning af kontoplan. Du kan vælge enten at indtaste en kontoplan eller at indlæse en kontoplan du allerede har. Åben kontoplanen via knappen Kontoplan, som du finder i toppen af skærmen. Såfremt du ønsker at indtaste din kontoplan, kan du gøre dette ved at indtaste kontonummer og kontonavn for hver af dine konti. Der kan også indtastes momstype og momssats for hver konto - dette er dog ikke påkrævet. Før end du indtaster din egen kontoplan skal du slette den eksisterende standardkontoplan. Du kan slette hele kontoplanen på én gang ved at klikke på knappen: "Klik hér for at slette hele kontoplanen". 10

11 Hvis du ønsker at gøre brug af den medfølgende kontoplan kan du ændre både kontonummer og kontonavn for de konti du ønsker. Du kan dog ikke foretage ændringer for en konto, dersom du allerede har indtastet posteringer vedr. denne konto. Momstyperne kan vælges ud fra dem, der er oprettet under programmets "Indstillinger" under fanen "Moms-typer". Dette beskrives senere i denne vejledning. For at slette en konto, skal du klikke på det lille grå felt til venstre for det kontonummer du vil slette. Hermed er kontoen valgt og du kan slette den ved at trykke på Delete-tasten. KasseRapporten vil bede dig bekræfte sletningen inden den foretages endeligt. Du kan også klikke på knappen Slet konto og dernæst vælge den konto du vil slette. Du kan som anført slette hele kontoplanen på én gang ved at klikke på knappen: "Klik hér for at slette hele kontoplanen". Indtastning af nye konti foregår ved at gå ned i bunden af kontoplanen, hvor der er plads til at indtaste nye konti. Både kontonummer og kontonavn skal indtastes. Ønsker du at importere din kontoplan fra en fil fra et andet program eller en fil, som du har fået af din revisor, så skal du klikke på knappen Importér en kontoplan Herefter skal du udvælge den fil, der indeholder din kontoplan. Bemærk: Filen skal indeholde et kontonummer og et kontonavn. Disse 2 felter skal være de første i filen, og de skal være adskilt af et tegn, f.eks., (komma) eller ; (semikolon). Hvad filen ellers indeholder er underordnet, da det kun er kontonummer og kontonavn der importeres. Resten af kontoplanen skal du udfylde manuelt. MEN har du fået kontoplanen fra din revisors version af KasseRapporten eller er kontoplanen udlæst fra et andet regnskab i KasseRapporten, kan du markere Filen indeholder en komplet kontoplan fra KasseRapporten og dermed indlæses alle felter. Når du har udvalgt den ønskede fil, klikker du på knappen Importer hvorefter kontoplanen bliver hentet ind i KasseRapporten. 11

12 Opsætning af systemkonti m.m. Du skal i KasseRapporten anføre hvilke konti i kontoplanen, der er henholdsvis Kasse, Bank og Giro. Dette skal programmet vide for at kunne beregne de forskellige beholdninger korrekt. Desuden skal KasseRapporten også kende kontonumrene for kassedifferencer. For at bestemme disse systemkonti, skal du ind i KasseRapportens indstillinger. Du finder disse ved at klikke på knappen Indstillinger som du finder i toppen af skærmen. Vælg fanen Indstilling af Systemkonti #1. Herefter fremkommer følgende skærmbillede: Udvælg nu de forskellige konti. Ved at klikke på den lille pil til højre for felterne kan du kalde kontoplanen frem på en liste. Denne liste kan du søge igennem for at finde de rigtige konti. Du kan søge listen igennem i både alfabetisk- og nummerorden. Hvis du skriver et bogstav vises listen i alfabetisk orden, og omvendt vises den i nummerorden, såfremt du indtaster et tal. Når du har valgt de rigtige kontonumre til systemkontiene, klikker du på knappen OK for at gemme indstillingerne. Oprette momstyper. Du kan selv oprette momstyper. Momstyperne oprettes under programmets "Indstillinger" ved at vælge fanen "Momstyper". Hvorefter følgende skærmbillede ses: 12

13 Hver momstype skal tildeles en kode, beskrivelse og sats. De momstyper der oprettes hér, er dem der kan vælges i forbindelse med kontoplanen, samt i forbindelse med indtastning af kasserapporter. Det er muligt at ændre de forskellige momstypers koder, beskrivelser og satser på samme måde som konti'ene i kontoplanen. 13

14 KasseRapporten - det personlige præg Du har mulighed for at give din version af KasseRapporten et personligt præg. Du kan tilpasse dens udseende så både skærmbilleder og udskrifter passer til lige netop din smag. Indtaste dine egne firmaoplysninger Du kan indtaste oplysninger vedr. din virksomhed firmanavn, adresse o.s.v. som så vil fremgå af dine udskrifter. For at indtaste dine firmaoplysninger, skal du ind i KasseRapportens indstillinger. Det kommer du ved at klikke på knappen Indstillinger som du finder i toppen af skærmen. Vælg herefter fanen Firma, hvorefter følgende billede kan ses på skærmen. Firmanavn og adresse, vil som nævnt stå på dine udskrifter, og dit firmanavn vil endvidere kunne ses på indtastningsbilledet. Vælger du på et tidspunkt at udlæse dine data til diskette eller fil, vil filnavnet blive det samme som du har indtastet som firmanavn hér. 14

15 Ændring af farver I KasseRapporten er det muligt at tilpasse farverne på skærmbilleder og udskrifter. Farverne ændres også under KasseRapportens indstillinger, som du får adgang til som beskrevet tidligere. Vælg fanen Baggrundsfarver, hvorefter følgende skærmbillede vises. Ved at klikke på de 3 farvede knapper kan du vælge de farver du foretrækker at se på skærmen og på udskrifterne. Du kan til altid gendanne programmets oprindelige farver ved at klikke på knappen "Gendan standarder". 15

16 KasseRapporten - søgefunktion Der er i KasseRapporten indbygget en søgefunktion, der gør det nemmere at finde frem til bestemte bilag. Søgefunktionen aktiveres ved at klikke på knappen Søg i toppen af skærmen Hvorefter følgende vindue viser sig i nederste højre hjørne: Vælg nu hvorvidt du ønsker at søge efter et bilagsnummer, en bestemt tekst eller et specifikt beløb. Indtast herefter det, der skal søges efter, i det hvide felt, og klik på knappen Søg for at søge dine posteringer igennem. Såfremt det søgte findes, vil kasserapporten med den fundne postering vises på skærmen. Er det søgte fundet mere end én gang, kan du ved at klikke på knappen Find næste få vist den næste kasserapport og postering. Klik på knappen Luk for at lukke søgevinduet. 16

17 Genvejstaster I KasseRapporten er der oprettet en række genveje til nogle praktiske funktioner. Du kan herunder finde en liste over disse genveje, samt en beskrivelse af deres funktion: Tastatur Genvej CTRL + F7 CTRL + F10 CTRL + F12 CTRL + D CTRL + H Beskrivelse af funktionen Udskriver log fil. Oplever du uforudsete fejl i programmet, der bevirker at du ikke kan anvende det, kan du med fordel benytte denne funktion. Funktionen udskriver en log fil over de fejl, der er opstået i programmet. Denne logfil gemmes i roden af dit C- drev (C:\) og hedder: dbgindex.htm Sender du denne fil til din forhandler, vil det være nemmere at finde årsagen og løsningen på dit problem. SLETTER den aktuelle kasserapport. Denne funktion kan benyttes til at slette en tom kassekladde fra programmet. Såfremt du fejlagtigt kommer til at oprette en kassekladder, der ikke skal posteres på, kan du slette den via denne funktion. Herved undgår du at have tomme sider hængende i systemet. Det er kun tomme sider, der kan slettes. Du skal derfor først slette eventuelle posteringer på siden, inden denne kan slettes via funktionen her. Genindlæsning af Backup. Funktionen kan benyttes i forbindelse med genindlæsning af en backup fil, indeholdende et regnskab fra KasseRapporten. Læs afsnittet omkring Backup og indlæsning af Backup grundigt igennem for en mere detaljeret beskrivelse af denne funkion. (Funktionen er ikke tilgængelig i KasseRapporten LIGHT) Indsætter teksten fra forrige linie. Denne funktion kan benyttes i Tekst feltet i forbindelse med indtastning af posteringer i KasseRapporten. Funktion indsætter en kopi af teksten fra forrige linie. Dette kan være nyttigt, dersom man har bilag, der skal posteres over flere linier, men hvor teksten skal være den samme på hver linie. Viser de seneste tekster benyttet på en bestemt konto. Denne funktion kan benyttes i Kontonr. feltet på KasseRapporten. Aktiveres funktionen når du har valgt et kontonummer i Kontonr. feltet, vil programmet vise dig, hvilke tekster du sidst har benyttet på den valgte konto. Dette kan hjælpe med at tekste dine posteringer ensartet og korrekt hver gang. 17

18 Egne Notater 18

19 Egne Notater 19

20 Egne Notater 20

21 KasseRapporten Udviklet af: KasseRapporten.dk Vestre Ringgade Århus C. Hjemmesiden hvor du altid finder de seneste vejledning, spørgsmål og svar og gode tip til den daglige brug af programmet. 21

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

CB Retail Miniguide til ekspedition

CB Retail Miniguide til ekspedition CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Brug af håndscanner Delfi Cap 72

Brug af håndscanner Delfi Cap 72 Brug af håndscanner Delfi Cap 72 I Mamut Stellar 7 kan man med håndscanner lave opsamling af fx materialeforbrug og timer, som derefter importeres i Mamut Stellar 7 og lægges som ordre/købsordre til fakturering.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Indlæsning af bankkontoudtog

Indlæsning af bankkontoudtog Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016

Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016 DATALØN Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til integration af e-conomic... 3 2. e-conomic... 4 2.1. Almindelig bruger... 5 2.2. Revisor... 7

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

CB Retail Miniguide til ekspedition og lager

CB Retail Miniguide til ekspedition og lager CB Retail Miniguide til ekspedition og lager Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

CB Retail Miniguide til Ekspedition

CB Retail Miniguide til Ekspedition CB Retail Miniguide til Ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Kasseafstemning 5 Start CB Retail For at starte

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere