Voldspolitik. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldspolitik. Indledning"

Transkript

1 Voldspolitik

2 Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen omstændigheder tolerer vold eller trusler om vold overfor Kommunens ansatte. Det er Kommunens holdning, at vi altid anmelder voldelige overfald til politiet. Voldspolitikken indgår som et led i Sundheds- og Arbejdsmiljøpolitikken. Voldspolitikken består af to dele: Første del er selve politikken. Anden del er en vejledning til den enkelte arbejdsplads om, hvordan man lokalt på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere vold, trusler om vold og voldsomme hændelser. 2

3 Voldspolitikken og vejledningen beskriver fire elementer: 1. Silkeborg Kommunes definition af vold og voldsomme handlinger 2. målsætningen for det forebyggende arbejde 3. en vejledning til, hvordan man kan følge op på voldsepisoder 4. et overblik over ledelsens og medarbejdernes ansvar på den lokale arbejdsplads i forbindelse med voldsepisoden Politikken skal bruges, når de enkelte arbejdspladser planlægger og evaluerer aktiviteter og tiltag i forbindelse med at forebygge vold, håndtering af vold og voldsomme hændelser. Voldspolitikken skal være med til at skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng i arbejdet med at forebygge vold, trusler om vold og håndtering af voldsomme hændelser i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune forpligter sig til at følge udviklingen og vurdere behovet for yderligere tiltag eller forebyggende indsatser på et overordnet niveau. 1. Definition på vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Der er tale om vold, trusler om vold eller voldsomme hændelser, når en ansat: lider fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark og bid eller lignende. reagerer psykisk på risiko for fysisk vold og trusler om vold føler sig truet - fysisk eller psykisk overværer chokerende og voldsomme hændelser, som fx ulykker 3

4 2. Målet med Voldspolitikken er: at forebygge og mindske vold og trusler om vold på arbejdspladsen at mindske følgevirkningerne af voldsomme hændelser at sikre tryghed for alle ansatte. at sikre, at alle ansatte har kendskab til værktøjer til at imødegå vold og trusler at udvikle arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler. at sikre, at ansatte der udsættes for vold og trusler om vold, tilbydes krisehjælp og får mulighed for at bearbejde voldelige episoder at inddrage brugerne og borgere i arbejdet med at forebygge vold. 3. Lokal forebyggelse På den lokale arbejdsplads har ledelsen og medarbejderne et fælles ansvar for at vurdere risikoen for de ansatte. På baggrund af den vurdering skal ledelsen og medarbejderne arbejde med at forebygge og fjerne eventuelle risici. Det betyder blandt andet, at den enkelte arbejdsplads skal forholde sig til, hvor og hvordan der er risiko for, at der kan opstå situationer med vold og voldsomme oplevelser. Hvis arbejdspladsen skønner, at det er nødvendigt, skal der udarbejdes handlingsplan for, hvordan man vil forebygge evt. overgreb. Handlingsplanen bør tage udgangspunkt i en række punkter, som samlet medvirker til at nedbringe risikoen for vold. Punkterne er beskrevet i vejledningen 4

5 5

6 Under og efter overgrebet Når arbejdspladsen skal udarbejde en handlingsplan for, hvordan man forebygger vold og, hvordan man reagerer, hvis der opstår situationer med vold, trusler om vold og voldsomme hændelser, så skal den lokale arbejdsplads forholde sig til følgende: A. Fastlæggelse af ansvar Hvem der gør hvad og hvornår. B. Under overgrebet Det er vigtigt, at der lokalt udarbejdes klare retningslinier for, hvad den udsatte og de omkringstående kollegaer bør gøre i situationen. Det er vigtigt, at retningslinierne bliver godt indarbejdet, så de ansatte ikke er i tvivl, om hvordan de skal reagere i en tilspidset situation. C. Efter overgrebet eller den voldsomme hændelse Silkeborg Kommune har etableret en krisehjælpsordning, for at mindske følgevirkningerne af et eventuelt overgreb. Ordningen giver mulighed for, at ansatte, der har været udsat for vold, trusler om vold eller har overværet voldsomme hændelser, får tilbud om samtale hos en krisepsykolog, som rekvireres via Falck Healthcare på nummer Du kan læse mere om ordningen på internettet og i folderen vejledning i forbindelse med psykologisk krisehjælp. Det er også vigtigt, at retningslinierne på arbejdspladserne beskriver, hvordan arbejdspladsen håndterer hændelsen lokalt. Hvordan følger arbejdspladsen op på den udsatte kollega og selve hændelsen med hensyn til samtaler, registreringer og forebyggelse af lignende situationer? Retningslinierne bør også beskrive, at alle situationer med vold anmeldes til politiet. 6

7 4. Lederens ansvar Lederen på den enkelte arbejdsplads er i første omgang forpligtet til at sørge for, at arbejdspladsen forholder sig til, om der en risiko for vold og voldsomme oplevelser. Hvis lederen vurderer, at der er risiko for, at der kan opstå vold eller voldsomme situationer, skal lederen sørge for i samarbejde med medarbejderne at udarbejde retningslinier for forebyggelse: Hvad skal man gøre under situationen og hvordan skal der samles op efter overgrebet? Det er også lederens ansvar, at retningslinierne bliver implementeret på arbejdspladsen. 7

8 Voldpolitik - vejledning Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Med denne vejledning ønsker Silkeborg Kommune at beskrive, hvordan vold, trusler om vold og voldsomme hændelser skal håndteres. Vold og trusler kan og skal forebygges. Ønsket er, at LokalMED eller sikkerhedsgruppen på den lokale arbejdsplads bliver inspireret og finder redskaber til at fortsætte med at skabe den sunde arbejdsplads for alle ansatte. Hvorfor arbejde med voldsforebyggelse? Vold og trusler er en stor belastning for den, der udsættes for det. Og vold er et forekommende og konkret problem. Derfor skal redskaberne til håndtering af vold, trusler og voldsomme hændelser også være konkrete. Silkeborg Kommunes voldspolitik forpligter den lokale arbejdsplads til at vurdere risikoen for vold. På baggrund af denne vurdering skal arbejdspladsen arbejde med at forebygge og fjerne eventuelle risici. Det vil blandt andet betyde, at I på jeres arbejdsplads skal forholde jer til, hvor og hvordan der er risiko for vold og voldsomme hændelser. 8

9 Hvis I på jeres arbejdsplads gør en indsats for at forebygge, at vold og voldsomme hændelser opstår, så giver det en tryggere hverdag for alle. Ansatte, der arbejder med voldsforebyggelse, bliver desuden bedre til at analysere og handle i vanskelige situationer. Desuden får I mere overskud til at være nærværende og mærke, at egne og andres grænser forbedres. Voldsproblematikken løser sig ikke en gang for alle. Det er en tilbagevendende proces at mødes om problemerne og løse dem sammen. Det gælder generelt for det gode psykiske arbejdsmiljø, og det gælder for problemer med vold og trusler. Lederens ansvar Lederen på arbejdspladsen, har ansvaret for: at arbejdspladsen forholder sig til trusselsbilledet og sikrer, at det forebyggende arbejde bliver sat i gang. at der bliver udarbejdet retningslinier på arbejdspladsen for, hvad skal man gøre under situationen og hvordan man samler op, efter et overgreb. at retningslinierne bliver kendt og indarbejdet af alle på hele arbejdspladsen. Indhold Denne vejledning giver inspiration til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan arbejde med vold og forebyggelse af vold og voldsomme hændelser på følgende tre niveauer: 1. Før volden eller trusler om vold 2. Under volden eller trusler om vold 3. Efter volden, trusler om vold eller voldsomme hændelser 1. Før volden eller trusler om vold For at undgå, at der opstår situationer med vold eller voldsomme hændelser, er der en række forhold, som der skal tages stilling til. Sammen kan de hjælpe til at forebygge og fjerne eller minimere nogle af de risici, der er for, at vold eller trusler om vold opstår. Forebyggelse af vold eller trusler om vold er en proces, der kan tage tid. Først skal I - både medarbejdere og ledelse se i øjnene, at der kan opstå situationer, hvor I bliver udsat for vold og trusler. Vold vækker mange stærke følelser, som er vanskelige at håndtere. Det er ikke kun brugernes eller borgernes adfærd, der kan styres af angst og vrede. I som ansatte, kan også blive presset af egen frustration eller aggression. Selvom vold og trusler vækker stærke følelser, skal de forebygges på samme måde som andre arbejdsmiljøproblemer. Derfor skal det gribes an på samme måde ved at I: arbejder systematisk med løsninger finder løsninger tæt ved årsagerne (hvorfor handler brugeren/borgerne sådan?) 9

10 fastholder ansvaret hos ledelsen sikrer alle ansattes aktive involvering Det er lokalmed eller sikkerhedsgruppens opgave at skabe rammerne for dialog, nedskrive de aftaler I laver, samt at følge op. LokalMED eller sikkerhedsgruppen skal bruge deres viden fra arbejdspladsvurdering og arbejdsskadesanmeldelser til at evaluere og forbedre indsatsen. Hvad er risikoen? Start med at skabe jer et overblik over trusselsbilledet på arbejdspladsen - er der en risiko for vold og trusler om vold, som I skal arbejde på at fjerne? Skab overblik over trusselsbilledet ved at indkalde til et møde i personalegruppen, MEDudvalget eller sikkerhedsgruppen. Dagsordenen for mødet kan være: Hvad findes der af situationer med vold og trusler? Hvilke situationer opfattes som psykisk og fysisk vold? Når I arbejder med at vurdere trusselsbilledet, så husk, at I sandsynligvis har forskellige holdninger til, hvad I opfatter som vold og trusler. Oplevelser er ikke til diskussion. Vi opfatter forskelligt og det skaber den forskellighed, som enhver arbejdsplads har brug for. Til gengæld er det vigtigt, at I bliver enige om, hvordan situationerne skal håndteres. En splittet medarbejdergruppe risikerer flere voldssituationer, da uenighed om håndtering af situationerne kan skabe tøven og usikkerhed, som medvirker til, at konfliktepisoder ikke standses. Hvis I skønner, at der en risiko for vold eller trusler om vold, skal I udarbejde handlingsplan for, hvordan I vil forebygge eventuelle overgreb. Handlingsplanen bør tage udgangspunkt i en række elementer, som samlet medvirker til, at I nedbringer risikoen for vold. Hvilke idéer har vi til at forebygge disse situationer? Hvordan arbejder vi videre med disse idéer? Handlingsplanen kan tage udgangspunkt i: Instruktion/uddannelse Arbejdets organisering Adgangsforhold og arbejdsstedets indretning Tekniske sikkerhedsforanstaltninger Registrering af episoder med vold og trusler om vold, herunder eventuel anmeldelse til Arbejdstilsynet og politi Instruktion/uddannelse Uddannelse i nedtrapning af konflikter Kurser i kommunikation, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp samt frigørelses- og fastholdelsesteknikker hjælper i arbejdet med at forebygge vold. Faglig udvikling handler også om at kunne se og tale om styrker og svagheder hos hinanden og bruge dialogen konstruktivt og afbalanceret. Husk, at erfarne medarbejdere, der er frontløbere i svære opgaver med borgere/brugere, også har behov for at trække sig eller på anden måde at få ladet batterierne op. 10

11 Supervision Supervision er en metode til systematisk at analysere vanskelige situationer og udvikle den enkeltes faglighed i praksis. Supervision øger muligheden for, at krænkede følelser ikke hober sig op, men får afløb og bliver omsat til læring. Etablering af supervision kræver tid og faglig kunnen. En god supervisor skaber også et tillidsfyldt rum, hvor dagsorden og spilleregler er tydelige, og hvor nysgerrighed og nænsomhed er nøgleord. Supervision og krisehjælp er ikke det samme. Ved krisehjælp følger og støtter man en voldsramt, som bearbejder en allerede oplevet hændelse. Supervision adskiller sig fra krisehjælp ved at være forandrings- og udviklingsorienteret. Derfor skal supervision ikke gives til nyligt voldsramte, men derimod til ansatte, som er i udviklingsforløb, og som ikke skal bruge deres psykiske ressourcer på at bearbejde en voldsom oplevelse. Andre emner Andre redskaber, I kan arbejde med under instruktion og uddannelse, kan være: Samtaleteknik Den vanskelige samtale Psykologi Førstehjælp Arbejdets organisering Jeres arbejde med ideer til at forebygge vold kan føre til, at I må se nærmere på, hvordan jeres arbejde er tilrettelagt. Er det i vagtskiftet, der opstår uro? Er der mulighed for at ændre i afviklingen af vagtskifte? Er det, når borgeren/brugeren skal vente? Er det, når I ikke kan give information? Ved at arbejde med disse spørgsmål kan der vise sig nogle hensigtsmæssige muligheder i, at I tilrettelægger det daglige arbejde på en anden måde. Det kan måske gavne både jer som medarbejdere og jeres brugere eller borgerne. Hvis det er relevant, kan I fx arbejde med at forkorte ventetiden for borgeren og være bevidste om at give relevant information - det kunne give borgeren en god oplevelse og dermed mindske evt. frustration. Håndtering af tilspidsede situationer Når en situation er under optræk, skal der være retningslinjer, som beskriver, hvordan I som ansatte skal agere. Hvem skal I kunne tilkalde, og skal de holde sig i baggrunden eller overtage situationen? Andre emner Andre emner, I kan arbejde med under arbejdets organisering, kan være: Samarbejde med det øvrige personale Alenearbejde 11

12 Adgangsforhold og arbejdsstedets indretning De fleste har brug for plads, når de bliver vrede eller ophidsede. Selvom det måske føles naturligt at gå tæt hen til en aggressiv borger eller bruger for at skabe kontakt, vil personen måske føle sig truet. Det er derfor vigtigt, at sikre muligheden for at komme ud af en tilspidset situation. Hvis det er fysisk muligt at komme væk fra situationen, vil den blive oplevet som mindre klemt og fastlåst både for dig selv og brugeren/borgeren. Arbejdspladsens indretning er også med til at skabe rammer for god kommunikation og behandling, og dermed kan det være med til at reducere konflikter. Gennemgangsrum eller for lidt plads skaber grobund for konflikter, det samme gør sterile omgivelser og forskansning bag ruder og skranker. Sikkerhed i de fysiske rammer er også at have forholdsregler mod skarpe instrumenter og ting, man kan kaste med. Andre emner Andre emner, I kan arbejde med under adgangsforhold og arbejdsstedets indretning, kan være: Hensigtsmæssig indretning i forhold til arbejdsopgaven Tekniske sikkerhedsforanstaltninger I kan gøre det lettere at tilkalde hjælp ved at bruge tekniske hjælpemidler fx mobiltelefoner, overfaldsalarmer eller lignende. I skal være sikre på, at nødkaldsprocedurer er gennemtænkt, og alle involverede skal være enige i fremgangsmåden. Som med andre tekniske løsninger er de kun brugbare, hvis de bliver vedligeholdt, og hvis der bliver reageret på nødsignalet. Hvis nogen skal agere bodyguards, skal de være uddannet gennem kurser i konflikthåndtering og frigørelses- og fastholdelsesteknikker. Andre emner Andre redskaber, I kan arbejde med under tekniske sikkerhedsforanstaltninger, kan være: Hvordan tilkaldes kollegaer og evt. politi/ vagt? Hvornår tilkaldes politi/vagt/kollegaer Eventuel vedligeholdelse af teknisk udstyr Registrering af episoder med vold og trusler om vold herunder anmeldelse til Arbejdstilsynet og eventuelt politi Registrering af situationer med trusler og vold er en hjælp til at få hændelserne konkretiseret og er med til at aflive myter. I skal afklare, hvad I ønsker mere viden om, hvad registreringerne skal bruges til, og hvornår de skal diskuteres. Det er vigtigt, at I hele tiden forholder jer til registreringerne, analyserer informationerne og udarbejder handlingsplaner. 12

13 I Arbejdsmiljøhåndbogen på internettet/hjemmesiden kan I læse, hvordan man anmelder situationerne til Arbejdstilsynet. Der kan I også finde procedure og skema for registrering af trusler om vold (nærved ulykker). Registreringer kan med fordel skræddersys til jeres formål: Fx udfylder alle medarbejdere et skema efter en konfliktepisode en døgnrapport over tilstanden i afdelingen eller en observation af en enkelt eller en gruppe borgere/brugere. En god registrering giver ikke kun informationer om konfliktepisoder, men også om de gode oplevelser med borgere/brugere. Dermed får I viden om, hvilke betingelser der giver en god stemning og positive oplevelser med borgere/brugere. 2. Under volden eller trusler om vold I skal udarbejde en procedure, som beskriver, hvordan ledere og øvrige kollegaer skal forholde sig. Læs signalerne Hvis I er gode til at aflæse borgerens/brugernes signaler rigtigt, er det nemmere at standse en konflikt i opstarten. Signalerne kan fx være stemningen, som virker stresset eller hektisk, eller brugeren/ borgeren kan vise tegn på stress og frustration. Kropsproget er vigtigt at lægge mærke til, men kan også være svært at tolke. Men træning kan øge evnen til opmærksomhed og vurdering af situationen. Kommunikation er det vigtigste redskab til at håndtere en begyndende konflikt. 3. Efter volden, trusler om vold eller voldsomme hændelser Kriseplan Omsorgsplan, kriseplan, kriseberedskab eller ambulancetjeneste. Kært barn har mange navne. Ordene dækker over en plan, hvor arbejdsstedet sørger for, at den ansatte får psykologisk og praktisk støtte til at bearbejde en voldsepisode, trusler om vold og voldsomme hændelser. Hvis hjælpen udebliver, kan den voldsramte føle sig dobbelt krænket og afvist af arbejdsstedet. Kriseplanen skal beskrive: I hvilke situationer den skal træde i kraft Den nærmeste kollegas og lederens rolle Hvem giver psykisk førstehjælp og følger op med at kontakte Falck Healthcare, hvis det er nødvendigt? Anvendelse af debriefing Henvisning til krisepsykolog Hvem informerer efterfølgende om situationen, hvem skal have besked og hvornår? 13

14 Psykologisk debriefing Psykologisk debriefing anvendes som krisehjælp til mennesker ( ofre ), der har været udsat for voldsomme oplevelser eller har overværet - bl.a. trafikulykker, vold, voldtægt og naturkatastrofer. Ofrene kan for eksempel være de direkte involverede, redningsmandskabet eller tilskuere til begivenheden. Psykologisk debriefing kan består af en samtale, der skal understøtte efterbearbejdningen af en belastende oplevelse. Debriefing kan bl.a. være med til: at diskutere indtryk, følelser og reaktioner at mindske spændinger at mindske jeres opfattelse af, at jeres reaktioner er unormale at mobilisere ressourcer til, at I kan hjælpe og støtte hinanden. at forberede på symptomer og reaktioner, som kan optræde i fremtiden at rådgive om, hvordan I håndterer stresssymptomer. En psykologisk debriefing finder typisk sted et par dage efter, at den traumatiske oplevelse har fundet sted, og den varer normalt et par timer. Metoden er et supplement til individuel krisehjælp og kan derfor ikke erstatte krisehjælpen. I kriseplanen skal der være en liste over de personer, som den enkelte ansatte ønsker skal yde psykisk førstehjælp, og nogle retningslinjer for, hvordan hjælpen skal gives. En kriseplan tager tid. Detaljer, tvivl og usikkerhed skal drøftes igennem. Lederens ansvar er at holde fast i, at en kriseplan skal laves. Medarbejdernes opgave er at blive enige om indholdet i den. Anmeldelse Vold og trusler, som har medført arbejdsudygtighed i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal altid anmeldes til Arbejdstilsynet inden ni dage efter første fraværsdag. I Arbejdsmiljøhåndbogen på internettet/hjemmesiden kan I læse, hvordan man anmelder situationerne til Arbejdstilsynet. Vold og trusler skal anmeldes til politiet efter de retningslinier, som I har udformet på jeres arbejdsplads. Samtidig skal der ske en intern registrering hvor I indsamler informationer om hændelser med vold og trusler. Selv om situationerne ikke anmeldes, er de stadig belastninger i arbejdsmiljøet, som skal behandles og forebygges. 14

15 Hvor kan I hente yderligere hjælp? Ønsker I yderligere hjælp til arbejdet med forebyggelse af vold, trusler om vold og voldsomme hændelser kan I kontakte HR/Udvikling i Organisation og Personale. 15

16 Organisation og personale Rådhuset, Søvej 1, DK-8600 Silkeborg, Telefon DTP og tryk: Silkeborg Kommune O&P

Vold, trusler om vold og voldsomme hændelser

Vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Vold, trusler om vold og voldsomme hændelser 1 Forord Fredensborg Kommune ønsker med denne vejledning at gøre det klart, at Fredensborg Kommune ikke tolerer vold eller trusler om vold overfor kommunens

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Marts 2017 Regler om vold uden for arbejdstid Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelaterede hændelser med vold, trusler eller anden krænkende

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende Retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler MED-udvalget 11.03.16 Indhold Formål... 1 Definition... 1 Forebyggelse af vold og trusler... 2 Anmeldelse til politiet... 3 Vold eller trusler om vold

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd Elever imellem Revideret 15.01.18 Retningslinjer for håndtering af

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Voldspolitik i Varde Kommune

Voldspolitik i Varde Kommune Voldspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 26. august 2008 Vision Varde Kommune er en arbejdsplads hvor medarbejderne tilbydes tryggest mulige rammer for udførelsen af arbejdet. Ingen

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Guide for håndtering af vold og trusler.

Guide for håndtering af vold og trusler. Guide for håndtering af vold og trusler. Redskab til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler Det er målet at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere.

Læs mere

Udarbejd en tids- og handlingsplan for processen (dvs. en køreplan med deadlines og ansvarspersoner).

Udarbejd en tids- og handlingsplan for processen (dvs. en køreplan med deadlines og ansvarspersoner). Procesguide Kom godt i gang trin for trin Procesguiden er til brug for arbejdspladser, der allerede er i gang med voldsforebyggelsen og ønsker et servicetjek og til arbejdspladser, der skal i gang med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole.

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Revideret 22.02.18 Retningslinjer for håndtering af trusler,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

HR-morgenmøde den 7. juni Velkommen til HR-morgenmøde

HR-morgenmøde den 7. juni Velkommen til HR-morgenmøde HR-morgenmøde den 7. juni 2017 Velkommen til HR-morgenmøde Dagsorden HR-morgenmøde den 7. juni 2017 1. Hvad betyder sammenlægningen af Ledelsescentret og Ressourcecentret? 2. APV- og trivselsundersøgelsen

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

SYNOPSE VOLDSFOREBYGGELSE I REGION NORDJYLLAND

SYNOPSE VOLDSFOREBYGGELSE I REGION NORDJYLLAND SYNOPSE VOLDSFOREBYGGELSE I REGION NORDJYLLAND Forbedringsforslag Statusbeskrivelse Styrker og Svagheder UDARBEJDET AF ARBEJDSMILJØKONSULENT LISE-LOTTE KYNEB, HR-ARBEJDSMILJØ OG MEDINDFLYDELSE SIKKERHEDSLEDER

Læs mere

Voldspolitik i afdeling O, OUH

Voldspolitik i afdeling O, OUH Medarbejderinvolvering i forandringsprocesser I: Voldspolitik i afdeling O, OUH Marianne Lundegaard Oversygeplejerske 2 Afdeling O Ca 420 ansatte 2 matrikler Odense og Middelfart 4 sengeafsnit 1 skadestue

Læs mere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Temadag for AMR & TR SL d. 1.11.2018 Kristina B. Sørensen, Inger Petersen og Gitte Leve Clausen Projekt styrket

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER.

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. TIL DIG, SOM ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Brolæggerstræde 9 1211 København K 7248 6000 www.sl.dk 2 SÅDAN HÅNDTERER

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe 1. Er det muligt konkret på arbejdspladsen udvikle værdier og metoder på en måde, så forebyggelse af konflikter inkluderes? Hvordan kan det gribes an? 2. Hvilke konkrete personlige og faglige kompetencer

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben.

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben. VOLDSPOLITIK Mål: - Vi skal i hele vores adfærd forebygge konflikter og vold. - De ansatte skal have den nødvendige støtte og hjælp, når de har været udsat for overgreb med henblik på at begrænse følgevirkningerne.

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold,

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse.

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Bostedet Lindevang Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Alarmer og alarmmodtagere Alle har alarmer. Uanset funktion i

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Stop farligt arbejde

Stop farligt arbejde Stop farligt arbejde Vores virkelighed 5 drab på 4 år 33 %(66 % psykiatri)har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads. For alle lønmodtagere er tallet 8,4 %. 25

Læs mere

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1 Forord I Fredensborg Kommune skal det være sikkert og trygt at arbejde. Fredensborg Kommune har nul-tolerance overfor vold og trusler om vold mod kommunens ansatte. Selvom statistikkerne over arbejdsulykker

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Registrering af vold. Et redskab til forebyggelse af vold. Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg

Registrering af vold. Et redskab til forebyggelse af vold. Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg Registrering af vold Et redskab til forebyggelse af vold Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg www.rm.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor registrere voldsepisoder 3

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Voldspolitik for Timring Læringscenter

Voldspolitik for Timring Læringscenter 1. Vigtige telefonnumre 2. Indledning 3. Procedure ved vold eller trusler om vold 4. Instruktion hvis situationen opstår 5. Forebyggelse af vold 6. Indberetningsark til internt brug (bilag 1) 7. Definition

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber Saml brikkerne - forebyg trusler og vold En vejledning til ledere og sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber Ingen skal udsættes for fysisk eller psykisk vold Vold og trusler

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Kort og klart Viden til gavn

Kort og klart Viden til gavn Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse Kort og klart Viden til gavn INDHOLD Introduktion til retningslinjerne... 3 1. Forebyggelse af

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Forebyggelse og håndtering af vold og trusler Forebyggelse og håndtering af vold og trusler Denne retningslinje understøtter Silkeborg Kommunes Arbejdsmiljø og Sundhedspolitik. Retningslinjen beskriver hvordan Silkeborg Kommunes arbejdspladser skal

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Vold hvad gør vi ved det?

Vold hvad gør vi ved det? Vold hvad gør vi ved det? 1 Udviklingen i vold og trusler på arbejdspladsen Trusler % Vold % 2000 2005 2010 2012 4,6 6,3 10,6 9,2 2,2 3,3 7,5 6,1 2 Vold - omfang 15 % har været udsat for vold inden for

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv.

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv. Uddannelse og Arbejdsmarked Hovedgård Skole Voldspolitik for Hovedgård Skole På Hovedgård skole vil vi gerne forhindre at vold forekommer, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvordan de skal

Læs mere

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplanen omhandler arbejdsrelateret fysisk og psykisk vold. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med fysisk

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere