Notat. 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe. Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe. Hører til journalnummer: A Udskrevet den"

Transkript

1 Notat 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. cc: [Navn(e)] Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. februar 2018 Spørgsmålene er stillet af suppleant for Mehmet Kücükakin, Vivi Nør Jacobsen (F) Dato: 8. februar 2018 Sags nr.: A Sagsbehandler: DJH Spørgsmål Ud fra hvilke kriterier afgøres det, og af hvem, hvornår et barn er tosproget? Svar Forældrene oplyser sprogtilknytning når de indskriver deres børn i dagtilbud. Denne oplysning bruges i forbindelse med indskrivning i skolen. Spørgsmål Er det korrekt forstået, at 60% af eleverne på Albertslunds skoler i 8. klasse vurderes som værende ikke-uddannelsesparate? Hvis tallet er et andet, vil jeg bede om at få oplyst det korrekte procenttal. Svar Neden for er oversigt over uddannelsesparathedsvurderinger i for 8. og 9. klasse i de seneste tre år. Tabellerne viser vurderinger pr 1. februar det pågældende år. Figuren viser parathedsvurderinger i forhold til ønsker til ungdomsuddannelse. Tabel kl. UPV - EJ parat Albertslund - Skoler Elever i alt UPV - Ej parat Procent Albertslund Ungecenter % Egelundskolen % Herstedlund Skole % Herstedvester Skole % Herstedøster Skole % I alt % 9. kl. UPV - EJ parat Albertslund - Skoler Elever i alt UPV - Ej parat Procent Albertslund Ungecenter % Egelundskolen % Herstedlund Skole % Herstedvester Skole % Herstedøster Skole % I alt % BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Skoler & Uddannelse Nordmarks Allé Albertslund 1 skoleroguddannelse@albertslund.dk T

2 Notat: Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. februar 2018 Tabel kl. UPV - EJ parat Albertslund - Skoler Elever i alt UPV - Ej parat Procent Albertslund Ungecenter % Egelundskolen % Herstedlund Skole % Herstedvester Skole % Herstedøster Skole % I alt % 9. kl. UPV - EJ parat Albertslund - Skoler Elever i alt UPV - Ej parat Procent Albertslund Ungecenter % Egelundskolen % Herstedlund Skole % Herstedvester Skole % Herstedøster Skole % I alt % Tabel kl. UPV - EJ parat Albertslund - Skoler Elever i alt UPV - Ej parat Procent Albertslund Ungecenter % Egelundskolen % Herstedlund Skole % Herstedvester Skole % Herstedøster Skole % I alt % 9. kl. UPV - EJ parat Albertslund - Skoler Elever i alt UPV - Ej parat Procent Albertslund Ungecenter % Egelundskolen % Herstedlund Skole % Herstedvester Skole % Herstedøster Skole % I alt % 2 Side 2 af 3

3 Notat: Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. februar 2018 Figur 1 Viser vurderingen af elever fra 9. og 10 klasser i tre skoleår Spørgsmål Et der muligt at få det standardbrev vedr. sprogtest/screening, som sendes til elevernes forældre i løbet af skoletiden? Svar Brev til forældre og orientering fra Undervisningsministeriet er vedlagt. 3 Side 3 af 3

4 2 - Forældrebrev - dsa-test.docx Forældrebrev Kære forældre til elever med to eller flere sprog - i 5. og 7. klasse Dato: 16. september 2015 Sags nr.: Albertslund Kommunalbestyrelse ønsker, at alle børn i kommunen lærer så meget som muligt. Derfor er det besluttet, at elever i Albertslund Kommune, der taler flere sprog end dansk, skal tage en test i 5. og 7. klasse i dansk som andetsprog. Denne test er lavet særligt til tosprogede elever af Undervisningsministeriet. Testen handler kun om sprog og ikke om, hvorvidt eleverne er mere eller mindre dygtige end deres etsprogede klassekammerater. Testen er adaptiv, hvilket vil sige, at den tester både elevens stærke og svage kompetencer. Hvis man taler to eller flere sprog i hjemmet, har eleven generelt nogle særlige kompetencer. For når man bruger flere sprog i sin dagligdag, bliver man ofte rigtig dygtig til at arbejde med sprog. Elever med flere sprog skal støttes til at bruge disse særlige kompetencer, så de kan blive så dygtige i dansk som andetsprog som muligt. Sproget er centralt - også når man skal lære matematik, fysik og de andre fag i skolen. Derfor er det vigtigt, at lærere og pædagoger får at vide, hvordan de bedst muligt kan støtte den enkelte elev i at få stærke sproglige kompetencer. Det kan de få gennem dansk som andetsprogs-testene i 5. og 7. klasse. Både forældre og børn får besked om resultatet af testene, og der er ingen andre end de professionelle i skolen og i forvaltningen, der vil få viden om, hvordan netop jeres barn klarer sig i testene. BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Skoler & Uddannelse Nordmarks Allé Albertslund 4 skoleroguddannelse@albertslund.dk T

5 Jeg håber, I vil støtte jeres barn i at tage denne test. Ønsker I at vide mere om testene, kan I gå ind på I er også velkommen til at kontakte læse- og tosprogskonsulent Annette Jørgensen på annette.jorgensen@albertslund.dk. Med venlig hilsen Henriette Krag Chef for skoler og uddannelse Albertslund Kommune I Albertslund Kommunes er et tosproget barn et barn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund, evt. gemmen skolens undervisning, lærer dansk. Tosprogede børn defineres i Albertslund tillige som børn, der vokser op i hjem, hvor der tales mere end ét sprog. Kilde: Bilag til skolernes styrelsesvedtægt i Albertslund Kommune 5 Side 2 af 2

6 3 - De_frivillige_nationale_test i dsa - folder fra mi De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 6 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

7 7 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

8 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

9 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse Redaktion: Stine Sønberg Madsen, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Redaktion og produktion: Werner Hedegaard, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelægger: Liebling Fotos: Colourbox Omslag: Liebling 1. udgave, oktober 2012 ISBN: (WWW) Internetadresse: uvm.dk/testandetsprog Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Publikationen kan ikke bestilles i trykt form. Der henvises i stedet til onlineversionen Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Ministeriet for Børn og Undervisning, telefon: eller pub@uvm.dk 9

10 Indhold De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 7 Testene i hovedtræk 8 Forbered eleverne før testen 10 Støt eleverne under testen 12 Analysér resultaterne efter testen 13 Invitér elev og forældre til dialog 17 Brug testresultaterne i undervisningen De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5

11 11

12 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog Formålet med testene i dansk som andetsprog er at afdække tosprogede elevers kompetencer og potentialer i forhold til at tilegne sig dansk og at bruge resultaterne til at målrette og støtte undervisningen i alle elevens fag. Denne vejledning handler om, hvordan læreren kan forberede sig selv, eleverne og deres forældre på testen, støtte eleverne undervejs og tolke deres resultater. Vejledningen er et af flere inspirationsmaterialer om de nationale test. Materialerne ligger samlet på uvm.dk/nationaletest. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Oktober De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 7

13 Testene i hovedtræk De nationale test i dansk som andetsprog er frivillige test, der giver viden om tosprogede elevers særlige kompetencer. De nationale test i dansk som andetsprog er itbaserede test, der kan give et velfunderet, hurtigt og systematisk overblik over, hvad tosprogede elever kan og ved inden for centrale områder af dansk som andetsprog. Testene er frivillige, de kan bruges af alle skoler, og perioden, hvor de er tilgængelige, bliver meldt ud forud for hvert skoleår. Testene i dansk som andetsprog er et tilbud Skolerne kan frit vælge, om de vil bruge de nationale test i dansk som andetsprog. På den måde adskiller testene sig fra de nationale test i de øvrige fag, som er obligatoriske på bestemte klassetrin. Testene i dansk som andetsprog kan imidlertid ikke erstatte obligatoriske test i andre fag. Testene er målrettet tosprogede elever Testene er målrettet tosprogede elever og henvender sig til elever med mange forskellige forudsætninger i dansk som andetsprog, for eksempel: Testene tilpasser sig eleven der er udfordringer og muligheder for alle Det særlige ved de nationale test er, at de er adaptive. Det vil sige, at opgaverne indretter sig efter den enkelte elev. Opgaverne bliver gradvist sværere, hvis eleven svarer rigtigt, og lettere, hvis eleven svarer forkert. Fordelen ved at teste på denne måde er, at der er udfordringer til alle. Derfor er der også opgaver til testen i 5. klasse, der er sværere end gennemsnitsopgaver i testen til 7. klasse. Testene kan bruges på flere klassetrin Testene er udviklet til 5. og 7. klassetrin, men da der er både lette og svære opgaver, og testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau, kan testene også bruges på klassetrinnet over og under. For eksempel kan testen i dansk som andetsprog målrettet 7. klasse også bruges på 6. og 8. klassetrin. elever, der skal udsluses fra modtageklasser elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog elever, der er tosprogede, og som har haft hele deres skolegang i Danmark. På testogprøver.dk kan du booke tid til testen, gennemføre testen og hente resultaterne. Du kan også finde en brugervejledning til testsystemet. Testene er derimod ikke relevante for elever i modtageklasser, som lige er kommet til landet, da testene forudsætter, at eleverne har et vist kendskab til det danske sprog De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

14 Opgaverne i de tre profilområder Sprog og sprogbrug: Opgaverne i dette profilområde tester elevens viden om og færdigheder i at anvende centrale grammatiske områder på dansk, som for eksempel ordklassernes brug og bøjning og korrekt sætningsopbygning på dansk. Desuden dækker profilområdet kendskab til sprogbrug i dagligdagssituationer, faste udtryk og ordsprog på dansk. Ordforråd: Opgaverne i dette profilområde tester elevens kendskab til og forståelse af såvel almindelige danske ord som faglige og før-faglige ord fra skolens fag. Elevens ordforråd giver sædvanligvis et godt fingerpeg om elevens samlede sproglige kompetence på dansk, og det særlige fokus på elevens faglige og før-faglige ordforråd kan være med til at belyse elevens muligheder for at deltage i og få udbytte af den almindelige undervisning i fagene. Læseforståelse: Opgaverne i dette profilområde tester elevernes forståelse af hovedindholdet i fiktions- og fagtekster på dansk, herunder færdighederne i at forstå rækkefølgen og sammenhængen i en tekst, at finde specifik information, udlede holdninger og at danne følgeslutninger (læse mellem linjerne) fra forskellige former for tekster. Læseforståelsen bygger på forudsætninger fra de to andre profilområder. Testen evaluerer udvalgte områder af undervisningen Tosprogede elever har nogle særlige kompetencer, som er relevante for elevens lærere at få viden om. Når en elev behersker to sprog, bliver han eller hun således særlig opmærksom på sproglige forskelle og ligheder. Eleven sammenligner for eksempel viden om lyde og endelser på sit modersmål med lyde og endelser på det sprog, han eller hun er i gang med at tilegne sig. Sprogtilegnelsesprocessen er individuel, og elevens måde at bruge sproget på skal derfor ses i lyset af, hvor eleven er i sin proces. Denne proces er dynamisk og uafhængig af elevens alder eller klassetrin. Når man som lærer skal hjælpe eleven med at udvikle sit sprog, er det derfor nødvendigt at have viden om, hvor eleven befinder sig sprogligt på et givet tidspunkt. Dette kan de nationale test i dansk som andetsprog være med til at give indblik i. Testen ligner testen i dansk, læsning, men er grundlæggende anderledes Ved første øjekast minder testen i dansk som andetsprog om læsetesten i dansk. Men opgaverne er udarbejdet til forskellige målgrupper og måler derfor ikke nøjagtigt det samme: Dansk som andetsprog er en såkaldt andetsprogstest, mens læsetesten tester modersmålsfærdigheder. Derfor vil læreren heller ikke kunne sammenligne resultaterne, selv om en elev har gennemført begge test. Testene måler imidlertid ikke alle elevens kompetencer inden for dansk som andetsprog, men alene de sproglige områder, som egner sig til at blive testet med en it-baseret test. Sproglige kompetencer som for eksempel kommunikationsstrategier, kompetencer på modersmålet og mellemsprogets udvikling må evalueres med andre værktøjer. Testene tegner et billede af, hvad eleverne kan og ved inden for tre profilområder: Ordforråd, Sprog og sprogbrug og Læseforståelse. 14 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 9

15 Forbered eleverne før testen Klare informationer og aftaler med eleverne er vigtige for at komme godt fra start. Det er vigtigt at forberede sig selv, eleverne og deres forældre grundigt på testen, så alle får den bedst mulige oplevelse. Fortæl eleverne om testen I praksis vil det ofte kun være nogle af klassens elever, der skal gennemføre testen. Derfor er det vigtigt at tydeliggøre, at eleverne er udvalgt, fordi de tilhører målgruppen, ikke fordi de er mindre fagligt stærke end deres klassekammerater. Lærerens instruktioner til eleverne kan for eksempel lyde sådan: I skal tage denne her test, fordi I er tosprogede og kan noget andet end jeres klassekammerater med dansk som modersmål. Vi skal bruge resultaterne til at gøre vores undervisning af hver enkelt af jer endnu bedre. Der er mange forskellige opgavetyper. Nogle er for eksempel bygget op som en madopskrift, mens andre ligner en opgave i matematik. I får forskellige opgaver, og måske får jeres sidemand helt andre opgaver, end I selv gør. Hvis I har problemer med at forstå en opgave, må I gerne spørge mig til råds, men jeg hjælper jer ikke med det rigtige svar. Alle elever, som tager testen, vil få opgaver, de kan svare på, og opgaver, de ikke kan svare på. Det er meningen, fordi testen hele tiden prøver at finde ud af, hvad I kan. Testen vil sandsynligvis vare hele lektionen, men der er mulighed for, at I kan holde en pause undervejs. Hvis I får brug for det, så ræk hånden op. Det er forskelligt, hvor mange opgaver I hver især kommer til at svare på. Det gælder om at svare rigtigt på opgaverne, ikke om at være hurtigst eller svare på flest opgaver. Hvis nogle af jer bliver færdige før tid, så tag jeres frilæsningsbog eller lektier frem, og bliv siddende stille på jeres pladser. I skal besvare opgaverne så godt, som I kan, og det gælder også de meget svære opgaver. Hvis I er i tvivl om et svar, skal I svare det, som I tror, er det rigtige svar. Hvis I slet ikke har nogen idé om, hvad der er rigtigt, så spring opgaven over men det tæller som et forkert svar at svare blankt De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

16 Informér forældrene om testen Fortæl forældrene, at: eleverne ikke skal testes, fordi de er mindre fagligt stærke end deres klassekammerater, men fordi de som tosprogede kan noget andet end elever med dansk som modersmål testene er et supplement til de andre nationale test ikke et alternativ testene fokuserer på elevernes sproglige korrekthed i modsætning til den daglige undervisning, hvor eleverne opmuntres til at eksperimentere med sproget resultaterne bliver udskrevet i et computergenereret brev, som kan udleveres til forældrene. Lav klare aftaler med eleverne Testsituationen kan være uvant for både lærer og elever. Eleverne er måske vant til at få hjælp til at klare opgaver, og læreren plejer måske at forklare, uddybe og fortælle resultatet af en opgave med det samme i den daglige undervisning. Men undervisningssituationen er forskellig fra testsituationen. Lav derfor sammen nogle klare aftaler om, hvordan eleverne kan bede om hjælp og få pauser i løbet af testen. Lær testen at kende Hver elev kan tage den samme test tre gange i løbet af sin skoletid i de perioder af året, hvor de stilles til rådighed som frivillige test. Lærere og elever kan også eksperimentere med opgavetyperne ved at prøve demotesten, som findes på testogprøver.dk. 16 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 11

17 Støt eleverne under testen Eleverne får den bedste oplevelse med de vante hjælpemidler og eventuelt en pause undervejs. Eleverne skal ikke svare på et bestemt antal opgaver for at gennemføre testen, men blive ved indtil testresultatet er statistisk sikkert. Det kan være efter 50 opgaver, men det kan også kræve 90 opgaver. Nogle elever kan gennemføre testen i løbet af en lektion på 45 minutter, mens andre kan have brug for mere tid. Eleverne må gerne holde pause undervejs Testen kan sættes på pause, hvis en elev har brug for det, eller læreren kan afbryde testen for at gøre den færdig en anden dag. Det gøres alt sammen fra monitoreringssiden i testsystemet. Følg med på monitoreringssiden I testsystemet er der en monitoreringsside, hvor læreren under testen kan holde øje med elevernes testforløb. Her kan man følge med i, hvor sikkert resultatet er og eventuelt give en elev mere tid, hvis grundlaget for at vurdere resultatet ikke er godt nok efter 45 minutter. På monitoreringssiden optræder der tre farvekoder: grøn, gul og rød. Farverne viser, hvor statistisk sikkert elevernes testresultat er. Grøn: Resultatet er statistisk sikkert. Gul: Resultatet kan beregnes, men skal læses med forbehold. Rød: Der kan ikke beregnes et resultat endnu. Når et elevresultat er statistisk sikkert (grøn markering), kan læreren enten afbryde testen eller lade eleven fortsætte. Testresultatet bliver mere sikkert, jo flere opgaver eleven besvarer, men det er kun en god idé at fortsætte, hvis eleven kan bevare koncentrationen og sit almindelige svarmønster. Læs mere om mulighederne for at følge med i elevens testforløb i brugervejledningen på testogprøver.dk. Giv eleverne de vante hjælpemidler Ud over almindelige hjælpemidler som for eksempel kladdepapir og blyant vil tosprogede elever ofte have gavn af ordbøger, et oplæsningsprogram eller en personlig hjælper, som kan læse testspørgsmålene eller centrale passager højt. Tilbyd de hjælpemidler, som eleven kender fra den almindelige undervisning. Observer eleverne under testen Mens testen er i gang, er det en god idé at iagttage eleverne og eventuelt skrive ned, hvordan de reagerer på testen, hvilken hjælp de får undervejs, og om den har effekt. Disse erfaringer kan være en god hjælp senere, både til at vurdere, om noget har haft indflydelse på testresultaterne, til at planlægge næste undervisningsforløb for den enkelte elev og ikke mindst vurdere, hvilken hjælp eller støtte der kan gavne elevens faglige udvikling De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

18 Analysér resultaterne efter testen Systematik og blik for helheden er opskriften, når resultaterne skal vurderes. Testresultaterne bliver vist på en skala fra 1 til 100 og en skala fra 1 til 5, der går fra klart under middel til klart over middel (se tabel 1). Læreren kan desuden se besvarelser af de enkelte opgaver for at kunne finde forklaringer på overraskende resultater. Sådan kan analysen gribes an Allerede dagen efter, at testen er taget, er resultaterne klar, og her er en opskrift på, hvordan du som lærer kan gå til værks, når du skal analysere resultaterne: 1. Undersøg elevernes samlede resultater ved at kigge på søjlediagrammerne (se figur 1) hvordan ligger elevgruppen sammenlignet med forventningerne? 2. Se på elevernes individuelle resultater (se figur 2), og notér eventuelle bemærkninger til den enkelte elev. 3. Kig på overraskelserne og eventuelt på besvarelser af enkeltopgaver (se figur 3). Viser resultaterne noget nyt, eller afspejler de ikke det forventede niveau for eleven, for eksempel på grund af manglende faglige færdigheder, nervøsitet, manglende koncentration eller tekniske problemer? Tabel 1. Sammenhæng mellem elevers resultat i testen på to skalaer: Elevresultat 1-5 Resultat Klart under middel Under middel Middel Over middel Klart over middel De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 13

19 Figur 1. Elevgruppens resultat fordelt på fem niveauer i forhold til fordelingen på landsplan Læseforståelse Elever 10 Ordforråd Elever Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Sprog og sprogbrug Elever 10 Samlet vurdering Elever Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Elevgruppens resultat Landsgennemsnit De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

20 Figur 2. Testresultater på elevniveau fordelt på profilområder Skærmbillede fra testsystemet Figur 3. Detaljer om elevens testforløb (R = rigtigt, F = forkert, B = blankt) Skærmbillede fra testsystemet 20 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 15

21 Vurdér resultaterne med forsigtighed Når resultaterne skal beregnes, er det en god idé at have disse punkter in mente: Både hjælpemidler og den uvante situation kan påvirke elevernes resultater Brug observationerne fra selve testen til at vurdere kvaliteten af de enkelte resultater. Hvordan var elevernes motivation? Var der tekniske problemer undervejs? Og hvordan fungerede hjælpemidlerne? Den endelige resultatskala bliver beregnet ud fra elever i 5. og 7. klasse Opgaverne i en test varierer så meget i sværhed, at også elever på andre klassetrin kan have udbytte af testen. Når den endelige resultatskala bliver beregnet (formodentlig i begyndelsen af 2013), sker det ud fra svarene fra elever på 5. og 7. klassetrin. Det kan læreren have in mente, når resultaterne analyseres. Sprogudviklingen følger ikke nødvendigvis aldersudviklingen For eksempel kan to elever i 5. klasse have vidt forskellige forudsætninger for at gennemføre testen. Særligt i analysen af testresultaterne er det derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige vilkår, der er for eleverne. Resultaterne bør ikke bare vurderes i forhold til elevens klassetrin, men også i forhold til elevens dansksproglige udvikling generelt. Resultatskalaen bliver først endeligt beregnet efter de frivillige test i 2012 Testen i dansk som andetsprog er helt ny. Hvis eleverne får usædvanligt høje eller lave resultater under de frivillige test i efteråret 2012, kan det skyldes, at den endelige skala endnu ikke er beregnet. Det kan først ske, når et større antal elever har taget testene formentlig i begyndelsen af De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

22 Invitér elev og forældre til dialog Fremtiden skal i fokus, når resultaterne formidles til eleverne og deres forældre. Læreren formidler testresultatet mundtligt til eleven. I samtalen kan læreren fremhæve elevens stærke og svage sider, og lærer og elev kan sammen opstille læringsmål for eleven og på den måde bruge testresultatet fremadrettet. Sæt fokus på den positive feedback og elevens ressourcer, men fremhæv også udfordringerne. Ellers vil eleven nemt føle sig snydt, hvis han eller hun ser resultaterne på skrift. Spørg ind til elevens oplevelse af testen var der tid nok til at besvare opgaverne? Var han eller hun nervøs? Var opgaverne lette eller svære? Fortæl, hvad testresultaterne betyder for eleven. Skal undervisningsplanen justeres? Skal der sættes nye læringsmål for eleven? Eller bekræfter resultatet, at kursen er rigtig? op med et mundtligt eller skriftligt supplement til forældrene. Sæt fokus på det positive og fremadrettede i feedbacken: Hvor er udviklingsmulighederne? Og hvilke tiltag bliver der nu sat i værk? Læreren kan for eksempel bruge testresultaterne i forbindelse med en skole-hjem-samtale og lægge rapporten til forældrene som et indstik i elevplanen, så resultaterne indgår i samtalen med fokus på fremtiden. Uddyb resultaterne til forældre Resultatet til forældrene bliver vist som en tekst på en enkel skala fra 1 til 5, jævnfør tabel 1. Ud over testresultatet er der en beskrivelse af, hvad der er blevet testet. Resultatet kan printes og udleveres til forældrene. Det fremgår ikke af den standardiserede udskrift fra systemet, om en elev har brugt hjælpemidler eller er blevet undervist på et andet klassetrin, end testen er taget på. Det kan derfor være en fordel at følge 22 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 17

23 Brug testresultaterne i undervisningen Resultaterne for hvert profilområde kan bruges til at planlægge og målrette undervisningen i alle elevens fag. Elever bliver ikke dygtigere af at blive testet. Men de kan blive dygtigere, hvis læreren kan bruge resultaterne som bidrag til at planlægge og målrette undervisningen til den enkelte elev. Hvis en elev har klaret sig godt i profilområderne, bør læreren overveje, hvordan eleven kan udfordres noget mere i undervisningen, både fagligt og sprogligt. Har eleven derimod klaret sig mindre godt inden for et eller flere områder, er her en række forslag til opfølgningen i undervisningen: Ordforråd Hvis en elev har klaret sig mindre godt i profilområdet Ordforråd, skal testresultatet i første omgang sammenholdes med lærerens iagttagelser fra den daglige undervisning. Understøtter testresultatet iagttagelserne, eller modsiger de hinanden? Hvis de modsiger hinanden, bør området undersøges endnu mere. Bekræfter de derimod hinanden, kan læreren overveje, om sprogudvikling og fag er hensigtsmæssigt integreret i den daglige undervisning, så eleven både kan lære det faglige indhold i faget og nye ord og begreber. Det kan være ord og begreber, der knytter sig til faget, men det kan også være ord og begreber, der hører til i den daglige kommunikation. Sprog og sprogbrug Hvis en elev har klaret sig mindre godt i profilområdet Sprog og sprogbrug, må læreren på samme måde overveje, om testresultat og iagttagelser fra den daglige undervisning stemmer overens. Testresultatet kan give anledning til at overveje, hvordan eleven kan lære om sproget i meningsfyldte sammenhænge. I det hele taget bør et utilfredsstillende resultat i profilområderne Ordforråd og Sprog og sprogbrug give anledning til overvejelser over, hvordan man indtænker sprogdidaktiske arbejdsformer i undervisningen i fagene. Læseforståelse Hvis en elev har været udfordret i profilområdet Læseforståelse, kan læreren overveje, hvordan man kan arbejde med at opbygge elevens læseforståelse gennem fokuserede ord og tekstarbejde. En anden indsats kan være at støtte eleven i at læse noget mere De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

24 Testresultaterne er fortrolige Resultaterne er fortrolige de er til eleven selv, forældrene, elevens lærere og skolelederen. Skolelederen kan dog også tildele rettigheder til andre lærere og for eksempel til koordinatoren for undervisningen i dansk som andetsprog eller til læsevejlederen. Hvis den lærer, der har gennemført testen med eleven, ikke er specialiseret i dansk som andetsprog, bør læreren ud over at drøfte testresultatet med faglærerne også involvere en lærer/vejleder med særlige kompetencer i dansk som andetsprog. Skolelederen må orientere skolebestyrelsen om skolens samlede resultat. På den måde kan resultaterne bruges som en indikator (blandt mange andre) for det faglige niveau på skolen. Resultater for den enkelte elev og skole må ikke offentliggøres. Selve testopgaverne er i øvrigt altid fortrolige, da de skal kunne genbruges fra år til år. Kun læreren har mulighed for at se opgaverne via elevernes testresultater. Bliv klogere på de nationale test På uvm.dk/nationaletest kan du blandt andet finde love og regler, en brugervejledning til testsystemet og artikler om, hvordan du kan følge op på resultatet af de nationale test. Kontakt Stine Sønberg Madsen for mere information på: Stine.Sonberg.Madsen@ktst.dk. Brug for samarbejde på tværs At forbedre undervisningen til den enkelte elev kræver et tæt samarbejde mellem lærerne i dansk som andetsprog og faglærerne på skolen. Derfor er det for testen i dansk som andetsprog særlig vigtigt, at elevens andre lærere involveres i, hvordan eleven har klaret testen, og hvordan opfølgningen kan tilrettelægges. Elevens lærere skal sammen sikre sig, at den viden og indsigt, som testresultatet har givet, ikke kun bliver formidlet til elevens andre lærere, men også bliver omsat til og brugt i den pædagogiske praksis. 24 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 19

25 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog Testene i dansk som andetsprog kan være med til at afdække tosprogede elevers kompetencer og potentialer i forhold til at tilegne sig dansk. Og resultaterne af testene kan bruges til at målrette og støtte undervisningen i alle elevens fag. Denne publikation handler om, hvordan læreren kan forberede sig selv, eleverne og deres forældre på testen, støtte eleverne undervejs og tolke deres resultater. Der er flere inspirationsmaterialer om de nationale test på uvm.dk/nationaletest. 25

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog De frivillige nationale test

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE Inspiration og vejledning Testen i fysik/kemi Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I FYSIK/KEMI Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I GEOGRAFI Den nationale test i geografi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for

Læs mere

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med høretab udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER De nationale test for elever med FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder

generelle indlæringsvanskeligheder De nationale test for elever med generelle indlæringsvanskeligheder udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4

Læs mere

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for Svagsynede elever udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser De nationale test for elever med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

De nationale test for blinde og svagsynede elever. Udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for blinde og svagsynede elever. Udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for blinde og svagsynede elever Udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig... 2 Udfordringer... 3 Anbefalinger Forbered elever og forældre før testen...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Revision af Skole for alle Sammenfatning af høringssvar

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Revision af Skole for alle Sammenfatning af høringssvar Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Revision af Skole for alle 2017-22 Sammenfatning af høringssvar Skoler & Uddannelse har modtaget femten høringssvar til høringsmaterialet om Skole for alle

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart!

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart! SKOLESTART 2019 Klar, Parat Skolestart! Velkommen til 0. klasse! Kære forældre Kan du huske din første skoledag? Den dag du pakkede din første skoletaske, og gik af sted med dine forældre. Alle de mennesker

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Notat. 1 - Kompetencedækning i folkeskolen Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Notat. 1 - Kompetencedækning i folkeskolen Hører til journalnummer: A Udskrevet den Notat 1 - Kompetencedækning i folkeskolen 20172018 Modtager(e): Børne og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kompetencedækning i folkeskolen 2017/2018 Undervisere med undervisningskompetencer i det pågældende

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP)

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP) Begrebsafklaring Hvad vil vi vide noget om? Sprogvurdering Sprogbeskrivelse Status Kompetencer og potentialer Hvorfor vil vi vide det? Placering af en elev Tilrettelægge undervisning (IUP) Hvad har vi

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU Notat 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering Modtager(e): BSU Orientering om uddannelsesparathedsvurdering Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale

Læs mere

HVAD ER SELV? Til forældre

HVAD ER SELV? Til forældre HVAD ER SELV Til forældre Indhold Indledning 3 Indledning 4 SELV 6 SELV-brikkerne 8 Gensidige forventninger 10 Motivation og dynamisk tankesæt 13 Sådan arbejder I med SELV derhjemme På Lille Næstved Skole

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Notat. 1 - Elevtrivselsmåling Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - Elevtrivselsmåling Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - Elevtrivselsmåling 2018 Hører til journalnummer: 17.00.35-P05-2-17 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Orientering om elevtrivselsmåling 2018 Et af folkeskolereformens tre nationale

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Klassedannelse Herstedvester Skole, Evaluering 2019 Børne- og Skoleudvalget har på deres møde 16. januar 2019 ønsket en evaluering af fordelingen

Læs mere

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet - Orientering om status for arbejdet Statistisk del af analysen Vi undersøger tosprogsområdet med udgangspunkt i eksisterende data om eleverne i folkeskolerne:

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Notat. 1 - Kvalitetstilsyn skoler Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Notat. 1 - Kvalitetstilsyn skoler Hører til journalnummer: A Udskrevet den Notat 1 - Kvalitetstilsyn skoler 2015 2017 Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kvalitetstilsyn skoler På baggrund af ønske fra Børne-

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til lærere og pæda goger i grundskolen. Redskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Indhold Læringsplatform og elevens plan i Ikast-Brande kommune... 2 Læringsplatformen MOMO... 2 Elevens plan:... 2 Elevplanen er et fælles

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016.

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Indsat fra Bornholms Regionskommunes Matematikmålsætning : Folketingets mål: 1) Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Baggrund Børne- og Skoleudvalget har bedt forvaltningen undersøgt om der er behov for at ændre i de nuværende

Læs mere

ROAL Kolding 23. januar 2019

ROAL Kolding 23. januar 2019 ROAL Kolding 23. januar 2019 Sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. Desværre har en relativ stor gruppe af elever så svært ved at forstå og anvende sproget, at det medfører negative

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune.

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Styregruppen består af: Pia Weedfald Hansen (deltager i første møde) Bente Larsson, viceskoleleder Østre Skole René Stefansen,

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære gymnasielærere Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som lærerteam eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

SEPTEMBER Hvordan går det med MinUddannelse på din skole?

SEPTEMBER Hvordan går det med MinUddannelse på din skole? SEPTEMBER 2017 Hvordan går det med MinUddannelse på din skole? Side 2 1. Indledning Denne vejledning skal, sammen med den overordnede implementeringsplan, understøtte skoleledelserne i at følge med i ibrugtagning

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Holmegårdsskolen - Fortroligt materiale - Indholdsfortegnelse FORMÅL MED KVALITETSRAPPORTER... 4 INDLEDNING... 4 DE NATIONALE MÅL FOR

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære team i grundskolen Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere