Kalcium- og knoglemetaboliske sygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalcium- og knoglemetaboliske sygdomme"

Transkript

1 Instruksbog Kalcium- og knoglemetaboliske sygdomme Endokrinologisk afd. M Odense Universitetshospital 2. udgave november oplag

2 2

3 FORORD Instruktionsbogen er udarbejdet for at sikre kvaliteten i behandlingen af kalcium- og knoglemetaboliske sygdomme ved Medicinsk Endokrinologisk afd. M. Bogen angiver alene praktiske retningslinier for undersøgelse og behandling og kræver derfor baggrundsviden fra lærebøger. Det skal endvidere understreges, at retningslinierne kun er vejledende og kan ikke erstatte en lægefaglig vurdering af den enkelte patient. Følgende lærebog kan anbefales som baggrundslæsning: Murray J. Favus (ed.): Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. Fourth edition, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia1999. Den aktuelle version af Instruksbogen er i det væsentlige en opdatering af første udgave og forfatterne til både første og anden version takkes for deres bidrag. Endvidere skylder redaktionsgruppen en stor tak til forskningssekretær Janne Dyhr for sproglig redaktion og lay out samt forskningssygeplejerske Anne Holm Nyland for sproglig redaktion af patientvejledningerne. Redaktion for 2. udgave: Klinisk assistent, Kent Kramme Klinisk assistent, Lis Stilgren Klinisk assistent, Palle Christensen Reservelæge, PhD, Charlotte Ejersted 1.reservelæge, PhD, Bo Abrahamsen Overlæge, dr.med., Laszlo Hegedüs Overlæge, PhD, Kim Brixen Professor, dr.med., Henning Beck-Nielsen Forfattere til første udgave: Overlæge, PhD, Jeppe Gram 1.reservelæge, PhD, Bo Abrahamsen Overlæge, dr.med., Laszlo Hegedüs Professor, dr.med., Henning Beck-Nielsen 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 INDHOLDSFORTEGNELSE...4 REFERENCEOMRÅDER FOR BIOKEMISKE ANALYSER...6 DIAGNOSEKODER...7 DIAGNOSTIK OG BEHANDLING...9 FAMILIÆR HYPOKALCIURISK HYPERKALCÆMI...10 HYPERKALCÆMI...12 HYPERKALCÆMISK KRISE...14 HYPOFOSFATÆMI...16 HYPOKALCÆMI...18 MULTIPEL ENDOKRIN NEOPLASI...23 MULTIPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE MULTIPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE OSTEOMALACI OG RAKITIS...30 VITAMIN-D MANGEL...32 OSTEOPOROSE...35 PAGETS KNOGLESYGDOM...40 PRIMÆR HYPERPARATHYREOIDISME...43 RENAL OSTEODYSTROFI...46 X-BUNDET HYPOFOSFATÆMISK RAKITIS...48 LÆGEMIDDELINFORMATION...51 BISPHOSPHONAT...52 KALCIUM...53 FOSFAT...55 RALOXIFEN...56 VITAMIN-D...58 VITAMIN-D HYDROXYLEREDE PRÆPARATER...60 ØSTROGEN...61 UNDERSØGELSESPROCEDURER...63 BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF GLD. PARATHYREOIDEA...64 DXA-SCANNING...65 MAGNESIUM-RETENTIONS-TEST...70 RØNTGENUNDERSØGELSE AF COLUMNA THORACO-LUMBALIS...71 PATIENTINFORMATIONER...73 AREDIA...74 DIDRONATE...75 ETALPHA...76 EVISTA...77 FOSAMAX

5 KALCIFEROL OLIE...79 KALCIUM...80 KNOGLESCANNING...81 OPERATION AF BISKJOLDBRUSKKIRTLERNE VED FOR HØJT KALK- INDHOLD I BLODET...82 ROCALTROL...83 VÆVSPRØVE FRA HOFTEBENSKAMMEN (KNOGLEBIOPSI)

6 REFERENCEOMRÅDER FOR BIOKEMISKE ANALYSER Analyse Referenceområde Laboratorium Bemærkninger SERUM S-1,25(OH) 2 D pmol/l Århus Amtssgh. Total D 2 + D 3 S-25-OH-D mmol/l Århus Amtssgh. Total D 2 + D 3 S-BASP U/l KKA <18 år: >70 år: S-BASP (fraktioneret) U/l KKA <18 år: >70 år: S-Ca-ion mmol/l KKA S-Ca (total) mmol/l KKA S-Creatinin <130 µmol/l KKA S-Fosfat mmol/l KKA <18 år: S-Magnesium mmol/l KKA S-Osteocalcin µg/l Med.Lab S-PTH pmol/l KKA URIN du-ca mmol/døgn KKA På kalcium-fattig standard kost du-crea 9-18 mmol/døgn KKA du-hydroxyprolin µmol/døgn µmol/døgn Med.Lab Kvinder Mænd Gelatinefri diæt i opsamlingsdøgn og døgnet før du-fosfat mmol/døgn KKA Kostafhængig U-Deoxypyridinolin nmol/l Kommunehosp. København U-Pyridinolin nmol/l Kommunehosp. København Kvinder >40 år Kvinder >40 år 6

7 DIAGNOSEKODER Anden sygdom i mineralstofskiftet E83.8 Fibrøs dysplasi monostotisk Q85.0 Fibrøs dysplasi polyostotisk Q78.1 Hypercalcæmia hypocalciurica familiaris E83.5 Multipel endokrin neoplasi D44.8 Osteogenesis imperfekta Q78.0 Osteomalaci adulta malabsorptionis M83.2 adulta malabsorptionis postchirurgica M83.2 adulta malnutrionis M83.3 adulta medicamentalis (angiv ATC-kode) M83.5 adulta anden form M83.9 adulta uden specifikation M83.9 puerperalis M83.0 senilis M83.1 Osteopetrosis Q78.2 Osteopeni M85.9 Osteoporose ideopatica M81.5 ideopatica med fraktur M80.5 immobilisationis M81.2 immobilisationis med fraktur M80.2 medicamentalis angiv ATC-kode M81.4 medicamentalis med fraktur angiv ATC-kode M80.4 post-oophorectomiam M81.1 post-oophorectomiam med fraktur M80.1 postmenopausalis M81.0 postmenopausalis med fraktur M80.0 senilis M81.8 senilis med fraktur M80.8 uden specifikation M81.9 uden specifikation med fraktur M80.9 ved endokrine sygdomme M82.1 ved sygdomme klassificeret andetsteds M82.8 Paget s knoglesygdom i kraniet M88.0 excl. kraniet M88.8 Primær hyperparathyreoidisme E21.0 Rakitis E55.0 Renal osteodystrofi N25.0 *** 7

8 8

9 DIAGNOSTIK OG BEHANDLING 9

10 FAMILIÆR HYPOKALCIURISK HYPERKALCÆMI Definition Familiær hypokalciurisk hyperkalcæmi (FHH) er en arvelig tilstand med let til moderathyperkalcæmi og relativ hypokalciuri. Hyperkalcæmien er oftest asymptomatisk. Arvegangen er i reglen autosomal dominant.de fleste, men ikke alle tilfælde skyldes mutationer i genet, som koder for kalcium-receptoren (calcium-ion-sensing-receptor (CaSR)) lokaliseret til kromosom-3. Mutationen øger receptorens set-point. FHH er formentlig ansvarlig for ca. 2% af tilfældene med asymptomatisk hyperkalcæmi. Symptomer De fleste patienter med FHH er asymptomatiske, men det er vigtigt at stille diagnosen for at undgå forveksling med primær hyperparathyreoidisme. Endvidere kan FHH give problemer i forbindelse med graviditet. Tilstanden synes ikke at nedsætte den forventede levetid. Følgende symptomer og sygdomme kan ses ved FHH. (hyppigheden er ukendt) Træthed, muskelsvaghed, koncentrationsbesvær, polydipsi Pancreatitis Galdesten Diabetes mellitus AMI Svær neonatal hyperkalcæmi (homozygote eller heterozygote) Neonatal hypokalcæmi (reaktiv) Svær neonatal hyperkalcæmi kan ses hos patienter, hvor begge forældre har FHH (barnet homozygot), men også i tilfælde, hvor moderen er rask og faderen har FHH (barnet herterozygot). Diagnostiske kriterier 1. S-Ca-ion >1.29 mmol/l 2. S-PTH normal eller marginalt forhøjet 3. Clearance Ca /Clearance Creatinin = (du-ca x S-Crea) / (du-crea x S-Ca(total)) < 0.01 (NB! Alle enheder skal være i mmol, og der skal anvendes S-calcium total). 4. Forhøjet S-Ca-ion hos førstegradsslægtninge (se nedenfor) 5. DNA-test (indiceret hvis punkt er opfyldt) Endvidere findes ofte: S-Mg el. S-Fosfat el. Undersøgelser i øvrigt Hb Leucocytter + diff. S-Elektrolytter: Na, K, Mg S-25-OH-vitamin-D S-1,25-(OH) 2 -vitamin-d S-BASP DNA-test (10 ml. EDTA-blod til Klinisk Kemisk Afdeling, Rigshospitalet. Prøven skal ledsages af følgebrev, der kort skitserer indikationen) 10

11 Optegning af stamtræ samt familieundersøgelse (se nedenfor) DNA-test, familieundersøgelse og genetisk rådgivning DNA-test og familieundersøgelse har tre formål ved formodet FHH: Præcis diagnose Forebyggelse af problemer ved graviditet samt At undgå fejlagtig operation på formodning om primær hyperparathyreoidisme Familieopsporingen varetages på R1 eller overlæge-niveau. Før DNA-analyse skal patienten informeres om mulige konsekvenser heraf. Familieundersøgelsen startes ved at lade probanden kontakte sine 1-grads-slægtninge, hvorefter disse indkaldes til undersøgelse osv. Behandling 1) Hyperkalcæmi De fleste patienter skal ikke behandles. Parathyroidektomi er ikke fuldkommen kurativ, idet reecptoren i nyretubuli har den samme defekt som findes i gl. Parathyreoidea. Total parathyreoidectomi Kan være indiceret i sjældne tilfælde, dvs: Svær neonatal hyperkalcæmi hos børn, som er homozygote for mutationen i CaSR Voksne patienter med recidiverende pancreatitis Børn og voksne med vedvarende meget høje S-Ca-ion værdier Efter total parathyreoidectomi behandles patienterne med Etalpha og kalcium-tilskud, som anført under hypo-parathyreoidisme (se side 19) 2) Neonatal reaktiv hypokalcæmi Kalcium-infusion Symptomatisk behandling med kalciuminfusion er temporært indiceret ved Neonatal hypocalcæmi Kontrol Der er ikke indikation for rutinemæssig kontrol af patienter med FHH, men disse informeres om, at henvende sig, ved graviditetsønske (m.h.p. udelukkelse af FHH hos partneren) samt ved symptomer (se ovenfor). Neonatal risiko Mor med FHH Far med FHH Risiko for neonatal svær Ja Ja hyperkalkæmi (homozygoti) Risiko for neonatal reaktiv Ja Nej hypokalkæmi Gravide med FHH og raske gravide, hvor faderen har FHH, henvises til fødesteder på Lands- og Landsdelsafdelinger af hensyn til risikoen for komplikationer hos barnet (se ovenfor). På Fyn henvises gravide således til Obstetrisk Afdeling D, OUH, hvor patienterne følges i fælles M-D-amb (H-D-amb?). *** 11

12 HYPERKALCÆMI Patofysiologi Biokemi Patogenese Sygdom S-PTH Øget intestinal kalciumabsorption Øget knogleresorption Øget tubulær reabsorption Multiple eller ukendte mekanismer Vitamin D forgiftning Sarkoidose Andre granulomatøse sygdomme Hyperthyreoidisme Immobilisation A-vitamin forgiftning Thiazid bivirkning Solide maligne tumorer uden metastaser (humoral hyperkalcæmi) f.eks. c. pulmonis og c. renis Solide tumorer med knoglemetastaser f.eks. c. mammae og c. pulmonis Maligne hæmatologiske sygdomme f.eks.: Myelomatose Addisons syndrom Mælk-alkalisyndrom S-PTH S-PTH Ændret tærskel for Ca i nyre, knogle eller parathyreoidea Mutationer i kalcium receptoren Primær hyperparathyreoidisme (PHPT) Svær neonatal primær hyperparathyreoidisme (FHH) Tertiær hyperparathyreoidisme Fæokromocytom Lithium Familiær hyperkalcæmisk hypokalcuri (FHH) Diagnostiske kriterier S-Ca-ion > 1,30 mmol/l. Anamnese Medicin (D-vitamin, thiazid, lithium, A-vitamin) Malign sygdom Familieanamnese (MEN, FHH, familiær PHPT) Hyperkalcæmiske symptomer (ofte relateret til grundsygdommen og til udviklingshastigheden og sværhedsgraden af hyperkalcæmien): Psykiske Hypotoni Dyspepsi og obstipation 12

13 Polyuri og dehydrering Objektivt Hydreringsgrad Conjunktiva (irritation) Psyke Undersøgelser Alle nyindlagte patienter på afd. M screenes med S-Ca-ion Ved klinisk mistanke om hyperkalcæmi eller påvist hyperkalcæmi: S-Ca-ion gentages x 1 Hb Leucocyttal + diff. SR Væsketal + S-Fosfat Levertal + S-GGT S-PTH S-TSH EKG (m.h.p. kort QT-interval, AV-blok, bradycardi) Ved S-Ca-ion og S-PTH : S-25-OH-D S-1,25(OH) 2 D M-komponent i urin og serum S-Mg S-Prostata specifikt antigen S-ACE Rtg. thorax Evt. knoglemarvsundersøgelse eller andre US m.h.p. malign grundsygdom Ved S-Ca-ion og normal eller marginalt forhøjet S-PTH: Clearance Ca /Clearance Creatinin = (du-ca x S-Crea) / (du-crea x S-Ca(total))>0.01 (NB! Alle enheder skal være i mmol). Differentialdiagnoser Symptombilledet er ofte uspecifikt og kan forveksles med en række andre lidelser. Behandling Rettes mod den udløsende årsag. Ved svær hyperkalcæmi, se dog hypercalcæmisk krise side 14. *** 13

14 HYPERKALCÆMISK KRISE Patofysiologi Dysækvilibrium-hyperkalcæmi skyldes som omtalt side 7 hyppigst malign sygdom med knogledestruktion (myelomatose, c.mammae, c.pulm., c.prostata) og sjældnere ved vitamin D forgiftning (exogen/endogen), immobilisation eller primær hyperparathyreoidisme. Diagnostiske kriterier Symptomgivende hyperkalcæmi ofte ledsaget af udtalt dehydrering, nyrepåvirkning og cerebrale symptomer. Hyperkalcæmisk krise er en klinisk diagnose, men ses hyppigst ved: S-Ca-ion > 1,75 mmol/l (S-Ca-tot (korr) > 4,00 mmol/l) eller S-Ca-ion > 1,50 mmol/l (S-Ca-tot (korr) > 3,50 mmol/l) + Påvirket nyrefunktion (S-Creatinin > 200 µmol/l). Anamnese Som omtalt under "Hyperkalcæmi" side 10. Undersøgelser "Livsvigtig": S-Ca-ion Væsketal A-gas EKG "Vagt"/"Rutine": Hb Leu+dif CRP Levertal S-GGT S-Fosfat S-Mg S-PTH S-1,25(OH) 2 D M-komponent i serum + urin Rtg. thorax. Prøver tages fra, før der gives antiresorptiv behandling. Behandling Afhænger af klinisk tilstand. Bagvagt skal orienteres. Ved svære symptomer anlægges 2 velfungerende drop, KAD og scop. Hvis der er tegn på kredsløbskollaps eller kardielle arytmier (AV-blok) flyttes patienten på ANSA. 1. Rehydrering med inf. NaCl isoton, ofte 4-6 l det 1. døgn. Derefter 3,5 l/døgn. Korrektion af elektrolytter (Cave! hypokaliæmi og hypomagnesiæmi). Der måles 14

15 timediureser og føres væskebalance. Ved tegn på væskeretention gives Furosemid iv. (20 mg p.n.). 2. Inf. calcitonin (Miacalcic) 600 IE i 500 ml NaCl givet i.v. over 6 timer. Kan gentages daglig efter behov. 3. Når udtalt dehydrering er ophævet (TD > 100ml) gives bisfosfonat infusion i.v. (Aredia) efter skema. Virkning indtræder først efter 1-2 døgn. Ny dosis kan evt. gives efter 4-5 dage. S-Ca (ion) (mmol/l) <2,0 2,0-2,4 >2,4 Aredia dosis (mg) Infusionstid (timer) Opløses i isotonisk NaCl eller Glukose (ml) Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion. 20% får temperaturstigning og influenza-lignende symptomer, som kan behandles med paracetamol. 4. Ved mistanke om: vitamin-d forgiftning, granulomatøs sygdom, lymfom, myelomatose eller knoglemetastaser: inj. Solucortef 100 mg x 4 i.v. dgl. i første døgn, derefter tabl. prednison 40 mg x 1 5. Digoxinbehandling pauseres specielt ved kardielle arytmier 6. Ved D-vitamin afhængig hypercalcæmi (D-vitamin-forgiftning, granulomatøs sygdom, lymfom) calciumfattig kost 7. Ved svær nyrepåvirkning og livstruende hypercalcæmi kan dialysebehandling overvejes. Monitorering P+BT/time Timediurese Elektrolytter og S-Ca-ion/4. time. S-Mg dagligt Scop *** 15

16 HYPOFOSFATÆMI Patofysiologi Fosfat findes fortrinsvist intracellulært og kun ca. 1% af whole-body-fosfat findes i serum. Serum fosfat er derfor ikke nogen sikker parameter til vurdering af fosfat-status. Serum fosfat er modsat serum calcium ikke snævert reguleret. Vigtigste årsager til hypofosfatæmi Nedsat optagelse Øget renalt tab Redistribution fra extra- til intra-cellulær-rummet Vitamin-D mangel Malabsorption Sult (anorexia nervosa, alkoholisme) Hyperparathyreoidisme Tubulære defekter Hypofosfatæmisk rakitis Vitamin-D mangel Ketoacidose Medicamentelt betinget: Diuretica Calcitonin Glucocorticoider Ernæringsterapi ved f.eks. anorexia nervosa Respiratorisk alkalose Behandling af ketoacidose Sepsis Insulin-behandling Hungry bone syndrome Leukæmi i blastkrise Symptomer Hypofosfatæmi kan give anledning til symptomer pga. reduktion i den intracellulære ATPkoncentration. Endvidere reducerer hypofosfatæmi erytrocytternes indhold af 2,3- difosfoglycerat. Herved øges hæmoglobins affinitet for ilt, hvilket medfører vævshypoxi. CNS: Anorexi, konfusion, kramper, delir, coma, paræstesier Kardio-vaskulært: Nedsat minutvolumen, hypotension, arytmier Hæmatologisk: Hæmolyse, thrombocytopeni, blødning, nedsat leucocytfunktion (infektionstendens) Bevægeapparatet: Muskelsvaghed, respirationsstop, rhabdomyolyse Knogler: Osteomalaci/rakitis Andre: Vævshypoxi, metabolisk acidose Diagnostiske kriterier S-Fosfat < 0.78 mmol/l hos voksne S-Fosfat < 1.30 mmol/l hos børn under år 16

17 Behandling Lette tilfælde (S-fosfat mmol/l) Mælk (fosfat-indehold 33 mmol/l) ½-1 l dgl. Ved mælke-intolerans evt. fosfat-tabletter á 500 mg (200 mg mono-kalium-fosfat mg di-natrium-fosfat) 1 tabl. 1-3 gange dgl. Svære tilfælde (S-fosfat < 0.30 mmol/l) Fosfat 100 mmol/l (dinatrium-fosfat 81 mmol/l + monokalium-fosfat 19 mmol/l) 0,5-1,0 mmol/kg legemsvægt i løbet af 6-8 timer iv. Cave! Kan medføre hypo-kalcæmi, skal derfor gives langsomt. Iv. Man bør skifte til peroral behandling, så snart S-Fosfat er stigende og over 0.30 mmol/l. Kontrol (x 2 dgl.): S-Fosfat S-Ca-ion S-Elektrolytter S-Creatinin 17

18 HYPOKALCÆMI Patofysiologi Biokemi Patogenese Sygdom S-PTH Hypoparathyreoidisme: Postoperativ Idiopatisk Autoimmun hypopara- Funktionel thyreoidisme: Magnesiumdepletering S-PTH S-PTH el. Vitamin D mangel: Vitamin D resistens: Perifer PTH resistens: Hyperfosfatæmi: Øget knogleformation: Inadækvat PTH sekretion eller PTH resistens: Nutritionel Malabsorption Nefropati Mangel på sollys Leversygdom D-vitamin afhængig rachitis type 1 Vitamin D afhængig rachitis type 2 Pseudohypoparathyreoidisme Nefropati Cancersygdom med stort cellehenfald Cancersygdom: c. prostata c. mammae c. pulmonis Akut hypokalcæmi ved sepsis og akut pankreatit Diagnostiske kriterier S-Ca (ion) < 1,19 mmol/l. Anamnese Medicin (Bisfosfonat, Cisplatin) Malignitet Familieanamnese Hypokalcæmiske symptomer (Symptomerne er ofte relateret til grundsygdommen og i øvrigt relateret til udviklingshastighed og sværhedsgrad): Periorale og akroparæstesier Øget neuromuskulær irritabilitet Tetani 18

19 Objektivt Chvostek's og Trousseau's tegn Ved langvarig hypokalcæmi: katarakt, papilødem, malabsorption, negle atrofi. Undersøgelser Screening (alle nyindlagte patienter på Afdeling M screenes med S-Ca-ion). S-Ca-ion Ved klinisk eller biokemisk mistanke: S-Ca-ion gentages Væsketal S-Fosfat S-Magnesium S-PTH S-25-OH-D SR Hb Differentialdiagnoser Sygdomsbilledet er ofte uspecifikt og kan forveksles med en række andre lidelser. Behandling Symptomgivende akut hypokalcæmi: Kalciumclorid (SAD), 0,5 mmol/ml, 4-10 ml i.v. over 5 minutter. Kan gentages eller gives som infusion, 10 mmol CaCl i ½ l Glukose isotonicum, 50 ml/t (1,0 mmol/t). Unikalk-D3, 1-2 tabl. 3 gange dagligt til måltiderne. Hvis utilstrækkelig effekt gives hydroxyleret D-vitamin (Etalpha ), 0,5-4,0 µg/dag. Ved mistanke om hypomagnesiæmi infunderes desuden Magnesiumclorid SAD, 50 mmol/døgn i 3-7 dage. Kronisk hypokalcæmi betinget af hypoparathyreoidisme: Ved partiel hypoparathyreoidisme: Hydroxyleret D-vitamin (Etalpha ), 0,25-1,0 µg/dag. Ved udtalt hypoparathyreoidisme: Kaps. Etalpha, 1-4 µg/dag. Unikalk-D3, 1-2 tabl. 3 gange dagligt til måltiderne. Ved hypoparathyreoidisme efter thyreoidea/parathyreoidea operation gøres seponeringsforsøg efter 1 år. Ved stabile forhold over 2-3 år kan patienten følges årligt i M-ambulatoriet og hver 3. måned hos e.l. (S-Ca-ion) el. evt. afsluttes til kontrol hos e.l.. Kronisk hypokalcæmi betinget af vitamin D mangel: Korrektion af den udløsende årsag. D-vitamin tilskud som anført under "Osteomalaci" side 32. Ved nyreinsufficiens se "Renal osteodystrofi" side

20 Monitorering Ved "akut hypokalcæmi" måles S-Ca-ion hver time ("livsvigtig") afhængig af sværhedsgrad. Behandling med højdosis vitamin D 2 (>1200 IE/dag) monitoreres med måling af S-Ca-ion hver 1-3 måned. Behandling med hydroxyleret D-vitamin monitoreres med måling af S-Caion ugentlig i starten og derefter hver 1-3 måned. *** 20

21 HYPOMAGNESIÆMI Patofysiologi Mg forkommer fortrinsvist intracellulært og serum Mg udgør kun ca 1 % af whole-body-mg og Mg homeostasen reguleres fortrinsvist af nyrerne og er ikke underlagt en stram endokrin kontrol. Serum Mg er derfor ofte en dårlig parameter for magnesium depletion. I tvivlstilfælde må man gøre et terapeutisk forsøg evt. i form af en magnesiumretentionstest (se side 70). Hypomagnesiæmi og formentligt magnesium depletion forkommer hyppigt blandt hospitalsindlagte patienter og hos mere end 50% af intensivpatienter. Hyppigste årsager til hypomagnesiæmi Gastro-intestinale tab Vedvarende aspiration på ventrikelsonde Diarre Fistler Tarmresektion Acut pancreatitis Renale tab Endokrine sygdomme Langvarig IV væsketerapi Osmotisk diurese (f.eks. diabetes) Hyperkalcæmi Alkoholmisbrug Diuretica Cyclosporin Cisplatin Aminoglycosider Nyresygdom Diabetes Fosfatmangel Primær hyperparathyreoidisme Hypoparathyreoidisme Primær hyperaldosteronisme Hyngry bone syndrome Diagnostiske kriterier S-Mg < 0.70 mmol/l Hypomagnesiæmi ledsages ofte af Hypokaliæmi Hypokalcæmi Symptomer Symptomerne ved hypomagnesiæmi er næsten de samme som ved hypokalcæmi: Paræstesier Carpopedal spasmer Tetani, kramper, muskelsvaghed, ataxi 21

22 Svimmelhed Hjerte arytmier Behandling Mg-deficit hos nyreinsufficiente patienter er sjældent nødvendigt og kræver i givet fald særlig forsigtighed. Lette tilfælde Magnesium oxid (Magnesia) á 500 mg, 1 tabl. 1-3 gange dgl. (Bivirkning diarre) eller Magnesium sulfat (Mablet) Svære tilfælde 24 mmol Mg-sulfat opløst i 1000 ml glucose isotonicum indgivet over mindst 24 timer. Dosis reduceres f.eks. med 50% ved nedsat nyrefunktion. Kontrol under i.v. behandling (dagligt) S-Mg S-K S-Ca-ion S-Creatinin S-Fosfat Livstruende tilfælde (ved kramper eller arytmier): mmol Mg-sulfat i.v. over 5-10 minutter efterfulgt af: mmol Mg-sulfat opløst i xx ml glucose isotonicum indgivet over mindst 24 timer. Dosis reduceres f.eks. med 50% ved nedsat nyrefunktion. Kontrol under i.v. behandling (dagligt) S-Mg S-K S-Ca-ion S-Creatinin S-Fosfat 22

23 MULTIPEL ENDOKRIN NEOPLASI Patofysiologi Multipel Endokrin Neoplasi (MEN) omfatter en række sjældne, autosomalt dominant arvelige syndromer med neoplasi eller hyperfunktion i de endokrine kirtler. Den molekylærbiologiske baggrund for hovedparten af MEN-syndromerne er i de seneste år blevet klarlagt og genetisk test udføres nu rutinemæssigt. Manifestationerne ved MEN syndromerne fremgår af nedenstående tabel. MEN-1 MEN-2A MEN-2b FMTC* (Wermers syndrom) (Sipples syndrom) Hyperparathyreoidisme 86% 5-35% Pancreas ø-celler 50% Hypofyse 38% Binyre 10% Neuroendocrine 6-7% Lipomer + Thyroidea C-celle hyperplasi / 70-97% 100% 100% medullær thyreoideacancer Fæokromocytom 42-50% 50% Cutan lichen amyloides (+) Hischsprungs sygdom (+) Neuromer 100% Marfanoidt udseende + *FMTC=Familiær isoleret medullær thyreoidea-cancer 23

24 MULTIPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE-1 Genetik MEN-1 nedarves autosomalt dominant og har en høj penetrans, idet næsten 100 % af genbærerne udvikler kliniske eller biokemiske symptomer inden 60 års alderen. Sygdommen skyldes mutationer i genet for tumorsuppressoren menin, som medfører vækst, hyperplasi eller neoplasi i en eller flere endokrine glandler. Symptomer Se tabellen side 23. Diagnostik MEN-1 skal overvejes ved: Flere tilfælde af endokrine tumorer i samme familie To eller flere af følgende manifestationer hos samme patient: parathyreoidea-, binyre-, hypofyse, neuroendokrine tumorer Primær hyperparathyreoidisme før 40-års alderen Screening for MEN-1 ved klinisk mistanke: S-Ca-ion DNA-test for MENIN og RET (KKA, Rigshospitalet). Følgebrev med kort indikationsstilling skal fremsendes til RH. Evt. foretages analyser som anført i tabel 66. Primær hyperparathyreoidisme ved MEN-1 Diagnostik og udredning af primær hyperparathyreoidisme (HPT) ved MEN-1 følger de generelle retningslinier anført på side 43. Da recidiv efter operation for HPT imidlertid er hyppig, tilstræbes subtotal eller total parathyreoidectomi og der foretages samtidig thymectomi. Indikation for subtotal eller total parathyreoidectomi ved MEN-1 Moderat eller svær hypercalcæmi (S-Ca-ion > 1.40 mmol/l) uanset eventuelle symptomer Let hypercalæmi (S-Ca-ion mellem 1.32 og 1.40 mmol/l) og ledsagende kliniske symptomer, nyresten, nedsat knoglemineraltæthed ved DXA-scanning eller gastrinom. Hypercalcæmi uanset sværhedsgrad (S-Ca-ion > 1.32 mmol/l) og alder < 50 år. Vælges subtotal parathyreoidectomi, søges mg Parathyreoideavæv efterladt og markeret med en clips. Hvis der påvises asymmetrisk hyperplasi efterlades højest en normal stor kirtel. Af hensyn til evt. tilstedeværelse af surnumerære glandler, bør den primære operationen omfatte transcervikal thymectomi Kontrol ved asymptomatisk hypercalcæmi Hver 6. md: S-PTH 24

25 S-Ca-ion du Ca På diagnosetidspunktet samt efter 1, 2, 5 og 10 år RTG oversigt over nyrer- og urinveje DXA-scanning (collumna lumbalis, distale underarm, collum femoris) Postoperativ kontrol Efter ca. 1 md: S-Ca-ion S-PTH Derefter følge den generelle kontrol-procedure angivet i tabellen side. Hypofysetumorer ved MEN-1 Behandling og diagnostik er ikke forskellig fra, hvad der anbefales hos patienter med tilsvarende spontane hypofysetumorer (se Instruksbog om hypofyse- gonade- og binyresygdomme ). Gastrinomer ved MEN-1 Giver anledning til recidiverende ulcera i ventrikel eller duodenum og diarre (Zollinger Ellisons syndrom). Diagnose Diagnosen stilles i samarbejde med afdeling S, OUH. S-gastrin Basal syresekretion Evt. secretintest. Endoskopisk UL-scanning CT eller MR-scanning af afdomen Somatostatin receptor scintigrafi Behandling Omeprazol i en dosis på op til 60 mg/dag Modificeret Wipple s operation (Rigshospitalet) Parathyreoidectomi ved samtidig hyperparathyreoidisme Andre pancreastumorer ved MEN-1 Behandlingen af insulin, glucagon-, Vip-, somatostatin-producerende og ikke-hormonproducerende tumorer individualiseres (endokonf.) Binyretumorer MEN-1 kan forårsage bilateral cortical hyperplasi eller adenomer og i meget sjældne tilfælde adrenocortical carcinom. Oftest er tumorerne benigne og ikkehormonproducerende. Diagnostik CT- eller MR-scanning 25

26 Ved mindre tumorer evt. UL-vejledt biopsi (Cave! fæokromocytom skal være udelukket) døgnurin cortisol du-kalium du-katekolaminer S-K S-Aldosteron S-Testosteron Behandling Adrenalectomi er indiceret ved vækst af tumor eller hvis tumor er større end 4 cm samt ved ACTH-uafhængig hormonel hypersekretion (se Instruksbog for hypofyse- gonade og binyresygdomme). Kontrol af MEN-1 patienter samt genbærere Den biokemiske og billeddiagnostiske kontrol af patienter med MEN-1 og hos patienter, som har fået påvist mutationer i MENIN-genet er omfattende (Tabel..). DNA-test, familieundersøgelse og genetisk rådgivning Hvis sikker DNA diagnostik er mulig i den aktuelle familie, anvendes DNA-test som primær undersøgelse, alternativt må førstegrads-slægtninge gennemgå undersøgelseprogrammet anført i nedenstående tabel. DNA diagnostik anbefales gennemført hos børn i ca års alderen. Prænatal diagnostik (placentabiopsi) er mulig og kan gennemføres, hvis patienten ønsker det. I ca. 10% af familierne med MEN-1 kan der ikke påvises mutationer i menin-genet. I disse familier kan koblingsanalyse være en mulighed. Præ-implantations DNA-diagnostik er teknisk mulig, men på nuværende tidspunkt ikke tilladt på denne indikation i Danmark. Familieopsporing og genetisk rådgivning varetages af Afdeling M i samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, KKA. Biokemisk og billeddiagnostisk screeningspogram er anført på næste side. 26

27 Nedenstående biokemiske undersøgelser, som foretages ca. en gang årligt hos patienter med MEN-1 samt gen-bærere. Ved positive biokemiske eller billeddiagnostiske fund må undersøgelserne målrettes herefter og evt. foretages med øget hyppighed. De billeddiagnostiske undersøgelser må planlægges under hensyntagen til stråledosis og i forventning om mange undersøgelser hos patienten livet igennem. Biokemiske undersøgelser Billeddiagnostiske undersøgelser S-PTH S-ca-ion S-fosfat S-natrium S-kalium S-creatinin f-s-glucagon f-s-insulin f-s-c-peptid f-blod glucose f-s-gastrin f-s-kromogranin-a f-s-vip f-s-pp S-prolaktin S-FSH S-LH S-østrogen S-Testosteron S-T3 S-T4 S-TSH S-T3-test S-ACTH S-IGF-I du-cortisol du-5-hiaa nu-katekolaminer CT- eller MR-scanning af abdomen MR af hypofysen Octreotid-scintigrafi 27

28 MULTIPEL ENDOKRIN NEOPLASI TYPE-2 Definition Multipel endokrin neoplasi type-2 (MEN-2) defineres ved tilstedeværelsen af hyperplasi eller neoplasi i 2 eller flere af følgende organer: thyroidea (c-celle-hyperplasi eller medullær thyroideacancer), Parathyreoidea (primær hyperparathyreoidisme eller binyre (fæokrokomocytom). I nogle familier ses isoleret forekomst af medullær thyroideacancer og dette syndrom (Familiær isoleret medullær thyroideacancer FMTC) må betragtes som en variant af MEN-2. Genetik MEN-2 skyldes mutation i genet RET, som medfører konstitutionel aktivering af et onkogen og medfører vækst, hyperplasi eller neoplasi Symptomer Se venligst tabellen side 23 samt under de enkelte manifestationer. Medullær thyroideacancer ved MEN-2 Patienter med MEN-2A har ofte allerede i barndommen C-celle hyperplasi, som over en årrække progredierer til invasiv og metastaserende MTC. Ved MEN-2A er MTC beskrevet i 4-års alderen og metastaserende MTC fra 9-14 års alderen. MTC i hos patienter med MEN-2b er mere aggressiv og metastatisk cancer er beskrevet ned til 1-års alderen. Symptomer Symptomerne ved MTC kan være en tumor på halsen samt diarre og mavesmerter på grund af øget sekretion af en række hormoner specielt calcitonin. MTC kan endvidere i sjældne tilfælde være årsag til Cushings syndrom pga. ektopisk ACTH eller CRH produktion. Undersøgelser Ved klinisk mistanke om MTC samt før profylaktisk thyreoidectomi foretages: du-katekolaminer Pentagastrin-test UL af halsen Evt. CT- eller MR-scanning Evt. Somatostatin-receptor-scintigrafi. Profylaktisk thyroidectomi Er indiceret hos hos følgende patienter med positiv DNA-test for MEN-2: Børn i 5-6 års alderen med MEN-2a Børn i 6-12 mdr. alderen med MEN-2b Alle voksne patienter Cave! Evt. fæokromocytom skal behandles før operation for MTC. Voksne patienter opereres på Afd. F, OUH, børn under 10 år henvises til Afdeling, Rigshospitalet eller Afdeling L, Århus Amtssygehus 28

29 Manifest MTC Patienter med MEN-2, som har fået påvist MTC ved finnålsbiopsi, lymfeknudebiopsi eller peroperativt henvises til Afdeling F, OUH, mhp. total thyreoidektomi. Cave! Evt. fæokromocytom skal behandles før operation for MTC. Operationen skal kun omfatte parathyreoidektomi ved samtidig hyperparathyreoidisme. Ikke-radikalt opereret eller recidiv af MTC Der foretages: Thyreoideascintigrafi (mhp. efterladt eller ectopisk thyroideavæv) UL-scanning af halsen CT-scanning af hals, thorax og abdomen Octreotid scintigrafi Cave! Evt. fæokromocytom skal behandles før operation for MTC. Ved recidiv eller persisterende MTC henvises patienten til evt. reoperation på afdeling F, OUH, evt. efter konference med Afdeling R. Desværre opnår kun 20-30% af patienterne helbredelse ved fornyet operation. Strålebehandling og kemoterapi er uden dokumenteret effekt ved metastaserende MTC. Postoperativ substitutionsbehandling Eltroxin MTC er ikke TSH-afhængig og substitutionsbehandlingen justeres således, at TSH er normal. Postoperativ kontrol Pentagastrintest efter 1, 6 og 12 mdr, årligt i 5 år og derefter hvert andet år resten af livet. Fæokromocytom ved MEN-2 Symptomer, diagnostik og behandling er som ved sporadiske tilfælde, idet bilaterale tumorer dog er hyppige, men asynkrone, idet der kan gå op til 7-14 år mellem manifestationen på de to sider Hyperparathyreoidisme ved MEN-2 Symptomer, undersøgelser og behandling følger retningslinierne ved MEN-1. DNA-test, familieundersøgelse og genetisk rådgivning I familier med påvist RET-onkogen mutation kan MEN-2 principielt diagnostiseres in utero ved placentabiopsi. De gode behandlingsmuligheder ved MTC fundet ved familiescreening og den godartede natur af de øvrige sygdomsmanifestationer må indgå i rådgivningen af familierne. Familieopsporingen og den genetiske rådgivning varetages af Afdeling M i samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, KKA. *** 29

30 OSTEOMALACI OG RAKITIS Definition Heterogen gruppe af erhvervede og arvelige sygdomme, som resulterer i en defekt mineralisering af knoglevævet i form af utilstrækkelig indlejring af kalk og/eller fosfat i knoglematrix. Sygdommen kaldes rakitis, hvis epifyseskiverne er åbne, og osteomalaci hos voksne. Forekomst Vitamin-D mangel forekommer meget hyppigt hos ældre danske personer og indvandrere fra sydligere breddegrader (uanset alder). Vitamin-D mangel er også hyppig hos patienter med malabsorption eller diffuse rheumatologiske klager. Tærsklen for at undersøge disse grupper skal derfor være lav. De arvelige former for osteomalaci er derimod meget sjældne sygdomme. 30

31 Vigtigste årsager til osteomalaci: D-vitamin-relaterede Vitamin-D mangel Manglende soleksposition Ekstrem anvendelse af solfaktor Kostinsufficiens Malabsorption Medicininduceret (fenytoin, rifampicin) Nedsat 25-hydroxylering Leverinsufficiens Nedsat 1-alfa-hydroxylering Nyresygdom D-vitamin-afhængig rakitis type 1 Kalkmangel Fosfatmangel Vitamin-D-receptordefekt D-vitamin-afhængig rakitis type 2 Ekstremt kalkfattig kost Total parenteral ernæring Nedsat absorption Kostinsufficiens Antacida (aluminium) Nedsat renal tubulær reabsorption X-bunden hypofosfatæmisk rakitis Sporadisk hypofosfatæmisk rakitis Fanconis syndrom Renal tubulær acidose Andre former Tumorinduceret osteomalaci Hypofosfatasi (medfødt mangel på alkalisk fosfatase) Undersøgelser Ved klinisk eller biokemisk mistanke om osteomalaci/rakitis indledes undersøgelserne med programmet anført side 32. Behandling Se under de enkelte sygdomme. 31

32 VITAMIN-D MANGEL Definition Erhvervet sygdom med defekt mineralisering af knoglevævet på grund af vitamin-d mangel. Sygdommen kaldes rakitis, hvis epifyseskiverne er åbne, og osteomalaci hos voksne. Diagnostiske kriterier Osteomalaci er defineret ved tilstedeværelsen af en øget osteoid-tykkelse (>10 µm) og en øget mineralisation lag-time (>50 dage) i en knoglebiopsi. I praksis kan diagnosen osteomalaci på grund af vitamin-d mangel dog som regel stilles klinisk og biokemisk (lavt eller lavt-normalt S-Ca-ion, forhøjet S-PTH, lav du-calcium, forhøjet S-BASP, lavt S-25- OH-vitamin-D). Forekomst Vitamin-D mangel forekommer meget hyppigt hos ældre danske personer og indvandrere fra sydligere breddegrader (uanset alder). Vitamin-D mangel er også hyppig hos patienter med malabsorption eller diffuse rheumatologiske klager. Tærsklen for at undersøge disse grupper skal derfor være lav. De arvelige former for osteomalaci er derimod meget sjældne sygdomme. Anamnese Familieforhold og etnisk baggrund (vigtig ved arvelige former, manglende soleksposition (indvandrere) og kostinsufficiens) Kost (fede fisk, D-vitamin tilskud, mejeriprodukter) Medicin (D-vitamin, fenytoin, rifampicin, antacida) Soleksposition incl. evt. brug af slør eller solcreme med faktor Symptomer på malabsorption (diarre, vægttab) Frakturer Gynækologisk (graviditet, amning, antikonception) Symptomer Proximal myopati (kraftnedsættelse og muskelsmerter) Diffuse knoglesmerter Kramper og paræstesier (hypocalcæmi) Objektivt Højde og vægt Knogledeformiteter (scoliose, kyfose, genu varum, hos børn: rosenkrans samt ømme og hævede epifyselinier) Kompressionsømhed i det axiale skelet Proximal myopati (besvær ved trappegang, vraltende gang) Chvostek s tegn (ved hypocalcæmi) Trousseau s tegn (ved hypocalcæmi) Undersøgelser Screening: S-Ca-ion 32

33 S-Basisk fosfatase S-GGT Hb S-Creatinin S-Na S-K SR Ved klinisk eller biokemisk mistanke S-fosfat S-Mg el. S-PTH S-25-OH-vitamin-D DXA-scanning af højre hofte og columna lumbalis Evt. supplerende undersøgelser I uafklarede tilfælde suppleres undersøgelserne med en eller flere af nedenstående: S-1,25-(OH)2-vitamin-D DU-calcium på fri kost DU-fosfat på fri kost RTG af bækken, proximale femora og humeri samt scapulae mhp. Looser-Milkman frakturer Knoglescintigrafi (øget aktivitet multifokalt eller diffust) Knoglebiopsi (i uafklarede tilfælde R1- eller overlægebeslutning) Vigtigste differentialdiagnoser Osteoporose Osteoporomalaci (samtidig osteoporose og osteomalaci) Knoglemetastaser Sjældne former for osteomalaci/rakitis (se tabellen side 31) Profylakse Voksne personer anbefales at indtage 800 IE ergo- eller cholecalciferol dagligt via kosten eller som tilskud. Præmenopausale kvinder og mænd anbefales mg og postmenopausale mg calcium/dag via kosten eller som tilskud. Man danner ikke D-vitamin i huden i Danmark i månederne november til april. Behandling og kontrol af kost- eller solmangel betinget osteomalaci Voksne, ikke-gravide eller ammende patienter behandles med: 1. Inj. ergocalciferol IE i.m. x 1 ugentligt i 1md, derefter x 1 månedligt indtil S- BASP er normaliseret samt 2. Tabl. Unikalk-D3, 1 tabl. x 3 dagligt Gravide eller ammende patienter behandles med Tabl. Unikalk-D3 1 tabl. x 3 dagligt Efter graviditeten og ammeperioden behandles som ovenfor. Patienter med svære symptomer kan indtil symptomfrihed (1-3 mdr.) supplerende 33

34 behandles med Tabl. Etalpha 0,5-2,0 mikrogram/dag Lette tilfælde (normal S-BASP): Tabl. Unikalk-D3 1 tabl. x 3 dagligt Når S-Basisk fosfatase er normaliseret, afsluttes patienten til kontrol hos egen læge, idet behandlingen fortsættes Unikalk-D3, som ofte må tilrådes livslangt. Kontrol Før hver injektion: S-Basisk fosfatase S-Ca-ion S-creatinin S-PTH Ved afslutning fra Afdeling M DXA-scanning (hofte og ryg) 25-OH-vitamin-D Behandling og kontrol af malabsorptionsbetinget osteomalaci Voksne, ikke-gravide eller ammende patienter behandles med: Inj. Ergocalciferol ie i.m. x 1 ugentligt i 1md, derefter x 1 månedligt indtil S- Basisk fosfatase er normaliseret derefter hver 6-12 måned afhængig af S-25-OHvitamin-D Tabl. Unikalk-D3 1 tabl. x 3 dagligt Kontrol og afslutning til egen læge som anført ovenfor. *** 34

35 OSTEOPOROSE Patofysiologi Det voksne skelet gennemgår en løbende remodelering, dels af mekaniske grunde og dels i forbindelse med knoglens rolle som depot for kalcium og fosfat. Efter ca. 35-års alderen bliver knoglebalancen per remodeleringscyklus negativ, hvilket fører til en gradvis udtynding af knogletrabekler med mikroperforationer og styrketab til følge. De fleste tilfælde af osteoporose er formentlig betinget af flere årsager. Lav peak bone mass, som er delvist genetisk bestemt, kombineret med det post-menopausale knogletab, som skyldes østrogenbortfald, og det alders-relaterede knogletab, der skyldes nedsat indtagelse og absorption af kalcium med alderen, er formentligt de vigtigste elementer. Diagnostiske kriterier Osteoporose er en knoglesygdom, hvor knoglemassen og -styrken er nedsat i en sådan grad, at frakturer kan opstå efter lavenergi-traumer (fald på samme niveau) eller spontant. Det diagnostiske kriterium er således lav knoglemasse (BMD) i columna lumbalis eller proksimale femur. Denne definition, som er foreslået af en arbejdsgruppe under WHO, kræver således ikke tilstedeværelsen af frakturer. Man skelner mellem følgende grader af osteoporose: Osteopeni: BMD mellem -1 og 2.5 SD under middelværdien for unge voksne (Tscore, se side 66). Med det anvendte referenceområde forventes en prævalens (for osteopeni i columna lumbalis) på: 25% af årige, 60% af årige samt 90% af de årige kvinder. Osteoporose: BMD mere end 2.5 SD under middelværdien for unge voksne (Tscore, se side 66): Prævalens 1% hos årige kvinder, 15% af årige kvinder og 40% af de årige. Osteoporose med fraktur (= etableret osteoporose): Som ovenfor, men med lavenergifraktur. Livstidsrisiko 30-40% hos kvinder, 10-15% hos mænd. Da BMD er ret varierende mellem de enkelte anatomiske regioner hos den samme person stiger prævalensen af osteopeni og osteoporose med antallet af scannede regioner. Bedømt på columna lumbalis har således 32% af 80-årige amerikanske kaukasiske kvinder osteoporose. Hvis underarm og collum femoris medtages har 70% osteoporose. Lavenergifrakturer i columna forekommer jævnligt hos patienter T-score>-2.5 og kan f.eks. ses ved samtidig artrose i facet-leddene. Disse patienter har definitorisk osteoporose, såfremt differentialdiagnoser er udelukket. 35

36 Inddeling Primær osteoporose: Sekundær osteoporose: Postmenopausal Senil Idiopatisk juvenil Osteomalaci (osteoporomalaci) Steroidinduceret (- iatrogen eller Cushing's syndrom) Immobilisation. Hypogonadisme Hypopituitarisme Differentialdiagnoser Osteomalaci Myelomatose Knoglemetastaser Primær hyperparathyreoidisme Thyreotoxicose Osteogenesis imperfecta tarda. Systemisk mastocytose Anamnese Patienter, som er visiteret til ambulant forundersøgelse, har forinden fået tilsendt et spørgeskema vedr. anamnese incl. nedenstående: Tidligere frakturer og frakturmekanismer Maximale legemshøjde, højdereduktion Risikofaktorer: Familieanamnese / etnisk gruppe Tidspunkt for menopause, amenorré-perioder i fertil alder. Behandling med kønshormoner og glukokortikoider Immobilisation Levevis (Tobak, spiritus, kost, mælkeprodukter, sol, solbeskyttelse) Thyroidea-, parathyrodiea- og leversygdom Gastrointestinale operationer Malabsorption (cøliaki) Anoreksi Objektivt Højde, vægt Columna (scoliose, ømhed) Costae-crista afstand (fingersbredder) Tegn på hypogonadisme (testisvolumen, dyskrint udseende) Sclerae (evt. blå ved osteogenesis imperfecta) Hud (urticaria pigmentosa ved mastocytose) 36

37 Undersøgelser Patienter, som er visiteret til ambulant forundersøgelse, har forinden fået taget nedenstående prøver via e.l. eller M-amb.: Røntgen af columna thoracolumbalis (2 planer) ved højdereduktion, rygsmerter, steroidbehandling eller alder >60 år. S-Natrium, S-K, S-Creatinin, S-Ca (ion), S-Fosfat, S-BASP, TSH, S-25-OH-vitamin-D DXA-scanning (side 65). Mænd: S-Testosteron, S-PSA Steroid-behandlede: S-FSH, S-LH, S-Østradiol (præmenopausale kvinder) Prøver, som af praktiske grunde tages i forbindelse med forundersøgelsen M-amb S-PTH U-M-komponent Evt: Knoglebiopsi til histomorfometri kan være indiceret mhp. differentialdiagnose eller i forskningsøjemed; indikationen stilles på 1. reservelægeniveau. Behandling Almen og specifik profylakse: Kalktilskud: 1200 mg elementært kalcium daglig. Behovet kan dækkes gennem kosten (eks. 1 liter (skummet)mælk); de færreste patienter har dog et adækvat kalciumindtag uden tilskud. D-vitamintilskud: 800 IE daglig. Kalk og D-vitaminbehovet kan dækkes indtagelse af 3 tbl Unikalk med D-vitamin samt en multivitaminpille. Almen profylakse ved steroidbehandling: Alle patienter der sættes i steroidbehandling (prednisolon >7,5 mg/dag i >1 måned) gives almen profylakse som nævnt ovenfor. Hvis forventet langvarig behandling (>6 måneder) foretages osteodensitometri. Viser denne lav knogledensitet (Z-score <0 eller T-score <-1 SD eller er der andre betydende risikofaktorer gives desuden specifik behandling med østrogen/gestagen (peri- og tidlig postmenopausale kvinder) eller bisfosfonat (alle andre). Evt. foretages røntgen af columna thoraco-lumbalis m.h.p. kompressionsfrakturer Almen behandling af akutte spinale kompressionsfrakturer: Mobilisering til smertegrænsen Perifert virkende analgetika Fysioterapi 37

38 Specifik medikamentel behandling af primær og steroidinduceret osteoporose: Behandlingsforslag afhængig af alder, køn og diagnose (BMD) kan findes i nedenstående skema. Førstevalgspræparater er fremhævet. Præparater i parentes savner sikker dokumentation i den pågældende patientkategori.. Osteopeni Osteoporose uden fraktur Osteoporose med fraktur Definition Subnormal BMD (T-score <-1 SD) Svært nedsat BMD T-score <-2.5 SD) Svært nedsat BMD (T-score <-2.5 SD) og lavenergifraktur Kvinder < 10 år efter menopausen Østrogen/Gestagen eller SERM* Østrogen/Gestagen eller SERM Bisfosfonat eller Østrogen/Gestagen (eller SERM) Kvinder > 10 år efter menopausen og < ca. 80 år Mænd < ca. 80 år + Kalk og D-vitamin Kalk og D-vitamin + Kalk og D-vitamin Bisfosfonat eller SERM eller Østrogen/gestagen + Kalk og D-vitamin Bisfosfonat (eller SERM) Mænd og kvinder > ca. 80 år + Kalk og D-vitamin + Kalk og D-vitamin Kalk og D-vitamin Kalk og D-vitamin Bisfosfonat + Kalk og D-vitamin eller Kalk og D-vitamin * SERM=specifik østrogen receptor modulatorer, eks. Evista) Østrogenbehandling gives som anført side 61. Ved absolut eller relativ kontraindikation kan bisfosfonat-behandling overvejes. Der foreligger præliminære data som støtter yderligere gevinst ved kombination af østrogen og bisfosfonatbehandling. Som hovedregel er det ikke indiceret at kombinere disse to behandlingsformer, men ved tilsyneladende behandlingssvigt under østrogenbehandling (fortsat rapidt fald i BMD) kan man overveje at supplere med bisfosfonat. Bisfosfonatbehandling gives som anført side 52. Tbl. Didronate (etidronat) og tbl. Fosamax (alendronat) adskiller sig fra hinanden med hensyn til dokumentation, administrationsform og pris. Erfaringsgrundlaget er størst for Didronate og fastholdes foreløbig som førstevalgspræparat ved spinal osteoporose. Ved samtidig eller isoleret lav knoglemasse i collum femoris (BMD < -1,0 SD (Z-score)) gives Alendronat som førstevalgspræparat. Der er ingen øvre aldersgrænse for behandling med bisfosfonater, men behandlingen skal kunne gennemføres to til tre år for at have en dokumenteret effekt på risikoen for ny fraktur. 38

39 Kontrol Kalk og D-vitaminbehandling I den angivne dosis ingen blodprøve- eller osteodensitometri -kontrol bortset fra steroidbehandlede, hvor densitometri gentages efter 1 og 2 år. Bisfosfonatbehandling Patienterne skal tilbydes kontrol hos egen læge eller i M-ambulatoriet efter 3 mdr. m.h.p. compliance. Herefter afsluttes patienterne til kontrol hos egen læge. I afslutningsnotatet skal det anføres, at egen læge bedes genhenvise patienten til kontrol DXA-scanning efter 24 mdr. Østrogenbehandling Patienterne skal tilbydes kontrol hos egen læge efter 3 mdr. m.h.p. bivirkninger, BT og compliance. Desuden foretages årlig GU samt mammapalpation hos e.l. I afslutningsnotatet skal det anføres, at egen læge bedes genhenvise patienten til kontrol DXA-scanning efter 24 mdr. SERM Indtil afdelingen har fået større erfaring med SERM-behandling, tilbydes patienterne kontrol i M-ambulatoriet efter 3 mdr. m.h.p. bivirkninger, BT og compliance. Derefter afsluttes patienterne til kontrol hos egen læge. I afslutningsnotatet skal det anføres, at egen læge bedes genhenvise patienten til kontrol DXA-scanning efter 24 mdr. Non-farmakologisk behandling af osteoporosepatienter. Indlagte patienter: Ved spinal osteoporose kan der ordineres fysioterapi med henblik på mobilisering og smertelindring i form af bløddelsbehandling, TNS og ryginstruktion. Vurderes i samarabejde med afdelingens fysioterapeut inden udskrivelsen mhp. behov for ambulant opfølgning i Fysioterapiafdelingen. Ambulante patienter: Patienter med spinal osteoporose (med vertebrale sammenfald) kan henvises til Fysioterapi-afdelingen, OUH, med henblik på instruktion i løfte og bære-teknik samt rygstyrkende øvelser. Øvelsesprogram udleveres. Foregår som holdundervisning (4-6 personer), 4 lektioner over 2 måneder. Henvisningen mærkes "Osteoporosehold". Ansvarlig fysioterapeut er Karen Mark. Patienter med behov for bløddelsbehandling henvises til privatpraktiserende fysioterapeut. Patientens egenbetaling andrager ca. 100,- kr. per behandling. Osteoporoseforeningen på Fyn har foranlediget oprettelse af gymnastikhold specielt beregnet for osteoporosepatienter og ledet af fysioterapeut. Arrangeres under aftenskolelovgivningen som hensyntagende undervisning (6-8 personer/hold). Tilmelding til Osteoporoseforeningen. *** 39

40 PAGETS KNOGLESYGDOM Patofysiologi Godartet, formentlig virusbetinget osteoclastsygdom med fokalt eller multifokalt øget knogleresorption og sekundært øget knogleformation, som medfører ændret knoglestruktur (woven bone). Det patologiske knoglevæv har nedsat styrke og sygdommen kompliceres af øget frakturrisiko og deformitet. Det øgede blood-flow i den patologiske knogle kan medføre steal-fænomener fra naboorganer f.eks. medulla spinalis eller kardiel inkompensation. Kompliceres i sjældne tilfælde (<1%) af osteosarcom. Diagnosen stilles ofte i forbindelse med et tilfældigt røntgenfund og blandt disse patienter er ca. 95% er asymptomatiske. Diagnostiske kriterier Knoglebiopsi med øget antal osteoclaster, som har flere kerner og er mere aktive end normalt. Endvidere ses woven bone (kan dog også ses hos andre high-turnover tilstande). Diagnosen kan dog i langt de fleste tilfælde stilles på baggrund af typiske radiologiske fund (vekslende osteolytiske og -sclerotiske områder, ekspansion af knoglen), som hyppigst er lokaliseret i pelvis, vertebrae, cranie, femur, tibia, scapula og humerus. Anamnese Smerter Frakturer Deformitet Neurologiske symptomer (hørelse, nervekompression) Inkompensation Objektivt Knogledeformitet Øget hudtemperatur over afficeret knogle Neurologisk undersøgelse Undersøgelser Sygdomsaktivitetsmarkører: S-BASP du-pyridinolin du-calcium du-creatinin Diagnostiske undersøgelser: Knoglescintigrafi (udbredelse) Røntgen af afficerede knogler Hvis affektion af basis cranii: Neurologisk tilsyn Otologisk tilsyn incl. audiometri Øjenlæge undersøgelse incl. perimetri hos privatpraktiserende øjenlæge Hvis tegn på medullær kompression,steal-fænomener eller påvirket syn/hørelse: 40

41 MR-scanning af relevante knogler Evt. knoglebiopsi fra affektion Andre undersøgelser (screening for anden sygdom): Hb Leukocytter + differentialtælling SR M-komponent i serum + urin Væsketal + S-Ca (ion) + S-Fosfat S-Urat S-PSA (hos mænd) Differentialdiagnoser Malign sygdom med knoglemetastaser, fibrøs dysplasi. Behandling Biokemisk aktiv sygdom behandles. Endvidere kan man forsøge behandling af biokemisk inaktiv sygdom, hvor man ikke kan afgøre om symptomer skyldes Paget s knoglesygdom eller f.eks. komplicerende artrose. Følgende præparater kan anvendes (evt. i kombination), idet bisphosphonat er mest effektivt: Bisfosfonat Inf. Aredia, 60 mg i 500 ml glukose over 6 timer (forudsat normal nyrefunktion, éngangsdosis) Virkningen indtræder først efter uger til måneder. Behandlingen gentages ved utilstrækkelig effekt vurderet efter 3-6 mdr. eller ved recidiv. Calcitonin Inj. Miacalcic IE x 1 daglig s.c. Virkning hurtig indsættende (dage) og derfor velegnet før akut kirurgi. På grund af tachyfylaksi er calcitonin mindre egnet til langtidsbehandling. Analgetica NSAID præparater Kontrol Alle patienter følges livslang på Afdeling M, idet nogle kontroller evt. kan foregår på lokalsygehus. De terapeutiske mål er smertelindring og normalisering af knogleomsætningen. Symptomatiske patienter følges med: S-BASP, U-Pyridinolin, S-Ca og S-Fosfat måles efter 1 uge, 1 måned og derefter hver 3. måned. Røntgen af osteolytiske læsioner i vægtbærende knogler årligt. Behandlingseffekten ses tidligst på U-Pyridinoliner og derefter S-BASP. 41

42 Asymptomatiske patienter følges med S-BASP, U-Pyridinolin, S-Ca-ion og S-Fosfat årligt. *** 42

43 PRIMÆR HYPERPARATHYREOIDISME Patofysiologi Hyperkalcæmi forårsaget af hypersekretion af parathyreoideahormon (PTH) på grund af parathyreoidea-adenom (80-90%), -hyperplasi (10-20%), eller -cancer (1%). Forekommer i sjældne tilfælde familiært som led i Multipel Endokrin Neoplasi (MEN-1 eller MEN-2a) eller isoleret familiær primær hyperparathyreoidisme. Diagnostiske kriterier S-Ca-ion S-PTH (evt. højt normalt) Differentialdiagnoser Andre årsager til hyperkalcæmi (se side 5) Anamnese Familieanamnese (mhp. diff. diagnosen familær hypocalciurisk hypercalciæmi samt MEN-1, MEN-2 og familiær primær hyperparathyroidism) Muskelsvækkelse Polyuri / polydipsi Obstipation Gastrit Nyresten Hypertension Knoglesmerter Koncentrationsbesvær, irritabilitet, træthed og øget søvnbehov Medicin: Thiazid, calciumtilskud og lithium Objektivt AT BT Hydreringsgrad Dybe reflekser Conjunctival irritation Halspalpation (m.h.p. gld. thyroidea) Undersøgelser S-Ca (ion), S-PTH S-fosfat S-Na, S-K, S-Mg, S-Crea, thyroideaudredning, BASP UL af gll. Parathyreoideae (afd. M) DXA af hofte, lænd (AP + Lateral), underarm, whole-body EKG Evt. suppleres med: 43

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte Definition af osteoporose Farmakologisk behandling af osteoporose Lars Rejnmark Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose (jf WHO): en systemisk

Læs mere

2. Formål Beskrive diagnosticering, behandling, monitorering og follow-up af postoperativ hypocalcæmi.

2. Formål Beskrive diagnosticering, behandling, monitorering og follow-up af postoperativ hypocalcæmi. Dokumentegenskaber Gældende for Udkast 2013 ver.1 Udarbejdet af DHHKS 05.01.14 Opdateringsdato 05.01.16 Faglig ansvarlig Nøgleord 1. Titel Postoperativ hypocalcæmi Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

NBV Endokrinologi: Primær hyperparathyreoidisme

NBV Endokrinologi: Primær hyperparathyreoidisme NBV Endokrinologi: Primær hyperparathyreoidisme Baggrund Vejledningen er udarbejdet på baggrund af retningslinjer fra Dansk Knoglemedicinsk Selskab for udredning og behandling af primær hyperparathyreoidisme,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Pernille Hermann Overlæge, PhD Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer

Læs mere

Udredning, diagnostik og opfølgning

Udredning, diagnostik og opfølgning Udredning, diagnostik og opfølgning v/ Bente Langdahl Identifikation af personer, der bør undersøges for osteoporose Dansk knoglemedicinsk Selskab anbefaler ikke generel screening af befolkningen eller

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen?

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? Quiz om osteoporose 1 Hvornår har man osteoporose? 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? 4 Hvad er en risiko faktor? 5 Har danskere

Læs mere

Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi).

Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi). Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi). Baggrund: Der har hos såvel yngre som ældre endokrinologer været et ønske om at selskabet tog initiativ til en national ensretning

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Overlæge dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Osteoporose i Klinisk Praksis

Osteoporose i Klinisk Praksis Osteoporose i Klinisk Praksis Pernille Hermann, SpecialeAnsvarlig Overlæge, Ph.D Endokrinologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pernille Hermann TAKE HOME MESSAGE Rygsammenfald er alvorlig tilstand

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital Osteoporose Professor PhD dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Osteoporose: Genetiske årsager Ernæringsmæssige årsager Endokrine årsager Biokemiske årsager osteoporose som en tilstand,»...karakteriseret

Læs mere

Hypercalcæmi ved D-vitamin-intoksikation: Udredning, behandling og opfølgning.

Hypercalcæmi ved D-vitamin-intoksikation: Udredning, behandling og opfølgning. Titel: Forfattergruppe: Fagligt ansvarlige DPS-udvalg: Tovholders navn og mail: Anders Jørgen Schou, Ida Maria Schmidt, Henrik Christesen, Jesper Johannesen, Katharina Main, Malene Boas, Christian Mølgaard

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Definition Hyppighed Risikofaktorer Undersøgelser Behandling Overordnede træningsprincipper

Definition Hyppighed Risikofaktorer Undersøgelser Behandling Overordnede træningsprincipper Definition Hyppighed Risikofaktorer Undersøgelser Behandling Overordnede træningsprincipper En tilstand, hvor knoglemasse/styrke er nedsat i en sådan grad, at der kan opstå brud ved lettere belastning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX RADIOLOGI HJEMMESIDER 1. www.drs.dk (Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside) 2. radiologymasterclass.co.dk 3. learningradiology.com 4. Radiologyassitant.nl. 5. sonoworld.com 6. ctisus.com 7. imaios.com

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke? Hvordan stilles diagnosen? Hvilke risikofaktorer skal man være opmærksom på? Hvilken risiko har patienter med RA og

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler.

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital. Kræft i Danmark Sarkomer er sjældne Centraliseret

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Hypo- og hyperthyreose hos voksne - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Stofskiftelidelser hvordan finder vi dem? Symptomer Kold, træt, tyk, træg mave, tør hud, trist Tænk lavt stofskifte

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME OVERSIGT: FORORD NYRE/URETERSTEN UROLOGISK LOMMEBOG. Hyppigste urologiske tilstande i vagten. Oplæg til udredning/behandling. UVI/UROSEPSIS HÆMATURI/BLÆRETAMPONADE SKIFT/ANLÆGGELSE AF BLÆRE/TOP:KATETER

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

MR-SCANNING AF BUGHULEN

MR-SCANNING AF BUGHULEN MR-SCANNING AF BUGHULEN Et godt og skarpt billede fra en MR-scanning er ofte en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og bestemme den rette behandling. Når du skal have foretaget en MR-scanning,

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI N Y H E D S B R E V NYT VEJLE AMT Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI Nr. 8A August 2004 Revideret marts 2006 Til alle brugere Biokemisk diagnostik og kontrol af thyreoideasygdom Vejle Amts specialister

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland.

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Landslægeembedet Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Den 1. juli 2010 Baggrund CTD (Carnitin Transporter Defekt) er en recessivt arvelig sygdom, der

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Klinisk vejledning Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Knoglevenlig livsstil fra vugge til grav Kalcium og D-vitamin til de fleste 65+-årige Patienter i steroidbehandling

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Indlægsseddel: Information til brugeren FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Patientvejledning. For lavt stofskifte

Patientvejledning. For lavt stofskifte Patientvejledning For lavt stofskifte For lavt stofskifte kaldes også myxødem, hypotyreose eller hypotyreoidisme. Når skjoldbruskkirtlen ikke kan danne tilstrækkelige mængder stofskiftehormoner, får man

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering.

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering. 1-2 kg i kroppen (99% in skelet) Tre former: ionizeret, frit calcium (45%) protein bundet (45%) Opløselige komplekser; bundet til mindre organiske ioner, f.eks. citrat. Meget lav intra-celluært frit calcium

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: Myelom og MGUS Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller plasmacelle leukæmi, og som har haft

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Standard brugervejledning Blodtryksmåler

Standard brugervejledning Blodtryksmåler Standard brugervejledning Blodtryksmåler Tak fordi du har valgt at købe din blodtryksmåler hos os Kære kunde Ca. 1 mio. danskere har forhøjet blodtryk - betyder det noget? Ca. 50% af befolkningen kender

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK)

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Baggrund I forbindelse med beslutning om at Region Hovedstadens

Læs mere

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN.

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. En DSBD instruks, udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af DSBD, bestående af: Thomas Hertel, Niels Birkebæk,

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011

SPONDYLITIS. Ebbe Stender Hansen. Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 SPONDYLITIS Ebbe Stender Hansen Rygkirurgisk symposium 21/3 2011 Spondylitis infektion i Vertebrae Disci Paravertebralt Epiduralt M. psoas Patogenese 1 - bakteriæmi Sår, abcesser UVI Øvre luftveje Stiknarkomani

Læs mere

Fraktur efter brystkræft

Fraktur efter brystkræft DBCG s 40 års jubilæumsmøde 18. 19. januar 2018 Hotel Marselis, Aarhus Bent Kristensen Klinisk fysiologisk afd. Z, Herlev Hospital Cancer-relateret knogletab og fraktur Mekanismer: Hypogonadisme fremkaldt

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere